Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 4. základní škola Cheb, Hradební 14, Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Projednáno na pedagogické radě dne: Schváleno ve školské radě dne: Ing. Kříž Miroslav ředitel školy

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy podle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o zápisu povinné školní docházky a přijímání žáků do středních škol 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření školy 10. Údaje o předložených a realizovaných projektech 2

3 1. Základní údaje o škole: Škola 4. základní škola Cheb, Hradební 14 příspěvková organizace, IČO webová adresa: Zřizovatel školy Město Cheb, obec, IČO , náměstí Krále Jiřího z Poděbrad Cheb Součásti školy Vedení školy: Ředitel školy Ing. Miroslav Kříž Statutární zástupce školy: Mgr. Jaroslava Marková Odloučená pracoviště: Školní jídelna Brandlova 5 Cheb 1. a 2. ročníky (Myšárna) Hradební 61 Cheb Spádově škole náleží: Dolní Dvory, Dřenice, Hrozňatov, Chvoječná, Lipoltov, Loužek, Maškov, Obilná, Odrava, Podhoří, Potočiště Základní údaje o součástech školy Škola sdružuje: základní škola, kapacita 580 žáků 2. Školní družina, kapacita 120 žáků 3. Jídelna základní školy, kapacita 1000 strávníků Ve školním roce 2013/2014 byla celková naplněnost školy k 30. září žáků, tj. 90,5%. V předcházejícím školním roce byla naplněnost školy 91% (528 žáků). V posledních letech se naplněnost školy stabilizuje na přibližně stejných počtech žáků. Součástí školy je pobočka v Hradební ulici 61, tzv. Myšárna, kde jsou umístěny 1. a 2. ročníky, logopedická třída a koncertní sál s kapacitou 180 míst. Dále je součástí školy sportovně rekreační areál v Hradební ulici, velkokapacitní jídelna v Brandlově ulici a školní zahrada. Na škole bylo na začátku školního roku celkem 25 kmenových tříd. Na 1. stupni bylo 16 tříd, z toho 4 dyslektické, 1 logopedická třída a jedna přípravná třída pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, na 2. stupni bylo 9 tříd. Z toho jedna dyslektická. Celkový počet žáků k byl 525 žáků. Ve školní družině byla otevřena čtyři oddělení s celkovým počtem 120 žáků Materiálně - technické podmínky školy: Během školního roku 2013/14 docházelo postupně k dalšímu zkvalitňování materiálně technického vybavení školy i zlepšování technického stavu a zařízení školní jídelny. Ve škole probíhala základní pravidelná údržba. V rozpočtu školy bylo na opravy a údržbu vyčleněno celkem ,-Kč pro školu a ,- Kč pro školní jídelnu. V rámci této údržby byla provedena výměna oken v horní tělocvičně v hodnotě ,-, oprava venkovní fasády auly školy a oprava hradební zdi v celkové hodnotě ,- Kč. Dále byla demontována nevyhovující vrata do areálu školy a nahrazena novou stylovou kovovou bránou v hodnotě 98000,- Kč. Pro zkvalitnění výuky pracovních činností byla vybudována nová moderní cvičná 3

4 kuchyňka pro výuku vaření v celkové hodnotě ,- Kč. Pro zájmovou činnost školní družiny bylo vybudováno dětské hřiště s řadou herních prvků v hodnotě ,-. V rámci běžné údržby se provedlo běžné malování školních prostor, chodeb, šaten, skladu sportovních potřeb a horní tělocvičny. Díky finančním prostředkům, které jsme získali z projektu EU Jazyky učitelům - jsme vybavili jazykové učebny interaktivními tabulemi s dataprojektory. Také ve školní jídelně došlo k řadě kvalitativních změn. Byly pořízeny nové kuchyňské židle v hodnotě ,- Kč. Škola má velice kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků. Prostředí školy je na vysoké technické i estetické úrovni, škola disponuje potřebnými učebními pomůckami, moderními a kvalitně vybavenými odbornými učebnami, dvěma tělocvičnami, školním hřištěm a školní zahradou. Zkvalitnily se prostory školní družiny, jednotlivá oddělení včetně chodeb byla nově vymalována a vybavena novým nábytkem. Pro mimoškolní aktivity žáků vytváří škola řadu zájmových kroužků Údaje o školské radě Školská rada pracovala během školního roku 2013/14 v souladu s požadavky školy. Funkci předsedy školské rady vykonává paní Renata Tvrdá. Školskou radu tvoří: Za zřizovatele - MUDr. Ilja Horník, Jaroslav Krajc, Miroslav Sabadin Za pedagogy - Mgr. Ivana Jelínková, Mgr. Petra Matějovská, Helena Medková Za rodiče - Hana Michálková, Renata Tvrdá, Jana Ferlingová 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Škola je řádně zapsaná v rejstříku škol MŠMT. Škola poskytuje obor vzdělání Základní škola, se vzdělávacím programem podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Kód oboru vzdělání je C Vzdělávací programy Výuka ve školním roce 2013/14 probíhala ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní školy KOUMES. 3. Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet zaměstnanců celkem 68 Počet učitelů 34 Počet vychovatelů školní družiny 4 Počet asistentů pedagoga 10 Počet technických a hospodářských 8 pracovníků školy Počet zaměstnanců školní jídelny 12 4

