Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 4. základní škola Cheb, Hradební 14, Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Projednáno na pedagogické radě dne: Schváleno ve školské radě dne: Ing. Kříž Miroslav ředitel školy

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy podle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o zápisu povinné školní docházky a přijímání žáků do středních škol 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření školy 10. Údaje o předložených a realizovaných projektech 2

3 1. Základní údaje o škole: Škola 4. základní škola Cheb, Hradební 14 příspěvková organizace, IČO webová adresa: Zřizovatel školy Město Cheb, obec, IČO , náměstí Krále Jiřího z Poděbrad Cheb Součásti školy Vedení školy: Ředitel školy Ing. Miroslav Kříž Statutární zástupce školy: Mgr. Jaroslava Marková Odloučená pracoviště: Školní jídelna Brandlova 5 Cheb 1. a 2. ročníky (Myšárna) Hradební 61 Cheb Spádově škole náleží: Dolní Dvory, Dřenice, Hrozňatov, Chvoječná, Lipoltov, Loužek, Maškov, Obilná, Odrava, Podhoří, Potočiště Základní údaje o součástech školy Škola sdružuje: základní škola, kapacita 580 žáků 2. Školní družina, kapacita 120 žáků 3. Jídelna základní školy, kapacita 1000 strávníků Ve školním roce 2013/2014 byla celková naplněnost školy k 30. září žáků, tj. 90,5%. V předcházejícím školním roce byla naplněnost školy 91% (528 žáků). V posledních letech se naplněnost školy stabilizuje na přibližně stejných počtech žáků. Součástí školy je pobočka v Hradební ulici 61, tzv. Myšárna, kde jsou umístěny 1. a 2. ročníky, logopedická třída a koncertní sál s kapacitou 180 míst. Dále je součástí školy sportovně rekreační areál v Hradební ulici, velkokapacitní jídelna v Brandlově ulici a školní zahrada. Na škole bylo na začátku školního roku celkem 25 kmenových tříd. Na 1. stupni bylo 16 tříd, z toho 4 dyslektické, 1 logopedická třída a jedna přípravná třída pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, na 2. stupni bylo 9 tříd. Z toho jedna dyslektická. Celkový počet žáků k byl 525 žáků. Ve školní družině byla otevřena čtyři oddělení s celkovým počtem 120 žáků Materiálně - technické podmínky školy: Během školního roku 2013/14 docházelo postupně k dalšímu zkvalitňování materiálně technického vybavení školy i zlepšování technického stavu a zařízení školní jídelny. Ve škole probíhala základní pravidelná údržba. V rozpočtu školy bylo na opravy a údržbu vyčleněno celkem ,-Kč pro školu a ,- Kč pro školní jídelnu. V rámci této údržby byla provedena výměna oken v horní tělocvičně v hodnotě ,-, oprava venkovní fasády auly školy a oprava hradební zdi v celkové hodnotě ,- Kč. Dále byla demontována nevyhovující vrata do areálu školy a nahrazena novou stylovou kovovou bránou v hodnotě 98000,- Kč. Pro zkvalitnění výuky pracovních činností byla vybudována nová moderní cvičná 3

4 kuchyňka pro výuku vaření v celkové hodnotě ,- Kč. Pro zájmovou činnost školní družiny bylo vybudováno dětské hřiště s řadou herních prvků v hodnotě ,-. V rámci běžné údržby se provedlo běžné malování školních prostor, chodeb, šaten, skladu sportovních potřeb a horní tělocvičny. Díky finančním prostředkům, které jsme získali z projektu EU Jazyky učitelům - jsme vybavili jazykové učebny interaktivními tabulemi s dataprojektory. Také ve školní jídelně došlo k řadě kvalitativních změn. Byly pořízeny nové kuchyňské židle v hodnotě ,- Kč. Škola má velice kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků. Prostředí školy je na vysoké technické i estetické úrovni, škola disponuje potřebnými učebními pomůckami, moderními a kvalitně vybavenými odbornými učebnami, dvěma tělocvičnami, školním hřištěm a školní zahradou. Zkvalitnily se prostory školní družiny, jednotlivá oddělení včetně chodeb byla nově vymalována a vybavena novým nábytkem. Pro mimoškolní aktivity žáků vytváří škola řadu zájmových kroužků Údaje o školské radě Školská rada pracovala během školního roku 2013/14 v souladu s požadavky školy. Funkci předsedy školské rady vykonává paní Renata Tvrdá. Školskou radu tvoří: Za zřizovatele - MUDr. Ilja Horník, Jaroslav Krajc, Miroslav Sabadin Za pedagogy - Mgr. Ivana Jelínková, Mgr. Petra Matějovská, Helena Medková Za rodiče - Hana Michálková, Renata Tvrdá, Jana Ferlingová 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Škola je řádně zapsaná v rejstříku škol MŠMT. Škola poskytuje obor vzdělání Základní škola, se vzdělávacím programem podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Kód oboru vzdělání je C Vzdělávací programy Výuka ve školním roce 2013/14 probíhala ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní školy KOUMES. 3. Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet zaměstnanců celkem 68 Počet učitelů 34 Počet vychovatelů školní družiny 4 Počet asistentů pedagoga 10 Počet technických a hospodářských 8 pracovníků školy Počet zaměstnanců školní jídelny 12 4

