ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV"

Transkript

1 ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV V Praze probhlo vyhodnocení celostátní soutže Mládí a vdní Osmilenný tým z kvarty se svým multimediálním projektem byl vyhodnocen mezi prvních deset nejlepších ve své kategorii. A postupuje do mezinárodního kola, jehož hodnocení probhne v srpnu Ukázka Odeslání školního projektu do soutže Venus Transit 2004 >>> Na plaveckém bazén v Police obsadilo družstvo starších dívek ve štafet 10 x 50 m v.zp. 2. místo FOTO V hale v Litomyšli naši stolní tenisté vybojovali 4. místo. FOTO Studentka Jana Dostálová (6. AV) zvítzila v soutži jednotlivky Atletického tyboje Pardubického kraje. >>> Na stadion v Litomyšli probhl Atletický tyboj. Družstva dorostenc a dorostenek získala 2. místo V hale ve Svitavách se konala II. olympiáda Pardubického kraje. Družstvo mladších dívek v košíkové vybojovalo 2. místo. FOTO V Litomyšlském DDM se konalo okresní kolo soutže Poznávání rostlin. Žákyn Marie Lopourová (3. AV) obsadila 2. místo a žák Jakub Berka (4. AV) se umístil na 3. míst DEN DTÍ >>> Tým osmi student z 4. AV dokonil a odeslal multimediální projekt do mezinárodní soutže Mládí a vdní > Ukázka Studenti z 4. AV byli na exkurzi v Moravském krasu. Navštívili jeskyni Balcarka a zajímavý pírodní objekt tzv. Rudické propadání Na stadion v Litomyšli probhlo okresní kolo soutže Atletický tyboj žactva. Družstvo mladších žáky obsadilo 5. místo V DDM v Moravské Tebové probhla soutž Poznávání rostlin. Marie Lopourová (3. AV) byla na 2. míst a Jakub Berka(4. AV) byl na 1. míst Slavnostní pedávání maturitních vysvdení tídy 4. A. >>> Maturanti 4. A v týdnu skládají zkoušku z dosplosti Na našem gymnáziu se uskutenilo setkání editel gymnázií s panem poslancem Mgr. Radko Martínkem Slavnostní pedávání maturitních vysvdení tídy 8. AV. >>> Na stadion v Litomyšli se konalo okresní kolo soutže Pohár eského rozhlasu. Družstvo mladších žáky obsadilo 4. místo a družstvo starších žáky obsadilo 5. místo Probhla veejná sbírka ve prospch handicapovaných dtských sportovc Svátek s Emilem. Akce se úastnili studenti 6. AV. Poadatelem této sbírky je Paralympijský výbor, akce probhla pod záštitou ministryn školství Pijímací zkoušky do tyletého studia. >>> Svatý týden tídy 4. A Maturanti 8. AV v týdnu skládají zkoušku z dosplosti V Brn se uskutenilo finále Galakoncertu, naši školu reprezentovala studentka 1. A Tereza Holanová a získala estné uznání V Pardubicích se konalo krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie E. Naši studenti patili mezi úspšné ešitele: Tomáš Jakl (4. AV); Milana Baslerová (4. AV); Kateina Štegnerová (4. AV) V DDM v Moravské Tebové probhla Soutž poznávání živoich. Student Jakub Berka (4. AV) ve své kategorii zvítzil; Josef Jílek (4. AV) byl na 2. míst a Marie Lopourová (3. AV) vybojovala 3. místo Gymnázium Moravská Tebová na základ grantu obdrželo od Pardubického kraje finanní dotaci na projekt D - Jazykové prostedky mládeže partnerské školy. Na projektu budou pracovat studenti našeho gymnázia a Schubartova Gymnázia v

