Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací"

Transkript

1 s Rozvaděče vn typu 8DJ10/8DJ20 do 25 kv, s plynovou izolací Rozvaděče vn PROVOZNÍ NÁVOD Objednací číslo: Opravené vydání: 07.1 Vydání:

2 Všeobecně Tento návod z důvodu přehlednosti neobsahuje veškeré podrobné informace o všech typech výrobků. Nezahrnuje také veškeré možné případy instalace nebo provozu. Podrobnosti o technickém provedení a vybavení (jako například technické parametry, sekundární výbava, zapojovací schémata apod.) jsou uvedeny v dokumentaci, dodávané k jednotlivým zakázkám. Rozvaděče v rámci technického pokroku podléhají neustálému technickému zdokonalování. Není-li na jednotlivých stranách tohoto návodu uvedeno jinak, jsou změny uvedených hodnot a vyobrazení vyhrazeny. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Další údaje a také informace o příslušenství a dalších typech rozvaděčů viz katalogy HA (8DJ10), HA (8DJ20) a HA 40.1 (Rozvaděče 8DJ a 8DH: Všeobecná část). Pokud si přejete další informace nebo vyskytnou-li se situace, které nejsou v tomto návodu dostatečně podrobně popsány, vyžádejte si potřebné informace prostřednictvím zodpovědného obchodního zastoupení společnosti Siemens. Dále upozorňujeme, že obsah tohoto návodu není součástí předchozí nebo stávající dohody, příslibu nebo právního vztahu a tyto nemůže měnit. Veškeré závazky společnosti Siemens vyplývají z příslušných smluvních ujednání, která také obsahují úplné a jedině platné dohody o záručních podmínkách. Takové smluvní záruční podmínky nejsou tímto návodem rozšířeny ani omezeny. 2 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

3 Obsah Bezpečnostní pokyny Signální pojmy a definice Správné použití Kvalifikovaný personál...5 Popis Vlastnosti Konstrukce rozvaděče Konstrukční prvky Třípolohový odpínač Lehký vypínač LST Pohony Pojistková nástavba Blokování Připojení kabelů Indikace provozní připravenosti Systém indikace napětí Indikace zkratu a zemního spojení Příslušenství Technické údaje Varianty provedení rozvaděčů (příklady): Rozměry a hmotnosti Elektrické parametry 8DJ10/8DJ Třípolohový odpínač Vypínač LST Normy a předpisy Výkonové štítky Volba vn pojistek Údržba/likvidace...40 Montáž Příprava k montáži Balení Üplnost dodávky a škody při transportu Dočasné uskladnění Vyložení a přesun do místa instalace Kontrola provozní připravenosti Montáž rozvaděče Nářadí/pomůcky Otvory v podlaze a kotevní body Možnosti odlehčení tlaku Uzemnění rozvaděče Montáž kabelových nosníků v rozvaděčích s nízkým podstavcem Elektrické připojovací práce Připojení vn kabelů Přípojení kabelů s násuvnými měřicími transformátory proudu Připojení pomocných obvodů Uvedení do provozu Závěrečné zkoušky po montáži Kontrola mechanické a elektrické funkčnosti Zaškolení pracovníků provozu Připojení napětí Obsluha Indikační a ovládací prvky Ovládání třípolohového odpínače Postup ovládání Ochranné vypnutí třípolohového odpínače s pružinovým střádačovým pohonem Ochranné vypnutí vypínače LST Kontrola beznapěťového stavu Výměna vn pojistek Zkoušení kabelů Zkoušení kabelů pomocí kabelových konektorů Plášťová zkouška kabelu Rejstřík Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

4 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny 1 Signální pojmy a definice NEBEZPEČÍ! ve smyslu tohoto návodu znamená, že při nedodržení příslušných bezpečnostních opatření může dojít ke zranění osob. Dodržujte bezpečnostní pokyny. POZOR! ve smyslu tohoto návodu znamená, že při nedodržení příslušných bezpečnostních opatření může dojít ke hmotným nebo ekologickým škodám. Dodržujte bezpečnostní pokyny. UPOZORNĚNÍ! ve smyslu tohoto návodu upozorňuje na možnost usnadnění práce, na zvláštnosti při provozu nebo na možné poruchové podmínky. Dodržujte pokyny. 2 Správné použití Rozvaděče odpovídají zákonům, předpisům a normám, platným v době dodání. Při použití v souladu s určením poskytují vysokou míru bezpečnosti, danou mj. systémem vzájemných manipulačních blokád a kovovým zapouzdřením částí pod napětím, chránícím před nebezpečným dotykem. NEBEZPEČÍ! Předpoklady bezporuchového a bezpečného provozu rozvaděče: Dodržení montážního a provozního návodu. Nasazení kvalifikovaného personálu. Odborná přeprava a skladování. Odborná montáž a uvedení do provozu. Svědomitá obsluha a údržba. Dodržování předpisů o umístění, provozu a bezpečnosti, platných v místě instalace. 4 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

5 Bezpečnostní pokyny 3 Kvalifikovaný personál Kvalifikovaný personál ve smyslu tohoto návodu znamená osoby, které jsou seznámeny s přepravou, montáží, uvedením do provozu, údržbou a provozem výrobku a mají potřebnou kvalifikaci, odpovídající jejich činnosti: Vzdělání a proškolení, případně oprávnění k zapínání a vypínání, uzemňování a značení elektrických obvodů a přístrojů/systémů podle standardů bezpečnostní techniky. Poučení o předpisech pro prevenci nehod a o používání přiměřeného bezpečnostního vybavení. Školení o poskytování první pomoci a chování při možných nehodách. Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

6 Popis Popis 4 Vlastnosti Oblasti použití Technické provedení Rozvaděče 8DJ10/8DJ20 jsou určeny k rozvodu energie v distribučních stanicích, i v prostředí se ztíženými podmínkami, jako je například: oblast průmyslu vlhké, písčité nebo prašné prostředí jednoduché venkovní stanice Továrně vyrobený, typově odzkoušený, kovově zapouzdřený rozvaděč pro vnitřní instalaci Provedení s až 6 odbočkami Svařovaná nádoba rozvaděče (plynový oddíl) bez těsnicích prvků, z nerezové oceli, s přivařenými průchodkami pro elektrické přípoje a mechanické ovládání. Izolační plyn SF 6 Bezúdržbový Nezávislý na klimatických podmínkách Třípolohový odpínač s funkcemi odínače a uzemnovače se zkratovou zapínací schopností Vypínač pro jmenovité napětí od 7,2 do 25 kv (v rozvaděčích typu 8DJ20) Připojení vn kabelů na průchodky s vnějším kónusem Pojistková nástavba se snadno měnitelnými výsuvnými vn pojistkami Rozsáhlá doplňková výbava a příslušenství Jednoduchá montáž bez prací s plynem Ekologická výroba a likvidace 6 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

