V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok Střední škola automobilní Holice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2009 2010. Střední škola automobilní Holice,"

Transkript

1 Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.: ,fax.: , V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října 2010

2 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních dokumentů 3. Pracovníci školy 4. Přijímací řízení pro školní rok Vyhodnocení maturitních a učňovských zkoušek 6. Výsledky vzdělávání žáků 7. Inspekce ČŠI 8. Projektová činnost školy 9. Provoz školy 10. Přílohy

3 1. Charakteristika školy Historie naší školy sahá k 1. září 1951, kdy bylo pod patronací ČSAD Pardubice slavnostně otevřeno středisko pracujícího dorostu se zaměřením na výuku automechaniček a autoelektrikářek. Učební doba byla dvouletá. Učiliště státních pracovních záloh bylo založeno v r Za spolupráce s místními zemědělskými podniky a pro jejich potřeby byl v druhé polovině padesátých let po tři roky vyučován obor zámečník pro opravu zemědělských stojů a traktorů. Vybavení pomůckami bylo v té době velmi skromné. K přešlo někdejší učiliště státních pracovních záloh pod označením odborné učiliště k podniku ČSAD n. p. Pardubice, později Moravany. Ustavení technického a zásobovacího závodu (v r. 1963), který měl též zajišťovat výuku učňů, zlepšilo vztah podniku ke svému učebnímu zařízení. Přijímaných žáků nebylo mnoho - ještě na počátku šedesátých let se učitelský sbor skládal z jednoho učitele všeobecně vzdělávacích předmětů a dvou odborných učitelů. Modernizace vozového parku v následujícím desetiletí se nemohla neprojevit v práci školy - učitelé ve spolupráci s mistry odborného výcviku zhotovovali nové modely, řezy, kreslily výukové obrazy, vybavení doplňovali diapozitivy a filmy zdařilý krok byl učiněn v r zřízením autoškoly jako doplňku výuky. Střední škola automobilní byla k přejmenována ze Střední průmyslové školy automobilní a Středního odborného učiliště automobilního Holice, která bylo zřízena ke dni 1.ledna 1999 na základě dodatku MŠMT ČR č.j /98 21 ze dne ke zřizovací listině ze dne 7.dubna 1997, č.j /97 60 z původně zřízené Integrované střední školy automobilní a Středního odborného učiliště dopravního, které bylo zřízeno Ministerstvem vnitra ČR k 1. lednu 1991 na základě zřizovací listiny č.j. MH/ / 1612/ 91. Vznik učiliště pro potřeby osobní a nákladní dopravy je na počátku roku Od 1.dubna 2001 přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Holice, Nádražní 301 na Pardubický kraj ( Č.j.: KrÚ/ KH / 2001). Ve školním zařízení je zabezpečována výuka studijního oboru Střední odborné školy Silniční doprava a oborů Středního odborného učiliště Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Klempíř - strojírenská výroba a dálkové nástavbové studium Dopravní provoz. Na Středním odborném učilišti automobilním lze rovněž

4 zabezpečit výuku nástavbového studijního oboru Provozní technika. Rozhodnutím MŠMT a radou PKr. z došlo ke změnám kapacit školy a ke změně skladby oborů Ve školním roce 2007/08 škola provedla vlastní hodnocení školy na které v roce 2009 zpracovala Evaluaci školy a nechala se ohodnotit soukromou firmou systémem EFQM. Došlo ke změně v názvu oboru Automechanik H/001 na obor Mechanik opravář motorových vozidel H/01 dle nové kurikulární reformy RVP pro tento obor škola vypracovala své ŠVP s názvem Automechanik údržba a opravy vozidel a Automechanik řidič/ka kamionové a autobusové dopravy. Podle nově zpracovaných školních vzdělávacích programu škola začala vyučovat od Během školního roku 2008/09 došlo k přechodu na RVP oborů vyučujících ve škole a škola podle nich vyučovala od Během školního roku na základě evaluace školy, na základě připomínek sociálních partnerů došlo k inovaci ŠVP pro všechny obory studia mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář, karosář, dopravní prostředky a autotronik. Tyto úpravy a změny jsou v souladu s projektem OP VK Podpora vzdělávání v učebních oborech automobilového průmyslu který škola uskutečňuje. Škola sdružuje: 1. Střední odborné učiliště automobilní s kapacitou 378 žáků 2. Střední průmyslovou školu automobilní s kapacitou 132 žáků 3. Domov mládeže s kapacitou 215 lůžek 4. Školní jídelnu s kapacitou 550 jídel Stravování žáků a zaměstnanců bylo zajišťováno ve školní jídelně v Holicích. Pro ubytované žáky je stravování poskytováno 4krát denně, pro neubytované 2 krát denně. Veškeré činnosti pro zajištění hlavní činnosti školy byla zajišťována školou v prostorách, které byly předány vlastníkem do správy. Všechny prostory školy jsou využívány maximálně účelně. Pro zajištění předmětu tělesná výchova byla smluvně využívána sportoviště města Holice,TJ Sokol Holice a tělocvična gymnázia E. Holuba.

