VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace"

Transkript

1 Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok Ve Frýdku-Místku Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich

2 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě pracovníků školy dne Výroční zpráva školy byla projednána a schválena ve Školské radě školy dne Školská rada nemá připomínek a doporučuje k předložení zřizovateli. 2

3 Obsah: Strana 1. Základní údaje o škole 4 2. Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2010/ Charakteristika školy 7 4. Údaje o pracovnících školy, kvalifikaci a způsobilosti 9 5. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2011/ Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Prevence sociálně patologických jevů Mimoškolní aktivity Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Příloha č.1 Umístění žáků na soutěžích Příloha č.2 Příprava a organizování soutěží Příloha č.3 Projekty a programy Příloha č.4 Další aktivity školy Příloha č.5 III. Ročník soutěže o nejvšestrannější školu - okres Frýdek-Místek 26 3

4 1. Základní údaje o škole Plný název školy: Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace IZO: Identifikátor zařízení: IČ : DIČ: CZ Adresa školy: Pionýrů 2069, Frýdek-Místek Právní forma školy: příspěvková organizace s právní subjektivitou Zřizovatel : Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČO: ul. 28. října Ostrava Zahájení činnosti školy: Tel.: , Fax: Web: Odloučená pracoviště: Žižkova 684, Frýdlant nad Ostravicí Tel.: Vedení školy: Ředitel: Statutární zástupce ředitele: Zástupce pro praktické vyučování: Zástupce pro teoretické vyučování: Mgr. Petr Solich PaedDr. Zdeněk Horák Mgr. Karel Volný Ing. Oldřich Hruzík, CSc. Školská rada: Předseda: Místopředseda: Ing. Oldřich Hruzík, CSc. Josef Šebesta Členové z řad pedagogických pracovníků: Ing. Oldřich Hruzík, CSc. Ing. Jana Srovnalová Jiří Javorek Členové z řad zákonných zástupců žáků nebo zletilých žáků: Kamila Mičková Radek Šplíchal Václav Husník Členové jmenováni Moravskoslezským krajem: Mgr. Josef Šebesta Ing. Pavel Řehák Renáta Hrstková 4

5 2. Přehled oborů vzdělání, vyučovaných ve škol. roce 2010/2011 V tomto školním roce jsme úspěšně dokončili realizaci ŠVP ve všech E oborech a tím naplnili jednu z významných etap dlouhodobého záměru rozvoje školy. Intenzivní práce všech pracovníků a efektivní koordinace jednotlivých činností nám umožnila nejen připravit ŠVP, ale zahájit podle nich i výuku v poměrně početně plných třídách. To považujeme vzhledem k současné tíživé situaci v přijímání nových žáků (zejména v učebních oborech) za velký úspěch. Profilující jsou čtyřleté a tříleté obory s níže uvedeným zaměřením: Elektro Stavba Dřevo 2.1. Vyučované obory k (dle výpisu správního řízení č.j.: 1882/ ) Kód oboru Název oboru E Zámečník, zámečnické práce a údržba E/004 Zámečnické práce a údržba (denní studium) L Elektrotechnika L/501 Elektrotechnika (denní studium, nástavbové) L/501 Elektrotechnika (dálkové studium, nástavbové) M Elektrotechnika M/002 Elektrotechnika (denní studium) M/01 Elektrotechnika (studium denní) L Elektronika L/001 Mechanik elektronik (denní studium) H Elektrikář, elektrotechnické práce H/002 Elektrikář - slaboproud (denní studium) H/003 Elektrikář - silnoproud (denní studium) H/01 Elektrikář (denní studium) H/02 Elektrikář silnoproud (denní studium) L Nábytkářství L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba (denní studium, nástavbové) L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba (dálkové studium, nástavbové) 5

