Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 4. základní škola Cheb, Hradební 14, Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Projednáno na pedagogické radě dne: Schváleno ve školské radě dne: Ing. Kříž Miroslav ředitel školy

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy podle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o zápisu povinné školní docházky a přijímání žáků do středních škol 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření školy 10. Údaje o předložených a realizovaných projektech 2

3 1. Základní údaje o škole: Škola 4. základní škola Cheb, Hradební 14 příspěvková organizace, IČO webová adresa: Zřizovatel školy Město Cheb, obec, IČO , náměstí Krále Jiřího z Poděbrad Cheb Součásti školy Vedení školy: Ředitel školy Ing. Miroslav Kříž Statutární zástupce školy: Mgr. Jaroslava Marková Odloučená pracoviště: Školní jídelna Brandlova 5 Cheb 1. a 2. ročníky (Myšárna) Hradební 61 Cheb Spádově škole náleží: Dolní Dvory, Dřenice, Hrozňatov, Chvoječná, Lipoltov, Loužek, Maškov, Obilná, Odrava, Podhoří, Potočiště Základní údaje o součástech školy Škola sdružuje: základní škola, kapacita 580 žáků 2. Školní družina, kapacita 120 žáků 3. Jídelna základní školy, kapacita 1000 strávníků Ve školním roce 2013/2014 byla celková naplněnost školy k 30. září žáků, tj. 90,5%. V předcházejícím školním roce byla naplněnost školy 91% (528 žáků). V posledních letech se naplněnost školy stabilizuje na přibližně stejných počtech žáků. Součástí školy je pobočka v Hradební ulici 61, tzv. Myšárna, kde jsou umístěny 1. a 2. ročníky, logopedická třída a koncertní sál s kapacitou 180 míst. Dále je součástí školy sportovně rekreační areál v Hradební ulici, velkokapacitní jídelna v Brandlově ulici a školní zahrada. Na škole bylo na začátku školního roku celkem 25 kmenových tříd. Na 1. stupni bylo 16 tříd, z toho 4 dyslektické, 1 logopedická třída a jedna přípravná třída pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, na 2. stupni bylo 9 tříd. Z toho jedna dyslektická. Celkový počet žáků k byl 525 žáků. Ve školní družině byla otevřena čtyři oddělení s celkovým počtem 120 žáků Materiálně - technické podmínky školy: Během školního roku 2013/14 docházelo postupně k dalšímu zkvalitňování materiálně technického vybavení školy i zlepšování technického stavu a zařízení školní jídelny. Ve škole probíhala základní pravidelná údržba. V rozpočtu školy bylo na opravy a údržbu vyčleněno celkem ,-Kč pro školu a ,- Kč pro školní jídelnu. V rámci této údržby byla provedena výměna oken v horní tělocvičně v hodnotě ,-, oprava venkovní fasády auly školy a oprava hradební zdi v celkové hodnotě ,- Kč. Dále byla demontována nevyhovující vrata do areálu školy a nahrazena novou stylovou kovovou bránou v hodnotě 98000,- Kč. Pro zkvalitnění výuky pracovních činností byla vybudována nová moderní cvičná 3

