Informace o projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o projektu"

Transkript

1 Říjen vlna

2 Informace o projektu

3 Základní informace Zadavatel výzkumu Česká televize Realizátor výzkumu TNS Aisa Termín sběru dat 5.0. až Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted Telephone Interview) s využitím náhodného generování mobilních telefonních čísel a pevných linek. Počet respondentů 00 Vážení Statistická chyba volebního modelu Finální datový soubor byl převážen podle základních sociodemografických ukazatelů (pohlaví, věk, kraj, velikost místa bydliště a vzdělání). V rámci převážení dat bylo také zohledněno minulé volební chování respondentů, konkrétně účast či preferovaná strana v parlamentních xxx volbách v roce 03. u jednotlivých stran v rozmezí ±, % až ± 3, % 3

4 Struktura váženého datového souboru Pohlaví Muži Ženy 48,7 % 5,3 % Věk 8-9 let let let 60+ 8,5 % 8,8 % 3,9 % 8,8 % Vzdělání Základní škola a SŠ bez maturity Střední škola s maturitou Vysoká / vyšší odborná škola 5,3 % 3,7 % 5,0 % Velikost místa bydliště Méně než Více než Praha 7,0 %,6 % 8, % 8,6 %,5 %, % Kraj Praha Středočeský kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Pardubický kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Vysočina Zlínský kraj Olomoucký kraj, %, %,8 % 5,5 % 6,0 % 7,8 % 4,9 % 4, % 5,3 %, %,6 % 4,8 % 5,6 % 6, % 4

5 Shrnutí výsledků

6 Hnutí ANO i nadále posiluje na prvním místě Shrnutí výsledků Říjnový volební model potvrdil silnou pozici hnutí ANO, které od posledního měření posílilo na 35 %. Vzhledem k tomu, že ČSSD zaznamenala mírný pokles preferencí a aktuálně dosahuje 8 %, náskok hnutí ANO se opět zvýšil. O něco více příznivců má v současné době také KDU-ČSL. Na straně opozice došlo ke změně pořadí, kdy se před nadále oslabující KSČM dostala TOP09, která si proti zářijovému volebnímu modelu zachovala 9,5 % příznivců. Do Poslanecké sněmovny by se podle modelu dostala ještě ODS. Naopak Úsvit, Piráti i Zelení by se do PS již nedostaly, i když Piráti jako jediní z těchto tří stran zaznamenaly nárůst příznivců. Do jaké míry pak do těchto preferencí zasáhly proběhnuvší komunální a senátní volby ukáží následující vlny. Ochota jít k volbám se stabilizovala Deklarovaná ochota jít k volbám zůstala na 64 % jako v předchozím období. Zdá se, že ani komunální nebo senátní volby, které se konaly krátce před aktuální vlnou (pozn. V v grafu) ochotu jít k parlamentním volbám nezvýšily. Hodnocení politické situace i důvěra ve vládu je stabilní Oproti poslednímu měření došlo k mírnému poklesu v celkovém hodnocení politické situace. V současné době hodnotí aktuální politickou situaci 8 % občanů. Ze statistického hlediska se ale nejedná o významnou změnu, a tak až následné šetření odhalí, zda se jedná o zvrat v rostoucí tendenci z posledních měření. Naproti tomu podíl občanů důvěřujících vládě setrval na hladině 45 %, tedy nad dlouhodobým průměrem. Lidé si důvěřují stále stejně V rámci výzkumu sledujeme vývoj důvěry v ostatní lidi. Zatím se však neprokázal potenciál k většímu nárůstu této důvěry. Předchozí nepatrně kladný vývoj není ze statistického hlediska nijak významný. Z říjnového měření tedy vyplývá, že jen jedna třetina obyvatel se v současné době domnívá, že je lépe ostatním lidem důvěřovat. Akceptace úplatků je ve společnosti stabilní Oproti posledním dvěma měřením nedošlo k žádným výrazným změnám pokud jde o míru akceptace úplatků. Zhruba desetina obyvatel by připouštěla možnost řešit složitou osobní situaci předáním úplatku. Přestože se zdá, že podíl občanů, kteří připouští řešení složité situace předáním úplatku má klesající tendenci, nelze tento trend ze statistického hlediska zatím potvrdit. Desetina obyvatel se také setkala za poslední rok s tím, že by od nich někdo úplatek požadoval. Tento podíl je dlouhodobě neměnný. Z hlediska občanů si Vláda ČR vede nejlépe v podpoře vzdělání a zdravotnictví Podporu veřejného vzdělání vnímá 3/5 občanů. Více než polovina pak vyzdvihuje podporu veřejného zdravotnictví, celkový hospodářský růst a infrastrukturu (dopravu). Na druhou stranu jen /5 občanů vnímá podporu Vlády v transparentním hospodaření státu a v tvorbě pracovních míst. Intervence ČNB z listopadu 03 nemá odezvu u občanů ČR Většina občanů nevidí jednoznačný přínos v oslabení koruny na českou ekonomiku. Pouze 44 % občanů souhlasilo s tím, že intervence podpořila vývoz do zahraničí, /5 posoudilo krok ČNB jako kladný vzhledem k záchraně některých pracovních míst a necelá třetina pak vyzdvihla záchranu některých firem před ukončením činnosti, nebo celkový hospodářský růst. % občanů pak deklarovalo, že jim tento krok ČNB pomohl zlepšit osobní finanční situaci. Češi preferují spíše silnou českou měnu Při zvážení možných výhod i rizik se 5 % přiklonilo k preferenci silné koruny, zatímco slabou korunu by preferovaly /5. Zbylých 9 % se nedokázalo přiklonit ani k jedné straně. Tento postoj tak opět ukazuje, že intervenci ČNB česká veřejnost ani rok po jejím provedení nepřijala příliš kladně. 6

7 Detailní výsledky / volební model / ochota jít k volbám / pevnost přesvědčení o volbě

8 Volební model /aktuální měření Aktuální volební model z října 04 potvrzuje silnou pozici hnutí ANO, které v tomto modelu dosáhlo 35 % preferenčních hlasů, což představuje opětovné posílení. Oproti výsledku z voleb v roce 03 tak již za poslední rok posílilo o 6,5 p.b. Naopak ČSSD zaznamenala oproti poslednímu měření velmi mírný pokles a na svém druhém místě za Hnutí Ano s 8 % preferencí významně ztrácí. Na své pozici ztrácí také KSČM, kterou nyní preferuje 8 % voličů, čímž se posouvá až na čtvrté místo za TOP 09, která si i nadále zachovává přízeň 9,5 % voličů. Další v pořadí, KDU-ČSL, jako jedna z mála stran zaznamenala nárůst preferencí, a to na 7,5 %. ODS i Úsvit pak ve srovnání s minulým volebním modelem oslabily, stejně tak jako Zelení. Třetí stranou, která indukuje nárůst preferencí jsou Piráti. Poslední tři zmíněné strany by se ale do PS podle výsledků tohoto modelu již nedostaly. Posun v pořadí Rozdíl proti Září 04 Rozdíl proti volbám ANO 35,0% +4,5 +6,5 ČSSD 8,0% -,0 -,5 TOP 09 9,5% 0,0 -,5 KSČM 8,0% -,0-7,0 KDU-ČSL 7,5% +,0 +0,5 ODS 6,0% -3,0 -,5 Úsvit 4,5% -,5 -,5 Piráti 3,5% +,5 +,0 Zelení,5% -,0-0,5 ostatní 5,5% +,5 -,5 Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek, z celkového počtu 00 rozhovorů vstupuje do volebního modelu 89 respondentů. Konstrukce volebního modelu je popsána detailně v příloze této zprávy. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím Poznámka: Zobrazeny jsou strany se současným ziskem alespoň %; výsledky jsou zaokrouhlovány na půl procenta. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí ±, % až ±3, %. 8