7 Popis Bezpečnost osob Bezpečnost provozu a provozní dostupnost Hospodárnost Hermeticky uzavřené primární zapouzdření, bezpečné proti dotyku Pojistky a kabelové koncovky jsou zpřístupněny jen při uzemněných odbočkách Provozní manipulace jsou umožněny jen po uzavření krytů Systém vzájemného mechanického blokování Kapacitní systém indikace napětí pro kontrolu beznapěťového stavu Hermeticky uzavřené primární zapouzdření, nezávislé na okolních vlivech, jako nečistota, vlhkost, malá zvířata Svařená nádoba rozvaděče, plynotěsná po dobu životnosti Pohony spínacích přístrojů přístupné zvnějšku Dokonalá ochrana blokováním proti chybné manipulaci Extrémně nízké náklady po dobu životnosti (life-cycle costs) a vysoká provozní dostupnost díky: Bezúdržbové koncepci Nezávislosti na klimatických podmínkách Minimálním nárokům na prostor Dlouhé životnosti Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

8 Popis 5 Konstrukce rozvaděče Obr. 1: 8DJ10: zapojení 10 (2 kabelové/1 transformátorová odbočka) a Kryt pojistkové nástavby l Blokáda krytu kabelového prostoru s Pojistka v pojistkové nástavbě ; Nádoba rozvaděče (plynový oddíl) s izolačním plynem a spínacími přístroji d Připojení transformátorového kabelu A Připojení přívodních kabelů f Blokáda krytu pojistkové nástavby S Kabelový nosník g Uzamykatelná závora (volitelně) D Kryt kabelového prostoru h F Zdířky systému kapacitní indikace napětí Slepé schéma zapojení s ukazateli polohy spínačů j Pohon třípolohového odpínače G Indikátor provozní připravenosti k Spínací otvor pohonu třípolohového spínače 8 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

9 Popis Obr. 2: 8DJ20: zapojení 10 (2 kabelové/1 transformátorová odbočka) a Kryt pojistkové nástavby l Nádoba rozvaděče (plynový oddíl) s izolačním plynem a spínacími přístroji s Pojistka v pojistkové nástavbě ; Připojení transformátorového kabelu d Blokáda krytu pojistkové nástavby A Kabelový nosník f Uzamykatelná závora (volitelně) S Kryt kabelového prostoru g h Slepé schéma zapojení s ukazateli polohy spínačů Pohon třípolohového odpínače/lehkého vypínače LST D F Připojení přívodních kabelů Zdířky systému kapacitní indikace napětí j Spínací otvor pohonu třípolohového spínače G Indikátor provozní připravenosti k Blokáda krytu kabelového prostoru Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

10 Popis 6 Konstrukční prvky 6.1 Třípolohový odpínač Vlastnosti Princip činnosti Je proveden jako vícekomorový spínač s funkcemi odpojovače a uzemňovače se zkratovou zapínací schopností, se spínacími polohami ZAP VYP UZEMNĚNO Je ovládán přes pružnou průchodku (kovový vlnovec), plynotěsně navařenou na čelní stěně nádoby rozvaděče Ve spínací komoře s pevnými kontakty se otáčí spínací hřídel s pohyblivými kontakty. Kompresní lopatky, které se otáčejí spolu s hřídelí, rozdělují každou spínací komoru na dvě dílčí komory, které se otáčením mění. Spínacím pohybem kompresních lopatek vzniká rozdíl tlaku mezi těmito dílčími komorami, izolační plyn proudí zhášecí tryskou, ofukuje vypínací oblouk a rychle jej hasí. Blokování není nutné neboť danou konstrukcí nelze současně dosáhnout polohy ZAP i ZEM. Obr. 3: Rozložený třípolohový odpínač Obr. 4: Příklad vestavby do 8DJ20 a Pevný kontakt a Pojistková komora f Připojení přívodního kabelu s Spínací komora s Přípojnice g d Spínací hřídel s kompresními lopatkami a tryskami d Třípolohový odpínač Nádoba rozvaděče (plynový oddíl) se zařízením na odlehčení tlaku Spínací polohy třípolohového odpínače Poloha ZAP Poloha VYP Poloha ZEM a k přípojnici s ke kabelu 10 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

11 Popis 6.2 Lehký vypínač LST Vlastnosti Princip činnosti Lehky výpínač LST je proveden jako výkonový vypínač s funkcemi odpojovače a uzemňovače se zkratovou zapínací schopností, se spínacími polohami ZAP VYP UZEMNĚNO Je ovládán přes pružnou průchodku (kovový vlnovec), plynotěsně navařenou na čelní stěně nádoby rozvaděče V neprodyšně svařené nádobě z ušlechtilé oceli bez těsnicích prvků spíná třípolohový vypínač jmenovité proudy do 630 A a zkratové proudy do 20 ka, které jsou bezpečně vypínány na principu rotujícího oblouku. Lehký vypínač LST lze použít například pro jištění tansformátorů o výkonu nad 630 kva nebo v předávacích, případně spínacích stanicích sekundárních rozvodných sítí. Spínací polohy lehkého vypínače LST Poloha ZAP Poloha VYP Poloha UZEMNĚNO Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

12 Popis 6.3 Pohony Třípolohový odpínač i lehký vypínač LST se ovládá z čelní strany rozvaděče: Pohon násuvnou pákou (standard pro 8DJ10/20) Pružinový pohon v kabelových odbočkách s polohami - třípolohový odpínač pružinou ZAP a pružinou VYP. Pružinový střádačový pohon v transformátorových odbočkách s polohami - třípolohový odpínač pružinou ZAP a pružinou VYP - s doplňkovým střádačem pro funkci střádačem VYP pro vypnutí pojistkou (narážecím kolíkem vn pojistky) nebo vypínací spouští Pružinový střádačový pohon pro odbočky s lehkými vypínači (LST) v rozvaděčích 8DJ20 - lehký vypínač LST pružinou ZAP a pružinou VYP - s doplňkovým střádačem pro funkci střádačem VYP pro vypnutí ochranou (ochranným relé) nebo vypínací spouští Pohon otočou pákou Volitelné provedení standardních rozvaděčů typu 8DJ20 (bez vypínače LST): Blokování Blokování zapnutí kabelových odboček Ovládání společnou pákou s kloubem (opačný spínací pochod vyžaduje vyjmutí, otočení a zpětné nasazení ovládací páky). 12 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

