Monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích"

Transkript

1 Monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích

2 Obsah Úvod... 3 Trh práce v MSK... 4 Průběh dotazování a charakteristika výběrového souboru Analýza hodnocení situace na trhu práce ve vztahu k technickým profesím Závěr Příloha č

3 Úvod Okresní hospodářská komora Karviná v rámci projektu Technica nostra Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání (reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/ , Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost), prováděla v první fázi realizace projektu, tedy od června do září 2011, monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích. Představitelé průmyslových podniků byli dotazováni na momentální situaci v oblasti lidských zdrojů se zaměřením na technické profese a také její předpokládaný budoucí vývoj, a to nejdříve prostřednictvím ové korespondence, posléze kvůli nízké návratnosti dotazníků také telefonicky a osobně. Monitoring potřeb zaměstnavatelů měl za cíl identifikovat v daném regionu momentálně nejvíce poptávané a na trhu práce v Moravskoslezském kraji nedostatečně zastoupené technické profese a zmapovat také spokojenost HR manažerů průmyslových podniků s úrovní kvalifikace absolventů. Výsledky tohoto dotazníkového šetření budou následně distribuovány ředitelům středních škol a odborných učilišť v regionu s cílem poskytnout školám aktuální informace o nejvíce žádaných technických profesích a také kvalitě znalostí a dovedností absolventů. Potřebnost této aktivity vyplynula během dlouhodobé úzké spolupráce se středními školami. Vedení škol si totiž opakovaně stěžovala na nedostatek relevantních informací ze strany průmyslových podniků, které by jim umožnily flexibilně upravovat nabídku oborů a náplň výuky dle aktuálních požadavků trhu práce. V první části tohoto výstupu popíšeme obecně situaci na trhu práce se zaměřením na technické profese, druhá část bude věnována přímo výsledkům provedeného dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli v MSK. 3

4 Trh práce v MSK V první části tohoto textu krátce popíšeme momentální situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji a nastíníme také její předpokládaný vývoj. Region MSK byl a zůstává jednou z hospodářsky nejvýznamnějších oblastí v České republice s velkým potenciálem budoucího rozvoje, hlavními překážkami dalšího růstu průmyslových odvětví jsou: Nízké zastoupení obyvatel s vyšším stupněm vzdělání, dlouhodobá tendence kvalifikovaných osob, zejména mladších ročníků, kraj opouštět. Míra nezaměstnanosti po delší dobu převyšující celorepublikový průměr se značným podílem dlouhodobě nezaměstnaných osob. Dlouhodobý strukturální nesoulad mezi nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce v MSK (především nedostatek pracovníků v řemeslných a technických profesích). V letech se v celé České republice zvyšovala zaměstnanost především v zaměstnáních s požadovanou maturitou a hlavně vysokoškolskou úrovní vzdělání, tedy ve skupině, vědeckých a odborných duševních pracovníků a zvláště ve skupině technických, zdravotnických, pedagogických pracovníků a pracovníků v příbuzných oborech. 1 Přestože v roce 2008 trh práce zásadně ovlivnila hospodářská krize a poptávka po technických profesích mírně klesla v souvislosti s útlumem průmyslové výroby, stále platí, že jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu na trhu práce je dosažené vzdělání a kvalifikace uchazeče. Obecně lze říci, že největší problémy s uplatněním mají osoby s nejnižšími stupni dosaženého vzdělání. Na zvýšení zaměstnanosti v MSK v roce 2010 se ze všech odvětví hospodářství nejvíce podílely zaměstnavatelské subjekty zpracovatelského průmyslu ( osob), z toho nejvíce firmy zaměřené na výrobu základních kovů, hutní zpracování kovů a slévárenství ( osob), výrobci motorových vozidel ( osob) a pryžových a plastových výrobků (+535 osob). 2 Přestože v profesích souvisejících s výrobou kovů přibývá pracovních míst a jsou zde více než dobré vyhlídky budoucího uplatnění, obor hutník na středních školách rozhodně nepatří mezi nejžádanější. 1 Příručka Trh práce v České republice Analýza stavu a vývoje trhu práce v Moravskoslezském kraji - březen Dostupná z 4

