Zemský archiv v Opavě. Zpráva o činnosti za rok Celoarchivní tabulky Odborné aktivity Bibliografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zemský archiv v Opavě. Zpráva o činnosti za rok 2005. Celoarchivní tabulky Odborné aktivity Bibliografie"

Transkript

1 Personalní stav Celoarchivní tabulky Odborné aktivity Bibliografie Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Bruntál Státní okresní archiv Frýdek M. Státní okresní archiv Jeseník Státní okresní archiv Karviná Státní okresní archiv Nový Jičín Státní okresní archiv Opava Státní okresní archiv Olomouc Státní okresní archiv Prostějov Státní okresní archiv Přerov Státní okresní archiv Šumperk Zemský archiv v Opavě Zpráva o činnosti za rok 2005 Personální stav k ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ PhDr. Karel Müller Samostatná pracovní místa Dagmar Matoušková Ing. Jiří Riedel ředitel personalistka interní auditor I. Oddělení pro správu fondů a sbírek Pavel Šrámek vedoucí Ivana Gebauerová Lenka Hlubová Alena Kráslová Mgr. Zdeněk Kravar archivář Marcela Lexová PhDr. Jiří Stibor archivář Mgr. Lucie Šetková Mgr. Marta Šopáková PhDr. Ivana Tarabová II. Oddělení pro evidenci, využívání a ochranu fondů a sbírek PhDr. Jarmila Štěrbová vedoucí Mgr. Olga Gebauerová Bc. Eva Hájková PhDr. Irena Moravcová Mgr. Petr Tesař archivář Vanda Paluzgová knihovnice Bohumila Beilová dokumentátorka Jan Bil dokumentátor Jan Krásl konzervátor Karel Sedláček konzervátor Renata Soldánová konzervátorka III. Oddělení pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost Mgr. Dáša Seberová vedoucí a zástupce ředitele PhDr. Simona Binarová Bc. Andrea Jahnová Mgr. Milena Kallerová Mgr. Martin Seidler archivář IV. Oddělení pobočka Olomouc PhDr. Stanislava Kovářová PhDr. Jitka Balatková Mgr. Štěpán Kohout Martina Kučerková Stanislav Lapčík Lucie Polášková vedoucí archivář archivář

2 Helena Řiháková Mgr. Jan Štěpán Irena Řezníčková Michal Tomanec Eva Trajlinková V. Oddělení ekonomicko-správní Ing. Liběna Pinkasová Karin Glabazňová Jana Kaletová Hedvika Petrencová Hana Katiová Marcela Fajková Miroslav Olszewski Dagmar Dluhošová Jarmila Veselá VI. Oddělení hospodářské Jana Morischová Karel Dak Petr Dudys Oldřich Tesař Stanislava Grossmannová Marta Gebauerová Magdalena Gratzová Michaela Máchová Eva Vaculčíková archivář asistentka konzervátor konzervátorka vedoucí a zástupce ředitele účetní účetní mzdová účetní referent majetkové správy investiční referentka bezpečnostní referent asistentka asistentka vedoucí řidič řidič domovník manipulační dělnice uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Odborné aktivity: Výuka na VŠ: Univerzita Palackého Olomouc Kovářová, Müller Slezská univerzita Opava - Müller Členství v redakčních radách: Sborník archivních prací Šrámek Archivní časopis - Balatková Časopis Slezského zemského muzea Müller Těšínsko Müller Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín - Müller Cieszyńskie Studia Muzealne Těšínský muzejní sborník Müller (spoluredaktor) Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek - Štěpán KROK - Kohout Členství v muzejních a památkových radách: Památková rada NPÚ Ostrava - Müller Památková rada NPÚ Olomouc Balatková, Müller Vědecká muzejní rada Muzea Novojičínska - Müller Sbírkotvorné komise Slezského zemského muzea Müller, Šrámek Sbírkotvorná komise Muzea Těšínska - Müller Jiné: Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny P ČR - Müller Český národní komitét historiků Müller Vědecká rada filozofické fakulty Univerzity Palackého - Müller Diecézní rada Církve československé husitské Olomouc - Balatková STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV BRUNTÁL Mgr. Vladimíra Škývarová Oldřiška Bráchová PhDr. Libuše Fiedlerová ředitelka

3 Libuše Grochalová Mgr. Alena Kisková Eva Pešková Milan Entr administrativní a spisový pracovník Miroslava Moslerová zásobovačka Milan Dobrovodský řidič Martina Mařádková uklízečka Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Vlastivědné listy severní Moravy a Slezska - Fiedlerová Členství v muzejních a památkových radách: Sbírkotvorná komise Muzea v Bruntále Bráchová STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV FRÝDEK-MÍSTEK PhDr. Alena Matějová Mgr. Tomáš Adamec Táňa Březinová Marie Dannhoferová Mgr. Jana Jalůvková Bc. Olga Mateášová Mgr. Radomír Michna Mgr. Eva Vojkovská Marie Zlámalíková Jana Hencová Miroslav Polášek Eva Golová ředitelka archivář archivář konzervátorka zásobovačka řidič uklízečka STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV JESENÍK Mgr. Bohumila Tinzová Mgr. Květoslav Growka Mgr. Jana Hradilová Jarmila Syptáková Hana Nawarová Jan Herman Eliška Hermanová ředitelka archivář zásobovačka řidič uklízečka Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Vlastivědné listy severní Moravy a Slezska Growka Severní Morava Growka Jeseník, město a lázně - Growka Členství v muzejních a památkových radách: Sbírkotvorná komise Vlastivědného muzea Jesenicka Growka, Tinzová STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV KARVINÁ PhDr. Irena Hajzlerová Anna Hubáčová Zdeňka Kolková Lenka Kubicová Mgr. Veronika Matroszová Ivana Szepešiová Mgr. Marek Trojak Šárka Orlíková ředitelka správce informační a komunikační technologie administrativní a spisová pracovnice

