Monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích"

Transkript

1 Monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích

2 Obsah Úvod... 3 Trh práce v MSK... 4 Průběh dotazování a charakteristika výběrového souboru Analýza hodnocení situace na trhu práce ve vztahu k technickým profesím Závěr Příloha č

3 Úvod Okresní hospodářská komora Karviná v rámci projektu Technica nostra Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání (reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/ , Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost), prováděla v první fázi realizace projektu, tedy od června do září 2011, monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích. Představitelé průmyslových podniků byli dotazováni na momentální situaci v oblasti lidských zdrojů se zaměřením na technické profese a také její předpokládaný budoucí vývoj, a to nejdříve prostřednictvím ové korespondence, posléze kvůli nízké návratnosti dotazníků také telefonicky a osobně. Monitoring potřeb zaměstnavatelů měl za cíl identifikovat v daném regionu momentálně nejvíce poptávané a na trhu práce v Moravskoslezském kraji nedostatečně zastoupené technické profese a zmapovat také spokojenost HR manažerů průmyslových podniků s úrovní kvalifikace absolventů. Výsledky tohoto dotazníkového šetření budou následně distribuovány ředitelům středních škol a odborných učilišť v regionu s cílem poskytnout školám aktuální informace o nejvíce žádaných technických profesích a také kvalitě znalostí a dovedností absolventů. Potřebnost této aktivity vyplynula během dlouhodobé úzké spolupráce se středními školami. Vedení škol si totiž opakovaně stěžovala na nedostatek relevantních informací ze strany průmyslových podniků, které by jim umožnily flexibilně upravovat nabídku oborů a náplň výuky dle aktuálních požadavků trhu práce. V první části tohoto výstupu popíšeme obecně situaci na trhu práce se zaměřením na technické profese, druhá část bude věnována přímo výsledkům provedeného dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli v MSK. 3

4 Trh práce v MSK V první části tohoto textu krátce popíšeme momentální situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji a nastíníme také její předpokládaný vývoj. Region MSK byl a zůstává jednou z hospodářsky nejvýznamnějších oblastí v České republice s velkým potenciálem budoucího rozvoje, hlavními překážkami dalšího růstu průmyslových odvětví jsou: Nízké zastoupení obyvatel s vyšším stupněm vzdělání, dlouhodobá tendence kvalifikovaných osob, zejména mladších ročníků, kraj opouštět. Míra nezaměstnanosti po delší dobu převyšující celorepublikový průměr se značným podílem dlouhodobě nezaměstnaných osob. Dlouhodobý strukturální nesoulad mezi nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce v MSK (především nedostatek pracovníků v řemeslných a technických profesích). V letech se v celé České republice zvyšovala zaměstnanost především v zaměstnáních s požadovanou maturitou a hlavně vysokoškolskou úrovní vzdělání, tedy ve skupině, vědeckých a odborných duševních pracovníků a zvláště ve skupině technických, zdravotnických, pedagogických pracovníků a pracovníků v příbuzných oborech. 1 Přestože v roce 2008 trh práce zásadně ovlivnila hospodářská krize a poptávka po technických profesích mírně klesla v souvislosti s útlumem průmyslové výroby, stále platí, že jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu na trhu práce je dosažené vzdělání a kvalifikace uchazeče. Obecně lze říci, že největší problémy s uplatněním mají osoby s nejnižšími stupni dosaženého vzdělání. Na zvýšení zaměstnanosti v MSK v roce 2010 se ze všech odvětví hospodářství nejvíce podílely zaměstnavatelské subjekty zpracovatelského průmyslu ( osob), z toho nejvíce firmy zaměřené na výrobu základních kovů, hutní zpracování kovů a slévárenství ( osob), výrobci motorových vozidel ( osob) a pryžových a plastových výrobků (+535 osob). 2 Přestože v profesích souvisejících s výrobou kovů přibývá pracovních míst a jsou zde více než dobré vyhlídky budoucího uplatnění, obor hutník na středních školách rozhodně nepatří mezi nejžádanější. 1 Příručka Trh práce v České republice Analýza stavu a vývoje trhu práce v Moravskoslezském kraji - březen Dostupná z 4

5 Průmyslové podniky v Moravskoslezském kraji dlouhodobě poptávají specialisty kvalifikované v technických odvětvích, kteří však na trhu práce chybějí. Vzhledem k tomu, že se střední průmyslové školy i odborná učiliště zaměřená na technické obory v posledních letech potýkají s rapidním úbytkem žáků, je pravděpodobné, že se tato disproporce na trhu práce bude dále zvětšovat. Známe pořekadlo o zlatých českých ručičkách tak bude možná brzy patřit minulosti. Počet lidí, kteří se věnují klasickým rukodělným profesím, každým rokem klesá a zájem mladé generace stát se zedníkem nebo obkladačem je mizivý. Právě tomuto vývoji se snaží předejít projekty jako je Technica nostra, jejichž cílem je podpora a propagace technického vzdělávání. Následující tabulky a grafy se blíže zaměřují na zaměstnanost a nezaměstnanost v okrese Karviná a na údaje týkající se nejžádanějších profesí, neobsazenosti volných pracovních míst, nabídky a poptávky na trhu práce. Všechny tyto údaje byly převzaty z Úřadu práce v Karviné. Další grafy zobrazují počet žáků a studentů podle úrovně vzdělání v krajích a počty žáků a studentů podle formy vzdělávání. V předposlední tabulce jsou uvedeny počty studentů v na středních a středních odborných školách podle oborů. Tyto údaje byly čerpány ze statistik Českého statistického úřadu. 5

