STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ 628 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1

2 O B S A H 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Seznam schválených oborů vzdělání Schválené učební dokumenty PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Seznam zaměstnanců školy v období až PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ kolo přijímacího řízení kolo přijímacího řízení Stav po všech kolech přijímacího řízení ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Stav žáků a tříd k datu Předpoklady pro další léta Výsledky vzdělávání a výchovy Za 1. pololetí Za 2. pololetí Konání opravných zkoušek Udělená výchovná opatření Maturitní zkoušky Jarní období Podzimní období Přihlášky na vysoké školy ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Vyhodnocení preventivního programu 2012/2013 zaměřeného na rizikové chování Prevence rizikového chování kulturní akce DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení DVPP ve škole ve školním roce 2011/ Ostatní vzdělávání ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Nepovinné předměty a kroužky Zahraniční výjezdy Sportovní soutěže Soutěže znalostní Olympiády v jazycích Soutěže v matematice a přírodních vědách Soutěže v odborných předmětech Veřejně prospěšná činnost Sbírky Prezentace školy a výpomoc ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Inspekční činnost ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Příjmy Výdaje Kontrolní činnost ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH

3 A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Realizace grantového projektu EU peníze středním školám EU peníze středním školám... Chyba! Záložka není definována. 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovou organizací Partneři školy Střední školy Firmy SEZNAM PŘÍLOH Kopie účetních výkazů

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Škola: Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Adresa školy: Jihlavská Havlíčkův Brod telefon: fax: Charakteristika školy: Úkolem příspěvkové organizace je zabezpečení výchovy a vzdělávání v souladu se školským zákonem ve dvou oborech denní formy středního vzdělání s maturitní zkouškou a jednoho oboru večerní a dálkové formy středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Součásti organizace: Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně. Škola má právní subjektivitu od Způsob hospodaření školy: příspěvkové Identifikátor zařízení: IČ: IZO: Číslo bankovního účtu: /0710 Vyučovací jazyk: Zřizovatel: Ředitel: český Kraj Vysočina Žižkova 57, Jihlava zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem Ladislav Fiala, Ing. Jmenován: MŠMT od č. j / , Jmenován hejtmanem Kraje Vysočina na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0659/14/2012/RK ze dne na dobu určitou do s účinností od Zástupce statutárního Josef Charamza, Ing. orgánu: Jmenován ředitelem školy s účinností od Adresa pro dálkový přístup: 4

5 Školská rada: Ustavení 1. školské rady: Ustavení současné školské rady: Ing. Libor Joukl, Ing. Jana Fischerová CSc., zástupci zřizovatele, Daniel Fendrych, Mgr. Tomáš Bártík ( zvolen na místo Ing. Sochorové, která ztratila mandát) zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků, Ing. Josef Charamza, RNDr. Milan Zimpl Ph.D., zástupci pedagogů Datum zahájení činnosti školy: Zápis do školského rejstříku:

6 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 2.1. Seznam schválených oborů vzdělání Kód oboru: Název oboru. Délka studia: Druh studia: Požadavky na vstup: Forma: Náběhová kapacita: Cílová kapacita: M/01 pro 1. až 4. ročník Stavebnictví 4 roky Úplné střední odborné Absolventi ZŠ Denní 90 žáků 360 žáků Kód oboru: Název oboru. Délka studia: Druh studia: Požadavky na vstup: Forma: Náběhová kapacita: Cílová kapacita: M/01 pro 1. až 4. ročník Technické lyceum 4 roky Úplné střední odborné Absolventi ZŠ Denní 30 žáků 130 žáků 2.2. Schválené učební dokumenty 1. Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Název ŠVP: Pozemní stavitelství Délka vzdělávání: 4 roky Forma vzdělávání: denní Platnost ŠVP: od počínaje prvním ročníkem v souladu s RVP, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Název ŠVP: Stavební obnova Délka vzdělávání: 4 roky Forma vzdělávání: denní Platnost ŠVP: od počínaje prvním ročníkem v souladu s RVP, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / Obor vzdělání: M/01 Technické lyceum Název ŠVP: Technické lyceum Délka vzdělávání: 4 roky Forma vzdělávání: denní Platnost ŠVP: od počínaje prvním ročníkem v souladu s RVP, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j /

