Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola logopedická. Brno, Veslařská 234. Mgr. Milada Kondlerová Září Vypracovala: Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola logopedická. Brno, Veslařská 234. Mgr. Milada Kondlerová Září 2012. Vypracovala: Datum:"

Transkript

1 Výroční zpráva 2 22, Brno, Veslařská 234 Vypracovala: Datum: Mgr. Milada Kondlerová Září

2 Obsah A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRÁVNICKÉ OSOBĚ B. MŠ, ZŠ - VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ D. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY F. PŘEHLED AKCÍ MŠ a ZŠ ZAMĚŘENÝCH NA PREVENCI V ROCE 2/22 G. SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVACÍ PEDAGOG. PROGRAMY 2/22 H. ÚDAJE O PREZENTACI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ M. ÚDAJE O ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ O. INTERNÁT, ŠKOLNÍ DRUŽINA P. ŠKOLNÍ JÍDELNA Q. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM R. PŘEHLED AKCÍ MŠ a ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2/22 AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY A INTERNÁTU PRO ROK 2/22 S. HODNOCENÍ PŘÍLOHY strana 3 strana 5 strana 7 strana 2 strana 3 strana 4 strana 7 strana 8 strana 8 strana 9 strana 9 strana 2 strana 2 strana 2 strana 22 strana 23 strana 45 strana 62 strana 67 Strana 68

3 A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRÁVNICKÉ OSOBĚ VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOSTI ŠKOL, ŠKOL. ZAŘÍZENÍ Název právnické osoby Sídlo školy Právní forma IČ Zřizovatel Telefon Fax Internetové stránky, Brno, Veslařská Brno, Veslařská 234 příspěvková organizace MŠMT ČR Ředitel školy Titul, jméno, příjmení Mgr. Milada Kondlerová Adresa bydliště 635 Brno, Ondrouškova 5 Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává Název Nejvyšší povolený počet žáků Mateřská škola 28 Základní škola 52 Školní družina 9 Internát 38 Školní stravování 68 stravovaných Speciálně pedagogické centrum Brno a pobočky Bystřice p/hostýnem, Hodonín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo 7 klientů Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Věra Šimečková Zástupce pro II. stupeň ZŠ: Mgr. Renata Mikolášková, od

4 Organizační struktura

5 Údaje o školské radě Členové školské rady: - Mgr. Dagmar Hřebíčková - Mgr. Marie Matošková - Ing. Stanislav Racek - MUDr. Zuzana Šabacká, od..2 Jmenováni byli: - pan Jaroslav Kocián - pan Pavel Strmiska, od..2 B. MŠ, ZŠ - VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Mateřská škola Počet tříd 2 Mateřská škola Počet z toho předškolního dětí věku Základní škola Základní škola - vzdělávání podle vzdělávacího programu ZŠ Název ŠVP: ZV logopedická škola Ročník Počet tříd Počet žáků celkem z toho bez postižení Prospěli Neprospěli Nehodnoceni

6 Školní družina: Školní družina Počet odd. 6 Počet žáků 8 Vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu Datum ŠVP ZV logopedická škola /2 ŠVP ŠD 2/27 ŠVP PV 3/

7 Údaje o přijímacím řízení na střední školu SŠ SOŠ 4 leté studium, maturitní obor 5 4 leté studium, maturitní obor Počty přijatých žáků SOU 2 C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Celkový přehled personální situace Pracovníci Ředitel Zástupce ředitele Učitel Vychovatel Asistent ped. pro žáky se zdr. postižením Asistent ped. pro žáky se soc. znevýhod. Školní psycholog Školní speciální pedagog Mistr odborného výcviku Učitel odborné výchovy Celkem pedag. prac. Osobní asistent Sociální pracovník Vedoucí šk. kuchyně (provozní prac.) Ekonom, účetní, ostatní THP prac. Pradlena Švadlena Kuchař, pomocný prac.v kuchyni Školník, domovník Údržbář, topič Uklízečka Pracovník sociální péče (pom.vych.) ostatní pracovníci: uveďte funkci Provozní technik Řidič Celkem nepedag. pracovníků Celkem pracovníků MŠ ZŠ 4,49 2 7,3 4,49 PrŠ Př.st. ZŠ Přípr. roč. ŠD, ŠK Internát spec. ZŠ 2,3 7,23 3 4,56 7,23 7,56 DD ŠJ 2,3 4,5 4,5 3,5 4,49,3 3,42 7,23 7, ,5 4,5 ostatní

8 Kvalifikace a aprobovanost Kvalifikace v MŠ Učitelé Odborná kvalifikace (%) Kvalifikace v ZŠ Učitelé Odborná kvalifikace (%)

9 Seznam pracovníků škola + SPC Školní rok 2-22 Příjmení Jméno Titul Vzdělání Funkce Alexová Danuše Belániová Michala Benešová Dana Berkyová Miroslava Bezděková Zdeňka Břínková Hana Bujáková Iveta Mgr vychovatelka Černohlávková Jana Mgr učitelka Černochová Gabriela Mgr. učitelka MŠ Davidová Renata Mgr. učitelka Dostálová Anna Mgr. spec.pedagog-učitel-spc Fiala Milan Mgr. ved.vychovatel Hellmanová Andrea Mgr. spec.pedagog-učitel-spc Hlavínková Jana SŠ učitelka MŠ Horáková Alena spec.pedagog-učitel-spc Hortová Eva Hrtánková Milada Mgr. učitelka Hřebíčková Dagmar Mgr. učitelka Hudcová Tereza Mgr. učitelka Chudobová Iva Mgr. spec.pedagog-učitel-spc Klempová Zdeňka Mgr. spec.pedagog-učitel-spc Klíma Tomáš Mgr. vychovatel/učitel Kolbábková Helena Mgr. spec.pedagog-učitel-spc Kondlerová Milada Mgr. ředitelka školy Kotoučková Dagmar SŠ asistentka pedagoga Koudelová Kateřina SO uklízečka Krejčíková Jarmila učitelka Z kuchařka Mgr. učitelka Bc. učitelka MŠ SO kuchařka psycholožka PhDr. Z Mgr. USO Mgr. uklízečka účetní,rozpočtář

10 Krejčová Soňa USO Kristková Alice ing. učitelka Krýsová Dagmar Mgr. spec.pedagog-učitel-spc Křesalová Jana Bc vychovatelka Kubesová Věra Mgr spec.pedagog-učitel-spc Kunovská Irena PhDr. psycholog Kuthanová Božena PaedDr spec.pedagog-učitel-spc Lauermannová Ivana učitelka Lauermannová Eva Lévová Alena SO uklízečka Málková Martina SO uklízečka Mášová Martina učitelka Matejkovič Vlastimil SO provozář-údržbář Matlochová Andrea Matošková Marie Mgr. vychovatelka,vých.poradce Mikolášková Renata Mgr. učitelka,zást.řed.ii stupeň Mikulová Marie USO vychovatelka Mlčochová Petra USO soc.prac.spc Molišová Eva Mgr. učitelka Ondáková Lenka Mgr. spec.pedagog-učitel-spc Palánková Darina Mgr spec.pedagog-učitel-spc Páníková Irena Mgr. spec.pedagog-učitel-spc Pechová Jahodová Martina Mgr spec.pedagog-učitel-spc Popovič Radomír SO provozář,údržbář Pospíchalová Jana Mgr. učitelka MŠ Procházka Roman Mgr. učitel Pruchová Olga Mgr, asistentka pedagoga Radová Markéta Bc vychovatelka Reitterová Leona učitelka Samešová Radoslava DiS Mgr. VOŠ USO USO vychovatelka vychovatelka soc.prac.školy finanč.ref.-hospodářka 2-22

11 Skoupá Hana USO Slavíková Martina Mgr. učitelka Smejkalová Eva Mgr. učitelka Šafránková Lea Mgr. učitelka Šimečková Věra Mgr. učitelka, stat.zást.ředitelky Šímová Marcela Mgr. koordinátor logoped. péče Škaroupková Iveta Šulcová Pavla Mgr vychovatelka Vaňková Helena Mgr. psycholog Vaňková Světlana Mgr. spec.pedagog-učitel-spc Vrátníček Přemysl ing. tech.pracovník Zajíčková Věra Z kuchařka Zdražilová Bohumíra Z kuchařka/uklízečka Zubková Dana USO asistent pedagoga ved.školní kuchyně USV asistent pedagoga soc.prac. PPM,RD Krejčíková Gabriela Dis VOŠ Hrouzková Petra Mgr spec.pedagog -učitel - SPC Vaňková Baxantová Ivana Mgr učitelka Nečesánková Soňa Mgr koordinátor logopedické péče Rejdová Milada Mgr psycholog Čočková Miroslava Mgr učitelka Adámková Olga Mgr vychovatelka Krejčí Ingrid Mgr učitelka MŠ Kolářová Martina Mgr učitelka Kumstátová Monika Mgr učitelka 2-22

12 Věkové složení pedagogických pracovníků Věk do 35 let 35-5 let nad 5 let Důchodci Celkem Pedag. prac. Muži Źeny 2 4,8 9 2,5 3 36,58 Ostatní Muži Źeny 2 2 5,5,3 5 3,3 2,5 PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE výchovný poradce školní metodik prevence fyzický dosažené kvalifikace, specializace počet vzdělání do 35 let, spec. ped., vychovné p., spec. ped. věková struktura 35-5 let nad 5 let D. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Celkem Září 8 Během roku 2 MŠ Počet nově přijatých žáků ZŠ Počet nově přijatých žáků roč Celkem Září 29 2 Během roku 2 34 Z jin. typu šk.* Ze stej.typu šk důchodci

13 F. PŘEHLED AKCÍ MŠ a ZŠ ZAMĚŘENÝCH NA PREVENCI V ROCE 2/22 Po celou dobu školní docházky je součástí výchovy a vzdělávání žáků Minimální preventivní program, který vychází z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Program si klade za cíl formovat osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v problematice sociálně patologických jevů a činit správná rozhodnutí. Proto je velmi důležitá úzká spolupráce mezi pedagogickým sborem, žáky, rodiči a dalšími odborníky. Základem je poskytovat pravdivé informace o dané problematice a minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů. Ochota vyslechnout druhého a nabídka možností, kde hledat případnou pomoc, jsou nedílnou součástí toho, jak docílit efektivnosti Minimálního preventivního programu. V tomto školním roce proběhly besedy např.: Popletené pohádky, Nebezpečí na internetu, Poprvé spolu, Pestrá planeta, Empík cyklista, Den prevence ve škole, Krádeže, Drogy a programy pořádané Městskou policií Brno

14 G. SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVACÍ PEDAGOG. PROGRAMY 2/22 Přehled o účasti na seminářích, školeních ve školním roce 2/2 číslo Jméno Alexová Danuše kuchařka prac.zařazení 7 Belániová Michala Mgr. učitelka název kurzu dne Efektivní učení žáka se speciálními potřebami 9 2 Seminář: Výměna zkušeností v olasti MPP škol 2 2 Vyvozování hlásek 24_2_22 Český jazyk pro ZŠ nově 5_5_22 Monitoring, právní podvědomí žáků 7_5_22 4 Benešová Dana Bc. učitelka MŠ Vyvozování hlásek 24_2_22 35 Berkyová Miroslava kuchařka Hygienické požadavky ve strav.službách Bezděková Zdeňka PhDr. psycholog 4 Břínková Hana uklízečka 82 Bujáková Iveta Mgr. as.ped/vych 33 Černohlávková Jana Mgr. učitelka Zvládání problémových žáků Černochová Gabriela Mgr. učitelka MŠ Vyvozování hlásek 24_2_22 Diagnostika dítěte předškolního věku 6_6_22 42 Davidová Renata Mgr. učitelka Čínnostní učení matematiky v.a 2.roč 6_2_22 Vyvozování hlásek 24_2_22 Čínnostní učeni ve výuce matematiky _3_22 34 Dostálová Anna Mgr. spec.ped. SPC 53 Fiala Milan Mgr. ved.vychovatel Mezinárodní konference Škola pro všechny Hellmanová Andrea Mgr. spec.ped. SPC Poruchy plynulosti řeči-koktavost 3_2_2 Specializované vzdělávání logopedů ve školství 9_6_22 83 Hlavínková Jana učitelka MŠ Vyvozování hlásek 24_2_22 96 Horáková Alena Mgr. spec.ped. SPC 4 Hortová Eva ekonom,rozpoč Zadávání veřejných zakázek (MŠMT) 9_5_22 Příprava a sestavení mezitímní účetní závěrky 22 3_6_22 88 Hrtánková Milada Mgr. učitelka Seminář pro spolupráci s evrop.jazyk.portfol. 9_9_2 Grammar? No dread! No drill!! 4 2 Vyvozování hlásek 24_2_22 4 Hřebíčková Dagmar Mgr. učitelka Vyvozování hlásek 24_2_22 65 Hudcová Tereza Mgr. učitelka Vyvozování hlásek 24_2_22 84 Chudobová Iva Mgr. spec.ped. SPC Poruchy plynulosti řeči-koktavost 3_2_2 Specializované vzdělávání ve školství 9_6_22 58 Klempová Zdeňka Mgr. spec.ped. SPC 84 Klíma Tomáš Mgr. vych/učitel 68 Kolbábková Helana Mgr. spec.ped. SPC

