Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007"

Transkript

1 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 č. MA/0013/09/07 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok ředitelka školy: Ing. Drahomíra Drašnerová Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne srpen 2007

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 10, odstavec (3) a Vyhlášky MŠMT ČR č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení, 7. Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Přijímací řízení pro školní rok 2007/ Výsledky výchovně vzdělávacího procesu 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotní vzdělávání 7. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 8. Inspekční činnosti provedené ČŠI 9. Soutěže a olympiády 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Další údaje - ICT na škole - Domov mládeže při SOŠP a SOUS Hranice, Studentská Školní jídelna při SOŠP a SOUS Hranice, Studentská 1384

3 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole Druh školy : Střední škola Název právnické osoby : Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Identifikátor právnické osoby Adresa : Studentská Hranice Právní forma: IČ: příspěvková organizace Zřizovatel školy: Adresa Ředitelka školy: Statutární zástupce ředitelky: Olomoucký kraj právní forma: kraj, IČ Olomouc, Jeremenkova 40a Ing. Drahomíra Drašnerová Ing. Josef Střílka Datum zřízení (založení) školy: Datum zápisu do rejstříku Kontakt na zařízení: tel.: , fax: web: Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení : 1. Střední škola IZO: kapacita: 800 žáků 2. Domov mládeže IZO: kapacita: 180 lůžek 3. Školní jídelna IZO: kapacita: 900 stravovaných

4 Počty žáků a pedagogů ve školním roce 2006/2007 podle stavu k Počet tříd Počet žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků čet Počet žáků na přepočteného pedagog. pracovníka ,5 11,38 Učitelé podle (přepočtené osoby) podle stavu k Celkem Z toho ženy Interní 47,1 17,5 Pro všeobecně vzdělávací předměty 17,0 9,9 Pro odborné předměty 19,7 7,6 Pro praktické vyučování 10,4 0 Počty ubytovaných a stravovaných podle stavu k Školské zařízení Počet žáků Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt.ped.prac. Školní jídelna 573 9,3 X Domov mládeže 127 6,0 21,17 Počet ubytovaných v domově mládeže a počet strávníků umožnily plné využití povolených kapacit, což je předpokladem pro účelné, hospodárné a efektivní využívání finančních limitů. Údaje o školské radě Školská rada byla zřízena Radou Olomouckého kraje s účinností od v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. V souladu se zněním ustanovení předmětného zákona pracovala jako orgán umožňující zletilým žákům, zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy a dalším osobám podílet se na správě školy v níže uvedeném složení: Předseda: Ing. Petr Fusek, pedagogický pracovník školy Členové: Aleš Šturala, zástupce zřizovatele - obchodní ředitel Cement Hranice, a.s. Mgr. Petr Flajšar, zástupce zřizovatele - ředitel SSOŠ Hranice Ing. Martin Klvač, zástupce zřizovatele - ředitel Cetris, a.s. Hranice Ing. Leopold Voharek, pedagogický pracovník školy Ing. Emanuel Bohuňovský, pedagogický pracovník školy Luděk Kostelník, zákonný zástupce nezletilých žáků, učitel Jana Polášková, zákonný zástupce nezletilých žáků, vychovatelka

5 Marcela Zatloukalová, zákonný zástupce nezletilých žáků, technik Členové školské rady se zúčastnili dvou jednání. Předmětem projednávání bylo seznámení se školským zákonem 561/2004, schválení školního řádu, klasifikačního řádu, výroční zprávy a hospodaření s rozpočtem školy. 2) Přehled oborů vzdělání a počty studujících žáků v oborech podle stavu k SOŠP a SOUS Hranice měla ve školním roce 2006/2007 vzhledem k povolené kapacitě téměř 69 % naplněnost a žáky připravovala ve všech oborech, které má povolené rozhodnutím kompetentních orgánů, takto: Kód oboru Název oboru Žáci Z toho celkem dívky Nábytkářská a dřevařská 98 9 M/003 výroba Aplikovaná chemie M/ Stavební materiály M/ Podnikání L/ Mechanik čísl. řízených 99 2 L/516 strojů Obráběč kovů 26 0 H/ Instalatér 48 0 H/ Zámečník 57 0 H/001 Celkem Vyučované obory mají schválené učební dokumenty MŠMT ČR Nábytkářská a dřevařská výroba - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.34191/97-23 Aplikovaná chemie - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.33319/97-71 Stavební materiály - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.25402/ Podnikání - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.21236/ Mechanik čísl. řízených strojů - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.25780/ Obráběč kovů - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.15837/