7 UČEBNÍ PLÁN pro 1. až 4. ročník Škola: Střední průmyslová škola stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin rozdělených do ročníků Povinné vyučovací předměty: Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 4/4 13/13 Dějepis Základy společenských věd Fyzika Chemie Biologie Matematika Literární výchova Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Informační a komunikační technologie Ekonomika Deskriptivní geometrie Odborné kreslení Konstrukční cvičení 3/3 1/ /4 Architektura CAD - 1/1 5/5 3/3 9/9 Pozemní stavitelství Praxe 2/2 3/3 3/3-8/8 Stavební mechanika Stavební konstrukce Geodézie Inženýrské stavby Stavební provoz Volitelné vyučovací předměty: Mat-fyz. seminář/seminář ICT Seminář ARC/Seminář STK Celkem týdenních vyučovacích hodin 33/10 33/10 33/13 31/9 130/42 Nepovinné vyučovací předměty Kreslení a modelování Cvičení z výpočetní techniky Celkem týdenních vyuč. hodin

8 Přehled využití týdnů v období září červen školního roku 2010/2011 činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Vyučování dle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Odborná praxe 1 1,5 1,5-4 Sportovní a relaxační kurz - 0,5 0,5-1 Adaptační a projektové dny Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů Poznámky k učebnímu plánu: 1. Předmět Český jazyk a literatura vznikne spojením vzdělávacích oblastí Vzdělávání a komunikace v Českém jazyce a Estetické vzdělávání části související s literaturou. 2. Předmět cizí jazyk je upřesněn výběrem žáků z možností Anglický jazyk a Německý jazyk. 3. Předmět Tělesná výchova zahrnuje kompletně oblast Vzdělávání pro zdraví. Doplněno o kurzy (viz Přehled využití týdnů). 4. Předmět Praxe je podrobně popsán v charakteristice ŠVP. 5. Volba volitelných předmětů vychází z profilu absolventa. Zařazení ve 4.ročníku sleduje zájem žáků a možnost budoucího zaměření a studia na VŠ. 6. Nepovinné předměty také sledují zájmy žáků a jejich uplatnění. 7. Disponibilní hodiny byly přiděleny podle tabulky Přehled rozpracování RVP do ŠVP. 8. Ekonomická gramotnost má všechna doporučená témata zařazena do předmětu Ekonomika nebo Základy společenských věd. 8

9 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 UČEBNÍ PLÁN pro 1. až 4. ročník Střední průmyslová škola stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Název ŠVP: Technické lyceum Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Technické lyceum Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin rozdělených do ročníků Povinné vyučovací předměty: Celkem Český jazyk a komunikace Cizí jazyk 1 3/3 4/4 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk 2 1/1 2/2 2/2 2/2 7/7 Dějepis Občanská nauka Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Literární výchova Tělesná výchova ICT 2/2 3/3 2/2 2/2 9/9 Ekonomika Technická fyzika Aplikovaná matematika Deskriptivní geometrie Technické kreslení CAD - 2/2 2/2 2/2 6/6 Průmyslové výtvarnictví Stavitelství Geodézie Stavební ekonomika Volitelné vyučovací předměty Konstrukce staveb/architektura Deskr. geometrie/cvičení z ICT Celkem týdenních vyučovacích hodin 32/6 33/11 32/9 31/10 128/36 Nepovinné vyučovací předměty Kreslení a modelování Cvičení z výpočetní techniky Celkem týdenních vyuč. hodin

10 Přehled využití týdnů v období září červen školního roku 2010/2011 činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Vyučování dle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Odborná praxe 1 0,5 0,5-1 Sportovní a relaxační kurz - 0,5 0,5-1 Adaptační a projektové dny Ročníkový projekt Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů Poznámky k učebnímu plánu: 1. Předmět Český jazyk a literatura vznikne spojením vzdělávacích oblastí Vzdělávání a komunikace v Českém jazyce a Estetické vzdělávání části související s literaturou. 2. Předmět cizí jazyk je upřesněn výběrem žáků z možností Anglický jazyk a Německý jazyk, jako cizí jazyk 1 a Předmět Tělesná výchova zahrnuje kompletně oblast Vzdělávání pro zdraví. Doplněno o kurzy (viz Přehled využití týdnů). 4. Předmět Praxe je podrobně popsán v charakteristice ŠVP. 5. Volba volitelných předmětů vychází z profilu absolventa. Zařazení ve 4. ročníku sleduje zájem žáků a možnost budoucího zaměření a studia na VŠ. 6. Nepovinné předměty také sledují zájmy žáků a jejich uplatnění. 7. Disponibilní hodiny byly přiděleny podle tabulky Přehled rozpracování RVP do ŠVP. 8. Ekonomická gramotnost má všechna doporučená témata zařazena do předmětu Ekonomika nebo Základy společenských věd. 9. Předměty Geodézie a Stavební ekonomika vytvoří ke klasifikaci jeden předmět Cvičení z ekonomiky a geodezie (CEG), který bude vyučován skupinově a tím bude mít jedna skupina sudý týden 2h Geodézii a lichý týden 2h Stavební ekonomiku. Druhá skupina naopak. Tím získáme doporučené dvouhodinové dotace u předmětů, které jsou odborné a praktické a jejichž výuka probíhá v učebnách ICT. 10