15 6 Kondlerová Milada Mgr. ředitelka školy 69 Koudelová Kateřina uklízečka 8 Krejčová Soňa vychovatelka 72 Kristková Alice Ing. učitelka 58 Kotoučková Dagmar as.pedagoda 95 Krýsová Dagmar Mgr. spec.ped. SPC 54 Křesalová Jana Bc. vychovatelka 85 Kubesová Věra Mgr. spec.ped.spc 86 Kučerová Jana Bc. as.pedagoga 6 Kumstátová Monika Mgr. učitelka 9 Kunovská Irena PhDr. psycholog Kuthanová Božena PaedDr. spec.ped. SPC 74 Lauermannová Eva DiS vychovatelka 59 Lauermannová Ivana učitelka Lévová Alena ukízečka 25 Málková Martina uklízečka 76 Mášová Martina Mgr učitelka Odb.konference: Vzdělávání ke konkurenceschop. _2_22 Strategie boje proti sociál. vyloučení 3 22 Seminář pro pedagogické pracovníky - senát 27_3_22 Zadávání veřejných zakázek (MŠMT) 9_5_22 Chemie pro život 2 2 Efektivní učení žáka se spec.potřebami 9 2 Vyvozování hlásek 24_2_22 Poruchy plynulosti řeči-koktavost 3_2_2 Proškolení odborníků SPC (maturit.zkoušky) 26_3_22 Specializované vzdělávání logopedů ve školství 9_6_22 Výtvarný seminář-smalty 3 22 Vyvozování hlásek 24_2_22 Vývojová dysfázie 9_9_2 Rozvíjení jazykových schopností-elkonin 24 2 Činnostní učení ve výuce mat. Rozšíření 6_2_22 Vyvozování hlásek 24_2_22 Činnostní učení ve výuce mat. Přechod na desídku 43 Matejkovič Vlastimil provoz.-údržbář 4 Matlochová Andrea soc.prac.školy 98 Matošková Marie Mgr. vych;vých.por. 8 Mikolášková Renata Mgr. 56 Mikulová Marie uč,zást. II. st vychovatelka _3_22 Dyskalkulie-reedukace a depistáž 4_2 a 6_3_2 Odborná příprava preventistů PO 2_2_22 Agrese, krize a možnosti jejich řešení 7_9_2 Právo ve škole 3 2 Efektivní zvládnutí konfliktu 6_4_22 Výuka českého jazyka podle RVP 9 2 Mezinárovní monference Škola pro včechny 6 2 Aktuální informace o změnách v regionálním škol. 7_2_22 Vyvozování hlásek 24_2_22 Aplikace testů v diagnostice vývoje řeči dětí 24_4_22 Český jazyk pro ZŠ nově 5_5_22 Výtvarný kurz - Pet art 9_3_

16 34 Mlčochová Petra soc.prac.spc Základy typografie a tvorba textového dokumentu 48 Molišová Eva Mgr. učitelka Ondáková Lenka Mgr. spec.ped. SPC 73 Palánková Darina Mgr. spec.ped. SPC 8 Páníková Irena Mgr. spec.ped. SPC 7 Pechová Jahodová Martina Mgrspec.ped. SPC 9. a poruchy plynulosti řeči-koktavost 3_2_2 Specializované vzdělávání logopedů ve školství 9_6_22 Diagnostika dítětě předškol.věku 9_9_2 Rozvíjení jazykových schopností Elkonin 24 2 Poruchy plynulosti řeči - koktavost 3 2 Specializované vzdělávání logopedů ve školství 9_6_22 Vývojová dysfázie 9_9_2 Rozvíjení jazyk.schopností - Elkonin Popovič Radomír provoz-údržbář Odborná příprava preventistů PO 2_2_22 3 Pospíchalová Jana Mgr. učitelka MŠ Vyvozování hlásek 24_2_22 47 Procházka Roman Mgr. učitel Google-média a komunikace 23 2 ICT konference 4_4_22 Seminář SAS 4_4_22 Centrální zadávání veřejných zakázek 4_6_22 Výtvarný kurz - Pet Art 9_3_22 Hospodaření a vedení účet.v příspěv.organizaci 4 2 Zadávání veřejných zakázek (MŠMT) 9_5_22 Hospodaření a vedení účet.v příspěv.organizaci 23_5_22 Základy finanční matematiky 2 2 Důležité je správně začít 24_8_22 Činnostní učení ve výuce mat. -rozšíř.čís.oboru 6_2_22 Vyvozování hlásek 24_2_22 87 Pruchová Olga Mgr. as.pedagoga 5 Radová Markéta Bc. vychovatelka 9 Reitterová Leona učitelka 5 Samešová Radoslava fin.ref.-hospod. 38 Skoupá Hana as.pedagoga 78 Slavíková Martina Mgr. učitelka 52 Smejkalová Eva Mgr. učitelka 88 Svobodová Jana Mgr. vychovatelka 74 Šafránková Lea Mgr. učitelka Činnostní učení ve výuce mat. -přechod přes des. Motivace hrou a kooperace ve vyuč. na.stupni 3 Šimečková Věra Mgr. stat.zást.ředit. _3_22 23_5_22 Novela školského zákona 2 2 Aktuální změny právních předpisů se škol.praxi 4 2 Mezinárodní konference Škola pro všechny 6 2 Vzdělávání ke konkurenceschopnosti _2_

17 79 Šímová Marcela Mgr. 28 Škaroupková Iveta koordinátor SPC ved.stravování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 3 22 Seminář pro pedagogické pracovníky (senát) 27_3_22 Aplikace testů v diagnostice vývoje řeči dětí 25_4_22 Centrální zadávání veřejných zakázek 4_6_22 Rozvíjení jazyjových schopností Elkonin 24 2 Jak je v ČR naplňován cíl rovných příležitostí ve vzděl 5_2_2 Diagnostika dítěte předškolního věku 6_6_22 Hospodaření a vedení účet.v příspěv.organizaci 4 2 Vzdělávání pro ved.pracovníky škol. Jídelen 4 2 Hygienické požadavky ve stavovacích službách 26 2 Školní stravování a výpočet spotř. Koše Metodika školních jídelen _a_22_2_2 8 Šulcová Pavla Mgr. vychovatelka Průřez základy keramiky-v teorii i praxi 8 Vaňková Helena Mgr. psycholog Rozvíjení jazykových schopností Elkonin 6.a Vaňková Světlana Mgr. spec.ped. SPC Poruchy plynulosti řeči-koktavost 3_2_2 Specializované vzdělávání log. ve školství 9_6_22 57 Vrátníček Přemysl Ing. tech.prac; 89 Zajíčková Věra kuchařka 2 Zdražilová Bohumíra kuch/uklíz 22 Zubková Dana as.pedagoga H. ÚDAJE O PREZENTACI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ - Účast na výzkumu: Já: Sledování vhodnosti zařazení výuky cizího jazyka do ZŠ pro žáky se sluchovým a logopedickým postižením (NUP) - Odborná spolupráce s plastickou chirurgií v oblasti rozštěpových vad - Spolupráce s městskou částí Brno Jundrov - účast na akcích jejich MŠ a ZŠ a UMČ - Skupinky - psychoterapeutický výcvik pro rodiče s dětmi (psycholožky) - Spolupráce s D.F.N. & Neurologickým oddělením - Společné vzdělávání s Asociací logopedů ve školství - Prezentace diagnostické práce pro Asociaci logopedů ve školství - Úzká spolupráce s Pedagogickou fakultou MU Brno - jsme fakultní škola / výzkum nových metod v diagnostice - Vzdělávání učitelů MŠ a ZŠ v péči SPC v rámci ČR (vybraní pracovníci SPC) - Zahradní slavnost pro rodiče a děti - Prezentace prostřednictvím internetu (www stránek) - Přednáškové a školící akce akreditované MŠMT pro učitele MŠ a ZŠ v ČR - Fono Brno konzultace dětí s vývojovou dysfázií

18 I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI - Ve dnech. až 2. dubna 22 proběhla kontrola ČŠI na využívání finančních prostředků státního rozpočtu na kalendářní rok 2. Shrnutí výsledků kontroly: V oblasti využívání kontrolovaných finančních prostředků poskytnutých v roce 2 ze státního rozpočtu nebylo touto kontrolou zjištěno závažné pochybení. (viz. Protokol ČŠIB-598/2-B) - Krajská hygienická stanice Brno, dne Shrnutí výsledků kontroly: Všechny dveře a zárubně v bazénové hale, šatnách, umývárnách a WC byly vyměněny. (viz. protokol) - Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj, dne Shrnutí výsledků kontroly: Drobné nedostatky odstraněny v určeném termínu a jeden v průběhu kontroly. J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ I. Upravený hospodářský výsledek (v Kč) Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti , - z jiné činnosti , Celkem k před zdaněním, Předpokládané zdanění celkem, Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-), Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) V tom: - úhrada ztráty z minulých let celkem - další Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-),

19 II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku (v Kč) Ukazatel Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku (v Kč) Ukazatel Stav k..2 Stav k Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2 Stav fondu po přídělu 2 3 4=2+3 Fond odměn , ,, , Fond kulturních a sociálních potřeb , ,, , Rezervní fond 6 29, ,, , Fond reprodukce majetku , ,, , Celkem , ,, , K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Škola se nezapojila do těchto programů L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Do studia celoživotního vzdělávání se zapojilo 6 pedagogických pracovníků v rámci doplnění si kvalifikace

20 M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Stav zpracování Název OP Číslo výzvy Název výzvy Prioritní osa Název prioritní osy Oblast podpory Název oblasti podpory Předpokládaný začátek projektu Předpokládané ukončení projektu Modernizace výuky CZ..7/.4./2.84 Projekt v realizaci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory.4 unit costs 7. Počáteční vzdělávání 7..4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Tento projekt by měl podpořit následující oblasti (témata), a to čtenářskou a informační gramotnost, finanční gramotnost, cizí jazyk a využívání ICT. Od počátku realizace projektu byly vyhotoveny celkem dvě monitorovací zprávy, které byly úspěšně schváleny. První monitorovací zpráva byla za období od , druhá monitorovací zpráva za období Za tyto dvě monitorovací období bylo zatím odevzdáno celkem pět kompletních sad vzdělávacích materiálů (šablony I/2, III/2) a získáno pět osvědčení z DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků- šablony I/3, V/3). N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ - Pokračujeme v úzké spolupráci v rámci diagnostiky s fakultní dětskou nemocnicí a to s oddělením: plastické chirurgie, neurologie, foniatrie a psychology této nemocnice. - Dále se snažíme navázat dobrou spolupráci s klinickými logopedy, kteří pracují v terénu a to v kraji: Jihomoravském a Zlínském

21 O. INTERNÁT, ŠKOLNÍ DRUŽINA Počty dětí v zařízení (Stav k ) Celková kapacita dle Celkový rejstříku počet dětí škol a šk.z. (žáků) Z toho Naplněnost v % 73,68 dívek 9 Věkové složení dětí chlapců let 7-5 let let nad 8 let Údaje o ubytování na internátu Pokojů celkem jednolůžk. dvoulůžk. 3 Pokoje Celkem třílůžk. Z toho pětilůžk. čtyřlůžk. 3 šestilůžk. sedmilůžk. osmilůž. vícelůž. Skupinové Skupinové Obývací byty kuchyňky místnosti 2 Metrů čtverečních 3,26 2,92 38,89 26,8 38,89 x x x x x x x x x x x x 42,26 8,5 6,4 Počty dětí v zařízení Celková kapacita dle Celkový rejstříku počet dětí škol a šk.z. (žáků) Z toho Naplněnost v % 73,68 dívek 9 Věkové složení dětí chlapců let 7-5 let let nad 8 let Údaje o ubytování na internátu Pokojů celkem jednolůžk. dvoulůžk. třílůžk. 3 Pokoje Celkem čtyřlůžk. 3 Z toho pětilůžk. šestilůžk. sedmilůžk. osmilůž. vícelůž. Metrů čtverečních 3,26 2,92 38,89 26,8 38,89 x x x x x x Školní družina, školní klub Školní družina Školní klub Skupinové Skupinové Obývací byty kuchyňky místnosti 2 Počet odd. 6 Počet žáků x x x x x x 42,26 8,5 6,4

22 P. ŠKOLNÍ JÍDELNA Počet zapsaných strávníků (podle stavu k 3.9.2) Žáků školy Žáků jiných škol Pracovníků školy Cizích strávníků Celkem Školní jídelna Výdejna Náhradní stravování

23 Q. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM Název zařízení Pobočky SPC při ZŠ a MŠ logopedické, Brno, Veslařská 234 Bystřice pod Hostýnem Hodonín Kroměříž Uherské Hradiště Vyškov Znojmo I. Odborní pracovníci Celkem Speciální pedagogové Psychologové Sociální pracovníci Ostatní - koordinátor 4 3 Pracovníci (ve fyzických osobách) v tom se vzděláním vysokoškolským psycholog. spec.ped.* jiným 4 3 úpl.stř. a vyšším jiným Přepoč. na plně zaměst. 4 3,24,24 II. Výjezdy Počet dětí Počet výjezdů Počet škol Celkem Celkem v Celkem v okrese jiný kraj* jiný kraj* okrese sídla SPC mimo Blansko Brno Brno-venk. Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Vysočina Zlín III. SPC vlastní dopravní prostředky? Ano IV. Klienti, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2/22 Integrováni do Ze speciálních škol Ostatní zařízení Rodiny, školsky nezařazení Klienti ze zřizující školy MŠ ZŠ G,SOŠ,SOU MŠ ZŠ ZŠ s programem ZvŠ ZŠ speciální G,SOŠ,SOU OU, PrŠ Klienti z toho celkem jednoráz. mentálně sluchově ošetřeni postižení postiženi zrakově postiž. z toho vady řeči tělesně s více lék.diag. ostatní postiž. vadami autismus 2 2

