60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV"

Transkript

1 60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV

2 PROMĚNA ŠKOLY V LETECH Původní budova školy před přestavbou v roce 1977 Budova školy během přestavby Budova školy dnes

3 V lednu uplynulo šedesát let od založení Základní umělecké školy ve Vítkově. Tato brožurka je pouze malým ohlédnutím

4 OD HISTORIE PO SOUČASNOST. V prosinci 1952 vydal odbor školství KNV Ostrava dekret k založení Hudební školy ve Vítkově. Tím bylo završeno dvouleté úsilí tehdejšího vítkovského Městského národního výboru. Škola byla uvedena do provozu v lednu 1953 a jejím prvním ředitelem byl Petr Hrubiš, který vyučoval hru na klavír. K zápisu bylo přijato 42 žáků. Během měsíce odešel Petr Hrubiš do Příbora, kde se stal rovněž ředitelem hudební školy. Na uvolněné místo ředitele nastoupil od března 1953 František Škapa, učitel klavíru a houslí. V čele školy stál dvacet let. V počátečních letech škola spravovala pobočky v Budišově a Odrách. Pomalu se začal rozrůstat i učitelský sbor. Počáteční období znamenalo pro školu budování nejen žákovské základny, notových a hudebních archivů, ale především stabilního učitelského sboru, protože docházelo k jeho častým změnám. Již od počátku se žáci i učitelé zapojovali do veřejné kulturně-společenské činnosti a začínaly se objevovat i první úspěchy. V září 1961 dochází změnou v legislativě k přejmenování Hudební školy na Lidovou školu umění. V letech proběhla generální oprava budovy školy. Přinesla učitelům a žákům lepší pracovní podmínky v podobě modernějších učeben, ústředního topení, instalace elektrického osvětlení a nového sociálního zařízení. Budova dostala novou střechu, okna i omítku. V lednu 1973 odchází František Škapa do důchodu a na místo ředitele školy nastupuje Jan Vočka, učitel dechových nástrojů. Za jeho působení došlo k výrazné modernizaci objektu. Byla přistavěna část budovy, ve které byly vybudovány prostorné učebny, taneční sál, učebna pro výtvarný obor a také koncertní sál, ve kterém se dodnes konají různá vystoupení pro širokou veřejnost, a škola dostala svou současnou podobu. Po tragické smrti Jana Vočky v roce 1982 byl do funkce ředitele školy jmenován René Adámek, učitel hry na klavír. Další školní roky rozvíjely kulturní život ve městě na nebývalou úroveň. Nesly se ve znamení nejen koncertní činnosti klavírního dua (složeného z učitelů školy Reného Adámka a Petra Hanouska) a koncertů umělců, kteří přijali pozvání vystupovat ve vítkovské hudební škole (např. mladí umělci z ostravské konzervatoře, mladí japonští umělci, Komorní orchestr Leoše Janáčka, klavírní duo z Německé demokratické republiky,.), ale také vlastní produk-

5 ce žáků, výstav profesionálních umělců a prvních zahraničních kontaktů. Dostavovaly se i úspěchy pedagogické. Bylo potěšující, že někteří absolventi školy odcházeli studovat na konzervatoře nebo jiné střední školy uměleckého charakteru. Novelizace školského zákona po roce 1989 dala lidovým školám umění dnešní označení základní umělecká škola. V roce 1993, po odchodu Reného Adámka do Ostravy, je jmenován do funkce ředitele školy Leoš Váňa, který vyučoval žes ové nástroje. Za jeho působení došlo k rozšíření míst poskytovaného vzdělávání /kromě Budišova nad Budišovkou se začalo vyučovat také v Melči, Březové, Větřkovicích, dvou vítkovských MŠ a v nově rekonstruované budově na Vodní ulici/. Nebývalého rozsahu dosáhla v zahraniční spolupráce zejména s uměleckými školami a zařízeními v Polsku, Ma- arsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, kde vystupovali na koncertech a soutěžích sólisté a menší komorní uskupení. V Německu, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Ukrajině, Polsku a Slovensku vystupoval dechový orchestr na různých přehlídkách a festivalech a také zahraniční dechové orchestry zavítaly do Vítkova na mezinárodní festivaly dechových hudeb, na jejichž pořádání se kromě Města Vítkova podílela i škola. Nelze opomenout také zapojování školy do projektů OPVK a Comenius. Zanedbatelná není ani skutečnost, že se žáci umis ovali v krajských kolech soutěží na předních místech a mnozí pokračovali v uměleckém studiu na středních školách. Od srpna 2012 byla do funkce ředitelky školy jmenována Lenka Šimerová, učitelka hry na akordeon a keyboard. V současné době škola poskytuje základy vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. /Literárně-dramatický obor se vyučoval pouze v osmdesátých a začátkem devadesátých let a byl pro nezájem ze strany žáků zrušen./ Od září 2012 začala probíhat výuka nově přihlášených žáků podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ ve Vítkově, který vytvořili učitelé školy na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání, vydaném MŠMT. Vedení klade důraz, mimo jiné, na zapojení žáků v komorních hrách, souborech, orchestrech i veřejnou prezentaci výsledků práce žáků i učitelů nejen doma, ale také v zahraničí. Ve škole působí dechový orchestr, akordeonový orchestr, smyčcový soubor, pěvecký sbor, rytmické uskupení a nově vzniklá žákovská kapela. Žáci školy se pravidelně účastní soutěží, výstav, koncertů i dalších hudebních, tanečních nebo výtvarných prezentací.