5 Průmyslové podniky v Moravskoslezském kraji dlouhodobě poptávají specialisty kvalifikované v technických odvětvích, kteří však na trhu práce chybějí. Vzhledem k tomu, že se střední průmyslové školy i odborná učiliště zaměřená na technické obory v posledních letech potýkají s rapidním úbytkem žáků, je pravděpodobné, že se tato disproporce na trhu práce bude dále zvětšovat. Známe pořekadlo o zlatých českých ručičkách tak bude možná brzy patřit minulosti. Počet lidí, kteří se věnují klasickým rukodělným profesím, každým rokem klesá a zájem mladé generace stát se zedníkem nebo obkladačem je mizivý. Právě tomuto vývoji se snaží předejít projekty jako je Technica nostra, jejichž cílem je podpora a propagace technického vzdělávání. Následující tabulky a grafy se blíže zaměřují na zaměstnanost a nezaměstnanost v okrese Karviná a na údaje týkající se nejžádanějších profesí, neobsazenosti volných pracovních míst, nabídky a poptávky na trhu práce. Všechny tyto údaje byly převzaty z Úřadu práce v Karviné. Další grafy zobrazují počet žáků a studentů podle úrovně vzdělání v krajích a počty žáků a studentů podle formy vzdělávání. V předposlední tabulce jsou uvedeny počty studentů v na středních a středních odborných školách podle oborů. Tyto údaje byly čerpány ze statistik Českého statistického úřadu. 5

6 Nejžádanější profese na portálu MPSV - Karviná 20% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 10% 2% 2% 2% 2% 2% 40% Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví Lékaři (kromě zubních lékařů) Provozovatelé maloobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách Číšníci, servírky a barmani Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři Odborní administrativní pracovníci a asistenti Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti Statistika vytvořena Zdroj: Integrovaný portál MPSV Úřad práce

7 Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle profese v okrese Karviná za 1. čtvrtletí 2011 Popis Aktuální počet volných míst Zákonodárci a řídící pracovníci 4 Specialisté 57 Techničtí a odborní pracovníci 90 Úředníci 61 Pracovníci ve službách a prodeji 63 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství 2 Řemeslníci a opraváři 184 Obsluha strojů a zařízení, montéři 142 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 26 celkem 629 Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle profese v okrese Karviná za 1. čtvrtletí 2011 Obsluha strojů a zařízení, montéři 23% Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 4% Zákonodárci a řídící pracovníci 1% Specialisté 9% Techničtí a odborní pracovníci 14% Úředníci 10% Řemeslníci a opraváři 29% Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství 0% Pracovníci ve službách a prodeji 10% Zdroj: Integrovaný portál MPSV Úřad práce

8 Za první čtvrtletí je procento neobsazenosti volných pracovních míst v Karviné podle profese u řemeslníků a opravářů 29%. U technických a odborných pracovníků jde o 14 % a obsluha strojů a zařízení 23%. Z těchto čísel je tedy patrné, že poptávka po řemeslech a technických oborech stále roste a pracovních míst je vyšší množství. Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle vzdělání v okrese Karviná za 1. čtvrtletí 2011 Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle vzdělání v okrese Karviná za 1. čtvrtletí 2011 ÚSO (vyučení s maturitou) 4% ÚSV 1% ÚSO s maturitou (bez vyučení) 15% Základní + praktická škola 12% Nižší střední odborné 0% Nižší střední 0% Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 1% Střední odborné (vyučen) 67% Zdroj: Integrovaný portál MPSV Úřad práce 5 Z grafu je patrné, že nejvyšší procento neobsazenosti volných pracovních míst podle vzdělání je u lidí, kteřstředních odborných škol. Toto procento činí 67. Nejvyšší nabídka pracovních míst je tedy právě pro vyučené studenty. 5 8