5 2. Učební dokumenty Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne č.j / byly zřízeny podle klasifikace kmenových oborů vzdělání následující studijní a učební obory: 2.1. Studijní obory Kód oboru Název oboru Délka studia M/004 Silniční doprava 4 roky Nové zařazení do rejstříku č.j. 635/ od RVP Kód oboru Název oboru Délka studia M/01 Dopravní prostředky 4 roky 2.2. Učební obory Kód oboru Název oboru Délka studia H/001 Autoelektrikář 3 roky H/002 Klempíř strojírenská výroba 3 roky H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 roky L/506 Provozní technika 2 roky L/001 Autotronik 4 roky L/503 Dopravní provoz 3 roky Nové zařazení do rejstříku č.j. 635/ od RVP Kód oboru Název oboru Délka studia H/01 Autoelektrikář 3 roky H/02 Karosář 3 roky

6 39 41 L/01 Autotronik 4 roky 2.3. Počty žáků dle oborů ve školním roce k Obor Kód oboru Ročník I. II. III. IV. Celkem Automechanik H/ x 127 Autoelektrikář H/ x 65 Karosář H/ x 68 Autotronik L/ Silniční doprava M/ Dopravní provoz L/503 x x 29 Z celkového počtu žáků 509 žáků bylo 249 žáků ve studijních oborech a 260 žáků v učebních oborech, z toho obor Silniční doprava studovalo 12 dívek a 1 obor Autotronik. Škola naplnila maximální možnost kapacitu školy a jedno tlivých oborů studia. Od byla zahájena výuka dle ŠVP oboru H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, školní vzdělávací programy a to Automechanik oprava a údržba vozidel a Automechanik řidič/ka kamionové a autobusové dopravy a od vyučuje škola podle ŠVP obory studia Dopravní prostředky, Autotronik, Karosář, Autoelektrikář. Ve škola studovali 2 žáci ukrajinského původu, 1 vietnamské národnosti a 506 české národnosti. 3. Pracovníci školy Ke konci školního roku pracovalo ve škole 77 zaměstnanců z toho bylo 22 učitelů teoretického vyučování, 22 učitelů OV a autoškoly, 7 vychovatelů a 26 nepedagogických pracovníků Teoretické vyučování Pro zabezpečení výuky dle platných učebních osnov je v organizaci zaměstnáno celkem 22 učitelů, 2 pracovali jako externisté na zkrácený úvazek. 18 učitelů pracovalo na

7 plný úvazek. Ředitel školy měl v průběhu školního roku vyučovací povinnost 2 vyučovací hodiny a zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 6 hodin týdně. Zástupce ředitele současně vykonával funkci výchovného poradce. Lze konstatovat, že kolektiv učitelů zabezpečujících teoretické vyučování splňuje po stránce kvalifikace, odborné a pedagogické způsobilosti požadavky pro výuku v optimálních podmínkách. Většina pedagogických pracovníků buď studuje, nebo se připravuje na doplnění vzdělání jak odborného, tak pedagogického Praktické vyučování Výuka v praktickém vyučování je zabezpečována 16 učiteli OV, dvěma vrchními mistry, vedoucím autoškoly, 3 učiteli autoškoly a zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Všichni zaměstnanci úseku praktického vyučování splňují předepsané ÚSO vzdělání, kromě dvou. Dva učitelé odborné výchovy dokončili bakalářské studium na Universitě v Hradci Králové. Výuka autoškoly, která probíhá u všech vyučovaných oborů ve škole, je zabezpečována jedním vedoucím autoškoly, který zároveň vyučuje teoretický předmět Řízení motorových vozidel, a třemi učiteli jízd Domov mládeže Činnost domova mládeže zajišťovalo šest výchovných pracovníků na plný pracovní úvazek. Všichni splňují pro vykonávanou činnost předepsaný stupeň vzdělání nebo si jej doplňují. Dva vychovatelé dokončili tříleté studium speciální pedagogiky. Jedna vychovatelka dokončila VŠ se zaměřením na vychovatelství a etopedii.vedoucí domova mládeže v Holicích s kapacitou 95 lůžek a v Dolní Rovni s kapacitou 120 lůžek je Ing. Bc. Lukšíková. Pro zlepšení úrovně ubytování byly pokoje rozděleny na dvou, tří a čtyřlůžkové. Všechny pokoje byly připojeny na Internetovou síť.

