ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV"

Transkript

1 ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV V Praze probhlo vyhodnocení celostátní soutže Mládí a vdní Osmilenný tým z kvarty se svým multimediálním projektem byl vyhodnocen mezi prvních deset nejlepších ve své kategorii. A postupuje do mezinárodního kola, jehož hodnocení probhne v srpnu Ukázka Odeslání školního projektu do soutže Venus Transit 2004 >>> Na plaveckém bazén v Police obsadilo družstvo starších dívek ve štafet 10 x 50 m v.zp. 2. místo FOTO V hale v Litomyšli naši stolní tenisté vybojovali 4. místo. FOTO Studentka Jana Dostálová (6. AV) zvítzila v soutži jednotlivky Atletického tyboje Pardubického kraje. >>> Na stadion v Litomyšli probhl Atletický tyboj. Družstva dorostenc a dorostenek získala 2. místo V hale ve Svitavách se konala II. olympiáda Pardubického kraje. Družstvo mladších dívek v košíkové vybojovalo 2. místo. FOTO V Litomyšlském DDM se konalo okresní kolo soutže Poznávání rostlin. Žákyn Marie Lopourová (3. AV) obsadila 2. místo a žák Jakub Berka (4. AV) se umístil na 3. míst DEN DTÍ >>> Tým osmi student z 4. AV dokonil a odeslal multimediální projekt do mezinárodní soutže Mládí a vdní > Ukázka Studenti z 4. AV byli na exkurzi v Moravském krasu. Navštívili jeskyni Balcarka a zajímavý pírodní objekt tzv. Rudické propadání Na stadion v Litomyšli probhlo okresní kolo soutže Atletický tyboj žactva. Družstvo mladších žáky obsadilo 5. místo V DDM v Moravské Tebové probhla soutž Poznávání rostlin. Marie Lopourová (3. AV) byla na 2. míst a Jakub Berka(4. AV) byl na 1. míst Slavnostní pedávání maturitních vysvdení tídy 4. A. >>> Maturanti 4. A v týdnu skládají zkoušku z dosplosti Na našem gymnáziu se uskutenilo setkání editel gymnázií s panem poslancem Mgr. Radko Martínkem Slavnostní pedávání maturitních vysvdení tídy 8. AV. >>> Na stadion v Litomyšli se konalo okresní kolo soutže Pohár eského rozhlasu. Družstvo mladších žáky obsadilo 4. místo a družstvo starších žáky obsadilo 5. místo Probhla veejná sbírka ve prospch handicapovaných dtských sportovc Svátek s Emilem. Akce se úastnili studenti 6. AV. Poadatelem této sbírky je Paralympijský výbor, akce probhla pod záštitou ministryn školství Pijímací zkoušky do tyletého studia. >>> Svatý týden tídy 4. A Maturanti 8. AV v týdnu skládají zkoušku z dosplosti V Brn se uskutenilo finále Galakoncertu, naši školu reprezentovala studentka 1. A Tereza Holanová a získala estné uznání V Pardubicích se konalo krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie E. Naši studenti patili mezi úspšné ešitele: Tomáš Jakl (4. AV); Milana Baslerová (4. AV); Kateina Štegnerová (4. AV) V DDM v Moravské Tebové probhla Soutž poznávání živoich. Student Jakub Berka (4. AV) ve své kategorii zvítzil; Josef Jílek (4. AV) byl na 2. míst a Marie Lopourová (3. AV) vybojovala 3. místo Gymnázium Moravská Tebová na základ grantu obdrželo od Pardubického kraje finanní dotaci na projekt D - Jazykové prostedky mládeže partnerské školy. Na projektu budou pracovat studenti našeho gymnázia a Schubartova Gymnázia v

