Monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích"

Transkript

1 Monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích

2 Obsah Úvod... 3 Trh práce v MSK... 4 Průběh dotazování a charakteristika výběrového souboru Analýza hodnocení situace na trhu práce ve vztahu k technickým profesím Závěr Příloha č

3 Úvod Okresní hospodářská komora Karviná v rámci projektu Technica nostra Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání (reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/ , Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost), prováděla v první fázi realizace projektu, tedy od června do září 2011, monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích. Představitelé průmyslových podniků byli dotazováni na momentální situaci v oblasti lidských zdrojů se zaměřením na technické profese a také její předpokládaný budoucí vývoj, a to nejdříve prostřednictvím ové korespondence, posléze kvůli nízké návratnosti dotazníků také telefonicky a osobně. Monitoring potřeb zaměstnavatelů měl za cíl identifikovat v daném regionu momentálně nejvíce poptávané a na trhu práce v Moravskoslezském kraji nedostatečně zastoupené technické profese a zmapovat také spokojenost HR manažerů průmyslových podniků s úrovní kvalifikace absolventů. Výsledky tohoto dotazníkového šetření budou následně distribuovány ředitelům středních škol a odborných učilišť v regionu s cílem poskytnout školám aktuální informace o nejvíce žádaných technických profesích a také kvalitě znalostí a dovedností absolventů. Potřebnost této aktivity vyplynula během dlouhodobé úzké spolupráce se středními školami. Vedení škol si totiž opakovaně stěžovala na nedostatek relevantních informací ze strany průmyslových podniků, které by jim umožnily flexibilně upravovat nabídku oborů a náplň výuky dle aktuálních požadavků trhu práce. V první části tohoto výstupu popíšeme obecně situaci na trhu práce se zaměřením na technické profese, druhá část bude věnována přímo výsledkům provedeného dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli v MSK. 3

4 Trh práce v MSK V první části tohoto textu krátce popíšeme momentální situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji a nastíníme také její předpokládaný vývoj. Region MSK byl a zůstává jednou z hospodářsky nejvýznamnějších oblastí v České republice s velkým potenciálem budoucího rozvoje, hlavními překážkami dalšího růstu průmyslových odvětví jsou: Nízké zastoupení obyvatel s vyšším stupněm vzdělání, dlouhodobá tendence kvalifikovaných osob, zejména mladších ročníků, kraj opouštět. Míra nezaměstnanosti po delší dobu převyšující celorepublikový průměr se značným podílem dlouhodobě nezaměstnaných osob. Dlouhodobý strukturální nesoulad mezi nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce v MSK (především nedostatek pracovníků v řemeslných a technických profesích). V letech se v celé České republice zvyšovala zaměstnanost především v zaměstnáních s požadovanou maturitou a hlavně vysokoškolskou úrovní vzdělání, tedy ve skupině, vědeckých a odborných duševních pracovníků a zvláště ve skupině technických, zdravotnických, pedagogických pracovníků a pracovníků v příbuzných oborech. 1 Přestože v roce 2008 trh práce zásadně ovlivnila hospodářská krize a poptávka po technických profesích mírně klesla v souvislosti s útlumem průmyslové výroby, stále platí, že jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu na trhu práce je dosažené vzdělání a kvalifikace uchazeče. Obecně lze říci, že největší problémy s uplatněním mají osoby s nejnižšími stupni dosaženého vzdělání. Na zvýšení zaměstnanosti v MSK v roce 2010 se ze všech odvětví hospodářství nejvíce podílely zaměstnavatelské subjekty zpracovatelského průmyslu ( osob), z toho nejvíce firmy zaměřené na výrobu základních kovů, hutní zpracování kovů a slévárenství ( osob), výrobci motorových vozidel ( osob) a pryžových a plastových výrobků (+535 osob). 2 Přestože v profesích souvisejících s výrobou kovů přibývá pracovních míst a jsou zde více než dobré vyhlídky budoucího uplatnění, obor hutník na středních školách rozhodně nepatří mezi nejžádanější. 1 Příručka Trh práce v České republice Analýza stavu a vývoje trhu práce v Moravskoslezském kraji - březen Dostupná z 4

