Č.j.: ZŠ-č-596/2008. Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p Loučka IČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: ZŠ-č-596/2008. Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274"

Transkript

1 Č.j.: ZŠ-č-596/2008 Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p Loučka IČ

2 Obsah: 1. Charakteristika školy 2 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku Údaje o pracovnících školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontroly jiných subjektů Základní údaje o hospodaření školy 32

3 1. Charakteristika školy Název školy a sídlo: Základní škola Loučka, okres Vsetín, č.p. 188, Loučka Zřizovatel: Obec Loučka, č.p. 46, Loučka Právní forma školy: právní subjekt příspěvková organizace, od Statutární zástupce školy: Mgr. Pavel Čučka ředitel školy Statutární zástupce ředitele: Mgr. Zdenka Machaňová Kontakt: Telefon: kancelář ředitel školní jídelna Fax: K přijímání a vyřizování žádostí o poskytování informací je příslušný: Mgr. Pavel Čučka, v jeho nepřítomnosti Mgr. Zdenka Machaňová Způsob založení: Obec Loučka zastoupená starostou obce panem Štefanem Huňadym podle 36 odst.1, písm. e) vydala zřizovací listinu základní školy v Loučce dne s platností od K Obec Loučka vydala škole novou zřizovací listinu. IČ: Rozhodnutí o zařazení do sítě (poslední platné): Identifikátor zařízení: Součásti školy: Základní škola kapacita: 172 žáci IZO: Školní družina kapacita: 25 žáků IZO: Školní klub kapacita: 75 žáků IZO: Školní jídelna ZŠ a MŠ kapacita: 350 jídel IZO:

4 I. Učitelé celkem Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané Nadúvazky 2 ) ze sl.4 bez týdenní počet celkem z toho ženy celkem z toho ženy fyzické osoby kvalifikace hodin a b Celkem , X X v tom vyučující v mateřské škole 1002 X X na 1. st. ZŠ 1003 X X 4, na 2. st. ZŠ 1004 X X ve střední škole 1005 X X z toho na 1006 X X niž.stupni v konzervatoři 1009 X X z toho v 1.-4.roč X X let.vzděl. ve VOŠ 1011 X X II. Učitelé podle předmětů (přepočtení na plně zaměstnané) Celkem z toho ženy bez kvalif. a b Interní 1101 pro všeob.vzděl. předměty 1102 pro odborné předměty 1103 pro praktické vyučování 1104 Externí 1105 pro všeob.vzděl.předměty 1106 pro odborné předměty 1107 pro praktické vyučování 1108 III. Učitelé ve třídách/skupinách pro děti/žáky/studenty se spec. vzdělávacími potřebami (přepočtené počty) Celkem ze sl.2 se ženy spec.ped.kval. a b Celkem v mateřské škole na 1. st ZŠ v tom vyučující na 2. st ZŠ ve střední škole v konzervatoři ve VOŠ

5 IV. Vedoucí pracovníci ve fyzických osobách Ředitelé Zástupci ředitelů z toho celkem celkem z toho ženy ženy a b Celkem v MŠ 1302 X X 0 0 v tom v ZŠ 1303 X X 2 2 ustanovení ve SŠ 1304 X X 0 0 v konz X X 0 0 ve VOŠ 1306 X X 0 0 V. Ostatní pedagogičtí pracovníci škol Fyzické osoby Přepočtení na plně zam. celkem ženy celkem ženy a b pro žáky se zdravotním postižením Asistenti pro žáky se soc. znevýhodněním pedagogů z ř v přípravných třídách 1402a Psychologové Trenéři Speciální pedagogové Výchovní poradci X X z toho z řad učitelů X X VI. Učebny z toho používané Celkem základní školou střední školou konzervatoří VOŠ a b Učebny používané školou nevyhovující odborné z ř pro méně než 20 žáků pro 20 až 40 žáků pro více než 40 žáků

