ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD"

Transkript

1 ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD Zpracovatel: Delpha agency s. r. o. Květen 2006 Počet stran: 55

2 1 Obsah 1 Obsah Vymezení tématu a cílů Analýza území mikroregionu Krušné hory západ Vymezení území Hospodářská struktura a zhodnocení rozvojového potenciálu území Analýza potenciálu venkovského prostoru Krušné hory západ Krušné hory západ jako rekreační a sportovní oblast Dopravní infrastruktura Železniční doprava Silniční doprava Přehled významných firem působících v mikroregionu KHZ Sociodemografická charakteristika Obyvatelstvo a sídelní struktura Trh práce Počet pracovníků v zemědělství Soulad studie s rozvojovými dokumenty Program rozvoje Karlovarského kraje Interreg III A přeshraniční spolupráce Vyhlídky na plánovací období Leader Forma a výše podpory podle typů příjemců Regionální operační program (ROP) PRIORITY Možnosti obnovy ekonomické samostatnosti mikroregionu Krušné hory západ Životní prostředí, ekologie, krajina a přírodní potenciál Ochrana přírody a krajiny Obnova a tvorba krajiny Rekultivace po těžbě Ochrana složek životního prostředí Obnovitelné zdroje energie Lidské zdroje Dopravní a technická infrastruktura Hospodářský rozvoj

3 6.5 Rozbor tendencí vývoje zájmového území Projekty z oblasti životního prostředí Projekty z oblasti lidské zdroje Projekty z oblasti hospodářského rozvoje Projekty z oblasti dopravy a technické infrastruktury Popis výběru projektů, výběrová kritéria K čemu slouží hodnotící kritéria Hodnotící kritéria - návrh: Závěr...53 Seznam použité literatury...55 Seznam příloh

4 2 Vymezení tématu a cílů Daná studie se zaměřuje na rozvojové postupy, které se týkají konkurenceschopnosti a poptávky v zemědělství a lesnictví, hospodaření s půdou a životním prostředím, kvalitou života společně s přihlédnutím k rozdílným poměrům v odlehlých venkovských oblastech, které jsou v současnosti postižena vyklidňováním. Studie je dále zpracována s cílem udržitelného rozvoje území daného regionu, řeší problematiku hospodářského, společenského, environmentálního a kulturního rozvoje s využitím přírodních, kulturních a lidských zdrojů. Konečným výstupem studie s vazbou do venkovského prostoru rozebírající možnosti nejen ekonomické obnovy venkova je shrnutí podmínek rozvoje s nástinem způsobu zajištění dlouhodobě udržitelného růstu regionu Krušné hory západ (dále jen KHZ). 3 Analýza území mikroregionu Krušné hory západ Obce ve sdružení Obec Abertamy, Vítězná 3, Abertamy Tel.: Obec Boží Dar, Boží Dar Tel., fax: Obec Dalovice, Hlavní 96, Dalovice Tel.: , fax: Obec Děpoltovice, Nová Role Tel., fax: Obec Horní Blatná, Nám. Sv. Vavřince 1, Horní Blatná Tel., fax: Obec Hroznětín, Krušnohorské nám. 1, Hroznětín Město Loket, Nám. T. G. Masaryka 1, Loket Tel.: , fax: Obec Merklín, Merklín Tel., fax: Město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role Tel.: , fax: Obec Nové Hamry, Nové Hamry 24, Nové Hamry Tel.: , fax: Město, Klínovecká 1204, Tel.: , fax: Obec Otovice, Hroznětínská 130, Otovice 4

5 Tel.: , fax: Město Chodov, Komenského 1077, , Chodov Tel.: , fax: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, Jáchymov Tel.: , fax: Obec, Tel.: , Tel.: , fax: Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, Pernink Tel.: , fax: Obec Potůčky, Potůčky 53, Potůčky Tel., fax: , Obec Smolné Pece, Nová Role Tel.: Vymezení území Mikroregion Krušné hory západ leží v Karlovarském kraji (v jeho severovýchodní části). V současnosti je tvořen 18 městy a obcemi: Abertamy Dalovice Horní Blatná Chodov Merklín Nové Hamry Otovice Potůčky Boží Dar Děpoltovice Hroznětín Jáchymov Loket Nová Role Pernink Smolné Pece Ze severní strany sousedí mikroregion se SRN (spolková země Sasko), s níž je propojen dvěma hraničními přechody: Boží Dar Oberwiesenthal a Potůčky Johanngeorgenstadt (i železniční). Největším sídlem v mikroregionu je město, které leží v podhůří Krušných hor. Mezi další významná střediska osídlení se řadí města Chodov, Nová Role, Loket a Jáchymov. 5