4 kuchyňka pro výuku vaření v celkové hodnotě ,- Kč. Pro zájmovou činnost školní družiny bylo vybudováno dětské hřiště s řadou herních prvků v hodnotě ,-. V rámci běžné údržby se provedlo běžné malování školních prostor, chodeb, šaten, skladu sportovních potřeb a horní tělocvičny. Díky finančním prostředkům, které jsme získali z projektu EU Jazyky učitelům - jsme vybavili jazykové učebny interaktivními tabulemi s dataprojektory. Také ve školní jídelně došlo k řadě kvalitativních změn. Byly pořízeny nové kuchyňské židle v hodnotě ,- Kč. Škola má velice kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků. Prostředí školy je na vysoké technické i estetické úrovni, škola disponuje potřebnými učebními pomůckami, moderními a kvalitně vybavenými odbornými učebnami, dvěma tělocvičnami, školním hřištěm a školní zahradou. Zkvalitnily se prostory školní družiny, jednotlivá oddělení včetně chodeb byla nově vymalována a vybavena novým nábytkem. Pro mimoškolní aktivity žáků vytváří škola řadu zájmových kroužků Údaje o školské radě Školská rada pracovala během školního roku 2013/14 v souladu s požadavky školy. Funkci předsedy školské rady vykonává paní Renata Tvrdá. Školskou radu tvoří: Za zřizovatele - MUDr. Ilja Horník, Jaroslav Krajc, Miroslav Sabadin Za pedagogy - Mgr. Ivana Jelínková, Mgr. Petra Matějovská, Helena Medková Za rodiče - Hana Michálková, Renata Tvrdá, Jana Ferlingová 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Škola je řádně zapsaná v rejstříku škol MŠMT. Škola poskytuje obor vzdělání Základní škola, se vzdělávacím programem podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Kód oboru vzdělání je C Vzdělávací programy Výuka ve školním roce 2013/14 probíhala ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní školy KOUMES. 3. Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet zaměstnanců celkem 68 Počet učitelů 34 Počet vychovatelů školní družiny 4 Počet asistentů pedagoga 10 Počet technických a hospodářských 8 pracovníků školy Počet zaměstnanců školní jídelny 12 4

5 3.2 - Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Poznámka Funkce pracovníci ped.praxe vzdělání aprobace Bendíková Simona asistent pedagoga 12 ZAK Berkovcová Anna učitelka 1. St. nad 32 VŠ Cisariková Jana učitelka 1.st. nad32 USO Dumková Jaroslava učitelka 1. st. nad 32 USO Foglarová Jitka asistent pedagoga 2 USO Friedrich Otto učitel 2. st. 8 VŠ Jindrová Michaela učitelka 1.st. 10 VŠ spec.pedag. Hojdová Kristýna asistent pedagoga 2 USO Hrnčířová Hana asistent pedagoga 1 USO Jelínková Ivana učitelka 1. st. 27 VŠ spec.pedag. Josková Ivana učitelka 2. st. 23 VŠ Kašparová Simona asistent pedagoga 1 USO Kindlová Irena učitelka 2. st. nad 32 VŠ Kolářová Iva učitelka 1. st. nad 32 USO Kříž Miroslav učitel 2. st. ŘŠ 30 VŠ (Ing.) Kubátová Šárka učitelka 1. st. 15 VŠ Kubíková Lenka učitelka 2. st. 9 VŠ spec. pedag. Kvíz Petr učitel 2. st. 12 VŠ (Ing.) Lávičková Alena učitelka 1. st. 14 USO studující VŠ Marková Jaroslava učitelka 1. st. ZŘ nad 32 VŠ Marková Pavla učitelka 1. St. 6 USO Matějovská Petra učitelka 2. st. 19 VŠ Miklušáková Hana vychovatelka ŠD 12 USO Medková Helena vychovatelka ŠD 10 USO Motlová Božena učitelka 1. st. 27 VŠ Morkesová Denisa učitelka 2. st. 8 VŠ Orságová Vendula učitelka přípravná 12 BAK třída Orsaková Soňa učitelka 2. st. 8 VŠ Palacká Helena učitelka 1. st. nad 32 USO Pinerová Růžena asistent pedagoga 2 USO Hlavničková učitelka 2. st. 5 VŠ Spec.pedag. Bohuslava Randisová Kateřina učitelka 2. st. 9 VŠ Rozlílková Lenka učitelka 2. st. 27 USV studující VŠ Sanvenero Iva učitelka 1. st. 16 VŠ spec.pedag. Sušánková Jaroslava vychovatelka ŠD 7 USO asistent pedagoga Svobodová Marie učitelka 1. st. nad 32 USO Šlosarová Ilona učitelka 1. st. 31 VŠ spec.pedag. Šornová Andrea učitelka 1. st. 10 Bc studující VŠ Štorková Šárka asistent pedagoga 3 UO Šťovíčková Martina učitelka 2. st. 12 VŠ (Ing.) Sýkorová Markéta asistent pedagoga 1 USO Vejražková Jana vychovatelka ŠD 7 USO Vrba Vlastimil učitel 2. st. 25 VŠ Vozková Jana učitelka 1. st. 12 VŠ 5