8 3.4. Školní kuchyň Provoz školní kuchyně zajišťuje deset pracovnic ve dvousměnném provozu. Provoz v Holicích zajišťovala jedna vedoucí kuchyně a jedna vedoucí kuchařka. Došlo ke snížení počtu pracovníků v Dolní Rovni o dvě zaměstnankyně z důvodu nadbytečnosti, kde došlo ke snížení počtu strávníků na neekonomickou míru Správa školy Činnost ekonomicko provozního úseku zabezpečují dvě účetní s úplným středním odborným vzděláním, jeden pracovník zodpovídá za správu majetku, investice a autoprovoz, zabezpečuje zásobování a řídí údržbářské a opravárenské práce. Splňuje úplné střední odborné vzdělání. Údržba je zajišťována 3 údržbáři na plný úvazek. Správce počítačové sítě splňuje vzdělání VŠ. Ředitel školy splňuje vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, funkčního studia II a dokončil bakalářské studium na UK Praha obor Školský management asistentka ředitele splňuje úplné střední odborné vzdělání. Vedoucí technicko ekonomického úseku má ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru. Tuto pracovní pozici zabezpečuje Ing. Ivana Beranová Závěr Naplněnost organizace pracovníky je optimální. Pedagogická a odborná způsobilost pracovníků pro vykonávanou činnost je na velmi dobré úrovni. Další vzdělávání pracovníků jak pedagogických, tak i nepedagogických se realizuje průběžně formou školení. 4. Přijímací řízení Přijímací řízení na naši školu proběhlo v termínu stanoveném vyhláškou MŠMT. Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok bez nástavbového studia

9 ŠVP název oboru, kód DOPRAVNÍ PROSTĚDKY, M/01 AUTOMECHANIK údržba a opravy vozidel H/01 AUTOMECHANIK řidič/ka kamionové a autobusové dopravy H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ, H/01 KAROSÁŘ H/02 AUTOTRONIK, L/01 Počet Počet Odevzdalo přihlášených přijatých ZL CELKEM Kritériem pro výběr žáků bylo hodnocení žáka ze ZŠ a výsledků v soutěžích, jeho studijní výsledky na ZŠ a motivační pohovor se žákem. Pro letošní školní rok škola otevřela denní nástavbové studium Provozní technika L/51 kde bylo přihlášeno 53 žáků a přijato a odevzdalo zápisové lístky 30 žáků.

10 5. Vyhodnocení maturitních zkoušek a ZUZ Obor - kód Název Počet Prospěl Vyznam. Neprosp. Nepřip. 2345M/004 Silniční doprava L/001 Autotronik L/503 Dopravní provoz H/001 Automechanik H/01 Automechanik řidič kamionové a autobusové dopravy H/001 Autoelektrikář H/002 Klempíř-stroj. výroba Celkem Výsledky vzdělávání žáků 6.1 Úseku teoretického vyučování Komise všeobecně vzdělávacích předmětů Předmětová komise zahájila svoji činnost v měsíci září úvodní schůzkou. Předsedkyní se stala Mgr. Radka Dojčánová. V rámci komise byly vytvořena subkomise českého jazyka a literatury, jejíž vedoucí se stala Mgr. Denisa Vinzencová.Byl sestaven přehled učebnic literatury povinné i doporučené. Mgr. Slintáková ve škole končí , odchází pracovat do Gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové. Místo Mgr. Slintákové nastoupí od Mgr. Lupínková.- Třídní učitelé s učiteli jazykových předmětů vytvořili přehled žáků se specifickými vývojovými poruchami učení doloženými psychologickými vyšetřeními. Tento seznam je pro všechny vyučující k přečtení na sdíleném disku. Komise jazyků v počátku školního roku nabídla studentům možnost navštěvovat kroužky jazyků AJ,NJ. Žáci využili všech možností. Mezi studenty 4. ročníku byl velký zájem o konverzaci v AJ, kterou vedla Mgr. Šitinová. Výuka cizích jazyků byla také nabídnuta zaměstnancům školy. Zájem byl o výuku AJ, kterou vedla Mgr. Šitinová.

