60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV"

Transkript

1 60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV

2 PROMĚNA ŠKOLY V LETECH Původní budova školy před přestavbou v roce 1977 Budova školy během přestavby Budova školy dnes

3 V lednu uplynulo šedesát let od založení Základní umělecké školy ve Vítkově. Tato brožurka je pouze malým ohlédnutím

4 OD HISTORIE PO SOUČASNOST. V prosinci 1952 vydal odbor školství KNV Ostrava dekret k založení Hudební školy ve Vítkově. Tím bylo završeno dvouleté úsilí tehdejšího vítkovského Městského národního výboru. Škola byla uvedena do provozu v lednu 1953 a jejím prvním ředitelem byl Petr Hrubiš, který vyučoval hru na klavír. K zápisu bylo přijato 42 žáků. Během měsíce odešel Petr Hrubiš do Příbora, kde se stal rovněž ředitelem hudební školy. Na uvolněné místo ředitele nastoupil od března 1953 František Škapa, učitel klavíru a houslí. V čele školy stál dvacet let. V počátečních letech škola spravovala pobočky v Budišově a Odrách. Pomalu se začal rozrůstat i učitelský sbor. Počáteční období znamenalo pro školu budování nejen žákovské základny, notových a hudebních archivů, ale především stabilního učitelského sboru, protože docházelo k jeho častým změnám. Již od počátku se žáci i učitelé zapojovali do veřejné kulturně-společenské činnosti a začínaly se objevovat i první úspěchy. V září 1961 dochází změnou v legislativě k přejmenování Hudební školy na Lidovou školu umění. V letech proběhla generální oprava budovy školy. Přinesla učitelům a žákům lepší pracovní podmínky v podobě modernějších učeben, ústředního topení, instalace elektrického osvětlení a nového sociálního zařízení. Budova dostala novou střechu, okna i omítku. V lednu 1973 odchází František Škapa do důchodu a na místo ředitele školy nastupuje Jan Vočka, učitel dechových nástrojů. Za jeho působení došlo k výrazné modernizaci objektu. Byla přistavěna část budovy, ve které byly vybudovány prostorné učebny, taneční sál, učebna pro výtvarný obor a také koncertní sál, ve kterém se dodnes konají různá vystoupení pro širokou veřejnost, a škola dostala svou současnou podobu. Po tragické smrti Jana Vočky v roce 1982 byl do funkce ředitele školy jmenován René Adámek, učitel hry na klavír. Další školní roky rozvíjely kulturní život ve městě na nebývalou úroveň. Nesly se ve znamení nejen koncertní činnosti klavírního dua (složeného z učitelů školy Reného Adámka a Petra Hanouska) a koncertů umělců, kteří přijali pozvání vystupovat ve vítkovské hudební škole (např. mladí umělci z ostravské konzervatoře, mladí japonští umělci, Komorní orchestr Leoše Janáčka, klavírní duo z Německé demokratické republiky,.), ale také vlastní produk-

5 ce žáků, výstav profesionálních umělců a prvních zahraničních kontaktů. Dostavovaly se i úspěchy pedagogické. Bylo potěšující, že někteří absolventi školy odcházeli studovat na konzervatoře nebo jiné střední školy uměleckého charakteru. Novelizace školského zákona po roce 1989 dala lidovým školám umění dnešní označení základní umělecká škola. V roce 1993, po odchodu Reného Adámka do Ostravy, je jmenován do funkce ředitele školy Leoš Váňa, který vyučoval žes ové nástroje. Za jeho působení došlo k rozšíření míst poskytovaného vzdělávání /kromě Budišova nad Budišovkou se začalo vyučovat také v Melči, Březové, Větřkovicích, dvou vítkovských MŠ a v nově rekonstruované budově na Vodní ulici/. Nebývalého rozsahu dosáhla v zahraniční spolupráce zejména s uměleckými školami a zařízeními v Polsku, Ma- arsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, kde vystupovali na koncertech a soutěžích sólisté a menší komorní uskupení. V Německu, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Ukrajině, Polsku a Slovensku vystupoval dechový orchestr na různých přehlídkách a festivalech a také zahraniční dechové orchestry zavítaly do Vítkova na mezinárodní festivaly dechových hudeb, na jejichž pořádání se kromě Města Vítkova podílela i škola. Nelze opomenout také zapojování školy do projektů OPVK a Comenius. Zanedbatelná není ani skutečnost, že se žáci umis ovali v krajských kolech soutěží na předních místech a mnozí pokračovali v uměleckém studiu na středních školách. Od srpna 2012 byla do funkce ředitelky školy jmenována Lenka Šimerová, učitelka hry na akordeon a keyboard. V současné době škola poskytuje základy vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. /Literárně-dramatický obor se vyučoval pouze v osmdesátých a začátkem devadesátých let a byl pro nezájem ze strany žáků zrušen./ Od září 2012 začala probíhat výuka nově přihlášených žáků podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ ve Vítkově, který vytvořili učitelé školy na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání, vydaném MŠMT. Vedení klade důraz, mimo jiné, na zapojení žáků v komorních hrách, souborech, orchestrech i veřejnou prezentaci výsledků práce žáků i učitelů nejen doma, ale také v zahraničí. Ve škole působí dechový orchestr, akordeonový orchestr, smyčcový soubor, pěvecký sbor, rytmické uskupení a nově vzniklá žákovská kapela. Žáci školy se pravidelně účastní soutěží, výstav, koncertů i dalších hudebních, tanečních nebo výtvarných prezentací.