5 3.2 - Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Poznámka Funkce pracovníci ped.praxe vzdělání aprobace Bendíková Simona asistent pedagoga 12 ZAK Berkovcová Anna učitelka 1. St. nad 32 VŠ Cisariková Jana učitelka 1.st. nad32 USO Dumková Jaroslava učitelka 1. st. nad 32 USO Foglarová Jitka asistent pedagoga 2 USO Friedrich Otto učitel 2. st. 8 VŠ Jindrová Michaela učitelka 1.st. 10 VŠ spec.pedag. Hojdová Kristýna asistent pedagoga 2 USO Hrnčířová Hana asistent pedagoga 1 USO Jelínková Ivana učitelka 1. st. 27 VŠ spec.pedag. Josková Ivana učitelka 2. st. 23 VŠ Kašparová Simona asistent pedagoga 1 USO Kindlová Irena učitelka 2. st. nad 32 VŠ Kolářová Iva učitelka 1. st. nad 32 USO Kříž Miroslav učitel 2. st. ŘŠ 30 VŠ (Ing.) Kubátová Šárka učitelka 1. st. 15 VŠ Kubíková Lenka učitelka 2. st. 9 VŠ spec. pedag. Kvíz Petr učitel 2. st. 12 VŠ (Ing.) Lávičková Alena učitelka 1. st. 14 USO studující VŠ Marková Jaroslava učitelka 1. st. ZŘ nad 32 VŠ Marková Pavla učitelka 1. St. 6 USO Matějovská Petra učitelka 2. st. 19 VŠ Miklušáková Hana vychovatelka ŠD 12 USO Medková Helena vychovatelka ŠD 10 USO Motlová Božena učitelka 1. st. 27 VŠ Morkesová Denisa učitelka 2. st. 8 VŠ Orságová Vendula učitelka přípravná 12 BAK třída Orsaková Soňa učitelka 2. st. 8 VŠ Palacká Helena učitelka 1. st. nad 32 USO Pinerová Růžena asistent pedagoga 2 USO Hlavničková učitelka 2. st. 5 VŠ Spec.pedag. Bohuslava Randisová Kateřina učitelka 2. st. 9 VŠ Rozlílková Lenka učitelka 2. st. 27 USV studující VŠ Sanvenero Iva učitelka 1. st. 16 VŠ spec.pedag. Sušánková Jaroslava vychovatelka ŠD 7 USO asistent pedagoga Svobodová Marie učitelka 1. st. nad 32 USO Šlosarová Ilona učitelka 1. st. 31 VŠ spec.pedag. Šornová Andrea učitelka 1. st. 10 Bc studující VŠ Štorková Šárka asistent pedagoga 3 UO Šťovíčková Martina učitelka 2. st. 12 VŠ (Ing.) Sýkorová Markéta asistent pedagoga 1 USO Vejražková Jana vychovatelka ŠD 7 USO Vrba Vlastimil učitel 2. st. 25 VŠ Vozková Jana učitelka 1. st. 12 VŠ 5