2 Ulmu pod vedením vyuujících nmeckého jazyka Na II. základní škole v Moravské Tebové probhlo obvodní kolo soutže Pohár eského rozhlasu starších žák a žáky. Družstvo starších žák vybojovalo IV. místo a družstvo starších žáky II. místo Na II. základní škole v Moravské Tebové se konalo obvodní kolo soutže Pohár eského rozhlasu mladších žák a žáky. Družstvo mladších žák vybojovalo II. místo a družstvo mladších žáky I. místo Svatý týden tídy 8. AV STÁTNÍ SVÁTEK Pro tídu 2. AV byla uspoádána beseda pod názvem Panáek Sbráek. Týkala se problematiky tídní odpadu. Souástí byly i spolené výtvarné práce na téma istá a špinavá planeta STÁTNÍ SVÁTEK V Litomyšli se konalo Okresní kolo ve volejbale (dívky). Volejbalistky vybojovaly 3. místo Na naší škole se konalo Okresní kolo v košíkové SŠ (dívky). Naše reprezentantky vybojovaly 2. místo. FOTO Na Sportovním gymnáziu v Pardubicích probhlo semifinále Juniorského maratonu. Desetilenné družstvo z moravskotebovského gymnázia obsadilo 3. místo Studenti navštívili divadelní pedstavení: Peka Jan Marhoul v Klicperov divadle v Hradci Králové Dívky z 1. AV besedovaly na téma as promn Beseda na téma S tebou, o tob pro dívky 1. A V pátek pan Jan van Hemert, zakladatel výmnných studentských pobyt mezi gymnáziem a stední školou v holandském Vlaardingenu, spolu se leny Rotary Clubu navštívili naší šklolu >>> V moravskotebovském muzeu se konaly Dny slovenské kultury, kterou navštívili také naši studenti (5. 7. AV; A) Šestnáct student (1. 4.AV) vysazovalo stromky v rámci akce Zdravé msto FOTO V moravskotebovském muzeu se konaly Dny slovenské kultury, kterou navštívili také naši studenti (2. 4. AV) Na DDM v Litomyšli probhlo okresní kolo Biologické olympiády (kategorie C). Marie Lopourová (3. AV) se umístila na 11. míst Na moravskotebovském gymnáziu probhlo Okresní kolo ve florbale. Družstvo dívek nižšího gymnázia vybojovalo 2. místo Pijímací zkoušky do tyletého a osmiletého studia >>> V DDM v Hradci Králové se konalo krajské kolo Soutže v programování. Tomáš Jakl (4. AV) se umístil na 2. míst; Kateina Štegnerová (4. AV) obsadila 3. místo a Martin Dobroucký (7. AV) 3. místo. FOTO Na Gymnáziu ve Svitavách probhlo krajské kolo Biologické olympiády (kategorie B). Na 12. míst se umístil Martin Berka (5. AV) V Gymnáziu v Moravské Tebové se konalo Obvodní kolo ve florbale Dívky nižšího gymnázia vybojovaly 1. místo Na STŠMO v Moravské Tebové se konalo okresní kolo Stedoškolských her v košíkové. Chlapecké družstvo získalo 4. místo Studenti 7. AV a 3. A byli na exkurzi ve státním archivu v Litomyšli. Pejeme píjemné prožití svátk jara!!! dubna 2004 VELIKONONÍ PRÁZDNINY!! Studenti a studentky maturitních roník psali maturitní písemnou práci z eského jazyka Na Gymnáziu v Litomyšli se konalo okresní kolo Matematické olympiády (Z7; Z8). Žákyn Nela Újezdská získala 5. místo v kategorii Z7 a dalšími ešiteli byli David Boleslav a Pavel Max Zeman. V kategorii Z8 se Lenka Trantírková umístila na 5. míst; Lucie Miková a Marie Lopourová se dlí o místo.