6 VII. Vybavení školy ICT a jejich využití ve výuce z toho pro žáky (podle klasifikace ISCED) Počet stupeň stupeň stupeň 1 stupeň 2C stupeň 3C stupeň 4A stupeň 5B 2A+2B 3A+3B a b Počítače celkem X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Počítače s připojením k Internetu X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Počítače s rychlým připojením X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Učitelé nepočítačových předmětů X X X X X X X z toho využívající Internet při výuce X X X X X X X VIII. Třídy a žáci podle ročníků - běžné třídy z celku Počet žáků z toho postižení žáci 5 z celku převedení do vzdělávající ) z celku žáci opakující Počet tříd vyššího ročníku se podle 50 odst. 3 celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky a b a 10b Celkem z toho 1.stupeň ročník X X ročník ročník ročník v tom 5. ročník ročník ročník ročník ročník

7 IX. Žáci učící se cizí jazyk Běžné třídy Speciální třídy z toho navíc: z toho navíc: celkem povinné nepovinné celkem povinné nepovinné předměty předměty předměty předměty a b 2 3 3a Celkem X X 0 X X anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk z ř. ruský jazyk španělský jazyk italský jazyk jiný evropský jazyk jiný jazyk X. Třídy a skupiny s rozšířenou výukou některým vzdělávacím oborům RVP ZV Počet Počet žáků v nich Počet žáků v nich Počet skupin tříd celkem dívky celkem dívky a b Matematika a její aplikace Člověk a příroda Tělesná výchova Cizí jazyky anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk v tom ruský jazyk španělský jazyk italský jazyk jiný jazyk Umění a kultura Informační a komunikační technologie Jiné (rozveďte v komentáři)

8 XI. Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 5 ) Počet z toho ze sl. 2. vyžadující zvýšené výdaje celkem dívky 1.stupeň celkem z toho dívky 2.stupeň celkem z toho dívky a b Mentální postižení z toho těžce postižení Sluchově postižení z toho neslyšící Zrakově postižení z toho nevidomí S vadami řeči z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení z toho těžce postižení 0909a S více vadami z toho hluchoslepí S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování Autisté Celkem XII. Individuální vzdělávací plány Nadaní žáci Žáci se SVP a b 2 3 Celkem ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník

9 XIII. Volitelné předměty (povinné) Počet skupin Počet žáků a b ročník ročník ročník ročník ročník Celkem XIV. Nepovinné předměty 11) Počet Počet zařazených žáků skupin žáků a b ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem XV. Děti (žáci) podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát kód 8 ) název Spec. vzděl. potřeby Počet dětí (žáků) celkem dívky z toho s trvalým pobytem 9 ) s přechodným pobytem 10 ) azylanti 7 ) a b c d Slovensko ne Česko ne Česko ano SUC Celkem-součet ř

10 XVI. Věkové složení žáků Běžné třídy Speciální třídy Integrované děti v z celku nově přijatí z celku nově přijatí přípravném stupni Počet z toho do 1. ročníku Počet z toho do 1. ročníku celkem dívky z toho celkem dívky z toho z toho celkem celkem celkem dívky dívky dívky a b a později X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X a dříve X X 0 0 X X X X XVII. Žáci podle oboru vzdělání a ročníků Ročník Celkem a b C/01 celkem Základní škola dívky B/01 ZŠ celkem speciální dívky z ř a 3704 celkem ind.integrovaní 13 ) dívky XVIII. Úrazy, odškodněné případy Registrované Úrazy celkem úrazy celkem Odškodněné případy a b Počet Celková vyplacená částka v Kč 0102 X X 20750

