Zemský archiv v Opavě. Zpráva o činnosti za rok Celoarchivní tabulky Odborné aktivity Bibliografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zemský archiv v Opavě. Zpráva o činnosti za rok 2005. Celoarchivní tabulky Odborné aktivity Bibliografie"

Transkript

1 Personalní stav Celoarchivní tabulky Odborné aktivity Bibliografie Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Bruntál Státní okresní archiv Frýdek M. Státní okresní archiv Jeseník Státní okresní archiv Karviná Státní okresní archiv Nový Jičín Státní okresní archiv Opava Státní okresní archiv Olomouc Státní okresní archiv Prostějov Státní okresní archiv Přerov Státní okresní archiv Šumperk Zemský archiv v Opavě Zpráva o činnosti za rok 2005 Personální stav k ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ PhDr. Karel Müller Samostatná pracovní místa Dagmar Matoušková Ing. Jiří Riedel ředitel personalistka interní auditor I. Oddělení pro správu fondů a sbírek Pavel Šrámek vedoucí Ivana Gebauerová Lenka Hlubová Alena Kráslová Mgr. Zdeněk Kravar archivář Marcela Lexová PhDr. Jiří Stibor archivář Mgr. Lucie Šetková Mgr. Marta Šopáková PhDr. Ivana Tarabová II. Oddělení pro evidenci, využívání a ochranu fondů a sbírek PhDr. Jarmila Štěrbová vedoucí Mgr. Olga Gebauerová Bc. Eva Hájková PhDr. Irena Moravcová Mgr. Petr Tesař archivář Vanda Paluzgová knihovnice Bohumila Beilová dokumentátorka Jan Bil dokumentátor Jan Krásl konzervátor Karel Sedláček konzervátor Renata Soldánová konzervátorka III. Oddělení pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost Mgr. Dáša Seberová vedoucí a zástupce ředitele PhDr. Simona Binarová Bc. Andrea Jahnová Mgr. Milena Kallerová Mgr. Martin Seidler archivář IV. Oddělení pobočka Olomouc PhDr. Stanislava Kovářová PhDr. Jitka Balatková Mgr. Štěpán Kohout Martina Kučerková Stanislav Lapčík Lucie Polášková vedoucí archivář archivář

2 Helena Řiháková Mgr. Jan Štěpán Irena Řezníčková Michal Tomanec Eva Trajlinková V. Oddělení ekonomicko-správní Ing. Liběna Pinkasová Karin Glabazňová Jana Kaletová Hedvika Petrencová Hana Katiová Marcela Fajková Miroslav Olszewski Dagmar Dluhošová Jarmila Veselá VI. Oddělení hospodářské Jana Morischová Karel Dak Petr Dudys Oldřich Tesař Stanislava Grossmannová Marta Gebauerová Magdalena Gratzová Michaela Máchová Eva Vaculčíková archivář asistentka konzervátor konzervátorka vedoucí a zástupce ředitele účetní účetní mzdová účetní referent majetkové správy investiční referentka bezpečnostní referent asistentka asistentka vedoucí řidič řidič domovník manipulační dělnice uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Odborné aktivity: Výuka na VŠ: Univerzita Palackého Olomouc Kovářová, Müller Slezská univerzita Opava - Müller Členství v redakčních radách: Sborník archivních prací Šrámek Archivní časopis - Balatková Časopis Slezského zemského muzea Müller Těšínsko Müller Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín - Müller Cieszyńskie Studia Muzealne Těšínský muzejní sborník Müller (spoluredaktor) Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek - Štěpán KROK - Kohout Členství v muzejních a památkových radách: Památková rada NPÚ Ostrava - Müller Památková rada NPÚ Olomouc Balatková, Müller Vědecká muzejní rada Muzea Novojičínska - Müller Sbírkotvorné komise Slezského zemského muzea Müller, Šrámek Sbírkotvorná komise Muzea Těšínska - Müller Jiné: Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny P ČR - Müller Český národní komitét historiků Müller Vědecká rada filozofické fakulty Univerzity Palackého - Müller Diecézní rada Církve československé husitské Olomouc - Balatková STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV BRUNTÁL Mgr. Vladimíra Škývarová Oldřiška Bráchová PhDr. Libuše Fiedlerová ředitelka

3 Libuše Grochalová Mgr. Alena Kisková Eva Pešková Milan Entr administrativní a spisový pracovník Miroslava Moslerová zásobovačka Milan Dobrovodský řidič Martina Mařádková uklízečka Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Vlastivědné listy severní Moravy a Slezska - Fiedlerová Členství v muzejních a památkových radách: Sbírkotvorná komise Muzea v Bruntále Bráchová STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV FRÝDEK-MÍSTEK PhDr. Alena Matějová Mgr. Tomáš Adamec Táňa Březinová Marie Dannhoferová Mgr. Jana Jalůvková Bc. Olga Mateášová Mgr. Radomír Michna Mgr. Eva Vojkovská Marie Zlámalíková Jana Hencová Miroslav Polášek Eva Golová ředitelka archivář archivář konzervátorka zásobovačka řidič uklízečka STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV JESENÍK Mgr. Bohumila Tinzová Mgr. Květoslav Growka Mgr. Jana Hradilová Jarmila Syptáková Hana Nawarová Jan Herman Eliška Hermanová ředitelka archivář zásobovačka řidič uklízečka Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Vlastivědné listy severní Moravy a Slezska Growka Severní Morava Growka Jeseník, město a lázně - Growka Členství v muzejních a památkových radách: Sbírkotvorná komise Vlastivědného muzea Jesenicka Growka, Tinzová STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV KARVINÁ PhDr. Irena Hajzlerová Anna Hubáčová Zdeňka Kolková Lenka Kubicová Mgr. Veronika Matroszová Ivana Szepešiová Mgr. Marek Trojak Šárka Orlíková ředitelka správce informační a komunikační technologie administrativní a spisová pracovnice