6 UČITELSKÝ SBOR VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Lenka Šimerová ředitelka akordeon, keyboard, akordenový orchestr ing. Leoš Váňa zástupce ředitelky, žesťové nástroje korepetice TO BcA. Jiří Bučánek DiS. bicí nástroje, rytmické uskupení Miroslav Bučánek žesťové nástroje, dechový orchestr Mgr. Miroslav Bučánek keyboard, varhany, klarinet Ludmila Černochová klavír Milan Hořínek kytara, žákovská kapela Marie Hořínková taneční obor Naděžda Kalusová housle, hudební nauka, smyčcový soubor Olga Kitouni Golhová zpěv, pěvecký sbor

7 Lada Milkovičová výtvarný obor Jarmila Prusková akordeon Taťána Sedláčková příčná flétna Karel Slepánek zobcová flétna, žesťové nástroje Mgr. Jan Snítil klavír Jaromír Sokol klarinet, saxofon Alžběta Šimerová keyboard Jana Víchová, DiS. klavír, rytmické uskupení SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Hana BAROŇOVÁ, Jitka HANUŠOVÁ, Anna TRČÁLKOVÁ PODĚKOVÁNÍ Ředitelství školy děkuje Městu Vítkovu a Asociaci rodičů při ZUŠ za fi nanční příspěvky na přípravu oslav 60. výročí založení Základní umělecké školy ve Vítkově.

8 Naše škola se v letech účastnila mezinárodního projektu partnerství v rámci Programu celoživotního učení Comenius, který vyhlašuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Projekt byl nazván Secret keys of our region a řešení společných úkolů škol z Polska, Rumunska, Španělska, Turecka a České republiky bylo rozvrženo do dvou let. Jeho aktivity byly především umělecké a spočívaly ve vyhledávání zapomínaných krajových legend, písní, tanců, záhad a záhadných míst a v jejich hudebním, pohybovém, výtvarném či literárním ztvárnění. První projektová schůzka proběhla ve dnech listopadu 2008 ve Vítkově. Účastníci navštívili některá zajímavá místa města i regionu, ale především byly specifikovány úkoly pro jednotlivé školy. V rámci této spolupráce vyjely postupně skupiny žáků a učitelů z Vítkova do španělské Tarify / Andalusie/ s výlety do Maroka a Gibraltaru, do rumunského města Amarastii de Jos a oblasti Craiova, do tureckého Nusaybinu v Kurdistánu a nakonec do překrásné historické polské Wroclawi. Mimo společné schůzky a výlety byly řešeny společné i dílčí úkoly, jako např. hudební CD, kniha legend, turistická skládanka, videofilm o zajímavých a tajemných místech nebo znalostní kvíz. Náklady tohoto projektu byly v plné míře kryty grantem poskytnutým NAEP Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Obrázky pro KNIHU LEGEND Z několika návrhů loga pro tento projekt zvítězilo logo žákyně naší školy Evy Madárové /nahoře vpravo/.