13 Popis Volitelná výbava Motorový pohon pro spínací funkci ZEM a VYP : Ovládání: - Dálkově (standardně, s ovládácími obvody vyvedenými na svorkovnici) - Místně, otočným spínačem (volitelně) - Ručně, běžnou ovládací pákou do polohy ZEM a nouzové ovládání Vypínací spoušť - Pružinové střádačové pohony mohou být vybaveny vypínací spouští. Její magnetickou cívkou je lze třípolohový odpínač dálkově elektricky vypnout, např. při nadměrném oteplení transformátoru. - Pružinové/střádačové pohony lehkého vypínače jsou vybaveny vypínací spouští nebo spouští napájenou proudovým transformátorem. Pomocný spínač Každý pohon třípolohového odpínače nebo nebo vypínače LST může být na přání dodán s pomocným spínačem pro dálkové hlášení spínací polohy: - Odpínač ZAP a VYP: 1Z + 2V - Uzemňovač ZAP a VYP: 1Z + 1V Zapojení - Pomocné spínače, motorové pohony nebo vypínací spouště jsou vyvedeny na svorkovnici. Tato je umístěna vedle pohonu příslušné odbočky. Pomocné a ovládací vodiče jsou vedeny po straně, případně zezadu (je-li k dispozici doplňkový nn prostor) a jsou zapojeny do příslušné svorkovnice na jednotce pohonu. a Svorkovnice s Vybavovací mechanika pojistek s pomocným spínačem d Pružinový střádačový pohon f Vypínací spoušť g Pomocný spínač h Spínač ZAP/VYP motorového pohonu j Přepínač ovládání motorového pohonu místně/dálkově k Pružinový pohon ovládaný násuvnou pákou a motorem Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

14 Popis 6.4 Pojistková nástavba Vlastnosti Výkonové vn pojistky podle DIN (hlavní rozměry) s narážecím kolíkem středního provedení podle IEC jako zkratová ochrana transformátorů, - se selektivitou k nadřazeným a napájeným zařízením, - jednopólově izolované Pojistky v kombinaci s třípolohovým odpínačem splňují požadavky IEC Princip vypnutí hlavního spínače zapůsobením tepelného narážecího kolíku při použití odpovídající pojistky Nezávislost klimatických podmínkách, s pouzdry z licí pryskyřice, bez nutnosti údržby Pojistková nástavba umístěna nad nádobou rozvaděče Spojení pojistkové nástavby s třípolohovým odpínačem je provedeno pomocí přivařených průchodek a přípojnic Výměna pojistky je umožněna jen při uzemněné odbočce Volitelně: pomocný spínač pro dálkovou signalizací Vypnuto pojistkou s 1 spínacím kontaktem Obr. 5: Nasazení vn pojistky 14 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

15 Popis Obr. 6: Pojistková nástavba a Uzávěr s těsněním s Mechanický převod k vypnutí odpínače nárazem vybavovacího kolíku vn pojistky d Vypínací čep střádačového pohonu f Pojistková komora g Pojistka vn h Držák pojistky j Průchodka Princip činnosti Pokud zapůsobí vn pojistka, dojde k vypnutí odpínače pomocí vybavovacího mechanismu v uzávěru pojistkové komory. Tepelná ochrana chrání pojistkovou komoru v případě selhání vypnutí vn odpínače pojistkou, například při nadproudu pod hodnotou I min, pokud byla pojistka chybně vložena. Teplota vzduchu, prudce zvýšená přetíženou pojistkou a tím i přetlak v pojistkové komoře zapůsobí na membránu v uzávěru pojistkové komory, která uvede do chodu spouštěcí mechanismus a vypne odpínač. Tím je primární proud vypnut ještě před vznikem nevratného poškození pojistkové komory. Tepelná ochrana působí nezávisle na typu a konstrukci použité pojistky. Stejně jako samotná pojistka, je i tato ochrana bezúdržbová a nezávislá na vnějších klimatických vlivech. Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

16 Popis Princip působení pojistky Pojistka v provozním stavu Standardní zapůsobení pojistky vybavením narážecího kolíku Zapůsobení pojistky přetlakem horkého vzduchu při poruchovém proudu Imin po nesprávném nasazením pojistky Uvedené výkonové pojistky navíc uvolňují narážecí kolík nezávisle na teplotě a vypínají třípolohový zátěžový odpojovač již v oblasti přetížení pojistek. Tím lze zabránit nežádoucímu oteplení pojistkové komory. Výměna vn pojistek Transformátorovou odbočku odpojte a uzemněte. Poté ručně vyměňte vn pojistky a Indikace ZAP, ručně nebo motorem s Indikace VYP d Indikace Vypnuto pojistkou nebo Vypnuto spouští pomocí střádače. K natažení pružiny střádače je nutno pohon nejprve přepnout do polohy VYP. Poté lze třípolohovým odpínačem uzemnit a případně vyměnit vn pojistky. 16 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

17 Popis 6.5 Blokování Spínací otvory třípolohového odpínače nebo vypínače LST zabraňují přímému přepnutí z polohy ZAP do polohy ZEM a naopak. Po dosažení polohy VYP je nutno ovládací páku přemístit do vedlejšího otvoru. Kryt prostoru vn pojistek lze sejmout jen tehdy, je-li transformátorová odbočka uzemněna a ovládací páka vyjmuta. Třípolohový odpínač lze přepnout z polohy ZEM do polohy ZAP jen tehdy, je-li kryt prostoru uzavřen a zajištěn. Kryt kabelového prostoru lze sejmout jen tehdy, je-li příslušná odbočka uzemněna. Zábranou proti zapnutí (volitelná výbava) nelze třípolohový odpínač/vypínač LST při sejmutém krytu kabelového prostoru uvést do polohy ZAP. Závoru spínacího otvoru (volitelně) lze ve všech polohách zajistit visacím zámkem. Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

18 Popis Visací zámek vlevo uprostřed vpravo Polohy závory vpravo nebo uprostřed uprostřed vlevo nebo uprostřed možné spínací manipulace je umožněno jen přepínání UZEMNĚNO a ODZEMNĚNO není umožněna žádná spínací manipulace je umožněno jen přepínání odpínače/lehkého vypínače ZAP a VYP 18 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

