VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace"

Transkript

1 Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok Ve Frýdku-Místku Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich

2 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě pracovníků školy dne Výroční zpráva školy byla projednána a schválena ve Školské radě školy dne Školská rada nemá připomínek a doporučuje k předložení zřizovateli. 2

3 Obsah: Strana 1. Základní údaje o škole 4 2. Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2010/ Charakteristika školy 7 4. Údaje o pracovnících školy, kvalifikaci a způsobilosti 9 5. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2011/ Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Prevence sociálně patologických jevů Mimoškolní aktivity Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Příloha č.1 Umístění žáků na soutěžích Příloha č.2 Příprava a organizování soutěží Příloha č.3 Projekty a programy Příloha č.4 Další aktivity školy Příloha č.5 III. Ročník soutěže o nejvšestrannější školu - okres Frýdek-Místek 26 3

4 1. Základní údaje o škole Plný název školy: Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace IZO: Identifikátor zařízení: IČ : DIČ: CZ Adresa školy: Pionýrů 2069, Frýdek-Místek Právní forma školy: příspěvková organizace s právní subjektivitou Zřizovatel : Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČO: ul. 28. října Ostrava Zahájení činnosti školy: Tel.: , Fax: Web: Odloučená pracoviště: Žižkova 684, Frýdlant nad Ostravicí Tel.: Vedení školy: Ředitel: Statutární zástupce ředitele: Zástupce pro praktické vyučování: Zástupce pro teoretické vyučování: Mgr. Petr Solich PaedDr. Zdeněk Horák Mgr. Karel Volný Ing. Oldřich Hruzík, CSc. Školská rada: Předseda: Místopředseda: Ing. Oldřich Hruzík, CSc. Josef Šebesta Členové z řad pedagogických pracovníků: Ing. Oldřich Hruzík, CSc. Ing. Jana Srovnalová Jiří Javorek Členové z řad zákonných zástupců žáků nebo zletilých žáků: Kamila Mičková Radek Šplíchal Václav Husník Členové jmenováni Moravskoslezským krajem: Mgr. Josef Šebesta Ing. Pavel Řehák Renáta Hrstková 4

5 2. Přehled oborů vzdělání, vyučovaných ve škol. roce 2010/2011 V tomto školním roce jsme úspěšně dokončili realizaci ŠVP ve všech E oborech a tím naplnili jednu z významných etap dlouhodobého záměru rozvoje školy. Intenzivní práce všech pracovníků a efektivní koordinace jednotlivých činností nám umožnila nejen připravit ŠVP, ale zahájit podle nich i výuku v poměrně početně plných třídách. To považujeme vzhledem k současné tíživé situaci v přijímání nových žáků (zejména v učebních oborech) za velký úspěch. Profilující jsou čtyřleté a tříleté obory s níže uvedeným zaměřením: Elektro Stavba Dřevo 2.1. Vyučované obory k (dle výpisu správního řízení č.j.: 1882/ ) Kód oboru Název oboru E Zámečník, zámečnické práce a údržba E/004 Zámečnické práce a údržba (denní studium) L Elektrotechnika L/501 Elektrotechnika (denní studium, nástavbové) L/501 Elektrotechnika (dálkové studium, nástavbové) M Elektrotechnika M/002 Elektrotechnika (denní studium) M/01 Elektrotechnika (studium denní) L Elektronika L/001 Mechanik elektronik (denní studium) H Elektrikář, elektrotechnické práce H/002 Elektrikář - slaboproud (denní studium) H/003 Elektrikář - silnoproud (denní studium) H/01 Elektrikář (denní studium) H/02 Elektrikář silnoproud (denní studium) L Nábytkářství L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba (denní studium, nástavbové) L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba (dálkové studium, nástavbové) 5

6 33-42-M Nábytkářství M/003 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní studium) M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní studium) H Truhlář, truhlářské práce H/001 Truhlář (denní studium) H/01 Truhlář (denní studium) L Stavební provoz L/502 Stavební provoz (denní studium, nástavbové) L/502 Stavební provoz (dálkové studium, nástavbové) M Stavebnictví M/001 Stavebnictví (denní studium) M/01 Stavebnictví (denní studium) H Instalatér, instalatérské práce H/001 Instalatér (denní studium) H/01 Instalatér (denní studium) E Malíř-natěrač, malířské a natěračské práce E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce (denní studium) H Tesař, tesařské práce H/001 Tesař (denní studium) H/01 Tesař (denní studium) H Suché montáže H/001 Montér suchých staveb (denní studium) E Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce E/001 Zednické práce (denní studium) H Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce H/001 Zedník (denní studium) H/01 Zedník (denní studium) E Kuchař číšník, práce ve společném stravování E/01 Stravovací a ubytovací služby (denní studium) E Kuchař, kuchařské práce E/001 Kuchařské práce (denní studium) 6