4 Irena Ondrušíková Ladislav Škula Eva Seberová zásobovačka řidič uklízečka Odborné aktivity: Členství v muzejních a památkových radách: Sbírkotvorná komise Muzea Těšínska Hajzlerová Jiné: Výuka na Obchodní a bankovní akademii Karviná - Hajzlerová STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV NOVÝ JIČÍN PhDr. Karel Chobot PhDr. Jaroslava Brichová Mgr. Tomáš Baletka, Ph.D. Danuše Chobotová Miroslava Karlíková Alena Randýsková Mgr. Pavel Šustala Ing. Jaroslav Sopuch Miluše Kudělková Jan Čáň Daniel Glogar Eva Marečková ředitel archivář archivář správce informační a komunikační technologie zásobovačka domovník řidič uklízečka Odborné aktivity: Výuka na VŠ: Univerzita Palackého Olomouc Baletka, Chobot Členství v redakčních radách: Sborník archivních prací - Chobot Archivní časopis Baletka Vlastivědné listy severní Moravy a Slezska - Chobot Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín Brichová, Chobot Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm - Chobot Členství v muzejních a památkových radách: Vědecká muzejní rada Muzea Novojičínska Chobot STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV OLOMOUC PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D. ředitel Hana Číhalová PaedDr. Zdeněk Kašpar archivář Ludmila Kosíková PhDr. Miroslav Koudela archivář Mgr. Jarmila Křížanová PhDr. Heda Minaříková Jaroslava Procházková Mgr. Tomáš Sedlář archivář Olga Staroštíková Mgr. Jan Stuna archivář RNDr. Josef Krchňák správce informační a komunikační technologie Bc. Oldřich Pališek dokumentátor Ludmila Balounová zásobovačka Václav Habáň technický pracovník Renáta Sedláčková asistentka Ladislav Baloun technický pracovník Jaromír Hrazdil technický pracovník Miloš Machulka technický pracovník Jiří Vychodil technický pracovník Vladimír Vytásek technický pracovník Stanislav Houšťava řidič Alena Hasoňová uklízečka

5 Miroslava Krejčí Alžběta Simončičová uklízečka uklízečka Odborné aktivity: Výuka na VŠ: Univerzita Palackého Olomouc Kaňák, Kašpar Členství v muzejních a památkových radách: Muzejní rada Vlastivědného muzea Olomouc Kaňák Památková rada NPÚ Olomouc Kaňák Archivní rada Církve československé husitské Praha - Kaňák STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV OPAVA PhDr. Marta Medková Bc. Renata Dvořáková Mgr. Jitka Halabicová Mgr. Branislav Martinek, Ph.D. Mgr. Marek Skupien Jarmila Sobotíková Danuše Štěpánová Jana Dostálová Božena Prusková Sylva Varyšová ředitelka archivář archivář sekretářka manipulační dělnice uklízečka Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Vlastivědné listy severní Moravy a Slezska Medková (výkonná redaktorka) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PROSTĚJOV PhDr. Dagmar Roháčková Mgr. Tomáš Cydlík Jarmila Doleželová Jana Jurdová Mgr. Romana Němcová Mgr. Oldřich Václavík Ing. Jiří Kankovský Božena Hanslíková Alice Komárková Ludmila Vychodilová Jaroslav Čehovský Jarmila Dokoupilová Zdeňka Zabloudilová ředitelka archivář archivář správce informační a komunikační technologie konzervátorka konzervátorka zásobovačka řidič uklízečka uklízečka Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Štafeta Roháčková Jiné: Místopisná komise MěstÚ Prostějov Roháčková Masarykova společnost Václavík STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘEROV PhDr. Jiří Lapáček Věra Fišmistrová PhDr. Miroslav Marada Bc. Petra Martinková Jarmila Vohnická Daniela Kolečářová ředitel archivář zásobovačka

6 Tomáš Halmazňa Blanka Blahová řidič uklízečka Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Přerovské listy - Fišmistrová Jiné: Komise města Přerova pro kulturní památky Lapáček (předseda) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ŠUMPERK PhDr. Hana Jarmarová PhDr. Martina Černá Mgr. Jana Morávková Jana Veberová Alena Babuňková Jana Lněničková Vojtěch Vejchoda Emilie Havlíčková ředitelka hospodářskosprávní referentka údržbář-řidič uklízečka Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Severní Morava - Jarmarová Členství v muzejních a památkových radách: Sbírkotvorná komise OVM Šumperk - Černá Jiné: Společnost pro česko-německé porozumění v Šumperku Veberová Tabulka č. II. 1 - Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD Počty, metráž a zpracovanost archivních soubourů Fyzický stav archiválií Archivní Název archivu Vykazované Celkem (počet) pomůcky počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] nepoškozeno poškozeno nezjištěno (počet) N: ,09 43, ,43 43,26 Zemský archiv Z: ,16 56, ,16 56, v Opavě (ZAO) I: ,50 45, ,50 45,41 ( ) Σ: , ,59 N: 0 0,00 0, ,26 97,68 ZAO-"A" uložené mi- Z: 0 0,00 0, ,12 2, mo archiv v evidenci I: 0 0,00 0, ,32 1,67 ZAO ( ) Σ: 0 0, ,38 N: ,00 63, ,00 63,86 SOkA Bruntál Z: ,79 36, ,79 36, I: ,25 35, ,25 35,51 Σ: , ,79 N: ,55 54, ,55 54,26 SOkA F.-Místek Z: ,20 45, ,20 45, I: ,80 34, ,80 34,41 Σ: , ,75 N: ,57 38, ,57 38,31 SOkA Jeseník Z: ,25 61, ,25 61, I: ,33 49, ,33 49,17 Σ: , ,82 N: ,11 54, ,11 54,68 SOkA Karviná Z: ,70 45, ,70 45, I: ,70 45, ,70 45,32

