Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007"

Transkript

1 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 č. MA/0013/09/07 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok ředitelka školy: Ing. Drahomíra Drašnerová Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne srpen 2007

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 10, odstavec (3) a Vyhlášky MŠMT ČR č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení, 7. Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Přijímací řízení pro školní rok 2007/ Výsledky výchovně vzdělávacího procesu 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotní vzdělávání 7. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 8. Inspekční činnosti provedené ČŠI 9. Soutěže a olympiády 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Další údaje - ICT na škole - Domov mládeže při SOŠP a SOUS Hranice, Studentská Školní jídelna při SOŠP a SOUS Hranice, Studentská 1384

3 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole Druh školy : Střední škola Název právnické osoby : Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Identifikátor právnické osoby Adresa : Studentská Hranice Právní forma: IČ: příspěvková organizace Zřizovatel školy: Adresa Ředitelka školy: Statutární zástupce ředitelky: Olomoucký kraj právní forma: kraj, IČ Olomouc, Jeremenkova 40a Ing. Drahomíra Drašnerová Ing. Josef Střílka Datum zřízení (založení) školy: Datum zápisu do rejstříku Kontakt na zařízení: tel.: , fax: web: Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení : 1. Střední škola IZO: kapacita: 800 žáků 2. Domov mládeže IZO: kapacita: 180 lůžek 3. Školní jídelna IZO: kapacita: 900 stravovaných

4 Počty žáků a pedagogů ve školním roce 2006/2007 podle stavu k Počet tříd Počet žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků čet Počet žáků na přepočteného pedagog. pracovníka ,5 11,38 Učitelé podle (přepočtené osoby) podle stavu k Celkem Z toho ženy Interní 47,1 17,5 Pro všeobecně vzdělávací předměty 17,0 9,9 Pro odborné předměty 19,7 7,6 Pro praktické vyučování 10,4 0 Počty ubytovaných a stravovaných podle stavu k Školské zařízení Počet žáků Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt.ped.prac. Školní jídelna 573 9,3 X Domov mládeže 127 6,0 21,17 Počet ubytovaných v domově mládeže a počet strávníků umožnily plné využití povolených kapacit, což je předpokladem pro účelné, hospodárné a efektivní využívání finančních limitů. Údaje o školské radě Školská rada byla zřízena Radou Olomouckého kraje s účinností od v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. V souladu se zněním ustanovení předmětného zákona pracovala jako orgán umožňující zletilým žákům, zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy a dalším osobám podílet se na správě školy v níže uvedeném složení: Předseda: Ing. Petr Fusek, pedagogický pracovník školy Členové: Aleš Šturala, zástupce zřizovatele - obchodní ředitel Cement Hranice, a.s. Mgr. Petr Flajšar, zástupce zřizovatele - ředitel SSOŠ Hranice Ing. Martin Klvač, zástupce zřizovatele - ředitel Cetris, a.s. Hranice Ing. Leopold Voharek, pedagogický pracovník školy Ing. Emanuel Bohuňovský, pedagogický pracovník školy Luděk Kostelník, zákonný zástupce nezletilých žáků, učitel Jana Polášková, zákonný zástupce nezletilých žáků, vychovatelka

5 Marcela Zatloukalová, zákonný zástupce nezletilých žáků, technik Členové školské rady se zúčastnili dvou jednání. Předmětem projednávání bylo seznámení se školským zákonem 561/2004, schválení školního řádu, klasifikačního řádu, výroční zprávy a hospodaření s rozpočtem školy. 2) Přehled oborů vzdělání a počty studujících žáků v oborech podle stavu k SOŠP a SOUS Hranice měla ve školním roce 2006/2007 vzhledem k povolené kapacitě téměř 69 % naplněnost a žáky připravovala ve všech oborech, které má povolené rozhodnutím kompetentních orgánů, takto: Kód oboru Název oboru Žáci Z toho celkem dívky Nábytkářská a dřevařská 98 9 M/003 výroba Aplikovaná chemie M/ Stavební materiály M/ Podnikání L/ Mechanik čísl. řízených 99 2 L/516 strojů Obráběč kovů 26 0 H/ Instalatér 48 0 H/ Zámečník 57 0 H/001 Celkem Vyučované obory mají schválené učební dokumenty MŠMT ČR Nábytkářská a dřevařská výroba - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.34191/97-23 Aplikovaná chemie - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.33319/97-71 Stavební materiály - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.25402/ Podnikání - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.21236/ Mechanik čísl. řízených strojů - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.25780/ Obráběč kovů - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.15837/