24 V. Činnost SPC ve školním roce 2/22 Individuální činnost pro klienty z toho komplexní vyšetření z toho ostatní individuální péče z ostatní individuální péče - psychologická vyšetření z ostatní individuální péče - speciálně ped. vyšetření z ostatní individuální péče - sociálně právní poradenství Skupinové činnosti s klienty Služby pedagogům Ostatní odborné činnosti Stáže studentů Počet pobytových akcí Odborné podklady pro vzdělávací opatření z toho doporučení k integraci Individuální výchovně vzdělávací plány Telefonické odborné konzultace Počet z toho celkem ambulant. v terénu Hodnocení činnosti SPC Brno za školní rok 2/22 V tomto školním roce proběhly v SPC Brno personální změny na následujících pozicích: logopedka Mgr. Věra Kubesová náhradou za Mgr. Naďu Hanákovou, psycholožka Mgr. Helena Vaňková náhradou za Mgr. Miladu Rejdovou a krajský koordinátor Mgr. Marcela Šímová náhradou za Mgr. Soňu Nečesánkovou. Tyto nové pracovnice doplnily stávající sestavu SPC ve složení: logopedky Mgr. Anna Dostálová, PaedDr. Božena Kuthanová a psycholožka PhDr. Irena Kunovská. Základní činností SPC Brno v průběhu celého školního roku byla ambulantní i terénní diagnostika a intervence (jednorázová vyšetření v SPC, vyšetření dětí a žáků v souvislosti se zařazením do systému speciálního vzdělávání formou individuální nebo skupinové integrace, kontrolní vyšetření integrovaných dětí, depistáže, garance logopedické péče v MŠ a ZŠ, ambulantní individuální logopedická intervence v SPC). V souvislosti s těmito základními činnostmi probíhaly pravidelné konzultace se zákonnými zástupci i pedagogickými pracovníky. Zákonným zástupcům byly poskytovány konzultace týkající se závěrů logopedického, speciálně pedagogického i psychologického vyšetření, a na základě legislativních změn také osobní konzultace při předávání zpráv z logopedického a psychologického vyšetření doplněné podpisem informovaného souhlasu. Podrobně byly zákonným zástupcům vysvětlovány logopedické postupy při individuální logopedické intervenci i instrukce týkající se domácí přípravy. Pedagogům byly poskytovány konzultace týkající se individuálních vzdělávacích plánů, využívání forem a metod ve výuce s ohledem na žáky s narušenou komunikační schopností a metodické konzultace týkající se zkvalitňování individuální logopedické intervence integrovaným žákům. Rozsah diagnostické činnosti vzrostl v uplynulém školním roce nejen díky zvýšenému zájmu o integrace žáků do ZŠ a všeobecnému nárůstu dětí a žáků s narušenou komunikační schopností, ale také v důsledku legislativních změn týkajících se kontrolních vyšetření dětí a žáků ve školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Tato změna spočívá zejména v nutnosti kontrolních vyšetření všech nově zařazených dětí a žáků navštěvujících MŠ a ZŠ

25 logopedická Brno, Veslařská 234 a MŠ, ZŠ pro sluchově postižené a DD Ivančice. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí některé stávající logopedické třídy předat do péče vybraným pobočkám, aby SPC Brno mohlo z kapacitních důvodů toto navýšení zvládnout. V souvislosti s výše popsaným byly vytvořeny formuláře kontrolních logopedických vyšetření, které slouží ke komplexnímu zhodnocení aktuální jazykové úrovně dětí a žáků školy s využitím aktuální platné terminologie. Zároveň byla zkvalitněna spolupráce s pedagogy ZŠ a MŠ logopedická Brno, Veslařská 234 ve smyslu intenzivních konzultací při vyplňování těchto formulářů a byly zahájeny pravidelné metodické semináře sloužící k předávání praktických zkušeností z diagnostiky a terapie narušené komunikační schopnosti. V průběhu uplynulého školního roku probíhaly v SPC Brno tyto činnosti: Srpen 2: Seznámení nových pracovníků s provozem SPC, seznámení s dokumentací a vnitřním organizačním řádem. Školení BOZP, porada SPC, provozní porada. Zpracování plánu práce a plánu osobního rozvoje. Příprava na nový školní rok, kompletace formulářů, metodických materiálů a jiné dokumentace. Dokončení statistického výkazu pro MŠMT ČR. Září 2: Konference PdF MU Brno Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ( ). Školení řidičů služebního vozidla. Diagnostická činnost, depistáže a garance v MŠ, konzultace s rodiči, pedagogy. Výjezdy za integrovanými dětmi a žáky, poskytování metodicko-poradenské činnosti. Vytváření finální podoby podkladové dokumentace pro zařazení dětí a žáků do režimu skupinové a individuální integrace. Účast logopedky Kuthanové na semináři IPPP Vývojová dysfázie ( ). Pracovní schůzka s učitelkami logopedických tříd MŠ a ZŠ ( ). Pracovní schůzka s ředitelem a pracovníky PPP Brno ( ). Účast logopedky Kuthanové na logopedickém pobytu dětí s rozštěpovými vadami ve Vizovicích ve dnech Porada SPC. Říjen 2: Zahájení ambulantní individuální logopedické intervence. Výjezd za účelem seznámení nových pracovníků s pobočkami SPC (Kroměříž, Vyškov). Diagnostická a terapeutická činnost, integrace dětí, konzultace s rodiči, pedagogy. Výjezdy za integrovanými dětmi a žáky, poskytování metodicko-poradenské činnosti. Zpracovávání dokumentace z vyšetření. Konzultace individuálních plánů integrovaných dětí a žáků. Depistáže a garance v MŠ a ZŠ. Porada SPC (2.. 2). ALŠ specializované vzdělávání logopedů ( ), téma: Koktavost I. část, účast logopedek: Kubesová, Kuthanová, Šímová

26 Listopad 2: Diagnostická a terapeutická činnost, integrace dětí, konzultace s rodiči, pedagogy. Konzultace individuálních plánů integrovaných dětí a žáků. Zpracovávání dokumentace z vyšetření. Výjezdy za integrovanými dětmi a žáky, poskytování metodicko-poradenské činnosti. Depistáže a garance v MŠ a ZŠ. Ambulantní logopedická intervence. Účast na sněmu ALŠ (9.. 22) + odborná přednáška, účast: Kuthanová, Kubesová, Šímová, Vaňková ALŠ specializované vzdělávání logopedů ( ), téma: Koktavost II. část, účast logopedek: Kubesová, Kuthanová, Šímová. Vedení kurzu Rozvíjení jazykových schopností podle Elkonina logopedka Dostálová, účast na kurzu: Vaňková, Šímová. Účast krajského koordinátora na schůzce koordinátorů v Praze (3.. 22) Prosinec 2: ALŠ specializované vzdělávání logopedek ( ), téma: Koktavost III. část, účast logopedů: Kubesová, Kuthanová, Šímová. Účast koordinátora na konferenci na téma: Jak je v ČR naplňován cíl rovných příležitostí ve vzdělávání Praha, Porada SPC ( ). Diagnostická a terapeutická činnost, integrace dětí, konzultace s rodiči, pedagogy. Výjezdy za integrovanými dětmi a žáky, poskytování metodicko-poradenské činnosti. Zpracovávání dokumentace z vyšetření. Individuální psychologické poradenství. Porada SPC Brno ( ). Depistáže a garance v MŠ a ZŠ. Ambulantní logopedická intervence. Leden 22: Diagnostická a terapeutická činnost, integrace dětí, konzultace s rodiči, pedagogy. Výjezdy za integrovanými dětmi a žáky, poskytování metodicko-poradenské činnosti. Zpracovávání dokumentace z vyšetření. Kontrolní šetření dětí a žáků ZŠ a MŠ logopedická, Brno, Veslařská 234 a zpracovávání dokumentace. Individuální psychologické poradenství. Ambulantní logopedická intervence. Příprava podkladů pro změny v organizačním řádu SPC. Příprava formulářů pro kontrolní vyšetření dětí a žáků v logopedických třídách. Porada SPC a pedagogická rada (2.. 22) Příprava zápisu dětí do. třídy seznam dětí. Aktivní účast na zápisu dětí do. třídy ( ) a následná komplexní psychologická a logopedická vyšetření k posouzení indikace zařazení dětí do školy samostatně zřízené pro žáky s vadami řeči. Únor 22: Diagnostická a terapeutická činnost, integrace dětí, konzultace s rodiči, pedagogy. Výjezdy za integrovanými dětmi a žáky, poskytování metodicko-poradenské činnosti

27 - Kontrolní šetření dětí v logopedických třídách. Zpracovávání dokumentace z vyšetření. Kontrolní šetření dětí a žáků ZŠ a MŠ logopedická, Brno, Veslařská 234 a zpracovávání dokumentace. Pracovní schůzky s ředitelkou a zástupkyní školy v souvislosti s výběrem žáků do. třídy Individuální psychologické poradenství. Ambulantní logopedická intervence. Školení řidičů ( ). Společná pracovní schůzka s učitelkami logopedických tříd MŠ a ZŠ ( ). Metodický seminář pro pedagogy ZŠ a MŠ logopedická Brno, Veslařská ( ). V důsledku pracovní neschopnosti psycholožky Kunovské krátkodobě přijata psycholožka Mgr. Pokorná. Březen 22: Kurz logopedické prevence ( ) prezentace krajského koordinátora Šímová. Diagnostická a terapeutická činnost, integrace dětí, konzultace s rodiči, pedagogy. Výjezdy za integrovanými dětmi a žáky, poskytování metodicko-poradenské činnosti. Kontrolní šetření dětí v logopedických třídách. Zápis dětí do MŠ při ZŠ a MŠ logopedická, Brno, Veslařská 234 logopedická a psychologická vyšetření, konzultace s rodiči. Zpracovávání dokumentace z vyšetření. Garance logopedické péče v MŠ a ZŠ. Individuální psychologické poradenství. Ambulantní logopedická intervence. Duben 22: Porada SPC, provozní porada a školení BOZP ( ). Diagnostická a terapeutická činnost, integrace dětí, konzultace s rodiči, pedagogy. Výjezdy za integrovanými dětmi a žáky, poskytování metodicko-poradenské činnosti. Logopedická a psychologická vyšetření na základě zápisu do MŠ při ZŠ a MŠ logopedická. Kontrolní šetření dětí v logopedických třídách. Nová vyšetření dětí do logopedických tříd. Zpracovávání dokumentace z vyšetření. Garance logopedické péče v MŠ a ZŠ. Individuální psychologické poradenství. Ambulantní logopedická intervence. Schůzka na KÚ JMK s představiteli odboru školství Mgr. Nečasovou a Ing. Neubauerovou, účast: Kubesová, Šímová ( ). Květen 22: Diagnostická a terapeutická činnost, integrace dětí, konzultace s rodiči, pedagogy. Výjezdy za integrovanými dětmi a žáky, poskytování metodicko-poradenské činnosti. Kontrolní šetření dětí v logopedických třídách. Nová vyšetření dětí do logopedických tříd. Zpracovávání dokumentace z vyšetření. Garance logopedické péče v MŠ. Individuální psychologické poradenství. Ambulantní logopedická intervence

28 - Porada SPC (8.5.22) Schůzka se zástupkyní školského odboru Magistrátu města Brna PhDr. Klusoňovou v souvislosti se zařazováním dětí z jiných městských částí do logopedických tříd (2.5.22). Zpracovávání předběžných seznamů dětí do logopedických tříd. Červen 22: Diagnostická a terapeutická činnost, integrace dětí, konzultace s rodiči, pedagogy. Výjezdy za integrovanými dětmi a žáky, poskytování metodicko-poradenské činnosti. Kontrolní šetření dětí v logopedických třídách. Nová vyšetření dětí do logopedických tříd. Zpracovávání dokumentace z vyšetření. Garance logopedické péče v MŠ. Individuální psychologické poradenství. Ambulantní logopedická intervence. Specializované vzdělávání logopedů ve školství závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce ( ), účast: Kubesová. Porada SPC ( a ). Zpracovávání seznamů dětí do logopedických tříd, zpracovávání doporučení k individuální a skupinové integraci a doporučení k zařazení žáků do školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (MŠ, ZŠ a DD Ivančice). Zpracovávání statistického výkazu a podkladů pro výroční zprávu. Červenec 22: Účast logopedky Kuthanové na logopedickém pobytu dětí s rozštěpovými vadami v ZŠ a MŠ logopedická Brno, Veslařská 234, ve dnech Závěrem: V průběhu uplynulého roku se potvrdila kapacitní nedostatečnost SPC Brno na straně logopedů i psychologů. V porovnání s předchozími školními roky přibyla nutnost každoročních kontrolních vyšetření žáků škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (tato změna se v našem případě týká ZŠ a MŠ logopedické Brno, Veslařská 234 a MŠ, ZŠ pro sluchově postižené a DD, Ivančice, kde se zároveň zvýšil i počet nových žáků) a zvýšil se počet dětí a žáků s těžkými formami narušené komunikační schopnosti vyžadující integraci v běžných MŠ a ZŠ, jejichž diagnostika i průběžné vedení jsou časově velice náročné a vyžadují intenzivní spolupráci s dalšími odborníky z řad zdravotníků i psychologů. Zároveň postupně narůstá počet dětí s opožděným vývojem řeči, jejichž rodiče vyhledávají odbornou pomoc na doporučení lékařů již v raném batolecím věku (kolem dvou let věku). Celkové vyhodnocení činnosti pracoviště ve školním roce 2-22: V pravidelné péči SPC Brno bylo v uplynulém školním roce celkem 62 mateřských a základních škol, do těchto zařízení bylo provedeno 4 výjezdů. Z celkového počtu škol bylo: - 3 logopedických tříd MŠ a ZŠ - 8 MŠ a ZŠ, kterým byla poskytována pravidelná metodicko-poradenská činnost - 8 ZŠ a MŠ s individuálně integrovanými dětmi a žáky - 5 tříd v rámci ZŠ a MŠ logopedické, Veslařská 234, Brno

