STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ 628 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1

2 O B S A H 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Seznam schválených oborů vzdělání Schválené učební dokumenty PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Seznam zaměstnanců školy v období až PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ kolo přijímacího řízení kolo přijímacího řízení Stav po všech kolech přijímacího řízení ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Stav žáků a tříd k datu Předpoklady pro další léta Výsledky vzdělávání a výchovy Za 1. pololetí Za 2. pololetí Konání opravných zkoušek Udělená výchovná opatření Maturitní zkoušky Jarní období Podzimní období Přihlášky na vysoké školy ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Vyhodnocení preventivního programu 2012/2013 zaměřeného na rizikové chování Prevence rizikového chování kulturní akce DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení DVPP ve škole ve školním roce 2011/ Ostatní vzdělávání ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Nepovinné předměty a kroužky Zahraniční výjezdy Sportovní soutěže Soutěže znalostní Olympiády v jazycích Soutěže v matematice a přírodních vědách Soutěže v odborných předmětech Veřejně prospěšná činnost Sbírky Prezentace školy a výpomoc ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Inspekční činnost ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Příjmy Výdaje Kontrolní činnost ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH

3 A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Realizace grantového projektu EU peníze středním školám EU peníze středním školám... Chyba! Záložka není definována. 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovou organizací Partneři školy Střední školy Firmy SEZNAM PŘÍLOH Kopie účetních výkazů

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Škola: Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Adresa školy: Jihlavská Havlíčkův Brod telefon: fax: Charakteristika školy: Úkolem příspěvkové organizace je zabezpečení výchovy a vzdělávání v souladu se školským zákonem ve dvou oborech denní formy středního vzdělání s maturitní zkouškou a jednoho oboru večerní a dálkové formy středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Součásti organizace: Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně. Škola má právní subjektivitu od Způsob hospodaření školy: příspěvkové Identifikátor zařízení: IČ: IZO: Číslo bankovního účtu: /0710 Vyučovací jazyk: Zřizovatel: Ředitel: český Kraj Vysočina Žižkova 57, Jihlava zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem Ladislav Fiala, Ing. Jmenován: MŠMT od č. j / , Jmenován hejtmanem Kraje Vysočina na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0659/14/2012/RK ze dne na dobu určitou do s účinností od Zástupce statutárního Josef Charamza, Ing. orgánu: Jmenován ředitelem školy s účinností od Adresa pro dálkový přístup: 4

5 Školská rada: Ustavení 1. školské rady: Ustavení současné školské rady: Ing. Libor Joukl, Ing. Jana Fischerová CSc., zástupci zřizovatele, Daniel Fendrych, Mgr. Tomáš Bártík ( zvolen na místo Ing. Sochorové, která ztratila mandát) zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků, Ing. Josef Charamza, RNDr. Milan Zimpl Ph.D., zástupci pedagogů Datum zahájení činnosti školy: Zápis do školského rejstříku:

6 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 2.1. Seznam schválených oborů vzdělání Kód oboru: Název oboru. Délka studia: Druh studia: Požadavky na vstup: Forma: Náběhová kapacita: Cílová kapacita: M/01 pro 1. až 4. ročník Stavebnictví 4 roky Úplné střední odborné Absolventi ZŠ Denní 90 žáků 360 žáků Kód oboru: Název oboru. Délka studia: Druh studia: Požadavky na vstup: Forma: Náběhová kapacita: Cílová kapacita: M/01 pro 1. až 4. ročník Technické lyceum 4 roky Úplné střední odborné Absolventi ZŠ Denní 30 žáků 130 žáků 2.2. Schválené učební dokumenty 1. Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Název ŠVP: Pozemní stavitelství Délka vzdělávání: 4 roky Forma vzdělávání: denní Platnost ŠVP: od počínaje prvním ročníkem v souladu s RVP, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Název ŠVP: Stavební obnova Délka vzdělávání: 4 roky Forma vzdělávání: denní Platnost ŠVP: od počínaje prvním ročníkem v souladu s RVP, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / Obor vzdělání: M/01 Technické lyceum Název ŠVP: Technické lyceum Délka vzdělávání: 4 roky Forma vzdělávání: denní Platnost ŠVP: od počínaje prvním ročníkem v souladu s RVP, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j /