11 XIX. Školní úrazovost dětí a mládeže Text k IZO TYP Popis Počet žáků/studentů ve šk.r.2007/08 Registrované úrazy celkem Z celku úrazy při dopravních nehodách Sebevraždy související s výchovně vzdělávacím procesem a b c B00 Základní školy celkem B00 Základní školy z toho dívky G21 Školní družina celkem G21 Školní družina z toho dívky G22 Školní klub celkem G22 Školní klub z toho dívky X31 Celkem 31 X X32 z toho dívky 32 X X33 Smrtelné úrazy 33 X 0 0 X X34 z toho dívky 34 X 0 0 X XX. Knihovní fond Celkem Přírůstky za školní rok a b 2 3 Počet knihovních jednotek celkem 3 ) knihy v tom audiovizuální dokumenty 4 ) ostatní dokumenty 5 ) Úbytek knih. jednotek za školní rok X Počet titulů odebíraných periodik X Výdaje na nákup knih. fondu v Kč X

12 XXI. Uživatelé knihovny a služby ve školním roce 2007/08 Počet a b 2 Počet žáků a pedagogů 6 ) Počet evidovaných externích uživatelů Počet výpůjček ve školním roce Počet knihovních jednotek ve volném výběru Meziknihovní výpůjční služba jiné knihovně v tom z jiné knihovny Rešeršní služba 0208 ne Vzdělávací a výchovné akce pro uživatele hodiny informační výchovy v tom ostatní akce Otvírací doba v hodinách týdně 7 ) XXIII. Umístění a vybavení k a b 2 Knihovna je v samostatné místnosti 0301 ano Počet míst pro uživatele z toho s PC z ř s připojením na Internet Uživatelé mají k dispozici kopírku 0305 ano přehrávače (video, DVD aj.) 0306 ano skener 0307 ano tiskárnu 0308 ano Automatizovaný knihovní systém 0309 ne Knihovna má webovou stránku 0310 ne Knihovna má OPAC 0311 ne

13 Školní jídelna I. Počet zapsaných stravovaných k Počet jen oběda v tom zapsaní k odběru oběda a jen celodenního stravování doplňkového doplňkového z toho bez jídla jídla celkem obědů a b Strávníků (dětí,žáků a studentů) celkem z mateřských škol z přípravného stupně, přípravných tříd stupně základní školy stupně základní školy v tom nižšího stupně 6-8letých gymnázií strávníků roč. 8letých konzervatoří ze středních škol 5 ) konzervatoří 5 ) VOŠ ze škol.zaříz.pro výkon ústav.-ochr.vých. 6 ) cizinci 0112a Z ř z toho ze zemí Evropské unie 0112b Ostatních pravidelně stravovaných z toho pracovníků škol a školských zařízení Celkem pravidelně stravovaných (ř ř.0113) II. Počet stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen, k Počet jen oběda v tom pro zapsané k odběru oběda a jen celodenního stravování doplňkového doplňkového z toho bez jídla jídla celkem obědů a b Stravovaných, pro něž jsou odvážena jídla z toho strávníci (děti, žáci, studenti) z mateřských škol, z přípravného stupně ze základních škol 7 ) v tom ze středních škol, konzervatoří a VOŠ 5 ) ze škol.zaříz.pro výkon ústav.-ochr.vých. 6 )

14 III. Počet vydaných a uvařených jídel Vydaná jídla Uvařená jídla ve šk.roce 2006/07 ze sl. 3 v hlavní ve šk.roce 2006/07 v měsíci říjnu ze sl. 5 v hlavní v měsíci říjnu 2007 v tisících činnosti v tisících 2007 činnosti a b 2 3 3a 4 5 5a Počet obědů , , Počet večeří Počet snídaní Počet přesnídávek , , Počet svačin , , Počet druhých večeří IV. Evidenční počet pracovníků jídelny k Přepočtení na Fyzické osoby plně zaměst. a b 2 3 Vedoucí jídelny ,8 Kuchaři Pracovníci v provozu Technicko-hospodářští pracovníci Jiní pracovníci Celkem ,8 V. Počty zapsaných strávníků k podle zřizovatele školy, kterou navštěvují Ze škol zřízených obcí, svazkem krajem soukromníkem 8 církví, jiným ústř. ) MŠMT obcí nábož.společ. orgánem celkem celodenní strav. celkem celodenní celodenní celodenní celkem celkem strav. celkem celodenní celkem celodenní strav. strav. strav. strav. a b Strávníků celkem v mateřských školách 9 ) X X v základních školách 5 ) X X z odd. I, ř ) v ve středních školách 5 ) tom v konzervatořích 5 ) ve VOŠ ve vých.zař. 6 ) X X VI. Stavebně technická kapacita zařízení k Celkem a b 2 Kapacita kuchyně Počet míst u stolů