6 Instalatér - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.14399/97-72 Zámečník - vydalo MŠMT ČR dne Č.j.25919/ ) Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci podle stavu k Fyzické osoby Přepočtené osoby Interní pracovníci 57 55,083 Přehled pedagogických pracovníků Poř. číslo Pracovní zařazení, funkce 1. Ředitelka školy 2. Učitel všeobecně 3. Učitel všeobecně 4. Učitel odborných 5. Učitel všeobecně 6. Učitel všeobecně 7. Učitel odborných Aprobace obor studia VŠ výroba stav. dílců a polotovarů VŠ - Tělesná výchova Zeměpis VŠ- matematika zeměpis Jazyk anglický VŠ - Anorganická technologie VŠ - Český jazyk Dějepis VŠ -fyzika Matematika II.cyklu VŠ - Technologie Úvazek DPS - jiná zkouška Vyučované předměty A aprobovaně N - neaprobovaně 1 DPS A-SMZ 15 1 A-TEV A-HOZ 1 Státní zkouška A-MAT N-ANJ Praxe DPS A-CET,ANC, 35 1 A-CJL A-DEJ 1 A-MAT A-FYZ DPS A-TEC,NAM,KON 17

7 8. Učitel všeobecně 9. Učitel všeobecně 10. Učitel všeobecně dřeva výrobní stroje a zařízení VŠ - Český jazyk Občanská nauka VŠ - Fyzika Technická výchova pro II. stupeň ZŠ Učitelství informatiky pro ZŠ a SŠ ÚSO - Veřejná správa Jazyk anglický 1 výchovné poradenství A-CJL A-OBN 1 A-FYZ,ELA 1 Certifikát BRNO Certifikát Frenštát p/r. A-ICT N-ANJ Učitel odborných 12. Učitel odborných VŠ - Technologie silikátů VŠ - Ekonomie podnikatelství a 1 DPS A-CHE,CHT,CHV, 33 1 DPS A-EKO,UCE, Učitel odborných 14. Učitel všeobecně Předmětů 15. Učitel všeobecně 16. Učitel odborných 17. Učitel odborných 18. Učitel odborných management VŠ - Stavebněmateriálové inženýrství VŠ - Jazyk český Jazyk německý VŠ - Matematika Fyzika VŠ - Technologie dřeva VŠ - Technologie kůže, plastů a gumy VŠ - Technologie dřeva 1 A-TEC, SZM,PRA 1 A-CJL A-NEJ 1 A-MAT A-FYZ 1 DPS A- TES,KON,TCC,PRA DPS A-HE, CLC 23 0,571 DPS A-KON, AVT Učitel VŠ - Stavba 0,952 DPS A-STR,TEK 11

8 odborných 20. Učitel všeobecně, učitel odborných 21. Učitel všeobecně 22. Zástupce ředitele 23. Učitel všeobecně Předmětů 24. Učitel odborných 25. Učitel odborných lesních a dřevařských strojů a zařízení VŠ - Fyzika Základy techniky VŠ - Matematika Chemie pro II. stupeň ZŠ a UŠ VŠ - Pozemní stavby a konstrukce VŠ - Výroba, rozvod a využití el. energie Truhlář Dřevozpracující průmysl VŠ - Občanská naukatechnická výchova pro II. stupeň ZŠ VŠ -Chem. technologie kovových a spec. anorganických materiálů 26. Vedoucí dílen Truhlář pro výrobu nábytku a zařízení ÚSO - Dřevařství 1 A-FYZ A-PRA 1 A-MAT A-CHE 14 1 DPS A-TEK,PRA 38 0,66 DPS N-ICT 35 1 DPS A- A-PR DPS A-ANC,CHE,CLC 26 1 DPS A-PRA 22

