VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace"

Transkript

1 Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok Ve Frýdku-Místku Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich

2 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě pracovníků školy dne Výroční zpráva školy byla projednána a schválena ve Školské radě školy dne Školská rada nemá připomínek a doporučuje k předložení zřizovateli. 2

3 Obsah: Strana 1. Základní údaje o škole 4 2. Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2010/ Charakteristika školy 7 4. Údaje o pracovnících školy, kvalifikaci a způsobilosti 9 5. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2011/ Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Prevence sociálně patologických jevů Mimoškolní aktivity Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Příloha č.1 Umístění žáků na soutěžích Příloha č.2 Příprava a organizování soutěží Příloha č.3 Projekty a programy Příloha č.4 Další aktivity školy Příloha č.5 III. Ročník soutěže o nejvšestrannější školu - okres Frýdek-Místek 26 3

4 1. Základní údaje o škole Plný název školy: Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace IZO: Identifikátor zařízení: IČ : DIČ: CZ Adresa školy: Pionýrů 2069, Frýdek-Místek Právní forma školy: příspěvková organizace s právní subjektivitou Zřizovatel : Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČO: ul. 28. října Ostrava Zahájení činnosti školy: Tel.: , Fax: Web: Odloučená pracoviště: Žižkova 684, Frýdlant nad Ostravicí Tel.: Vedení školy: Ředitel: Statutární zástupce ředitele: Zástupce pro praktické vyučování: Zástupce pro teoretické vyučování: Mgr. Petr Solich PaedDr. Zdeněk Horák Mgr. Karel Volný Ing. Oldřich Hruzík, CSc. Školská rada: Předseda: Místopředseda: Ing. Oldřich Hruzík, CSc. Josef Šebesta Členové z řad pedagogických pracovníků: Ing. Oldřich Hruzík, CSc. Ing. Jana Srovnalová Jiří Javorek Členové z řad zákonných zástupců žáků nebo zletilých žáků: Kamila Mičková Radek Šplíchal Václav Husník Členové jmenováni Moravskoslezským krajem: Mgr. Josef Šebesta Ing. Pavel Řehák Renáta Hrstková 4

5 2. Přehled oborů vzdělání, vyučovaných ve škol. roce 2010/2011 V tomto školním roce jsme úspěšně dokončili realizaci ŠVP ve všech E oborech a tím naplnili jednu z významných etap dlouhodobého záměru rozvoje školy. Intenzivní práce všech pracovníků a efektivní koordinace jednotlivých činností nám umožnila nejen připravit ŠVP, ale zahájit podle nich i výuku v poměrně početně plných třídách. To považujeme vzhledem k současné tíživé situaci v přijímání nových žáků (zejména v učebních oborech) za velký úspěch. Profilující jsou čtyřleté a tříleté obory s níže uvedeným zaměřením: Elektro Stavba Dřevo 2.1. Vyučované obory k (dle výpisu správního řízení č.j.: 1882/ ) Kód oboru Název oboru E Zámečník, zámečnické práce a údržba E/004 Zámečnické práce a údržba (denní studium) L Elektrotechnika L/501 Elektrotechnika (denní studium, nástavbové) L/501 Elektrotechnika (dálkové studium, nástavbové) M Elektrotechnika M/002 Elektrotechnika (denní studium) M/01 Elektrotechnika (studium denní) L Elektronika L/001 Mechanik elektronik (denní studium) H Elektrikář, elektrotechnické práce H/002 Elektrikář - slaboproud (denní studium) H/003 Elektrikář - silnoproud (denní studium) H/01 Elektrikář (denní studium) H/02 Elektrikář silnoproud (denní studium) L Nábytkářství L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba (denní studium, nástavbové) L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba (dálkové studium, nástavbové) 5

6 33-42-M Nábytkářství M/003 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní studium) M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní studium) H Truhlář, truhlářské práce H/001 Truhlář (denní studium) H/01 Truhlář (denní studium) L Stavební provoz L/502 Stavební provoz (denní studium, nástavbové) L/502 Stavební provoz (dálkové studium, nástavbové) M Stavebnictví M/001 Stavebnictví (denní studium) M/01 Stavebnictví (denní studium) H Instalatér, instalatérské práce H/001 Instalatér (denní studium) H/01 Instalatér (denní studium) E Malíř-natěrač, malířské a natěračské práce E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce (denní studium) H Tesař, tesařské práce H/001 Tesař (denní studium) H/01 Tesař (denní studium) H Suché montáže H/001 Montér suchých staveb (denní studium) E Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce E/001 Zednické práce (denní studium) H Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce H/001 Zedník (denní studium) H/01 Zedník (denní studium) E Kuchař číšník, práce ve společném stravování E/01 Stravovací a ubytovací služby (denní studium) E Kuchař, kuchařské práce E/001 Kuchařské práce (denní studium) 6