7 3. Charakteristika školy 3.1. Základní směry koncepce rozvoje školy Specializace a profilace studijních a učebních oborů elektro-stavebním a dřevozpracujícím směrem - vzájemně propojený systém tří a čtyřletých učebních a studijních oborů včetně nástavbového studia. V návaznosti na trvale rostoucí zájem z řad absolventů ZŠ pevně zakotvit do vzdělávacího programu školy nové maturitní obory SOŠ a dosáhnout tak kvalitativního posunu v nabídce úrovně vzdělání. To vše při striktním dodržování pravidel profilace školy, potřeb trhu práce a úrovně poptávky absolventů. Maximální zpřístupnění nástavbového studia absolventům učebních oborů. Modernizací technologického vybavení a cíleným zvyšováním kvalifikací pedagogických pracovníků postupně zvyšovat kvalitu výuky ve všech vyučovaných oborech. Rozšíření počtu multimediálních a odborných učeben v teoretickém i praktickém vyučování s maximálním využitím výpočetní techniky. Podstatné zvýšení úrovně výuky ICT důsledným rozpracováním a dodržováním plánu ICT. Rozvoj dalšího vzdělávání: a) rozšíření nabídky a propojení počátečního a dalšího vzdělávání b) vznik regionálního vzdělávacího centra ve vybraných oborech V rámci propojení počátečního a dalšího vzdělávání a v souvislosti s tvorbou ŠVP vytvořit ve vybraných oborech modulární uspořádaní vzdělávacích programů ve studijní nabídce tak, abychom umožnili získat dílčí nebo plnou kvalifikaci a státem získaný stupeň vzdělání v rámci dalšího vzdělávání při uznání dosaženého vzdělání i zkušeností nabytých praxí - zapojení do projektu UNIV a UNIV 2. Chceme tím zvětšit nabídku kratších forem vzdělávání s možností dílčí certifikace nebo většího uplatňování individuálních studijních plánů, které budou brát ohled na dosažené znalosti a dovednosti studentů! Záměr předpokládá plné využití potenciálu infrastruktury, odborné kvalifikace a vybavení, které má naše škola k dispozici a úspěšné smluvní spolupráce s cechy, zaměstnavateli a významnými firmami působícími ve vyučovaných oborech (např. Schneider electric, Elko, ABB, Rehau, Rigips, Velux, Alseko, Cetris, Primalex, AMF, Viadrus, Grundfos, Vodotop Liberda, Korado, IMI international, Cechy sádrokartonářů, obkladačů, instalatérů, zateplovacích systémů). Maximálně (dle možností) využívat prostředky ESF podáváním vlastních a partnerskou účastí na cizích projektech. Škola nabízí ucelený blok vzdělávacích aktivit členěných do jednotlivých oblastí. Je to jednak denní studium, studium při zaměstnání, v oblasti celoživotního vzdělávání rekvalifikační kurzy, přednášky z odborné problematiky apod. pro sociální partnery regionu, se kterými je škola v úzkém kontaktu. V rámci projektů realizovaných z prostředků EU a státního rozpočtu ČR se škola postupně profiluje jako centrum dalšího vzdělávání ve stavebních, dřevozpracujících a elektro oborech. Při moderním pojetí výuky klade důraz na předávání odborných vědomostí, praktických dovedností a budování celkové osobnosti žáka. 7

