Deň detí plný prekvapení TÉMA DOTAZNÍK Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DELEGÁCIA V ZNOJME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deň detí plný prekvapení TÉMA DOTAZNÍK Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DELEGÁCIA V ZNOJME"

Transkript

1 NOVINY OBČANOV MESTA NOVÉ ZÁMKY XXIII. ročník číslo júna 2013 Nepredajné Skupina Kobold Matičiarik Švihadlová skupina Hódy Zástupcovia spoločností Bytkomfort a Brantner na návšteve v MŠ na Széchényiho ul. Tvorivé dielne Deň detí plný prekvapení Tento rok oslavuje spoločnosť Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky desať rokov. Zástupcovia firmy sa o svoju radosť z výročia podelili v piatok 31.mája a v pondelok 3.júna 2013 so všetkými škôlkarmi v meste. Tradične im k sviatku Dňa detí darovali balíčky plné prekvapení. Spolu s firmou, ktorá - ako najmenší vravia dáva škôlke teplo, zavítali medzi najmenších aj zástupcovia firmy, ktorá škôlke odnáša smeti, čiže Brantner Nové Zámky s.r.o. Tá v tomto roku tiež oslavuje, rovnú dvadsiatku. Rozveselené deti predviedli návštevníkom kultúrny program, dokonca si ich v každej škôlke uctili milým darčekom. *** Medzinárodný deň detí sa oslavoval aj v sobotu prvého júna v priestoroch mestského kultúrneho strediska (MsKS). Mesto Nové Zámky a MsKS pripravili program, do ktorého sa zapojila vynikajúca švihadlová skupina z maďarského mesta Tata, Matičiarik, hudobná skupina Kobold, ARS studio a CVČ Pyramída, ktoré sa staralo nielen o program, ale aj o detské súťaže. Z dôvodu nepriaznivého počasia boli aktivity presunuté zo Štrandu do kina, no ani daždivé počasie nezabránilo tomu, aby si deti naplno užili svoj deň. (d), Foto: (d), P. Valach Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA DARCOV KRVI sa dňa 14. júna 2013 od h opäť uskutoční bezpríspevkové darovanie krvi. Vyzývam občanov mesta Nové Zámky, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili na bezodplatnom, dobrovoľnom darovaní krvi a týmto skutkom prispeli na vysoko humánnu činnosť k záchrane životov tých, ktorí to najviac potrebujú. Pri tejto príležitosti budú mnohonásobní darcovia krvi ocenení zlatými a diamantovými plaketami. Príďte a zapojte sa do tejto šľachetnej činnosti! Ing. Gejza Pischinger, primátor mesta Nové Zámky Castrum Novum vyjde najbližšie 20. júna 2013! TÉMA Zóny plateného parkovania a vyhradené parkoviská na sídliskách DOTAZNÍK Sociálne služby v Nových Zámkoch Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DELEGÁCIA V ZNOJME

2 2 SPRAVODAJSTVO TÉMA SPOLOČNOSŤ ZÓNY PLATENÉHO PARKOVANIA A VYHRADENÉ PARKOVISKÁ NA SÍDLISKÁCH Príslušníci Mestskej polície N. Zámky počas hliadkovania opakovane zisťujú nedisciplinovaných vodičov motorových vozidiel, ktorí sa snažia svojimi vozidlami parkovať na platených parkoviskách, respektíve na miestnych komunikáciách, kde sú vyznačené parkovacie miesta bez zaplatenia parkovacieho poplatku. Svojím konaním porušujú zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke 25, ods. 1) vodič nesmie zastaviť a stáť, písm. o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie, ako i ustanovenie 22, ods. 1) písmeno k) zákona č.372/1990 o priestupkoch. Predkladáme preto informácie pre občanov o pravidlách parkovania v zóne plateného parkovania ako i o poplatkoch za parkovanie na vyhradených parkoviskách na sídliskách. V ZÓNE PLATENÉHO PAR- KOVANIA je vytvorených 440 parkovacích miest na platených DELEGÁCIA V ZNOJME V dňoch mája 2013 sa konali v českom partnerskom meste Znojmo Dni partnerských miest, ktoré sa v nepriaznivom daždivom počasí začali príhovormi delegátov na hlavnom námestí a pokračovali vystúpeniami kultúrnych súborov z partnerských miest. P. Nagy, na kultúrnych vystúpeniach N. Zámky reprezentovalo hudobné teleso hudobné teleso pod vedením L. Dráfiho. Podujatie bolo spojené s odbornou konferenciou o stave a údržbe mestskej zelene a starostlivosti parkoviskách a 460 parkovacích miest na miestnych komunikáciách. Prevádzková doba je: - pondelok až piatok od 07:00 h do 18:00 h - v sobotu od 07:00 h do 13:00 h Sadzba parkovného je : - minimálny poplatok za 45 minút 0,50 - poplatok za 1 h 30 minút 1,- Neprenosné parkovacie karty : - mesačná parkovacia karta 15,- - štvrťročná parkovacia karta 40,- - polročná parkovacia karta 75,- - ročná parkovacia karta 