15 Školní družina I. Pravidelná činnost k z toho Počet cizinci ze sl. 3 ze zemí EU a b Oddělení X X z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 X X Zapsaní účastníci z 1. stupně v z toho z ročníku tom z 2. stupně 2 ) z ř. ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. 0107a postižením z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b Zájmové útvary X X Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku II. Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání od do Počet Počet účastníků a b 2 3 Akce celkem z toho o sobotách či nedělích III. Evidenční počet pedagogických pracovníků Fyzické osoby Přepoč. na celkem z toho ženy plně zam. a b Vychovatelé X interní ,8 v tom externí X Ostatní pedagog.prac X interní v tom externí X

16 IV. Zdravotně postižení zapsaní účastníci podle druhu postižení 3) Počet celkem ze sl. 2 v odd. pro žáky se zdravotním postižením ze sl. 2 ze ZŠ speciální a b Mentálně postižení těžce postižení z toho hluboce postižení Sluchově postižení Z toho neslyšící Zrakově postižení Z toho nevidomí S vadami řeči Z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení Z toho těžce postižení 0909a S více vadami Z toho hluchoslepí S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování Autisté Celkem V. Zapsaní účastníci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát kód 4 ) název Spec. vzděl. potřeby Počet žáků celkem dívky z toho s trvalým pobytem 5 ) s přechodným pobytem 6 ) azylanti 7 ) a b c d Česko ne SUC Celkem-součet ř

17 Školní klub I. Pravidelná činnost k z toho Počet cizinci ze sl. 3 ze zemí EU a b Oddělení X X z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 X X Zapsaní účastníci z 1. stupně v z toho z ročníku tom z 2. stupně 2 ) z ř. ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. 0107a postižením z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b Zájmové útvary X X Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku II. Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání od do Počet Počet účastníků a b 2 3 Akce celkem z toho o sobotách či nedělích III. Evidenční počet pedagogických pracovníků Fyzické osoby Přepoč. na celkem z toho ženy plně zam. a b Vychovatelé X interní ,2 v tom externí X Ostatní pedagog.prac X interní v tom externí X

18 IV. Zdravotně postižení zapsaní účastníci podle druhu postižení 3) Počet celkem ze sl. 2 v odd. pro žáky se zdravotním postižením ze sl. 2 ze ZŠ speciální a b Mentálně postižení těžce postižení z toho hluboce postižení Sluchově postižení z toho neslyšící Zrakově postižení z toho nevidomí S vadami řeči z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení z toho těžce postižení 0909a S více vadami z toho hluchoslepí S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování Autisté Celkem V. Zapsaní účastníci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát kód 4 ) název Spec. vzděl. potřeby Počet žáků celkem dívky z toho s trvalým pobytem 5 ) s přechodným pobytem 6 ) azylanti 7 ) a b c d Česko ne Česko ano SUC Celkem-součet ř

19 Rada školy je zřízena ke dni Pracovala ve složení: Ing. Libuše Paloušová a Mgr. Martina Sováková, (zástupci zákonných zástupců), Tomáš Hapka a Josef Přaslica (zástupci zřizovatele), Mgr. Radka Macháňová a Mgr. Marie Bechná (zástupci pedagogického sboru ZŠ). Funkci předsedy vykonávala Ing. Libuše Paloušová. Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole: Nadační fond ZŠ Loučka aktivní Sdružení přátel školy neaktivní