6 Viewegová Jana učitelka 2. st. 3 VŠ Žabková Lenka asistent pedagoga 10 USV Žemličková Dana učitelka 1. st. 30 VŠ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná % Aprobovanost ve výuce % kvalifikace Učitelé 100% Učitelé 1. stupně 90% 1. stupně Učitelé 100% Učitelé 2. stupně 95 % 2. stupně Vychovatelky ŠD 100% Vychovatelky ŠD 100 % Komentář: přetrvávajícím problémem je neaprobovaná výuka cizích jazyků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby do 30 let let let nad 60 Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce-pracovní zařazení Stupeň vzdělání Beranová Eva vedoucí ŠJ USO Dvořáková Lada sekretářka/mzdová účetní USO Dvonšová Renata Pomocná kuchařka UO Handleinová Jana kuchařka USO Goldschaltová Eva uklízečka UO Giňová Ivana pomocná kuchařka UO Smutná Marcela hospodářka USO Jedlička Jaroslav vedoucí kuchař UO Komárková Andrea kuchařka UO Kopecká Eva uklízečka ŠJ UO Michálková Hana sekretářka ředitele USO Kapoun Jiří údržbář ŠJ UO Smutný Jaroslav školník vedlejší budova UO Strojilová Erika uklízečka UO Trubačová Jana uklízečka USO Ticháčková Věra pomocná kuchařka Zak Valentová Zdena vedoucí kuchařka USO Valenta Petr pomocný kuchař UO Valíčková Petra pomocná kuchařka UO Volštátová Jana uklízečka ZAK 6

7 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) logopedická 9 3 počet odkladů pro školní rok 2014/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 13 0 soukromá gymnázia 1 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotnické průmyslové ostatní střední akademie školy školy střední školy odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 18 4 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

8 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo k Neprospělo po opravných zkouškách Nehodnoceno (PŠD 38 odst.1a) I. A I. B I. C II. A II. B II. C III. A III. B III. C IV. A IV. B IV C V. A V. B V. C Celkem stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo k Neprospělo po opravných zkouškách Nehodnoceno (PŠD 38 odst.1a) VI. A VI. B VI. C VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B Celkem Celkový přehled o prospěchu Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Počet žáků s dostatečnou Nehodnoceno (PŠD 38 odst.1a) 1. stupeň stupeň Celkem

9 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň TU ŘŠ I. A 19 8 I. B I. C 14 5 II. A II. B II. C 12 7 III. A III. B III. C 14 3 IV. A IV. B IV. C V. A 27 8 V. B V. C Celkem stupeň Třída Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň VI. A VI. B VI. C 10 5 VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B Celkem Celkový přehled o chování žáků: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

10 5.2 Údaje o zameškaných hodinách stupeň 1. stupeň 2. stupeň pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin ,21 4 0, , , , , , ,00 Celkem za rok , ,64 Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Mentální postižení 3. 1 Sluchové postižení 2. 1 Zrakové postižení S vadami řeči 1.,2. 4 Tělesné postižení Autismus 1.,3.,6.,7. 5 S kombinací postižení 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. 21 S vývojovými poruchami učení 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. 57 S vývojovými poruchami chování 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. 12 I. stupeň 66 II. stupeň Údaje o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu v jednotlivých ročnících a předmětech Výchovně vzdělávací proces se uskutečnil podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Koumes. Vzdělávání žáků v jednotlivých ročnících probíhalo v souladu s učebním plánem. Učební plány jsou zpracovány zvlášť pro 1. stupeň základní školy, pro 2. stupeň základní školy a dále pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Viz příloha 1, 2, a 3. 10

