ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD"

Transkript

1 ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD Zpracovatel: Delpha agency s. r. o. Květen 2006 Počet stran: 55

2 1 Obsah 1 Obsah Vymezení tématu a cílů Analýza území mikroregionu Krušné hory západ Vymezení území Hospodářská struktura a zhodnocení rozvojového potenciálu území Analýza potenciálu venkovského prostoru Krušné hory západ Krušné hory západ jako rekreační a sportovní oblast Dopravní infrastruktura Železniční doprava Silniční doprava Přehled významných firem působících v mikroregionu KHZ Sociodemografická charakteristika Obyvatelstvo a sídelní struktura Trh práce Počet pracovníků v zemědělství Soulad studie s rozvojovými dokumenty Program rozvoje Karlovarského kraje Interreg III A přeshraniční spolupráce Vyhlídky na plánovací období Leader Forma a výše podpory podle typů příjemců Regionální operační program (ROP) PRIORITY Možnosti obnovy ekonomické samostatnosti mikroregionu Krušné hory západ Životní prostředí, ekologie, krajina a přírodní potenciál Ochrana přírody a krajiny Obnova a tvorba krajiny Rekultivace po těžbě Ochrana složek životního prostředí Obnovitelné zdroje energie Lidské zdroje Dopravní a technická infrastruktura Hospodářský rozvoj

3 6.5 Rozbor tendencí vývoje zájmového území Projekty z oblasti životního prostředí Projekty z oblasti lidské zdroje Projekty z oblasti hospodářského rozvoje Projekty z oblasti dopravy a technické infrastruktury Popis výběru projektů, výběrová kritéria K čemu slouží hodnotící kritéria Hodnotící kritéria - návrh: Závěr...53 Seznam použité literatury...55 Seznam příloh

4 2 Vymezení tématu a cílů Daná studie se zaměřuje na rozvojové postupy, které se týkají konkurenceschopnosti a poptávky v zemědělství a lesnictví, hospodaření s půdou a životním prostředím, kvalitou života společně s přihlédnutím k rozdílným poměrům v odlehlých venkovských oblastech, které jsou v současnosti postižena vyklidňováním. Studie je dále zpracována s cílem udržitelného rozvoje území daného regionu, řeší problematiku hospodářského, společenského, environmentálního a kulturního rozvoje s využitím přírodních, kulturních a lidských zdrojů. Konečným výstupem studie s vazbou do venkovského prostoru rozebírající možnosti nejen ekonomické obnovy venkova je shrnutí podmínek rozvoje s nástinem způsobu zajištění dlouhodobě udržitelného růstu regionu Krušné hory západ (dále jen KHZ). 3 Analýza území mikroregionu Krušné hory západ Obce ve sdružení Obec Abertamy, Vítězná 3, Abertamy Tel.: Obec Boží Dar, Boží Dar Tel., fax: Obec Dalovice, Hlavní 96, Dalovice Tel.: , fax: Obec Děpoltovice, Nová Role Tel., fax: Obec Horní Blatná, Nám. Sv. Vavřince 1, Horní Blatná Tel., fax: Obec Hroznětín, Krušnohorské nám. 1, Hroznětín Město Loket, Nám. T. G. Masaryka 1, Loket Tel.: , fax: Obec Merklín, Merklín Tel., fax: Město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role Tel.: , fax: Obec Nové Hamry, Nové Hamry 24, Nové Hamry Tel.: , fax: Město, Klínovecká 1204, Tel.: , fax: Obec Otovice, Hroznětínská 130, Otovice 4

5 Tel.: , fax: Město Chodov, Komenského 1077, , Chodov Tel.: , fax: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, Jáchymov Tel.: , fax: Obec, Tel.: , Tel.: , fax: Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, Pernink Tel.: , fax: Obec Potůčky, Potůčky 53, Potůčky Tel., fax: , Obec Smolné Pece, Nová Role Tel.: Vymezení území Mikroregion Krušné hory západ leží v Karlovarském kraji (v jeho severovýchodní části). V současnosti je tvořen 18 městy a obcemi: Abertamy Dalovice Horní Blatná Chodov Merklín Nové Hamry Otovice Potůčky Boží Dar Děpoltovice Hroznětín Jáchymov Loket Nová Role Pernink Smolné Pece Ze severní strany sousedí mikroregion se SRN (spolková země Sasko), s níž je propojen dvěma hraničními přechody: Boží Dar Oberwiesenthal a Potůčky Johanngeorgenstadt (i železniční). Největším sídlem v mikroregionu je město, které leží v podhůří Krušných hor. Mezi další významná střediska osídlení se řadí města Chodov, Nová Role, Loket a Jáchymov. 5