7 3. Charakteristika školy 3.1. Základní směry koncepce rozvoje školy Specializace a profilace studijních a učebních oborů elektro-stavebním a dřevozpracujícím směrem - vzájemně propojený systém tří a čtyřletých učebních a studijních oborů včetně nástavbového studia. V návaznosti na trvale rostoucí zájem z řad absolventů ZŠ pevně zakotvit do vzdělávacího programu školy nové maturitní obory SOŠ a dosáhnout tak kvalitativního posunu v nabídce úrovně vzdělání. To vše při striktním dodržování pravidel profilace školy, potřeb trhu práce a úrovně poptávky absolventů. Maximální zpřístupnění nástavbového studia absolventům učebních oborů. Modernizací technologického vybavení a cíleným zvyšováním kvalifikací pedagogických pracovníků postupně zvyšovat kvalitu výuky ve všech vyučovaných oborech. Rozšíření počtu multimediálních a odborných učeben v teoretickém i praktickém vyučování s maximálním využitím výpočetní techniky. Podstatné zvýšení úrovně výuky ICT důsledným rozpracováním a dodržováním plánu ICT. Rozvoj dalšího vzdělávání: a) rozšíření nabídky a propojení počátečního a dalšího vzdělávání b) vznik regionálního vzdělávacího centra ve vybraných oborech V rámci propojení počátečního a dalšího vzdělávání a v souvislosti s tvorbou ŠVP vytvořit ve vybraných oborech modulární uspořádaní vzdělávacích programů ve studijní nabídce tak, abychom umožnili získat dílčí nebo plnou kvalifikaci a státem získaný stupeň vzdělání v rámci dalšího vzdělávání při uznání dosaženého vzdělání i zkušeností nabytých praxí - zapojení do projektu UNIV a UNIV 2. Chceme tím zvětšit nabídku kratších forem vzdělávání s možností dílčí certifikace nebo většího uplatňování individuálních studijních plánů, které budou brát ohled na dosažené znalosti a dovednosti studentů! Záměr předpokládá plné využití potenciálu infrastruktury, odborné kvalifikace a vybavení, které má naše škola k dispozici a úspěšné smluvní spolupráce s cechy, zaměstnavateli a významnými firmami působícími ve vyučovaných oborech (např. Schneider electric, Elko, ABB, Rehau, Rigips, Velux, Alseko, Cetris, Primalex, AMF, Viadrus, Grundfos, Vodotop Liberda, Korado, IMI international, Cechy sádrokartonářů, obkladačů, instalatérů, zateplovacích systémů). Maximálně (dle možností) využívat prostředky ESF podáváním vlastních a partnerskou účastí na cizích projektech. Škola nabízí ucelený blok vzdělávacích aktivit členěných do jednotlivých oblastí. Je to jednak denní studium, studium při zaměstnání, v oblasti celoživotního vzdělávání rekvalifikační kurzy, přednášky z odborné problematiky apod. pro sociální partnery regionu, se kterými je škola v úzkém kontaktu. V rámci projektů realizovaných z prostředků EU a státního rozpočtu ČR se škola postupně profiluje jako centrum dalšího vzdělávání ve stavebních, dřevozpracujících a elektro oborech. Při moderním pojetí výuky klade důraz na předávání odborných vědomostí, praktických dovedností a budování celkové osobnosti žáka. 7