6 33-42-M Nábytkářství M/003 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní studium) M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní studium) H Truhlář, truhlářské práce H/001 Truhlář (denní studium) H/01 Truhlář (denní studium) L Stavební provoz L/502 Stavební provoz (denní studium, nástavbové) L/502 Stavební provoz (dálkové studium, nástavbové) M Stavebnictví M/001 Stavebnictví (denní studium) M/01 Stavebnictví (denní studium) H Instalatér, instalatérské práce H/001 Instalatér (denní studium) H/01 Instalatér (denní studium) E Malíř-natěrač, malířské a natěračské práce E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce (denní studium) H Tesař, tesařské práce H/001 Tesař (denní studium) H/01 Tesař (denní studium) H Suché montáže H/001 Montér suchých staveb (denní studium) E Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce E/001 Zednické práce (denní studium) H Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce H/001 Zedník (denní studium) H/01 Zedník (denní studium) E Kuchař číšník, práce ve společném stravování E/01 Stravovací a ubytovací služby (denní studium) E Kuchař, kuchařské práce E/001 Kuchařské práce (denní studium) 6

7 3. Charakteristika školy 3.1. Základní směry koncepce rozvoje školy Specializace a profilace studijních a učebních oborů elektro-stavebním a dřevozpracujícím směrem - vzájemně propojený systém tří a čtyřletých učebních a studijních oborů včetně nástavbového studia. V návaznosti na trvale rostoucí zájem z řad absolventů ZŠ pevně zakotvit do vzdělávacího programu školy nové maturitní obory SOŠ a dosáhnout tak kvalitativního posunu v nabídce úrovně vzdělání. To vše při striktním dodržování pravidel profilace školy, potřeb trhu práce a úrovně poptávky absolventů. Maximální zpřístupnění nástavbového studia absolventům učebních oborů. Modernizací technologického vybavení a cíleným zvyšováním kvalifikací pedagogických pracovníků postupně zvyšovat kvalitu výuky ve všech vyučovaných oborech. Rozšíření počtu multimediálních a odborných učeben v teoretickém i praktickém vyučování s maximálním využitím výpočetní techniky. Podstatné zvýšení úrovně výuky ICT důsledným rozpracováním a dodržováním plánu ICT. Rozvoj dalšího vzdělávání: a) rozšíření nabídky a propojení počátečního a dalšího vzdělávání b) vznik regionálního vzdělávacího centra ve vybraných oborech V rámci propojení počátečního a dalšího vzdělávání a v souvislosti s tvorbou ŠVP vytvořit ve vybraných oborech modulární uspořádaní vzdělávacích programů ve studijní nabídce tak, abychom umožnili získat dílčí nebo plnou kvalifikaci a státem získaný stupeň vzdělání v rámci dalšího vzdělávání při uznání dosaženého vzdělání i zkušeností nabytých praxí - zapojení do projektu UNIV a UNIV 2. Chceme tím zvětšit nabídku kratších forem vzdělávání s možností dílčí certifikace nebo většího uplatňování individuálních studijních plánů, které budou brát ohled na dosažené znalosti a dovednosti studentů! Záměr předpokládá plné využití potenciálu infrastruktury, odborné kvalifikace a vybavení, které má naše škola k dispozici a úspěšné smluvní spolupráce s cechy, zaměstnavateli a významnými firmami působícími ve vyučovaných oborech (např. Schneider electric, Elko, ABB, Rehau, Rigips, Velux, Alseko, Cetris, Primalex, AMF, Viadrus, Grundfos, Vodotop Liberda, Korado, IMI international, Cechy sádrokartonářů, obkladačů, instalatérů, zateplovacích systémů). Maximálně (dle možností) využívat prostředky ESF podáváním vlastních a partnerskou účastí na cizích projektech. Škola nabízí ucelený blok vzdělávacích aktivit členěných do jednotlivých oblastí. Je to jednak denní studium, studium při zaměstnání, v oblasti celoživotního vzdělávání rekvalifikační kurzy, přednášky z odborné problematiky apod. pro sociální partnery regionu, se kterými je škola v úzkém kontaktu. V rámci projektů realizovaných z prostředků EU a státního rozpočtu ČR se škola postupně profiluje jako centrum dalšího vzdělávání ve stavebních, dřevozpracujících a elektro oborech. Při moderním pojetí výuky klade důraz na předávání odborných vědomostí, praktických dovedností a budování celkové osobnosti žáka. 7