6 Instalatér - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.14399/97-72 Zámečník - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.25919/ ) Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci podle stavu k Fyzické osoby Přepočtené osoby Interní pracovníci 57 55,083 Přehled pedagogických pracovníků Poř. číslo Pracovní zařazení, funkce 1. Ředitelka školy 2. Učitel všeobecně 3. Učitel všeobecně 4. Učitel odborných 5. Učitel všeobecně 6. Učitel všeobecně 7. Učitel odborných Aprobace obor studia VŠ výroba stav. dílců a polotovarů VŠ - Tělesná výchova Zeměpis VŠ- matematika zeměpis Jazyk anglický VŠ - Anorganická technologie VŠ - Český jazyk Dějepis VŠ -fyzika Matematika II.cyklu VŠ - Technologie Úvazek DPS - jiná zkouška Vyučované předměty A aprobovaně N - neaprobovaně 1 DPS A-SMZ 15 1 A-TEV A-HOZ 1 Státní zkouška A-MAT N-ANJ Praxe DPS A-CET,ANC, 35 1 A-CJL A-DEJ 1 A-MAT A-FYZ DPS A-TEC,NAM,KON 17

7 8. Učitel všeobecně 9. Učitel všeobecně 10. Učitel všeobecně dřeva výrobní stroje a zařízení VŠ - Český jazyk Občanská nauka VŠ - Fyzika Technická výchova pro II. stupeň ZŠ Učitelství informatiky pro ZŠ a SŠ ÚSO - Veřejná správa Jazyk anglický 1 výchovné poradenství A-CJL A-OBN 1 A-FYZ,ELA 1 Certifikát BRNO Certifikát Frenštát p/r. A-ICT N-ANJ Učitel odborných 12. Učitel odborných VŠ - Technologie silikátů VŠ - Ekonomie podnikatelství a 1 DPS A-CHE,CHT,CHV, 33 1 DPS A-EKO,UCE, Učitel odborných 14. Učitel všeobecně Předmětů 15. Učitel všeobecně 16. Učitel odborných 17. Učitel odborných 18. Učitel odborných management VŠ - Stavebněmateriálové inženýrství VŠ - Jazyk český Jazyk německý VŠ - Matematika Fyzika VŠ - Technologie dřeva VŠ - Technologie kůže, plastů a gumy VŠ - Technologie dřeva 1 A-TEC, SZM,PRA 1 A-CJL A-NEJ 1 A-MAT A-FYZ 1 DPS A- TES,KON,TCC,PRA DPS A-HE, CLC 23 0,571 DPS A-KON, AVT Učitel VŠ - Stavba 0,952 DPS A-STR,TEK 11

8 odborných 20. Učitel všeobecně, učitel odborných 21. Učitel všeobecně 22. Zástupce ředitele 23. Učitel všeobecně Předmětů 24. Učitel odborných 25. Učitel odborných lesních a dřevařských strojů a zařízení VŠ - Fyzika Základy techniky VŠ - Matematika Chemie pro II. stupeň ZŠ a UŠ VŠ - Pozemní stavby a konstrukce VŠ - Výroba, rozvod a využití el. energie Truhlář Dřevozpracující průmysl VŠ - Občanská naukatechnická výchova pro II. stupeň ZŠ VŠ -Chem. technologie kovových a spec. anorganických materiálů 26. Vedoucí dílen Truhlář pro výrobu nábytku a zařízení ÚSO - Dřevařství 1 A-FYZ A-PRA 1 A-MAT A-CHE 14 1 DPS A-TEK,PRA 38 0,66 DPS N-ICT 35 1 DPS A- A-PR DPS A-ANC,CHE,CLC 26 1 DPS A-PRA 22