8 3.2. Inovační a materiálně-technická oblast dle plánu a dlouhodobého záměru školy Nejvýznamnější akce v hodnoceném období: Dokončení projektu Vybavení oborových centerdřevoobráběcí CNC stroje instalací tříosého CNC centra TECH 2Z v areálu školy ve Frýdku-Místku, čtyřosého CNC stroje ve středisku Frýdlant nad Ostravicí a zahájení výuky CNC řízení a obrábění v H a M oborech. Dokončení učebny Automatizace a řízení na 1. patře budovy C v rámci projektu ROP Elektrotechnická centra. Dokončení podstatné části projektu Elektrotechnická centra v hodnotě ,- Kč na 1. patře budovy C Při postupném zdokonalování a vybavování školy jsme i nadále spolupracovali s ostatními sociálními partnery a zejména s význačnými firmami regionu. Po dokončení zateplení obvodového pláště školy včetně výměny oken a úprav otopného systému škola dále realizovala rekonstrukci elektroinstalace v přízemí a 1. patře hlavní budovy A. V průběhu prázdnin byla rovněž realizována rekonstrukce hlavní vrátnice a celého vstupního traktu školy. 8

9 4. Údaje o pracovnících školy, kvalifikaci a způsobilosti 4.1. Počty pracovníků (osob/přepočtených pracovníků) k Školní rok 2009/2010 Hlavní činnost 2009/2010 Hlavní + doplňková činnost Pedagogů celkem 93 / 84, / 84,405 učitelů 55 / 51, / 51,868 učitelů odborného výcviku 38 / 32, / 32,537 Nepedagogičtí celkem 35 / 33,34 41 / 40,715 ostatní (správní + THP) 27 / 25,9 33 / 32,715 pracovníci školní jídelny 8 / 7,44 8 / 8 Zaměstnanců celkem 128 / 117, / 125, Odborná a pedagogická způsobilost V souladu s dlouhodobým záměrem zvýšit splnění všech kvalifikačních znaků pedagogických pracovníků je zpracován a s pracovníky projednán nástup zahájení studia. Ve školním roce 2010/2011 nastoupilo k rozdílným formám studia níže uvedený počet pracovníků - viz. tab. č.1 Pokud jde o doplnění vzdělání je z údajů zřejmé, že doplňkové pedagogické vzdělání a speciální pedagogika u oborů se specifickými vzdělávacími potřebami je nejčastěji chybějícím kvalifikačním znakem u nových pracovníků. Všichni absolventi vysokoškolského studia technických směrů, kteří nastoupí jako pedagogičtí pracovníci si musí toto studium doplňovat. Tabulka č. 1 Doplnění vzdělání u pedagogických pracovníků VŠ USO SO Výuční list DPS Speciální pedagog. Učitelé MOV Odborná pedagogická způsobilost je na úrovni průměru škol s obdobným zaměřením. Problémy jsou především v oblasti výuky tříletých učebních oborů, kde se nedaří zabezpečovat kvalifikované pracovníky. 9

10 Proti minulému roku jsme zaznamenali posun v oblasti doplnění vzdělání zejména u studia DPS, speciální pedagogiky a výučních listů. Noví pracovníci, kteří nesplňují odbornou a pedagogickou způsobilost budou vysláni ke studiu. Situace při doplňování kvalifikačních znaků pro učitele jazyků je obdobná jako v roce minulém, kde vysoké školy nevytváří potřebné možnosti pro zájemce. Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2010/2011 je vyjádřen v níže uvedené tabulce č.2. Kategorie pedagogických pracovníků Tabulka č. 2 Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce Z toho počet hodin dle zákona č. 563/204 Počet hodin dle zákona č. 563/ 2004 v % UTV (učitel teoretického vyučování) UOV (učitelé odborného výcviku) ,0 Škola celkem Tabulka č. 3 Skladba pedagogických pracovníků v závislosti na délce pedagogické praxe Vzdělání Praxe do roku Pedagogičtí Celkový pracovníci počet ÚSO/ DPS nad VŠ ÚSV SO Vyučen Ředitel a zástupci Učitelé všeob. předmětů Učitelé odbor. předmětů Učitelé TV a zástupci celkem UOV Zámečnické práce + Instalatér UOV elektro obory UOV dřevo obory UOV stavební obory UOV obchod a služby Učitelé odborného výcviku celkem Celkem