6 UČITELSKÝ SBOR VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Lenka Šimerová ředitelka akordeon, keyboard, akordenový orchestr ing. Leoš Váňa zástupce ředitelky, žesťové nástroje korepetice TO BcA. Jiří Bučánek DiS. bicí nástroje, rytmické uskupení Miroslav Bučánek žesťové nástroje, dechový orchestr Mgr. Miroslav Bučánek keyboard, varhany, klarinet Ludmila Černochová klavír Milan Hořínek kytara, žákovská kapela Marie Hořínková taneční obor Naděžda Kalusová housle, hudební nauka, smyčcový soubor Olga Kitouni Golhová zpěv, pěvecký sbor

7 Lada Milkovičová výtvarný obor Jarmila Prusková akordeon Taťána Sedláčková příčná flétna Karel Slepánek zobcová flétna, žesťové nástroje Mgr. Jan Snítil klavír Jaromír Sokol klarinet, saxofon Alžběta Šimerová keyboard Jana Víchová, DiS. klavír, rytmické uskupení SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Hana BAROŇOVÁ, Jitka HANUŠOVÁ, Anna TRČÁLKOVÁ PODĚKOVÁNÍ Ředitelství školy děkuje Městu Vítkovu a Asociaci rodičů při ZUŠ za fi nanční příspěvky na přípravu oslav 60. výročí založení Základní umělecké školy ve Vítkově.

8 Naše škola se v letech účastnila mezinárodního projektu partnerství v rámci Programu celoživotního učení Comenius, který vyhlašuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Projekt byl nazván Secret keys of our region a řešení společných úkolů škol z Polska, Rumunska, Španělska, Turecka a České republiky bylo rozvrženo do dvou let. Jeho aktivity byly především umělecké a spočívaly ve vyhledávání zapomínaných krajových legend, písní, tanců, záhad a záhadných míst a v jejich hudebním, pohybovém, výtvarném či literárním ztvárnění. První projektová schůzka proběhla ve dnech listopadu 2008 ve Vítkově. Účastníci navštívili některá zajímavá místa města i regionu, ale především byly specifikovány úkoly pro jednotlivé školy. V rámci této spolupráce vyjely postupně skupiny žáků a učitelů z Vítkova do španělské Tarify / Andalusie/ s výlety do Maroka a Gibraltaru, do rumunského města Amarastii de Jos a oblasti Craiova, do tureckého Nusaybinu v Kurdistánu a nakonec do překrásné historické polské Wroclawi. Mimo společné schůzky a výlety byly řešeny společné i dílčí úkoly, jako např. hudební CD, kniha legend, turistická skládanka, videofilm o zajímavých a tajemných místech nebo znalostní kvíz. Náklady tohoto projektu byly v plné míře kryty grantem poskytnutým NAEP Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Obrázky pro KNIHU LEGEND Z několika návrhů loga pro tento projekt zvítězilo logo žákyně naší školy Evy Madárové /nahoře vpravo/.

