V ý r o č n í z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr. Antonín Vavřač, zástupce řed. Renata Labajová, ekonom Zapsala: Renata Labajová

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace adresa školy Písek 184 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: zástupce ředitele: kontakt tel.: tel. Hrčava: fax: www: Mgr. Dagmar Adamová Mgr. Antonín Vavřač zřizovatel název zřizovatele Obec Písek adresa zřizovatele Písek 51 kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola 106 Základní škola 380 Školní družina 60 Školní jídelna neuvádí se 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola MŠ Hrčava stupeň ZŠ stupeň ZŠ stupeň ZŠ Hrčava Školní družina ŠD Hrčava Školní jídelna x x ŠJ Hrčava 1 22 x x

3 Komentář: Počet dětí, žáků a pedagogů je přepočten na fyzické osoby. 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny poloodborné knihovna multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 17 učeben, 8 heren Počítačová, jazyková fyzikálně chemická, cvičná kuchyň, učebna pracovních činností a Vv hudební, přípovědná Př, Z žákovská, učitelská Zahrada u budovy MŠ, odpočinkový areál a hřiště u budovy ZŠ, odpočinkový areál u ZŠ Hrčava 2 tělocvičny, fitcentrum Dílny jsou vybaveny pracovními stoly a nářadím, cvičná kuchyň je také vybavena Mateřskou školu postupně dovybavujeme novým nábytkem, logopedická třída je vybavena ze 100 %, ZŠ je vybavena novým nábytkem, z 30 % je vybavena ZŠ Hrčava. škola je učebnicemi, učebními pomůckami i hračkami pro děti vybavena na velmi dobré úrovni, rozšíření programu Robolab, vybavení tělocvičným nářadím, lyžemi, dataprojektory a notebooky Vše nově vybavené. Škola vlastní 81 PC, televize, radiomagnetofony, videorekordéry, DVD, přehrávače, kopírovací přístroje, fax, zpětný projektor a datový projektor, interaktivní tabule. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt ZŠ a MŠ Písek, tel Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP 12 Kód Obor vzdělání C/01 Základní škola Nebyl přidělen 0

4 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Zařazené třídy Základní údaje o pracovnících školy Přehled pracovníků školy Počet pracovníků celkem 61 Počet učitelů ZŠ 25 Školní psycholog 1 Asistent pedagoga 5 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 9 Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 Počet kuchařek ŠJ 6 Komentář Započítány fyzické osoby, při dvou funkcích započítány jednou. 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagog. Funkce Úvazek Roků ped. Stupeň Aprobace pracovníci praxe vzdělání Písek 1 ředitelka 1,00 34 VŠ 1. st. 2 vychovatelka 1,00 2 SPgŚ vychovatel 3 vychovatelka 0,48 3 VŠ ZP, USV 4 učitelka 1,00 26 VŠ - Mgr. Spec. ped pro MŠ a vych. 5 učitelka 0,95 21 VŠ - SzAj, CH-Aj, M ped. min. 6 učitelka 1 36 VŠ M - Fy 7 učitel 0,82 23 VŠ Náb. 8 učitelka 0,95 6 VŠ 1. st. 9 učitelka 0,91 10 VŠ Tv - Ov 10 učitelka 0,86 12 VŠ 1. st.