6 Viewegová Jana učitelka 2. st. 3 VŠ Žabková Lenka asistent pedagoga 10 USV Žemličková Dana učitelka 1. st. 30 VŠ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná % Aprobovanost ve výuce % kvalifikace Učitelé 100% Učitelé 1. stupně 90% 1. stupně Učitelé 100% Učitelé 2. stupně 95 % 2. stupně Vychovatelky ŠD 100% Vychovatelky ŠD 100 % Komentář: přetrvávajícím problémem je neaprobovaná výuka cizích jazyků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby do 30 let let let nad 60 Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce-pracovní zařazení Stupeň vzdělání Beranová Eva vedoucí ŠJ USO Dvořáková Lada sekretářka/mzdová účetní USO Dvonšová Renata Pomocná kuchařka UO Handleinová Jana kuchařka USO Goldschaltová Eva uklízečka UO Giňová Ivana pomocná kuchařka UO Smutná Marcela hospodářka USO Jedlička Jaroslav vedoucí kuchař UO Komárková Andrea kuchařka UO Kopecká Eva uklízečka ŠJ UO Michálková Hana sekretářka ředitele USO Kapoun Jiří údržbář ŠJ UO Smutný Jaroslav školník vedlejší budova UO Strojilová Erika uklízečka UO Trubačová Jana uklízečka USO Ticháčková Věra pomocná kuchařka Zak Valentová Zdena vedoucí kuchařka USO Valenta Petr pomocný kuchař UO Valíčková Petra pomocná kuchařka UO Volštátová Jana uklízečka ZAK 6

7 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) logopedická 9 3 počet odkladů pro školní rok 2014/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 13 0 soukromá gymnázia 1 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotnické průmyslové ostatní střední akademie školy školy střední školy odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 18 4 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

8 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo k Neprospělo po opravných zkouškách Nehodnoceno (PŠD 38 odst.1a) I. A I. B I. C II. A II. B II. C III. A III. B III. C IV. A IV. B IV C V. A V. B V. C Celkem stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo k Neprospělo po opravných zkouškách Nehodnoceno (PŠD 38 odst.1a) VI. A VI. B VI. C VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B Celkem Celkový přehled o prospěchu Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Počet žáků s dostatečnou Nehodnoceno (PŠD 38 odst.1a) 1. stupeň stupeň Celkem

9 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň TU ŘŠ I. A 19 8 I. B I. C 14 5 II. A II. B II. C 12 7 III. A III. B III. C 14 3 IV. A IV. B IV. C V. A 27 8 V. B V. C Celkem stupeň Třída Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň VI. A VI. B VI. C 10 5 VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B Celkem Celkový přehled o chování žáků: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

10 5.2 Údaje o zameškaných hodinách stupeň 1. stupeň 2. stupeň pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin ,21 4 0, , , , , , ,00 Celkem za rok , ,64 Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Mentální postižení 3. 1 Sluchové postižení 2. 1 Zrakové postižení S vadami řeči 1.,2. 4 Tělesné postižení Autismus 1.,3.,6.,7. 5 S kombinací postižení 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. 21 S vývojovými poruchami učení 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. 57 S vývojovými poruchami chování 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. 12 I. stupeň 66 II. stupeň Údaje o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu v jednotlivých ročnících a předmětech Výchovně vzdělávací proces se uskutečnil podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Koumes. Vzdělávání žáků v jednotlivých ročnících probíhalo v souladu s učebním plánem. Učební plány jsou zpracovány zvlášť pro 1. stupeň základní školy, pro 2. stupeň základní školy a dále pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Viz příloha 1, 2, a 3. 10

11 Příloha č.1 Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor celková týdenní dotace dotace dispon. hodin Podle RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova ,5 2, Pracovní činnosti Celková týdenní dotace ,5 25, Disponibilní časová dotace 2 4 3,5 2,5 2 Povolená min. a max. dotace podle RVP Poznámka: Volná disponibilní časová dotace je na 1. stupni plně využita na navýšení časové dotace v povinné části (8 hod. v oboru Český jazyk a literatura, 3 hod. v oboru Matematika, 2 hod. v oblasti Člověk a jeho svět, 1 hod. v oboru Tělesná výchova). 11

12 Příloha č. 2 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor celková týdenní dotace dotace dispon. hodin Podle RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk a literatura Cizí jazyk Základy cizího jazyka Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Celková týdenní dotace Povolená min. a max. dotace podle RVP Poznámka: Základy cizího jazyka: V oblasti Člověk a svět práce se vyučují tyto obory: anglický jazyk 7., 8., 9. ročník environmentální výchova 6. ročník německý jazyk 7., 8., 9. ročník pěstitelské práce 7. ročník ruský jazyk 7., 8., 9. ročník příprava pokrmů 6., 7. ročník práce s technickými materiály 6., 7. ročník svět práce 8., 9., ročník využití digitálních technologií 8., 9., ročník 12