9 Únor 4 Březen 4 Duben 4 Květen 4 Červen /Červenec 4 Červenec 4 (trendový odhad) Srpen 4 Září 4 Říjen 4 Volební model /vývoj Z dlouhodobého měření je jasně patrná posilující pozice hnutí ANO. Data z posledního měření ukazují vyšší podporu ve věkové skupině let a indikativně mezi lidmi se základním vzděláním, vyučenými, s maturitou a také mezi zaměstnanci. ČSSD je z hlediska preferencí voličů spíše stabilní s velmi mírně klesající tendencí. Příčinu posledního nárůstu preferencí u KDU-ČSL lze hledat zejména ve vyšší podpoře mezi ženami, lidmi staršími nebo u středoškoláku s maturitou. Naopak pokles u KSČM je dán stejně jako v předchozím měření především nižší podporou mezi muži, lidmi staršími, těmi se základním vzděláním nebo vyučenými a ekonomicky neaktivními. To, do jaké míry do těchto preferencí zasáhly konané komunální a senátní volby (pozn. V v grafu) ukáží následující vlny. 40% V V 35% ANO 35,0% 30% 5% 0% 5% 0% 5% 0% ČSSD 8,0% TOP09 9,5% KSČM 8,0% KDU-ČSL 7,5% ODS 6,0% Úsvit 4,5% Piráti 3,5% Zelení,5% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek, z celkového počtu 00 rozhovorů vstupuje v poslední vlně do volebního modelu 86 respondentů. Konstrukce volebního modelu a termíny sběru dat jsou popsány detailně v příloze této zprávy. Dotazování probíhalo prostřednictvím Poznámka: Zobrazeny jsou strany se současným ziskem alespoň %; výsledky jsou zaokrouhlovány na půl procenta. Statistická chyba volebního modelu za měsíc srpen 04 se u jednotlivých stran pohybuje v rozmezí ±, % až ±3, %. V Volby do Evropského parlamentu ; V Krajské volby a. kolo senátních voleb ,. kolo senátních v

10 Aktuální volební preference Volební model / současné preference ve srovnání s volebním chováním ve volbách do PS PČR v roce 03 Polovina současných podporovatelů hnutí ANO volila toto hnutí ve volbách do PS v roce 03. Zhruba čtvrtinu jejího aktuálního elektorátu tvoří minulí voliči jiných stran (7 %), čtvrtina se voleb nezúčastnila. Poměr skupin zůstává mezi voliči tohoto hnutí stabilní. Relativně nejméně stálých voličů mají menší strany jako Piráti* a Zelení*. Poslední měření sice u Zelených ukazuje nárůst původních voličů, tedy těch, kteří je volili i v roce 03, a to na úkor voličů jiných stran nebo nových voličů, nicméně poměry skupin jsou u této strany v čase velmi proměnlivé. Zbylé strany, tedy tradiční velké strany, mají naopak svou voličskou základnu relativně stabilní, tedy mají dlouhodobě nejvíce stálých voličů. KDU-ČSL ale v posledním měření (a to vůbec poprvé od začátku tohoto výzkumu v únoru) zaznamenala nižší poměr stálých příznivců. To však může být způsobeno právě zmíněným nárůstem voličské základny této strany, se kterým získala část voličů jiných stran, které ještě nejsou KDU-ČSL pevně ukotveni a až další měření ukážou, jestli se jejich preference ustálí, nebo ne. Volební chování ve volbách do PS PČR v roce 03 volil stranu volil někoho jiného nevolil, neví ANO ČSSD 69 9 TOP KSČM 7 7 KDU-ČSL ODS Úsvit Piráti* 47 3 Zelení* % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek, z celkového počtu 00 rozhovorů vstupuje v poslední vlně do volebního modelu 89 respondentů. Konstrukce volebního modelu je popsána detailně v příloze této zprávy. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím * Nízký počet respondentů; jedná se pouze o indikativní hodnoty. 0

11 Ochota jít k volbám 4 % respondentů deklarovalo, že by se určitě zúčastnilo voleb do Poslanecké sněmovny PČR v případě, že by se konaly tento týden. Dalších % by se jich spíše zúčastnilo. Nejedná se však o odhad případné volební účasti, ale o deklaraci respondentů vztaženou k současnosti. Otázka: Pokud by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zúčastnil(a) byste se jich? určitě ano spíše ano 4% 4% spíše ne % určitě ne % Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím

12 Únor 4 Březen 4 Duben 4 Květen 4 Červen /Červenec 4 Červenec 4 (trendový odhad) Srpen 4 Září 4 Říjen 4 Ochota jít k volbám / vývoj Z trendového měření je vidět, že deklarovaná ochota jít k volbám, která je v našem případě definována jako součet odpovědí určitě ano a spíše ano, zaznamenala shodný výsledek jako při předchozím měření, tedy 64 %. Zdá se, že ani komunální nebo senátní volby, které se konaly krátce před aktuální vlnou (pozn. V v grafu) ochotu jít k parlamentním volbám nezvýšily. Otázka: Pokud by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zúčastnil(a) byste se jich? určitě ano + spíše ano 75% V V 70% 65% 60% % 50% 45% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo prostřednictvím Termíny sběru dat jsou popsány v příloze této zprávy. Poznámka: V Volby do Evropského parlamentu ; V Krajské volby a. kolo senátních voleb ,. kolo senátních v

13 Ekonomický status Vzdělání Věková kategorie Pohlaví Ochota jít k volbám / třídění dle sociodemografií Vyšší deklarovaná ochota jít k volbám do PS dlouhodobě převládá u mužů, středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaných občanů a spíše občanů starších (zejména pokud jde o možnost určitě ano ). Minulé měření indikovalo nárůst ochoty mezi lidmi se základním vzděláním, vyučenými a mezi generací let, zejména pokud jde o možnost určitě ano. Aktuální data však ukazují opětovný pokles na původní hodnoty. Otázka: Pokud by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zúčastnil(a) byste se jich? určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne neví/bez odpovědi Total 4 4 muž žena let let let a více let základní, vyučen maturita vysokoškolské zaměstnanec(kyně) 4 5 podnikatel(ka) 50 8 ekonomicky neaktivní % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 3

14 Ochota jít k volbám / třídění dle volebních preferencí Pokud jde o voliče jednotlivých stran, pak největší ochotu jít k volbám, stejně tak jako v rámci předchozích vln, deklarují voliči TOP09, KDU-ČSL, ČSSD a ANO. Oproti předchozímu měření významně vzrostla ochota jít k volbám u voličů Zelených. Indikativně pak poklesla celková ochota mezi voliči Úsvitu. Metodologická poznámka: Výsledky tříděné přes preferované strany se na první pohled mohou zdát zvláštní tím, že se prakticky u všech stran objevuje určitě ano častěji než na celku. To je ale dáno tím, že v tomto třídění se logicky nezobrazují respondenti, kteří uvádějí, že by k volbám určitě nedorazili, ale pouze ti, kteří nějakou stranu preferují a jsou přirozeně ochotnější jít k volbám. Otázka: Pokud by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zúčastnil(a) byste se jich? určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne neví/bez odpovědi Total 4 4 ANO 57 3 ČSSD TOP KSČM KDU-ČSL ODS 57 Úsvit Piráti * Zelení * % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím * Nízký počet respondentů; jedná se pouze o indikativní hodnoty. 4

15 Pevnost přesvědčení o volbě O svém deklarovaném výběru strany nebo hnutí v případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je nyní pevně rozhodnuto 4 % voličů, dalších 34 % by pak své rozhodnutí pravděpodobně neměnilo. Zbylá čtvrtina voličů je ve svých preferencích spíše nestabilní a přechází zejména mezi voličskými základnami novějších nebo menších stran a hnutí (ANO, Úsvit, Piráti a Zelení; viz graf na straně 0 poukazující na výrazné přelivy u těchto uskupení). Otázka: Je toto Vaše rozhodnutí volit stranu již pevné, nebo se Vaše rozhodnutí může ještě změnit? Vyberte prosím jednu z následujících možností... jste pevně rozhodnut(a) volit tuto stranu nebo hnutí je pravděpodobné, že byste volil(a) tuto stranu nebo hnutí % 3% je možné, že Vaše rozhodnutí volit tuto stranu nebo hnutí se ještě změní 4% je dost pravděpodobné, že Vaše rozhodnutí volit tuto stranu nebo hnutí se ještě změní 34% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let, kteří vybrali některý politický subjekt. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek, z celkového počtu 00 rozhovorů vybralo politický subjekt 85 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 5