8 3.2. Inovační a materiálně-technická oblast dle plánu a dlouhodobého záměru školy Nejvýznamnější akce v hodnoceném období: Dokončení projektu Vybavení oborových centerdřevoobráběcí CNC stroje instalací tříosého CNC centra TECH 2Z v areálu školy ve Frýdku-Místku, čtyřosého CNC stroje ve středisku Frýdlant nad Ostravicí a zahájení výuky CNC řízení a obrábění v H a M oborech. Dokončení učebny Automatizace a řízení na 1. patře budovy C v rámci projektu ROP Elektrotechnická centra. Dokončení podstatné části projektu Elektrotechnická centra v hodnotě ,- Kč na 1. patře budovy C Při postupném zdokonalování a vybavování školy jsme i nadále spolupracovali s ostatními sociálními partnery a zejména s význačnými firmami regionu. Po dokončení zateplení obvodového pláště školy včetně výměny oken a úprav otopného systému škola dále realizovala rekonstrukci elektroinstalace v přízemí a 1. patře hlavní budovy A. V průběhu prázdnin byla rovněž realizována rekonstrukce hlavní vrátnice a celého vstupního traktu školy. 8

9 4. Údaje o pracovnících školy, kvalifikaci a způsobilosti 4.1. Počty pracovníků (osob/přepočtených pracovníků) k Školní rok 2009/2010 Hlavní činnost 2009/2010 Hlavní + doplňková činnost Pedagogů celkem 93 / 84, / 84,405 učitelů 55 / 51, / 51,868 učitelů odborného výcviku 38 / 32, / 32,537 Nepedagogičtí celkem 35 / 33,34 41 / 40,715 ostatní (správní + THP) 27 / 25,9 33 / 32,715 pracovníci školní jídelny 8 / 7,44 8 / 8 Zaměstnanců celkem 128 / 117, / 125, Odborná a pedagogická způsobilost V souladu s dlouhodobým záměrem zvýšit splnění všech kvalifikačních znaků pedagogických pracovníků je zpracován a s pracovníky projednán nástup zahájení studia. Ve školním roce 2010/2011 nastoupilo k rozdílným formám studia níže uvedený počet pracovníků - viz. tab. č.1 Pokud jde o doplnění vzdělání je z údajů zřejmé, že doplňkové pedagogické vzdělání a speciální pedagogika u oborů se specifickými vzdělávacími potřebami je nejčastěji chybějícím kvalifikačním znakem u nových pracovníků. Všichni absolventi vysokoškolského studia technických směrů, kteří nastoupí jako pedagogičtí pracovníci si musí toto studium doplňovat. Tabulka č. 1 Doplnění vzdělání u pedagogických pracovníků VŠ USO SO Výuční list DPS Speciální pedagog. Učitelé MOV Odborná pedagogická způsobilost je na úrovni průměru škol s obdobným zaměřením. Problémy jsou především v oblasti výuky tříletých učebních oborů, kde se nedaří zabezpečovat kvalifikované pracovníky. 9

10 Proti minulému roku jsme zaznamenali posun v oblasti doplnění vzdělání zejména u studia DPS, speciální pedagogiky a výučních listů. Noví pracovníci, kteří nesplňují odbornou a pedagogickou způsobilost budou vysláni ke studiu. Situace při doplňování kvalifikačních znaků pro učitele jazyků je obdobná jako v roce minulém, kde vysoké školy nevytváří potřebné možnosti pro zájemce. Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2010/2011 je vyjádřen v níže uvedené tabulce č.2. Kategorie pedagogických pracovníků Tabulka č. 2 Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce Z toho počet hodin dle zákona č. 563/204 Počet hodin dle zákona č. 563/ 2004 v % UTV (učitel teoretického vyučování) UOV (učitelé odborného výcviku) ,0 Škola celkem Tabulka č. 3 Skladba pedagogických pracovníků v závislosti na délce pedagogické praxe Vzdělání Praxe do roku Pedagogičtí Celkový pracovníci počet ÚSO/ DPS nad VŠ ÚSV SO Vyučen Ředitel a zástupci Učitelé všeob. předmětů Učitelé odbor. předmětů Učitelé TV a zástupci celkem UOV Zámečnické práce + Instalatér UOV elektro obory UOV dřevo obory UOV stavební obory UOV obchod a služby Učitelé odborného výcviku celkem Celkem