6 Území mikroregionu KHZ má rozlohu 363,31 km 2 a dle aktuálních informací jednotlivých obcí zde žije celkem obyvatel, což činilo asi 16,6 % obyvatelstva Karlovarského kraje. Průměrná hustota zalidnění mikroregionu je 138 obyvatel/km 2. Celé území regionu leží v Karlovarském kraji. V souvislosti s reformou veřejné správy byly v České republice k zrušeny okresní úřady a většina jejich pravomocí byla převedena na obce s rozšířenou působností. Následující tabulka ukazuje příslušnost jednotlivých obcí KHZ k obcím s rozšířenou působností (ORP) dle zákona č. 320/2002 Sb. Mapa: Mikroregion KHZ 6

7 Mapa: KHZ v Karlovarském kraji územní vymezení zdroj : archiv zhotovitele 2006 Tabulka: Členění obcí regionu KHZ dle Obcí s rozšířenou působností ORP ÚZEMNĚ PŘÍSLUŠNÉ OBCE KHZ Karlovy Vary Sokolov Dalovice, Děpoltovice,, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Smolné Pece Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov,, Pernink, Potůčky Chodov, Loket zdroj: 3.2 Hospodářská struktura a zhodnocení rozvojového potenciálu území Ze struktury ekonomické aktivity obyvatel podle odvětví ekonomických činností vyplývá, že nejvíce lidí je zaměstnáno ve zpracovatelském průmyslu a výrobě elektřiny, kde pracuje 27,1 % ekonomicky aktivních obyvatel. 7

8 Tento podíl je vyšší než průměr za Karlovarský kraj. Nejvyšších hodnot dosahuje město Chodov (31,3 %) a obec Děpoltovice (30,5 %). V souvislosti s rozvojem cestovního ruchu došlo rovněž k významnému zvýšení zaměstnanosti v oblasti pohostinství a ubytování. Údaje za KHZ i celý Karlovarský kraj poměrně výrazně překračují celostátní průměr. Nejvyššího podílu dosahuje obec Boží Dar (27,6 % EAO), která je významným horským turistickým střediskem. Dále je tento obor významně zastoupen např. v obci Potůčky (11,1 %) a v lázeňském městě Jáchymově (9,4 %). Stejně tak i podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva ve stavebnictví je v mikroregionu vyšší než krajský průměr. Naopak nižší percentuální zastoupení vykazují odvětví dopravy a některých služeb (peněžnictví a pojišťovnictví, veřejná správa, školství, zdravotnictví), která jsou většinou vázaná na nejvýznamnější centra osídlení regionu (v tomto případě Karlovy Vary, Cheb, Sokolov). Tabulka: Ekonomická aktivita obyvatelstva podle odvětví ekonomické činnosti k (v %) ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI KHZ KARLOVARSKÝ KRAJ ČR Zemědělství, lesnictví 1,8 2,9 4,4 Dobývání nerostných surovin 6,5 3,2 1,2 Zpracovatelský průmysl a výroba elektřiny 27,1 26,2 27,9 Stavebnictví 8,1 7,7 8,7 Obchod, opravy 11,1 10,1 10,6 Pohostinství a ubytování 5,9 6,2 3,8 Doprava, pošta, telekomunikace 4,2 5,6 6,7 Peněžnictví a pojišťovnictví 1,2 1,5 2,1 Činnosti v oblasti nemovitostí a služby pro podniky 3,2 3,4 4,9 Výzkum a vývoj 0,1 0,1 0,3 Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 5,5 6,1 6,1 8