19 Popis 6.6 Připojení kabelů Připojení kabelů v kabelových odbočkách a v odbočkách s vypínači Vlastnosti Průchodky se šroubovým kontaktem (M16) jako typ připojení C podle EN Pro jmenovité provozní proudy 400/630 A (250 A pro odbočky s vypínači) Vývod kabelů směrem dolů, připojení kabelů zepředu Pro plastové kabely s průřezy do 300 mm 2 (standard) Pro kabelové T-konektory nebo úhlové konektory Pro olejové kabely s adaptéry Pro konvenční kabelové koncovky s úhlovým adaptérem AKE 20/630 (výrobek Siemens) a Fáze L1: úhlový kabelový konektor, výrobek Euromold, typ K400LB s Fáze L2: kabelový T-konektor, výrobek Euromold, typ K400 TB d Fáze L3: úhlový adaptér, výrobek Siemens, typ AKE 20/630 Obr. 7: Připojení přívodního (např. smyčkového) kabelu Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

20 Popis Volitelná výbava Příprava pro připojení svodičů přepětí Kabelové příchytky Paralelní kabelový přívod (se zvětšeným krytem kabelového prostoru) Připojení transformátorové odbočky Vlastnosti Průchodky s násuvným kontaktem s připojením typu A podle EN Pro jmenovité provozní proudy 200 A Směr vyvedení kabelů podle typu rozvaděče a zadání v objednávce Pro plastové kabely s průřezy do 120 mm 2 (standard) Pro úhlové nebo přímé kabelové konektoy s násuvným kontaktem Obr. 8: 8DJ10 s vyvedením transformátorových kabelů směrem dozadu (konektory Euromold, typ K158LR) Tabulka pro výběr připojovacích kabelových konektorů Výrobce Euromold Typ konektoru pro kabelovou nebo vypínačovou odbočku (K) 400 TB (S) (K) 400 LB Typ konektoru pro transformátorovou odbočku (K) 158 LR (K) 151 SR AGT (L)10(20) AGW (L) 10 (20); AGG (L) 10 (20) nkt cables AV 20 EASW 10/250 EAVI 20 EASW 20/250 Südkabel (ABB) SEH DT 13 (23) SEHDG 11.1 (21.1) SEHDT 13.1 (23.1) SEHDW 11.1 (21.1) Prysmian Kabel (Pirelli) FMCTs(m)-400 FMCE(m)-250 Siemens AKE 20/630 - Tyco-Electronic/Raychem RICS RSES; RSSS Cooper DT 400 P DE 250; DS 250 Další typy konektorů po dohodě 20 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

21 Popis 6.7 Indikace provozní připravenosti Rozvaděče jsou plněny izolačním plynem s provozním přetlakem. Indikátor provozní připravenosti na čelní straně rozvaděče informuje zeleným/červeným polem, zda je hustota plynu v pořádku. Obr. 9: Indikátor provozní připravenosti Vlastnosti Snadný odečet stavu Nezávislost na kolísání vnější teploty a tlaku Reaguje jen na změny hustoty plynu Volitelně: pomocný spínač 1Z+1V pro dálkovou signalizaci Princip činnosti Princip kontroly hustoty plynu s indikací provozní připravenosti a s d f Měřicí vlnovec v nádobě s plynem z ušlechtilé oceli Magnetická vazba Červené pole: nepřipraveno k provozu Zelené pole: připraveno k provozu Ke kontrole provozní připravenosti slouží plynotěsný měřicí vlnovec, umístěný uvnitř nádoby rozvaděče. Vazební magnet, připevněný na spodním konci vlnovce, přenáší polohu přes nemagnetickou nádobu rozvaděče na kotvu ukazatele vně nádoby. Kotva pohybuje indikátorem provozní připravenosti. Plyn v měřicím vlnovci má stejnou teplotu jako plyn v rozvaděči. Stejnou změnou tlaku v obou objemech je kompenzován vliv teploty. Indikovány jsou tedy pouze změny hustoty plynu při úbytku plynu, které mají rozhodující význam pro izolační schopnost a nikoliv změny přetlaku plynu způsobené změnami teploty a kolísáním vnějšího tlaku. Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

22 Popis 6.8 Systém indikace napětí Pro zjištění stavu napětí podle IEC /VDE : Systémem HR (standard) Systémem LRM (volitelně) Integrovaným systémem indikace napětí CAPDIS-S1+/S2+ (volitelně) a Vestavěný CAPDIS-Sx+ s Zasunutý indikátor HR/LRM Obr. 10: Vestavěný systém indikace napětí na principu kapacitního napěťového děliče -C1: Kapacita integrovaná v průchodce -C2: Kapacita připojovacích vodičů a indikátoru napětí proti zemi U LE =U N / 3 při jmenovitém provozu ve střídavé síti U 2 =U A = napětí na kapacitním rozhraní rozvaděče nebo na indikátoru napětí Vlastnosti systému HR/LRM a Krytka měřicích zdířek s Zemnicí zdířka d Kapacitní měřicí zdířka fáze L2 f Indikátor napětí typ HR, výrobek Horstmann g Dokumentace k opakovaným zkouškám podmínek rozhraní Kapacitní indikátor napětí systému - HR (standardně) nebo - LRM (volitelně) Kontrola beznapěťového stavu jednotlivých fází po zasunutí do příslušných zdířek Při přítomnosti vn na odbočce indikátor bliká Vhodný pro trvalou provozní indikaci Bezpečný na dotyk Měřicí systém a indikátory napětí lze přezkušovat 22 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

23 Popis Vlastnosti systému CAPDIS S1+/S2+ Bezúdržbový S průběžnou zkušební indikací (plný blesk) Bez pomocného napájení Volitelně: CAPDIS S2+ s dálkovým hlášením stavu (s pomocným napájením) S měřicími zdířkami (systém LRM) pro kontrolu sledu fází Obr. 11: CAPDIS S2+: Kryt zdířek uzavřen Obr. 12: CAPDIS-S2+: Kryt zdířek otevřen a Displej g Měřicí zdířka L2 s Tlačítko Test displeje h Měřicí zdířka L3 d Kryt j Zemnicí zdířka f Měřicí zdířka L1 k Stručný návod Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

24 Popis Indikátor CAPDIS S1+/S2+ CAPDIS-S1+ CAPDIS-S2+ L1 L2 L3 L1 L2 L3 Provozní napětí není k dispozici (CAPDIS-S2+) Provozní napětí je k dispozici Provozní napětí není k dispozici Pomocné napájení není k dispozici (CAPDIS-S2+) Zemní spojení nebo výpadek fáze L1, Provozní napětí na L2 a L3 Napětí (ne provozní napětí) je k dispozici Indikace: Test funkčnosti přístroje úspěšně proveden Indikace: CHYBA např. při výpadku pomocného napětí (CAPDIS-S2+) 24 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

