Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007"

Transkript

1 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 č. MA/0013/09/07 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok ředitelka školy: Ing. Drahomíra Drašnerová Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne srpen 2007

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 10, odstavec (3) a Vyhlášky MŠMT ČR č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení, 7. Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Přijímací řízení pro školní rok 2007/ Výsledky výchovně vzdělávacího procesu 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotní vzdělávání 7. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 8. Inspekční činnosti provedené ČŠI 9. Soutěže a olympiády 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Další údaje - ICT na škole - Domov mládeže při SOŠP a SOUS Hranice, Studentská Školní jídelna při SOŠP a SOUS Hranice, Studentská 1384

3 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole Druh školy : Střední škola Název právnické osoby : Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Identifikátor právnické osoby Adresa : Studentská Hranice Právní forma: IČ: příspěvková organizace Zřizovatel školy: Adresa Ředitelka školy: Statutární zástupce ředitelky: Olomoucký kraj právní forma: kraj, IČ Olomouc, Jeremenkova 40a Ing. Drahomíra Drašnerová Ing. Josef Střílka Datum zřízení (založení) školy: Datum zápisu do rejstříku Kontakt na zařízení: tel.: , fax: web: Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení : 1. Střední škola IZO: kapacita: 800 žáků 2. Domov mládeže IZO: kapacita: 180 lůžek 3. Školní jídelna IZO: kapacita: 900 stravovaných

4 Počty žáků a pedagogů ve školním roce 2006/2007 podle stavu k Počet tříd Počet žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků čet Počet žáků na přepočteného pedagog. pracovníka ,5 11,38 Učitelé podle (přepočtené osoby) podle stavu k Celkem Z toho ženy Interní 47,1 17,5 Pro všeobecně vzdělávací předměty 17,0 9,9 Pro odborné předměty 19,7 7,6 Pro praktické vyučování 10,4 0 Počty ubytovaných a stravovaných podle stavu k Školské zařízení Počet žáků Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt.ped.prac. Školní jídelna 573 9,3 X Domov mládeže 127 6,0 21,17 Počet ubytovaných v domově mládeže a počet strávníků umožnily plné využití povolených kapacit, což je předpokladem pro účelné, hospodárné a efektivní využívání finančních limitů. Údaje o školské radě Školská rada byla zřízena Radou Olomouckého kraje s účinností od v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. V souladu se zněním ustanovení předmětného zákona pracovala jako orgán umožňující zletilým žákům, zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy a dalším osobám podílet se na správě školy v níže uvedeném složení: Předseda: Ing. Petr Fusek, pedagogický pracovník školy Členové: Aleš Šturala, zástupce zřizovatele - obchodní ředitel Cement Hranice, a.s. Mgr. Petr Flajšar, zástupce zřizovatele - ředitel SSOŠ Hranice Ing. Martin Klvač, zástupce zřizovatele - ředitel Cetris, a.s. Hranice Ing. Leopold Voharek, pedagogický pracovník školy Ing. Emanuel Bohuňovský, pedagogický pracovník školy Luděk Kostelník, zákonný zástupce nezletilých žáků, učitel Jana Polášková, zákonný zástupce nezletilých žáků, vychovatelka

5 Marcela Zatloukalová, zákonný zástupce nezletilých žáků, technik Členové školské rady se zúčastnili dvou jednání. Předmětem projednávání bylo seznámení se školským zákonem 561/2004, schválení školního řádu, klasifikačního řádu, výroční zprávy a hospodaření s rozpočtem školy. 2) Přehled oborů vzdělání a počty studujících žáků v oborech podle stavu k SOŠP a SOUS Hranice měla ve školním roce 2006/2007 vzhledem k povolené kapacitě téměř 69 % naplněnost a žáky připravovala ve všech oborech, které má povolené rozhodnutím kompetentních orgánů, takto: Kód oboru Název oboru Žáci Z toho celkem dívky Nábytkářská a dřevařská 98 9 M/003 výroba Aplikovaná chemie M/ Stavební materiály M/ Podnikání L/ Mechanik čísl. řízených 99 2 L/516 strojů Obráběč kovů 26 0 H/ Instalatér 48 0 H/ Zámečník 57 0 H/001 Celkem Vyučované obory mají schválené učební dokumenty MŠMT ČR Nábytkářská a dřevařská výroba - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.34191/97-23 Aplikovaná chemie - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.33319/97-71 Stavební materiály - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.25402/ Podnikání - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.21236/ Mechanik čísl. řízených strojů - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.25780/ Obráběč kovů - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.15837/