9 Obrázky pro KNIHU LEGEND Comenius festival Účastníci projektové schůzky na radnici ve španělském městě Tarífa

10 V letech se žáci i učitelé zapojili do projektu s názvem Zavádění moderních přístupů k výuce v ZUŠ Vítkov v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Z více než milionové dotace byla pořízena nová multimediální učebna pro výuku hudební nauky a další vzdělávání žáků i učitelů, do provozu bylo uvedeno počítačové pracoviště pro potřeby žáků a pedagogů výtvarného oddělení a byly zakoupeny nové hudební nástroje v hodnotě cca 100 tis. Kč. Učitelé připravili 2 výchovné koncerty jeden k představení všech oborů vyučovaných v naší škole, svou hravou formou zaměřený především na žáky nižších školních ročníků, druhý pak v podání dechového orchestru přiblížil posluchačům nástroje dechové a bicí. Velmi úspěšný byl muzikál Princové jsou na draka pořádaný pro žáky škol i širokou veřejnost. Učitelé školy vytvořili také řadu výstupů v podobě nových výukových a metodických materiálů, používaných při výuce v některých oborech. V průběhu projektu navštívili žáci se svými učiteli muzea, výstavy, koncerty i další místa a akce související s hudbou a uměním vůbec. Pravděpodobně nejpopulárnější byly tzv. zážitkové formy učení - pracovní víkendová soustředění pořádaná pro žáky všech oborů, vždy v neformálním prostředí, poměrně vzdáleném od školy i domova. Učebna hudební nauky - původní tabule - po instalaci interaktivní tabule Stěny v učebně zdobí malby žáků výtvarného oboru

11 MUZIKÁL PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA kulisy vytvořili žáci výtvarného oboru

12 Od srpna 2011 běží již druhý školní projekt v rámci Programu celoživotního učení /Life Long Learning Programme/ Comenius. V projektu jsou zapojeny školy z devíti zemí z České republiky, Itálie, Ma arska, Polska, Slovenska, Španělska, Portugalska, Turecka a Velké Británie. Také tento dvouletý projekt je financován NAEP Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Vítek, the Founder of the Vikštejn Castle and the Town of Vítkov The Knight Vítek was born at the Štáblovice fortress. Žáci a učitelé školy se podíleli mimo jiné na tvorbě společných projektových výstupů, např. tvorbě publikace o Marii Sklodowské-Curie, Knize mladého přírodovědce s demonstracemi chemických a fyzikálních pokusů, Knize komiksů z historie míst a regionů jednotlivých partnerů, před dokončením je společná Kniha fotografií, která dokumentuje významná místa a památky, srovnává jejich současnou podobu s minulou a prezentuje žákovské představy těchto míst v budoucnosti. Posledním úkolem je vytvoření CD s národními nebo lidovými písněmi jednotlivých partnerských zemí. Projekt bude ukončen v měsíci červnu Kniha komiksů Sleep my baby, sleep Výzdoba školy - práce žáků výtvarného oboru

13 Comenius monumenty - podoba náměstí historická, současná, představa v budoucnosti Comenius festival Poloha zemí projektových partnerů

14 HUDEBNÍ OBOR - ORCHESTRY A SOUBORY Dechový orchestr byl založen v roce 1960 tehdejším učitelem Františkem Šustkem. V čele orchestru se v průběhu 53leté historie vystřídali ředitelé školy František Škapa a Jan Vočka a od roku 1974 byl uměleckým vedoucím a dirigentem (až do r. 2008, tj. 34 let) p. učitel Vojtěch Bublík. Současným uměleckým vedoucím a dirigentem je p. učitel Miroslav Bučánek. Koncert k 50. výročí založení dechového orchestru, dirigent p. učitel Miroslav Bučánek Od vzniku tohoto tělesa se v něm vystřídaly stovky hráčů, vždy pouze žáci, absolventi a učitelé této školy. Orchestr má v programu jak typické české a moravské skladby, tak světové melodie a směsi populární hudby. Prezentuje se doma i v zahraničí a v posledních letech významně rozšířil své mezinárodní aktivity. Zúčastnil se, v některých případech i opakovaně, mnoha festivalů a soutěží dechových hudeb v Polsku, Německu, Itálii, Rakousku, Litvě, Ma arsku, Slovensku i Lotyšsku a muzikanti těchto zemí byli hosty ve Vítkově při mezinárodních festivalech pořádaných školou ve spolupráci s Městem Vítkov. K významným tuzemským prezentacím patří účast na prestižním festivalu FIJO Cheb v roce Z výrazných úspěchů tohoto hudebního tělesa můžeme jmenovat alespoň druhé místo příslušné kategorie ze soutěže v pochodové show v italském Roncone, stříbrné pásmo v jevištní soutěži v polském Łobez, zisk zlaté medaile v mezinárodní soutěži dechových orchestrů v ma arském Móru nebo natáčení pořadu A tuhle znáte? v roce 2011 pro ČT Ostrava. Současnou podobu orchestru tvoří 52 hudebníků od 10 let, z nichž je 22 děvčat.

