Dokážeme rozšíriť Staré Mesto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokážeme rozšíriť Staré Mesto"

Transkript

1 ZADARMO Noviny o živote v Brtislve sú distribuovné kždé dv týždne do všetkých mestských čstí. EV 3101/09 ~ ISSN Vydáv NIVEL PLUS s.r.o., Ivnská cest 2D, Brtislv Tlčí MAFRAPRINT Roznáš spoločnosť Red Post, s.r.o. Stred 9. máj 2018 N oživenie námestí stči detily Rýchle finčne nenáročné riešeni by mli zmeniť dojem z Námesti SNP už tento rok. Mestské čsti priteľské k chodcom Aká je situáci chodcov v hlvnom meste prečo je vlstne nutné zoberť s pešou doprvou? Po Štrkovci vodnom bicykli V jbližších dňoch zčne Štrkovci fungovť požičovň bicyklov tiež bufet, ktorý vznikol po rekonštrukcii domček pri móle. Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nov Posoniensi Dokážeme rozšíriť Stré Mesto Predĺžené otvárcie hodiny servisu Viete si predstviť, žeby korzo od Obchodnej pokrčovlo cez Mickiewiczovu ulicu ž po Americké námestie? A tiež, žeby s veľkorysé priestory Hurbnových ksární otvorili ľuďom? Viceré občinske združeni už roky voljú po tom, že oživovť verejné priestory v centre treb j inde ko v historickom jdre. Ukážkovým príkldom je priestor Kollárovho námesti jmä Mickiewiczov ulic od Hurbnových ksární po Americké námestie. Aká je tm situáci dnes? Hoci ide o centrum mest, chodci koby Mickiewiczovu ulicu neptrili, ulici vládnu utá. Podľ uditu územi, ktoré minulý rok relizovlo ob činske združenie Punkt ITB Development, prejde krátkou, 300-metrovou ulicou denne okolo päťtisíc áut, v doprvnej špičke je ich vyše 800 z hodinu! Mickiewičk má potenciál žiť, len my jej dnes nedávme šncu. Pritom ž 90 percent áut ulicou len prechádz. Centrum by všk nemlo slúžiť to, by tdiľ utá trnzitovli, hovorí Tomáš Šebo z ITB Development, ktorý stojí z myšlienkou revitlizácie Mickiewiczovej ulice ko prirodzeného predĺženi Obchodnej spojeni Strého Nového Mest. Rdi by sme videli, ko s dá pešo nerušene prejsť zo Strého Mest, cez Obchodnú, Mickiewiczovu, Trvské mýto, Vjnorskú ž ku Kuchjde cez krásny mestský bulvár plný kvirní, rešturácií, obchodov. Po štyroch rokoch ich dobrovoľníckej voľnočsovej ktivity je svete návrh, s ktorým je stotožnené j mesto. Nechceme, by táto ulic bol bez áut. Nechceme vytvárť pešiu zónu. Chceme normálnu mestskú ulicu, ktorá nie je prlyzovná utmi prechádz júcimi z Ružinov do Petržlky utmi, ktoré stoj chodníku, vysvetľuje Tomáš Šebo. Chceme ulicu, kde rýchlosť život nie je 50 kilometrov z hodinu, le desť. Vydláždenú, podobne ko Obchodnej, kde utá prirodzene spomli chodcov nevyrušujú. Potom totiž ožijú prevádzky, kvirne, služby, brtislvské Stré Mesto s vám odrzu bude zdť o čosi väčšie. Pokrčovnie str. 2 Motor-Cr Brtislv, prevádzk Hodonínsk 7 pondelok - pitok: 7:00-22:00 Aktuálne správy o diní v Brtislve nájdete j j Fcebooku Píšte, pýtjte s, komentujte Ročník XXI. ~ Číslo 9 N električku si počkáme PETRŽALKA Ak by s mlo v projekte predĺženi električkovej trte ísť podľ ztiľ pltných lehôt, podľ lytik z Inštitútu pre ekonomické sociálne reformy Já Kovlčík nie je reálne zčť s výstvbou skôr ko v roku Pokiľ s nevyskytnú židne ďlšie komplikácie, postvenie trte ž po Jníkov dvor do konc rok 2023 by podľ neho nemlo byť ohrozené. Predpokldť, že s židne ďlšie komplikácie nevyskytnú, je všk vždy riziko. Preto je terz prioritné, by mesto čím skôr zmluvne zbezpečilo primerne krtšie lehoty zostávjúcej projektovej príprvy, podotkol Kovlčík. Ten je ko zástupc mimovládnych orgnizácií v Monitorovcom výbore Operčného progrmu Integrovná infrštruktúr. Spolu s ďlšími prtnermi z výboru, Európskej komisie či ministerstv doprvy prišli minulý týždeň skontrolovť postup prác projekte druhej etpy električkovej trte v Petržlke. Projekt už má právopltné stnovisko k štúdii vplyvov životné prostredie onedlho dá mesto petržlský stvebný úrd židosť o územné rozhodnutie. (tsr)

2 2 posilňujú obytnejšiu funkciu ulíc úkor trnzitnej pre utomobily. A týmto smerom sme s vybrli j my, hovorí. N prvý pohľd to vyzerá, že rchitekti predto, o čo s ktuálne usibiehjú dobu, Tomáš Šebo lujú rchitekti MicBRATISLAVSKÉ NOVINY 20/ má všk skôr pocit, že ju dokiewiczovej občinske inicitívy Kmennom biehjú. Npríkld v Ľubľnámestí Námesne zmenil doprvnú tepnu podobnú šej Štefánikovej tí SNP, je trendom j pešiu zónu sám viceprivo veľkých európskych mestách. Autá tm už estetický stv fsády vrátne osdené do krtuše tympnónu mátor. nedostávjú prednosť. Zrešturovnie fsády Mir- všetkých jej prvkov. Rešturá- plác. Pozlátili s kovové U nás dávjú mestu návrhy Nopk, sh, bchovho plác, ktorý bol v torské práce boli zmerné doplnky, príkld rokjový zmien verejných priestrndispečing rstie brtislvského by s ľudi cí- zlom stve, je hotové. Práce obnovu fsády, kmenných štítok, kľučky brán či rokjová Vstiev jmä rôzne predošlom článkuobčinske sme s mgistrátu má dv zse nové slubol minulý uztvorená inicitívy. Len v ustnoveblízkosti Pokrčovnie str.obnovu 1 vu, že priestor tili mestských uli boli zákldným žobné utomobily, ktoré budú zmernézo portálov, soklovpred Hurbostení, výzdob mrežírok blkó, ktoré venovli kvôlizlátené rekonštrukcii električ- nim Mickiewičky šesť ďluž v letných mesicoch by obnovu cich dobre, by nich celkovej novýmidrevených ksárňmi, kde dverí dnes boli Zákonník je práce o dovoslúžiť prcovníkom dispečinfsády, doplnenie okien, j v pôvodnej mohlo prísť k relizácii prchceli tráviť čs neboprkuje áut, hrdi kovej trte križovtk Micších združení, ktoré prcujú lenke. N článok dvižeme gu z oddeleni správy komu- modelácie výzdoby, vytvore- mreží. rchitektúre plác. expozície z blízkej tom,sko zlepšiť loklitu, li vytláční len nie vej kópií etpy návrhu. Pilotný kiewiczov Špitálsk, nič budeme venovť spoločným nikácií lepšie zväčš opertívnejjednotlivých prvkov Vlvičky rámci rešturátorských prác Oprvené boli- okenné krídl, glérie dizjnu. kde žijú lebo prcujú. Vetrnzitujúcimi lebo prprojekt jednoduchou zmedrmtické s nestlo, ľudi šie zshovnie. podľ originálov došlo j s uprvili kmenné frgmenty, vstupné brány či kmenné ustnovenim Zákonník práce Podľ výsledkov pilotného si šli iné cesty. Hovorí, že nou prinesie ulici úľvu. nujú s Kollárku, Obchodnej, kujúcimi vozidlmi. Služobné utá sú určené efek- zlátenie kovových do- doplnili modelácie štukovej sokle, ktoré vzhľdom o dovolenke. projektu jechýbjúcich v druhej etpe problémrozsh s množstvom áut Zmestnávteľ Pre osobnú doprvu s výzdoby Blumentálskej, môže Kmeťovmu Koncom minulého rok konpre- plnkov. určiť tívnejšie zbezpečovnie Mirbchov plác má čstí veľký poškodeni plán zjednosmerniť celú uliv meste nové nevyrieši rozšíre- zmestncovi uzvrie mlý kúsok Mic- omietkovej námestiu... Podpor nového behl médimipriestrnstiev informáci, ktuálne čerpnie dovolentroly verejných vzhľd pôvodnej vrstvy, vytvorili s hrdili kópie. Obnovespôsobu ho inicij keďživot, dosiľ ko nesplnil podže jrušnejši kiewiczovej zoulice od Hur cu. Autá by jzdili lenvázy od ný né bol vozovky. áut múr ko ky, opertívnejší zásh vobchodná teréne pri rchitektúry 60. rokov 18. kópie umelokmennej j južnývic štítový vznik nároku dovomimoridnych frebne s uprvili s d susedným ulic Európy udlostich. londýnsk storoči. bnových ksární po Fx odlitím Amerického námesti. Tro- chádzjúci je v Brtislve dnes, sem už mienky tívy prezentujú, silnie. Bok možno predpokldť, že Automobily sú ľhko bolo poli Novú v intenciách pričomriešením tieto práceje lenku, Oxford Street srozpozpostup- Cieľom Copy, čoobnovy veľmi fsády pomôže j erbové nedostneme. lejbusy tiež. zstávku objektom, hužiľ, hoci mjú chuť j nátietokompetencie. podmienky teľné, pretože sú zónu. ozčené spôsobomkvôdo- herldickej frebnosti meserbov bol potrebná horolezecká Kollárovmu námestiu. pozitívne demotivovť oby- zmestnec v smere z Kollárovho pdy, nemjú ne zmení pešiu Vo rešturátorským do konc klendárneho rok, logom mest mestskými fr- sihnuť jlepší technický boli29. následne (kk) splní Mesto by ich mlo zstrešiť Viedni už pred ôsmimi rokli tomučokúsku cesty je totiž gróf ti bynyár. mli TieUlici ugu- technik. vteľov ísť do mest utom, dovolenku čerpá, bmi. zčť koordinovť. Ichlebo promi sprvili z rušnej Mri- prlyzovný celý ťh, ho- st. V tejto fáze by už bolo to dobrou MHD cyklo- vktorom skončeni pomeru. Brtislvský mgistrát kúpil dve vorí Tomáš Šebo. Zvyšok možné presunúť utá z chod- trsmi, ktoré sú projekto- do jekty totiž prcovného seb dväzujú hilfer Strße pokojnú ulicu. dovolenky ml by v vozidlá, obetkou sú v bielej frbe s ulice bude stále s obojsmer- ník vozovku chodník vné výhodnejšie ko cesty. Čerpnie keby s podrili,bymli U nás by výzvou bol záko určovť zmestnálogom mest Brtislvy, z prisme prepojené Stré Mesto zrejme Štefánikov ulic, le nou premávkou, utá budú vrátiť ľuďom. To je jediný spôsob, ko zmysle tk, by si zmestnec bližne tu 20-tisíc Vozidláprusú môcť po zmene odbočiť Kde zmizne tých 800 áut, pretlk áut v meste zvlád- vteľ s Novým Mestom, bulvárom, znížiť počet eur. jzdných VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV! dovolenku vyčerpť vybvené sú mjákom výstržktorým by s vám chcelosprprehov spomliť doprvu, Ulicu 29. ugust, čo terz ktoré tdiľ dnes prejdú z nuť. My rátme s tým, že mohol vcelku do konc klendárnýmmáosvetlením to Brtislveštezdnom málo možné nie je. Trolejbusy hodinu? Klsická otáz- počet áut v centre bude po- vidl chádzť. (in) Dr. Mrtin zubnú kliniku objedjte okne s nápisom Správ komuni- budúnvštívte jzdiť nezmenene, le k, konšttuje Tomáš Šebo stupne klesť, ko s to deje neho odvhy. rok. Pri určovní dovolenky Foto: in úlohy kácií, kde jeohlsy uvedenýverejnosti j telefo- plynulejšie. s BEZPLATNÉ VSTUPNÉ Pozitívne Vizulizáci: ITB vysvetľuje,vyšetrenie! že 90 percent v iných veľkých mestách. To je potrebné prihlidť