150,- - ročná parkovacia karta na trvalé miesto 430,- V prípade ak máte trvalé bydlisko v zóne plateného parkovania, ste oprávnení požiadať o rezidentskú parkovaciu kartu ročnú. - prvá rezidentská karta 20,- o ňu. Účastníci konferencie z partnerských miest mali k danej téme pripravené prezentácie. Konferencia bola užitočným fórom na načerpanie nových poznatkov a námetov. Dni partnerských miest sa ukončili slávnostným obnovením zmluvy o partnerstve medzi Znojmom a talianskym mestom Pontassieve. Ich partnerstvo trvá päťdesiat rokov! Akt obnovenia zmluvy reprezentoval primátor Pontassieve z roku 1963, primátor úradujúci v reformnom roku 1989 i súčasný primátor mesta. (PN), Foto: (TD) - druhá rezidentská karta 40,- Parkovací systém je v správe parkovacieho systému NOVOVI- TAL Nové Zámky. V prípade záujmu sú parkovacie karty vydávané u správcu parkovacieho systému v budove Relax komplex - krytá plaváreň na Tureckej ulici. Poplatok za PARKOVANIE NA VYHRADENÝCH PARKO- VISKÁCH NA SÍDLISKÁCH Vlastníci motorových vozidiel, parkujúcich na sídliskách, majú možnosť si zakúpiť parkovacie miesto u pracovníka Mestského úradu v N. Zámkoch na Hl. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Mestskej polícii v Nových Zámkoch Školská júna 2013, 8.00 h h námestí 10 odbor dopravy. Po zakúpení parkovacieho miesta, bude toto miesto označené informatívnou dopravnou značkou D 12 Vyhradené parkovisko ako i vodorovným dopravným značením s evidenčným číslom motorového vozidla. Ročný poplatok je 220,-. V prípade ak nedisciplinovaný vodič nezaplatí poplatok za parkovanie v platenej zóne, alebo zaparkuje na vyhradenom parkovisku, príslušník MsP môže vodiča riešiť uložením blokovej pokuty do výšky 60,-. Mgr. Jozef Tököly, zástupca náčelníka MsP SVETOVÝ DEŇ RODINY V NAŠOM MESTE Víkend 18. a 19. mája patril v našom meste Svetovému dňu rodiny. Do programu sa zapojila Galéria zaujímavostí a prekvapení. Po prvýkrát sa do Dňa rodiny zapojila a k programu podujatia prispela aj umenia E. Zmetáka, Múzeum TV NZ. Menší i väčší návštevníci Jána Thaina, Knižnica A. Bernoláka, Regionálne osvetové stredisko, Mestské kultúrne stredisko, Mestská polícia i reštaurácie. Rodiny čakalo v jednotlivých inštitúciách množstvo dobrodružstiev, si v miestnom televíznom štúdiu vyskúšali, aké je to stáť pred i za kamerou a mali možnosť vyskúšať si prácu v strižni a postup pri úprave materiálov. Text a foto: Kočkovič Deň rodiny v múzeu. Zdroj foto: (net) Foto: Archív CN Viceprimátor P. Nagy Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA Na 21. zasadnutí Mestského zastupiteľstva N. Zámky dňa 22. mája poslanci schválili tretiu zmenu rozpočtu na rok Navýšenie rozpočtu sa týkalo splnenia uznesenia MsZ, ktorým sa má realizovať prestavba a stavebné úpravy na objekte ZŠ Mostná, čím sa vytvoria priestory na umiestnenie materskej školy, 12 parkovacích miest, napojenie na komunikáciu a chodník pre peších. Mal sa prijať úver v hodnote ,- EUR. Prijal sa však pozmeňujúci návrh poslanca L. Štefánika - na základe rozhodnutia finančnej komisie. Poslanci tak schválili sumu nového úveru vo výške ,-EUR na financovanie rozvojových programov. (k)

3 SOCIÁLNE SLUŽBY V NOVÝCH ZÁMKOCH D O T A Z N Í K Od aprílového čísla CASTRUM NOVUM sme Vám v rámci informačnej kampane, ktorá mala za cieľ priblížiť Novozámčanom aktuálny stav poskytovania sociálnych služieb, postupne predstavili verejných aj neverejných poskytovateľov týchto služieb v našom meste. Mnohí z Vás následne navštívili odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Nové Zámky a začali využívať niektorú zo služieb poskytovanú mestom. Z toho dôvodu veríme, že informačná kampaň splnila svoj účel a pomohla Vám zorientovať sa v uvedenej oblasti, ako aj pri riešení Vašich aktuálnych problémov. Vážená pani, vážený pán, na záver informačnej kampane si Vás v tomto čísle CASTRUM NO- VUM mesto Nové Zámky dovoľuje požiadať o vyplnenie priloženého dotazníka, s cieľom získania informácií o Vašich predpokladaných potrebách sociálnych služieb a o Vašich názoroch a očakávaniach súvisiacich s rozvojom sociálnych služieb v Nových Zámkoch. Výsledky výskumu budú použité ako východisko pre výhľadovú analýzu vývoja potrieb sociálnych služieb a prognózu ich zabezpečovania, zároveň budú súčasťou Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nové