11 Z tabulky a grafů je zřejmé, že v některých profesích převládají pracovníci s dlouholetou praxí, což na druhé straně signalizuje, že ubývá mladých, nově přicházejících pracovníků. Jako na všech školách tak i na SŠED F-M zejména na úseku TV je vyšší počet pedagogických pracovníků v kategoriích nad 15 let a výše, kteří postupně odcházejí do důchodu. Škola se s touto skutečností vyrovnává a postupně zaplňuje mezery po zkušených pracovnících odcházejících do důchodu mladými perspektivními a odborně znalými pracovníky jak na úseku školy tak i praktického vyučování, což se již začíná ve skladbě pedagogických pracovníků pozitivně projevovat - zejména na úseku učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. Dále viz výše uvedený grafický přehled. 5. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 proběhlo plně v souladu s novelizovanou legislativou (novela školského zákona č. 49/2009 Sb.,) a vnitřními právními normami (sdělení ředitele školy). Vzhledem k minulým školním rokům jsme věnovali mimořádnou pozornost legislativní přípravě, realizaci, ale i výstupním procedurám v procesu přijímacího řízení. Vsadili jsme opět na jednoduchost a pravdivost sdělení pro uchazeče a rodiče. Základem byla tradičně osobní jednání s rodiči uchazečů, která většinou probíhala formou hromadných, skupinových i individuálních schůzek. Možnost verifikace podávaných informací byla ve všech fázích PŘ pro uchazeče i jejich rodiče pilířem oboustranné důvěry. Tyto formy komunikace probíhaly již od první etapy přijímacího řízení, tedy v době vydání sdělení ředitele k průběhu přijímacího řízení. 11

12 Nutno také uvést, že během přípravného období (podzim, zima) jsme tradičně využívali doprovodné a podpůrné prostředky prezentace, které také sehrály pozitivní úlohu. Mezi ně patřily prezentační akce (burzy oborů), běžné komunikační kanály (internet, tiskoviny atd.), dny otevřených dveří, přednášková činnost pro ZŠ a spolupráce s ÚP Frýdek-Místek. To vše bylo možné jen při flexibilitě odpovědných pracovníků v čele s Bc. Stanislavem Míšou. V tomto školním roce jsme již podruhé upustili od PZ a vsadili na prospěchová kritéria ze ZŠ. Závěrem můžeme konstatovat, i přes nové podmínky PŘ, vycházející ze školského zákona, byl celý obsah i průběh přijímacího řízení zcela průkazný, veden v souladu s novou legislativou. To dokazuje hlavně fakt, že nebylo evidováno žádné procedurální ani právní pochybení v PŘ ze strany školy a především pak v procesu PŘ byly plně zajištěny plánované cílové kapacity takřka u všech oborů vzdělávací nabídky. Přijímací řízení lze tedy jednoznačně hodnotit jako mimořádně úspěšné Výsledky přijímacího řízení - školní rok 2011/2012 Název oboru Přijímací řízení k Počet přihlášených Počet přijatých Nábytkářská a dřevařská výroba Elektrotechnika Stavebnictví Elektrikář - slaboproud Elektrikář - silnoproud Instalatér Zedník Truhlář Zámečnické práce a údržba Zednické práce Stravovací a ubytovací služby Elektrotechnika - denní nástavbové studium Elektrotechnika - dálkové nástavbové studium Dřevařská a nábytkářská výroba - denní nástavbové studium Dřevařská a nábytkářská výroba - dálkové nástavbové studium Stavební provoz

13 6. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2010/2011 za II. pololetí Denní studium Žáci celkem Prospěch Neklasifikováno Průměrný prospěch Průměrná absence na žáka (hod.) 3 a 4 leté PV P N Omluvená Neomluvená 1. ročník , ,45 2. ročník ,54 62,5 2,4 3. ročník , ,55 4. ročník , ,2 Celkem ,64 76,625 4,65 Nástavbové studium Žáci celkem Prospěch Neklasifikováno Průměrný prospěch Průměrná absence na žáka (hod.) 2 a 3 leté PV P N Omluvená Neomluvená Denní , ,2 Dálkové ,72 17,2 0 Celkem ,825 34,6 6, Celkové výsledky maturitních a závěrečných zkoušek Vyhodnocení maturitních zkoušek Třída Obor celkem ke zkoušce prospělo s vyznamenáním Ústní zkouška prospělo neprospělo zkoušku nekonalo SE 4 Elektrotechnika SD 4 Dřevařská a nábytkářská výroba ST 4 Stavebnictví NE 2 Elektrotechnika - nástavba denní ND 2 Nábytkářská a dřevařská výroba DDES3 Elektrotechnika - dálková Celkem

14 Vyhodnocení závěrečných zkoušek učebních oborů včetně opravných zkoušek Obor celkem konalo zkoušku prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo zkoušku nekonalo Elektrikář - slaboproud Elektrikář - silnoproud Truhlář - dřevěné konstrukce Zedník Instalatér Zednické práce Zámečnické práce a údržba Kuchařské práce Celkem