3 V Pardubících jsme se zúastnili krajského kola Soutže v recitaci. V III. kategorii Tereza Marková získala estné uznání V DDM v Pardubicích se konalo krajské kolo Konverzaní soutže v anglickém jazyce. Jana Reslerová (4.AV) se umístila na 6. míst Ve Svitavách se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády (kategorie E). Kateina Štegnerová(4. AV) se umístila na 3. míst; Milana Baslerová (4. AV) byla na 4. míst a 5. místo získal Tomáš Jakl (4. AV) student septimy Martin Dobroucký reprezentoval naši školu v 53. roníku národního kola Matematické olympiády, kategorie P (programování) na Gymnáziu Jakuba Šaldy v Perov. Blahopejeme k 10. místu Studenti navštívili divadelní pedstavení: Ottello a Desdemona v Klicperov divadle v Hradci Králové Na Gymnáziu ve Svitavách se konalo okresní kolo Soutže pro dti a mládež v programování (Pascal, Delphi). Kateina Štegnerová (4. AV) soutžila v kategorii žáci a získala 2. místo, Tomáš Jakl (4. AV) 3. místo a Martin Dobroucký (7. AV) se umístil v kategorii mládež na 2. míst V Moravské Tebové se konalo krajské kolo pvecké soutže Zlatý kos. Magdaléna Šmídová (2. AV) získala estné uznání ve II. kategorii a Tereza Holanová (1. A) se umístila na 1. míst Studentka Pavlína VYmtalová (4. AV) reprezentovala naši školu v oblastním kole pvecké soutže Zpíváme pro radost a ve své kategorii se umístila na 2. míst. Blahopejeme k pknému umístní Studentka Veronika Tesaová (8. AV) reprezentovala naši školu v regionálním kole Soutže v latin, která se uskutenila v Praze. Blahopejeme k pknému umístní Studenti 7. AV; 8. AV; 3. A; 4. A besedovali s poslancem Parlamentu R Mgr. Radkem Matrínkem Studenti 5. AV a 1. A absolvovali týdenní lyžaský kurz ve Špindlerov Mlýn První dv vyuovací hodiny naši studenti ešili matematickou soutž Klokan. Umístní v jendotlivých kategoriích: Benjamín: Vít Beneš (1. AV) Kadet: Jan Faltýnek (4. AV) Junior: Vít Šimeek (2. A) Student: Martin Dobrucký (7. AV) Družstvo mladších dívek v krajském kole košíkové ve Sportovní hale Hemanova Mstce vybojovalo 3. místo Na Gymnáziu ve Svitavách se konalo okresní kolo Zempisné olympiády. V kategorii A se na 13. míst umístil Jíí Neubauer (1. AV); v kategorii C na 4. míst Jan Faltýnek (4. AV) a v kategorii D na 8. míst Martin Berka (5. AV) Na IV. ZŠ ve Svitavách probhklo okresní kolo Pythagoriády. Úspšným ešitelem byl Vít Beneš (1.AV) Student Josef Jílek (4. AV) reprezentoval naši školu v krajském kole Matematické olympiády (Z9) na ZŠ Reslerova Pardubice. Umístil se na 3. míst Na Gymnáziu v Pardubicích se konalo krajské kolo soutže Konverzace v anglickém jazyce. Sextán Michal Nováek obsadil 4. místo Žáci 2. AV absolvovali na týdenní lyžaský kurz ve Špindlerov Mlýn Školní kolo Biologické olympiády kategorie C. Nejúspšnjšími ešitelkami se staly žákyn Marie Lopourová (3. AV) a Paula Helebrandová (3. AV) Okresní kolo košíkové (mladší dívky) se konalo na ZŠ v Msteku Trnávka. Naše družstvo se umístilo na 1. míst V Ottendorfov dom ve Svitavách se konalo okresní kolo v recitaci. Ve 3. kategorii zvítzila Barbora Marková (1. AV) a postupuje do krajského kola. Markéta Rodová (4. AV) získala estné uznání Studenti tíd 3. A a 7. AV byli na exkurzi v brnnském pivovae Florbal - kvalifikace republikového kola (dívky S) se konala ve Sportovní hale SK v Perov. Družstvo se umístilo na 5. míst Na Obchodní akademie ve Svitavách se konalo okresní kolo Olympiády z eského jazyka. V II. kategorii si nejlépe z naší školy vedla Linda Skoupá a umístila se na 4. míst.