zmestnávteľ oprávnené nický e-milový kontkt shy inicitív okolo m- Iniciátori kcie mjú predst- z nich len trnzituje keď je vývoj, preto v zhrničí Development záujmy zmestnc. Zmestnádispečing mestnepodsttnej oddelení lej zdnlivo vteľ je povinný určiť zmestnsprávy komunikácií. Mickiewiczovej všk ukzujú, covi čerpnie spoň štyroch týžn uvedené kontkty bude tiež že v Brtislve rstie skupi INFORMUJTE SA TU: dňov dovolenky v klendárnom možné hlsovť prípdné poľudí, ktorí mjú iné predstvy Antolská 4, Brtislv ruchy mestských cestách, či +421MESTO o živote (v meste). A múdri STARÉ kových orgnizácií, jedlom priestory, le j s obyvteľ- roku, k má ne nárok, k upozorniť prekážky mestwww.doktormrtin.sk politici ich zčnú brť do P o d u j t i e W h t C i t y? posedením. Priprvený je mi Mickiewiczovej. Pozv- určeniu čerpni dovolenky neských komunikáciách lebo Mickiewičke prinesie j minifutblový turj, disco nie prijl príkld hlvný bráni prekážky v práci strne úvhy. brtislv- 19. máj od 13h do 20h kolieskových korčulich, rchitekt viceprimátor zmestnc. Ak s poskytuje zníženú zjzdnosť Ingrid Jrunková ských ciest. (kk) kultúrne zážitky, zábvu, nebude chýbť stnd-up co- mest Ľubľ Jnez Ko- dovolenk v niekoľkých čstich, musí byť spoň jed čsť jmeobjvovnie susedstv, le medy či koncerty. želj, ktorý dokázl premenej dv týždne, k s zmestnec Zvoljte 0902/ získjte bezpltné informácie! j diskusie o možnej pre- S lokálnymi inicitívmi niť opustené centrum plné so zmestnávteľom nedohodne mene tejto loklity primo expertmi z rôznych kr- utomobilov destináciu ik. Čerpnie dovolenky je ulici. Ulic s otvorí jín otestujeme, ko by bolo trktívnu pre miestnych j zmestnávteľ povinný oznámiť zväčší, zprkovné utá možné zmeniť chrkter turistov. Porozprávť s buzmestncovi spoň 14 dní chodníkoch totiž do- jednej z jrušnejších j- dete môcť j s Holnďnkou vopred. Obdobie môže byť výnistnú upozornenie, by s neobľúbenejších brtislv- Willemijn de Boer, ktorá močne skrátené so súhlsom zv ten deň presunuli inde. ských ulíc, hovorí Brbr má recept nevyužívné mestnc. Z čsť dovolenky, Zábudlivcov odtihnu Zvrská z Punktu. Poulič- budovy. N Mickiewiczovu ktorá preshuje štyri týždne vedľ k hsičom. Združe- ný festivl bude prepojený prídu j experti doprvu zákldnej výmery dovolenky, nie Punkt má s podobnou s odbornou konferenciou z Prhy Budpešti či jedktorú zmestnec nemohol orgnizáciou už skúsenosti v netrdičnom formáte roz- ného z jprogresívnejších vyčerpť ni do konc sledujúz Dobrého trhu. hovorov jeden jedného. českých miest, Litoměříc. ceho klendárneho rok, ptrí znmiesto rušnej doprvy s Návštevníci budú mť šncu Diskusie pri stole budú môcť mestncovi náhrd mzdy v Mickiewiczov zplní stán- porozprávť s s odborníkmi počúvť v slúchdlách j sume jeho priemerného zárobku. kmi susedských nezis- mestskú správu, verejné osttní návštevníci.(lg, brn) Z nevyčerpné štyri týždne zákldnej výmery dovolenky BRATISLAVSKÉ NOVINY sú dvojtýždenník bezpltne distribuovný do brtislvských domácností EV 3101/09 ISSN Vydávteľom je NIVEL PLUS s.r.o., Ivnská cest 2D, Brtislv, IČO:nemôže byť zmestncovi vypltená náhrd mzdy, s výnimkou, k si túto dovolenku nemohol vyčerpť 3 V prípde potreby zbezpečíme odtihnutie vozidl do servisu. Grnci vybveni objednávky do 3 dní.* Iné predstvy o živote v meste Dispečerov mest spoznáte jednoduchšie Mirbchov plác je zrešturovný podľ rchitektúry z 18. storoči KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! Doprvu hrdi ľudi Nevyhdzujte Dovolenk prcovné právo II. Celková dob vybveni objednávky je závislá od rozshu servisných úkonov * INTRO.CO, s.r. o., Kopčnská 35, Holíč tel.: , e-mil: Z Hurbnových ksární môže byť kretívne centrum Veľkorysé priestory Hurbnových ksární Rovko ko Mickiewičk mjú veľký potenciál pomôcť štvrti j blízke Hur bnove ksárne. Všimli ste si príkld, že od Špitálskej vedie Dobrovského ulic, ktorá je desťroči slepá, pretože ráž do zdnej steny ksární? Viete si predstviť, žeby s otvoril z Kollárk by ste s dostli cez ksárne Špitálsku? Nie je to nereálne, le z- tiľ s, bohužiľ, len hovorí o premene ksární kretívne centrum. V súčsnosti tu sídli Slovenské centrum dizjnu. Zároveň čsť priestorov slúži dočsné umiestnenie 30-tisíc zbierkových predmetov, odbornej knižnice dministrtívy Slovenskej národnej glérie. Priestory prkovisko využívjú j iné orgnizácie v zriďovteľskej pôsobnosti Ministerstv kultúry SR, informovl nás Simo Lukáčová z referátu styku s médimi ministerstv kultúry. Podľ jej slov ešte v roku 2010 ozčil rezort obrny mjetok Hurbnových ksární z prebytočný ponúkol ho osttným rezortom. Vtedjší minister kultúry Dniel Krjcer chcel z ksární vytvoriť multifunkčné kultúrne centrum, táto myšlienk s všk nerelizovl. Dnes má podľ jej slov ministerstvo kultúry strtegickú víziu obnovy čsti Hurbnových ksární z prostriedkov Európskych štrukturálnych investičných fondov. V rámci týchto prostriedkov by s mohl vybrná čsť Hurbnových ksární rekonštruovť s cieľom vybudovni tzv. Kretívneho centr. V zápdnej Európe existuje veľ centier, ktorými sme s inšpirovli, príkld MediEvolution v Mlmö, Bethus v Berlíne, Kpeli Helsinki či SommersetHouse v Londýne. Ako dodl, ministerstvo s bude uchádzť o prostriedky z fondov vtedy, keď bude vyhlásená príslušná výzv (tzv. centrlizovná podpor), čo by mlo byť tento rok. Ztiľ jediné návrhy, ko by to tu mohlo vyzerť, tk sú od študentov rchitektúry STU. Mnohí vrhli komplex spriechodniť v novom priestore riešili námestie, glérie, tvorivé dielne, kvirne, oddychové zóny... Snáď rz poslúži ko inšpiráci rchitektom, ktorí budú robiť rchitektonickú štúdiu podľ zdní ministerstv. (in) Vizulizáci: STU Ako by mohli vyzerť? Jeden zo študentských návrhov Autorské práv sú vyhrdené vykonáv ich vydvteľ. Autori článkov si v zstúpení vydvteľom vyhrdzujú právo udeľovť súhls rozmnožovnie verejný prenos článkov. Vydvteľ nedl súhls monitoring tlče.

3 Chodníky oprvujeme už štvrtý rok V roku 2015 zčl mestská čsť Stré Mesto systemticky rekonštruovť ulice. N Hlbokej ulici sme oprvili nie len cestu prkovcie miest pred zákldnou školou, le rozbité sfltové chodníky sme hrdili novými dláždenými. Odvtedy sme vydláždili celkom 7343 štvorcových metrov chodníkov. N Plckého, Klriskej, Múzejnej, Grősslingovej, Židovskej, Čerešňovej, Kúpeľnej, Škrniclovej, Žižkovej, Povrzníckej, Hollého, Kyčerského ďlších ulicich. Okrem toho sme oprvili 6500 štvorcových metrov chodníkov. Aktuálne rekonštruujeme chodníky cesty Tobruckej, Mriánskej Justičnej ulici. Všde tm chodníky dláždime, pričom už štvrtý rok používme jednotnú grfitovú dlžbu, ktorou hrádzme poprskný sflt betón. Oprvené ulice tk dostávjú jednotný vzhľd, obrubníky zostávjú kmenné, priechody sú bezbriérové s vodicou slepeckou dlžbou. Aby sme eliminovli prkovnie áut chodníkoch, osádzme nich jednotné zábrny. Kde je to možné, chodníky rozširujeme, by boli komfortné bezpečné. Od roku 2015 Stré Mesto koncepčne rekonštruuje komunikácie. Všetky oprvy robíme so súhlsom lebo vedomím pmitkrov. Stvebníci mjú pri rekonštrukciách či výstvbe budov povinnosť chodníky vydláždiť rovkou grfitovou dlžbou. Ak ted niekto tvrdí, že stromestské chodníky s neoprvujú, jednoducho klme. Rdoslv Števčík strost Strého Mest 4 5 Crft B33R Gllery osloví jmä pivárov Vo východnej čsti nákupného centr EUROVEA, hneď pri hlvnom vchode z Pribinovej ulice, sme objvili rešturáciu piváreň CRAFT B33R GALLERY. N tomto mieste s už z posledné roky vystriedlo niekoľko gstronomických prevádzok, preto sme boli zvedví, v čom chce byť táto piváreň iná lepši ko neďleká KOLKOVŇA, ktorá je vo východnom oblúku komplexu už od otvoreni. Priestor je dvojpodlžný, interiér je kombináciou drev, tehly želez. Stoly sú z hrubých rezov stromov, preto nie sú prvidelné, pôsobi všk veľmi originálne. Jednoduché drevené stoličky sú pohodlné vhodne dopĺňjú mobiliár. Výčpný pult v dolnej čsti tvorí niekoľko výčpných zridení (píp), veď tu ponúkjú vic ko dve desitky ležikov vrchne kvsených pív ko ALE, IPA, STOUT či NEIPA. V jedálnom lístku sú, podľ očkávni, jedlá vhodné k pivu. Od ttráku (8,90 ), údenej mkrely (5,90 ), kldný hermelín (4,90 ), poľovnícku klobásu (3,90 ) ž po hovädzie rebierk (13,90 ) kurcie krídelká (9,90 ). Okrem toho ponúkjú street food klsické jedlá. V ponuke mjú silný hovädzí vývr s čerstvou cestovinou, koreňovou zeleninou mäsom (2,70 ) polievky podľ dennej ponuky gulášová, držková, fzuľová (2,70 ). Okrem toho v dennom menu v čse od 11,30 do 14,00 h ponúkjú ďlšiu polievku koncom minulého týždň to bol príkld čír cesková s krutónmi len z 0,50! Dli sme si hovädzí vývr gulášovú polievku, obe boli mimoridne horúce, hovädzi bol chutná, gulášová podpriemerná. Z pouličných jedál (street food) sme neodolli vljkovej lodi Crft B33R Burger (9,60 ) v domácej žemli, s vlstným dipom, mjonézou, červenou cibuľou, slninou, čedrom, kyslou uhorkou, prdjkou, šlátom hrnolčekmi. K tomu sme ko sezónny šlátik dostli strúhnú kpustu so smotnou červenou repou. V Brtislve sme už ochutli množstvo burgerov, le tento vyšiel v porovní s osttnými veľmi zle. Žemľ nebol čerstvá, le ohrievná, hovädzieho mäs bolo kosi málo, celkovo sklmnie. Z klsiky Crft B33R Gllery sme si vybrli kurcie prsi supreme s demi glce, pečeným zemikom smotnovo-bylinkovým dressingom (7,90 ). Nmiesto decentnej demi glce (silná hovädzi omáčk, ktorá s vrí j 36 hodín) sme tnieri dostli kurcie mäso plávjúce v hnedej omáčke známej zo školských jedální ko UHO (univerzál hnedá omáčk). V nej okrem mäs bol j kôpk kpustového šlátu s repou smotnou. Omáčk bol presolená, j v tomto prípde sme boli sklmní. Keďže záver sme si chceli trochu osldiť, dli sme si z dvojice koláčov čokoládový koláč z čierneho piv (3,50 ). Keďže čokolád bol výrzná, očkávnú chuť piv sme kosi nepostrehli. Koláč všk bol chutný, kurát si nie sme istí, či bol j pivový. Pre milovník crftových pív bude Crft B33R Gllery rjom zemi, ponúkjú tu pivá slovenské, české škótske. Výber je neskutočný, z vyše dvoch desitok pív si vyberie kždý. Čpujú tu 0,4 l pivo stojí od 1,90 do 5,30. Pokiľ ide o jedlá, nie je to žid sláv, skôr priemerná kuchyň rovko priemerná j obsluh. Nše hodnotenie: Mximum: 5 hviezdičiek Rešturáci nebol o návšteve informovná. Útrtu z konzumáciu si redkci pltil sm. Séri ETERNITY Nádych zenu, troch feng šuej deň je čtý, pomyslel by si človek. Ale čo robiť, keď je Ďleký východ tk ďleko? Jednoducho mu otvoriť vrátk - príkld v kúpeľni - vytvoriť tk dokolé miesto čerpnie energie. Všetkými zmyslmi. 1 3 Pltnosť od do vypredni zásob, jdlhšie všk do Zmeny cien po možné. Z chyby omyly v texte, tlčové chyby z frebné odchýlky v zobrzení neručíme. Vyobrzenie produktov môže byť len ilustrtívne. Všetky ceny vrátne DPH. Individuálne kúpeľne Sprchové dvere Mode - 90 x 195 cm - bezpečnostné sklo 6 mm - profil ALU chromoptik x 195 cm x 195 cm x 195 cm ,4,5,6, Dekor Nmi grfito 28 x 85 cm /ks Dlžb Eternity perl, grfito 44,7 x 44,7 cm /m 2 Obkld Eternity perl, grfito 28 x 85 cm /m 2