6 Území mikroregionu KHZ má rozlohu 363,31 km 2 a dle aktuálních informací jednotlivých obcí zde žije celkem obyvatel, což činilo asi 16,6 % obyvatelstva Karlovarského kraje. Průměrná hustota zalidnění mikroregionu je 138 obyvatel/km 2. Celé území regionu leží v Karlovarském kraji. V souvislosti s reformou veřejné správy byly v České republice k zrušeny okresní úřady a většina jejich pravomocí byla převedena na obce s rozšířenou působností. Následující tabulka ukazuje příslušnost jednotlivých obcí KHZ k obcím s rozšířenou působností (ORP) dle zákona č. 320/2002 Sb. Mapa: Mikroregion KHZ 6

7 Mapa: KHZ v Karlovarském kraji územní vymezení zdroj : archiv zhotovitele 2006 Tabulka: Členění obcí regionu KHZ dle Obcí s rozšířenou působností ORP ÚZEMNĚ PŘÍSLUŠNÉ OBCE KHZ Karlovy Vary Sokolov Dalovice, Děpoltovice,, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Smolné Pece Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov,, Pernink, Potůčky Chodov, Loket zdroj: 3.2 Hospodářská struktura a zhodnocení rozvojového potenciálu území Ze struktury ekonomické aktivity obyvatel podle odvětví ekonomických činností vyplývá, že nejvíce lidí je zaměstnáno ve zpracovatelském průmyslu a výrobě elektřiny, kde pracuje 27,1 % ekonomicky aktivních obyvatel. 7

8 Tento podíl je vyšší než průměr za Karlovarský kraj. Nejvyšších hodnot dosahuje město Chodov (31,3 %) a obec Děpoltovice (30,5 %). V souvislosti s rozvojem cestovního ruchu došlo rovněž k významnému zvýšení zaměstnanosti v oblasti pohostinství a ubytování. Údaje za KHZ i celý Karlovarský kraj poměrně výrazně překračují celostátní průměr. Nejvyššího podílu dosahuje obec Boží Dar (27,6 % EAO), která je významným horským turistickým střediskem. Dále je tento obor významně zastoupen např. v obci Potůčky (11,1 %) a v lázeňském městě Jáchymově (9,4 %). Stejně tak i podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva ve stavebnictví je v mikroregionu vyšší než krajský průměr. Naopak nižší percentuální zastoupení vykazují odvětví dopravy a některých služeb (peněžnictví a pojišťovnictví, veřejná správa, školství, zdravotnictví), která jsou většinou vázaná na nejvýznamnější centra osídlení regionu (v tomto případě Karlovy Vary, Cheb, Sokolov). Tabulka: Ekonomická aktivita obyvatelstva podle odvětví ekonomické činnosti k (v %) ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI KHZ KARLOVARSKÝ KRAJ ČR Zemědělství, lesnictví 1,8 2,9 4,4 Dobývání nerostných surovin 6,5 3,2 1,2 Zpracovatelský průmysl a výroba elektřiny 27,1 26,2 27,9 Stavebnictví 8,1 7,7 8,7 Obchod, opravy 11,1 10,1 10,6 Pohostinství a ubytování 5,9 6,2 3,8 Doprava, pošta, telekomunikace 4,2 5,6 6,7 Peněžnictví a pojišťovnictví 1,2 1,5 2,1 Činnosti v oblasti nemovitostí a služby pro podniky 3,2 3,4 4,9 Výzkum a vývoj 0,1 0,1 0,3 Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 5,5 6,1 6,1 8

