STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ 628 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1

2 O B S A H 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Seznam schválených oborů vzdělání Schválené učební dokumenty PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Seznam zaměstnanců školy v období až PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ kolo přijímacího řízení kolo přijímacího řízení Stav po všech kolech přijímacího řízení ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Stav žáků a tříd k datu Předpoklady pro další léta Výsledky vzdělávání a výchovy Za 1. pololetí Za 2. pololetí Konání opravných zkoušek Udělená výchovná opatření Maturitní zkoušky Jarní období Podzimní období Přihlášky na vysoké školy ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Vyhodnocení preventivního programu 2012/2013 zaměřeného na rizikové chování Prevence rizikového chování kulturní akce DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení DVPP ve škole ve školním roce 2011/ Ostatní vzdělávání ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Nepovinné předměty a kroužky Zahraniční výjezdy Sportovní soutěže Soutěže znalostní Olympiády v jazycích Soutěže v matematice a přírodních vědách Soutěže v odborných předmětech Veřejně prospěšná činnost Sbírky Prezentace školy a výpomoc ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Inspekční činnost ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Příjmy Výdaje Kontrolní činnost ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH

3 A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Realizace grantového projektu EU peníze středním školám EU peníze středním školám... Chyba! Záložka není definována. 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovou organizací Partneři školy Střední školy Firmy SEZNAM PŘÍLOH Kopie účetních výkazů

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Škola: Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Adresa školy: Jihlavská Havlíčkův Brod telefon: fax: Charakteristika školy: Úkolem příspěvkové organizace je zabezpečení výchovy a vzdělávání v souladu se školským zákonem ve dvou oborech denní formy středního vzdělání s maturitní zkouškou a jednoho oboru večerní a dálkové formy středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Součásti organizace: Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně. Škola má právní subjektivitu od Způsob hospodaření školy: příspěvkové Identifikátor zařízení: IČ: IZO: Číslo bankovního účtu: /0710 Vyučovací jazyk: Zřizovatel: Ředitel: český Kraj Vysočina Žižkova 57, Jihlava zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem Ladislav Fiala, Ing. Jmenován: MŠMT od č. j / , Jmenován hejtmanem Kraje Vysočina na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0659/14/2012/RK ze dne na dobu určitou do s účinností od Zástupce statutárního Josef Charamza, Ing. orgánu: Jmenován ředitelem školy s účinností od Adresa pro dálkový přístup: 4

5 Školská rada: Ustavení 1. školské rady: Ustavení současné školské rady: Ing. Libor Joukl, Ing. Jana Fischerová CSc., zástupci zřizovatele, Daniel Fendrych, Mgr. Tomáš Bártík ( zvolen na místo Ing. Sochorové, která ztratila mandát) zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků, Ing. Josef Charamza, RNDr. Milan Zimpl Ph.D., zástupci pedagogů Datum zahájení činnosti školy: Zápis do školského rejstříku:

6 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 2.1. Seznam schválených oborů vzdělání Kód oboru: Název oboru. Délka studia: Druh studia: Požadavky na vstup: Forma: Náběhová kapacita: Cílová kapacita: M/01 pro 1. až 4. ročník Stavebnictví 4 roky Úplné střední odborné Absolventi ZŠ Denní 90 žáků 360 žáků Kód oboru: Název oboru. Délka studia: Druh studia: Požadavky na vstup: Forma: Náběhová kapacita: Cílová kapacita: M/01 pro 1. až 4. ročník Technické lyceum 4 roky Úplné střední odborné Absolventi ZŠ Denní 30 žáků 130 žáků 2.2. Schválené učební dokumenty 1. Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Název ŠVP: Pozemní stavitelství Délka vzdělávání: 4 roky Forma vzdělávání: denní Platnost ŠVP: od počínaje prvním ročníkem v souladu s RVP, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Název ŠVP: Stavební obnova Délka vzdělávání: 4 roky Forma vzdělávání: denní Platnost ŠVP: od počínaje prvním ročníkem v souladu s RVP, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / Obor vzdělání: M/01 Technické lyceum Název ŠVP: Technické lyceum Délka vzdělávání: 4 roky Forma vzdělávání: denní Platnost ŠVP: od počínaje prvním ročníkem v souladu s RVP, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j /