11 Příloha č.1 Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor celková týdenní dotace dotace dispon. hodin Podle RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova ,5 2, Pracovní činnosti Celková týdenní dotace ,5 25, Disponibilní časová dotace 2 4 3,5 2,5 2 Povolená min. a max. dotace podle RVP Poznámka: Volná disponibilní časová dotace je na 1. stupni plně využita na navýšení časové dotace v povinné části (8 hod. v oboru Český jazyk a literatura, 3 hod. v oboru Matematika, 2 hod. v oblasti Člověk a jeho svět, 1 hod. v oboru Tělesná výchova). 11

12 Příloha č. 2 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor celková týdenní dotace dotace dispon. hodin Podle RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk a literatura Cizí jazyk Základy cizího jazyka Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Celková týdenní dotace Povolená min. a max. dotace podle RVP Poznámka: Základy cizího jazyka: V oblasti Člověk a svět práce se vyučují tyto obory: anglický jazyk 7., 8., 9. ročník environmentální výchova 6. ročník německý jazyk 7., 8., 9. ročník pěstitelské práce 7. ročník ruský jazyk 7., 8., 9. ročník příprava pokrmů 6., 7. ročník práce s technickými materiály 6., 7. ročník svět práce 8., 9., ročník využití digitálních technologií 8., 9., ročník 12

13 Příloha č. 3 Učební plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávací oblast Vzdělávací obor celková týdenní dotace dotace dispon. hodin Podle RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Psaní na PC Tělesná výchova Pracovní činnosti Speciální nápravná péče 1 1 Celková týdenní dotace Disponibilní časová dotace Povolená min. a max. dotace podle RVP Poznámka: Volná disponibilní časová dotace je ve speciálních třídách plně využita na navýšení časové dotace v povinné části (8 hod. v oboru Český jazyk a literatura, 3 hod. v oboru Matematika, 2 hod. v oblasti Člověk a jeho svět, 1 hod. v oboru Speciální nápravná péče). V prvním ročníku je nad rámec povinné týdenní časové dotace zařazen obor Logopedická péče, ve 2. a 3. ročníku obor Speciální nápravná péče; mají specifický charakter, nejsou klasifikovány a neuvádí se na vysvědčení. Ve 4. a 5. ročníku je v rámci oboru Výtvarná výchova zařazen obor Psaní na PC, který má reedukační charakter. 13

