60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV"

Transkript

1 60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV

2 PROMĚNA ŠKOLY V LETECH Původní budova školy před přestavbou v roce 1977 Budova školy během přestavby Budova školy dnes

3 V lednu uplynulo šedesát let od založení Základní umělecké školy ve Vítkově. Tato brožurka je pouze malým ohlédnutím

4 OD HISTORIE PO SOUČASNOST. V prosinci 1952 vydal odbor školství KNV Ostrava dekret k založení Hudební školy ve Vítkově. Tím bylo završeno dvouleté úsilí tehdejšího vítkovského Městského národního výboru. Škola byla uvedena do provozu v lednu 1953 a jejím prvním ředitelem byl Petr Hrubiš, který vyučoval hru na klavír. K zápisu bylo přijato 42 žáků. Během měsíce odešel Petr Hrubiš do Příbora, kde se stal rovněž ředitelem hudební školy. Na uvolněné místo ředitele nastoupil od března 1953 František Škapa, učitel klavíru a houslí. V čele školy stál dvacet let. V počátečních letech škola spravovala pobočky v Budišově a Odrách. Pomalu se začal rozrůstat i učitelský sbor. Počáteční období znamenalo pro školu budování nejen žákovské základny, notových a hudebních archivů, ale především stabilního učitelského sboru, protože docházelo k jeho častým změnám. Již od počátku se žáci i učitelé zapojovali do veřejné kulturně-společenské činnosti a začínaly se objevovat i první úspěchy. V září 1961 dochází změnou v legislativě k přejmenování Hudební školy na Lidovou školu umění. V letech proběhla generální oprava budovy školy. Přinesla učitelům a žákům lepší pracovní podmínky v podobě modernějších učeben, ústředního topení, instalace elektrického osvětlení a nového sociálního zařízení. Budova dostala novou střechu, okna i omítku. V lednu 1973 odchází František Škapa do důchodu a na místo ředitele školy nastupuje Jan Vočka, učitel dechových nástrojů. Za jeho působení došlo k výrazné modernizaci objektu. Byla přistavěna část budovy, ve které byly vybudovány prostorné učebny, taneční sál, učebna pro výtvarný obor a také koncertní sál, ve kterém se dodnes konají různá vystoupení pro širokou veřejnost, a škola dostala svou současnou podobu. Po tragické smrti Jana Vočky v roce 1982 byl do funkce ředitele školy jmenován René Adámek, učitel hry na klavír. Další školní roky rozvíjely kulturní život ve městě na nebývalou úroveň. Nesly se ve znamení nejen koncertní činnosti klavírního dua (složeného z učitelů školy Reného Adámka a Petra Hanouska) a koncertů umělců, kteří přijali pozvání vystupovat ve vítkovské hudební škole (např. mladí umělci z ostravské konzervatoře, mladí japonští umělci, Komorní orchestr Leoše Janáčka, klavírní duo z Německé demokratické republiky,.), ale také vlastní produk-

5 ce žáků, výstav profesionálních umělců a prvních zahraničních kontaktů. Dostavovaly se i úspěchy pedagogické. Bylo potěšující, že někteří absolventi školy odcházeli studovat na konzervatoře nebo jiné střední školy uměleckého charakteru. Novelizace školského zákona po roce 1989 dala lidovým školám umění dnešní označení základní umělecká škola. V roce 1993, po odchodu Reného Adámka do Ostravy, je jmenován do funkce ředitele školy Leoš Váňa, který vyučoval žes ové nástroje. Za jeho působení došlo k rozšíření míst poskytovaného vzdělávání /kromě Budišova nad Budišovkou se začalo vyučovat také v Melči, Březové, Větřkovicích, dvou vítkovských MŠ a v nově rekonstruované budově na Vodní ulici/. Nebývalého rozsahu dosáhla v zahraniční spolupráce zejména s uměleckými školami a zařízeními v Polsku, Ma- arsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, kde vystupovali na koncertech a soutěžích sólisté a menší komorní uskupení. V Německu, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Ukrajině, Polsku a Slovensku vystupoval dechový orchestr na různých přehlídkách a festivalech a také zahraniční dechové orchestry zavítaly do Vítkova na mezinárodní festivaly dechových hudeb, na jejichž pořádání se kromě Města Vítkova podílela i škola. Nelze opomenout také zapojování školy do projektů OPVK a Comenius. Zanedbatelná není ani skutečnost, že se žáci umis ovali v krajských kolech soutěží na předních místech a mnozí pokračovali v uměleckém studiu na středních školách. Od srpna 2012 byla do funkce ředitelky školy jmenována Lenka Šimerová, učitelka hry na akordeon a keyboard. V současné době škola poskytuje základy vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. /Literárně-dramatický obor se vyučoval pouze v osmdesátých a začátkem devadesátých let a byl pro nezájem ze strany žáků zrušen./ Od září 2012 začala probíhat výuka nově přihlášených žáků podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ ve Vítkově, který vytvořili učitelé školy na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání, vydaném MŠMT. Vedení klade důraz, mimo jiné, na zapojení žáků v komorních hrách, souborech, orchestrech i veřejnou prezentaci výsledků práce žáků i učitelů nejen doma, ale také v zahraničí. Ve škole působí dechový orchestr, akordeonový orchestr, smyčcový soubor, pěvecký sbor, rytmické uskupení a nově vzniklá žákovská kapela. Žáci školy se pravidelně účastní soutěží, výstav, koncertů i dalších hudebních, tanečních nebo výtvarných prezentací.