9 ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI KHZ KARLOVARSKÝ KRAJ ČR Školství 4,1 4,5 5,3 Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 6,0 6,1 5,6 Ostatní veřejné a osobní služby 3,7 4,6 5 Jiné, nezjištěno 11,5 11,8 7,4 EA obyvatelstvo celkem 100,0 100,0 100,0 Zdroj: ČSÚ 2002, Strategie Sdružení Krušné hory západ 3.3 Analýza potenciálu venkovského prostoru Krušné hory západ Potenciál této oblasti lze rozčlenit hned do několika kategorií: Krušné hory západ jako rekreační a sportovní oblast Území mikroregionu KHZ disponuje značným, především přírodním bohatstvím, které společně s výhodnou geografickou polohou na hranicích se SRN vytváří velmi dobré předpoklady rozvoje cestovního ruchu. Na území regionu je k dispozici celá řada ubytovacích a stravovacích kapacit různého typu a kvality. Pro návštěvníky jsou rovněž k dispozici informační centra na Božím Daru, v Chodově, Jáchymově, Lokti, Nové Roli, ě, Perninku a Potůčkách. V řešeném území mikroregionu je možno rozlišit dva hlavní typy oblastí cestovního ruchu. Na jedné straně jsou to centra cestovního ruchu - města s nabídkou přírodního zázemí, kulturně-historických památek a řadou sportovně-rekreačních, kulturních a zábavných zařízení a služeb (, Chodov, Jáchymov, Loket). Tato města mají zároveň předpoklady pro to, aby svůj potenciál v cestovním ruchu v budoucnosti znásobila. Druhým typem oblastí jsou rozsáhlé krajinné prostory orientované spíše na nabídku sportovně-rekreačních a relaxačních aktivit: Mikroregion KHZ je oblastí nanejvýš vhodnou pro rekreační a sportovní odvětví. Zejména v oblasti zimních sportů nabízí širokou škálu možností sportovních areálů i běžkařských tras. K dispozici je i velké množství cyklostezek a jiných zařízení, nabízejících možnosti pro sportovní realizaci: 9

10 Tabulka: Možnosti sportovního vyžití na území mikroregionu KHZ LYŽOVÁNÍ Lyžařské vleky TJ Jáchymov OS Jáchymov Lyžařský areál Boží Dar Neklid OS Boží Dar Lyžařský vlek Tatraproma OS Nejdecká, Pernink Lyžařský vlek VL 500 OS Nádražní 416, Pernink Miniski Novako OS Boží Dar Ski areál Boží Dar - Neklid OS Nám. Republiky 75, Jáchymov Ski areál ETK OS Klínovec - sever Ski areál Klínovec jih OS Klínovec Ski areál Velflink Pernink OS Karlovarská 408, Pernink TJ Klínovec OS Klínovec TENIS Tenisové kurty OS Zámecký park, Víceúčelové hřiště OS 3.ZŠ - Májová 997, PLAVÁNÍ Koupaliště Děpoltovice KV Děpoltovice Koupaliště Nová Role KV Nová Role Koupaliště OS Hlavní třída 1221, Koupaliště OS U Nemocnice, Krytý bazén Potůčky OS Potůčky Velký Rybník OS Hroznětín, FITNESS Fitcentrum Atlantis OS Mánesova 1200, Fitness Laduta SO Čapkova 1067, Chodov Fitness U Kaskadéra SO Chodov JEZDECTVÍ Jezdecký klub Dalaz KV Všeborovice 11, Dalovice PEGAS Děpoltovice KV Děpoltovice 117,

11 p. Nová Role, Jezdecký klub Zelený Dům OS Boží Dar 42, Boží Dar TJ Statek Stráž nad Ohří OS Stráž nad Ohří č. 154, Stráž nad Ohří KUŽELKY, BOWLING Kuželna OS U Nemocnice 1209, Zdroj: vlastní šetření, 2003 Tabulka: Infocentra na území mikroregionu KHZ Obec Adresa Tel./Fax. Boží Dar Boží Dar 2, Boží Dar , Jáchymov Nám.Republiky 1, Jáchymov , Nová Role Chodovská 286, Nová Role , Mírové nám.733, , Pernink T.G.Masaryka 1, Pernink , Potůčky Potůčky 85, Potůčky , Chodov Komenského 1077, Chodov , Loket Kostelní 15/4, Loket , Zdroj: propagační materiály KÚ KK, 2002 Cykloturistika Cykloturistika představuje v současnosti výrazně se rozvíjející způsob trávení volného času i rekreace. To vyvolává potřebu vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj této formy cestovního ruchu. Pod patronací KHZ se již několik let systematicky dotváří podmínky pro lepší prostupnost tohoto mikroregionu i pro cykloturisty, a to jak z hlediska zajištění základní orientace, tak v návaznosti na výstavbu nových samostatně vedených cyklostezek mimo silnice, čímž se výrazně zvyšuje bezpečnost cyklistů. V minulosti byly realizovány některé nové hlavní cyklotrasy, a to ať již v podobě přímo samostatně vedených stezek nebo stezek kombinovaných (tzn. z části vedených po stávajících komunikacích a z části po samostatném tělese stezky). Na tuto již realizovanou nejdůležitější část je nutno 11