13 Příloha č. 3 Učební plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávací oblast Vzdělávací obor celková týdenní dotace dotace dispon. hodin Podle RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Psaní na PC Tělesná výchova Pracovní činnosti Speciální nápravná péče 1 1 Celková týdenní dotace Disponibilní časová dotace Povolená min. a max. dotace podle RVP Poznámka: Volná disponibilní časová dotace je ve speciálních třídách plně využita na navýšení časové dotace v povinné části (8 hod. v oboru Český jazyk a literatura, 3 hod. v oboru Matematika, 2 hod. v oblasti Člověk a jeho svět, 1 hod. v oboru Speciální nápravná péče). V prvním ročníku je nad rámec povinné týdenní časové dotace zařazen obor Logopedická péče, ve 2. a 3. ročníku obor Speciální nápravná péče; mají specifický charakter, nejsou klasifikovány a neuvádí se na vysvědčení. Ve 4. a 5. ročníku je v rámci oboru Výtvarná výchova zařazen obor Psaní na PC, který má reedukační charakter. 13

14 5.5 Údaje o oblasti výchovného a kariérového poradenství Práce výchovného poradce v průběhu školního roku 2013/2014 probíhala podle plánu práce, jednalo se o úkoly poradenské, koordinační, informační a metodické. Jednotlivé činnosti byly zaznamenávány do písemné dokumentace. Výchovný poradce zprostředkovával informace o činnosti poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb učitelům i zákonným zástupcům žákům, kteří vyhledávali odbornou pomoc při řešení vzdělávacích problémů. V prvním pololetí školního roku se uskutečnila metodická schůzka učitelů I.stupně se zástupci PPP v Chebu. V oblasti výchovného poradenství byla práce zaměřena hlavně na pomoc třídním učitelům při zpracovávání a revizi individuálních plánů integrovaných žáků. Integrovaní žáci se na škole vzdělávají převážně ve specializovaných třídách v rámci skupinové integrace. Tyto třídy jsou zřízeny v každém ročníku I. stupně a 6. ročníku II. stupně školy. Velké množství žáků má individuální integraci ve třídách běžných. Na I. stupni pracovalo podle IVP 64 dětí, z toho 8 v běžných třídách. Na II. stupni bylo integrováno 34 žáků. Především jde o žáky s vývojovými poruchami učení. Při práci s integrovanými žáky spolupracuje škola především s PPP Karlovy Vary, pracoviště Cheb a SPC v Chebu a Mariánských Lázních. Do náplně práce výchovného poradce patří i poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků kariérové poradenství. V rámci školních činností byla vycházejícím žákům zajištěna skupinová návštěva v informačním poradenském středisku Úřadu práce v Chebu, návštěva burz škol v Karlových Varech a v Chebu. Pro žáky i jejich rodiče byly zajištěny besedy se zástupci škol v regionu. Před zpracováním přihlášek do přijímacího řízení na střední školy bylo žákům a rodičům poskytnuto výchovným poradcem mnoho informací o možnostech vzdělávání odpovídajících jejich možnostem a zájmům. V letošním školním roce ukončilo školní docházku 50 žáků devátých tříd, z toho 32 žáků šlo studovat maturitní obory. Z nižších ročníků ukončili školní docházku 4 žáci. 12 žáků z 5. ročníků odešlo na osmileté gymnázium, 1 na soukromé gymnázium, 1 žák na sportovní školu. 5.6 Údaje o činnosti v oblasti prevence rizikového chování V souladu s metodickými pokyny MŠMT má škola vypracovaný minimální preventivní program, který obsahuje konkrétní úkoly a záměry školy. Školní metodik prevence navázal na předcházející činnost v této oblasti, navštěvuje pravidelně semináře pořádané PPP, seznamuje učitele s aktuálními informacemi, zajišťuje pomůcky, materiály. Spolupracuje s kurátory, terénními pracovníky, okresním metodikem prevence a výchovným poradcem naší školy. Do aktivit rizikového chování jsou zapojeni i ostatní třídní učitelé a vyučující zvláště výchovy ke zdraví a výchovy k občanství, organizátoři a vedoucí zájmové mimoškolní činnosti. Problematikou prevence se zabývají učitelé i v rámci třídnických hodin. Vedení školy se snaží navázat pravidelnou komunikaci s rodičovskou veřejností. Plnění jednotlivých úkolů a seznámení ostatních s novými skutečnostmi jsou pravidelně vyhodnocovány. K aktuálním otázkám jsou zhotoveny nástěnky na chodbách, ve třídě rodinné výchovy jsou nástěnky s vlastními pracemi žáků. Na škole je zavedena schránka důvěry, kde děti mohou anonymně sdělovat své problémy, ale i radosti a přání. Tyto informace pak společně 14