16 Únor 4 Březen 4 Duben 4 Květen 4 Červen /Červenec 4 Červenec 4 (trendový odhad) Srpen 4 Září 4 Říjen 4 Pevnost přesvědčení o volbě / vývoj Voliči jsou ve své pevnosti přesvědčení o volbě dlouhodobě velmi konzistentní, poměry jednotlivých odpovědí se v čase nijak zásadně nemění. Poslední měření sice ukazuje nárůst v rámci skupiny voličů, kteří by daný subjekt pravděpodobně volilo, a to na úkor skupiny voličů, kteří své rozhodnutí pravděpodobně změní. Ale tento výkyv může být dán již zmíněnými komunálními a senátními volbami, kdy se voliči momentálně více kloní k vybranému politickému subjektu, ale je možné, že v dalším měření se hodnoty spíše přiblíží dlouhodobému průměru. Otázka: Je toto Vaše rozhodnutí volit stranu již pevné, nebo se Vaše rozhodnutí může ještě změnit? Vyberte prosím jednu z následujících možností... je dost pravděpodobné, že Vaše rozhodnutí volit tuto stranu nebo hnutí se ještě změní je možné, že Vaše rozhodnutí volit tuto stranu nebo hnutí se ještě změní je pravděpodobné, že byste volil(a) tuto stranu nebo hnutí jste pevně rozhodnutý/á volit tuto stranu nebo hnutí 00% 80% % 40% % % Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let, kteří vybrali některý politický subjekt. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek, z celkového počtu 00 rozhovorů vybralo politický subjekt v poslední vlně 85 respondentů. Dotazování probíhalo prostřednictvím Termíny sběru dat jsou popsány v příloze této zprávy. 6

17 Ekonomický status Vzdělání Věková kategorie Pohlaví Pevnost přesvědčení o volbě / třídění dle sociodemografií Ze sociodemografického hlediska lze konstatovat, že pevnost přesvědčení kopíruje věk a vzdělání, vycházíme přitom z dlouhodobého pozorování. Čím jsou voliči starší, tím více se zdá být pravděpodobné, že budou věrní jedné straně. U vzdělání je trend přesně opačný: čím vyšší je, tím je také pravděpodobnější, že voliči svou preferenci ještě změní (mezi občany se základním vzděláním a vyučenými je sice nejmenší podíl voličů, ale ti mají poměrně stabilní preference). Celkově vyšší podíl skupiny pravděpodobně volil(a) tuto stranu/hnutí oproti minulému měření je pak tvořen především nárůstem mezi ženami, lidmi staršími, se základním vzděláním nebo vyučenými, případně středoškoláky, nebo ekonomicky neaktivními. Otázka: Je toto Vaše rozhodnutí volit stranu již pevné, nebo se Vaše rozhodnutí může ještě změnit? Vyberte prosím jednu z následujících možností... jste pevně rozhodnut(a) volit tuto stranu nebo hnutí je pravděpodobné, že byste volil(a) tuto stranu nebo hnutí je možné, že Vaše rozhodnutí volit tuto stranu nebo hnutí se ještě změní je dost pravděpodobné, že Vaše rozhodnutí volit tuto stranu nebo hnutí se ještě změní neví/bez odpovědi Total muž žena let let let a více let základní, vyučen 45 3 maturita vysokoškolské zaměstnanec(kyně) podnikatel(ka) 4 36 ekonomicky neaktivní % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let, kteří vybrali některý politický subjekt. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek, z celkového počtu 00 rozhovorů vybralo politický subjekt v poslední vlně 85 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 7

18 Pevnost přesvědčení o volbě / třídění dle volebních preferencí Co se politických preferencí týče, nejpevnější pouto ke straně vykazují stabilně voliči KSČM s téměř 3/4 zcela nebo spíše rozhodnutých voličů. I když proti poslednímu měření se podíl zcela rozhodnutých voličů snížil na úkor těch spíše rozhodnutých. Stejné snížení zcela rozhodnutých voličů zaznamenala aktuálně také KDU-ČSL (což může být dáno přílivem nových voličů jako v uvažovaném případě na straně 0). I tak ale spolu s ČSSD a ANO patří mezi ty subjekty, které mají pevněji rozhodnuté voliče. Z hlediska vývoje preferencí KSČM je v této souvislosti patrné, že možná příčina je v pozvolně klesající míře přesvědčení. Méně přesvědčení voliči také zřejmě patří mezi ty více fluktuující a částečně odešli k jiným stranám. Otázka: Je toto Vaše rozhodnutí volit stranu již pevné, nebo se Vaše rozhodnutí může ještě změnit? Vyberte prosím jednu z následujících možností... jste pevně rozhodnut(a) volit tuto stranu nebo hnutí je pravděpodobné, že byste volil(a) tuto stranu nebo hnutí je možné, že Vaše rozhodnutí volit tuto stranu nebo hnutí se ještě změní je dost pravděpodobné, že Vaše rozhodnutí volit tuto stranu nebo hnutí se ještě změní neví/bez odpovědi Total ANO ČSSD TOP KSČM 57 9 KDU-ČSL ODS Úsvit Piráti * 3 47 Zelení * % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let, kteří vybrali některý politický subjekt. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek, z celkového počtu 00 rozhovorů vybralo politický subjekt v poslední vlně 85 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím * Nízký počet respondentů; jedná se pouze o indikativní hodnoty. 8

19 Detailní výsledky / hodnocení politické situace / důvěra v současnou vládu / mezilidská důvěra / korupce

20 Únor 4 Březen 4 Duben 4 Květen 4 Červen /Červenec 4 Červenec 4 (trendový odhad) Srpen 4 Září 4 Říjen 4 Únor 4 Březen 4 Duben 4 Květen 4 Červen /Červenec 4 Červenec 4 (trendový odhad) Srpen 4 Září 4 Říjen 4 Politické trendy Z posledního měření trendů vyplývá mírné snížení podílu občanů kladně hodnotících současnou politickou situaci. Nicméně ze statistického hlediska se nejedná o významnou změnu. Až následné šetření tak odhalí, zda se jedná o zvrat v rostoucí tendenci z posledních měření. Naproti tomu podíl občanů důvěřujících vládě setrval na hladině 45 %, tedy nad dlouhodobým průměrem. /Podíl občanů kladně hodnotících politickou situaci 40% 35% 30% 5% 0% 5% 0% 5 9 velmi dobrá + spíše dobrá /Podíl občanů důvěřujících vládě rozhodně důvěřujete + spíše důvěřujete 50% % % 35% 30% 5% 0% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo prostřednictvím Termíny sběru dat jsou popsány v příloze této zprávy. 0

21 Politická situace Poslední měření ukázalo mírný pokles v kladném postoji k politické situaci, a tak i nadále platí, že většina občanů České republiky zůstává s politickou situací nespokojená. V detailnějším pohledu je vidět, že necelá čtvrtina hodnotí současnou politickou situaci jako velmi špatnou, dalších 46 % pak jako spíše špatnou. Otázka: Jak byste celkově ohodnotil(a) aktuální politickou situaci v České republice? velmi dobrá spíše dobrá % % 4% 7% spíše špatná velmi špatná neví/bez odpovědi 46% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím

22 Ekonomický status Vzdělání Věková kategorie Pohlaví Politická situace / třídění dle sociodemografií Negativněji mají tendenci hodnotit politickou situaci ženy, naopak nejméně nespokojeni jsou nejstarší občané a vysokoškolsky vzdělaní. Toto hodnocení zůstává v rámci sociodemografických skupin dlouhodobě neměnné. Otázka: Jak byste celkově ohodnotil(a) aktuální politickou situaci v České republice? velmi dobrá spíše dobrá spíše špatná velmi špatná neví/bez odpovědi Total muž žena let let let a více let základní, vyučen maturita vysokoškolské zaměstnanec(kyně) podnikatel(ka) 9 45 ekonomicky neaktivní % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím

23 Politická situace / třídění dle volebních preferencí Pokud se podíváme na příznivce jednotlivých stran a hnutí, pak není překvapením, že nejspokojenější jsou voliči dvou vládních stran, tedy ANO a ČSSD. Zajímavý posun nastal u voličů KDU-ČSL, kteří jsou oproti poslednímu šetření mnohem méně spokojení. Tento pokles spokojenosti může opět souviset s nárůstem voličů této strany. Noví voliči, kteří se přelili částečně i z voličů nevládních stran, ještě nejsou pevně rozhodnuti tuto stranu volit a jsou obecně více skeptičtí, což se projevuje i v tomto hodnocení. Mezi nejméně spokojené s politickou situací se pak dlouhodobě řadí podporovatelé Pirátů* a Úsvitu (u tohoto hnutí došlo ke značnému posunu k negativnímu hodnocení); vysoký počet negativních hodnocení jsme zaznamenali i u voličů KSČM. U všech posledně jmenovaných není nespokojenost s aktuální politickou situací překvapující, vzhledem k tomu, že je, ač v různých podobách, součástí politické identity těchto stran i jejich opoziční role. Otázka: Jak byste celkově ohodnotil(a) aktuální politickou situaci v České republice? velmi dobrá spíše dobrá spíše špatná velmi špatná neví/bez odpovědi Total ANO 45 4 ČSSD TOP KSČM KDU-ČSL ODS Úsvit Piráti * Zelení * % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím * Nízký počet respondentů; jedná se pouze o indikativní hodnoty. 3