6 UČITELSKÝ SBOR VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Lenka Šimerová ředitelka akordeon, keyboard, akordenový orchestr ing. Leoš Váňa zástupce ředitelky, žesťové nástroje korepetice TO BcA. Jiří Bučánek DiS. bicí nástroje, rytmické uskupení Miroslav Bučánek žesťové nástroje, dechový orchestr Mgr. Miroslav Bučánek keyboard, varhany, klarinet Ludmila Černochová klavír Milan Hořínek kytara, žákovská kapela Marie Hořínková taneční obor Naděžda Kalusová housle, hudební nauka, smyčcový soubor Olga Kitouni Golhová zpěv, pěvecký sbor

7 Lada Milkovičová výtvarný obor Jarmila Prusková akordeon Taťána Sedláčková příčná flétna Karel Slepánek zobcová flétna, žesťové nástroje Mgr. Jan Snítil klavír Jaromír Sokol klarinet, saxofon Alžběta Šimerová keyboard Jana Víchová, DiS. klavír, rytmické uskupení SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Hana BAROŇOVÁ, Jitka HANUŠOVÁ, Anna TRČÁLKOVÁ PODĚKOVÁNÍ Ředitelství školy děkuje Městu Vítkovu a Asociaci rodičů při ZUŠ za fi nanční příspěvky na přípravu oslav 60. výročí založení Základní umělecké školy ve Vítkově.

8 Naše škola se v letech účastnila mezinárodního projektu partnerství v rámci Programu celoživotního učení Comenius, který vyhlašuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Projekt byl nazván Secret keys of our region a řešení společných úkolů škol z Polska, Rumunska, Španělska, Turecka a České republiky bylo rozvrženo do dvou let. Jeho aktivity byly především umělecké a spočívaly ve vyhledávání zapomínaných krajových legend, písní, tanců, záhad a záhadných míst a v jejich hudebním, pohybovém, výtvarném či literárním ztvárnění. První projektová schůzka proběhla ve dnech listopadu 2008 ve Vítkově. Účastníci navštívili některá zajímavá místa města i regionu, ale především byly specifikovány úkoly pro jednotlivé školy. V rámci této spolupráce vyjely postupně skupiny žáků a učitelů z Vítkova do španělské Tarify / Andalusie/ s výlety do Maroka a Gibraltaru, do rumunského města Amarastii de Jos a oblasti Craiova, do tureckého Nusaybinu v Kurdistánu a nakonec do překrásné historické polské Wroclawi. Mimo společné schůzky a výlety byly řešeny společné i dílčí úkoly, jako např. hudební CD, kniha legend, turistická skládanka, videofilm o zajímavých a tajemných místech nebo znalostní kvíz. Náklady tohoto projektu byly v plné míře kryty grantem poskytnutým NAEP Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Obrázky pro KNIHU LEGEND Z několika návrhů loga pro tento projekt zvítězilo logo žákyně naší školy Evy Madárové /nahoře vpravo/.