7 UČEBNÍ PLÁN pro 1. až 4. ročník Škola: Střední průmyslová škola stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin rozdělených do ročníků Povinné vyučovací předměty: Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 4/4 13/13 Dějepis Základy společenských věd Fyzika Chemie Biologie Matematika Literární výchova Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Informační a komunikační technologie Ekonomika Deskriptivní geometrie Odborné kreslení Konstrukční cvičení 3/3 1/ /4 Architektura CAD - 1/1 5/5 3/3 9/9 Pozemní stavitelství Praxe 2/2 3/3 3/3-8/8 Stavební mechanika Stavební konstrukce Geodézie Inženýrské stavby Stavební provoz Volitelné vyučovací předměty: Mat-fyz. seminář/seminář ICT Seminář ARC/Seminář STK Celkem týdenních vyučovacích hodin 33/10 33/10 33/13 31/9 130/42 Nepovinné vyučovací předměty Kreslení a modelování Cvičení z výpočetní techniky Celkem týdenních vyuč. hodin

8 Přehled využití týdnů v období září červen školního roku 2010/2011 činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Vyučování dle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Odborná praxe 1 1,5 1,5-4 Sportovní a relaxační kurz - 0,5 0,5-1 Adaptační a projektové dny Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů Poznámky k učebnímu plánu: 1. Předmět Český jazyk a literatura vznikne spojením vzdělávacích oblastí Vzdělávání a komunikace v Českém jazyce a Estetické vzdělávání části související s literaturou. 2. Předmět cizí jazyk je upřesněn výběrem žáků z možností Anglický jazyk a Německý jazyk. 3. Předmět Tělesná výchova zahrnuje kompletně oblast Vzdělávání pro zdraví. Doplněno o kurzy (viz Přehled využití týdnů). 4. Předmět Praxe je podrobně popsán v charakteristice ŠVP. 5. Volba volitelných předmětů vychází z profilu absolventa. Zařazení ve 4.ročníku sleduje zájem žáků a možnost budoucího zaměření a studia na VŠ. 6. Nepovinné předměty také sledují zájmy žáků a jejich uplatnění. 7. Disponibilní hodiny byly přiděleny podle tabulky Přehled rozpracování RVP do ŠVP. 8. Ekonomická gramotnost má všechna doporučená témata zařazena do předmětu Ekonomika nebo Základy společenských věd. 8

9 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 UČEBNÍ PLÁN pro 1. až 4. ročník Střední průmyslová škola stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Název ŠVP: Technické lyceum Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Technické lyceum Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin rozdělených do ročníků Povinné vyučovací předměty: Celkem Český jazyk a komunikace Cizí jazyk 1 3/3 4/4 3/3 4/4 14/14 Cizí jazyk 2 1/1 2/2 2/2 2/2 7/7 Dějepis Občanská nauka Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Literární výchova Tělesná výchova ICT 2/2 3/3 2/2 2/2 9/9 Ekonomika Technická fyzika Aplikovaná matematika Deskriptivní geometrie Technické kreslení CAD - 2/2 2/2 2/2 6/6 Průmyslové výtvarnictví Stavitelství Geodézie Stavební ekonomika Volitelné vyučovací předměty Konstrukce staveb/architektura Deskr. geometrie/cvičení z ICT Celkem týdenních vyučovacích hodin 32/6 33/11 32/9 31/10 128/36 Nepovinné vyučovací předměty Kreslení a modelování Cvičení z výpočetní techniky Celkem týdenních vyuč. hodin

10 Přehled využití týdnů v období září červen školního roku 2010/2011 činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Vyučování dle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Odborná praxe 1 0,5 0,5-1 Sportovní a relaxační kurz - 0,5 0,5-1 Adaptační a projektové dny Ročníkový projekt Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů Poznámky k učebnímu plánu: 1. Předmět Český jazyk a literatura vznikne spojením vzdělávacích oblastí Vzdělávání a komunikace v Českém jazyce a Estetické vzdělávání části související s literaturou. 2. Předmět cizí jazyk je upřesněn výběrem žáků z možností Anglický jazyk a Německý jazyk, jako cizí jazyk 1 a Předmět Tělesná výchova zahrnuje kompletně oblast Vzdělávání pro zdraví. Doplněno o kurzy (viz Přehled využití týdnů). 4. Předmět Praxe je podrobně popsán v charakteristice ŠVP. 5. Volba volitelných předmětů vychází z profilu absolventa. Zařazení ve 4. ročníku sleduje zájem žáků a možnost budoucího zaměření a studia na VŠ. 6. Nepovinné předměty také sledují zájmy žáků a jejich uplatnění. 7. Disponibilní hodiny byly přiděleny podle tabulky Přehled rozpracování RVP do ŠVP. 8. Ekonomická gramotnost má všechna doporučená témata zařazena do předmětu Ekonomika nebo Základy společenských věd. 9. Předměty Geodézie a Stavební ekonomika vytvoří ke klasifikaci jeden předmět Cvičení z ekonomiky a geodezie (CEG), který bude vyučován skupinově a tím bude mít jedna skupina sudý týden 2h Geodézii a lichý týden 2h Stavební ekonomiku. Druhá skupina naopak. Tím získáme doporučené dvouhodinové dotace u předmětů, které jsou odborné a praktické a jejichž výuka probíhá v učebnách ICT. 10