24 Důvěra v současnou vládu Důvěra, resp. nedůvěra ve vládu setrvává dlouhodobě na stejné úrovni, rovněž poslední měření ukazuje, že více než polovina občanů vyjadřuje vládě svou nedůvěru, z toho 6 % jí vůbec nedůvěřuje a 37 % spíše nedůvěřuje. Otázka: Do jaké míry důvěřujete, nebo nedůvěřujete současné vládě? rozhodně důvěřujete spíše důvěřujete 6% % % spíše nedůvěřujete 43% vůbec nedůvěřujete 37% neví/bez odpovědi Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 4

25 Ekonomický status Vzdělání Věková kategorie Pohlaví Důvěra v současnou vládu / třídění dle sociodemografií Dlouhodobé sledování rovněž potvrzuje, že hodnocení v rámci sociodemografických skupin zůstává v podstatě stabilní. Vládě důvěřují více muži než ženy. Důvěra ve vládu také narůstá s věkem i vzděláním. Tento trend odpovídá celkovému hodnocení politické situace. Otázka: Do jaké míry důvěřujete nebo nedůvěřujete současné vládě? rozhodně důvěřujete spíše důvěřujete spíše nedůvěřujete vůbec nedůvěřujete neví/bez odpovědi Total muž žena let let let a více let základní, vyučen maturita vysokoškolské zaměstnanec(kyně) podnikatel(ka) ekonomicky neaktivní % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 5

26 Důvěra v současnou vládu / třídění dle volebních preferencí Již bylo zmíněno, že důvěra ve vládu se do jisté míry shoduje s obecným hodnocením politické situace, vycházíme přitom také z dlouhodobého srovnání těchto dvou hodnocení. Tato shoda se ukazuje hlavně při pohledu na voliče jednotlivých stran. Dlouhodobě je hodnocení výrazně pozitivnější mezi sympatizanty stran tvořících vládní koalici, tedy ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Přičemž stejně jako v předchozím případě, tak i zde lze sledovat značný pokles v hodnocení mezi příznivci KDU-ČSL. Otázka: Do jaké míry důvěřujete nebo nedůvěřujete současné vládě? rozhodně důvěřujete spíše důvěřujete spíše nedůvěřujete vůbec nedůvěřujete neví/bez odpovědi Total ANO ČSSD TOP KSČM KDU-ČSL ODS Úsvit Piráti * Zelení * % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím * Nízký počet respondentů; jedná se pouze o indikativní hodnoty. 6

27 Únor 4 Březen 4 Duben 4 (trendový odhad) Květen 4 Červen /Červenec 4 (trendový odhad) Červenec 4 (trendový odhad) Srpen 4 Září 4 (trendový odhad) Říjen 4 Vývoj důvěry v ostatní lidi Dlouhodobější sledování důvěry v ostatní lidi zatím neprokázalo potenciál k většímu nárůstu. Což se projevilo i mírným poklesem důvěry v říjnovém měření, ve srovnání s předchozím mírně pozitivním trendem zjištěným v počátku měření. Ze statistického hlediska jsou ale tyto změny nevýznamné. Lze tedy konstatovat, že jen třetina obyvatel se v současné době domnívá, že je lépe ostatním lidem důvěřovat. Otázka: Řekl(a) byste, že v současné době je lepší většině lidí důvěřovat, nebo nedůvěřovat? důvěřuje 50% 45% 40% 35% 30% 5% 0% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo prostřednictvím Termíny sběru dat jsou popsány v příloze této zprávy. 7

28 Mezilidská důvěra Z pohledu mezilidské důvěry se obyvatelé České republiky zdají být spíše opatrní a dlouhodobě se ke svému okolí staví s nedůvěrou. Jen třetina z nich volí cestu životem s tím, že budou ostatním důvěřovat. Otázka: Řekl(a) byste, že v současné době je lepší většině lidí důvěřovat, nebo nedůvěřovat? důvěřovat 5% nedůvěřovat 3% neví/bez odpovědi 63% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 8

29 Ekonomický status Vzdělání Věková kategorie Pohlaví Mezilidská důvěra / třídění dle sociodemografií Delší časový úsek měření zatím i nadále potvrzuje, že muži jsou v tomto pohledu důvěřivější než ženy. Důvěra v ostatní také roste s věkem a vzděláním. Odvahu důvěřovat ostatním tak mají nejčastěji vysokoškoláci (43 %) a starší věkové kategorie. Otázka: Řekl(a) byste, že v současné době je lepší většině lidí důvěřovat, nebo nedůvěřovat? důvěřovat nedůvěřovat neví/bez odpovědi Total muž žena let let let a více let základní, vyučen maturita vysokoškolské zaměstnanec(kyně) podnikatel(ka) ekonomicky neaktivní % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 9

30 Mezilidská důvěra / třídění dle volebních preferencí Po předchozím nárůstu důvěry mezi příznivci ANO došlo opět k poklesu na předchozí hladinu (aktuálně jen 35 % lidí důvěřuje ostatním). I nadále pak platí, že nejnižší důvěru v ostatní mají příznivci KSČM a Úsvitu. Mezi voliči KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD je naopak největší podíl těch, kteří ostatním důvěřují, proměny v podílu těchto skupin v čase nejsou statisticky významné. Otázka: Řekl(a) byste, že v současné době je lepší většině lidí důvěřovat, nebo nedůvěřovat? důvěřovat nedůvěřovat neví/bez odpovědi Total ANO ČSSD TOP KSČM KDU-ČSL ODS Úsvit 70 8 Piráti * Zelení * % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím * Nízký počet respondentů; jedná se pouze o indikativní hodnoty. 30

31 Únor 4 (nedotaz.) Březen 4 Duben 4 (trendový odhad) Květen 4 (trendový odhad) Červen /Červenec 4 Červenec 4 (trendový odhad) Srpen 4 (trendový odhad) Září 4 (trendový odhad) Říjen 4 Únor 4 (nedotaz.) Březen 4 Duben 4 (trendový odhad) Květen 4 (trendový odhad) Červen /Červenec 4 Červenec 4 (trendový odhad) Srpen 4 (trendový odhad) Září 4 (trendový odhad) Říjen 4 Akceptace úplatků společností /vývoj Oproti posledním dvěma měřením nedošlo k žádným výrazným změnám. Přestože se zdá, že podíl občanů, kteří připouští řešení složité situace předáním úplatku má klesající tendenci, pro interpretaci tohoto trendu je potřeba počkat na ověření v rámci dalších měření. /Podíl občanů řešící složitou osobní situaci předáním úplatku v případě žádosti o něj 30% 5% 0% 5% 0% 5% 0% Velmi pravděpodobné + Spíše pravděpodobné 9 8 /Podíl občanů od kterých byl očekáván úplatek 30% 5% 0% 5% 0% 5% 0% Byl očekáván úplatek Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo prostřednictvím Termíny sběru dat jsou popsány v příloze této zprávy. 3

32 Pravděpodobnost předání úplatku V případě těžké osobní situace by 8 % Čechů, Moravanů a Slezanů bylo schopných jít cestou předání úplatku. Při detailním pohledu je oproti předchozímu zjištění vidět přeskupení od volby zcela nepravděpodobné do spíše nepravděpodobné, tím se pouze vrátil poměr těchto skupin na hladinu z března 04. Jak už bylo zmíněno v rámci minulých měření, náchylnost občanů ČR k úplatkům se pohybuje nad evropským průměrem, což vychází z výzkumu Eurobarometr* z loňského roku, kdy jsme se ptali na ochotu uplácet v oblasti veřejné správy. Podle těchto dat je 9 % Čechů nakloněno možnosti uplácet, přičemž evropský průměr je 5 %. Na srovnatelné úrovni s tou českou se nachází také například Maďarsko, Rumunsko, ale i VB, ještě více jsou pak úplatkům nakloněni Řekové (4 %), ale i Slováci (9 %). Otázka: Pokud byste se v budoucnu dostal(a) do složité osobní situace, a někdo by Vám nabídl, že za úplatek váš problém obratem vyřeší, nakolik je pravděpodobné, že byste takovou žádost o úplatek přijal(a)?" velmi pravděpodobné spíše pravděpodobné % % 7% spíše nepravděpodobné 30% zcela nepravděpodobné 60% neví/bez odpovědi Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím * Výsledky se vztahují k vlně Eurobarometr 397, která probíhala v únoru-březnu 03. TNS Aisa se na výzkumu dlouhodobě podílí. Celá zpráva je volně dostupná online na : 3