9 Vygenerováno Zdroj: Český statistický úřad

10 Žáci/studenti za školní rok podle skupin oborů KKOV - vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách Skupina oborů vzdělání Střední vzdělávání Střed. vzděl. s výučním Střed. vzděl. s maturit. Nástavbové studium Vyšší odborné vzdělávání listem zkouškou Vzdělávání na SŠ a VOŠ celkem 00 Integrovaný první ročník Ekologie a ochrana živ.p Informatické obory Hornictví,hutnictví,slév Strojírenství,stroj.výr Eltechn.,telekom.a VT Tech.chemie,chemie silik Potravinářství,potr.chem Text.výroba a oděvnictví Kož.,obuv.výr.,zpr.plastů Zprac.dřeva,výr.hud.nást Polygr.,zprac.papíru,film Staveb., geodézie,kartog Doprava a spoje Spec.,interdiscipl.obory Zemědělství a lesnictví Veterinář.,veter.prevence Zdravotnictví Filozofie, teologie Ekonomika,administrativa Podnik.v oborech,odvětví Gastr., hotelnictví, turis Obchod Právo, právní činnost

11 69 Osobní a provozní služby Public.,knihov.,informat Pedagogika,učit.,soc.péče Obecně odborná příprava Obecná příprava Umění a užité umění Teorie vojenského umění Období: Školní rok Území: Česká republika Zdroj: Český statistický úřad 8 Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly v okrese Karviná za 1. čtvrtletí Profese podle CZ-ISCO Nabídka pracovní síly Poptávka po pracovní síle (absolutní) (absolutní) Zaměstnanci v ozbrojených silách 11 0 Zákonodárci a řídící pracovníci Specialisté Techničtí a odborní pracovníci Úředníci Pracovníci ve službách a prodeji Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Řemeslníci a opraváři Obsluha strojů a zařízení, montéři Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Nezařazení 64 0 celkem Zdroj: Integrovaný portál MPSV Úřad práce

12 Nejvíce poptávaní v okrese Karviná byli v prvním kvartálu roku 201 řemeslníci a opraváři, na druhém místě jsou montéři a pracovníci obsluhující stroje a zařízení, třetí nejžádanější jsou pak techničtí a odborní pracovníci. Průběh dotazování a charakteristika výběrového souboru Přestože bylo v průběhu července prostřednictvím ové korespondence osloveno několik tisíc firem, návratnost byla u tohoto způsobu distribuce dotazníků minimální. Ve druhé fázi oslovování, která probíhala v měsíci srpnu a září, bylo dotazování realizováno formou osobních schůzek s HR managery vybraných průmyslových podniků a také formou telefonického oslovování. Nakonec se realizačnímu týmu projektu Technica nostra podařilo získat 50 dotazníků od firem z celého Moravskoslezského kraje. Níže uvedené tabulky a grafy znázorňují charakteristiky tohoto výběrového souboru, v další části pak budeme sesbíraná data analyzovat. Uvedený graf 1 a tabulka 1 znázorňuje rozložení datového souboru dle formy podnikání. Z celkového počtu 50 firem zahrnutých do výzkumu bylo 48 právnických osob, což tvoří 96 %. Vzhledem k charakteru výzkumu byly záměrně oslovovány především větší podniky, které mají díky vyššímu počtu zaměstnanců větší vliv na situaci na trhu práce v regionu a také větší zkušenost s náborem pracovní síly. Fyzické osoby byly proto oslovovány jen výjimečně. Forma podnikání právnická osoba fyzická osoba 4,00% 96,00% 12

13 Graf 1: Forma podnikání - Graf znázorňuje rozložení datového souboru dle formy podnikání Forma podnikání Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid právnická osoba 48 96,0 96,0 96,0 fyzická osoba 2 4,0 4,0 100,0 Total ,0 100,0 Tabulka 1: Forma podnikání - Tabulka znázorňuje rozložení datového souboru dle formy podnikání Následující graf 2 a tabulka 2 sledují velikost firem zahrnutých do průzkumu z pohledu počtu zaměstnanců. Nejvíce zastoupeny byly ve výběrovém souboru středně velké podniky do 50 zaměstnanců. Tyto firmy zaměstnávající 10 až 50 zaměstnanců celkem tvořily 44% výběrového souboru, 26% z dotázaných pak tvořily firmy s 50 až 250 zaměstnanci. Firmy malé do 10 zaměstnanců tvořily 16% a velké firmy zaměstnávající více než 250 osob 14%. 13