2 Ulmu pod vedením vyuujících nmeckého jazyka Na II. základní škole v Moravské Tebové probhlo obvodní kolo soutže Pohár eského rozhlasu starších žák a žáky. Družstvo starších žák vybojovalo IV. místo a družstvo starších žáky II. místo Na II. základní škole v Moravské Tebové se konalo obvodní kolo soutže Pohár eského rozhlasu mladších žák a žáky. Družstvo mladších žák vybojovalo II. místo a družstvo mladších žáky I. místo Svatý týden tídy 8. AV STÁTNÍ SVÁTEK Pro tídu 2. AV byla uspoádána beseda pod názvem Panáek Sbráek. Týkala se problematiky tídní odpadu. Souástí byly i spolené výtvarné práce na téma istá a špinavá planeta STÁTNÍ SVÁTEK V Litomyšli se konalo Okresní kolo ve volejbale (dívky). Volejbalistky vybojovaly 3. místo Na naší škole se konalo Okresní kolo v košíkové SŠ (dívky). Naše reprezentantky vybojovaly 2. místo. FOTO Na Sportovním gymnáziu v Pardubicích probhlo semifinále Juniorského maratonu. Desetilenné družstvo z moravskotebovského gymnázia obsadilo 3. místo Studenti navštívili divadelní pedstavení: Peka Jan Marhoul v Klicperov divadle v Hradci Králové Dívky z 1. AV besedovaly na téma as promn Beseda na téma S tebou, o tob pro dívky 1. A V pátek pan Jan van Hemert, zakladatel výmnných studentských pobyt mezi gymnáziem a stední školou v holandském Vlaardingenu, spolu se leny Rotary Clubu navštívili naší šklolu >>> V moravskotebovském muzeu se konaly Dny slovenské kultury, kterou navštívili také naši studenti (5. 7. AV; A) Šestnáct student (1. 4.AV) vysazovalo stromky v rámci akce Zdravé msto FOTO V moravskotebovském muzeu se konaly Dny slovenské kultury, kterou navštívili také naši studenti (2. 4. AV) Na DDM v Litomyšli probhlo okresní kolo Biologické olympiády (kategorie C). Marie Lopourová (3. AV) se umístila na 11. míst Na moravskotebovském gymnáziu probhlo Okresní kolo ve florbale. Družstvo dívek nižšího gymnázia vybojovalo 2. místo Pijímací zkoušky do tyletého a osmiletého studia >>> V DDM v Hradci Králové se konalo krajské kolo Soutže v programování. Tomáš Jakl (4. AV) se umístil na 2. míst; Kateina Štegnerová (4. AV) obsadila 3. místo a Martin Dobroucký (7. AV) 3. místo. FOTO Na Gymnáziu ve Svitavách probhlo krajské kolo Biologické olympiády (kategorie B). Na 12. míst se umístil Martin Berka (5. AV) V Gymnáziu v Moravské Tebové se konalo Obvodní kolo ve florbale Dívky nižšího gymnázia vybojovaly 1. místo Na STŠMO v Moravské Tebové se konalo okresní kolo Stedoškolských her v košíkové. Chlapecké družstvo získalo 4. místo Studenti 7. AV a 3. A byli na exkurzi ve státním archivu v Litomyšli. Pejeme píjemné prožití svátk jara!!! dubna 2004 VELIKONONÍ PRÁZDNINY!! Studenti a studentky maturitních roník psali maturitní písemnou práci z eského jazyka Na Gymnáziu v Litomyšli se konalo okresní kolo Matematické olympiády (Z7; Z8). Žákyn Nela Újezdská získala 5. místo v kategorii Z7 a dalšími ešiteli byli David Boleslav a Pavel Max Zeman. V kategorii Z8 se Lenka Trantírková umístila na 5. míst; Lucie Miková a Marie Lopourová se dlí o místo.