29 - Z celkového počtu 3 klientů bylo v režimu skupinové nebo individuální integrace v péči 649 dětí a žáků. Pravidelná ambulantní logopedická intervence byla poskytována 97 dětem a žákům s celkovým počtem 26 výkonů. Ranná péče (věk do 3 let) byla poskytnuta 8 dětem z 5 školsky nezařazených (nenavštěvují MŠ). Celkový počet výkonů logopedů SPC Brno byl 3. Celkový počet výkonů psychologů SPC Brno byl 5. Bystřice pod Hostýnem za školní rok 2/22 Srpen 2: - příprava pracoviště SPC Kroměříž - plán práce na šk.rok 2/22, měsíční plán práce rozpis výjezdů příprava organizace školního roku 2/2 rozpisy pracovní doby, seznamy logopedických tříd, rozpis psychologického vyšetření, příprava dokumentace k individuálním integracím - osvětová činnost internet aktuální informace k logopedické péči - provozní a pracovní porada, školení BOZP SPC Brno Září 2: - příprava dokumentace a písemností na školní rok 2/22 - Setkání Speciálně pedagogických center Zlínského kraje 3.9.2, Val. Meziříčí - pracovní schůzka logopedických tříd při MŠ a ZŠ v MŠ Klubíčko, Tlumačov - vstupní logopedická vyšetření v logopedických třídách, písemná dokumentace (MŠ Schwaigrovo nám., Bystřice p/h, MŠ Havlíčkova Holešov, ZŠ Pod Zábřehem, Bystřice p/h, ZŠ Družba Holešov) - pracovní porada SPC Brno kurz Vývojová dysfázie, IPPP, Praha zahájení ambulance na pracovišti v Bystřici p/h (čtvrtek) Říjen 2: log. vyšetření integrovaných dětí v MŠ a ZŠ, písemná dokumentace, zprávy z vyšetření, integrační listy, spolupráce při vypracovávání Individuálních vzdělávacích programů pro integrované děti a žáky - log. vyšetření integrovaných dětí v MŠ a ZŠ, dokumentace - zprávy z vyšetření, integrační listy, IVP - depistáž na mateřských a základních školách dle potřeby a žádosti, vytipování dětí do log. kroužků, ambulancí, dokumentace - konzultační den pro veřejnost na pracovišti v Kroměříži (pondělí) zahájení pracovní setkání s pracovnicemi SPC Brno na pobočce Kroměříž pracovní a provozní porada SPC Brno 2..2 Listopad 2: - příprava metodických materiálů a logopedických pomůcek tvorba doplňkových materiálů pro rozvíjení fonematického uvědomování u dětí v souladu s Tréninkem jazykových schopností dle Elkonina - pokračování konzultačních návštěv na MŠ a ZŠ dle potřeby a žádosti, dokumentace - zprávy

30 - ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Bystřici p/h konzultační den pro veřejnost x týdně na pracovišti v Kroměříži osvětová činnost internet aktuální informace Sněm ALŠ, Praha + odborná přednáška, 9..2 pracovní schůzka se zástupci Zlínského kraje, školského odboru se SPC Brno a pob. UH na pobočce v Kroměříži..2 kurz Rozvíjení jazykových schopností trénink fonematického uvědomování podle Elkonina, Brno pracovní schůzka se zástupci pedagogicko-psychologické poradny v Kroměříži se SPC Brno na pobočce v Kroměříži Prosinec 2: - pravidelné konzultační návštěvy v logopedických třídách a u integrovaných dětí zařazoání prvků fonematického uvědomování dle Elkonina - průběžné provádění kontrolních logopedických vyšetření, metodicko-poradenské činnosti - pokračování konzultačních návštěv na MŠ a ZŠ dle potřeby, dokumentace - osvětová činnost internet aktuální informace - ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Bystřici p/h - konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně na pracovišti v Kroměříži - pracovní a provozní porada SPC Brno předvánoční setkání příznivců logopedie Leden 22: - metodická činnost na školských zařízeních příprava předškoláka na vstup do ZŠ - konzultační návštěvy na školských zařízeních, dokumentace, zprávy - pololetní hodnocení IVP individuálně integrovaných dětí a žáků ve spolupráci se zařízeními - pravidelné konzultační návštěvy v logopedických třídách a příp. u integrovaných dětí - inventarizace - ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Bystřici p/h - konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně na pracovišti v Kroměříži - pracovní porada SPC Brno Únor 22: - kontrolní log. vyšetření dětí a žáků v log. třídách, dokumentace - kontrolní logopedická vyšetření integrovaných dětí + písemná dokumentace - pravidelné konzultační návštěvy v logopedických třídách a u integrovaných dětí zařazování prvků fonematického uvědomování dle Elkonina - aktivní spolupráce se ZŠ při zápisu dětí do. tříd logopedických, konzultace OŠD 2.2. ZŠ Bratrství, Bystřice p/h;.2. ZŠ Družby, Holešov - Den otevřených dveří na pracovišti SPC v Kroměříži, setkání s ředitelkami, učitelkami a logopedickými asistentkami zařízení v naší péči tvorba nového metodického materiálu Rozvoj fonematického uvědomování - osvětová činnost internet aktuální informace - ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Bystřici p/h - konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně na pracovišti v Kroměříži Březen 22: - výjezdy a konzultační návštěvy MŠ, ZŠ

31 - pravidelné konzultační návštěvy v logopedických třídách a u integrovaných dětí, průběžné provádění kontrolních logopedických vyšetření, písemná dokumentace ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Bystřici p/h konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně na pracovišti v Kroměříži pracovní porada SPC Brno, školení řidičů aktivní spolupráce s MŠ při zápisu dětí do logopedických tříd, konzultace OŠD MŠ Kvasice znovuotevření log. třídy; MŠ Radost, Bystřice p/h, MŠ Sluníčko, Holešov Duben 22: - výjezdy a konzultační návštěvy MŠ, ZŠ - pravidelné konzultační návštěvy v logopedických třídách a u integrovaných dětí, průběžné provádění kontrolních logopedických vyšetření, písemná dokumentace - ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Bystřici p/h - konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně na pracovišti v Kroměříži - pracovní porada SPC Brno, školení BOZP, Den učitelů Sněm ALŠ, Praha + odborná přednáška Aplikace testů v diagnostice vývoje řeči dětí předškolního a mladšího školního věku tematická exkurze pro pedagogy MŠ a ZŠ zabývající se logopedickou prevencí MŠ Břest, MŠ Roštění, Lidová architektura Rymice Květen 22: - výjezdy a konzultační návštěvy MŠ, ZŠ, zařazování prvků tréninku FU dle Elkonina - pravidelné konzultační návštěvy v logopedických třídách a u integrovaných dětí, průběžné provádění kontrolních logopedických vyšetření, písemná dokumentace - vřazování dětí do logopedických tříd, příprava seznamů - ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Bystřici p/h - konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně na pracovišti v Kroměříži - osvětová činnost internet aktuální informace - pracovní porada SPC Brno Červen 22: - metodická a konzultační činnost na školských zařízeních - hodnocení IVP individuálně integrovaných dětí a žáků ve spolupráci se zařízeními - vřazování dětí do logopedických tříd na následující školní rok - statistika a hodnocení logopedické péče za rok 2/22 - ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Bystřici p/h - konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně na pracovišti v Kroměříži - ukončení konzultačního dne pro veřejnost v Kroměříži (8.6.) a ambulance v Bystřici p/h (2.6.) - příprava metodických materiálů, pracovních listů - osvětová činnost internet aktuální informace - pracovní porada SPC Brno 5. a

32 Závěrem: Na pracovišti SPC v Bystřici pod Hostýnem pracuje speciální pedagog logoped Mgr. Martina Pechová Jahodová, DiS. Mohu konstatovat, že veškeré činnosti proběhly v souladu s činnostmi pobočky v Kroměříži a byly realizovány dle plánu na tento školní rok. Byly vytvořeny nové metodické materiály a pomůcky pro logopedickou intervenci probíhající nejen na našich pracovištích, ale také ve školách v našem regionu. Celkové vyhodnocení činnosti pracoviště v Bystřici pod Hostýnem: v péči 32 mateřských a 2 základních škol, celkem 44 škol provedeno 66 výjezdů a navštíveno 9 zařízení ve dvou logopedických třídách při MŠ a dvou logopedických třídách při ZŠ vzděláváno celkem 44 dětí a žáků individuálně integrováno 55 dětí a žáků, v mateřských školách 3 dětí, v základních školách 24 žáků garance nad 43 kroužky na mateřských a 2 kroužky na základních školách, celkem garantována péče v 55 logopedických kroužcích v ambulanci přijato do péče 3 dětí (295 reedukací), konzultace poskytovány dalším 8 dětem (3 sezení) praxe umožněna a vedena u 7 studentů pro účely přihlášky ke studiu vyšetřeno 6 uchazečů o studium na metodicko-poradenská činnost o 7 výkonech kniha klientů o 845 výkonech a 587 hlavách Vyškov za školní rok 2/22 V současné době pracují na SPC dvě logopedky: Mgr. Helena Kolbábková, Mgr. Lenka Ondáková. V posledním srpnovém týdnu jsme se věnovaly přípravě nového školního roku. V měsíci září jsme vyjížděly zejména do logopedických tříd, kde jsme prováděly kontrolní logopedická vyšetření u dětí, které pokračují v docházce. První zářijová porada SPC se uskutečnila v Brně. Také se uskutečnil v Telči kurz logopedické prevence - lektorka Mgr. Helena Kolbábková. Během měsíce září jsme připravovaly a dokončily nové doporučení pro balbuties. Mgr. Lenka Ondáková provedla kontrolní vyšetření u integrovaných dětí v Holubicích. Začátkem měsíce října jsme zahájily ambulantní péči. Byla provedena kontrolní vyšetření integrovaných dětí v MŠ Palánek ve Vyškově a v Moravských Prusích. Začaly jsme také provádět depistáž a metodicko - poradenskou činnost v běžných mateřských školách. Porada SPC proběhla v Uherském Hradišti. Mgr. Lenka Ondáková se zúčastnila specializovaného studia, připravovala také nové pracovní listy na předložkové vazby a dokončila didaktickou pomůcku Kolotoč na dechová cvičení a zvukomalebná slova. V měsíci říjnu Mgr. Helena Kolbábková navštívila ZŠ Letní pole a ZŠ Purkyňova ve Vyškově, kde máme integrované děti s vývojovou dysfázií. Dokončila didaktickou hru Na vodníka. Pro rodiče v Ruprechtově udělala přednášku na téma logopedická péče v našem okrese a vývoj řeči u dětí předškolního věku. V listopadu jsme pokračovaly ve výjezdech do běžných tříd MŠ. Na delší trasy jsme využily služební auto. Mgr. Lenka Ondáková se zúčastnila specializovaného studia. Na začátku měsíce se uskutečnil kurz logopedické prevence v Pardubicích lektorky Helena Kolbábková a Zdeňka Klempová. Pokračovala ambulantní péče. Mgr. Helena Kolbábková měla v Praze přednášku pro Asociaci předškolní výchovy na téma - diagnostika narušené komunikační schopnosti. V prosinci pokračovala pravidelná ambulantní péče. Pokračovaly jsme ve výjezdech do běžných mateřských škol. V Brně proběhla poslední porada SPC v kalendářním roce

33 Mgr. Lenka Ondáková se zúčastnila specializovaného studia. V měsíci lednu pokračovala ambulance a začaly jsme provádět kontrolní vyšetření v logopedických třídách. Proběhla kontrolní vyšetření integrovaných dětí spojená s návštěvou v jejich domovské škole. Lednová porada SPC se uskutečnila v Brně. Mgr. Lenka Ondáková byla lektorkou kurzu logopedické prevence v Moravskoslezském kraji. V únoru jsme pokračovaly ve výjezdech do logopedických a běžných tříd MŠ i v ambulantní péči. Bylo provedeno kontrolní vyšetření individuálně integrovaných dětí. V tomto měsíci také proběhlo školení řidičů. Mgr. Helena Kolbábková navštívila s učitelkami, které mají na starosti integrované děti s vývojovou dysfázií ZŠ na Veslařské zde proběhla nejen hospitace, ale i konzultace k dané problematice. Byla také lektorkou na kurzu logopedické prevence ve Znojmě. V měsíci březnu proběhl kurz logopedické prevence v Jihomoravském kraji lektorka Mgr. Helena Kolbábková, která také měla přednášky na téma: Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností pro kraj Vysočina - v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově a Třebíči. Začal výběr dětí do logopedických tříd, ukončila se kontrolní vyšetření. Koncem měsíce března se uskutečnila exkurze pro učitelky okresu Vyškov do předškolních zařízení ve Slavkově a Komořanech. Začátkem měsíce dubna proběhla porada SPC. Mgr. Helena Kolbábková přednášela na konferenci logopedické prevence v Pardubicích. Pokračovaly jsme jak v ambulantní péči, tak ve výjezdech do běžných mateřských škol, probíhal také výběr dětí do logopedických tříd. Jako každoročně proběhlo setkání učitelek logopedických tříd, tentokrát v MŠ Slavkov. Mgr. Helena Kolbábková se také zúčastnila přednášky ALŠ v Praze. Přednáška byla na téma: Aplikace testů v diagnostice vývoje řeči dětí. Vzhledem k nárustu klientů v SPC Brno nám přibyla MŠ Divišová v Blansku, kde jsou dvě logopedické třídy. V tomto měsíci jsme vyrobily pracovní listy na tvrdé a měkké slabiky, smajlíky na oromotorická cvičení, vyrobily jsme pexeso z nové knihy od Blanky Hauserové. Mgr. Helena Kolbábková vymyslela další veršovanou logopedickou chvilku Princezna a drak. V měsíci květnu jsme se věnovaly zejména zařazování nových dětí do logopedických tříd. Pokračovala ambulantní logopedická péče. Porada SPC proběhla v Brně. Pro Pardubický kraj jsme připravily exkurzi do MŠ Slavkov a MŠ Hraničky ve Vyškově. Zde paní učitelky shlédly jak logopedickou chvilku, tak i vystoupení dětí připravené pro MŠ. Zároveň si prohlédly výzdobu a vybavení obou škol. Paní učitelky navíc nachystaly ukázku všech pomůcek a didaktických her, které mají ve třídě pro svou práci k dispozici. Exkurze se také zúčastnila paní ředitelka z Blanska s paní učitelkou. V květnu navštívil naše pracoviště Dr. Josef Šmatlák z nakladatelství Temi má zájem vydat naši pomůcku Grafomotorika spojená s hláskami a možná i další didaktické pomůcky. V červnu jsme vyřadily děti z logopedických tříd. Jako každoročně jsme zpracovaly statistiku a hodnocení pobočky Vyškov. Ambulantní péče dětí byla ukončena koncem června. Závěrečná porada se uskutečnila v Brně. Mgr. Lenka Ondáková úspěšně ukončila tříleté specializované studium. V letošním roce se nám podařilo vytvořit další pomůcky a metodické materiály, které zkvalitňují úroveň logopedické péče nejen v naší ambulanci, ale i v logopedických a běžných třídách MŠ. Všechny plánované akce proběhly v daných termínech. Neustálé navyšování počtu dětí v logopedických třídách a snižování počtu hodin pro individuální logopedickou péči se negativně projevuje při vyřazování dětí z logopedických tříd. Stále více nám jich odchází do školy s dyslalií a musí i po prázdninách pokračovat v ambulantní logopedické péči. Z tohoto důvodu nám také přibyly individuální integrace v základních školách. Vzhledem k přibývajícím integracím na ZŠ bychom také uvítaly možnost hospitací na ZŠ a MŠ logopedické, Brno, Veslařská 234, abychom mohly lépe a odborněji radit učitelkám základních škol. Nemáme také dostatečné testové baterie vhodné pro správnou diagnostiku školních dětí