15 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1. Právní předpisy: 231 až 235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (Zvýšení kvalifikace, Prohlubování klasifikace), 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (Další vzdělávání pedagogických pracovníků), Čl. 8 Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j / , (Povinnosti pedagogických pracovníků), Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, studium k prohlubování odborné kvalifikace), Výklad MŠMT ČR k ustanovení 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, č.j.: / (Samostudium) Organizační zajištění dalšího vzdělávání Nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků shromažďují vedoucí jednotlivých úseků, kteří je po projednání v metodických komisích předávají dále ZŘ Mgr. Karlu Volnému a ing. Oldřichovi Hruzíkovi. Ti zároveň ověřují, zda se jedná o akce, které mají platnou akreditaci MŠMT. Pomocí nástěnky, informačních tabulí a www stránek škola informuje pedagogické pracovníky o jednotlivých akcích. Jde-li o mimořádný zájem školy, vedení školy osobně projedná s pedagogickými pracovníky případnou účast. Přihlášky na akce vyplňují pedagogičtí pracovníci samostatně v písemné nebo elektronické podobě. Pedagogičtí pracovníci mohou využívat nabídky KVIC nebo nabídky dalších akreditovaných pracovišť. Povolení jednotlivých akcí provádí ředitel školy s tím, že přihlédne k: potřebnosti školy, počtu akcí, kterých se pedagogický pracovník zúčastnil za pololetí, časové náročnosti akcí (potřeba suplování za nepřítomné učitele), finanční náročnosti akce. Samostudium je pedagogickým pracovníků udělováno výhradně v době mimo školní vyučování, jestliže to umožňují provozní podmínky. Každý z pedagogických pracovníků se zúčastní minimálně 1 vzdělávací akce za školní rok Priority DVPP : Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti RVP, tvorby ŠVP a nových metod práce Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informatiky: a) výukový software EDU Base 2 - jeho využívání při instruktážích, diagnostice a tvorbě výukových materiálů (skripta, výukové listy apod.) b) grafické software CAD - Solid Works, Solid CAM, ArchiCad 13, ProfiCad, Eagle, Viskon, TechCon, Pinacle studio 9 a 10 15

16 Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou vyučují Další prohloubení odbornosti pedagogických pracovníků v moderních technologiích Orientace, získávání poznatků ze školení absolvovaných ve vzdělávacích programech a projektech ESF ( OPVK, ROP NUTS II. Moravskoslezsko, UNIV 2 aj.) Školení a vzdělávání v rámci přípravy a realizace Nové maturitní zkoušky a Nové závěrečné zkoušky 7.4. Okruhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: pracovně právní problematika školy základní orientace ve školských předpisech evaluační hodnocení školy vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti jazyků školení software EduBase 1 a 2 školení software Solid Works a Solid CAM školení software ArchiCad 14 a VisKon 4 školení software ProfiCAd a Eagle školení software TechCon, Pinacle studio 9 a 10, Zoner 13 semináře z oblasti pedagogiky a metodiky OV a PV školení, kurzy a semináře dle odbornosti jednotlivých VUOV, UOV a UPV školení BOZP a PO obnovovací zdravotnický kurz - dle potřeby školení a vzdělávání Nová maturitní zkouška a Nová závěrečná zkouška vysokoškolské vzdělávání pedagogických pracovníků V hodnoceném období vzrostl celkový počet proškolených pedagogických pracovníků školy. Na významném vzrůstu se především podílelo zapojení školy do projektů EU, z jehož zdrojů a v jehož rámci probíhala celá řada odborných a všeobecně vzdělávacích školení. Dalším faktorem pak byla příprava Nové maturitní zkoušky a Nové závěrečné zkoušky. Z údajů je zřejmé, že nejčastější formou vzdělávání jsou odborná školení ke zkvalitnění a seznámení se s novými pracovními postupy, metodami a technologiemi. Z úseku teoretického vyučování bylo proškoleno 41 pracovníků, z úseku OV pak 34 učitelů OV a PV (nová maturita, jazyky,odborná školení atd.) Absolvovanými školeními se výrazně zkvalitnila zejména úroveň přípravy a výuky v oblastech: instalatérské činnosti a svařování plastových materiálů zateplovacích systémů 16