9 Pracovní zařazení, funkce 27. Učitel všeobecně 28. Učitel odborných 29. Učitel všeobecně 30. Učitel všeobecně 31. Učitel všeobecně 32. Učitel odborných 33. Učitel odborných 34. Učitel odborných 35. Učitel odborných 36. Učitel všeobecně 37. Učitel všeobecně 38. Učitel všeobecně, učitel odborných přdmětů 39. Učitel odborných 40. Učitel odborných 41. Učitel odborného výcviku 42. Vedoucí učitel odborného výcviku 43. Učitel odborného výcviku 44. Učitel odborného výcviku Aprobace VŠ-Ruská filologie Jazyk německý VŠ-Ekonomika průmyslu VŠ-Matematika Zeměpis pro roč. ZŠ VŠ-Zeměpis Tělesná výchova pro I. cyklus VŠ-Český jazyk občanská nauka VŠ-Jazyk český jazyk německý VŠ-Ekonomika, finance a bankovnictví Jazyk německý VŠ-Letecký pilot Velitelsko-štábní obor - letectví VŠ-Stavebněmateriálové inženýrství VŠ-Ekonomika průmyslu VŠ-Technický provoz telekomunikací VŠ-Dělostřelectvívelitelství VŠ-Výzbrojnětechnický Jazyk anglický Úvazek 1 DPS, jiná zkouška Státní zkouška Vyučované předměty A aprobovaně N - neaprobovaně NEJ část. A 1 DPS Výchovné poradenství PEK, Eko - A 21 1 MAT - A ČJL, OBN A DEJ - N 1 Stroj. A Stav. IVK - N 0,548 Stav. - A 11 1 DPS Eko, EKP, MAR, PRN - A 1 DPS Elektro A Fyz - A 1 ICT, VYP - N 19 1 ĆJL, NEJ -A 19 0,952 Státní zkouška 1 DPS Vysvědčení úroveň dle normy STANAG 6001 UCE A NEJ část. A ANJ N zahájeno stud. Stroj. A ANJ část. A VŠ-Strojírenská technologie 1 DPS Stroj. - A 18 SO-Soustružník 1 34 kovů ÚSO-Soustružník 1 DPS 27 kovů strojírenství SO-instalatér 1 35 ÚSO-Strojní zámečník Strojírenství 0,4 DPS Učitel odborného ÚSO-Soustružník 1 DPS 29 Praxe

10 výcviku 46. Učitel odborného výcviku 47. Učitel odborného výcviku 48. Učitel odborného výcviku 49. Učitel odborného výcviku 50. Učitel odborného výcviku 51. Učitel odborného výcviku kovů strojírenství ÚSO-Mechanik 1 DPS 24 silnoproudých zařízení ÚSO-Strojní 1 DPS 24 zámečník strojírenství SO-instalatér 1 31 ÚSO-Provozní elektromontér Výroba, užití a rozvod el. energie SO-Mechanik elektronických zařízení ÚSO-Strojní zámečník strojírenství DPS 38 1 DPS 33 Pracovní zařazení, funkce 52. Vychovatel ÚSO - Technologie cementu, vápna a Maltovin Obor studia Úvazek DPS Splnění kvalifikace 1 DPS ano 29 Praxe 53. Vychovatel Prodavač ÚSO - Provoz obchodu 54. Vychovatel ÚSO Vedoucí vychovatel vychovatelství ÚSO - Provoz obchodu vnitřní obchod 56. Vychovatel ÚSO - Sociální a výchovná pedagogika 57. Vychovatel ÚSO - Všeobecná sestra 1 Ano 18 DPS 1 ano 26 1 DPS 27 1 ano 7 1 DPS ano 8

11 Poř. Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Čís. 1. Vedoucí hospodářského úseku 1 ÚSO - ekonomika 2. Účetní 1 ÚSO - ekonomika 3. Mzdová účetní 1 ÚSV - gymnázium 4. Asistentka 1 ÚSO - ekonomika 5. Provozně-technický pracovník 1 ÚSO - ekonomika 6. Asistentka v laboratořích 1 ÚSO - chemie 7. Správce sítě 0,34 ÚSO - elektrotechnika 8. Vedoucí stravování 1 ÚSO hotelová škola 9. Hlavní kuchařka Pracovník služeb 1 ÚSV - gymnázium 11. Správce sportovní haly 1 ÚSV - gymnázium 12 Skladnice Údržbář 2,8 14. Kuchařka Zaučená kuchařka Provozní pracovník ŠJ 1,5 17. Uklizečka Vrátná Pomocný vychovatel 1 Nepedagogičtí pracovníci podle stavu k Počet fyzických osob Přepočtený počet osob Interní pracovníci 38 36,64