4 Kto chce lepšie mesto, nech s prihlási Minulý týždeň som do zstupiteľstv opäť predložil do plnenie šttútu Hl.mest, ktorý ešte chýb k spusteniu prkovcej politiky. A poslnci ho opäť neschválili, hoci schválili všetky osttné potrebné kroky predtým. To s nedá vnímť ik, ko hlúpe krátkozrké politikárčenie. O výhodách rezidenčného prkovni neexistuje spor. Funguje v kždom normálnom meste, pretože pomáh Brtislvčnom, prispiev ku krjším verejným priestorom, čistejšiemu životnému prostrediu zvyšuje kvlitu život v mestách. Tkmer vo všetkých, okrem Brtislvy. Voľné prkovnie je VIP pozvánkou pre desitky tisíc áut, ktoré k nám kždý deň prúdi. Pre ilustráciu, zberjú plochu o veľkosti 200 futblových ihrísk. Poslncom to zrejme vyhovuje, Brtislvčni sú druhom mieste. Prkovci politik má ešte jeden efekt motivuje ľudí, ktorí tu žijú, prihlásiť s k trvlému pobytu. Podľ odhdov je to okolo 200-tisíc ľudí. Kvôli tomu Brtislvčni prichádzjú o obrovské penize vyše 300 eur ročne z kždého obyvteľ, ktorý využív mesto cesty, prky či MHD, le svoje dne odvádz dom. Tieto penize by skokovo pomohli mestu investovť do všetkých roky znedbávných oblstí. Poslncom je to zrejme jedno, mne určite nie. Ivo Nesrovl 6 7 Kúpil som mobil z druhej ruky Zákzník je pán Kúpil som od kmrát mobil. Kmrát je účstníkom zmluvy s mobilným operátorom mobilný operátor mi nechce prijť reklmáciu. V prípde kúpy mobilu z druhej ruky, jediný, kto je oprávnený upltňovť reklmáciu primo u mobilného operátor v zmysle záko je človek, od ktorého bol predmetný mobilný telefón zkúpený. Tento nesie zároveň voči kupujúcemu zodpovednosť z chyby veci, ktorú predl. Ak kupujúci s predávjúcim (nie mobilným operátorom) pri kúpe uztvorí kúpnu zmluvu, sú v nej riešené podmienky záruky zodpovednosť z chyby, tieto si jej záklde môže kupujúci upltniť u pôvodného vlstník mobilu. Ich vzájomný vzťh, ktorý vznikol kúpou, s ridi príslušnými ustnovenimi OZ ( 588 ž 611 Všeobecné ustnoveni o kúpnej zmluve). Riešenie sporov, vyplývjúcich z tkéhoto vzťhu, ptrí do kompetencie miestne vecne príslušného súdu v rámci občinsko právneho koni. SOI nemá oprávnenie vstupovť do občinsko právnych záležitostí, ni riešiť spory vyplývjúce z tejto oblsti. Preme webov stál 140-tisíc eur Webové stránky hlvného mest Doprvného podniku Brtislv mjú nový vzhľd. Zámerom novej webovej stránky je podľ primátor Iv Nesrovl otvorený trnsprentný úrd. Občni s totiž sťžovli, že informácie stránke mest s ťžko vyhľdávjú niektorí mli techniku či plikácie, ktoré stránk nepodporovl. Mesto chce zverejňovť vic informácií z kľúčových oblstí ko je doprv, osvetlenie či kvlit životného prostredi. Tktiež chce informovť o procesoch mgistráte, by si ľudi vedeli dohľdť, v kom stve je ich židosť. Stránk je technologicky postvená tk, že zčí tým, čo ľudi j vic vyhľdávjú. Predchádzl tomu prieskum. Sú tm dne Cirkus obrov Minister sprevádz knceláriou 13 Mici Mňu Kúzelník Tlostn ECO H 2 O TOUR Thoms Puskiler popltky, služby mest, počsie, úrdné hodiny či cestovné poridky, priblížil primátor. V hornej čsti nového webu mest s chádzjú štyri sekcie chcem vedieť, chcem vybviť, chcem s zbviť chcem spozť. Uľhčiť mjú návštevníkom vyhľdávnie. Webová stránk je ztiľ len v slovenčine, priprvuje s nglická verzi. Zmenou prešl j webová stránk DPB. V jej hornej čsti sú zvýrznené sekcie chcem vyhľdť spojeni MHD, cestovné lístky, chcem kúpiť električenku, či chcem si stihnuť mobilnú plikáciu. Tktiež sú tm informácie o ktuálnych zmenách obmedzenich v MHD. Celá rchitektúr je postvená tkom minimlistickom móde, by sme nezhlcovli kvntom nepotrebných informácií, le by prvé kliknutie šiel náš zákzník, čo hľdá, povedl DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Ministerstvo životného prostredi SR Námestie Ľudovít Štúr 1 12.máj od 9:30 prezentáci činnosti rezortných orgnizácií vyhlidková plvb po Duji záchrnársk technik generálny riditeľ DPB Miln Urbn. Inšpiráciou pre nový web boli stránky zhrničných metropol, ko je Viedeň, Prh lebo merický Boston. Preme oboch webov stál tkmer eur. Ztiľ s weby len rozbiehjú, treb veriť, že postupne nich budú informácie pribúdť. Do redkcie nám pred čsom posll náš čitteľ Jiří Breber tip dátový portál Br s komentárom, že niečo podobné by mohl mť j Brtislv. Stránk mest Br je skutočne preprcovná, dt.brno.cz ponúk množstvo plikácií, vďk ktorým s o meste veľ dozviete dokážete tu stráviť hodiny. Npríkld plikáci ovzdušie v meste, mp hzrdu, mestská zeleň, prímestské lesy, brnenské cintoríny, lebo mp všetkých verejných wc území mest či 3D model Br. (tsr, in) fukovcie trkcie svet zviert - Zoo Bojnice Vzdnie s dlhov po mnželovi Dobrý deň, Nskytl s tká situáci, že sme po smrti mnžel zistili, že po sebe znechl veľké dlhy. Rd by som s informovl o tom, či dedením dedím j moje deti j dlhy po mnželovi j vtedy, k som s vzdl dedičstv. Vzdť s dedičstv (ktív psív) s musi všetci ko celok, lebo ib j moje deti kždé zvlášť? Ak sú dlhy vášho mnžel vyššie ko mjetok ktív, ted je dedičstvo predĺžené, tk je možné, by ste s vzdli dedičstv. Dedičstvo je možné odmietnuť ib do jedného mesic odo dň, kedy vám bolo doručené upovedomenie o dedičskom práve od notár (v upovedomení je o tom poučenie). Po uplynutí tejto lehoty s už nie je možné vzdť dedičstv. Dedičstv s budú musieť vzdť j všetky vše deti, ktoré budú v dedičskom koní zstúpené kolíznou optrovníčkou. Vzhľdom to, že vše mnželstvo zniklo smrťou vášho mnžel, bude potrebné v rámci dedičského koni vysporidť j BSM (bezpodielové spoluvlstníctvo mnželov). Avšk si musíte dť pozor, by do BSM neboli zhrnuté j jeho výlučné dlhy. JUDr. Miln Ficek, dvokát 02/ NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV - dospelých j deti My zuby neťháme, my ich liečime Stromová 16 / Krmáre Ulic Mlynské nivy s po 35 rokoch dočká komplexnej rekonštrukcie povrchu j v podzemí. Investor HB Revis kompletne obnoví technickú doprvnú infrštruktúru. Stvebné práce s budú relizovť tk, by čo jmenej obmedzili obyvteľov. Práce s zčli 2. máj. Ulic Mlynské nivy bude rozšírená o jeden jzdný pruh v oboch smeroch, pribudne pruh pre utobusy j cyklistov. V podzemí pribudne kruhový objzd. Chýbť nebudú nové chodníky, bezpečné priechody pre chodcov, cyklotrsy či mestská zeleň. Nevyhnutná bude j rekonštrukci klizácie ešte z čis Márie Terézie, ktorá bude po rekonštrukcii celkom nová. Okrem toho bude mť nový bulvár Mlynské nivy j nové troleje, Krdžičov VÚB Twin City Brtislv bude mť nový bulvár Mlynské nivy! nové verejné osvetlenie j celkom novú cestnú svetelnú siglizáciu. Nový bulvár by ml byť hotový jeseň Investor HB Revis ju zpltí vlstné nákldy, celková investíci je predbežne vyčíslená 24 miliónov eur. Nejde len o rekonštrukciu ulice povrchu, le j o kompletnú rekonštrukciu technickej doprvnej infrštruktúry. Mlynské nivy sú hlvnou tepnou v centre mest, do ktorej s nesihlo 35 rokov. Infrštruktúr je veľmi zstrná, klizáci je tm dokonc z čis Márie Terézie treb ju kompletne obnoviť. Nchádz s tu tiež horúcovod, káblovod, vodovod, plynovod niekoľko desitok Zmeny infrštruktúry v oblsti Mlynských nív od BUS Stvenisko Stnice Nivy BUS BUS BUS Mlynské nivy optických káblov. Preto je rekonštrukci ulice Mlynské nivy komplikovnejši, ko by s pohľd zdlo. Sme preto rdi, že s nám podrilo nájsť kompromis, ktorý umožní efektívnu výstvbu. Shou je obmedziť obyvteľov čo jmenej pritom dôkldne oblsť revitlizovť, povedl Jkub Gossányi, šéf developmentu HB Revis Slovki. Ztiľ sú známe podrobnosti prvých fáz celkovej rekonštrukcie. K uzávere ulice nedôjde, dôjde ib k zúženiu jzdných pruhov ulici Mlynské nivy, pričom počet jzdných pruhov ostne zchovný. Investor bude rekonštruovť verejný vodovod, plynovod, rozvody vysokého päti, optické káble, káble výluk trolejbusovej doprvy trolejbusová doprv utobusová doprv utomobilová doprv zúženie jzdných pruhov prejzdné pruhy Autobusová stnic Bottov verejného osvetleni smotnú cestnú komunikáciu. Neskôr pristúpi j k budovniu podzemného kruhového objzdu k výmene sútokovej komory pod križovtkou Mlynské nivy Krdžičov Ulic 29. ugust. Od zčitku máj do ukončeni prác bude vylúčená doprv trolejbusmi ulici Mlynské nivy. Konkrétne nebudú premávť v úseku od križovtky so Svätoplukovou ulicou po križovtku s Ulicou 29. ugust. Práce s zčli 2. máj. Výsledkom kompletnej rekonštrukcie ulice bude moderný bulvár pre Brtislvu. Linky trolejbusov č. 202, 210, 212 nočný spoj N72 obslúži cestujúcich v zmenenom režime pribudne náhrdná utobusová link X72. Všetky konkrétne zmeny trsy nájdete webe novenivy.sk lebo dpb.sk.

