ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV"

Transkript

1 ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV V Praze probhlo vyhodnocení celostátní soutže Mládí a vdní Osmilenný tým z kvarty se svým multimediálním projektem byl vyhodnocen mezi prvních deset nejlepších ve své kategorii. A postupuje do mezinárodního kola, jehož hodnocení probhne v srpnu Ukázka Odeslání školního projektu do soutže Venus Transit 2004 >>> Na plaveckém bazén v Police obsadilo družstvo starších dívek ve štafet 10 x 50 m v.zp. 2. místo FOTO V hale v Litomyšli naši stolní tenisté vybojovali 4. místo. FOTO Studentka Jana Dostálová (6. AV) zvítzila v soutži jednotlivky Atletického tyboje Pardubického kraje. >>> Na stadion v Litomyšli probhl Atletický tyboj. Družstva dorostenc a dorostenek získala 2. místo V hale ve Svitavách se konala II. olympiáda Pardubického kraje. Družstvo mladších dívek v košíkové vybojovalo 2. místo. FOTO V Litomyšlském DDM se konalo okresní kolo soutže Poznávání rostlin. Žákyn Marie Lopourová (3. AV) obsadila 2. místo a žák Jakub Berka (4. AV) se umístil na 3. míst DEN DTÍ >>> Tým osmi student z 4. AV dokonil a odeslal multimediální projekt do mezinárodní soutže Mládí a vdní > Ukázka Studenti z 4. AV byli na exkurzi v Moravském krasu. Navštívili jeskyni Balcarka a zajímavý pírodní objekt tzv. Rudické propadání Na stadion v Litomyšli probhlo okresní kolo soutže Atletický tyboj žactva. Družstvo mladších žáky obsadilo 5. místo V DDM v Moravské Tebové probhla soutž Poznávání rostlin. Marie Lopourová (3. AV) byla na 2. míst a Jakub Berka(4. AV) byl na 1. míst Slavnostní pedávání maturitních vysvdení tídy 4. A. >>> Maturanti 4. A v týdnu skládají zkoušku z dosplosti Na našem gymnáziu se uskutenilo setkání editel gymnázií s panem poslancem Mgr. Radko Martínkem Slavnostní pedávání maturitních vysvdení tídy 8. AV. >>> Na stadion v Litomyšli se konalo okresní kolo soutže Pohár eského rozhlasu. Družstvo mladších žáky obsadilo 4. místo a družstvo starších žáky obsadilo 5. místo Probhla veejná sbírka ve prospch handicapovaných dtských sportovc Svátek s Emilem. Akce se úastnili studenti 6. AV. Poadatelem této sbírky je Paralympijský výbor, akce probhla pod záštitou ministryn školství Pijímací zkoušky do tyletého studia. >>> Svatý týden tídy 4. A Maturanti 8. AV v týdnu skládají zkoušku z dosplosti V Brn se uskutenilo finále Galakoncertu, naši školu reprezentovala studentka 1. A Tereza Holanová a získala estné uznání V Pardubicích se konalo krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie E. Naši studenti patili mezi úspšné ešitele: Tomáš Jakl (4. AV); Milana Baslerová (4. AV); Kateina Štegnerová (4. AV) V DDM v Moravské Tebové probhla Soutž poznávání živoich. Student Jakub Berka (4. AV) ve své kategorii zvítzil; Josef Jílek (4. AV) byl na 2. míst a Marie Lopourová (3. AV) vybojovala 3. místo Gymnázium Moravská Tebová na základ grantu obdrželo od Pardubického kraje finanní dotaci na projekt D - Jazykové prostedky mládeže partnerské školy. Na projektu budou pracovat studenti našeho gymnázia a Schubartova Gymnázia v