9 Obrázky pro KNIHU LEGEND Comenius festival Účastníci projektové schůzky na radnici ve španělském městě Tarífa

10 V letech se žáci i učitelé zapojili do projektu s názvem Zavádění moderních přístupů k výuce v ZUŠ Vítkov v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Z více než milionové dotace byla pořízena nová multimediální učebna pro výuku hudební nauky a další vzdělávání žáků i učitelů, do provozu bylo uvedeno počítačové pracoviště pro potřeby žáků a pedagogů výtvarného oddělení a byly zakoupeny nové hudební nástroje v hodnotě cca 100 tis. Kč. Učitelé připravili 2 výchovné koncerty jeden k představení všech oborů vyučovaných v naší škole, svou hravou formou zaměřený především na žáky nižších školních ročníků, druhý pak v podání dechového orchestru přiblížil posluchačům nástroje dechové a bicí. Velmi úspěšný byl muzikál Princové jsou na draka pořádaný pro žáky škol i širokou veřejnost. Učitelé školy vytvořili také řadu výstupů v podobě nových výukových a metodických materiálů, používaných při výuce v některých oborech. V průběhu projektu navštívili žáci se svými učiteli muzea, výstavy, koncerty i další místa a akce související s hudbou a uměním vůbec. Pravděpodobně nejpopulárnější byly tzv. zážitkové formy učení - pracovní víkendová soustředění pořádaná pro žáky všech oborů, vždy v neformálním prostředí, poměrně vzdáleném od školy i domova. Učebna hudební nauky - původní tabule - po instalaci interaktivní tabule Stěny v učebně zdobí malby žáků výtvarného oboru

11 MUZIKÁL PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA kulisy vytvořili žáci výtvarného oboru

12 Od srpna 2011 běží již druhý školní projekt v rámci Programu celoživotního učení /Life Long Learning Programme/ Comenius. V projektu jsou zapojeny školy z devíti zemí z České republiky, Itálie, Ma arska, Polska, Slovenska, Španělska, Portugalska, Turecka a Velké Británie. Také tento dvouletý projekt je financován NAEP Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Vítek, the Founder of the Vikštejn Castle and the Town of Vítkov The Knight Vítek was born at the Štáblovice fortress. Žáci a učitelé školy se podíleli mimo jiné na tvorbě společných projektových výstupů, např. tvorbě publikace o Marii Sklodowské-Curie, Knize mladého přírodovědce s demonstracemi chemických a fyzikálních pokusů, Knize komiksů z historie míst a regionů jednotlivých partnerů, před dokončením je společná Kniha fotografií, která dokumentuje významná místa a památky, srovnává jejich současnou podobu s minulou a prezentuje žákovské představy těchto míst v budoucnosti. Posledním úkolem je vytvoření CD s národními nebo lidovými písněmi jednotlivých partnerských zemí. Projekt bude ukončen v měsíci červnu Kniha komiksů Sleep my baby, sleep Výzdoba školy - práce žáků výtvarného oboru

13 Comenius monumenty - podoba náměstí historická, současná, představa v budoucnosti Comenius festival Poloha zemí projektových partnerů

14 HUDEBNÍ OBOR - ORCHESTRY A SOUBORY Dechový orchestr byl založen v roce 1960 tehdejším učitelem Františkem Šustkem. V čele orchestru se v průběhu 53leté historie vystřídali ředitelé školy František Škapa a Jan Vočka a od roku 1974 byl uměleckým vedoucím a dirigentem (až do r. 2008, tj. 34 let) p. učitel Vojtěch Bublík. Současným uměleckým vedoucím a dirigentem je p. učitel Miroslav Bučánek. Koncert k 50. výročí založení dechového orchestru, dirigent p. učitel Miroslav Bučánek Od vzniku tohoto tělesa se v něm vystřídaly stovky hráčů, vždy pouze žáci, absolventi a učitelé této školy. Orchestr má v programu jak typické české a moravské skladby, tak světové melodie a směsi populární hudby. Prezentuje se doma i v zahraničí a v posledních letech významně rozšířil své mezinárodní aktivity. Zúčastnil se, v některých případech i opakovaně, mnoha festivalů a soutěží dechových hudeb v Polsku, Německu, Itálii, Rakousku, Litvě, Ma arsku, Slovensku i Lotyšsku a muzikanti těchto zemí byli hosty ve Vítkově při mezinárodních festivalech pořádaných školou ve spolupráci s Městem Vítkov. K významným tuzemským prezentacím patří účast na prestižním festivalu FIJO Cheb v roce Z výrazných úspěchů tohoto hudebního tělesa můžeme jmenovat alespoň druhé místo příslušné kategorie ze soutěže v pochodové show v italském Roncone, stříbrné pásmo v jevištní soutěži v polském Łobez, zisk zlaté medaile v mezinárodní soutěži dechových orchestrů v ma arském Móru nebo natáčení pořadu A tuhle znáte? v roce 2011 pro ČT Ostrava. Současnou podobu orchestru tvoří 52 hudebníků od 10 let, z nichž je 22 děvčat.