4 Irena Ondrušíková Ladislav Škula Eva Seberová zásobovačka řidič uklízečka Odborné aktivity: Členství v muzejních a památkových radách: Sbírkotvorná komise Muzea Těšínska Hajzlerová Jiné: Výuka na Obchodní a bankovní akademii Karviná - Hajzlerová STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV NOVÝ JIČÍN PhDr. Karel Chobot PhDr. Jaroslava Brichová Mgr. Tomáš Baletka, Ph.D. Danuše Chobotová Miroslava Karlíková Alena Randýsková Mgr. Pavel Šustala Ing. Jaroslav Sopuch Miluše Kudělková Jan Čáň Daniel Glogar Eva Marečková ředitel archivář archivář správce informační a komunikační technologie zásobovačka domovník řidič uklízečka Odborné aktivity: Výuka na VŠ: Univerzita Palackého Olomouc Baletka, Chobot Členství v redakčních radách: Sborník archivních prací - Chobot Archivní časopis Baletka Vlastivědné listy severní Moravy a Slezska - Chobot Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín Brichová, Chobot Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm - Chobot Členství v muzejních a památkových radách: Vědecká muzejní rada Muzea Novojičínska Chobot STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV OLOMOUC PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D. ředitel Hana Číhalová PaedDr. Zdeněk Kašpar archivář Ludmila Kosíková PhDr. Miroslav Koudela archivář Mgr. Jarmila Křížanová PhDr. Heda Minaříková Jaroslava Procházková Mgr. Tomáš Sedlář archivář Olga Staroštíková Mgr. Jan Stuna archivář RNDr. Josef Krchňák správce informační a komunikační technologie Bc. Oldřich Pališek dokumentátor Ludmila Balounová zásobovačka Václav Habáň technický pracovník Renáta Sedláčková asistentka Ladislav Baloun technický pracovník Jaromír Hrazdil technický pracovník Miloš Machulka technický pracovník Jiří Vychodil technický pracovník Vladimír Vytásek technický pracovník Stanislav Houšťava řidič Alena Hasoňová uklízečka

5 Miroslava Krejčí Alžběta Simončičová uklízečka uklízečka Odborné aktivity: Výuka na VŠ: Univerzita Palackého Olomouc Kaňák, Kašpar Členství v muzejních a památkových radách: Muzejní rada Vlastivědného muzea Olomouc Kaňák Památková rada NPÚ Olomouc Kaňák Archivní rada Církve československé husitské Praha - Kaňák STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV OPAVA PhDr. Marta Medková Bc. Renata Dvořáková Mgr. Jitka Halabicová Mgr. Branislav Martinek, Ph.D. Mgr. Marek Skupien Jarmila Sobotíková Danuše Štěpánová Jana Dostálová Božena Prusková Sylva Varyšová ředitelka archivář archivář sekretářka manipulační dělnice uklízečka Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Vlastivědné listy severní Moravy a Slezska Medková (výkonná redaktorka) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PROSTĚJOV PhDr. Dagmar Roháčková Mgr. Tomáš Cydlík Jarmila Doleželová Jana Jurdová Mgr. Romana Němcová Mgr. Oldřich Václavík Ing. Jiří Kankovský Božena Hanslíková Alice Komárková Ludmila Vychodilová Jaroslav Čehovský Jarmila Dokoupilová Zdeňka Zabloudilová ředitelka archivář archivář správce informační a komunikační technologie konzervátorka konzervátorka zásobovačka řidič uklízečka uklízečka Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Štafeta Roháčková Jiné: Místopisná komise MěstÚ Prostějov Roháčková Masarykova společnost Václavík STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘEROV PhDr. Jiří Lapáček Věra Fišmistrová PhDr. Miroslav Marada Bc. Petra Martinková Jarmila Vohnická Daniela Kolečářová ředitel archivář zásobovačka