20 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2007/2008 v ročnících počet žáků Národní škola Obecná škola Základní škola / ŠVP pro ZV Duhová škola V rámci tohoto dokumentu vytvořila ZŠ učební plán se soustavou povinných předmětů, předmětů volitelných a předmětů nepovinných. Celková hodinová dotace za týden je ovlivněna spojení dvou ročníků 1. a 2. do jedné třídy. Učební plán na 1. stupni Ročník Povinné předměty Nepov. Čj Aj Prv Vla Přv M Tv Hv Vv Pč Náb ano ano ano ,5 1, ano ano Učební plán na 2. stupni Ročník Povinné předměty Volit Nepovin. Čj Aj M Z D Př Ch F Rv Ov Hv Vv Pč ZA Dom SPř I Náb CvM CvČj V ano ano ano ano ano 1 1 ano Seznam použitých zkratek: Čj český jazyk a literatura, M matematika, Aj anglický jazyk, Prv prvouka, Vla vlastivěda, Přv přírodověda, Tv tělesná výchova, Hv hudební výchova, Vv výtvarná výchova, Pč pracovní činnosti, Ov občanská výchova, Rv rodinná výchova, Z zeměpis, D dějepis, Př přírodopis, F fyzika, Ch chemie, Pč praktické činnosti, ZA základy administrativy, Náb náboženství, Dom domácnost, SPř přírodopisný seminář, CvČj cvičení z českého jazyka, CvM cvičení z matematiky, V volba povolání

21 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci 1 0,09 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: Ped. pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvaz. Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1. Mgr. Pavel Čučka Ředitel 1 VŠ pedag., Čj - D pro roč Mgr. Zdenka Zástupkyně 1 VŠ pedag., Rj-D pro roč 38 Machaňová ředitele 3. Mgr. Marie Bechná Učitelka 1 VŠ pedag., M Z pro roč, Mgr. Jana Učitelka 1 VŠ pedag., Speciální pedagogika 4 Randýsková 5. Mgr. Olga Kubešová Učitelka 1 VŠ pedag., Čj Psych pro roč. 6. Mgr. Jitka Vacková Učitelka 1 VŠ pedag., aplikovaná Tv 0,5 7. Mgr. Radka Učitelka 1 VŠ pedag., M, Př, Rv 12 Macháňová 7. Mgr. Radoslava Učitelka 1 ÚSV pedag., Učitelství pro MŠ 19 Mašková 8. Mgr. Lenka Sváčková Učitelka 1 VŠ pedag., učitelství pro roč, Mgr. Jitka Učitelka 1 VŠ pedag., učitelství pro roč, 12 Kundrátová 10. Ivana Bátrlová Vychovatelka 1 ÚSV pedag., učitelství pro MŠ Marian Pagáč Učitel 0,09 VŠ, učitelství náboženství 12. Mgr. Šárka Navrátilová Učitelka výchovný poradce 1 VŠ pedag., učitelství pro roč, 22 administrativa, anglický jazyk Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Věková struktura pedagogických zaměstnanců: Průměrný věk pedagogického sboru je 41,16 roku. Roků ped. praxe Odchody pedagogických pracovníků: Počátkem května nastoupila na mateřskou dovolenou 1 vyučující. S koncem školního roku ukončili na vlastní žádost pracovní poměr 2 pedagogičtí zaměstnanci. 1 pedagogický pracovník odešel do starobního důchodu.