9 ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI KHZ KARLOVARSKÝ KRAJ ČR Školství 4,1 4,5 5,3 Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 6,0 6,1 5,6 Ostatní veřejné a osobní služby 3,7 4,6 5 Jiné, nezjištěno 11,5 11,8 7,4 EA obyvatelstvo celkem 100,0 100,0 100,0 Zdroj: ČSÚ 2002, Strategie Sdružení Krušné hory západ 3.3 Analýza potenciálu venkovského prostoru Krušné hory západ Potenciál této oblasti lze rozčlenit hned do několika kategorií: Krušné hory západ jako rekreační a sportovní oblast Území mikroregionu KHZ disponuje značným, především přírodním bohatstvím, které společně s výhodnou geografickou polohou na hranicích se SRN vytváří velmi dobré předpoklady rozvoje cestovního ruchu. Na území regionu je k dispozici celá řada ubytovacích a stravovacích kapacit různého typu a kvality. Pro návštěvníky jsou rovněž k dispozici informační centra na Božím Daru, v Chodově, Jáchymově, Lokti, Nové Roli, ě, Perninku a Potůčkách. V řešeném území mikroregionu je možno rozlišit dva hlavní typy oblastí cestovního ruchu. Na jedné straně jsou to centra cestovního ruchu - města s nabídkou přírodního zázemí, kulturně-historických památek a řadou sportovně-rekreačních, kulturních a zábavných zařízení a služeb (, Chodov, Jáchymov, Loket). Tato města mají zároveň předpoklady pro to, aby svůj potenciál v cestovním ruchu v budoucnosti znásobila. Druhým typem oblastí jsou rozsáhlé krajinné prostory orientované spíše na nabídku sportovně-rekreačních a relaxačních aktivit: Mikroregion KHZ je oblastí nanejvýš vhodnou pro rekreační a sportovní odvětví. Zejména v oblasti zimních sportů nabízí širokou škálu možností sportovních areálů i běžkařských tras. K dispozici je i velké množství cyklostezek a jiných zařízení, nabízejících možnosti pro sportovní realizaci: 9

10 Tabulka: Možnosti sportovního vyžití na území mikroregionu KHZ LYŽOVÁNÍ Lyžařské vleky TJ Jáchymov OS Jáchymov Lyžařský areál Boží Dar Neklid OS Boží Dar Lyžařský vlek Tatraproma OS Nejdecká, Pernink Lyžařský vlek VL 500 OS Nádražní 416, Pernink Miniski Novako OS Boží Dar Ski areál Boží Dar - Neklid OS Nám. Republiky 75, Jáchymov Ski areál ETK OS Klínovec - sever Ski areál Klínovec jih OS Klínovec Ski areál Velflink Pernink OS Karlovarská 408, Pernink TJ Klínovec OS Klínovec TENIS Tenisové kurty OS Zámecký park, Víceúčelové hřiště OS 3.ZŠ - Májová 997, PLAVÁNÍ Koupaliště Děpoltovice KV Děpoltovice Koupaliště Nová Role KV Nová Role Koupaliště OS Hlavní třída 1221, Koupaliště OS U Nemocnice, Krytý bazén Potůčky OS Potůčky Velký Rybník OS Hroznětín, FITNESS Fitcentrum Atlantis OS Mánesova 1200, Fitness Laduta SO Čapkova 1067, Chodov Fitness U Kaskadéra SO Chodov JEZDECTVÍ Jezdecký klub Dalaz KV Všeborovice 11, Dalovice PEGAS Děpoltovice KV Děpoltovice 117,

11 p. Nová Role, Jezdecký klub Zelený Dům OS Boží Dar 42, Boží Dar TJ Statek Stráž nad Ohří OS Stráž nad Ohří č. 154, Stráž nad Ohří KUŽELKY, BOWLING Kuželna OS U Nemocnice 1209, Zdroj: vlastní šetření, 2003 Tabulka: Infocentra na území mikroregionu KHZ Obec Adresa Tel./Fax. Boží Dar Boží Dar 2, Boží Dar , Jáchymov Nám.Republiky 1, Jáchymov , Nová Role Chodovská 286, Nová Role , Mírové nám.733, , Pernink T.G.Masaryka 1, Pernink , Potůčky Potůčky 85, Potůčky , Chodov Komenského 1077, Chodov , Loket Kostelní 15/4, Loket , Zdroj: propagační materiály KÚ KK, 2002 Cykloturistika Cykloturistika představuje v současnosti výrazně se rozvíjející způsob trávení volného času i rekreace. To vyvolává potřebu vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj této formy cestovního ruchu. Pod patronací KHZ se již několik let systematicky dotváří podmínky pro lepší prostupnost tohoto mikroregionu i pro cykloturisty, a to jak z hlediska zajištění základní orientace, tak v návaznosti na výstavbu nových samostatně vedených cyklostezek mimo silnice, čímž se výrazně zvyšuje bezpečnost cyklistů. V minulosti byly realizovány některé nové hlavní cyklotrasy, a to ať již v podobě přímo samostatně vedených stezek nebo stezek kombinovaných (tzn. z části vedených po stávajících komunikacích a z části po samostatném tělese stezky). Na tuto již realizovanou nejdůležitější část je nutno 11