2 Ulmu pod vedením vyuujících nmeckého jazyka Na II. základní škole v Moravské Tebové probhlo obvodní kolo soutže Pohár eského rozhlasu starších žák a žáky. Družstvo starších žák vybojovalo IV. místo a družstvo starších žáky II. místo Na II. základní škole v Moravské Tebové se konalo obvodní kolo soutže Pohár eského rozhlasu mladších žák a žáky. Družstvo mladších žák vybojovalo II. místo a družstvo mladších žáky I. místo Svatý týden tídy 8. AV STÁTNÍ SVÁTEK Pro tídu 2. AV byla uspoádána beseda pod názvem Panáek Sbráek. Týkala se problematiky tídní odpadu. Souástí byly i spolené výtvarné práce na téma istá a špinavá planeta STÁTNÍ SVÁTEK V Litomyšli se konalo Okresní kolo ve volejbale (dívky). Volejbalistky vybojovaly 3. místo Na naší škole se konalo Okresní kolo v košíkové SŠ (dívky). Naše reprezentantky vybojovaly 2. místo. FOTO Na Sportovním gymnáziu v Pardubicích probhlo semifinále Juniorského maratonu. Desetilenné družstvo z moravskotebovského gymnázia obsadilo 3. místo Studenti navštívili divadelní pedstavení: Peka Jan Marhoul v Klicperov divadle v Hradci Králové Dívky z 1. AV besedovaly na téma as promn Beseda na téma S tebou, o tob pro dívky 1. A V pátek pan Jan van Hemert, zakladatel výmnných studentských pobyt mezi gymnáziem a stední školou v holandském Vlaardingenu, spolu se leny Rotary Clubu navštívili naší šklolu >>> V moravskotebovském muzeu se konaly Dny slovenské kultury, kterou navštívili také naši studenti (5. 7. AV; A) Šestnáct student (1. 4.AV) vysazovalo stromky v rámci akce Zdravé msto FOTO V moravskotebovském muzeu se konaly Dny slovenské kultury, kterou navštívili také naši studenti (2. 4. AV) Na DDM v Litomyšli probhlo okresní kolo Biologické olympiády (kategorie C). Marie Lopourová (3. AV) se umístila na 11. míst Na moravskotebovském gymnáziu probhlo Okresní kolo ve florbale. Družstvo dívek nižšího gymnázia vybojovalo 2. místo Pijímací zkoušky do tyletého a osmiletého studia >>> V DDM v Hradci Králové se konalo krajské kolo Soutže v programování. Tomáš Jakl (4. AV) se umístil na 2. míst; Kateina Štegnerová (4. AV) obsadila 3. místo a Martin Dobroucký (7. AV) 3. místo. FOTO Na Gymnáziu ve Svitavách probhlo krajské kolo Biologické olympiády (kategorie B). Na 12. míst se umístil Martin Berka (5. AV) V Gymnáziu v Moravské Tebové se konalo Obvodní kolo ve florbale Dívky nižšího gymnázia vybojovaly 1. místo Na STŠMO v Moravské Tebové se konalo okresní kolo Stedoškolských her v košíkové. Chlapecké družstvo získalo 4. místo Studenti 7. AV a 3. A byli na exkurzi ve státním archivu v Litomyšli. Pejeme píjemné prožití svátk jara!!! dubna 2004 VELIKONONÍ PRÁZDNINY!! Studenti a studentky maturitních roník psali maturitní písemnou práci z eského jazyka Na Gymnáziu v Litomyšli se konalo okresní kolo Matematické olympiády (Z7; Z8). Žákyn Nela Újezdská získala 5. místo v kategorii Z7 a dalšími ešiteli byli David Boleslav a Pavel Max Zeman. V kategorii Z8 se Lenka Trantírková umístila na 5. míst; Lucie Miková a Marie Lopourová se dlí o místo.