Zámky na roky DOTAZNÍK SPRAVODAJSTVO 3 Za čas na vyplnenie dotazníka a Vašu ochotu poskytnúť cenné informácie Vám vopred ďakujeme. Vyplnený dotazník vhoďte, prosím, do jednej z urien označenej D O T A Z N Í K - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nové Zámky na roky , ktoré budú do 30. júna 2013 umiestnené na týchto miestach: - vo vstupnej hale Mestského úradu na Hlavnom námestí 10 v Nových Zámkoch - v priestoroch Pošty 2 na Námestí republiky 10 v Nových Zámkoch - v priestoroch Pošty 3 na Bitúnkovej ulici 8 v Nových Zámkoch - v priestoroch COOP Jednota Tempo SUPERMARKET na ul. Janka Kráľa v Nových Zámkoch. V priebehu mesiaca jún 2013 budú dotazníky roznášať aj anketári dobrovoľníci zo Strednej zdravotníckej školy Nové Zámky, ktorí sa Vám preukážu preukazom anketára mesta Nové Zámky. Dotazník je možné vyplniť aj na internetovej stránke mesta: Odpovede na Vaše prípadné otázky týkajúce sa dotazníkového výskumu získate na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Nové Zámky: JUDr. Katarína Oláhová vedúca odboru, I. poschodie, č.d. 109, tel , a Mgr. Denisa Felixová opatrovateľská služba, I. poschodie, č.d. 124, tel , Neuvádzajte, prosím, Vaše meno dotazník je anonymný. Zakrúžkujte, prosím, odpovede, ktoré považujete za najvýstižnejšie, prípadne odpovede doplňte. 1. Vaše pohlavie a) muž b) žena 2. Koľko máte rokov? 3. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? a) základné vzdelanie b) učňovské vzdelanie bez maturity c) učňovské vzdelanie s maturitou d) stredoškolské vzdelanie e) vysokoškolské vzdelanie 4. Ste občan so zdravotným postihnutím? a) áno b) áno, s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu ŤZP) 5. Aké je Vaše sociálno-ekonomické zaradenie? a) študent/študentka b) zamestnanec/zamestnankyňa c) podnikateľ/podnikateľka d) osoba na materskej/rodičovskej dovolenke e) nezamestnaný/nezamestnaná f) invalidný dôchodca/invalidná dôchodkyňa g) starobný dôchodca/starobná dôchodkyňa 6. Váš rodinný stav a) slobodný/slobodná b) ženatý/vydatá c) rozvedený/rozvedená d) vdovec/vdova 7. Kde v Nových Zámkoch žijete? a) v zariadení sociálnych služieb b) v bytovom dome (v byte) c) v rodinnom dome d) inde (uveďte kde): e) nežijem v Nových Zámkoch 8. Ako žijete? a) sám/sama b) s rodičmi c) s manželom/manželkou d) s manželom/manželkou a s deťmi e) s manželom/manželkou, s deťmi a vnukmi/vnučkami f) inak (uveďte ako): 9. Koľko máte žijúcich detí? a) žiadne b) jedno c) dve d) tri e) štyri a viac 10. V prípade, ak máte plnoleté deti, tieto žijú a) všetky v Nových Zámkoch b) aspoň jedno v Nových Zámkoch c) aspoň jedno v okrese Nové Zámky d) v iných okresoch Slovenska e) v zahraničí f) otázka sa ma netýka (nemám plnoleté deti alebo nemám deti) 11. Potrebujete pomoc? (zakrúžkujte všetky odpovede, ktoré sa Vás týkajú) a) áno, nemám zabezpečené základné životné potreby (ubytovanie, stravu, oblečenie) b) áno, pri starostlivosti o dieťa/deti c) áno, pri starostlivosti o osobu s nepriaznivým zdravotným stavom, ťažkým zdravotným postihnutím d) áno, kvôli vlastnej odkázanosti na po- -moc z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, ťažkého zdravotného postihnutia alebo dôchodkového veku e) áno, z iného dôvodu (uveďte akého): f) nie, v súčasnosti nepotrebujem pomoc

4 4 SPRAVODAJSTVO DOTAZNÍK 12. Dokáže Vám pomôcť rodina/známi v prípade nedostatku peňazí na zabezpečenie základných životných potrieb (ubytovania, stravy, oblečenia)? a) áno, vždy b) áno, výnimočne 13. Dokáže Vám v prípade potreby pomôcť rodina/známi pri osobnej starostlivosti o dieťa/deti? a) áno, vždy b) áno, výnimočne e) otázka sa ma netýka (mám plnoleté deti alebo nemám deti) 14. Dokáže Vám v prípade potreby pomôcť rodina/známi pri starostlivosti o osobu s nepriaznivým zdravotným stavom, ťažkým zdravotným postihnutím? a) áno, vždy b) áno, výnimočne e) otázka sa ma netýka (nestarám sa o osobu s nepriaznivým zdravotným stavom, ťažkým zdravotným postihnutím) 15. Dokáže Vám v prípade potreby pomôcť rodina/známi pri starostlivosti o Vás a o Vašu domácnosť? a) áno, vždy b) áno, výnimočne 16. Na koho sa obrátite v prípade potreby získania informácií o možnostiach riešenia Vášho problému? a) na rodinu/známych b) na človeka, ktorý má podobný problém c) na úrady d) informácie hľadám na internete e) informácie získavam inak (uveďte