Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Údaje o přijímacím řízení a přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalších kontrolách 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr

3 1. Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma: Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Lidická 639, Vítkov Příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Ředitelka: Statutární zástupce: Moravskoslezský kraj Lenka Šimerová Ing. Leoš Váňa Další místa poskytovaného vzdělávání: Březová 78 ČSA 325, Budišov nad Budišovkou Melč 192 Husova 629, Vítkov Opavská 34, Vítkov Větřkovice 127 Vodní 343, Vítkov Zařazení do sítě škol: Poslední změna v rejstříku škol: Kapacita školy dle zařazení: 450 žáků Kontakt na zařízení: Telefon: www: Souhlas s používáním osobních údajů dává zákonný zástupce žáka zároveň s podpisem na přihlášce žáka do základní umělecké školy. Souhlas s používáním osobních údajů zletilých žáků je ošetřen na samostatném dokumentu, který žáci dostávají k podpisu po dovršení zletilosti.

4 2. Přehled oborů vzdělávání Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání ve třech uměleckých oborech: a/ hudebním b/ tanečním c/ výtvarném Rozpis výuky uměleckých oborů v jednotlivých místech poskytovaného vzdělávání: Lidická 639, Vítkov /hlavní budova /: výtvarný obor, hudební obor výuka hry na akordeon, keyboard, klavír, varhany, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, baskřídlovku, tubu, sólový zpěv, orchestry, soubory, pěvecký sbor, rytmické uskupení, hudební nauka Vodní 343, Vítkov/vedlejší budova/: taneční obor, hudební obor výuka hry na bicí nástroje ČSA 325, Budišov nad Budišovkou/budova SVČ/: hudební obor výuka hry na dechové nástroje, hudební nauka Melč 192 /budova ZŠ/: hudební obor výuka hry na klavír Vítkov, Husova 629 /budova MŠ/: hudební obor přípravné studium /výuka hry na zobcovou flétnu/ Vítkov, Opavská 34 /budova MŠ/: hudební obor přípravné studium /výuka hry na zobcovou flétnu/ Větřkovice /Budova ZŠ a MŠ/: hudební obor přípravné studium /výuka hry na zobcovou flétnu/ Březová 78 /budova ZŠ a MŠ/: výtvarný obor Přehled celkového počtu žáků v jednotlivých oborech ve školních letech 2009/ /2014 Školní rok 2009/ / / / /2014 Hudební Taneční Výtvarný Celkem

5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve školním roce 2013/2014 pracovalo ve škole v prvním pololetí školního roku 17 učitelů, ve druhém pololetí 18 učitelů, poněvadž učitel, který vyučoval na zkrácený pracovní úvazek hru na klavír (2 dny) požádal o zkrácení pracovního úvazku na 1 den a část jeho úvazku převzala od února nová učitelka studentka 6. ročníku Církevní konzervatoře v Opavě. Na mateřskou dovolenou nastoupily: v červnu učitelka klavíru (její úvazek v měsíci červnu převzala učitelka přijata na dohodu o provedení práce) a v srpnu učitelka výtvarného oboru. Pracovní poměr skončil dvěma učitelům zaměstnaným na dohodu o provedení práce. Hospodářskou správu tvoří ekonomka a dvě uklízečky na zkrácený pracovní úvazek, na dohodu o pracovní činnosti je zaměstnán jeden pracovník na údržbu a topení. Přehled zaměstnanců Základní umělecké školy, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace celkem Hudební Taneční Výtvarný obor obor obor Pedagogičtí 17 1.pololetí pololetí pracovníci 18 2.pololetí pololetí 1 1 Nepedagogičtí pracovníci Z toho ženy Ředitelka školy: Statutární zástupce: akordeon, keyboard, akordeonový orchestr žesťové nástroje, souborová hra, korepetice TO Pedagogové: 1 učitel bicí nástroje, rytmické uskupení, souborová hra 1 učitel žesťové nástroje, dechový orchestr 1 učitel žesťové nástroje, zobcová flétna, hudební nauka 2 učitelé klarinet, saxofon, zobcová flétna 1 učitel kytara, žákovská kapela 1 učitelka taneční obor 1 učitelka housle, smyčcový soubor, hudební nauka 1 učitelka sólový zpěv, pěvecký sbor 2 učitelé klavír, korepetice od druhého pololetí 3 učitelé