3 V Pardubících jsme se zúastnili krajského kola Soutže v recitaci. V III. kategorii Tereza Marková získala estné uznání V DDM v Pardubicích se konalo krajské kolo Konverzaní soutže v anglickém jazyce. Jana Reslerová (4.AV) se umístila na 6. míst Ve Svitavách se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády (kategorie E). Kateina Štegnerová(4. AV) se umístila na 3. míst; Milana Baslerová (4. AV) byla na 4. míst a 5. místo získal Tomáš Jakl (4. AV) student septimy Martin Dobroucký reprezentoval naši školu v 53. roníku národního kola Matematické olympiády, kategorie P (programování) na Gymnáziu Jakuba Šaldy v Perov. Blahopejeme k 10. místu Studenti navštívili divadelní pedstavení: Ottello a Desdemona v Klicperov divadle v Hradci Králové Na Gymnáziu ve Svitavách se konalo okresní kolo Soutže pro dti a mládež v programování (Pascal, Delphi). Kateina Štegnerová (4. AV) soutžila v kategorii žáci a získala 2. místo, Tomáš Jakl (4. AV) 3. místo a Martin Dobroucký (7. AV) se umístil v kategorii mládež na 2. míst V Moravské Tebové se konalo krajské kolo pvecké soutže Zlatý kos. Magdaléna Šmídová (2. AV) získala estné uznání ve II. kategorii a Tereza Holanová (1. A) se umístila na 1. míst Studentka Pavlína VYmtalová (4. AV) reprezentovala naši školu v oblastním kole pvecké soutže Zpíváme pro radost a ve své kategorii se umístila na 2. míst. Blahopejeme k pknému umístní Studentka Veronika Tesaová (8. AV) reprezentovala naši školu v regionálním kole Soutže v latin, která se uskutenila v Praze. Blahopejeme k pknému umístní Studenti 7. AV; 8. AV; 3. A; 4. A besedovali s poslancem Parlamentu R Mgr. Radkem Matrínkem Studenti 5. AV a 1. A absolvovali týdenní lyžaský kurz ve Špindlerov Mlýn První dv vyuovací hodiny naši studenti ešili matematickou soutž Klokan. Umístní v jendotlivých kategoriích: Benjamín: Vít Beneš (1. AV) Kadet: Jan Faltýnek (4. AV) Junior: Vít Šimeek (2. A) Student: Martin Dobrucký (7. AV) Družstvo mladších dívek v krajském kole košíkové ve Sportovní hale Hemanova Mstce vybojovalo 3. místo Na Gymnáziu ve Svitavách se konalo okresní kolo Zempisné olympiády. V kategorii A se na 13. míst umístil Jíí Neubauer (1. AV); v kategorii C na 4. míst Jan Faltýnek (4. AV) a v kategorii D na 8. míst Martin Berka (5. AV) Na IV. ZŠ ve Svitavách probhklo okresní kolo Pythagoriády. Úspšným ešitelem byl Vít Beneš (1.AV) Student Josef Jílek (4. AV) reprezentoval naši školu v krajském kole Matematické olympiády (Z9) na ZŠ Reslerova Pardubice. Umístil se na 3. míst Na Gymnáziu v Pardubicích se konalo krajské kolo soutže Konverzace v anglickém jazyce. Sextán Michal Nováek obsadil 4. místo Žáci 2. AV absolvovali na týdenní lyžaský kurz ve Špindlerov Mlýn Školní kolo Biologické olympiády kategorie C. Nejúspšnjšími ešitelkami se staly žákyn Marie Lopourová (3. AV) a Paula Helebrandová (3. AV) Okresní kolo košíkové (mladší dívky) se konalo na ZŠ v Msteku Trnávka. Naše družstvo se umístilo na 1. míst V Ottendorfov dom ve Svitavách se konalo okresní kolo v recitaci. Ve 3. kategorii zvítzila Barbora Marková (1. AV) a postupuje do krajského kola. Markéta Rodová (4. AV) získala estné uznání Studenti tíd 3. A a 7. AV byli na exkurzi v brnnském pivovae Florbal - kvalifikace republikového kola (dívky S) se konala ve Sportovní hale SK v Perov. Družstvo se umístilo na 5. míst Na Obchodní akademie ve Svitavách se konalo okresní kolo Olympiády z eského jazyka. V II. kategorii si nejlépe z naší školy vedla Linda Skoupá a umístila se na 4. míst.