5 Průmyslové podniky v Moravskoslezském kraji dlouhodobě poptávají specialisty kvalifikované v technických odvětvích, kteří však na trhu práce chybějí. Vzhledem k tomu, že se střední průmyslové školy i odborná učiliště zaměřená na technické obory v posledních letech potýkají s rapidním úbytkem žáků, je pravděpodobné, že se tato disproporce na trhu práce bude dále zvětšovat. Známe pořekadlo o zlatých českých ručičkách tak bude možná brzy patřit minulosti. Počet lidí, kteří se věnují klasickým rukodělným profesím, každým rokem klesá a zájem mladé generace stát se zedníkem nebo obkladačem je mizivý. Právě tomuto vývoji se snaží předejít projekty jako je Technica nostra, jejichž cílem je podpora a propagace technického vzdělávání. Následující tabulky a grafy se blíže zaměřují na zaměstnanost a nezaměstnanost v okrese Karviná a na údaje týkající se nejžádanějších profesí, neobsazenosti volných pracovních míst, nabídky a poptávky na trhu práce. Všechny tyto údaje byly převzaty z Úřadu práce v Karviné. Další grafy zobrazují počet žáků a studentů podle úrovně vzdělání v krajích a počty žáků a studentů podle formy vzdělávání. V předposlední tabulce jsou uvedeny počty studentů v na středních a středních odborných školách podle oborů. Tyto údaje byly čerpány ze statistik Českého statistického úřadu. 5

6 Nejžádanější profese na portálu MPSV - Karviná 20% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 10% 2% 2% 2% 2% 2% 40% Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví Lékaři (kromě zubních lékařů) Provozovatelé maloobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách Číšníci, servírky a barmani Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři Odborní administrativní pracovníci a asistenti Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti Statistika vytvořena Zdroj: Integrovaný portál MPSV Úřad práce

7 Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle profese v okrese Karviná za 1. čtvrtletí 2011 Popis Aktuální počet volných míst Zákonodárci a řídící pracovníci 4 Specialisté 57 Techničtí a odborní pracovníci 90 Úředníci 61 Pracovníci ve službách a prodeji 63 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství 2 Řemeslníci a opraváři 184 Obsluha strojů a zařízení, montéři 142 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 26 celkem 629 Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle profese v okrese Karviná za 1. čtvrtletí 2011 Obsluha strojů a zařízení, montéři 23% Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 4% Zákonodárci a řídící pracovníci 1% Specialisté 9% Techničtí a odborní pracovníci 14% Úředníci 10% Řemeslníci a opraváři 29% Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství 0% Pracovníci ve službách a prodeji 10% Zdroj: Integrovaný portál MPSV Úřad práce

8 Za první čtvrtletí je procento neobsazenosti volných pracovních míst v Karviné podle profese u řemeslníků a opravářů 29%. U technických a odborných pracovníků jde o 14 % a obsluha strojů a zařízení 23%. Z těchto čísel je tedy patrné, že poptávka po řemeslech a technických oborech stále roste a pracovních míst je vyšší množství. Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle vzdělání v okrese Karviná za 1. čtvrtletí 2011 Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle vzdělání v okrese Karviná za 1. čtvrtletí 2011 ÚSO (vyučení s maturitou) 4% ÚSV 1% ÚSO s maturitou (bez vyučení) 15% Základní + praktická škola 12% Nižší střední odborné 0% Nižší střední 0% Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení 1% Střední odborné (vyučen) 67% Zdroj: Integrovaný portál MPSV Úřad práce 5 Z grafu je patrné, že nejvyšší procento neobsazenosti volných pracovních míst podle vzdělání je u lidí, kteřstředních odborných škol. Toto procento činí 67. Nejvyšší nabídka pracovních míst je tedy právě pro vyučené studenty. 5 8

9 Vygenerováno Zdroj: Český statistický úřad

10 Žáci/studenti za školní rok podle skupin oborů KKOV - vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách Skupina oborů vzdělání Střední vzdělávání Střed. vzděl. s výučním Střed. vzděl. s maturit. Nástavbové studium Vyšší odborné vzdělávání listem zkouškou Vzdělávání na SŠ a VOŠ celkem 00 Integrovaný první ročník Ekologie a ochrana živ.p Informatické obory Hornictví,hutnictví,slév Strojírenství,stroj.výr Eltechn.,telekom.a VT Tech.chemie,chemie silik Potravinářství,potr.chem Text.výroba a oděvnictví Kož.,obuv.výr.,zpr.plastů Zprac.dřeva,výr.hud.nást Polygr.,zprac.papíru,film Staveb., geodézie,kartog Doprava a spoje Spec.,interdiscipl.obory Zemědělství a lesnictví Veterinář.,veter.prevence Zdravotnictví Filozofie, teologie Ekonomika,administrativa Podnik.v oborech,odvětví Gastr., hotelnictví, turis Obchod Právo, právní činnost