7 UČEBNÍ PLÁN pro 1. až 4. ročník Škola: Střední průmyslová škola stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin rozdělených do ročníků Povinné vyučovací předměty: Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 4/4 13/13 Dějepis Základy společenských věd Fyzika Chemie Biologie Matematika Literární výchova Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Informační a komunikační technologie Ekonomika Deskriptivní geometrie Odborné kreslení Konstrukční cvičení 3/3 1/ /4 Architektura CAD - 1/1 5/5 3/3 9/9 Pozemní stavitelství Praxe 2/2 3/3 3/3-8/8 Stavební mechanika Stavební konstrukce Geodézie Inženýrské stavby Stavební provoz Volitelné vyučovací předměty: Mat-fyz. seminář/seminář ICT Seminář ARC/Seminář STK Celkem týdenních vyučovacích hodin 33/10 33/10 33/13 31/9 130/42 Nepovinné vyučovací předměty Kreslení a modelování Cvičení z výpočetní techniky Celkem týdenních vyuč. hodin

8 Přehled využití týdnů v období září červen školního roku 2010/2011 činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Vyučování dle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Odborná praxe 1 1,5 1,5-4 Sportovní a relaxační kurz - 0,5 0,5-1 Adaptační a projektové dny Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů Poznámky k učebnímu plánu: 1. Předmět Český jazyk a literatura vznikne spojením vzdělávacích oblastí Vzdělávání a komunikace v Českém jazyce a Estetické vzdělávání části související s literaturou. 2. Předmět cizí jazyk je upřesněn výběrem žáků z možností Anglický jazyk a Německý jazyk. 3. Předmět Tělesná výchova zahrnuje kompletně oblast Vzdělávání pro zdraví. Doplněno o kurzy (viz Přehled využití týdnů). 4. Předmět Praxe je podrobně popsán v charakteristice ŠVP. 5. Volba volitelných předmětů vychází z profilu absolventa. Zařazení ve 4.ročníku sleduje zájem žáků a možnost budoucího zaměření a studia na VŠ. 6. Nepovinné předměty také sledují zájmy žáků a jejich uplatnění. 7. Disponibilní hodiny byly přiděleny podle tabulky Přehled rozpracování RVP do ŠVP. 8. Ekonomická gramotnost má všechna doporučená témata zařazena do předmětu Ekonomika nebo Základy společenských věd. 8

9 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 UČEBNÍ PLÁN pro 1. až 4. ročník Střední průmyslová škola stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Název ŠVP: Technické lyceum Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Technické lyceum Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin rozdělených do ročníků Povinné vyučovací předměty: Celkem Český jazyk a komunikace Cizí jazyk 1 3/3 4/4 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk 2 1/1 2/2 2/2 2/2 7/7 Dějepis Občanská nauka Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Literární výchova Tělesná výchova ICT 2/2 3/3 2/2 2/2 9/9 Ekonomika Technická fyzika Aplikovaná matematika Deskriptivní geometrie Technické kreslení CAD - 2/2 2/2 2/2 6/6 Průmyslové výtvarnictví Stavitelství Geodézie Stavební ekonomika Volitelné vyučovací předměty Konstrukce staveb/architektura Deskr. geometrie/cvičení z ICT Celkem týdenních vyučovacích hodin 32/6 33/11 32/9 31/10 128/36 Nepovinné vyučovací předměty Kreslení a modelování Cvičení z výpočetní techniky Celkem týdenních vyuč. hodin

10 Přehled využití týdnů v období září červen školního roku 2010/2011 činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Vyučování dle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Odborná praxe 1 0,5 0,5-1 Sportovní a relaxační kurz - 0,5 0,5-1 Adaptační a projektové dny Ročníkový projekt Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů Poznámky k učebnímu plánu: 1. Předmět Český jazyk a literatura vznikne spojením vzdělávacích oblastí Vzdělávání a komunikace v Českém jazyce a Estetické vzdělávání části související s literaturou. 2. Předmět cizí jazyk je upřesněn výběrem žáků z možností Anglický jazyk a Německý jazyk, jako cizí jazyk 1 a Předmět Tělesná výchova zahrnuje kompletně oblast Vzdělávání pro zdraví. Doplněno o kurzy (viz Přehled využití týdnů). 4. Předmět Praxe je podrobně popsán v charakteristice ŠVP. 5. Volba volitelných předmětů vychází z profilu absolventa. Zařazení ve 4. ročníku sleduje zájem žáků a možnost budoucího zaměření a studia na VŠ. 6. Nepovinné předměty také sledují zájmy žáků a jejich uplatnění. 7. Disponibilní hodiny byly přiděleny podle tabulky Přehled rozpracování RVP do ŠVP. 8. Ekonomická gramotnost má všechna doporučená témata zařazena do předmětu Ekonomika nebo Základy společenských věd. 9. Předměty Geodézie a Stavební ekonomika vytvoří ke klasifikaci jeden předmět Cvičení z ekonomiky a geodezie (CEG), který bude vyučován skupinově a tím bude mít jedna skupina sudý týden 2h Geodézii a lichý týden 2h Stavební ekonomiku. Druhá skupina naopak. Tím získáme doporučené dvouhodinové dotace u předmětů, které jsou odborné a praktické a jejichž výuka probíhá v učebnách ICT. 10