9 Obrázky pro KNIHU LEGEND Comenius festival Účastníci projektové schůzky na radnici ve španělském městě Tarífa

10 V letech se žáci i učitelé zapojili do projektu s názvem Zavádění moderních přístupů k výuce v ZUŠ Vítkov v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Z více než milionové dotace byla pořízena nová multimediální učebna pro výuku hudební nauky a další vzdělávání žáků i učitelů, do provozu bylo uvedeno počítačové pracoviště pro potřeby žáků a pedagogů výtvarného oddělení a byly zakoupeny nové hudební nástroje v hodnotě cca 100 tis. Kč. Učitelé připravili 2 výchovné koncerty jeden k představení všech oborů vyučovaných v naší škole, svou hravou formou zaměřený především na žáky nižších školních ročníků, druhý pak v podání dechového orchestru přiblížil posluchačům nástroje dechové a bicí. Velmi úspěšný byl muzikál Princové jsou na draka pořádaný pro žáky škol i širokou veřejnost. Učitelé školy vytvořili také řadu výstupů v podobě nových výukových a metodických materiálů, používaných při výuce v některých oborech. V průběhu projektu navštívili žáci se svými učiteli muzea, výstavy, koncerty i další místa a akce související s hudbou a uměním vůbec. Pravděpodobně nejpopulárnější byly tzv. zážitkové formy učení - pracovní víkendová soustředění pořádaná pro žáky všech oborů, vždy v neformálním prostředí, poměrně vzdáleném od školy i domova. Učebna hudební nauky - původní tabule - po instalaci interaktivní tabule Stěny v učebně zdobí malby žáků výtvarného oboru

11 MUZIKÁL PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA kulisy vytvořili žáci výtvarného oboru

12 Od srpna 2011 běží již druhý školní projekt v rámci Programu celoživotního učení /Life Long Learning Programme/ Comenius. V projektu jsou zapojeny školy z devíti zemí z České republiky, Itálie, Ma arska, Polska, Slovenska, Španělska, Portugalska, Turecka a Velké Británie. Také tento dvouletý projekt je financován NAEP Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Vítek, the Founder of the Vikštejn Castle and the Town of Vítkov The Knight Vítek was born at the Štáblovice fortress. Žáci a učitelé školy se podíleli mimo jiné na tvorbě společných projektových výstupů, např. tvorbě publikace o Marii Sklodowské-Curie, Knize mladého přírodovědce s demonstracemi chemických a fyzikálních pokusů, Knize komiksů z historie míst a regionů jednotlivých partnerů, před dokončením je společná Kniha fotografií, která dokumentuje významná místa a památky, srovnává jejich současnou podobu s minulou a prezentuje žákovské představy těchto míst v budoucnosti. Posledním úkolem je vytvoření CD s národními nebo lidovými písněmi jednotlivých partnerských zemí. Projekt bude ukončen v měsíci červnu Kniha komiksů Sleep my baby, sleep Výzdoba školy - práce žáků výtvarného oboru

13 Comenius monumenty - podoba náměstí historická, současná, představa v budoucnosti Comenius festival Poloha zemí projektových partnerů

14 HUDEBNÍ OBOR - ORCHESTRY A SOUBORY Dechový orchestr byl založen v roce 1960 tehdejším učitelem Františkem Šustkem. V čele orchestru se v průběhu 53leté historie vystřídali ředitelé školy František Škapa a Jan Vočka a od roku 1974 byl uměleckým vedoucím a dirigentem (až do r. 2008, tj. 34 let) p. učitel Vojtěch Bublík. Současným uměleckým vedoucím a dirigentem je p. učitel Miroslav Bučánek. Koncert k 50. výročí založení dechového orchestru, dirigent p. učitel Miroslav Bučánek Od vzniku tohoto tělesa se v něm vystřídaly stovky hráčů, vždy pouze žáci, absolventi a učitelé této školy. Orchestr má v programu jak typické české a moravské skladby, tak světové melodie a směsi populární hudby. Prezentuje se doma i v zahraničí a v posledních letech významně rozšířil své mezinárodní aktivity. Zúčastnil se, v některých případech i opakovaně, mnoha festivalů a soutěží dechových hudeb v Polsku, Německu, Itálii, Rakousku, Litvě, Ma arsku, Slovensku i Lotyšsku a muzikanti těchto zemí byli hosty ve Vítkově při mezinárodních festivalech pořádaných školou ve spolupráci s Městem Vítkov. K významným tuzemským prezentacím patří účast na prestižním festivalu FIJO Cheb v roce Z výrazných úspěchů tohoto hudebního tělesa můžeme jmenovat alespoň druhé místo příslušné kategorie ze soutěže v pochodové show v italském Roncone, stříbrné pásmo v jevištní soutěži v polském Łobez, zisk zlaté medaile v mezinárodní soutěži dechových orchestrů v ma arském Móru nebo natáčení pořadu A tuhle znáte? v roce 2011 pro ČT Ostrava. Současnou podobu orchestru tvoří 52 hudebníků od 10 let, z nichž je 22 děvčat.