11 Všichni žáci 1.ročníků opět prošli vstupními testy z ČJ. Ukazuje se, že při vyhodnocení vstupních testů se rozcházela hodnocení mezi ZŠ a naší školou asi o jeden až dva stupňe my bychom hodnotili žáky horší známkou. Komise nepřipravovala přijímací zkoušky z ČJ pro žáky ze základních škol. Vedení školy rozhodlo, že se přijímací zkoušky do 1. ročníků nebudou dělat. Pro 4.ročník připravila Mgr. Slintáková témata pro písemnou maturitní zkoušku z ČJ, kterou žáci tříd 4.MA, 4.MB a 3.DS psali 12. dubna Mgr. Vinzencová se zúčastnila se žáky 1.MA a 1.MB přednášky s Thomasem Graumannem. Žáci 4.MA a 4.MB se zúčastnili divadelního představení v Klicperově divadle v Hradci Králové Dobře placená procházka a žáci 3.MA a 3.MB v tomtéž divadle viděli předpremiéru divadelního předsravení Nebezpečné známosti. Žáci tříd 4.MA a 4.MB viděli představení Gulliverovy cesty, které bylo realizováno v anglickém jazyce. Pro žáky angličtináře byla také určena exkurze s bývalým žákem naší školy Jaroslavem Krausem, který v současné době žije a pracuje na Aljašce. Pro vybraných 7 žáků němčinářů se v době uskutečnila odborná stáž v partnerské škole v Eggenburgu. Mgr. Maturová zorganizovala besedu pro žáky tříd 1.Ce, 2.Aa, 2.Bk, 3.Ce a 3.MA s JUDr. Helenou Siedlovou bývalou soudkyní Okresního soudu Ústí nad Orlicí. Třída 2.Aa se ještě zúčastnila odborné exkurze na jednání Okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Dále se podařilo Mgr. Maturové pozvat do naší školy RNDr. Jiřího Grygara, známého popularizátora astrofyziky. Jeho přednášky se zúčastnily třídy 1.MA a 2.Aa. Přednáška měla název Pohledy na nebe. Ing. Vaňková uspořádala v rámci předmětu ekonomika pro žáky 3.MA celodenní exkurzi do firmy LOG IN Pardubice, kde si žáci v praxi mohli ověřit své teoretické znalosti. Na závěr školního roku se žáci zúčastnili filmového představení Tři sezóny v pekle.

12 Žáci 4.MA, 4.MB a 3.DS se zúčastnili v rámci příprav na státní maturity Mikrosondy HELP V rámci testu byli testováni z předmětů český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, německý jazyk. Výsledky mikrosondy byly průměrné a odpovídaly známkám, které žáci měli na vysvědčení. Dále třídy 4.MA a 4.MB prošly Pilotáží Bohužel, výsledky z Pilotáže měly být známy do 10 dnů, ale do dnešní doby přišly pouze výsledky 4.MB z českého jazyka a literatury a dále přišly výsledky z německého jazyka. Takže stále nemáme výsledky 4.MA z českého jazyka a literatury a u obou tříd nemáme výsledky z anglického jazyka. Komise přírodovědných předmětů Komise přírodovědných předmětů, TV a VT uspořádala v měsíci lednu besedu o jaderné fyzice. Beseda byla určena pro žáky 2.a 3.ročníků. Přednášejícími byli Šárka Vondrová a ing. Martin Kropík z VAGENTURY J.L.M. Praha. Beseda měla u žáků velmi kladný ohlas. Mgr. Brustmanová a RNDr. Maršálková připravily pro žáky 1. ročníků vstupní testy z matematiky. Opětovně se ukázalo, že do 1. ročníků nastupují žáci s menšími vědomostmi, než bychom předpokládali. Učitelé matematiky uspořádali školní kolo matematické soutěže, ze které vždy 2 nejlepší žáci postoupili do regionální soutěže. 28. ročník regionální matematické soutěže se letos výjimečně konal v naší škole. Ostatní ročníky se konaly v Ústí nad Orlicí. 7 žáků školy se zúčastnilo matematické soutěže v Hradci Králové. V této soutěži se žádný žák neumístil na předním místě. Mgr. Krejčíkovi se podařilo získat grant z prostředků agentury Comenius na projekt Národní parky. Do projektu jsou zařazeny státy Rakousko, Finsko, Španělsko. V rámci tohoto projektu proběhly 2 mítinky v říjnu v Rakousku ve městě Matrei in Osttirol, na jaře v květnu ve Španělsku ve městě Burgos. CORNY. Ze sportovních aktivit jsme se jako škola zúčastnili Středoškolského poháru v atletice