14 Počet zaměstnanců firmy do 10 do 50 do 250 nad ,00% 16,00% 26,00% 44,00% Graf 2: Počet zaměstnanců firmy - Graf znázorňuje rozložení datového souboru dle počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců firmy Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid do ,0 16,0 16,0 do ,0 44,0 60,0 do ,0 26,0 86,0 nad ,0 14,0 100,0 Total ,0 100,0 Tabulka 2: Počet zaměstnanců firmy - Tabulka znázorňuje rozložení datového souboru dle počtu zaměstnanců 14

15 Percent Analýza hodnocení situace na trhu práce ve vztahu k technickým profesím Hlavním cílem monitoringu bylo zmapovat, jak vnímají průmyslové podniky Moravskoslezského kraje nabídkovou stranu trhu práce se zaměřením na technicky kvalifikovanou pracovní sílu. Našim úkolem tedy bylo ověřit předpoklad, že v jasně průmyslově profilovaném Moravskoslezském kraji dlouhodobě přetrvává problém s nedostatkem techniků a řemeslníků, přestože je zde vysoká nezaměstnanost a značná poptávka po pracovních místech. Právě tato zásadní disproporce na trhu práce by měla být do budoucna odstraňována za pomoci podobných aktivit směřujících k podpoře technického vzdělávání, jaké momentálně realizuje Okresní hospodářská komora Karviná v rámci projektu Technica nostra. Graf 3 znázorňuje názor oslovených personalistů na dostupnost technicky kvalifikované pracovní síly na trhu práce v MSK. Celých 88% dotázaných HR managerů se domnívá, že je v současnosti na trhu práce v MSK nedostatek pracovní síly kvalifikované v technických profesích. Tato skutečnost jasně potvrzuje výše zmíněnou disproporci a potřebu podpory technického vzdělávání. Je dle Vás na trhu práce v MSK nedostatek techniků? ,00% ,00% ano ne Je dle Vás na trhu práce v MSK nedostatek techniků? 15

16 Graf 3: Zhodnocení situace na trhu práce z pohledu množství pracovníků kvalifikovaných v technických profesích Kontingenční tabulka 3 zkoumá, zda se liší názor oslovených personalistů na momentální situaci na trhu práce z pohledu dostupnosti technicky kvalifikované pracovní síly v závislosti na velikosti firmy (bráno z hlediska celkového počtu zaměstnanců). Z tabulky lze jasně vyčíst, že nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků trápí všechny podniky od malých až po velké. Problém s nedostatkem technicky kvalifikované pracovní síly tedy vnímají všechny firmy bez ohledu na velikost. Ve všech čtyřech skupinách rozdělených dle počtu zaměstnanců firem se pohybuje procento těch, kteří se domnívají, že v současné době existuje na trhu práce v MSK nedostatek techniků, nad 85 %. Crosstabulation: Počet zaměstnanců firmy/ Je dle Vás na trhu práce v MSK nedostatek techniků? Je dle Vás na trhu práce v MSK nedostatek techniků? Total ano ne ano Počet zaměstnanců firmy do 10 % within Počet zaměstnanců firmy 87,5% 12,5% 100,0% % of Total 14,0% 2,0% 16,0% do 50 % within Počet zaměstnanců firmy 86,4% 13,6% 100,0% % of Total 38,0% 6,0% 44,0% do 250 % within Počet zaměstnanců firmy 92,3% 7,7% 100,0% % of Total 24,0% 2,0% 26,0% nad 250 % within Počet zaměstnanců firmy 85,7% 14,3% 100,0% % of Total 12,0% 2,0% 14,0% Total % within Počet zaměstnanců firmy 88,0% 12,0% 100,0% % of Total 88,0% 12,0% 100,0% Tabulka 3: Kontingenční tabulka analyzuje, zda vzájemně souvisí názor oslovených personalistů na nedostatek techniků a velikost firmy dle počtu zaměstnanců 16