14 5.5 Údaje o oblasti výchovného a kariérového poradenství Práce výchovného poradce v průběhu školního roku 2013/2014 probíhala podle plánu práce, jednalo se o úkoly poradenské, koordinační, informační a metodické. Jednotlivé činnosti byly zaznamenávány do písemné dokumentace. Výchovný poradce zprostředkovával informace o činnosti poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb učitelům i zákonným zástupcům žákům, kteří vyhledávali odbornou pomoc při řešení vzdělávacích problémů. V prvním pololetí školního roku se uskutečnila metodická schůzka učitelů I.stupně se zástupci PPP v Chebu. V oblasti výchovného poradenství byla práce zaměřena hlavně na pomoc třídním učitelům při zpracovávání a revizi individuálních plánů integrovaných žáků. Integrovaní žáci se na škole vzdělávají převážně ve specializovaných třídách v rámci skupinové integrace. Tyto třídy jsou zřízeny v každém ročníku I. stupně a 6. ročníku II. stupně školy. Velké množství žáků má individuální integraci ve třídách běžných. Na I. stupni pracovalo podle IVP 64 dětí, z toho 8 v běžných třídách. Na II. stupni bylo integrováno 34 žáků. Především jde o žáky s vývojovými poruchami učení. Při práci s integrovanými žáky spolupracuje škola především s PPP Karlovy Vary, pracoviště Cheb a SPC v Chebu a Mariánských Lázních. Do náplně práce výchovného poradce patří i poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků kariérové poradenství. V rámci školních činností byla vycházejícím žákům zajištěna skupinová návštěva v informačním poradenském středisku Úřadu práce v Chebu, návštěva burz škol v Karlových Varech a v Chebu. Pro žáky i jejich rodiče byly zajištěny besedy se zástupci škol v regionu. Před zpracováním přihlášek do přijímacího řízení na střední školy bylo žákům a rodičům poskytnuto výchovným poradcem mnoho informací o možnostech vzdělávání odpovídajících jejich možnostem a zájmům. V letošním školním roce ukončilo školní docházku 50 žáků devátých tříd, z toho 32 žáků šlo studovat maturitní obory. Z nižších ročníků ukončili školní docházku 4 žáci. 12 žáků z 5. ročníků odešlo na osmileté gymnázium, 1 na soukromé gymnázium, 1 žák na sportovní školu. 5.6 Údaje o činnosti v oblasti prevence rizikového chování V souladu s metodickými pokyny MŠMT má škola vypracovaný minimální preventivní program, který obsahuje konkrétní úkoly a záměry školy. Školní metodik prevence navázal na předcházející činnost v této oblasti, navštěvuje pravidelně semináře pořádané PPP, seznamuje učitele s aktuálními informacemi, zajišťuje pomůcky, materiály. Spolupracuje s kurátory, terénními pracovníky, okresním metodikem prevence a výchovným poradcem naší školy. Do aktivit rizikového chování jsou zapojeni i ostatní třídní učitelé a vyučující zvláště výchovy ke zdraví a výchovy k občanství, organizátoři a vedoucí zájmové mimoškolní činnosti. Problematikou prevence se zabývají učitelé i v rámci třídnických hodin. Vedení školy se snaží navázat pravidelnou komunikaci s rodičovskou veřejností. Plnění jednotlivých úkolů a seznámení ostatních s novými skutečnostmi jsou pravidelně vyhodnocovány. K aktuálním otázkám jsou zhotoveny nástěnky na chodbách, ve třídě rodinné výchovy jsou nástěnky s vlastními pracemi žáků. Na škole je zavedena schránka důvěry, kde děti mohou anonymně sdělovat své problémy, ale i radosti a přání. Tyto informace pak společně 14