34 Znojmo za školní rok 2/22 Srpen 2: - V posledním srpnovém týdnu jsme se věnovaly přípravě nového školního roku a zúčastnily se první porady SPC v Brně. Září 2: - V září jsme navštívily jednotlivé logopedické třídy, kde jsme prováděly upřesňování dokumentů potřebných k docházce dětí do těchto tříd. - V základní škole Václavské náměstí, odloučené pracoviště Jubilejní park jsme konzultovaly integrované děti. - V polovině září se uskutečnila druhá porada SPC v Brně. - V tomto měsíci proběhl kurz Logopedické prevence v Telči, kraj Vysočina, lektorky Mgr. Zdeňka Klempová a Mgr. Helena Kolbábková z SPC Vyškov. Říjen 2: - Ambulantní logopedickou intervenci jsme zahájily začátkem října. - Začaly jsme provádět depistáž a metodicko poradenskou činnost v běžných mateřských a základních školách. - V základní škole Drnholec se uskutečnilo kontrolní vyšetření individuálně integrovaného dítěte. - Porada SPC proběhla v Uherském Hradišti. - Mgr. Andrea Hellmanová se zúčastnila specializovaného studia. Listopad 2: - V listopadu jsme pokračovaly ve výjezdech do běžných tříd mateřských a základních škol. - Pokračovala ambulantní logopedická intervence. - Uskutečnil se kurz Logopedické prevence v Pardubicích, lektorky Klempová, Kolbábková. - V Brně proběhlo ukončení kurzu Logopedické prevence kraje Vysočina, lektorky Klempová, Kolbábková. - Mgr. Andrea Hellmanová se zúčastnila specializovaného studia. Prosinec 2: - Začátkem prosince se uskutečnila porada SPC v Brně. - Pokračovala pravidelná ambulantní logopedická intervence a výjezdy do běžných mateřských a základních škol. - Mgr. Andrea Hellmanová se zúčastnila specializovaného studia. Leden 22: - V měsíci lednu jsme prováděly kontrolní vyšetření v logopedických třídách a integrace. - Depistáže v běžných třídách mateřských a základních škol pokračovaly, taktéž i ambulantní logopedická intervence v SPC. - Uskutečnil se kurz Logopedické prevence ve Frýdku Místku, lektorky Mgr. Andrea Hellmanová a Mgr. Lenka Ondáková z pobočky SPC Vyškov. - V Pardubicích byl ukončen kurz Logopedické prevence, lektorky Klempová, Kolbábková. - Porada SPC se konala opět v Brně. Únor 22: - Taktéž v únoru jsme pokračovaly ve výjezdech do logopedických i běžných tříd mateřských a základních škol

35 - Kurz logopedické prevence se uskutečnil v tomto měsíci ve Znojmě, lektorky Klempová, Kolbábková. Součásti porady SPC Brno bylo mimo jiné i školení řidičů. Březen 22: - Začátkem března proběhl kurz Logopedické prevence v Jihomoravském kraji v Brně, lektorky Klempová, Kolbábková. - Letošní setkání všech pedagogů z logopedických tříd naší pobočky se tentokrát uskutečnilo v MŠ Hrušovany nad Jevišovkou. Předvedena byla ukázka kolektivního logopedického cvičení s dětmi. Navzájem jsme si s kolegyněmi vyměnily poznatky a zkušenosti z praxe, ale i mnoho nových pomůcek a zajímavé literatury ke své práci. - Koncem měsíce lektorky Hellmanová, Ondáková ukončily kurz Moravskoslezského kraje. - Ve Znojmě ukončily kurz Logopedické prevence lektorky Klempová, Kolbábková. Duben 22: - V měsíci dubnu jsme pokračovaly v ambulantní logopedické intervenci. - Začaly jsme s vyšetřováním nových dětí do logopedických tříd pro školní rok 22/23. - Obě pracovnice SPC Znojmo se zúčastnily přednášky ALŠ v Praze. - Porada SPC v Brně. Květen 22: - V květnu byla hlavní pozornost věnována výstupním a vstupním logopedickým vyšetřením dětí již fungujících logopedických tříd. - Z SPC Brno nám do péče byla přidělena i jedna logopedická třída mateřské školy v Ivančicích, kde jsme provedly kontrolní, vstupní i výstupní vyšetření nových dětí v tomto zařízení. - Pokračovala ambulantní logopedická intervence. - Byl ukončen kurz Logopedické prevence pro Jihomoravský kraj v Brně, lektorky Klempová, Kolbábková. - Porada SPC proběhla v Brně. Červen 22: - V červnu jsme prováděly závěrečná vyšetření integrovaných dětí v základních školách. - Od nového školního roku vznikne a bude v péči SPC Znojmo nová logopedická třída pro děti s vadami řeči v mateřské škole Pohořelice. Bylo tedy nutné provést depistáž a poté vyšetření nových dětí pro tuto třídu. - Ke konci měsíce června jsme pozvaly pí ředitelku a pedagogické pracovnice z MŠ, ZŠ a DD Ivančic do Znojemských logopedických tříd a našeho pracoviště SPC. Zapůjčily jsme novým kolegyním ke kopírování zásobníky k hláskám a předaly si navzájem nové zkušenosti a metodické materiály pro logopedickou práci s dětmi. - Jako každoročně jsme zpracovaly statistiku a hodnocení pobočky. - Ukončena byla ambulantní logopedická intervence u dětí docházejících do SPC. - Porada v Brně se v tomto měsíci uskutečnila dvakrát. - Mgr. Andrea Hellmanová úspěšně ukončila tříleté specializované studium. Celkové vyhodnocení činnosti pracoviště - Od nového školního roku bude otevřena nová logopedická třída pro děti s vadami řeči v mateřské škole v Pohořelicích. Těší nás velký zájem o naši ambulantní logopedickou intervenci v SPC pro vady řeči

36 - Přechází k nám také mnoho dětí od klinických logopedů pro nespokojenost s logopedickou péči v těchto zařízeních. Je velký zájem ze strany pedagogických pracovníků v našem regionu o vzdělávání se v oblasti logopedie. V letošním školní roce proběhl kurz Logopedické prevence i ve Znojmě. Vytvořily jsme další pomůcky a metodické materiály, které zkvalitňují úroveň logopedické péče nejen v naší ambulanci, ale i v logopedických a běžných třídách MŠ a ZŠ. Nedaří se nám zřídit logopedickou třídu pro děti s vadami řeči v oblasti Moravského Krumlova, kde by vzhledem k velikosti regionu a počtu dětí s vadami řeči by to bylo přínosné. Všechny plánované akce proběhly v daných termínech. Kroměříž ve školním roce 2/22 Srpen 2: - příprava pracoviště SPC Kroměříž plán práce na šk.rok 2/22, měsíční plán práce rozpis výjezdů příprava organizace školního roku 2/2 rozpisy pracovní doby, seznamy logopedických tříd rozpis psychologického vyšetření, příprava dokumentace k integracím osvětová činnost - internet - aktuální informace k log. péči Logopedické aktuality provozní a pracovní porada SPC Brno Září 2: - pracovní schůzka k přípravě metodického materiálu Brno, log. vyšetření dětí v logopedických třídách MŠ a log.vyšetření žáků v log.třídách ZŠ, písemná dokumentace, zprávy z vyšetření, příprava IVP - vyšetření integrovaných dětí v MŠ a ZŠ, písemná dokumentace, zprávy z vyšetření, integrační listy, spolupráce při vypracovávání IVP pro integrované děti a žáky - schůzka poradenských zařízení s vedením KÚ Zlín ve Val.Meziříčí pracovní schůzka logopedických tříd okresu Kroměříž, MŠ KlubíčkoTlumačov, pracovní porada SPC Brno konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně - pondělí - depistáž na mateřských a základních školách dle potřeby, vytipování dětí do log. kroužků - zahájení pravidelné ambulance Říjen 2: - příprava metodických materiálů a logopedických pomůcek - pracovní setkání s novými pracovnicemi SPC Brno na pob.v Kroměříži, předání zkušeností - zaškolení logopedek log.tříd Trénink jazykových schopností dle Elkonina - pokračování konzultačních návštěv na MŠ a ZŠ dle potřeby, dokumentace - zprávy - ambulance pravidelně x týdně - konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně - osvětová činnost - internet - aktuální informace Logopedické aktuality - účast na Specializovaném vzdělávání logopedů, Brno - zajištění a organizace psychologického vyšetření Ph.Dr.Bezděkové v log.třídě ZŠ v Kroměříži

37 - pracovní porada SPC Brno 2..2 Listopad 2: - zajištění a organizace psychologického vyšetření psycholožek SPC Brno v log.třídě MŠ Tlumačov - zajištění a organizace psych. vyšetření Ph.Dr.Bezděkové v log.třídě MŠ Gorkého,Kroměříž - účast na Specializovaném vzdělávání logopedů, Brno, pokračování konzultačních návštěv na MŠ a ZŠ dle potřeby, dokumentace - zprávy - ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Kroměříži - konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně - pracovní schůzka se zástupci KÚ Zlín, pobočkou Uh.Hradiště a prac. Brno v Kroměříži..2 - seminář pro p.učitelky MŠ Kolektivní logopedické chvilky, pracovní schůzka s vedoucí PPP v Kroměříži a SPC Brno na pob. v Kroměříži Prosinec 2: účast na Specializovaném vzdělávání logopedů, Bratislava Ph.Dr. Bezděková provedla psychologické vyšetření klientů v Kroměříži a v Břestě pracovní porada SPC v Brně pravidelné konzultační návštěvy v logopedických třídách a u integrovaných dětí průběžné provádění kontrolních logopedických vyšetření pokračování konzultačních návštěv na běžných MŠ a ZŠ, zpracovávání dokumentace osvětová činnost - internet - aktuální informace Logopedické aktuality ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Kroměříži konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně - pondělí účast na vernisáži v Otrokovicích výstava výtvarných prací dětí z MŠ Klubíčko Tlumačov Leden 22: - pracovní setkání s pracovnicemi SPC s více vadami v Kroměříži, metodická činnost na školských zařízeních - besedy s rodiči předškoláků - vstup do ZŠ - konzultační návštěvy na školských zařízeních, dokumentace, zprávy - pravidelné konzultační návštěvy v logopedických třídách a u integrovaných dětí, průběžné provádění kontrolních logopedických vyšetření - Ph.Dr. Bezděková provedla psychologické vyšetření klientů v log.t řídě MŠ Koryčany - provedení inventarizace - pracovní porada SPC Brno, ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Kroměříži - konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně pondělí - zajištění servisu kopírovacího stroje pracovní setkání s pracovnicemi KÚ Zlín podklady pro integrace - Ph.Dr. Bezděková provedla psychologické vyšetření klientů v log.třídě MŠ Mánesova v Kroměříži - informativní schůzka s rodiči k tématu vývojové dysfázie, MŠ Gorkého, KM, Únor 22: - kontrolní log. vyšetření dětí a žáků ve spec. třídách, zpracovávání dokumentace - kontrolní logopedická vyšetření integrovaných dětí + písemná dokumentace - pravidelné konzultační návštěvy v logopedických třídách a u integrovaných dětí

38 - spolupráce se ZŠ při zápisu dětí do. tříd, konzultace OŠD Den otevřených dveří na pob. Kroměříž, ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Kroměříži konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně pondělí vedení praxe studentky MU Brno pracovní porada SPC Brno školení řidičů, Brno Březen 22: - výjezdy a konzultační návštěvy MŠ, ZŠ supervize logopedických kroužků - psycholožyk SPC Brno provedly psychologické vyšetření klientů v log.třídě MŠ Tlumačov - pravidelné konzultační návštěvy v logopedických třídách a u integrovaných dětí, průběžné - provádění kontrolních logopedických vyšetření - videonahrávka dětí z MŠ Klubíčko v Tlumačově k vzdělávacím účelům pedagogů - ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Kroměříži - konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně pondělí Duben 22: - výjezdy a konzultační návštěvy MŠ, ZŠ supervize logopedických kroužků - pravidelné konzultační návštěvy v logopedických třídách a u integrovaných dětí - průběžné provádění kontrolních logopedických vyšetření ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Kroměříži - konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně pondělí - pracovní porada SPC Brno, Ph.Dr. Bezděková provedla psychologické vyšetření klientů v log. třídě MŠ Hulín - účast na Sněmu ALŠ v Praze, odborná přednáška Aplikace testů v diagnostice vývoje řeči - tématická exkurze pro log.asistentky MŠ, ZŠ na zařízení MŠ Břest, MŠ Rymice, Květen 22: - výjezdy a konzultační návštěvy MŠ, ZŠ supervize logopedických kroužků - pravidelné konzultační návštěvy v logopedických třídách a u integrovaných dětí - průběžné provádění kontrolních logopedických vyšetření - vřazování dětí do logopedických tříd, příprava seznamů na příští šk.rok - vytváření logopedických materiálů a pomůcek básničky, písničky s obrázky a pohybem - osvětová činnost - internet - aktuální informace Logopedické aktuality - ambulance pravidelně x týdně na pracovišti v Kroměříži - konzultační den pro veřejnost pravidelně x týdně - pondělí - pracovní porada SPC Brno, Červen 22: - metodická a konzultační činnost na školských zařízeních - vřazování dětí do logopedických tříd, příprava seznamů na šk.rok 22/3 - ukončení Specializovaného vzdělávání ve školství závěrečnými pohovory, Brno seminář k problematice vývojové dysfázie pro logopedy, Karviná, zpracovávání statistických údajů a hodnocení logopedické péče za rok 2/22 - pracovní porada