13 V rámci Olympiády mládeže Pardubického regionu jsme se zúčastnili turnaje ve stolním tenisu, kde jsme se umístili na 6. místě, v plavání jsme se umístili na 3. místě, ve florbalu jsme skončili ve skupině 1. a postoupili jsme do finále, kde jsme skončili 4., ve volejbale jsme skončili 2. ve skupině, v basketbalu jsme skončili na 2. nepostupovém místě, v Hokejbalu proti drogám jsme skončili 4., ve střelbě jsme jako družstvo skončili 3. a Petr Jelen v jednotlivcích se také umístil na 3. místě, v nohejbalu jsme t opět skončili na 2. místě. Celkově jsme se jako škola v Olympiádě mládeže Pardubického regionu umístili na 5. místě. Tak jako každý rok, tak i letos Mgr. Krejčík uspořádal Adventní turnaj v basketbalu V termínech a Mgr.Krejčík uspořádal pro žáky 1.ročníků lyžařský výcvikový kurz.. Kurzy probíhaly v boudě U Lišky ve Velké Úpě v Krkonoších. Komise automobilů V měsíci březnu Ing. Burkovič zorganizoval pro zájemce zájezd na autosalon v Ženevě. Tak jako každý rok, tak i letos se žáci 2. ročníků třídy 2. MA a 2.MB zúčastnili Autosalonu Autotec v Brně. Ing. Hron a učitelé VT se podíleli na přípravě žáků třetích ročníků na soutěž Automechanik Junior. Do soutěže postoupil žák Marek Janda ze třídy 3.Aa, který vyhrál školní kolo. Ing. Hron spolu s Ing. Jelínkem uspořádali exkurze do DP Pardubice a KYB Pardubice. Exkurze byly určeny žákům 3.MB a 2.Aa. Ing. Koleta uspořádal pro třídu 3.MA exkurzi do Parama Pardubice. Ing. Koleta se stal patronem Tomáše Lesáka 4.MA, který se jako první žák naší školy zúčastnil okresního kola soutěže AMAVED. Tomáš Lesák z okresního kola postoupil i do kola krajského.

14 Komise obecně strojní Ing. Hadač vedl kroužek košíkové. Dále Ing. Hadač uspořádal exkurzi do kovárny KOMAP Dědov provozovna Chrudim a slévárny ČKD Dukla Kutná Hora provoz Chrudim. Ing. Sochová uskutečnila celodenní exkurzi do závodu Škoda Auto Kvasiny. Exkurze se zúčastnily třídy 1.Bk a 2.Bk. Maturity a závěrečné zkoušky Od 17. května 2010 probíhaly ústní maturitní zkoušky. Ústním zkouškám předcházela obhajoba maturitní práce, na kterou žáci měli téměř půl roku na vypracování. K maturitní zkoušce přistoupilo 25 žáků ze třídy 4.MA, 21 žáků ze třídy 4.MB, 17 žáků 3.DS. U ústních maturitních zkoušek 4 žáci ze třídy 4.MA, 3 žáci ze třídy 4.MB a 3 žáci ze 3.DS prospěli s vyznamenáním. 5 žáků neuspělo z jednoho předmětu a ti si jeden předmět přijdou zopakovat v měsíci září, 1 žák neuspěl ze 2 předmětů a ten může opravnou maturitní zkoušku vykonat v následujícím kalendářním roce. K ústním maturitním zkouškám nebyli z důvodu neprospěchu připuštěni 2 žáci ze třídy 4.MA a 4 žáci ze třídy 4.MB. Od 1. června 2010 probíhaly ZZ. ZZ u oborů automechanik a autoelektrikář zkoušky probíhaly podle jednotného zadání, u oboru klempíř strojírenská výroba probíhaly podle jednotného zadání částečně.. K závěrečným zkouškám přistoupilo 65 žáků. 22 žáků nebylo k učňovským zkouškám připuštěno, protože neměli ukončený 3. ročník.