3 V Pardubících jsme se zúastnili krajského kola Soutže v recitaci. V III. kategorii Tereza Marková získala estné uznání V DDM v Pardubicích se konalo krajské kolo Konverzaní soutže v anglickém jazyce. Jana Reslerová (4.AV) se umístila na 6. míst Ve Svitavách se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády (kategorie E). Kateina Štegnerová(4. AV) se umístila na 3. míst; Milana Baslerová (4. AV) byla na 4. míst a 5. místo získal Tomáš Jakl (4. AV) student septimy Martin Dobroucký reprezentoval naši školu v 53. roníku národního kola Matematické olympiády, kategorie P (programování) na Gymnáziu Jakuba Šaldy v Perov. Blahopejeme k 10. místu Studenti navštívili divadelní pedstavení: Ottello a Desdemona v Klicperov divadle v Hradci Králové Na Gymnáziu ve Svitavách se konalo okresní kolo Soutže pro dti a mládež v programování (Pascal, Delphi). Kateina Štegnerová (4. AV) soutžila v kategorii žáci a získala 2. místo, Tomáš Jakl (4. AV) 3. místo a Martin Dobroucký (7. AV) se umístil v kategorii mládež na 2. míst V Moravské Tebové se konalo krajské kolo pvecké soutže Zlatý kos. Magdaléna Šmídová (2. AV) získala estné uznání ve II. kategorii a Tereza Holanová (1. A) se umístila na 1. míst Studentka Pavlína VYmtalová (4. AV) reprezentovala naši školu v oblastním kole pvecké soutže Zpíváme pro radost a ve své kategorii se umístila na 2. míst. Blahopejeme k pknému umístní Studentka Veronika Tesaová (8. AV) reprezentovala naši školu v regionálním kole Soutže v latin, která se uskutenila v Praze. Blahopejeme k pknému umístní Studenti 7. AV; 8. AV; 3. A; 4. A besedovali s poslancem Parlamentu R Mgr. Radkem Matrínkem Studenti 5. AV a 1. A absolvovali týdenní lyžaský kurz ve Špindlerov Mlýn První dv vyuovací hodiny naši studenti ešili matematickou soutž Klokan. Umístní v jendotlivých kategoriích: Benjamín: Vít Beneš (1. AV) Kadet: Jan Faltýnek (4. AV) Junior: Vít Šimeek (2. A) Student: Martin Dobrucký (7. AV) Družstvo mladších dívek v krajském kole košíkové ve Sportovní hale Hemanova Mstce vybojovalo 3. místo Na Gymnáziu ve Svitavách se konalo okresní kolo Zempisné olympiády. V kategorii A se na 13. míst umístil Jíí Neubauer (1. AV); v kategorii C na 4. míst Jan Faltýnek (4. AV) a v kategorii D na 8. míst Martin Berka (5. AV) Na IV. ZŠ ve Svitavách probhklo okresní kolo Pythagoriády. Úspšným ešitelem byl Vít Beneš (1.AV) Student Josef Jílek (4. AV) reprezentoval naši školu v krajském kole Matematické olympiády (Z9) na ZŠ Reslerova Pardubice. Umístil se na 3. míst Na Gymnáziu v Pardubicích se konalo krajské kolo soutže Konverzace v anglickém jazyce. Sextán Michal Nováek obsadil 4. místo Žáci 2. AV absolvovali na týdenní lyžaský kurz ve Špindlerov Mlýn Školní kolo Biologické olympiády kategorie C. Nejúspšnjšími ešitelkami se staly žákyn Marie Lopourová (3. AV) a Paula Helebrandová (3. AV) Okresní kolo košíkové (mladší dívky) se konalo na ZŠ v Msteku Trnávka. Naše družstvo se umístilo na 1. míst V Ottendorfov dom ve Svitavách se konalo okresní kolo v recitaci. Ve 3. kategorii zvítzila Barbora Marková (1. AV) a postupuje do krajského kola. Markéta Rodová (4. AV) získala estné uznání Studenti tíd 3. A a 7. AV byli na exkurzi v brnnském pivovae Florbal - kvalifikace republikového kola (dívky S) se konala ve Sportovní hale SK v Perov. Družstvo se umístilo na 5. míst Na Obchodní akademie ve Svitavách se konalo okresní kolo Olympiády z eského jazyka. V II. kategorii si nejlépe z naší školy vedla Linda Skoupá a umístila se na 4. míst.