6 1 učitelka výtvarný obor 2 učitelky akordeon, keyboard, klavír 1 učitelka zobcová a příčná flétna 4. Údaje o přijímacím řízení a přijetí do školy Přijímání žáků ke studiu se řídí podle 2 odst. 1 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Přijímací řízení a průzkumy proběhly v měsíci dubnu a září Počet přijatých žáků ve školním roce 2013/2014 Obor Přípravné studium I. stupeň II.stupeň Celkem Hudební Taneční Výtvarný Celkem Údaje o výsledcích vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 probíhala již druhým rokem výuka podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy ve Vítkově, který vytvořili pedagogové školy podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání /RVP ZUV/. V ostatních ročnících probíhala výuka podle učebních plánů schválených MŠMT ČR: pro hudební obor pod č. j /95-25 ze dne 26. června 1995, s účinností od , pro taneční obor pod č. j / a 17621/ ze dne 7. května 2003, s platností od , pro výtvarný obor pod č. j / , ze dne s platností od Počet žáků ve školním roce 2013/2014, kteří prospěli s vyznamenáním obor 1.pololetí 2.pololetí hudební taneční výtvarný celkem

7 Ostatní žáci byli celkově hodnoceni stupněm prospěl. Ve dvou případech se žáci nedostavili k postupové zkoušce (v jednom případě po dlouhodobé neomluvené absenci, ve druhém případě byla dlouhodobá absence omluvena důvod - dlouhodobý pobyt v nemocnici, matka trvala na ukončení studia) a studium jim bylo ukončeno podle 4 odst. 1 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. V jednom případě žák vykonal neúspěšně postupovou zkoušku, nemohl postoupit do vyššího ročníku a studium mu bylo ukončeno k (podle 4 odst. 1 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání). Počty absolventů ve školním roce 2013/2014 Obor I.stupeň II.stupeň Celkem Hudební Taneční Výtvarný Celkem Žák výtvarného oboru Jakub Dybowicz úspěšně vykonal talentové zkoušky a byl přijat na Střední školu průmyslovou v Opavě obor tvorba hraček a herních předmětů. Soutěže a soutěžní přehlídky Hudební obor: V okresním kole celostátní soutěže ve hře na kytaru obsadili 2. místo žáci Tereza Jonášová a Matěj Jakubec učitel Milan Hořínek. Viktorie Procházková obsadila v okresním kole 1. místo ve hře na klavír s postupem do krajského kola, učitelka Jana Malaníková. V mezinárodní soutěži v rumunském městě Sighetu Marmatiei se umístila na 1. místě Tereza Jonášová (kytara), vyučující Milan Hořínek a Viktorie Procházková na 3. místě (klavír), vyučující Jana Malaníková. V maďarském městě Nyíregyháza vystoupily na mezinárodním koncertě žáků Michaela Konečná (lesní roh) za třídy učitele Miroslava Bučánka st. a Marta Kučerková (housle) ze třídy učitelky Naděždy Kalusové. Taneční obor: p. uč. Marie Hořínková Žákyně tanečního oboru se zúčastnily soutěže Hlučínský talent, kde získaly: 2. místo za choreografii Na dvorku 3. místo za choreografii Za soumraku