4 Na škole probhlo školní kolo Zempisné olympiády. Nejlepším školním olympionikem v zempise se stal Martin Berka (5. AV) V DDM se konalo finále soutže "Letem svtem". Jakub Král (2. AV) se ve své kategorii umístil na 1. míst. Josef Jílek (4. AV) získal 2. místo a Jan Faltýnek (4. AV) byl na 3. míst ve své kategorii V jídeln Hedvy se konal 25. reprezentaní ples gymnázia Žáci tercie odjeli do televizního studia T1 v Ostrav, kde se zúastnili natáení televizní soutže Bludišt. Družstvo z gymnázia pod vedením kapitánky Lucie Mikové a len Libora Cacha, Marie Lopourové a Ondeje Schneidera milo své síly a znalosti se soutžícími z Gymnázia Hluín. Ostatní žáci tvoili publikum. Jak takové natáení probíhá mžete vidt na fotografiích. Záznam soutže uvidíte 6. kvtna 2004 v 16:45 na T Okresní kolo Konverzace z anglického jazyka (II. kategorie) v Litomyšli - žákyn Jana Reslerová (4. AV) se umístila na 1. míst Deset student se zúastnilo výstavy "Botanik J. G. Mendel" v Mstském muzeu Školní kolo Biologické olympiády. V kategorii A zvítzila Markéta Ondrová (3. A), v kategorii B zvítzil Martin Berka (5. AV) a Lukáš Polák (2. A) února 2004 JARNÍ PRÁZDNINY!! Obvodní kolo starších žáky v košíkové na II. ZŠ v Moravské Tebové. Žákyn obsadily nejlepší píku a postupují dále Obvodní kolo starších žák v košíkové na II. ZŠ v Moravské Tebové. "Jsme druzí!", eklo nominované družstvo Okresní kolo Konverzace z anglického jazyka (III. kategorie) v Jevíku. Student Michal Nováek (6. AV) se umístil na 1. míst Žákyn Lucie Miková (2. AV) a Milana Baslerová (4. AV) úspšn reprezentovaly okresní kolo Olympiády z eského jazyka I. kategorie ve Svitavách Okresní kolo Olympiády z djepisu ve Svitavách. Žák Stanislav Gregor (4. AV) získal 8. místo a žák Miroslav Kubín získal 12. místo Školní kolo Olympiády z biologie. V kategorii A se na 1. míst umístila Markéta Ondrová (3.A). V kategorii B se na 1. míst umístil Matrin Berka (5. AV); na 2. míst umístil Lukáš Polák (2. A) Maturitní ples 4. A a 8. AV FOTO Beseda "Totáln nasazeni" pro studenty AV a A První ast soutže Letem svtem pro žáky z tercie a kvarty se konala na gymnáziu a do dalšího kola postupují tito žáci: Hájek (3. AV) a Josef Jílek a Jan Faltýnek (4. AV) Školní kolo v Pythágoriád pro žáky primy a sekundy. Soutžící s nejvtším potem bod v 1. AV byl Vítzslav Beneš. V sekund nejvíce bod získal Kamil Doležal V DDM se konalo Obvodní kolo v recitaní soutži. V III. kategorii (prima, sekunda) se na 1. míst umístila Barbora Marková.V IV. kategorii (tercie, kvarta) 2. místo obsadila Markéta Rodová Erbenova Kytice - beseda pro studenty 4. A a 8. AV Na škole probhlo školní kolo Konverzaní soutže v anglickém jazyce III. kategorie. Výsledky: Michal Nováek (6. AV) Eva Hlaváová (7. AV) Martin Dostál (2. A) Vítz kategorie postupuje do okresného kola Na škole probhlo školní kolo Konverzaní soutže v anglickém jazyce II. kategorie. Výsledky: Jana Reslerová (4. AV) Markéta Rodová (4. AV) Eva Tesaová (4. AV) Vítz kategorie postupuje do okresného kola První ast soutže Letem svtem pro žáky z primy a sekundy se konala na