4 Na škole probhlo školní kolo Zempisné olympiády. Nejlepším školním olympionikem v zempise se stal Martin Berka (5. AV) V DDM se konalo finále soutže "Letem svtem". Jakub Král (2. AV) se ve své kategorii umístil na 1. míst. Josef Jílek (4. AV) získal 2. místo a Jan Faltýnek (4. AV) byl na 3. míst ve své kategorii V jídeln Hedvy se konal 25. reprezentaní ples gymnázia Žáci tercie odjeli do televizního studia T1 v Ostrav, kde se zúastnili natáení televizní soutže Bludišt. Družstvo z gymnázia pod vedením kapitánky Lucie Mikové a len Libora Cacha, Marie Lopourové a Ondeje Schneidera milo své síly a znalosti se soutžícími z Gymnázia Hluín. Ostatní žáci tvoili publikum. Jak takové natáení probíhá mžete vidt na fotografiích. Záznam soutže uvidíte 6. kvtna 2004 v 16:45 na T Okresní kolo Konverzace z anglického jazyka (II. kategorie) v Litomyšli - žákyn Jana Reslerová (4. AV) se umístila na 1. míst Deset student se zúastnilo výstavy "Botanik J. G. Mendel" v Mstském muzeu Školní kolo Biologické olympiády. V kategorii A zvítzila Markéta Ondrová (3. A), v kategorii B zvítzil Martin Berka (5. AV) a Lukáš Polák (2. A) února 2004 JARNÍ PRÁZDNINY!! Obvodní kolo starších žáky v košíkové na II. ZŠ v Moravské Tebové. Žákyn obsadily nejlepší píku a postupují dále Obvodní kolo starších žák v košíkové na II. ZŠ v Moravské Tebové. "Jsme druzí!", eklo nominované družstvo Okresní kolo Konverzace z anglického jazyka (III. kategorie) v Jevíku. Student Michal Nováek (6. AV) se umístil na 1. míst Žákyn Lucie Miková (2. AV) a Milana Baslerová (4. AV) úspšn reprezentovaly okresní kolo Olympiády z eského jazyka I. kategorie ve Svitavách Okresní kolo Olympiády z djepisu ve Svitavách. Žák Stanislav Gregor (4. AV) získal 8. místo a žák Miroslav Kubín získal 12. místo Školní kolo Olympiády z biologie. V kategorii A se na 1. míst umístila Markéta Ondrová (3.A). V kategorii B se na 1. míst umístil Matrin Berka (5. AV); na 2. míst umístil Lukáš Polák (2. A) Maturitní ples 4. A a 8. AV FOTO Beseda "Totáln nasazeni" pro studenty AV a A První ast soutže Letem svtem pro žáky z tercie a kvarty se konala na gymnáziu a do dalšího kola postupují tito žáci: Hájek (3. AV) a Josef Jílek a Jan Faltýnek (4. AV) Školní kolo v Pythágoriád pro žáky primy a sekundy. Soutžící s nejvtším potem bod v 1. AV byl Vítzslav Beneš. V sekund nejvíce bod získal Kamil Doležal V DDM se konalo Obvodní kolo v recitaní soutži. V III. kategorii (prima, sekunda) se na 1. míst umístila Barbora Marková.V IV. kategorii (tercie, kvarta) 2. místo obsadila Markéta Rodová Erbenova Kytice - beseda pro studenty 4. A a 8. AV Na škole probhlo školní kolo Konverzaní soutže v anglickém jazyce III. kategorie. Výsledky: Michal Nováek (6. AV) Eva Hlaváová (7. AV) Martin Dostál (2. A) Vítz kategorie postupuje do okresného kola Na škole probhlo školní kolo Konverzaní soutže v anglickém jazyce II. kategorie. Výsledky: Jana Reslerová (4. AV) Markéta Rodová (4. AV) Eva Tesaová (4. AV) Vítz kategorie postupuje do okresného kola První ast soutže Letem svtem pro žáky z primy a sekundy se konala na