15 Pochodová show Roncone, Itálie, dirigent p. uč. Vojtěch Bublík Pochodová show Roncone, Itálie Natáčení pro Českou televizi Mezinárodní festival dechových hudeb, společný koncert orchestrů z Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska a Vítkova na stadioně ve Vítkově.

16 Akordeonový orchestr vznikl v roce Jeho složení se každoročně mění a v současné době hraje v orchestru pouze jeden zakládající člen. Za svou krátkou dobu trvání získal orchestr několikrát 1. místo v okresním kole celostátní soutěže ve hře na akordeon s postupem do krajského kola, kde se umístil na 2. a 1. místě. Vedoucí orchestru je p. učitelka Lenka Šimerová. Pěvecký sbor existuje od školního roku 2006/2007, v repertoáru má písně různých žánrů, spolupracuje s pěveckým sborem při ZUŠ Hradec nad Moravicí. Jejich společná vystoupení mohou posluchači shlédnout na koncertech pořádaných oběma školami. Pěvecký sbor vede p. učitelka Olga Kitouni Golhová.

17 Smyčcový soubor byl založen v roce 1992 a jeho vedoucí je p. učitelka Na a Kalusová. Vystřídali se v něm téměř všichni žáci smyčcového oddělení. V jeho repertoáru můžeme najít lidové písně, klasické skladby i tzv. populár. Rytmické uskupení vzniklo před dvěma lety jako další rozšíření studijní nabídky žákům klavírního oddělení, kteří se ve výuce učí kombinovat hru na nejrůznější bicí a klávesové nástroje. Vedou jej učitelé Jiří Bučánek a Jana Víchová. Nejmladším kolektivem je žákovská kapela Schramot, která vznikla v září letošního školního roku a tvoří ji žáci z různých tříd. Kapela má v repertoáru populární skladby a vede ji p. učitel Milan Hořínek.

18 TANEČNÍ OBOR Taneční obor se v hudební škole začal vyučovat (s většími či menšími prodlevami) od roku S příchodem p. uč. Marie Hořínkové v roce 2005 se začal počet žáků v tanečním oboru zvyšovat na dnešních 69. V tanečním oboru se žáci učí rozvíjet pohybovou fantazii a taneční cítění. Tančí na hudbu všech žánrů, od lidovek přes klasickou po hudbu současnou. Závěrečný koncert tanečního oboru se koná vždy na konci školního roku v Kulturním domě ve Vítkově. Od září 2011 se taneční obor vyučuje v novém tanečním sále, který byl vybudován (současně i s učebnou bicích nástrojů) v rekonstruované sousední budově. Rekonstrukce byla hrazena z Regionálního operačního programu (ROP) a spolufinancována Městem Vítkovem.

19

20 Kronika se poprvé zmiňuje o výtvarném oboru v roce 1974 a od té doby se na naší škole vyučuje nepřetržitě. Výtvarný obor učí od roku 1997 p. učitelka Lada Milkovičová v současnosti jej navštěvuje 55 žáků. Při výuce jsou k dispozici osobní počítač s programy pro vektorovou i bitmapovou grafiku, tiskařský lis, keramická pec a hrnčířský kruh. Kromě tradičních výtvarných technik kresby, malby, grafiky a modelování se žáci ve výuce zabývají soudobými výtvarnými technikami, chodívají pracovat do plenéru, navštěvují místní i mimovítkovské výstavy, hledají inspiraci v nezvyklých podnětech. Ve škole na chodbách, ve třídě VO a v koncertním sále jsou pravidelně instalovány žákovské výstavy, někdy i spojené s výstavami prací pozvaných hostů. Každý rok se žáci účastní vybraných výtvarných soutěží, někteří z nich dále studují na středních uměleckých školách. VÝTVARNÝ OBOR