5 gymnáziu a do dalšího kola postupují žáci: Jakub Král (2. AV) a Hampl (2. AV) Studenti se zúastnili besedy ekni drogám ne Studenti AV; 1-2. se zúastnili besedy "Totáln nasazeni" Poprve se uskutenilo školní kolo Soutže v latinském jazyce. Nejlepší byla studentka Veronika Tesaová (8. AV) V naší tlocvin se uskutenilo Obvodní kolo starších žák ve florbale. Žáci tercie a kvarty se umístili na 3. míst V hale Na stelnici se konalo Krajské kolo stedních škol dívek ve florbale. Studentky se umístily na 1. míst Divadlo Detektivové pro 1. AV až 4. AV Pololetní prázdniny Vysvdení za I. pololetí školního roku 2003/ V tlocvin Gymnázia Moravská Tebová se konalo Obvodní kolo ve florbale v kategorii mladší žáci. Družstvo složené z žák 1. AV a 2. AV se umístilo na 4. míst Ve Svitavách se konalo okresní kolo v Matematické olympiád (kategorie Z9). Josef Jílek (4. AV) a Tomáš Jakl (4. AV) se zúastní okresního kola a úspšným ešitelem je "Pepa", postupuje do krajského kola Na škole probhlo školní kolo Konverzaní soutže v anglickém jazyce I. kategorie. Výsledky: Simona Spisarová (2. AV) Tomáš Burian (2. AV) Ondej Kalhaus (2. AV) Ve dnech ledna 2004 se v Hluku u Uherského Hradišt konalo republikové finále ve stolním tenise družstev a jednotlivc. Družstvo ve složení Jakub Ertl (6. AV), Jií Skácelík (2. A) Lukáš Ertl (8. AV) vybojovalo 6.místo. V jednotlivcích se umístili na míst. FOTO Okresní kolo ve florbale se konalo v tlocvin GY Moravská Tebová. Naši studenti obsadili 3. místo Student Tomáš Beka (8. AV) reprezentoval naši školu v krajském kole Fyzikální olympiády, kategorie A na Gymnáziu v Pardubicích a umístil se na 7. míst Naši studenti se zúatnili výchovného koncertu Jazz a populární hudba v kinosále MKIS Martin Dobroucký (7. AV) je jedním z úspšných ešitel krajského kola Olympiády z matematiky v Pardubicích Divadelní pedstavení Blecha Jevgenije Zamjatina v Klicperov divadle v Hradci Králové navštivili starší studenti Probhlo I. školní kolo Astronomické olympiády. Žák Jíí Hájek (3. AV) postoupil do II. kola Martin Dobroucký (7. AV) ešil Olympiádu z programování (krajské kolo) a umístil se na 1. míst a postupuje do celostátního kola První školní den roku 2004 Pejeme píjemné prožití vánoních svátk, mnoho zdraví, štstí v roce A studentm mnoho studijních úspch!!! Zaátek zimních prázdnin Jak jsme strávili poslední školní den v roce FOTO Probhlo školní kolo Olympiády z eského jazyka. V I. kategorii se na 1. míst umístila Jana Reslerová (4. AV); na druhém Milana Baslerová (4. AV). V II. kategorii: 1. místo - Linda Skoupá (7. AV); 2. místo - Irena Mrvová; 3. místo - Tereza Holanová (1. A) V tlocvin moravskotebovského gymnázia se uskutenilo Obvodní kolo ve florbale. Naši studenti získali 1. místo Okresního kola Stedoškolských her ve florbale v hale Na stelnici ve Svitavách se zúastnily naše studentky, které obsadily 2. místo.