12 navázat dalším stupněm, tzn. především dokončením propojení tras do ucelených částí a jednak doplněním dalšího nižšího stupně cykloturistických tras. Značení tras celorepublikově v návrhu koordinuje a následně se o něj i stará Klub českých turistů Praha. Toto značení je pak dílčími investory převzato, případně do celorepublikového značení doplněno o další označení nových tras. V současnosti je v rozsahu řešené oblasti v mapových podkladech (cykloturistické mapy) vyznačeno vedení cyklotras č a účelových rekreačně-turistických cyklookruhů Dopravní infrastruktura Kvalitní dopravní infrastruktura představuje jeden ze základních předpokladů rozvoje území. Konkrétní řešení dopravy musí být vždy koordinováno s rozvojem pracovních příležitostí, rozvojem a stabilizací sídelní struktury a rozvojem rekreace a cestovního ruchu ve vybraných oblastech. To vše s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Současná situace je popsána dále Železniční doprava Na síť osobní železniční dopravy je napojeno celkem 12 členských měst a obcí KHZ. Nejvýznamnější železniční tratí nadregionálního významu je trať č. 140 (Cheb Karlovy Vary Chomutov Praha). Přímo mohou tuto trať využívat obyvatelé a, Dalovic a Chodova. Druhou významnou železniční trasou je mezinárodní trať č. 142 vedoucí z Karlových Varů do Potůčků a dále do Johanngeorgenstadtu (SRN). Na této trati leží Nová Role, Nové Hamry, Pernink, Horní Blatná a Potůčky. Přeprava cestujících je zde zajištěna osobními motorovými vlaky. Z trati č. 140 odbočují regionální tratě: - v Novém Sedle u Lokte trať č. 144 pro osobní vlaky (leží na ní město Loket), - trať č. 143, která spojuje osobními vlaky města Chodov a Novou Roli, ve které navazuje na již zmíněnou trať č. 142 a - v Dalovicích trať č. 141 do Merklína. 12

13 3.3.4 Silniční doprava Nejvýznamnějším silničním tahem je silnice I/13 (E 442) Karlovy Vary Chomutov Děčín Liberec. V úseku Karlovy Vary se jedná o čtyřproudou komunikaci. Na trase této silnice je obchvat a. Trasa této silnice pokračuje směrem na Chomutov, Most a Teplice jako tzv. podkrušnohorská magistrála. Další významnou dopravní spojnici v regionu představuje silnice I/25, která v Dolním Žďáru vychází ze silnice I/13 a pokračuje směrem na Jáchymov a Boží Dar a dále přes Oberwiesenthal do SRN. Tuto základní kostru doplňují silnice II. A III. Třídy a četné místní komunikace. Obecně platí, že zejména silnice II. A III. Třídy a místní komunikace jsou nedostatečně udržované a kapacitně využívané nad mez únosnosti (např. komunikace k hraničnímu přechodu v Potůčkách). 13