ako): f) neviem 17. Považujete získané informácie o možnostiach riešenia Vášho problému za zrozumiteľné a dostatočné? a) áno b) nie c) neviem posúdiť 18. Využívate Vy osobne (prípadne osoba, ktorá s Vami žije v spoločnej domácnosti) niektoré zo sociálnych služieb poskytovaných v meste Nové Zámky? a) áno (podčiarknite ktoré): opatrovateľskú službu, služby Denného centra seniorov bývalý klub dôchodcov, služby jedálne, donášku stravy, služby nocľahárne pre bezdomovcov, služby domova sociálnych služieb na ul. Pod kopcom, domova sociálnych služieb v priestoroch Františkánskeho kláštora, služby poskytované ZSS Vek nádeje, základné sociálne poradenstvo b) nie, nepotrebujem/nepotrebujeme ich, nemôžem/nemôžeme si ich z finančného hľadiska dovoliť d) neviem 19. Ste Vy osobne (prípadne osoba, ktorá s Vami žije v spoločnej domácnosti) spokojný s úrovňou poskytovaných služieb? a) áno b) nie (uveďte prečo) : c) neviem d) otázka sa ma netýka (nevyužívam/nevyužívame žiadne sociálne služby) 20. Akým spôsobom zabezpečujete úhradu za Vami využívané sociálne služby (prípadne za služby využívané osobou, ktorá s Vami žije v spoločnej domácnosti)? a) len z Vášho vlastného príjmu (prípadne len z príjmu osoby, ktorá služby využíva) b) aj z príjmov osôb, s ktorými žijete Vy (prípadne osoba, ktorá služby využíva) v spoločnej domácnosti c) aj z príjmov osôb, s ktorými nežijete Vy (prípadne osoba, ktorá služby využíva) v spoločnej domácnosti napr. plnoleté deti, širšia rodina, známi d) za služby neplatím/neplatíme e) neviem f) otázka sa ma netýka (nevyužívam/nevyužívame žiadne sociálne služby) 21. Aké druhy sociálnych služieb Vám v meste chýbajú, resp. predpokladáte, že Vám budú chýbať? (zakrúžkujte všetky odpovede, s ktorými súhlasíte) a) zamerané na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (ubytovania, stravy, oblečenia) napr. zariadenie núdzového bývania; denné centrum b) zamerané na podporu rodiny s deťmi napr. pomoc pri starostlivosti o dieťa; denné centrum pre deti a rodinu c) zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku napr. zariadenie podporovaného bývania; denný stacionár d) iné (uveďte aké): e) žiadne f) neviem posúdiť 22. Akú formu sociálnej služby by ste uprednostnili? a) terénnu (potrebná služba je poskytovaná v domácom prostredí napr. opatrovateľská služba; donáška stravy) b) ambulantnú (za službou je potrebné z domáceho prostredia dochádzať napr. domov sociálnych služieb bez ubytovania; obedy v jedálni) c) pobytovú (poskytovanie služby vyžaduje odsťahovanie sa z domáceho prostredia do zariadenia napr. zariadenie pre seniorov, t.j. bývalý domov dôchodcov; domov sociálnych služieb s ubytovaním) 23. Ktoré sociálne skupiny podľa Vás potrebujú, resp. predpokladáte, že budú potrebovať zvýšenú mieru pomoci zabezpečovanú prostredníctvom sociálnych služieb? (zakrúžkujte maximálne 3 odpovede, s ktorými súhlasíte) a) obyvatelia s nepriaznivým zdravotným stavom, ťažko zdravotne postihnutí b) seniori c) rodiny s deťmi d) rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím e) mladí dospelí po ukončení pobytu v detskom domove f) obyvatelia po ukončení trestu odňatia slobody g) obyvatelia závislí a ohrození závislosťami h) neprispôsobiví obyvatelia i) bezdomovci j) iné (uveďte aké): k) neviem posúdiť Mesto Nové Zámky Vám ďakuje za spoluprácu!

5 CN-R52-13 CN-R32-13 OZNÁMENIE Mesto Nové Zámky ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie v zmysle 16 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s 21 ods.3 zákona oznamuje prerokovanie konceptu Územného plánu Mesta Nové Zámky v termíne od 27. mája do 26. júna Koncept územného plánu Mesta Nové Zámky je k nahliadnutiu na úradnej tabuli mesta, kompletné znenie v čase úradných hodín na Mestskom úrade, odbore územného rozvoja a architektúry. Koncept je zverejnený aj na internetovej stránke mesta Pripomienky k predloženému konceptu je možné uplatniť písomne priamo na verejnom prerokovaní alebo zaslať v písomnej forme v lehote do 26. júna 2013 na adresu: Mestský úrad Nové Zámky odbor územného rozvoja a architektúry Hlavné námestie Nové Zámky Na stanoviská uplatnené po stanovenej lehote sa neprihliada. Verejné prerokovanie konceptu s odborným výkladom spracovateľa sa pre verejnosť uskutoční dňa 18. júna 2013 (v utorok) o hod. vo veľkej sále Domu kultúry na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch. Ing. Gejza Pischinger primátor mesta SERVIS REKLAMA 5 Poskytujeme služby skladovania, manipulácie, príjmu a výdaja tovaru v našom sklade na Šurianskej ulici č. 10 v Nových Zámkoch. Zabezpečujeme tiež zvoz a rozvoz tovaru vozidlami do 3,5 t a 12 t. Možnosť prenájmu kancelárskych priestorov. Info na tel.