15 U závěrečných učňovských zkoušek žáků prospěli s vyznamenáním žáci neuspěli z ústní části závěrečné zkoušky, žáků neuspělo u písemné části závěrečné zkoušky a žáci neuspěli současně u písemné a ústní části závěrečné zkoušky. Tuto část si přijdou zopakovat v měsíci září. Zbývajících žáků prospělo prostě. Environmentální výchova Koordinátorem environmentální výchovy je RNDr.Marcela Maršálková. Na počátku školního roku vypracovala dlouhodobý a krátkodobý plán své práce. V rámci environmentální výchovy byly uspořádány pro žáky 2. ročníků exkurze do KRNAPu a do Vrchlabí, třída 1.MA se svou třídní učitelkou Ing. Smitkovou absolvovala environmentální exkurzi do okolí Police nad Metují, Protidrogová prevence Protidrogovou preventistkou je jmenována ing.lubica Smitková.Svou práci opět zahájila vypracováním ročního plánu, který vychází z minimálního preventivního programu. Žáci všech prvních ročníků se první a druhý týden v měsíci září zúčastnili projektu Krok za krokem k dospělosti. Projekt byl realizován v rekreačním středisku Radost v Horním Jelení. Cílem projektu bylo usnadnit žákům přestup ze ZŠ na SŠ, boj se sociálně patologickými jevy, nabídnout žákům volnočasové aktivity. Pro žáky 3.ročníků učebních oborů a třídy 4.MA a 4.MB byla uspořádána beseda s referentkou z Úřadu práce Pardubice Než zaklepete u zaměstnavatele, která poučila žáky, jak se chovat při výběru zaměstnání.

16 V průběhu školního roku se ukázalo, že do 1. ročníků nastupuje řada žáků, kteří mají osobní zkušenosti s drogami, ba dokonce někteří jsou i distributory drog. Škola teprve během prvních měsíců školního roku zjistila informace o tom, kdo již byl souzen za distribuci drog. Vzhledem k tomu, že tito žáci tento přestupek opakovali, byli za porušení Školního řádu SŠA Holice vyloučeni. Většina těchto žáků byla ze třídy 1.Bk. Proto se v této třídě zahájila preventivní protidrogová akce ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí. Pracovníci z této poradny třikrát navštívili naši školu a pracovali se třídou 1.Bk. Dále byla pro třídy 1.Bk a 1.MB uskutečněna beseda s kpt. Mgr. Robertem Veletou vyšetřovatelem Správy kriminálního a policejního vyšetřování Pardubického kraje specialistou na problematiku drog a závislostí. Ostatní aktivity Na počátku školního roku se 4 žáci ze třídy 2.MA ( Petra Housková, Filip Schubert, Petra Kráčalová, Michal Foltýn ) podíleli na celostátní akci SVĚTLUŠKA, která byla zaměřena na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým postižením. Celkem bylo vybráno 9 069,- Kč. Tato částka byla o 4 000,- Kč vyšší než v předcházejícím roce. Garantem akce byla Ing. Marcela Sochová. Třídy 1.Aa, 1.Bk, 1.Ce, 2.Ce, 2.Aa a 2.Bk, se zúčastnily brigády na pomoc Automotoklubu v Holicích. Pracovaly na motokrosovém závodišti, které připravovaly na MS v motokrosu, které se uskutečnilo Všichni žáci 1. ročníků a žáci 4.MA prošli testováním a besedou týkající se kariérového poradenství. Testy a besedy vedl PaedDr. Jiří Knoll z PPP Pardubice. Učitelé se zúčastnili Dnů otevřených dveří , a Vzhledem k tomu, že se DOD zúčastnilo hodně rodičů a žáků ze ZŠ, vedení školy se rozhodlo pro uspořádání ještě jednoho DOD Učitelé se také spolupodíleli se na náboru žáků na burzách škol a zajížděli na schůzky rodičů žáků 9.tříd na ZŠ. Škola se přihlásila do maturitní generálky MAG 10. Bude se týkat současných tříd 3.MA, 3.MB, 2.DS.

17 Vzdělávání učitelů Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku pravidelně vzdělávali. JUDr. Karel Kašpar Právnický servis pro učitele Vzdělávání k Nové maturitě cizí jazyky, český jazyk a literatura, matematika. V těchto předmětech jsou učitelé vzděláváni jako hodnotitelé ústních a písemných zkoušek. Pedagogové, kteří neučí výše jmenované předměty, se vzdělávají jako zadavatelé a maturitní komisaři. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do projektu Podpora vzdělávání v učebních oborech automobilového průmyslu. V rámci tohoto projektu jsou inovovány ŠVP pro obory autotronik, silniční doprava, automechanik, automechanik řidič, autoelektrikář, karosář SŠA Holice je partnerem projektu Cesta od tradiční školy k učící se organizaci aneb měníme sebe, měníme školu. V rámci tohoto projektu se vzdělávají pedagogičtí pracovníci. V tomto školním roce se realizovala 2 školení Vybrané techniky primární a sekundární prevence, Metody a formy aktivního učení 6.2 Úsek praktického vyučování Vzdělávání učitelů odbor. výcviku / UOV/ V rámci zvyšování úrovně odborné a pedagogické způsobilosti absolvovali UOV řadu vzdělávacích aktivit. Průběžně se UOV Aleš Pištora a Pavel Čermák zúčastňuje odborných školení pod vedením firmy IHR Technika Kosmonosy a TROST AUTO SERVICE TECHNIK Česko spol. s r.o., které se provádí v našem školním zařízení. Stále častěji využíváme možnosti vzdělávání našich učitelů v rámci projektu IQ - Industri. Je pro nás stále bezplatné a kvalita těchto akcí se zvyšuje. Spolupráci s firmou Česmad využívají k získávání pravidelných informací formou dílčích školení Josef Šnajdr, Jiří Benda a Luboš Sháněl.