22 Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických zaměstnanců: Všichni vyučující mají předepsanou kvalifikaci. 1 vyučující zástup za MD a RD nesplňuje kvalifikaci z hlediska zaměření. Zahájí studium k doplnění vzdělání studiem na VŠ ve školním roce 2008/2009 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: Ve škole není ideální složení vyučujících podle vystudovaných aprobací. Stále není ve škole žádný vyučující splňující podmínky pro fyziky, chemie, hudební a občanské výchovy. Tento fakt musíme řešit přidělením úvazků jiným vyučujícím, kteří jsou ovšem připraveni a schopni výuku těchto předmětů zajistit. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 10 9,37 Externí pracovníci 1 0,14 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1. PhDr. Pavla Čučková Uklizečka 0,42 VŠ Pedag., Čj D 2. Dana Dohnalová Vedoucí ŠJ + 0,8 + 0,37 ÚSO uklizečka 3. Věra Sedlářová Uklizečka 1, od 1.1. Z 4. Oto Kundrát Školník provozář, 1 + 0,5 ÚSO elektro topič 5. Andrea Pavelková Kuchařka ŠJ 1 SOV, cukrář 6. Jitka Federmannová Kuchařka 1 SOV, kuchař 7. Viktorie Pavelková Uklizečka 1 Z 8. Zdenka Stříteská Vedoucí kuchařka 1 ÚSV + zk. VPJ 9. Růžena Ševelová Hlavní účetní 1 ÜSO ekon. 10. Mgr. Aleš Macháň Správce PC sítě 0,14 VŠ pedag., M - I Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : Věková struktura nepedagogických zaměstnanců: Průměrný věk nepedagogických zaměstnanců je 41,77. Odchody nepedagogických zaměstnanců: Během školního roku odešla do invalidního důchodu kuchařka. Dlouhodobou nemoc ve školní jídelně jsme řešili dlouhodobým zástupem, který se změnil v pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

23 Celkové hodnocení kvalifikovanosti nepedagogických zaměstnanců: Všichni zaměstnanci mají předepsanou kvalifikaci. Odchody nepedagogických pracovníků: S koncem školního roku ukončil na vlastní žádost pracovní poměr 1 nepedagogický zaměstnanec.

24 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení I. Počty zapisovaných ve školním roce 2007/2008 podle výsledku zápisu a podle věku zapsaní na dané převedení na jinou s žádostí o odklad vzdělávaní podle zapisovaní škole školu docházky 42 šk.zákona z toho z toho z toho z toho z toho celkem celkem celkem celkem celkem dívky dívky dívky dívky dívky a b a 5b Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu z toho po dodatečném 0102a a později z ř narození a dříve II. Počet žáků, kteří odešli ze základní školy Běžné třídy Speciální třídy Celkem z toho dívky Celkem z toho dívky a b Žáci, kteří ukončili škol.docházku v ročníku v 6. ročníku v 7. ročníku v tom v 8. ročníku v 9. ročníku v 10. ročníku 0107 X X 0 0 Žáci, kteří přešli do středních škol z z 5. ročníku toho ze 7. ročníku Žáci 1.r. s dod.odkladem šk. doch.

25 Žáci přijatí ke studiu do středních škol ve školním roce 2007/2008 Gymnázium Přihlášení Přijatí 8 leté leté leté 1 1 SOŠ vč. konzervatoří Přihlášení Přijatí SOU Přihlášení Přijatí 5 5 OU a PrŠ Přihlášení Přijatí 0 0 Seznam zkratek: SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště OU odborné učiliště PrŠ praktická škola

26 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008

27 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 6. 1 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení 6., 8. 2