5 3.2 - Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Poznámka Funkce pracovníci ped.praxe vzdělání aprobace Bendíková Simona asistent pedagoga 12 ZAK Berkovcová Anna učitelka 1. St. nad 32 VŠ Cisariková Jana učitelka 1.st. nad32 USO Dumková Jaroslava učitelka 1. st. nad 32 USO Foglarová Jitka asistent pedagoga 2 USO Friedrich Otto učitel 2. st. 8 VŠ Jindrová Michaela učitelka 1.st. 10 VŠ spec.pedag. Hojdová Kristýna asistent pedagoga 2 USO Hrnčířová Hana asistent pedagoga 1 USO Jelínková Ivana učitelka 1. st. 27 VŠ spec.pedag. Josková Ivana učitelka 2. st. 23 VŠ Kašparová Simona asistent pedagoga 1 USO Kindlová Irena učitelka 2. st. nad 32 VŠ Kolářová Iva učitelka 1. st. nad 32 USO Kříž Miroslav učitel 2. st. ŘŠ 30 VŠ (Ing.) Kubátová Šárka učitelka 1. st. 15 VŠ Kubíková Lenka učitelka 2. st. 9 VŠ spec. pedag. Kvíz Petr učitel 2. st. 12 VŠ (Ing.) Lávičková Alena učitelka 1. st. 14 USO studující VŠ Marková Jaroslava učitelka 1. st. ZŘ nad 32 VŠ Marková Pavla učitelka 1. St. 6 USO Matějovská Petra učitelka 2. st. 19 VŠ Miklušáková Hana vychovatelka ŠD 12 USO Medková Helena vychovatelka ŠD 10 USO Motlová Božena učitelka 1. st. 27 VŠ Morkesová Denisa učitelka 2. st. 8 VŠ Orságová Vendula učitelka přípravná 12 BAK třída Orsaková Soňa učitelka 2. st. 8 VŠ Palacká Helena učitelka 1. st. nad 32 USO Pinerová Růžena asistent pedagoga 2 USO Hlavničková učitelka 2. st. 5 VŠ Spec.pedag. Bohuslava Randisová Kateřina učitelka 2. st. 9 VŠ Rozlílková Lenka učitelka 2. st. 27 USV studující VŠ Sanvenero Iva učitelka 1. st. 16 VŠ spec.pedag. Sušánková Jaroslava vychovatelka ŠD 7 USO asistent pedagoga Svobodová Marie učitelka 1. st. nad 32 USO Šlosarová Ilona učitelka 1. st. 31 VŠ spec.pedag. Šornová Andrea učitelka 1. st. 10 Bc studující VŠ Štorková Šárka asistent pedagoga 3 UO Šťovíčková Martina učitelka 2. st. 12 VŠ (Ing.) Sýkorová Markéta asistent pedagoga 1 USO Vejražková Jana vychovatelka ŠD 7 USO Vrba Vlastimil učitel 2. st. 25 VŠ Vozková Jana učitelka 1. st. 12 VŠ 5