15 Pochodová show Roncone, Itálie, dirigent p. uč. Vojtěch Bublík Pochodová show Roncone, Itálie Natáčení pro Českou televizi Mezinárodní festival dechových hudeb, společný koncert orchestrů z Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska a Vítkova na stadioně ve Vítkově.

16 Akordeonový orchestr vznikl v roce Jeho složení se každoročně mění a v současné době hraje v orchestru pouze jeden zakládající člen. Za svou krátkou dobu trvání získal orchestr několikrát 1. místo v okresním kole celostátní soutěže ve hře na akordeon s postupem do krajského kola, kde se umístil na 2. a 1. místě. Vedoucí orchestru je p. učitelka Lenka Šimerová. Pěvecký sbor existuje od školního roku 2006/2007, v repertoáru má písně různých žánrů, spolupracuje s pěveckým sborem při ZUŠ Hradec nad Moravicí. Jejich společná vystoupení mohou posluchači shlédnout na koncertech pořádaných oběma školami. Pěvecký sbor vede p. učitelka Olga Kitouni Golhová.

17 Smyčcový soubor byl založen v roce 1992 a jeho vedoucí je p. učitelka Na a Kalusová. Vystřídali se v něm téměř všichni žáci smyčcového oddělení. V jeho repertoáru můžeme najít lidové písně, klasické skladby i tzv. populár. Rytmické uskupení vzniklo před dvěma lety jako další rozšíření studijní nabídky žákům klavírního oddělení, kteří se ve výuce učí kombinovat hru na nejrůznější bicí a klávesové nástroje. Vedou jej učitelé Jiří Bučánek a Jana Víchová. Nejmladším kolektivem je žákovská kapela Schramot, která vznikla v září letošního školního roku a tvoří ji žáci z různých tříd. Kapela má v repertoáru populární skladby a vede ji p. učitel Milan Hořínek.

18 TANEČNÍ OBOR Taneční obor se v hudební škole začal vyučovat (s většími či menšími prodlevami) od roku S příchodem p. uč. Marie Hořínkové v roce 2005 se začal počet žáků v tanečním oboru zvyšovat na dnešních 69. V tanečním oboru se žáci učí rozvíjet pohybovou fantazii a taneční cítění. Tančí na hudbu všech žánrů, od lidovek přes klasickou po hudbu současnou. Závěrečný koncert tanečního oboru se koná vždy na konci školního roku v Kulturním domě ve Vítkově. Od září 2011 se taneční obor vyučuje v novém tanečním sále, který byl vybudován (současně i s učebnou bicích nástrojů) v rekonstruované sousední budově. Rekonstrukce byla hrazena z Regionálního operačního programu (ROP) a spolufinancována Městem Vítkovem.

19

20 Kronika se poprvé zmiňuje o výtvarném oboru v roce 1974 a od té doby se na naší škole vyučuje nepřetržitě. Výtvarný obor učí od roku 1997 p. učitelka Lada Milkovičová v současnosti jej navštěvuje 55 žáků. Při výuce jsou k dispozici osobní počítač s programy pro vektorovou i bitmapovou grafiku, tiskařský lis, keramická pec a hrnčířský kruh. Kromě tradičních výtvarných technik kresby, malby, grafiky a modelování se žáci ve výuce zabývají soudobými výtvarnými technikami, chodívají pracovat do plenéru, navštěvují místní i mimovítkovské výstavy, hledají inspiraci v nezvyklých podnětech. Ve škole na chodbách, ve třídě VO a v koncertním sále jsou pravidelně instalovány žákovské výstavy, někdy i spojené s výstavami prací pozvaných hostů. Každý rok se žáci účastní vybraných výtvarných soutěží, někteří z nich dále studují na středních uměleckých školách. VÝTVARNÝ OBOR