12 4) Přijímací řízení pro školní rok 2007/2008 Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2007/2008 : Kód Název Počet přihlášených 1.kolo 2.kolo Počet přijatých k Počet odvolání Celkem ) Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Ve školním roku 2006/2007 studovalo na Střední odborné škole průmyslové a Středním odborném učilišti strojírenském, Hranice, Studentská 1384 celkem 535 žáků. Celkový prospěch žáků na konci 2. pololetí šk.roku 2006/2007 Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Náhradní termín hodnocení Počet žáků školy, kteří byli na konci školního roku 2006/2007 hodnoceni v rámci celkového hodnocení - prospěl/a s vyznamenáním je počtem běžným.. Zcela nevyhovujícím je ale počet žáků hodnocených celkovým hodnocením - neprospěl. Povolení opakování ročníku dostali žáci s podmínkou zvýšení osobního úsilí a pravidelného měsíčního hlášení výsledků vzdělávání ředitelce školy. Celkový průměr školy je 2,67. Umístění absolventů Na základě informací z Úřadu práce a od studentů lze konstatovat, že není žádný absolvent dlouhodobě evidován na Úřadu práce. Ve studiu na vysokých školách pokračuje 48 absolventů. Na vyšší odborné škole prohlubují studium 4 absolventi a v nástavbovém studiu pokračuje 14 absolventů učňovského oboru.

13 Školní rok 2006/2007 Výsledky maturitních zkoušek Přehled počtu žáků maturujících z jednotlivých 0bor Třída Počet žáků CJL ANJ NEJ MAT FYZ MAN PRA ODB EKO ANC CHE CHT BIO Mechanik číslicově řízených strojů Podnikán í Nábytkář ská a dřevařsk á výroba Aplikovan á chemie Stavební materiály 4MNC NS D CH SM Obor Třída Třídy celkem Počet žáků Nepřipuš těno k MZ Počet žáků konajícíc h MZ Počet žáků konající Výsledky maturitní zkoušky a hodnocení prospěchu ch OZ PV P N MNC MNC P NS NDV D ACH CH SM SM MNC Mechanik číslicově říz. strojů P Podnikání NDV Nábytkářská a dřevařská výroba ACH Analytická chemie SM Stavební materiály MZ OZ PV P N maturitní zkouška opravná zkouška prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl

14 Z výše uvedeného lze konstatovat, že u maturitních zkoušek bylo dosaženo poměrně dobrých výsledků, posuzujeme-li přidanou hodnotu. Žáci, kteří neprospěli, budou vykonávat opravnou zkoušku v měsíci září Za úspěšné lze považovat také poměrně vysoké procento žáků přijatých ke studiu na vysokých školách. Ve školním roce probíhaly závěrečné zkoušky u všech učebních oborů dle jednotného zadání v rámci systémového projektu NUOV Kvalita 1 Nová závěrečná zkouška. V letošním školním roce se naše škola přihlásila do systémového projektu KVALITA 1, jehož cílem je postupné ověřování a zavedení reformy závěrečných zkoušek oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Závěrečné zkoušky by měly mít oproti současnému stavu praktičtější charakter a cílem je i posílení srovnatelnosti zkoušek mezi jednotlivými školami. Pro žáky i učitele oborů instalatér, obráběč kovů a zámečník to představuje nové pojetí zkoušky, jejíž všechny části jsou jednotně zadány. Realizace a zapojení se do tohoto projektu vyžaduje dobré materiálně technické vybavení, které naše škola stihla v krátkém termínu připravit k zdárnému průběhu této zkoušky. Učitelé odborných a odborného výcviku absolvovali náročné školení, díky kterému byli po stránce organizace zkoušky dobře připraveni. Pro žáky se zkouška skládala opět ze tří oblastí písemné, ve které si volili ze tří nabízených témat, a která zahrnovala i test, praktické a ústní části. V ústní části byla nově zakomponována i oblast světa práce, která má přispět k lepší orientaci absolventa při praktickém shánění zaměstnání, budování živnosti a zvládání dalších situací, souvisejících s zařazením do praktického života. Obor instalatér Praktická zkouška probíhala dle připraveného harmonogramu a skládala se z 4 modulů. Obor obráběč kovů Praktická zkouška probíhala dne dle připraveného harmonogramu a k dispozici bylo 6 zadání. V zadání se vyskytovaly technické nedostatky, které budou podrobně popsány v závěrečné zprávě pro vyhlašovatele projektu. Obor zámečník Pro praktickou zkoušku bylo k dispozici 6 zadání. Žáci měli za úkol dle předložené výkresové dokumentace a přiloženého technologického postupu zhotovit výrobek v časovém limitu 18 hodin. Žáci měli připravena všechna potřebná měřidla a požadované nářadí. Časový limit byl dodržen všemi žáky. V zadání se vyskytovaly technické nedostatky, které budou podrobně popsány v závěrečné zprávě pro vyhlašovatele projektu. Obor Třída Obory celke m Počet žáků Nepřipuštěno k ZZ Počet žáků konají cích ZZ Výsledky maturitní zkoušky a hodnocení prospěchu PV P N IN 3IN OK 3ZOK Z 3ZOK celkem