6 Nejžádanější profese na portálu MPSV - Karviná 20% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 10% 2% 2% 2% 2% 2% 40% Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví Lékaři (kromě zubních lékařů) Provozovatelé maloobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách Číšníci, servírky a barmani Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři Odborní administrativní pracovníci a asistenti Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti Statistika vytvořena Zdroj: Integrovaný portál MPSV Úřad práce

7 Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle profese v okrese Karviná za 1. čtvrtletí 2011 Popis Aktuální počet volných míst Zákonodárci a řídící pracovníci 4 Specialisté 57 Techničtí a odborní pracovníci 90 Úředníci 61 Pracovníci ve službách a prodeji 63 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství 2 Řemeslníci a opraváři 184 Obsluha strojů a zařízení, montéři 142 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 26 celkem 629 Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle profese v okrese Karviná za 1. čtvrtletí 2011 Obsluha strojů a zařízení, montéři 23% Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 4% Zákonodárci a řídící pracovníci 1% Specialisté 9% Techničtí a odborní pracovníci 14% Úředníci 10% Řemeslníci a opraváři 29% Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství 0% Pracovníci ve službách a prodeji 10% Zdroj: Integrovaný portál MPSV Úřad práce

8 Za první čtvrtletí je procento neobsazenosti volných pracovních míst v Karviné podle profese u řemeslníků a opravářů 29%. U technických a odborných pracovníků jde o 14 % a obsluha strojů a zařízení 23%. Z těchto čísel je tedy patrné, že poptávka po řemeslech a technických oborech stále roste a pracovních míst je vyšší množství. Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle vzdělání v okrese Karviná za 1. čtvrtletí 2011 Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle vzdělání v okrese Karviná za 1. čtvrtletí 2011 ÚSO (vyučení s maturitou) 4% ÚSV 1% ÚSO s maturitou (bez vyučení) 15% Základní + praktická škola 12% Nižší střední odborné 0% Nižší střední 0% Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 1% Střední odborné (vyučen) 67% Zdroj: Integrovaný portál MPSV Úřad práce 5 Z grafu je patrné, že nejvyšší procento neobsazenosti volných pracovních míst podle vzdělání je u lidí, kteřstředních odborných škol. Toto procento činí 67. Nejvyšší nabídka pracovních míst je tedy právě pro vyučené studenty. 5 8

9 Vygenerováno Zdroj: Český statistický úřad

10 Žáci/studenti za školní rok podle skupin oborů KKOV - vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách Skupina oborů vzdělání Střední vzdělávání Střed. vzděl. s výučním Střed. vzděl. s maturit. Nástavbové studium Vyšší odborné vzdělávání listem zkouškou Vzdělávání na SŠ a VOŠ celkem 00 Integrovaný první ročník Ekologie a ochrana živ.p Informatické obory Hornictví,hutnictví,slév Strojírenství,stroj.výr Eltechn.,telekom.a VT Tech.chemie,chemie silik Potravinářství,potr.chem Text.výroba a oděvnictví Kož.,obuv.výr.,zpr.plastů Zprac.dřeva,výr.hud.nást Polygr.,zprac.papíru,film Staveb., geodézie,kartog Doprava a spoje Spec.,interdiscipl.obory Zemědělství a lesnictví Veterinář.,veter.prevence Zdravotnictví Filozofie, teologie Ekonomika,administrativa Podnik.v oborech,odvětví Gastr., hotelnictví, turis Obchod Právo, právní činnost

11 69 Osobní a provozní služby Public.,knihov.,informat Pedagogika,učit.,soc.péče Obecně odborná příprava Obecná příprava Umění a užité umění Teorie vojenského umění Období: Školní rok Území: Česká republika Zdroj: Český statistický úřad 8 Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly v okrese Karviná za 1. čtvrtletí Profese podle CZ-ISCO Nabídka pracovní síly Poptávka po pracovní síle (absolutní) (absolutní) Zaměstnanci v ozbrojených silách 11 0 Zákonodárci a řídící pracovníci Specialisté Techničtí a odborní pracovníci Úředníci Pracovníci ve službách a prodeji Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Řemeslníci a opraváři Obsluha strojů a zařízení, montéři Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Nezařazení 64 0 celkem Zdroj: Integrovaný portál MPSV Úřad práce