8 Krajské postupové přehlídky Artama na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu se účastnily žákyně s choreografií U potoka, byly oceněny diplomem za citlivé propojení slova, zpěvu a tance. Výtvarný obor: p. uč. Lada Milkovičová Žákovskými pracemi bylo obesláno krajské kolo Přehlídky výtvarného oboru, které proběhlo v Opavě. Tyto práce byly součástí výstavy Oči dokořán, která byla naistalována u příležitosti krajského kola v prostorách ZUŠ Solná v Opavě. Žáci výtvarného oboru se zapojili do projektu Papírová Ostrava, který proběhl v rámci festivalu Colours of Ostrava. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základní umělecká škola vede žáky ke kultivovanému projevu a chování a proto tato výchova jednoznačně vytváří prevenci proti sociálně patologickým jevům, jako jsou vandalství, záškoláctví, šikana, zneužívání návykových látek apod. V oblasti sociálně patologických jevů škola žádné problémy neřešila. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno většinou individuální formou seminářů. Učitelé měli možnost si zvolit vzdělávání podle vlastních studijních zájmů s přihlédnutím k potřebám a rozpočtovým možnostem školy. Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí pro základní umělecké školy, obzvláště pro některé hudební nástroje, je stále poněkud omezená. Pedagogům jsou k dispozici některé odborné časopisy, které škola odebírá, učitelské noviny a neomezený přístup k internetu. Vzhledem k omezené nabídce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v uměleckém školství se učitelé dále vzdělávali a vyhledávali aktuální informace ze svého oboru především formou samostudia, poslechem a porovnáváním výkonů žáků v soutěžích a přehlídkách. Seminář Zákoník práce a jeho specifika ve školství, Ostrava, ředitelka Seminář Práce s dětmi ve sboru, JKGO, 1 učitelka Seminář Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování, 2 učitelky 2x Seminář Vyučování hry na kytaru na ZUŠ, JKGO, 1 učitel 2x Seminář Uplatnění akordeonu v současnosti, JKGO, ředitelka Interní kurz počítačové grafiky, učebna VO v ZUŠ Vítkov, 5 učitelů Seminář Autorské právo ve školní praxi, KVIC Opava, ředitelka Školení FaMa+, KVIC Opava, ředitelka a ekonomka

9 Seminář a soutěžní přehlídka Nová konfrontace, ZUŠ Karviná, ředitelka Kurz anglického jazyka, 2 učitelé, na vlastní náklady Školení referenčních řidičů ředitelka, zástupce ředitelky a 2 učitelé Celkové náklady vynaložené na další vzdělávání pedagogických pracovníků: 7 230,- Kč. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Přehled akcí pořádaných a spolupořádaných školou: Září Vystoupení žáků hudebního oboru na slavnostní imatrikulaci žáků prvních ročníků základní školy a gymnázia Vítkov, sál Městského úřadu ve Vítkově (2.9.) Říjen Koncerty dechového orchestru a akordeonového kvintetu ve slovenském městě Vrbové u příležitosti Dnů města Vrbové ( ) Listopad Pracovní soustředění žáků tanečního oboru v Rožnově pod Radhoštěm ( ) Výjezd žáků bicího oddělení na koncert bicistů do ZUŠ Ostrava Poruba (4.11.) Vystoupení žáků na mezinárodním koncertu a metodických dnech v Nyíregyháza Maďarsko ( ) Koncert jazzového tria, účinkoval 1 učitel, koncertní sál školy (12.11.) Vystoupení žáků tanečního oboru v městském parku ve Vítkově Průvod za poutníčkem (15.11.) Žákovský koncert a vernisáž výstavy prací žáků VO v koncertním sále školy (19.11.) Interní kurz počítačové grafiky, učebna VO (26.11.) Třídní schůzky a přehrávky Prosinec Třídní schůzky a přehrávky /pokračování/ Vystoupení pěveckého sboru v Domově seniorů v Budišově nad Budišovkou (13.12.) Vánoční koncerty pro žáky mateřských a základních škol v koncertním sále školy (12.12.)

