V ý r o č n í z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr. Antonín Vavřač, zástupce řed. Renata Labajová, ekonom Zapsala: Renata Labajová

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace adresa školy Písek 184 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: zástupce ředitele: kontakt tel.: tel. Hrčava: fax: www: Mgr. Dagmar Adamová Mgr. Antonín Vavřač zřizovatel název zřizovatele Obec Písek adresa zřizovatele Písek 51 kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola 106 Základní škola 380 Školní družina 60 Školní jídelna neuvádí se 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola MŠ Hrčava stupeň ZŠ stupeň ZŠ stupeň ZŠ Hrčava Školní družina ŠD Hrčava Školní jídelna x x ŠJ Hrčava 1 22 x x

3 Komentář: Počet dětí, žáků a pedagogů je přepočten na fyzické osoby. 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny poloodborné knihovna multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 17 učeben, 8 heren Počítačová, jazyková fyzikálně chemická, cvičná kuchyň, učebna pracovních činností a Vv hudební, přípovědná Př, Z žákovská, učitelská Zahrada u budovy MŠ, odpočinkový areál a hřiště u budovy ZŠ, odpočinkový areál u ZŠ Hrčava 2 tělocvičny, fitcentrum Dílny jsou vybaveny pracovními stoly a nářadím, cvičná kuchyň je také vybavena Mateřskou školu postupně dovybavujeme novým nábytkem, logopedická třída je vybavena ze 100 %, ZŠ je vybavena novým nábytkem, z 30 % je vybavena ZŠ Hrčava. škola je učebnicemi, učebními pomůckami i hračkami pro děti vybavena na velmi dobré úrovni, rozšíření programu Robolab, vybavení tělocvičným nářadím, lyžemi, dataprojektory a notebooky Vše nově vybavené. Škola vlastní 81 PC, televize, radiomagnetofony, videorekordéry, DVD, přehrávače, kopírovací přístroje, fax, zpětný projektor a datový projektor, interaktivní tabule. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt ZŠ a MŠ Písek, tel Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP 12 Kód Obor vzdělání C/01 Základní škola Nebyl přidělen 0

4 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Zařazené třídy Základní údaje o pracovnících školy Přehled pracovníků školy Počet pracovníků celkem 61 Počet učitelů ZŠ 25 Školní psycholog 1 Asistent pedagoga 5 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 9 Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 Počet kuchařek ŠJ 6 Komentář Započítány fyzické osoby, při dvou funkcích započítány jednou. 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagog. Funkce Úvazek Roků ped. Stupeň Aprobace pracovníci praxe vzdělání Písek 1 ředitelka 1,00 34 VŠ 1. st. 2 vychovatelka 1,00 2 SPgŚ vychovatel 3 vychovatelka 0,48 3 VŠ ZP, USV 4 učitelka 1,00 26 VŠ - Mgr. Spec. ped pro MŠ a vych. 5 učitelka 0,95 21 VŠ - SzAj, CH-Aj, M ped. min. 6 učitelka 1 36 VŠ M - Fy 7 učitel 0,82 23 VŠ Náb. 8 učitelka 0,95 6 VŠ 1. st. 9 učitelka 0,91 10 VŠ Tv - Ov 10 učitelka 0,86 12 VŠ 1. st.