15 s výchovnou poradkyní, třídním učitelem a vedením školy zhodnotíme, posuzujeme závažnost a řešíme. Současně některé problémy s dětmi rozebíráme v hodinách rodinné výchovy. Zejména záškoláctví je řešeno podle platných metodických pokynů s aktivní spoluprací třídních učitelů, školního metodika prevence, výchovného poradce, příslušných orgánů a ve spolupráci s praktickými lékaři. V tomto školním roce navštívila naší školu lektorka, která v 6. třídách seznamovala dívky s proměnami, které se v období dospívání dějí a vysvětlovala jim hygienu a chování v tomto období. Tato přednáška byla uskutečněna v rámci projektu Čas proměn, ve kterém jsme již delší dobu zapojeni. Dále se aktivně zúčastňujeme projektu Záchranný kruh, zaměřeného na osobní bezpečnost žáků, řešení krizových situací a mimořádných událostí. Oblasti prevence je věnována velká pozornost, což se odráží ve zdravém klimatu školy, vysoké kázni, dobrých mezilidských vztazích a spolupráci mezi učiteli a žáky. Riziková chování žáků jsou minimální. Převládá záškoláctví, které je však okamžitě důsledně a systematicky řešeno. Většinou se vždy jedná o žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vzájemné vztahy mezi žáky jsou na dobré úrovni. V případě náznaku šikany jsou okamžitě přijímána opatření k jejímu zamezení. V letošním roce nově začala spolupráce různých institucí s názvem Tým pro mládež ve spolupráci SPOD, MP Cheb, PČR, Útočiště o.p.s., Rokršti o. s., Kotec o. s., Intervenční centrum, Pohoda, DCHP,ÚP, zástupci škol a dalších. Setkání Týmu pro mládež se konalo v tomto školním roce 3x. Řešily problémy rizikového chování a postupy při řešení tohoto problému. Nově začaly besedy na školách se zástupci SPOD, MP Cheb a PČR. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v tomto školním roce v souladu se zákonem 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících) a zpracovaným plánem dalšího vzdělávání pedagogů. Vzdělávání bylo zaměřeno na studium pro splnění kvalifikačních předpokladů a na studium k prohlubování odborné kvalifikace. Výběr seminářů a vzdělávacích kurzů korespondoval s profilací školy. Učitelé se vzdělávali především v oblasti speciální pedagogiky zaměřené na vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení. 7. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolských aktivitách Škola je zapojena do velkého množství mimoškolních aktivit, souvisejících s výchovou a podporující vzdělávání. V rámci družebních vztahů jsme organizovali pro žáky naší partnerské školy z německého Etzenrichtu řadu sportovních a kulturních akcí. Uskutečnili jsme setkání v rámci adventních trhů, navštívili Ježíškovu dílnu, podíleli se na výzdobě Vánočního stromu, uskutečnili jsme návštěvu Chebských dvorků a o otevírání vodního hřiště na Krajince. Zúčastnili se soutěže ve stolních hrách v Naaburku a prohlídky Weidenu. V březnu se žáci 8. tříd zúčastnili projektového týdne v ekologickém centru v Hohenbergu. Žáci školy se zapojují do řady ekologických aktivit. Soutěží ve sběru papíru, plastových lahví a víček, který organizuje firma AVE, sbírají kaštany a žaludy pro Lesní společnost Františkovy Lázně a sbírají pomerančovou kůru pro farmaceutickou společnost Praha. Dále se podílíme na sběru elektroodpadu. Školní družina se pravidelně zúčastňuje veškerých kulturních a společenských akcí, pořádaných městem Cheb i různými společenskými organizacemi. Na řadě akcí vystupuje. 15

16 7.2 Údaje o zájmovém vzdělávání a školní družině Součástí školy je školní družina, kterou navštěvují žáci ročníku. Základní údaje o činnosti a vybavení školní družiny jsou uvedeny v následující tabulce. oddělení počet žáků pravidelná počet žáků -nepravidelná počet vychovatelek docházka docházka Medková Sušánková Vejražková Hrnčířová celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny Školní družina je umístěna ve 4. patře hlavní budovy. K dispozici má 4 klubovny, hudební místnost s klavírem a zrcadlovou stěnou, sportovní sál a šatnu. Prostory jsou nově vymalované, splňují veškeré technické a hygienické požadavky. Materiální a technické vybavení je na velmi vysoké úrovni. Družina je vybavena plazmovým televizorem, videorekordérem, digifotoaparátem, kamerou, zvukovou aparaturou, sportovním nářadím, společenskými hrami, pískovištěm, trampolínou, dětským hřištěm s herními prvky Pro zabezpečení volnočasových aktivit škola nabízela následující zájmové kroužky: Kroužek sportovní gymnastiky, kroužek sportovních her, taneční kroužky Country a Orientální tance, počítačový kroužek, kroužek vaření a zdravotnický kroužek a kroužek mladých novinářů. 16