15 Autoevaluace Opakovaně škola měří svou vzdělávací úroveň s jinými středními školami prostřednictvím programu nazvaném Maturita nanečisto. Poprvé se škola zúčastnila i závěrečných zkoušek pro učební obory pod názvem Kvalita I. Udělená výchovná opatření Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Snížený stupeň z chování -2 uspokojivé Snížený stupeň z chování -3 neuspokojivé Obecně nelze konstatovat, že pracovníci školy využívají pozitivní motivující výchovné prostředky v daleko větší míře než-li prostředky kárné. Zpráva o činnosti výchovného poradenství za školní rok 2006/2007 Činnost výchovného poradce respektovala plán výchovného poradenství na školní rok 2006/2007. Vypracování seznamu žáků se specifickými poruchami učení platný pro školní rok 2006/2007. Účast na semináři výchovných poradců, který zorganizovala Pedagogickopsychologická poradna Přerov. Účast na přednášce pracovníků MŠMT o vývoji vysokého školství u nás na veletrhu vzdělávání Gaudeamus Uspořádámí besedy pro třídy CH1, SM2 a D2 s psycholožkou Mgr. Matysovou (konzultace i případných problémů s některými žáky). Účast na přenášce s gynekologem MUDr. Kováčem na téma antikoncepce pod názvem Rady začínajícím milencům. Beseda byla přínosná, způsob přednesu vynikající. Od konce ledna až do konce května konzultace se žáky 4. ročníků, výběr pomaturitního studia na VŠ a VOŠ, kontrola a potvrzení správnosti přihlášek. Beseda s kurátorkou p. Škapovou v prostorách Okresní správy sociálního zabezpečení pro třídu DSM2. Zakoupení digitálního alkoholního testeru a objednání 8 kusů krabiček s trubičkovým alkoholtestem. Konzultacemi s psycholožkou při řešení problémů se studenty ( poruchy příjmu potravy, psychické potíže, problémy v rodině) a konzultací s kurátorkou (záškoláctví, problémy v rodině), distribuovala mezi studentky hygienické vzorky a časopisy sloužící k prevenci rakoviny prsu a děložního čípku, studijní materiály mezi všechny žáky, vedla nástěnku výchovného poradce. Nejrozšířenější sociálně patologickým jevem je záškoláctví. Důslednou kontrolou docházky, dodržováním pravidel při omlouvání absence a systematickou výchovou se daří tento jev zvládat. Ve školním roce 2006/2007 pracoval výchovný poradce na pracovišti Teplická 48 dle plánu schváleného ředitelkou školy.