11 69 Osobní a provozní služby Public.,knihov.,informat Pedagogika,učit.,soc.péče Obecně odborná příprava Obecná příprava Umění a užité umění Teorie vojenského umění Období: Školní rok Území: Česká republika Zdroj: Český statistický úřad 8 Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly v okrese Karviná za 1. čtvrtletí Profese podle CZ-ISCO Nabídka pracovní síly Poptávka po pracovní síle (absolutní) (absolutní) Zaměstnanci v ozbrojených silách 11 0 Zákonodárci a řídící pracovníci Specialisté Techničtí a odborní pracovníci Úředníci Pracovníci ve službách a prodeji Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Řemeslníci a opraváři Obsluha strojů a zařízení, montéři Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Nezařazení 64 0 celkem Zdroj: Integrovaný portál MPSV Úřad práce

12 Nejvíce poptávaní v okrese Karviná byli v prvním kvartálu roku 201 řemeslníci a opraváři, na druhém místě jsou montéři a pracovníci obsluhující stroje a zařízení, třetí nejžádanější jsou pak techničtí a odborní pracovníci. Průběh dotazování a charakteristika výběrového souboru Přestože bylo v průběhu července prostřednictvím ové korespondence osloveno několik tisíc firem, návratnost byla u tohoto způsobu distribuce dotazníků minimální. Ve druhé fázi oslovování, která probíhala v měsíci srpnu a září, bylo dotazování realizováno formou osobních schůzek s HR managery vybraných průmyslových podniků a také formou telefonického oslovování. Nakonec se realizačnímu týmu projektu Technica nostra podařilo získat 50 dotazníků od firem z celého Moravskoslezského kraje. Níže uvedené tabulky a grafy znázorňují charakteristiky tohoto výběrového souboru, v další části pak budeme sesbíraná data analyzovat. Uvedený graf 1 a tabulka 1 znázorňuje rozložení datového souboru dle formy podnikání. Z celkového počtu 50 firem zahrnutých do výzkumu bylo 48 právnických osob, což tvoří 96 %. Vzhledem k charakteru výzkumu byly záměrně oslovovány především větší podniky, které mají díky vyššímu počtu zaměstnanců větší vliv na situaci na trhu práce v regionu a také větší zkušenost s náborem pracovní síly. Fyzické osoby byly proto oslovovány jen výjimečně. Forma podnikání právnická osoba fyzická osoba 4,00% 96,00% 12

13 Graf 1: Forma podnikání - Graf znázorňuje rozložení datového souboru dle formy podnikání Forma podnikání Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid právnická osoba 48 96,0 96,0 96,0 fyzická osoba 2 4,0 4,0 100,0 Total ,0 100,0 Tabulka 1: Forma podnikání - Tabulka znázorňuje rozložení datového souboru dle formy podnikání Následující graf 2 a tabulka 2 sledují velikost firem zahrnutých do průzkumu z pohledu počtu zaměstnanců. Nejvíce zastoupeny byly ve výběrovém souboru středně velké podniky do 50 zaměstnanců. Tyto firmy zaměstnávající 10 až 50 zaměstnanců celkem tvořily 44% výběrového souboru, 26% z dotázaných pak tvořily firmy s 50 až 250 zaměstnanci. Firmy malé do 10 zaměstnanců tvořily 16% a velké firmy zaměstnávající více než 250 osob 14%. 13

14 Počet zaměstnanců firmy do 10 do 50 do 250 nad ,00% 16,00% 26,00% 44,00% Graf 2: Počet zaměstnanců firmy - Graf znázorňuje rozložení datového souboru dle počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců firmy Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid do ,0 16,0 16,0 do ,0 44,0 60,0 do ,0 26,0 86,0 nad ,0 14,0 100,0 Total ,0 100,0 Tabulka 2: Počet zaměstnanců firmy - Tabulka znázorňuje rozložení datového souboru dle počtu zaměstnanců 14

15 Percent Analýza hodnocení situace na trhu práce ve vztahu k technickým profesím Hlavním cílem monitoringu bylo zmapovat, jak vnímají průmyslové podniky Moravskoslezského kraje nabídkovou stranu trhu práce se zaměřením na technicky kvalifikovanou pracovní sílu. Našim úkolem tedy bylo ověřit předpoklad, že v jasně průmyslově profilovaném Moravskoslezském kraji dlouhodobě přetrvává problém s nedostatkem techniků a řemeslníků, přestože je zde vysoká nezaměstnanost a značná poptávka po pracovních místech. Právě tato zásadní disproporce na trhu práce by měla být do budoucna odstraňována za pomoci podobných aktivit směřujících k podpoře technického vzdělávání, jaké momentálně realizuje Okresní hospodářská komora Karviná v rámci projektu Technica nostra. Graf 3 znázorňuje názor oslovených personalistů na dostupnost technicky kvalifikované pracovní síly na trhu práce v MSK. Celých 88% dotázaných HR managerů se domnívá, že je v současnosti na trhu práce v MSK nedostatek pracovní síly kvalifikované v technických profesích. Tato skutečnost jasně potvrzuje výše zmíněnou disproporci a potřebu podpory technického vzdělávání. Je dle Vás na trhu práce v MSK nedostatek techniků? ,00% ,00% ano ne Je dle Vás na trhu práce v MSK nedostatek techniků? 15