5 11 učitelka 0,41 15 VŠ Jč - Hv 12 učitelka, 1 36 VŠ Jč - Ov vých. por. 13 učitelka 0,86 23 VŠ 1. st. 14 učitel 0,95 12 VŠ Bi - Z 15 učitelka 1,00 13 VŠ 1. st. 16 učitel 0,50 6 VŠ F - Pč 17 učitelka 0,95 23 VŠ 1. st. 18 učitelka 0,77 8 VŠ Jč - Jf 19 učitel 0,77 11 VŠ - Bc Ja 20 učitelka 0,09 2 VŠ Jr - ZSV 21 učitelka MŠ 1,00 3 VŠ - Bc. AP 22 učitelka MŠ 1,00 31 VŠ -Bc Spec.ped pro MŠ a vych. 23 učitelka 0,82 6 VŠ M - Tv 24 učitel- ZŘ 1 28 VŠ Bi - Ch 25 učitelka 1 28 VŠ 1. st. 26 učitel 1 8 VŠ Ov - Pč 27 učitelka 1 39 SgPŠ MŠ 28 učitelka 1 38 SgPŠ MŠ 29 ved. učitelka 1 28 SgPŠ MŠ 30 učitelka 1 37 SgPŠ MŠ 31 psycholog 0,50 1 VŠ PS 32 AP 0,81 0 VŠ - Bc 33 AP 0,48 36 VŠ 1. st. 34 AP 0,71 2 ISŠ 35 AP 0,45 3 VŠ Jr - ZSV 36 AP 0,94 12 SOŠ 37 AP 1,00 5 SOŠ 38 AP 0,42 15 VŠ Jč - HV Hrčava 39 učitelka 0,50 4 VŠ Jč - Vv 40 ved. učitelka 1,00 13 VŠ 1. st. 41 učitelka MŠ 1,00 10 SgPŠ MŠ 42 vychovatelka 0,17 4 VŠ Jč - Vv 43 učitel náb. 0,05 dohoda VŠ náb. 44 učitel náb. 0,05 dohoda VŠ náb. 45 učitel náb. 0,09 dohoda VŠ náb. Komentář: Pedagogové na mateřské dovolené 1 učitelka 1. st., 1 učitelka Jn - Tv

6 3.3Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % zaměstnanců Aprobovanost ve výuce % Bez kvalifikace % Studující VŠ Učitelé 1. 26, stupně Učitelé 2. 28, stupně Asistent 13, pedagoga Učitelky MŠ 24,94 80,19 19,81 0 Vychovatelky 5, ŠD Školní 1, psycholog Studující VŠ 0 x x 0 Bez 7,14 x x 0 kvalifikace Komentář Přepočteno na úvazky, ne na fyzické osoby. Aprobovanost pedagogických pracovníků Mateřská škola 7 I. stupeň 9 II. stupeň 16 Školní družina 2 Bez kvalifikace 3 Studující VŠ Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let v důch. Celkem do důch. věku věku muži ženy Komentář: Započítání všichni PP včetně školního psychologa a učitelů náboženství. Věkový průměr žen 40,94 Věkový průměr mužů 41,00 Celkem 40, Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Písek Samostatná kuchařka Kuchařka 1,0 SOU Samostatná kuchařka Kuchařka 1,0 SOU Kuchařka Pomocná pracovnice 1,00 SOU

7 ŠJ Kuchařka Pomocná pracovnice 1,00 SOU ŠJ Pomocná síla v Pomocná síla v 0,75 SOU kuchyni kuchyni Pomocná síla v Pomovná síla v 0,65 SOŠ kuchyni kuchyni Vedoucí ŠJ Vedoucí ŠJ 1,00 SOŠ Školnice Školnice 1,00 SOŠ Uklízečka Uklízečka 0,75 SOU Uklízečka Uklízečka 0,50 základní Uklízečka Uklízečka 0,87 základní Uklízečka Uklízečka 0,75 základní Uklízečka Uklízečka 0,50 SOU Uklízečka Uklízečka 0,63 základní Údržbář Údržbář 0,50 SOU Ekonomka Ekonomka 1,00 SOŠ Administrativa Administrativní prac. 0,75 OŠ Hrčava Provozní ŠJ Provozní ŠJ 0,15 SOŠ Kuchařka Kuchařka 0,68 SOU Uklízečka Uklízečka 0,65 SOU Komentář 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Písek počet prvních počet dětí přijatých do z toho počet dětí tříd prvních tříd starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Zápis k povinné školní docházce Hrčava počet prvních počet dětí přijatých do z toho počet dětí tříd prvních tříd starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: Z pátého ročníku Ze sedmého ročníku Gymnázia zřiz. Krajem 0 0 Soukromá gymnázia 0 0 Církevní gymnázia 0 0

8 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště x soukromá OA x soukromé gymnázium c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 25 V devátém ročníku 24 V nižším ročníku 1 bez ukončení ZV, ukončený 7. ročník, 8. ročník neprospěl 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Písek V nižším ročníku šesti a osmileté gymnázium 0 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno s vyzn. dostatečnou I II III IV V Celkem stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno s vyzn. dostatečnou VI. A VI. B VII. A VII. B VIII IX Celkem Celkový přehled Počet žáků Prospělo s Neprospělo Počet žáků Nehodnoceno vyznamenáním s dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem

9 Přehled o prospěchu Hrčava Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno s vyzn. dostatečnou I II III IV V Celkem Přehled o chování Písek 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvala Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ ŘŠ - kniha I II III IV V Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvala Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ ŘŠ - kniha VI. A VI. B VII. A VII. B VIII IX Celkem Celkový přehled: Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly NTU Důtky TU Důtky ŘŠ ŘŠ - kniha 1. stupeň stupeň Celkem

10 Přehled o chování Hrčava Třída Počet žáků Pochvaly Pochvala Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ ŘŠ - kniha I II III IV V Celkem Údaje o zameškaných hodinách Písek Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka 80,41 Počet neomluvených hodin 193 Počet neomluvených hodin na žáka 0,87 1. stupeň 0 2. stupeň 1, Údaje o zameškaných hodinách Hrčava Počet omluvených hodin 780 Počet omluvených hodin na žáka 70,90 Počet neomluvených hodin 0 Počet neomluvených hodin na žáka Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 6.B 1 Zrakové postižení 4. 1 S vadami řeči 1., 2., 4. 4 Tělesné postižení 1., 5. 2 S kombinací postižení 0 0 Autista 7.A 1 S vývoj. poruchami učení 3., 5., 6.A 4 S vývoj. poruchami chování Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Rozvrh hodin je v souladu s psychohygienickými požadavky. Řád školy obsahuje všechny náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy, obsahuje i ustanovení týkající se práv dětí a je doplněn dodatkem. Školní řád byl schválen na pedagogické poradě. Klasifikační řád je průběžně kontrolován a doplňován dodatky.

11 Žákům jsou informace předávány v třídnických hodinách, na nástěnkách, ve školním rozhlase, rodičům na třídních schůzkách, výchovným poradcem, v žákovských knížkách, zápisnicích, mohou se kdykoliv po dohodě individuálně informovat u třídních učitelů a vedení školy. Jednou ročně je vydáván informační zpravodaj pro rodiče nebo předána informační karta se základními údaji o škole. Pravidelně škola rovněž publikuje v obecním zpravodaji, v médiích a na webových stánkách školy. Naše škola spolupracuje s SPC Ostrava, SPC Frýdek - Místek a SPC Opava a PPP v Třinci. Žáci s SPU mají individuální hodinu na základě vyšetření a doporučení PPP v Třinci a Českém Těšíně. Na naší škole působí školní psycholog. Na škole pracují asistenti pedagoga. Žákům se specifickými poruchami učení jsou vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů. Žáci jsou v hodině nápravy ve skupinkách po jednom (sluchově a zrakově postižený žák), ostatní pracují ve skupinkách po dvou až třech žácích. Preventista každý školní rok aktualizuje minimální preventivní program protidrogové prevence a zajišťuje pro žáky besedy k aktuálním tématům v oblasti protidrogové prevence. Hlavní body jsou zaměřeny na zvyšování informovanosti učitelů, na aplikaci prevence do výuky, na organizaci volného času dětí a na informovanost rodičů. Průběh a výsledky vzdělávání Základní škola realizuje vzdělávací program ŠVP Všichni spolu, čj. 367/2010. Do obsahu vzdělávání je zařazena problematika Ochrana člověka za mimořádných událostí, čj / Materiální podpora výuky Základní a mateřská škola disponuje v současné době 17 učebnami, z toho jsou 4 odborných, 2 poloodborné a 8 heren. Škola má dvě tělocvičny, fitcentrum a jedno hřiště, tři školní zahrady, kabinety učitelů, sborovnu, ředitelnu, šatny, kanceláře a další prostory, dvě školní jídelny a školní bufet (který je v pronájmu). Učebny ZŠ jsou vybaveny z 100% novým nábytkem, MŠ a ZŠ a MŠ Hrčava je třeba postupně vybavit novým nábytkem. Škola je vybavena počítačovou učebnou a jazykovou audiotechnikou. Škola a mateřská škola disponuje naučnou stezkou a školní zahradou. Od jsme se sloučili se Základní a mateřskou školu Hrčava. Škola se postupně dovybavuje nábytkem. Škola se začala rekonstruovat v roce Vyučovací formy a metody Výuka je podporována používáním kvalitních učebnic, kromě běžných pomůcek jsou rovněž využívány materiály vlastní výroby (karty, rozmnožené vlastní materiály a DUMy) je využívána didaktická technika, počítačová učebna, jazyková učebna, výukové programy na CD, DVD a videokazetách a interaktivních tabulích. Je používána jak frontální práce s celou třídou, tak práce ve dvojicích, skupinách, střídají se různé činnosti (relaxace, tělovýchovné chvilky). Hodiny jsou oživovány písní, hrou, diskusí o problémech, besedami, návštěvami muzeí a výukou i mimo budovu školy. Organizační jednotkou je i vyučování ve dvou i čtyřhodinových blocích. Motivace žáků Vyučující využívají různých aktivit k motivaci žáků a k oživení vyučování. Vztah vyučujících k dětem je partnerský, prostředí je přirozené, atmosféra ve škole je přátelská.