11 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 3.1. Seznam zaměstnanců školy v období až Příjmení, jméno, titul Praxe Funkce Vzdělání Aprobace Aubusová Alena, Ing. 4 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Báčová Zdeňka, Mgr. 20 Učitel VŠ ZSV, DEJ, NEJ Beran Miloslav, Ing. 12 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Bičík Lukáš, Mgr. 12 Učitel VŠ MAT, TV Bolcek Svatopluk, Ing. 31 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Brožová Věra 40 Referentka USO Cakl Jan, Mgr. 48 Učitel VŠ TV Fiala Ladislav, Ing. 30 Ředitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Havel Ladislav 12 Správce ICT USO Hlaváčová Jana, Mgr. 28 Učitel VŠ ANJ, NEJ Hloušek Jan, Ing. 42 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Hovorka Jan, Ing. 32 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Charamza Josef, Ing. 23 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Chládová Irena 17 Uklízečka USV Janeček František 42 Učitel USO PRA Jedličková Milada, Mgr. 44 Učitel VŠ MAT, FYZ Kerbr František, Ing. 44 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Kohoutová Eva, Mgr. 24 Učitel VŠ NEJ, ZSV, TV Kubát Radek, Ing. 12 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Kučírek Vladimír, Ing. 15 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Malimánková Blanka 3 Uklízečka USO Maťátko Milan, Ing. 30 Učitel VŠ FYZ, ICT Matějková Jana 40 Uklízečka SO Mejstříková Petra, Mgr. 12 Učitel VŠ ANJ Mercl Jan 31 Učitel USO PRA Mojžíš Petr 31 školník USO Nosková Marie, Ing. arch. 28 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Nováková Marie 24 Uklízečka SO Pilař Milan Mgr. 25 Učitel VŠ CJL, ZSV Pilařová Jana, Mgr. 27 Učitel VŠ CJL, ZSV Rázl Roman, Ing. 6 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Ročkárová Blanka, Mgr. 27 Učitel VŠ ANJ Ruml Jan, Mgr. 7 Učitel VŠ TV Rumlová Marcela, Ing. 34 Zástupce ředitele VŠ ODB. PŘEDMĚTY Šimánková Stanislava 37 Ekonomka SO Váchová Martina 9 Učitel US ANJ Vondrová Jitka 34 Uklízečka USO Wasserbauer Radek, Ing. 23 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Wasserbauerová Jana, Ing. 17 Učitel VŠ ICT, EKO Zimpl Milan, RNDr., Ph.D 10 Učitel VŠ MAT, CHE, ICT 11

12 Výuka na škole je zabezpečena 31 učiteli, z toho 13 jich vyučuje všeobecně vzdělávací předměty, 18 odborné předměty. Čtyři učitelé jsou důchodového věku a pracují na kratší pracovní úvazky. 3 učitelé odborných předmětů jsou externí pracovníci, kteří krátkými úvazky doplňují výuku odborných předmětů s úzkou vazbou na předání poznatků z praxe. Z celkového počtu 31 učitelů není plně kvalifikovaná jedna učitelka angličtiny, v současné době si doplňuje odborné vzdělání. Třem externím učitelům odborných předmětů s krátkými pracovními úvazky chybí pedagogické vzdělání. Jeden z nich by měl ve školním roce 2013/2014 toto studium dokončit s perspektivou dalšího setrvání na škole. V hodnoceném školním roce si doplnil pedagogické vzdělání 1 učitel odborných předmětů pracující na plný pracovní úvazek. Dva učitelé odborných předmětů mají odbornou kvalifikace pouze na předmět praxi, jejíž výuku také v převážné míře vykonávají. 12