16 Graf 3: Zhodnocení situace na trhu práce z pohledu množství pracovníků kvalifikovaných v technických profesích Kontingenční tabulka 3 zkoumá, zda se liší názor oslovených personalistů na momentální situaci na trhu práce z pohledu dostupnosti technicky kvalifikované pracovní síly v závislosti na velikosti firmy (bráno z hlediska celkového počtu zaměstnanců). Z tabulky lze jasně vyčíst, že nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků trápí všechny podniky od malých až po velké. Problém s nedostatkem technicky kvalifikované pracovní síly tedy vnímají všechny firmy bez ohledu na velikost. Ve všech čtyřech skupinách rozdělených dle počtu zaměstnanců firem se pohybuje procento těch, kteří se domnívají, že v současné době existuje na trhu práce v MSK nedostatek techniků, nad 85 %. Crosstabulation: Počet zaměstnanců firmy/ Je dle Vás na trhu práce v MSK nedostatek techniků? Je dle Vás na trhu práce v MSK nedostatek techniků? Total ano ne ano Počet zaměstnanců firmy do 10 % within Počet zaměstnanců firmy 87,5% 12,5% 100,0% % of Total 14,0% 2,0% 16,0% do 50 % within Počet zaměstnanců firmy 86,4% 13,6% 100,0% % of Total 38,0% 6,0% 44,0% do 250 % within Počet zaměstnanců firmy 92,3% 7,7% 100,0% % of Total 24,0% 2,0% 26,0% nad 250 % within Počet zaměstnanců firmy 85,7% 14,3% 100,0% % of Total 12,0% 2,0% 14,0% Total % within Počet zaměstnanců firmy 88,0% 12,0% 100,0% % of Total 88,0% 12,0% 100,0% Tabulka 3: Kontingenční tabulka analyzuje, zda vzájemně souvisí názor oslovených personalistů na nedostatek techniků a velikost firmy dle počtu zaměstnanců 16

17 Další z otázek položených ve výzkumu směřovala k poptávkové straně trhu práce a jejím cílem bylo zjistit, zda se bude poptávka po technicích v budoucnu ještě zvyšovat a problém s jejich nedostatkem tak může nabývat na síle. Z celkového počtu 50 firem zahrnutých do výběrového souboru 31 deklarovalo úmysl v horizontu následujících dvou let přijímat nové zaměstnance na technické pozice. Celkem 62%, tedy necelé dvě třetiny dotázaných firem, hodlá v blízké budoucnosti zvyšovat počet pracovních míst vhodných pro technicky kvalifikovanou pracovní sílu, přestože počet žáků technických oborů rok od roku klesá. Odpovědi jsme dále analyzovali v kontingenční tabulce 5. Hodláte během dvou let přijímat nové zaměstnance na technické pozice? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ano 31 62,0 62,0 62,0 ne 19 38,0 38,0 100,0 Total ,0 100,0 Tabulka 4: Predikce zaměstnavatelů ohledně nabírání zaměstnanců na technické pozice Tabulka znázorňuje, jaký podíl dotazovaných firem plánuje v budoucnu přijímat nové zaměstnance na technické pozice. Hodláte během dvou let přijímat nové zaměstnance na technické pozice? ano ne 38,00% 62,00% 17