17 7.3 Účast žáků na vědomostních soutěžích Akce školy a účast na vědomostních soutěžích a olympiádách termín Akce, soutěž, olympiáda Stupeň (okrsek, okres, kraj) Pořadí, výsledek, umístění Jednotlivci jméno Družstvo kategorie Říjen Herbář - Fragment republika B Leden Výtvarná soutěž GVU Cheb Matematická olympiáda okres účast 4. A 5. A Jiří Lorenc 5. A Únor Literární soutěž okres 2. Sofie Bryndová 5. A Duben Angličtina hrou okres 6. Martin Straka 4. B Květen Pythagoriáda Němčina nás baví okres kraj úspěšní řešitelé A Holata, Zikmundová, Koudelková Pham Thi Thien Trang 5. B Sinkulová Michaela 4. B Zikmundová Petra 5. A Červen sběr pomerančové kůry, papíru, plastů a baterií škola účast účast Červen Moderní knihovna výtvarná soutěž Městská knihovna v Chebu 1. místo 2. místo 3. místo Kryštof Benýšek 9. A Ankhtuma Batbayasgalan 9. B Yvona Stolařová 6. A listopad Dějepisná olympiáda Školní kolo 1. místo Liďaková Kristýna 27. ledna Dějepisná olympiáda Okresní kolo 20. místo Liďaková Kristýna 26. září Znáš své tělo? Soutěž SZŠ 1. místo Družstvo 9. tř. Cheb Horká 1. místo 17

18 Přírodovědný klokan 8. a 9. tř Ptáci se vracejí - výstava Muzeum Cheb 1. stupeň 6. a 7. tř přednáška - RNDr. Gabriela Licková, PhD a 8.3. Projektové dny na SZŠ a VOŠ Cheb Přednáška RNDr. Gabriela Licková, PhD soutěž Hlídek mladých zdravotníků Chebské 9. A pánve 1. pomoc 8. tř. Geologie 9. B Chebské pánve oblastní kolo 3. místo vybraní žáci 6. tř Clean up the World Ukliďme si svět Mezinárodní kampaň 9. A Znáš své tělo? Soutěž SZŠ a VOŠ Cheb 2. místo Družstvo 8. tř místo Kroupa 3. místo březen Zeměpisná olympiáda Okres 9. místo Špiřík Jan 6. B 7. místo Morkes Daniel 7. B 5. místo Jakubčík Milan 9. A únor Chemická olympiáda okres 9. Milan Jakubčík, IX. A Chemická olympiáda okres 11. Matyáš Zouvala, 9. A Chemická olympiáda okres 16. Zuzana Sabadinová, 9. B Chemická olympiáda okres 17. Dominik Krejčí, 9. B únor Olympiáda Aj okres 5. Šimon Lev únor Olympiáda Nj okres 1. Pavel Kletečka březen kraj 4. Pavel Kletečka únor Olympiáda Čj okres 3. H. Holatová březen Recitační soutěž okres 2. Tatiana Vozková březen Recitační soutěž okres 4. Yvona Stolařová duben Recitační soutěž kraj Stolařová, Vozková únor Literární soutěž Hranice účast Klára Brodinová květen Literární almanach 2014 tvorba žáci školy květen Máchův Máj (Bečov) účast 8. třídy červen Návštěva Archivu Cheb účast 8., 9. třídy 18

19 7.4 Účast žáků na sportovních soutěžích Přespolní běh okrskové 2. místo Starší hoši 3. místo Mladší hoši 1. místo Starší dívky 4. místo Mladší dívky okresní 4. místo Starší hoši 1. místo Starší dívky kraj 2. místo Starší dívky Atletický čtyřboj Okres Kraj Postup do finále ČR 1. místo 1. místo Starší dívky Florbal okrskové 2. místo Mladší hoši 5. místo Starší dívky 3. místo Mladší dívky 1. místo Starší hoši okresní 5. místo Starší hoši Plavecké závody okrskové 1. místo Starší hoši 2. místo Mladší hoši 2. místo Starší dívky 3. místo Mladší dívky okresní 2. místo Starší hoši 1. místo Starší dívky kraj 6. místo Starší dívky 5. místo Starší hoši Sálová kopaná okres 2. místo Starší hoši kraj 5. místo Starší hoši Minifotbal okrsek 1. místo Starší hoši okres 2. místo Starší hoši kraj 2. místo Starší hoši Pohár rozhlasu okrskové 1. místo Starší hoši 1. místo Mladší hoši 1. místo Starší dívky 4. místo Mladší dívky okresní 1. místo Starší dívky 1. místo Mladší hoši 1. místo Starší hoši krajské 1. místo Starší dívky 4. místo Mladší hoši 1. místo Starší hoši 19