12 Nejvíce poptávaní v okrese Karviná byli v prvním kvartálu roku 201 řemeslníci a opraváři, na druhém místě jsou montéři a pracovníci obsluhující stroje a zařízení, třetí nejžádanější jsou pak techničtí a odborní pracovníci. Průběh dotazování a charakteristika výběrového souboru Přestože bylo v průběhu července prostřednictvím ové korespondence osloveno několik tisíc firem, návratnost byla u tohoto způsobu distribuce dotazníků minimální. Ve druhé fázi oslovování, která probíhala v měsíci srpnu a září, bylo dotazování realizováno formou osobních schůzek s HR managery vybraných průmyslových podniků a také formou telefonického oslovování. Nakonec se realizačnímu týmu projektu Technica nostra podařilo získat 50 dotazníků od firem z celého Moravskoslezského kraje. Níže uvedené tabulky a grafy znázorňují charakteristiky tohoto výběrového souboru, v další části pak budeme sesbíraná data analyzovat. Uvedený graf 1 a tabulka 1 znázorňuje rozložení datového souboru dle formy podnikání. Z celkového počtu 50 firem zahrnutých do výzkumu bylo 48 právnických osob, což tvoří 96 %. Vzhledem k charakteru výzkumu byly záměrně oslovovány především větší podniky, které mají díky vyššímu počtu zaměstnanců větší vliv na situaci na trhu práce v regionu a také větší zkušenost s náborem pracovní síly. Fyzické osoby byly proto oslovovány jen výjimečně. Forma podnikání právnická osoba fyzická osoba 4,00% 96,00% 12

13 Graf 1: Forma podnikání - Graf znázorňuje rozložení datového souboru dle formy podnikání Forma podnikání Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid právnická osoba 48 96,0 96,0 96,0 fyzická osoba 2 4,0 4,0 100,0 Total ,0 100,0 Tabulka 1: Forma podnikání - Tabulka znázorňuje rozložení datového souboru dle formy podnikání Následující graf 2 a tabulka 2 sledují velikost firem zahrnutých do průzkumu z pohledu počtu zaměstnanců. Nejvíce zastoupeny byly ve výběrovém souboru středně velké podniky do 50 zaměstnanců. Tyto firmy zaměstnávající 10 až 50 zaměstnanců celkem tvořily 44% výběrového souboru, 26% z dotázaných pak tvořily firmy s 50 až 250 zaměstnanci. Firmy malé do 10 zaměstnanců tvořily 16% a velké firmy zaměstnávající více než 250 osob 14%. 13

14 Počet zaměstnanců firmy do 10 do 50 do 250 nad ,00% 16,00% 26,00% 44,00% Graf 2: Počet zaměstnanců firmy - Graf znázorňuje rozložení datového souboru dle počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců firmy Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid do ,0 16,0 16,0 do ,0 44,0 60,0 do ,0 26,0 86,0 nad ,0 14,0 100,0 Total ,0 100,0 Tabulka 2: Počet zaměstnanců firmy - Tabulka znázorňuje rozložení datového souboru dle počtu zaměstnanců 14

15 Percent Analýza hodnocení situace na trhu práce ve vztahu k technickým profesím Hlavním cílem monitoringu bylo zmapovat, jak vnímají průmyslové podniky Moravskoslezského kraje nabídkovou stranu trhu práce se zaměřením na technicky kvalifikovanou pracovní sílu. Našim úkolem tedy bylo ověřit předpoklad, že v jasně průmyslově profilovaném Moravskoslezském kraji dlouhodobě přetrvává problém s nedostatkem techniků a řemeslníků, přestože je zde vysoká nezaměstnanost a značná poptávka po pracovních místech. Právě tato zásadní disproporce na trhu práce by měla být do budoucna odstraňována za pomoci podobných aktivit směřujících k podpoře technického vzdělávání, jaké momentálně realizuje Okresní hospodářská komora Karviná v rámci projektu Technica nostra. Graf 3 znázorňuje názor oslovených personalistů na dostupnost technicky kvalifikované pracovní síly na trhu práce v MSK. Celých 88% dotázaných HR managerů se domnívá, že je v současnosti na trhu práce v MSK nedostatek pracovní síly kvalifikované v technických profesích. Tato skutečnost jasně potvrzuje výše zmíněnou disproporci a potřebu podpory technického vzdělávání. Je dle Vás na trhu práce v MSK nedostatek techniků? ,00% ,00% ano ne Je dle Vás na trhu práce v MSK nedostatek techniků? 15