18 Graf 4: Predikce zaměstnavatelů ohledně nabírání zaměstnanců na technické pozice Graf znázorňuje, jaký podíl dotazovaných firem plánuje v budoucnu přijímat nové zaměstnance na technické pozice. Níže uvedená tabulka monitoruje, zda závisí proměnná týkající se plánu firem v budoucnu nabírat nové zaměstnance na technické pozice na velikosti dané firmy. Jak můžeme vyčíst z tabulky, procento kladných odpovědí se zvyšovalo zároveň s rostoucím počtem zaměstnanců firmy. Zatímco v kategorii malých firem hodlá přijímat nové zaměstnance na technické pozice pouze necelých 38%, u firem do 250 zaměstnanců je to již 77% a u firem nad 250 zaměstnanců dokonce 86%. Je tedy více než pravděpodobné, že absolventi technických oborů nebudou mít v budoucnu díky své kvalifikaci problém s uplatněním na trhu práce. Crosstabulation: Počet zaměstnanců firmy/hodláte během 2 let přijímat nové zaměstnance? Hodláte během 2 let příjímat nové zaměstnance? Total ano ne ano Počet zaměstnanců firmy do 10 % within Počet zaměstnanců firmy 37,5% 62,5% 100,0% % of Total 6,0% 10,0% 16,0% do 50 % within Počet zaměstnanců firmy 54,5% 45,5% 100,0% % of Total 24,0% 20,0% 44,0% do 250 % within Počet zaměstnanců firmy 76,9% 23,1% 100,0% % of Total 20,0% 6,0% 26,0% nad 250 % within Počet zaměstnanců firmy 85,7% 14,3% 100,0% % of Total 12,0% 2,0% 14,0% Total % within Počet zaměstnanců firmy 62,0% 38,0% 100,0% % of Total 62,0% 38,0% 100,0% 18

19 Tabulka 5: Kontingenční tabulka analyzuje, zda závisí proměnná týkající se plánu firem v budoucnu nabírat nové zaměstnance na technické pozice na velikosti dané firmy (bráno z hlediska celkového počtu zaměstnanců) Následující graf 5 ukazuje, jaký podíl dotázaných firem v uplynulém roce zaznamenal problém s nalezením vhodných zaměstnanců na technické pozice. Necelých 70% účastníků průzkumů uvedlo, že se s tímto problémem rozvoje lidských zdrojů setkali. Také tato analýza potvrzuje, že na trhu práce existuje zjevná disproporce mezi nabídkou a poptávkou, která brzdí rozvoj našeho regionu. Měli jste v předešlém roce problém najít zaměstnance na technické pozice? ano ne 32,00% 68,00% Graf 5: Podíl zaměstnavatelů, kteří měli v uplynulém roce problém nalézt zaměstnance na technické pozice. Kontingenční tabulka 6 pak znázorňuje, jak se mění procentuální podíl firem, které uvedly, že měly v uplynulém roce problém nalézt vhodné pracovníky na technické pozice, ve vztahu k velikosti těchto firem. Z tabulky vyplývá, že velké firmy pociťují tento problém mnohem palčivěji než firmy malé. 86 % velkých firem uvedlo, že se s problémem najít vhodné uchazeče na technické pozice v loňském roce potýkalo, zatímco u malých firem do deseti zaměstnanců se s problémem setkalo pouze 38% dotázaných. Z uvedeného je patrné, že zejména velké průmyslové podniky by se měly podílet na aktivitách směřujících k podpoře 19

20 technického vzdělávání a navazovat spolupráci se středními školami technického zaměření, aby si do budoucna zajistily dostatek kvalitních absolventů a předešli problémům se řízením lidských zdrojů. Crosstabulation: Počet zaměstnanců firmy/ Měli jste v předešlém roce problém najít zaměstnance na technické pozice? Měli jste v předešlém roce problém najít zaměstnance na tech. pozice? Total ano ne ano Počet zaměstnanců firmy do 10 % within Počet zaměstnanců firmy 37,5% 62,5% 100,0% % of Total 6,0% 10,0% 16,0% do 50 % within Počet zaměstnanců firmy 68,2% 31,8% 100,0% % of Total 30,0% 14,0% 44,0% do 250 % within Počet zaměstnanců firmy 76,9% 23,1% 100,0% % of Total 20,0% 6,0% 26,0% nad 250 % within Počet zaměstnanců firmy 85,7% 14,3% 100,0% % of Total 12,0% 2,0% 14,0% Total % within Počet zaměstnanců firmy 68,0% 32,0% 100,0% % of Total 68,0% 32,0% 100,0% Tabulka 6: Kontingenční tabulka analyzuje, jaký je vztah mezi problémy s nalezením vhodných technicky vzdělaných pracovníků a velikostí firmy. 20