4 Na škole probhlo školní kolo Zempisné olympiády. Nejlepším školním olympionikem v zempise se stal Martin Berka (5. AV) V DDM se konalo finále soutže "Letem svtem". Jakub Král (2. AV) se ve své kategorii umístil na 1. míst. Josef Jílek (4. AV) získal 2. místo a Jan Faltýnek (4. AV) byl na 3. míst ve své kategorii V jídeln Hedvy se konal 25. reprezentaní ples gymnázia Žáci tercie odjeli do televizního studia T1 v Ostrav, kde se zúastnili natáení televizní soutže Bludišt. Družstvo z gymnázia pod vedením kapitánky Lucie Mikové a len Libora Cacha, Marie Lopourové a Ondeje Schneidera milo své síly a znalosti se soutžícími z Gymnázia Hluín. Ostatní žáci tvoili publikum. Jak takové natáení probíhá mžete vidt na fotografiích. Záznam soutže uvidíte 6. kvtna 2004 v 16:45 na T Okresní kolo Konverzace z anglického jazyka (II. kategorie) v Litomyšli - žákyn Jana Reslerová (4. AV) se umístila na 1. míst Deset student se zúastnilo výstavy "Botanik J. G. Mendel" v Mstském muzeu Školní kolo Biologické olympiády. V kategorii A zvítzila Markéta Ondrová (3. A), v kategorii B zvítzil Martin Berka (5. AV) a Lukáš Polák (2. A) února 2004 JARNÍ PRÁZDNINY!! Obvodní kolo starších žáky v košíkové na II. ZŠ v Moravské Tebové. Žákyn obsadily nejlepší píku a postupují dále Obvodní kolo starších žák v košíkové na II. ZŠ v Moravské Tebové. "Jsme druzí!", eklo nominované družstvo Okresní kolo Konverzace z anglického jazyka (III. kategorie) v Jevíku. Student Michal Nováek (6. AV) se umístil na 1. míst Žákyn Lucie Miková (2. AV) a Milana Baslerová (4. AV) úspšn reprezentovaly okresní kolo Olympiády z eského jazyka I. kategorie ve Svitavách Okresní kolo Olympiády z djepisu ve Svitavách. Žák Stanislav Gregor (4. AV) získal 8. místo a žák Miroslav Kubín získal 12. místo Školní kolo Olympiády z biologie. V kategorii A se na 1. míst umístila Markéta Ondrová (3.A). V kategorii B se na 1. míst umístil Matrin Berka (5. AV); na 2. míst umístil Lukáš Polák (2. A) Maturitní ples 4. A a 8. AV FOTO Beseda "Totáln nasazeni" pro studenty AV a A První ast soutže Letem svtem pro žáky z tercie a kvarty se konala na gymnáziu a do dalšího kola postupují tito žáci: Hájek (3. AV) a Josef Jílek a Jan Faltýnek (4. AV) Školní kolo v Pythágoriád pro žáky primy a sekundy. Soutžící s nejvtším potem bod v 1. AV byl Vítzslav Beneš. V sekund nejvíce bod získal Kamil Doležal V DDM se konalo Obvodní kolo v recitaní soutži. V III. kategorii (prima, sekunda) se na 1. míst umístila Barbora Marková.V IV. kategorii (tercie, kvarta) 2. místo obsadila Markéta Rodová Erbenova Kytice - beseda pro studenty 4. A a 8. AV Na škole probhlo školní kolo Konverzaní soutže v anglickém jazyce III. kategorie. Výsledky: Michal Nováek (6. AV) Eva Hlaváová (7. AV) Martin Dostál (2. A) Vítz kategorie postupuje do okresného kola Na škole probhlo školní kolo Konverzaní soutže v anglickém jazyce II. kategorie. Výsledky: Jana Reslerová (4. AV) Markéta Rodová (4. AV) Eva Tesaová (4. AV) Vítz kategorie postupuje do okresného kola První ast soutže Letem svtem pro žáky z primy a sekundy se konala na