10 Vystoupení akordeonového orchestru na Vánočním koncertě akordeonového orchestru Andante a jeho hostů v opavském Minoritském klášteře (14.12.) Leden Školní kolo celostátní soutěže klavír, kytara, housle, koncertní sál školy (28.1. a 30.1.) Únor Koncert Malí a velcí na JKGO, účast žákyně a učitelky (5.2.) Okresní kolo celostátní soutěže ve hře na klavír, 1 žákyně, 2 učitelé (18.2. ZUŠ Hlučín) Absolventská přehrávka, koncertní sál školy (25.2.) Březen Okresní kolo kytarové soutěže, 2 žáci, 1 učitel (6.3. ZUŠ Opava) Pracovní soustředění žáků tanečního oboru v Rožnově pod Radhoštěm ( ) Absolventský koncert, koncertní sál školy (18.3.) Krajské kolo celostátní soutěže ve hře klavír, 1 žákyně a 1 učitel ( ZUŠ Karviná) Krajská taneční přehlídka Artama, Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě, žákyně TO a učitelka (29.3.) Duben Vernisáž výstavy absolventských prací žáků výtvarného oboru, KD Vítkov (1.4.) Koncert Rozhovor vibrafonu s klavírem, účinkoval 1 učitel, koncertní sál školy (1.4.) Žákovský koncert, koncertní sál školy (8.4.) Krajská soutěž prací žáků výtvarného oboru, ZUŠ Opava, Solná, práce žáků VO školy, (28.4.) Třídní schůzky a přehrávky Květen Vystoupení žáků tanečního oboru v Klokočově (3.5.) Vystoupení žáků tanečního oboru na Vikštejně (4.5.) Vystoupení žáků tanečního a hudebního oboru v Domově důchodců ve Vítkově (6.5.) Výchovné koncerty pro školy (12.5. Březová, Vítkov, Budišov a Melč) Dny otevřených dveří ( ) Koncert akordeonového orchestru u příležitosti Dne matek, Pustá Polom (13.5.) Účast žáků tanečného oboru na soutěžní přehlídce Hlučínský talent 2014 (17.5.) Koncert žáků, koncertní sál školy (20.5.)

11 Koncert Talenty regionu, JKGO, 1 žákyně, 2 učitelky (21.5.) Koncert žáků, KD Budišov (22.5.) Mezinárodní soutěž v Sighetu Marmatiei Rumunsko 2 žákyně, 2 učitelé ( ) Festival Evropská píseň - žákovská kapela a zpěvačka, 2 učitelé Opava (23.5.) 2x vystoupení žáků rytmického uskupení v Kaletách Polsko (25.5.) Závěrečný koncert žáků tanečního oboru pro školy, KD Vítkov (26.5.) Závěrečný koncert žáků tanečního oboru pro veřejnost, KD Vítkov (25.5.) Vystoupení žáků TO na nesoutěžní přehlídce v Havířově, (28.5.) Červen Vystoupení akordeonového orchestru v rámci projektu Múzy v ZOO, ZOO Ostrava (1.6.) Závěrečný koncert žáků školy pro základní a mateřské školy, KD Vítkov (13.3.) Závěrečný koncert žáků školy pro veřejnost, KD Vítkov (15.6.) Vystoupení dechového orchestru, Žimrovice (20.6.) Koncert dechového orchestru v Kaletách a Vožniku Polsko ( ) Vystoupení smyčcového souboru a sólového akordeonu na slavnostním předávání vysvědčení studentům SŠ Podhradí, sál Městského úřadu ve Vítkově (23.6.) 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a ostatních kontrolách Ve školním roce 2013/2014 neproběhla v ZUŠ Vítkov kontrola České školní inspekce. Přehled a výsledky dalších kontrol, které proběhly v roce 2013: Listopad 2013: Okresní správa sociálního zabezpečení Opava Předmětem kontroly byla kontrola plnění povinností při provádění nemocenského a důchodového pojištění, ohlašovacích povinností a plnění úkolů při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od do Závěr kontroly: - Nedostatky nebyly zjištěny v žádném bodě kontroly - Opatření k nápravě nebylo uloženo

12 Prosinec 2013: Město Vítkov V rámci poskytnuté dotace na podporu projektu Účast žáků a učitelů ZUŠ Vítkov na mezinárodních akcích z rozpočtu města byla provedena kontrola ze strany poskytovatele. Pochybení ze strany naší organizace nebylo zjištěno. Duben 2014: Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě Kontrola vykonaná podle 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení. Červen 2014: Město Vítkov Předmětem kontroly bylo použití a vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města Vítkova na podporu projektu Vybavení tanečního oboru. Nedostatky ze strany naší organizace nebyly zjištěny. V Základní umělecké škole, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace jsou prováděny kontroly v rámci Směrnice o vnitřním kontrolním systému z roku 2012 a organizace postupuje v souladu s čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím. 10. Údaje o hospodaření školy, majetkové poměry školy a péče o svěřený majetek Základní umělecká škola hospodařila v kalendářním roce 2013 s kladným hospodářským výsledkem. Náklady: ,93 Kč Výnosy: ,64 Kč VH: ,71 Kč Organizace v roce 2013 hospodařila s majetkem v hodnotě: budova ,50 Kč DHM ,30 Kč DDHM ,52 Kč