39 - ukončení ambulance osvětová činnost - internet - aktuální informace Logopedické aktuality pracovní porada SPC Brno, , předání hodnocení a statistiky za rok 2/2 Závěrem: na pracovišti v Kroměříži pracuje Mgr.Irena Páníková, speciální pedagog- logoped. V letošním školním roce ukončila tříleté Specializované vzdělávání logopedů a na základě závěrečného pohovu a zpracování písemné práce obdržela Osvědčení o absolvování. Během roku byly dodržovány a postupně plněny body dle Plánu práce. Většina naplánovaných akcí a činností byla splněna. Celkové vyhodnocení činnosti pracoviště v Kroměříži: v péči 5 logopedický tříd při MŠ + log.třída při ZŠ - celkem 6 log.tříd vřazeno 68 dětí do log.tř.mš + 7 žáků do log.tř.zš celkem 75 hlav individuálně integrováno bylo 6 dětí v MŠ a žáků v ZŠ celkem 6 hlav provedeno 59 výjezdů na 78 zařízení (63 MŠ + 5 ZŠ), z toho 27 bez náhrad v péči celkem 45 školských zařízení depistáž na MŠ: 48 dětí + depistáž na ZŠ: 28 žáků celkem 446 hlav celkem bylo vyšetřeno 622 hlav (z toho v terénu v SPC 65) v ambulanci vedeno 33 hlav, výkon 284, průměrná docházka 8 dětí, konzultace 284 jednorázově vyšetřeno 37 dětí, poskytnuto 37 konzultací konzultace s p.učitelkou na zařízení dle knihy klientů - 3 konzultace v terénu v SPC 56 = 773 MPČ: 97 konzultací Hodonín ve školním roce 2/22 Srpen 2: - porada SPC administrativní práce- příprava k zahájení činnosti SPC (dokumentace) konzultace s učitelkami logopedických tříd, IVP Září 2: - depistáže- výjezdy do MŠ, ZŠ, kontrolní logo. vyšetření - logo.vyšetření- dodatečná zařazení do logopedických tříd - logo.vyšetření integrace do MŠ, ZŠ - zahájení ambulantní péče - účast na odborné konferenci MU Brno - kurz logopedické prevence v Pardubicích - porada SPC Říjen 2: - depistáže, výjezdy do MŠ, ZŠ, kontrolní logo.vyšetření - logopedická ambulance SPC - zajištění odborného programu pro absolventky kurzu logo.prevence z Ústí nad Orlicí - specializační studium logopedů ve školství Mgr. Krýsová - metodicko-poradenská činnost pro veřejnost

40 Listopad 2: - depistáže, výjezdy do MŠ, ZŠ - logopedická ambulance SPC - zajištění odborného programu pro absolventky kurzu logo.prevence z Ústí nad Orlicí - specializační studium logopedů ve školství Mgr. Krýsová - metodicko-poradenská činnost pro veřejnost - odborná přednáška- Podpora komunikace dětí a žáků se sluch.post.- Mgr. Horáková - pracovní schůzka učitelek logopedických tříd - porada SPC Prosinec 2: - depistáže, výjezdy do MŠ, ZŠ kontrolní logo.vyšetření - logopedická ambulance SPC - specializační studium logopedů ve školství Mgr. Krýsová - metodicko-poradenská činnost pro veřejnost - ukončení kurzu logopedické prevence v Pardubicích - porada SPC Leden 22: - depistáže, výjezdy do MŠ, ZŠ, kontrolní logo.vyšetření - logopedická ambulance SPC - beseda s rodiči dětí v logo.třídě (příprava na vstup do ZŠ) MŠ Hodonín Sídlištní 2 - metodicko-poradenská činnost pro veřejnost - porada SPC Únor 22: - depistáže, výjezdy do MŠ, ZŠ, kontrolní logo.vyšetření - logopedická ambulance SPC - metodicko-poradenská činnost pro veřejnost - porada SPC, školení řidičů Březen 22: - MPČ v MŠ, ZŠ - kontrolní logo.vyšetření, vstupní logo.vyšetření pro zařazení do logopedických tříd - logopedická ambulance SPC - metodicko-poradenská činnost pro veřejnost - IPP Praha- školení pro uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce Mgr. Krýsová - porada SPC Duben 22: - MPČ v MŠ, ZŠ, kontrolní logo.vyšetření - kontrolní logo.vyšetření, vstupní logo.vyšetření pro zařazení do logopedických tříd - logopedická ambulance SPC - metodicko-poradenská činnost pro veřejnost - ALŠ odborná přednáška Aplikace testů v diagnostice vývoje řeči dětí Mgr.Horáková, Mgr.Krýsová - zájezd učitelek MŠ, ZŠ do Uherského Hradiště (MŠ Hluk, MŠ Dolní Němčí)

41 - porada SPC Květen 22: - kontrolní logo.vyšetření, vstupní logo.vyšetření pro zařazení do logopedických tříd - logopedická ambulance SPC - metodicko-poradenská činnost pro veřejnost - zájezd učitelek MŠ, ZŠ z Uherského Hradiště (MŠ Ratíškovice, MŠ Hodonín Sídlištní 2 ) - porada SPC Červen 22: - kontrolní logo.vyšetření, vstupní logo.vyšetření pro zařazení do logopedických tříd - logopedická ambulance SPC - metodicko-poradenská činnost pro veřejnost - ukončení specialit.vzdělávání logopedů ve školství Mgr. Krýsová - zpracování statistických údajů pobočky SPC za uplynulý školní rok - porada SPC - zpracování dokumentace Závěrem: I v tomto školním roce se dařilo poskytovat logopedickou péči a vyhovět všem požadavkům z řad rodičů i jednotlivých školských zařízení. Přestože se snížil počet výjezdů, neovlivnil tento fakt počet vyšetřených dětí v terénu. Je však nutné konstatovat, že snížením počtu návštěv a MPČ v zařízeních došlo k nárůstu počtu dětí odeslaných do ambulancí logopedů. Opět se nepodařilo zařadit všechny děti s narušenou komunikační schopností do logopedických tříd, přestože je síť těchto zařízení v působišti našeho SPC dostatečná. Zvyšuje se počet rodičů dětí s NKS, kteří mají zájem navštěvovat ambulanci SPC. Uherské Hradiště ve školním roce 2/22 Srpen 2: - Příprava pracoviště SPC Uherské Hradiště Plán práce na školní rok 2-22 Provozní a pracovní porada SPC v Brně Příprava pomůcek, metodických a diagnostických materiálů Organizace školního roku rozpis pracovní doby, seznamy logopedických tříd Rozpis psychologických vyšetření, příprava dokumentace k integracím Září 2: - Pracovní schůzka SPC Zlínského kraje a KÚ Zlín ve Valašském Meziříčí - Logopedická a psychologická vyšetření v logopedických třídách MŠ a ZŠ Uherské Hradiště, Uherský Brod, Dolní Němčí, Uherský Ostroh, Jarošov - Individuální integrace, pomoc při sestavení IVP, konzultace - Zpracování podkladů pro KÚ Zlínského kraje - Zahájení činnosti psychologické poradny PhDr. Bezděková - Vzdělávání Diagnostika dítěte předškolního věku - Mgr. Palánková

42 - Porada SPC Brno Říjen 2: - Zahájení činnosti logopedických poraden Mgr. Vaňková, Mgr. Chudobová, Mgr. Palánková - Logopedická a psychologická vyšetření k integracím, zpracování podkladů - Depistáže individuální konzultace s učitelkami MŠ a ZŠ - Metodicko poradenská činnost pro rodiče a pedagogy - Specializované vzdělávání logopedů ve školství ALŠ Mgr. Chudobová, Mgr. Vaňková - Individuální psychologická intervence pro rodiče nezralých dětí - Vzdělávání Výchova dítěte v rodině PhDr. Bezděková - Porada SPC - Vedení pedagogické praxe Mgr. Vaňková - Přednáška pro rodiče Školní zralost PhDr. Bezděková Listopad 2: - Poradny a výjezdy na jednotlivá školská zařízení, depistáže - Garance logopedické prevence na školách - Dokončení vyšetření k integracím, odeslání podkladů na KÚ - Výjezdy a psychologická vyšetření dle žádostí jednotlivých poboček SPC - Specializované vzdělávání logopedů ve školství ALŠ Mgr. Chudobová, Mgr. Vaňková - Mezioborová spolupráce - Vzdělávání Fonematické uvědomování dle Elkonina Mgr. Palánková - Metodická porada s účastí pracovníků KÚ Zlín (ředitelství MŠ a ZŠ Veslařská Brno, SPC Uh. Hradiště a SPC Kroměříž) Prosinec 2: - Poradny a výjezdy - Samostudium, odborná literatura - Specializované vzdělávání logopedů ve školství ALŠ Mgr.Chudobová, Mgr.Vaňková - Individuální psychologická terapie - Porada SPC - Vedení pedagogické praxe Mgr. Chudobová - Spolupráce psychologa s mateřským centrem Akropolis přednášková činnost Leden 22: - Přednáška pro rodiče Školní zralost PhDr. Bezděková - Přednáška Logopedická prevence u dětí předškolního věku Mgr. Chudobová - Metodicko-poradenská činnost, konzultace pro veřejnost - Supervize preventivní logopedické péče v MŠ a ZŠ - Práce v poradně, příprava nových diagnostických materiálů - Výjezd na školská zařízení - Porada SPC Brno - Vedení psychologické praxe PhDr. Bezděková Únor 22: - Kontrolní logopedická vyšetření logopedické třídy MŠ a ZŠ, individuální integrace - Zpracování dokumentace - Individuální vzdělávání

43 - Výroba metodických materiálů a pomůcek Logopedická a psychologická poradna Školení řidičů, porada SPC Brno Výjezdy psychologa na školská zařízení Březen 22: - Výjezdy na garantovaná zařízení mateřské a základní školy - Kontrolní logopedická vyšetření individuální integrace - Zpracování dokumentace, psaní zpráv - Metodicko-poradenská činnost - Psychologická vyšetření v poradně i v terénu - Vedení pedagogické praxe Mgr. Palánková Duben 22: - Výběr dětí do logopedických tříd v MŠ a ZŠ - Porada SPC + provozní porada + školení BOZP - Psaní zpráv, samostudium - Exkurze pedagogů z regionu Hodonín na školská zařízení do MŠ Hluk a MŠ Dolní Němčí - Logopedická a psychologická vyšetření, poradny - Setkání členů ALŠ spojené s odbornou přednáškou na téma - vývoje řeči dětí předškolního a mladšího školního věku - Psychologické vyšetření školní zralosti Květen 22: - Exkurze pedagogů z regionu Uherskohradišťska na školská zařízení do MŠ Ratiškovice a MŠ Hodonín - Metodické poradenství k otevření nové logopedické třídy v MŠ Havřice - Řešení organizačních obtíží v logopedické třídě Uh. Brod - Logopedická a psychologická poradna, samostudium, výjezdy logopedů a psychologa do MŠ - Porada SPC Brno - Příprava podkladů k otevření logopedických tříd v příštím školním roce - Diagnostika nových klientů k zařazení do logopedických tříd a individuálních integrací - Psychologické vyšetření školní zralosti - Výpomoc psycholožky v SPC Vyškov za nemocnou kolegyni Červen 22: - Složení závěrečné zkoušky ze Specializovaného vzdělávání logopedů ve školství Mgr. Vaňková, Mgr. Chudobová - Konzultace s novými klienty, individuální integrace do ZŠ - Výpomoc kolegyním ze SPC Hodonín logopedické vyšetření MŠ a ZŠ Kyjov Boršov - Ukončování činnosti logopedické a psychologické poradny - Zpracování statistického výkaznictví a hodnocení pobočky za celý školní rok 2/22 - Porady SPC v Brně - Archivace a dokumentace

44 Závěrem: Na pobočce SPC v Uherském Hradišti pracují tři speciální pedagožky logopedky (Mgr. Chudobová, Mgr. Palánková, Mgr. Vaňková) a jedna psycholožka (PhDr. Bezděková). Během školního roku se nám podařilo plnit plán práce. Neuskutečnila se naplánovaná realizace projektu Ohýbaj ma, mamko!, ve kterém bychom chtěly v příštím roce pokračovat. Dle reakcí klientů a škol můžeme konstatovat spokojenost s naší logopedickou a psychologickou intervencí. Celkové vyhodnocení činnosti pracoviště v Uherském Hradišti: - V péči celkem 92 školských zařízení, z toho 3 ZŠ a 79 MŠ - Provedeny 2 logopedické výjezdy a 46 výjezdů psychologa - V šesti logopedických třídách MŠ a ZŠ je vzděláváno 62 dětí a žáků, z toho 44 v MŠ a 8 v ZŠ - Individuálně integrováno je 2 dětí v MŠ a ZŠ, z toho 3 v MŠ a 7 v ZŠ - Garance logopedické prevence se uskutečňuje na 92 školských zařízení, z toho 3 ZŠ a 79 v MŠ - V ambulantní péči je 2 klient - Vedení praxe 6 studentů - V souvislosti s přihláškou ke studiu na SŠ a vyšetřeno 9 uchazečů - Individuální činnost pro klienty 3 výkonů, z toho v ambulanci 782, v terénu 228 Celkový počet vyšetřených klientů ve školním roce 2/ (hlav)