6 Viewegová Jana učitelka 2. st. 3 VŠ Žabková Lenka asistent pedagoga 10 USV Žemličková Dana učitelka 1. st. 30 VŠ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná % Aprobovanost ve výuce % kvalifikace Učitelé 100% Učitelé 1. stupně 90% 1. stupně Učitelé 100% Učitelé 2. stupně 95 % 2. stupně Vychovatelky ŠD 100% Vychovatelky ŠD 100 % Komentář: přetrvávajícím problémem je neaprobovaná výuka cizích jazyků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby do 30 let let let nad 60 Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce-pracovní zařazení Stupeň vzdělání Beranová Eva vedoucí ŠJ USO Dvořáková Lada sekretářka/mzdová účetní USO Dvonšová Renata Pomocná kuchařka UO Handleinová Jana kuchařka USO Goldschaltová Eva uklízečka UO Giňová Ivana pomocná kuchařka UO Smutná Marcela hospodářka USO Jedlička Jaroslav vedoucí kuchař UO Komárková Andrea kuchařka UO Kopecká Eva uklízečka ŠJ UO Michálková Hana sekretářka ředitele USO Kapoun Jiří údržbář ŠJ UO Smutný Jaroslav školník vedlejší budova UO Strojilová Erika uklízečka UO Trubačová Jana uklízečka USO Ticháčková Věra pomocná kuchařka Zak Valentová Zdena vedoucí kuchařka USO Valenta Petr pomocný kuchař UO Valíčková Petra pomocná kuchařka UO Volštátová Jana uklízečka ZAK 6

7 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) logopedická 9 3 počet odkladů pro školní rok 2014/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 13 0 soukromá gymnázia 1 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotnické průmyslové ostatní střední akademie školy školy střední školy odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 18 4 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

8 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo k Neprospělo po opravných zkouškách Nehodnoceno (PŠD 38 odst.1a) I. A I. B I. C II. A II. B II. C III. A III. B III. C IV. A IV. B IV C V. A V. B V. C Celkem stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo k Neprospělo po opravných zkouškách Nehodnoceno (PŠD 38 odst.1a) VI. A VI. B VI. C VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B Celkem Celkový přehled o prospěchu Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Počet žáků s dostatečnou Nehodnoceno (PŠD 38 odst.1a) 1. stupeň stupeň Celkem

9 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň TU ŘŠ I. A 19 8 I. B I. C 14 5 II. A II. B II. C 12 7 III. A III. B III. C 14 3 IV. A IV. B IV. C V. A 27 8 V. B V. C Celkem stupeň Třída Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň VI. A VI. B VI. C 10 5 VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B Celkem Celkový přehled o chování žáků: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

10 5.2 Údaje o zameškaných hodinách stupeň 1. stupeň 2. stupeň pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin ,21 4 0, , , , , , ,00 Celkem za rok , ,64 Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Mentální postižení 3. 1 Sluchové postižení 2. 1 Zrakové postižení S vadami řeči 1.,2. 4 Tělesné postižení Autismus 1.,3.,6.,7. 5 S kombinací postižení 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. 21 S vývojovými poruchami učení 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. 57 S vývojovými poruchami chování 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. 12 I. stupeň 66 II. stupeň Údaje o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu v jednotlivých ročnících a předmětech Výchovně vzdělávací proces se uskutečnil podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Koumes. Vzdělávání žáků v jednotlivých ročnících probíhalo v souladu s učebním plánem. Učební plány jsou zpracovány zvlášť pro 1. stupeň základní školy, pro 2. stupeň základní školy a dále pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Viz příloha 1, 2, a 3. 10

11 Příloha č.1 Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor celková týdenní dotace dotace dispon. hodin Podle RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova ,5 2, Pracovní činnosti Celková týdenní dotace ,5 25, Disponibilní časová dotace 2 4 3,5 2,5 2 Povolená min. a max. dotace podle RVP Poznámka: Volná disponibilní časová dotace je na 1. stupni plně využita na navýšení časové dotace v povinné části (8 hod. v oboru Český jazyk a literatura, 3 hod. v oboru Matematika, 2 hod. v oblasti Člověk a jeho svět, 1 hod. v oboru Tělesná výchova). 11

12 Příloha č. 2 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor celková týdenní dotace dotace dispon. hodin Podle RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk a literatura Cizí jazyk Základy cizího jazyka Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Celková týdenní dotace Povolená min. a max. dotace podle RVP Poznámka: Základy cizího jazyka: V oblasti Člověk a svět práce se vyučují tyto obory: anglický jazyk 7., 8., 9. ročník environmentální výchova 6. ročník německý jazyk 7., 8., 9. ročník pěstitelské práce 7. ročník ruský jazyk 7., 8., 9. ročník příprava pokrmů 6., 7. ročník práce s technickými materiály 6., 7. ročník svět práce 8., 9., ročník využití digitálních technologií 8., 9., ročník 12