č.: 0948/ u p. Procházku. ELEKTRONICKÉ CIGARETY A PRíSLUŠENSTVO Široký sortiment, vynikajúce ceny! NOVÉ ZÁMKY: Novinky pre rok 2013! ERNESTOVA BAŠTA 10 blízko TRHOVISKA LETECKÝ DEŇ Letisko N. Zámky, III. HALUŠKOVÉ HODY od h, Amfiteáter OZ Za troma mostami NDaMFS Matičiarik PREMIÉROVÝ PROGRAM PRI PROGRAM PRÍLEŽITOSTI 20.VÝROČIA o h MO Matice slovenskej, Nábrežná 24, N. Zámky TALENTÁRIUM o h v Dome kultúry na Hl. námestí Základná umelecká škola N. Zámky PRIESTORY NA PRENÁJOM KANCELÁRIA už za 80 /mesačne vrátame réžie (elektrina a kúrenie) + 2 parkovacie miesta a SKLADY za 300 /mesačne + réžia. Priamy prístup do administratívnej časti budovy ku kanceláriám a toaletám. Vlastné kúrenie, nové elektrorozvody a parkovanie priamo pri sklade. Priestory sa nachádzajú na adrese: Budovateľská č.7, Nové Zámky V stráženom areáli (bývalej sódovkárne) a v priemyselnej zóne mesta. INFO: Böjtös - bez horenia tabaku - lacnejšie (až o 70%) Vernostné z¾avy pre našich stálych zákazníkov! REVOLÚCIA VO FAJÈENÍ, ANI BY STE NEVERILI... CN-R41-13 CN-R53-13 CN-R55-13 CN-R-18/13

6 6 SERVIS Jedna slza v našich očiach, ktorá žije pre Teba, jedna sviečka na hrobe, ktorá horí pre Teba. Tvoje srdce bolo naplnené láskou a dobrotou, Tvoj život bol naplnený prácou a usilovnosťou. Pokým si žil, milovali sme Ťa, pokým my žijeme, nezabudneme Ťa. S bolesťou v srdci si dňa 9. júna 2013 pripomíname 1. výročie úmrtia Jozefa BABICZU. Milujúca manželka, synovia, nevesty, vnúčatá S bolesťou v srdci sme si dňa 5. júna 2013 pripomenuli smutné štvrté výročie úmrtia Ladislava JUHÁSZA. Smútiaca rodina Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme. S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, pri plameňoch sviečok sa za Teba modlíme. Osud Ti nedoprial s nami byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 14. júna 2013 uplynú 2 roky odvtedy, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec, svokor a brat Marian KURUC. Spomienku na neho si naveky uchová manželka, dcéry, zaťovia a vnúčatá Erik a Natálka POĎAKOVANIE Týmto chceme čo najsrdečnejšie poďakovať rodine Babiczovej za rýchlu a pohotovú pomoc pri záchrane nášho syna dňa 13. apríla 2013 vo večerných hodinách. Ďakujeme za odbornú a profesionálnu pomoc posádke RZP pani primárke MUDr. Povinskej, tiež celému odbornému tímu oddelenia ARO, pánovi primárovi MUDr. Krbilovi pri stabilizácii jeho zdravotného stavu. Naše poďakovanie patrí p. primárovi MUDr. T. Ďurišovi, vedúcemu lekárovi koronárneho oddelenia MUDr. Karvaimu za jeho ľudský prístup a vytvorenie čo najlepších podmienok pre uzdravenie nášho syna. Ďakujeme celému ošetrujúcemu personálu, hlavne sestričkám koronárneho oddelenia za ich ľudský prístup pri pobyte nášho syna vo FNsP Nové Zámky. Vďační rodičia Očiam si odišiel, v srdciach si zostal... Dňa 2. júna 2013 sme si pripomenuli smutné prvé výročie úmrtia Ing. Ondreja GUMANA. S láskou spomína manželka, dcéra, syn s rodinou a ostatná rodina S bolesťou v srdci sme si dňa 4. júna 2013 pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho otca, dedka a svokra Františka ŠULGANA. S láskou spomína syn Feri a dcéry Mari a Kati s rodinami Drobné oznamy Vykonávame upratovanie spoločných priestorov v panelákoch. Tel.: 0905/ Opatrovanie detí v domácom prostredí u klienta. Tel.: 0918/ Zarábajte predajom kozmetiky. Tel.: 0908/ Mám vrodené jasnozrivé a liečiteľské schopnosti, zaoberám sa veštením, kedykoľvek vám pomôžem. Kontaktujte len telefonicky. Tel.: 0918/ Voľná pracovná pozícia: TIPER, OBCHOD- NÍK, MANAŽÉR. Tel.: 0908/ Preprava osôb 1 až 14 osôb. Pre športovcov, študentov a odvoz na letiská zľava! Tel.: 0915/ Vymáhanie peňazí / pohľadávok. Tel.: 0918/ Úradné preklady z/do maďarského jazyka. Tel.: 0907/ Predám domáce kačice, husi, kurčatá, vajíčka. Tel.: 0949/ Doučujem matematiku žiakov ZŠ a študentov SŠ, VŠ a Univerzít. Lokalita: Nové Zámky. Tel.: , Opravujem PC, inštalujem softvér, zachraňujem údaje zhavarovaných PC, zálohujem