16 Funkci vykonávala v prvním pololetí Ing. Šárka Bláhová. V počátečních měsících školního roku šlo především o činnost spojenou s aklimatizací a přizpůsobení se požadavkům školy a školního řádu žáků a studentů prvních ročníků. Bylo provedeno zmapování žáků s poruchami učení a chování a byli s tímto seznámeni vyučující. V období předvánočních měsíců potom bylo úsilí směřováno především k pomoci studentům při výběru vysokých a vyšších odborných škol. K tomuto se zúčastnila výchovná poradkyně i tradičního veletrhu Gaudeamus, kde se seznámila s jednotlivými druhy škol, aby mohla studentům, kteří se nezúčastnili, předat zkušenosti, propagační materiály a názory. V měsíci únoru byla předána funkce výchovného poradce ing. Leopoldu Voharkovi. Během období ledna a února se výchovný poradce zúčastnil i náboru zájemců na školu formou návštěv burz středních škol, kde podával informace pro rodiče i děti směřované ke kvalitě výuky a výchovy. Také v tomto období probíhalo kariérové poradenství a zejména kontrola a ověření přihlášek na vysoké školy. V letošním roce byl poměrně vysoký zájem ze strany absolventů oboru MNC, zejména na vysoké školy technického zaměření. Také probíhalo ověřování a kontrola přihlášek na nástavbová studia středních škol. Beseda s ÚP Hranice v letošním roce neproběhla, byla provedena jen rámcová beseda s budoucími absolventy v rámci třídnických hodin. Prevence sociálně patologických jevů byla zaměřena dle Minimálně preventivního programu na zdravý způsob života a další aktivity, kteří podporují spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči, k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy a to na boj s drogovou závislostí, alkoholismem a kouřením, šikanováním, záškoláctvím a vandalismem. Do jaké míry bylo dosaženo stanovených cílů MPP? Úkoly MPP byly splněny, v preventivní činnosti jsme se zaměřili na práci s prvními ročníky (pohovory s žáky a zákonnými zástupci). Při řešení kázeňských přestupků velmi dobře spolupracovala vedoucí učitelka Ing. Bláhová a výchovný poradce Ing. Voharek. Opětovně se nám podařilo zapracovat otázky týkající se výchovně vzdělávací prevence do tématických plánů jednotlivých. Tak se podařilo zapojit do výchovné prevence více pedagogických pracovníků. Jak program postupoval Plnění programu bylo zapracováno do učebních osnov v měsíci září. Jeho plnění bylo pravidelně sledováno a hodnoceno na jednotlivých pedagogických poradách. Besedy jsme zaměřili na oblast právní ochrany dětí a mladistvích a trestní činy mladistvích s cílem vytvořit právní podvědomí u žáků prvních ročníků. Ve všech třídách byly na začátku roku zvoleni zástupci žáků do žákovské rady. Proběhla pravidelná setkání s vedením školy. Celá řada požadavků od žáků byla splněna. I přes velmi vstřícný postoj vedení školy si žáci neuvědomili postavení a možnosti žákovské rady, nestali se spojkou mezi kolektivy žáků a zaměstnanci. Jejich přínos zůstal za očekáváním a možnostmi. Mimoškolní aktivity byly rozděleny na část pravidelnou, to znamená činnost zájmových kroužků. Činnost kroužku výpočetní techniky, kroužku psaní všemi deseti, posilovny a sálové. Část nepravidelnou v níž jsme organizovali zájezdy a exkurze za účelem rozšíření znalostí, poznání zájmových možností, uplatnění a především k vzájemnému poznání studentů a stmelení kolektivů. Jednotlivé akce byly do plánu postupně zapracovány podle možností školy.

17 Jak hodnotíme jednotlivé aktivity. V letošním roce jsme vycházeli z již zažitých aktivit, například lyžařský víkend, turistický výlet, exkurzi doplněnou o zážitkový program. Ohlas na jednotlivé akce je velmi dobrý, nedostatkem jsou finanční možnosti školy a mnohdy nízká účast studentů, tito také poukazují na finanční možnosti rodiny. Co se nám daří, co se nám osvědčilo, čím jste úspěšně prošli? Podařilo se žáky zapojit do výzdoby školy, dostali možnost si sami kresbami doplnit učebnu jazyků, výzdobu chodby, opravu učebny 14. V součastné době připravujeme výzdobu schodišť a chodeb. Věříme, že takto využité možnosti nejenom zkrášlí vzhled školy, ale hlavně povedou k zlepšení vztahu k prostorám a majetku a škole samotné. Co může náš program v dalším školním roce negativně ovlivnit? Nedostatky vidíme v legislativě. Na škole máme problémové žáky, tito se dopustili trestných činů a to i násilných, byly vyšetřováni za užívání drog nebo jejich distribuci. Školu ale nikdo na tyto žáky neupozorní a my znovu a zbytečně vytipováváme problémové jedince. Tyto věci by měla škola vědět, aby mohla snáze jednotlivým incidentům předcházet. Nejde o to tyto žáky odsuzovat a poukazovat na ně, ale o možnost s nimi a s celým kolektivem lépe pracovat. Legislativa v oblasti užívání alkoholu a drog je pro školy nedostačující a nedává jim možnost se dostatečně a aktivně chránit, což je hlavně v oblasti odborného výcviku značný problém. V příštím školním roce by měly být tyto nedostatky vyřešeny alespoň ve školním řádě a směrnicích školy. Musí být stanoveny přesné podmínky při řešení záškoláctví, donášení a požívání alkoholu a omamných látek. Činnost studentské rady. Jako hlavní úkol si stanovíme vznik funkční studentské rady. Její funkčnost se v letošním roce omezila na stížnosti žáků. Je zapotřebí zlepšit vztahy a nastavit dobrou atmosféru. Vytvoření opravdu pracovních podmínek, vytipování a zvolení schopných zástupců žáků bude hlavním cílem. Z vybranými žáky musí pravidelněji pracovat výchovný poradce, preventista, třídní učitelé. Činnost studentské rady probíhala ve školním roce 2006/2007 prostřednictvím setkání zástupců všech tříd s ředitelkou školy v obou budovách školy, tj. Teplická i Studentská ulice. Žáci byli průběžně seznamováni s aktualitami v naší škole, nabízenými kroužky, exkurzemi, LVVZ, turistickým kurzem, nabídkami firem i jiných škol v oblasti výuky cizích jazyků, brigád apod. Žáci naopak sdělovali své postřehy, požadavky a náměty ke zlepšení prostředí ve škole, inovaci vybavení učeben, možnosti zakoupení svačin, pořizování kopií, změny v rozvrhu apod. Dle možností školy a konkrétní situace byly jejich názory či připomínky řešeny a realizovány. Jen je škoda, že i ze strany žáků nebyla vyvíjena větší aktivita. Jednání poradního sboru rodičů Ve dnech a se uskutečnilo jednání poradního sboru rodičů při SOŠP a SOUS Hranice, Studentská Ředitelka školy informovala rodiče o stavu žáků, přijímacím řízení, státních maturitách, vybavení tříd, termínech akcí ve školním roce (ples školy, lyžařský výcvik, sportovní kurz, exkurze oborů), perspektivách oborů a o problémech s absencí a omlouváním žáků. Závažné připomínky nevzešly a jednotlivé dotazy byly zodpovězeny.