13 Příloha č. 3 Učební plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávací oblast Vzdělávací obor celková týdenní dotace dotace dispon. hodin Podle RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Psaní na PC Tělesná výchova Pracovní činnosti Speciální nápravná péče 1 1 Celková týdenní dotace Disponibilní časová dotace Povolená min. a max. dotace podle RVP Poznámka: Volná disponibilní časová dotace je ve speciálních třídách plně využita na navýšení časové dotace v povinné části (8 hod. v oboru Český jazyk a literatura, 3 hod. v oboru Matematika, 2 hod. v oblasti Člověk a jeho svět, 1 hod. v oboru Speciální nápravná péče). V prvním ročníku je nad rámec povinné týdenní časové dotace zařazen obor Logopedická péče, ve 2. a 3. ročníku obor Speciální nápravná péče; mají specifický charakter, nejsou klasifikovány a neuvádí se na vysvědčení. Ve 4. a 5. ročníku je v rámci oboru Výtvarná výchova zařazen obor Psaní na PC, který má reedukační charakter. 13

14 5.5 Údaje o oblasti výchovného a kariérového poradenství Práce výchovného poradce v průběhu školního roku 2013/2014 probíhala podle plánu práce, jednalo se o úkoly poradenské, koordinační, informační a metodické. Jednotlivé činnosti byly zaznamenávány do písemné dokumentace. Výchovný poradce zprostředkovával informace o činnosti poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb učitelům i zákonným zástupcům žákům, kteří vyhledávali odbornou pomoc při řešení vzdělávacích problémů. V prvním pololetí školního roku se uskutečnila metodická schůzka učitelů I.stupně se zástupci PPP v Chebu. V oblasti výchovného poradenství byla práce zaměřena hlavně na pomoc třídním učitelům při zpracovávání a revizi individuálních plánů integrovaných žáků. Integrovaní žáci se na škole vzdělávají převážně ve specializovaných třídách v rámci skupinové integrace. Tyto třídy jsou zřízeny v každém ročníku I. stupně a 6. ročníku II. stupně školy. Velké množství žáků má individuální integraci ve třídách běžných. Na I. stupni pracovalo podle IVP 64 dětí, z toho 8 v běžných třídách. Na II. stupni bylo integrováno 34 žáků. Především jde o žáky s vývojovými poruchami učení. Při práci s integrovanými žáky spolupracuje škola především s PPP Karlovy Vary, pracoviště Cheb a SPC v Chebu a Mariánských Lázních. Do náplně práce výchovného poradce patří i poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků kariérové poradenství. V rámci školních činností byla vycházejícím žákům zajištěna skupinová návštěva v informačním poradenském středisku Úřadu práce v Chebu, návštěva burz škol v Karlových Varech a v Chebu. Pro žáky i jejich rodiče byly zajištěny besedy se zástupci škol v regionu. Před zpracováním přihlášek do přijímacího řízení na střední školy bylo žákům a rodičům poskytnuto výchovným poradcem mnoho informací o možnostech vzdělávání odpovídajících jejich možnostem a zájmům. V letošním školním roce ukončilo školní docházku 50 žáků devátých tříd, z toho 32 žáků šlo studovat maturitní obory. Z nižších ročníků ukončili školní docházku 4 žáci. 12 žáků z 5. ročníků odešlo na osmileté gymnázium, 1 na soukromé gymnázium, 1 žák na sportovní školu. 5.6 Údaje o činnosti v oblasti prevence rizikového chování V souladu s metodickými pokyny MŠMT má škola vypracovaný minimální preventivní program, který obsahuje konkrétní úkoly a záměry školy. Školní metodik prevence navázal na předcházející činnost v této oblasti, navštěvuje pravidelně semináře pořádané PPP, seznamuje učitele s aktuálními informacemi, zajišťuje pomůcky, materiály. Spolupracuje s kurátory, terénními pracovníky, okresním metodikem prevence a výchovným poradcem naší školy. Do aktivit rizikového chování jsou zapojeni i ostatní třídní učitelé a vyučující zvláště výchovy ke zdraví a výchovy k občanství, organizátoři a vedoucí zájmové mimoškolní činnosti. Problematikou prevence se zabývají učitelé i v rámci třídnických hodin. Vedení školy se snaží navázat pravidelnou komunikaci s rodičovskou veřejností. Plnění jednotlivých úkolů a seznámení ostatních s novými skutečnostmi jsou pravidelně vyhodnocovány. K aktuálním otázkám jsou zhotoveny nástěnky na chodbách, ve třídě rodinné výchovy jsou nástěnky s vlastními pracemi žáků. Na škole je zavedena schránka důvěry, kde děti mohou anonymně sdělovat své problémy, ale i radosti a přání. Tyto informace pak společně 14