dôležité údaje, riešim problémy s internetovým pripojením. Tel.: 0905/ , Pôžičky a úvery pre každého a na čokoľvek. Vymeňte staré a nevýhodné úvery! Vieme ako na to! Tel.: 0904/ Doučujem anglický jazyk v NZ, aj maturantov. Tel.: 0914/ Potrebujete si požičať peniaze? Ponúkame pôžičky, úvery od 300 do Novinka pre živnostníkov (bez dokladu príjmu) od 500 do 900. Zavolajte ihneď. Tel.: 0915/ alebo 0902/ Poradenstvo, veštenie. Tel.: 0917/ Predám rodinný dom č. 131 v Andovciach s 10 á pozemkom, podpivničený. Cena: ,-. Dohoda možná. Tel.: 0905/ , 0907/ Predám celoročne obývateľnú dvojpodlažnú chatu v lokalite Zúgov - Nové Zámky, v blízkosti termálneho kúpaliska. Tel.: 0905/ Komplexné spracovanie účtovníctva jednoduché, podvojné, mzdy. Tel.: 0903/ Predám garáž pri železničnej stanici v NZ, elektrina. Tel.: 0905/ Dám do prenájmu 1-izb. nezariadený byt v centre NZ. Od Tel.: 0905/ Vypracujem podnikateľský plán pre účely dotácie z ÚP. Tel.: 0903/ Prijmem dvoch anketárov. Vhodné pre študentov. Tel.: 0902/ , 0905/ Predám zrekonštruovaný 3-izb. byt na Ul. G. Bethlena. Cena dohodou. Tel.: 0908/ Predám garáž na Bratislavskej ceste (Výpalisko). Cena dohodou. Tel.: 0905/ Vyučujem angličtinu, nemčinu v NZ. Pripravím na maturity. Tel.: 0903/ Svadobný fotograf, vysoká kvalita, dobrá cena. Informácie a cenová ponuka Tel.: 0917/ Predám poschodový RD v Andovciach. Cena dohodou. Tel.: 0910/ Predaj laminátových náhrobných pomníkov. Tel.: 0915/ Predám nové masážne lehátko a nový indukčný varič, NZ. Cena dohodou. Tel.: 0915/ Kurz chudnutia v NZ. Tel.: 0904/ , 0910/ Cvičenie vonku zdarma Fit club. Tel.: 0910/ , 0908/ Kúpim ornú pôdu. Nové Zámky a okolie. Tel.: 0905/ Predám veľký 3-izb. byt v NZ na Ul. S.H. Vajanského prízemie. Cena dohodou. Tel.: 0903/ Predám prívesný vozík s plachtou za osobné auto a zvárací autogén 2+1 na vozíku. Komplet príslušenstvo. Lacno. Tel.: 0904/ Dám do prenájmu 2-izb. byt pri autobusovej stanici. Tel.: 0905/ Predám rodinný dom v NZ so záhradou 50 á pri rieke Nitra. Cena dohodou. Tel.: 0903/ , 0918/ Predám kuchynský stôl + 4 stoličky kovové. Cena: 50,-. Tel.: 0918/ Dám do prenájmu nezariadenú garsónku na Ul. S.H. Vajanského. Cena: 190,- /mesiac aj s réžiou. Volať po hodine. Tel.: 0918/ Kúpim ornú pôdu. Tel.: 0917/ Dám do prenájmu obchodný - kancelársky priestor o výmere 23 m 2 na Ul. Pri gymnáziu 2. Tel.: 0903/ Predám 2-izb. byt v NZ, užšie centrum mesta, 5. Posch., 64 m 2, neprerobený, pôvodné parkety, 2 veľké balkóny, parkovanie pred vchodom. Tel.: 0902/ Folklórny súbor Zámčan v NZ hľadá tanečníkov. Tel.: 0908/ Ponúkam na predaj tekvicové jadierka. Tel.: 0905/ Dám do prenájmu 2-izb. byt na Ul. Ľ. Štúra v NZ. Dlhodobý prenájom. Tel.: 0903/ Predám 4-izb. byt v pôvodnom stave na Nábrežnej ul. č. 16/11.posch. Dám do prenájmu 2-izb. rodinný dom v Bajči. WC a kúpeľňa v dome. Tel.: 0903/ Predám 1-izb. byt na 7. poschodí. Cena podľa dohody. Tel.: 0944/ Predám 4-izb. byt v štvorbytovke. Tel.: 0908/ Kúpime 1-izb. byt do ,- a 3-izb. byt do ,- na sídlisku Juh. Okrem toho kúpime RD do ,-. Tel.: 0905/ Predáme garáž na Andovskej ul. Cena ,-, prípadná dohoda možná. Tel.: 0901/ Predáme 3-izb. byt v 4-bytovke v Dubníku časť Dvor Mikuláš, s vlastným kúrením, s murovaným jadrom, s 2 balkónmi, 2 x pivnica, vlastná garáž. Dobrí susedia. Vynikajúce vlak - spoj. do NZ a BA. Cena dohodou, prípadne možná výmena za garsónku alebo 1-izb. byt v NZ. Tel.: 0905/ Dáme do prenájmu exkluzívnu, kompletne prerobenú a zariadenú garsónku v úplnom centre mesta NZ. Cena: 220,-. Tel.: 0901/ Predáme exkluzívny a štýlovo zariadený 3-izb. byt v novostavbe v NZ. Byt je možné kúpiť aj bez zariadenia. Cena dohodou. Tel.: 0910/ Predáme exkluzívny RD vo Dvoroch nad Žitavou. Rodinný dom prešiel rekonštrukciou. Pri dome na pozemku okrasná záhrada (vlastný menší park). Tel.: 0905/ Predám garsónku (25 m 2 ) na Ul. S.H. Vajanského, 12. posch. Prerobená kuchyňa, plávajúca podlaha, plastové okno. Cena: ,-. Tel.: 0918/ Dám do prenájmu dom na Balaton Mária. Tel.: 0908/ Predám rodinný dom v NZ na Poľnej ul. Tel.: , 0905/ alebo Predám 1-izb. kompletne prerobený byt v centre mesta (ako 2-izbový). Cena dohodou. Tel.: 0908/ Predám prerobený 3-izb. byt aj s garážou pod domom v NZ na Ul. S.H. Vajanského, 86 m 2, 5. posch. Cena dohodou. Tel.: 0918/ Predám záhradu s chatou v