13 Pozemek ,00 Kč O majetek, který byl organizaci svěřen zřizovatelem do užívání je řádně pečováno v termínech vyplývajících ze zákonů a vyhlášek jsou prováděny všechny periodické revize a kontroly, v rámci finančních možností organizace jsou prováděny opravy a údržba nemovitého a movitého majetku. Přednostně se však organizace snaží řešit a odstraňovat případné nedostatky, které vyplynuly z revizních zpráv. Majetek je rovněž dostatečně zabezpečen elektronickým bezpečnostním systémem, který taktéž prochází pravidelnou revizí. Ve školním roce 2013/2014 bylo vynaloženo na opravy a udržování celkem ,00 Kč. Velkou akcí byla celková oprava střešního pláště budovy výměna stávající střešní krytiny za kvalitnější a modernější materiál, zateplení koncertního sálu polystyrénem o celkové vrstvě 14 cm, nové klempířské prvky atiky, okapy, svody z pozinkovaného plechu - náklady na opravu byly hrazeny z investičního fondu a vlastních prostředků. Opravy a údržba movitého majetku a drobného majetku se týkala hlavně hudebních nástrojů. Svěřený nemovitý majetek je řádně pojištěn ze strany zřizovatele, organizace má navíc sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu u České pojišťovny a.s., číslo pojistné smlouvy s platností od Toto pojištění souvisí především s častými výjezdy žáků a zaměstnanců školy do zahraničí, ať se již jedná o jednotlivce či celé kolektivy. Organizace chce takto zabránit případným škodám, které by v souvislosti s pobyty mohly nastat. Roční pojistné činí 7 466,- Kč, je pro organizaci výhodné a jeho výše je hrazena z vlastních zdrojů. V hodnoceném školním roce pojistná událost nenastala. Hlavním příjmem školy byly především příspěvky od rodičů na úhradu neinvestičních nákladů v základní umělecké škole (celkem ,- Kč za školní rok). Příjmy z pronájmu movitých věcí hudebních nástrojů žákům školy za školní rok 2013/2014 činily ,- Kč. V současné době jsou zapůjčeny nejvíce dechové nástroje. Z celkových výnosů roku 2013 bylo použito na opravy hudebních nástrojů celkem ,- Kč. Město Vítkov: Dotace, granty získané na činnost v průběhu školního roku Účast žáků a učitelů na mezinárodních akcích Vybavení tanečního oboru 8 000,- Kč ,- Kč 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola pokračuje v uměleckých a pedagogických kontaktech s různými zahraničními školami. Smlouvy o spolupráci máme uzavřeny se školami z Lotyšska, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska a Srbska, i když spolupráce s některými hodně vzdálenými školami je, hlavně po finanční