8 3.2. Inovační a materiálně-technická oblast dle plánu a dlouhodobého záměru školy Nejvýznamnější akce v hodnoceném období: Dokončení projektu Vybavení oborových centerdřevoobráběcí CNC stroje instalací tříosého CNC centra TECH 2Z v areálu školy ve Frýdku-Místku, čtyřosého CNC stroje ve středisku Frýdlant nad Ostravicí a zahájení výuky CNC řízení a obrábění v H a M oborech. Dokončení učebny Automatizace a řízení na 1. patře budovy C v rámci projektu ROP Elektrotechnická centra. Dokončení podstatné části projektu Elektrotechnická centra v hodnotě ,- Kč na 1. patře budovy C Při postupném zdokonalování a vybavování školy jsme i nadále spolupracovali s ostatními sociálními partnery a zejména s význačnými firmami regionu. Po dokončení zateplení obvodového pláště školy včetně výměny oken a úprav otopného systému škola dále realizovala rekonstrukci elektroinstalace v přízemí a 1. patře hlavní budovy A. V průběhu prázdnin byla rovněž realizována rekonstrukce hlavní vrátnice a celého vstupního traktu školy. 8

9 4. Údaje o pracovnících školy, kvalifikaci a způsobilosti 4.1. Počty pracovníků (osob/přepočtených pracovníků) k Školní rok 2009/2010 Hlavní činnost 2009/2010 Hlavní + doplňková činnost Pedagogů celkem 93 / 84, / 84,405 učitelů 55 / 51, / 51,868 učitelů odborného výcviku 38 / 32, / 32,537 Nepedagogičtí celkem 35 / 33,34 41 / 40,715 ostatní (správní + THP) 27 / 25,9 33 / 32,715 pracovníci školní jídelny 8 / 7,44 8 / 8 Zaměstnanců celkem 128 / 117, / 125, Odborná a pedagogická způsobilost V souladu s dlouhodobým záměrem zvýšit splnění všech kvalifikačních znaků pedagogických pracovníků je zpracován a s pracovníky projednán nástup zahájení studia. Ve školním roce 2010/2011 nastoupilo k rozdílným formám studia níže uvedený počet pracovníků - viz. tab. č.1 Pokud jde o doplnění vzdělání je z údajů zřejmé, že doplňkové pedagogické vzdělání a speciální pedagogika u oborů se specifickými vzdělávacími potřebami je nejčastěji chybějícím kvalifikačním znakem u nových pracovníků. Všichni absolventi vysokoškolského studia technických směrů, kteří nastoupí jako pedagogičtí pracovníci si musí toto studium doplňovat. Tabulka č. 1 Doplnění vzdělání u pedagogických pracovníků VŠ USO SO Výuční list DPS Speciální pedagog. Učitelé MOV Odborná pedagogická způsobilost je na úrovni průměru škol s obdobným zaměřením. Problémy jsou především v oblasti výuky tříletých učebních oborů, kde se nedaří zabezpečovat kvalifikované pracovníky. 9

10 Proti minulému roku jsme zaznamenali posun v oblasti doplnění vzdělání zejména u studia DPS, speciální pedagogiky a výučních listů. Noví pracovníci, kteří nesplňují odbornou a pedagogickou způsobilost budou vysláni ke studiu. Situace při doplňování kvalifikačních znaků pro učitele jazyků je obdobná jako v roce minulém, kde vysoké školy nevytváří potřebné možnosti pro zájemce. Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2010/2011 je vyjádřen v níže uvedené tabulce č.2. Kategorie pedagogických pracovníků Tabulka č. 2 Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce Z toho počet hodin dle zákona č. 563/204 Počet hodin dle zákona č. 563/ 2004 v % UTV (učitel teoretického vyučování) UOV (učitelé odborného výcviku) ,0 Škola celkem Tabulka č. 3 Skladba pedagogických pracovníků v závislosti na délce pedagogické praxe Vzdělání Praxe do roku Pedagogičtí Celkový pracovníci počet ÚSO/ DPS nad VŠ ÚSV SO Vyučen Ředitel a zástupci Učitelé všeob. předmětů Učitelé odbor. předmětů Učitelé TV a zástupci celkem UOV Zámečnické práce + Instalatér UOV elektro obory UOV dřevo obory UOV stavební obory UOV obchod a služby Učitelé odborného výcviku celkem Celkem