21

22 SEZNAM UČITELŮ OD ZALOŽENÍ PO SOUČASNOST Petr Hrubiš 1953 /leden únor/ klavír, František Škapa , klavír, housle, žestě, orchestry, František Šustek žestě, dřeva, akordeon, hudební nauka (HN), bicí, kontrabas, orchestry, klavír, Kamil Hartman klavír, housle, Vlastimila Šancová housle, Růžena Buchtová klavír, zpěv, Oldřich Šanca klavír, housle, žestě, Jan Sikora 1953 klavír, Josef Vondra housle, Antonie Bayerová 1954 klavír, Jarmila Kurowská klavír, HN, Božena Rýparová klavír, HN, Jan Čermák klavír, housle, akordeon, HN, orchestry, Marie Sivková ?, Jana Studničková ?, Miroslav Šustek housle, souborová hra, František Jiříček housle, HN, Herta Bandurowiczová /Heinová/ klavír, HN, Milan Kurowski housle, žestě, viola, smyčcový orchestr, Antonín Kavka klavír, Vilemína Szturzová klavír, akordeon, zpěv, Jan Vočka žestě, dřeva, housle, dechový orchestr, Jaroslav Medek 1959 housle, Jiří Vacula 1959, housle, akordeon, žestě, orchestr, Ludmila Schmelzerová kytara, klavír, akordeon, housle, Ladislav Koleta klavír, František Vrána žestě, Alfons Vitásek klavír, akordeon, Anděla Karhánková , klavír, Oldřich Kapoun , dřeva, Valerie Heinová klavír, HN, Věra Kalinová akordeon, klavír, HN, Emanuel Himmel violoncello, Věra Šimůnková 1965 HN, Dana Hrabovská 1965 klavír, Marie Škapová klavír, housle, kytara, Eva Horáková taneční obor, František Šrám klavír, pěvecký sbor, Marie Nemalovská 1966 taneční obor, Jaroslava Ježilová 1967, taneční obor, Alois Měrka housle, Josef Šuranský housle, dřeva, Slavomír Křivák akordeon, Věra Martinková 1971 akordeon, HN, Jaroslav Hegar 1972 žestě, Jan Kozelský dřeva, Ludmila Škopíková violoncello, HN, pěvecký sbor, Vojtěch Bublík dřeva, dechový orchestr, Alena Pavelcová 1974 klavír, Marie Novobilská klavír, Anna Hruboňová 1974 housle, Ctirad Janečka výtvarný obor, Vítězslav Novák housle, kytara, orchestr, Květoslava Hořínková klavír, HN, Hana Šrajerová /Špoková/ výtvarný obor, Pavel Gilík klavír, René Adámek klavír, Albert Eichert žestě, Petr Hanousek , klavír, HN, pěvecký sbor, Miroslav Bučánek 1977-dosud, žestě, kytara, dechový orchestr, Na a Hanousková housle, smyčcový orchestr, Vlasta Adámková výtvarný obor, Eva Kopačková /Bučánková/ klavír, varhany, Petr Planý klavír, HN, Tomáš Mašek 1980 kytara, Marie Chalupová taneční obor, Leo Schneiderka žestě, Vlasta Ševčíková klavír, HN, pěvecký sbor, Alan Melkus housle, kytara, Stanislava Suková literárně-dramatický obor, Věra Černá taneční obor, Dana Gurová /Raabová/ akordeon, Karel Slepánek 1983-dosud, žestě, HN, Zdeňka Kmoš áková kytara, Jaromír Panáček kytara, housle, Hana Teplá výtvarný a literárnědramatický obor, Leoš Váňa 1983, 1993-dosud, žestě, saxofon, taneční orchestr, Vlastimil Burian 1983 žestě, Jitka Vejchodská housle, Jana Adámková klavír, HN, Miloš Brázdil žestě, Tomáš Hýbler kytara, Jana Sedláčková výtvarný obor, Ada Sroková klavír, Eva Bereiterová 1985 taneční obor, Drahomíra Volná housle, Emil Jablonovský akordeon, Lenka Míčková /Šimerová/ 1986-dosud, akordeon, keyboard, akordeonový orchestr, Kamil Bublík dřeva, Tomáš Baleja literárně-dramatický obor, Marie Pluhařová klavír, varhany, HN, Jiřina Babicová /Staňková/ , žestě, Martin Vojkovský housle, Romana Fajmonová literárně-dramatický obor, Kamila Varyšová /Vojkovská/ klavír, Jiří Chabičovský žestě, taneční orchestr, Irena Konečná kytara, Lenka Horehle ová akordeon, Dagmar Kalivodová akordeon, Miglena Cvetková klavír, Jiří Macháček housle, Ladislav Popov akordeon, keyboard, Jana Vostárková taneční obor, zobcové flétny, Josef Váňa housle, Libor Hrubiš kytara, Na a Pavlíková /Kalusová/ 1993-dosud, housle, HN, smyčcový soubor, Jan Blatecký žestě, akordeon, HN, Ludmila Černochová , 2008-dosud, klavír, Světlana Petrová klavír, Renáta Urbánková klavír, Roman Petřík bicí nástroje, Eva Teichertová /Slaná/ housle, Jana Berková akordeon, Miroslav Černoch keyboard, Libor Dohnal žestě, Andrea Dubová akordeon, Štěpán Šimera 1997 akordeon, Lucie Dvořáčková dřeva, Simona Martikanová 1997-dosud, kytara, HN, Lada Milkovičová 1997-dosud, výtvarný obor, Miroslav Bučánek ml dosud, klavír, keyboard, klarinet, varhany, Adéla Ambrožová dřeva, Radek Mückstein violoncello, keyboard, HN, Martina Žídková klavír, HN, Lenka Židková housle, Helena Matyášková klavír, varhany, Barbora Hronzová housle, HN, Magda Mikešková klavír, HN, Dušan Hyvnar dřeva, Alena Karasová výtvarný obor, Jitřenka Gašpariková klavír, zpěv, Karek Pekárek klavír, varhany, Kamen Tašev klavír, keyboard, Olga Golhová /Kitouni/ 2005-dosud, zpěv, klavír, pěvecký sbor, Jiří Bučánek , 2009-dosud, bicí nástroje, klavír, rytmické uskupení, Marie Hořínková 2005-dosud,taneční obor, Marie Riegelová klavír, Jan Juráň klarinet, Jana Víchová 2007-dosud, klavír, rytmické uskupení, Gabriela Grodová zobcové flétny, Vendula Zdráhalová /Olechno/ 2008-dosud, flétna, keyboard, HN, Jaromír Sokol 2009-dosud, dřeva, Jan Vilášek klarinet, Pavla Štěchová taneční obor, Jarmila Březovjáková zobcové flétny, žestě, Tereza Šváčková flétna, zobcová flétna, Ta ána Sedláčková 2012-dosud, flétna, zobcová flétna, Milan Hořínek 2012-dosud, kytara, žákovská kapela, Jan Snítil 2012-dosud, klavír, Jarmila Prusková 2012-dosud, akordeon, Alžběta Šimerová 2012-dosud, keyboard