6 Instalatér - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.14399/97-72 Zámečník - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.25919/ ) Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci podle stavu k Fyzické osoby Přepočtené osoby Interní pracovníci 57 55,083 Přehled pedagogických pracovníků Poř. číslo Pracovní zařazení, funkce 1. Ředitelka školy 2. Učitel všeobecně 3. Učitel všeobecně 4. Učitel odborných 5. Učitel všeobecně 6. Učitel všeobecně 7. Učitel odborných Aprobace obor studia VŠ výroba stav. dílců a polotovarů VŠ - Tělesná výchova Zeměpis VŠ- matematika zeměpis Jazyk anglický VŠ - Anorganická technologie VŠ - Český jazyk Dějepis VŠ -fyzika Matematika II.cyklu VŠ - Technologie Úvazek DPS - jiná zkouška Vyučované předměty A aprobovaně N - neaprobovaně 1 DPS A-SMZ 15 1 A-TEV A-HOZ 1 Státní zkouška A-MAT N-ANJ Praxe DPS A-CET,ANC, 35 1 A-CJL A-DEJ 1 A-MAT A-FYZ DPS A-TEC,NAM,KON 17

7 8. Učitel všeobecně 9. Učitel všeobecně 10. Učitel všeobecně dřeva výrobní stroje a zařízení VŠ - Český jazyk Občanská nauka VŠ - Fyzika Technická výchova pro II. stupeň ZŠ Učitelství informatiky pro ZŠ a SŠ ÚSO - Veřejná správa Jazyk anglický 1 výchovné poradenství A-CJL A-OBN 1 A-FYZ,ELA 1 Certifikát BRNO Certifikát Frenštát p/r. A-ICT N-ANJ Učitel odborných 12. Učitel odborných VŠ - Technologie silikátů VŠ - Ekonomie podnikatelství a 1 DPS A-CHE,CHT,CHV, 33 1 DPS A-EKO,UCE, Učitel odborných 14. Učitel všeobecně Předmětů 15. Učitel všeobecně 16. Učitel odborných 17. Učitel odborných 18. Učitel odborných management VŠ - Stavebněmateriálové inženýrství VŠ - Jazyk český Jazyk německý VŠ - Matematika Fyzika VŠ - Technologie dřeva VŠ - Technologie kůže, plastů a gumy VŠ - Technologie dřeva 1 A-TEC, SZM,PRA 1 A-CJL A-NEJ 1 A-MAT A-FYZ 1 DPS A- TES,KON,TCC,PRA DPS A-HE, CLC 23 0,571 DPS A-KON, AVT Učitel VŠ - Stavba 0,952 DPS A-STR,TEK 11

8 odborných 20. Učitel všeobecně, učitel odborných 21. Učitel všeobecně 22. Zástupce ředitele 23. Učitel všeobecně Předmětů 24. Učitel odborných 25. Učitel odborných lesních a dřevařských strojů a zařízení VŠ - Fyzika Základy techniky VŠ - Matematika Chemie pro II. stupeň ZŠ a UŠ VŠ - Pozemní stavby a konstrukce VŠ - Výroba, rozvod a využití el. energie Truhlář Dřevozpracující průmysl VŠ - Občanská naukatechnická výchova pro II. stupeň ZŠ VŠ -Chem. technologie kovových a spec. anorganických materiálů 26. Vedoucí dílen Truhlář pro výrobu nábytku a zařízení ÚSO - Dřevařství 1 A-FYZ A-PRA 1 A-MAT A-CHE 14 1 DPS A-TEK,PRA 38 0,66 DPS N-ICT 35 1 DPS A- A-PR DPS A-ANC,CHE,CLC 26 1 DPS A-PRA 22