11 Z tabulky a grafů je zřejmé, že v některých profesích převládají pracovníci s dlouholetou praxí, což na druhé straně signalizuje, že ubývá mladých, nově přicházejících pracovníků. Jako na všech školách tak i na SŠED F-M zejména na úseku TV je vyšší počet pedagogických pracovníků v kategoriích nad 15 let a výše, kteří postupně odcházejí do důchodu. Škola se s touto skutečností vyrovnává a postupně zaplňuje mezery po zkušených pracovnících odcházejících do důchodu mladými perspektivními a odborně znalými pracovníky jak na úseku školy tak i praktického vyučování, což se již začíná ve skladbě pedagogických pracovníků pozitivně projevovat - zejména na úseku učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. Dále viz výše uvedený grafický přehled. 5. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 proběhlo plně v souladu s novelizovanou legislativou (novela školského zákona č. 49/2009 Sb.,) a vnitřními právními normami (sdělení ředitele školy). Vzhledem k minulým školním rokům jsme věnovali mimořádnou pozornost legislativní přípravě, realizaci, ale i výstupním procedurám v procesu přijímacího řízení. Vsadili jsme opět na jednoduchost a pravdivost sdělení pro uchazeče a rodiče. Základem byla tradičně osobní jednání s rodiči uchazečů, která většinou probíhala formou hromadných, skupinových i individuálních schůzek. Možnost verifikace podávaných informací byla ve všech fázích PŘ pro uchazeče i jejich rodiče pilířem oboustranné důvěry. Tyto formy komunikace probíhaly již od první etapy přijímacího řízení, tedy v době vydání sdělení ředitele k průběhu přijímacího řízení. 11

12 Nutno také uvést, že během přípravného období (podzim, zima) jsme tradičně využívali doprovodné a podpůrné prostředky prezentace, které také sehrály pozitivní úlohu. Mezi ně patřily prezentační akce (burzy oborů), běžné komunikační kanály (internet, tiskoviny atd.), dny otevřených dveří, přednášková činnost pro ZŠ a spolupráce s ÚP Frýdek-Místek. To vše bylo možné jen při flexibilitě odpovědných pracovníků v čele s Bc. Stanislavem Míšou. V tomto školním roce jsme již podruhé upustili od PZ a vsadili na prospěchová kritéria ze ZŠ. Závěrem můžeme konstatovat, i přes nové podmínky PŘ, vycházející ze školského zákona, byl celý obsah i průběh přijímacího řízení zcela průkazný, veden v souladu s novou legislativou. To dokazuje hlavně fakt, že nebylo evidováno žádné procedurální ani právní pochybení v PŘ ze strany školy a především pak v procesu PŘ byly plně zajištěny plánované cílové kapacity takřka u všech oborů vzdělávací nabídky. Přijímací řízení lze tedy jednoznačně hodnotit jako mimořádně úspěšné Výsledky přijímacího řízení - školní rok 2011/2012 Název oboru Přijímací řízení k Počet přihlášených Počet přijatých Nábytkářská a dřevařská výroba Elektrotechnika Stavebnictví Elektrikář - slaboproud Elektrikář - silnoproud Instalatér Zedník Truhlář Zámečnické práce a údržba Zednické práce Stravovací a ubytovací služby Elektrotechnika - denní nástavbové studium Elektrotechnika - dálkové nástavbové studium Dřevařská a nábytkářská výroba - denní nástavbové studium Dřevařská a nábytkářská výroba - dálkové nástavbové studium Stavební provoz