25 Popis 6.9 Indikace zkratu a zemního spojení Každá kabelová odbočka může být volitelně osazena 3 pólovým indikátorem zkratu nebo zemního spojení. Vlastnosti Indikátor na čelním ovládacím panelu Továrně vestavěný včetně snímačů na kabelových průchodkách Náběhové hodnoty zkratového proudu: viz tabulka níže Optická signalizace při překročení nastavené náběhové hodnoty Volitelně: Elektrická dálková signalizace mžikovým kontaktem (ze svorek na zadní straně přístroje). Volba indikátorů zkratu a zemního spojení Výrobek Horstmann 1) Obr. 13: Indikátor Alpha E Typ indikátoru Návrat/Reset Zkratový proud 2) [A] Proud zemního spojení 3) [A] ALPHA M ručně 400, 600, 800, 1000 ALPHA E ručně / samočinně po 2 nebo 4 hod. 400, 600, 800, 1000 GAMMA 4.0 3) ALPHA automatic ručně / po obnovení provozu sítě/po 2 nebo 4 hod. ručně (tlačítkem), dálkově (pomocným napětím), samočinně po 3 hod. 400, 600, 800, 1000 změna proudu DI= A (v závislosti na zatěžovacím proudu) při t=20 ms Indikátor zkratu / zemního spojení EKA-3 3) po obnovení provozu sítě , 80, 160 DELTA M ručně 400, 600, 800, DELTA E ručně, samočinně po 2 nebo 4 hod. 400, 600, 800, Indikátor zemního spojení EKA-3/1 3) po obnovení provozu sítě 40, 80, 160 1) Další typy a jiné výrobky po dohodě. 2) Standardní hodnoty. Jiné hodnoty po dohodě. 3) Je vyžadováno vnější pomocné napájení 240 V AC. Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

26 Popis 6.10 Příslušenství Standardní příslušenství Další příslušenství Ovládací páka třípolohového spínače V souladu se zakázkovou dokumentací/objednávkou (volitelně): Pojistky Kabelové konektory/adaptéry Svodiče přepětí Zkušební pojistky k mechanické simulaci zapůsobení narážecího kolíku vn pojistky v transformátorové odbočce Obr. 14: Zkušební pojistka s prodlužovací trubicí Indikátory napětí HR/LRM Zkušební přístroje ke kontrole kapacitního rozhraní a indikátorů napětí (např. výrobek Horstmann). Měřicí přístroje ke kontrole sledu fází (např. výrobek Pfisterer EPV) 26 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

27 Popis 7 Technické údaje 7.1 Varianty provedení rozvaděčů (příklady): Rozměry a hmotnosti 8DJ10: Zapojení 10 (2 RK + 1 TR) 8DJ10: Zapojení 71 (3 RK + 1 TR) 8DJ10: Zapojení 62 (4 RK + 2 TR) 8DJ20: Zapojení 01 (1 TR) 8DJ20: Zapojení 20 (1 RK + 1 TR) 8DJ20: Zapojení 10 LST (2 RK + 1 LST) 8DJ20: Zapojení 81 (2 RK+2 TR) 8DJ20: Zapojení 82 (3 RK + 2 TR) Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

28 Popis 8DJ10: Řez A-A 8DJ20: Řez B-B 8DJ20: Řez C-C * Rozměr závisí na volbě konstrukční výšky rozvaděče 1360 nebo 1650 mm ** Rozměr závisí na konstrukční výšky rozvaděče 1200 nebo 1400 mm *** Rozměr závisí na velikosti průchodky 28 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

29 Popis Celkový přehled: Rozměry a hmotnosti Zapojení Rozměry rozvaděče [mm] Balení pro SRN [mm] Balení pro export [mm] Typ rozvaděče (Funkce) šířka výška hloubka šířka cca. 8DJ10 výška cca. hloubka cca. hmotnost [kg] šířka cca výška cca hloubka cca hmotnost [kg] 10 (2RK+1TR) / / / / (3RK+1TR) / / / / (4RK+2TR) / / / /760 8DJ20 01 (1TR) /1400/ /1600/ /180/ /250/ (1RK) /1400/ /1600/ /230/ /290/ (2RK+1TR) /1400/ /1600/ /400/ /470/ (2RK+1LST) /1400/ /1600/ /420/ /500/ (2RK) /1400/ /1600/ /230/ /290/ (1RK+1TR) /1400/ /1600/ /280/ /340/ (1RK+1LST) /1400/ /1600/ /350/ /390/ (K(E)+1TR) /1400/ /1600/ /280/ /340/ (K(E)+1LST) /1400/ /1600/ /350/ /390/ (3RK) /1400/ /1600/ /330/ /400/ (4RK) /1400/ /1600/ /420/ /500/ (3RK+1TR) /1400/ /1600/ /480/ /560/ (3RK+1LST) /1400/ /1600/ /490/ /610/ (4RK+1TR) /1400/ /1600/ /560/ /670/ (2RK+2TR) /1400/ /1600/ /540/ /640/ (3RK+2TR) /1400/ /1600/ /620/ /730/ (5RK) /1400/ /1600/ /500/ /610/670 RK = kabelová odbočka TR = transformátorová odbočka K(E) = připojovací odbočka s uzemňovačem se zkratovou zapínací schopností LST = odbočka s vypínačem Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

30 Popis 7.2 Elektrické parametry 8DJ10/8DJ20 Elektrické parametry Technické parametry dodaného rozvaděče zjistíte na výkonovém štítku. Jmenovitá hodnota: Napětí Ur kv 7, ,5 25 Izolační hladina Krátkodobé střídavé napětí Výdržné napětí při atmosférickém impulsu. Ud kv 20 28/42* Up kv 60 75/95* Kmitočet fr kv 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 Proud Krátkodobý proud Dynamický proud Kabelová odbočka Transformátorová odbočka Rozvaděč s tk = 1 s Rozvaděč s tk = 3 s Transformátorová odbočka Ir A 400/ / / / /630 Ir ** Ik Ik Ip ID *** A do ka do ka do ka do ka * izolační hladina 42 kv/95 kv podle některých národních požadavků ** závisí na použitém typu vn pojistky *** nejvyšší průrazný proud pojistky Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