9 Pracovní zařazení, funkce 27. Učitel všeobecně 28. Učitel odborných 29. Učitel všeobecně 30. Učitel všeobecně 31. Učitel všeobecně 32. Učitel odborných 33. Učitel odborných 34. Učitel odborných 35. Učitel odborných 36. Učitel všeobecně 37. Učitel všeobecně 38. Učitel všeobecně, učitel odborných přdmětů 39. Učitel odborných 40. Učitel odborných 41. Učitel odborného výcviku 42. Vedoucí učitel odborného výcviku 43. Učitel odborného výcviku 44. Učitel odborného výcviku Aprobace VŠ-Ruská filologie Jazyk německý VŠ-Ekonomika průmyslu VŠ-Matematika Zeměpis pro roč. ZŠ VŠ-Zeměpis Tělesná výchova pro I. cyklus VŠ-Český jazyk občanská nauka VŠ-Jazyk český jazyk německý VŠ-Ekonomika, finance a bankovnictví Jazyk německý VŠ-Letecký pilot Velitelsko-štábní obor - letectví VŠ-Stavebněmateriálové inženýrství VŠ-Ekonomika průmyslu VŠ-Technický provoz telekomunikací VŠ-Dělostřelectvívelitelství VŠ-Výzbrojnětechnický Jazyk anglický Úvazek 1 DPS, jiná zkouška Státní zkouška Vyučované předměty A aprobovaně N - neaprobovaně NEJ část. A 1 DPS Výchovné poradenství PEK, Eko - A 21 1 MAT - A ČJL, OBN A DEJ - N 1 Stroj. A Stav. IVK - N 0,548 Stav. - A 11 1 DPS Eko, EKP, MAR, PRN - A 1 DPS Elektro A Fyz - A 1 ICT, VYP - N 19 1 ĆJL, NEJ -A 19 0,952 Státní zkouška 1 DPS Vysvědčení úroveň dle normy STANAG 6001 UCE A NEJ část. A ANJ N zahájeno stud. Stroj. A ANJ část. A VŠ-Strojírenská technologie 1 DPS Stroj. - A 18 SO-Soustružník 1 34 kovů ÚSO-Soustružník 1 DPS 27 kovů strojírenství SO-instalatér 1 35 ÚSO-Strojní zámečník Strojírenství 0,4 DPS Učitel odborného ÚSO-Soustružník 1 DPS 29 Praxe

10 výcviku 46. Učitel odborného výcviku 47. Učitel odborného výcviku 48. Učitel odborného výcviku 49. Učitel odborného výcviku 50. Učitel odborného výcviku 51. Učitel odborného výcviku kovů strojírenství ÚSO-Mechanik 1 DPS 24 silnoproudých zařízení ÚSO-Strojní 1 DPS 24 zámečník strojírenství SO-instalatér 1 31 ÚSO-Provozní elektromontér Výroba, užití a rozvod el. energie SO-Mechanik elektronických zařízení ÚSO-Strojní zámečník strojírenství DPS 38 1 DPS 33 Pracovní zařazení, funkce 52. Vychovatel ÚSO - Technologie cementu, vápna a Maltovin Obor studia Úvazek DPS Splnění kvalifikace 1 DPS ano 29 Praxe 53. Vychovatel Prodavač ÚSO - Provoz obchodu 54. Vychovatel ÚSO Vedoucí vychovatel vychovatelství ÚSO - Provoz obchodu vnitřní obchod 56. Vychovatel ÚSO - Sociální a výchovná pedagogika 57. Vychovatel ÚSO - Všeobecná sestra 1 Ano 18 DPS 1 ano 26 1 DPS 27 1 ano 7 1 DPS ano 8

11 Poř. Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Čís. 1. Vedoucí hospodářského úseku 1 ÚSO - ekonomika 2. Účetní 1 ÚSO - ekonomika 3. Mzdová účetní 1 ÚSV - gymnázium 4. Asistentka 1 ÚSO - ekonomika 5. Provozně-technický pracovník 1 ÚSO - ekonomika 6. Asistentka v laboratořích 1 ÚSO - chemie 7. Správce sítě 0,34 ÚSO - elektrotechnika 8. Vedoucí stravování 1 ÚSO hotelová škola 9. Hlavní kuchařka Pracovník služeb 1 ÚSV - gymnázium 11. Správce sportovní haly 1 ÚSV - gymnázium 12 Skladnice Údržbář 2,8 14. Kuchařka Zaučená kuchařka Provozní pracovník ŠJ 1,5 17. Uklizečka Vrátná Pomocný vychovatel 1 Nepedagogičtí pracovníci podle stavu k Počet fyzických osob Přepočtený počet osob Interní pracovníci 38 36,64