7 Σ: , ,81 N: ,36 71, ,36 71,70 SOkA Nový Jičín Z: ,32 28, ,32 28, I: ,83 26, ,83 26,47 Σ: , ,68 N: ,47 50, ,47 50,44 SOkA Olomouc Z: ,78 49, ,78 49, I: ,68 44, ,68 44,17 Σ: , ,25 N: ,20 43, ,20 43,69 SOkA Opava Z: ,63 56, ,63 56, I: ,50 48, ,50 48,36 Σ: , ,83 N: ,89 39, ,89 39,05 SOkA Prostějov Z: ,83 60, ,83 60, I: ,77 31, ,77 31,16 Σ: , ,72 N: ,06 40, ,06 40,69 SOkA Přerov Z: ,19 59, ,19 59, I: ,71 33, ,71 33,52 Σ: , ,25 N: ,10 55, ,10 55,11 SOkA Šumperk Z: ,12 44, ,12 44, I: ,21 37, ,21 37,75 Σ: , ,22 N: ,40 48, ,00 50,20 SOUHRN Z: ,97 51, ,09 49, (ZAO vč. SOkA) I: ,28 41, ,60 40,08 Σ: , ,09 Tabulka č. II. 2 - Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD Archivní soubory Kopie archiválií Název archivu Evidenční status: 1 Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+5 (počet) počet metráž [bm] počet metráž [bm] počet metráž [bm] počet metráž [bm] bezpečnostní studiní N: , , ,25, Zemský archiv Z: , , ,92 0 0,00 v Opavě (ZAO) I: , , ,94 0 0,00 ( ) Σ: , , ,17,34 N: 0 0,00 0 0,00 0 0, , ZAO-"A" uložené mi- Z: 0 0,00 0 0,00 0 0, ,12 mo archiv v evidenci I: 0 0,00 0 0,00 0 0, ,32 ZAO ( ) Σ: 0 0,00 0 0,00 0 0, ,38 N: ,32 0 0,00 2 3,68 0 0, SOkA Bruntál Z: ,26 0 0, ,53 0 0,00 I: ,72 0 0, ,53 0 0,00 Σ: ,58 0 0, ,2 0,00 N: ,55 0 0, ,00 0 0, SOkA F.-Místek Z: ,75 0 0, ,45 0 0,00 I: ,35 0 0, ,45 0 0,00 Σ: ,30 0 0, ,45 0 0,00 N: ,75 0 0, ,82 0 0,00 0 0

8 SOkA Jeseník Z: ,22 0 0, ,03 0 0,00 I: ,30 0 0, ,03 0 0,00 Σ: ,97 0 0, ,85 0 0,00 N: ,1 0,00 2 6,00 0 0, SOkA Karviná Z: ,93 0 0, ,77 0 0,00 I: ,93 0 0, ,77 0 0,00 Σ: ,04 0 0, ,77 0 0,00 N: ,8 0, ,55 0 0, SOkA Nový Jičín Z: ,58 0 0, ,74 0 0,00 I: ,09 0 0, ,74 0 0,00 Σ: ,39 0 0, ,29 0 0,00 N: ,70 0 0, ,77 0 0, SOkA Olomouc Z: ,65 0 0, ,13 0 0,00 I: ,84 0 0, ,84 0 0,00 Σ: ,35 0 0, ,90 0 0,00 N: ,37 0 0, ,83 0 0, SOkA Opava Z: ,33 0 0, ,30 0 0,00 I: ,60 0 0,00 5 7,90 0 0,00 Σ: ,70 0 0, ,13 0 0,00 N: ,53 0 0, ,36 0 0, SOkA Prostějov Z: ,9 0, ,92 0 0,00 I: ,25 0 0, ,52 0 0,00 Σ: ,44 0 0, ,28 0 0,00 N: ,55 0 0, ,5 0, SOkA Přerov Z: ,90 0 0, ,29 0 0,00 I: ,82 0 0, ,89 0 0,00 Σ: ,45 0 0, ,80 0 0,00 N: ,39 8 1, ,07 0 0, SOkA Šumperk Z: ,85 0 0, ,27 0 0,00 I: ,94 0 0, ,27 0 0,00 Σ: ,24 8 1, ,34 0 0,00 N: , , , , SOUHRN Z: , , , ,12 (ZAO vč. SOkA) I: , , , ,32 Σ: , , , ,72 Tabulka č. II. 3 - Výběr archiválií a delimitace archiválií, celkové vnější změny Přírůstky Celkem Úbytky ARCHIV Výběr Delimitace vnější změny metráž [bm] evid.j. [ks] metráž [bm] evid.j. [ks] metráž [bm] evid.j. [ks] metráž [bm] evid.j. [ks] N: 80, , , , Zemský archiv Z: 2, , , , v Opavě (ZAO) I: 2, , , , ( Σ: 82, , , , N: 696, , , , SOkA Bruntál Z: 0, , ,00 0 1,05 43 I: 0, , ,00 0 0,95 43 Σ: 696, , , , N: 32, ,00 0 0, , SOkA F.-Místek Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 32, ,00 0 0, , N: 11, , , ,32 381

9 SOkA Jeseník Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 11, , , , N: 45, ,00 0 0, , SOkA Karviná Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 45, ,00 0 0, , N: 28,09 33,00 0 0, , SOkA Nový Jičín Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 28,09 33,00 0 0, ,08 0 N: 104, ,04 4 0, , SOkA Olomouc Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 104, ,04 4 0, , N: 214, , , , SOkA Opava Z: 9, , ,07 3 9, I: 9, , ,07 3 9, Σ: 223, , , , N: 12, , , , SOkA Prostějov Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 12, , , , N: 28, ,00 0 0, , SOkA Přerov Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 28, ,00 0 0, , N: 376, ,00 0 0, , SOkA Šumperk Z: 1, ,00 0 0,00 0 1, I: 0,59 8,00 0 0,00 0 0,59 81 Σ: 378, ,00 0 0, , N: 1 631, , , , SOUHRN Z: 12, , , , (ZAO vč. SOkA) I: 11, , , , Σ: 1 643, , , , Zemský archiv v Opavě včetně pobočky Olomouc III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ Tab. č. 1 Protokoly o výběru archiválií a) ve skartačním řízení Původce protokolů posouzených dokumetů v bm vyřazených dokumentů v bm vyřazených dokumentů v % správních řízení podle 10 odst. 3 URČENÍ (87) (92) 0 Agrisoft Frýdek-Místek Agropodnik Dvorce Agroservis Bruntál