15 s výchovnou poradkyní, třídním učitelem a vedením školy zhodnotíme, posuzujeme závažnost a řešíme. Současně některé problémy s dětmi rozebíráme v hodinách rodinné výchovy. Zejména záškoláctví je řešeno podle platných metodických pokynů s aktivní spoluprací třídních učitelů, školního metodika prevence, výchovného poradce, příslušných orgánů a ve spolupráci s praktickými lékaři. V tomto školním roce navštívila naší školu lektorka, která v 6. třídách seznamovala dívky s proměnami, které se v období dospívání dějí a vysvětlovala jim hygienu a chování v tomto období. Tato přednáška byla uskutečněna v rámci projektu Čas proměn, ve kterém jsme již delší dobu zapojeni. Dále se aktivně zúčastňujeme projektu Záchranný kruh, zaměřeného na osobní bezpečnost žáků, řešení krizových situací a mimořádných událostí. Oblasti prevence je věnována velká pozornost, což se odráží ve zdravém klimatu školy, vysoké kázni, dobrých mezilidských vztazích a spolupráci mezi učiteli a žáky. Riziková chování žáků jsou minimální. Převládá záškoláctví, které je však okamžitě důsledně a systematicky řešeno. Většinou se vždy jedná o žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vzájemné vztahy mezi žáky jsou na dobré úrovni. V případě náznaku šikany jsou okamžitě přijímána opatření k jejímu zamezení. V letošním roce nově začala spolupráce různých institucí s názvem Tým pro mládež ve spolupráci SPOD, MP Cheb, PČR, Útočiště o.p.s., Rokršti o. s., Kotec o. s., Intervenční centrum, Pohoda, DCHP,ÚP, zástupci škol a dalších. Setkání Týmu pro mládež se konalo v tomto školním roce 3x. Řešily problémy rizikového chování a postupy při řešení tohoto problému. Nově začaly besedy na školách se zástupci SPOD, MP Cheb a PČR. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v tomto školním roce v souladu se zákonem 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících) a zpracovaným plánem dalšího vzdělávání pedagogů. Vzdělávání bylo zaměřeno na studium pro splnění kvalifikačních předpokladů a na studium k prohlubování odborné kvalifikace. Výběr seminářů a vzdělávacích kurzů korespondoval s profilací školy. Učitelé se vzdělávali především v oblasti speciální pedagogiky zaměřené na vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení. 7. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolských aktivitách Škola je zapojena do velkého množství mimoškolních aktivit, souvisejících s výchovou a podporující vzdělávání. V rámci družebních vztahů jsme organizovali pro žáky naší partnerské školy z německého Etzenrichtu řadu sportovních a kulturních akcí. Uskutečnili jsme setkání v rámci adventních trhů, navštívili Ježíškovu dílnu, podíleli se na výzdobě Vánočního stromu, uskutečnili jsme návštěvu Chebských dvorků a o otevírání vodního hřiště na Krajince. Zúčastnili se soutěže ve stolních hrách v Naaburku a prohlídky Weidenu. V březnu se žáci 8. tříd zúčastnili projektového týdne v ekologickém centru v Hohenbergu. Žáci školy se zapojují do řady ekologických aktivit. Soutěží ve sběru papíru, plastových lahví a víček, který organizuje firma AVE, sbírají kaštany a žaludy pro Lesní společnost Františkovy Lázně a sbírají pomerančovou kůru pro farmaceutickou společnost Praha. Dále se podílíme na sběru elektroodpadu. Školní družina se pravidelně zúčastňuje veškerých kulturních a společenských akcí, pořádaných městem Cheb i různými společenskými organizacemi. Na řadě akcí vystupuje. 15