13 6. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2010/2011 za II. pololetí Denní studium Žáci celkem Prospěch Neklasifikováno Průměrný prospěch Průměrná absence na žáka (hod.) 3 a 4 leté PV P N Omluvená Neomluvená 1. ročník , ,45 2. ročník ,54 62,5 2,4 3. ročník , ,55 4. ročník , ,2 Celkem ,64 76,625 4,65 Nástavbové studium Žáci celkem Prospěch Neklasifikováno Průměrný prospěch Průměrná absence na žáka (hod.) 2 a 3 leté PV P N Omluvená Neomluvená Denní , ,2 Dálkové ,72 17,2 0 Celkem ,825 34,6 6, Celkové výsledky maturitních a závěrečných zkoušek Vyhodnocení maturitních zkoušek Třída Obor celkem ke zkoušce prospělo s vyznamenáním Ústní zkouška prospělo neprospělo zkoušku nekonalo SE 4 Elektrotechnika SD 4 Dřevařská a nábytkářská výroba ST 4 Stavebnictví NE 2 Elektrotechnika - nástavba denní ND 2 Nábytkářská a dřevařská výroba DDES3 Elektrotechnika - dálková Celkem

14 Vyhodnocení závěrečných zkoušek učebních oborů včetně opravných zkoušek Obor celkem konalo zkoušku prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo zkoušku nekonalo Elektrikář - slaboproud Elektrikář - silnoproud Truhlář - dřevěné konstrukce Zedník Instalatér Zednické práce Zámečnické práce a údržba Kuchařské práce Celkem

15 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1. Právní předpisy: 231 až 235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (Zvýšení kvalifikace, Prohlubování klasifikace), 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (Další vzdělávání pedagogických pracovníků), Čl. 8 Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j / , (Povinnosti pedagogických pracovníků), Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, studium k prohlubování odborné kvalifikace), Výklad MŠMT ČR k ustanovení 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, č.j.: / (Samostudium) Organizační zajištění dalšího vzdělávání Nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků shromažďují vedoucí jednotlivých úseků, kteří je po projednání v metodických komisích předávají dále ZŘ Mgr. Karlu Volnému a ing. Oldřichovi Hruzíkovi. Ti zároveň ověřují, zda se jedná o akce, které mají platnou akreditaci MŠMT. Pomocí nástěnky, informačních tabulí a www stránek škola informuje pedagogické pracovníky o jednotlivých akcích. Jde-li o mimořádný zájem školy, vedení školy osobně projedná s pedagogickými pracovníky případnou účast. Přihlášky na akce vyplňují pedagogičtí pracovníci samostatně v písemné nebo elektronické podobě. Pedagogičtí pracovníci mohou využívat nabídky KVIC nebo nabídky dalších akreditovaných pracovišť. Povolení jednotlivých akcí provádí ředitel školy s tím, že přihlédne k: potřebnosti školy, počtu akcí, kterých se pedagogický pracovník zúčastnil za pololetí, časové náročnosti akcí (potřeba suplování za nepřítomné učitele), finanční náročnosti akce. Samostudium je pedagogickým pracovníků udělováno výhradně v době mimo školní vyučování, jestliže to umožňují provozní podmínky. Každý z pedagogických pracovníků se zúčastní minimálně 1 vzdělávací akce za školní rok Priority DVPP : Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti RVP, tvorby ŠVP a nových metod práce Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informatiky: a) výukový software EDU Base 2 - jeho využívání při instruktážích, diagnostice a tvorbě výukových materiálů (skripta, výukové listy apod.) b) grafické software CAD - Solid Works, Solid CAM, ArchiCad 13, ProfiCad, Eagle, Viskon, TechCon, Pinacle studio 9 a 10 15