11 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 3.1. Seznam zaměstnanců školy v období až Příjmení, jméno, titul Praxe Funkce Vzdělání Aprobace Aubusová Alena, Ing. 4 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Báčová Zdeňka, Mgr. 20 Učitel VŠ ZSV, DEJ, NEJ Beran Miloslav, Ing. 12 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Bičík Lukáš, Mgr. 12 Učitel VŠ MAT, TV Bolcek Svatopluk, Ing. 31 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Brožová Věra 40 Referentka USO Cakl Jan, Mgr. 48 Učitel VŠ TV Fiala Ladislav, Ing. 30 Ředitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Havel Ladislav 12 Správce ICT USO Hlaváčová Jana, Mgr. 28 Učitel VŠ ANJ, NEJ Hloušek Jan, Ing. 42 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Hovorka Jan, Ing. 32 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Charamza Josef, Ing. 23 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Chládová Irena 17 Uklízečka USV Janeček František 42 Učitel USO PRA Jedličková Milada, Mgr. 44 Učitel VŠ MAT, FYZ Kerbr František, Ing. 44 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Kohoutová Eva, Mgr. 24 Učitel VŠ NEJ, ZSV, TV Kubát Radek, Ing. 12 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Kučírek Vladimír, Ing. 15 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Malimánková Blanka 3 Uklízečka USO Maťátko Milan, Ing. 30 Učitel VŠ FYZ, ICT Matějková Jana 40 Uklízečka SO Mejstříková Petra, Mgr. 12 Učitel VŠ ANJ Mercl Jan 31 Učitel USO PRA Mojžíš Petr 31 školník USO Nosková Marie, Ing. arch. 28 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Nováková Marie 24 Uklízečka SO Pilař Milan Mgr. 25 Učitel VŠ CJL, ZSV Pilařová Jana, Mgr. 27 Učitel VŠ CJL, ZSV Rázl Roman, Ing. 6 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Ročkárová Blanka, Mgr. 27 Učitel VŠ ANJ Ruml Jan, Mgr. 7 Učitel VŠ TV Rumlová Marcela, Ing. 34 Zástupce ředitele VŠ ODB. PŘEDMĚTY Šimánková Stanislava 37 Ekonomka SO Váchová Martina 9 Učitel US ANJ Vondrová Jitka 34 Uklízečka USO Wasserbauer Radek, Ing. 23 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Wasserbauerová Jana, Ing. 17 Učitel VŠ ICT, EKO Zimpl Milan, RNDr., Ph.D 10 Učitel VŠ MAT, CHE, ICT 11

12 Výuka na škole je zabezpečena 31 učiteli, z toho 13 jich vyučuje všeobecně vzdělávací předměty, 18 odborné předměty. Čtyři učitelé jsou důchodového věku a pracují na kratší pracovní úvazky. 3 učitelé odborných předmětů jsou externí pracovníci, kteří krátkými úvazky doplňují výuku odborných předmětů s úzkou vazbou na předání poznatků z praxe. Z celkového počtu 31 učitelů není plně kvalifikovaná jedna učitelka angličtiny, v současné době si doplňuje odborné vzdělání. Třem externím učitelům odborných předmětů s krátkými pracovními úvazky chybí pedagogické vzdělání. Jeden z nich by měl ve školním roce 2013/2014 toto studium dokončit s perspektivou dalšího setrvání na škole. V hodnoceném školním roce si doplnil pedagogické vzdělání 1 učitel odborných předmětů pracující na plný pracovní úvazek. Dva učitelé odborných předmětů mají odbornou kvalifikace pouze na předmět praxi, jejíž výuku také v převážné míře vykonávají. 12