15 s výchovnou poradkyní, třídním učitelem a vedením školy zhodnotíme, posuzujeme závažnost a řešíme. Současně některé problémy s dětmi rozebíráme v hodinách rodinné výchovy. Zejména záškoláctví je řešeno podle platných metodických pokynů s aktivní spoluprací třídních učitelů, školního metodika prevence, výchovného poradce, příslušných orgánů a ve spolupráci s praktickými lékaři. V tomto školním roce navštívila naší školu lektorka, která v 6. třídách seznamovala dívky s proměnami, které se v období dospívání dějí a vysvětlovala jim hygienu a chování v tomto období. Tato přednáška byla uskutečněna v rámci projektu Čas proměn, ve kterém jsme již delší dobu zapojeni. Dále se aktivně zúčastňujeme projektu Záchranný kruh, zaměřeného na osobní bezpečnost žáků, řešení krizových situací a mimořádných událostí. Oblasti prevence je věnována velká pozornost, což se odráží ve zdravém klimatu školy, vysoké kázni, dobrých mezilidských vztazích a spolupráci mezi učiteli a žáky. Riziková chování žáků jsou minimální. Převládá záškoláctví, které je však okamžitě důsledně a systematicky řešeno. Většinou se vždy jedná o žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vzájemné vztahy mezi žáky jsou na dobré úrovni. V případě náznaku šikany jsou okamžitě přijímána opatření k jejímu zamezení. V letošním roce nově začala spolupráce různých institucí s názvem Tým pro mládež ve spolupráci SPOD, MP Cheb, PČR, Útočiště o.p.s., Rokršti o. s., Kotec o. s., Intervenční centrum, Pohoda, DCHP,ÚP, zástupci škol a dalších. Setkání Týmu pro mládež se konalo v tomto školním roce 3x. Řešily problémy rizikového chování a postupy při řešení tohoto problému. Nově začaly besedy na školách se zástupci SPOD, MP Cheb a PČR. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v tomto školním roce v souladu se zákonem 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících) a zpracovaným plánem dalšího vzdělávání pedagogů. Vzdělávání bylo zaměřeno na studium pro splnění kvalifikačních předpokladů a na studium k prohlubování odborné kvalifikace. Výběr seminářů a vzdělávacích kurzů korespondoval s profilací školy. Učitelé se vzdělávali především v oblasti speciální pedagogiky zaměřené na vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení. 7. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolských aktivitách Škola je zapojena do velkého množství mimoškolních aktivit, souvisejících s výchovou a podporující vzdělávání. V rámci družebních vztahů jsme organizovali pro žáky naší partnerské školy z německého Etzenrichtu řadu sportovních a kulturních akcí. Uskutečnili jsme setkání v rámci adventních trhů, navštívili Ježíškovu dílnu, podíleli se na výzdobě Vánočního stromu, uskutečnili jsme návštěvu Chebských dvorků a o otevírání vodního hřiště na Krajince. Zúčastnili se soutěže ve stolních hrách v Naaburku a prohlídky Weidenu. V březnu se žáci 8. tříd zúčastnili projektového týdne v ekologickém centru v Hohenbergu. Žáci školy se zapojují do řady ekologických aktivit. Soutěží ve sběru papíru, plastových lahví a víček, který organizuje firma AVE, sbírají kaštany a žaludy pro Lesní společnost Františkovy Lázně a sbírají pomerančovou kůru pro farmaceutickou společnost Praha. Dále se podílíme na sběru elektroodpadu. Školní družina se pravidelně zúčastňuje veškerých kulturních a společenských akcí, pořádaných městem Cheb i různými společenskými organizacemi. Na řadě akcí vystupuje. 15