5 gymnáziu a do dalšího kola postupují žáci: Jakub Král (2. AV) a Hampl (2. AV) Studenti se zúastnili besedy ekni drogám ne Studenti AV; 1-2. se zúastnili besedy "Totáln nasazeni" Poprve se uskutenilo školní kolo Soutže v latinském jazyce. Nejlepší byla studentka Veronika Tesaová (8. AV) V naší tlocvin se uskutenilo Obvodní kolo starších žák ve florbale. Žáci tercie a kvarty se umístili na 3. míst V hale Na stelnici se konalo Krajské kolo stedních škol dívek ve florbale. Studentky se umístily na 1. míst Divadlo Detektivové pro 1. AV až 4. AV Pololetní prázdniny Vysvdení za I. pololetí školního roku 2003/ V tlocvin Gymnázia Moravská Tebová se konalo Obvodní kolo ve florbale v kategorii mladší žáci. Družstvo složené z žák 1. AV a 2. AV se umístilo na 4. míst Ve Svitavách se konalo okresní kolo v Matematické olympiád (kategorie Z9). Josef Jílek (4. AV) a Tomáš Jakl (4. AV) se zúastní okresního kola a úspšným ešitelem je "Pepa", postupuje do krajského kola Na škole probhlo školní kolo Konverzaní soutže v anglickém jazyce I. kategorie. Výsledky: Simona Spisarová (2. AV) Tomáš Burian (2. AV) Ondej Kalhaus (2. AV) Ve dnech ledna 2004 se v Hluku u Uherského Hradišt konalo republikové finále ve stolním tenise družstev a jednotlivc. Družstvo ve složení Jakub Ertl (6. AV), Jií Skácelík (2. A) Lukáš Ertl (8. AV) vybojovalo 6.místo. V jednotlivcích se umístili na míst. FOTO Okresní kolo ve florbale se konalo v tlocvin GY Moravská Tebová. Naši studenti obsadili 3. místo Student Tomáš Beka (8. AV) reprezentoval naši školu v krajském kole Fyzikální olympiády, kategorie A na Gymnáziu v Pardubicích a umístil se na 7. míst Naši studenti se zúatnili výchovného koncertu Jazz a populární hudba v kinosále MKIS Martin Dobroucký (7. AV) je jedním z úspšných ešitel krajského kola Olympiády z matematiky v Pardubicích Divadelní pedstavení Blecha Jevgenije Zamjatina v Klicperov divadle v Hradci Králové navštivili starší studenti Probhlo I. školní kolo Astronomické olympiády. Žák Jíí Hájek (3. AV) postoupil do II. kola Martin Dobroucký (7. AV) ešil Olympiádu z programování (krajské kolo) a umístil se na 1. míst a postupuje do celostátního kola První školní den roku 2004 Pejeme píjemné prožití vánoních svátk, mnoho zdraví, štstí v roce A studentm mnoho studijních úspch!!! Zaátek zimních prázdnin Jak jsme strávili poslední školní den v roce FOTO Probhlo školní kolo Olympiády z eského jazyka. V I. kategorii se na 1. míst umístila Jana Reslerová (4. AV); na druhém Milana Baslerová (4. AV). V II. kategorii: 1. místo - Linda Skoupá (7. AV); 2. místo - Irena Mrvová; 3. místo - Tereza Holanová (1. A) V tlocvin moravskotebovského gymnázia se uskutenilo Obvodní kolo ve florbale. Naši studenti získali 1. místo Okresního kola Stedoškolských her ve florbale v hale Na stelnici ve Svitavách se zúastnily naše studentky, které obsadily 2. místo.