17 Další z otázek položených ve výzkumu směřovala k poptávkové straně trhu práce a jejím cílem bylo zjistit, zda se bude poptávka po technicích v budoucnu ještě zvyšovat a problém s jejich nedostatkem tak může nabývat na síle. Z celkového počtu 50 firem zahrnutých do výběrového souboru 31 deklarovalo úmysl v horizontu následujících dvou let přijímat nové zaměstnance na technické pozice. Celkem 62%, tedy necelé dvě třetiny dotázaných firem, hodlá v blízké budoucnosti zvyšovat počet pracovních míst vhodných pro technicky kvalifikovanou pracovní sílu, přestože počet žáků technických oborů rok od roku klesá. Odpovědi jsme dále analyzovali v kontingenční tabulce 5. Hodláte během dvou let přijímat nové zaměstnance na technické pozice? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ano 31 62,0 62,0 62,0 ne 19 38,0 38,0 100,0 Total ,0 100,0 Tabulka 4: Predikce zaměstnavatelů ohledně nabírání zaměstnanců na technické pozice Tabulka znázorňuje, jaký podíl dotazovaných firem plánuje v budoucnu přijímat nové zaměstnance na technické pozice. Hodláte během dvou let přijímat nové zaměstnance na technické pozice? ano ne 38,00% 62,00% 17

18 Graf 4: Predikce zaměstnavatelů ohledně nabírání zaměstnanců na technické pozice Graf znázorňuje, jaký podíl dotazovaných firem plánuje v budoucnu přijímat nové zaměstnance na technické pozice. Níže uvedená tabulka monitoruje, zda závisí proměnná týkající se plánu firem v budoucnu nabírat nové zaměstnance na technické pozice na velikosti dané firmy. Jak můžeme vyčíst z tabulky, procento kladných odpovědí se zvyšovalo zároveň s rostoucím počtem zaměstnanců firmy. Zatímco v kategorii malých firem hodlá přijímat nové zaměstnance na technické pozice pouze necelých 38%, u firem do 250 zaměstnanců je to již 77% a u firem nad 250 zaměstnanců dokonce 86%. Je tedy více než pravděpodobné, že absolventi technických oborů nebudou mít v budoucnu díky své kvalifikaci problém s uplatněním na trhu práce. Crosstabulation: Počet zaměstnanců firmy/hodláte během 2 let přijímat nové zaměstnance? Hodláte během 2 let příjímat nové zaměstnance? Total ano ne ano Počet zaměstnanců firmy do 10 % within Počet zaměstnanců firmy 37,5% 62,5% 100,0% % of Total 6,0% 10,0% 16,0% do 50 % within Počet zaměstnanců firmy 54,5% 45,5% 100,0% % of Total 24,0% 20,0% 44,0% do 250 % within Počet zaměstnanců firmy 76,9% 23,1% 100,0% % of Total 20,0% 6,0% 26,0% nad 250 % within Počet zaměstnanců firmy 85,7% 14,3% 100,0% % of Total 12,0% 2,0% 14,0% Total % within Počet zaměstnanců firmy 62,0% 38,0% 100,0% % of Total 62,0% 38,0% 100,0% 18

19 Tabulka 5: Kontingenční tabulka analyzuje, zda závisí proměnná týkající se plánu firem v budoucnu nabírat nové zaměstnance na technické pozice na velikosti dané firmy (bráno z hlediska celkového počtu zaměstnanců) Následující graf 5 ukazuje, jaký podíl dotázaných firem v uplynulém roce zaznamenal problém s nalezením vhodných zaměstnanců na technické pozice. Necelých 70% účastníků průzkumů uvedlo, že se s tímto problémem rozvoje lidských zdrojů setkali. Také tato analýza potvrzuje, že na trhu práce existuje zjevná disproporce mezi nabídkou a poptávkou, která brzdí rozvoj našeho regionu. Měli jste v předešlém roce problém najít zaměstnance na technické pozice? ano ne 32,00% 68,00% Graf 5: Podíl zaměstnavatelů, kteří měli v uplynulém roce problém nalézt zaměstnance na technické pozice. Kontingenční tabulka 6 pak znázorňuje, jak se mění procentuální podíl firem, které uvedly, že měly v uplynulém roce problém nalézt vhodné pracovníky na technické pozice, ve vztahu k velikosti těchto firem. Z tabulky vyplývá, že velké firmy pociťují tento problém mnohem palčivěji než firmy malé. 86 % velkých firem uvedlo, že se s problémem najít vhodné uchazeče na technické pozice v loňském roce potýkalo, zatímco u malých firem do deseti zaměstnanců se s problémem setkalo pouze 38% dotázaných. Z uvedeného je patrné, že zejména velké průmyslové podniky by se měly podílet na aktivitách směřujících k podpoře 19