31 Popis 7.3 Třípolohový odpínač Spínací schopnosti víceúčelového odpínače (třída E3) podle IEC Zkušební spínací sled 1 Zkušební spínací sled 2a Zkušební spínací sled 3 Zkušební spínací sled 4a Zkušební spínací sled 4b Zkušební spínací sled 5 Zkušební spínací sled 6a Zkušební spínací sled 6b Jmenovitý vypínací proud Jmenovitý vypínací proud Jmenovitý vypínací proud kabelové smyčky Jmenovitý vypínací proud transformátoru Jmenovitý vypínací proud kabelu Jmenovitý vypínací proud kabelu Jmenovitý vypínací proud venkovního vedení Jmenovitý zkratový zapínací proud Jmenovitý vypínací proud zemního spojení Jmenovitý vypínací proud kabelu a venkovního vedení při zemním spojení Vypínací proud kabelu při zemním spojení se superponovaným zatěžovacím proudem Spínací schopnost podle IEC , , sepnutí I1 A sepnutí I1 A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 20 sepnutí I2a A sepnutí I3 A sepnutí I4a A sepnutí (0,2...0,4)I4a A sepnutí I4b A sepnutí Ima až ka sepnutí I6a A sepnutí I6b A sepnutí I1+I6b A Jmenovitý přebírací proud I4 A Uzemňovač se zkratovou zapínací schopností podle IEC Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima do ka Ovládací napětí motorovýché pohonů: DC 24, 48, 60, 110, 220 V AC 50/60 Hz, 110 a 230 V Pomocné a ovládací napětí Ud: 24 až 220 V DC nebo 110 až 230 V AC (50/60 Hz) Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING Strana: 1/7 Charakteristika Rozváděče typu SafeRing jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plněné plynem SF 6 izolované VN rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Rozváděč je odzkoušen na

Více

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděče vn D - 0 D - 0 s odpínači H a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí a kv jmenovitý proud 0 A Všeobecně Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče vn typu D a D jsou určeny pro univerzální použití,

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE Strana: 1/8 Charakteristika: Rozváděče typu GAE jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plně plynem SF 6 izolované VN modulární rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Izolační medium primárních

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka Příloha 3 Technické parametry uváděné uchazečem Část A Kovově kryté rozvaděče VN Parametr Požadavek zadavatele Nabídka Země původu (umístění výrobního závodu) Označení typové řady kompaktních rozvaděčů

Více

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A Rozvaděč vn typ W 2 jmenovité napětí 2 kv jmenovitý proud 60 a 20 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřený vzduchem izolovaný vn rozvaděč typu W 2 je sestaven z oddělených typově přezkoušených polí s jedním

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě rozvaděčů vn F 24 (F 600) s odpínači H 27 jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A

Návod k montáži, obsluze a údržbě rozvaděčů vn F 24 (F 600) s odpínači H 27 jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A Návod k montáži, obsluze a údržbě rozvaděčů vn F 24 (F 600) s odpínači H 27 jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecné informace Vzduchem izolované rozvaděče typ F 24 (F 600) jsou sestaveny

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX Strana: 1/5 Charakteristika: Rozváděče typu FBX jsou typově odzkoušené, kompaktní, kovově zapouzdřené, skříňové rozváděče VN s izolací SF 6. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Všechny části rozváděče

Více

Vzduchové jističe ARION WL

Vzduchové jističe ARION WL Vzduchové jističe ARION WL WWW.OEZ.COM Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace OBSAH Technické informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE A ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION WL...5 PŘEHLED PROVEDENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ...6

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Odpínače DRIBO Flc GB S jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem.

Více

Výhradní distributor pro Českou republiku\: ELIVA, s.r.o. Kostelní Jirkov

Výhradní distributor pro Českou republiku\: ELIVA, s.r.o. Kostelní Jirkov NÁVOD NA OBSLUHU Výhradní distributor pro Českou republiku\: ELIVA, s.r.o. Kostelní 75 431 11 Jirkov info@eliva.cz ZAPOUZDŘENÝ MODULARNI ROZVADEC VN S IZOLACI SF6 EKOS model RM 36. Tento rozváděč je určen

Více

Kovově kryté rozvaděče VN

Kovově kryté rozvaděče VN Příloha 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Kovově kryté rozvaděče VN Zpracovatel: Jan Vrzal, E.ON Česká republika, s.r.o. /981-3233 Platnost od: Revize: Technický list 1. POPIS PŘEDMĚTU Specifikace

Více

Vnitřní vakuové vypínače DRIESCHER. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25, 36 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 až 2500 A

Vnitřní vakuové vypínače DRIESCHER. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25, 36 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 až 2500 A Vnitřní vakuové vypínače DRIESCHER trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25, 36 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 až 2500 A Trojpólový vypínač vnitřního provedení je určen pro jmenovitá napětí od 12 kv

Více

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Popisované venkovní spínací přístroje Driescher jsou konstruovány

Více

Řešení rozváděčů VN společnosti Eaton bez použití plynu SF 6

Řešení rozváděčů VN společnosti Eaton bez použití plynu SF 6 Řešení rozváděčů VN společnosti Eaton bez použití plynu SF 6 Ing. Michal Rybka Eaton Tour 2013 Klíčové technologie Technologie vakuového spínání Technologie pevné izolace Modelování elektrických polí Spínání

Více

VD4. Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci

VD4. Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci VD4 Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci VD4: Inovace v rámci kontinuity Inovace, kontinuita a spolehlivost Nová řada vakuových vypínačů VD4 vznikla na základě zkušeností a spolupráce

Více

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod RM6 volné kombinace: nabízí konfigurace funkcí vhodné pro všechny aplikace Volná volba: funkce pro každou jednotku. Volná volba: všechny možnosti pro každou funkci. Snazší instalace, úspora nákladů oproti

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH000 FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 0 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

NÁVOD NA OBSLUHU. ELIVA, s.r.o. www.eliva.cz info@eliva.cz

NÁVOD NA OBSLUHU. ELIVA, s.r.o. www.eliva.cz info@eliva.cz NÁVOD NA OBSLUHU ELIVA, s.r.o. www.eliva.cz info@eliva.cz PLYNEM IZOLOVANÝ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ VN EKOS MODEL RC 36. základní technická specifikace - jmenovité napětí: 38.5 kv - výdržné napětí 50Hz - 1min

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

Dynamos - pohon pro posuvné brány

Dynamos - pohon pro posuvné brány Dynamos - pohon pro posuvné brány Instalační a uživatelský návod CZ NÁVOD K INSTALACI Důležité upozornění Příklad instalace Přečtěte si pozorně pokyny k instalaci. Před instalací pohonu zkontrolujte, jsou-li

Více

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect Obsah Strana System pro M S 2 konstrukční řady S 240 A - B........................... 1/20 konstrukční řady S 240 A - C........................... 1/0 Příslušenství k jističům S 240 A..............................