33 Ekonomick ý status Vzdělání Věková kategorie Pohlaví Pravděpodobnost předání úplatku / třídění dle sociodemografií Možnosti předat úplatek jsou více nakloněni muži, lidé do 44 let a podnikatelé(ky). Data z aktuálního měření naznačují, že pokles podílu těch, kteří jsou ochotni řešit danou situaci předáním úplatku, je proti posledním měřením dán poklesem zejména v rámci následujících sociodemografických skupin: ženy, lidé do 9 let, lidé se základní školou nebo vyučení. Rozdíl mezi názory mužů a žen může být způsobený tím, že muži činí častěji rozhodnutí, a tedy se častěji dostávají do situací, kde přijetí úplatku přichází v úvahu. To samé platí i pro skupinu podnikatelů(ek) oproti zaměstnancům či ekonomicky neaktivním. Otázka: Pokud byste se v budoucnu dostal(a) do složité osobní situace, a někdo by Vám nabídl, že za úplatek váš problém obratem vyřeší, nakolik je pravděpodobné, že byste takovou žádost o úplatek přijal(a)?" velmi pravděpodobné spíše pravděpodobné spíše nepravděpodobné zcela nepravděpodobné neví/bez odpovědi Total muž 3 54 žena let let let a více let základní, vyučen maturita vysokoškolské Zaměstnanec(kyně) Podnikatel(ka) Ekonomicky neaktivní % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 33

34 Pravděpodobnost předání úplatku / třídění dle volebních preferencí Nejvíce otevření k možnosti předat úplatek jsou voliči TOP09 a ODS, naopak nejvíce jej odmítají sympatizanti KDU-ČSL. Otázka: Pokud byste se v budoucnu dostal(a) do složité osobní situace, a někdo by Vám nabídl, že za úplatek váš problém obratem vyřeší, nakolik je pravděpodobné, že byste takovou žádost o úplatek přijal(a)?" velmi pravděpodobné spíše pravděpodobné spíše nepravděpodobné zcela nepravděpodobné neví/bez odpovědi Total ANO ČSSD TOP KSČM KDU-ČSL ODS Úsvit Piráti * Zelení * % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím * Nízký počet respondentů; jedná se pouze o indikativní hodnoty. 34

35 Očekávání úplatku Pouhých 0 % obyvatel České republiky mělo v posledním roce pocit, že je od nich očekáván úplatek. Tento podíl je dlouhodobě neměnný. S ohledem na názory občanů na úplatky v České republice to svědčí o tom, že běžný občan se do situace, kdy by byl vyžadován úplatek, na každodenní bázi nedostává a vnímání zkorumpovanosti se tak spíše odvíjí od mediálních zpráv z vrcholného byznysu a politiky. Otázka: Bez ohledu na to, o jakou situaci se jednalo, měl(a) jste během posledního roku pocit, že by od Vás někdo očekával úplatek? 0% ano ne 90% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 35

36 Ekonomický status Vzdělání Věková kategorie Pohlaví Očekávání úplatku / třídění dle sociodemografií Se situací, kdy by byl vyžadován úplatek se více potkávají podnikatelé(ky) a spíše muži. Proti šetření z června/července 04 došlo k nárůstu podílu mezi nejmladšími občany. Otázka: Bez ohledu na to, o jakou situaci se jednalo, měl(a) jste během posledního roku pocit, že by od Vás někdo očekával úplatek? ano ne neví/bez odpovědi Total 0 90 muž 3 86 žena let let let a více let 7 93 základní, vyučen 0 90 maturita vysokoškolské zaměstnanec(kyně) podnikatel(ka) 79 ekonomicky neaktivní 8 9 0% 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 36

37 Očekávání úplatku / třídění dle volebních preferencí V rámci politických preferencí se nejméně setkali se situací, ve které byl očekáván úplatek, voliči KDU-ČSL a ČSSD. Podíly v rámci jednotlivých politických subjektů se zdají být stabilní. Otázka: Bez ohledu na to, o jakou situaci se jednalo, měl(a) jste během posledního roku pocit, že by od Vás někdo očekával úplatek? ano ne neví/bez odpovědi Total 0 90 ANO ČSSD TOP 09 KSČM KDU-ČSL ODS 8 8 Úsvit Piráti * 88 Zelení * 98 0% 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím * Nízký počet respondentů; jedná se pouze o indikativní hodnoty. 37

38 Detailní výsledky: aktuální témata / vnímání činnosti Vlády ČR / vliv opatření ČNB na ekonomiku / preference síly české měny

39 Vnímání činnosti Vlády ČR V další části tohoto výzkumu nás zajímalo detailní hodnocení činnosti Vlády ČR, co se týče podpory vybraných oblastí. Více než 3/5 občanů si myslí, že Vláda podporuje veřejné vzdělávání. Více než polovina pak vyzdvihuje podporu veřejného zdravotnictví, celkový hospodářský růst a infrastrukturu (dopravu). Na druhou stranu jen /5 občanů vnímá podporu Vlády v transparentním hospodaření státu a v tvorbě pracovních míst. Otázka. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků? Vláda ČR podporuje kvalitní veřejné vzdělávání 6% kvalitní veřejné zdravotnictví 57% hospodářský růst 56% infrastrukturu, zejména dopravu konkurenceschopnost České republiky boj proti korupci 49% 46% 54% tvorbu pracovních míst 4% transparentní hospodaření státu 4% Pozn. Graf zobrazuje míru souhlasu (zcela souhlasíte + spíše souhlasíte) Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 39

40 Obecná populace Muž Žena Vnímání činnosti Vlády ČR / třídění dle sociodemografií Ze sociodemografického hlediska je nejvíce diferencující pohled muži vs. ženy a lidé do 44 let vs. lidé nad 60 let. Zatímco muži hodnotí kladně většinu oblastí, ženy jsou zdrženlivější a častěji také volí možnost neví. Z hlediska věku lze pozorovat nárůst kladných hodnocení od nejmladších po nejstarší s výjimkou generace let, která je v hodnocení konání vlády v oblasti vzdělávání a zdravotnictví ještě daleko kritičtější než ti nejmladší. Otázka. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků? Vláda ČR podporuje Pohlaví Věkové kategorie kvalitní veřejné vzdělávání kvalitní veřejné zdravotnictví hospodářský růst infrastrukturu, zejména dopravu konkurenceschopnost České republiky boj proti korupci tvorbu pracovních míst transparentní hospodaření státu Pozn. Tabulka zobrazuje míru souhlasu (zcela souhlasíte + spíše souhlasíte) Statisticky významně nižší oproti celkovému hodnocení Statisticky významně vyšší oproti celkovému hodnocení Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 40

41 Obecná populace ZŠ, vyučen maturita VŠ zaměst. podnikatel (ka) ek. neaktivní Vnímání činnosti Vlády ČR / třídění dle sociodemografií Vzdělání, jak je vidět z tabulky níže, není v tomto případě příliš diferencující charakteristikou. Jen o něco lépe diferencuje ekonomický status, i když spíše jen ve vybraných oblastech jako je zdravotnictví, korupce a transparentní hospodaření. Ve všech těchto parametrech Vládu hodnotí kladněji lidé ekonomicky neaktivní. Otázka. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků? Vláda ČR podporuje Vzdělání Ekonomický status kvalitní veřejné vzdělávání kvalitní veřejné zdravotnictví hospodářský růst infrastrukturu, zejména dopravu konkurenceschopnost České republiky boj proti korupci tvorbu pracovních míst transparentní hospodaření státu Pozn. Tabulka zobrazuje míru souhlasu (zcela souhlasíte + spíše souhlasíte) Statisticky významně nižší oproti celkovému hodnocení Statisticky významně vyšší oproti celkovému hodnocení Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 4

42 Obecná populace ANO ČSSD TOP09 KSČM KDU-ČSL ODS Úsvit Piráti* Zelení* Vnímání činnosti Vlády ČR / třídění dle volebních preferencí Při pohledu přes jednotlivé politické subjekty není překvapující, že Vládu hodnotí pozitivněji sympatizanti dvou hlavních vládních stran, tedy ANO a ČSSD. Ostatní strany a hnutí hodnotí Vládu většinou průměrně. Oblastí s nejvíce diferencujícím názorem je korupce, zatímco příznivci ANO a ČSSD hodnotí kroky vlády kladně, podporovatelé opozice, tedy TOP09, KSČM a Úsvit hodnotí vládu negativně. Otázka. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků? Vláda ČR podporuje Volební preference kvalitní veřejné vzdělávání kvalitní veřejné zdravotnictví hospodářský růst infrastrukturu, zejména dopravu konkurenceschopnost České republiky boj proti korupci tvorbu pracovních míst transparentní hospodaření státu Pozn. Tabulka zobrazuje míru souhlasu (zcela souhlasíte + spíše souhlasíte) Statisticky významně nižší oproti celkovému hodnocení Statisticky významně vyšší oproti celkovému hodnocení Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 4