11 Z tabulky a grafů je zřejmé, že v některých profesích převládají pracovníci s dlouholetou praxí, což na druhé straně signalizuje, že ubývá mladých, nově přicházejících pracovníků. Jako na všech školách tak i na SŠED F-M zejména na úseku TV je vyšší počet pedagogických pracovníků v kategoriích nad 15 let a výše, kteří postupně odcházejí do důchodu. Škola se s touto skutečností vyrovnává a postupně zaplňuje mezery po zkušených pracovnících odcházejících do důchodu mladými perspektivními a odborně znalými pracovníky jak na úseku školy tak i praktického vyučování, což se již začíná ve skladbě pedagogických pracovníků pozitivně projevovat - zejména na úseku učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. Dále viz výše uvedený grafický přehled. 5. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 proběhlo plně v souladu s novelizovanou legislativou (novela školského zákona č. 49/2009 Sb.,) a vnitřními právními normami (sdělení ředitele školy). Vzhledem k minulým školním rokům jsme věnovali mimořádnou pozornost legislativní přípravě, realizaci, ale i výstupním procedurám v procesu přijímacího řízení. Vsadili jsme opět na jednoduchost a pravdivost sdělení pro uchazeče a rodiče. Základem byla tradičně osobní jednání s rodiči uchazečů, která většinou probíhala formou hromadných, skupinových i individuálních schůzek. Možnost verifikace podávaných informací byla ve všech fázích PŘ pro uchazeče i jejich rodiče pilířem oboustranné důvěry. Tyto formy komunikace probíhaly již od první etapy přijímacího řízení, tedy v době vydání sdělení ředitele k průběhu přijímacího řízení. 11

12 Nutno také uvést, že během přípravného období (podzim, zima) jsme tradičně využívali doprovodné a podpůrné prostředky prezentace, které také sehrály pozitivní úlohu. Mezi ně patřily prezentační akce (burzy oborů), běžné komunikační kanály (internet, tiskoviny atd.), dny otevřených dveří, přednášková činnost pro ZŠ a spolupráce s ÚP Frýdek-Místek. To vše bylo možné jen při flexibilitě odpovědných pracovníků v čele s Bc. Stanislavem Míšou. V tomto školním roce jsme již podruhé upustili od PZ a vsadili na prospěchová kritéria ze ZŠ. Závěrem můžeme konstatovat, i přes nové podmínky PŘ, vycházející ze školského zákona, byl celý obsah i průběh přijímacího řízení zcela průkazný, veden v souladu s novou legislativou. To dokazuje hlavně fakt, že nebylo evidováno žádné procedurální ani právní pochybení v PŘ ze strany školy a především pak v procesu PŘ byly plně zajištěny plánované cílové kapacity takřka u všech oborů vzdělávací nabídky. Přijímací řízení lze tedy jednoznačně hodnotit jako mimořádně úspěšné Výsledky přijímacího řízení - školní rok 2011/2012 Název oboru Přijímací řízení k Počet přihlášených Počet přijatých Nábytkářská a dřevařská výroba Elektrotechnika Stavebnictví Elektrikář - slaboproud Elektrikář - silnoproud Instalatér Zedník Truhlář Zámečnické práce a údržba Zednické práce Stravovací a ubytovací služby Elektrotechnika - denní nástavbové studium Elektrotechnika - dálkové nástavbové studium Dřevařská a nábytkářská výroba - denní nástavbové studium Dřevařská a nábytkářská výroba - dálkové nástavbové studium Stavební provoz

13 6. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2010/2011 za II. pololetí Denní studium Žáci celkem Prospěch Neklasifikováno Průměrný prospěch Průměrná absence na žáka (hod.) 3 a 4 leté PV P N Omluvená Neomluvená 1. ročník , ,45 2. ročník ,54 62,5 2,4 3. ročník , ,55 4. ročník , ,2 Celkem ,64 76,625 4,65 Nástavbové studium Žáci celkem Prospěch Neklasifikováno Průměrný prospěch Průměrná absence na žáka (hod.) 2 a 3 leté PV P N Omluvená Neomluvená Denní , ,2 Dálkové ,72 17,2 0 Celkem ,825 34,6 6, Celkové výsledky maturitních a závěrečných zkoušek Vyhodnocení maturitních zkoušek Třída Obor celkem ke zkoušce prospělo s vyznamenáním Ústní zkouška prospělo neprospělo zkoušku nekonalo SE 4 Elektrotechnika SD 4 Dřevařská a nábytkářská výroba ST 4 Stavebnictví NE 2 Elektrotechnika - nástavba denní ND 2 Nábytkářská a dřevařská výroba DDES3 Elektrotechnika - dálková Celkem