10 AMO-Krajské kulturní středisko Ostrava AMO-Nakladatelství Profil Ostrava Celní ředitelství Olomouc Celní ředitelství Ostrava Celní úřad Ostrava Cukrovary Olomouc, s.p. 2 0 Česká školní inspekce Olomouc ČSÚ-Krajská reprezentace Ostrava Diagnostický ústav Ostrava-Kunčičky Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 2 0 Finanční ředitelství Ostrava Hornická poliklinika Ostrava Katastrální inspektorát Opava Katastrální úřad Opava 3 0 KHS Msl kraje Ostrava Kniha Olomouc, s.p. Krajská hygienická stanice Olomouc Krajská veterinární služba Ostrava, inspektorát Frýdek-Místek Krajský soud Ostrava Krajský úřad Ostrava Lesy ČR-LS Jeseník Lesy ČR-LSVsetín Marazírny Olomouc Masný průmysl Opava Mephacentrum Ostrava Msl vědecká knihovna Ostrava MUDr. Holub Ostrava Národní památkový ústav Olomouc Okresní soud Olomouc Oseva Javorník Oseva Olomouc, s.p. Pískovna Mohelnice Povodí Odry s.p. Přerovské strojírny, n.p. Psychiatrická léčebna Opava Rehabilitační ústav Hrabyně Rehabilitační ústav Chuchelná Sempra Olomouc Sm. vodovody a kanalizace Ostrava Statek Světlá Hora Státní statek Bílovec Státní statek Hanušovice Státní statek Hlučín Státní statek Hnojník

11 Státní statek Horní Benešov Státní statek Huzová-Jiříkov Státní statek Karviná - Český Těšín Státní statek Krchleby Státní statek Krnov Státní statek Město Albrechtice Státní statek Moravský Kočov Státní statek Osoblaha Státní statek Rýmařov Státní statek Rýžoviště Státní statek Staré Město pod Sněžníkem Státní statek Staré Město u Bruntálu Státní statek Šternberk Státní statek Štíty Státní statek Šumperk Státní statek Velké Losiny Státní statek Vítkov Státní statek Žulová Státní veterinární ústav Olomouc Státní zemědělský podnik Heřmanovice Státní zemědělský podnik Jindřichov Státní zemědělský podnik Moravský Beroun Školní zemědělský podnik Nový Jičín-Šenov Štěrkovny a pískovny Olomouc, s.p. ÚHÚL Frýdek-Místek ÚHÚL Olomouc Úřad práce Ostrava Ústřední dílny Bruntál Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odd. Olomouc Vojenská zdravotní pojišťovna Olomouc VOP Šternberk, s.p. VŠB Ostrava Zdravotní ústav Ostrava Zdravotní záchranná služba Olomouckého kraje Zemědělské služby Břidličná-Vajglov Zemědělský podnik Hošťálkovy Zemědělský podnik Postřelmov Zemědělský podnik Razová 2 0 VÚROM, Ostrava NEURČENÍ (270) (300)

12 1. Družstevní záložna, Ostrava 1. Družstevní obchodní s.r.o., Ostrava 2 0 ABC, IF pro Slezsko, a.s.v likv., Opava Agrostroj Prostějov Agrozet Olomouc, a.s. Akaria v.d., Ostrava Akonta a.s., Ostrava AL Invest, a.s., Břidličná Alukon, s.r.o. Ostrava AmpluServis, a.s. Ostrava Armaturka Minerva s.p., Opava ASK spol.s r.o. a Armatury Servis Kravaře Autodružstvo Profes, Ostrava Autoopravna Motokomplex s.r.o., Lipník Autopal, s.r.o. N. Jičín Autopronto s.r.o., Ostrava AŽD, Montážní závod Olomouc AŽD, Výrobní závod Olomouc Balakom a.s. Opava Báňská stavební společnost a.s. Ostrava BASCO CS s.r.o., Ostrava Biskupství ostravsko-opavské, Ostrava BIVOJ a.s., Opava BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava BYZI a.s., Ostrava Carbo Grouting a.s.,ostrava CE-WOOD, LZ Rožnov Coral Metal s.r.o., Ostrava Crystalex a.s., závod Sklárna Vrbno Cukrovar Drahanovice, a.s. 2 0 Cukrovar Litovel Cukrovar Prosenice Czech International, a.s., Havířov ČD-Depo kolejových vozidel Olomouc ČD-DpOV Přerov ČD-Finančně ekonom. odd. Ostrava ČD-Kontrola mezinárodních železničních přeprav Olomouc ČD-Obchodně provozní ředitelství Ostrava ČD-Odbor správní, archiv Olomouc

13 ČD-Odúčtovna přepr. tržeb Olomouc ČD-Správa dopraní cesty Olomouc ČD-Správa dopravní cesty Ostrava ČD-Správa dopravní cesty Zlín ČD-stanice Bohumín ČD-stanice Břeclav ČD-stanice Horní Lideč Česká pošta, s.p., o. z. Sev. Morava 2 0 ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice ČM Komoditní s.r.o. v likv., Ostrava ČMD a.s., Důl Stonava ČSOB a.s., RSS Ostrava 4 0 D a N, s.r.o., Ostrava - Hrabová DAJAMA s. r.o.v likvidaci, Doloplazy Dalkia a.s., Ostrava 9 0 Delika Trade, a.s. Ostrava 2 0 Desná a.s., Velké Losiny DHL Expres s.r.o. Ostrava DIOS s.r.o., Ostrava DOLS a.s., Šumperk Dopravní stavby, a.s. Olomouc 2 0 Drogerie a.s., Olomouc DROGERIE PLUS a.s.,olomouc Družstevní holding a.s., Ostrava DSO Olomouc,s.r.o. DT výhybkárna a mostárna a.s., Prostějov EASTERN SUGAR ČR, a.s.,němčice n.h. 3 0 Elektro výtahy s.r.o., Ostrava ELPO s.r.o., Opava ELSAR s.r.o., Rožnov Emendo CZ s.r.o./korefin/, Ostrava FEX Foto, Ostrava FINETIMEX s.r.o., Ostrava First Transport Lines a.s., Prostějov FONAM s.r.o., Ostrava Frenštátská lesní a.s., Frenštát G.T.C. a.s., Val. Meziříčí GARFIELD a.s., Ostrava GEMEC s.r.o.,ostrava Geologický průzkum a.s., Ostrava