43 Vliv opatření ČNB na ekonomiku V závěru dotazníku jsme se věnovali tématu intervencí ČNB za účelem podpory ekonomiky, zejména pak oslabení koruny, které proběhlo koncem minulého roku. Zajímal nás názor na to, v jakém směru byl tento krok podle občanů pro ekonomiku prospěšný. /5 se kloní k názoru, že oslabení koruny podpořilo vývoz a pomohlo firmám udržet některé zaměstnance. Necelá třetina vidí přínos k hospodářskému růstu a také v záchraně firem před koncem činnosti. Jen % občanů deklaruje, že pocítilo nějaké zlepšení vlastní finanční situace. Jak je vidět, tak ani jedna z dotazovaných oblastí nebyla kladně hodnocena více jak polovinou respondentů, což lze fakticky hodnotit tak, že občané nevnímají krok ČNB jako účinný v žádné z dotazovaných oblastí. Nutno ale poznamenat, že deklarace respondentů nemusí odrážet vývoj na základě makroekonomických dat. Otázka. Česká národní banka má jako hlavní cíl péči o stabilní ceny, což by mělo mít za následek hospodářský růst. Významným zásahem ČNB v poslední době bylo oslabení koruny na konci roku 03, které mělo za cíl podpořit ekonomiku. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte, že toto opatření ČNB podpořilo vývoz zboží do zahraničí 44% pomohlo firmám udržet některé pracovníky zaměstnané 40% přispělo k hospodářskému růstu 30% pomohlo firmám vyhnout se ukončení jejich činnosti 30% zlepšilo Vaší osobní finanční situaci % Pozn. Graf zobrazuje míru souhlasu (zcela souhlasíte + spíše souhlasíte) Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 43

44 Obecná populace Muž Žena Vliv opatření ČNB na ekonomiku / třídění dle sociodemografií Velmi dobře diferencujícím pohledem v rámci sociodemografických charakteristik je pohlaví. Muži oproti ženám hodnotí všechny kroky kladněji. Ženy se nicméně často přiklánějí i k možnosti neví. Otázka. Česká národní banka má jako hlavní cíl péči o stabilní ceny, což by mělo mít za následek hospodářský růst. Významným zásahem ČNB v poslední době bylo oslabení koruny na konci roku 03, které mělo za cíl podpořit ekonomiku. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte, že toto opatření ČNB Pohlaví Věkové kategorie podpořilo vývoz zboží do zahraničí pomohlo firmám udržet některé pracovníky zaměstnané přispělo k hospodářskému růstu pomohlo firmám vyhnout se ukončení jejich činnosti zlepšilo Vaší osobní finanční situaci Pozn. Tabulka zobrazuje míru souhlasu (zcela souhlasíte + spíše souhlasíte) Statisticky významně nižší oproti celkovému hodnocení Statisticky významně vyšší oproti celkovému hodnocení Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 44

45 Obecná populace ZŠ, vyučen maturita VŠ zaměst. podnikatel (ka) ek. neaktivní Vliv opatření ČNB na ekonomiku / třídění dle sociodemografií Na to, zda měla či neměla intervence ČNB vliv na vývoz zboží mají jednotlivé sociodemografické skupiny nejvíce rozdílné názory. K tomu, že ČNB oslabením měny podpořila vývoz se nejvíce kloní lidé vysokoškolsky vzdělaní a také podnikatelé(ky). U těchto skupin je pravděpodobné, že se jich vývoz nějakým způsobem týká. Negativně se k tomuto kroku staví lidé ekonomicky neaktivní. Lidé se základním vzděláním nebo vyučení častěji vyzdvihují pomoc firmám, ať už záchranou pracovních pozic nebo firmy jako takové. Otázka. Česká národní banka má jako hlavní cíl péči o stabilní ceny, což by mělo mít za následek hospodářský růst. Významným zásahem ČNB v poslední době bylo oslabení koruny na konci roku 03, které mělo za cíl podpořit ekonomiku. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte, že toto opatření ČNB Vzdělání Ekonomický status podpořilo vývoz zboží do zahraničí pomohlo firmám udržet některé pracovníky zaměstnané přispělo k hospodářskému růstu pomohlo firmám vyhnout se ukončení jejich činnosti zlepšilo Vaší osobní finanční situaci Pozn. Tabulka zobrazuje míru souhlasu (zcela souhlasíte + spíše souhlasíte) Statisticky významně nižší oproti celkovému hodnocení Statisticky významně vyšší oproti celkovému hodnocení Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 45

46 Obecná populace ANO ČSSD TOP09 KSČM KDU-ČSL ODS Úsvit Piráti* Zelení* Vliv opatření ČNB na ekonomiku / třídění dle volebních preferencí Názory na kroky ČNB nejsou při pohledu přes příznivce jednotlivých politických subjektů výrazně diferencující. Dopad intervence na podporu vývozu zboží do zahraničí vnímají více příznivci ANO a TOP09, druzí jmenovaní pak také více vyzdvihují pozitivní dopad na udržení některých pracovních míst. Otázka. Česká národní banka má jako hlavní cíl péči o stabilní ceny, což by mělo mít za následek hospodářský růst. Významným zásahem ČNB v poslední době bylo oslabení koruny na konci roku 03, které mělo za cíl podpořit ekonomiku. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte, že toto opatření ČNB Volební preference podpořilo vývoz zboží do zahraničí pomohlo firmám udržet některé pracovníky zaměstnané přispělo k hospodářskému růstu pomohlo firmám vyhnout se ukončení jejich činnosti zlepšilo Vaší osobní finanční situaci Pozn. Tabulka zobrazuje míru souhlasu (zcela souhlasíte + spíše souhlasíte) Statisticky významně nižší oproti celkovému hodnocení Statisticky významně vyšší oproti celkovému hodnocení Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 46

47 Preference síly české měny Na úplný závěr jsme zjišťovali, zda občané České republiky preferují silnou, nebo slabou korunu při udání možných výhod i rizik. Silnou korunu preferuje většina občanů (5 %), zatímco slabou /5. Zbylých 9 % se nedokázalo přiklonit ani k jedné straně. Tento postoj tak opět ukazuje, že intervenci ČNB česká veřejnost ani rok po jejím provedení nepřijala příliš kladně. Otázka. Který z následujících výroků o české měně je Vám bližší? Preferujete silnou korunu, protože zboží zakoupené v zahraničí nebo dovážené zboží a suroviny jsou levnější, stejně jako zahraniční dovolená. A to i přesto, že silná koruna snižuje konkurenceschopnost českých výrobců, což může mít vliv na pracovní místa. Preferujete slabou korunu, protože to pomáhá vývozcům prosadit se na zahraničním trhu a mohou se tvořit pracovní místa. A to i přesto, že se tím zdraží dovážené zboží a suroviny, zboží zakoupené v zahraničí nebo zahraniční dovolená. 40% 9% 5% neví, neumí posoudit Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 47

48 Ekonomický status Vzdělání Věková kategorie Pohlaví Preference síly české měny / třídění dle sociodemografií Pohled na sociodemografické skupiny ukazuje preferenci silné koruny mezi muži, lidmi do 9 let a indikativně také podnikateli(kami). U žen pak může být důvodem volby slabší koruny obava o pracovní místo. Otázka. Který z následujících výroků o české měně je Vám bližší? Preferujete silnou korunu, protože zboží zakoupené v zahraničí nebo dovážené zboží a suroviny jsou levnější, stejně jako zahraniční dovolená. A to i přesto, že silná koruna snižuje konkurenceschopnost českých výrobců, což může mít vliv na pracovní místa. Preferujete slabou korunu, protože to pomáhá vývozcům prosadit se na zahraničním trhu a mohou se tvořit pracovní místa. A to i přesto, že se tím zdraží dovážené zboží a suroviny, zboží zakoupené v zahraničí nebo zahraniční dovolená. neví, neumí posoudit Total muž žena let let let a více let základní, vyučen 5 38 maturita vysokoškolské zaměstnanec(kyně) podnikatel(ka) ekonomicky neaktivní % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 48