9 Pracovní zařazení, funkce 27. Učitel všeobecně 28. Učitel odborných 29. Učitel všeobecně 30. Učitel všeobecně 31. Učitel všeobecně 32. Učitel odborných 33. Učitel odborných 34. Učitel odborných 35. Učitel odborných 36. Učitel všeobecně 37. Učitel všeobecně 38. Učitel všeobecně, učitel odborných přdmětů 39. Učitel odborných 40. Učitel odborných 41. Učitel odborného výcviku 42. Vedoucí učitel odborného výcviku 43. Učitel odborného výcviku 44. Učitel odborného výcviku Aprobace VŠ-Ruská filologie Jazyk německý VŠ-Ekonomika průmyslu VŠ-Matematika Zeměpis pro roč. ZŠ VŠ-Zeměpis Tělesná výchova pro I. cyklus VŠ-Český jazyk občanská nauka VŠ-Jazyk český jazyk německý VŠ-Ekonomika, finance a bankovnictví Jazyk německý VŠ-Letecký pilot Velitelsko-štábní obor - letectví VŠ-Stavebněmateriálové inženýrství VŠ-Ekonomika průmyslu VŠ-Technický provoz telekomunikací VŠ-Dělostřelectvívelitelství VŠ-Výzbrojnětechnický Jazyk anglický Úvazek 1 DPS, jiná zkouška Státní zkouška Vyučované předměty A aprobovaně N - neaprobovaně NEJ část. A 1 DPS Výchovné poradenství PEK, Eko - A 21 1 MAT - A ČJL, OBN A DEJ - N 1 Stroj. A Stav. IVK - N 0,548 Stav. - A 11 1 DPS Eko, EKP, MAR, PRN - A 1 DPS Elektro A Fyz - A 1 ICT, VYP - N 19 1 ĆJL, NEJ -A 19 0,952 Státní zkouška 1 DPS Vysvědčení úroveň dle normy STANAG 6001 UCE A NEJ část. A ANJ N zahájeno stud. Stroj. A ANJ část. A VŠ-Strojírenská technologie 1 DPS Stroj. - A 18 SO-Soustružník 1 34 kovů ÚSO-Soustružník 1 DPS 27 kovů strojírenství SO-instalatér 1 35 ÚSO-Strojní zámečník Strojírenství 0,4 DPS Učitel odborného ÚSO-Soustružník 1 DPS 29 Praxe

10 výcviku 46. Učitel odborného výcviku 47. Učitel odborného výcviku 48. Učitel odborného výcviku 49. Učitel odborného výcviku 50. Učitel odborného výcviku 51. Učitel odborného výcviku kovů strojírenství ÚSO-Mechanik 1 DPS 24 silnoproudých zařízení ÚSO-Strojní 1 DPS 24 zámečník strojírenství SO-instalatér 1 31 ÚSO-Provozní elektromontér Výroba, užití a rozvod el. energie SO-Mechanik elektronických zařízení ÚSO-Strojní zámečník strojírenství DPS 38 1 DPS 33 Pracovní zařazení, funkce 52. Vychovatel ÚSO - Technologie cementu, vápna a Maltovin Obor studia Úvazek DPS Splnění kvalifikace 1 DPS ano 29 Praxe 53. Vychovatel Prodavač ÚSO - Provoz obchodu 54. Vychovatel ÚSO Vedoucí vychovatel vychovatelství ÚSO - Provoz obchodu vnitřní obchod 56. Vychovatel ÚSO - Sociální a výchovná pedagogika 57. Vychovatel ÚSO - Všeobecná sestra 1 Ano 18 DPS 1 ano 26 1 DPS 27 1 ano 7 1 DPS ano 8

11 Poř. Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Čís. 1. Vedoucí hospodářského úseku 1 ÚSO - ekonomika 2. Účetní 1 ÚSO - ekonomika 3. Mzdová účetní 1 ÚSV - gymnázium 4. Asistentka 1 ÚSO - ekonomika 5. Provozně-technický pracovník 1 ÚSO - ekonomika 6. Asistentka v laboratořích 1 ÚSO - chemie 7. Správce sítě 0,34 ÚSO - elektrotechnika 8. Vedoucí stravování 1 ÚSO hotelová škola 9. Hlavní kuchařka Pracovník služeb 1 ÚSV - gymnázium 11. Správce sportovní haly 1 ÚSV - gymnázium 12 Skladnice Údržbář 2,8 14. Kuchařka Zaučená kuchařka Provozní pracovník ŠJ 1,5 17. Uklizečka Vrátná Pomocný vychovatel 1 Nepedagogičtí pracovníci podle stavu k Počet fyzických osob Přepočtený počet osob Interní pracovníci 38 36,64