16 7.2 Údaje o zájmovém vzdělávání a školní družině Součástí školy je školní družina, kterou navštěvují žáci ročníku. Základní údaje o činnosti a vybavení školní družiny jsou uvedeny v následující tabulce. oddělení počet žáků pravidelná počet žáků -nepravidelná počet vychovatelek docházka docházka Medková Sušánková Vejražková Hrnčířová celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny Školní družina je umístěna ve 4. patře hlavní budovy. K dispozici má 4 klubovny, hudební místnost s klavírem a zrcadlovou stěnou, sportovní sál a šatnu. Prostory jsou nově vymalované, splňují veškeré technické a hygienické požadavky. Materiální a technické vybavení je na velmi vysoké úrovni. Družina je vybavena plazmovým televizorem, videorekordérem, digifotoaparátem, kamerou, zvukovou aparaturou, sportovním nářadím, společenskými hrami, pískovištěm, trampolínou, dětským hřištěm s herními prvky Pro zabezpečení volnočasových aktivit škola nabízela následující zájmové kroužky: Kroužek sportovní gymnastiky, kroužek sportovních her, taneční kroužky Country a Orientální tance, počítačový kroužek, kroužek vaření a zdravotnický kroužek a kroužek mladých novinářů. 16

17 7.3 Účast žáků na vědomostních soutěžích Akce školy a účast na vědomostních soutěžích a olympiádách termín Akce, soutěž, olympiáda Stupeň (okrsek, okres, kraj) Pořadí, výsledek, umístění Jednotlivci jméno Družstvo kategorie Říjen Herbář - Fragment republika B Leden Výtvarná soutěž GVU Cheb Matematická olympiáda okres účast 4. A 5. A Jiří Lorenc 5. A Únor Literární soutěž okres 2. Sofie Bryndová 5. A Duben Angličtina hrou okres 6. Martin Straka 4. B Květen Pythagoriáda Němčina nás baví okres kraj úspěšní řešitelé A Holata, Zikmundová, Koudelková Pham Thi Thien Trang 5. B Sinkulová Michaela 4. B Zikmundová Petra 5. A Červen sběr pomerančové kůry, papíru, plastů a baterií škola účast účast Červen Moderní knihovna výtvarná soutěž Městská knihovna v Chebu 1. místo 2. místo 3. místo Kryštof Benýšek 9. A Ankhtuma Batbayasgalan 9. B Yvona Stolařová 6. A listopad Dějepisná olympiáda Školní kolo 1. místo Liďaková Kristýna 27. ledna Dějepisná olympiáda Okresní kolo 20. místo Liďaková Kristýna 26. září Znáš své tělo? Soutěž SZŠ 1. místo Družstvo 9. tř. Cheb Horká 1. místo 17

18 Přírodovědný klokan 8. a 9. tř Ptáci se vracejí - výstava Muzeum Cheb 1. stupeň 6. a 7. tř přednáška - RNDr. Gabriela Licková, PhD a 8.3. Projektové dny na SZŠ a VOŠ Cheb Přednáška RNDr. Gabriela Licková, PhD soutěž Hlídek mladých zdravotníků Chebské 9. A pánve 1. pomoc 8. tř. Geologie 9. B Chebské pánve oblastní kolo 3. místo vybraní žáci 6. tř Clean up the World Ukliďme si svět Mezinárodní kampaň 9. A Znáš své tělo? Soutěž SZŠ a VOŠ Cheb 2. místo Družstvo 8. tř místo Kroupa 3. místo březen Zeměpisná olympiáda Okres 9. místo Špiřík Jan 6. B 7. místo Morkes Daniel 7. B 5. místo Jakubčík Milan 9. A únor Chemická olympiáda okres 9. Milan Jakubčík, IX. A Chemická olympiáda okres 11. Matyáš Zouvala, 9. A Chemická olympiáda okres 16. Zuzana Sabadinová, 9. B Chemická olympiáda okres 17. Dominik Krejčí, 9. B únor Olympiáda Aj okres 5. Šimon Lev únor Olympiáda Nj okres 1. Pavel Kletečka březen kraj 4. Pavel Kletečka únor Olympiáda Čj okres 3. H. Holatová březen Recitační soutěž okres 2. Tatiana Vozková březen Recitační soutěž okres 4. Yvona Stolařová duben Recitační soutěž kraj Stolařová, Vozková únor Literární soutěž Hranice účast Klára Brodinová květen Literární almanach 2014 tvorba žáci školy květen Máchův Máj (Bečov) účast 8. třídy červen Návštěva Archivu Cheb účast 8., 9. třídy 18