18 Šnajdr a Benda absolvovali školení k problematice Povinnosti v dopravě, které se uskutečnilo na půdě ministerstva dopravy za účasti předních odborníků i z řad dopravní policie. V rámci zvyšování kvalifikace se začaly realizovat akce v součinnosti s policií ČR a Šnajdr, Šedivka, Benda a Sháněl se již zúčastnili prvních kontrolních akcí přímo na silnicích. K velkému posunu v předávání zkušeností z oblasti dopravy došlo hlavně při konzultacích, hodnoceních a realizacích ŠPV, kdy nám přední odborníci z řad policie, Centra dopravního výzkumu v Brně a majitelé nebo odborníci z dopravních a servisních firem posuzovali a připomínkovali tyto materiály. Někteří učitelé z TV a PV se zúčastnili odborného semináře pro oblast dopravy, který byl určen pro řidiče a učitele a uskutečnil se v naší škole. Plně jsme těchto zkušeností využili při přípravě a realizaci prvních závěrečných zkoušek u řidičů nákladní a autobusové dopravy. Úspěšně absolvovalo tento nový zkrácený, nástavbový obor prvních devět žáků.. Možnosti vzdělávání v oblasti osobních automobilů využili učitelé Šponar, Čermák, Vašíček a Slezák a to přímo ve Škodě Mladá Boleslav nebo v automobilní škole v Ústí nad Orlicí. Pavel Čermák získal kvalifikaci k provádění měření emisí pro naftové motory. Pedagogické bakalářské studium úspěšně ukončili v letošní roce UOV Miloš Vašíček a Zbyněk Šponar. Exkurze, pracovní návštěvy, doprovodné akce a předváděcí akce UOV Slezák,Čermák zajišťovali pedagogický dozor při stáži třetích ročníků automechaniků a autotroniků v AutoŠkodě Mladá Boleslav. Vybraní UOV navštívili Autosalon v Brně za účelem získání přehledu o současné moderním vybavení vhodné pro naší školu. UOV společně se žáky všech oborů včetně maturantů navštívili v průběhu školního roku průmyslové podniky v Holicích a blízkém okolí. UOV Kaplan společně s maturanty navštívili podniky : Faifer Holice, BSH Holice, UOV Kratochvíl a Dobrkovský provedli exkurze v Karose ve V. Mýtě společně s učiteli teoretických předmětů a žáky školy. Chválíme velký zájem za dobrou reprezentaci školy v letošním roce

19 V prvním pololetí / 20.říjen/ jsme v rámci propagace a náboru nových žáků do naší školy pozvali na Den zručnosti přes čtyřicet žáků celkem z jedenácti základních škol z Pardubic, Vysokého Mýta, Chrudimi, Ohrazenic, Holic,Horní Jelení, Kostelec n/o, Dolní Rovně, kteří si v dílnách dokončili polotovar výrobku, který pro ně připravili p. Kratochvíl a Paulus se svými učni. Tato akce si získává na základních školách stále vetší oblibu, je velice pozitivně hodnocena na základních školách a chceme našich zkušeností využít i při podobných akcích, které připravujeme pro naše partnerské základní školy v rámci společného projektu. Stále úspěšněji se rozvíjí spolupráce s motokrosovým klubem a naši žáci se i letos podíleli na přípravě areálu pro mistrovství světa a následně potom na konečných úpravách po závodech. Až na malé výstřelky byla práce těchto kluků, a jsou to žáci především z prvních ročníků hodnocena velmi dobře.. Soutěže žáků V tomto školním jsme pokračovali ve zkvalitňování soutěží u všech učebních oborů pro žáky všech tří ročníků. Ve třetích ročnících jsou soutěže vždy s přívlastkem JUNIOR a jsou organizování podle podobných propozic jako závěrečné zkoušky. Vítězi školních kol podle oborů se stali u automechaniků. Marek Janda, kterému se sice nepodařilo obhájit loňské prvenství, ale i osmnácté místo je v celostátním kole úspěchem. u klempířů : Filip Bartoň u autoelektrikářů : Lukáš Nekvinda Přístup UOV k organizování těchto soutěží má stále stoupající tendenci. Soutěživost se opět ukázala jako jeden z hlavních motivačních faktorů u žáků a také v uplynulém školním roce vzrostl zájem u převážné většiny žáků. U soutěží je pozitivní přístupu a spolupráce učitelů odborných předmětů Ing. Burkoviče, Ing. Hrona a Ing. Kolety, Ing. Formánka, kteří se podílí na absolvování teoretické části těchto soutěží.