16 Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou vyučují Další prohloubení odbornosti pedagogických pracovníků v moderních technologiích Orientace, získávání poznatků ze školení absolvovaných ve vzdělávacích programech a projektech ESF ( OPVK, ROP NUTS II. Moravskoslezsko, UNIV 2 aj.) Školení a vzdělávání v rámci přípravy a realizace Nové maturitní zkoušky a Nové závěrečné zkoušky 7.4. Okruhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: pracovně právní problematika školy základní orientace ve školských předpisech evaluační hodnocení školy vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti jazyků školení software EduBase 1 a 2 školení software Solid Works a Solid CAM školení software ArchiCad 14 a VisKon 4 školení software ProfiCAd a Eagle školení software TechCon, Pinacle studio 9 a 10, Zoner 13 semináře z oblasti pedagogiky a metodiky OV a PV školení, kurzy a semináře dle odbornosti jednotlivých VUOV, UOV a UPV školení BOZP a PO obnovovací zdravotnický kurz - dle potřeby školení a vzdělávání Nová maturitní zkouška a Nová závěrečná zkouška vysokoškolské vzdělávání pedagogických pracovníků V hodnoceném období vzrostl celkový počet proškolených pedagogických pracovníků školy. Na významném vzrůstu se především podílelo zapojení školy do projektů EU, z jehož zdrojů a v jehož rámci probíhala celá řada odborných a všeobecně vzdělávacích školení. Dalším faktorem pak byla příprava Nové maturitní zkoušky a Nové závěrečné zkoušky. Z údajů je zřejmé, že nejčastější formou vzdělávání jsou odborná školení ke zkvalitnění a seznámení se s novými pracovními postupy, metodami a technologiemi. Z úseku teoretického vyučování bylo proškoleno 41 pracovníků, z úseku OV pak 34 učitelů OV a PV (nová maturita, jazyky,odborná školení atd.) Absolvovanými školeními se výrazně zkvalitnila zejména úroveň přípravy a výuky v oblastech: instalatérské činnosti a svařování plastových materiálů zateplovacích systémů 16

17 suché výstavby (sádrokartón, cetris, velux aj.) výpočetní techniky ve výuce odborných předmětů (software Edu Base, Solid Works, Solid CAM, XILOG, ArchiCad, VisKon, ProfiCad, Eagle a další) 8. Prevence sociálně patologických jevů Naše vzdělávací zařízení se nachází v obytné části města nedaleko centra. Jedná se o komplex, který byl vybudován před čtyřiceti lety a původně byl využíván pro výuku i jako ubytovací zařízení pro tehdy preferované hornické učně. Dnes je část objektu využívána i komerčně. Součástí je i soukromá střední škola. Do areálu, který je rozsáhlejší než obdobná zařízení musí být umožněn stálý přístup široké veřejnosti. Jedna budova byla upravena z ubytovacího zařízení a pro výuku není zcela vyhovující. Samotní studenti jsou převážně chlapci ve věku od 15 do 20 let, studující především technické obory. Každoročně také dochází k zhruba třetinové obměně studentů. Na škole studuje velmi široké spektrum žáků, co se týká mentální úrovně. Na jedné straně jsou zde studenti, kteří mají ambice studovat dále na vysoké škole. Na druhé straně jsou studenti, kteří přicházejí ze speciálních škol a jen velice obtížně zvládají i méně náročné učební plány. Některé z těchto výše uvedených skutečností do určité míry komplikují realizaci strategie v oblasti prevence sociálně patologických jevů Cíle strategie Dlouhodobé cíle výchova ke zdravému životnímu stylu rozvoj sociálních kompetencí 17

18 informační systém prevence Střednědobé cíle zapojování rodin do života škol zavádění a realizace nových metod při sledování rizikového chování začlenění Školní preventivní strategie do školního vzdělávacího programu 8.2. Prevence sociálně patologických jevů Zahrnuje především tyto oblasti: násilí a šikanování záškoláctví kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus užívání návykových látek, anabolik, medikamentů a dalších látek virtuální drogy a patologické hráčství divácké násilí komerční sexuální zneužívání dětí syndrom týraných a zneužívaných dětí Obecně se dá tedy hovořit o boji proti sociálně patologickým jevům, které se vyskytují ve školách v celém jejich spektru Personální zajištění Metodik prevence sociálně patologických jevů Vytváří na škole ve spolupráci s výchovným poradcem a vedením školy preventivní strategii a programy a podílí se na jejich realizaci. Komunikuje s učiteli zejména v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti prevence. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu a během šk. Roku se dále vzdělává - účastní různých seminářů a konferencí s tématikou sociálně patologických jevů (podle aktuální nabídky) Výchovný poradce Koordinuje společně s metodikem aktivity v oblasti prevence. Nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na žáky, kteří jsou nějakým způsobem ohroženi nebo mají problémy v komunikaci s druhými. Učitelé informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, o potížích žáka (osobnostních, rodinných), neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádežích ve třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci Pedagogičtí pracovníci V rámci výuky se věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy a navrhují opatření. Pedagogové i nepedagogičtí pracovníci jsou postupně seznamováni s vývojem v oblasti prevence sociálně patologických jevů Aktivity strategie prevence Prevence se zaměřuje na všechny žáky, přičemž u nastupujících ročníků je to především adaptace na nové podmínky a u vyšších pak příprava na další vzdělávací nebo profesní kariéru. Aktivity se dále realizují v jednotlivých vyučovaných předmětech Jednorázové aktivity přednášky a besedy s tématikou z oblasti prevence. Některé akce jsou již tradiční, uskutečňují se pravidelně. 18