5 gymnáziu a do dalšího kola postupují žáci: Jakub Král (2. AV) a Hampl (2. AV) Studenti se zúastnili besedy ekni drogám ne Studenti AV; 1-2. se zúastnili besedy "Totáln nasazeni" Poprve se uskutenilo školní kolo Soutže v latinském jazyce. Nejlepší byla studentka Veronika Tesaová (8. AV) V naší tlocvin se uskutenilo Obvodní kolo starších žák ve florbale. Žáci tercie a kvarty se umístili na 3. míst V hale Na stelnici se konalo Krajské kolo stedních škol dívek ve florbale. Studentky se umístily na 1. míst Divadlo Detektivové pro 1. AV až 4. AV Pololetní prázdniny Vysvdení za I. pololetí školního roku 2003/ V tlocvin Gymnázia Moravská Tebová se konalo Obvodní kolo ve florbale v kategorii mladší žáci. Družstvo složené z žák 1. AV a 2. AV se umístilo na 4. míst Ve Svitavách se konalo okresní kolo v Matematické olympiád (kategorie Z9). Josef Jílek (4. AV) a Tomáš Jakl (4. AV) se zúastní okresního kola a úspšným ešitelem je "Pepa", postupuje do krajského kola Na škole probhlo školní kolo Konverzaní soutže v anglickém jazyce I. kategorie. Výsledky: Simona Spisarová (2. AV) Tomáš Burian (2. AV) Ondej Kalhaus (2. AV) Ve dnech ledna 2004 se v Hluku u Uherského Hradišt konalo republikové finále ve stolním tenise družstev a jednotlivc. Družstvo ve složení Jakub Ertl (6. AV), Jií Skácelík (2. A) Lukáš Ertl (8. AV) vybojovalo 6.místo. V jednotlivcích se umístili na míst. FOTO Okresní kolo ve florbale se konalo v tlocvin GY Moravská Tebová. Naši studenti obsadili 3. místo Student Tomáš Beka (8. AV) reprezentoval naši školu v krajském kole Fyzikální olympiády, kategorie A na Gymnáziu v Pardubicích a umístil se na 7. míst Naši studenti se zúatnili výchovného koncertu Jazz a populární hudba v kinosále MKIS Martin Dobroucký (7. AV) je jedním z úspšných ešitel krajského kola Olympiády z matematiky v Pardubicích Divadelní pedstavení Blecha Jevgenije Zamjatina v Klicperov divadle v Hradci Králové navštivili starší studenti Probhlo I. školní kolo Astronomické olympiády. Žák Jíí Hájek (3. AV) postoupil do II. kola Martin Dobroucký (7. AV) ešil Olympiádu z programování (krajské kolo) a umístil se na 1. míst a postupuje do celostátního kola První školní den roku 2004 Pejeme píjemné prožití vánoních svátk, mnoho zdraví, štstí v roce A studentm mnoho studijních úspch!!! Zaátek zimních prázdnin Jak jsme strávili poslední školní den v roce FOTO Probhlo školní kolo Olympiády z eského jazyka. V I. kategorii se na 1. míst umístila Jana Reslerová (4. AV); na druhém Milana Baslerová (4. AV). V II. kategorii: 1. místo - Linda Skoupá (7. AV); 2. místo - Irena Mrvová; 3. místo - Tereza Holanová (1. A) V tlocvin moravskotebovského gymnázia se uskutenilo Obvodní kolo ve florbale. Naši studenti získali 1. místo Okresního kola Stedoškolských her ve florbale v hale Na stelnici ve Svitavách se zúastnily naše studentky, které obsadily 2. místo.

6 Studenti vyššího GY zhlédli divadelní pedstavení v anglickém jazyce Inspector Colls v divadle KD Rubín Brno Studenti Jakub Ertl, Lukáš Ertl, Jií Skácelík se v Litomyšli zúastnili Krajského kola ve stolním tenise družstev a získali 1. místo Školní kolo pvecké soutže Zlatý kos. Lucie Miková (3. AV) obsadila 1. místo; Pavlína Vymtalová (4. AV) 2. místo a Magdalena Šmídová (2. AV) 3. místo v II. kategorii. Ve III. kategorii na I. míst zvítzila Tereza Holanová (1. A).BLAHOPEJEME! Vybraní studenti 3. A; 4. A; 7. AV; 8. AV navšívili pedvánoní Víde. FOTO V tlocvin Gymnázia Moravská Tebová se konal Turnaj ve florbale (obvodní kolo). Dorostenky získaly 1. místo V Litomyšli se konalo Okresní kolo ve stolním tenise družstev všech vkových kategorií. Naši dorostenci obsadili 1. místo, starší žáci 2. a mladší žáci vybojovali 6. místo Stedoškolské hry ve volejbale ve Slatianech. Naše studentky obsadily 2. místo Školní kolo Olympiády z matematiky (2. ást), kategorie A. Úspšnými ešiteli byli Martin Dobroucký (7. AV) a Michal Beka (8. AV) Soutž jednotlivc ve stolním tenise (obvodní kolo). V kategorii starších žák 1. místo obsadil Patrik Zítka; 3. píku vybojoval Jakub Berka Soutž jednotlivc ve stolním tenise (obvodní kolo) v hale stolního tenisu TJ Slovan Moravská Tebová. V kategorii mladších žák se na 2. míst umístil Petr Jassa Hodnocení prospchu za 1. tvrtletí šk. r. 2003/2004, plenární schze SRPŠ a tídní schzky Stedoškolské hry - odbíjená chlapci, místo konání SOŠT v Litomyšli. Studenti obsadili 4. místo Pohár 17. listopadu - košíková. Naši studenti obhájili 2. místo STÁTNÍ SVÁTEK Návštva divadelního pedstavení DON JUAN v Hradci Králové DEN OTEVENÝCH DVEÍ V úterý se v Litomyšli konaly Stedoškolské hry ve volejbale dívek. Studentky se umístily na 1. míst! Žáci 1. AV návštívili divadelní pedstavení Singspiel: Der Wolf und die Hexe Podzimní prázdniny STÁTNÍ SVÁTEK Podzimní prázdniny Studenti maturitních roník navštívili prezentaci škol "Gaudeamus" v Brn V Moravské Tebové se konal Atletický víceboj. Markéta Rodová - 2. místo; Jana Muselíková - 2. místo; Petr Keclík - 3. místo; Jakub Král - 2. místo V Pardubicích se konalo krajské kolo pvecké soutže Brána a 2. místo obsadila studentka 1. A Tereza Holanová OSLAVY 200 let Gymnázia FOTO U píležitosti 200. výroí oslav probhl na naší škole Turnaj smíšených družstev v košíkové (SŠ), za úasti STŠMO Moravská Tebová; SOŠ, SOU a OU Moravská Tebová; Gymnázium Jevíko; Gymnázium Moravská Tebová. Družstvo naší školy se umístilo na 1. míst. Poté se vítzové utkali v exibiním bylo utkání vítzné družstvo versus uitelé. Zvítzili uitelé Okresní kolo v pespolním bhu v Moravské Tebové. Hoši v mladší kategorii získali 2. místo. Markéta Rodová se umístila na 1. míst a Petra Kubínová vybojovala 5. místo U píležitosti oslav 200. výroí založení školy probhl Turnaj v košíkové smíšených družstev mezi jednotlivými roníky. Zvítzilo družstvo složené ze student 4. A a 8. AV Na hišti II. ZŠ v Moravské Tebové probhla bžecká štafeta "Zátopkova desítka" za úasti 6 družstev kategorie ZŠ a jednoho družstva kategorie SŠ. Žáci nižšího gymnázia získali 2. místo V Litomyšli se konal Stedoškolský pohár v lehké atletice (krajské kolo). Naši