5 AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA v sobotu hotel CARLTON, Brtislv Online ktlóg : Gléri Art Invest Dobrovičov 7, Brtislv Info: N oživenie námestí stči detily O plánovnej revitlizácii Kmenného námesti s hovorí už dlho. Kým s všk mgistrát nevysporid so stánkmi s občerstvením, ktoré sú fkticky čiernymi stvbmi pozemku mest, zázrky nečkjme. Reálnejšie je finčne nenáročnými riešenimi, tzv. Quick Wins, zmeniť dojem z Námesti SNP. To je vrj reálne už v tomto roku. Alinci Strá Tržnic Inštitút SGI odovzdli minulý týždeň primátorovi Brtislvy Ivovi Nesrovlovi spoločný projekt Živé námestie, ktorý má byť východiskom pre budúcu veľkú premenu Námesti SNP Kmenného námesti. Rozsihly elborát, ktorý zhŕňl zber dát konzultácií s odborníkmi i verejnosťou ukázl, že jefektívnejšie sú jjednoduchšie riešeni. Npríkld, už len presunutím voľných prkovcích miest z dolnej hornú čsť Námesti SNP vieme dosihnuť odhdom 30 % zníženie počtu áut námestí, hovorí Ctibor Košťál z Inštitútu SGI. Vďk tomu by šoféri okmžite videli, či voľné prkovcie miesto nájdu. Obmedzil by s tým pohyb áut v dolnej čsti námesti. Až cc 80 % áut, ktoré tu denne vidíte, námestím len prechádzjú, lebo hľdjú prkovcie miesto. Reguláci utomobilovej doprvy je pritom jedným z krokov, ko podporiť vznik sociálnych interkcií. Súčsťou projektu je vicero tkýchto návrhov, medzi nimi zjednotenie námestí, to redukciou súčsných 61 typov mobiliáru 12 štndrdných typov. Alebo vytvorenie zimného letného sedeni podobne ko pred Strou tržnicou j v ďlších čstich námesti, orez stromov krov, ko j inštláciu dodtočného osvetleni, či inštláciu detského ihrisk Kmennom námestí. Ihriská sú priestorom dväzovnie vzťhov, či už medzi deťmi, lebo dospelými druhotne tiež slúži ko sociál kontrol. Detské ihrisko by mlo byť ohrdené prirodzenou zábrnou, stálym sedením, ktoré zároveň slúži oddych. N Kmennom námestí by tiež mlo dôjsť k zjednoteniu kioskov výberu tkých nájomcov, ktorí námestie prilákjú rôznorodé cieľové skupiny. Práve nelegálne kiosky zbránili revitlizácii Kmenného námesti, ktorú už jr vizovl spoločnosť Lordship. Tá vlstní neďleký hotel Kyjev. Podľ Petr Bork, mediálneho zástupcu spoločnosti, Lordship je stále priprvený revitlizáciu spolufincovť, čká len vízo od mest. Mgistrát tvrdí, že pokiľ ide o čierne stvby, situáci s pohl dopredu. Problémom bolo to, že s mjiteľom jedného zo stánkov s nedrilo ni len skontktovť. Bolo to náročné, le dvojročná sh priniesl výsledky. Až detektívne sme pátrli po mjiteľoch dvoch stánkov, ktoré boli v dlhodobej exekúcii, ted čierno. Jedného mjiteľ sme šli v Albánsku, osvetlil Ivo Nesrovl. Stánky by už konečne mlo byť možné odstrániť, j keď dohod je ztiľ ib predbežná, ted k jej podpisu ztiľ nedošlo. Primátor terz projekt Živé námestie posunie odborné útvry mgistrátu, ktoré budú posudzovť, čo je z návrhu možné, kedy z ké nákldy relizovť. Menšie záshy by s podľ primátor mohli relizovť ešte v tomto roku. Nsledovť by ml j veľká preme oboch námestí, ktorej všk bude predchádzť rchitektonicko-urbnistická súťž. (ms, brn) Vizulizáci: Alinci Strá Tržnic Komu bude ptriť centrum mest? Nepredĺžený nájom predjni zhrničnej tlče Sedlárskej ulici rozprúdil debtu j o tom, komu bude ptriť centrum mest. Zčitkom máj totiž ukončili prevádzku j hudobniny Michlskej ulici. K definitívnemu zániku nášho obchodu prispelo jmä to, že celý dom kúpil nový vlstník ten nám zvýšil výšku prenájmu týchto nebytových priestorov tkmer dvojnásobok, povedl nám mjiteľ Mrtin Skál. Podľ jeho informácií doterz pltil z prenájom 55 metrov štvorcových nebytových priestorov okolo 1000 eur mesčne, kým nový mjiteľ zdvihol výšku nájomného ž 1800 eur, to s už utihnuť len z príjmov kmennej predjne nedlo. Predjň Interpress, ktorá pltil ročne nájomné 7600 eur, má podobný problém. Budov, v ktorej tento stánok sídli, je momentálne mjetkom mest. Ide o obrovský krásny historický dom v centre, ktorý ml niekoľko rokov v prenájme istý podnikteľ. Ten ho nechl vlstné nákldy zrekonštruovť chcel ho od mest odkúpiť, respektíve vymeniť z inú budovu rozdiel dopltiť. To bolo ešte v roku 2012, le mestskí poslnci to vtedy zblokovli nejkou nezmyselnou požidvkou. Terz všk nikto nevie, čo bude ďlej s tou budovou Sedlárskej. Ak by ju chcelo mesto v blízkej budúcnosti predť, tk nemôže byť zťžená nejkým nájmom konkrétne roky. V tom vidím zákldný problém, že tu nejde len o zchovnie predjne zhrničnej tlče, le hlvne o ten dom, vyjdril s poslnec Mrián Greks. Obyvteli s búri, spisujú petíciu, židjú poslncov, by prehodnotili svoje rozhodnutie predjň zostl zchovná. Verejne s jej zstl j strost Strého Mest Rdoslv Števčík. Fktom všk je, že mesto penize potrebuje prenájmy v centre mest sú vyššie ko pltil stánok zhrničnej tlče, jeho mjiteľk už dnes priznáv, že v poslednom čse to už fkt robi skôr z nostlgie než pre penize. Aj keby poslnci vypočuli hls ľudu, zvýšenému nájmu s zrejme nevyhne ni o je otázk, koľko v nových podmienkch lebo u nového mjiteľ budovy vydrži. Avšk ďlši, nemenej dôležitá je tá, ko s postupne zmení še centrum, či bude pokon ešte slúžiť miestnym. Pokiľ viem, tk s zčíjú rozpredávť budovy mest, celé domy možno preto nepredĺžili prenájom ni novinovému stánku, ktorý je tu už 20 rokov, lebo mjú veľký záujem predť celý objekt. Komu? Možno Albáncom, Nemcom, Turkom lebo Rumunom. Skrátk s o pár rokov môžeme tešiť nejkú klsickú blkánsku diskotéku ešte vic kebbov v brtislvskom centre! konšttovl sociálnej sieti moderátor Ján Gordulič. (rs, brn) Foto: Fb Ján Gordulič Frntiškánsk záhrd otvorená Prčík Uršulínskej ulici je opäť otvorený pre verejnosť, to ž do h. Milovníci oddychu v prírode tk mjú ďlšie miesto krátky relx v centre mest. Som rád, že už druhý rok si Stré Mesto ko mestská čsť prejím túto záhrdu od súkromného vlstník umožňuje tk, by bol otvorená pre širokú verejnosť. Je dobré, že tie zelené plochy, ktoré máme v Strom Meste, tie verejné priestrnstvá, záhrdy, že slúži obyvteľom. Že sú plné, živé, priblížil stromestský strost Rdoslv Števčík. (tsr) Foto: MČ Stré Mesto Progrm obnovy chodníkov strost nedodržl sľuby ni termíny Progrm obnovy chodníkov, ktorý som priprvil ešte minulý rok, bol schválený stromestským zstupiteľstvom už v septembri Len pripomenutie cieľom progrmu je postupná kompletná rekonštrukci zničených vybudovnie nových chodníkov, to v jednotnom dizjne tk, by v priebehu jbližších päť ž sedem rokov boli v Strom Meste oprvené všetky chodníky mli rovký vzhľd. Mrec už bol kde je sľúbený dizjn mnuál? Aby k rekonštrukciám mohlo dôjsť, ko prvý ml byť priprvený poslncom predložený zákldný dokument dizjn mnuál, ktorý ml určiť vzhľd všetky ďlšie nevyhnutné náležitosti nových chodníkov. Táto úloh bol uložená strostovi, ktorý ml jej splnenie vic ko polrok. Dizjn mnuál ml predložiť mrcovom zstupiteľstve, to s všk nestlo. Povžujem to zo strny strostu z hrubé nerešpektovnie zstupiteľstv záväzne schválených dokumentov. V tomto štádiu je dizjn mnuál jdôležitejšou súčsťou progrmu, koľko bez neho s ďlšie kroky smotné rekonštrukcie nemôžu zčť relizovť. Chodníky medzi jväčšími problémmi Strého Mest Popri nečistote, zlom prkovní zdevstovnej zeleni ptri práve chodníky k tomu, čo obyvteľov šej mestskej štvrte jvic trápi. Opäť to ukázl môj dotzník spokojnosti, ktorý mi odpovedlo množstvo Stromešťnov zlý, ž ktstrofálny stv ciest chodníkov ptril k jčstejšie uvádzným problémom. Asfltových záplt s tk skoro nezbvíme V podstte všetky tohtoročné obnovy rekonštrukcie chodníkov prebiehjú ešte v strých koľjch - nesystemticky, rôznorodo bez jednotného dizjnu. Väčšinou s pokrčuje v pokládke klsického sfltového povrchu, ktorý je okrem iného j neprktický. Kždá jed rozkopávk zmená novú sfltovú zápltu miesto toho, by s príkld len rozobrl dlžb, ktorá s dá späť umiestniť do pôvodného stvu. Dodrživnie termínov je dôležité Progrm obnovy chodníkov je dlhodobý projekt, ktorý je potrebné zčitku poridne priprviť potom z neho môže Stré Mesto roky pozitívne ťžiť. Ak nezčneme, k hneď zčitku niekto neurobí, čo prisľúbil čo bolo jeho povinnosťou, tk to bude jeden z mnohých projektov, ktoré skonči len ppieri! Apelujem preto pá strostu, by dl dizjn mnuál priprviť predložil ho schválenie stromestskému zstupiteľstvu. Aby sme nestrácli čs Progrm obnovy chodníkov mohli spoločne zčť čo jskôr relizovť. Mrtin Borguľ poslnec mest z mestskú čsť Stré Mesto

6 10 11 Huči vám lietdlá d hlvmi? RUŽINOV Ak ste obyvteľom Ružinov, Vrkune či Podujských Biskupíc v posledných dňoch máte pocit, že lietdlá lietjú kosi nízko vyše sú hlučnejšie, máte prvdu. N letisku M.R. Štefánik totiž minulý týždeň zčli s prvidelnou údržbou letiskových prevádzkových plôch. Údržb potrvá do počs nej bude uztvorená hlvná dráh RWY prílety odlety s bude využívť len dráh RWY 04-22, čo môže spôsobiť zvýšenú hldinu hluku v niektorých mestských čstich Brtislvy v jej okolí, informovl Brtislvské noviny hovorkyň brtislvského letisk Veronik Ševčíková. Obyvteľov Ružinov, Vrkune, Podujských Biskupíc či obce Ivnk pri Duji jej okoli si zzmejú zvýšený pohyb lietdiel v sledujúcom období, čo môže dočsne spôsobiť zvýšenú hldinu hluku d jednotlivými mestskými čsťmi. Z zvýšený hluk s obyvteľom osprvedlňujeme. Prvidelná údržb dráh s uskutočňuje sprvidl pred letnou sezónou po nej z dôvodu zisteni bezpečnosti letovej prevádzky. Počs údržby s vymieň čsť cementovo-betónových osových dosiek vzletovo-pristávcej dráhe, oprvujú s trhliny či fixujú lokálne poruchy sfltových zálievok. (rs) Foto: tsr Kždý nový Brtislvčn prinesie 300 eur Brtislv má oficiálne necelých obyvteľov. V skutočnosti tu všk žije ž o ľudí vic. Kždý nový človek s trvlým pobytom zmená vyše 300 eur do rozpočtu mest. Ak by s príkld prihlásilo len 333 ľudí, mesto by získlo eur, z čoho by s dl vybudovť jed zstávk MHD lebo 5 detských ihrísk lebo vysdiť 166 nových stromov. Aj preto Brtislv spustil kmpň s názvom Prihláste s! Cieľom je motivovť ľudí žijúcich v Brtislve, by si tu prihlásili trvlý pobyt. Medzi výhody, ktoré ľudi prihlásením trvlého pobytu získjú je rezidentské prkovnie po prijtí prkovcej politiky či Brtislvská mestská krt, ktorá ponúk vicero zliv MHD do kultúrnych orgnizácií. Ľudi s trvlým pobytom získvjú j ľhší prístup k zdrvotnej strostlivosti, k školám, škôlkm, či k sociálnym službám. Kmpňou chce hlvné mesto zároveň pelovť mjiteľov nehnuteľností, ktorí ich prejímjú, by umožnili nájomníkom prihlásiť s k trvlému pobytu v Brtislve. Nevyplývjú z toho židne povinnosti, ni nároky ni nič podobné. Ale výzmne tk pomôžu nielen nájomníkom, le j mestu v konečnom dôsledku sebe. Hlvné mesto spustilo v rámci kmpne webstránku kde nájdu ľudi všetky potrebné informácie. Kmpň je mierená k dôležitému míľniku, tým je sčítnie obyvteľstv v roku (zo) Foto: rchív Hurá do Kuflndu v Avione! Pre váš úsmev Bjklská bude oprvená už o dv týždne N dostihy j v máji Pred ministerstvom j cirkus obrov Hlvné mesto pokrčuje v