15 Pochodová show Roncone, Itálie, dirigent p. uč. Vojtěch Bublík Pochodová show Roncone, Itálie Natáčení pro Českou televizi Mezinárodní festival dechových hudeb, společný koncert orchestrů z Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska a Vítkova na stadioně ve Vítkově.

16 Akordeonový orchestr vznikl v roce Jeho složení se každoročně mění a v současné době hraje v orchestru pouze jeden zakládající člen. Za svou krátkou dobu trvání získal orchestr několikrát 1. místo v okresním kole celostátní soutěže ve hře na akordeon s postupem do krajského kola, kde se umístil na 2. a 1. místě. Vedoucí orchestru je p. učitelka Lenka Šimerová. Pěvecký sbor existuje od školního roku 2006/2007, v repertoáru má písně různých žánrů, spolupracuje s pěveckým sborem při ZUŠ Hradec nad Moravicí. Jejich společná vystoupení mohou posluchači shlédnout na koncertech pořádaných oběma školami. Pěvecký sbor vede p. učitelka Olga Kitouni Golhová.

17 Smyčcový soubor byl založen v roce 1992 a jeho vedoucí je p. učitelka Na a Kalusová. Vystřídali se v něm téměř všichni žáci smyčcového oddělení. V jeho repertoáru můžeme najít lidové písně, klasické skladby i tzv. populár. Rytmické uskupení vzniklo před dvěma lety jako další rozšíření studijní nabídky žákům klavírního oddělení, kteří se ve výuce učí kombinovat hru na nejrůznější bicí a klávesové nástroje. Vedou jej učitelé Jiří Bučánek a Jana Víchová. Nejmladším kolektivem je žákovská kapela Schramot, která vznikla v září letošního školního roku a tvoří ji žáci z různých tříd. Kapela má v repertoáru populární skladby a vede ji p. učitel Milan Hořínek.

18 TANEČNÍ OBOR Taneční obor se v hudební škole začal vyučovat (s většími či menšími prodlevami) od roku S příchodem p. uč. Marie Hořínkové v roce 2005 se začal počet žáků v tanečním oboru zvyšovat na dnešních 69. V tanečním oboru se žáci učí rozvíjet pohybovou fantazii a taneční cítění. Tančí na hudbu všech žánrů, od lidovek přes klasickou po hudbu současnou. Závěrečný koncert tanečního oboru se koná vždy na konci školního roku v Kulturním domě ve Vítkově. Od září 2011 se taneční obor vyučuje v novém tanečním sále, který byl vybudován (současně i s učebnou bicích nástrojů) v rekonstruované sousední budově. Rekonstrukce byla hrazena z Regionálního operačního programu (ROP) a spolufinancována Městem Vítkovem.

19

20 Kronika se poprvé zmiňuje o výtvarném oboru v roce 1974 a od té doby se na naší škole vyučuje nepřetržitě. Výtvarný obor učí od roku 1997 p. učitelka Lada Milkovičová v současnosti jej navštěvuje 55 žáků. Při výuce jsou k dispozici osobní počítač s programy pro vektorovou i bitmapovou grafiku, tiskařský lis, keramická pec a hrnčířský kruh. Kromě tradičních výtvarných technik kresby, malby, grafiky a modelování se žáci ve výuce zabývají soudobými výtvarnými technikami, chodívají pracovat do plenéru, navštěvují místní i mimovítkovské výstavy, hledají inspiraci v nezvyklých podnětech. Ve škole na chodbách, ve třídě VO a v koncertním sále jsou pravidelně instalovány žákovské výstavy, někdy i spojené s výstavami prací pozvaných hostů. Každý rok se žáci účastní vybraných výtvarných soutěží, někteří z nich dále studují na středních uměleckých školách. VÝTVARNÝ OBOR