19 pobytové a sportovně relaxační programy - účast a pobyt u moře na horách nebo v kempu, kde se mezi sebou seznamují blíže a zároveň si také osvojují návyky jak se o sebe postarat bez přítomnosti rodičů. V následujících létech škola plánuje rozšířit tyto pobyty i pro sociálně slabší studenty spolupráce s institucemi - škola spolupracuje s PPP ve F-M, PČR ve F-M, Magistrátem města F-M, Renarkonem a dalšími zainteresovanými institucemi. spolupráce s rodiči - ta je zajištěna přes ped.pracovníky, kteří zejména na třídních schůzkách informují rodiče o Minimálním preventivním programu, práci metodika prevence a výchovných poradců. Škola se stále snaží o co nejlepší informovanost rodičů do budoucna to bude i program Bakaláři (zpřístupnění známek a absence studentů rodičům po internetu). volnočasové aktivity studentů - studentům je každoročně nabízená účast v několika zájmových kroužcích a nepovinných předmětech jako jsou florbal, košíková, míčové hry, volejbal, umělecký nebo počítačový kroužek, během roku jsou pořádány sportovní a kulturní akce i vzdělávací zájezdy, studenti navštěvují divadla, koncerty a výstavy v rámci různých předmětů, účastní se exkurzí, besed a soutěží, olympiád. Dále je to účast v jazykových kurzech, možnost využití knihovny a organizace a pomoc při charitativních akcích poradenské služby a informační tabule - podle zájmu a potřeb jsou studentům a jejich rodičům poskytovány poradenské a informační služby při osobních konzultacích nebo na internetových stránkách školy a na nástěnce prevence Závěr Skutečnost, že sociálně patologické jevy jsou realitou naší společnosti, je asi všem známá. Nejsnáze podlehne pokušení právě mladý člověk. Přes veškerou snahu se i v našem školském zařízení sociálně patologické jevy vyskytují. Pro řešení složitějších prohřešků žáků jmenoval ředitel školy výchovnou komisi, která pracovala ve složení: Předseda komise - Mgr. Radim Swatosch Členové - Ondřej Hanák - Mgr. Jaroslav Žigo Komise se pravidelně schází v termínech stanovených sdělením ředitele školy. Jejich výčet za minulý školní rok byl v rámci dotazníku zaslán PPP ve F-M. Velmi dobře lze hodnotit fakt, že za minulý školní rok nebylo na škole zaznamenáno chování, či jednání, které by mělo charakter trestného činu, řešila se především neomluvená absence, kouření v areálu školy, požití alkoholu a lehčí forma šikany. 9. Mimoškolní aktivity 9.1. Účast a výsledky na soutěžích TV 2010/2011 Kategorie V. chlapci Školní kola Futsal soutěže se zúčastnilo - 12 tříd / 73 studentů/ Skok vysoký soutěže se zúčastnilo - 21 soutěžících Okresní kola sport počet zúč. druž. umíst. SŠED FM Florbal Středoškolský pohár v atletice Futsal Přespolní běh Házená Nohejbal trojic Silový čtyřboj 1.a Šplh