12 4) Přijímací řízení pro školní rok 2007/2008 Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2007/2008 : Kód Název Počet přihlášených 1.kolo 2.kolo Počet přijatých k Počet odvolání Celkem ) Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Ve školním roku 2006/2007 studovalo na Střední odborné škole průmyslové a Středním odborném učilišti strojírenském, Hranice, Studentská 1384 celkem 535 žáků. Celkový prospěch žáků na konci 2. pololetí šk.roku 2006/2007 Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Náhradní termín hodnocení Počet žáků školy, kteří byli na konci školního roku 2006/2007 hodnoceni v rámci celkového hodnocení - prospěl/a s vyznamenáním je počtem běžným.. Zcela nevyhovujícím je ale počet žáků hodnocených celkovým hodnocením - neprospěl. Povolení opakování ročníku dostali žáci s podmínkou zvýšení osobního úsilí a pravidelného měsíčního hlášení výsledků vzdělávání ředitelce školy. Celkový průměr školy je 2,67. Umístění absolventů Na základě informací z Úřadu práce a od studentů lze konstatovat, že není žádný absolvent dlouhodobě evidován na Úřadu práce. Ve studiu na vysokých školách pokračuje 48 absolventů. Na vyšší odborné škole prohlubují studium 4 absolventi a v nástavbovém studiu pokračuje 14 absolventů učňovského oboru.

13 Školní rok 2006/2007 Výsledky maturitních zkoušek Přehled počtu žáků maturujících z jednotlivých 0bor Třída Počet žáků CJL ANJ NEJ MAT FYZ MAN PRA ODB EKO ANC CHE CHT BIO Mechanik číslicově řízených strojů Podnikán í Nábytkář ská a dřevařsk á výroba Aplikovan á chemie Stavební materiály 4MNC NS D CH SM Obor Třída Třídy celkem Počet žáků Nepřipuš těno k MZ Počet žáků konajícíc h MZ Počet žáků konající Výsledky maturitní zkoušky a hodnocení prospěchu ch OZ PV P N MNC MNC P NS NDV D ACH CH SM SM MNC Mechanik číslicově říz. strojů P Podnikání NDV Nábytkářská a dřevařská výroba ACH Analytická chemie SM Stavební materiály MZ OZ PV P N maturitní zkouška opravná zkouška prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl

14 Z výše uvedeného lze konstatovat, že u maturitních zkoušek bylo dosaženo poměrně dobrých výsledků, posuzujeme-li přidanou hodnotu. Žáci, kteří neprospěli, budou vykonávat opravnou zkoušku v měsíci září Za úspěšné lze považovat také poměrně vysoké procento žáků přijatých ke studiu na vysokých školách. Ve školním roce probíhaly závěrečné zkoušky u všech učebních oborů dle jednotného zadání v rámci systémového projektu NUOV Kvalita 1 Nová závěrečná zkouška. V letošním školním roce se naše škola přihlásila do systémového projektu KVALITA 1, jehož cílem je postupné ověřování a zavedení reformy závěrečných zkoušek oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Závěrečné zkoušky by měly mít oproti současnému stavu praktičtější charakter a cílem je i posílení srovnatelnosti zkoušek mezi jednotlivými školami. Pro žáky i učitele oborů instalatér, obráběč kovů a zámečník to představuje nové pojetí zkoušky, jejíž všechny části jsou jednotně zadány. Realizace a zapojení se do tohoto projektu vyžaduje dobré materiálně technické vybavení, které naše škola stihla v krátkém termínu připravit k zdárnému průběhu této zkoušky. Učitelé odborných a odborného výcviku absolvovali náročné školení, díky kterému byli po stránce organizace zkoušky dobře připraveni. Pro žáky se zkouška skládala opět ze tří oblastí písemné, ve které si volili ze tří nabízených témat, a která zahrnovala i test, praktické a ústní části. V ústní části byla nově zakomponována i oblast světa práce, která má přispět k lepší orientaci absolventa při praktickém shánění zaměstnání, budování živnosti a zvládání dalších situací, souvisejících s zařazením do praktického života. Obor instalatér Praktická zkouška probíhala dle připraveného harmonogramu a skládala se z 4 modulů. Obor obráběč kovů Praktická zkouška probíhala dne dle připraveného harmonogramu a k dispozici bylo 6 zadání. V zadání se vyskytovaly technické nedostatky, které budou podrobně popsány v závěrečné zprávě pro vyhlašovatele projektu. Obor zámečník Pro praktickou zkoušku bylo k dispozici 6 zadání. Žáci měli za úkol dle předložené výkresové dokumentace a přiloženého technologického postupu zhotovit výrobek v časovém limitu 18 hodin. Žáci měli připravena všechna potřebná měřidla a požadované nářadí. Časový limit byl dodržen všemi žáky. V zadání se vyskytovaly technické nedostatky, které budou podrobně popsány v závěrečné zprávě pro vyhlašovatele projektu. Obor Třída Obory celke m Počet žáků Nepřipuštěno k ZZ Počet žáků konají cích ZZ Výsledky maturitní zkoušky a hodnocení prospěchu PV P N IN 3IN OK 3ZOK Z 3ZOK celkem