14 Granitol Union Šternberk HADYNA MONTI s.r.o., Ostrava Haná ZZN Olomouc, a.s. 2 0 Hanácké železárny a pérovny a.s., Prostějov Hanušovická lesní a.s., Hanušovice Hedva, a.s. odštěpný závod Šumperk HELIOTHERM s.r.o., Ostrava HKH, s.r.o. v likv., Ostrava Hutní projekt, a.s.,ostrava 2 0 Hutnický institut VÚHŽ s.r.o., Ostrava HWARANG s.r.o., Ostrava CHODURA s.r.o. v likv., Ostrava IGEA s.r.o., Ostrava Ing. Přemysl Škuta Ostrava INGSTAV a.s., Ostrava Intercable KT, s.r.o., Ostrava Ivax Pharmaceuticals s.r.o., Opava JAN s.r.o.,ostrava JaS Jesenická strojírna a.s. v likv., Jeseník Jesenické mlékárny, a.s., Bruntál Jiří Zlámal R.E.M.I. Ostrava JUDr. V.Blahut, advokát, Ostrava 2 0 JURCOMM s.r.o., Ostrava Juta Olomouc a.s., Přerov KAPPA Olomoujc, s.r.o. KAZETO spol. s r. o., PŘEROV KMC v.o.s. v likv., Ostrava KMC v.o.s. v likv., Ostrava KONFETA, v.d. v likv., Ostrava Kooperativa Olomouc Kovohutě Břidličná a.s. KUNZ HRANICE a.s. (v konkurzu) Květka s.r.o., Karviná Lázně Darkov, a.s. Lázně Slatinice, a.s. Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. LEASING MORAVIA a.s. Ostrava Ligmonta s.r.o., Ostrava Lipro CZ s.r.o., Ostrava Lisovny nových hmot a.s., Vrbno p.prad. Lonka a.s., Příbor M.L.S.Holice

15 Manico International s.r.o., Ostrava Martima, a.s., Ostrava MAVERICK s.r.o., Ostrava Merko CZ, a.s., Ostrava MESPAS a.s., Ostrava Městský výbor KSČM Ostrava METACOM s.r.o. v likv., Ostrava MEZ Mohelnice, s.p. MEZ Vsetín, s.p. v likvidaci MH UNIPS s.r.o., Ostrava Milo a.s., Olomouc Milo Holding a.s., Olomouc MILO OLOMOUC a.s. MK COMP Orlová s.r.o. v likv. MMX s.r.o., Ostrava Model Obaly a.s., Opava Montáž.spol. energ.zařízení a.s.,ostrava MONTÁŽE Přerov, a.s. Mora Moravia, a.s. Olomouc Moravská tiskárna Olomouc Moravskoslezská a.s. Ostrava (v konkurzu) Moravskoslezské cukrovary a.s., Opava Moravskoslezské dřevař. závody, Šumperk Morpa, a.s. Šumperk MP Krásno a.s., Valašské Meziříčí 2 0 MSA, a.s., Dolní Benešov MVDr. Vít Holý Alberovec MVZ s.r.o., Ostrava N.B.S. s.r.o., Ostrava Nahim Trading s.r.o., Opava Nestlé Česko-Zora Olomouc O.N.U. s.r.o., Ostrava Obch. sladovny a.s., Proslad s.r.o., Prostějov ODETKA a.s., Vrbno p. P. Ofos Trading s.r.o., Ostrava Olma Olomouc, a.s. Olšanské papírny a.s., Lukavice OPAVIA-LU a.s., závod Opava Opavská lesní a.s., Opava Ostramo-Vlček, Ostrava OSTROJ a.s., Opava Osvětlovací sklo-lares,val. Meziříčí Papcel Litovel, a.s. PBH, Ostrava 3 Pekos s.r.o., Ostrava

16 Pivovar Prostějov, a.s. v likv., Prostějov Pivovar Radegast, a.s. Nošovice Plastmont s.r.o., Ostrava Plasty a formy a.s., Chuchelná Porfis s.r.o., Ostrava Pozemní stavby Olomouc,as. Pozemní stavby Šumperk, s.p. v likvidaci Pozemní stavby Vsetín, s.p. v likvidaci Pozemní stavitelství s.p., Ostrava POZPO RX s.r.o., Ostrava Pragofond a.s. v likv., Třinec Pramen Ostrava s.p. v likvidaci 4 0 Prefa Grygov Prefabrikace Ostrava a.s. v likv. Prefabrikace Polygon a.s., Ostrava Prienitzovy léč. lázně Jeseník, a.s. 2 0 PRIOR IK, Prostějově PRIOR, s.p. Ostrava PRO MARKET s.r.o., Ostrava PROGRESS OSTRAVA, a.s. Proimage s.r.o., Ostrava Přerovské strojírny a.s., Přerov 2 0 PSP Bohemia, Přerov PSP Engineering Olomouc PSP KR Přerov PSP Lehká strojírna Přerov PSP Slévárna Přerov PSP Služby, Přerov PSP Technické služby, Přerov PSP Zásobování, Přerov PTR Holding Olomouc 2 0 Purity Control CS, s.r.o. v likv., Ostrava Purity Control s.r.o., Ostrava RAMAS s.r.o., Ostrava-Třebovice RAO TRADE s.r.o. v likv., Ostrava 2 0 Raška, a.s. Třinec RBP Ostrava Reality DPM Olomouc R-Economus s.r.o. v likv., Ostrava REGIOINVEST s.r.o. v likv., Ostrava

17 RIEGER-KLOSS Varhany s.r.o., Krnov RK Velkoobchodní sklady a.s., Ostrava RNDr. Karel Sedlák, Ostrava Rolný spol. s r.o,. Prostějov ROMO a.s., Fulnek ROSO s.r.o. Olomouc RUBEXv.d., Ostrava Seliko Olomouc, a.s. SEMOMA a.s. v likvidaci, Šenov SENA Corp. a.s., Ostrava SHOW and TELL s.r.o., Ostrava SHT a.s. v likv., Nový Jičín SHT DIZ s.r.o., Kopřivnice Sidos s.r.o., Ostrava Sigma Engineering, Olomouc Sigmia Olomouc, a.s SKANSKA DS Olomouc SKET Trade s.r.o., Ostrava Sl.Energetika s.r.o. v likv., Ostrava, SM Sběrné suroviny Olomouc, a.s. SME, a.s. Ostrava SOFT-TRONIK a.s., Ostrava SOFT-TRONIK Logistics s.r.o., Ostrava Solné mlýny Olomouc, a.s. 2 0 SPIO v.o.s., Ostrava STABA, spol. s.r.o., Ostrava Stav.Řem.-Realizace, a.s. v likv., Ostrava Staveb. inovační centrum a.s., Ostrava Stavební obnova železnic Olomouc, a.s. Stavebniny OPA s.r.o., Opava Stavomontáže Olomouc Stavoservis s.p., Ostrava Storm s.r.o., Ostrava SUGAR Olomouc SV catering, s.r.o., Prostějov Šumperská a.s., Šumperk Tatra Kopřivnice, a.s. Tesla Television a.s., Rožnov Tesla Vacuum Comp. a.s., Rožnov Textil s.p., Ostrava Thrall Vagonka Studénka, a.s. ThyssenKrupp HiServ, s.r.o. v likv.,ostrava