7 studenti v kategorii chlapc obsadili 5. místo V Moravské Tebové probhlo obvodní kolo v pespolním bhu. V mladší kategorii obsadilo družstvo chlapc mladších žák B 1. místo, družstvo chlapc mladších žák A 3-4. místo; dívky v mladší kategorii se umístily na 3. míst; ve starší kategorii 3. místo obsadily dívky (družstvo A) a 4. místo obsadily dívky (družstvo B) Žáci 1. AV a 2. AV zhlédli divadelní pedstavení "Cesta kolem svta" Herci divadla MOKI Víde zahráli divadelní hru "Guliver mezi malými a Guliver mezi velkými". Pedstavení bylo ureno pro tídy 1. AV a 4. AV Maturanti byli na exkurzi v jaderných elektrárnách - Dukovany, Dalešice Na II. ZŠ v Moravské Tebové se konalo obvodní kolo Malé kopané (starší žáci). Umístili jsme se na 4. míst Okresní kolo Stedoškolského poháru v lehké atletice probhlo v Litomyšli. Naši studenti obsadili 2. místo a studentky obsadily 5. místo Zúastnili jsme se obvodního kola v Malé kopané (starší žáci) Bh Terryho Foxe Akce Srdíkový den. Zúastnili se studenti 3. A Zahájení školního roku 2003/2004

Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7.

Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV FOTO 23. 6. 2005 V soutži O nejlepší webové stránky Jan Faltýnek (5. AV)

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

Moravská Třebová projektový den Turistika a pobyt v přírodě 3. AV

Moravská Třebová projektový den Turistika a pobyt v přírodě 3. AV 30. červen Moravská Třebová vysvědčení 29. červen Moravská Třebová Den dětí na gymnáziu 29. červen Praha exkurze Titanic 3. AV 29. červen Moravská Třebová Sportovní den (5.-7. AV, 2.-3. IS) 28. červen

Více

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech.

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. V období 2011 2013 realizujeme se školami z Finska, Německa a Nizozemska projekt "We

Více

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25.

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. 27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. červen Moravská Třebová Den dětí na gymnáziu Kutálej se, kutálej 24.