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN Vypínače 16, 25 a 32A řady E 220 E 220 DIN VDE 0632, VDE 0660 část 107, DIN EN 60947-3, IEC 947-3 a DIN 43 880 SK 0242 B 91 Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN 50 022 Vestavbová

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 GB trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 GB Venkovní odpínače řady Fla 15/60 GB byly firmou DRIBO vyvinuty jako

Více

Prostorově úsporná technologie pro DC-aplikace

Prostorově úsporná technologie pro DC-aplikace R2 630 A 200 A TPS Prostorově úsporná technologie pro DC-aplikace NH-pojistkový odpínač, -pólové ovládání pro UPS-zařízení EFEN NH-pojistky pro batérie TPS-odpínače pro 80 V DC TPS-pojistky MM: Bild angeben

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 250 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace. jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A

Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace. jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A Všeobecně Přístroje uvedené v tomto katalogu jsou určeny speciálně pro drážní

Více

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e SPOUŠTĚČE MOTORŮ Především k jištění proti přetížení a zkratu 1 až 3 fázových elektromotorů do 25 A, 690 V a.c. K ručnímu spínání (zapínání / vypínání) elektromotorů zeleným a červeným tlačítkem z čela

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Sestavení typového označení pro objednávku...168 (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe)

Sestavení typového označení pro objednávku...168 (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe) BA5*37 OBCHODNÍ INFORMACE Sestavení typového označení pro objednávku...68 (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe) Připojovací sady...69 Doplňky...7 Příklad

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů, uzemňovačů a

Více

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů Přístroje pro jištění Jističe jsou určeny pro jištění (průmyslové řízení a automatizace, doprava...) Přístroje v sobě kombinují funkce ochrany proti zkratu, přetížení,ovládání a galvanického oddělení obvodů.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití Přístrojový transformátor

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Arion. Vzduchové jističe. www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C. Změny vyhrazeny

Arion. Vzduchové jističe. www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C. Změny vyhrazeny www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C Změny vyhrazeny Vzduchové jističe www.oez.cz www.oez.sk Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE I ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION...5 PŘEHLED

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti o produktu Podrobnosti o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro přístroj SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Obsah Přístroj Sunny String-Monitor SSM24-11 je koncipován speciálně pro sledování činnosti

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z č. 20212 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu,

Více

RPEW4-06. Popis konstrukce a funkce HC 4035 10/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem 1/2 NPT 1/2 NPT. Nahrazuje HC 4035 5/2012

RPEW4-06. Popis konstrukce a funkce HC 4035 10/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem 1/2 NPT 1/2 NPT. Nahrazuje HC 4035 5/2012 Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem D n 06 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 RPEW4-06 HC 4035 10/2013 Nahrazuje HC 4035 5/2012 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce s ovládáním elektromagnety

Více

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3.

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3. Stykače Ex9C Stykače dle IEC / ČSN EN 60947-4-1 Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3 3pólové provedení Ovládací napětí 24 415 V AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud

Více

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK Typ PNA000 PHNA000 PNA00 PHNA00 Jmenovitý proud I n do A do 80 A do A do 0 A Jmenovité napětí U n AC 00 V, 00 V 90 V 00 V 90 V DC 0 V 0 V 0 V 0 V Velikost

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti o produktu Podrobnosti o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro přístroj SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Obsah Přístroj Sunny String-Monitor SSM16-11 je koncipován speciálně pro sledování činnosti

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ. Typ OPVP10 OPVP14 OPVP22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ. Typ OPVP10 OPVP14 OPVP22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e PŘEHLED PROVEDENÍ Typ 10 14 22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e / Jmenovitý proud I n 32 A / - 63 A / - 125 A / - 63 A / - - / 30 A Jmenovité pracovní napětí U e / Jmenovité napětí U n AC

Více

Uživatelská příručka. MS - 02

Uživatelská příručka. MS - 02 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 Uživatelská příručka. MS - 02 č. 206 15 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, k obsluze,

Více

Arion. Vzduchové jističe. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ1-2009-C) o nová provedení Arion WL11. www.oez.cz www.oez.

Arion. Vzduchové jističe. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ1-2009-C) o nová provedení Arion WL11. www.oez.cz www.oez. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ1-2009-C) o nová provedení Arion WL11 www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2011-C Změny vyhrazeny Arion Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Lištové pojistkové odpínače do 160 A. Kód výrobku. I n [A] FD00-33K/FC 36147 třípólové. FD00-33K/FC-RM1 38026 třípólové

Lištové pojistkové odpínače do 160 A. Kód výrobku. I n [A] FD00-33K/FC 36147 třípólové. FD00-33K/FC-RM1 38026 třípólové Lištové pojistkové odpínače Třípólové lištové pojistkové odpínače do 160 A pro přímou montáž na přípojnice s roztečí 100 nebo mm. Určeny pro pojistkové vložky velikosti 000 nebo 00. Montážní šířka mm.

Více

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem Smart PTD transformátor proudu s

Více

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu UniGear typ ZS1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze

Více

Rozváděče s výkonovým vypínačem typu NXAIR NXAIR M a NXAIR P, do 24 kv, Vzduchem izolované

Rozváděče s výkonovým vypínačem typu NXAIR NXAIR M a NXAIR P, do 24 kv, Vzduchem izolované Obsah Rozváděče s výkonovým vypínačem typu NXAIR NXAIR M a NXAIR P, do 24 kv, Vzduchem izolované Rozváděče vysokého napětí Katalog HA 25.71 2010 Answers for energy. Rozváděč s výkonovým vypínačem typu

Více

Vnitřní odpojovače. jednopólové a trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630, 1250 až 6300 A

Vnitřní odpojovače. jednopólové a trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630, 1250 až 6300 A Vnitřní odpojovače jednopólové a trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630, 1250 až 6300 A Odpojovače jsou určeny ke spínání vn zařízení bez zatížení. Konstrukce odpojovačů

Více

Motorové spouštěče. Přístroje pro průmysl - Motorové spouštěče

Motorové spouštěče. Přístroje pro průmysl - Motorové spouštěče Motorové spouštěče MS Obsah Strana Přístroje pro průmysl - Motorové spouštěče Motorové spouštěče MS 116................................ 8/20 Motorové spouštěče MS 225 / 325............................