13 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ kolo přijímacího řízení Termín přijímacích zkoušek: a Termín podání přihlášek: do KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Podle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a podle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji tato kritéria hodnocení schopností a vědomostí žáků pro přijetí na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 pro obory vzdělání M/01 Stavebnictví a M/01 Technické lyceum: I. Do přijímacího řízení bude zařazen uchazeč, jehož přihláška ke vzdělávání bude doručena na školu nejpozději do Součástí přijímacího řízení je konání přijímací zkoušky, kterou budou konat všichni uchazeči z předmětu matematika. II. Pro stanovení pořadí uchazečů, kteří splní podmínky podle bodu I bude rozhodný: a) Prospěch ze základní školy To znamená průměr všech známek kromě chování za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy potvrzený ředitelstvím základní školy na přihlášce ke vzdělávání. b) Výsledek přijímací zkoušky Přijímací zkouška se bude konat v termínu a Na body a) a b) bude kladena shodná váha. Každý uvedený bod se tedy bude podílet na výsledném hodnocení 50 % vahou. Podmínkou pro přijetí je však úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Za vykonání přijímací zkoušky se považuje v pětistupňové hodnotící škále klasifikace 1 až 4. Za neúspěšné vykonání se považuje nekonání přijímací zkoušky z důvodu neomluvené nepřítomnosti nebo hodnocení známkou 5. Při větším počtu uchazečů, než je možná kapacita pro přijetí, budou uchazeči přijímáni podle pořadí, které bude stanoveno na základě bodu II, tedy průměru všech známek, kromě chování, za 1. a 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy, uvedeného v přihlášce ke vzdělávání a potvrzeného ředitelstvím příslušné základní školy a výsledku přijímací zkoušky 13

14 III. Uchazečům s doporučením pedagogicko psychologické poradny, popř. speciálně pedagogického centra bude zadání podle bodu II písmena b) přizpůsobeno vzhledem k prokázané specifické poruše učení. Kritéria hodnocení uvedená v oddílu II se pak nemění. VI. Prvním pomocným kritériem při shodných výsledcích je výsledek přijímací zkoušky, druhým pak výsledný prospěch z 9. třídy základní školy, třetím celkový prospěch z matematiky (průměr ze všech známek z matematiky uvedených na přihlášce) a v pořadí čtvrtým pomocným kritériem je celkový prospěch z předmětu český jazyk (průměr ze všech známek z českého jazyka uvedených na přihlášce). VII. V oboru vzdělání Stavebnictví je předpokládaný počet 30 přijímaných uchazečů. V oboru vzdělání Technické lyceum je předpokládaný počet 30 přijímaných uchazečů. Pokud by počet přihlášených v některém z oborů vzdělání byl natolik nízký, že by nevedl k ekonomicky efektivnímu naplnění třídy, škola si vyhrazuje právo tento obor v uvedeném školním roce neotevřít. V Havlíčkově Brodě dne Ing. Ladislav Fiala v. r. ředitel školy Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Počet přijímaných žáků stanovený pro přijímací řízení 60 Počet přihlášek v prvním kole 43 Počet žáků konajících přijímací zkoušku 42 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v prodlouženém termínu 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu 0 Počet žáků přijatých bez přijímací zkoušky 0 Počet žáků přijatých na základě hodnocení přijímací zkoušky 42 Počet žáků přijatých na odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 1 Počet žáků přijatých v tomto kole, kteří nenastoupili 20 Počet žáků přijatých celkem 42 Počet žáků, kteří podali zápisový lístek 22 Obor vzdělání: M/01 Technické lyceum 14

15 Počet přijímaných žáků stanovený pro přijímací řízení 30 Počet přihlášek v prvním kole 29 Počet žáků konajících přijímací zkoušku 28 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v prodlouženém termínu 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu 0 Počet žáků přijatých bez přijímací zkoušky 0 Počet žáků přijatých na základě hodnocení přijímací zkoušky 28 Počet žáků přijatých na odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 1 Počet žáků přijatých v tomto kole, kteří nenastoupili 10 Počet žáků přijatých celkem 28 Počet žáků, kteří podali zápisový lístek kolo přijímacího řízení Obor vzdělání:stavebnictví M / 01 Termín 2. kola přijímacího řízení: Termín podání přihlášek: do Počet volných míst: 8 Obor vzdělání:technické lyceum M / 01 Termín 2. kola přijímacího řízení: Termín podání přihlášek: do Počet volných míst: 12 KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO POČTU PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Podle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a podle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., v aktuálním znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji tato kritéria hodnocení schopností a vědomostí žáků pro přijetí na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 pro obory vzdělání M/01 Stavebnictví a M/01 Technické lyceum: Přijímací zkoušky se konat nebudou. I. II. V přijímacím řízení budou hodnoceni uchazeči podle znalostí vyjádřených hodnocením na přihlášce ke vzdělávání z předchozího vzdělávání. 15