13 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ kolo přijímacího řízení Termín přijímacích zkoušek: a Termín podání přihlášek: do KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Podle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a podle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji tato kritéria hodnocení schopností a vědomostí žáků pro přijetí na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 pro obory vzdělání M/01 Stavebnictví a M/01 Technické lyceum: I. Do přijímacího řízení bude zařazen uchazeč, jehož přihláška ke vzdělávání bude doručena na školu nejpozději do Součástí přijímacího řízení je konání přijímací zkoušky, kterou budou konat všichni uchazeči z předmětu matematika. II. Pro stanovení pořadí uchazečů, kteří splní podmínky podle bodu I bude rozhodný: a) Prospěch ze základní školy To znamená průměr všech známek kromě chování za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy potvrzený ředitelstvím základní školy na přihlášce ke vzdělávání. b) Výsledek přijímací zkoušky Přijímací zkouška se bude konat v termínu a Na body a) a b) bude kladena shodná váha. Každý uvedený bod se tedy bude podílet na výsledném hodnocení 50 % vahou. Podmínkou pro přijetí je však úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Za vykonání přijímací zkoušky se považuje v pětistupňové hodnotící škále klasifikace 1 až 4. Za neúspěšné vykonání se považuje nekonání přijímací zkoušky z důvodu neomluvené nepřítomnosti nebo hodnocení známkou 5. Při větším počtu uchazečů, než je možná kapacita pro přijetí, budou uchazeči přijímáni podle pořadí, které bude stanoveno na základě bodu II, tedy průměru všech známek, kromě chování, za 1. a 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy, uvedeného v přihlášce ke vzdělávání a potvrzeného ředitelstvím příslušné základní školy a výsledku přijímací zkoušky 13

14 III. Uchazečům s doporučením pedagogicko psychologické poradny, popř. speciálně pedagogického centra bude zadání podle bodu II písmena b) přizpůsobeno vzhledem k prokázané specifické poruše učení. Kritéria hodnocení uvedená v oddílu II se pak nemění. VI. Prvním pomocným kritériem při shodných výsledcích je výsledek přijímací zkoušky, druhým pak výsledný prospěch z 9. třídy základní školy, třetím celkový prospěch z matematiky (průměr ze všech známek z matematiky uvedených na přihlášce) a v pořadí čtvrtým pomocným kritériem je celkový prospěch z předmětu český jazyk (průměr ze všech známek z českého jazyka uvedených na přihlášce). VII. V oboru vzdělání Stavebnictví je předpokládaný počet 30 přijímaných uchazečů. V oboru vzdělání Technické lyceum je předpokládaný počet 30 přijímaných uchazečů. Pokud by počet přihlášených v některém z oborů vzdělání byl natolik nízký, že by nevedl k ekonomicky efektivnímu naplnění třídy, škola si vyhrazuje právo tento obor v uvedeném školním roce neotevřít. V Havlíčkově Brodě dne Ing. Ladislav Fiala v. r. ředitel školy Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Počet přijímaných žáků stanovený pro přijímací řízení 60 Počet přihlášek v prvním kole 43 Počet žáků konajících přijímací zkoušku 42 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v prodlouženém termínu 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu 0 Počet žáků přijatých bez přijímací zkoušky 0 Počet žáků přijatých na základě hodnocení přijímací zkoušky 42 Počet žáků přijatých na odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 1 Počet žáků přijatých v tomto kole, kteří nenastoupili 20 Počet žáků přijatých celkem 42 Počet žáků, kteří podali zápisový lístek 22 Obor vzdělání: M/01 Technické lyceum 14