18 Činnost v oblasti EVVO Činnost v oblasti EVVO probíhala podle ročního plánu enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty, který je umístěný na školním internetu. Hlavním tématem školního roku je voda. Během školního roku se uskutečnily tyto akce: Ve vestibulu SOŠP je umístěna nástěnka, která je pravidelně obměňována, (materiály připravují žáci v souladu s výukou předmětu Základy ekologie a Životní prostředí). Nástěnka je také umístěna na SOUS. Zabezpečení účasti na školení Krajské setkání koordinátorů a učitelů EVVO v Olomouci Soutěží se studenti nezúčastnili. Spolupracovali jsme v soutěži sestavení vozů na sluneční pohon, pod patronací VŠB Ostrava. Návštěvy : třída SM 4 Čistička odpadních vod Hranice třída D 4 Čistička odpadních vod Hranice třída CH 4 Tématická vycházka povodí Veličky 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a celoživotní vzdělávání. V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2006/2007 bylo vynaloženo celkem ,- Kč především do oblasti zvýšení kompetencí při přípravě nových maturitních zkoušek, přípravy školních programů, emočního a sociálního rozvoje osobnosti a užití počítačové techniky. Níže uvedená tabulka popisuje odpovídající počty akcí a účastníků DVPP. Počet akcí Počet účastníků Náklady na DVPP Celkem ,-Kč Nepedagogičtí pracovníci školy absolvovali vzdělávací akce: účetní a ekonomka - platy a platové předpisy - aktuální změny v platných předpisech - Nový Zákoník práce - účetní uzávěrka - odměňování zaměstnanců ve školství - cestovní náhrady - platy, nemocenské pojištění vedoucí stravování - aktuální informace o předpisech ve stravování - stravování a BOZP ve stravování školník - obsluha tlakových nádob a tlakových zařízení - osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze V rámci vzdělávání nepedagogických pracovníků ve školním roce 2006/2007 bylo vynaloženo celkem ,- Kč.

19 Počet akcí Počet účastníků Náklady na DVPP Celkem ,-Kč 7) Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 1) naše škola organizovala den otevřených dveří pro žáky 9. tříd mající zájem o studium na středních školách Olomouckého kraje. 2) V letošním roce uplynulo 60 let od založení Střední průmyslové školy dřevařské v Hranicích ( ). Při této příležitosti uspořádal současný studijní obor Nábytkářská a dřevařská výroba při SOŠ průmyslové a SOU strojírenském Hranice v sobotu 23. září oslavy vzniku školy. Jednalo se o setkání absolventů dřevařského oboru, zástupců spolupracujících firem, bývalých učitelů, čestných hostů, zkrátka všech příznivců školy. V souvislosti s výročím je vydán školní almanach, který obsahuje postřehy ze života školy, seznamy všech absolventů a prezentace spřátelených firem. 3) Spolupráce se zahraničím. Pro 10 studentů ze Spišské Nové Vsi jsme zabezpečili praxi v odborných firmách a také sportovní a kulturní vyžití. Vše v souladu s jejich projektem Leonardo da Vinci. 4) Realizace rekvalifikačních kurzů v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Projekt Rozšíření nabídky programů registrační číslo projektu CZ / /0312. Vzdělávací program v rámci projektu ESF. V zaškolovacím kurzu Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu číslicově řízených strojů, který probíhal v termínu od do úspěšně ukončilo kurz 17 posluchačů z původních 23. Od září bude probíhat další část rekvalifikačního kurzu v oblasti Zámečník. Kurz bude zahájen s délkou trvání 6 měsíců. V říjnu bude zahájen kurz v délce 9 měsíců pro Mechanika číslicově řízených strojů. 5) Zabezpečení dvoudenního odborného semináře s mezinárodní účastí Dřevěná okna, dveře, schody Na tento seminář se sjelo téměř 200 architektů, pedagogů a dalších odborníků. 6) Školní kolo soutěže Středoškolská odborná činnost, bylo představeno 11 soutěžních studentských prací ve 3 různých oborech. Zajistili jsme účast v okresním i krajském kole. 7) Každoroční zabezpečení lyžařského kurzu pro studenty 1. ročníků na Petříkově a sportovně turistického kurzu pro studenty 3. ročníku v České Skalici. 8) Příprava projektu v rámci programu Leonardo da Vinci rozvoj mezinárodní spolupráce se školou na Slovensku. 9) se studenti oboru Nábytkářská a dřevařská výroba pochlubili svými výrobky na výstavě absolventských prací ve dvoraně hranického zámku. Letošní tradiční výstava měla název Nábytek do dětského pokoje a hračky.