11 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 3.1. Seznam zaměstnanců školy v období až Příjmení, jméno, titul Praxe Funkce Vzdělání Aprobace Aubusová Alena, Ing. 4 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Báčová Zdeňka, Mgr. 20 Učitel VŠ ZSV, DEJ, NEJ Beran Miloslav, Ing. 12 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Bičík Lukáš, Mgr. 12 Učitel VŠ MAT, TV Bolcek Svatopluk, Ing. 31 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Brožová Věra 40 Referentka USO Cakl Jan, Mgr. 48 Učitel VŠ TV Fiala Ladislav, Ing. 30 Ředitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Havel Ladislav 12 Správce ICT USO Hlaváčová Jana, Mgr. 28 Učitel VŠ ANJ, NEJ Hloušek Jan, Ing. 42 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Hovorka Jan, Ing. 32 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Charamza Josef, Ing. 23 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Chládová Irena 17 Uklízečka USV Janeček František 42 Učitel USO PRA Jedličková Milada, Mgr. 44 Učitel VŠ MAT, FYZ Kerbr František, Ing. 44 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Kohoutová Eva, Mgr. 24 Učitel VŠ NEJ, ZSV, TV Kubát Radek, Ing. 12 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Kučírek Vladimír, Ing. 15 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Malimánková Blanka 3 Uklízečka USO Maťátko Milan, Ing. 30 Učitel VŠ FYZ, ICT Matějková Jana 40 Uklízečka SO Mejstříková Petra, Mgr. 12 Učitel VŠ ANJ Mercl Jan 31 Učitel USO PRA Mojžíš Petr 31 školník USO Nosková Marie, Ing. arch. 28 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Nováková Marie 24 Uklízečka SO Pilař Milan Mgr. 25 Učitel VŠ CJL, ZSV Pilařová Jana, Mgr. 27 Učitel VŠ CJL, ZSV Rázl Roman, Ing. 6 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Ročkárová Blanka, Mgr. 27 Učitel VŠ ANJ Ruml Jan, Mgr. 7 Učitel VŠ TV Rumlová Marcela, Ing. 34 Zástupce ředitele VŠ ODB. PŘEDMĚTY Šimánková Stanislava 37 Ekonomka SO Váchová Martina 9 Učitel US ANJ Vondrová Jitka 34 Uklízečka USO Wasserbauer Radek, Ing. 23 Učitel VŠ ODB. PŘEDMĚTY Wasserbauerová Jana, Ing. 17 Učitel VŠ ICT, EKO Zimpl Milan, RNDr., Ph.D 10 Učitel VŠ MAT, CHE, ICT 11

12 Výuka na škole je zabezpečena 31 učiteli, z toho 13 jich vyučuje všeobecně vzdělávací předměty, 18 odborné předměty. Čtyři učitelé jsou důchodového věku a pracují na kratší pracovní úvazky. 3 učitelé odborných předmětů jsou externí pracovníci, kteří krátkými úvazky doplňují výuku odborných předmětů s úzkou vazbou na předání poznatků z praxe. Z celkového počtu 31 učitelů není plně kvalifikovaná jedna učitelka angličtiny, v současné době si doplňuje odborné vzdělání. Třem externím učitelům odborných předmětů s krátkými pracovními úvazky chybí pedagogické vzdělání. Jeden z nich by měl ve školním roce 2013/2014 toto studium dokončit s perspektivou dalšího setrvání na škole. V hodnoceném školním roce si doplnil pedagogické vzdělání 1 učitel odborných předmětů pracující na plný pracovní úvazek. Dva učitelé odborných předmětů mají odbornou kvalifikace pouze na předmět praxi, jejíž výuku také v převážné míře vykonávají. 12