5 11 učitelka 0,41 15 VŠ Jč - Hv 12 učitelka, 1 36 VŠ Jč - Ov vých. por. 13 učitelka 0,86 23 VŠ 1. st. 14 učitel 0,95 12 VŠ Bi - Z 15 učitelka 1,00 13 VŠ 1. st. 16 učitel 0,50 6 VŠ F - Pč 17 učitelka 0,95 23 VŠ 1. st. 18 učitelka 0,77 8 VŠ Jč - Jf 19 učitel 0,77 11 VŠ - Bc Ja 20 učitelka 0,09 2 VŠ Jr - ZSV 21 učitelka MŠ 1,00 3 VŠ - Bc. AP 22 učitelka MŠ 1,00 31 VŠ -Bc Spec.ped pro MŠ a vych. 23 učitelka 0,82 6 VŠ M - Tv 24 učitel- ZŘ 1 28 VŠ Bi - Ch 25 učitelka 1 28 VŠ 1. st. 26 učitel 1 8 VŠ Ov - Pč 27 učitelka 1 39 SgPŠ MŠ 28 učitelka 1 38 SgPŠ MŠ 29 ved. učitelka 1 28 SgPŠ MŠ 30 učitelka 1 37 SgPŠ MŠ 31 psycholog 0,50 1 VŠ PS 32 AP 0,81 0 VŠ - Bc 33 AP 0,48 36 VŠ 1. st. 34 AP 0,71 2 ISŠ 35 AP 0,45 3 VŠ Jr - ZSV 36 AP 0,94 12 SOŠ 37 AP 1,00 5 SOŠ 38 AP 0,42 15 VŠ Jč - HV Hrčava 39 učitelka 0,50 4 VŠ Jč - Vv 40 ved. učitelka 1,00 13 VŠ 1. st. 41 učitelka MŠ 1,00 10 SgPŠ MŠ 42 vychovatelka 0,17 4 VŠ Jč - Vv 43 učitel náb. 0,05 dohoda VŠ náb. 44 učitel náb. 0,05 dohoda VŠ náb. 45 učitel náb. 0,09 dohoda VŠ náb. Komentář: Pedagogové na mateřské dovolené 1 učitelka 1. st., 1 učitelka Jn - Tv

6 3.3Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % zaměstnanců Aprobovanost ve výuce % Bez kvalifikace % Studující VŠ Učitelé 1. 26, stupně Učitelé 2. 28, stupně Asistent 13, pedagoga Učitelky MŠ 24,94 80,19 19,81 0 Vychovatelky 5, ŠD Školní 1, psycholog Studující VŠ 0 x x 0 Bez 7,14 x x 0 kvalifikace Komentář Přepočteno na úvazky, ne na fyzické osoby. Aprobovanost pedagogických pracovníků Mateřská škola 7 I. stupeň 9 II. stupeň 16 Školní družina 2 Bez kvalifikace 3 Studující VŠ Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let v důch. Celkem do důch. věku věku muži ženy Komentář: Započítání všichni PP včetně školního psychologa a učitelů náboženství. Věkový průměr žen 40,94 Věkový průměr mužů 41,00 Celkem 40, Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Písek Samostatná kuchařka Kuchařka 1,0 SOU Samostatná kuchařka Kuchařka 1,0 SOU Kuchařka Pomocná pracovnice 1,00 SOU

7 ŠJ Kuchařka Pomocná pracovnice 1,00 SOU ŠJ Pomocná síla v Pomocná síla v 0,75 SOU kuchyni kuchyni Pomocná síla v Pomovná síla v 0,65 SOŠ kuchyni kuchyni Vedoucí ŠJ Vedoucí ŠJ 1,00 SOŠ Školnice Školnice 1,00 SOŠ Uklízečka Uklízečka 0,75 SOU Uklízečka Uklízečka 0,50 základní Uklízečka Uklízečka 0,87 základní Uklízečka Uklízečka 0,75 základní Uklízečka Uklízečka 0,50 SOU Uklízečka Uklízečka 0,63 základní Údržbář Údržbář 0,50 SOU Ekonomka Ekonomka 1,00 SOŠ Administrativa Administrativní prac. 0,75 OŠ Hrčava Provozní ŠJ Provozní ŠJ 0,15 SOŠ Kuchařka Kuchařka 0,68 SOU Uklízečka Uklízečka 0,65 SOU Komentář 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Písek počet prvních počet dětí přijatých do z toho počet dětí tříd prvních tříd starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Zápis k povinné školní docházce Hrčava počet prvních počet dětí přijatých do z toho počet dětí tříd prvních tříd starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: Z pátého ročníku Ze sedmého ročníku Gymnázia zřiz. Krajem 0 0 Soukromá gymnázia 0 0 Církevní gymnázia 0 0

8 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště x soukromá OA x soukromé gymnázium c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 25 V devátém ročníku 24 V nižším ročníku 1 bez ukončení ZV, ukončený 7. ročník, 8. ročník neprospěl 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Písek V nižším ročníku šesti a osmileté gymnázium 0 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno s vyzn. dostatečnou I II III IV V Celkem stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno s vyzn. dostatečnou VI. A VI. B VII. A VII. B VIII IX Celkem Celkový přehled Počet žáků Prospělo s Neprospělo Počet žáků Nehodnoceno vyznamenáním s dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem

9 Přehled o prospěchu Hrčava Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno s vyzn. dostatečnou I II III IV V Celkem Přehled o chování Písek 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvala Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ ŘŠ - kniha I II III IV V Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvala Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ ŘŠ - kniha VI. A VI. B VII. A VII. B VIII IX Celkem Celkový přehled: Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly NTU Důtky TU Důtky ŘŠ ŘŠ - kniha 1. stupeň stupeň Celkem

10 Přehled o chování Hrčava Třída Počet žáků Pochvaly Pochvala Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ ŘŠ - kniha I II III IV V Celkem Údaje o zameškaných hodinách Písek Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka 80,41 Počet neomluvených hodin 193 Počet neomluvených hodin na žáka 0,87 1. stupeň 0 2. stupeň 1, Údaje o zameškaných hodinách Hrčava Počet omluvených hodin 780 Počet omluvených hodin na žáka 70,90 Počet neomluvených hodin 0 Počet neomluvených hodin na žáka Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 6.B 1 Zrakové postižení 4. 1 S vadami řeči 1., 2., 4. 4 Tělesné postižení 1., 5. 2 S kombinací postižení 0 0 Autista 7.A 1 S vývoj. poruchami učení 3., 5., 6.A 4 S vývoj. poruchami chování Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Rozvrh hodin je v souladu s psychohygienickými požadavky. Řád školy obsahuje všechny náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy, obsahuje i ustanovení týkající se práv dětí a je doplněn dodatkem. Školní řád byl schválen na pedagogické poradě. Klasifikační řád je průběžně kontrolován a doplňován dodatky.

11 Žákům jsou informace předávány v třídnických hodinách, na nástěnkách, ve školním rozhlase, rodičům na třídních schůzkách, výchovným poradcem, v žákovských knížkách, zápisnicích, mohou se kdykoliv po dohodě individuálně informovat u třídních učitelů a vedení školy. Jednou ročně je vydáván informační zpravodaj pro rodiče nebo předána informační karta se základními údaji o škole. Pravidelně škola rovněž publikuje v obecním zpravodaji, v médiích a na webových stánkách školy. Naše škola spolupracuje s SPC Ostrava, SPC Frýdek - Místek a SPC Opava a PPP v Třinci. Žáci s SPU mají individuální hodinu na základě vyšetření a doporučení PPP v Třinci a Českém Těšíně. Na naší škole působí školní psycholog. Na škole pracují asistenti pedagoga. Žákům se specifickými poruchami učení jsou vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů. Žáci jsou v hodině nápravy ve skupinkách po jednom (sluchově a zrakově postižený žák), ostatní pracují ve skupinkách po dvou až třech žácích. Preventista každý školní rok aktualizuje minimální preventivní program protidrogové prevence a zajišťuje pro žáky besedy k aktuálním tématům v oblasti protidrogové prevence. Hlavní body jsou zaměřeny na zvyšování informovanosti učitelů, na aplikaci prevence do výuky, na organizaci volného času dětí a na informovanost rodičů. Průběh a výsledky vzdělávání Základní škola realizuje vzdělávací program ŠVP Všichni spolu, čj. 367/2010. Do obsahu vzdělávání je zařazena problematika Ochrana člověka za mimořádných událostí, čj / Materiální podpora výuky Základní a mateřská škola disponuje v současné době 17 učebnami, z toho jsou 4 odborných, 2 poloodborné a 8 heren. Škola má dvě tělocvičny, fitcentrum a jedno hřiště, tři školní zahrady, kabinety učitelů, sborovnu, ředitelnu, šatny, kanceláře a další prostory, dvě školní jídelny a školní bufet (který je v pronájmu). Učebny ZŠ jsou vybaveny z 100% novým nábytkem, MŠ a ZŠ a MŠ Hrčava je třeba postupně vybavit novým nábytkem. Škola je vybavena počítačovou učebnou a jazykovou audiotechnikou. Škola a mateřská škola disponuje naučnou stezkou a školní zahradou. Od jsme se sloučili se Základní a mateřskou školu Hrčava. Škola se postupně dovybavuje nábytkem. Škola se začala rekonstruovat v roce Vyučovací formy a metody Výuka je podporována používáním kvalitních učebnic, kromě běžných pomůcek jsou rovněž využívány materiály vlastní výroby (karty, rozmnožené vlastní materiály a DUMy) je využívána didaktická technika, počítačová učebna, jazyková učebna, výukové programy na CD, DVD a videokazetách a interaktivních tabulích. Je používána jak frontální práce s celou třídou, tak práce ve dvojicích, skupinách, střídají se různé činnosti (relaxace, tělovýchovné chvilky). Hodiny jsou oživovány písní, hrou, diskusí o problémech, besedami, návštěvami muzeí a výukou i mimo budovu školy. Organizační jednotkou je i vyučování ve dvou i čtyřhodinových blocích. Motivace žáků Vyučující využívají různých aktivit k motivaci žáků a k oživení vyučování. Vztah vyučujících k dětem je partnerský, prostředí je přirozené, atmosféra ve škole je přátelská.