6 Tomáš Halmazňa Blanka Blahová řidič uklízečka Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Přerovské listy - Fišmistrová Jiné: Komise města Přerova pro kulturní památky Lapáček (předseda) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ŠUMPERK PhDr. Hana Jarmarová PhDr. Martina Černá Mgr. Jana Morávková Jana Veberová Alena Babuňková Jana Lněničková Vojtěch Vejchoda Emilie Havlíčková ředitelka hospodářskosprávní referentka údržbář-řidič uklízečka Odborné aktivity: Členství v redakčních radách: Severní Morava - Jarmarová Členství v muzejních a památkových radách: Sbírkotvorná komise OVM Šumperk - Černá Jiné: Společnost pro česko-německé porozumění v Šumperku Veberová Tabulka č. II. 1 - Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD Počty, metráž a zpracovanost archivních soubourů Fyzický stav archiválií Archivní Název archivu Vykazované Celkem (počet) pomůcky počet metráž [bm] metráž [%] počet metráž [bm] metráž [%] nepoškozeno poškozeno nezjištěno (počet) N: ,09 43, ,43 43,26 Zemský archiv Z: ,16 56, ,16 56, v Opavě (ZAO) I: ,50 45, ,50 45,41 ( ) Σ: , ,59 N: 0 0,00 0, ,26 97,68 ZAO-"A" uložené mi- Z: 0 0,00 0, ,12 2, mo archiv v evidenci I: 0 0,00 0, ,32 1,67 ZAO ( ) Σ: 0 0, ,38 N: ,00 63, ,00 63,86 SOkA Bruntál Z: ,79 36, ,79 36, I: ,25 35, ,25 35,51 Σ: , ,79 N: ,55 54, ,55 54,26 SOkA F.-Místek Z: ,20 45, ,20 45, I: ,80 34, ,80 34,41 Σ: , ,75 N: ,57 38, ,57 38,31 SOkA Jeseník Z: ,25 61, ,25 61, I: ,33 49, ,33 49,17 Σ: , ,82 N: ,11 54, ,11 54,68 SOkA Karviná Z: ,70 45, ,70 45, I: ,70 45, ,70 45,32

7 Σ: , ,81 N: ,36 71, ,36 71,70 SOkA Nový Jičín Z: ,32 28, ,32 28, I: ,83 26, ,83 26,47 Σ: , ,68 N: ,47 50, ,47 50,44 SOkA Olomouc Z: ,78 49, ,78 49, I: ,68 44, ,68 44,17 Σ: , ,25 N: ,20 43, ,20 43,69 SOkA Opava Z: ,63 56, ,63 56, I: ,50 48, ,50 48,36 Σ: , ,83 N: ,89 39, ,89 39,05 SOkA Prostějov Z: ,83 60, ,83 60, I: ,77 31, ,77 31,16 Σ: , ,72 N: ,06 40, ,06 40,69 SOkA Přerov Z: ,19 59, ,19 59, I: ,71 33, ,71 33,52 Σ: , ,25 N: ,10 55, ,10 55,11 SOkA Šumperk Z: ,12 44, ,12 44, I: ,21 37, ,21 37,75 Σ: , ,22 N: ,40 48, ,00 50,20 SOUHRN Z: ,97 51, ,09 49, (ZAO vč. SOkA) I: ,28 41, ,60 40,08 Σ: , ,09 Tabulka č. II. 2 - Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD Archivní soubory Kopie archiválií Název archivu Evidenční status: 1 Evidenční status: 2 Evidenční status: 3 Evidenční status: 4+5 (počet) počet metráž [bm] počet metráž [bm] počet metráž [bm] počet metráž [bm] bezpečnostní studiní N: , , ,25, Zemský archiv Z: , , ,92 0 0,00 v Opavě (ZAO) I: , , ,94 0 0,00 ( ) Σ: , , ,17,34 N: 0 0,00 0 0,00 0 0, , ZAO-"A" uložené mi- Z: 0 0,00 0 0,00 0 0, ,12 mo archiv v evidenci I: 0 0,00 0 0,00 0 0, ,32 ZAO ( ) Σ: 0 0,00 0 0,00 0 0, ,38 N: ,32 0 0,00 2 3,68 0 0, SOkA Bruntál Z: ,26 0 0, ,53 0 0,00 I: ,72 0 0, ,53 0 0,00 Σ: ,58 0 0, ,2 0,00 N: ,55 0 0, ,00 0 0, SOkA F.-Místek Z: ,75 0 0, ,45 0 0,00 I: ,35 0 0, ,45 0 0,00 Σ: ,30 0 0, ,45 0 0,00 N: ,75 0 0, ,82 0 0,00 0 0

8 SOkA Jeseník Z: ,22 0 0, ,03 0 0,00 I: ,30 0 0, ,03 0 0,00 Σ: ,97 0 0, ,85 0 0,00 N: ,1 0,00 2 6,00 0 0, SOkA Karviná Z: ,93 0 0, ,77 0 0,00 I: ,93 0 0, ,77 0 0,00 Σ: ,04 0 0, ,77 0 0,00 N: ,8 0, ,55 0 0, SOkA Nový Jičín Z: ,58 0 0, ,74 0 0,00 I: ,09 0 0, ,74 0 0,00 Σ: ,39 0 0, ,29 0 0,00 N: ,70 0 0, ,77 0 0, SOkA Olomouc Z: ,65 0 0, ,13 0 0,00 I: ,84 0 0, ,84 0 0,00 Σ: ,35 0 0, ,90 0 0,00 N: ,37 0 0, ,83 0 0, SOkA Opava Z: ,33 0 0, ,30 0 0,00 I: ,60 0 0,00 5 7,90 0 0,00 Σ: ,70 0 0, ,13 0 0,00 N: ,53 0 0, ,36 0 0, SOkA Prostějov Z: ,9 0, ,92 0 0,00 I: ,25 0 0, ,52 0 0,00 Σ: ,44 0 0, ,28 0 0,00 N: ,55 0 0, ,5 0, SOkA Přerov Z: ,90 0 0, ,29 0 0,00 I: ,82 0 0, ,89 0 0,00 Σ: ,45 0 0, ,80 0 0,00 N: ,39 8 1, ,07 0 0, SOkA Šumperk Z: ,85 0 0, ,27 0 0,00 I: ,94 0 0, ,27 0 0,00 Σ: ,24 8 1, ,34 0 0,00 N: , , , , SOUHRN Z: , , , ,12 (ZAO vč. SOkA) I: , , , ,32 Σ: , , , ,72 Tabulka č. II. 3 - Výběr archiválií a delimitace archiválií, celkové vnější změny Přírůstky Celkem Úbytky ARCHIV Výběr Delimitace vnější změny metráž [bm] evid.j. [ks] metráž [bm] evid.j. [ks] metráž [bm] evid.j. [ks] metráž [bm] evid.j. [ks] N: 80, , , , Zemský archiv Z: 2, , , , v Opavě (ZAO) I: 2, , , , ( Σ: 82, , , , N: 696, , , , SOkA Bruntál Z: 0, , ,00 0 1,05 43 I: 0, , ,00 0 0,95 43 Σ: 696, , , , N: 32, ,00 0 0, , SOkA F.-Místek Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 32, ,00 0 0, , N: 11, , , ,32 381