20 technického vzdělávání a navazovat spolupráci se středními školami technického zaměření, aby si do budoucna zajistily dostatek kvalitních absolventů a předešli problémům se řízením lidských zdrojů. Crosstabulation: Počet zaměstnanců firmy/ Měli jste v předešlém roce problém najít zaměstnance na technické pozice? Měli jste v předešlém roce problém najít zaměstnance na tech. pozice? Total ano ne ano Počet zaměstnanců firmy do 10 % within Počet zaměstnanců firmy 37,5% 62,5% 100,0% % of Total 6,0% 10,0% 16,0% do 50 % within Počet zaměstnanců firmy 68,2% 31,8% 100,0% % of Total 30,0% 14,0% 44,0% do 250 % within Počet zaměstnanců firmy 76,9% 23,1% 100,0% % of Total 20,0% 6,0% 26,0% nad 250 % within Počet zaměstnanců firmy 85,7% 14,3% 100,0% % of Total 12,0% 2,0% 14,0% Total % within Počet zaměstnanců firmy 68,0% 32,0% 100,0% % of Total 68,0% 32,0% 100,0% Tabulka 6: Kontingenční tabulka analyzuje, jaký je vztah mezi problémy s nalezením vhodných technicky vzdělaných pracovníků a velikostí firmy. 20

21 V níže uvedeném přehledu naleznete přehled konkrétních profesí, které respondenti tohoto výzkumu momentálně poptávají. Nejčastěji uváděnými nedostatkovými profesemi byly: zámečník, svářeč, obráběč kovů, konstruktér, elektrikář a technolog. Konkrétní poptávané profese v jednotlivých podnicích Profese Firma obráběči CNC, technolog Bonatrans Group a.s. konstruktér výroby zámečník, obráběč kovů montér, zedník, stavební dělník rozpočtáři, stavbyvedoucí linuxový administrátor serveru koordinátor výroby obráběč kovů, horizontkář, karosář elektromechanik instalatéři kovoobráběči, slévači, elektrikáři, zámečníci specialista sítí elektrikář servisní technik, programátor údržbáři, obsluha strojů pracovník výtahů, zámečník-lakýrník, obsluha strojů svářecí inženýr zámečník, automechanik, elektrikář technolog BSK Metal, spol. s.r.o. Kovo VESUV - kovovýroba, s.r.o. NOGA s.r.o. T-DEX, s.r.o. ENWICO DATA s.r.o. LIKOP s.r.o. KOVOSPORT a.s. KOVOPOL INDUSTRY s.r.o. HAMROZI s.r.o. Třinecké Železárny a.s. MASTER IT Technologies, a.s. JELMARK s.r.o. CDS CZ s.r.o. Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. LIFT SERVIS s.r.o. MGL MORAVIA gran-lift, s.r.o. MAYR - MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOVONA SYSTEM, a.s. 21

22 stavebníci, technici, revírník, horník inspektor kvality kontrolor kvality, elektrotechnici svářeč, kontrolor kvality, technolog stavbyvedoucí, stavební technik zedník, instalatér, truhlář konstruktér, svářeč operátor výroby elektrotvrzení, elektrikáři, konstruktéři technik výroby svářeč (oblast kovovýroby) strojař VOKD, a.s. Stant Manufacturing s.r.o. Dexon Czech s.r.o. SEJONG CZECH s.r.o. HAOSPOL s.r.o. MATTES plus, s.r.o. Lichgitter CZ, spol.s.r.o. Bekaert Petrovice s.r.o. Huisman Konstrukce s.r.o. NBS Invest, a.s. TIZ s.r.o. DORNET, s.r.o. Tabulka 7 a graf 6 znázorňují, jaký je názor oslovených HR managerů na úroveň kvalifikace absolventů středních škol a odborných učilišť, s nimiž se setkávají při nástupu do pracovního procesu. Respondenti mohli odpovídat na škále: zcela spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen a zcela nespokojen. Odpověď zcela spokojen neuvedl žádný z respondentů, 40% respondentů uvedlo, že je s úrovní kvalifikace absolventů spíše spokojeno, zbylých 56% respondentů je spíše nespokojeno a 4% z dotázaných považuje kvalifikaci absolventů za zcela nedostačující. Lze tedy shrnout, že 60% všech respondentů není spokojeno s úrovní kvalifikace absolventů. Z tohoto důvodu je potřeba prohloubit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a firmami, aby byly průběžně inovovány osnovy a školní vzdělávací programy v souladu s požadavky firem. Domníváte se, že je úroveň kvalifikace absolventů technických oborů dostačující? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid spíše ano 20 40,0 40,0 40,0 spíše ne 28 56,0 56,0 96,0 22