15 Počet přijímaných žáků stanovený pro přijímací řízení 30 Počet přihlášek v prvním kole 29 Počet žáků konajících přijímací zkoušku 28 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v prodlouženém termínu 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu 0 Počet žáků přijatých bez přijímací zkoušky 0 Počet žáků přijatých na základě hodnocení přijímací zkoušky 28 Počet žáků přijatých na odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 1 Počet žáků přijatých v tomto kole, kteří nenastoupili 10 Počet žáků přijatých celkem 28 Počet žáků, kteří podali zápisový lístek kolo přijímacího řízení Obor vzdělání:stavebnictví M / 01 Termín 2. kola přijímacího řízení: Termín podání přihlášek: do Počet volných míst: 8 Obor vzdělání:technické lyceum M / 01 Termín 2. kola přijímacího řízení: Termín podání přihlášek: do Počet volných míst: 12 KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO POČTU PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Podle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a podle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., v aktuálním znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji tato kritéria hodnocení schopností a vědomostí žáků pro přijetí na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 pro obory vzdělání M/01 Stavebnictví a M/01 Technické lyceum: Přijímací zkoušky se konat nebudou. I. II. V přijímacím řízení budou hodnoceni uchazeči podle znalostí vyjádřených hodnocením na přihlášce ke vzdělávání z předchozího vzdělávání. 15

16 Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání doložené lékařským potvrzením zdravotní způsobilosti ke studiu pro daný obor. Toto potvrzení je součástí přihlášky ke vzdělávání. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich pořadí průměrný prospěch z jednotlivých klasifikačních období uvedených na přihlášce a potvrzených základní školou, kterou žák navštěvuje. Do průměru se započítává prospěch ze všech předmětů uvedených na přihlášce kromě chování. Průměr za každé klasifikační období i výsledný průměr je zaokrouhlován na dvě desetinná místa. Prvním pomocným kritériem při shodných výsledcích je prospěch z deváté třídy základní školy, druhým pak celkový prospěch z matematiky (průměr ze všech známek z matematiky uvedených na přihlášce) a třetím pomocným kritériem je celkový prospěch z předmětu český jazyk (průměr ze všech známek z českého jazyka uvedených na přihlášce). V Havlíčkově Brodě dne Ing. Ladislav Fiala v. r. ředitel školy Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Počet přijímaných žáků stanovený pro přijímací řízení 38 Počet přihlášek v prvním kole 2 Počet žáků konajících přijímací zkoušku 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v prodlouženém termínu 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu 0 Počet žáků přijatých bez přijímací zkoušky 2 Počet žáků přijatých na základě hodnocení přijímací zkoušky 0 Počet žáků přijatých na odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 0 Počet žáků přijatých v tomto kole, kteří nenastoupili 1 Počet žáků přijatých celkem 2 Počet žáků, kteří podali zápisový lístek 1 Obor vzdělání: M/01 Technické lyceum Počet přijímaných žáků stanovený pro přijímací řízení 12 Počet přihlášek v prvním kole 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v prodlouženém termínu 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu 0 Počet žáků přijatých bez přijímací zkoušky 0 16

17 Počet žáků přijatých na základě hodnocení přijímací zkoušky 0 Počet žáků přijatých na odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 0 Počet žáků přijatých v tomto kole, kteří nenastoupili 0 Počet žáků přijatých celkem 0 Počet žáků, kteří podali zápisový lístek Stav po všech kolech přijímacího řízení Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Počet žáků přihlášených 45 Počet žáků přijatých 44 Počet žáků přijatých po odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 1 Počet žáků, kteří z přijatých nenastoupili do školy 21 Počet žáků, kteří do školy nastoupili 23 Obor vzdělání: M/01 Technické lyceum Počet žáků přihlášených 29 Počet žáků přijatých 28 Počet žáků přijatých po odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 1 Počet žáků, kteří z přijatých nenastoupili do školy 10 Počet žáků, kteří do školy nastoupili 18 17

18 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. Stav žáků a tříd k datu Školní rok 2000/ / / / /2005 Obor Počet žáků celkem, z toho dívky vzdělání Stavebnictví /34 Tech. lyceum /24 Celkem /58 Počet tříd Školní rok 2005/ / / / /2010 Obor Počet žáků celkem, z toho dívky vzdělání Stavebnictví 235/37 231/36 218/34 221/37 215/39 Tech. lyceum 96/32 102/37 101/38 106/40 106/43 Celkem 331/69 333/73 319/72 327/77 321/82 Počet tříd Školní rok 2010/ / /2013 Obor vzdělání Počet žáků celkem, z toho dívky Stavebnictví 216/41 216/36 206/39 Tech. lyceum 105/44 101/42 91/39 Celkem 321/85 317/78 297/78 Počet tříd Předpoklady pro další léta Studijní obor Stavebnictví M/01 se zaměřením: - Pozemní stavitelství - Stavební obnova Studijní obor Technické lyceum M/01 V každém ročníku výhledově předpokládáme 90 žáků denního studia, z toho 60 žáků oboru Stavebnictví a 30 žáků oboru Technického lycea. Kapacita oboru Stavebnictví je 300 žáků. Kapacita oboru Technického lycea je 130 žáků. Maximální kapacita školy: 360 žáků. 18