9 SOkA Jeseník Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 11, , , , N: 45, ,00 0 0, , SOkA Karviná Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 45, ,00 0 0, , N: 28,09 33,00 0 0, , SOkA Nový Jičín Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 28,09 33,00 0 0, ,08 0 N: 104, ,04 4 0, , SOkA Olomouc Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 104, ,04 4 0, , N: 214, , , , SOkA Opava Z: 9, , ,07 3 9, I: 9, , ,07 3 9, Σ: 223, , , , N: 12, , , , SOkA Prostějov Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 12, , , , N: 28, ,00 0 0, , SOkA Přerov Z: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Σ: 28, ,00 0 0, , N: 376, ,00 0 0, , SOkA Šumperk Z: 1, ,00 0 0,00 0 1, I: 0,59 8,00 0 0,00 0 0,59 81 Σ: 378, ,00 0 0, , N: 1 631, , , , SOUHRN Z: 12, , , , (ZAO vč. SOkA) I: 11, , , , Σ: 1 643, , , , Zemský archiv v Opavě včetně pobočky Olomouc III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ Tab. č. 1 Protokoly o výběru archiválií a) ve skartačním řízení Původce protokolů posouzených dokumetů v bm vyřazených dokumentů v bm vyřazených dokumentů v % správních řízení podle 10 odst. 3 URČENÍ (87) (92) 0 Agrisoft Frýdek-Místek Agropodnik Dvorce Agroservis Bruntál

10 AMO-Krajské kulturní středisko Ostrava AMO-Nakladatelství Profil Ostrava Celní ředitelství Olomouc Celní ředitelství Ostrava Celní úřad Ostrava Cukrovary Olomouc, s.p. 2 0 Česká školní inspekce Olomouc ČSÚ-Krajská reprezentace Ostrava Diagnostický ústav Ostrava-Kunčičky Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 2 0 Finanční ředitelství Ostrava Hornická poliklinika Ostrava Katastrální inspektorát Opava Katastrální úřad Opava 3 0 KHS Msl kraje Ostrava Kniha Olomouc, s.p. Krajská hygienická stanice Olomouc Krajská veterinární služba Ostrava, inspektorát Frýdek-Místek Krajský soud Ostrava Krajský úřad Ostrava Lesy ČR-LS Jeseník Lesy ČR-LSVsetín Marazírny Olomouc Masný průmysl Opava Mephacentrum Ostrava Msl vědecká knihovna Ostrava MUDr. Holub Ostrava Národní památkový ústav Olomouc Okresní soud Olomouc Oseva Javorník Oseva Olomouc, s.p. Pískovna Mohelnice Povodí Odry s.p. Přerovské strojírny, n.p. Psychiatrická léčebna Opava Rehabilitační ústav Hrabyně Rehabilitační ústav Chuchelná Sempra Olomouc Sm. vodovody a kanalizace Ostrava Statek Světlá Hora Státní statek Bílovec Státní statek Hanušovice Státní statek Hlučín Státní statek Hnojník

11 Státní statek Horní Benešov Státní statek Huzová-Jiříkov Státní statek Karviná - Český Těšín Státní statek Krchleby Státní statek Krnov Státní statek Město Albrechtice Státní statek Moravský Kočov Státní statek Osoblaha Státní statek Rýmařov Státní statek Rýžoviště Státní statek Staré Město pod Sněžníkem Státní statek Staré Město u Bruntálu Státní statek Šternberk Státní statek Štíty Státní statek Šumperk Státní statek Velké Losiny Státní statek Vítkov Státní statek Žulová Státní veterinární ústav Olomouc Státní zemědělský podnik Heřmanovice Státní zemědělský podnik Jindřichov Státní zemědělský podnik Moravský Beroun Školní zemědělský podnik Nový Jičín-Šenov Štěrkovny a pískovny Olomouc, s.p. ÚHÚL Frýdek-Místek ÚHÚL Olomouc Úřad práce Ostrava Ústřední dílny Bruntál Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odd. Olomouc Vojenská zdravotní pojišťovna Olomouc VOP Šternberk, s.p. VŠB Ostrava Zdravotní ústav Ostrava Zdravotní záchranná služba Olomouckého kraje Zemědělské služby Břidličná-Vajglov Zemědělský podnik Hošťálkovy Zemědělský podnik Postřelmov Zemědělský podnik Razová 2 0 VÚROM, Ostrava NEURČENÍ (270) (300)