6 Studenti vyššího GY zhlédli divadelní pedstavení v anglickém jazyce Inspector Colls v divadle KD Rubín Brno Studenti Jakub Ertl, Lukáš Ertl, Jií Skácelík se v Litomyšli zúastnili Krajského kola ve stolním tenise družstev a získali 1. místo Školní kolo pvecké soutže Zlatý kos. Lucie Miková (3. AV) obsadila 1. místo; Pavlína Vymtalová (4. AV) 2. místo a Magdalena Šmídová (2. AV) 3. místo v II. kategorii. Ve III. kategorii na I. míst zvítzila Tereza Holanová (1. A).BLAHOPEJEME! Vybraní studenti 3. A; 4. A; 7. AV; 8. AV navšívili pedvánoní Víde. FOTO V tlocvin Gymnázia Moravská Tebová se konal Turnaj ve florbale (obvodní kolo). Dorostenky získaly 1. místo V Litomyšli se konalo Okresní kolo ve stolním tenise družstev všech vkových kategorií. Naši dorostenci obsadili 1. místo, starší žáci 2. a mladší žáci vybojovali 6. místo Stedoškolské hry ve volejbale ve Slatianech. Naše studentky obsadily 2. místo Školní kolo Olympiády z matematiky (2. ást), kategorie A. Úspšnými ešiteli byli Martin Dobroucký (7. AV) a Michal Beka (8. AV) Soutž jednotlivc ve stolním tenise (obvodní kolo). V kategorii starších žák 1. místo obsadil Patrik Zítka; 3. píku vybojoval Jakub Berka Soutž jednotlivc ve stolním tenise (obvodní kolo) v hale stolního tenisu TJ Slovan Moravská Tebová. V kategorii mladších žák se na 2. míst umístil Petr Jassa Hodnocení prospchu za 1. tvrtletí šk. r. 2003/2004, plenární schze SRPŠ a tídní schzky Stedoškolské hry - odbíjená chlapci, místo konání SOŠT v Litomyšli. Studenti obsadili 4. místo Pohár 17. listopadu - košíková. Naši studenti obhájili 2. místo STÁTNÍ SVÁTEK Návštva divadelního pedstavení DON JUAN v Hradci Králové DEN OTEVENÝCH DVEÍ V úterý se v Litomyšli konaly Stedoškolské hry ve volejbale dívek. Studentky se umístily na 1. míst! Žáci 1. AV návštívili divadelní pedstavení Singspiel: Der Wolf und die Hexe Podzimní prázdniny STÁTNÍ SVÁTEK Podzimní prázdniny Studenti maturitních roník navštívili prezentaci škol "Gaudeamus" v Brn V Moravské Tebové se konal Atletický víceboj. Markéta Rodová - 2. místo; Jana Muselíková - 2. místo; Petr Keclík - 3. místo; Jakub Král - 2. místo V Pardubicích se konalo krajské kolo pvecké soutže Brána a 2. místo obsadila studentka 1. A Tereza Holanová OSLAVY 200 let Gymnázia FOTO U píležitosti 200. výroí oslav probhl na naší škole Turnaj smíšených družstev v košíkové (SŠ), za úasti STŠMO Moravská Tebová; SOŠ, SOU a OU Moravská Tebová; Gymnázium Jevíko; Gymnázium Moravská Tebová. Družstvo naší školy se umístilo na 1. míst. Poté se vítzové utkali v exibiním bylo utkání vítzné družstvo versus uitelé. Zvítzili uitelé Okresní kolo v pespolním bhu v Moravské Tebové. Hoši v mladší kategorii získali 2. místo. Markéta Rodová se umístila na 1. míst a Petra Kubínová vybojovala 5. místo U píležitosti oslav 200. výroí založení školy probhl Turnaj v košíkové smíšených družstev mezi jednotlivými roníky. Zvítzilo družstvo složené ze student 4. A a 8. AV Na hišti II. ZŠ v Moravské Tebové probhla bžecká štafeta "Zátopkova desítka" za úasti 6 družstev kategorie ZŠ a jednoho družstva kategorie SŠ. Žáci nižšího gymnázia získali 2. místo V Litomyšli se konal Stedoškolský pohár v lehké atletice (krajské kolo). Naši