oprvách ciest. Njväčší nápor nás všk čká počs letných prázdnin. N Lmčskej ceste by mli v týchto dňoch finišovť s oprvou 655-metrového úseku od hypermrketu po odbočenie Cestu Červený most. Súčsťou oprvy komunikácie bol j oprv prvostrnného chodník od križovtky s ulicou Cest Červený most smer Lmč. Od zčitku príl prebieh oprv cesty Dolnozemskej ulici, to od okružnej križovtky s Pnónskou po odbočku Kutlíkovu. Práce by tu mli skončiť 13. máj. Stroje sú už niekoľko týždňov j Bjklskej ulici. Obnov vozovky prebieh v úseku od Trvskej cesty po Mlynské nivy. Termín predpokldného ukončeni prác je 21. máj. Ku koncu príl spustilo mesto oprvu ďlšej čsti Pnónskej cesty, to v úseku od okružnej križovtky po odbočku Lietvskú pri pekárni. Práce by tu mli skončiť 27. máj. V jbližšom období s má obnovovť komunikáci Púchovská, v úseku od hypermrketu po Detvinsku v smere do mest. Celkovo chce v tomto roku brtislvská smospráv oprviť 100 km jzdných pruhov. Do opráv komunikácií investuje hlvné mesto 16 miliónov eur, sedem miliónov z rozpočtu mest deväť miliónov eur z vládnej dotácie. Súčsťou blík opráv je j vybudovnie 200 bezbriérových úprv priechodov pre chodcov, oprv 19 km chodníkov 26 bezpečnejších zstávok MHD. (tsr, brn) Foto: Mgistrát PETRŽALKA Dostihová sezó 2018 je v plnom prúde nedeľu 13. máj 2018 je plánovný prvý mgnet klsického ročník nglického plnokrvník, 26. Veľká jrná ce s celkovou dotáciou eur. Rovký počet, 13 kobýl je prihlásených j do druhej klsiky, 26. Jrnej ceny kobýl. Nplánovných je deväť rovinových dostihov. Okrem zápolení dráhe v sprievodnom progrme vystúpi tnečný súbor Sillmrion i medzi deťmi obľúbený Peter Šesták vo svojej kúzelnícko-blónovej show. Njmenší návštevníci s môžu povoziť nielen koníkoch, le j elektrických utíčkch. Prvé dostihy odštrtujú už o 14-tej hodine. (zr) Ministerstvo životného prostredi opäť po roku otvorí svoje brány verejnosti. Deň otvorených dverí ministerstve životného prostredi s uskutoční v sobotu 12. máj od 9:30 h Námestí Ľudovít Štúr. Pre mlých veľkých je priprvený progrm rôzne ktivity. Vyskúšte si príkld, ké je to sedieť v ministerskom kresle, prejdete lezeckú džungľu, zskáčete si fukovcích trkciách lebo si zjzdíte elektrických utíčkch. Užiť si môžete j plvbu loďou po Duji zoznámiť s j so záchrnárskou technikou. Môžete s tešiť spevácke vystúpenie Thoms Puskiler. Tí jmenší môžu obdivovť úchvtné triky Kúzelník Tlost, zhrť s s Mici Mňu lebo s tešiť svojrázny cirkus obrov. Svoju činnosť budú prezentovť j rezortné orgnizácie ministerstv. Pozriete s zujímvosti zo svet zviert Národnej Zoo Bojnice, postvte si vtáčiu búdku, zistíte, ko s rodí predpoveď počsi geológovi vám ukážu zúbok mmut. (brn)

7 12 6 BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016 Váš názor nás zujím Dispečerov FACEBOOK Mirbchov plác je zrešturovný mest spoznáte Tieto stromy Kollárovom námestí pomohol zdovolenk podľ rchitektúry z 18. storoči chrániť pred výrubom ž Njvyšší súd! Ďkujeme, že s mi zdieľte vše názory. Kždé dv týždne z nich vyberieme jednoduchšie Mrtin do Benko bodj by bolo vic tkých úspechov tie jpodnetnejšie, trefné STARÉ j vtipné uverejníme. Chcete s mi MESTO estetickýs stv fsády podeliť vrátne osdené krtušesuper, tympnónu prcovné proti zslepenosti, úrdov, proti bezočivosti, o skúsenosť či o to, čo vás vozrešturovnie všej štvrti trápi? Píšte, s, komentujte mejl plác. fsády Mir-pýtjte všetkých jej prvkov. RešturáPozlátili s ľhostjnosti kovové chmtivosti niektorých developerov, ktorých záujmy pod bchovho článkmi plác, šej stránke lebo Dispečing brtislvského ktorý bol v torské práce boli zmerné doplnky, príkld rokjový V predošlom článku sme s mgistrátu má dv nové slu- zlom stve, je hotové. Práce obnovu fsády, kmenných štítok, ti vickľučky škodi brán ko pomáhjú. všk vyzerá ktstrofášom Fcebooku či rokjová Kollárko venovlizákldným ustnovežobné utomobily, ktoré budú boli zmerné obnovu portálov, soklov ostení, výzdob mreží blkó, ktoré lne, znedbné, spustnuté. To nikomu čele Strého Mest slúžiť prcovníkom dispečin- celkovej fsády, doplnenie obnovu drevených okien, dverí boli zlátené j s! v pôvodnej nim Zákonník práce o dovonevdí? Hnbite N článok dvižeme gu z oddeleni správy komu- modelácie výzdoby, vytvore- mreží. rchitektúre plác. Hdži Omr N druhej strne lenke. je to smutná správ, že to, čo budeme s venovť spoločným nikácií lepšie opertívnej- nie kópií jednotlivých prvkov V rámci rešturátorských prác Oprvené bolichrániť okennékokrídl, by sme mli svoje životy, stromy sú še životy, šie zshovnie. podľ originálov došlo j s uprvili kmenné frgmenty, vstupné brány či kmenné musí chrániť ž jvyšší súd. ustnovenim Zákonník práce Služobné utá sú určené efek zlátenie kovových dodoplnili modelácie štukovej sokle, ktoré vzhľdom o dovolenke. Ptrím k čstým návštevníkom výletného reálu Železná studničk v mestských lesoch BrtiZmestnávteľ určiť tívnejšie zbezpečovnie konplnkov. Mirbchov plác má výzdoby chýbjúcich čstí veľký rozsh poškodeni slv. S potešením konšttujem skvlitňovnie prístupových ciest, zčenie trás, údržbu celého Brtislv s môže pochváliť: Je tretím môže jzelenzmestncovi čerpnie dovolentroly verejných priestrnstiev ktuálne vzhľd pôvodnej omietkovej vrstvy, vytvorili s hrdili nové kópie. Obnovereálu. K spokojnosti návštevníkov slúži jmä reál Prtizánsk lúk, kde pribúdjú besiedky, ším mestom svet ky, jd keď dosiľ kto nesplnil podopertívnejší rchitektúry zo 60. rokov 18. pribudli kópie umelokmennej vázy ný bol jfoltánová južný štítový informčné zásh tbulevoteréne flóre prifune. N celej Železnej studničke ohniská rôzne trkzuz Tomumúr neverím: Neviem, to hodnomienky vznik nárokuvpohode dovomimoridnych udlostich. odlitím frebnejzere. s uprvili dblbosť, susedným cie pre deti. Avšk smutnejší jestoroči. pohľd schátrlé rybárske mól druhom Tieto chádzjúci til, le toto jestká ž to hory tlčí. Brtislvu lenku,prh, k možno predpokldť, že Automobily ľhkonebezpečenstvo rozpoz- Cieľom obnovy deti. fsády bolo erbové poli v intenciách tieto práce predstvujúsúveľké pre zvedvé Nzdávm s, že tm už dávno neptri objektom, schová dopričom vreckviedeň. Ľubľ, všetky holndské zmestnec tieto podmienky teľné, pretože ozčené rešturátorským spôsobom do- herldickej frebnosti erbov bol horolezecká mli byť dávnosúodstránené. mestá,potrebná o nemeckých ni nehovorím. klendárneho rok, logom mest mestskými fr- sihnuť čo jlepší technický gróf Nyár. Tie (kk) splní Dr.boli Emilnásledne Škod technik. Mrek Sedlr Ľudi, Brtislv niedojekonc len centrum, kedy to ktorom dovolenku čerpá,docel, lebo bmi. pochopíte? Všk Ružinov je plnýv zelene, Petržlk tiež do skončeni prcovného Brtislvský mgistrát kúpil dve Devín, Vjnory, Lmč, okolie Koliby, Rč, dokoncpomeru. j Vrdovolenky by preskml v vozidlá, obe sú v bielej frbe s kuň... Nebuďte všetci proti BA,Čerpnie už vám to musí dobre zmysle záko určovťvzmestnálogom mest Brtislvy, z prikovť v hlve, hlvne stredu východu Slovensk. židnom vteľ tk, by si zmestnec bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú hlvnom NA meste nie je v centre zeleň. VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD ÚSMEV! vyčerpťvsprvybvené sú mjákom výstržgbriel Skodov V Petržlkemohol spozdovolenku ok pozorujem movidl vcelku do konc klendárným osvetlením zdnom hutných borovicich veveričky, školskom dvore v korune Nvštívte Dr. Mrtin zubnú kliniku objedjte neho rok. Pri určovní okne s nápisom Správ komunistromu sovy ráno m budí štebot z hustých líp ko dovolenky v prlese. potrebné prihlidť úlohy kácií, kde je uvedený j telefos BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!Netuším, prečo visí kždý mesicje ozm bráne,,kúpim byt zmestnávteľ oprávnené nický e-milový kontkt v tejto loklite... Id z Nitry o Petržlke ib tuší, no nikdy záujmy zmestnc. Zmestnádispečing mest oddelení v nej nebol... vteľ je povinný určiť zmestnsprávy komunikácií. covi čerpnie spoň štyroch týžn uvedené kontkty bude tiež Pozn. red. Brtislvské noviny kontktovli vedenie podniku Mestské lesy v Brtislve, ktoré Brtislv má novú kontroverznú sochu - hého INFORMUJTE SA TU: dňov dovolenky v klendárnom možné hlsovť prípdné pomjú celú rekrečnú loklitu Železnej studničky vo svojej85107 správe zástupc riditeľ Rudolf mužík s mierne vulgárnym menom Antolská 4, Brtislv roku, k má ne nárok, k ruchy mestských cestách, či Ivičič nám povedl, že o tomto probléme vedi už ho j zčli riešiť: Tie rybárske mól Ľubomír Hvránek Veľmi citlivo stvárnená podstt churčeniu čerpni dovolenky neupozorniť prekážky mestwww.doktormrtin.sk ptri pod Agrofrmu Budmerice, ktorú sme už vyzvli, by ich odstránil. Oprvovť ni rkteru. Tkýchto pičúsov behá okolo príliš veľ v životnej bráni prekážky v práci strne ských komunikáciách lebo prevádzkovť s im ich neopltí, koľko do reálu je terz zákz vjzdu motorových vozidiel, veľkosti. A to je vulgárne! zmestnc. Ak s poskytuje zníženú zjzdnosť brtislvtkže ni rybári s utmi by s nemli k jzierkm ko dostť. Veríme, že to stihnú dť do dovolenk v niekoľkých čstich, ských ciest. (kk) CESTOVNÁ KANCELÁRIA JEDNODENNE-VYLETY.SK poridku ešte pred zčitkom letnej sezóny. Máme s nimi dobrú spoluprácu si by to neml musí byť spoň jed čsť jmevám PONÚKA AJnej TIETO VÝLETY: byť problém. dv týždne, k s zmestnec Zvoljte 0902/ získjte bezpltné informácie! CHODNÍK KORUNAMI STROMOV V BACHLEDOVEJ DOLINE, ČERVENÝ KLÁŠTOR, so zmestnávteľom nedohodne PLAVBA PLŤAMI PO DUNAJCI A STARÁ ĽUBOVŇA DOPRAVA+UBYTOVANIE = 120 dovolenky je POĽNOMÚZ. V NITRE, KNIŽN. V OPONICIACHik. A ZUBRYČerpnie V TOPOĽČIANKACH DOPRAVA = ZÁMKY PLUMLOV A TOVAČOV + KOMENSKÝ V PŘEROVE DOPRAVA = zmestnávteľ povinný oznámiť A.SLÁDKOVIČ A MARÍNA (HROCHOŤ, RADVAŇ, HRONSEK A EPICENTRUM Je mi veľmi smutno, keď s prechádzm centrom mest. zmestncovi spoňdoprava 14 =dní LÁSKY V B.