12 4) Přijímací řízení pro školní rok 2007/2008 Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2007/2008 : Kód Název Počet přihlášených 1.kolo 2.kolo Počet přijatých k Počet odvolání Celkem ) Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Ve školním roku 2006/2007 studovalo na Střední odborné škole průmyslové a Středním odborném učilišti strojírenském, Hranice, Studentská 1384 celkem 535 žáků. Celkový prospěch žáků na konci 2. pololetí šk.roku 2006/2007 Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Náhradní termín hodnocení Počet žáků školy, kteří byli na konci školního roku 2006/2007 hodnoceni v rámci celkového hodnocení - prospěl/a s vyznamenáním je počtem běžným.. Zcela nevyhovujícím je ale počet žáků hodnocených celkovým hodnocením - neprospěl. Povolení opakování ročníku dostali žáci s podmínkou zvýšení osobního úsilí a pravidelného měsíčního hlášení výsledků vzdělávání ředitelce školy. Celkový průměr školy je 2,67. Umístění absolventů Na základě informací z Úřadu práce a od studentů lze konstatovat, že není žádný absolvent dlouhodobě evidován na Úřadu práce. Ve studiu na vysokých školách pokračuje 48 absolventů. Na vyšší odborné škole prohlubují studium 4 absolventi a v nástavbovém studiu pokračuje 14 absolventů učňovského oboru.

13 Školní rok 2006/2007 Výsledky maturitních zkoušek Přehled počtu žáků maturujících z jednotlivých 0bor Třída Počet žáků CJL ANJ NEJ MAT FYZ MAN PRA ODB EKO ANC CHE CHT BIO Mechanik číslicově řízených strojů Podnikán í Nábytkář ská a dřevařsk á výroba Aplikovan á chemie Stavební materiály 4MNC NS D CH SM Obor Třída Třídy celkem Počet žáků Nepřipuš těno k MZ Počet žáků konajícíc h MZ Počet žáků konající Výsledky maturitní zkoušky a hodnocení prospěchu ch OZ PV P N MNC MNC P NS NDV D ACH CH SM SM MNC Mechanik číslicově říz. strojů P Podnikání NDV Nábytkářská a dřevařská výroba ACH Analytická chemie SM Stavební materiály MZ OZ PV P N maturitní zkouška opravná zkouška prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl

14 Z výše uvedeného lze konstatovat, že u maturitních zkoušek bylo dosaženo poměrně dobrých výsledků, posuzujeme-li přidanou hodnotu. Žáci, kteří neprospěli, budou vykonávat opravnou zkoušku v měsíci září Za úspěšné lze považovat také poměrně vysoké procento žáků přijatých ke studiu na vysokých školách. Ve školním roce probíhaly závěrečné zkoušky u všech učebních oborů dle jednotného zadání v rámci systémového projektu NUOV Kvalita 1 Nová závěrečná zkouška. V letošním školním roce se naše škola přihlásila do systémového projektu KVALITA 1, jehož cílem je postupné ověřování a zavedení reformy závěrečných zkoušek oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Závěrečné zkoušky by měly mít oproti současnému stavu praktičtější charakter a cílem je i posílení srovnatelnosti zkoušek mezi jednotlivými školami. Pro žáky i učitele oborů instalatér, obráběč kovů a zámečník to představuje nové pojetí zkoušky, jejíž všechny části jsou jednotně zadány. Realizace a zapojení se do tohoto projektu vyžaduje dobré materiálně technické vybavení, které naše škola stihla v krátkém termínu připravit k zdárnému průběhu této zkoušky. Učitelé odborných a odborného výcviku absolvovali náročné školení, díky kterému byli po stránce organizace zkoušky dobře připraveni. Pro žáky se zkouška skládala opět ze tří oblastí písemné, ve které si volili ze tří nabízených témat, a která zahrnovala i test, praktické a ústní části. V ústní části byla nově zakomponována i oblast světa práce, která má přispět k lepší orientaci absolventa při praktickém shánění zaměstnání, budování živnosti a zvládání dalších situací, souvisejících s zařazením do praktického života. Obor instalatér Praktická zkouška probíhala dle připraveného harmonogramu a skládala se z 4 modulů. Obor obráběč kovů Praktická zkouška probíhala dne dle připraveného harmonogramu a k dispozici bylo 6 zadání. V zadání se vyskytovaly technické nedostatky, které budou podrobně popsány v závěrečné zprávě pro vyhlašovatele projektu. Obor zámečník Pro praktickou zkoušku bylo k dispozici 6 zadání. Žáci měli za úkol dle předložené výkresové dokumentace a přiloženého technologického postupu zhotovit výrobek v časovém limitu 18 hodin. Žáci měli připravena všechna potřebná měřidla a požadované nářadí. Časový limit byl dodržen všemi žáky. V zadání se vyskytovaly technické nedostatky, které budou podrobně popsány v závěrečné zprávě pro vyhlašovatele projektu. Obor Třída Obory celke m Počet žáků Nepřipuštěno k ZZ Počet žáků konají cích ZZ Výsledky maturitní zkoušky a hodnocení prospěchu PV P N IN 3IN OK 3ZOK Z 3ZOK celkem