18 TCHAS s.r.o.- o.z. 33-Inž.stavby Orlová TONAK a.s., Nový Jičín Top Distributor s.r.o., Ostrava TRIAS spol. s r.o., Ostrava Ú. P. A. Olomouc UNEX Uničov Unimont, s.p. Ostrava Valašský. pilař. a náb. podnik a.s,.halenkov Valašský. pilař. a náb. podnik a.s,.halenkov Válcovny plechu, a.s., Frýdek-Místek Vanda Olomouc, s.r.o. Vítkovice Steel, a.s., Ostrava Výrobní družstvo Slezanka, Ostrava YTO s.r.o., Ostrava Zásobování teplem Ostrava a.s. Zbrojovka a.s., Vsetín Zbrojovka Vsetín ZTM, a.s. ZEBRA s.r.o., Ostrava ZEKOS stavební a.s. v lik.,opava ZELENINA, s.p., Ostrava ZV OS KOVO MSA, a.s. Dolní Benešov ZZN Nový.Jičín, a.s. b) mimo skartačního řízení Původce nebo vlastník protokolů v členění podle 11 odst. 1 posouzených dokumentů v bm vyřaz. dokumentů v bm v případě písm. b vyřaz. dokumentů v % v příp. písm. b správních řízení podle 12 odst. 4 Tesla Třinec, a.s. v likv. Renys, s.r.o. v likv., Ostrava Tab. č. 2 zkontrolovaných protokolů podle 52 písm. i) a podle 79 odst. 2 písm. f) Název archivu protokolů podle 52 písm. i) protokolů podle 79 odst. 2 písm. f) Archiv města Ostravy 20 Tab. č. 3 Zpracování archiválií a) Soubory dokončené

19 1137 Název archivního souboru Reiter Emmerich, Opava, (1869) Zpracováno bm za rok Inventarizováno bm celkem 0,2 3,11 Zkatalog. katalog. záznamů Zrejstříkováno 13 Stabilní katastr slezský - II. vceňovací operáty ,88 25, Kousal V., s.r.o. výroba voňavek, Mor.Ostrava (1927), ,12 0,12 (1951) 603 Siegl Carl, tkalcovna, Šumperk 2,2 2,2 742 G.A.Buhl a syn, spojené přádelny Staré Město p.s. 2,35 2,35 Celkem 30,75 33, Název archivního souboru Zemská rada starších církve československé, Olomouc Náboženská obec církve československé (husitské) Český Těšín Siegl Carl senior, tkalcovna, bělidlo, úpravna lněného a bavlněného zboží, Šumperk G. A. Buhl a syn, spojené přádelny a textilní závody, Staré Město pod Sněžníkem Lenní dvůr Kroměříž, oddíl IV. - Knížecí arcibiskupská lenní dvorská kancelář Latzel a spol., vápenka, Vápenná OBZOR, tiskařské a vydavatelské družstvo, s r.o., Přerov Knihtiskárna a nakladatelství Jaroslav Strojil, Přerov Telektra, akciová společnost pro výrobu telefonů a telegrafů Olomouc Tab. č. 3 Zpracování archiválií - pobočka Olomouc a) Soubory dokončené Zpracováno bm za rok Inventarizováno bm celkem 0,33 0,33 0,4,41 2,2 2,2 2,35 2, ,7 0,12 0,12 0,53 0,53 0,4 0,4 0,3 0,3 Celkem 6,64 43,34 Zkatalog. katalog. záznamů Zrejstříkováno Tab. č. 3 Zpracování archiválií b) Soubory rozpracované

20 434 Název archivního souboru Severomoravský krajský národní výbor Ostrava-odbor plánovací Zpracováno bm za rok 26,5 Inventarizováno bm celkem Zkatalog. katalog. záznamů Zrejstříkováno 434 Severomoravský krajský národní výbor Ostrava-odbor finanční ,5 189 Reinventarizace Vs Krnov Pruský královský úřední soud Hlučín(1708) , Zmocněnec říšského vedoucího SS jako komisař pro upevnění němectví, pracovní štáb východ, Fulnek (1938) Severomoravské státní lesy, podnikové ředitelství Krnov , Reinventarizace Reambulovaného katastru , Regenhart a Raymann, tkalcovna, bělidlo a úpravna Jeseník (1808) Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc Krajský úřad Opava Němečtí rytíři - úřad velmistra Aubin Herman 4,5 7,95 0,1 3 0, Zemská hasičská jednota 1, Gebauer Josef 5 Zemská vláda slezská Celkem 124,8 Název archivního souboru Tab. č. 3 Zpracování archiválií - pobočka Olomouc b) Soubory rozpracované Zpracováno bm za rok 1105 Diecézní rada církve československé (husitské) 7 Olomouc 181 Velkostatek Hukvaldy 5, Velkostatek Tlustomosty 0, Dostál-Lutinov Karel 1, Kužela František 0, Lenní dvůr Kroměříž, oddíl IV. - Léno Stará Ves n.o. 3, Stavoprojekt Olomouc 17, Botek František 0, Arcibiskupská konzistoř Olomouc 16 Inventarizováno bm celkem Zkatalog. katalog. záznamů Zrejstříkováno

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Závěrečný účet za rok 2006 Tabulka č. 20. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 v tis.