12 navázat dalším stupněm, tzn. především dokončením propojení tras do ucelených částí a jednak doplněním dalšího nižšího stupně cykloturistických tras. Značení tras celorepublikově v návrhu koordinuje a následně se o něj i stará Klub českých turistů Praha. Toto značení je pak dílčími investory převzato, případně do celorepublikového značení doplněno o další označení nových tras. V současnosti je v rozsahu řešené oblasti v mapových podkladech (cykloturistické mapy) vyznačeno vedení cyklotras č a účelových rekreačně-turistických cyklookruhů Dopravní infrastruktura Kvalitní dopravní infrastruktura představuje jeden ze základních předpokladů rozvoje území. Konkrétní řešení dopravy musí být vždy koordinováno s rozvojem pracovních příležitostí, rozvojem a stabilizací sídelní struktury a rozvojem rekreace a cestovního ruchu ve vybraných oblastech. To vše s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Současná situace je popsána dále Železniční doprava Na síť osobní železniční dopravy je napojeno celkem 12 členských měst a obcí KHZ. Nejvýznamnější železniční tratí nadregionálního významu je trať č. 140 (Cheb Karlovy Vary Chomutov Praha). Přímo mohou tuto trať využívat obyvatelé a, Dalovic a Chodova. Druhou významnou železniční trasou je mezinárodní trať č. 142 vedoucí z Karlových Varů do Potůčků a dále do Johanngeorgenstadtu (SRN). Na této trati leží Nová Role, Nové Hamry, Pernink, Horní Blatná a Potůčky. Přeprava cestujících je zde zajištěna osobními motorovými vlaky. Z trati č. 140 odbočují regionální tratě: - v Novém Sedle u Lokte trať č. 144 pro osobní vlaky (leží na ní město Loket), - trať č. 143, která spojuje osobními vlaky města Chodov a Novou Roli, ve které navazuje na již zmíněnou trať č. 142 a - v Dalovicích trať č. 141 do Merklína. 12

13 3.3.4 Silniční doprava Nejvýznamnějším silničním tahem je silnice I/13 (E 442) Karlovy Vary Chomutov Děčín Liberec. V úseku Karlovy Vary se jedná o čtyřproudou komunikaci. Na trase této silnice je obchvat a. Trasa této silnice pokračuje směrem na Chomutov, Most a Teplice jako tzv. podkrušnohorská magistrála. Další významnou dopravní spojnici v regionu představuje silnice I/25, která v Dolním Žďáru vychází ze silnice I/13 a pokračuje směrem na Jáchymov a Boží Dar a dále přes Oberwiesenthal do SRN. Tuto základní kostru doplňují silnice II. A III. Třídy a četné místní komunikace. Obecně platí, že zejména silnice II. A III. Třídy a místní komunikace jsou nedostatečně udržované a kapacitně využívané nad mez únosnosti (např. komunikace k hraničnímu přechodu v Potůčkách). 13

14 3.4 Přehled významných firem působících v mikroregionu KHZ Přehled nejvýznamnějších firem v rámci mikroregionu KHZ uvádí následující tabulka: Tabulka: Přehled významných firem v obcích mikroregionu KHZ OBEC FIRMA Abertamy Blex kuchyňské nádobí Jurica-stavební a projekční firma, Boží Dar HUP s.r.o.-čárové kódy, software, hardware hotely,pensiony, poskytovatelé služeb Stavby silnic a železnic Dalovice Stavby mostů Transport beton Děpoltovice DECORUM-sítotisk Horní Blatná Lesní společnost a.s. Realistic-Blex s.r.o.-výroba kuchařských potřeb Rabbit a. s. mrazírenské kapacity, produkce králičího a kuřecího Hroznětín masa, prodej vlastních výrobků Statek Odeř velkovýkrmna prasat, živočišná a rostlinná výroba D.O.S. a.s.-pilařská výroba Chodos Chodov s.r.o.-výroba gumárenského a plastikářského zařízení Chodov Chodoglav a.s.-výroba litého válcovaného a matovaného skla Manufaktura Haas a Czjžek-výroba růžového i jiného porcelánu Jáchymov Léčebné lázně Jáchymov a.s. Anran s.r.o.-výroba velkoobjemových kontejnerů Alfa Therm s.r.o.-obchodní činnost a veřejné stravování S Net s.r.o.-ekologické nátěry KALI A SPOL.spol.s.r.o. provádění staveb Loket ELESTA Loket s.r.o.-stavební činnost,elektroinstalace GARDNER PRODUCTION Kultura, reklama, publikační činnost Nová Role Karlovarský porcelán a.s. Thun závod Nová Role MSK BÖDA umělecké kovářství Nové Hamry Unionpack EAST s.r.o.- plnění a balení kosmetických výrobků Intermont spol. s.r.o Otovice Jan Becher limo Správa a údržba silnic Škoda s.r.o.-výroba trolejbusů N.G. Elektro s.r.o. ZMA a.s. závody mechanizace a automatizace Pernink Quilt výroby prošívaných přikrývek fa Holík kovovýroba Potůčky Autoservis Potůčky UNI M&J s.r.o. 14