lokalite Zelený Raj Nové Zámky. Chata murovaná, podpivničená. Cena dohodou. Tel.: 0907/ Predám 3-izb. byt blízko centra. Cena: ,-. Tel.: 0903/ Predám 1-izb. čiastočne prerobený, slnečný byt - 36 m 2 - v OV na Nábrežnej ul. Cena: ,-, možná dohoda. RK nevolať! Tel.: 0907/ Predám spálňový nábytok skrine, postele s roštmi a matracmi, toaletná skriňa so zrkadlom, nočné stolíky. Cena dohodou. Tel.: 0907/ Dám do dlhodobého prenájmu kompletne zrekonštruovaný 3-izb. byt na Gúgskej ul., 5. Posch. v NZ. Cena: 260,- mesačne + réžia. Tel.: 0907/ Dám do dlhodobého prenájmu 1-izb. byt na Cyrilometódskej ul. Cena: 250,- aj s réžiami. Tel.: 0902/ , 035/ Kúpim starožitné žehličky, kuchynské váhy a mažiare. Tel.: 0902/ , 035/ Predám hlboký kočík zn. Peg-Pérego s autosedačkou a s isofixom v kompletnom vybavení, kožený krémovej farby. Tel.: 0905/ Predám 3-izb. tehlový byt s garážou. Cena dohodou. Tel.: 0904/ Dám do prenájmu 1-izb. byt v NZ. Tel.: 0908/ Dám do prenájmu 2-izb. byt na Ul. G. Bethlena. Tel.: 0917/ Darujem 3-ročného nemeckého ovčiaka novému majiteľovi s veľkou záhradou. Strážny pes strednej postavy, hravý, srsť do čierna. Tel.: 0905/ Len do dobrých rúk. Predám záhradu v NZ (Tekvičné pole), 500 m 2. Dá sa využiť na stavbu domu alebo ako záhrada. Elektrina a studňa na pozemku. Cena: 6.500,-. Tel.: 0907/ Predám výhodne 1-izb.byt v centre mesta. Len solventný záujemca! Tel.: 0917/ Dám do prenájmu 1-izb.byt na Komárňanskej. Tel.: 0918/ Noviny občanov mesta Nové Zámky Vydáva Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky IČO Šéfredaktor: Mgr. Peter Kočkovič (peter. 0903/ Redaktor: Mgr. Dagmar Čerháková 0917/ Prekladateľka: Petronela Bernáth Reklama: Ladislav Čudai 0917/ Príjem drobnej inzercie, spomienok, poďakovaní: Dom kultúry Informačné centrum, Hlavné námestie 7, Nové Zámky 035/ Tlač: KORUND desktop, spol. s r.o. Považská 18, Nové Zámky Evidenčné číslo: EV 401/08. ISSN Adresa redakcie: Mestský úrad Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky 035/ Vychádza každý týždeň vo štvrtok Redakcia si vyhradzuje právo na výber a úpravu príspevkov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Názory publikované v niektorých príspevkoch a platených reklamách sa nemusia stotožňovať s názormi redakcie. Reklamy neprešli jazykovou úpravou. Nedostali ste noviny? Distribúcia: 0903/ , 0907/

7 REKLAMA SERVIS 7 CN-R63-13 Lekárenská služba V našom meste každý deň do 22 h! dátum názov lekárne adresa tel. číslo 6.6. ES Komárňanská Salvia Andovská 9/C Claudia Gúgska Na prednádraží Ľ. Štúra Sv. Alžbety G. Czuczora Selia SNP 42/C Dr. Max Aquario, Nitrianska č Starbec J. Kráľa Dr. MAX Letomostie 2 035/ Claudia Gúgska Zenit Slovenská Sagitárius M. Flengera Na korze M.R. Štefánika Zlatý lev Petőfiho Zuzana Tlučková Braňo Deák Mária Kráľovičová Ján Koleník Kristína Svarinská a Zdena Studenková KTO SVETLO? Marc Camoletti ZHASOL Hriešna komédia Réžia: Peter Mikulík o h v DOME KULTÚRY, Hl. námestie č. 7 Cena lístkov: 14,- Reštaurácia BEREK Vás srdečne pozýva na ochutnávku vysokokvalitných destilátov z rodinnej pálenice Delicia Destileria H o l a n o v o Degustácia 5 druhov destilátov bude spojená s 4 chodovou večerou, ktorá sa uskutoční dňa o hod. za účasti majiteľky Edity Vargovej, medzinárodnej degustátorky ovocných destilátov. O dobrú náladu sa postará skupina ATLANTIC. Cena lístka na osobu 20,- EUR Rezervácia je nutná! Lístky sú v predaji od Reštaurácia BEREK, Tatranská 177., Nové Zámky Tel.: 035/ , , Spoločenská rubrika VITAJTE MEDZI NAMI Marcus Molnár, Oskar Helecz, Karol Schneider, Sebastian Döme, Dávid Tóth SĽÚBILI SI VERNOSŤ Karol Mechura a Renáta Matejčuková, Juraj Dragúň a Monika Koprdová, Ivan Lévai a Denisa Kudryová, Viktor Židuliak a Csilla Kucmanová, Lukáš Kytka a Jana Nagyová, Dušan Kiplić a Galina Kádárová, Imrich Košan a Žaneta Fűriová, Jozef Babylon a Katarína Babylonová, Peter Karvaš a Bianka Malá, Peter Šimunek a Kinga Osúchová, Peter Nagy a Martina Dovičovičová, Marek Máčai a Anna Emberová, Patrik Zsemberi a Jaroslava Štěpánková, Štefan Čulák a Monika Kantárová OPUSTILI NÁS Jolana Ozoráková, rod. Blahová, 81 r., Emil Palacka, 59 r., Mária Zelenáková, rod. Batisová, 54 r., Anna Pauličková, 87 r., Rozália Markovičová, rod. Cabanová, 86 r., Jozef Hudec, 91 r., Róbert Dunai, 16 r., Ing. Mojmír Trepáč, 85 r., Eugen