23 Muzikál Ať žijí duchové - kulisy vytvořili žáci výtvarného oboru Koncerty pro žáky mateřských a základních škol

24

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Příloha č. 1: Vilém Petrželka portrét

Příloha č. 1: Vilém Petrželka portrét Příloha č. 1: Vilém Petrželka portrét Příloha č. 2: Leoš Janáček a jeho žáci Příloha č. 3: ZUŠ V. Petrželky - mapa a foto budovy školy Příloha č. 4: Učitelský sbor, šk. rok 2005/2006 Hudební obor Strunné

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zařazení nových žáků do ZUŠ Iši Krejčího Olomouc Domluva rozvrhu probíhá od 1. do 4. září 2015 v čase od 13:00 do 17:00h. Pokud se zařazený žák nedostaví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 #$%!&#'&!&$()*+ ! VÝROČNÍ ZPRÁVA!!!!!! ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+ Obsah: 1. Obecná část 3 2. Výchovně vzdělávací program 4 3. Stručná charakteristika školy 4 4. Česká

Více

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Výsledky soutěží 1993 1994 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Sólo 6. kat. Jana Štorová 6.místo 7.kat. Romana Tošnerová 6.-8.místo Komorní hra 1.kat trio TS 3.místo 2. kat. kvarteto 2.místo ALŠOVA ZEMĚ VÝTVARNÁ

Více

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola E. Marhuly, Hudební 6, Ostrava Mar. Hory Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 MIMOŘÁDNOU CENU ŘEDITELE ŠKOLY Mladý talent Anně Pražákové za dlouhodobou

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více