12 1. Družstevní záložna, Ostrava 1. Družstevní obchodní s.r.o., Ostrava 2 0 ABC, IF pro Slezsko, a.s.v likv., Opava Agrostroj Prostějov Agrozet Olomouc, a.s. Akaria v.d., Ostrava Akonta a.s., Ostrava AL Invest, a.s., Břidličná Alukon, s.r.o. Ostrava AmpluServis, a.s. Ostrava Armaturka Minerva s.p., Opava ASK spol.s r.o. a Armatury Servis Kravaře Autodružstvo Profes, Ostrava Autoopravna Motokomplex s.r.o., Lipník Autopal, s.r.o. N. Jičín Autopronto s.r.o., Ostrava AŽD, Montážní závod Olomouc AŽD, Výrobní závod Olomouc Balakom a.s. Opava Báňská stavební společnost a.s. Ostrava BASCO CS s.r.o., Ostrava Biskupství ostravsko-opavské, Ostrava BIVOJ a.s., Opava BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava BYZI a.s., Ostrava Carbo Grouting a.s.,ostrava CE-WOOD, LZ Rožnov Coral Metal s.r.o., Ostrava Crystalex a.s., závod Sklárna Vrbno Cukrovar Drahanovice, a.s. 2 0 Cukrovar Litovel Cukrovar Prosenice Czech International, a.s., Havířov ČD-Depo kolejových vozidel Olomouc ČD-DpOV Přerov ČD-Finančně ekonom. odd. Ostrava ČD-Kontrola mezinárodních železničních přeprav Olomouc ČD-Obchodně provozní ředitelství Ostrava ČD-Odbor správní, archiv Olomouc

13 ČD-Odúčtovna přepr. tržeb Olomouc ČD-Správa dopraní cesty Olomouc ČD-Správa dopravní cesty Ostrava ČD-Správa dopravní cesty Zlín ČD-stanice Bohumín ČD-stanice Břeclav ČD-stanice Horní Lideč Česká pošta, s.p., o. z. Sev. Morava 2 0 ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice ČM Komoditní s.r.o. v likv., Ostrava ČMD a.s., Důl Stonava ČSOB a.s., RSS Ostrava 4 0 D a N, s.r.o., Ostrava - Hrabová DAJAMA s. r.o.v likvidaci, Doloplazy Dalkia a.s., Ostrava 9 0 Delika Trade, a.s. Ostrava 2 0 Desná a.s., Velké Losiny DHL Expres s.r.o. Ostrava DIOS s.r.o., Ostrava DOLS a.s., Šumperk Dopravní stavby, a.s. Olomouc 2 0 Drogerie a.s., Olomouc DROGERIE PLUS a.s.,olomouc Družstevní holding a.s., Ostrava DSO Olomouc,s.r.o. DT výhybkárna a mostárna a.s., Prostějov EASTERN SUGAR ČR, a.s.,němčice n.h. 3 0 Elektro výtahy s.r.o., Ostrava ELPO s.r.o., Opava ELSAR s.r.o., Rožnov Emendo CZ s.r.o./korefin/, Ostrava FEX Foto, Ostrava FINETIMEX s.r.o., Ostrava First Transport Lines a.s., Prostějov FONAM s.r.o., Ostrava Frenštátská lesní a.s., Frenštát G.T.C. a.s., Val. Meziříčí GARFIELD a.s., Ostrava GEMEC s.r.o.,ostrava Geologický průzkum a.s., Ostrava

14 Granitol Union Šternberk HADYNA MONTI s.r.o., Ostrava Haná ZZN Olomouc, a.s. 2 0 Hanácké železárny a pérovny a.s., Prostějov Hanušovická lesní a.s., Hanušovice Hedva, a.s. odštěpný závod Šumperk HELIOTHERM s.r.o., Ostrava HKH, s.r.o. v likv., Ostrava Hutní projekt, a.s.,ostrava 2 0 Hutnický institut VÚHŽ s.r.o., Ostrava HWARANG s.r.o., Ostrava CHODURA s.r.o. v likv., Ostrava IGEA s.r.o., Ostrava Ing. Přemysl Škuta Ostrava INGSTAV a.s., Ostrava Intercable KT, s.r.o., Ostrava Ivax Pharmaceuticals s.r.o., Opava JAN s.r.o.,ostrava JaS Jesenická strojírna a.s. v likv., Jeseník Jesenické mlékárny, a.s., Bruntál Jiří Zlámal R.E.M.I. Ostrava JUDr. V.Blahut, advokát, Ostrava 2 0 JURCOMM s.r.o., Ostrava Juta Olomouc a.s., Přerov KAPPA Olomoujc, s.r.o. KAZETO spol. s r. o., PŘEROV KMC v.o.s. v likv., Ostrava KMC v.o.s. v likv., Ostrava KONFETA, v.d. v likv., Ostrava Kooperativa Olomouc Kovohutě Břidličná a.s. KUNZ HRANICE a.s. (v konkurzu) Květka s.r.o., Karviná Lázně Darkov, a.s. Lázně Slatinice, a.s. Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. LEASING MORAVIA a.s. Ostrava Ligmonta s.r.o., Ostrava Lipro CZ s.r.o., Ostrava Lisovny nových hmot a.s., Vrbno p.prad. Lonka a.s., Příbor M.L.S.Holice