21

22 SEZNAM UČITELŮ OD ZALOŽENÍ PO SOUČASNOST Petr Hrubiš 1953 /leden únor/ klavír, František Škapa , klavír, housle, žestě, orchestry, František Šustek žestě, dřeva, akordeon, hudební nauka (HN), bicí, kontrabas, orchestry, klavír, Kamil Hartman klavír, housle, Vlastimila Šancová housle, Růžena Buchtová klavír, zpěv, Oldřich Šanca klavír, housle, žestě, Jan Sikora 1953 klavír, Josef Vondra housle, Antonie Bayerová 1954 klavír, Jarmila Kurowská klavír, HN, Božena Rýparová klavír, HN, Jan Čermák klavír, housle, akordeon, HN, orchestry, Marie Sivková ?, Jana Studničková ?, Miroslav Šustek housle, souborová hra, František Jiříček housle, HN, Herta Bandurowiczová /Heinová/ klavír, HN, Milan Kurowski housle, žestě, viola, smyčcový orchestr, Antonín Kavka klavír, Vilemína Szturzová klavír, akordeon, zpěv, Jan Vočka žestě, dřeva, housle, dechový orchestr, Jaroslav Medek 1959 housle, Jiří Vacula 1959, housle, akordeon, žestě, orchestr, Ludmila Schmelzerová kytara, klavír, akordeon, housle, Ladislav Koleta klavír, František Vrána žestě, Alfons Vitásek klavír, akordeon, Anděla Karhánková , klavír, Oldřich Kapoun , dřeva, Valerie Heinová klavír, HN, Věra Kalinová akordeon, klavír, HN, Emanuel Himmel violoncello, Věra Šimůnková 1965 HN, Dana Hrabovská 1965 klavír, Marie Škapová klavír, housle, kytara, Eva Horáková taneční obor, František Šrám klavír, pěvecký sbor, Marie Nemalovská 1966 taneční obor, Jaroslava Ježilová 1967, taneční obor, Alois Měrka housle, Josef Šuranský housle, dřeva, Slavomír Křivák akordeon, Věra Martinková 1971 akordeon, HN, Jaroslav Hegar 1972 žestě, Jan Kozelský dřeva, Ludmila Škopíková violoncello, HN, pěvecký sbor, Vojtěch Bublík dřeva, dechový orchestr, Alena Pavelcová 1974 klavír, Marie Novobilská klavír, Anna Hruboňová 1974 housle, Ctirad Janečka výtvarný obor, Vítězslav Novák housle, kytara, orchestr, Květoslava Hořínková klavír, HN, Hana Šrajerová /Špoková/ výtvarný obor, Pavel Gilík klavír, René Adámek klavír, Albert Eichert žestě, Petr Hanousek , klavír, HN, pěvecký sbor, Miroslav Bučánek 1977-dosud, žestě, kytara, dechový orchestr, Na a Hanousková housle, smyčcový orchestr, Vlasta Adámková výtvarný obor, Eva Kopačková /Bučánková/ klavír, varhany, Petr Planý klavír, HN, Tomáš Mašek 1980 kytara, Marie Chalupová taneční obor, Leo Schneiderka žestě, Vlasta Ševčíková klavír, HN, pěvecký sbor, Alan Melkus housle, kytara, Stanislava Suková literárně-dramatický obor, Věra Černá taneční obor, Dana Gurová /Raabová/ akordeon, Karel Slepánek 1983-dosud, žestě, HN, Zdeňka Kmoš áková kytara, Jaromír Panáček kytara, housle, Hana Teplá výtvarný a literárnědramatický obor, Leoš Váňa 1983, 1993-dosud, žestě, saxofon, taneční orchestr, Vlastimil Burian 1983 žestě, Jitka Vejchodská housle, Jana Adámková klavír, HN, Miloš Brázdil žestě, Tomáš Hýbler kytara, Jana Sedláčková výtvarný obor, Ada Sroková klavír, Eva Bereiterová 1985 taneční obor, Drahomíra Volná housle, Emil Jablonovský akordeon, Lenka Míčková /Šimerová/ 1986-dosud, akordeon, keyboard, akordeonový orchestr, Kamil Bublík dřeva, Tomáš Baleja literárně-dramatický obor, Marie Pluhařová klavír, varhany, HN, Jiřina Babicová /Staňková/ , žestě, Martin Vojkovský housle, Romana Fajmonová literárně-dramatický obor, Kamila Varyšová /Vojkovská/ klavír, Jiří Chabičovský žestě, taneční orchestr, Irena Konečná kytara, Lenka Horehle ová akordeon, Dagmar Kalivodová akordeon, Miglena Cvetková klavír, Jiří Macháček housle, Ladislav Popov akordeon, keyboard, Jana Vostárková taneční obor, zobcové flétny, Josef Váňa housle, Libor Hrubiš kytara, Na a Pavlíková /Kalusová/ 1993-dosud, housle, HN, smyčcový soubor, Jan Blatecký žestě, akordeon, HN, Ludmila Černochová , 2008-dosud, klavír, Světlana Petrová klavír, Renáta Urbánková klavír, Roman Petřík bicí nástroje, Eva Teichertová /Slaná/ housle, Jana Berková akordeon, Miroslav Černoch keyboard, Libor Dohnal žestě, Andrea Dubová akordeon, Štěpán Šimera 1997 akordeon, Lucie Dvořáčková dřeva, Simona Martikanová 1997-dosud, kytara, HN, Lada Milkovičová 1997-dosud, výtvarný obor, Miroslav Bučánek ml dosud, klavír, keyboard, klarinet, varhany, Adéla Ambrožová dřeva, Radek Mückstein violoncello, keyboard, HN, Martina Žídková klavír, HN, Lenka Židková housle, Helena Matyášková klavír, varhany, Barbora Hronzová housle, HN, Magda Mikešková klavír, HN, Dušan Hyvnar dřeva, Alena Karasová výtvarný obor, Jitřenka Gašpariková klavír, zpěv, Karek Pekárek klavír, varhany, Kamen Tašev klavír, keyboard, Olga Golhová /Kitouni/ 2005-dosud, zpěv, klavír, pěvecký sbor, Jiří Bučánek , 2009-dosud, bicí nástroje, klavír, rytmické uskupení, Marie Hořínková 2005-dosud,taneční obor, Marie Riegelová klavír, Jan Juráň klarinet, Jana Víchová 2007-dosud, klavír, rytmické uskupení, Gabriela Grodová zobcové flétny, Vendula Zdráhalová /Olechno/ 2008-dosud, flétna, keyboard, HN, Jaromír Sokol 2009-dosud, dřeva, Jan Vilášek klarinet, Pavla Štěchová taneční obor, Jarmila Březovjáková zobcové flétny, žestě, Tereza Šváčková flétna, zobcová flétna, Ta ána Sedláčková 2012-dosud, flétna, zobcová flétna, Milan Hořínek 2012-dosud, kytara, žákovská kapela, Jan Snítil 2012-dosud, klavír, Jarmila Prusková 2012-dosud, akordeon, Alžběta Šimerová 2012-dosud, keyboard