21 V níže uvedeném přehledu naleznete přehled konkrétních profesí, které respondenti tohoto výzkumu momentálně poptávají. Nejčastěji uváděnými nedostatkovými profesemi byly: zámečník, svářeč, obráběč kovů, konstruktér, elektrikář a technolog. Konkrétní poptávané profese v jednotlivých podnicích Profese Firma obráběči CNC, technolog Bonatrans Group a.s. konstruktér výroby zámečník, obráběč kovů montér, zedník, stavební dělník rozpočtáři, stavbyvedoucí linuxový administrátor serveru koordinátor výroby obráběč kovů, horizontkář, karosář elektromechanik instalatéři kovoobráběči, slévači, elektrikáři, zámečníci specialista sítí elektrikář servisní technik, programátor údržbáři, obsluha strojů pracovník výtahů, zámečník-lakýrník, obsluha strojů svářecí inženýr zámečník, automechanik, elektrikář technolog BSK Metal, spol. s.r.o. Kovo VESUV - kovovýroba, s.r.o. NOGA s.r.o. T-DEX, s.r.o. ENWICO DATA s.r.o. LIKOP s.r.o. KOVOSPORT a.s. KOVOPOL INDUSTRY s.r.o. HAMROZI s.r.o. Třinecké Železárny a.s. MASTER IT Technologies, a.s. JELMARK s.r.o. CDS CZ s.r.o. Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. LIFT SERVIS s.r.o. MGL MORAVIA gran-lift, s.r.o. MAYR - MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOVONA SYSTEM, a.s. 21

22 stavebníci, technici, revírník, horník inspektor kvality kontrolor kvality, elektrotechnici svářeč, kontrolor kvality, technolog stavbyvedoucí, stavební technik zedník, instalatér, truhlář konstruktér, svářeč operátor výroby elektrotvrzení, elektrikáři, konstruktéři technik výroby svářeč (oblast kovovýroby) strojař VOKD, a.s. Stant Manufacturing s.r.o. Dexon Czech s.r.o. SEJONG CZECH s.r.o. HAOSPOL s.r.o. MATTES plus, s.r.o. Lichgitter CZ, spol.s.r.o. Bekaert Petrovice s.r.o. Huisman Konstrukce s.r.o. NBS Invest, a.s. TIZ s.r.o. DORNET, s.r.o. Tabulka 7 a graf 6 znázorňují, jaký je názor oslovených HR managerů na úroveň kvalifikace absolventů středních škol a odborných učilišť, s nimiž se setkávají při nástupu do pracovního procesu. Respondenti mohli odpovídat na škále: zcela spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen a zcela nespokojen. Odpověď zcela spokojen neuvedl žádný z respondentů, 40% respondentů uvedlo, že je s úrovní kvalifikace absolventů spíše spokojeno, zbylých 56% respondentů je spíše nespokojeno a 4% z dotázaných považuje kvalifikaci absolventů za zcela nedostačující. Lze tedy shrnout, že 60% všech respondentů není spokojeno s úrovní kvalifikace absolventů. Z tohoto důvodu je potřeba prohloubit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a firmami, aby byly průběžně inovovány osnovy a školní vzdělávací programy v souladu s požadavky firem. Domníváte se, že je úroveň kvalifikace absolventů technických oborů dostačující? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid spíše ano 20 40,0 40,0 40,0 spíše ne 28 56,0 56,0 96,0 22

23 vůbec 2 4,0 4,0 100,0 Total ,0 100,0 Tabulka 7: Míra spokojenosti dotázaných s úrovní kvalifikace absolventů technických oborů Domníváte se, že je úroveň kvalifikace absolventů technických oborů dostačující? spíše ano spíše ne vůbec 4,00% 56,00% 40,00% Graf 6: Míra spokojenosti dotázaných s úrovní kvalifikace absolventů technických oborů Graf znázorňuje, nakolik jsou představitelé dotazovaných firem spokojeni s úrovní kvalifikace absolventů technických oborů na škále: zcela, spíše ano, spíše ne, vůbec. Tabulka 8 dále analyzuje, s čím konkrétně byli ve vztahu ke kvalifikaci absolventů respondenti nespokojeni. Mohli zvolit tolik odpovědí, kolik považují za relevantní, součet hodnot tedy nedává 100%. Hodnoty v tabulce uvádějí, kolik procent z dotázaných účastníků průzkumu označilo danou možnost. Nejvíce zaměstnavatele trápí neschopnost aplikovat získané poznatky v praxi, celkem 44% všech respondentů vybralo právě tuto výtku. Na druhém místě je obecně nízká úroveň znalostí získaných během studia technického oboru, kterou označilo v dotazníkovém šetření 28 % respondentů. Třetím nejzávažnějším nedostatkem absolventů je neznalost moderních technologií a postupů, tuto možnost 23