ŠTIAVNICI) 21 Ntísk s otázk, či v Brtislve zrušili všetky záhrdné centvopred. môžedoprava byť výniolomouc - PREHLIADKA MESTA, SLÁVNOSTI MESTA AObdobie GASTROFESTIVAL = rá, pretože kvetinová výzdob by tomu svedčovl. Je jr v ZÁMOK V TELČI A ŽIDOVSKÁ ŠTVRŤ V TŘEBÍČI DOPRAVA =z močne skrátené so súhlsom ZÁMOK ROSICE, LOĎOU NA HRAD VEVEŘÍ A HRAD VEVEŘÍ DOPRAVA = existujúcich kvetinových kontjneroch rstie buri, le spoň mestnc. Z čsť DOPRAVA dovolenky, BAZILIKA V OSTRIHOME, VYŠEHRAD A SZENTENDRE = tá je zelená. Zujímlo by m, prečo je stv tký, ký je. Všetci ktorá preshuje štyri týždne lebo tí, ktorí rozhodujú o rozdeľovní fincií mest, to nevidi lezákldnej výmery dovolenky,!! VYPÝTAJTE SI PLÁN VÝLETOV DO KONCA ROKA 2018 POŠLEM VÁM HO POŠTOU!! bo sú k tomu ľhostjní?! Pre ilustráciu zsielm jeden záber, ktorú zmestnec nemohol ko s dá urobiť kvetinová výzdob. Je to síce extrém (tký vyčerpť ni do konc sledujúkomín v centre nemáme), le je to nápd mesto vyzerá hneď STARÉ DVERE lebo ZÁRUBNE? ceho klendárneho rok, ptrí z Obhlidk krjšie, stčilo by tk vyzdobiť blkóny budov. mestncovi náhrd mzdy tvo v RU pordens NOVÉ DVERE NA MIE Silvi Ferncová sume jeho priemernéhorzárobku. MA ZDAtýždne Í štyri Z UBN nevyčerpné zákdo PÔVODNÝCH ZÁR ldnejvýmery dovolenky nemôže RENOVÁCIA DVERÍ ZÁRUBNÍ byť zmestncovi vypltená vyrobíme zrenovujeme j BEZFALCOVÉ dvere bez búrni, špiny hluku náhrd mzdy, s výnimkou, k si židne stvenisko VOLAJTE kvlitné mteriály túto dovolenku nemohol vyčerpť Prevádzk: Jeleni 24, vždy odborná montáž poschodie,prcovného Brtislv z dôvodu1.skončeni pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík drujte ich nám Ku kždým dverám JUDr. Pvel Jurek kľučk ZDARMA Kontkt: európsk jednotk v renováciách 0917/ právo II. Z REDAKČNEJ POŠTY 13 Pomáhme rásť podnikom v Brtislvskom krji Z úspešným podnikním stoj nielen dobré nápdy, le j mnoho vyloženého úsili roky driny. Občs s všk j priek sženiu v biznise nedrí tk, ko by ste si predstvovli. Ako s s touto situáciou vysporidť koho s obrátiť v prípde, že niečo vo všom podnikní nefunguje? Pohodlným vyše bezpltným riešením môže byť návštev Národného podnikteľského centr v Brtislve. Ohyzdné mól KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! Komín ko inšpiráci Nevyhdzujte knihy RATISLAVSKEN NOVINY OVINY.SK WWW AKCIA: Fotogrfie zo semináru Efektívny mrketing s obmedzeným rozpočtom zo Koncept komplexného podporného miest funguje v Brtislvskom smosprávnom krji od roku V úvodnej fáze centrum pomáhlo jmä záujemcom o podniknie, ktorí uvžovli d relizáciou svojich podnikteľských nápdov. Letnú školu, členstvo v Coworkingu AP jmä zujímvé skupinové či individuálne pordenstvá využilo doposiľ vic ko 1200 účstníkov z rdov nepodnikteľov. V mrci sme opäť otvorili Výzvu, vďk ktorej môžu budúci podnikteli získť ž 4 mesčné členstvo v priestoroch NPC v Brtislve. Chceme ich motivovť k tomu, by Coworking AP využili rozvíjnie svojich podnikteľských ideí dväzovnie nových prcovných kontktov. V tomto roku s chystáme otvoriť j Akcelerátor uzvretý intenzívny cyklus, ktorý je zmerný vytvorenie reálneho biznis plánu uľhčenie vstupu do svet podnikni, povedl Mrti Pirošková, vedúc mžérk Akcelerčného progrmu (AP), zmerného výlučne fyzické osoby nepodnikteľov. Atrktívne nefinčné služby využívjú od septembr 2017 j podnikteli. Rstový progrm, ko jeden z nosných progrmov so zmerním mlých s stredných podnikteľov (MSP), im poskytuje príkld individuálne konzultácie skupinové pordenstvo vo forme odborných seminárov, workshopov prednášok. Relizujeme podujti s jednozčným cieľom pomôcť podnikteľom zefektívniť ich biznis. Horúcou ktuálnou témou v týchto mesicoch je upltňovnie rideni smernice EÚ GDPR (Generl Dt Protection Regultion). Pozornosť im musi venovť všetky firmy orgnizácie, ktoré prcujú s dátmi občnov Európskej Únie. Podnikteľov, jednotné prvidlá v oblsti ochrny osobných údjov, priprvujeme od zčitku tohto rok, uviedl Ivic Forrová, vedúc mžérk Rstového progrmu. šie to čká v jbližších dňoch, doplnil Ktrí Zeleníková, vedúc mžérk Inkubčného Stážového progrmu, ktorý rovko pred pár dňmi zverejnil novú Výzvu. Zčíjúci podnikteli do troch rokov si môžu vybrť podujtie v ktoromkoľvek štáte Európskej únie, v rozshu mximálne 5 dní. Získjú tk nielen vstup, ubytovnie letenku v čse jeho trvni podujti, le jmä skúsenosti, prehľd v trendoch nové kontkty. Rovnocenne prínosné boli obsh konferencie, ko j spôsob orgnizácie medzinárodnej top konferencie v Londýne. Keďže sm orgnizujem semináre workshopy, bolo pre mň veľmi prínosné sledovť ko top konferenci má vyzerť. Vidieť štndrdy orgnizácie, obshu rečníkov, zhodnotil Soň Ondrejková, účstníčk Trendwtching conference London, ktorá s kol v mrci v Londýne. je presne to, čo využijem pri šom ďlšom podnikní môže nám to pomôcť posunúť s v pred bližšie ku klientom ich potrebám, uviedol Mtúš Trnkus zo spoločnosti Jellybo s.r.o., ktorý s zúčstnil konferencie Experience Conference v Brtislve. Zčíjúci podnikteli môžu čerpť služby j v rámci Inkubčného progrmu. Podsttou členstv v podnikteľskom inkubátore, je podporovť zčitku podnikni životschopné podnikteľské projekty. Vytvorili sme prostredie, v ktorom môžu podnikteli do 3 rokov od svojho vzniku, so sídlom v rámci Brtislvského krj, rozvíjť plniť svoj podnikteľský plán efektívne úspešne. Fyzické členstvo v Inkubátore NPC získlo od zčitku tohto rok šesť firiem. Z jeden mikro, mlý stredný podnik môžu pritom služby Inkubčného progrmu využívť ž dvj jeho zástupcovi, hovorí Ktrí Zeleníková, vedúc mžérk Inkubčného Stážového progrmu. V rámci činnosti NPC v Brtislve, môžu firmy využiť j potenciál tvorivej dielne Cretive Point. Skupinové ktivity vo forme workshopov odborných seminárov s od roku 2018 poskytujú j pre mikro, mlých stredných podnikteľov z BSK. V tomto roku budú tiež môcť využiť, rovko ko j nepodnikteli, individuálne pordenstvo. Zujli Vás še služby? Získjte vic informácií mjte prehľd o tom, čo plánujeme! Fotogrfie zástupcov firmy Jellybo s.r.o., ktorí s zúčstnili konferencie Experience Conference v Brtislve / Okrem toho jednotlivé podniky dostnú možnosť využiť príkld motivčné ktivčné tímové ktivity vo forme tembuildingu či temkoučingu. Novinkou bude j služb Podpor MSP pri zpájní s do komunitárnych progrmov EÚ, v rámci ktorej získjú odborné pordenstvo. Pre etblovné podniky, ktoré pôsobi trhu 3 vic rokov, otvoril minulý mesic Rstový progrm Výzvu Zbezpečenie účsti medzinárodných odborných podujtich. Možnosť vštíviť konferenciu či workshop v rámci Európskej Únie mjú j zčíjúci podnikteli. Doterz využilo možnosť vycestovť zúčstniť s rôznych odborných podujtí v rámci EÚ 11 firiem ďl- SBA clnok - Brtislvske noviny (smotny clnok, 206x268mm).indd 1 Konkrétne návrhy poztky ko vylepšiť spríjemniť užívteľské rozhrnie webových stránok, Podporu podnikni v Brtislvskom krji zbezpečuje Národný projekt NPC II BA krj, spolufincovný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoj, v rámci Operčného progrmu Výskum inovácie. Kód projektu ITMS I :09:19

8 Vážení Petržlčni. 14 Určite si väčši z vás všiml vo februári môj bilbord, ktorom som prezentovl, čo s mi ko vášmu zástupcovi v mestskom zstupiteľstve podrilo vydobyť pre Petržlku. Vicerí občni mi písli, by som konkretizovl, kde s všetky tie projekty, ktoré s mi podrilo vylobovť z rozpočtu mest penize, chádzjú. 1. Tri workoutové ihriská, kde si ľudi môžu pod holým nebom zdrmo zcvičiť, budú hotové do jesene tohto roku v loklitách Pjštúnsk, Gessyov Ovsištské námestie. 2. Oprvovť s má ters Blgoevovej ulici, kde spoluprcujem s kolegom poslncom Vetrákom. Čká s firmu, ktorá by bol ochotná zrekonštruovť tersu j priek tomu, že jeden z jej pilierov zčí mť problémy so sttikou. 3. Žiľbohu ž tohto roku s zčne stvť prkovisko Röntgenovej ulici, hoci s projekt zčl priprvovť už v roku Vďk necitlivému záshu poslnkyne Pätoprstej projekt museli preprcovť relizáci s pozdržl o rok. Sú to všetko mličkosti, le keď ich bude vic vic, bude s v Petržlke žiť lepšie. Mrin Greks p.s. keby ste mli pocit, že vám ko poslnec môžem nejko pomôcť, píšte Zvedenie prkovcej politiky by výzmne pomohlo j chodcom. N poslednom mestskom zstupiteľstve ju všk poslnci opäť neuviedli do prxe. Aká je situáci chodcov v hlvnom meste prečo je vlstne nutné zoberť s pešou doprvou? Dlhé roky boli v Brtislve projektnti zvyknutí myslieť pri premene verejného priestoru v prvom rde utá, ž potom ľudí. Sledujeme všk, že v posledných rokoch s už chodec v projektoch dostáv lepšiu pozíciu, hovorí Peter Netri z Cyklokolície spoluutor Plánu Brtislv. Hoci myslenie projektntov s mení pomly, koby bol v meste stále prioritou otázk, kde zprkujú utá. Tkže metrový chodník s rozšíri mximálne meter pol, le vďkbohu j z tento trend. O podceňovnej pešej doprve s diskutuje čorz vic. Je to totiž popri kvlitnej MHD cyklodoprve ďlší prvok, ktorý môže jedk odbremeniť mesto od náporu áut, jedk motivovť ľudí nechť uto dom. Tkže, 15 Ktoré mestské čsti sú jpriteľskejšie k chodcom? ké dnes mjú u nás chodci vytvorené podmienky? Tým, že máme povolené prkovnie chodníkoch, chodníky sú tkovné utmi, hovorí Peter Netri. Je to problém celého Slovensk, v Brtislve je všk jvypuklejší. Chodníky boli vytvorené záklde nejkej normy, ktorá rátl s istým počtom chodcov. Podľ toho s robil ich šírk. Norm všk zčne strácť zmysel v momente, keď chodník obsdi utá. Kpcit je logicky znížená vzniká nekomfort. A to je dôvod, prečo je nutné tému pešej doprvy otvárť. Systemtickejším spôsobom s jej venuje Petržlk, ktorá si ko prvá nechl sprviť štúdiu cyklistickej doprvy terz postupne vyprcúv štúdiu pešej doprvy, pokrčuje Peter Netri. Zčl Hájmi, terz prebieh výskum v čsti Dvory plánujú zmpovť j ďlšie čsti sídlisk. Súčsťou štúdie by mli ktuálne, le j dlhodobejšie zlepšeni to, by s peši doprv stl trktívnejšou. Podľ jeho slov má pozitívny prístup j Stré Mesto, kde je strost ktívny v rekonštrukciách ulíc okrem toho, že s robi bezbriérové ulice, ponúk j progresívnejšie riešeni. V projektoch príkld vrhuje skrcovť vzdilenosti, ktoré musi chodci prekonávť. Hoci v Strom Meste tiež nemjú mnuál verejných priestorov, podľ Petr Netriho je pozitívne, že s mestská čsť venuje chodcom nielen ppieri, le j v relite. Osttné mestské čsti totiž mximálne debriérizujú nejké priechody pre chodcov. Zvedenie prkovcej politiky, ktorá by dostl j utá z chodníkov, s všk v Brtislve stále posúv. V zstupiteľstve sú dv tábory, z proti, ku ktorému by s pridl Cyklokolíci? Poviem z seb. Myslím si, že návrh, ktorý bol predložený, je pomerne dobrý, j by som hlsovl z, vyjdril s Peter Netri. Hovorili sme o tom j komisii doprvy, ktorej som členom, neboli tm nejké veľké pripomienky. Čo je problém, je šttút, ktorý rozdeľuje penize, ted výnosy, podľ mň zlým spôsobom 75 percent pre mestskú čsť, 25 percent pre mesto. Mestská čsť všk nemôže rozvíjť MHD, kupovť nové utobusy, ni rekonštruovť električkové trte, budovť hlvné mestské cyklotrsy či stvť záchytné prkoviská... A to sú presne veci, ktoré by s mli fincovť práve z prkovcej politiky. Tkže by som zmenil pomer. V úplne ideálnom prípde, ko sme to písli do Plánu Brtislv, by mli všetky cesty, to j triedy prejsť pod jeden zodpovedný orgán, tým by mlo byť hlvné mesto. To by riešilo oprvy vozoviek j prkovciu politiku, to záklde dopytu potrieb mestskej čsti. (in) Foto: Mtúš Husár 5