15 Autoevaluace Opakovaně škola měří svou vzdělávací úroveň s jinými středními školami prostřednictvím programu nazvaném Maturita nanečisto. Poprvé se škola zúčastnila i závěrečných zkoušek pro učební obory pod názvem Kvalita I. Udělená výchovná opatření Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Snížený stupeň z chování -2 uspokojivé Snížený stupeň z chování -3 neuspokojivé Obecně nelze konstatovat, že pracovníci školy využívají pozitivní motivující výchovné prostředky v daleko větší míře než-li prostředky kárné. Zpráva o činnosti výchovného poradenství za školní rok 2006/2007 Činnost výchovného poradce respektovala plán výchovného poradenství na školní rok 2006/2007. Vypracování seznamu žáků se specifickými poruchami učení platný pro školní rok 2006/2007. Účast na semináři výchovných poradců, který zorganizovala Pedagogickopsychologická poradna Přerov. Účast na přednášce pracovníků MŠMT o vývoji vysokého školství u nás na veletrhu vzdělávání Gaudeamus Uspořádámí besedy pro třídy CH1, SM2 a D2 s psycholožkou Mgr. Matysovou (konzultace i případných problémů s některými žáky). Účast na přenášce s gynekologem MUDr. Kováčem na téma antikoncepce pod názvem Rady začínajícím milencům. Beseda byla přínosná, způsob přednesu vynikající. Od konce ledna až do konce května konzultace se žáky 4. ročníků, výběr pomaturitního studia na VŠ a VOŠ, kontrola a potvrzení správnosti přihlášek. Beseda s kurátorkou p. Škapovou v prostorách Okresní správy sociálního zabezpečení pro třídu DSM2. Zakoupení digitálního alkoholního testeru a objednání 8 kusů krabiček s trubičkovým alkoholtestem. Konzultacemi s psycholožkou při řešení problémů se studenty ( poruchy příjmu potravy, psychické potíže, problémy v rodině) a konzultací s kurátorkou (záškoláctví, problémy v rodině), distribuovala mezi studentky hygienické vzorky a časopisy sloužící k prevenci rakoviny prsu a děložního čípku, studijní materiály mezi všechny žáky, vedla nástěnku výchovného poradce. Nejrozšířenější sociálně patologickým jevem je záškoláctví. Důslednou kontrolou docházky, dodržováním pravidel při omlouvání absence a systematickou výchovou se daří tento jev zvládat. Ve školním roce 2006/2007 pracoval výchovný poradce na pracovišti Teplická 48 dle plánu schváleného ředitelkou školy.