Více

PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Září 31. 8. 2. 9. GO kurz třídy 1. A 2. 4. 9. GO kurz třídy 1.C 14. 20. 9. Anglie a Wales, zúčastnili se vybraní studenti vyššího stupně gymnázia,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL VII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE STŘEDOČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Základní!kola Bene!ov " Jiráskova 888, S-trio SP# Bene!ov, Sport " hobby Bene!ov, Kony Video, Squash Trio, SK Florbal Bene!ov a St edo eský

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2013/2014

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2013/2014 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2013/2014 2. 4. 9. GO kurz třídy 1. A 4. 6. 9. GO kurz třídy 1. C 5. 9. 9. Mezinárodní divadelní festival ARTSY FARTSY 14. 9. Hudební skupina NEZBAND

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ 2012 30.9. - 2.10.2011 Úvodní soustředění Talnet 12.9. - 23.12. - Školní kola AO (kategorie C, D, E, F, G, H); kategorie A, B do

HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ 2012 30.9. - 2.10.2011 Úvodní soustředění Talnet 12.9. - 23.12. - Školní kola AO (kategorie C, D, E, F, G, H); kategorie A, B do HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ 2012 30.9. - 2.10.2011 Úvodní soustředění Talnet 12.9. - 23.12. - Školní kola AO (kategorie C, D, E, F, G, H); kategorie A, B do 15.11. 11 / 2011 - Školní kola Pythagoriády pro 5.-

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2015/2016 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo (pouze 1. 10. místo) okresní kolo (pouze 1. 5. místo) Chemická

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015 XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICE září 2014 květen 2015 Krajské olympiády se zúčastnilo: 46 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 32 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.296 startujících Regionálních

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Září 30. 8. 1. 9. GO KURZ třídy 1. A 1. 3. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 16. 22. 9. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY výtvarná soutěž,

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 Únor 1. 2. okresní kolo dějepisné olympiády, Roman NOVÁK (4. A) 2. místo 6. 2. 10. 2. lyžařský výcvik třídy 2. A 7. 2. okresní kolo soutěže

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE. CORNY středoškolský atletický pohár. Konečné pořadí dívek : Konečné pořadí chlapců :

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE. CORNY středoškolský atletický pohár. Konečné pořadí dívek : Konečné pořadí chlapců : XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE CORNY středoškolský atletický pohár Konečné pořadí dívek : 1. Gymnázium Dašická Pardubice 7.459 bodů 2. Gymnázium Mozartova Pardubice 7.330 3. Gymnázium Česká Třebová 6.836

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. SVITAVY září 2015 květen 2016

XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. SVITAVY září 2015 květen 2016 XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE SVITAVY září 2015 květen 2016 Krajské olympiády se zúčastnilo: 44 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 29 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.330 startujících Regionálních

Více

Ocenění Broumov, 20. října 2009 Stará radnice

Ocenění Broumov, 20. října 2009 Stará radnice Ocenění 2009 Broumov, 20. října 2009 Stará radnice školní rok 2008/2009 NOMINACE kategorie sport Martina Routková,kvarta za úspěšnou reprezentaci školy ve sportu především v různých atletických soutěžích

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

STUDENT A. Aktualizace provedena dne: SOUTĚŽ MLÁDÍ HUMPOLEC 2011/2012 VÝSLEDKY 12. ROČNÍKU. celkem JMÉNO STUDENTA

STUDENT A. Aktualizace provedena dne: SOUTĚŽ MLÁDÍ HUMPOLEC 2011/2012 VÝSLEDKY 12. ROČNÍKU. celkem JMÉNO STUDENTA Aktualizace provedena dne: 8.10.2012 STUDENT A pořadí v soutěži ŠKOLA Školní kolo ( Místní kolo ( Okresní kolo - Okresní kolo - (body) (body) - místo - účast Okresní kolo - umístění Krajské kolo - Krajské

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2006/2007 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Ladislav ZIBURA 7. místo v okresním

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Ú N O R LEDEN Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov 2.1.2017 Župní přebor ve skoku o tyči - Opava 14. až Mistrovství MaS ve vícebojích a v chůzi (Ostrava Vítkovice) 15.1.2017 17.1.2017 Athletics Indoor

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH Školní rok 2003/2004 Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá ČERVENEC 27.7.-31.7. Večerníčky v parku divadlo a čtení Park nebo podkroví

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Hana DVOŘÁKOVÁ tercie 4. místo 2. kategorie

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Sarah Stambolidisová O7 (septima)

Sarah Stambolidisová O7 (septima) 2015 Dominik Stejskal O5 (kvinta) - za vzornou reprezentaci školy v krajských a celostátních recitačních soutěžích - za výborný prospěch po celou dobu studia - v roce 2013 získal 1. místo v mezinárodní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100 Výroní zpráva 2001/2002 Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová,Kostelní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