12 Vztahy mezi vyučujícími jsou na standardní úrovni. Interakce a komunikace Důslednou diagnostikou jednotlivých žáků byly zvoleny individuální přístupy a formy práce pro vytvoření podmínek úspěšnosti žáků, zejména pak žáků s vadou zraku, sluchově, zdravotně postižených a žáků SPU. Žáci šestého ročníku se zúčastnili adaptačního kurzu Neznáme se, poznejme se. Pokračujeme v netradičních formách vyučování, zejména v hodinách vlastivědy, přírodopisu, výtvarné výchovy, literární výchovy, zeměpisu, dějepisu a dalších, např. v knihovnách, výstavních síních, planetáriu, divadlech, ve venkovních učebnách, naučné stezce, pořádání besed. Prohlubujeme kladný vztah žáků ke knize, četbě, hudbě, divadlu, výtvarnému umění, sportu, rozvíjíme zájmovou činnost a aktivní postoj v oblasti životního prostředí, probouzíme a rozvíjíme vnímavý a citový vztah k historickým, kulturním památkám v obci a širokém okolí, k vlasti, rodině, starším a handicapovaným lidem, snažíme se vytvářet kladný vztah k výuce cizích jazyků, k jiným národnostem a rasám, dodržujeme zásady Úmluvy o právech dítěte ve výchovně vzdělávacím procesu, spolupracujeme s rodičovskou veřejností v oblasti preventivních aktivit. Hodnocení žáků V této oblasti se řídíme klasifikačním řádem, upřednostňujeme klasifikaci známkou, respektujeme individuální schopnosti žáků, zejména žáků s handicapem (individuální výuka a pedagogická asistence. Hodnocení žáků je prováděno na čtvrtletních pedagogických radách. Provádíme srovnávací testování žáků třetího, pátého, šestého a devátého ročníku pod názvem Stonožka a žáků osmého ročníku pod názvem Podpora přípravy na přijímací zkoušky. Vedení školy pravidelně provádí přímé i nepřímé hospitace v jednotlivých třídách. Nově jsme zavedli i vzájemné hospitace a hospitace koordinátora ŠVP. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Program vzdělávání - Počet pracovníků Cena specializované programy (podle předmětů a odbornosti) Koordinátor ICT Vzdělávací akce MŠ - polská Metodická poradna Konflikty a jejich řešení Dětská kresba Práce s dětmi s poruchami chování Mluvte se mnou Konference pro vedoucí pracovníky škol Zákon o pedagogických pracovnících První pomoc Celkem

13 Programy pro nepedagogické Počet pracovníků Cena pracovníky Aktualizace legislativy podle nového OZ Moderní trendy ve stravování Celkem Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Přednáška Policie ČR, HZS MSK Exkurze Osvětim, ÚP Třinec, TŽ Třince Prevence nebezpečí kouření Prevence kyberšikana Mládež a zdraví dotazníkové šetření Aplikace kazet VHS s protidrogovou tématikou ve výuce Aplikace příruček s protidrogovou tématikou ve výuce Adaptační kurzy 6. tříd Prevence šikana Školení metodika prevence, školení 1. pomoc Činnost školního poradenského pracoviště na škole Činnost školního psychologa Šance pro život zdravotnická soutěž Akce k enviromentální výchově Celoroční projekt Děti v nouzi adopce na dálku Zřízení ekohlídek z řad žáků třídíme odpad ve třídách Realizace projektu školní zahrada Mini arboretum - dokončení Školní naučná stezka údržba, aktivity Adaptační kurzy žáci 6. tříd Exkurze a soutěž ZOO Ostrava, Ostrava Vítkovice, arboretum Jablunkov Tématické besedy pro žáky 7., 8. a 9. tříd Den Země projektový den ZŠ I. a II. stupeň Cvičení v přírodě I. stupeň Drakiáda Soutěž ve sběru starého papíru a PET lahví Nehlsen Třinec Recyklohraní sběr baterií a elektroniky Družební pobyty žáků Gogolin, Szczyrk