14 Vyhodnocení závěrečných zkoušek učebních oborů včetně opravných zkoušek Obor celkem konalo zkoušku prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo zkoušku nekonalo Elektrikář - slaboproud Elektrikář - silnoproud Truhlář - dřevěné konstrukce Zedník Instalatér Zednické práce Zámečnické práce a údržba Kuchařské práce Celkem

15 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1. Právní předpisy: 231 až 235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (Zvýšení kvalifikace, Prohlubování klasifikace), 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (Další vzdělávání pedagogických pracovníků), Čl. 8 Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j / , (Povinnosti pedagogických pracovníků), Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, studium k prohlubování odborné kvalifikace), Výklad MŠMT ČR k ustanovení 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, č.j.: / (Samostudium) Organizační zajištění dalšího vzdělávání Nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků shromažďují vedoucí jednotlivých úseků, kteří je po projednání v metodických komisích předávají dále ZŘ Mgr. Karlu Volnému a ing. Oldřichovi Hruzíkovi. Ti zároveň ověřují, zda se jedná o akce, které mají platnou akreditaci MŠMT. Pomocí nástěnky, informačních tabulí a www stránek škola informuje pedagogické pracovníky o jednotlivých akcích. Jde-li o mimořádný zájem školy, vedení školy osobně projedná s pedagogickými pracovníky případnou účast. Přihlášky na akce vyplňují pedagogičtí pracovníci samostatně v písemné nebo elektronické podobě. Pedagogičtí pracovníci mohou využívat nabídky KVIC nebo nabídky dalších akreditovaných pracovišť. Povolení jednotlivých akcí provádí ředitel školy s tím, že přihlédne k: potřebnosti školy, počtu akcí, kterých se pedagogický pracovník zúčastnil za pololetí, časové náročnosti akcí (potřeba suplování za nepřítomné učitele), finanční náročnosti akce. Samostudium je pedagogickým pracovníků udělováno výhradně v době mimo školní vyučování, jestliže to umožňují provozní podmínky. Každý z pedagogických pracovníků se zúčastní minimálně 1 vzdělávací akce za školní rok Priority DVPP : Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti RVP, tvorby ŠVP a nových metod práce Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informatiky: a) výukový software EDU Base 2 - jeho využívání při instruktážích, diagnostice a tvorbě výukových materiálů (skripta, výukové listy apod.) b) grafické software CAD - Solid Works, Solid CAM, ArchiCad 13, ProfiCad, Eagle, Viskon, TechCon, Pinacle studio 9 a 10 15

16 Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou vyučují Další prohloubení odbornosti pedagogických pracovníků v moderních technologiích Orientace, získávání poznatků ze školení absolvovaných ve vzdělávacích programech a projektech ESF ( OPVK, ROP NUTS II. Moravskoslezsko, UNIV 2 aj.) Školení a vzdělávání v rámci přípravy a realizace Nové maturitní zkoušky a Nové závěrečné zkoušky 7.4. Okruhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: pracovně právní problematika školy základní orientace ve školských předpisech evaluační hodnocení školy vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti jazyků školení software EduBase 1 a 2 školení software Solid Works a Solid CAM školení software ArchiCad 14 a VisKon 4 školení software ProfiCAd a Eagle školení software TechCon, Pinacle studio 9 a 10, Zoner 13 semináře z oblasti pedagogiky a metodiky OV a PV školení, kurzy a semináře dle odbornosti jednotlivých VUOV, UOV a UPV školení BOZP a PO obnovovací zdravotnický kurz - dle potřeby školení a vzdělávání Nová maturitní zkouška a Nová závěrečná zkouška vysokoškolské vzdělávání pedagogických pracovníků V hodnoceném období vzrostl celkový počet proškolených pedagogických pracovníků školy. Na významném vzrůstu se především podílelo zapojení školy do projektů EU, z jehož zdrojů a v jehož rámci probíhala celá řada odborných a všeobecně vzdělávacích školení. Dalším faktorem pak byla příprava Nové maturitní zkoušky a Nové závěrečné zkoušky. Z údajů je zřejmé, že nejčastější formou vzdělávání jsou odborná školení ke zkvalitnění a seznámení se s novými pracovními postupy, metodami a technologiemi. Z úseku teoretického vyučování bylo proškoleno 41 pracovníků, z úseku OV pak 34 učitelů OV a PV (nová maturita, jazyky,odborná školení atd.) Absolvovanými školeními se výrazně zkvalitnila zejména úroveň přípravy a výuky v oblastech: instalatérské činnosti a svařování plastových materiálů zateplovacích systémů 16

