Slezské zemské muzeum Program výstav a akcí březen 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezské zemské muzeum Program výstav a akcí březen 2010"

Transkript

1 Program výstav a akcí březen 2010 Historická výstavní budova SZM Komenského 10, Opava, tel.: , otevřeno denně 9-17, vstupné: plné 40 Kč, poloviční 20 Kč, rodinné 80 Kč, celoroční vstupenka do všech expozic SZM 290 Kč; každé první pondělí v měsíci vstup zdarma; bezbariérový vstup: ne Město na bruslích Komentovaná prohlídka s Mgr. Martinem Pelcem, Ph.D.: v 15 hodin OPAVSKÝ BRUSLAŘSKÝ SPOLEK Bruslení patřilo ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století neodmyslitelně k opavské každodennosti. Ledovou plochu využívalo ročně i více než sto tisíc návštěvníků, prostor kluziště býval v zimě povýšen na centrum měšťanské socializace. Péčí Opavského bruslařského spolku (TEV) se od osmdesátých let 19. století rozvíjel též krasobruslařský, později i hokejový sport. Jeho závodníci dosahovali po desetiletí signifikantních úspěchů na svazových, státních, evropských a světových mistrovstvích. Za oběma dimenzemi opavského bruslení, jak společenskou, tak výkonnostní se ohlíží výstava Město na bruslích. Pro děti jsme připravili dětský koutek stolní hokej, házení kroužků apod. Lidová architektura v kresbách Jaroslava Zahradníka Jaroslav Zahradník (31. ledna 1890 Stará Paka - 9. března 1977 Ostrava) - učitel, publicista, národopisec, archivář, vlastivědný a kulturní pracovník, měl po celý život všestranný zájem o kulturní a politické dění ve Slezsku a intenzivně se zapojoval do vlastivědné a osvětové práce v regionu. Spolupracoval s mnoha pracovníky Slezského studijního ústavu v Opavě, ale také s etnografy a folkloristy pražské Karlovy univerzity, se kterými obcházel obce na Jablunkovsku a přímo v terénu pořizoval záznamy lidových písní, tanců a dalších forem lidové slovesnosti. Zachycené lidové písně, pověsti, rčení, přísloví, pohádky, pověrečné povídky, vyprávění ze života publikoval např. v Radostné zemi nebo ve Slezském sborníku. V 50. letech sbíral na Těšínsku i na Hlučínsku studijní materiál pro etnografické pracoviště Slezského zemského muzea. Sběr doplňoval

2 nákresy lidové architektury, přičemž zdokumentoval také půdorysy jednotlivých objektů. Kresby zobrazující lidovou architekturu, které se dochovaly do dnešních dnů a které prezentujeme na výstavě, jsou součástí sbírkových fondů národopisného a uměleckohistorického pracoviště Slezského zemského muzea. Bronzové poklady Komentované prohlídky s PhDr. et PhDr. Markétou Tymonovou: a v 10 hodin Přednášky: Doba bronzová v českém Slezsku - PhDr. Jiří Juchelka - 8. dubna 2010 v 17 hodin Bronzové poklady - PhDr. Milan Salaš CSc., DrSc. 22. dubna 2010 v 17 hodin pro vás připravilo unikátní výstavu nálezů z doby bronzové a halštatské. Do široké škály nejrůznějších projevů materiálního a duchovního života našich předků neodmyslitelně patřilo shromažďování cenností, které byly ukládány v blízkosti lidských sídlišť, obchodních stezek, vodních zdrojů a geomorfologicky nápadných přírodních útvarů. Lidé od pradávna tímto způsobem komunikovali se světem nadpřirozených sil, na což poukazují nálezy bronzových předmětů, obětovaných zvířat i lidí. Albinotičtí savci Albíni v živočišné říši Tak jako mezi lidmi, i v přírodě se vyskytuje vzácná porucha zvaná albinismus. Albinismem biologové nazývají vrozený nedostatek tmavého pigmentu (melaninu) v kůži, srsti a duhovce očí. Albín mívá bělavě růžovou kůži, růžové až červené oči a bílou srst. Mnohem častěji se však setkáváme se savci, kteří jsou pouze částeční albíni oči mají zbarveny normálně a na těle mají různě veliké skvrny bílého zabarvení. Opakem albinismu je geneticky podmíněné černé zbarvení celého těla, tzv. melanismus. Známí jsou například melaničtí jedinci levharta skvrnitého, laicky nazývaní černý panter nebo černý pardál. (fotografie: veverka obecná /Sciurus vulgaris/ - parciální albín) KONCERT v 17 hodin Absolventský koncert žáků Základní umělecké školy Václava Kálika Ve spolupráci se Základní uměleckou školou Václava Kálika uvádíme koncert absolventů oborů kytara, klarinet a housle. Spolu s absolventy vystoupí soubor zobcových fléten a loutny. Více informace najdete koncem února na našich stránkách (). Vstup zdarma.