16 Funkci vykonávala v prvním pololetí Ing. Šárka Bláhová. V počátečních měsících školního roku šlo především o činnost spojenou s aklimatizací a přizpůsobení se požadavkům školy a školního řádu žáků a studentů prvních ročníků. Bylo provedeno zmapování žáků s poruchami učení a chování a byli s tímto seznámeni vyučující. V období předvánočních měsíců potom bylo úsilí směřováno především k pomoci studentům při výběru vysokých a vyšších odborných škol. K tomuto se zúčastnila výchovná poradkyně i tradičního veletrhu Gaudeamus, kde se seznámila s jednotlivými druhy škol, aby mohla studentům, kteří se nezúčastnili, předat zkušenosti, propagační materiály a názory. V měsíci únoru byla předána funkce výchovného poradce ing. Leopoldu Voharkovi. Během období ledna a února se výchovný poradce zúčastnil i náboru zájemců na školu formou návštěv burz středních škol, kde podával informace pro rodiče i děti směřované ke kvalitě výuky a výchovy. Také v tomto období probíhalo kariérové poradenství a zejména kontrola a ověření přihlášek na vysoké školy. V letošním roce byl poměrně vysoký zájem ze strany absolventů oboru MNC, zejména na vysoké školy technického zaměření. Také probíhalo ověřování a kontrola přihlášek na nástavbová studia středních škol. Beseda s ÚP Hranice v letošním roce neproběhla, byla provedena jen rámcová beseda s budoucími absolventy v rámci třídnických hodin. Prevence sociálně patologických jevů byla zaměřena dle Minimálně preventivního programu na zdravý způsob života a další aktivity, kteří podporují spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči, k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy a to na boj s drogovou závislostí, alkoholismem a kouřením, šikanováním, záškoláctvím a vandalismem. Do jaké míry bylo dosaženo stanovených cílů MPP? Úkoly MPP byly splněny, v preventivní činnosti jsme se zaměřili na práci s prvními ročníky (pohovory s žáky a zákonnými zástupci). Při řešení kázeňských přestupků velmi dobře spolupracovala vedoucí učitelka Ing. Bláhová a výchovný poradce Ing. Voharek. Opětovně se nám podařilo zapracovat otázky týkající se výchovně vzdělávací prevence do tématických plánů jednotlivých. Tak se podařilo zapojit do výchovné prevence více pedagogických pracovníků. Jak program postupoval Plnění programu bylo zapracováno do učebních osnov v měsíci září. Jeho plnění bylo pravidelně sledováno a hodnoceno na jednotlivých pedagogických poradách. Besedy jsme zaměřili na oblast právní ochrany dětí a mladistvích a trestní činy mladistvích s cílem vytvořit právní podvědomí u žáků prvních ročníků. Ve všech třídách byly na začátku roku zvoleni zástupci žáků do žákovské rady. Proběhla pravidelná setkání s vedením školy. Celá řada požadavků od žáků byla splněna. I přes velmi vstřícný postoj vedení školy si žáci neuvědomili postavení a možnosti žákovské rady, nestali se spojkou mezi kolektivy žáků a zaměstnanci. Jejich přínos zůstal za očekáváním a možnostmi. Mimoškolní aktivity byly rozděleny na část pravidelnou, to znamená činnost zájmových kroužků. Činnost kroužku výpočetní techniky, kroužku psaní všemi deseti, posilovny a sálové. Část nepravidelnou v níž jsme organizovali zájezdy a exkurze za účelem rozšíření znalostí, poznání zájmových možností, uplatnění a především k vzájemnému poznání studentů a stmelení kolektivů. Jednotlivé akce byly do plánu postupně zapracovány podle možností školy.

17 Jak hodnotíme jednotlivé aktivity. V letošním roce jsme vycházeli z již zažitých aktivit, například lyžařský víkend, turistický výlet, exkurzi doplněnou o zážitkový program. Ohlas na jednotlivé akce je velmi dobrý, nedostatkem jsou finanční možnosti školy a mnohdy nízká účast studentů, tito také poukazují na finanční možnosti rodiny. Co se nám daří, co se nám osvědčilo, čím jste úspěšně prošli? Podařilo se žáky zapojit do výzdoby školy, dostali možnost si sami kresbami doplnit učebnu jazyků, výzdobu chodby, opravu učebny 14. V součastné době připravujeme výzdobu schodišť a chodeb. Věříme, že takto využité možnosti nejenom zkrášlí vzhled školy, ale hlavně povedou k zlepšení vztahu k prostorám a majetku a škole samotné. Co může náš program v dalším školním roce negativně ovlivnit? Nedostatky vidíme v legislativě. Na škole máme problémové žáky, tito se dopustili trestných činů a to i násilných, byly vyšetřováni za užívání drog nebo jejich distribuci. Školu ale nikdo na tyto žáky neupozorní a my znovu a zbytečně vytipováváme problémové jedince. Tyto věci by měla škola vědět, aby mohla snáze jednotlivým incidentům předcházet. Nejde o to tyto žáky odsuzovat a poukazovat na ně, ale o možnost s nimi a s celým kolektivem lépe pracovat. Legislativa v oblasti užívání alkoholu a drog je pro školy nedostačující a nedává jim možnost se dostatečně a aktivně chránit, což je hlavně v oblasti odborného výcviku značný problém. V příštím školním roce by měly být tyto nedostatky vyřešeny alespoň ve školním řádě a směrnicích školy. Musí být stanoveny přesné podmínky při řešení záškoláctví, donášení a požívání alkoholu a omamných látek. Činnost studentské rady. Jako hlavní úkol si stanovíme vznik funkční studentské rady. Její funkčnost se v letošním roce omezila na stížnosti žáků. Je zapotřebí zlepšit vztahy a nastavit dobrou atmosféru. Vytvoření opravdu pracovních podmínek, vytipování a zvolení schopných zástupců žáků bude hlavním cílem. Z vybranými žáky musí pravidelněji pracovat výchovný poradce, preventista, třídní učitelé. Činnost studentské rady probíhala ve školním roce 2006/2007 prostřednictvím setkání zástupců všech tříd s ředitelkou školy v obou budovách školy, tj. Teplická i Studentská ulice. Žáci byli průběžně seznamováni s aktualitami v naší škole, nabízenými kroužky, exkurzemi, LVVZ, turistickým kurzem, nabídkami firem i jiných škol v oblasti výuky cizích jazyků, brigád apod. Žáci naopak sdělovali své postřehy, požadavky a náměty ke zlepšení prostředí ve škole, inovaci vybavení učeben, možnosti zakoupení svačin, pořizování kopií, změny v rozvrhu apod. Dle možností školy a konkrétní situace byly jejich názory či připomínky řešeny a realizovány. Jen je škoda, že i ze strany žáků nebyla vyvíjena větší aktivita. Jednání poradního sboru rodičů Ve dnech a se uskutečnilo jednání poradního sboru rodičů při SOŠP a SOUS Hranice, Studentská Ředitelka školy informovala rodiče o stavu žáků, přijímacím řízení, státních maturitách, vybavení tříd, termínech akcí ve školním roce (ples školy, lyžařský výcvik, sportovní kurz, exkurze oborů), perspektivách oborů a o problémech s absencí a omlouváním žáků. Závažné připomínky nevzešly a jednotlivé dotazy byly zodpovězeny.