20 Házená Futsal Silový čtyřboj 3.a Šplh Republikové finále Šplh Bodovací tabulka všech sportovních soutěží pro region F-M ve šk. roce 2010/ viz příloha č PK TV SŠED - pořadatelé sportovních soutěží okresní kola: Házená, Šplh, Silový čtyřboj, Futsal, krajská kola: Házená, Šplh, Silový čtyřboj, Futsal republikové finále: Šplh 9.3. Sportovní a zájmové kroužky Na škole pracovaly sportovní kroužky sálové kopané, florbalu, košíkové a plavání pod vedením Mgr. Frkala, PaedDr. Šponera a Mgr. Moniky Hrubé. Kroužek uměleckého truhlářství pod vedením pana Dis. Vladimíra Švidrnocha 9.4. Organizace sportovních kurzů lyžařské kurzy (2 turnusy - vedoucí Mgr. Frkal a Mgr. Monika Hrubá) 9.5. Činnost předmětové komise TV Práce předmětové komise se řídila ročním plánem práce. Na svých pravidelných jednáních řešila především kvalitu výuky všech forem TV, kádrové zabezpečení vedení a organizování výše uvedených akcí a kurzů a zlepšení materiálně technické stránky výuky tělesné výchovy. 10. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Kontrolní činnost školy v oblasti výchovně vzdělávací zajišťuje Česká školní inspekce, která v průběhu školního roku 2010/2011 neprováděla žádné kontrolní šetření. 11. Základní údaje o hospodaření školy v roce Rozpis závazných ukazatelů roku

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014-2015 Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014-2015 Ve Frýdku-Místku 15.10.2015 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA STŘEDNÍ ŠKOLE ELEKTROSTAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ VE FRÝDKU MÍSTKU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA STŘEDNÍ ŠKOLE ELEKTROSTAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ VE FRÝDKU MÍSTKU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STRATEGIE S t řední šk ol a el ektrostaveb ní a d řev o zp ra cu jí cí, Frýdek - Místek, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA STŘEDNÍ ŠKOLE ELEKTROSTAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ VE FRÝDKU

Více

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Zaměření: Strojírenské práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Motivační název Strojírenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba

Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Zaměření: Dřevěné konstrukce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Motivační název Dřevěné

Více

Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Stavební obory - tesař

Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Stavební obory - tesař Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Stavební obory - tesař I. Hlavní okruhy vyučovaných pracovních dovedností dle ročníků: 1. ročník - ruční opracování

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Kompletní ŠVP 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Kompletní ŠVP 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Kompletní ŠVP 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Zaměření: Elektrotechnik Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Motivační název Elektrotechnik Platnost

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní vzdělávací program 36-67-E/01 Zednické práce

Školní vzdělávací program 36-67-E/01 Zednické práce Školní vzdělávací program 36-67-E/01 Zednické práce Zaměření: Zednické práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-67-E/01 Zednické práce Motivační název Zednické práce Platnost od

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

STRUKTURA ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA STŘEDNÍ ŠKOLE ELEKTROSTAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ VE FRÝDKU MÍSTKU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

STRUKTURA ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA STŘEDNÍ ŠKOLE ELEKTROSTAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ VE FRÝDKU MÍSTKU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 S t řední šk ol a el ektrostaveb ní a d řev o zp ra cu jí cí, Frýdek - Místek, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek STRUKTURA ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA STŘEDNÍ ŠKOLE ELEKTROSTAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Koncepce rozvoje školy na léta

Koncepce rozvoje školy na léta Koncepce rozvoje školy na léta 2016 2020 V Krnově dne 01. 09. 2015. Projednáno ve školské radě dne 15. 10. 2015. Strana 1 Obsah Úvod... 3 1. Oblast vzdělávání... 4 2. Lidské zdroje... 5 3. Materiálně technické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. Tento dokument je závazný pro zaměstnance Střední školy energetické a stavební, příspěvková organizace (dále jen škola). 2. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-47-M/01 Stavebnictví Motivační název Pozemní stavitelství Platnost

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace. Mírová 3/630, Opava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace. Mírová 3/630, Opava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Mírová 3/630, 746 66 Opava Identifikátor školy: 600 017 389 Termín konání

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark Identifikátor školy: 600 016 510 Termín

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Školní vzdělávací program H/01 Elektrikář

Školní vzdělávací program H/01 Elektrikář Školní vzdělávací program 26-51-H/01 Elektrikář Zaměření: Slaboproudá zařízení Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 26-51-H/01 Elektrikář Motivační název Slaboproudá zařízení Platnost

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více