17 suché výstavby (sádrokartón, cetris, velux aj.) výpočetní techniky ve výuce odborných předmětů (software Edu Base, Solid Works, Solid CAM, XILOG, ArchiCad, VisKon, ProfiCad, Eagle a další) 8. Prevence sociálně patologických jevů Naše vzdělávací zařízení se nachází v obytné části města nedaleko centra. Jedná se o komplex, který byl vybudován před čtyřiceti lety a původně byl využíván pro výuku i jako ubytovací zařízení pro tehdy preferované hornické učně. Dnes je část objektu využívána i komerčně. Součástí je i soukromá střední škola. Do areálu, který je rozsáhlejší než obdobná zařízení musí být umožněn stálý přístup široké veřejnosti. Jedna budova byla upravena z ubytovacího zařízení a pro výuku není zcela vyhovující. Samotní studenti jsou převážně chlapci ve věku od 15 do 20 let, studující především technické obory. Každoročně také dochází k zhruba třetinové obměně studentů. Na škole studuje velmi široké spektrum žáků, co se týká mentální úrovně. Na jedné straně jsou zde studenti, kteří mají ambice studovat dále na vysoké škole. Na druhé straně jsou studenti, kteří přicházejí ze speciálních škol a jen velice obtížně zvládají i méně náročné učební plány. Některé z těchto výše uvedených skutečností do určité míry komplikují realizaci strategie v oblasti prevence sociálně patologických jevů Cíle strategie Dlouhodobé cíle výchova ke zdravému životnímu stylu rozvoj sociálních kompetencí 17

18 informační systém prevence Střednědobé cíle zapojování rodin do života škol zavádění a realizace nových metod při sledování rizikového chování začlenění Školní preventivní strategie do školního vzdělávacího programu 8.2. Prevence sociálně patologických jevů Zahrnuje především tyto oblasti: násilí a šikanování záškoláctví kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus užívání návykových látek, anabolik, medikamentů a dalších látek virtuální drogy a patologické hráčství divácké násilí komerční sexuální zneužívání dětí syndrom týraných a zneužívaných dětí Obecně se dá tedy hovořit o boji proti sociálně patologickým jevům, které se vyskytují ve školách v celém jejich spektru Personální zajištění Metodik prevence sociálně patologických jevů Vytváří na škole ve spolupráci s výchovným poradcem a vedením školy preventivní strategii a programy a podílí se na jejich realizaci. Komunikuje s učiteli zejména v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti prevence. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu a během šk. Roku se dále vzdělává - účastní různých seminářů a konferencí s tématikou sociálně patologických jevů (podle aktuální nabídky) Výchovný poradce Koordinuje společně s metodikem aktivity v oblasti prevence. Nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na žáky, kteří jsou nějakým způsobem ohroženi nebo mají problémy v komunikaci s druhými. Učitelé informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, o potížích žáka (osobnostních, rodinných), neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádežích ve třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci Pedagogičtí pracovníci V rámci výuky se věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy a navrhují opatření. Pedagogové i nepedagogičtí pracovníci jsou postupně seznamováni s vývojem v oblasti prevence sociálně patologických jevů Aktivity strategie prevence Prevence se zaměřuje na všechny žáky, přičemž u nastupujících ročníků je to především adaptace na nové podmínky a u vyšších pak příprava na další vzdělávací nebo profesní kariéru. Aktivity se dále realizují v jednotlivých vyučovaných předmětech Jednorázové aktivity přednášky a besedy s tématikou z oblasti prevence. Některé akce jsou již tradiční, uskutečňují se pravidelně. 18