14 3.4 Přehled významných firem působících v mikroregionu KHZ Přehled nejvýznamnějších firem v rámci mikroregionu KHZ uvádí následující tabulka: Tabulka: Přehled významných firem v obcích mikroregionu KHZ OBEC FIRMA Abertamy Blex kuchyňské nádobí Jurica-stavební a projekční firma, Boží Dar HUP s.r.o.-čárové kódy, software, hardware hotely,pensiony, poskytovatelé služeb Stavby silnic a železnic Dalovice Stavby mostů Transport beton Děpoltovice DECORUM-sítotisk Horní Blatná Lesní společnost a.s. Realistic-Blex s.r.o.-výroba kuchařských potřeb Rabbit a. s. mrazírenské kapacity, produkce králičího a kuřecího Hroznětín masa, prodej vlastních výrobků Statek Odeř velkovýkrmna prasat, živočišná a rostlinná výroba D.O.S. a.s.-pilařská výroba Chodos Chodov s.r.o.-výroba gumárenského a plastikářského zařízení Chodov Chodoglav a.s.-výroba litého válcovaného a matovaného skla Manufaktura Haas a Czjžek-výroba růžového i jiného porcelánu Jáchymov Léčebné lázně Jáchymov a.s. Anran s.r.o.-výroba velkoobjemových kontejnerů Alfa Therm s.r.o.-obchodní činnost a veřejné stravování S Net s.r.o.-ekologické nátěry KALI A SPOL.spol.s.r.o. provádění staveb Loket ELESTA Loket s.r.o.-stavební činnost,elektroinstalace GARDNER PRODUCTION Kultura, reklama, publikační činnost Nová Role Karlovarský porcelán a.s. Thun závod Nová Role MSK BÖDA umělecké kovářství Nové Hamry Unionpack EAST s.r.o.- plnění a balení kosmetických výrobků Intermont spol. s.r.o Otovice Jan Becher limo Správa a údržba silnic Škoda s.r.o.-výroba trolejbusů N.G. Elektro s.r.o. ZMA a.s. závody mechanizace a automatizace Pernink Quilt výroby prošívaných přikrývek fa Holík kovovýroba Potůčky Autoservis Potůčky UNI M&J s.r.o. 14

15 OBEC FIRMA Smolné Pece Nebylo zjištěno Stráž n. Ohří Karlovarská korunní kyselka s.r.o. Vojenské lesy a statky ČR s.p. Zdroj: vlastní šetření, Sociodemografická charakteristika Obyvatelstvo a sídelní struktura Tabulka: Počet obyvatel v obcích regionu KHZ k Obec Výměra [km 2 ] Obyvatelstvo celkem Hustota zalidnění [obyv. /km 2 ] Abertamy 8, ,9 Boží Dar 37, ,5 Jalovice 6, ,5 Děpoltovice 12, ,6 Horní Blatná 5, ,1 Hroznětín 23, ,7 Chodov 44, ,7 Jáchymov 50, ,7 5, ,1 Loket 26, ,7 Nová Role 13, ,2 Nové Hamry 25, ,2 50, ,1 Otovice 4, ,5 Pernink 15, ,5 Potůčky 32, ,5 Smolné Pece 6, ,1 KHZ celkem 379, ,1 Karlovarský kraj 334, ,6 Zdroj: ČSÚ

16 Oblast západního Krušnohoří vykazuje nepatrně vyšší podíl obyvatelstva mladších věkových skupin v porovnání s Karlovarským krajem i Českou republikou, jak ukazuje tabulka níže. Vzhledem k věkové struktuře populace (navazující graf) a s ohledem na obecně velmi nízkou porodnost v ČR lze ovšem v nejbližších letech očekávat spíše úbytek obyvatelstva přirozenou měnou i celkový pokles počtu obyvatel. Z hlediska vývoje struktury osídlení se dá předpokládat především stabilizace obyvatelstva v rekreačně významných územích a v územích u hraničních přechodů se SRN. Aby se počet obyvatel na území regionu KHZ v budoucnu stabilizoval a region se stal atraktivnější pro migraci osob z jiných částí ČR, musí dojít především k celkovému zlepšení životních podmínek obyvatelstva, k vytvoření nových zajímavých pracovních příležitostí a k rozšíření nabídky bydlení. Jako zcela zásadní se v této souvislosti jeví především podpora místních obyvatel - zejména mladé generace - tak, aby zde nalezla existenční příležitosti (práci, možnosti kvalitního bydlení a také možnosti trávení volného času). Tabulka: Obyvatelstvo podle věkových skupin v obcích regionu KHZ k OBEC celkem OBYVATELSTVO věková skupina [podíl v %] Abertamy ,3 67,7 13,0 Boží Dar ,5 59,4 17,1 Dalovice ,9 67,2 16,9 Děpoltovice ,7 59,5 16,8 Horní Blatná ,9 67,9 12,2 Hroznětín ,5 66,2 15,3 Chodov , ,6 Jáchymov ,8 69,1 14, ,8 66,9 15,3 Loket ,2 66,6 11,2 16

17 OBEC celkem OBYVATELSTVO věková skupina [podíl v %] Nová Role ,8 65,2 19,0 Nové Hamry ,7 66,8 17, ,0 65,3 18,7 Otovice ,3 64,4 18,3 Pernink ,6 70,1 16,3 Potůčky ,1 72,1 13,8 Smolné Pece 91 14,3 61,5 24,2 KHZ celkem ,3 67,0 15,7 Karlovarský kraj ,7 66,5 16,8 Česká republika ,2 65,4 18,4 Zdroj: ČSÚ 2002 Graf: Věková struktura obyvatelstva regionu KHZ k ženy muži Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty,