6 Studenti vyššího GY zhlédli divadelní pedstavení v anglickém jazyce Inspector Colls v divadle KD Rubín Brno Studenti Jakub Ertl, Lukáš Ertl, Jií Skácelík se v Litomyšli zúastnili Krajského kola ve stolním tenise družstev a získali 1. místo Školní kolo pvecké soutže Zlatý kos. Lucie Miková (3. AV) obsadila 1. místo; Pavlína Vymtalová (4. AV) 2. místo a Magdalena Šmídová (2. AV) 3. místo v II. kategorii. Ve III. kategorii na I. míst zvítzila Tereza Holanová (1. A).BLAHOPEJEME! Vybraní studenti 3. A; 4. A; 7. AV; 8. AV navšívili pedvánoní Víde. FOTO V tlocvin Gymnázia Moravská Tebová se konal Turnaj ve florbale (obvodní kolo). Dorostenky získaly 1. místo V Litomyšli se konalo Okresní kolo ve stolním tenise družstev všech vkových kategorií. Naši dorostenci obsadili 1. místo, starší žáci 2. a mladší žáci vybojovali 6. místo Stedoškolské hry ve volejbale ve Slatianech. Naše studentky obsadily 2. místo Školní kolo Olympiády z matematiky (2. ást), kategorie A. Úspšnými ešiteli byli Martin Dobroucký (7. AV) a Michal Beka (8. AV) Soutž jednotlivc ve stolním tenise (obvodní kolo). V kategorii starších žák 1. místo obsadil Patrik Zítka; 3. píku vybojoval Jakub Berka Soutž jednotlivc ve stolním tenise (obvodní kolo) v hale stolního tenisu TJ Slovan Moravská Tebová. V kategorii mladších žák se na 2. míst umístil Petr Jassa Hodnocení prospchu za 1. tvrtletí šk. r. 2003/2004, plenární schze SRPŠ a tídní schzky Stedoškolské hry - odbíjená chlapci, místo konání SOŠT v Litomyšli. Studenti obsadili 4. místo Pohár 17. listopadu - košíková. Naši studenti obhájili 2. místo STÁTNÍ SVÁTEK Návštva divadelního pedstavení DON JUAN v Hradci Králové DEN OTEVENÝCH DVEÍ V úterý se v Litomyšli konaly Stedoškolské hry ve volejbale dívek. Studentky se umístily na 1. míst! Žáci 1. AV návštívili divadelní pedstavení Singspiel: Der Wolf und die Hexe Podzimní prázdniny STÁTNÍ SVÁTEK Podzimní prázdniny Studenti maturitních roník navštívili prezentaci škol "Gaudeamus" v Brn V Moravské Tebové se konal Atletický víceboj. Markéta Rodová - 2. místo; Jana Muselíková - 2. místo; Petr Keclík - 3. místo; Jakub Král - 2. místo V Pardubicích se konalo krajské kolo pvecké soutže Brána a 2. místo obsadila studentka 1. A Tereza Holanová OSLAVY 200 let Gymnázia FOTO U píležitosti 200. výroí oslav probhl na naší škole Turnaj smíšených družstev v košíkové (SŠ), za úasti STŠMO Moravská Tebová; SOŠ, SOU a OU Moravská Tebová; Gymnázium Jevíko; Gymnázium Moravská Tebová. Družstvo naší školy se umístilo na 1. míst. Poté se vítzové utkali v exibiním bylo utkání vítzné družstvo versus uitelé. Zvítzili uitelé Okresní kolo v pespolním bhu v Moravské Tebové. Hoši v mladší kategorii získali 2. místo. Markéta Rodová se umístila na 1. míst a Petra Kubínová vybojovala 5. místo U píležitosti oslav 200. výroí založení školy probhl Turnaj v košíkové smíšených družstev mezi jednotlivými roníky. Zvítzilo družstvo složené ze student 4. A a 8. AV Na hišti II. ZŠ v Moravské Tebové probhla bžecká štafeta "Zátopkova desítka" za úasti 6 družstev kategorie ZŠ a jednoho družstva kategorie SŠ. Žáci nižšího gymnázia získali 2. místo V Litomyšli se konal Stedoškolský pohár v lehké atletice (krajské kolo). Naši