16 Graf 3: Zhodnocení situace na trhu práce z pohledu množství pracovníků kvalifikovaných v technických profesích Kontingenční tabulka 3 zkoumá, zda se liší názor oslovených personalistů na momentální situaci na trhu práce z pohledu dostupnosti technicky kvalifikované pracovní síly v závislosti na velikosti firmy (bráno z hlediska celkového počtu zaměstnanců). Z tabulky lze jasně vyčíst, že nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků trápí všechny podniky od malých až po velké. Problém s nedostatkem technicky kvalifikované pracovní síly tedy vnímají všechny firmy bez ohledu na velikost. Ve všech čtyřech skupinách rozdělených dle počtu zaměstnanců firem se pohybuje procento těch, kteří se domnívají, že v současné době existuje na trhu práce v MSK nedostatek techniků, nad 85 %. Crosstabulation: Počet zaměstnanců firmy/ Je dle Vás na trhu práce v MSK nedostatek techniků? Je dle Vás na trhu práce v MSK nedostatek techniků? Total ano ne ano Počet zaměstnanců firmy do 10 % within Počet zaměstnanců firmy 87,5% 12,5% 100,0% % of Total 14,0% 2,0% 16,0% do 50 % within Počet zaměstnanců firmy 86,4% 13,6% 100,0% % of Total 38,0% 6,0% 44,0% do 250 % within Počet zaměstnanců firmy 92,3% 7,7% 100,0% % of Total 24,0% 2,0% 26,0% nad 250 % within Počet zaměstnanců firmy 85,7% 14,3% 100,0% % of Total 12,0% 2,0% 14,0% Total % within Počet zaměstnanců firmy 88,0% 12,0% 100,0% % of Total 88,0% 12,0% 100,0% Tabulka 3: Kontingenční tabulka analyzuje, zda vzájemně souvisí názor oslovených personalistů na nedostatek techniků a velikost firmy dle počtu zaměstnanců 16

17 Další z otázek položených ve výzkumu směřovala k poptávkové straně trhu práce a jejím cílem bylo zjistit, zda se bude poptávka po technicích v budoucnu ještě zvyšovat a problém s jejich nedostatkem tak může nabývat na síle. Z celkového počtu 50 firem zahrnutých do výběrového souboru 31 deklarovalo úmysl v horizontu následujících dvou let přijímat nové zaměstnance na technické pozice. Celkem 62%, tedy necelé dvě třetiny dotázaných firem, hodlá v blízké budoucnosti zvyšovat počet pracovních míst vhodných pro technicky kvalifikovanou pracovní sílu, přestože počet žáků technických oborů rok od roku klesá. Odpovědi jsme dále analyzovali v kontingenční tabulce 5. Hodláte během dvou let přijímat nové zaměstnance na technické pozice? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ano 31 62,0 62,0 62,0 ne 19 38,0 38,0 100,0 Total ,0 100,0 Tabulka 4: Predikce zaměstnavatelů ohledně nabírání zaměstnanců na technické pozice Tabulka znázorňuje, jaký podíl dotazovaných firem plánuje v budoucnu přijímat nové zaměstnance na technické pozice. Hodláte během dvou let přijímat nové zaměstnance na technické pozice? ano ne 38,00% 62,00% 17

18 Graf 4: Predikce zaměstnavatelů ohledně nabírání zaměstnanců na technické pozice Graf znázorňuje, jaký podíl dotazovaných firem plánuje v budoucnu přijímat nové zaměstnance na technické pozice. Níže uvedená tabulka monitoruje, zda závisí proměnná týkající se plánu firem v budoucnu nabírat nové zaměstnance na technické pozice na velikosti dané firmy. Jak můžeme vyčíst z tabulky, procento kladných odpovědí se zvyšovalo zároveň s rostoucím počtem zaměstnanců firmy. Zatímco v kategorii malých firem hodlá přijímat nové zaměstnance na technické pozice pouze necelých 38%, u firem do 250 zaměstnanců je to již 77% a u firem nad 250 zaměstnanců dokonce 86%. Je tedy více než pravděpodobné, že absolventi technických oborů nebudou mít v budoucnu díky své kvalifikaci problém s uplatněním na trhu práce. Crosstabulation: Počet zaměstnanců firmy/hodláte během 2 let přijímat nové zaměstnance? Hodláte během 2 let příjímat nové zaměstnance? Total ano ne ano Počet zaměstnanců firmy do 10 % within Počet zaměstnanců firmy 37,5% 62,5% 100,0% % of Total 6,0% 10,0% 16,0% do 50 % within Počet zaměstnanců firmy 54,5% 45,5% 100,0% % of Total 24,0% 20,0% 44,0% do 250 % within Počet zaměstnanců firmy 76,9% 23,1% 100,0% % of Total 20,0% 6,0% 26,0% nad 250 % within Počet zaměstnanců firmy 85,7% 14,3% 100,0% % of Total 12,0% 2,0% 14,0% Total % within Počet zaměstnanců firmy 62,0% 38,0% 100,0% % of Total 62,0% 38,0% 100,0% 18