18 Činnost v oblasti EVVO Činnost v oblasti EVVO probíhala podle ročního plánu enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty, který je umístěný na školním internetu. Hlavním tématem školního roku je voda. Během školního roku se uskutečnily tyto akce: Ve vestibulu SOŠP je umístěna nástěnka, která je pravidelně obměňována, (materiály připravují žáci v souladu s výukou předmětu Základy ekologie a Životní prostředí). Nástěnka je také umístěna na SOUS. Zabezpečení účasti na školení Krajské setkání koordinátorů a učitelů EVVO v Olomouci Soutěží se studenti nezúčastnili. Spolupracovali jsme v soutěži sestavení vozů na sluneční pohon, pod patronací VŠB Ostrava. Návštěvy : třída SM 4 Čistička odpadních vod Hranice třída D 4 Čistička odpadních vod Hranice třída CH 4 Tématická vycházka povodí Veličky 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a celoživotní vzdělávání. V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2006/2007 bylo vynaloženo celkem ,- Kč především do oblasti zvýšení kompetencí při přípravě nových maturitních zkoušek, přípravy školních programů, emočního a sociálního rozvoje osobnosti a užití počítačové techniky. Níže uvedená tabulka popisuje odpovídající počty akcí a účastníků DVPP. Počet akcí Počet účastníků Náklady na DVPP Celkem ,-Kč Nepedagogičtí pracovníci školy absolvovali vzdělávací akce: účetní a ekonomka - platy a platové předpisy - aktuální změny v platných předpisech - Nový Zákoník práce - účetní uzávěrka - odměňování zaměstnanců ve školství - cestovní náhrady - platy, nemocenské pojištění vedoucí stravování - aktuální informace o předpisech ve stravování - stravování a BOZP ve stravování školník - obsluha tlakových nádob a tlakových zařízení - osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze V rámci vzdělávání nepedagogických pracovníků ve školním roce 2006/2007 bylo vynaloženo celkem ,- Kč.