23 vůbec 2 4,0 4,0 100,0 Total ,0 100,0 Tabulka 7: Míra spokojenosti dotázaných s úrovní kvalifikace absolventů technických oborů Domníváte se, že je úroveň kvalifikace absolventů technických oborů dostačující? spíše ano spíše ne vůbec 4,00% 56,00% 40,00% Graf 6: Míra spokojenosti dotázaných s úrovní kvalifikace absolventů technických oborů Graf znázorňuje, nakolik jsou představitelé dotazovaných firem spokojeni s úrovní kvalifikace absolventů technických oborů na škále: zcela, spíše ano, spíše ne, vůbec. Tabulka 8 dále analyzuje, s čím konkrétně byli ve vztahu ke kvalifikaci absolventů respondenti nespokojeni. Mohli zvolit tolik odpovědí, kolik považují za relevantní, součet hodnot tedy nedává 100%. Hodnoty v tabulce uvádějí, kolik procent z dotázaných účastníků průzkumu označilo danou možnost. Nejvíce zaměstnavatele trápí neschopnost aplikovat získané poznatky v praxi, celkem 44% všech respondentů vybralo právě tuto výtku. Na druhém místě je obecně nízká úroveň znalostí získaných během studia technického oboru, kterou označilo v dotazníkovém šetření 28 % respondentů. Třetím nejzávažnějším nedostatkem absolventů je neznalost moderních technologií a postupů, tuto možnost 23

24 v průzkumu zatrhlo 26% dotázaných. Nezvládání cizího jazyka považuje za problém současných absolventů pouhá pětina dotázaných a nejméně závažným nedostatkem je pak nízká úroveň práce s PC, v oblasti informačních technologií jsou tedy současní absolventi zřejmě kvalifikováni dostatečně. S čím konkrétně jste byli u absolventů nespokojeni? Frequency Celkem Procent Valid neschopnost aplikovat získané poznatky v praxi % nízká úroveň odborných znalostí z vystudovaného technického oboru % nezvládání cizího jazyka % neznalost nových technologií či postupů % nízká úroveň práce s PC % jiné % Total 62 Tabulka 8: Jednotlivé aspekty kvalifikace absolventů, s nimiž byli respondenti nespokojeni. Závěr Cílem monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích bylo zmapovat momentální poptávku zaměstnavatelů v MSK po technických profesích, nastínit její předpokládaný vývoj a identifikovat slabiny současných absolventů technických středních škol a odborných učilišť. Z výzkumu jasně vyplynulo, že průmyslové podniky mají v současné době problém na trhu práce nalézt vhodné zaměstnance kvalifikované v technických profesích, přestože zde zároveň existuje vysoké procento dlouhodobě nezaměstnaných. Tento nesoulad mezi nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce v MSK se bude bez důrazných opatření směřujících k podpoře a propagaci technického vzdělávání mezi mladými lidmi dále zvyšovat, je proto nutné žáky seznámit s možnostmi a výhodami uplatnění v průmyslových odvětvích a motivovat je ke studiu řemesel a technických profesí. Nejčastěji jmenovaným nedostatkem absolventů pak byla neschopnost aplikovat získané poznatky v praxi, což zřetelně poukazuje na fakt, že bude v budoucnu nutno zvýšit podíl 24

25 praxe na středních školách a praktickou výuku zkvalitnit. Tohoto cíle však bude možno dosáhnout pouze prohloubením spolupráce škol a průmyslových podniků v regionu. Příloha č. 1 V příloze č. 1 naleznete seznam všech respondentů, kteří se zúčastnili tohoto šetření včetně kontaktních údajů 25