3 Opava na přelomu 19. a 20. století Výstava Opava na přelomu 19. a 20. století je součástí širšího plánu prezentace fotografické sbírky Slezského zemského muzea, který započal v r výstavou Opava na dobových pohledech a následně výstavou v r. 2009, kdy formou reprodukcí byly představeny další pohledy na město Opavu a její městské části. V pořadí třetí výstava přibližuje nejstarší fotografické snímky, tak jak je pro nás zachytili známí i neznámí fotografové, kteří v rámci své fotografické živnosti a nebo jen tak ze záliby zachycovali opavskou architekturu v různých časových obdobích. Hlubším motivem pro uspořádání toho cyklu o staré Opavě je ukázat prostřednictvím dostupných obrazových materiálů, že fotografické médium mělo již dávno před I. světovou válkou v Opavě již své trvalé místo, a to převážně v dokumentární sféře. Bohužel se z tohoto období dochoval jen zlomek dochovaných prací, nejstarší fotografie pocházejí zhruba z druhé poloviny 19. století. Arboretum Nový Dvůr Nový Dvůr u Opavy, tel.: , otevřeno: denně 8 16, vstupné: plné 40 Kč, poloviční 20 Kč, rodinné 80 Kč, celoroční vstupenka do všech expozic SZM 290 Kč; každé první pondělí v měsíci vstup zdarma; bezbariérový vstup: ano Svět šišek Vernisáž: 2. března 2010 v 15 hodin Zavedeme vás do světa šišek, do skrytého období jejich vývoje a růstu, do dávného času vývoje těchto dřevěných květenství jehličnatých dřevin až do dnešní doby. Výstava odpovídá na řadu otázek odborníkům, studentům, zájemcům a široké veřejnosti, co je to vlastně šiška v jazyku botaniků. Od prvních nálezů a pozorování nejstarších zástupců nahosemenných dřevin, přes všechna vývojová stadia prapředků šišek až k současným poznatkům jejich vývoje. Výstava přináší mnoho zajímavých informací, fotografií, sbírek šišek z jehličnatých dřevin celého světa a řadu unikátních fotografií z přirozených lesních lokalit a ukáže ve světě šišek také jejich zajímavá nej K historii počátků lesnictví v USA Vernisáž: 30. března 2010 v 15 hodin Výstava v arboretu bude připravena z dobových dokumentárních fotografií různých autorů a z odborné literatury, která zachycuje počátky vzniku a rozvoje lesnictví v USA. V něm se prolínají tradice lesnictví evropského s přistěhovalectvím a vznikající nové tradice amerických lesníků, ze kterých povstalo moderní americké lesnictví. V rozdílných podmínkách rozsáhlých území severoamerického kontinentu uplatňuje své zásady, zákony a prestiž lesníků už 150 let.

4 Výstavu doprovází řada unikátních fotografií pionýrů lesních dělníků a rangers z počátků průzkumů pralesních porostů a dokumentů počátků exploatace a zkušeností z ochranou, obnovou a pěstováním lesů. Výstava jistě zaujme profesní odborníky a poskytne široké veřejnosti zajímavý pohled do dávné historie vzniku amerického lesnictví. Rostliny bez půdy Zajímavá výstava rostlin, které se obvykle vyskytují v deštných pralesích ve výšce m. Wollemia nobilis nejstarší rostlina světa celoročně Tato rostlina pochází z rezervace Wollemi National Parks (Austrálie), kde býval prales již před dvěma sty milióny let. /akce/vystavy/rostliny_bez_pudy.html Památník II. světové války Hrabyně, tel.: , expozice uzavřena: leden březen Památník Petra Bezruče Ostrožná 35, Opava, tel.: , otevřeno: Po Pá 8 12, 13 16, vstupné: plné 20 Kč, poloviční 10 Kč, rodinné 40 Kč; celoroční vstupenka do všech expozic SZM 290 Kč; každé první pondělí v měsíci vstup zdarma; bezbariérový vstup: ne Futurismus, dadaismus, kubismus Výstava vznikla ve spolupráci se studenty Mendelova gymnázia v Opavě. Podnětem pro vznik výstavy byla myšlenka pomoci žákům a studentům při výuce těchto důležitých a zároveň náročných uměleckých směrů, vznikajících na počátku 20. století. Památník Petra Bezruče jako významná kulturní instituce si je vědoma důležitého aspektu vzájemné úspěšné spolupráce mezi školami různého druhu. Výstavní prostor obsahuje výtvarné a literární práce studentů vyjádřené jejich osobním pohledem na futurismus, dadaismus a kubismus. Práce vznikaly v hodinách literárních seminářů a výtvarné výchovy pod vedením Mgr. I. Krystové. Výstava potrvá do 23. května a je určena návštěvníkům všech věkových kategorií. Věříme, že zaujme zejména žáky a studenty, aby jim pomohla při pochopení a výuce těchto uměleckých směrů. Na výstavě si mohou sami vyzkoušet