19 pobytové a sportovně relaxační programy - účast a pobyt u moře na horách nebo v kempu, kde se mezi sebou seznamují blíže a zároveň si také osvojují návyky jak se o sebe postarat bez přítomnosti rodičů. V následujících létech škola plánuje rozšířit tyto pobyty i pro sociálně slabší studenty spolupráce s institucemi - škola spolupracuje s PPP ve F-M, PČR ve F-M, Magistrátem města F-M, Renarkonem a dalšími zainteresovanými institucemi. spolupráce s rodiči - ta je zajištěna přes ped.pracovníky, kteří zejména na třídních schůzkách informují rodiče o Minimálním preventivním programu, práci metodika prevence a výchovných poradců. Škola se stále snaží o co nejlepší informovanost rodičů do budoucna to bude i program Bakaláři (zpřístupnění známek a absence studentů rodičům po internetu). volnočasové aktivity studentů - studentům je každoročně nabízená účast v několika zájmových kroužcích a nepovinných předmětech jako jsou florbal, košíková, míčové hry, volejbal, umělecký nebo počítačový kroužek, během roku jsou pořádány sportovní a kulturní akce i vzdělávací zájezdy, studenti navštěvují divadla, koncerty a výstavy v rámci různých předmětů, účastní se exkurzí, besed a soutěží, olympiád. Dále je to účast v jazykových kurzech, možnost využití knihovny a organizace a pomoc při charitativních akcích poradenské služby a informační tabule - podle zájmu a potřeb jsou studentům a jejich rodičům poskytovány poradenské a informační služby při osobních konzultacích nebo na internetových stránkách školy a na nástěnce prevence Závěr Skutečnost, že sociálně patologické jevy jsou realitou naší společnosti, je asi všem známá. Nejsnáze podlehne pokušení právě mladý člověk. Přes veškerou snahu se i v našem školském zařízení sociálně patologické jevy vyskytují. Pro řešení složitějších prohřešků žáků jmenoval ředitel školy výchovnou komisi, která pracovala ve složení: Předseda komise - Mgr. Radim Swatosch Členové - Ondřej Hanák - Mgr. Jaroslav Žigo Komise se pravidelně schází v termínech stanovených sdělením ředitele školy. Jejich výčet za minulý školní rok byl v rámci dotazníku zaslán PPP ve F-M. Velmi dobře lze hodnotit fakt, že za minulý školní rok nebylo na škole zaznamenáno chování, či jednání, které by mělo charakter trestného činu, řešila se především neomluvená absence, kouření v areálu školy, požití alkoholu a lehčí forma šikany. 9. Mimoškolní aktivity 9.1. Účast a výsledky na soutěžích TV 2010/2011 Kategorie V. chlapci Školní kola Futsal soutěže se zúčastnilo - 12 tříd / 73 studentů/ Skok vysoký soutěže se zúčastnilo - 21 soutěžících Okresní kola sport počet zúč. druž. umíst. SŠED FM Florbal Středoškolský pohár v atletice Futsal Přespolní běh Házená Nohejbal trojic Silový čtyřboj 1.a Šplh

20 Házená Futsal Silový čtyřboj 3.a Šplh Republikové finále Šplh Bodovací tabulka všech sportovních soutěží pro region F-M ve šk. roce 2010/ viz příloha č PK TV SŠED - pořadatelé sportovních soutěží okresní kola: Házená, Šplh, Silový čtyřboj, Futsal, krajská kola: Házená, Šplh, Silový čtyřboj, Futsal republikové finále: Šplh 9.3. Sportovní a zájmové kroužky Na škole pracovaly sportovní kroužky sálové kopané, florbalu, košíkové a plavání pod vedením Mgr. Frkala, PaedDr. Šponera a Mgr. Moniky Hrubé. Kroužek uměleckého truhlářství pod vedením pana Dis. Vladimíra Švidrnocha 9.4. Organizace sportovních kurzů lyžařské kurzy (2 turnusy - vedoucí Mgr. Frkal a Mgr. Monika Hrubá) 9.5. Činnost předmětové komise TV Práce předmětové komise se řídila ročním plánem práce. Na svých pravidelných jednáních řešila především kvalitu výuky všech forem TV, kádrové zabezpečení vedení a organizování výše uvedených akcí a kurzů a zlepšení materiálně technické stránky výuky tělesné výchovy. 10. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Kontrolní činnost školy v oblasti výchovně vzdělávací zajišťuje Česká školní inspekce, která v průběhu školního roku 2010/2011 neprováděla žádné kontrolní šetření. 11. Základní údaje o hospodaření školy v roce Rozpis závazných ukazatelů roku

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 29) Obsah: strana: 1. Základní údaje o škole charakteristika školy 3 1.1 Název a sídlo školy 3 1.2 Právní forma 3 1.3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 /31102013 Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.BOX 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČO: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr.

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 IČ: 00669725 Karlovy Vary 13. října 2014 Zpracoval: Mgr. Michal

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2013/2014 V Třebíči dne 10. 10. 2014 Mgr. Alois Novák ředitel školy OBSAH A. Základní údaje o škole... 4 B. Obory vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva Školní rok 2012-2013 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní stránky školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené,

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více