19 Tabulka 5: Kontingenční tabulka analyzuje, zda závisí proměnná týkající se plánu firem v budoucnu nabírat nové zaměstnance na technické pozice na velikosti dané firmy (bráno z hlediska celkového počtu zaměstnanců) Následující graf 5 ukazuje, jaký podíl dotázaných firem v uplynulém roce zaznamenal problém s nalezením vhodných zaměstnanců na technické pozice. Necelých 70% účastníků průzkumů uvedlo, že se s tímto problémem rozvoje lidských zdrojů setkali. Také tato analýza potvrzuje, že na trhu práce existuje zjevná disproporce mezi nabídkou a poptávkou, která brzdí rozvoj našeho regionu. Měli jste v předešlém roce problém najít zaměstnance na technické pozice? ano ne 32,00% 68,00% Graf 5: Podíl zaměstnavatelů, kteří měli v uplynulém roce problém nalézt zaměstnance na technické pozice. Kontingenční tabulka 6 pak znázorňuje, jak se mění procentuální podíl firem, které uvedly, že měly v uplynulém roce problém nalézt vhodné pracovníky na technické pozice, ve vztahu k velikosti těchto firem. Z tabulky vyplývá, že velké firmy pociťují tento problém mnohem palčivěji než firmy malé. 86 % velkých firem uvedlo, že se s problémem najít vhodné uchazeče na technické pozice v loňském roce potýkalo, zatímco u malých firem do deseti zaměstnanců se s problémem setkalo pouze 38% dotázaných. Z uvedeného je patrné, že zejména velké průmyslové podniky by se měly podílet na aktivitách směřujících k podpoře 19

20 technického vzdělávání a navazovat spolupráci se středními školami technického zaměření, aby si do budoucna zajistily dostatek kvalitních absolventů a předešli problémům se řízením lidských zdrojů. Crosstabulation: Počet zaměstnanců firmy/ Měli jste v předešlém roce problém najít zaměstnance na technické pozice? Měli jste v předešlém roce problém najít zaměstnance na tech. pozice? Total ano ne ano Počet zaměstnanců firmy do 10 % within Počet zaměstnanců firmy 37,5% 62,5% 100,0% % of Total 6,0% 10,0% 16,0% do 50 % within Počet zaměstnanců firmy 68,2% 31,8% 100,0% % of Total 30,0% 14,0% 44,0% do 250 % within Počet zaměstnanců firmy 76,9% 23,1% 100,0% % of Total 20,0% 6,0% 26,0% nad 250 % within Počet zaměstnanců firmy 85,7% 14,3% 100,0% % of Total 12,0% 2,0% 14,0% Total % within Počet zaměstnanců firmy 68,0% 32,0% 100,0% % of Total 68,0% 32,0% 100,0% Tabulka 6: Kontingenční tabulka analyzuje, jaký je vztah mezi problémy s nalezením vhodných technicky vzdělaných pracovníků a velikostí firmy. 20

21 V níže uvedeném přehledu naleznete přehled konkrétních profesí, které respondenti tohoto výzkumu momentálně poptávají. Nejčastěji uváděnými nedostatkovými profesemi byly: zámečník, svářeč, obráběč kovů, konstruktér, elektrikář a technolog. Konkrétní poptávané profese v jednotlivých podnicích Profese Firma obráběči CNC, technolog Bonatrans Group a.s. konstruktér výroby zámečník, obráběč kovů montér, zedník, stavební dělník rozpočtáři, stavbyvedoucí linuxový administrátor serveru koordinátor výroby obráběč kovů, horizontkář, karosář elektromechanik instalatéři kovoobráběči, slévači, elektrikáři, zámečníci specialista sítí elektrikář servisní technik, programátor údržbáři, obsluha strojů pracovník výtahů, zámečník-lakýrník, obsluha strojů svářecí inženýr zámečník, automechanik, elektrikář technolog BSK Metal, spol. s.r.o. Kovo VESUV - kovovýroba, s.r.o. NOGA s.r.o. T-DEX, s.r.o. ENWICO DATA s.r.o. LIKOP s.r.o. KOVOSPORT a.s. KOVOPOL INDUSTRY s.r.o. HAMROZI s.r.o. Třinecké Železárny a.s. MASTER IT Technologies, a.s. JELMARK s.r.o. CDS CZ s.r.o. Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. LIFT SERVIS s.r.o. MGL MORAVIA gran-lift, s.r.o. MAYR - MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOVONA SYSTEM, a.s. 21