16 7.2 Údaje o zájmovém vzdělávání a školní družině Součástí školy je školní družina, kterou navštěvují žáci ročníku. Základní údaje o činnosti a vybavení školní družiny jsou uvedeny v následující tabulce. oddělení počet žáků pravidelná počet žáků -nepravidelná počet vychovatelek docházka docházka Medková Sušánková Vejražková Hrnčířová celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny Školní družina je umístěna ve 4. patře hlavní budovy. K dispozici má 4 klubovny, hudební místnost s klavírem a zrcadlovou stěnou, sportovní sál a šatnu. Prostory jsou nově vymalované, splňují veškeré technické a hygienické požadavky. Materiální a technické vybavení je na velmi vysoké úrovni. Družina je vybavena plazmovým televizorem, videorekordérem, digifotoaparátem, kamerou, zvukovou aparaturou, sportovním nářadím, společenskými hrami, pískovištěm, trampolínou, dětským hřištěm s herními prvky Pro zabezpečení volnočasových aktivit škola nabízela následující zájmové kroužky: Kroužek sportovní gymnastiky, kroužek sportovních her, taneční kroužky Country a Orientální tance, počítačový kroužek, kroužek vaření a zdravotnický kroužek a kroužek mladých novinářů. 16

17 7.3 Účast žáků na vědomostních soutěžích Akce školy a účast na vědomostních soutěžích a olympiádách termín Akce, soutěž, olympiáda Stupeň (okrsek, okres, kraj) Pořadí, výsledek, umístění Jednotlivci jméno Družstvo kategorie Říjen Herbář - Fragment republika B Leden Výtvarná soutěž GVU Cheb Matematická olympiáda okres účast 4. A 5. A Jiří Lorenc 5. A Únor Literární soutěž okres 2. Sofie Bryndová 5. A Duben Angličtina hrou okres 6. Martin Straka 4. B Květen Pythagoriáda Němčina nás baví okres kraj úspěšní řešitelé A Holata, Zikmundová, Koudelková Pham Thi Thien Trang 5. B Sinkulová Michaela 4. B Zikmundová Petra 5. A Červen sběr pomerančové kůry, papíru, plastů a baterií škola účast účast Červen Moderní knihovna výtvarná soutěž Městská knihovna v Chebu 1. místo 2. místo 3. místo Kryštof Benýšek 9. A Ankhtuma Batbayasgalan 9. B Yvona Stolařová 6. A listopad Dějepisná olympiáda Školní kolo 1. místo Liďaková Kristýna 27. ledna Dějepisná olympiáda Okresní kolo 20. místo Liďaková Kristýna 26. září Znáš své tělo? Soutěž SZŠ 1. místo Družstvo 9. tř. Cheb Horká 1. místo 17

18 Přírodovědný klokan 8. a 9. tř Ptáci se vracejí - výstava Muzeum Cheb 1. stupeň 6. a 7. tř přednáška - RNDr. Gabriela Licková, PhD a 8.3. Projektové dny na SZŠ a VOŠ Cheb Přednáška RNDr. Gabriela Licková, PhD soutěž Hlídek mladých zdravotníků Chebské 9. A pánve 1. pomoc 8. tř. Geologie 9. B Chebské pánve oblastní kolo 3. místo vybraní žáci 6. tř Clean up the World Ukliďme si svět Mezinárodní kampaň 9. A Znáš své tělo? Soutěž SZŠ a VOŠ Cheb 2. místo Družstvo 8. tř místo Kroupa 3. místo březen Zeměpisná olympiáda Okres 9. místo Špiřík Jan 6. B 7. místo Morkes Daniel 7. B 5. místo Jakubčík Milan 9. A únor Chemická olympiáda okres 9. Milan Jakubčík, IX. A Chemická olympiáda okres 11. Matyáš Zouvala, 9. A Chemická olympiáda okres 16. Zuzana Sabadinová, 9. B Chemická olympiáda okres 17. Dominik Krejčí, 9. B únor Olympiáda Aj okres 5. Šimon Lev únor Olympiáda Nj okres 1. Pavel Kletečka březen kraj 4. Pavel Kletečka únor Olympiáda Čj okres 3. H. Holatová březen Recitační soutěž okres 2. Tatiana Vozková březen Recitační soutěž okres 4. Yvona Stolařová duben Recitační soutěž kraj Stolařová, Vozková únor Literární soutěž Hranice účast Klára Brodinová květen Literární almanach 2014 tvorba žáci školy květen Máchův Máj (Bečov) účast 8. třídy červen Návštěva Archivu Cheb účast 8., 9. třídy 18