15 Manico International s.r.o., Ostrava Martima, a.s., Ostrava MAVERICK s.r.o., Ostrava Merko CZ, a.s., Ostrava MESPAS a.s., Ostrava Městský výbor KSČM Ostrava METACOM s.r.o. v likv., Ostrava MEZ Mohelnice, s.p. MEZ Vsetín, s.p. v likvidaci MH UNIPS s.r.o., Ostrava Milo a.s., Olomouc Milo Holding a.s., Olomouc MILO OLOMOUC a.s. MK COMP Orlová s.r.o. v likv. MMX s.r.o., Ostrava Model Obaly a.s., Opava Montáž.spol. energ.zařízení a.s.,ostrava MONTÁŽE Přerov, a.s. Mora Moravia, a.s. Olomouc Moravská tiskárna Olomouc Moravskoslezská a.s. Ostrava (v konkurzu) Moravskoslezské cukrovary a.s., Opava Moravskoslezské dřevař. závody, Šumperk Morpa, a.s. Šumperk MP Krásno a.s., Valašské Meziříčí 2 0 MSA, a.s., Dolní Benešov MVDr. Vít Holý Alberovec MVZ s.r.o., Ostrava N.B.S. s.r.o., Ostrava Nahim Trading s.r.o., Opava Nestlé Česko-Zora Olomouc O.N.U. s.r.o., Ostrava Obch. sladovny a.s., Proslad s.r.o., Prostějov ODETKA a.s., Vrbno p. P. Ofos Trading s.r.o., Ostrava Olma Olomouc, a.s. Olšanské papírny a.s., Lukavice OPAVIA-LU a.s., závod Opava Opavská lesní a.s., Opava Ostramo-Vlček, Ostrava OSTROJ a.s., Opava Osvětlovací sklo-lares,val. Meziříčí Papcel Litovel, a.s. PBH, Ostrava 3 Pekos s.r.o., Ostrava

16 Pivovar Prostějov, a.s. v likv., Prostějov Pivovar Radegast, a.s. Nošovice Plastmont s.r.o., Ostrava Plasty a formy a.s., Chuchelná Porfis s.r.o., Ostrava Pozemní stavby Olomouc,as. Pozemní stavby Šumperk, s.p. v likvidaci Pozemní stavby Vsetín, s.p. v likvidaci Pozemní stavitelství s.p., Ostrava POZPO RX s.r.o., Ostrava Pragofond a.s. v likv., Třinec Pramen Ostrava s.p. v likvidaci 4 0 Prefa Grygov Prefabrikace Ostrava a.s. v likv. Prefabrikace Polygon a.s., Ostrava Prienitzovy léč. lázně Jeseník, a.s. 2 0 PRIOR IK, Prostějově PRIOR, s.p. Ostrava PRO MARKET s.r.o., Ostrava PROGRESS OSTRAVA, a.s. Proimage s.r.o., Ostrava Přerovské strojírny a.s., Přerov 2 0 PSP Bohemia, Přerov PSP Engineering Olomouc PSP KR Přerov PSP Lehká strojírna Přerov PSP Slévárna Přerov PSP Služby, Přerov PSP Technické služby, Přerov PSP Zásobování, Přerov PTR Holding Olomouc 2 0 Purity Control CS, s.r.o. v likv., Ostrava Purity Control s.r.o., Ostrava RAMAS s.r.o., Ostrava-Třebovice RAO TRADE s.r.o. v likv., Ostrava 2 0 Raška, a.s. Třinec RBP Ostrava Reality DPM Olomouc R-Economus s.r.o. v likv., Ostrava REGIOINVEST s.r.o. v likv., Ostrava

17 RIEGER-KLOSS Varhany s.r.o., Krnov RK Velkoobchodní sklady a.s., Ostrava RNDr. Karel Sedlák, Ostrava Rolný spol. s r.o,. Prostějov ROMO a.s., Fulnek ROSO s.r.o. Olomouc RUBEXv.d., Ostrava Seliko Olomouc, a.s. SEMOMA a.s. v likvidaci, Šenov SENA Corp. a.s., Ostrava SHOW and TELL s.r.o., Ostrava SHT a.s. v likv., Nový Jičín SHT DIZ s.r.o., Kopřivnice Sidos s.r.o., Ostrava Sigma Engineering, Olomouc Sigmia Olomouc, a.s SKANSKA DS Olomouc SKET Trade s.r.o., Ostrava Sl.Energetika s.r.o. v likv., Ostrava, SM Sběrné suroviny Olomouc, a.s. SME, a.s. Ostrava SOFT-TRONIK a.s., Ostrava SOFT-TRONIK Logistics s.r.o., Ostrava Solné mlýny Olomouc, a.s. 2 0 SPIO v.o.s., Ostrava STABA, spol. s.r.o., Ostrava Stav.Řem.-Realizace, a.s. v likv., Ostrava Staveb. inovační centrum a.s., Ostrava Stavební obnova železnic Olomouc, a.s. Stavebniny OPA s.r.o., Opava Stavomontáže Olomouc Stavoservis s.p., Ostrava Storm s.r.o., Ostrava SUGAR Olomouc SV catering, s.r.o., Prostějov Šumperská a.s., Šumperk Tatra Kopřivnice, a.s. Tesla Television a.s., Rožnov Tesla Vacuum Comp. a.s., Rožnov Textil s.p., Ostrava Thrall Vagonka Studénka, a.s. ThyssenKrupp HiServ, s.r.o. v likv.,ostrava