7 studenti v kategorii chlapc obsadili 5. místo V Moravské Tebové probhlo obvodní kolo v pespolním bhu. V mladší kategorii obsadilo družstvo chlapc mladších žák B 1. místo, družstvo chlapc mladších žák A 3-4. místo; dívky v mladší kategorii se umístily na 3. míst; ve starší kategorii 3. místo obsadily dívky (družstvo A) a 4. místo obsadily dívky (družstvo B) Žáci 1. AV a 2. AV zhlédli divadelní pedstavení "Cesta kolem svta" Herci divadla MOKI Víde zahráli divadelní hru "Guliver mezi malými a Guliver mezi velkými". Pedstavení bylo ureno pro tídy 1. AV a 4. AV Maturanti byli na exkurzi v jaderných elektrárnách - Dukovany, Dalešice Na II. ZŠ v Moravské Tebové se konalo obvodní kolo Malé kopané (starší žáci). Umístili jsme se na 4. míst Okresní kolo Stedoškolského poháru v lehké atletice probhlo v Litomyšli. Naši studenti obsadili 2. místo a studentky obsadily 5. místo Zúastnili jsme se obvodního kola v Malé kopané (starší žáci) Bh Terryho Foxe Akce Srdíkový den. Zúastnili se studenti 3. A Zahájení školního roku 2003/2004

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Úvodník Informujeme - akce školy 19.4. 2005 20.4. 2005 obhajoby certifikátu Autodesk Academia 21.4. 2005 60. výro í holocaustu 22.4. 2005 22.4.

Úvodník Informujeme - akce školy 19.4. 2005 20.4. 2005 obhajoby certifikátu Autodesk Academia 21.4. 2005 60. výro í holocaustu 22.4. 2005 22.4. .4 2004/2005 Úvodník Zdravíme všechny, kteí už mají školy, stresu a zkouškového období dost Všimli jste si, že je ve škole více místa? Asi byly úspšné maturity. V posledním ísle tohoto školního roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5 RADA ŠKOLY...5 UČITELSKÝ SBOR...5 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...6 PŘEDMĚTOVÉ KOMISE...7

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 1. Charakteristika

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

ROČENKA GYMNÁZIA F. X. ŠALDY. v Liberci

ROČENKA GYMNÁZIA F. X. ŠALDY. v Liberci ROČENKA GYMNÁZIA F. X. ŠALDY v Liberci 2004 2 Adresa: GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec 11 tel.: 482 710 077, 482 710 240 fax: 485 103 880 Internet: http://www.gfxs.cz E-mail: sekretariat@gfxs.cz

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Výroční zpráva 2013/2014 Slovo úvodem Školní rok 2013/2014 se na Gymnáziu v Jevíčku odehrál ve znamení několika změn. Ředitelku gymnázia, která odešla na mateřskou

Více

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, 417 42 Krupka. Výroční zpráva o činnosti školy

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, 417 42 Krupka. Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, 417 42 Krupka Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Obsah OBSAH... 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1. PŘEHLED

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Sportovní gymnázium. Táborská 28, 326 00 Plzeň ROČENKA

Sportovní gymnázium. Táborská 28, 326 00 Plzeň ROČENKA Sportovní gymnázium Táborská 28, 326 00 Plzeň ROČENKA ROČENKA Sportovní gymnázium Ročenka SG byla vydána díky poskytnutému reklamnímu plnění Varga, Vacík & Partners advokátní kancelář s.r.o. Karolina Egersdorfová,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2011-2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2006 odesláno 145 vánočních pozdravů

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2006 odesláno 145 vánočních pozdravů Účast školy v soutěžích a olympiádách Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2006 odesláno 145 vánočních pozdravů Mezinárodní matematická soutěž Klokan: Kategorie:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva

č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Obsah Základní údaje o škole... 6 Vedení školy... 6 Charakteristika školy... 7 Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol... 9 Kapacity

Více