23 Muzikál Ať žijí duchové - kulisy vytvořili žáci výtvarného oboru Koncerty pro žáky mateřských a základních škol

24

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Křížkovského 4 690 26 Břeclav,IČO 70436304 tel: 519371545 e-mail:zus.breclav@tiscali.cz zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno - venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov IČO 44947721 Tel. 549410017, 549410655 zus@zustisnov.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 1. část Charakteristika a historie školy, zaměření a vize školy, výchovně vzdělávací strategie, výuka a hodnocení žáků, oblasti vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1518/14-T. Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1518/14-T. Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1518/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Objev svůj talent Obsah 1. Identifikační údaje školy... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Zaměření a vize školy... 6 4. Výchovné

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zařazování žáků str. 11, 12, 13, 14 5. Výsledky vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32. Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc. Identifikátor školy:600 004 198

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32. Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc. Identifikátor školy:600 004 198 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc Identifikátor školy:600 004 198 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov Tel. 352 352 352 e-mail: info@zus-chodov.cz, zus@zus-chodov.cz www.zus-chodov.cz V ý r o č n í z p r á

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci Název:

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 21/211 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLADNO 5. KVĚTNA 187, 272 1 KLADNO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Č. 131 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 13) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3.

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 2014 Výsledkové listiny KATEGORIE: PĚVECKÉ SBORY 1.místo: DATIO SPgŠ sv,

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice Štramberská 294 IČ : 62330322 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA RODIČE PRO ŠKOLU Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 Obsah: Charakteristika sdružení Rada rodičů školy Plán spolupráce Dlouhodobé cíle pro rok 2014 Plán akcí Evaluace plnění dlouhodobých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy Výroční zpráva školní rok 2008-2009 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je státní školou s právní subjektivitou hospodařící jako příspěvková organizace.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ředitelství základní umělecké školy Odbor školství krajského úřadu Česká školní inspekce Vážená paní, vážený

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: 600 003 884

Více

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila Školní rok 2014/2015 Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT v ZUŠ Jaroslava Kvapila Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními potřebami vzdělávání v ZUŠ registrační číslo CZ.1.07/1.2.17/01.0012

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2013/2014 1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : část I. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, 618 00 IČO : 44993463 IZO : 044993463

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více