XII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. CHRUDIM říjen 2013 květen 2014

XII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. CHRUDIM říjen 2013 květen 2014 XII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE CHRUDIM říjen 2013 květen 2014 Krajské olympiády se zúčastnilo: 40 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 27 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.469 startujících Regionálních

Více

ZÁŘÍ Meditační dny prim

ZÁŘÍ Meditační dny prim ZÁŘÍ 2016 1. 9. Čt Zahájení školního roku 2. 9. Pá 3. 9. So DS 4. 9. Ne 5. 9. Po Týden kurzů a projektů 6. 9. Út Týden kurzů a projektů 7. 9. St Týden kurzů a projektů 8. 9. Čt Týden kurzů a projektů 9.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

Pehled akcí: 2. pololetí 2008/09

Pehled akcí: 2. pololetí 2008/09 Pehled akcí: 2. pololetí 2008/09 Stední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostedí-schola Humanitas Termín Akce Tídy Uitelé Místnosti 1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. Zveejnní témat ZP 3.A, 3.B

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Co zajímavého jsme objevili v kronikách

Co zajímavého jsme objevili v kronikách Co zajímavého jsme objevili v kronikách 1977/78 - VI.A třída p. uč. J. Hadačové jako první vyhlásila svůj závazek na úklid v nové škole. - 18.2.1978 jsme se přestěhovali do nové školy. - Byla zrušena jednotřídní

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 6. březnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 BŘEZEN 4. VC v hodu břemenem 7. Veřejný závod na dráze 24. M ČR v přespolním běhu všech kategorií Střelské Hoštice M ČR v chůzi na 50 km mužů Dudince 1. kolo chůze extraliga mužů

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 9. a 12. 10. Školní kolo PYTHAGORIÁDY (6. 8. třída) Nejúspěšnější řešitelé: 6. třída - Marek Poledna, Matěj Stoklasa 7. třída - Lucie

Více

Harmonogram soutěží 2017 / 2018

Harmonogram soutěží 2017 / 2018 Harmonogram soutěží 2017 / 2018 MO - Z5 a Z9 školní kolo 1. část do 24.11.2017; MO - kat. P školní kolo do 15.11.2017 MO - kat. A školní kolo, domácí část do 4.12.2017; MO - kat. A školní kolo 12.12.2017

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

KOPANÁ : září 2006 / květen místo v Krajském finále Plzeňského kraje. PŘESPOLNÍ BĚH : říjen HOKEJBAL : říjen 2006

KOPANÁ : září 2006 / květen místo v Krajském finále Plzeňského kraje. PŘESPOLNÍ BĚH : říjen HOKEJBAL : říjen 2006 KOPANÁ : září 2006 / květen 2007 Mladší žáci ( hoši ) : 10. místo v okrese ( 20 týmů ) Starší žáci ( hoši ) : 1. místo v okrskovém kole 1. místo v okrese / titul Mistři okresu ( 20 týmů ) D. Fehér T. Vrba,

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Reprezentanti Gymnázia Kojetín ve školním roce

Reprezentanti Gymnázia Kojetín ve školním roce Reprezentanti Gymnázia Kojetín ve školním roce 2014-2015 Debatní liga Lukáš Galeta V5, Ondřej Gardavský V5, Erik Szcotka V5, Čeněk Bleša 2. roč., Miroslav Horňák V4, Filip Indrák V4, Petr Langr V4, Jakub

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2014 podzim 4.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (16:00) 9.9. praktické maturitní zkoušky

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Zpravodaj duben č.2-2017 Budova gymnázia se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci elektrorozvodů, topení, vodovodů a odpadů za více jak 10 mil. Kč. O provozním zabezpečení

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka vedoucí družstva: Jan Cikán 1. kolo 16. května Liberec Sokol Hradec Králové 2. kolo 30. května Nové Město nad Metují 3. kolo 13.

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Ocenění NFGB. Broumov, 31. října 2014 Stará radnice

Ocenění NFGB. Broumov, 31. října 2014 Stará radnice Ocenění NFGB Broumov, 31. října 2014 Stará radnice Správní rada NF GB předsedkyně Ing. Zdena Cikrytová členové MUDr. Luboš Hovorka RNDr. Karel Pelán Mgr. Jiří Ringel RNDr. Jan Strašil Ing. Lenka Zálišová

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. březnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více