24 v průzkumu zatrhlo 26% dotázaných. Nezvládání cizího jazyka považuje za problém současných absolventů pouhá pětina dotázaných a nejméně závažným nedostatkem je pak nízká úroveň práce s PC, v oblasti informačních technologií jsou tedy současní absolventi zřejmě kvalifikováni dostatečně. S čím konkrétně jste byli u absolventů nespokojeni? Frequency Celkem Procent Valid neschopnost aplikovat získané poznatky v praxi % nízká úroveň odborných znalostí z vystudovaného technického oboru % nezvládání cizího jazyka % neznalost nových technologií či postupů % nízká úroveň práce s PC % jiné % Total 62 Tabulka 8: Jednotlivé aspekty kvalifikace absolventů, s nimiž byli respondenti nespokojeni. Závěr Cílem monitorování vývoje poptávky zaměstnavatelů po technických profesích bylo zmapovat momentální poptávku zaměstnavatelů v MSK po technických profesích, nastínit její předpokládaný vývoj a identifikovat slabiny současných absolventů technických středních škol a odborných učilišť. Z výzkumu jasně vyplynulo, že průmyslové podniky mají v současné době problém na trhu práce nalézt vhodné zaměstnance kvalifikované v technických profesích, přestože zde zároveň existuje vysoké procento dlouhodobě nezaměstnaných. Tento nesoulad mezi nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce v MSK se bude bez důrazných opatření směřujících k podpoře a propagaci technického vzdělávání mezi mladými lidmi dále zvyšovat, je proto nutné žáky seznámit s možnostmi a výhodami uplatnění v průmyslových odvětvích a motivovat je ke studiu řemesel a technických profesí. Nejčastěji jmenovaným nedostatkem absolventů pak byla neschopnost aplikovat získané poznatky v praxi, což zřetelně poukazuje na fakt, že bude v budoucnu nutno zvýšit podíl 24

25 praxe na středních školách a praktickou výuku zkvalitnit. Tohoto cíle však bude možno dosáhnout pouze prohloubením spolupráce škol a průmyslových podniků v regionu. Příloha č. 1 V příloze č. 1 naleznete seznam všech respondentů, kteří se zúčastnili tohoto šetření včetně kontaktních údajů 25

26 Název firmy Sídlo Kontaktní osoba Telefon AUTEL a.s. Třinec - Oldřichovice 790 Věra Kohutková Bekaert Petrovice s.r.o. Petrovice u Karviné 595, Pavla Nogová Bonatrans Group a.s. Revoluční 1234, Bohumín Květuše Hrubá BSK Metal, spol. s.r.o. CDS CZ s.r.o. Dexon Czech s.r.o. DORNET, s.r.o. ENWICO DATA s.r.o. ERVO Stavby, spol. s.r.o. GAMIN s.r.o. GATES HYDRAULICS, s.r.o. HAMROZI s.r.o. HAOSPOL s.r.o. Jateční 134, 73581, Bohumín Ostravská 746, , Karviná - Fryštát Na Novém Poli 381/5, Karviná Nádražní 483, Orlová - Poruba, Nám. Svobody 527, , Třinec Kapitána Jasioka 1380/29a, , Havířov Heřmanická 45,k , Ostrava Dětmarovická 409/1, , Karviná - Nové Město Polní 411, 73961, Třinec U Hřiště 775/12, , Havířov - Prostřední Such Zdenka Veselá Zdeněk Wilczek Kamil Toman Pavel Richter Robert Valavský Daniela Mrozková Táňa Monczková Tomáš Klvaňa Iwona Šecková Jana Horváthová

27 HUDECZECK SERVICE, s.r.o. Huisman Konstrukce s.r.o. JELMARK s.r.o. Josef Franek - Kamenictví KÖSR GROUP - Milan Srniček Kovo VESUV - kovovýroba, s.r.o. KOVONA SYSTEM, a.s. KOVOPOL INDUSTRY s.r.o. KOVOSPORT a.s. LIFT SERVIS s.r.o. U Barbory 198, , Karviná - Doly Nádražní 289, Sviadnov Průmyslová zóna 1052, , Třinec Orlová - Město, Nádražní 1236, Žižkova 306, , Bohumín Větrná 1161, , Bohumín Průmyslová 2007, , Český Těšín Nám. Svobody 526,7 3961, Třinec Nový Brod 108, , Třinec Závodní 524/53, , Karviná - Nové Město Mirka Grigorescu Lucie Jirotková Renata Brancová Josef Franek Alena Ketlerová Ján Janík Mariola Kožušnik Vlaďka Pyšková Gabriela Kojecká Jan Kucharczyk Lichgitter CZ, spol.s.r.o. U Lékárny 1366/21, , Horní Suchá Anna Wojtková LIKOP s.r.o. Dolní Lištní 60, 73961, Třinec Šárka Bilíková MADT a.s. Slezská 950, Orlová Jan Wachtarczyk