18 TCHAS s.r.o.- o.z. 33-Inž.stavby Orlová TONAK a.s., Nový Jičín Top Distributor s.r.o., Ostrava TRIAS spol. s r.o., Ostrava Ú. P. A. Olomouc UNEX Uničov Unimont, s.p. Ostrava Valašský. pilař. a náb. podnik a.s,.halenkov Valašský. pilař. a náb. podnik a.s,.halenkov Válcovny plechu, a.s., Frýdek-Místek Vanda Olomouc, s.r.o. Vítkovice Steel, a.s., Ostrava Výrobní družstvo Slezanka, Ostrava YTO s.r.o., Ostrava Zásobování teplem Ostrava a.s. Zbrojovka a.s., Vsetín Zbrojovka Vsetín ZTM, a.s. ZEBRA s.r.o., Ostrava ZEKOS stavební a.s. v lik.,opava ZELENINA, s.p., Ostrava ZV OS KOVO MSA, a.s. Dolní Benešov ZZN Nový.Jičín, a.s. b) mimo skartačního řízení Původce nebo vlastník protokolů v členění podle 11 odst. 1 posouzených dokumentů v bm vyřaz. dokumentů v bm v případě písm. b vyřaz. dokumentů v % v příp. písm. b správních řízení podle 12 odst. 4 Tesla Třinec, a.s. v likv. Renys, s.r.o. v likv., Ostrava Tab. č. 2 zkontrolovaných protokolů podle 52 písm. i) a podle 79 odst. 2 písm. f) Název archivu protokolů podle 52 písm. i) protokolů podle 79 odst. 2 písm. f) Archiv města Ostravy 20 Tab. č. 3 Zpracování archiválií a) Soubory dokončené

19 1137 Název archivního souboru Reiter Emmerich, Opava, (1869) Zpracováno bm za rok Inventarizováno bm celkem 0,2 3,11 Zkatalog. katalog. záznamů Zrejstříkováno 13 Stabilní katastr slezský - II. vceňovací operáty ,88 25, Kousal V., s.r.o. výroba voňavek, Mor.Ostrava (1927), ,12 0,12 (1951) 603 Siegl Carl, tkalcovna, Šumperk 2,2 2,2 742 G.A.Buhl a syn, spojené přádelny Staré Město p.s. 2,35 2,35 Celkem 30,75 33, Název archivního souboru Zemská rada starších církve československé, Olomouc Náboženská obec církve československé (husitské) Český Těšín Siegl Carl senior, tkalcovna, bělidlo, úpravna lněného a bavlněného zboží, Šumperk G. A. Buhl a syn, spojené přádelny a textilní závody, Staré Město pod Sněžníkem Lenní dvůr Kroměříž, oddíl IV. - Knížecí arcibiskupská lenní dvorská kancelář Latzel a spol., vápenka, Vápenná OBZOR, tiskařské a vydavatelské družstvo, s r.o., Přerov Knihtiskárna a nakladatelství Jaroslav Strojil, Přerov Telektra, akciová společnost pro výrobu telefonů a telegrafů Olomouc Tab. č. 3 Zpracování archiválií - pobočka Olomouc a) Soubory dokončené Zpracováno bm za rok Inventarizováno bm celkem 0,33 0,33 0,4,41 2,2 2,2 2,35 2, ,7 0,12 0,12 0,53 0,53 0,4 0,4 0,3 0,3 Celkem 6,64 43,34 Zkatalog. katalog. záznamů Zrejstříkováno Tab. č. 3 Zpracování archiválií b) Soubory rozpracované

20 434 Název archivního souboru Severomoravský krajský národní výbor Ostrava-odbor plánovací Zpracováno bm za rok 26,5 Inventarizováno bm celkem Zkatalog. katalog. záznamů Zrejstříkováno 434 Severomoravský krajský národní výbor Ostrava-odbor finanční ,5 189 Reinventarizace Vs Krnov Pruský královský úřední soud Hlučín(1708) , Zmocněnec říšského vedoucího SS jako komisař pro upevnění němectví, pracovní štáb východ, Fulnek (1938) Severomoravské státní lesy, podnikové ředitelství Krnov , Reinventarizace Reambulovaného katastru , Regenhart a Raymann, tkalcovna, bělidlo a úpravna Jeseník (1808) Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc Krajský úřad Opava Němečtí rytíři - úřad velmistra Aubin Herman 4,5 7,95 0,1 3 0, Zemská hasičská jednota 1, Gebauer Josef 5 Zemská vláda slezská Celkem 124,8 Název archivního souboru Tab. č. 3 Zpracování archiválií - pobočka Olomouc b) Soubory rozpracované Zpracováno bm za rok 1105 Diecézní rada církve československé (husitské) 7 Olomouc 181 Velkostatek Hukvaldy 5, Velkostatek Tlustomosty 0, Dostál-Lutinov Karel 1, Kužela František 0, Lenní dvůr Kroměříž, oddíl IV. - Léno Stará Ves n.o. 3, Stavoprojekt Olomouc 17, Botek František 0, Arcibiskupská konzistoř Olomouc 16 Inventarizováno bm celkem Zkatalog. katalog. záznamů Zrejstříkováno