15 Autoevaluace Opakovaně škola měří svou vzdělávací úroveň s jinými středními školami prostřednictvím programu nazvaném Maturita nanečisto. Poprvé se škola zúčastnila i závěrečných zkoušek pro učební obory pod názvem Kvalita I. Udělená výchovná opatření Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Snížený stupeň z chování -2 uspokojivé Snížený stupeň z chování -3 neuspokojivé Obecně nelze konstatovat, že pracovníci školy využívají pozitivní motivující výchovné prostředky v daleko větší míře než-li prostředky kárné. Zpráva o činnosti výchovného poradenství za školní rok 2006/2007 Činnost výchovného poradce respektovala plán výchovného poradenství na školní rok 2006/2007. Vypracování seznamu žáků se specifickými poruchami učení platný pro školní rok 2006/2007. Účast na semináři výchovných poradců, který zorganizovala Pedagogickopsychologická poradna Přerov. Účast na přednášce pracovníků MŠMT o vývoji vysokého školství u nás na veletrhu vzdělávání Gaudeamus Uspořádámí besedy pro třídy CH1, SM2 a D2 s psycholožkou Mgr. Matysovou (konzultace i případných problémů s některými žáky). Účast na přenášce s gynekologem MUDr. Kováčem na téma antikoncepce pod názvem Rady začínajícím milencům. Beseda byla přínosná, způsob přednesu vynikající. Od konce ledna až do konce května konzultace se žáky 4. ročníků, výběr pomaturitního studia na VŠ a VOŠ, kontrola a potvrzení správnosti přihlášek. Beseda s kurátorkou p. Škapovou v prostorách Okresní správy sociálního zabezpečení pro třídu DSM2. Zakoupení digitálního alkoholního testeru a objednání 8 kusů krabiček s trubičkovým alkoholtestem. Konzultacemi s psycholožkou při řešení problémů se studenty ( poruchy příjmu potravy, psychické potíže, problémy v rodině) a konzultací s kurátorkou (záškoláctví, problémy v rodině), distribuovala mezi studentky hygienické vzorky a časopisy sloužící k prevenci rakoviny prsu a děložního čípku, studijní materiály mezi všechny žáky, vedla nástěnku výchovného poradce. Nejrozšířenější sociálně patologickým jevem je záškoláctví. Důslednou kontrolou docházky, dodržováním pravidel při omlouvání absence a systematickou výchovou se daří tento jev zvládat. Ve školním roce 2006/2007 pracoval výchovný poradce na pracovišti Teplická 48 dle plánu schváleného ředitelkou školy.