18 Co se týče vzdělanostní struktury obyvatelstva, z následující tabulky vyplývá, že v porovnání s údaji za Karlovarský kraj i celou ČR je situace v regionu méně příznivá, což se projevuje především ve vyšším podílu obyvatel bez vzdělání a se základním vzděláním a zároveň nižším podílem občanů s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním. Tabulka: Obyvatelstvo starší 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání NEJVYŠŠÍ UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVO NAD 15 LET (V %) KHZ Karlovarský kraj ČR Bez vzdělání 1,1 0,8 0,5 Základní 28,6 27,9 23,0 Učňovské 20,5 20,5 20,5 Střední odborné 19,2 17,9 17,4 Učňovské s maturitou 1,4 1,2 1,5 Úplné střední vč. nástavby 22,4 23,6 25,6 Vyšší odborné 0,9 1,0 1,3 Vysokoškolské 4,6 5,6 8,9 Nezjištěno 1,3 1,5 1,3 Celkem 100,0 100,0 100,0 Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty, Trh práce V souvislosti s pokračujícími transformačními procesy v ČR, které se projevují mj. rostoucí efektivností v hospodaření subjektů výrobní sféry, dochází k postupnému uvolňování velkého počtu zaměstnanců. V Karlovarském kraji, stejně tak, jako v celé ČR, proto v posledních letech poměrně významně roste nezaměstnanost. Zatímco v počátečních obdobích transformace byly uvolňované lidské zdroje poměrně rychle absorbovány rozvíjejícím se odvětvím služeb, v současnosti je umisťování zejména méně adaptibilní pracovní síly stále obtížnější a zdlouhavější. 18

19 K 28. únoru 2003 evidovaly úřady práce v Karlovarském kraji celkem uchazečů o zaměstnání, míra nezaměstnanosti činila 10,7 %. To je údaj, který pouze nepatrně převyšuje průměr celé ČR (10,2 %). Na území okresu Karlovy Vary bylo evidováno celkem uchazečů (nezaměstnanost 10,7 %), na Sokolovsku uchazečů (míra nezaměstnanosti 13 %). Ve stejném období nabízely úřady práce v kraji celkem volných pracovních míst (Karlovarsko 431, Sokolovsko 387). Na jedno volné pracovní místo tak k připadalo v Karlovarském kraji 12,7 uchazečů (Karlovarsko 16,5; Sokolovsko 16,6). Zhruba 9 % uchazečů o zaměstnání tvořili absolventi a mladiství (KV: 9 %, SO: 9,4 %). V obcích regionu KHZ bylo k evidováno celkem uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti tak činila 10 %. Nejvyšší míru nezaměstnanosti vykázala města Jáchymov (15,31 %), Chodov (13,5 %) a Loket (13,45 %). Naopak, nejnižší nezaměstnanost vykazují obce Smolné Pece (2,13 %), Boží Dar (3,95 % - souvisí zřejmě s probíhající zimní lyžařskou sezónou v tomto horském středisku) a dále obce a Otovice ležící v zázemí Karlových Varů. V některých mikroregionech dosahuje míra nezaměstnanosti až dvojnásobku úrovně jednotlivých okresů. V okrese Karlovy Vary dosahovala k míra nezaměstnanosti 10,2 %. Nejvyšší nezaměstnaností dosahuje dlouhodobě mikroregion Hradiště (22,8%). Dále zde byly z dlouhodobého hlediska vysokou nezaměstnaností postiženy mikroregiony: Bochovsko 22,9 %, Žluticko 17,8 % a Tepelsko 16,3 %. Okres Sokolov vykazoval míru nezaměstnanosti ve výši 12,49 %, zatímco na Chodovsku to bylo 14,5 %, na Slavkovsku 14,9 % a na Kraslicku 13,3 %. Výše uvedené mikroregiony, s výjimkou Chodovska, Slavkovska a Kraslicka, patří mezi hospodářsky slabé oblasti. Nevzniká v nich dostatečný počet podnikatelských subjektů, které by vytvořily nová pracovní místa pro část obyvatel, která dříve byla zaměstnána v zemědělství. Vzhledem k často nedostatečné dopravní obslužnosti a obecné nechuti obyvatel dojíždět za prací nabízí se jako cesta řešení tohoto problému diversifikace 19