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více

Výroční zpráva. Moravského zemského archivu v Brně. za rok 2005

Výroční zpráva. Moravského zemského archivu v Brně. za rok 2005 Výroční zpráva Moravského zemského archivu v Brně za rok 2005 adresa: Žerotínovo nám. 3/5 tel. 420545534301 e-mail: podatelna@mza.cz Předkládá: PhDr. Kateřina Smutná, ředitelka I. Personální podmínky MZA

Více

Výroční zpráva za rok 1998

Výroční zpráva za rok 1998 Výroční zpráva za rok 1998 1. Organizace a odborná činnost Památkový ústav v Ostravě je krajskou organizací státní památkové péče, jejíž činnosti jsou stanoveny 33 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz Strana 1 ZÁVAZNÉ UKAZATELE příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje na rok 2005 Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - C Tabulky a grafy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava 2008-2009 1 Zadavatel: Moravskoslezský

Více

oblast podpory ID název žadatele prioritni osa

oblast podpory ID název žadatele prioritni osa prioritni osa oblast podpory ID název žadatele 1 1.1 1612488 Kanalizace a voda Křivoklátsko, dobrovolný svazek obcí 1 1.1 1288601 TEPVOS, spol. s r.o. 4 4.2 40304 DIAMO, státní podnik 1 1.1 541408 Svazek

Více

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Část 2: Syntéza Návrhová část - strategie 15/10/2005/FIN Zadavatel: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28.

Více

Seznam manipulačních míst

Seznam manipulačních míst 120022 120014 166017 168021 151035 120105 120121 120063 151019 120055 120097 155069 155051 120147 120113 110064 120048 120030 120162 120154 120170 169235 120204 164053 168039 169045 168062 110080 165076

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Státní oblastní archiv v Praze Č.j. SOAA 1460-10/2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 V Praze 24. února 2015 1 Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji

Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském i Pro zachování si osobní autonomie seniorů může být v dnešní době velmi důležitá odpovídající nabídka sociálních služeb určená této skupině obyvatel.

Více

Seznam škol oprávněných k čerpání benefitů v rámci programu Microsoft PiL School Agreement

Seznam škol oprávněných k čerpání benefitů v rámci programu Microsoft PiL School Agreement RED_IZO Name Street ZIP Town 600106144 Základní škola Komenského 4 679 04 Adamov 600003132 Základní umělecká škola Osvobození 11 679 04 Adamov 600136108 ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Školní 11 735 43 Albrechtice

Více

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ROČENKA státního oblastního archivu v plzni 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ISBN 978-80-254-2062-1 ISSN 1214-4355

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104 Místní národní výbor Újezd 1946-1990 I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c 2 0 0 8 str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce

Více

Ve smyslu informačního zákona 106/1999 Sb. žádám o tyto informace:

Ve smyslu informačního zákona 106/1999 Sb. žádám o tyto informace: Ve smyslu informačního zákona 106/1999 Sb. žádám o tyto informace: Seznam subjektů, jimž byly od začátku roku 2009 prominuty daňové povinnosti (včetně prominutí příslušenství k dani), případně uděleny

Více

Konstantinovy Lázně. České Budějovice

Konstantinovy Lázně. České Budějovice NázevČlena Adresa Město PSČ Titul Jméno Příjmení URL AG FOODS Group a.s. Soběšická 151 Brno - Lesná 638 00 Pavel Fies www. Agfoods.eu ArjoHuntleigh s.r.o. Hlinky 505/118 Brno 603 00 Lubomír Kachyňa, MBA

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Kronika města Chrudim za rok 2007

Kronika města Chrudim za rok 2007 Kronika města Chrudim za rok 2007 OBSAH ÚVOD 11 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 16 Zastupitelstvo města 16 Rada města 16 Výbory zastupitelstva města 17 Komise rady města 17 Osadní výbory 22 Městský architekt 22 Působnost

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011 Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011 Úvod Veřejné knihovny jsou nejčastěji využívaným zařízením mimoškolního vzdělávání a kultury. Reagují na proměny

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí Výkaz práce za rok 2004. Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2004

Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí Výkaz práce za rok 2004. Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2004 Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2004 1 Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004: celkem 10 - změny v průběhu roku příjmení, jméno pracovní zařazení úvazek Adam, Dalibor správce

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 IČO Název školy Body k expiraci 55450 Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí 150 66711 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 432 82554 Střední

Více

www.rksting.cz NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Nýdek, Frýdek-Místek

www.rksting.cz NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Nýdek, Frýdek-Místek září / říjen 2012 NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Nýdek, Luxusní dům 4+1 v krásné, lukrativní části obce Nýdek. V 1. NP je kuchyň s jídelnou

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více