19 5.3. Výsledky vzdělávání a výchovy Za 1. pololetí Za 2. pololetí 19

20 Třída Konání opravných zkoušek Celkový počet nedostateč ných ve 2. pololetí k Počet žáků, kteří neprospěli ve 2. pololetí k Počet žáků, kteří konali opravnou zkoušku Celkem Z toho neúsp ěšně Počet žáků, kteří žádali o opakování Bylo vyhově no opakov ání Nebylo vyhověn o opaková ní 1. A B TL A B TL A B TL A B TL Suma Udělená výchovná opatření Třída Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napome nutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmíněné vyloučení ze školy Vylouče ní ze školy 1. A 1. B 1. TL A 2. B TL 4 3. A 3. B TL A 3 4. B 4. TL Suma

21 5.4. Maturitní zkoušky Jarní období Třída 4. A Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou až Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška až Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou až Komise pro společnou a profilovou část maturitní zkoušky konané ústní formou Předseda: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Jan Lesák Ing. František Kerbr Mgr. Jan Ruml Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet žáků přihlášených k maturitní zkoušce: 27 žák Zanechalo vzdělávání po podání přihlášky: 0 žáci Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 27 žáků Prospělo s vyznamenáním: 0 Prospělo: 25 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 1 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 2 Třída 4. B Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou až Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška až Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou až

22 Komise pro společnou a profilovou část maturitní zkoušky konané ústní formou Předseda: Ing. Jana Čejchanová Místopředseda: Ing. Marcela Rumlová Třídní učitel: Ing. Josef Charamza Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet žáků ve třídě: 23 žáků Zanechalo vzdělávání po podání přihlášky: 0 žáci Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 1 žák Konalo maturitní zkoušku: 22 žáků Prospělo s vyznamenáním: 2 Prospělo: 23 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 3 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 Třída 4. TL Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou až Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška až Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou až Komise pro společnou a profilovou část maturitní zkoušky konané ústní formou Předseda: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Ljuba Kopečná Ing. Ladislav Fiala Mgr. Jana Pilařová Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet žáků ve třídě: 21 žáků Zanechalo vzdělávání po podání přihlášky: 0 žáci Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 21 žáků Prospělo s vyznamenáním: 4 Prospělo: 20 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 1 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 22

23 Podzimní období Třída 4. A Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška nekonala se Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou Komise pro společnou a profilovou část maturitní zkoušky konané ústní formou Předseda: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Jan Lesák Ing. Ladislav Fiala Mgr. Jan Ruml Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet přihlášených žáků k maturitní zkoušce: 2 žáků Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 2 žáci Konalo maturitní společné části: 1 žák Konalo maturitní zkoušku profilové části: 2 žáci Konalo maturitní zkoušku poprvé: 0 Konalo 1. opravný termín: 2 Prospělo s vyznamenáním: 0 Prospělo: 2 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 0 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 Třída 4. B Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou nekonaly se Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou nekonala se nekonala se 23

24 Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet přihlášených žáků k maturitní zkoušce: 2 žáků Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 2 žáci Konalo maturitní společné části: 1 žák Konalo maturitní zkoušku profilové části: 2 žáci Konalo maturitní zkoušku poprvé: 0 Konalo 1. opravný termín: 2 Prospělo s vyznamenáním: 0 Prospělo: 2 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 0 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 Třída 4. TL Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou nekonala se Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou nekonala se nekonala se Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet přihlášených žáků k maturitní zkoušce: 1 žák Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 1 žák Konalo maturitní společné části: 1 žák Konalo maturitní zkoušku profilové části: 0 žáci Konalo maturitní zkoušku poprvé: 0 Konalo 1. opravný termín: 1 Prospělo s vyznamenáním: 0 Prospělo: 0 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 1 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 24

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Tento dokument doplňuje a vychází ze zákona 561/2044 Sb., "školský zákon" a vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy 4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s. Údolní 389/10, 602 00 Brno Veveří Název ŠVP Dejme šanci každému dni Kód a název

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více