19 Počet akcí Počet účastníků Náklady na DVPP Celkem ,-Kč 7) Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 1) naše škola organizovala den otevřených dveří pro žáky 9. tříd mající zájem o studium na středních školách Olomouckého kraje. 2) V letošním roce uplynulo 60 let od založení Střední průmyslové školy dřevařské v Hranicích ( ). Při této příležitosti uspořádal současný studijní obor Nábytkářská a dřevařská výroba při SOŠ průmyslové a SOU strojírenském Hranice v sobotu 23. září oslavy vzniku školy. Jednalo se o setkání absolventů dřevařského oboru, zástupců spolupracujících firem, bývalých učitelů, čestných hostů, zkrátka všech příznivců školy. V souvislosti s výročím je vydán školní almanach, který obsahuje postřehy ze života školy, seznamy všech absolventů a prezentace spřátelených firem. 3) Spolupráce se zahraničím. Pro 10 studentů ze Spišské Nové Vsi jsme zabezpečili praxi v odborných firmách a také sportovní a kulturní vyžití. Vše v souladu s jejich projektem Leonardo da Vinci. 4) Realizace rekvalifikačních kurzů v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Projekt Rozšíření nabídky programů registrační číslo projektu CZ / /0312. Vzdělávací program v rámci projektu ESF. V zaškolovacím kurzu Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu číslicově řízených strojů, který probíhal v termínu od do úspěšně ukončilo kurz 17 posluchačů z původních 23. Od září bude probíhat další část rekvalifikačního kurzu v oblasti Zámečník. Kurz bude zahájen s délkou trvání 6 měsíců. V říjnu bude zahájen kurz v délce 9 měsíců pro Mechanika číslicově řízených strojů. 5) Zabezpečení dvoudenního odborného semináře s mezinárodní účastí Dřevěná okna, dveře, schody Na tento seminář se sjelo téměř 200 architektů, pedagogů a dalších odborníků. 6) Školní kolo soutěže Středoškolská odborná činnost, bylo představeno 11 soutěžních studentských prací ve 3 různých oborech. Zajistili jsme účast v okresním i krajském kole. 7) Každoroční zabezpečení lyžařského kurzu pro studenty 1. ročníků na Petříkově a sportovně turistického kurzu pro studenty 3. ročníku v České Skalici. 8) Příprava projektu v rámci programu Leonardo da Vinci rozvoj mezinárodní spolupráce se školou na Slovensku. 9) se studenti oboru Nábytkářská a dřevařská výroba pochlubili svými výrobky na výstavě absolventských prací ve dvoraně hranického zámku. Letošní tradiční výstava měla název Nábytek do dětského pokoje a hračky.

20 10) se uskutečnilo 5. zasedání poradního sboru pro strojírenské obory, kde jsme chtěli zhodnotit spolupráci školy s firmami při zajišťování odborného výcviku žáků. Dále prokonzultovat jak zmodernizovat výuku, hlavně v oblasti CNC, získávání žáků a následně pracovníků do strojírenských oborů. 11) Studenti SOŠP a SOUS Hranice nemusí své znalosti a inspiraci pro studium ve svém oboru hledat jen ve školních lavicích. O tom se přesvědčilo 37 studentů, kteří se dne zúčastnili zájezdu na veletrh v metropoli Rakouska Vídni. Byli to studenti oborů Nábytkářská a dřevařská výroba a Stavení materiály. 12) Účast studentů 4. ročníku - Maturita nanečisto a učňů 3. ročníků - Kvalita I, závěrečná zkouška. 13) Již k tradicím patří pořádání plesu školy, na kterém jsou stužkováni studenti 4. ročníků. Na organizaci se podílí i studenti 4. ročníků. 14) Na závěr školního roku se studenti zúčastnili akce ve spolupráci s mechanizovaným praporem a městem Hranice. V rámci ochrany za mimořádných situací se konala ve spolupráci se složkami Policie ČR, armády ČR a Hasičského záchranného sboru. 15) Na půdě naší školy byla prezentována dokumentární přednáška pro veřejnost z expedice na osmitisícový vrchol Manaslu, kterou zdolal učitel hranické průmyslovky Pavel Matoušek. 16) Účast na prezentačních akcích a na základních školách 17) byl na pracovišti Teplická uskutečněn 4. ročník soutěže v počítačových a manuálních dovednostech pro žáky 9. tříd ZŠ z Hranic a okolí. Zúčastnila se dvoučlenná družstva. Soutěž byla zaměřena na manuální zručnost při přesném řezání, důlčíkování, tvorbě os a úhlů a montáži sestavy podle výkresu. Počítačová dovednost zahrnovala testovou část z teorie a praktické zvládání internetu, Wordu, Excelu a tvorbu intern. stránek. Vyhonoceni byli nejlepší jenotlivci i družstva. Tato soutěž se již dostala do povědomí základních škol a jejím smyslem je propagace strojírenství, oborů, školy. 18) zaměstnanci školy přijali pozvání družební školy Volyně k přátelskému posezení, k výměně zkušeností a poznání okolí Volyně. Jednalo se už o čtvrté setkání. 19) Pod vedením Mgr. Hoszowského se do soutěže Napájení sluncem 2007 přihlásili čtyři studenti. Úkolem soutěžících je vytvořit funkční model mechanismu pracující na solární pohon. Své modely mají studenti vytvořeny a zbývá je jen představit a obhájit v září na VŠB Ostrava, která je garantem celé soutěže. 20) Škola se připravuje na udělení kvality ISO 9001:2000, získat systém managementu jakosti a zlepšovat jeho efektivnost.

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.BOX 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČO: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více