15 OBEC FIRMA Smolné Pece Nebylo zjištěno Stráž n. Ohří Karlovarská korunní kyselka s.r.o. Vojenské lesy a statky ČR s.p. Zdroj: vlastní šetření, Sociodemografická charakteristika Obyvatelstvo a sídelní struktura Tabulka: Počet obyvatel v obcích regionu KHZ k Obec Výměra [km 2 ] Obyvatelstvo celkem Hustota zalidnění [obyv. /km 2 ] Abertamy 8, ,9 Boží Dar 37, ,5 Jalovice 6, ,5 Děpoltovice 12, ,6 Horní Blatná 5, ,1 Hroznětín 23, ,7 Chodov 44, ,7 Jáchymov 50, ,7 5, ,1 Loket 26, ,7 Nová Role 13, ,2 Nové Hamry 25, ,2 50, ,1 Otovice 4, ,5 Pernink 15, ,5 Potůčky 32, ,5 Smolné Pece 6, ,1 KHZ celkem 379, ,1 Karlovarský kraj 334, ,6 Zdroj: ČSÚ

16 Oblast západního Krušnohoří vykazuje nepatrně vyšší podíl obyvatelstva mladších věkových skupin v porovnání s Karlovarským krajem i Českou republikou, jak ukazuje tabulka níže. Vzhledem k věkové struktuře populace (navazující graf) a s ohledem na obecně velmi nízkou porodnost v ČR lze ovšem v nejbližších letech očekávat spíše úbytek obyvatelstva přirozenou měnou i celkový pokles počtu obyvatel. Z hlediska vývoje struktury osídlení se dá předpokládat především stabilizace obyvatelstva v rekreačně významných územích a v územích u hraničních přechodů se SRN. Aby se počet obyvatel na území regionu KHZ v budoucnu stabilizoval a region se stal atraktivnější pro migraci osob z jiných částí ČR, musí dojít především k celkovému zlepšení životních podmínek obyvatelstva, k vytvoření nových zajímavých pracovních příležitostí a k rozšíření nabídky bydlení. Jako zcela zásadní se v této souvislosti jeví především podpora místních obyvatel - zejména mladé generace - tak, aby zde nalezla existenční příležitosti (práci, možnosti kvalitního bydlení a také možnosti trávení volného času). Tabulka: Obyvatelstvo podle věkových skupin v obcích regionu KHZ k OBEC celkem OBYVATELSTVO věková skupina [podíl v %] Abertamy ,3 67,7 13,0 Boží Dar ,5 59,4 17,1 Dalovice ,9 67,2 16,9 Děpoltovice ,7 59,5 16,8 Horní Blatná ,9 67,9 12,2 Hroznětín ,5 66,2 15,3 Chodov , ,6 Jáchymov ,8 69,1 14, ,8 66,9 15,3 Loket ,2 66,6 11,2 16

17 OBEC celkem OBYVATELSTVO věková skupina [podíl v %] Nová Role ,8 65,2 19,0 Nové Hamry ,7 66,8 17, ,0 65,3 18,7 Otovice ,3 64,4 18,3 Pernink ,6 70,1 16,3 Potůčky ,1 72,1 13,8 Smolné Pece 91 14,3 61,5 24,2 KHZ celkem ,3 67,0 15,7 Karlovarský kraj ,7 66,5 16,8 Česká republika ,2 65,4 18,4 Zdroj: ČSÚ 2002 Graf: Věková struktura obyvatelstva regionu KHZ k ženy muži Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty,