22 stavebníci, technici, revírník, horník inspektor kvality kontrolor kvality, elektrotechnici svářeč, kontrolor kvality, technolog stavbyvedoucí, stavební technik zedník, instalatér, truhlář konstruktér, svářeč operátor výroby elektrotvrzení, elektrikáři, konstruktéři technik výroby svářeč (oblast kovovýroby) strojař VOKD, a.s. Stant Manufacturing s.r.o. Dexon Czech s.r.o. SEJONG CZECH s.r.o. HAOSPOL s.r.o. MATTES plus, s.r.o. Lichgitter CZ, spol.s.r.o. Bekaert Petrovice s.r.o. Huisman Konstrukce s.r.o. NBS Invest, a.s. TIZ s.r.o. DORNET, s.r.o. Tabulka 7 a graf 6 znázorňují, jaký je názor oslovených HR managerů na úroveň kvalifikace absolventů středních škol a odborných učilišť, s nimiž se setkávají při nástupu do pracovního procesu. Respondenti mohli odpovídat na škále: zcela spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen a zcela nespokojen. Odpověď zcela spokojen neuvedl žádný z respondentů, 40% respondentů uvedlo, že je s úrovní kvalifikace absolventů spíše spokojeno, zbylých 56% respondentů je spíše nespokojeno a 4% z dotázaných považuje kvalifikaci absolventů za zcela nedostačující. Lze tedy shrnout, že 60% všech respondentů není spokojeno s úrovní kvalifikace absolventů. Z tohoto důvodu je potřeba prohloubit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a firmami, aby byly průběžně inovovány osnovy a školní vzdělávací programy v souladu s požadavky firem. Domníváte se, že je úroveň kvalifikace absolventů technických oborů dostačující? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid spíše ano 20 40,0 40,0 40,0 spíše ne 28 56,0 56,0 96,0 22

23 vůbec 2 4,0 4,0 100,0 Total ,0 100,0 Tabulka 7: Míra spokojenosti dotázaných s úrovní kvalifikace absolventů technických oborů Domníváte se, že je úroveň kvalifikace absolventů technických oborů dostačující? spíše ano spíše ne vůbec 4,00% 56,00% 40,00% Graf 6: Míra spokojenosti dotázaných s úrovní kvalifikace absolventů technických oborů Graf znázorňuje, nakolik jsou představitelé dotazovaných firem spokojeni s úrovní kvalifikace absolventů technických oborů na škále: zcela, spíše ano, spíše ne, vůbec. Tabulka 8 dále analyzuje, s čím konkrétně byli ve vztahu ke kvalifikaci absolventů respondenti nespokojeni. Mohli zvolit tolik odpovědí, kolik považují za relevantní, součet hodnot tedy nedává 100%. Hodnoty v tabulce uvádějí, kolik procent z dotázaných účastníků průzkumu označilo danou možnost. Nejvíce zaměstnavatele trápí neschopnost aplikovat získané poznatky v praxi, celkem 44% všech respondentů vybralo právě tuto výtku. Na druhém místě je obecně nízká úroveň znalostí získaných během studia technického oboru, kterou označilo v dotazníkovém šetření 28 % respondentů. Třetím nejzávažnějším nedostatkem absolventů je neznalost moderních technologií a postupů, tuto možnost 23

24 v průzkumu zatrhlo 26% dotázaných. Nezvládání cizího jazyka považuje za problém současných absolventů pouhá pětina dotázaných a nejméně závažným nedostatkem je pak nízká úroveň práce s PC, v oblasti informačních technologií jsou tedy současní absolventi zřejmě kvalifikováni dostatečně. S čím konkrétně jste byli u absolventů nespokojeni? Frequency Celkem Procent Valid neschopnost aplikovat získané poznatky v praxi % nízká úroveň odborných znalostí z vystudovaného technického oboru % nezvládání cizího jazyka % neznalost nových technologií či postupů % nízká úroveň práce s PC % jiné % Total 62 Tabulka 8: Jednotlivé aspekty kvalifikace absolventů, s nimiž byli respondenti nespokojeni. Závěr Cílem monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích bylo zmapovat momentální poptávku zaměstnavatelů v MSK po technických profesích, nastínit její předpokládaný vývoj a identifikovat slabiny současných absolventů technických středních škol a odborných učilišť. Z výzkumu jasně vyplynulo, že průmyslové podniky mají v současné době problém na trhu práce nalézt vhodné zaměstnance kvalifikované v technických profesích, přestože zde zároveň existuje vysoké procento dlouhodobě nezaměstnaných. Tento nesoulad mezi nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce v MSK se bude bez důrazných opatření směřujících k podpoře a propagaci technického vzdělávání mezi mladými lidmi dále zvyšovat, je proto nutné žáky seznámit s možnostmi a výhodami uplatnění v průmyslových odvětvích a motivovat je ke studiu řemesel a technických profesí. Nejčastěji jmenovaným nedostatkem absolventů pak byla neschopnost aplikovat získané poznatky v praxi, což zřetelně poukazuje na fakt, že bude v budoucnu nutno zvýšit podíl 24

25 praxe na středních školách a praktickou výuku zkvalitnit. Tohoto cíle však bude možno dosáhnout pouze prohloubením spolupráce škol a průmyslových podniků v regionu. Příloha č. 1 V příloze č. 1 naleznete seznam všech respondentů, kteří se zúčastnili tohoto šetření včetně kontaktních údajů 25