14 stránce, problematická. Spolupracujeme také s partnerskými orchestry a obcemi z Polska a Itálie. Svědčí o tom například vystoupení žáků na mezinárodním žákovském koncertě a účast učitelů na metodických v maďarské Nyíregyháza, což je akce podporovaná finančně Visegradským fondem, účast dechového orchestru školy na mezinárodním festivalu dechových hudeb konaném v Kaletách, polském družebním městě nebo účast žáků v mezinárodní soutěži žáků hudebních škol v rumunském městě Sighetu Marmatiei. V roce 2011 skončil vlastní projekt v rámci OPVK s názvem Zavádění moderních přístupů k výuce v ZUŠ Vítkov. Nyní jsme ve třetím roce pětileté udržitelnosti projektu, podmínky udržitelnosti škola v plném rozsahu dodržuje a poskytovateli dokládá. Škola využívá budovu z majetku Města Vítkova, ve které se vyučují hra na bicí nástroje a taneční obor. Tato budova byla rekonstruována a financována v letech v rámci Regionálního operačního programu z iniciativy ZUŠ Vítkov. V současné době máme za sebou tři roky povinné pětileté udržitelnosti, na níž se naše škola spolu s Městem Vítkov podílí a kterou rovněž musí vykazovat. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Během měsíce února, března a dubna 2014 se škola zapojila do přípravy projektu Erasmus+ s názvem Born to Rhythm, který byl převážně hudebně zaměřen. Partnery byly školy z Turecka, Velké Británie, Rumunska a Polska. Žadatelem a hlavní koordinátorem v tomto případě byl turecký partner z města Izmir a o schválení žádosti rozhodovala výhradně turecká agentura v Istanbulu. Projekt nebyl tureckou agenturou přijat, za zmínku snad stojí, že turecké agentuře bylo předloženo 628 žádostí a k financování bylo schváleno pouze Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Naše škola byla vybrána do projektu Moravskoslezského kraje Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách a vytvořila specifikace jednotlivých požadovaných nástrojů pro další zpracování. Konkrétně pro naši školu se jedná o xylofon, bicí soupravu, činely, pochodový buben a držák, digitální piano a akordeon. Projekt by měl trvat do roku 2016, kdy by měly být dodány všechny školami požadované hudební nástroje a vybavení. Do projektu Múzy v ZOO Ostrava, který představil široké veřejnosti bohatou kulturní činnost žáků uměleckých škol, se zapojila naše škola vystoupením akordeonového orchestru. Projekt byl uskutečněn z Programu podpory aktivit kultury za rok 2014 dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a proběhl v rámci Roku české hudby. Záštitu nad akcí převzala náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věra Palková.

15 V rámci městského grantového řízení byla škola úspěšná v případě dvou projektů Účast žáků a učitelů ZUŠ na mezinárodních akcích a Posílení kompetencí tanečního oboru ZUŠ Vítkov ke koncertní a soutěžní činnosti, s dotacemi ve výši 8 000,- Kč a ,- Kč. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole nepůsobí odborová organizace. Škola je členem Asociace základních uměleckých škol České republiky a občanského sdružení MÚZA, které sdružuje základní umělecké školy Moravskoslezského kraje. Škola dlouhodobě spolupracuje s Městem Vítkovem a místními i okolními školami a školskými zařízeními. Při škole působí Asociace rodičů /obdoba rodičovského sdružení/, která pomáhá při pořádání některých akcí a finančně přispívá zejména na tuzemské a zahraniční výjezdy i pobyty zahraničních partnerů. Také spolupráce se základními uměleckými školami v regionu, ale i mimo něj, je na dobré úrovni. 15. Závěr Uplynulý školní rok byl opět ve znamení mnoha vystoupení, soutěží, výstav a přehlídek, kterých se žáci naší školy účastnili. Za zmínku stojí především úspěch kytaristky a klavíristky v mezinárodní soutěži žáků hudebních škol v rumunském Sighetu Marmatiei a vystoupení akordeonového orchestru v amfiteátru ostravské zoologické zahrady v rámci projektu Múzy v ZOO. Nelze opomenout ani koncerty dechového orchestru v polských Kaletách a Vožniku. Také závěrečné koncerty jsou veřejností kladně hodnoceny a setkávají se s velkým ohlasem i u žáků základní a mateřské školy. Jsou důkazem nejen mezioborové spolupráce, ale také kooperace jednotlivých učitelů. Výsledky vlastní výchovně vzdělávací činnosti, ale také reprezentace školy na veřejnosti jsou jasným důkazem toho, že si škola stále drží svůj standard a žáci i rodiče projevují zvýšený zájem o studium. Vzhledem k limitu 316 žáků, daném zřizovatelem, se nám v posledních letech nedaří umístit všechny žáky, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením. Věřím, že si škola udrží svou úroveň výchovně vzdělávacího procesu i následujícím školním roce. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla projednána v pedagogické radě dne Ve Vítkově Lenka Šimerová ředitelka školy

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014 Základní umělecká škola Hlavní třída 11, 738 02 Frýdek-Místek, tel, fax 558 431 375, ČSOB 179695702/0300, IČO 00847071 Pobočky: ZUŠ Kostikovo nám. 637, tel. 558 630 071 ZUŠ-VO Polit. obětí 125, tel. 595

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-337/10-Z. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-337/10-Z. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-337/10-Z Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Adresa: Pilařova 7, 767 64 Kroměříž Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více