20 zemědělských činností, rozvoj malých nezemědělských podniků s vazbou na zemědělství a rozvoj agroturistiky. Graf: Míra nezaměstnanosti v obcích KHZ k ,31 15, ,01 13,50 13,45 12,95 míra nezam. (v %) Abertamy Boží Dar 3,95 9,92 9,04 8,54 Dalovice Děpoltovice Zdroj: Úřad práce KV a SO, 2003 Z meziročního srovnání údajů o nezaměstnanosti (k roku 2002 a 2003) vyplývá, že k největšímu růstu nezaměstnanosti došlo v obci Děpoltovice (o 3,8 %). Naopak výrazný pokles nezaměstnanosti oproti stavu v roce 2002 zaznamenala obec Boží Dar (3,6 procent. bodu). Celkově se míra nezaměstnanosti v regionu KHZ zvýšila meziročně o 0,7 procentního bodu. 11,21 6,25 10,96 10,17 9,66 6,67 7,39 Horní Blatná Hroznětín Chodov Jáchymov Loket Nová Role Nové Hamry Otovice Pernink 2,13 Potůčky Smolné Pece Stráž nad Ohří 10,0010,7 10,2 SKH-Z Karlovarský kraj ČR 20

21 Graf: Meziroční změna míry nezaměstnanosti v období (údaje k , v procentních bodech) 5 4 3,8 4,1 změna míry nezam. (v procent. bodech) ,1-3,6 Abertamy Boží Dar Zdroj: Úřady práce KV a SO, vlastní výpočty, ,0 1,8 0,6 Dalovice Děpoltovice Horní Blatná Hroznětín 0,9 1,3-1,8 0,5 1,7 Chodov Jáchymov Loket Nová Role Nové Hamry Otovice Pernink -1,3 0,9 2,9-0,9 2,3 0,0 Potůčky Smolné Pece Stráž nad Ohří SKH-Z 0,7 Co se týče struktury uchazečů o zaměstnání dle dosaženého vzdělání, největší podíl tvoří uchazeči se základním vzděláním nebo praktickou školou (okres KV 44,54 %, okres SO 40,74 %), což jsou obecně nejhůře umístitelné pracovní síly na trhu práce. Další významně zastoupenou skupinou jsou uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem. 21

22 Tabulka: Vzdělanostní struktura nezaměstnaných (IV.Q/2002) UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ okres Karlovy Vary okres Sokolov absol. v % absol. v % Bez vzdělání 2 0, ,30 Neúplné základní vzdělání 59 0, ,75 Základní vzdělání + praktická škola , ,74 Nižší střední vzdělání 10 0, ,19 Nižší střední odborné vzdělání 183 2, ,39 Střední odborné vzdělání (vyučen) , ,15 Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity a bez vyučení 49 0, ,58 ÚSV vzdělání 136 2, ,13 ÚSO vzdělání (vyučení s maturitou) 130 1, ,78 ÚSO vzdělání s maturitou (bez vyučení) , ,12 Vyšší odborné vzdělání 14 0,21 8 0,13 Bakalářské vzdělání 20 0,30 7 0,11 Vysokoškolské vzdělání 84 1, ,63 Doktorské vzdělání (vědecká výchova) 2 0,03 0 0,00 Celkem Zdroj: Úřady práce KV a SO Ve struktuře uchazečů o zaměstnání dle věku zaujímá největší podíl věková skupina let, což zřejmě souvisí s požadavkem většiny potencionálních zaměstnavatelů na určitou minimální praxi zaměstnance. 22

23 Tabulka: Věková struktura uchazečů o zaměstnání (IV.Q/2002) VĚKOVÁ SKUPINA UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ okres Karlovy Vary okres Sokolov absol. v % absol. v % Do 19 let 556 8, , let , , let , , let , , let 668 9, , let 611 9, , let , , let , , let 438 6, ,20 60 a více let 37 0, ,26 Celkem Zdroj: Úřady práce KV a SO Míra nezaměstnanosti je významným syntetickým ukazatelem, který vyjadřuje zaostávání venkovských mikroregionů. Pro jejich územní vymezení byla použita metodika úřadů práce Počet pracovníků v zemědělství Počet pracovníků v zemědělství se v kraji snížil od roku 1989 o 70 %, což postihlo zejména výše definované mikroregiony. Pracovníci v zemědělství jsou totiž obtížně rekvalifikovatelní, což zvyšuje míru nezaměstnanosti. 23