26 Název firmy Sídlo Kontaktní osoba Telefon AUTEL a.s. Třinec - Oldřichovice 790 Věra Kohutková Bekaert Petrovice s.r.o. Petrovice u Karviné 595, Pavla Nogová Bonatrans Group a.s. Revoluční 1234, Bohumín Květuše Hrubá BSK Metal, spol. s.r.o. CDS CZ s.r.o. Dexon Czech s.r.o. DORNET, s.r.o. ENWICO DATA s.r.o. ERVO Stavby, spol. s.r.o. GAMIN s.r.o. GATES HYDRAULICS, s.r.o. HAMROZI s.r.o. HAOSPOL s.r.o. Jateční 134, 73581, Bohumín Ostravská 746, , Karviná - Fryštát Na Novém Poli 381/5, Karviná Nádražní 483, Orlová - Poruba, Nám. Svobody 527, , Třinec Kapitána Jasioka 1380/29a, , Havířov Heřmanická 45,k , Ostrava Dětmarovická 409/1, , Karviná - Nové Město Polní 411, 73961, Třinec U Hřiště 775/12, , Havířov - Prostřední Such Zdenka Veselá Zdeněk Wilczek Kamil Toman Pavel Richter Robert Valavský Daniela Mrozková Táňa Monczková Tomáš Klvaňa Iwona Šecková Jana Horváthová

27 HUDECZECK SERVICE, s.r.o. Huisman Konstrukce s.r.o. JELMARK s.r.o. Josef Franek - Kamenictví KÖSR GROUP - Milan Srniček Kovo VESUV - kovovýroba, s.r.o. KOVONA SYSTEM, a.s. KOVOPOL INDUSTRY s.r.o. KOVOSPORT a.s. LIFT SERVIS s.r.o. U Barbory 198, , Karviná - Doly Nádražní 289, Sviadnov Průmyslová zóna 1052, , Třinec Orlová - Město, Nádražní 1236, Žižkova 306, , Bohumín Větrná 1161, , Bohumín Průmyslová 2007, , Český Těšín Nám. Svobody 526,7 3961, Třinec Nový Brod 108, , Třinec Závodní 524/53, , Karviná - Nové Město Mirka Grigorescu Lucie Jirotková Renata Brancová Josef Franek Alena Ketlerová Ján Janík Mariola Kožušnik Vlaďka Pyšková Gabriela Kojecká Jan Kucharczyk Lichgitter CZ, spol.s.r.o. U Lékárny 1366/21, , Horní Suchá Anna Wojtková LIKOP s.r.o. Dolní Lištní 60, 73961, Třinec Šárka Bilíková MADT a.s. Slezská 950, Orlová Jan Wachtarczyk

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva leden 2015 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 PROJEKT TECHNICA NOSTRA Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 Základní informace Realizátor: Okresní hospodářská

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava DUBEN 2017

Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava DUBEN 2017 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Opava Bochenkova 4 746 01 Opava telefon 950 142 320, fax 950 142 302 Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava DUBEN

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Průzkum zaměstnanosti v JMK k

Průzkum zaměstnanosti v JMK k Průzkum zaměstnanosti v JMK k 31. 12. 2015 Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II a III 21. 6. 2016 Brno Hlavní parametry provedeného

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen 2016 červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen 2016 září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji. Ing. Bc. Pavel Fišer RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Mgr. Tomáš Grulich

Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji. Ing. Bc. Pavel Fišer RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Mgr. Tomáš Grulich Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji Ing. Bc. Pavel Fišer RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Mgr. Tomáš Grulich Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2010 Zpracovatel: GaREP, spol.

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2016

VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2016 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY krajská pobočka v Ostravě kontaktní pracoviště Karviná tř. Osvobození č. 60a/1388 VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2016 telefon: 950 126 111 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/karvina/statistiky

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 4 Trh práce Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace na trhu práce zejména se zaměřením na strukturu nezaměstnanosti podle nejdůležitějších aspektů. Analýza bude využívat nejpodrobnější

Více

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska Dotazníkové šetření pro žáky 8. tříd ZŠ V rámci analýzy území byl vypracován dotazník pro žáky 8. ročníků ZŠ. Cílem bylo zjistit o jaké obory středních škol a učilišť mají žáci zájem, zda je pro ně důležité

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava ÚNOR 2017

Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava ÚNOR 2017 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Opava Bochenkova 4 746 01 Opava telefon 950 142 320, fax 950 142 302 Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava ÚNOR

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

Tisková zpráva. Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v dubnu, volných míst je nejvíce od konce roku Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v dubnu, volných míst je nejvíce od konce roku Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 12. 5. 2015 Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v dubnu, volných míst je nejvíce od konce roku 2008 K 30. 4. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 491 585 uchazečů o zaměstnání. To je o 33 730 méně než v

Více

SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI: TRH PRÁCE A SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI

SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI: TRH PRÁCE A SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI: TRH PRÁCE A SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI 11/2/2016 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UPOL WWW.SPCR.CZ PÁTRÁME, HLEDÁME 2/3 průmyslových firem má nedostatek vysokoškoláků 1/2 firem postrádá