20 Servisní a prezentační den Uskutečnil se 7. října na náměstí v Holicích za účasti sociálních partnerů jako např., Iveco V.Mýto, Veterán klubu z Hradce Králové, Autotechnik JM Pardubice / Peugeot a Citroen/,, Automonti z Pardubic a dalších. Obohacením akce byla určitě velmi dobrá účast Besipu z Prahy, Bikové školky, České abilympijské asociace z Pardubic. Kromě moderní hasičské techniky zde byl k vidění i super moderní zájezdový autobus z Vysokého Mýta. Naše studentka Petra Housková nám kromě svého závodního vozu představila i celou řadu vavřínových věnců, pohárů a ocenění z úspěšných závodů. Velký zájem vzbudily trenažéry, které si mohli žáci vyzkoušet v praxi. I obsluha invalidního vozíku se ukázala také ne příliš jednoduchá. V průběhu dne byly poskytovány tradiční služby aktuální pro dané roční období doplněné o kontrolu geometrie vozidla a účinnosti brzd, kterých využilo přes padesát zákazníků. Dny otevřených dveří a burzy škol Úroveň co do zajištění a návštěvnosti vysoká. Úspěšnosti nehodnotím. Velice dobře hodnotím přístup většiny UOV k těmto, ale i k ostatním prezentačním a náborovým akcím a nebyl problém s jejich obsazením i v době svého osobního volna. Stáže žáků Průběžně se zúčastňují žáci pravidelných stáží. - Rakousko - Zvýšila se účast na individuálních stážích v autorizovaných servisech : Je to způsobeno také zapojením autotroniků do těchto stáží. - Tito žáci druhých a třetích ročníků absolvovali odborné praxe celkem ve více jak 40 - ti servisech, kde se vystřídalo postupně téměř 100 žáků. - Hromadnou, čtrnáctidenní stáž ve Škodě Mladá Boleslav absolvovalo 25 žáků z třetích ročníků automechaniků. Byli také v letošním roce velice dobře hodnoceni pracovníky Škodovky. O odborný dozor se v letošním roce staral František Slezák, Pavel Čermák a Ivo Kment.

21 - Elektrikáři již opět po roce v Praze v COPTH / výměnná stáž 7 žáků/ V letošním roce opět silně vzrostl zájem o naše žáky přímo ze strany výrobních podniků a je předpoklad dalšího rozšíření pracovních míst na stáže pro naše žáky. Tím se zvyšuje možnost uplatnění absolventů v konkrétních podnicích. Stáže v podnicích se pro třetí ročník automechaniků realizovaly způsobem pravidelného střídání v partnerských firmách. Zhotovení učebních pomůcek -Modely za pomoci nepájivých spojů v elektrolaboratoři UOV Čermák - Úprava vozidel u autotroniků /Fábia, Golf / UOV Pištora,Dobrkovský - Vytvořeny další soubory testů pro jednotlivé obory Kratochvíl +UOV - Pokračuje příprava vozidla Fábia pro Univerzitu Pardubice UOV Janda, Linhart - Jednotlivé řezy, čerpadla, převodovky, alternátoru UOV Kaplan - Modely náprav, pérování UOV Čermák Výroba pro potřeby školy Postupné opravy školních lavic a židlí Průběžné opravy a výměny šatních skříněk Úprava dílny pro opravy motocyklů. Úklid areálu v Dolní Rovni pro potřeby KÚ PK Servisní produktivní činnost : Celkem bylo provedeno pro zákazníky : ,- Kč : zakázek v hodnotě ,- Kč Postupné vybavení a úpravy dílen. Ultrazvuková čistička vstřikovačů a kontrola dávkování paliva. Obnovení ručního mechanického a elektrického nářadí. V průběhu prázdnin vyměníme super moderní geometrii s výukovým modulem. Mobilní zvedáky na dvě pracoviště. Souprava Multimáster pro klempíře.

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

za školní rok 2003/2004

za školní rok 2003/2004 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 dle 17 e) odst. 2,3 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Střední odborné učiliště,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz Střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 319/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 42 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Výroční zpráva o činnosti

Více