16 Funkci vykonávala v prvním pololetí Ing. Šárka Bláhová. V počátečních měsících školního roku šlo především o činnost spojenou s aklimatizací a přizpůsobení se požadavkům školy a školního řádu žáků a studentů prvních ročníků. Bylo provedeno zmapování žáků s poruchami učení a chování a byli s tímto seznámeni vyučující. V období předvánočních měsíců potom bylo úsilí směřováno především k pomoci studentům při výběru vysokých a vyšších odborných škol. K tomuto se zúčastnila výchovná poradkyně i tradičního veletrhu Gaudeamus, kde se seznámila s jednotlivými druhy škol, aby mohla studentům, kteří se nezúčastnili, předat zkušenosti, propagační materiály a názory. V měsíci únoru byla předána funkce výchovného poradce ing. Leopoldu Voharkovi. Během období ledna a února se výchovný poradce zúčastnil i náboru zájemců na školu formou návštěv burz středních škol, kde podával informace pro rodiče i děti směřované ke kvalitě výuky a výchovy. Také v tomto období probíhalo kariérové poradenství a zejména kontrola a ověření přihlášek na vysoké školy. V letošním roce byl poměrně vysoký zájem ze strany absolventů oboru MNC, zejména na vysoké školy technického zaměření. Také probíhalo ověřování a kontrola přihlášek na nástavbová studia středních škol. Beseda s ÚP Hranice v letošním roce neproběhla, byla provedena jen rámcová beseda s budoucími absolventy v rámci třídnických hodin. Prevence sociálně patologických jevů byla zaměřena dle Minimálně preventivního programu na zdravý způsob života a další aktivity, kteří podporují spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči, k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy a to na boj s drogovou závislostí, alkoholismem a kouřením, šikanováním, záškoláctvím a vandalismem. Do jaké míry bylo dosaženo stanovených cílů MPP? Úkoly MPP byly splněny, v preventivní činnosti jsme se zaměřili na práci s prvními ročníky (pohovory s žáky a zákonnými zástupci). Při řešení kázeňských přestupků velmi dobře spolupracovala vedoucí učitelka Ing. Bláhová a výchovný poradce Ing. Voharek. Opětovně se nám podařilo zapracovat otázky týkající se výchovně vzdělávací prevence do tématických plánů jednotlivých. Tak se podařilo zapojit do výchovné prevence více pedagogických pracovníků. Jak program postupoval Plnění programu bylo zapracováno do učebních osnov v měsíci září. Jeho plnění bylo pravidelně sledováno a hodnoceno na jednotlivých pedagogických poradách. Besedy jsme zaměřili na oblast právní ochrany dětí a mladistvích a trestní činy mladistvích s cílem vytvořit právní podvědomí u žáků prvních ročníků. Ve všech třídách byly na začátku roku zvoleni zástupci žáků do žákovské rady. Proběhla pravidelná setkání s vedením školy. Celá řada požadavků od žáků byla splněna. I přes velmi vstřícný postoj vedení školy si žáci neuvědomili postavení a možnosti žákovské rady, nestali se spojkou mezi kolektivy žáků a zaměstnanci. Jejich přínos zůstal za očekáváním a možnostmi. Mimoškolní aktivity byly rozděleny na část pravidelnou, to znamená činnost zájmových kroužků. Činnost kroužku výpočetní techniky, kroužku psaní všemi deseti, posilovny a sálové. Část nepravidelnou v níž jsme organizovali zájezdy a exkurze za účelem rozšíření znalostí, poznání zájmových možností, uplatnění a především k vzájemnému poznání studentů a stmelení kolektivů. Jednotlivé akce byly do plánu postupně zapracovány podle možností školy.

17 Jak hodnotíme jednotlivé aktivity. V letošním roce jsme vycházeli z již zažitých aktivit, například lyžařský víkend, turistický výlet, exkurzi doplněnou o zážitkový program. Ohlas na jednotlivé akce je velmi dobrý, nedostatkem jsou finanční možnosti školy a mnohdy nízká účast studentů, tito také poukazují na finanční možnosti rodiny. Co se nám daří, co se nám osvědčilo, čím jste úspěšně prošli? Podařilo se žáky zapojit do výzdoby školy, dostali možnost si sami kresbami doplnit učebnu jazyků, výzdobu chodby, opravu učebny 14. V součastné době připravujeme výzdobu schodišť a chodeb. Věříme, že takto využité možnosti nejenom zkrášlí vzhled školy, ale hlavně povedou k zlepšení vztahu k prostorám a majetku a škole samotné. Co může náš program v dalším školním roce negativně ovlivnit? Nedostatky vidíme v legislativě. Na škole máme problémové žáky, tito se dopustili trestných činů a to i násilných, byly vyšetřováni za užívání drog nebo jejich distribuci. Školu ale nikdo na tyto žáky neupozorní a my znovu a zbytečně vytipováváme problémové jedince. Tyto věci by měla škola vědět, aby mohla snáze jednotlivým incidentům předcházet. Nejde o to tyto žáky odsuzovat a poukazovat na ně, ale o možnost s nimi a s celým kolektivem lépe pracovat. Legislativa v oblasti užívání alkoholu a drog je pro školy nedostačující a nedává jim možnost se dostatečně a aktivně chránit, což je hlavně v oblasti odborného výcviku značný problém. V příštím školním roce by měly být tyto nedostatky vyřešeny alespoň ve školním řádě a směrnicích školy. Musí být stanoveny přesné podmínky při řešení záškoláctví, donášení a požívání alkoholu a omamných látek. Činnost studentské rady. Jako hlavní úkol si stanovíme vznik funkční studentské rady. Její funkčnost se v letošním roce omezila na stížnosti žáků. Je zapotřebí zlepšit vztahy a nastavit dobrou atmosféru. Vytvoření opravdu pracovních podmínek, vytipování a zvolení schopných zástupců žáků bude hlavním cílem. Z vybranými žáky musí pravidelněji pracovat výchovný poradce, preventista, třídní učitelé. Činnost studentské rady probíhala ve školním roce 2006/2007 prostřednictvím setkání zástupců všech tříd s ředitelkou školy v obou budovách školy, tj. Teplická i Studentská ulice. Žáci byli průběžně seznamováni s aktualitami v naší škole, nabízenými kroužky, exkurzemi, LVVZ, turistickým kurzem, nabídkami firem i jiných škol v oblasti výuky cizích jazyků, brigád apod. Žáci naopak sdělovali své postřehy, požadavky a náměty ke zlepšení prostředí ve škole, inovaci vybavení učeben, možnosti zakoupení svačin, pořizování kopií, změny v rozvrhu apod. Dle možností školy a konkrétní situace byly jejich názory či připomínky řešeny a realizovány. Jen je škoda, že i ze strany žáků nebyla vyvíjena větší aktivita. Jednání poradního sboru rodičů Ve dnech a se uskutečnilo jednání poradního sboru rodičů při SOŠP a SOUS Hranice, Studentská Ředitelka školy informovala rodiče o stavu žáků, přijímacím řízení, státních maturitách, vybavení tříd, termínech akcí ve školním roce (ples školy, lyžařský výcvik, sportovní kurz, exkurze oborů), perspektivách oborů a o problémech s absencí a omlouváním žáků. Závažné připomínky nevzešly a jednotlivé dotazy byly zodpovězeny.