13 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ kolo přijímacího řízení Termín přijímacích zkoušek: a Termín podání přihlášek: do KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Podle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a podle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji tato kritéria hodnocení schopností a vědomostí žáků pro přijetí na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 pro obory vzdělání M/01 Stavebnictví a M/01 Technické lyceum: I. Do přijímacího řízení bude zařazen uchazeč, jehož přihláška ke vzdělávání bude doručena na školu nejpozději do Součástí přijímacího řízení je konání přijímací zkoušky, kterou budou konat všichni uchazeči z předmětu matematika. II. Pro stanovení pořadí uchazečů, kteří splní podmínky podle bodu I bude rozhodný: a) Prospěch ze základní školy To znamená průměr všech známek kromě chování za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy potvrzený ředitelstvím základní školy na přihlášce ke vzdělávání. b) Výsledek přijímací zkoušky Přijímací zkouška se bude konat v termínu a Na body a) a b) bude kladena shodná váha. Každý uvedený bod se tedy bude podílet na výsledném hodnocení 50 % vahou. Podmínkou pro přijetí je však úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Za vykonání přijímací zkoušky se považuje v pětistupňové hodnotící škále klasifikace 1 až 4. Za neúspěšné vykonání se považuje nekonání přijímací zkoušky z důvodu neomluvené nepřítomnosti nebo hodnocení známkou 5. Při větším počtu uchazečů, než je možná kapacita pro přijetí, budou uchazeči přijímáni podle pořadí, které bude stanoveno na základě bodu II, tedy průměru všech známek, kromě chování, za 1. a 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy, uvedeného v přihlášce ke vzdělávání a potvrzeného ředitelstvím příslušné základní školy a výsledku přijímací zkoušky 13

14 III. Uchazečům s doporučením pedagogicko psychologické poradny, popř. speciálně pedagogického centra bude zadání podle bodu II písmena b) přizpůsobeno vzhledem k prokázané specifické poruše učení. Kritéria hodnocení uvedená v oddílu II se pak nemění. VI. Prvním pomocným kritériem při shodných výsledcích je výsledek přijímací zkoušky, druhým pak výsledný prospěch z 9. třídy základní školy, třetím celkový prospěch z matematiky (průměr ze všech známek z matematiky uvedených na přihlášce) a v pořadí čtvrtým pomocným kritériem je celkový prospěch z předmětu český jazyk (průměr ze všech známek z českého jazyka uvedených na přihlášce). VII. V oboru vzdělání Stavebnictví je předpokládaný počet 30 přijímaných uchazečů. V oboru vzdělání Technické lyceum je předpokládaný počet 30 přijímaných uchazečů. Pokud by počet přihlášených v některém z oborů vzdělání byl natolik nízký, že by nevedl k ekonomicky efektivnímu naplnění třídy, škola si vyhrazuje právo tento obor v uvedeném školním roce neotevřít. V Havlíčkově Brodě dne Ing. Ladislav Fiala v. r. ředitel školy Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Počet přijímaných žáků stanovený pro přijímací řízení 60 Počet přihlášek v prvním kole 43 Počet žáků konajících přijímací zkoušku 42 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v prodlouženém termínu 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu 0 Počet žáků přijatých bez přijímací zkoušky 0 Počet žáků přijatých na základě hodnocení přijímací zkoušky 42 Počet žáků přijatých na odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 1 Počet žáků přijatých v tomto kole, kteří nenastoupili 20 Počet žáků přijatých celkem 42 Počet žáků, kteří podali zápisový lístek 22 Obor vzdělání: M/01 Technické lyceum 14

15 Počet přijímaných žáků stanovený pro přijímací řízení 30 Počet přihlášek v prvním kole 29 Počet žáků konajících přijímací zkoušku 28 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v prodlouženém termínu 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu 0 Počet žáků přijatých bez přijímací zkoušky 0 Počet žáků přijatých na základě hodnocení přijímací zkoušky 28 Počet žáků přijatých na odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 1 Počet žáků přijatých v tomto kole, kteří nenastoupili 10 Počet žáků přijatých celkem 28 Počet žáků, kteří podali zápisový lístek kolo přijímacího řízení Obor vzdělání:stavebnictví M / 01 Termín 2. kola přijímacího řízení: Termín podání přihlášek: do Počet volných míst: 8 Obor vzdělání:technické lyceum M / 01 Termín 2. kola přijímacího řízení: Termín podání přihlášek: do Počet volných míst: 12 KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO POČTU PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Podle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a podle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., v aktuálním znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji tato kritéria hodnocení schopností a vědomostí žáků pro přijetí na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 pro obory vzdělání M/01 Stavebnictví a M/01 Technické lyceum: Přijímací zkoušky se konat nebudou. I. II. V přijímacím řízení budou hodnoceni uchazeči podle znalostí vyjádřených hodnocením na přihlášce ke vzdělávání z předchozího vzdělávání. 15