18 Co se týče vzdělanostní struktury obyvatelstva, z následující tabulky vyplývá, že v porovnání s údaji za Karlovarský kraj i celou ČR je situace v regionu méně příznivá, což se projevuje především ve vyšším podílu obyvatel bez vzdělání a se základním vzděláním a zároveň nižším podílem občanů s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním. Tabulka: Obyvatelstvo starší 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání NEJVYŠŠÍ UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVO NAD 15 LET (V %) KHZ Karlovarský kraj ČR Bez vzdělání 1,1 0,8 0,5 Základní 28,6 27,9 23,0 Učňovské 20,5 20,5 20,5 Střední odborné 19,2 17,9 17,4 Učňovské s maturitou 1,4 1,2 1,5 Úplné střední vč. nástavby 22,4 23,6 25,6 Vyšší odborné 0,9 1,0 1,3 Vysokoškolské 4,6 5,6 8,9 Nezjištěno 1,3 1,5 1,3 Celkem 100,0 100,0 100,0 Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty, Trh práce V souvislosti s pokračujícími transformačními procesy v ČR, které se projevují mj. rostoucí efektivností v hospodaření subjektů výrobní sféry, dochází k postupnému uvolňování velkého počtu zaměstnanců. V Karlovarském kraji, stejně tak, jako v celé ČR, proto v posledních letech poměrně významně roste nezaměstnanost. Zatímco v počátečních obdobích transformace byly uvolňované lidské zdroje poměrně rychle absorbovány rozvíjejícím se odvětvím služeb, v současnosti je umisťování zejména méně adaptibilní pracovní síly stále obtížnější a zdlouhavější. 18

19 K 28. únoru 2003 evidovaly úřady práce v Karlovarském kraji celkem uchazečů o zaměstnání, míra nezaměstnanosti činila 10,7 %. To je údaj, který pouze nepatrně převyšuje průměr celé ČR (10,2 %). Na území okresu Karlovy Vary bylo evidováno celkem uchazečů (nezaměstnanost 10,7 %), na Sokolovsku uchazečů (míra nezaměstnanosti 13 %). Ve stejném období nabízely úřady práce v kraji celkem volných pracovních míst (Karlovarsko 431, Sokolovsko 387). Na jedno volné pracovní místo tak k připadalo v Karlovarském kraji 12,7 uchazečů (Karlovarsko 16,5; Sokolovsko 16,6). Zhruba 9 % uchazečů o zaměstnání tvořili absolventi a mladiství (KV: 9 %, SO: 9,4 %). V obcích regionu KHZ bylo k evidováno celkem uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti tak činila 10 %. Nejvyšší míru nezaměstnanosti vykázala města Jáchymov (15,31 %), Chodov (13,5 %) a Loket (13,45 %). Naopak, nejnižší nezaměstnanost vykazují obce Smolné Pece (2,13 %), Boží Dar (3,95 % - souvisí zřejmě s probíhající zimní lyžařskou sezónou v tomto horském středisku) a dále obce a Otovice ležící v zázemí Karlových Varů. V některých mikroregionech dosahuje míra nezaměstnanosti až dvojnásobku úrovně jednotlivých okresů. V okrese Karlovy Vary dosahovala k míra nezaměstnanosti 10,2 %. Nejvyšší nezaměstnaností dosahuje dlouhodobě mikroregion Hradiště (22,8%). Dále zde byly z dlouhodobého hlediska vysokou nezaměstnaností postiženy mikroregiony: Bochovsko 22,9 %, Žluticko 17,8 % a Tepelsko 16,3 %. Okres Sokolov vykazoval míru nezaměstnanosti ve výši 12,49 %, zatímco na Chodovsku to bylo 14,5 %, na Slavkovsku 14,9 % a na Kraslicku 13,3 %. Výše uvedené mikroregiony, s výjimkou Chodovska, Slavkovska a Kraslicka, patří mezi hospodářsky slabé oblasti. Nevzniká v nich dostatečný počet podnikatelských subjektů, které by vytvořily nová pracovní místa pro část obyvatel, která dříve byla zaměstnána v zemědělství. Vzhledem k často nedostatečné dopravní obslužnosti a obecné nechuti obyvatel dojíždět za prací nabízí se jako cesta řešení tohoto problému diversifikace 19