Závěrečný účet za rok 2006 Tabulka č. 20. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 v tis. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 1. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví školství: 1 00842761 Matiční gymnázium, Ostrava 296.66 33,304.17

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ Název kroužku Adresa kroužku Kontaktní osoba Bartošovice Územní svaz: MORAVSKOSLEZSKÝ Telefon nebo : Bílovec Telefon nebo : Bohumín MO Bohumín Rolnická č.3 Sedlák Jan 735 51

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Příloha č. ) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Poř. Obec II.st. s pověř. Forma poskytované sociální služby četnost celkem číslo obec. úřadem, rezidenční služby terénní služby intervenční

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006. Personální stav k 31.12.2006. PhDr. Karel Müller. ředitel. Samostatná pracovní místa

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006. Personální stav k 31.12.2006. PhDr. Karel Müller. ředitel. Samostatná pracovní místa ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 Personální stav k 31.12.2006 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ PhDr. Karel Müller Samostatná pracovní místa Dagmar Matoušková Ing. Jiří Riedel ředitel personalistka

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Nabídka nemovitostí k prodeji k 15.12.2015

Nabídka nemovitostí k prodeji k 15.12.2015 Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci IČ 13642090 Okres Obec k.ú LV Číslo parcely výměra druh využití spolu vlast nický Benešov Soutice Soutice 402 395/19 25 ostatní plocha ostatní komunikace

Více

Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice

Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 14755/ENV/15 Ing. Plocek/l. 2132 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo)

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo) Cyklotrasy (2012) 1) 16.3. 2012 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Petřvald Mošnov Skotnice Příbor Kopřivnice (Vlčovice) Měrkovice Kozlovice Palkovice Frýdek-Místek (46 km, průměr

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010 Garant dokumentu: 9110 prorektor pro rozvoj a sociální vztahy TUO_LEG_05_004 verze:c Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2010 Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více

Poskytnutí účelově určeného příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje

Poskytnutí účelově určeného příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje Strana 1 Poskytnutí účelově určeného příspěvku na příspěvkovým organizacím kraje Příspěvek na příspěvkovým organizacím v odvětví školství 31 021 1 00842761 Matiční gymnázium, Ostrava, Ostrava, Dr. Šmerala

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2005

Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2005 Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2005 hmotný 1. Příspěvkové Moravskoslezského kraje v odvětví školství: 1 00842761 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015 Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva

Více

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava Cyklotrasy (2008) 1) 25.2. 2008 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (30 km, průměr 26,4 km/h) 2) 26.2. 2008 Hukvaldy Fryčovice Staříč Oprechtice

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015.

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01D7UYW* Váš dopis zn.: - podle rozdělovníku - Ze dne: Čj: MSK 80914/2014 Sp. zn.: DSH/1109/2014/Moš 276.2 S10 Vyřizuje:

Více

Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace

Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace Příloha č. 1 - Výčet příspěvkových organizací pro VZ realizovanou formou centralizovaného zadávání Název VZ: "Dodávka elektrické energie pro Moravskoslezský kraj 2015" IČ Název PO 1 00016772 Domov Bílá

Více

Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 12/627 - Příloha č. 1 Počet stran přílohy: 16 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní Katastrální 1) Zřízení

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Kraje Moravskoslezského konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. Ing. David Sventek, MBA, 37 let ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko 2.

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IQ5ZE* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 85933/2015 Sp. zn.: ÚPS/17385/2015/Vin

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva emisní třídy 5+, plynový kondenzační

Více

Výsledek hospodaření za rok 2006 u příspěvkových organizací v odvětví školství

Výsledek hospodaření za rok 2006 u příspěvkových organizací v odvětví školství za rok u příspěvkových organizací v odvětví školství 100340 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a sluţeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková, 601292 Střední pedagogická škola a Střední

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji. Ing. Taťána Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení

VII. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji. Ing. Taťána Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení VII. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji Ing. Taťána Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Křesťanské sakrální památky Muzea, galerie 1 2 45 1 35 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 20 Turistická informační centra 3 45 Úhrn 205 I Urbanizovaný prostor

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h)

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h) Cyklotrasy (2010) 1) 19.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Fryčovice Staříč Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (36 km, průměr 25,4 km/h) 2) 20.3. 2010 (staré

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 0 9

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 0 9 Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 0 9 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný

Více

Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě

Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 0 4 Zpracoval: PhDr. Karel Müller ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Personální stav k 31.12.2004 PhDr. Karel Müller Sekretariát ředitele

Více

Usnesení č. 10/550 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 10/550 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 10/550 - Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 15. 6. 2007. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 15. 6. 2007. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 15. 6. 2007 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 271 Prostějov hl. n.-dzbel trať v celé délce ČD 273 Červenka-Prostějov

Více

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského Telefonní seznam volebních místností v obcích správního obvodu MěÚ Nový Jičín jako POÚ obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo Nový Jičín Bernartice nad

Více

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 3

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 3 Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 3 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný

Více

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H.I. UPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 113. ZÚR MSK stanovují požadavky na koordinaci

Více

Výsledek hospodaření za rok 2004 u příspěvkových organizací v odvětví školství

Výsledek hospodaření za rok 2004 u příspěvkových organizací v odvětví školství Výsledek hospodaření za rok 2004 u příspěvkových organizací v odvětví školství IČ Název Výsledek hospodaření 2004 00842753 Gymnázium, Hladnovská 35, Ostrava - Slezská Ostrava 0,00 62331582 Gymnázium, Studentská

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

SOkA Karviná Kroniky okresu Karviná 02.04.2007

SOkA Karviná Kroniky okresu Karviná 02.04.2007 Místo Časový rozsah Název Signatura Inv.číslo 1945-1987 ZO SPB (Svaz protifašistických bojovníků) Stonava 800 1970-1974 Kronika PO při ODPM 292 1981 Kronika Okresního pionýrského štábu (OPŠ) 303 Martegrafeheide

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZAROK 2008

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZAROK 2008 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAROK 2008 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel, vedoucí

Více

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název

Více

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.)

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.) Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.) (Údaje jsou řazeny v pořadí: název obce, název školy, časový rozsah kroniky,

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 1 Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 1 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava.

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IGRX0* Čj: MSK 78209/2015 Sp. zn.: ÚPS/15723/2015/Vin 326.1 A10 Vyřizuje: Ing.