16 Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání doložené lékařským potvrzením zdravotní způsobilosti ke studiu pro daný obor. Toto potvrzení je součástí přihlášky ke vzdělávání. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich pořadí průměrný prospěch z jednotlivých klasifikačních období uvedených na přihlášce a potvrzených základní školou, kterou žák navštěvuje. Do průměru se započítává prospěch ze všech předmětů uvedených na přihlášce kromě chování. Průměr za každé klasifikační období i výsledný průměr je zaokrouhlován na dvě desetinná místa. Prvním pomocným kritériem při shodných výsledcích je prospěch z deváté třídy základní školy, druhým pak celkový prospěch z matematiky (průměr ze všech známek z matematiky uvedených na přihlášce) a třetím pomocným kritériem je celkový prospěch z předmětu český jazyk (průměr ze všech známek z českého jazyka uvedených na přihlášce). V Havlíčkově Brodě dne Ing. Ladislav Fiala v. r. ředitel školy Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Počet přijímaných žáků stanovený pro přijímací řízení 38 Počet přihlášek v prvním kole 2 Počet žáků konajících přijímací zkoušku 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v prodlouženém termínu 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu 0 Počet žáků přijatých bez přijímací zkoušky 2 Počet žáků přijatých na základě hodnocení přijímací zkoušky 0 Počet žáků přijatých na odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 0 Počet žáků přijatých v tomto kole, kteří nenastoupili 1 Počet žáků přijatých celkem 2 Počet žáků, kteří podali zápisový lístek 1 Obor vzdělání: M/01 Technické lyceum Počet přijímaných žáků stanovený pro přijímací řízení 12 Počet přihlášek v prvním kole 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v prodlouženém termínu 0 Počet žáků konajících přijímací zkoušku v náhradním termínu 0 Počet žáků přijatých bez přijímací zkoušky 0 16

17 Počet žáků přijatých na základě hodnocení přijímací zkoušky 0 Počet žáků přijatých na odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 0 Počet žáků přijatých v tomto kole, kteří nenastoupili 0 Počet žáků přijatých celkem 0 Počet žáků, kteří podali zápisový lístek Stav po všech kolech přijímacího řízení Obor vzdělání: M/01 Stavebnictví Počet žáků přihlášených 45 Počet žáků přijatých 44 Počet žáků přijatých po odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 1 Počet žáků, kteří z přijatých nenastoupili do školy 21 Počet žáků, kteří do školy nastoupili 23 Obor vzdělání: M/01 Technické lyceum Počet žáků přihlášených 29 Počet žáků přijatých 28 Počet žáků přijatých po odvolání 0 Počet žáků nepřijatých 1 Počet žáků, kteří z přijatých nenastoupili do školy 10 Počet žáků, kteří do školy nastoupili 18 17

18 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. Stav žáků a tříd k datu Školní rok 2000/ / / / /2005 Obor Počet žáků celkem, z toho dívky vzdělání Stavebnictví /34 Tech. lyceum /24 Celkem /58 Počet tříd Školní rok 2005/ / / / /2010 Obor Počet žáků celkem, z toho dívky vzdělání Stavebnictví 235/37 231/36 218/34 221/37 215/39 Tech. lyceum 96/32 102/37 101/38 106/40 106/43 Celkem 331/69 333/73 319/72 327/77 321/82 Počet tříd Školní rok 2010/ / /2013 Obor vzdělání Počet žáků celkem, z toho dívky Stavebnictví 216/41 216/36 206/39 Tech. lyceum 105/44 101/42 91/39 Celkem 321/85 317/78 297/78 Počet tříd Předpoklady pro další léta Studijní obor Stavebnictví M/01 se zaměřením: - Pozemní stavitelství - Stavební obnova Studijní obor Technické lyceum M/01 V každém ročníku výhledově předpokládáme 90 žáků denního studia, z toho 60 žáků oboru Stavebnictví a 30 žáků oboru Technického lycea. Kapacita oboru Stavebnictví je 300 žáků. Kapacita oboru Technického lycea je 130 žáků. Maximální kapacita školy: 360 žáků. 18