28 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků DVPP probíhá na základě Plánu personálního rozvoje naší školy. Zohledňuje priority školy a vychází ze zájmu vyučujících o konkrétní vzdělávací akce. K vyčerpala všechny prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. Seznam akcí DVPP a dalšího vzdělávání nepedagogických zaměstnanců: Název: Počet: Cena: 1. ALCEDO 290,- Kč 2. Netradiční metody čtení 510,- Kč 3. Profesní orientace žáků 250,- Kč 4. Žijeme spolu 180,- Kč 5. ŠVP pro ŠD 730,- Kč 6. Managment škol 680,- Kč 7. Moderní metody výuky českého jazyka 490,- Kč 8. Moderní metody výuky dějepisu 540,- Kč 9. Moderní metody výuky fyziky 980,- Kč 10. Výchova dětí s poruchami učení 520,- Kč 11. Tvořivé metody v českém jazyce 470,- Kč 12. Přírodověda na 1. stupni základních škol 510,- Kč 13. Aktivizující metody výuky českého jazyka 470,- Kč 14. BOZP 860,- Kč 15. Školení elektrikářů 1 249,- Kč 16. Daně ze závislé činnosti 690,- Kč 17. Školení řidičů 600,- Kč 18 Účetnictví v příspěvkových organizacích 1 570,- Kč 19. Účetnictví v příspěvkových organizacích 2 660,- Kč 20. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 1 300,- Kč 21. Majetek a inventura v příspěvkových organizacích 580,- Kč 22. FKSP 650,- Kč 23. Projektový managment 9 750,- Kč 24. Závěrka v příspěvkových organizacích 660,- Kč Celkové výdaje na další vzdělávání zaměstnanců: ,-Kč

29 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Viz příloha č.1 (Informátor ZŠ Loučka)

30 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V roce 2007/2008 neprovedla ČŠI žádnou kontrolu.

31 9. Kontroly jiných subjektů Kontroly jiných subjektů neproběhly.

32 10. Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha č. 2 státní prostředky P1-04 Viz příloha č. 3 ostatní prostředky Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha

33 Příloha č. 2 I. Zaměstnanci a mzdové prostředky podle druhu zařízení Druh zařízení a b C Kód druhu zařízení Celkem Průměrný evidenční počet zaměstnanců Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč přepočtené počty celkem , ,332 22,001 v tom ze státního rozpočtu , ,332 22,001 z jiné činnosti (dříve HČ) z ostatních zdrojů z ESF fyzické osoby celkem ,532 22,532 platy zaměstnanců celkem , , , ,945 v tom z ř ze státního rozpočtu , , , ,945 platové tarify , , , ,641 náhrady platu ,099 28,32 43, ,083 osobní příplatky ,903 3,054 15, ,239 odměny , ,216 44,383 příplatky za vedení , , ,303 zvláštní příplatky , ,31 přespočetné hodiny , ,079 další platy platy za přesčasy ostatní příplatky , ,393 15,907 z jiné činnosti (dříve HČ) z fondu odměn z ostatních zdrojů z ESF ostatní platby za provedenou práci ,006 0,64 8,8 261,446 ze státního rozpočtu ,56 0,64 8,8 115 ostatní osobní výdaje ,56 0,64 8,8 115 v odstupné z ř. tom náležitosti voj. služby ostatní platby z jiné činnosti (dříve HČ) , ,459 z ostatních zdrojů , ,987 z ESF II. Zaměstnanci pobírající vybrané složky platu (jen ze státního rozpočtu) Druh zařízení a b C Kód druhu zařízení Celkem Počet přiznaných osobních příplatků ,79 1 3,8 19,59 příplatků za vedení a zastupování ,8 4,8 zvláštních příplatků ostatních příplatků dalších platů

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace odešle výkaz elektronicky do 15. kalendářního dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 4 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 72 Kč OBSAH Část oznamovací Organizace školního roku 2016/2017 v základních

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Program: a) vyhodnocení minulého šk. roku b) plány na šk. rok 2008/09 c) diskuze Přítomni: - rodiče: 2 osoby - J. Vysloužil, M. Polášek

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

// druh školského zařízení (viz číselník činností škol a škol.zařízení metodického pokynu)

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?> <P01-04> // druh školského zařízení (viz číselník činností škol a škol.zařízení metodického pokynu) Popis struktury věty souboru výkazu P1-04 na rok 2015 1) datová věta je definována elementem 2) na pořadí jednotlivých elementů uvnitř elementu nezáleží 3) kolik druhů PAM, tolik datových vět

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2014 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu se doplní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více