16 Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání doložené lékařským potvrzením zdravotní způsobilosti ke studiu pro daný obor. Toto potvrzení je součástí přihlášky ke vzdělávání. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich pořadí průměrný prospěch z jednotlivých klasifikačních období uvedených na přihlášce a potvrzených základní školou, kterou žák navštěvuje. Do průměru se započítává prospěch ze všech předmětů uvedených na přihlášce kromě chování. Průměr za každé klasifikační období i výsledný průměr je zaokrouhlován na dvě desetinná místa. Prvním pomocným kritériem při shodných výsledcích je prospěch z deváté třídy základní školy, druhým pak celkový prospěch z matematiky (průměr ze všech známek z matematiky uvedených na přihlášce) a třetím pomocným kritériem je celkový prospěch z předmětu český jazyk (průměr ze všech známek z českého jazyka uvedených na přihlášce). V Havlíčkově Brodě dne Ing. Ladislav Fiala v. r. ředitel školy Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Počet přijímaných žáků stanovený pro přijímací řízení 38 Počet přihlášek v prvním kole 2 Počet žáků konajících přijímací zkoušku 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v prodlouženém termínu 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu 0 Počet žáků přijatých bez přijímací zkoušky 2 Počet žáků přijatých na základě hodnocení přijímací zkoušky 0 Počet žáků přijatých na odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 0 Počet žáků přijatých v tomto kole, kteří nenastoupili 1 Počet žáků přijatých celkem 2 Počet žáků, kteří podali zápisový lístek 1 Obor vzdělání: M/01 Technické lyceum Počet přijímaných žáků stanovený pro přijímací řízení 12 Počet přihlášek v prvním kole 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v prodlouženém termínu 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu 0 Počet žáků přijatých bez přijímací zkoušky 0 16

17 Počet žáků přijatých na základě hodnocení přijímací zkoušky 0 Počet žáků přijatých na odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 0 Počet žáků přijatých v tomto kole, kteří nenastoupili 0 Počet žáků přijatých celkem 0 Počet žáků, kteří podali zápisový lístek Stav po všech kolech přijímacího řízení Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Počet žáků přihlášených 45 Počet žáků přijatých 44 Počet žáků přijatých po odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 1 Počet žáků, kteří z přijatých nenastoupili do školy 21 Počet žáků, kteří do školy nastoupili 23 Obor vzdělání: M/01 Technické lyceum Počet žáků přihlášených 29 Počet žáků přijatých 28 Počet žáků přijatých po odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 1 Počet žáků, kteří z přijatých nenastoupili do školy 10 Počet žáků, kteří do školy nastoupili 18 17

18 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. Stav žáků a tříd k datu Školní rok 2000/ / / / /2005 Obor Počet žáků celkem, z toho dívky vzdělání Stavebnictví /34 Tech. lyceum /24 Celkem /58 Počet tříd Školní rok 2005/ / / / /2010 Obor Počet žáků celkem, z toho dívky vzdělání Stavebnictví 235/37 231/36 218/34 221/37 215/39 Tech. lyceum 96/32 102/37 101/38 106/40 106/43 Celkem 331/69 333/73 319/72 327/77 321/82 Počet tříd Školní rok 2010/ / /2013 Obor vzdělání Počet žáků celkem, z toho dívky Stavebnictví 216/41 216/36 206/39 Tech. lyceum 105/44 101/42 91/39 Celkem 321/85 317/78 297/78 Počet tříd Předpoklady pro další léta Studijní obor Stavebnictví M/01 se zaměřením: - Pozemní stavitelství - Stavební obnova Studijní obor Technické lyceum M/01 V každém ročníku výhledově předpokládáme 90 žáků denního studia, z toho 60 žáků oboru Stavebnictví a 30 žáků oboru Technického lycea. Kapacita oboru Stavebnictví je 300 žáků. Kapacita oboru Technického lycea je 130 žáků. Maximální kapacita školy: 360 žáků. 18