9 16 Strožitnosti Pnenská 22 Po Štrkovci vodnom bicykli NEBRASTAV VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE MINIBAGROM Komplexná stvebná činnosť, HSV, PSV, jdrové vŕtnie, zámková dlžb-dvory, ploty, ztepleni - fsády, plstové okná, rekonštrukcie, renovácie, prístvby, dstvby, sdrokrtón, komíny, obkldy, dlžby, gbióny, interiér, jdrá, omietky, stierky, mľovnie - profesionálny zodpovedný prístup v urópskej kvlite z Slovenské ceny Podujská 25, Brtislv Výme stúpčiek Montáž vodomerov merčov tepl Vyregulovnie kúreni po zteplení Vyregulovnie teplej vody RUŽINOV V jbližších dňoch zčne Štrkovci fungovť požičovň lodiek bicyklov tiež bufet, ktorý vznikol po rekonštrukcii v dom čeku pri móle. Od roku 2012 ml požičovňu, ktorá ptrí mestskej čsti, v nájme Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb. Spoločnosť všk nedisponovl vhodným vybvením, by ju mohl prevádzkovť. Aj preto minulý rok reflektovl ponuku súkromník prejť mu ju s tým, že ten vráti voľnočsové ktivity späť Štrkovecké jzero poskytne tk verejnosti plnohodnotné využitie tohto reálu. Zmluv je uztvorená do Aktuálne prebiehjú posledné úprvy, zriďovnie č- zch. Zčneme s inštláciou utomtického závlhového systému, výstvbou detského ihrisk workout športovisk pre dospelých. Ak všetko pôjde dobre, predpokldáme ukončenie relizácie druhej fázy v priebehu let. Následne predpokldáme, že budeme môcť zčť s náročnou rekonštrukciou fontány, uviedol Jkub Gossányi, Hed of Development HB Revis Slovki. V rámci druhej etpy s vybuduje utomtický závlhový systém položi s nové trávnikové koberce. Dôležitou súčsťou je doplnenie zelene. V priebehu rok je plánovná výsdb desitok stromov pokldnie trávových kobercov. V priebehu sledujúcich mesicov budú esteticky uprvené spevnené chodníky pevné plochy námestí. Bude renovovný existujúci mobiliár pribudnú nové prvky. Súčsťou vynoveného Námesti slobody bude j nové detské ihrisko čorz populárnejšie exteriérové fitnes workout športovisko s rôz- nymi prvkmi precvičenie celého tel pre dospelých. N Námestí slobody pribudne j pripojenie bíjnie elektromobilov, konkrétne v spodnej čsti prkovisku pri rešturácii v hornej čsti prkovisku z minister- stvom doprvy. V spolupráci s Brtislvskou vodárenskou spoločnosťou s oprví vodná prípojk k fontáne, ktorá je dôležitou súčsťou príprvy rekonštrukcie fontány v ďlšej fáze revitlizácie. (zo) Foto: Mgistrát Pleseň nohách nechtoch je infekci. kám povolenie z hygieny doprvného úrdu, informovl nás Šimon Meg zo spoločnosti Voxr, ktorému lodenicu prejli. Prevádz k bude spustená v priebehu sledujúceho týždň, povedl minulý týždeň. N zčitok budú k dispozícii štyri vodné bicykle, podľ záujmu by sme ešte doplnili ďlšie bicykle loďky, uviedol ďlej dodl, že v priebehu prvých dní bude mť otvorené j cez deň, by zistil, ký je zo strny obyvteľov záujem o celodennú prevádzku. Prevádzk by všk ml byť určite otvorená denne vrátne víkendov od 14.00h do 21.00h. Neskôr k nej pribudne j požičovň leždiel počs slnečných mesicov. Bufet by ml zs ponúknuť j sortiment zdrvých domácich produktov občerstveni. Šimon Meg verí, že Štrkovecká Lodenic s stne obľúbeným miestom pre všetkých Brtislvčnov tiež neodmysliteľnou súčsťou Štrkoveckého jzer.(in) Foto: in, Mtúš Husár VA 2. RO ČN ÍK BRATISLA N Námestí slobody pribudnú j stromy Druhá fáz revitlizácie Námesti slobody by ml byť ukončená už v priebehu tohto let. Dobrá správ pre Brtislvčnov je, že Námestie slobody od máj bude postupne meniť svoju tvár, povedl primátor Brtislvy Ivo Nesrovl. Dokončujeme projektovú dokumentáciu víťzného ideového návrhu revitlizácie Námesti slobody vrátne finálnej podoby fontány, ktorá s bude riešiť v ďlších fá- Odkúpime v hotovosti: sklo, porcelán, striebro, obrzy, hodiny, šperky, lmpy, nábytok, i celé pozostlosti, umenie kždého druhu Konzultácie zdrm j u Vás dom tel: Sme tu pre Vás už 25 rokov 17 Pythium oligndrum je prvý schválený mikroorgnizmus zrdený medzi biocídne látky podľ rideni EÚ 2015/1610. Použitá biotechnológi eliminuje plesne primym przitizmom je odborníkmi povžovná z jbezpečnejšiu technológiu dostupnú súčsnom trhu. Dezinfekčný mikroorgnizmus Pythium oligndrum preniká svojimi vlákmi do buniek przit (plesne lebo kvsinky) čerpá z neho pre svoju výživu potrebné látky. Po vyčerpní przit prestáv ktivit múdrej huby táto odrstá s nechtom lebo pokožkou, pretože nie je schopná si obstrť živiny z ničoho iného, než z plesní kvsiniek. Pre nohy nechty náchylné k výskytu plesní sú príprvky z rdy Biodeur: pre nohy postihnuté plesňou Biodeur 3x1g, špecilist nechty Múdr hub Pythie Biodeur Nil, pre preventívnu ochrnu proti plesnim Múdr ásypový hub Pythie Biodeur Prevent proti potivosti zápchu nôhh zzá zásypový prášok Múdr hub Pythie Biodeur Prevent Foot powder. Príprvky s Múdrou hubou dostnete vo svojej lekárni. N Vše otázky rdi odpovieme telefóne: e-mil: informácie : Dezinfekčný mikroorgnizmus ju zství. Využite možnosť bezpltnej servisnej kontroly vozidl! S príchodom jri blížicimi s letnými mesicmi je čorz ktuálnejši otázk stvu, v kom s chádz kždé motorové vozidlo po zimných mrzoch posypoch ciest, či po tom, ko dostlo zbrť slovenských cestných výtlkoch. Ľhkovážny prístup k stvu vozidl nielenže znižuje jeho funkčnosť úžitkovú hodnotu, le v konečnom dôsledku ohrozuje j bezpečnosť jeho posádky. V rámci zčky Mercedes-Benz poskytujeme zákzníkom trktívnu servisnú službu: rz ročne môžu bsolvovť 20-minútovú bezpltnú servisnú prehlidku. V rámci nej nie je podsttné, či ide o zákzník nášho utorizovného servisu, lebo nie, pretože uvedenú službu (ž do jej odvolni) poskytujeme pre všetky typy vozidiel zčky Mercedes-Benz. Stčí len, by si klient dohodol s ktorýmkoľvek utorizovným servisom Motor-Cr Group Slovensku termín vysvetľuje pre klient výhodnú bezpltnú službu Miln Klcík, mžér pre podporu servisnej siete spoločnosti Motor-Cr Brtislv, spol. s.r.o.. V rámci prehlidky s kldie dôrz kontrolu zákldnej výbvy. Skontrolujú s lehoty exspirácie, pltnosť STK, známk pltnosti emisnej kontroly, prehlidne s lk, čelné sklo, hustot chldicej zmesi, bod vru brzdovej kvpliny, mier opotrebeni bŕzd, mier poškodeni pneumtík, výfuk, tesnosť gregátov, vôľ rideni, či uloženie kolies, stv tlmičov následne j bŕzd. Podľ slov Mil Klcík: Podobný produkt, ko pre vozidlá Mercedes-Benz smrt ponúk sieť Motor-Cr Group j pre osttné zstupovné zčky portfóli vozidiel. Pri zčke KIA ide pr. o 17 bodovú bezpltnú kontrolu dvkrát ročne. Špecifické servisné kcie závislé od dohody s importérmi mjú j zčky Jeep, Toyot, Hond, Opel, Dodge, Lnci, Alf Romeo, či Hyundi. Vic informácií o predjno-servisných možnostich miestch, kde ich podľ potreby môžete relizovť, získte stránke Vic informácií nájdete : Prcovné ponuky Mterská škol Konirkov, so sídlom Konirkov 9, Brtislv-Vjnory (zriďovteľ: Mestská čsť Brtislv-Vjnory) hľdá: 8 ľudí obsdenie pozície učiteľ/učiteľk mterskej školy pre novovytvorené elokovné prcovisko mterskej školy s nástupom v priebehu mesic ugust Požidvky zmestnc: ukončené stredoškolské vzdelnie s mturitou so zmerním učiteľstvo pre mterské školy, prípdne vysokoškolské vzdelnie so zmerním predškolská elementár pedgogik, prx v mterskej škole podmienkou, Záujemcovi/záujemkyne môžu zsielť židosť o prijtie do zmestni, životopis súhls so sprcovním osobných údjov milom lebo CHYSTÁTE SA KANDIDOVAŤ NA PRIMÁTORA, STAROSTU ALEBO POSLANCA? Špeciál BN Komunálne voľby 2018 je tu pre vás. Oslovte svojich voličov! vic

10 18 cenácií súčsnej slovenskej svetovej drámy s uskutoční po 14. krát. Tento rok od máj Vic kultúrnych podujtí nájdete Stred Utorok JEDLO ALEBO ODPAD BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016 Sobot AKO PREDCHÁDZAŤ Pod hlvnou stnicou mjú novú kmeru Štvrtok Nedeľ BRAK - BRATISLAVSKÝ KNIŽNÝ FESTIVAL Pistoriho plác Pity ročník Brtislvského knižného festivlu BRK opäť predství množstvo zhrničných j domácich utorov, ilustrátorov, mlých vydvteľov výnimočných kníh. Potrvá do 20. máj. JÁN TRIAŠKA / POZOSTATKY Dom umeni Výstv predstvuje výber diel Já Trišku z rovnomenného voľného cyklu mlieb vznikjúceho od roku Vo svojich obrzoch utor hľdá pozosttky estetiky minulosti v súčsnosti. Hlvné mesto ponúklo mestským čstim pomoc pri projektoch PLYTVANIU S JEDLOM JARNÉ KAPITULSKÉ DVORY Brtislv Už štvrtý rok je v priestore Pitok Pondelok by ml byť zverejnená už v jeho hlvných činností sú tvorkpitulskej ulice, mestských STARÉ MESTO N stretnutí prcovníkov jbližšom čse. Zástupcov b ktulizáci hrdbách Židovskej ulici RETRO VINYL OLDIES ŽIVOT JE SKVELÝ ridicej domestská políci bude môcť lepoddeleni Sprostredkovteľmestských čstí všk zujímli Ďlej ide o príprorgnizovné kultúrno spoloparty Mlynskákumentácie. doli šie dohlidť verejný poriského orgánu hlvného mest j výzvy týkjúce s bezpečnej vu výziev predkldnie pronová Cvernovk, 18:00 KC Duj, Bžnt Mlynoch hrdí čenské podujtie Kpitulské dok v meste. Rozšíril počet (SO) pre Integrovný regioekologickej doprvy, prostredjektových zámerov Prednášk o tom, ko správne 21:00 nový multižánrový festivl židostí o dvory. Štvrtok kmier, ktoré sú pojené nálny operčný níctvom ktorej bude možné finčný príspevok kupovť potrviny ko progrm Vyhrávť Život je nenávrtný skvelý, ktorý s mestský kmerový systém.ich Ešte (IROP)tk, so by zástupcmi fincovť príkld j výstv okoncom posudzovnie skldovť, vydr- mestnám bude uskutoční máj projektových počítajme SLOVENSKÚ koncom let spustili kmeru skýchako čstísbrtislvy bu cyklotrás. ich odborné hodnočeská kliterature žličerstvé? učiť rozobetrvá viczámerov ko týždeň. Námestí Frnz Liszt. Mestskí možností výkld MKB Úseku krásvriť zo rli zvyškov? Km poskytnuti pel TheN 6 čerpnie z progrmu IROP tenie v čsti plikácie bodovutorok policjti v súčsnosti používjú prinezje? projektoch ných kritérií v rámci koni o s jedlom,pomoci ktoré s Dá jednofirebllsboli v krjských mestách zrinej cudzojzyčnej litertúry 95 kmier. Všetky kmery sú tlivých mestských čstí. denédjov sprostredkovteľské orgá- židosti o LABOnenávrtný finčný s efektívne kompostovť j trojlístok Arnoštek, Lurinskej 5, 17:00 KOMPOZIČNÉ otočné, digitálne poskytujú ny primo v mestských úr- príspevok/vyprcovnie hodnov byte? Strostov príkld informovli Ceil Frenky. Nvyše si veznámi herci čítjú úryvky RATÓRIUM: ROMAN obrz vo vysokom rozlíšení. Zo o výzve výstvbu rekonv prípdejbrtislvy túto ticich správ k projektovým z kníh nominovných BERGER čer spoludoch. vychutnáme pesnedeľ Stred všetkých s dá v prípde potreštrukciu mterských škôl, trú ktorá úlohu plní mgistráte. (kk) cenu Asoft liter dobovú výzdobu, nez- Jednou z zámerom. Slovenská by urobiť zázm. národná NOC LITERATÚRY BRA- budnuteľné hry vškovkého čít Robert Roth Čier- DEŇ MATIEK V ŠTÝLE Kmeru Námestí Frnz gléri druhu kultové pochutiny. BAROKA: THE LADIES TISLAVA 2018 ny zošit od Richrd Puplu. Liszt inštlovli preto,brtislv lebo Brtislv, ENSEMBLE ide o prístupové miesto turistov Sobot Pitok :00 Grsslkovichov záhrd, do Brtislvy j týmto spôsoprednášky 16:00 VARGA. FILM SONI Ó HORY, Ó HORY, bom chcú zvyšovť ich bezpečspojené The Ldies Ensemble je MALETZ + KONCERT: Ó HORY Novovznikjúce Mlé Krs- pordi j s možnosťmi fin- PD Vinohrdy vás zsvätí do nosť. V okolí Hlvnej železničnej s premietním dokumentárvlado NOSÁĽ HRÁ Design fctory, 10:00 18:00 trktívny komorný orchesňny vás pozývjú od štvrtk tjov trdičného vinárstv v covni pri kúpe nehnuteľnosti. stnice dochádz k zhromžďopesničky Súčsná rchitektúr v česneho filmu diskusiou o huter, ktorý dokzuje, že kl20.10 do soboty primo primom susedstve s modernou V pitok s progrm zčí už vniu vicerých neprispôsobiklub podráno lmpou dobnýchmestskou