Více

Usnesení č. 85/5269 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 18. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 85/5269 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 18. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 85/5269 Příloha č. 1 Strana 1 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál 1) Zřízení budoucího věcného břemene BR/40/d/2011/JJ III/44512

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

III.1.1b - Profily monitoringu kvantitativních složek

III.1.1b - Profily monitoringu kvantitativních složek - Profily monitoringu kvantitativních složek 5 MSK Luha ST_003 Jeseník nad Odrou A A A 1.6 94.4 6 MSK Odra ST_005 Odry A A A 82.0 413.2 6 MSK Kletenský potok ST_007 Kletné A* N N 5.1 6.9 * jen monitoring

Více

Usnesení č. 27/2062 Příloha č. 1 1 Počet stran přílohy: 23. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 27/2062 Příloha č. 1 1 Počet stran přílohy: 23. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje 1 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál 1) Zřízení budoucího věcného břemene BR/53/d/2013/JJ III/4451 3 1958/2 Horní Václavov Sjezd ze silnice.

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích R1402, 1403, 1404, 1405, 1406, Zábřeh na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

v Kč Poř. IČ Příjemce dotace Adresa Zvýšení o

v Kč Poř. IČ Příjemce dotace Adresa Zvýšení o Strana 1 Poskytnutí neinvestičních prostředků a zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle 160 zákona č.

Více

30.5.2014 Ostrava-Poruba OV 30.5.2014 Mošnov NJ 31.5.2014 08:00 Mniší NJ 31.5.2014 09:00 Hovězí VS 31.5.2014 13:00 Pražmo FM 31.5.2014 13:00 Závišice

30.5.2014 Ostrava-Poruba OV 30.5.2014 Mošnov NJ 31.5.2014 08:00 Mniší NJ 31.5.2014 09:00 Hovězí VS 31.5.2014 13:00 Pražmo FM 31.5.2014 13:00 Závišice 30.5.2014 Ostrava-Poruba OV 30.5.2014 Mošnov NJ 31.5.2014 08:00 Mniší NJ 31.5.2014 09:00 Hovězí VS 31.5.2014 13:00 Pražmo FM 31.5.2014 13:00 Závišice NJ 31.5.2014 13:00 Orlová-Poruba KI 31.5.2014 14:00

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích Zábřeh na Moravě Šumperk trať v celé délce

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4202 3703 3811 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3705 3813 Sp 1638 R 881

Více

PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ

PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ PROJEKTY STAVEB A INTERIÉRŮ 1 Dům služeb a společenské centrum Prostějov Studie 1985, Ing.arch. M.Konvička 2 Rekonstrukce statku Gabrielov, Čechy pod Kosířem, Studie 1987, Ing.arch.J.Škopán 3 Školící a

Více

270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport

270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u - Karviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3325 3705 4 6 4 3813 Sp

Více

Dolní Benešov. Časy odjezdů. Bělá 900255 5. Bílovec 900262 3. Bolatice 900254 5. 910129 Bruntál. Brumovice 900250 2. 900242 3 (u Vítkova) 900261 3

Dolní Benešov. Časy odjezdů. Bělá 900255 5. Bílovec 900262 3. Bolatice 900254 5. 910129 Bruntál. Brumovice 900250 2. 900242 3 (u Vítkova) 900261 3 ODJEZDY AUTOBUSŮ Z VÝCHODNÍHO NÁDRAŽÍ SMĚR CENTRUM V O P A V Ě Platnost od 14.12.2014 do 12.12.2015 Informace o změnách během platnosti na tel.č. 553/609202 S M Ě R Linka číslo Stanoviště Bělá 900255 5

Více

celkem bodové na Žadatel (obec, hodnocení kritérium I.1, I.2 a I.3 I.2

celkem bodové na Žadatel (obec, hodnocení kritérium I.1, I.2 a I.3 I.2 Strana 1 Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací - náhradníci - dotační titul 1 Pořadí Pořadí Podíl Podíl žadatele Podíl dotace Pořadí dle Celkové Pořadové celkem bodové žadatele na na na Žadatel

Více

Město Název organizace Adresa Telefon Web

Město Název organizace Adresa Telefon Web Základní školy v okrese Informační centrum pro mládež Strana 1 7.10.2014 Město Název organizace Adresa Telefon Web Babice Bělkovice - Lašťany Bílá Lhota Blatec Hlubočky Hlubočky - Mariánské Údolí Základní

Více

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec s rozšířenou působností Bílovec Albrechtičky Bílov Bílovec Bítov Bravantice Jistebník Kujavy Pustějov Slatina Studénka Tísek Velké Albrechtice ÚPO Městský úřad Bílovec Ing.arch. Ludmila Konečná - URBANISTICKÁ

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 0

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 0 Z E M S K Ý A R C H I V V O P A V Ě Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 0 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný

Více

Usnesení č. 110/3942 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 110/3942 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 110/3942 Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Linka č. Trasa Úsek zařazený do IDSOK Poznámka Dopravce 291 Zábřeh

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u - Karviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406 V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne. listopadu č. Konečné dislokace u vybraných objektů Určení nemovitostí Obec/Ulice č.p./č.o. Katastrální Frýdek-Místek/ Komenského

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 3325 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3705 4 1 4 3813 Sp

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u Jablunkova - Třinec - Český Těšín - Karviná - Bohumín - Ostrava, 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 1. Funkce školního psychologa/ školního speciálního pedagoga Funkce školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Usnesení č. 7/556 Příloha č. 3 Strana 1 Počet stran přílohy: 8

Usnesení č. 7/556 Příloha č. 3 Strana 1 Počet stran přílohy: 8 Usnesení č. 7/556 Příloha č. 3 Strana 1 Specifikace nemovitostí určených k nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje darem a koupí a) Nabytí nemovitostí darem 1) Nabytí částí pozemků darem Sedliště ve 882/1

Více

Usnesení č. 116/ Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 116/ Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 116/4104 - Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011 Platnost od 1. 11. 2011 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123

Více

Usnesení č. 63/2281 - Příloha č. 1 Počet stran přílohy: 9. Strana 1

Usnesení č. 63/2281 - Příloha č. 1 Počet stran přílohy: 9. Strana 1 Strana 1 Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle 160 zákona č. 561/2004 Sb. pro rok 2006 1 00842761 Matiční

Více