12 Vztahy mezi vyučujícími jsou na standardní úrovni. Interakce a komunikace Důslednou diagnostikou jednotlivých žáků byly zvoleny individuální přístupy a formy práce pro vytvoření podmínek úspěšnosti žáků, zejména pak žáků s vadou zraku, sluchově, zdravotně postižených a žáků SPU. Žáci šestého ročníku se zúčastnili adaptačního kurzu Neznáme se, poznejme se. Pokračujeme v netradičních formách vyučování, zejména v hodinách vlastivědy, přírodopisu, výtvarné výchovy, literární výchovy, zeměpisu, dějepisu a dalších, např. v knihovnách, výstavních síních, planetáriu, divadlech, ve venkovních učebnách, naučné stezce, pořádání besed. Prohlubujeme kladný vztah žáků ke knize, četbě, hudbě, divadlu, výtvarnému umění, sportu, rozvíjíme zájmovou činnost a aktivní postoj v oblasti životního prostředí, probouzíme a rozvíjíme vnímavý a citový vztah k historickým, kulturním památkám v obci a širokém okolí, k vlasti, rodině, starším a handicapovaným lidem, snažíme se vytvářet kladný vztah k výuce cizích jazyků, k jiným národnostem a rasám, dodržujeme zásady Úmluvy o právech dítěte ve výchovně vzdělávacím procesu, spolupracujeme s rodičovskou veřejností v oblasti preventivních aktivit. Hodnocení žáků V této oblasti se řídíme klasifikačním řádem, upřednostňujeme klasifikaci známkou, respektujeme individuální schopnosti žáků, zejména žáků s handicapem (individuální výuka a pedagogická asistence. Hodnocení žáků je prováděno na čtvrtletních pedagogických radách. Provádíme srovnávací testování žáků třetího, pátého, šestého a devátého ročníku pod názvem Stonožka a žáků osmého ročníku pod názvem Podpora přípravy na přijímací zkoušky. Vedení školy pravidelně provádí přímé i nepřímé hospitace v jednotlivých třídách. Nově jsme zavedli i vzájemné hospitace a hospitace koordinátora ŠVP. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Program vzdělávání - Počet pracovníků Cena specializované programy (podle předmětů a odbornosti) Koordinátor ICT Vzdělávací akce MŠ - polská Metodická poradna Konflikty a jejich řešení Dětská kresba Práce s dětmi s poruchami chování Mluvte se mnou Konference pro vedoucí pracovníky škol Zákon o pedagogických pracovnících První pomoc Celkem