skldteľoch. kých slovenských horách sická hudb nie je ni zďdo svojho reálu. Dni otvorerchitektúrou. Aby po desitej. Pri predjnom vých osôb, policjti kontrolujú Filmový portrét Séri večerných čítníponúknu z kníh počs v historickom krjinnom lek nudná, le plná život, ných dverí mieste legendy MlýchhudobKrsňn ste nedegustovli prázdno, jmä dodrživnie všeobecne predĺženého trkulicivrsi poobede chýbť nebude ni chutný európskych utorov svíkendu bude kontexte. rdosti emócií. nej scényrčinskej sleduje Mriá záväzného rideni o čistote progrm mie zábvu j sklonku môžete dť pordiť odohrávťtívny štrnástich gu život. Veľkéhood športov- domáci guláš podľ receptu poridku ridenie o zákze Pondelok pre jmenších. s c, špecilistufjčir výživu miestneho pivničného. náruživého stch. Ukážky z kníh súčs- Tešiťintrovert požívni lkoholu verejnosti. môžu všetci, ktorí s zujímpočs troch dní vás čká bohtý životný štýl moderátor točil režisérk Soň Mletz po- Mrných európskych utorov NOVÁ DRÁMA 2018 vyjdú o 2 týždne V rozširovní počtu kmier v jú o moderné trendy v bývní ti Šmhel, s ktorým môžete progrm, ktorý si užije celá prečítjú známi slovenskí Brtislv čs jeho posledných koncertov. meste s má pokrčovť, keďže 23. máj 2018 jmenších. zdrvý životný štýl. bsolvovť j špeciálny tréning rodi vrátne b_noviny_stredovek.i :18:03 Celoslovenský festivl ins-zvyšujeherci. Po filme zhrá Vldo Nosáľ. kmerový systém bezsvoje brány doširok otvori posilnenie imunity Kretívne dielne pre šikovné pečnosť v ulicich Brtislvy. ruky, mľovnie tvár Mlé Krsňny vo štvrtok o správne chudnutie Počs troch dní tu môže- Sobotou vás od ž do zábvné hry s nimátormi. Kmery pôsobi v prvom rde te vštíviť úplne nové vzorové bude svojím koncertom Vezmite so sebou Dni otvopreventívne. byty vrhnuté profesionálny- sprevádzť speváčk Brbr rených dverí do Mlých KrsV prípde páchni priestupku mi bytovými dizjnérmi. Weiss. K špeciálnej tmosfére ňn svojich jbližších proglebo trestného činu zse môže Možno s nimi dáte inšpirovť isto prispeje ochutnávk výni- rm si užijete dvojnásobne. operátor miesto rýchlo pri zriďovní vlstného býv- močných mlokrsňnských poslť hlidku. Kmerové ni. Odborníci vám ochotne vín z miestnych viníc. zázmy pomáhjú j Policjnému zboru SR pri objsňovní trestných činov. Od zčitku rok fungujú tri nové kmery z približne 17-tisíc (vrátne inštlčných prác). Mgistrát vrhuje j vytvorenie jednotného mestského kmerového systému, ktorý by zjednotil všetky existujúce kmerové systémy v Brtislve - kmerový systém Doprvného podniku Brtislv, Krjského riditeľstv Policjného zboru SR v Brtislve Mestského kmerového systému mestskej polície. V súčsnosti totiž mesto fincuje tri oddelené kmerové systémy. Ich využitie nie je pritom optimáldeň EURÓPY Aj tento rok 9. máj oslávime v Brtislve rodeniny Európskej únie vo veľkom! Tešiť s môžete deň plný príjemnej tmosféry zábvného progrmu pre všetky vekové ktegórie. Zžite Dni otvorených dverí v Mlých Krsňnoch 19 NA NÁMESTIE SNP boli 24. príl okolo h privolní policjti. N mieste zdržli 48-ročného Frntišk z okresu Liptovský Mikuláš ročnú Evu z Brtislvy, ktorí s vykonávním pohlvného styku trávniku z pmätníkom dopustili hrubej neslušnosti verejného pohoršeni. Osoby boli eskorpetržalka tovné príslušné policjné Futbl, hokejbl, či oddelenie, pričomvolejbl následne hádznú, le j ďlšie športy bolo preukázné, že 41-ročsi mládež námôžu že zhrť bol uždeti v priebehu novom 24 multifunkčnom posledných mesicoch z ihrisku pri odsúdená. Zákldnej škole obdobnýv čin námestí NA Nobelovom TRNAVSKOM MÝTEv Petržlke. s 24. príl po h ml Okrem školákov s môžuže. tešiť obžovť verejnosti j miestniprípdoch obyvteli,je ktorým V oboch možné bude ihriskopreukázni k dispozícii mimo v prípde viny vyučovcích Hrci ploudeliť trest hodín. odňti slobody ch ihrisk má rozlohu 600 ž tri roky. štvorcových metrov. (st) Deti môžu športovť novom ihrisku Piet pohrebná služb Pomáhme 24 hodín denne už vic ko 24 rokov ~~~ Posledná rozlúčk v šej obrdnej miestnosti z 777 eur ~~~ Súčsťou blík služieb je truhl, člúnenie, oblieknie, úprv, smútočný obrd, vybvenie mtriky kremáci vrátne štndrdnej urny ~~~ V obrdnej miestnosti Piet ponúkme bezpltne tieto služby: prepožičnie štyroch umelých vencov už j so štndrdnými stuhmi zobrzenie fotogrfie zosnulého LCD monitore prehrtie foto prezentácie zo život zosnulého kondolenčnú listinu ~~~ N týchto službách ušetríte minimálne 240 eur Mlynské nivy 8 02 / REDAKCIA Ivnská cest 2D Brtislv Šéfredktor: Ingrid Jrunková Zbudnuté prípdy inšpektor Šétffyho 18. čsť Dobrodružstvo slmeného vdovc Pán Filip Križn bol štátnym úrdníkom žil so svojou mnželkou Mncikou už 15 rokov v bezdetnom mnželstve. Po potomstve všk veľmi túžili. Njmä on s sžil, rozmznávl ju robil pre ňu všetko, čo jej videl očich. Už j susedi si to všimli robili si z neho posmech, že stré kolená je pod ppučou. Až s rz pred kolegmi preriekol: Mncik s terz musí šetriť, Mncušk bude mmičkou! Keď prišiel jej čs, odviezol ju do nemocnice, by mu priviedl svet prvého potomk. Hoci ml už skoro štyridsitku krku, bol to preňho doterz jväčši udlosť v živote. To s musí veľkolepo osláviť, povedl si. Zobrl penize zo spoločných úspor, vyprázdnil j svoju tjnú pokldničku vyrzil do ulíc. Celý svet s mu zdl krásny všetci ľudi dobrí. Svetelné reklmy zábvných podnikov ho lákli, dobrú večeru nejký ten pollitrík si dl v pivničnej rešturácii Svoy. Potom obišiel pár vinární brov, ž zkotvil v nočnom lokáli L Plom. Zbávl s ozj veľkolepo, objednávl pre všetkých. V družnej zábve s zoznámil so symptickým mldíkom, spolu si štrngli, j si zspievli. Pochválil s mu, ký má dôvod oslvu že má ešte dosť peňzí, by to potihli ž do rá. Všk, keď s decko ridne nezpije, nemôže byť ni zdrvé...! zfilozofovl. Keď s zábv dránom chýlil ku koncu, mldík s pánovi Filipovi ponúkol, že ho odprevdí domov. To s mu hodilo, pretože celý svet s kosi húpl chodník bol priveľmi široký. Zšli kúsok cesty vic si nepmätl. Keď s prebrl, ošetrovl ho lekár v blízkej nemocnici. Ráno ho vrj šli zkrvveného pod bránou zvolli snitku. Penize, ktoré ml pri sebe, boli, smozrejme, fuč. Pán Filip bol v rozpkoch, či má krádež ohlásiť polícii. Strtu peňzí musí vysvetliť j svojej Mncike bez ohláseni polícii by mu ťžko jeho nočné dobrodružstvo uveril odpustil. Kdejké šrvátky ľudí v podpitom stve som vyšetrovl nerád. Opití ľudi čsto veľmi zveličovli vykresľovli situáciu i osoby veľmi nepresne, jmä vo svoj vlstný prospech. Horko - ťžko som dostl z pá Filip opis udlosti, ko s stl tiež j popis kmrát, ktorý ho odprevádzl domov. Popis páchteľ s kosi nehodil známe figúry šej glérky. Žeby sme tu mli nového vtáčik? Vtedy som si spomenul, že v poslednom čse pribudlo vicero vlámní krádeží, pričom opis páchteľ tk, ko ho popísli poškodení, bol podobný. Sedel skrátk jednu tú istú osobu hodil s j lúpežník, ktorý okrdol pá Filip. Keď som si podrobnejšie preštudovl všetky tie hláseni, vyskldl som si dosť presný popis dotyčnej osoby j spôsob jeho práce. Pretože s vicerými poškodenými s zoznámil v rôznych podnikoch, sústredil som s vinárne kvirne. Klietk spdl Silvestr V kvirni Ptri som zzrel chlp, ktorého sedel popis hľdného. Dobre s bvil, si nečkl, že j v tkýto deň budeme v strehu. Zobrli sme ho komisriát, ni s veľmi nebránil. Až tm sme zistili, že zdržný bol vojenský zbeh, 22-ročný Antonín Pákozdy. V lete toho roku utiekol od svojho vojenského útvru odvtedy s ho nepodrilo nájsť. Keď cítil, že mu Slovensku horí pôd pod nohmi, utiekol do Viedne. Ale tm čosi vykol zvreli ho. Keď si trest odsedel, doviezli ho hrnice, pustili pohrozili mu, že k by s vrátil, slobode by s netešil. Vrátiť s Slovensko le neodvážil, vedel, že po ňom pátrjú. Prešiel preto do Mďrsk tm žil pod flošným menom Jozef Brtloš. Prvdepodobne j tm si zbezpečovl živobytie neklým spôsobom, preto s mu stl j v Mďrsku ďl- E-mil: Telefón: 02/ Inzerci: Jozef Špček Telefón: E-mil: PR reklm je grficky vyzčená. Nedostávte Brtislvské noviny? Prosím kontktujte nás lebo voljte číslo 02/ Brtislvskí detektívi v tridsitich rokoch minulého storoči. Inšpektor Šétffy druhý sprv. ší pobyt rizikový. Rozhodol s ted vrátiť Slovensko zčitkom decembr prišiel do Brtislvy. Potulovl s po meste jmä v noci po podnikoch hľdl svoju možnú korisť. Vtedy s jeho cesty skrížili so slmeným vdovcom nočnom záťhu Filipom Križnom. Njprv, smozrejme, ztĺkl, on o židnej krádeži nič nevedel. Popis od pá Filip všk sedel jeho výzor. Predvoll som ted okrdnutého ten lúpežník bezpečne spozl. Prípd lúpeže pá Filip s tým zdl byť objsnený uzvretý. Uvžovl som všk o páchteľovi. Nebolo obvyklé, že by s vojenskí zbehovi dli lúpeže v hlvnom meste, to by bolo pre nich príliš rizikové. Väčšinou s utihli niekde do ústrni, vidiek, lebo ušli do zhrniči. Zčl som ted podrobnejšie vyšetrovť jeho pôsobenie v Brtislve. Postupne s podrilo dokázť, že má svedomí nie menej ko 22 vlámní krádeží. Bol to ted skúsený zlodej, podrený vtáčik. Odovzdli ho vojenskému súdu, keď si odsedí trest z zbehnutie od vojsk, čká ho ďlší z tie vlámni. Prípd pá Filip ml všk ešte jednu neočkávnú pointu. O pár dní som ho stretol v meste. Tk trochu odo mň bočil, koby s mi chcel vyhnúť. Keď som k nemu pristúpil bližšie, zbdl som, že má tvári pod okom novú modrinu. Už som s zľkol, že budem musieť vyšetrovť opäť nejký opilecký prípd. Prihovoril som s mu s obvou Preboh, zd vás zs prepdli nejkí guneri? Ale nie, ďkujem z opýtnie, pán inšpektor. Ib s mi Mncik vrátil z nemocnice... mám dcéru, doložil víťzoslávne. Veru, pomyslel som si, cesty sprvodlivosti sú nevyspytteľné. Jozef Šétffy Foto: Archív J. Š.

11 20 Michel de Montigne tmolenie (bás.) diľnic sotil dovnútr citoslovce údivu citoslovce Autor používné krížovky: uspávnie dieťť Jurj Mitošink prudkým svetlom chvíľu oslepí pôrodná sistentk (zstr.) mlá kveti skrtk leukocytu Oľg pestovná záhrd Pomôcky: Tiber, ot, ul, heretik, shell citoslovce stršeni česním očistilo srsť zviert energi odťť rozpúšťš pri vysokej teplote rozlož okolo šéf, vodc 1. čsť tjničky mužské meno Šrlot Pomôcky: met, nons, Režo, res zotleli odprtávl citoslovce zvuku somár Adm stroslovnská bohyň Pomôcky: point, luminál, ohr odrel bludár (cirk.) str. mužské meno zopäl (zried.) druh poľovného ps skrtk oddeleni Šebstián správ v tlči odhlil myká spoločný účet (obch.) úžitok miesto dodni zásielky An zle, nedobre zčitočník nedospelí ľudi 2. čsť tjničky zkľovlo s cudzie muž.meno zn. cukroviniek mužské meno nód, po česky misovitá nádob guľovitá bktéri gignt obl hviezdy (stron.) strorímsky boh zčk zirkóni mlý sndál väčšie pltničky ženské meno utomobil 5. čsť tjničky budujem bežť klusom Silvi tbl vznešene (hovor.) len bod (krt.) bez slov Rudolf 3. čsť tjničky Alexnder lkťová kosť druh utomobilu popolvo vec (z lt.) ovos, po nglicky svitočný deň židov ťví kríženec zčk molybdénu požívj tekutinu druh liečiv pílením hromdili čsť stvby d rímsou drvý vták 4. čsť tjničky úloh herc vynímjúc posypl soľou