21

22 SEZNAM UČITELŮ OD ZALOŽENÍ PO SOUČASNOST Petr Hrubiš 1953 /leden únor/ klavír, František Škapa , klavír, housle, žestě, orchestry, František Šustek žestě, dřeva, akordeon, hudební nauka (HN), bicí, kontrabas, orchestry, klavír, Kamil Hartman klavír, housle, Vlastimila Šancová housle, Růžena Buchtová klavír, zpěv, Oldřich Šanca klavír, housle, žestě, Jan Sikora 1953 klavír, Josef Vondra housle, Antonie Bayerová 1954 klavír, Jarmila Kurowská klavír, HN, Božena Rýparová klavír, HN, Jan Čermák klavír, housle, akordeon, HN, orchestry, Marie Sivková ?, Jana Studničková ?, Miroslav Šustek housle, souborová hra, František Jiříček housle, HN, Herta Bandurowiczová /Heinová/ klavír, HN, Milan Kurowski housle, žestě, viola, smyčcový orchestr, Antonín Kavka klavír, Vilemína Szturzová klavír, akordeon, zpěv, Jan Vočka žestě, dřeva, housle, dechový orchestr, Jaroslav Medek 1959 housle, Jiří Vacula 1959, housle, akordeon, žestě, orchestr, Ludmila Schmelzerová kytara, klavír, akordeon, housle, Ladislav Koleta klavír, František Vrána žestě, Alfons Vitásek klavír, akordeon, Anděla Karhánková , klavír, Oldřich Kapoun , dřeva, Valerie Heinová klavír, HN, Věra Kalinová akordeon, klavír, HN, Emanuel Himmel violoncello, Věra Šimůnková 1965 HN, Dana Hrabovská 1965 klavír, Marie Škapová klavír, housle, kytara, Eva Horáková taneční obor, František Šrám klavír, pěvecký sbor, Marie Nemalovská 1966 taneční obor, Jaroslava Ježilová 1967, taneční obor, Alois Měrka housle, Josef Šuranský housle, dřeva, Slavomír Křivák akordeon, Věra Martinková 1971 akordeon, HN, Jaroslav Hegar 1972 žestě, Jan Kozelský dřeva, Ludmila Škopíková violoncello, HN, pěvecký sbor, Vojtěch Bublík dřeva, dechový orchestr, Alena Pavelcová 1974 klavír, Marie Novobilská klavír, Anna Hruboňová 1974 housle, Ctirad Janečka výtvarný obor, Vítězslav Novák housle, kytara, orchestr, Květoslava Hořínková klavír, HN, Hana Šrajerová /Špoková/ výtvarný obor, Pavel Gilík klavír, René Adámek klavír, Albert Eichert žestě, Petr Hanousek , klavír, HN, pěvecký sbor, Miroslav Bučánek 1977-dosud, žestě, kytara, dechový orchestr, Na a Hanousková housle, smyčcový orchestr, Vlasta Adámková výtvarný obor, Eva Kopačková /Bučánková/ klavír, varhany, Petr Planý klavír, HN, Tomáš Mašek 1980 kytara, Marie Chalupová taneční obor, Leo Schneiderka žestě, Vlasta Ševčíková klavír, HN, pěvecký sbor, Alan Melkus housle, kytara, Stanislava Suková literárně-dramatický obor, Věra Černá taneční obor, Dana Gurová /Raabová/ akordeon, Karel Slepánek 1983-dosud, žestě, HN, Zdeňka Kmoš áková kytara, Jaromír Panáček kytara, housle, Hana Teplá výtvarný a literárnědramatický obor, Leoš Váňa 1983, 1993-dosud, žestě, saxofon, taneční orchestr, Vlastimil Burian 1983 žestě, Jitka Vejchodská housle, Jana Adámková klavír, HN, Miloš Brázdil žestě, Tomáš Hýbler kytara, Jana Sedláčková výtvarný obor, Ada Sroková klavír, Eva Bereiterová 1985 taneční obor, Drahomíra Volná housle, Emil Jablonovský akordeon, Lenka Míčková /Šimerová/ 1986-dosud, akordeon, keyboard, akordeonový orchestr, Kamil Bublík dřeva, Tomáš Baleja literárně-dramatický obor, Marie Pluhařová klavír, varhany, HN, Jiřina Babicová /Staňková/ , žestě, Martin Vojkovský housle, Romana Fajmonová literárně-dramatický obor, Kamila Varyšová /Vojkovská/ klavír, Jiří Chabičovský žestě, taneční orchestr, Irena Konečná kytara, Lenka Horehle ová akordeon, Dagmar Kalivodová akordeon, Miglena Cvetková klavír, Jiří Macháček housle, Ladislav Popov akordeon, keyboard, Jana Vostárková taneční obor, zobcové flétny, Josef Váňa housle, Libor Hrubiš kytara, Na a Pavlíková /Kalusová/ 1993-dosud, housle, HN, smyčcový soubor, Jan Blatecký žestě, akordeon, HN, Ludmila Černochová , 2008-dosud, klavír, Světlana Petrová klavír, Renáta Urbánková klavír, Roman Petřík bicí nástroje, Eva Teichertová /Slaná/ housle, Jana Berková akordeon, Miroslav Černoch keyboard, Libor Dohnal žestě, Andrea Dubová akordeon, Štěpán Šimera 1997 akordeon, Lucie Dvořáčková dřeva, Simona Martikanová 1997-dosud, kytara, HN, Lada Milkovičová 1997-dosud, výtvarný obor, Miroslav Bučánek ml dosud, klavír, keyboard, klarinet, varhany, Adéla Ambrožová dřeva, Radek Mückstein violoncello, keyboard, HN, Martina Žídková klavír, HN, Lenka Židková housle, Helena Matyášková klavír, varhany, Barbora Hronzová housle, HN, Magda Mikešková klavír, HN, Dušan Hyvnar dřeva, Alena Karasová výtvarný obor, Jitřenka Gašpariková klavír, zpěv, Karek Pekárek klavír, varhany, Kamen Tašev klavír, keyboard, Olga Golhová /Kitouni/ 2005-dosud, zpěv, klavír, pěvecký sbor, Jiří Bučánek , 2009-dosud, bicí nástroje, klavír, rytmické uskupení, Marie Hořínková 2005-dosud,taneční obor, Marie Riegelová klavír, Jan Juráň klarinet, Jana Víchová 2007-dosud, klavír, rytmické uskupení, Gabriela Grodová zobcové flétny, Vendula Zdráhalová /Olechno/ 2008-dosud, flétna, keyboard, HN, Jaromír Sokol 2009-dosud, dřeva, Jan Vilášek klarinet, Pavla Štěchová taneční obor, Jarmila Březovjáková zobcové flétny, žestě, Tereza Šváčková flétna, zobcová flétna, Ta ána Sedláčková 2012-dosud, flétna, zobcová flétna, Milan Hořínek 2012-dosud, kytara, žákovská kapela, Jan Snítil 2012-dosud, klavír, Jarmila Prusková 2012-dosud, akordeon, Alžběta Šimerová 2012-dosud, keyboard