19 5.3. Výsledky vzdělávání a výchovy Za 1. pololetí Za 2. pololetí 19

20 Třída Konání opravných zkoušek Celkový počet nedostateč ných ve 2. pololetí k Počet žáků, kteří neprospěli ve 2. pololetí k Počet žáků, kteří konali opravnou zkoušku Celkem Z toho neúsp ěšně Počet žáků, kteří žádali o opakování Bylo vyhově no opakov ání Nebylo vyhověn o opaková ní 1. A B TL A B TL A B TL A B TL Suma Udělená výchovná opatření Třída Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napome nutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmíněné vyloučení ze školy Vylouče ní ze školy 1. A 1. B 1. TL A 2. B TL 4 3. A 3. B TL A 3 4. B 4. TL Suma

21 5.4. Maturitní zkoušky Jarní období Třída 4. A Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou až Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška až Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou až Komise pro společnou a profilovou část maturitní zkoušky konané ústní formou Předseda: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Jan Lesák Ing. František Kerbr Mgr. Jan Ruml Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet žáků přihlášených k maturitní zkoušce: 27 žák Zanechalo vzdělávání po podání přihlášky: 0 žáci Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 27 žáků Prospělo s vyznamenáním: 0 Prospělo: 25 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 1 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 2 Třída 4. B Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou až Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška až Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou až

22 Komise pro společnou a profilovou část maturitní zkoušky konané ústní formou Předseda: Ing. Jana Čejchanová Místopředseda: Ing. Marcela Rumlová Třídní učitel: Ing. Josef Charamza Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet žáků ve třídě: 23 žáků Zanechalo vzdělávání po podání přihlášky: 0 žáci Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 1 žák Konalo maturitní zkoušku: 22 žáků Prospělo s vyznamenáním: 2 Prospělo: 23 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 3 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 Třída 4. TL Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou až Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška až Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou až Komise pro společnou a profilovou část maturitní zkoušky konané ústní formou Předseda: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Ljuba Kopečná Ing. Ladislav Fiala Mgr. Jana Pilařová Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet žáků ve třídě: 21 žáků Zanechalo vzdělávání po podání přihlášky: 0 žáci Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 21 žáků Prospělo s vyznamenáním: 4 Prospělo: 20 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 1 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 22

23 Podzimní období Třída 4. A Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška nekonala se Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou Komise pro společnou a profilovou část maturitní zkoušky konané ústní formou Předseda: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Jan Lesák Ing. Ladislav Fiala Mgr. Jan Ruml Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet přihlášených žáků k maturitní zkoušce: 2 žáků Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 2 žáci Konalo maturitní společné části: 1 žák Konalo maturitní zkoušku profilové části: 2 žáci Konalo maturitní zkoušku poprvé: 0 Konalo 1. opravný termín: 2 Prospělo s vyznamenáním: 0 Prospělo: 2 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 0 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 Třída 4. B Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou nekonaly se Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou nekonala se nekonala se 23

24 Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet přihlášených žáků k maturitní zkoušce: 2 žáků Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 2 žáci Konalo maturitní společné části: 1 žák Konalo maturitní zkoušku profilové části: 2 žáci Konalo maturitní zkoušku poprvé: 0 Konalo 1. opravný termín: 2 Prospělo s vyznamenáním: 0 Prospělo: 2 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 0 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 Třída 4. TL Termíny Dílčí části společné maturitní zkoušky konané ústní formou nekonala se Didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky až Praktická zkouška Profilová část maturitní zkoušky konaná ústní formou nekonala se nekonala se Výsledky maturitní zkoušky Celkový počet přihlášených žáků k maturitní zkoušce: 1 žák Nebylo oprávněno konat maturitní zkoušku: 0 žák Konalo maturitní zkoušku: 1 žák Konalo maturitní společné části: 1 žák Konalo maturitní zkoušku profilové části: 0 žáci Konalo maturitní zkoušku poprvé: 0 Konalo 1. opravný termín: 1 Prospělo s vyznamenáním: 0 Prospělo: 0 Neprospělo alespoň z 1 předmětu společné části: 1 Neprospělo alespoň z 1 předmětu profilové části: 0 24

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více