17 suché výstavby (sádrokartón, cetris, velux aj.) výpočetní techniky ve výuce odborných předmětů (software Edu Base, Solid Works, Solid CAM, XILOG, ArchiCad, VisKon, ProfiCad, Eagle a další) 8. Prevence sociálně patologických jevů Naše vzdělávací zařízení se nachází v obytné části města nedaleko centra. Jedná se o komplex, který byl vybudován před čtyřiceti lety a původně byl využíván pro výuku i jako ubytovací zařízení pro tehdy preferované hornické učně. Dnes je část objektu využívána i komerčně. Součástí je i soukromá střední škola. Do areálu, který je rozsáhlejší než obdobná zařízení musí být umožněn stálý přístup široké veřejnosti. Jedna budova byla upravena z ubytovacího zařízení a pro výuku není zcela vyhovující. Samotní studenti jsou převážně chlapci ve věku od 15 do 20 let, studující především technické obory. Každoročně také dochází k zhruba třetinové obměně studentů. Na škole studuje velmi široké spektrum žáků, co se týká mentální úrovně. Na jedné straně jsou zde studenti, kteří mají ambice studovat dále na vysoké škole. Na druhé straně jsou studenti, kteří přicházejí ze speciálních škol a jen velice obtížně zvládají i méně náročné učební plány. Některé z těchto výše uvedených skutečností do určité míry komplikují realizaci strategie v oblasti prevence sociálně patologických jevů Cíle strategie Dlouhodobé cíle výchova ke zdravému životnímu stylu rozvoj sociálních kompetencí 17

18 informační systém prevence Střednědobé cíle zapojování rodin do života škol zavádění a realizace nových metod při sledování rizikového chování začlenění Školní preventivní strategie do školního vzdělávacího programu 8.2. Prevence sociálně patologických jevů Zahrnuje především tyto oblasti: násilí a šikanování záškoláctví kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus užívání návykových látek, anabolik, medikamentů a dalších látek virtuální drogy a patologické hráčství divácké násilí komerční sexuální zneužívání dětí syndrom týraných a zneužívaných dětí Obecně se dá tedy hovořit o boji proti sociálně patologickým jevům, které se vyskytují ve školách v celém jejich spektru Personální zajištění Metodik prevence sociálně patologických jevů Vytváří na škole ve spolupráci s výchovným poradcem a vedením školy preventivní strategii a programy a podílí se na jejich realizaci. Komunikuje s učiteli zejména v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti prevence. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu a během šk. Roku se dále vzdělává - účastní různých seminářů a konferencí s tématikou sociálně patologických jevů (podle aktuální nabídky) Výchovný poradce Koordinuje společně s metodikem aktivity v oblasti prevence. Nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na žáky, kteří jsou nějakým způsobem ohroženi nebo mají problémy v komunikaci s druhými. Učitelé informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, o potížích žáka (osobnostních, rodinných), neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádežích ve třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci Pedagogičtí pracovníci V rámci výuky se věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy a navrhují opatření. Pedagogové i nepedagogičtí pracovníci jsou postupně seznamováni s vývojem v oblasti prevence sociálně patologických jevů Aktivity strategie prevence Prevence se zaměřuje na všechny žáky, přičemž u nastupujících ročníků je to především adaptace na nové podmínky a u vyšších pak příprava na další vzdělávací nebo profesní kariéru. Aktivity se dále realizují v jednotlivých vyučovaných předmětech Jednorázové aktivity přednášky a besedy s tématikou z oblasti prevence. Některé akce jsou již tradiční, uskutečňují se pravidelně. 18