19 7.4 Účast žáků na sportovních soutěžích Přespolní běh okrskové 2. místo Starší hoši 3. místo Mladší hoši 1. místo Starší dívky 4. místo Mladší dívky okresní 4. místo Starší hoši 1. místo Starší dívky kraj 2. místo Starší dívky Atletický čtyřboj Okres Kraj Postup do finále ČR 1. místo 1. místo Starší dívky Florbal okrskové 2. místo Mladší hoši 5. místo Starší dívky 3. místo Mladší dívky 1. místo Starší hoši okresní 5. místo Starší hoši Plavecké závody okrskové 1. místo Starší hoši 2. místo Mladší hoši 2. místo Starší dívky 3. místo Mladší dívky okresní 2. místo Starší hoši 1. místo Starší dívky kraj 6. místo Starší dívky 5. místo Starší hoši Sálová kopaná okres 2. místo Starší hoši kraj 5. místo Starší hoši Minifotbal okrsek 1. místo Starší hoši okres 2. místo Starší hoši kraj 2. místo Starší hoši Pohár rozhlasu okrskové 1. místo Starší hoši 1. místo Mladší hoši 1. místo Starší dívky 4. místo Mladší dívky okresní 1. místo Starší dívky 1. místo Mladší hoši 1. místo Starší hoši krajské 1. místo Starší dívky 4. místo Mladší hoši 1. místo Starší hoši 19

20 8. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti Ve školním roce 2013/2014 byla na škole provedena kontrola orgány České školní inspekce. Inspekce šetřila stížnost zákonného zástupce na chování paní učitelky. Ze tří bodů stížnosti byly dva body vyhodnoceny orgány inspekce jako nedůvodné, jeden bod stížnosti byl vyhodnocen jako důvodný. V prosinci 2013 byla provedena kontrolní skupinou Krajského úřadu Karlovy Vary kontrola realizace projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti výuky cizích jazyků. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 9. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok základní škola Cheb je příspěvkovou organizací od roku Součástí školy je i školní jídelna a školní družina. Ve školní jídelně se stravují žáci a studenti 4. ZŠ, 2. ZŠ, Gymnázia Cheb, ZŠ Kostelní nám. a zaměstnanci těchto škol. Doplňkovou činností školy je realitní činnost, zprostředkování ochodu a hostinská činnost. A. Celkové příjmy a výdaje v hlavní činnosti - přehled 1. Výnosy (příjmy) celkem: ,57 Kč 1.1. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ,46 Kč Z toho: Přímé náklady na vzdělání ,46 Kč ÚZ Asistenti pedagogů Kč pro děti se sociálním znevýhodněním sociálním 1.2. Neinvestiční dotace od zřizovatele na provoz školy ,- Kč Z toho: Dotace na provozní náklady Kč Účelový příspěvek na partnerské vztahy Kč Příspěvek od KÚ KK na sportovní soutěže 5000 Kč 1.3. Tržby z prodeje služeb ,36 Kč Z toho: Poplatky od rodičů za školní družinu Kč Tržby za stravování žáků a studentů ve ŠJ ,36 Kč Cizí strávníci (gymnázium - režijní náklady) ,30 Kč Tržby za stravování zaměstnanců škol ,70 Kč 1.4. Úroky 519,12 Kč 1.5. Zúčtování fondů ,- Kč Z toho: Rezervní fond na nákup učebnic a pomůcek Kč FKSP na nákup drobného DM 3666 Kč 1.6. Výnosy z prodeje materiálu ,- Kč 1.7. ÚZ projekt EU peníze školám ,77 Kč 1.8. Projekt EU "Jazyky učitelům" ,37 Kč 1.9. Ostatní výnosy z činnosti 4.003,49 Kč 2. Náklady (výdaje) celkem: ,36 Kč 2.1. Spotřeba materiálu ,77 Kč Z toho: Materiál, DHIM, prádlo, předplatné ,98 Kč Materiál na školní soutěže 5000 Kč Materiál projekt EU Jazyky učitelům Kč Materiál z rezervního fondu (učebnice) Kč Učebnice, UP ze státního rozpočtu ,96 Kč Potraviny ,06 Kč Materiál projekt EU Peníze školám 2881,77 Kč 20

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více