Více

Uplatnění absolventů na trhu práce v Jihočeském kraji, regionu Strakonice

Uplatnění absolventů na trhu práce v Jihočeském kraji, regionu Strakonice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav podnikové strategie Uplatnění absolventů na trhu práce v Jihočeském kraji, regionu Strakonice Autor práce: Jana Nováková Vedoucí práce:

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2015 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

Krajská hospodářská komora ÚK

Krajská hospodářská komora ÚK Krajská hospodářská komora ÚK Faktory rozvoje MSP v ÚK František Jochman 1 Podnikatelské prostředí v ÚK Počet firem na obyvatele je menší než průměr ČR, a to i FO Počet osob samostatně výdělečně činných

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen 2016 listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU TEXTILNICTVÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU TEXTILNICTVÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU TEXTILNICTVÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září 2016 říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2015 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY Zakázka:

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben 2017 květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad 2016 prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Analýza nabídky a poptávky na trhu práce a možná řešení

Analýza nabídky a poptávky na trhu práce a možná řešení Analýza nabídky a poptávky na trhu práce a možná řešení Mgr. Jana Majerová vedoucí oddělení koncepcí a strategií trhu práce Odbor trhu práce MPSV 6. 12. 2016 Nezaměstnanost (31. 10. 2016) Situace na trhu

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2016 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

Kolik stojí vzdělávání? Praha, 20.11. 2013

Kolik stojí vzdělávání? Praha, 20.11. 2013 Kolik stojí vzdělávání? Praha, 20.11. 2013 Situace na trhu práce Počet evidovaných nezaměstnaných, volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných *) ke konci sledovaného měsíce měrná leden únor březen

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2015 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt:

Více

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2007 Stručná verze Brno, květen 2008 Centrum pro regionální rozvoj Masarykova univerzita v Brně Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2007

Více

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 214 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

STATISTICKÁ DATA O ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI

STATISTICKÁ DATA O ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI STATISTICKÁ DATA O ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI Věra Varmužová Pakt zaměstnanosti KHK, jednání 13. dubna 2017 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Datové zdroje a publikace

Více

Pracovní list Trh práce

Pracovní list Trh práce Pracovní list Trh práce Pracovní síly ČSÚ sleduje podle několika různých hledisek: - podle vykonávaného zaměstnání (jakou práci dělají) - podle odvětvových sektorů (kde pracují) - podle dosažené kvalifikace

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2016 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLEC, ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLEC, ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLEC, ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T.

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ Šetření přechodu absolventů středních škol na trh práce Získání zpětné vazby od absolventů z hlediska kariérové volby, spokojenosti

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2016 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248)

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Projekt ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 216 Obsah: 1. Nezaměstnanost a volná pracovní

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě

ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě KoP Nový Jičín Vývoj trhu práce v okrese Nový Jičín Oddělení trhu práce Duben 2017 Vývoj trhu práce v okrese Nový Jičín v dubnu 2017 K 30. 4. 2017 bylo na kontaktních

Více

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2011

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 Při sčítání lidu v roce 2011 dosahovala celá třetina obyvatel ve věku 15 a více let středního vzdělání (nebo vyučení) bez maturity.

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva duben 2016 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Jeseník.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Jeseník. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Jeseník Červenec 2011 Graf č. 1: Meziměsíční změna počtu uchazečů v letech 2007

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor 2017 březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ)

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) Zakázka:

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Celková nezaměstnanost v kraji

Celková nezaměstnanost v kraji Moravskoslezský kraj Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Moravskoslezském kraji 11,4 % 1 a celkový počet dosahoval 73 007 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané a zaměstnání Technické parametry Výzkum:

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ TECHNIKA

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ TECHNIKA SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ TECHNIKA Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU AUTOMECHANIK, TECHNICKÉ PRÁCE V AUTOSERVISU

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU AUTOMECHANIK, TECHNICKÉ PRÁCE V AUTOSERVISU SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU AUTOMECHANIK, TECHNICKÉ PRÁCE V AUTOSERVISU Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled 15.12.2015 Mgr. Miriam Majdyšová Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 30. 11. 2015 KM UH VS ZL Kraj Uchazeči

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v stejně jako v předchozích dvou letech 4,0 % 1 a celkový počet dosahoval 31 628 evidovaných na úřadech práce. Celková nezaměstnanost

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen 2017 červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Karlovarském kraji 9,9 % 1 a celkový počet dosahoval 16 712 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce ve Zlínském kraji. Vypracovala Mgr. Miriam Majdyšová

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce ve Zlínském kraji. Vypracovala Mgr. Miriam Majdyšová Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce ve Zlínském kraji Vypracovala Mgr. Miriam Majdyšová uchazeči v evidenci celkem 40 000 37 000 34 000 31 000 28 000 25 000 22 000 19 000 16 000 13 000 Vývoj

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad 2015 prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/ REGIONÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00069 Projekt Odborné praxe do 30 let v Pardubickém kraji byl realizován Úřadem práce ČR

Více