26 Název firmy Sídlo Kontaktní osoba Telefon AUTEL a.s. Třinec - Oldřichovice 790 Věra Kohutková Bekaert Petrovice s.r.o. Petrovice u Karviné 595, Pavla Nogová Bonatrans Group a.s. Revoluční 1234, Bohumín Květuše Hrubá BSK Metal, spol. s.r.o. CDS CZ s.r.o. Dexon Czech s.r.o. DORNET, s.r.o. ENWICO DATA s.r.o. ERVO Stavby, spol. s.r.o. GAMIN s.r.o. GATES HYDRAULICS, s.r.o. HAMROZI s.r.o. HAOSPOL s.r.o. Jateční 134, 73581, Bohumín Ostravská 746, , Karviná - Fryštát Na Novém Poli 381/5, Karviná Nádražní 483, Orlová - Poruba, Nám. Svobody 527, , Třinec Kapitána Jasioka 1380/29a, , Havířov Heřmanická 45,k , Ostrava Dětmarovická 409/1, , Karviná - Nové Město Polní 411, 73961, Třinec U Hřiště 775/12, , Havířov - Prostřední Such Zdenka Veselá Zdeněk Wilczek Kamil Toman Pavel Richter Robert Valavský Daniela Mrozková Táňa Monczková Tomáš Klvaňa Iwona Šecková Jana Horváthová

27 HUDECZECK SERVICE, s.r.o. Huisman Konstrukce s.r.o. JELMARK s.r.o. Josef Franek - Kamenictví KÖSR GROUP - Milan Srniček Kovo VESUV - kovovýroba, s.r.o. KOVONA SYSTEM, a.s. KOVOPOL INDUSTRY s.r.o. KOVOSPORT a.s. LIFT SERVIS s.r.o. U Barbory 198, , Karviná - Doly Nádražní 289, Sviadnov Průmyslová zóna 1052, , Třinec Orlová - Město, Nádražní 1236, Žižkova 306, , Bohumín Větrná 1161, , Bohumín Průmyslová 2007, , Český Těšín Nám. Svobody 526,7 3961, Třinec Nový Brod 108, , Třinec Závodní 524/53, , Karviná - Nové Město Mirka Grigorescu Lucie Jirotková Renata Brancová Josef Franek Alena Ketlerová Ján Janík Mariola Kožušnik Vlaďka Pyšková Gabriela Kojecká Jan Kucharczyk Lichgitter CZ, spol.s.r.o. U Lékárny 1366/21, , Horní Suchá Anna Wojtková LIKOP s.r.o. Dolní Lištní 60, 73961, Třinec Šárka Bilíková MADT a.s. Slezská 950, Orlová Jan Wachtarczyk

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM IC TECHNOLOGIE

Více

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji Vyhodnocení dotazníkového šetření Zpracovala: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje březen 2015 Obsah Seznam grafů... 2 Seznam tabulek... 2 Základní údaje o šetření a respondentech... 3 Vyhodnocení

Více

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ Autoři: Ing. Barbara Gergelová, expertka regionálního zastoupení SP ČR PhDr. Luboš Kavan, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Ing.

Více

Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji

Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji (závěrečná verze 19. dubna 2006) Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje... 1 2. Statistické vyhodnocení průzkumu... 2 2.1 Velikostní struktura organizací respondentů...

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM ELEKTROENERGETIKA

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Mgr. Jitka Janečková Moťková, poradce pro regionální RLZ Jiří Šafář,

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. Listopad 2014

ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. Listopad 2014 ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI Listopad 2014 Zpracoval: Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., Ing. Jana Dronská, Gabriela Nekolová, Dis., Ing. Radka Šplíchalová 0 Obsah:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Březen 2012 Zadavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zpracovatel: KUSTOD s.r.o. Horní Libchava 10,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS 1 OBSAH PROJEKTU ÚVOD... 3 SOUČASNÁ SITUACE LIDI 60 PLUS NA TRHU PRÁCE...4 Zaměstnaní...4 Srovnání zaměstnanosti osob nad 60 let věku v rámci EU... 6 Důchodový věk...9 Pracující

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více