49 Preference síly české měny / třídění dle volebních preferencí Pohled na příznivce jednotlivých subjektů nepřináší žádné statisticky významné rozdíly. Indikativně lze označit voliče ANO, ČSSD a Úsvitu jako preferující silnější korunu. Otázka. Který z následujících výroků o české měně je Vám bližší? Preferujete silnou korunu, protože zboží zakoupené v zahraničí nebo dovážené zboží a suroviny jsou levnější, stejně jako zahraniční dovolená. A to i přesto, že silná koruna snižuje konkurenceschopnost českých výrobců, což může mít vliv na pracovní místa. Preferujete slabou korunu, protože to pomáhá vývozcům prosadit se na zahraničním trhu a mohou se tvořit pracovní místa. A to i přesto, že se tím zdraží dovážené zboží a suroviny, zboží zakoupené v zahraničí nebo zahraniční dovolená. neví, neumí posoudit Total ANO ČSSD TOP KSČM KDU-ČSL ODS Úsvit Piráti * Zelení * % 0% 40% 60% 80% 00% Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 8 let. Náhodný výběr, reprezentativní vzorek 00 respondentů. Dotazování probíhalo ve dnech 5.0. až prostřednictvím 49

50 Přílohy

51 Organizační informace Výzkumná agentura Česká televize přizvala ke spolupráci na kontinuálním předvolebním výzkumu voličských preferencí a nálad renomovanou výzkumnou agenturu TNS Aisa. Agentura disponuje potřebným technickým zázemím a zkušenými odborníky, kteří jsou garanty úspěšné realizace projektu. TNS Aisa je řádným členem asociace výzkumných agentur SIMAR a má svého zástupce v mezinárodní organizaci ESOMAR. Z tohoto titulu je agentura povinna dbát na dodržování odborných standardů a kvality odváděné práce. Členstvím ve zmíněných asociacích se agentura také zavazuje k tomu, že může být v případě pochybností kdykoliv podrobena jejich kontrole. Spolupráce mezi Českou televizí a výzkumnou agenturou Metodická příprava kontinuálního předvolebního výzkumu, zpracování dat, jejich analýza i příprava zpráv probíhá ve vzájemné součinnosti České televize a agentury TNS Aisa. K tomu účelu byl vytvořen procesní tým složený ze zástupců obou stran, který má na starost dohled nad celým výzkumným procesem. Realizační tým TNS Aisa Ředitel společnosti TNS Aisa Bronislav Kvasnička Vedoucí projektu David Fiala Exekuce projektu Eva Králová, Petr Šobotník Česká televize Vedoucí týmu ČT Renata Týmová Analytik ČT Martin Převrátil Analytik ČT Jiří Kubíček Sběr dat Daniel Horna Zpracování dat Petr Bucek 5

52 Organizační informace Termín realizace Sběr dat jednotlivých vln byl realizován v následujících termínech: Únor Březen Duben Květen Červen/Červenec Srpen Září Říjen Metoda sběru dat Data byla sbírána metodou telefonických rozhovorů se záznamem do počítače (CATI). Dotazování probíhalo z CATI centra agentury TNS Aisa v Praze. Výběr respondentů Výběr respondentů byl náhodný. Kontaktní čísla na mobilní telefony i pevné linky byla generována náhodně počítačem (ze všech přidělených čísel a kódů ze stránek ČTÚ - - byly do generování zařazeny tyto oblasti: Veřejná mobilní telefonní síť a Veřejná pevná telefonní síť). V případě úspěšného dovolání a souhlasu s rozhovorem byla dotazována osoba, která zvedla telefon. Kontrola sběru dat Telefonický sběr dat podléhal kontinuálnímu monitoringu supervizorů v reálném čase. Ze všech rozhovorů byl pořízen audiozáznam, který bude v souladu s právními předpisy na omezenou dobu archivován pro případnou kontrolu ze strany zadavatele či jiných oprávněných institucí. Vážení dat Data byla vážena na základní sociodemografické ukazatele, tedy na kombinaci věku a pohlaví, na vzdělání, na velikost místa bydliště a na kraj. Oporou při stanovení kvót byla aktuální data Českého statistického úřadu. V rámci převážení dat bylo také zohledněno minulé volební chování respondentů, konkrétně účast či preferovaná strana v parlamentních volbách v roce 03. Zpracování dat Zpracování dat probíhalo v těsné součinnosti odborných pracovníků České televize a agentury TNS Aisa. Předem byly definovány standardní postupy a skripty pro automatizované zpracování dat, včetně postupů pro vážení dat a konstrukci volebního modelu. Z důvodů eliminace případných chyb ve fázi zpracování dat byl datový soubor z aktuální vlny výzkumu nezávisle na sobě analyzován jak odbornými pracovníky České televize, tak analytiky agentury TNS Aisa a výsledky byly následně podrobeny srovnání. Prezentované výstupy tak lze považovat za nezávisle ověřené z obou stran. 5

53 Konstrukce volebního modelu Volební model je matematický konstrukt, který by měl věrněji než samotné volební preference odrážet rozložení sil jednotlivých politických uskupení v době sběru dat. Metodika výzkumu se inspiruje dlouholetým ověřeným přístupem ke zjišťování volebních preferencí Infratest Dimap (dceřiná společnost TNS Infratest v Německu), která od roku 996 zjišťuje volební preference ve všech spolkových i zemských volbách pro veřejnoprávní TV ARD. Ředitel Infratest Dimap Richard Hilmer říká: "Volební model ČT je ambiciózní a odpovídá všem nárokům." Do volebního modelu vstupují pouze respondenti, kteří: nevylučují svoji účast ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR (Otázka =,, 3), uvedou konkrétní preferované politické uskupení pro volby do Poslanecké sněmovny PČR (Otázka 3 nebo Otázka 5) a nepovažují za pravděpodobné, že by aktuálně preferované uskupení vyměnili za jiné (Otázka 6 =,, 3) Volební preference respondentů, kteří splní všechny tři podmínky, jsou sumarizovány a přepočteny na 00 %. Tím vznikne volební model, který je obvykle prezentován v podobě grafu. Politická uskupení, která dosáhnou nízkých hodnot, bývají v grafických výstupech zahrnuta do kategorie Ostatní. Přesné znění otázek vstupujících do volebního modelu viz následující strany. 53

54 Dotazník Otázka. Jak byste celkově ohodnotil(a) aktuální politickou situaci v České republice? Řekl(a) byste o ní, že je... - velmi dobrá, - spíše dobrá, 3 - spíše špatná, 4 - velmi špatná; odmítá odpovědět, neví Otázka. Pokud by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zúčastnil(a) byste se jich? - určitě ano, - spíše ano, 3 - spíše ne, 4 - určitě ne; odmítá odpovědět, neví Otázka 3. Pro respondenty, kteří v otázce uvedou, že se určitě nebo spíše zúčastní voleb: Jakou politickou stranu nebo hnutí byste v takovém případě volil(a)? Pro respondenty, kteří v otázce uvedou, že se spíše nezúčastní nebo neví: Pokud byste přece jen k volbám šel(šla), jakou politickou stranu nebo hnutí byste volil(a)? Zobrazen seznam stran viz konec dotazníku Otázka 4. Pro respondenty, kteří v otázce 3 neuvedou konkrétní stranu vyjma těch, co nepůjdou k volbám: Neuvedl(a) jste, jakou politickou stranu nebo hnutí byste volil(a). Přesto, o jakých stranách nebo hnutích byste reálně uvažoval(a), a u kterých tedy existuje možnost, že byste je mohl(a) volit, pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly příští týden? Kdyby se volby konaly příští týden, uvažoval(a) byste o volbě politické strany nebo hnutí... - ano, - ne, 3 - neznáte tuto stranu nebo hnutí; odmítá odpovědět, neví Zobrazen seznam stran viz konec dotazníku Otázka 5. Pro respondenty, kteří v otázce 4 uvedli více než jednu stranu, pro ostatní je tato otázka zaznamenána automaticky: Uvedl(a) jste, že pokud by se volby konaly příští týden, reálně byste uvažoval(a) o následujících politických stranách nebo hnutích... Kdybyste si musel(a) zvolit pouze jednu stranu nebo hnutí, které by to bylo? Zobrazen seznam stran viz konec dotazníku 54