20 8. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti Ve školním roce 2013/2014 byla na škole provedena kontrola orgány České školní inspekce. Inspekce šetřila stížnost zákonného zástupce na chování paní učitelky. Ze tří bodů stížnosti byly dva body vyhodnoceny orgány inspekce jako nedůvodné, jeden bod stížnosti byl vyhodnocen jako důvodný. V prosinci 2013 byla provedena kontrolní skupinou Krajského úřadu Karlovy Vary kontrola realizace projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti výuky cizích jazyků. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 9. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok základní škola Cheb je příspěvkovou organizací od roku Součástí školy je i školní jídelna a školní družina. Ve školní jídelně se stravují žáci a studenti 4. ZŠ, 2. ZŠ, Gymnázia Cheb, ZŠ Kostelní nám. a zaměstnanci těchto škol. Doplňkovou činností školy je realitní činnost, zprostředkování ochodu a hostinská činnost. A. Celkové příjmy a výdaje v hlavní činnosti - přehled 1. Výnosy (příjmy) celkem: ,57 Kč 1.1. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ,46 Kč Z toho: Přímé náklady na vzdělání ,46 Kč ÚZ Asistenti pedagogů Kč pro děti se sociálním znevýhodněním sociálním 1.2. Neinvestiční dotace od zřizovatele na provoz školy ,- Kč Z toho: Dotace na provozní náklady Kč Účelový příspěvek na partnerské vztahy Kč Příspěvek od KÚ KK na sportovní soutěže 5000 Kč 1.3. Tržby z prodeje služeb ,36 Kč Z toho: Poplatky od rodičů za školní družinu Kč Tržby za stravování žáků a studentů ve ŠJ ,36 Kč Cizí strávníci (gymnázium - režijní náklady) ,30 Kč Tržby za stravování zaměstnanců škol ,70 Kč 1.4. Úroky 519,12 Kč 1.5. Zúčtování fondů ,- Kč Z toho: Rezervní fond na nákup učebnic a pomůcek Kč FKSP na nákup drobného DM 3666 Kč 1.6. Výnosy z prodeje materiálu ,- Kč 1.7. ÚZ projekt EU peníze školám ,77 Kč 1.8. Projekt EU "Jazyky učitelům" ,37 Kč 1.9. Ostatní výnosy z činnosti 4.003,49 Kč 2. Náklady (výdaje) celkem: ,36 Kč 2.1. Spotřeba materiálu ,77 Kč Z toho: Materiál, DHIM, prádlo, předplatné ,98 Kč Materiál na školní soutěže 5000 Kč Materiál projekt EU Jazyky učitelům Kč Materiál z rezervního fondu (učebnice) Kč Učebnice, UP ze státního rozpočtu ,96 Kč Potraviny ,06 Kč Materiál projekt EU Peníze školám 2881,77 Kč 20

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

4. ZŠ, HRADEBNÍ 14, CHEB

4. ZŠ, HRADEBNÍ 14, CHEB 4. ZŠ, HRADEBNÍ 14, CHEB Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Motto: Příliš často nedoceňujeme sílu doteku, úsměvu a laskavého slova, naslouchajícího ucha druhého, upřímné chvály nebo

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Předáno k projednání Školské radě dne: 16. září 2015 Schváleno Školskou radou dne: 14. 10. 2015 Č.j. ZSaMS 192 /2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavla

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více