19 5.3. Výsledky vzdělávání a výchovy Za 1. pololetí Za 2. pololetí 19

20 Třída Konání opravných zkoušek Celkový počet nedostateč ných ve 2. pololetí k Počet žáků, kteří neprospěli ve 2. pololetí k Počet žáků, kteří konali opravnou zkoušku Celkem Z toho neúsp ěšně Počet žáků, kteří žádali o opakování Bylo vyhově no opakov ání Nebylo vyhověn o opaková ní 1. A B TL A B TL A B TL A B TL Suma Udělená výchovná opatření Třída Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napome nutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmíněné vyloučení ze školy Vylouče ní ze školy 1. A 1. B 1. TL A 2. B TL 4 3. A 3. B TL A 3 4. B 4. TL Suma

21 5.4. Maturitní zkoušky Jarní období Třída 4. A Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou až Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška až Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou až Komise pro společnou a profilovou část maturitní zkoušky konané ústní formou Předseda: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Jan Lesák Ing. František Kerbr Mgr. Jan Ruml Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet žáků přihlášených k maturitní zkoušce: 27 žák Zanechalo vzdělávání po podání přihlášky: 0 žáci Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 27 žáků Prospělo s vyznamenáním: 0 Prospělo: 25 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 1 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 2 Třída 4. B Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou až Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška až Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou až

22 Komise pro společnou a profilovou část maturitní zkoušky konané ústní formou Předseda: Ing. Jana Čejchanová Místopředseda: Ing. Marcela Rumlová Třídní učitel: Ing. Josef Charamza Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet žáků ve třídě: 23 žáků Zanechalo vzdělávání po podání přihlášky: 0 žáci Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 1 žák Konalo maturitní zkoušku: 22 žáků Prospělo s vyznamenáním: 2 Prospělo: 23 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 3 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 Třída 4. TL Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou až Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška až Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou až Komise pro společnou a profilovou část maturitní zkoušky konané ústní formou Předseda: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Ljuba Kopečná Ing. Ladislav Fiala Mgr. Jana Pilařová Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet žáků ve třídě: 21 žáků Zanechalo vzdělávání po podání přihlášky: 0 žáci Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 21 žáků Prospělo s vyznamenáním: 4 Prospělo: 20 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 1 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 22

23 Podzimní období Třída 4. A Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška nekonala se Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou Komise pro společnou a profilovou část maturitní zkoušky konané ústní formou Předseda: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Jan Lesák Ing. Ladislav Fiala Mgr. Jan Ruml Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet přihlášených žáků k maturitní zkoušce: 2 žáků Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 2 žáci Konalo maturitní společné části: 1 žák Konalo maturitní zkoušku profilové části: 2 žáci Konalo maturitní zkoušku poprvé: 0 Konalo 1. opravný termín: 2 Prospělo s vyznamenáním: 0 Prospělo: 2 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 0 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 Třída 4. B Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou nekonaly se Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou nekonala se nekonala se 23

24 Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet přihlášených žáků k maturitní zkoušce: 2 žáků Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 2 žáci Konalo maturitní společné části: 1 žák Konalo maturitní zkoušku profilové části: 2 žáci Konalo maturitní zkoušku poprvé: 0 Konalo 1. opravný termín: 2 Prospělo s vyznamenáním: 0 Prospělo: 2 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 0 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 Třída 4. TL Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou nekonala se Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou nekonala se nekonala se Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet přihlášených žáků k maturitní zkoušce: 1 žák Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 1 žák Konalo maturitní společné části: 1 žák Konalo maturitní zkoušku profilové části: 0 žáci Konalo maturitní zkoušku poprvé: 0 Konalo 1. opravný termín: 1 Prospělo s vyznamenáním: 0 Prospělo: 0 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 1 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 24

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec telefon, fax : 384 361 253, e-mail : info@gvn.cz, internet : www.gvn.cz Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Ředitel Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 Na základě 3 odst. 2, vyhlášky 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání. Studijní obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Hálkova 42, 586 03 Jihlava Helenín Identifikátor školy: 600 014 924 Termín

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2016 Zabezpečení maturitních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace. Mírová 3/630, Opava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace. Mírová 3/630, Opava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Mírová 3/630, 746 66 Opava Identifikátor školy: 600 017 389 Termín konání

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení maturitních

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poěbradská 2, 360

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2014 podzim 4.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (16:00) 9.9. praktické maturitní zkoušky

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2012

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2012 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 647 066

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ KOLO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ KOLO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 4. KOLO 1 Obory vzdělání nabízené pro školní rok 2012/2013 1.1 Obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou Název oboru (název ŠVP) 1 Kód oboru vzdělání Počet

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu se zákonem č.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více