Hadar, 93 r., Ján Deči, 60 r., Ján Ďurko, 89 r., František Klimas, 79 r., Mária Špeková, 54 r., Pavol Víglaš, 67 OZNAM ZSE Distribúcia, a.s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: , od 09:00 h do 11:30 h Loka Záhrady Aňalské č. 1, 1/VE, 100, 13, 135, 136, 138, 142, 143, 1459, 16131/23, 16131/265, 1713/OP, 1713/ VE, 1714, 1715, 1716, 1822, 1823, 1829/VE, 192, 199, 2, 203, 213/-, 214/-, 220/16131, 227, 239, 32/32, 43, 6, 8, 8/ ZA, 9, 9/VE, od 08:00 h do 14:00 h T. Vansovej č. 7/OP , od 08:00 h do 14:00 h Blahoželanie Pri Tvojom krásnom výročí, slzy vďačnosti sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší. Ži dlho medzi nami, kým Teba máme, nie sme sami. Dňa 28. mája 2013 sa dožila krásneho životného jubilea 80 rokov Mária Mésárošová rod. Gulácsiová. Bešeňovská cesta 19, 25, 25/BL, 25/PR, 25/VE, 25/ZA, 29, 30, 31, 4/ZA. Dňa , od 10:00 h do 11:00 h Bezručova 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8; Hviezdoslavova 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22/D1, 22/ D2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9/D1; Kollárova 11, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 9, Komenského 1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nitrianske nábrežie 15, 19, 19/ OP, 2/ZS; Šurianska 8, 8/D1, 8/D2 Žiadame vás, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné škody a ušlý zisk ZSE, a.s. nezodpovedá - ods. 4 9 zákona 70/98 Z.z. Veľa zdravia, šťastia, spokojnosti s láskou a s úctou želá manžel, dcéra, vnuci a Paťka Priestory na organizovanie príležitostných spoločenských podujatí v priestoroch Domu kultúry na poschodí (bývalá PANORÁMA) - stužkové - narodeninové oslavy - svadby - recepcie, bankety V prípade záujmu sa kontaktujte na telefónom čísle 0903/ , 0903/ , 0917/ CN-R64-13

8 8 REKLAMA Directreal Elit realitná kancelária 4-izb. 1-izb. 1-izb. rod. d. 3-izb EUR/1.523 tis Sk Byt s rozlohou 82 m 2 je v OV, na prízemí 7-poschodového paneláku ID EUR/1.054 tis Sk ID EUR/978 tis Sk ID EUR/527 tis Sk PREDAJ - Zemné v centre obce Zemné s 4-árovou záhradou ID EUR/1.355 tis Sk PREDAJ - Nové Zámky, Lécka 2-izb. 1-izb. rod. d. rod. d ID izb EUR/1.126 tis Sk CENTRA MESTA!!! ID EUR/2.375 tis Sk PREDAJ - Nové Zámky, Podzámska Ponúkame na predaj apartmán na 1. poschodí, 65m 2, s otvorenou dispozíciou a 1 izbou ID EUR/1.370 tis Sk ID EUR/1.023 tis Sk PREDAJ - Nána, Jókaiho ID EUR/957 tis Sk PREDAJ - Selice, Ul. 9. mája obch. 2-izb. 1-izb. 3-izb ID izb EUR/45 tis Sk priestory pre administratívu, obchod, sklady ID EUR/1.069 tis Sk PREDAJ - Nové Zámky Súrny predaj 2,5-izb. bytu, stierky, drevené a plávajúce podlahy, plastové okná ID EUR/1.737 tis Sk PREDAJ - Nové Zámky, Andovská novostavbe, náklady do 65 /mes ID EUR/1.460 tis Sk ID EUR/798 tis Sk Ste ambiciózny? Máte sny? Pridajte sa do nášho tímu realitných maklérov obce Gbelce v 6-bytovke ID Letomostie 2, Nové Zámky KÚPA PREDAJ PRENÁJOM SPOLO NOS BRANTNER NOVÉ ZÁMKY, s.r.o. A MESTO NOVÉ ZÁMKY ROZŠIRUJE ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU O ALŠIU KOMODITU A TO O ZBER POUŽITÝCH JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV. Použitý jedlý olej a tuk môžu obyvatelia odovzda v Zbernom dvore na ulici G. Bethlena bezplatne alebo za odmenu: Za 1 liter použitého jedlého oleja = 1 kotú ik toaletného papiera, resp. 1 balí ek papierových vreckoviek Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov, ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev rôznych potravín. Dôležité je, aby olej neobsahoval vodu, víno alebo zvyšky jedál. Použitý rastlinný olej a tuky treba do Zberného dvoru prinies v nádobách, ktoré sa dajú uzavrie. Zberná f aša by mala by pred naliatím odpadového oleja istá a suchá. Zozbieraný olej a tuk bude následne odborne spracovaný a ekologicky zhodnotený na alšie použitie. Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja sú viaceré. Použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobi rakovinu, recykláciou použitého oleja sa zamedzí zne isteniu povrchových a podzemných vôd, použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod istiarne odpadových vôd, olej upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom. alším dôvodom zberu odpadového oleja je skuto nos, že takýto olej možno plnohodnotne využi na výrobu biopalív. CN-R50-13 CN-R40-13