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 PROJEKT TECHNICA NOSTRA Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 Základní informace Realizátor: Okresní hospodářská

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248)

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Projekt ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

ANALÝZA UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SŠ A VŠ

ANALÝZA UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SŠ A VŠ ANALÝZA UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SŠ A VŠ A. Uplatnitelnost absolventů SŠ I. Dotazníkové šetření provedené u žáků SŠ v MSK otázky č. 16, 17 a 18 Z námi provedeného dotazníkového šetření u žáků vybraných SŠ

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE. V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014

SITUACE NA TRHU PRÁCE. V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014 SITUACE NA TRHU PRÁCE V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014 Zpracoval: oddělení trhu práce Frýdek-Místek leden 2015 Zdrojem číselných údajů v tabulkách a grafech jsou, pokud není uveden jiný zdroj, údaje

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér obor: Aranžér 1076 Přijat(a) 1150 Přijat(a) 1104 Přijat(a) 1016 Přijat(a) 1097 Přijat(a) 1122 Přijat(a) 1195 Přijat(a) 1019 Přijat(a) 1181 Přijat(a) 1127 Přijat(a) 1120 Přijat(a) 1220 Přijat(a) 1219 Přijat(a)

Více

Continental Automotive Czech republic s.r.o.

Continental Automotive Czech republic s.r.o. Continental Automotive Czech republic s.r.o. 1. Analytik výroby Výuční list elektro 2. SMT operátor Výuční list elektro 3. Výrobní dělník Základní 4. Skladový operátor Výuční list + VZV oprávnění 5. Test

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.1 Adaptabilita 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.1 Adaptabilita 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V OHK KARVINÁ reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita Oblast podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Severozápad

Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Severozápad Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Severozápad Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2006

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2006 Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2006 Ing. Jeny Burdová Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch Praha 2007 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. PŘEDMĚT VÝZKUMU, SLEDOVANÉ TEMATICKÉ OKRUHY...4

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Vzdělávání a dovednosti pro CZ.1.04/2.1.00/03.00017

Vzdělávání a dovednosti pro CZ.1.04/2.1.00/03.00017 Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (VDTP) CZ.1.04/2.1.00/03.00017 Projekt VDTP Projekt je určen uchazečům a zájemcům o zaměstnání na ÚP ČR Doba realizace je červen 2013 červenec 2015 Cílem je zvýšit

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. PRŮZKUM POTŘEB ČLENŮ CÍLOVÉ SKUPINY S OHLEDEM NA JEJICH PROEXPORTNÍ ZNALOSTI A POTŘEBY - KURZ Č. 1 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ŠKOLA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU č. reg.: CZ.1.07/3.2.07/01.0036 Operační program: Vzdělávání

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014 Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji České Budějovice 30. dubna 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 11,7 10,7 Podíl nezaměstnaných na

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Podnikání

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Podnikání Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Podnikání Nepomuk, 1.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy podnikatelů na území působnosti MAS svatého Jana

Více

1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu

1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu OBSAH 1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004 3 2. Metoda, technika a organizace projektu..3 2.1. Pozorovací terén 3. Základní soubor dotazníkového šetření..4

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

PRIORITY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PRIORITY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ PRIORITY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28 STUDIE Č. 28 POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE Vytvořeno pro: Projekt reg. č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

METODIKA A CELKOVA ZPRA VA O POR A DA NI BURZY Š KOL ANALÝZA KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB FIREM V REGIONU A JEJICH MOŽNÉHO VLIVU NA VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY

METODIKA A CELKOVA ZPRA VA O POR A DA NI BURZY Š KOL ANALÝZA KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB FIREM V REGIONU A JEJICH MOŽNÉHO VLIVU NA VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY METODIKA A CELKOVA ZPRA VA O POR A DA NI BURZY Š KOL ANALÝZA KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB FIREM V REGIONU A JEJICH MOŽNÉHO VLIVU NA VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY Zpracoval Mgr.Radek Procházka s kolektivem ZŠ a MŠ Nymburk,

Více

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004. Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004. Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004 Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch Praha 2004 OBSAH 1. OBSAH A ZÁKLADNÍ CÍLE VÝZKUMU...3 1.1. Kontext a smysl projektu... 3 1.2.

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Huisman Czech Republic

Huisman Czech Republic Huisman Czech Republic Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj podniku Konference: Strojírenství Ostrava 2013 Ing. Roman Stankovič, MBA Managing Director HUISMAN v ČR Mateřská

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu

Více

Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů

Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů 1 Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů Globalizace, příznivý ekonomický rozvoj a zvýšená mobilita pracovních sil v EU znamenala pro Českou republiku v uplynulých letech

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více