19 pobytové a sportovně relaxační programy - účast a pobyt u moře na horách nebo v kempu, kde se mezi sebou seznamují blíže a zároveň si také osvojují návyky jak se o sebe postarat bez přítomnosti rodičů. V následujících létech škola plánuje rozšířit tyto pobyty i pro sociálně slabší studenty spolupráce s institucemi - škola spolupracuje s PPP ve F-M, PČR ve F-M, Magistrátem města F-M, Renarkonem a dalšími zainteresovanými institucemi. spolupráce s rodiči - ta je zajištěna přes ped.pracovníky, kteří zejména na třídních schůzkách informují rodiče o Minimálním preventivním programu, práci metodika prevence a výchovných poradců. Škola se stále snaží o co nejlepší informovanost rodičů do budoucna to bude i program Bakaláři (zpřístupnění známek a absence studentů rodičům po internetu). volnočasové aktivity studentů - studentům je každoročně nabízená účast v několika zájmových kroužcích a nepovinných předmětech jako jsou florbal, košíková, míčové hry, volejbal, umělecký nebo počítačový kroužek, během roku jsou pořádány sportovní a kulturní akce i vzdělávací zájezdy, studenti navštěvují divadla, koncerty a výstavy v rámci různých předmětů, účastní se exkurzí, besed a soutěží, olympiád. Dále je to účast v jazykových kurzech, možnost využití knihovny a organizace a pomoc při charitativních akcích poradenské služby a informační tabule - podle zájmu a potřeb jsou studentům a jejich rodičům poskytovány poradenské a informační služby při osobních konzultacích nebo na internetových stránkách školy a na nástěnce prevence Závěr Skutečnost, že sociálně patologické jevy jsou realitou naší společnosti, je asi všem známá. Nejsnáze podlehne pokušení právě mladý člověk. Přes veškerou snahu se i v našem školském zařízení sociálně patologické jevy vyskytují. Pro řešení složitějších prohřešků žáků jmenoval ředitel školy výchovnou komisi, která pracovala ve složení: Předseda komise - Mgr. Radim Swatosch Členové - Ondřej Hanák - Mgr. Jaroslav Žigo Komise se pravidelně schází v termínech stanovených sdělením ředitele školy. Jejich výčet za minulý školní rok byl v rámci dotazníku zaslán PPP ve F-M. Velmi dobře lze hodnotit fakt, že za minulý školní rok nebylo na škole zaznamenáno chování, či jednání, které by mělo charakter trestného činu, řešila se především neomluvená absence, kouření v areálu školy, požití alkoholu a lehčí forma šikany. 9. Mimoškolní aktivity 9.1. Účast a výsledky na soutěžích TV 2010/2011 Kategorie V. chlapci Školní kola Futsal soutěže se zúčastnilo - 12 tříd / 73 studentů/ Skok vysoký soutěže se zúčastnilo - 21 soutěžících Okresní kola sport počet zúč. druž. umíst. SŠED FM Florbal Středoškolský pohár v atletice Futsal Přespolní běh Házená Nohejbal trojic Silový čtyřboj 1.a Šplh

20 Házená Futsal Silový čtyřboj 3.a Šplh Republikové finále Šplh Bodovací tabulka všech sportovních soutěží pro region F-M ve šk. roce 2010/ viz příloha č PK TV SŠED - pořadatelé sportovních soutěží okresní kola: Házená, Šplh, Silový čtyřboj, Futsal, krajská kola: Házená, Šplh, Silový čtyřboj, Futsal republikové finále: Šplh 9.3. Sportovní a zájmové kroužky Na škole pracovaly sportovní kroužky sálové kopané, florbalu, košíkové a plavání pod vedením Mgr. Frkala, PaedDr. Šponera a Mgr. Moniky Hrubé. Kroužek uměleckého truhlářství pod vedením pana Dis. Vladimíra Švidrnocha 9.4. Organizace sportovních kurzů lyžařské kurzy (2 turnusy - vedoucí Mgr. Frkal a Mgr. Monika Hrubá) 9.5. Činnost předmětové komise TV Práce předmětové komise se řídila ročním plánem práce. Na svých pravidelných jednáních řešila především kvalitu výuky všech forem TV, kádrové zabezpečení vedení a organizování výše uvedených akcí a kurzů a zlepšení materiálně technické stránky výuky tělesné výchovy. 10. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Kontrolní činnost školy v oblasti výchovně vzdělávací zajišťuje Česká školní inspekce, která v průběhu školního roku 2010/2011 neprováděla žádné kontrolní šetření. 11. Základní údaje o hospodaření školy v roce Rozpis závazných ukazatelů roku

Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba

Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Zaměření: Dřevěné konstrukce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Motivační název Dřevěné

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-47-M/01 Stavebnictví Motivační název Pozemní stavitelství Platnost

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní vzdělávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika

Školní vzdělávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika Školní vzdělávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: Výpočetní technika a automatizace Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 26-41-M/01 Elektrotechnika Motivační název Výpočetní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více