45 R. PŘEHLED AKCÍ MŠ a ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2/22 MŠ Období Poznámky září Divadlo Radost,, O Honzovi a zakleté princezně Po návštěvě divadla Radost si děti nakreslily pohádkovou postavu, která se jim nejvíce líbila. Při cestě do divadla si děti všímají různých situací a dějů, které lze využít při dalším plánování a naplnění prožitkového učení. PT: B-Vítáme Vás ve školce O- Na koho se těším říjen Divadlo Koráb,, Perníková chaloupka Herci do divadelního představení zapojovali děti a děti si to výborně užily. PT: B- Co ze mě dělá člověka O- Barvy kolem nás listopad Varieté kouzla, drezůra psů Děti si mohly některá jednoduší kouzla vyzkoušet. PT: B- Slunce chodí dříve spát O- Moje tělo a zdraví prosinec Mikulášská nadílka organizována žáky z diagnostického ústavu V čase vánočním se děti zdokonalily v rukodělných pracích

46 Více docházelo ke spolupráci mezi dětmi a větší sounáležitosti ve třídě. Děti se také podílely na tvorbě výrobků pro prodejní výstavu. Divadlo Koráb,, Betlém Školní vánoční besídka Třídní vánoční besídka Prodejní výstava PT: B- Splněná přání O- Za dveřmi jsou Vánoce leden Návštěva kamarádů v I. třídě Účast ve výtvarné soutěži vyhlášené časopisem Informatorium,,Dopravní prostředky a značky Budoucí prvňáčci se seznámili s prostředím a s prací v prvních třídách.ve výtvarné soutěži jsme získaly. místo a vyhrály jsme pomůcku Walkodile pro bezpečné přeházení v provozu. PT: B- Naše Země O- Planeta Země únor Karneval Součástí karnevalu byly i soutěže a děti si kromě zážitků odnesly i zajímavé ceny. PT: B- Připravte si deštníky O- Planeta Země

47 březen Návštěva knihovny Děti se seznámily s prostředím knihovny, s podmínkami při půjčování knih, s řádem knihovny. Výchovný koncert u dětí rozvíjí estetické vnímání a motivuje k výběru různých mimoškolních činností. Výchovný koncert Předání ceny za. místo ve výtvarné soutěži PT: B- Připravte si deštníky O- Jak si hraje příroda duben Tvořivé divadlo Pohádková pošta Návštěva Tvořivého divadla dává dětem možnost se aktivně zapojit při vystoupení, a tím dává příležitost k prožitkovému učení. Podařila se nám mezi dětmi více rozvinout kooperace. Děti si z představení odnesly samostatně odeslaný dopis. Velikonoce V době Velikonoční atmosféry se děti podílely na výzdobě třídy svými vlastními výtvory. PT: B- Zkoumáme svět zvířat O- Jak si hraje příroda květen Besídka pro rodiče Do besídky jsme

48 zapojili i rodiče při výrobě masek. Tím jsme naplnily cíl více spolupracovat a zapojovat rodiče do dění v MŠ. Exkurze na hrad Veveří,, Cesta za ukrytým sluníčkem Děti na hradě plnily různé úkoly, aby našly cestu za ukrytým sluníčkem. Naučily se básničku, která dětem prozradila, kde se sluníčko ukrývá. Exkurze do mini ZOO v Bošovicích Exkurzi do mini ZOO nám uhradil tatínek pan Konečný a děti zážitky ze ZOO výtvarně ztvárnily. červen Zábavné dopoledne u Anthroposu ke dni dětí Ke dni dětí jsme připravily soutěžní dopoledne v parku. Pasování budoucích prvňáčků Budoucí prvňáčci si odnesou šerpu a knihu s věnováním na léta strávená v MŠ. Zahradní slavnost Zahradní slavnost je v naší škole pořádaná již čtvrtým rokem. Této akce se zúčastňují všichni zaměstnanci školy i rodiče dětí. Rodiče se také zapojují do akce přípravou občerstvení a sponzorskými dary. Prodejní výstava Prodejní výstava hlavně slouží k prezentování výrobků jednotlivých

49 žáků a seznamuje rodiče s možnostmi využití mimoškolních činností. Děti z MŠ prezentují výrobky, které vyrobily v rámci výchovně vzdělávacího procesu. PT: B- Co už umím O- Těšíme se na prázdniny Zhodnocení akcí Podařilo se nám částečně naplnit stanovené cíle dané tématy. Děti se naučily mezi sebou spolupracovat, být samostatné, vážit si práce ostatních, chovat se bezpečně k sobě i ostatním. Za největší úspěch tohoto školního roku pokládáme první cenu ve výtvarné soutěži na téma,,dopravní prostředky a značky.. stupeň ZŠ Období Poznámky září - preventivní program Popletené pohádky. ročníky PT: OSV, VDO - Empík - cyklista IV. A říjen - preventivní program Už vím. ročníky - Divadelní představení Čarodějná škola, divadlo Radost III. A, III. B PT: OSV, VDO - Výtvarná akce ve škole / výroba odznaků/. stupeň PT: EGS,MKV - Turnaj v přehazované /ZŠ Kamenomlýnská / V. A

50 PT: OSV, VDO - preventivní program Popletené pohádky 2. ročníky PT: OSV, VDO - preventivní program Malý kriminalista / beseda / 2. ročníky PT: OSV,VDO - preventivní program Poprvé spolu IV. A, MEDV - preventivní program Nebezpečí internetu V. A listopad - preventivní program Malý kriminalista II. B, II. C PT:OSV, VDO - Bystrouška Zvířata v péči člověka IV. A, V. A PT: OSV,VDO - preventivní program Nenič mě IV. A, V. A PT: OSV,VDO - Empík cyklista IV. A - preventivní program Pestrá planeta V. A PT :OSV, VDO - preventivní program - Už vím. ročníky - Divadelní varieté /ve škole/. ročníky, EGS, MKV, MEDV - Požární poplachové cvičení. stupeň PT: OSV

51 prosinec - Mikulášská nadílka. 5. ročník PT: OSV - preventivní program Už vím I. A, I. B - Bystrouška -Vánoce IV. A, V. A EV -Vánoční besídka ročník PT: MEDV - Divadelní představení ve škole Betlém., 2. a 3. ročníky PT: MKV, MEDV, EGS, VDO, OSV - preventivní program Dětská práce V. A -Empík cyklista IV. A PT: OSV,VDO - preventivní program Malý kriminalista, beseda 2. ročníky - preventivní program Den prevence /ve škole /. stupeň PT: ENV, OSV, VDO - preventivní program - Malý cyklista a Všude číhá nebezpečí III. B leden - Sportovní soutěž Novoroční laťka. stupeň PT: OSV - Svět kolem nás výukový program IV. A, V. A PT: OSV,VDO

52 - preventivní program- Nenič mě IV. A, V. A únor -Výukový pořad o Číně IV.A,V.A PT: ENV, VDO,MKV - Planetárium- Poznej vesmír III. A, III. B PT: OSV,VDO,ENV - Soutěž z AJ Klaunovy barvy III. A, III. B, EGS, MKV - Soutěž Hledá se modrý tygr III. B PT: MKV, OSV, ENV, MEDV březen - Čtení pro.stupeň/ Čteme našim kamarádům, čtou žáci 2. stupně /. stupeň - Divadelní představení Dlouhý, Široký.., divadlo Radost 2. ročníky PT: MKV,OSV,VDO - preventivní program - Malý kriminalista II. A PT: OSV,VDO - Divadlelní představení - Limonádový Joe, divadlo Radost IV. A, V. A - Empík cyklista IV. A PT: OSV,VDO - Výukový program Velikonoce IV. A, V. A PT.: MKV, ENV, OSV, VDO duben - Muzikálové představení /ve škole/. stupeň

53 - Dyslektická olympiáda /vybraní žáci / ročníky - Projekt Den ZEMĚ /ekoprogram/. stupeň, EGS, ENV - Školní turnaj ve přehazované. stupeň PT: OSV,VDO - Planetárium Poznej svůj vesmír 2. ročníky PT: OSV,VDO, ENV, MEDV - Empík cyklista -praxe IV. A, EGS květen - Turnaj ve vodním pólu. a 2. ročníky - Divadelní představení - Příběhy s čerty a démony, divadlo Radost IV. A, V. A - Veselé zoubky - prevence. ročníky PT: OSV,VDO - Exkurze zámek Telč, ZOO Jihlava. 5. ročníky PT: OSV,VDO - MDD centrum Mraveniště. -3. ročníky PT : OSV,VDO červen - MDD - individuální akce tříd. 5. ročníky, ENV - Divadelní představení - O pejskovi a kočičce, divadlo Radost. ročníky

54 - Fotografování dětí. stupeň PT: OSV, MKV - Plavecké přebory na škole. -5. ročníky - Školní turnaj ve vodním volejbale 5. ročník -Zahradní slavnost. 5. ročníky PT: VDO,OSV Zhodnocení akcí ročníků Většina akcí byla vybírána jednotlivými třídními učitelkami. Soutěživé akce / např. sportovní a dyslektické soutěže / byly pro žáky velkým zážitkem a určitě i dobrou zkušeností. V dyslektické olympiádě obsadili žáci 5. ročníku páté místo mezi brněnskými školami. Ve výtvarné soutěži, vyhlášené Městskou policií, skončil žák 5. třídy na prvním místě. Velmi zdařilé byly i individuálně organizované exkurze a soutěže k MDD, velmi kladně byla ze strany učitelů i žáků vyhodnocena návštěva Mraveniště. Další akcí, kterou jsme uskutečnili poprvé, byla tvůrčí práce dětí na výrobě vlastních odznaků. Pro učitele jsou akce pořádané mimo školu zpětnou výpovědí o chování, schopnosti komunikace a orientace našich žáků v mimoškolním prostředí

55 2. stupeň ZŠ září - Hrátky s vědou na Mendelu VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - chemická soutěž Korchem, l. kolo, vyhlašuje Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská M. Šotek, IX. A - Zásady první pomoci knihovna Jiřího Mahena (akce pořádaná v rámci Brněnských dnů pro zdraví) VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A říjen - beseda s výchovnou poradkyní Sociální hry VII. A -Kráska a zvíře, Městské divadlo Brno, večerní představení Přihlášení žáci PT: OSV, MEDV - meziškolní turnaj v přehazované (ZŠ a SŠ Kamenomlýnská, přátelské utkání) VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - Logická olympiáda nominační kolo (soutěž přes internet) Vybraní žáci VII. A, VIII. A, IX. A PT: OSV, MEDV - preventivní program: Krádeže (beseda se školním metodikem prevence) VII. A, VIII. A - preventivní program Nebezpečí na internetu (Středisko služeb školám) VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A Přihlášení žáci VI. A, VII.A, VIII.A, IX. A - výtvarná akce (výroba dárečků) listopad - Úřad práce Brno informační a poradenské centrum IX. A

56 - preventivní program Dětská práva VI. A - preventivní program Neznalost zákona neomlouvá VII. A - preventivní program Podstata IX. A - preventivní program Vadí, nevadí VIII. A - Veletrh středních škol (BVV) VIII. A, IX. A VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - Požární poplachové cvičení PT: OSV prosinec VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - Mikuláš ve škole PT: OSV - Vánoční turnaj v sálové kopané na ZŠ Jasanová Vybraní žáci VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - preventivní program Dětská práva VI. A - preventivní program Neznalost zákona neomlouvá VII. A PT: OSV. VDO - preventivní program Vadí, nevadí 2. část VIII. A - preventivní program Podstata 2. část IX. A VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - Brněnské podzemí - labyrint

57 VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - Školní vánoční besídka PT: OSV, MEDV VI. A, VII. A, VIII.A, IX. A - třídní vánoční besídka PT: OSV VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - Den prevence na škole, EGS, MKV leden VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - Novoroční laťka - preventivní program Vadí, nevadí 3. část VIII. A IX. A - preventivní program Podstata 3. část - preventivní program Neznalost zákona neomlouvá VII. A - preventivní program Dětská práva VI. A - Beseda volba povolání VIII. A, IX. A - výukový program: Svět kolem nás Nový Zéland VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A únor - Planeta Země: Čína (výukový program) VI. A,VII. A,VIII. A, IX. A PT: OSV, ENV, VMEGS - Lyžařský výcvikový kurz VIII. A, IX. A - Brněnská laťka (OC Olympia) Vybraní žáci VII. A

58 - Měření hluku v okolí školy (v rámci hodiny zeměpisu) IX. A, ENV březen - Měsíc knihy Čteme našim kamarádům VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A, MEDV - Výukový program Anthropos VI. A - Preventivní program - Poprvé spolu VI. A, - divadelní představení Limonádový Joe, divadlo Radost VI. A, VII. A - Globální svět ohrožené životní prostředí (pozorování znečištění ŽP v okolí školy v rámci výchovy k občanství) IX. A, ENV - Matematický klokan (matematická soutěž) VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - Biologická olympiáda, okresní kolo (CVČ Lužánky) Vašek Pavlík VIII. A Martin Šotek IX. A - OSV, VDO, ENV VI. A, VII. A, VIII.A, IX. A - Turnaj v házené duben - Ptačí den, organizuje ZOO Brno 2. místo Čižmářová, Kudlička, Čestnější, Šotek PT: OSV, ENV VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - Divadlo Slunečnice - Praktické pozorování přírody VII. A, ENV