23 Muzikál Ať žijí duchové - kulisy vytvořili žáci výtvarného oboru Koncerty pro žáky mateřských a základních škol

24

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ 1940-2005 Kde nás najdete? Základní umělecká škola Jaroměř, okres Náchod Na Obci 142 551 01 Jaroměř Tel.: 491 812 356 Fax: 491 815 040 E-mail: zus.jaromer@quick.cz www.zus-jaromer.cz ředitel školy: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy.

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. 1961-2011 Jan Ježek, 6 let 2011 www.zusdobruska.cz Úvod Váţené dámy, váţení pánové, absolventi, současní ţáci, naše škola slaví v roce 2011 jiţ 50 let od svého

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014 Základní umělecká škola Hlavní třída 11, 738 02 Frýdek-Místek, tel, fax 558 431 375, ČSOB 179695702/0300, IČO 00847071 Pobočky: ZUŠ Kostikovo nám. 637, tel. 558 630 071 ZUŠ-VO Polit. obětí 125, tel. 595

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/12

Výroční zpráva školní rok 2011/12 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Výroční zpráva školní rok 2011/12 Schváleno školskou radou dne 1. máje 249/37, 742 35 Odry Tel.: 556 730 129 E-mail: info@cssodry.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

VIII/2010. Téma měsíce: BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE. Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou

VIII/2010. Téma měsíce: BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE. Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou ROČNÍK V., SRPEN 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA VIII/2010 Bystřicko se prezentovalo v Praze strana 1-2 Slévárenské sympozium 2010 strana 5 Program kulturního domu strana 8-9 Jak se mění Bystřice n. P. strana

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE O škole Soukromá základní umělecká škola MUSICALE je jednooborová. Nabízí výuku v hudebním oboru. Svoji činnost zahájila v září 1992 se 4 učiteli.do

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Pedagogická poema 2013

Pedagogická poema 2013 Pedagogická poema 2013 Zpravodaj 46. ročníku Pedagogické poemy v Odrách Obsah Slovo ředitelky................................................. 1 Program......................................................

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

ZUŠ Jaroslava Kociana historie a současnost

ZUŠ Jaroslava Kociana historie a současnost ZUŠ Jaroslava Kociana historie a současnost Založení hudební školy v Ústí nad Orlicí úzce souviselo s bohatou kulturní a zejména hudební tradicí tohoto města. Hudba zněla nejenom v ústeckém kostele, ale

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 1. Charakteristika

Více