18 Činnost v oblasti EVVO Činnost v oblasti EVVO probíhala podle ročního plánu enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty, který je umístěný na školním internetu. Hlavním tématem školního roku je voda. Během školního roku se uskutečnily tyto akce: Ve vestibulu SOŠP je umístěna nástěnka, která je pravidelně obměňována, (materiály připravují žáci v souladu s výukou předmětu Základy ekologie a Životní prostředí). Nástěnka je také umístěna na SOUS. Zabezpečení účasti na školení Krajské setkání koordinátorů a učitelů EVVO v Olomouci Soutěží se studenti nezúčastnili. Spolupracovali jsme v soutěži sestavení vozů na sluneční pohon, pod patronací VŠB Ostrava. Návštěvy : třída SM 4 Čistička odpadních vod Hranice třída D 4 Čistička odpadních vod Hranice třída CH 4 Tématická vycházka povodí Veličky 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a celoživotní vzdělávání. V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2006/2007 bylo vynaloženo celkem ,- Kč především do oblasti zvýšení kompetencí při přípravě nových maturitních zkoušek, přípravy školních programů, emočního a sociálního rozvoje osobnosti a užití počítačové techniky. Níže uvedená tabulka popisuje odpovídající počty akcí a účastníků DVPP. Počet akcí Počet účastníků Náklady na DVPP Celkem ,-Kč Nepedagogičtí pracovníci školy absolvovali vzdělávací akce: účetní a ekonomka - platy a platové předpisy - aktuální změny v platných předpisech - Nový Zákoník práce - účetní uzávěrka - odměňování zaměstnanců ve školství - cestovní náhrady - platy, nemocenské pojištění vedoucí stravování - aktuální informace o předpisech ve stravování - stravování a BOZP ve stravování školník - obsluha tlakových nádob a tlakových zařízení - osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze V rámci vzdělávání nepedagogických pracovníků ve školním roce 2006/2007 bylo vynaloženo celkem ,- Kč.