20 zemědělských činností, rozvoj malých nezemědělských podniků s vazbou na zemědělství a rozvoj agroturistiky. Graf: Míra nezaměstnanosti v obcích KHZ k ,31 15, ,01 13,50 13,45 12,95 míra nezam. (v %) Abertamy Boží Dar 3,95 9,92 9,04 8,54 Dalovice Děpoltovice Zdroj: Úřad práce KV a SO, 2003 Z meziročního srovnání údajů o nezaměstnanosti (k roku 2002 a 2003) vyplývá, že k největšímu růstu nezaměstnanosti došlo v obci Děpoltovice (o 3,8 %). Naopak výrazný pokles nezaměstnanosti oproti stavu v roce 2002 zaznamenala obec Boží Dar (3,6 procent. bodu). Celkově se míra nezaměstnanosti v regionu KHZ zvýšila meziročně o 0,7 procentního bodu. 11,21 6,25 10,96 10,17 9,66 6,67 7,39 Horní Blatná Hroznětín Chodov Jáchymov Loket Nová Role Nové Hamry Otovice Pernink 2,13 Potůčky Smolné Pece Stráž nad Ohří 10,0010,7 10,2 SKH-Z Karlovarský kraj ČR 20

21 Graf: Meziroční změna míry nezaměstnanosti v období (údaje k , v procentních bodech) 5 4 3,8 4,1 změna míry nezam. (v procent. bodech) ,1-3,6 Abertamy Boží Dar Zdroj: Úřady práce KV a SO, vlastní výpočty, ,0 1,8 0,6 Dalovice Děpoltovice Horní Blatná Hroznětín 0,9 1,3-1,8 0,5 1,7 Chodov Jáchymov Loket Nová Role Nové Hamry Otovice Pernink -1,3 0,9 2,9-0,9 2,3 0,0 Potůčky Smolné Pece Stráž nad Ohří SKH-Z 0,7 Co se týče struktury uchazečů o zaměstnání dle dosaženého vzdělání, největší podíl tvoří uchazeči se základním vzděláním nebo praktickou školou (okres KV 44,54 %, okres SO 40,74 %), což jsou obecně nejhůře umístitelné pracovní síly na trhu práce. Další významně zastoupenou skupinou jsou uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem. 21

22 Tabulka: Vzdělanostní struktura nezaměstnaných (IV.Q/2002) UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ okres Karlovy Vary okres Sokolov absol. v % absol. v % Bez vzdělání 2 0, ,30 Neúplné základní vzdělání 59 0, ,75 Základní vzdělání + praktická škola , ,74 Nižší střední vzdělání 10 0, ,19 Nižší střední odborné vzdělání 183 2, ,39 Střední odborné vzdělání (vyučen) , ,15 Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity a bez vyučení 49 0, ,58 ÚSV vzdělání 136 2, ,13 ÚSO vzdělání (vyučení s maturitou) 130 1, ,78 ÚSO vzdělání s maturitou (bez vyučení) , ,12 Vyšší odborné vzdělání 14 0,21 8 0,13 Bakalářské vzdělání 20 0,30 7 0,11 Vysokoškolské vzdělání 84 1, ,63 Doktorské vzdělání (vědecká výchova) 2 0,03 0 0,00 Celkem Zdroj: Úřady práce KV a SO Ve struktuře uchazečů o zaměstnání dle věku zaujímá největší podíl věková skupina let, což zřejmě souvisí s požadavkem většiny potencionálních zaměstnavatelů na určitou minimální praxi zaměstnance. 22

23 Tabulka: Věková struktura uchazečů o zaměstnání (IV.Q/2002) VĚKOVÁ SKUPINA UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ okres Karlovy Vary okres Sokolov absol. v % absol. v % Do 19 let 556 8, , let , , let , , let , , let 668 9, , let 611 9, , let , , let , , let 438 6, ,20 60 a více let 37 0, ,26 Celkem Zdroj: Úřady práce KV a SO Míra nezaměstnanosti je významným syntetickým ukazatelem, který vyjadřuje zaostávání venkovských mikroregionů. Pro jejich územní vymezení byla použita metodika úřadů práce Počet pracovníků v zemědělství Počet pracovníků v zemědělství se v kraji snížil od roku 1989 o 70 %, což postihlo zejména výše definované mikroregiony. Pracovníci v zemědělství jsou totiž obtížně rekvalifikovatelní, což zvyšuje míru nezaměstnanosti. 23