24 4 Soulad studie s rozvojovými dokumenty 4.1 Program rozvoje Karlovarského kraje HLAVNÍ CÍL: Rozvoj venkovských území a stabilizace zemědělství na základě zásad udržitelného rozvoje a zvýšených požadavků na zachování kulturní krajiny. Dílčí cíle: 1. Posílení produktivity a konkurenceschopnosti zemědělské výroby 2. Rozvoj ekologického zemědělství 3. Rozvoj mimoprodukčních forem zemědělství 4. Udržitelný rozvoj venkova Globální cíl : Základními prioritami vymezenými v tomto dokumentu je zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova, např. tvorbou nových pracovních příležitostí na venkově s cílem zabránit vysídlování problémových regionů, zvyšováním konkurenceschopnosti odvětví, vyjasnění a nové uspořádání vlastnických vztahů k půdě, rozvoj multifunkčního zemědělství, diverzifikace aktivit ve venkovském prostoru, uchování a zlepšení životního prostředí apod. 4.2 Interreg III A přeshraniční spolupráce V jeho aktivitě je především podpora rozvoje měst, venkova a příhraničních oblastí. Posílení podnikatelské činnosti a rozvoj malého a středního podnikání, včetně turistiky a místních aktivit na podporu zaměstnanosti, Podpora integrace na pracovním trhu a sociální inkluze, sdílení lidských zdrojů a zařízení, které se vztahují k rozvoji vědy a výzkumu, ke vzdělávání, kultuře, komunikaci, ochraně zdraví s důrazem na zvyšování produktivity práce a vytváření dlouhodobě udržitelných pracovních míst. Podpora ochrany životního prostředí, zvyšování produkce energie a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Zlepšování dopravní dostupnosti, zlepšování informačních a komunikačních služeb a sítí, Zlepšování systémů řízení využívání vody a energie. Zlepšování spolupráce v oblastech administrativy a legislativy, které 24

25 přispívají ekonomickému rozvoji a sociální kohezi. Zvyšování lidského potenciálu v institucích se vztahem k přeshraniční spolupráci. 5 Vyhlídky na plánovací období Leader + Obecným cílem rozvojové strategie je co nejefektivnějším zhodnocením přírodních a kulturních zdrojů obcí v oblasti Krušné Hory Západ a propojením širokého množství dosud izolovaně působících místních subjektů zajistit rozvoj regionu po stránce ekonomické, sociální i environmentální a zajistit trvalou udržitelnost života v regionu. Tento obecný cíl je naplňován cíli strategickými, jež obecný cíl rozdělují na tři oblasti - osy, na něž je rozvojová strategie a činnost Místního partnerství v rámci podopatření LEADER+ zaměřena. Osa I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Zpracovatel studie doporučuje zaměření zejména na Osu III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, která je popsána následujícími prioritami: Priorita 3.1 Tvorba nových pracovních příležitostí jedná se o skupinu podnikatelských opatření, která vytvářejí v regionu nejvíce pracovních míst Diverzifikace činností nezemědělské povahy, podpora zakládání podniků Podpora cestovního ruchu Informace, služby, turistická infrastruktura Priorita 3.2. Kvalita života na venkově skupina opatření, která jsou základní podmínkou hospodářského růstu ve venkovských oblastech (infrastruktura, čistota vody v obcích, vybavení) a přispívají ke kvalitě života (zdraví, pohoda, znalosti, kulturní a společenský život, životní prostředí) a která se současně spolupodílejí na tvorbě pracovních míst : 25

Analytická část strategie. Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovský a horských oblastech

Analytická část strategie. Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovský a horských oblastech Analytická část strategie Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovský a horských oblastech Obsah 1. Analýza území MAS Krušné hory, o.p.s. 2. Obyvatelstvo 3. Technická infrastruktura 4.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge

Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Prezentace - 5.11.2012 Analýza

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Ekonomické postavení Karlovarského kraje se zhoršuje Zvyšuje se HDP na 1 zaměstnaného Důležitým faktorem situace na trhu práce (tj. využití lidských zdrojů) je celkový ekonomický

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více