14 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Ve školním roce 2013/2014 jsme se zúčastnili matematických, jazykových soutěží, účast na olympiádě v českém jazyce, anglickém jazyce, chemie školní kolo a fyzika školní kolo. 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Ve školním roce 2013/2014 jsme se zúčastnili celkem 29 sportovních soutěží, a to v místních, okrskových a okresních kolech (např. přespolní běh, florbal, halová kopaná, volejbal, šplh, vybíjená, přehazovaná, minikopaná, cyklistika, atletický čtyřboj a atletický desetiboj). 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Viz inspekční zprávy ČJ ČSIT-2/12-T 9. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Zhodnocení plnění cílů ve školním roce 2013/2014 změnit postoje a chování agresorů- SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ zlepšit klima nejen ve třídě, ale i v jednotlivých ročnících- SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ zvýšit kontrolovatelnost rizikových míst a zákoutí školy- SPLNĚNO prevence v rámci předmětu s žáky 1-9 tříd- SPLNĚNO prosazovat stejný přístup pedagogů k dozorům a prevenci šikany- SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ zajistit dostatečnou informovanost a aktivizaci rodičů- SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ navázání dlouhodobé spolupráce se společností ACET (besedy,akce,atd. ) - SPLNĚNO poskytnout žákům informace z oblasti sociálně patologických jevů a trestně právní odpovědnosti- SPLNĚNO budovat návyky zdravého životního stylu- SPLNĚNO rozšířit možnosti trávení volného času v prostorách školy- SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ zlepšit vztah žáků ke školnímu prostředí- SPLNĚNO rozvinout sociální a komunikační dovednosti žáků- SPLNĚNO připravit Den prevence- PŘESUNUTO NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK vzájemná informovanost pedagogů o chování ve třídách - SPLNĚNO

15 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodní programů Ve školním roce 2013/2014 škola byla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů spolskými partnery z družebních škol. 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. V roce 2013 nebyli zapojeni zaměstnanci školy do vzdělávání v rámci celoživotního učení. 12. Údaje o přeložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. V roce 2013 byl dokončen projekt MŽP Školní zahrada II mini arboretum a také projekt Integrace česko-polské mládeže z Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska. 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Kolektivní smlouvy je odsouhlasená a podepsána a nadále trvá 14. Zájmová činnost Ve školním roce 2013/2014 se mohli žáci připravovat na soutěže, rozvíjet a prohlubovat svůj talent nebo zájem v těchto kroužcích: Název kroužku Vedoucí Angličtina pro začátečníky a Ing. Bittová Hana pokročilé Orientální tance Saranová R. Taneční kroužek Hrčava Mgr. Drahošová L. Pěvecký kroužek Mgr. Lipowská J. Z hospodářské činnosti Příjmy z hospodářské činnosti byly z nájmu tělocvičny, fitcentra a stravování cizích strávníků. Z finančních prostředků Obce Písek, a ze státní dotace byly zakoupeny nové učebnice, školní pomůcky a knihy do žákovské a učitelské knihovny. Na naši školu v roce 2013 sponzorovaly firmy Proenergo, Emka, Martek Medical a Moravia Steel. Zpracovala: Renata Labajová V Písku dne

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Předáno k projednání Školské radě dne: 16. září 2015 Schváleno Školskou radou dne: 14. 10. 2015 Č.j. ZSaMS 192 /2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2015/2016 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2016/2017 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva Základní škola Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66

Výroční zpráva Základní škola Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 Výroční zpráva Základní škola Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 adresa školy právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Vypracovala: Dana Brašíková ředitelka školy Schváleno Školskou radou: 25. října 2013

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více