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení HPL 2. Oddělení HVL Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků

Více

RNEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 7/2015. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 12/2007

RNEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 7/2015. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 12/2007 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním D n 25 p max 320 bar Q max 600 dm 3 min -1 RNEH4-25 HC 4024 7/2015 Nahrazuje HC 4024 12/2007 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RNEH Rozváděče

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Universální motorové pohony UM. pro vnitřní a venkovní spínací přístroje

Universální motorové pohony UM. pro vnitřní a venkovní spínací přístroje Universální motorové pohony UM pro vnitřní a venkovní spínací přístroje 1 Universální motorové pohony UM Slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů především vn odpojovačů a odpínačů. Variabilnost

Více

Vzduchov odpínaã typu NAL pro vnitfiní montáï Vzduchov odpínaã typu NALF pro vnitfiní montáï

Vzduchov odpínaã typu NAL pro vnitfiní montáï Vzduchov odpínaã typu NALF pro vnitfiní montáï Vzduchov odpínaã typu NAL pro vnitfiní montáï Vzduchov odpínaã typu NALF pro vnitfiní montáï Obsah NAL/NALF 12-17,5-24-36-40,5 1. Všeobecně... 3 2. Schopnost zapínání do zkratu... 3 3. Odolnost proti vlivům

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

Varius E21 ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 2 DO 400 A

Varius E21 ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 2 DO 400 A Řadové pojistkové odpínače Varius Řadový pojistkový odpínač FH2 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 2. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Výkonové transformátory. SUCHÉ s litou izolací. typ POWERCAST

Výkonové transformátory. SUCHÉ s litou izolací. typ POWERCAST Výkonové transformátory SUCHÉ s litou izolací typ POWERCAST Návod k použití OBSAH 1. ÚVOD... 02 2. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ... 03 2.1 Přejímka... 03 2.2 Manipulace... 03 2.3 Skladování... 03 3. MONTÁŽ A

Více

Jističe. Jističe 1-pólové I n. Typ. Jističe 3-pólové. Kód výrobku. Typ. Jističe 3+N-pólové. Kód výrobku

Jističe. Jističe 1-pólové I n. Typ. Jističe 3-pólové. Kód výrobku. Typ. Jističe 3+N-pólové. Kód výrobku LST JSTČE LST DO 5 A (0 ka) Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 5 A 30/400 V a.c. a 0 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C, D podle

Více

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Obsah: S. 2-3........... Důležité informace S. 3........... Potřebné nářadí S. 4........... Příprava skla DORMOTION L S. 4........... Rozsah dodávky

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

Lineární motorové pohony LM 50. pro vnitřní spínací přístroje

Lineární motorové pohony LM 50. pro vnitřní spínací přístroje Lineární motorové pohony LM 50 pro vnitřní spínací přístroje 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů a uzemňovačů pohony jsou

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

PMO. PMO pákový ovladač

PMO. PMO pákový ovladač PMO Pákový ovladač PMO najde uplatnění při ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PL) jejich silových částí (motorů).

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

VD4 Návod pro montáž a provoz kv A ka

VD4 Návod pro montáž a provoz kv A ka Medium Výrobky voltage vysokého products napětí VD Návod pro montáž a provoz... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka Obsah Pro Vaši bezpečnost! 1 I. Úvod 2 II. Program ochrany životního prostředí 2 1. Balení

Více

Uživatelská příručka. MS - 03

Uživatelská příručka. MS - 03 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 Uživatelská příručka. MS - 03 č. 204 15 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, k obsluze,

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Arion. Vzduchové jističe. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ C) o nová provedení Arion WL11.

Arion. Vzduchové jističe. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ C) o nová provedení Arion WL11. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ1-2009-C) o nová provedení Arion WL11 www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2011-C Změny vyhrazeny Arion Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě motorových pohonů SPN2-T a ručních pohonů DT

Návod k montáži, obsluze a údržbě motorových pohonů SPN2-T a ručních pohonů DT Návod k montáži, obsluze a údržbě motorových pohonů SPN2-T a ručních pohonů DT pohony pro vnitřní spínací přístroje montované na čelo kobky provedení s táhly a pákami provedení dle standardu ČEZ 1 Seznam

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH000 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

RPE3-04. Popis konstrukce a funkce HC 4014 09/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4014 10/2010

RPE3-04. Popis konstrukce a funkce HC 4014 09/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4014 10/2010 Elektromagneticky ovládané rozváděče D n 04 p max 320 bar Q max 30 dm 3 min -1 RPE3-04 HC 4014 09/2013 Nahrazuje HC 4014 10/2010 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromagnety libovolně nastavitelné

Více

NÁVOD K OBSLUZE, PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ KONCOVÝ SPÍNAČ TYP X2K2B1/Z

NÁVOD K OBSLUZE, PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ KONCOVÝ SPÍNAČ TYP X2K2B1/Z ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE, PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Uniswitch Rozváděč vysokého napětí. 12, 17,5 a 25 kv 630 a 1250A

Uniswitch Rozváděč vysokého napětí. 12, 17,5 a 25 kv 630 a 1250A Rozváděč vysokého napětí 12, 17,5 a 25 kv 630 a 1250A Obsah 1. Základní principy řešení... 3-4 2. Aplikace... 5 3. Konstrukce rozváděče... 6-7 4. Typy skříní/program skříní...8-26 4.1 Skříň odpínače, typu

Více

S1024-2POS / S POS S2024-2POS / S POS

S1024-2POS / S POS S2024-2POS / S POS OBECNĚ Tyto přímo zpřažené klapkové pohony zajišťují dvoupolohovou regulaci pro: Vzduchotechnické klapky, Jednotky VAV, Vzduchotechnické jednotky, Větrací klapky, Žaluziové mřížky a Spolehlivou regulaci

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače Příručka zapojení Moeller / Strana Přehled - Vypínače zapnuto-vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pro opravy a údržbu - Přepínače, reverzační přepínače - (Reverzační) přepínače hvězda-trojúhelník - Vícerychlostní

Více

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ ESB ROZVADĚČE, a.s. K terminálu 7 619 00 Brno tel.: +420 515 502 111 fax: +420 515 502 101 www.esb-rozvadece.cz KATALOG ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ REOS 1. POUŽITÍ Rozvaděče

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Nabíječ Pb akumulátorů ACC-PB. č. 20603

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Nabíječ Pb akumulátorů ACC-PB. č. 20603 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Nabíječ Pb akumulátorů ACC-PB č. 20603 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,uvedení do provozu,

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTLCE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTALACE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

VD4 Návod pro montáž, obsluhu a údržbu kv A ka

VD4 Návod pro montáž, obsluhu a údržbu kv A ka Výrobky vysokého napětí VD4 Návod pro montáž, obsluhu a údržbu 12... 24 kv - 630... 3150 A - 16... 40 ka Obsah I. Úvod 4 II. Program ochrany životního prostředí 4 1. Balení a přeprava 4 2. Kontrola při

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více