13 Programy pro nepedagogické Počet pracovníků Cena pracovníky Aktualizace legislativy podle nového OZ Moderní trendy ve stravování Celkem Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Přednáška Policie ČR, HZS MSK Exkurze Osvětim, ÚP Třinec, TŽ Třince Prevence nebezpečí kouření Prevence kyberšikana Mládež a zdraví dotazníkové šetření Aplikace kazet VHS s protidrogovou tématikou ve výuce Aplikace příruček s protidrogovou tématikou ve výuce Adaptační kurzy 6. tříd Prevence šikana Školení metodika prevence, školení 1. pomoc Činnost školního poradenského pracoviště na škole Činnost školního psychologa Šance pro život zdravotnická soutěž Akce k enviromentální výchově Celoroční projekt Děti v nouzi adopce na dálku Zřízení ekohlídek z řad žáků třídíme odpad ve třídách Realizace projektu školní zahrada Mini arboretum - dokončení Školní naučná stezka údržba, aktivity Adaptační kurzy žáci 6. tříd Exkurze a soutěž ZOO Ostrava, Ostrava Vítkovice, arboretum Jablunkov Tématické besedy pro žáky 7., 8. a 9. tříd Den Země projektový den ZŠ I. a II. stupeň Cvičení v přírodě I. stupeň Drakiáda Soutěž ve sběru starého papíru a PET lahví Nehlsen Třinec Recyklohraní sběr baterií a elektroniky Družební pobyty žáků Gogolin, Szczyrk

14 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Ve školním roce 2013/2014 jsme se zúčastnili matematických, jazykových soutěží, účast na olympiádě v českém jazyce, anglickém jazyce, chemie školní kolo a fyzika školní kolo. 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Ve školním roce 2013/2014 jsme se zúčastnili celkem 29 sportovních soutěží, a to v místních, okrskových a okresních kolech (např. přespolní běh, florbal, halová kopaná, volejbal, šplh, vybíjená, přehazovaná, minikopaná, cyklistika, atletický čtyřboj a atletický desetiboj). 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Viz inspekční zprávy ČJ ČSIT-2/12-T 9. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Zhodnocení plnění cílů ve školním roce 2013/2014 změnit postoje a chování agresorů- SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ zlepšit klima nejen ve třídě, ale i v jednotlivých ročnících- SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ zvýšit kontrolovatelnost rizikových míst a zákoutí školy- SPLNĚNO prevence v rámci předmětu s žáky 1-9 tříd- SPLNĚNO prosazovat stejný přístup pedagogů k dozorům a prevenci šikany- SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ zajistit dostatečnou informovanost a aktivizaci rodičů- SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ navázání dlouhodobé spolupráce se společností ACET (besedy,akce,atd. ) - SPLNĚNO poskytnout žákům informace z oblasti sociálně patologických jevů a trestně právní odpovědnosti- SPLNĚNO budovat návyky zdravého životního stylu- SPLNĚNO rozšířit možnosti trávení volného času v prostorách školy- SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ zlepšit vztah žáků ke školnímu prostředí- SPLNĚNO rozvinout sociální a komunikační dovednosti žáků- SPLNĚNO připravit Den prevence- PŘESUNUTO NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK vzájemná informovanost pedagogů o chování ve třídách - SPLNĚNO

15 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodní programů Ve školním roce 2013/2014 škola byla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů spolskými partnery z družebních škol. 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. V roce 2013 nebyli zapojeni zaměstnanci školy do vzdělávání v rámci celoživotního učení. 12. Údaje o přeložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. V roce 2013 byl dokončen projekt MŽP Školní zahrada II mini arboretum a také projekt Integrace česko-polské mládeže z Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska. 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Kolektivní smlouvy je odsouhlasená a podepsána a nadále trvá 14. Zájmová činnost Ve školním roce 2013/2014 se mohli žáci připravovat na soutěže, rozvíjet a prohlubovat svůj talent nebo zájem v těchto kroužcích: Název kroužku Vedoucí Angličtina pro začátečníky a Ing. Bittová Hana pokročilé Orientální tance Saranová R. Taneční kroužek Hrčava Mgr. Drahošová L. Pěvecký kroužek Mgr. Lipowská J. Z hospodářské činnosti Příjmy z hospodářské činnosti byly z nájmu tělocvičny, fitcentra a stravování cizích strávníků. Z finančních prostředků Obce Písek, a ze státní dotace byly zakoupeny nové učebnice, školní pomůcky a knihy do žákovské a učitelské knihovny. Na naši školu v roce 2013 sponzorovaly firmy Proenergo, Emka, Martek Medical a Moravia Steel. Zpracovala: Renata Labajová V Písku dne

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více