7 studenti v kategorii chlapc obsadili 5. místo V Moravské Tebové probhlo obvodní kolo v pespolním bhu. V mladší kategorii obsadilo družstvo chlapc mladších žák B 1. místo, družstvo chlapc mladších žák A 3-4. místo; dívky v mladší kategorii se umístily na 3. míst; ve starší kategorii 3. místo obsadily dívky (družstvo A) a 4. místo obsadily dívky (družstvo B) Žáci 1. AV a 2. AV zhlédli divadelní pedstavení "Cesta kolem svta" Herci divadla MOKI Víde zahráli divadelní hru "Guliver mezi malými a Guliver mezi velkými". Pedstavení bylo ureno pro tídy 1. AV a 4. AV Maturanti byli na exkurzi v jaderných elektrárnách - Dukovany, Dalešice Na II. ZŠ v Moravské Tebové se konalo obvodní kolo Malé kopané (starší žáci). Umístili jsme se na 4. míst Okresní kolo Stedoškolského poháru v lehké atletice probhlo v Litomyšli. Naši studenti obsadili 2. místo a studentky obsadily 5. místo Zúastnili jsme se obvodního kola v Malé kopané (starší žáci) Bh Terryho Foxe Akce Srdíkový den. Zúastnili se studenti 3. A Zahájení školního roku 2003/2004

Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7.

Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV FOTO 23. 6. 2005 V soutži O nejlepší webové stránky Jan Faltýnek (5. AV)

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25.

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. 27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. červen Moravská Třebová Den dětí na gymnáziu Kutálej se, kutálej 24.

Více

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech.

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. V období 2011 2013 realizujeme se školami z Finska, Německa a Nizozemska projekt "We

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2013/2014

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2013/2014 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2013/2014 2. 4. 9. GO kurz třídy 1. A 4. 6. 9. GO kurz třídy 1. C 5. 9. 9. Mezinárodní divadelní festival ARTSY FARTSY 14. 9. Hudební skupina NEZBAND

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ 2012 30.9. - 2.10.2011 Úvodní soustředění Talnet 12.9. - 23.12. - Školní kola AO (kategorie C, D, E, F, G, H); kategorie A, B do

HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ 2012 30.9. - 2.10.2011 Úvodní soustředění Talnet 12.9. - 23.12. - Školní kola AO (kategorie C, D, E, F, G, H); kategorie A, B do HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ 2012 30.9. - 2.10.2011 Úvodní soustředění Talnet 12.9. - 23.12. - Školní kola AO (kategorie C, D, E, F, G, H); kategorie A, B do 15.11. 11 / 2011 - Školní kola Pythagoriády pro 5.-

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015 XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICE září 2014 květen 2015 Krajské olympiády se zúčastnilo: 46 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 32 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.296 startujících Regionálních

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Září 30. 8. 1. 9. GO KURZ třídy 1. A 1. 3. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 16. 22. 9. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY výtvarná soutěž,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá ČERVENEC 27.7.-31.7. Večerníčky v parku divadlo a čtení Park nebo podkroví

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2006/2007 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Ladislav ZIBURA 7. místo v okresním

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 BŘEZEN 4. VC v hodu břemenem 7. Veřejný závod na dráze 24. M ČR v přespolním běhu všech kategorií Střelské Hoštice M ČR v chůzi na 50 km mužů Dudince 1. kolo chůze extraliga mužů

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100 Výroní zpráva 2001/2002 Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová,Kostelní

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Sarah Stambolidisová O7 (septima)

Sarah Stambolidisová O7 (septima) 2015 Dominik Stejskal O5 (kvinta) - za vzornou reprezentaci školy v krajských a celostátních recitačních soutěžích - za výborný prospěch po celou dobu studia - v roce 2013 získal 1. místo v mezinárodní

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Pehled akcí: 2. pololetí 2008/09