55 Dotazník Otázka 6. Pro respondenty, kteří se určitě nebo spíše zúčastní voleb a zároveň v otázce 3 uvedou konkrétní stranu: Je toto Vaše rozhodnutí volit (STRANA) již pevné, nebo se Vaše rozhodnutí může ještě změnit? Pro respondenty, kteří se určitě nebo spíše zúčastní voleb a zároveň v otázce 5 uvedou konkrétní stranu / NEBO pokud se spíše nezúčastní voleb nebo neví a zároveň pokud v otázce 3 NEBO 5 uvedou konkrétní stranu: Bylo by toto Vaše rozhodnutí volit (STRANA) již pevné, nebo by se Vaše rozhodnutí mohlo ještě změnit? Vyberte prosím jednu z následujících možností... - jste pevně rozhodnut(a) volit tuto stranu nebo hnutí, - je pravděpodobné, že byste volil(a) tuto stranu nebo hnutí, 3 - je možné, že Vaše rozhodnutí volit tuto stranu nebo hnutí se ještě změní, 4 - je dost pravděpodobné, že Vaše rozhodnutí volit tuto stranu nebo hnutí se ještě změní; odmítá odpovědět, neví Otázka 7. Zúčastnil(a) jste se posledních voleb do Poslanecké sněmovny, ze kterých vzešla současná vláda? - ano, - ne; odmítá odpovědět, neví Otázka 8. Pro respondenty, kteří se zúčastnili posledních voleb do PS PČR: Jakou politickou stranu nebo hnutí jste v posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 03 volil(a)? Zobrazen seznam stran viz konec dotazníku Otázka 9. Do jaké míry důvěřujete, nebo nedůvěřujete současné vládě? - rozhodně důvěřujete, - spíše důvěřujete, 3 - spíše nedůvěřujete, 4 - vůbec nedůvěřujete; odmítá odpovědět, neví 55

56 Dotazník Otázka 0. Řekl(a) byste, že v současné době je lepší většině lidí důvěřovat, nebo nedůvěřovat? - důvěřovat, - nedůvěřovat; Odmítá odpovědět, Neví Otázka. Pokud byste se v budoucnu dostal(a) do složité osobní situace, a někdo by vám nabídl, že za úplatek Váš problém obratem vyřeší, nakolik je pravděpodobné, že byste takovou žádost o úplatek přijal(a)?" - velmi pravděpodobné, - spíše pravděpodobné, 3 - spíše nepravděpodobné, 4 - zcela nepravděpodobné; Odmítá odpovědět, Neví Otázka. Bez ohledu na to, o jakou situaci se jednalo, měl(a) jste během posledního roku pocit, že by od Vás někdo očekával úplatek? - ano, - ne; Odmítá odpovědět, Neví Otázka 3. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s každým z následujícího výroku? Vláda ČR podporuje konkurenceschopnost České republiky tvorbu pracovních míst infrastrukturu, zejména dopravu transparentní hospodaření státu hospodářský růst boj proti korupci kvalitní veřejné zdravotnictví kvalitní veřejné vzdělávání - zcela souhlasíte, - spíše souhlasíte, 3 - spíše nesouhlasíte, 4 - zcela nesouhlasíte; Odmítá odpovědět, Neví 56

57 Dotazník Otázka 4. Česká národní banka má jako hlavní cíl péči o stabilní ceny, což by mělo mít za následek hospodářský růst. Významným zásahem ČNB v poslední době bylo oslabení koruny na konci roku 03, které mělo za cíl podpořit ekonomiku. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte, že toto opatření ČNB podpořilo vývoz zboží do zahraničí pomohlo firmám udržet některé pracovníky zaměstnané přispělo k hospodářskému růstu pomohlo firmám vyhnout se ukončení jejich činnosti zlepšilo Vaší osobní finanční situaci - zcela souhlasíte, - spíše souhlasíte, 3 - spíše nesouhlasíte, 4 - zcela nesouhlasíte; Odmítá odpovědět, Neví Otázka 5. Který z následujících výroků o české měně je Vám bližší? - Preferuji silnou korunu, protože zboží zakoupené v zahraničí nebo dovážené zboží a suroviny jsou levnější, stejně jako zahraniční dovolená. A to i přesto, že silná koruna snižuje konkurenceschopnost českých výrobců, což může mít vliv na pracovní místa, - Preferuji slabou korunu, protože to pomáhá vývozcům prosadit se na zahraničním trhu a mohou se tvořit pracovní místa. A to i přesto, že se tím zdraží dovážené zboží a suroviny, zboží zakoupené v zahraničí nebo zahraniční dovolená; Odmítá odpovědět, Neví 57

58 Dotazník Seznam zobrazovaných stran a hnutí Aktiv nezávislých občanů ANO Piráti - Česká pirátská strana ČSSD - Česká strana sociálně demokratická DSSS - Dělnická strana sociální spravedlnosti Hlavu vzhůru - volební blok KDU-ČSL - Křesťanská demokratická unie Československá strana lidová Klub angažovaných nestraníků (KAN) Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy LES - Liberálně ekologická strana NS-LEV - Národní socialisté Levice. Století Občané 0 ODS - Občanská demokratická strana Romská demokratická strana (RDS) SPO - Strana práv občanů Strana soukromníků České republiky (SsČR) Svobodní - Strana svobodných občanů Strana zelených (SZ) Suverenita - Strana zdravého rozumu TOP 09 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury Volte Pravý Blok - politické hnutí Změna jiná strana nebo hnutí { VYPIŠTE } { NENABÍZEJTE } žádnou, k volbám by nešel(la) { NENABÍZEJTE } odmítá odpovědět { NENABÍZEJTE } neví 58

59 Slovníček základních pojmů CATI Je zkratka z anglických slov Computer Assisted Telephone Interview. Jedná se o dotazování respondentů pomocí telefonních linek. V případě tohoto konkrétního výzkumu šlo o náhodné generování pevných i mobilních čísel tak, aby každé číslo mělo stejnou pravděpodobnost se do výzkumu dostat. ESOMAR Světová organizace pro výzkum veřejného mínění a marketingový výzkum. Založena v roce 948, jako European Society for Opinion and Marketing Research. Sídlí v Amsterdamu - SIMAR Neziskové sdružení českých výzkumných agentur Založeno v Praze v roce 994. Náhodný výběr Postup založený na matematické statistické teorii pravděpodobnosti. Jednotky jsou do výběru zahrnuty na základě pravděpodobnostních pravidel a procedur. Reprezentativní vzorek Reprezentativní je taková skupina, která svým složením kopíruje složení celé populace, na kterou se výzkum vztahuje. Statistická chyba To je chyba, které se dopouštíme tím, že výsledky dosažené na výběrovém vzorku zobecňujeme na celou populaci. Vážení dat Pomocí tzv. vážení upravujeme strukturu výběrového vzorku tak, aby odpovídala struktuře celé populace (např. vzhledem k pohlaví, věku apod.). Volební model Je matematický konstrukt, který by měl věrněji než samotné volební preference odrážet rozložení sil jednotlivých politických uskupení v době sběru dat. Volební potenciál Představuje v daný okamžik maximální hypotetický podíl hlasů, který může každý politický subjekt získat. Součet potenciálů jednotlivých subjektů je více než 00%, jelikož každý oprávněný volič je zahrnut v potenciálu všech subjektů, o kterých v daný okamžik uvažuje. Volební preference Jsou pouze deklarovaným postojem celé dospělé populace. Mimo konkrétní strany zahrnují i odpovědi typu nevím nebo voleb bych se nezúčastnil(a). Součet odpovědí je v tomto případě roven 00%. Preference ale v žádném případě v sobě nezohledňují případnou pevnost rozhodnutí. V této souvislosti tak jednoznačně nelze hovořit o rozložení sil jednotlivých politických uskupení. 59

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a VNÍMÁNÍ VYBRANÝCH PROBLÉMŮ Období sběru dat: 16. 4. 2014 23. 4. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

Raketová základna USA v ČR 1

Raketová základna USA v ČR 1 Raketová základna USA v ČR 1 Obsah... 1 I. Analyzovaný problém...2 II. Výstupy analýzy...3 1. Percepce bezpečnostních rizik...3 2. Možnosti obrany...5 3. Postavení a role ČR v projektu protiraketové obrany...8

Více

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby Jana Vavrečková Zdeněk Janata VÚPSV, v.v.i. Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad let květen 0 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Realizátor výzkumu: Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV Autorský kolektiv:

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Podpora využívání rodičovské dovolené muži

Podpora využívání rodičovské dovolené muži Podpora využívání rodičovské dovolené muži PhDr. Hana Maříková Mgr. Radka Radimská Studie je závěrečnou zprávou výzkumu Podpora využívání rodičovské dovolené muži, který byl proveden jako zakázka Ministerstva

Více

Z periferie do centra Evropy

Z periferie do centra Evropy Miloš Brunclík a Zbyněk Klíč (eds.) Z periferie do centra Evropy 20 let vývoje vztahu ČR k EU copyright CEVRO Institut, o.p.s. 2009 ISBN: 978-80-87125-07-6 Obsah Poděkování....................................

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení

C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení Tomáš Sirovátka (s využitím studií A a B) 2010 I. Úvod:

Více