19 7.4 Účast žáků na sportovních soutěžích Přespolní běh okrskové 2. místo Starší hoši 3. místo Mladší hoši 1. místo Starší dívky 4. místo Mladší dívky okresní 4. místo Starší hoši 1. místo Starší dívky kraj 2. místo Starší dívky Atletický čtyřboj Okres Kraj Postup do finále ČR 1. místo 1. místo Starší dívky Florbal okrskové 2. místo Mladší hoši 5. místo Starší dívky 3. místo Mladší dívky 1. místo Starší hoši okresní 5. místo Starší hoši Plavecké závody okrskové 1. místo Starší hoši 2. místo Mladší hoši 2. místo Starší dívky 3. místo Mladší dívky okresní 2. místo Starší hoši 1. místo Starší dívky kraj 6. místo Starší dívky 5. místo Starší hoši Sálová kopaná okres 2. místo Starší hoši kraj 5. místo Starší hoši Minifotbal okrsek 1. místo Starší hoši okres 2. místo Starší hoši kraj 2. místo Starší hoši Pohár rozhlasu okrskové 1. místo Starší hoši 1. místo Mladší hoši 1. místo Starší dívky 4. místo Mladší dívky okresní 1. místo Starší dívky 1. místo Mladší hoši 1. místo Starší hoši krajské 1. místo Starší dívky 4. místo Mladší hoši 1. místo Starší hoši 19

20 8. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti Ve školním roce 2013/2014 byla na škole provedena kontrola orgány České školní inspekce. Inspekce šetřila stížnost zákonného zástupce na chování paní učitelky. Ze tří bodů stížnosti byly dva body vyhodnoceny orgány inspekce jako nedůvodné, jeden bod stížnosti byl vyhodnocen jako důvodný. V prosinci 2013 byla provedena kontrolní skupinou Krajského úřadu Karlovy Vary kontrola realizace projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti výuky cizích jazyků. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 9. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok základní škola Cheb je příspěvkovou organizací od roku Součástí školy je i školní jídelna a školní družina. Ve školní jídelně se stravují žáci a studenti 4. ZŠ, 2. ZŠ, Gymnázia Cheb, ZŠ Kostelní nám. a zaměstnanci těchto škol. Doplňkovou činností školy je realitní činnost, zprostředkování ochodu a hostinská činnost. A. Celkové příjmy a výdaje v hlavní činnosti - přehled 1. Výnosy (příjmy) celkem: ,57 Kč 1.1. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ,46 Kč Z toho: Přímé náklady na vzdělání ,46 Kč ÚZ Asistenti pedagogů Kč pro děti se sociálním znevýhodněním sociálním 1.2. Neinvestiční dotace od zřizovatele na provoz školy ,- Kč Z toho: Dotace na provozní náklady Kč Účelový příspěvek na partnerské vztahy Kč Příspěvek od KÚ KK na sportovní soutěže 5000 Kč 1.3. Tržby z prodeje služeb ,36 Kč Z toho: Poplatky od rodičů za školní družinu Kč Tržby za stravování žáků a studentů ve ŠJ ,36 Kč Cizí strávníci (gymnázium - režijní náklady) ,30 Kč Tržby za stravování zaměstnanců škol ,70 Kč 1.4. Úroky 519,12 Kč 1.5. Zúčtování fondů ,- Kč Z toho: Rezervní fond na nákup učebnic a pomůcek Kč FKSP na nákup drobného DM 3666 Kč 1.6. Výnosy z prodeje materiálu ,- Kč 1.7. ÚZ projekt EU peníze školám ,77 Kč 1.8. Projekt EU "Jazyky učitelům" ,37 Kč 1.9. Ostatní výnosy z činnosti 4.003,49 Kč 2. Náklady (výdaje) celkem: ,36 Kč 2.1. Spotřeba materiálu ,77 Kč Z toho: Materiál, DHIM, prádlo, předplatné ,98 Kč Materiál na školní soutěže 5000 Kč Materiál projekt EU Jazyky učitelům Kč Materiál z rezervního fondu (učebnice) Kč Učebnice, UP ze státního rozpočtu ,96 Kč Potraviny ,06 Kč Materiál projekt EU Peníze školám 2881,77 Kč 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více