5 surrealistickou metodu automatického psaní nebo složit báseň. (plakát M. Manderlová, Mendelovo gymnázium Opava) Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky Hlučín-Darkovičky, tel.: , otevřeno: listopad březen pouze rezervace na uvedeném čísle, vstupné: plné 40 Kč, poloviční 20 Kč, rodinné 80 Kč, celoroční vstupenka do všech expozic SZM 290 Kč; každé první pondělí v měsíci vstup zdarma, bezbariérový vstup: ne Expozice: Pěchotní sruby MO-S18, S19, S20 a lehký objekt vz. 37A Srub Petra Bezruče Ostravice, tel.: , otevřeno: listopad - duben - pouze rezervace na uvedeném čísle, vstupné: plné 20 Kč, poloviční 10 Kč, rodinné 40 Kč, celoroční vstupenka do všech expozic SZM 290 Kč; každé první pondělí v měsíci vstup zdarma, bezbariérový vstup: ne Expozice: Krajem Petra Bezruče Srub Petra Bezruče na Ostravici je ponechán v původní podobě i se zařízením interiéru, který si autor Slezských písní sám navrhl. více na

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ str. 3 PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ str. 5 HRADNÍ FOTO- ARCHIV 1918 1933 Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 e mail: nm@nm.cz str. 7 VE STÍNU JAGUÁRA LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU Přírodovědecké

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

HLÁSKA. Desátý jubilejní ročník Hlásky. Zpravodaj Statutárního města Opavy Květen 2005

HLÁSKA. Desátý jubilejní ročník Hlásky. Zpravodaj Statutárního města Opavy Květen 2005 HLÁSKA Zpravodaj Statutárního města Opavy Květen 2005 Z obsahu: Plán využití rekreační oblasti Stříbrné jezero str. 2 Připravované investiční záměry v Opavě str. 3 Opera Brundibár zazní v rámci oslav 60.

Více

Zpravodaj Magistrátu města Opavy Leden 2003

Zpravodaj Magistrátu města Opavy Leden 2003 HLÁSKA Zpravodaj Magistrátu města Opavy Leden 2003 Z obsahu: Složení komisí Rady SMO Reforma veřejné správy Návštěva velvyslance USA Rozpočet Opavy na rok 2003 Z historie Informace pro cestující ČD Pomoc

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii Vladimír Meletzký Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Více

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 www.nm.cz NÁRODNÍ MUZEUM víc než dotek historie V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 Václavské náměstí 68 115

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Havlíčkův Brod, únor 2005 POSLÁNÍ GALERIE Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je od 1.7.2001 příspěvkovou organizací Kraje

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

I N F O B U L L E T I N

I N F O B U L L E T I N 1 Nadačního fondu obětem holocaustu I N F O B U L L E T I N BřEZEN 2014 Ú V O D E M Milí čtenáři Jarní InfoBulletin představuje vybrané aktuální podpořené projekty ve všech našich programech. Přinášíme

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

tak celá rozsáhlá civilizační oblast východního

tak celá rozsáhlá civilizační oblast východního LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě II srpen 2011 www.ff.osu.cz EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ ŘECKO lv. / Helénistické období V předcházejících třech číslech Listů FF OU jsme čtenáře

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2014 ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ PETR PAVELČÍK VIKTOR TŘEBICKÝ Petr Pavelčík Viktor Třebický ZHODNOCENÍ REVITALIZACE

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti?

Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti? 13. ROČNÍK Květen 2015 číslo 5 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti? Náměty a připomínky k novému regulačnímu plánu městské památkové rezervace (MPR),

Více

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa 1 Lesy ČR pomáhají i drobným vlastníkům Lesy v Plzeňském kraji pokrývají téměř 39 % jeho území, což plošně představuje více než 294 000 hektarů. Po změnách ve společnosti v roce 1989 a narovnání některých

Více