19 Počet akcí Počet účastníků Náklady na DVPP Celkem ,-Kč 7) Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 1) naše škola organizovala den otevřených dveří pro žáky 9. tříd mající zájem o studium na středních školách Olomouckého kraje. 2) V letošním roce uplynulo 60 let od založení Střední průmyslové školy dřevařské v Hranicích ( ). Při této příležitosti uspořádal současný studijní obor Nábytkářská a dřevařská výroba při SOŠ průmyslové a SOU strojírenském Hranice v sobotu 23. září oslavy vzniku školy. Jednalo se o setkání absolventů dřevařského oboru, zástupců spolupracujících firem, bývalých učitelů, čestných hostů, zkrátka všech příznivců školy. V souvislosti s výročím je vydán školní almanach, který obsahuje postřehy ze života školy, seznamy všech absolventů a prezentace spřátelených firem. 3) Spolupráce se zahraničím. Pro 10 studentů ze Spišské Nové Vsi jsme zabezpečili praxi v odborných firmách a také sportovní a kulturní vyžití. Vše v souladu s jejich projektem Leonardo da Vinci. 4) Realizace rekvalifikačních kurzů v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Projekt Rozšíření nabídky programů registrační číslo projektu CZ / /0312. Vzdělávací program v rámci projektu ESF. V zaškolovacím kurzu Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu číslicově řízených strojů, který probíhal v termínu od do úspěšně ukončilo kurz 17 posluchačů z původních 23. Od září bude probíhat další část rekvalifikačního kurzu v oblasti Zámečník. Kurz bude zahájen s délkou trvání 6 měsíců. V říjnu bude zahájen kurz v délce 9 měsíců pro Mechanika číslicově řízených strojů. 5) Zabezpečení dvoudenního odborného semináře s mezinárodní účastí Dřevěná okna, dveře, schody Na tento seminář se sjelo téměř 200 architektů, pedagogů a dalších odborníků. 6) Školní kolo soutěže Středoškolská odborná činnost, bylo představeno 11 soutěžních studentských prací ve 3 různých oborech. Zajistili jsme účast v okresním i krajském kole. 7) Každoroční zabezpečení lyžařského kurzu pro studenty 1. ročníků na Petříkově a sportovně turistického kurzu pro studenty 3. ročníku v České Skalici. 8) Příprava projektu v rámci programu Leonardo da Vinci rozvoj mezinárodní spolupráce se školou na Slovensku. 9) se studenti oboru Nábytkářská a dřevařská výroba pochlubili svými výrobky na výstavě absolventských prací ve dvoraně hranického zámku. Letošní tradiční výstava měla název Nábytek do dětského pokoje a hračky.

20 10) se uskutečnilo 5. zasedání poradního sboru pro strojírenské obory, kde jsme chtěli zhodnotit spolupráci školy s firmami při zajišťování odborného výcviku žáků. Dále prokonzultovat jak zmodernizovat výuku, hlavně v oblasti CNC, získávání žáků a následně pracovníků do strojírenských oborů. 11) Studenti SOŠP a SOUS Hranice nemusí své znalosti a inspiraci pro studium ve svém oboru hledat jen ve školních lavicích. O tom se přesvědčilo 37 studentů, kteří se dne zúčastnili zájezdu na veletrh v metropoli Rakouska Vídni. Byli to studenti oborů Nábytkářská a dřevařská výroba a Stavení materiály. 12) Účast studentů 4. ročníku - Maturita nanečisto a učňů 3. ročníků - Kvalita I, závěrečná zkouška. 13) Již k tradicím patří pořádání plesu školy, na kterém jsou stužkováni studenti 4. ročníků. Na organizaci se podílí i studenti 4. ročníků. 14) Na závěr školního roku se studenti zúčastnili akce ve spolupráci s mechanizovaným praporem a městem Hranice. V rámci ochrany za mimořádných situací se konala ve spolupráci se složkami Policie ČR, armády ČR a Hasičského záchranného sboru. 15) Na půdě naší školy byla prezentována dokumentární přednáška pro veřejnost z expedice na osmitisícový vrchol Manaslu, kterou zdolal učitel hranické průmyslovky Pavel Matoušek. 16) Účast na prezentačních akcích a na základních školách 17) byl na pracovišti Teplická uskutečněn 4. ročník soutěže v počítačových a manuálních dovednostech pro žáky 9. tříd ZŠ z Hranic a okolí. Zúčastnila se dvoučlenná družstva. Soutěž byla zaměřena na manuální zručnost při přesném řezání, důlčíkování, tvorbě os a úhlů a montáži sestavy podle výkresu. Počítačová dovednost zahrnovala testovou část z teorie a praktické zvládání internetu, Wordu, Excelu a tvorbu intern. stránek. Vyhonoceni byli nejlepší jenotlivci i družstva. Tato soutěž se již dostala do povědomí základních škol a jejím smyslem je propagace strojírenství, oborů, školy. 18) zaměstnanci školy přijali pozvání družební školy Volyně k přátelskému posezení, k výměně zkušeností a poznání okolí Volyně. Jednalo se už o čtvrté setkání. 19) Pod vedením Mgr. Hoszowského se do soutěže Napájení sluncem 2007 přihlásili čtyři studenti. Úkolem soutěžících je vytvořit funkční model mechanismu pracující na solární pohon. Své modely mají studenti vytvořeny a zbývá je jen představit a obhájit v září na VŠB Ostrava, která je garantem celé soutěže. 20) Škola se připravuje na udělení kvality ISO 9001:2000, získat systém managementu jakosti a zlepšovat jeho efektivnost.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Říjen 2009 Ing. Iva Žáková Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více