59 - Scapinova šibalství, Národní divadlo Brno, večerní představení Přihlášení žáci 2.stupně VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - Den Země, ENV - Životní prostředí v okolí školy IX. A, ENV - Divá Bára, Městské divadlo, večerní představení Přihlášení žáci 2.stupně květen VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - Sportovní areál Vranov, ENV - beseda: Nejbohatší ekosystémy světa (Indonésie) celý druhý stupeň, ENV - beseda s výchovnou poradkyní: Slušné chování VI. A červen - Exkurze hasiči - Den dětí VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A, ENV - Den otevřených dveří KRÚ-JMK VII. A, VIII. A, IX. A PT:OSV, VDO - Charleyova teta, Městské divadlo, večerní představení Přihlášení žáci 2. stupně - Soutěž Gepard IX. A, MEDV - Imprese v přírodě VII. A. PT:OSV, VDO, ENV IV. A, VII. A, VIII. A, IX. A - Exkurze hvězdárna Živá planeta PT:OSV, VDO, MEDV

60 - Mini - Miniglobe Games environmentální soutěž 2. místo VIII. A + M. Šotek IX. A, ENV - Zpívání v přírodě, náměty a odposlechnuté zvuky VI.A - Lidé okolo nás kultura mluveného projevu VII.A VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A - Vodní přehazovaná OSV, VDO VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A - Sportovní den, ENV - Exkurze do archivu knihovny MU Brno VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A, MEDV - beseda: Drogy, nebezpečí nejen o prázdninách VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A - Železný Empík, branný závod Vybraní žáci 2. stupně VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A - Škola plná her VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A - Zahradní slavnost

61 Zhodnocení akcí: Akce byly vybírány třídními učitelkami, popřípadě učitelkami odborných předmětů. V letošním školním roce se žáci zúčastnili následujících soutěží: - Logická olympiáda Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií), do soutěže bylo zapojeno 548 řešitelů, z toho v našem kraji 543, v 75 % nejlepších řešitelů se z naší školy umístili tito žáci Václav Pavlík (pořadí kraj ), Oldřich Čestnější (pořadí kraj ), Jan Bělohoubek (pořadí kraj ), Adam Vavrinec (pořadí kraj ), Martin Šotek (pořadí kraj ), Roman Slezák (pořadí kraj 38 7), Ondřej Losík (pořadí kraj ) - Matematický klokan (matematická soutěž, školní kolo): kategorie BENJAMÍN, žáci 6. a 7. ročníku první místo Ondřej Dašovský VI. A (63 bodů), kategorie KADET, žáci 8. a 9. ročníku první místo Zdeněk Maděra IX. A. - Biologická olympiáda (biologická soutěž, okresní kolo) velice dobře se na místě umístil Martin Šotek - Ptačí den v ZOO Brno (přírodopisná soutěž) 2. místo - Miniglobe Games (environmentální soutěž, stanoviště v soutěži byly z následujících předmětů: biologie, zeměpis, chemie, fyzika, matematika) - 2. místo Železný Empík (sportovní soutěž) Dále se v letošním školním roce podařilo zajistit na 2. stupni besedy zaměřené na sociálně patologické jevy a preventivní programy Městské policie Brno a také se uskutečnily besedy k Volbě povolání a Sexuální výchově. Velice zdařilá byla také sportovně zaměřená akce v lanovém centru na Vranovské přehradě. Akce byly velmi kladně hodnoceny žáky i rodiči na třídních schůzkách. Pro učitele jsou akce zpětnou vazbou o schopnosti žáků, jejich komunikaci a orientaci v jiném prostředí, výpovědí o chování. Všechny akce jsou v souladu s ŠVP

62 AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY A INTERNÁTU PRO ROK 2/22 Školní družina Období Poznámky září vyprávění o Americe (New York) zážitky D. Langra z návštěvy USA říjen návštěva výstavy a účast v soutěži Beatlemánie dětská dílna Technického muzea v Brně tkaní na váleček soutěžní sportovní odpoledne u Anthroposu drakiáda soutěž o nejhezčího draka listopad halloweenský den pro děti návštěva divadelního představení Nikola Šuhaj prosinec návštěva vánočního stromu a trhů v centru Brna vánoční besídka návštěva dětské dílny Technického muzea v Brně výroba vánočních ozdob pečení vánočního cukroví prohlídka vánočních trhů v Brně vánoční výstavka dětských výrobků vánoční nadílka v odděleních vánoční vystoupení v domově pro seniory leden zdravotní pobyt v solné jeskyni výtvarná soutěž Lidice

63 únor školní karneval, soutěže zdravotní pobyt v solné jeskyni návštěva dětské dílny v Technickém muzeu města Brna výroba nepálského šperku březen návštěva knihovny beseda na téma Seznámení s knihovnou turnaj v kopané návštěva Mahenovy knihovny v Brně téma Středověk Návštěva Mahenova divadla Popelka návštěva Anthroposu prohlídka s výkladem duben výlet do historické Prahy výlet do obory za zvířátky květen vědomostní soutěž po vyznačené trase tzv. šipkovaná poznávací výlet do Prahy návštěva zábavního parku Funpark poznávací výlet do Prahy Zahradní slavnost a loučení se školním rokem sportovní soutěže ke Dni dětí projekt pro děti Cesta kolem světa Evropa vycházka na Brněnskou přehradu s plavbou na parníku Všechny akce byly v souladu se ŠVP školní družiny

64 Většina akcí byla naplánována v ročním plánu akcí a doplněna v závislosti na aktuální nabídce a situaci. Všechny akce byly kladně hodnoceny žáky i rodiči. Nejúspěšnější byly již tradiční akce žáků a školy pro rodiče jako vánoční besídka, výstavky prací žáků nebo Zahradní slavnost. Úspěšný a vysoce hodnocený byl i tradiční karneval a výlety jednotlivých oddělení ŠD. Dalším významným letošním úspěchem bylo celkové vítězství žáků naší školy v souvislosti s návštěvou výstavy a účast v internetové soutěži Beatlemánie. Internát školy Období Poznámky září soutěžní sportovní odpoledne u Anthroposu tvorba stromu kamarádů beseda ne téma kyberšikana říjen výlet do obory Kohoutovice, hledání pokladu, hry v přírodě soutěž v přehazované drakiáda soutěž o nejhezčího draka výtvarná soutěž na téma let stockholmské smlouvy beseda v knihovně J. Mahena na téma Nebuď balvan listopad opékání špekáčků a pečení brambor návštěva dětské dílny Technického muzea v Brně výstava výrobků z přírodních materiálů vědomostní soutěž Podzimní hádání pudinkování vlastní výroba pudinkového poháru výtvarná soutěž na téma Můj ideální dům návštěva adventního večera v Jundrově prosinec vánoční výstavka dětských výrobků

65 výzdoba vánočního stromu pro zvířata v lese účast na akademii ZŠ Jasanova vánoční besídka pečení vánočního cukroví vánoční nadílka beseda na téma Rizika dnešní doby leden HLAVA 22- soutěž o nejlepší účes výroba krmítka zimní pohybové a vědomostní soutěžení výtvarná soutěž Moje budoucí povolání únor školní karneval, soutěže návštěva MU laboratoře přírodovědecké fakulty můj dům - výtvarná soutěž březen volání na jaro, vynášení a utopení Morany duben internátní turnaj v přehazované výlet do kohoutovické obory, pohybové soutěže Co vím a umím tradiční soutěž mezi družstvy o popcornový pohár květen pálení čarodějnic, opékání špekáčků výtvarná soutěž Můj oblíbený film červen výstavka dětských prací

66 výlet do Olšan, farma Bolka Polívky návštěva výstavy soch z písku a návštěva Mc Donalda sportovní soutěže ke Dni dětí Zahradní slavnost, loučení se školním rokem Všechny akce byly v souladu se ŠVP ŠD. Většina akcí byla naplánována v ročním plánu akcí a doplněna v závislosti na aktuální nabídce. Nejúspěšnější jsou již tradiční akce žáků a školy pro rodiče jako vánoční besídka, výstavky prací žáků nebo zahradní slavnost. Úspěšný a vysoce hodnocený byl i tradiční karneval. Významným letošním úspěchem bylo pěkné umístění internátních žáků naší školy v jednotlivých kategoriích celostátní výtvarné soutěže na téma let stockholmské smlouvy. Všechny akce byly kladně hodnoceny žáky i rodiči

67 S. HODNOCENÍ Hodnocení činnosti výchovného poradce za školní rok 2/22 I. čtvrtletí - vypracování plánu činnosti výchovného poradce a stanovení konzultačních hodin, seznámení rodičů s těmito údaji na nástěnce ve vestibulu školy - úvodní schůzka malého preventivního pracoviště - doplnění evidence o žáky, kteří budou v tomto školním roce vyžadovat zvýšenou pozornost, popř. jiná výchovná opatření - instalace infokoutku pro rodiče ve vestibulu školy - beseda v 7. A na téma dospívání, psychohry - účast na pedagogické radě - návštěva Inform.-poradenského centra Úřadu práce Brno, aktuální informace pro žáky, kteří končí letos školní docházku II. čtvrtletí - Veletrh středních škol se žáky 8. a 9. třídy společně s třídní učitelkou 9. A - seminář výchovných poradců na PPP Kohoutova ul. - beseda v 8. třídě v rámci Volba povolání /sebepoznání rozhodování plánování, trh práce/, vyučovací hodina, účast 7 žáků - beseda v 9. A Náplň učebních oborů a středních škol, předání základních informací o přijímacím řízení, vyučovací hodina, 8 žáků - účast na pedagogické radě, zpráva o činnosti - mimořádná schůzka malého poradenského pracoviště - stálá a průběžná spolupráce s třídními učiteli, která probíhala formou konzultací na aktuální a potřebné téma, spolupráce s metodikem prevence III. čtvrtletí - účast na školské radě - beseda v 8. A na téma Vztahy mezi lidmi, společenské normy a zvyklosti, účast 6 žáků - beseda ve třídě 9. A na téma Mezilidské vztahy, různé formy společenského chování, 9 žáků - účast na pedagogické radě, zpráva o činnosti - stálá spolupráce se školními psychology, metodikem prevence a třídními učiteli, popř. vedením školy, konzultace na aktuální problémy - aktualizace nástěnek pro rodiče i pro pedagogy IV. čtvrtletí - beseda na téma Slušného chování v 6. A, vztahy mezi jednotlivými členy dětského kolektivu, důraz na toleranci a ohleduplnost, účast 7 žáků - doplnění a uzavření evidenčních listů žáků - vypracování závěrečné zprávy činnosti výchovného poradce

68 Příloha Druhy řečových vad klientů SPC ve školním roce 2/22 Diagnóza Číslo Počet celkem Z toho těžké lehké Dyslalie Dyslalie gravis Susp. vývojová dysfázie Vývojová dysfázie Rozštěpové vady řeči (rozštěp rtu, patra, submukózní r.) Balbuties Brebtavost - tumulus sermonis 6 Mutismus (elektivní) Symptomatická vada řeči při postižení sluchu Rhinolalie Opožděný vývoj řeči Afázie Jiné (poruchy hlasu) 2 2 Symptomatická vada řeči při jiném postižení (DMO, PAS, ment.postiž.) Celkem Dyslali e Dyslalie gravis Susp. vývojová dysfázie Vývojová dysfázie Rozštěpové vady Bal buties Brebtavost Mutismus Symptomartická vada Rhinolalie Opožděný vývoj řeči Afázie Jiné Symptomatická vada řeči při jiém postižení

69 Příloha 2 Druhy řečových vad u dětí a žáků MŠ logopedické ve šk. roce 2/22 Číslo Diagnóza Dyslalie Dyslalie gravis Susp. vývojová dysfázie Vývojová dysfázie Rozštěpové vady řeči (rtu, patra, submukózní r.) Balbuties Brebtavost tumulus sermonis Mutismus (elektivní) Symptomatická vada řeči při postižení sluchu Rhinolalie Opožděný vývoj řeči Afázie Jiné (poruchy hlasu) Symptomatická vada řeči při jiném postižení (DMO, PAS, ment. Postiž.) CELKEM Počet celkem Z toho těžké Z toho lehké Dyslalie Dyslalie gravis Susp. vývojová dysfázie Vývojová dysfázie Rozštěpové vady Bal buties Brebtavost Mutismus Symptomartická vada Rhinolalie Opožděný vývoj řeči Afázie Jiné Symptomatická vada řeči při jiém postižení

70 Druhy řečových vad u žáků ZŠ logopedické 2/22 Číslo Diagnóza Dyslalie Dyslalie gravis Susp. vývojová dysfázie Vývojová dysfázie Rozštěpové vady řeči (rtu, patra, submukózní r.) Balbuties Brebtavost tumulus sermonis Mutismus (elektivní) Symptomatická vada řeči při postižení sluchu Rhinolalie Opožděný vývoj řeči Afázie Jiné (poruchy hlasu) Symptomatická vada řeči při jiném postižení (DMO, PAS, ment. Postiž.) CELKEM Počet celkem Z toho těžké Z toho lehké Dyslalie Dyslalie gravis Susp. vývojová d ysfázi e Vývojová dysfázie Rozštěpové vady Bal buties Brebtavost Mutismus Symptoma rtická vad a Rhinol alie Opo žděný vývoj řeči Afázie Jiné Symptoma tická vad a ře či při jiém postiže ní

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

2 0 1 0-2 0 1 1. Z á k ladní škola a mateřská škola logopedická B r n o, Veslařská 234

2 0 1 0-2 0 1 1. Z á k ladní škola a mateřská škola logopedická B r n o, Veslařská 234 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0-2 0 1 1 Z á k ladní škola a mateřská škola logopedická B r n o, Veslařská 234 Vypracovala: Mgr. Milada Kondlerová Datum: Září 2011 Obsah A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRÁVNICKÉ

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472-04/09-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472-04/09-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472-04/09-15 Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem, příspěvková organizace Adresa: Slavkov pod Hostýnem 57,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Zpráva o činnosti školského zařízení

Zpráva o činnosti školského zařízení Pedagogické-psychologická poradna Vary Zpráva o činnosti školského zařízení PhDr. Jolana Mižikarová 2014/2015 Zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2014/2015 Základní údaje o školském zařízení

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Vážené kolegyně, studuji speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své diplomové práci se zabývám narušenou komunikační schopností u dětí

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více