Pehled akcí: 2. pololetí 2008/09 Pehled akcí: 2. pololetí 2008/09 Stední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostedí-schola Humanitas Termín Akce Tídy Uitelé Místnosti 1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. Zveejnní témat ZP 3.A, 3.B

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 6. březnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

Ocenění NFGB. Broumov, 31. října 2014 Stará radnice

Ocenění NFGB. Broumov, 31. října 2014 Stará radnice Ocenění NFGB Broumov, 31. října 2014 Stará radnice Správní rada NF GB předsedkyně Ing. Zdena Cikrytová členové MUDr. Luboš Hovorka RNDr. Karel Pelán Mgr. Jiří Ringel RNDr. Jan Strašil Ing. Lenka Zálišová

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2010/2011 10. Sálová kopaná futsal 11. Šplh Organizátor: OA ELDO, Střední Termín: 7., 8. a

Více

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Úspěchy žáků v mezinárodních kolech Středoevropská matematická olympiáda, kategorie A Poljak Marian sexta b 22. místo - bronzová medaile Úspěchy žáků v celostátních

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 7. 10. Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Filip Parkan 2. místo Ondřej Linhart 3. místo Ladislav Drápal 4. místo Karel

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Pochvaly ředitele školy za školní rok 2014/2015

Pochvaly ředitele školy za školní rok 2014/2015 Příjmení a jméno Třída Název soutěže a její úroveň - umístění Aktivita 1 Stará Tereza 1.O 1. místo v oblastním kole recitační soutěže Dětská scéna a postup na národní přehlídku 2 Šlachta David 1.O 3 Vrbová

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy 1 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 je škola v právní subjektivit,zízená od 1.1.1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová.IO školy je 6360 8944.Je zaazena

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Program: 1. Informace o činnosti oddílu za rok 2013: soutěže družstev turnaje jednotlivců pořádané naším oddílem výsledky našich hráčů na turnajích hospodaření oddílu

Více

Atletický mítink ČR neslyšících Olomouc, 11. října 2007

Atletický mítink ČR neslyšících Olomouc, 11. října 2007 Seznam účastníků I.PSKN Praha Bačkovský Karel 88 Bachovská Sandra 92 Brabec Lukáš 93 Burýšek Lukáš 92 Dunová Martina 93 Gorolová Diana 96 Janouchová Věra 94 Kočí Marek 95 Kovařovic Štěpán 94 Kratzmann

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 2. březnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2012 Pořadí družstev - chlapci

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2012 Pořadí družstev - chlapci REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2012 Pořadí družstev - chlapci Pořadatel: Active - SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a Cestovní kancelář BK Tour Termín: 19. října 2012 Místo konání: Hradec Králové, Malšova

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 Obsah Sportovní... 2 Přírodní vědy... 11 Společenské vědy... 15 Ostatní... 17 Pro přesun klikněte na požadovanou kategorii. Sportovní 14.10.2014 2.místo, kraj Přespolní běh

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Ostřetín,okres Pardubice za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Ostřetín,okres Pardubice za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Ostřetín,okres Pardubice za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy: škola s právním subjektem od 1. 1. 2000 Zřizovatel: obec Ostřetín Škola

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH (družstvo Pavláska) Jan Braun Kategorie: Junior Největší úspěchy v sezóně 2010/2011: 3. místo v Šumavském skimaratónu Nejoblíbenější předmět: Zeměpis Moje hobby: sport,

Více

DÍVKY - jednotlivci. Škola. Dosažené časy

DÍVKY - jednotlivci. Škola. Dosažené časy 1 Harásková Dominika 1991 Gymnázium Šumperk 2,85 2,64 3,02 3,09 3,28 5,49 2 Bajerová Soňa 1991 VPŠ a SPŠ MV Holešov 2,78 2,88 2,98 2,78 2,76 5,54 3 Skopalová Kateřina 1992 Gymnázium Šumperk 3,10 3,02 3,08

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více