20 10) se uskutečnilo 5. zasedání poradního sboru pro strojírenské obory, kde jsme chtěli zhodnotit spolupráci školy s firmami při zajišťování odborného výcviku žáků. Dále prokonzultovat jak zmodernizovat výuku, hlavně v oblasti CNC, získávání žáků a následně pracovníků do strojírenských oborů. 11) Studenti SOŠP a SOUS Hranice nemusí své znalosti a inspiraci pro studium ve svém oboru hledat jen ve školních lavicích. O tom se přesvědčilo 37 studentů, kteří se dne zúčastnili zájezdu na veletrh v metropoli Rakouska Vídni. Byli to studenti oborů Nábytkářská a dřevařská výroba a Stavení materiály. 12) Účast studentů 4. ročníku - Maturita nanečisto a učňů 3. ročníků - Kvalita I, závěrečná zkouška. 13) Již k tradicím patří pořádání plesu školy, na kterém jsou stužkováni studenti 4. ročníků. Na organizaci se podílí i studenti 4. ročníků. 14) Na závěr školního roku se studenti zúčastnili akce ve spolupráci s mechanizovaným praporem a městem Hranice. V rámci ochrany za mimořádných situací se konala ve spolupráci se složkami Policie ČR, armády ČR a Hasičského záchranného sboru. 15) Na půdě naší školy byla prezentována dokumentární přednáška pro veřejnost z expedice na osmitisícový vrchol Manaslu, kterou zdolal učitel hranické průmyslovky Pavel Matoušek. 16) Účast na prezentačních akcích a na základních školách 17) byl na pracovišti Teplická uskutečněn 4. ročník soutěže v počítačových a manuálních dovednostech pro žáky 9. tříd ZŠ z Hranic a okolí. Zúčastnila se dvoučlenná družstva. Soutěž byla zaměřena na manuální zručnost při přesném řezání, důlčíkování, tvorbě os a úhlů a montáži sestavy podle výkresu. Počítačová dovednost zahrnovala testovou část z teorie a praktické zvládání internetu, Wordu, Excelu a tvorbu intern. stránek. Vyhonoceni byli nejlepší jenotlivci i družstva. Tato soutěž se již dostala do povědomí základních škol a jejím smyslem je propagace strojírenství, oborů, školy. 18) zaměstnanci školy přijali pozvání družební školy Volyně k přátelskému posezení, k výměně zkušeností a poznání okolí Volyně. Jednalo se už o čtvrté setkání. 19) Pod vedením Mgr. Hoszowského se do soutěže Napájení sluncem 2007 přihlásili čtyři studenti. Úkolem soutěžících je vytvořit funkční model mechanismu pracující na solární pohon. Své modely mají studenti vytvořeny a zbývá je jen představit a obhájit v září na VŠB Ostrava, která je garantem celé soutěže. 20) Škola se připravuje na udělení kvality ISO 9001:2000, získat systém managementu jakosti a zlepšovat jeho efektivnost.

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary Identifikátor: 600 009 106 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-294/10-M Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Adresa: Gen. Krátkého 30, 787 01

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 121 288/98-11136 Inspektorát č. 12 Brno Signatura: al1hs201 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště a

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více