24 4 Soulad studie s rozvojovými dokumenty 4.1 Program rozvoje Karlovarského kraje HLAVNÍ CÍL: Rozvoj venkovských území a stabilizace zemědělství na základě zásad udržitelného rozvoje a zvýšených požadavků na zachování kulturní krajiny. Dílčí cíle: 1. Posílení produktivity a konkurenceschopnosti zemědělské výroby 2. Rozvoj ekologického zemědělství 3. Rozvoj mimoprodukčních forem zemědělství 4. Udržitelný rozvoj venkova Globální cíl : Základními prioritami vymezenými v tomto dokumentu je zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova, např. tvorbou nových pracovních příležitostí na venkově s cílem zabránit vysídlování problémových regionů, zvyšováním konkurenceschopnosti odvětví, vyjasnění a nové uspořádání vlastnických vztahů k půdě, rozvoj multifunkčního zemědělství, diverzifikace aktivit ve venkovském prostoru, uchování a zlepšení životního prostředí apod. 4.2 Interreg III A přeshraniční spolupráce V jeho aktivitě je především podpora rozvoje měst, venkova a příhraničních oblastí. Posílení podnikatelské činnosti a rozvoj malého a středního podnikání, včetně turistiky a místních aktivit na podporu zaměstnanosti, Podpora integrace na pracovním trhu a sociální inkluze, sdílení lidských zdrojů a zařízení, které se vztahují k rozvoji vědy a výzkumu, ke vzdělávání, kultuře, komunikaci, ochraně zdraví s důrazem na zvyšování produktivity práce a vytváření dlouhodobě udržitelných pracovních míst. Podpora ochrany životního prostředí, zvyšování produkce energie a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Zlepšování dopravní dostupnosti, zlepšování informačních a komunikačních služeb a sítí, Zlepšování systémů řízení využívání vody a energie. Zlepšování spolupráce v oblastech administrativy a legislativy, které 24

25 přispívají ekonomickému rozvoji a sociální kohezi. Zvyšování lidského potenciálu v institucích se vztahem k přeshraniční spolupráci. 5 Vyhlídky na plánovací období Leader + Obecným cílem rozvojové strategie je co nejefektivnějším zhodnocením přírodních a kulturních zdrojů obcí v oblasti Krušné Hory Západ a propojením širokého množství dosud izolovaně působících místních subjektů zajistit rozvoj regionu po stránce ekonomické, sociální i environmentální a zajistit trvalou udržitelnost života v regionu. Tento obecný cíl je naplňován cíli strategickými, jež obecný cíl rozdělují na tři oblasti - osy, na něž je rozvojová strategie a činnost Místního partnerství v rámci podopatření LEADER+ zaměřena. Osa I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Zpracovatel studie doporučuje zaměření zejména na Osu III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, která je popsána následujícími prioritami: Priorita 3.1 Tvorba nových pracovních příležitostí jedná se o skupinu podnikatelských opatření, která vytvářejí v regionu nejvíce pracovních míst Diverzifikace činností nezemědělské povahy, podpora zakládání podniků Podpora cestovního ruchu Informace, služby, turistická infrastruktura Priorita 3.2. Kvalita života na venkově skupina opatření, která jsou základní podmínkou hospodářského růstu ve venkovských oblastech (infrastruktura, čistota vody v obcích, vybavení) a přispívají ke kvalitě života (zdraví, pohoda, znalosti, kulturní a společenský život, životní prostředí) a která se současně spolupodílejí na tvorbě pracovních míst : 25

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31.

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. 1. AKTUALIZOVANÁ VERZE PL Předkladatel: okolovsko o. p. s. tatutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. srpna 2011 Počet stran: 64 Podpis odpovědného zástupce: O Obbssaahh Obsah...2

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY 2008 Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Profil území... 5 3 Souhrnná SWOT analýza... 13 4 Strategická vize rozvoje území... 15 5 Strategie rozvoje území...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří Záměr MAS do programu LEADER ČR 1 (celkem 47) Obsah: 1. Území MAS 2 1.1 Předkladatel/Zpracovatel Záměru 2 1.2 Základní údaje o území MAS 3 1.3 Analýza území MAS 3 2. Shrnutí dosud uplatňovaných politik

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Stav k úterý, 26. srpna 2014, V101, pracovní verze k veřejnému projednání Integrovaná strategie MAS KLS 1/48 Obsah Obsah... 2 1 Úvodní informace...

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel listopad 2007 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území MAS... 4

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Strategický plán Leader 2007-13

Strategický plán Leader 2007-13 Strategický plán Leader 2007-13 1. Žadatel/předkladatel SPL 1.1.Identifikace žadatele Přesný název místní akční skupiny (dále jen "MAS"): Sdružení SPLAV,o.s. Sídlo: Skuhrov nad Bělou čp.84, 517 03 Skuhrov

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4.

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4. nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou ropa@regionhranicko.cz, 581 626 202 MĚNÍME HRANICKO Strategický plán LEADER regionu Hranicko na období 2008-2013 www.regionhranicko.cz Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více