STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019"

Transkript

1 Netiketa Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Ing. Pavla Marešová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová/praxe Ing. Jaroslava Hánová / informační a komunikační technologie Ing. Jana Kahounová / informační a komunikační technologie Ing. Pavla Marešová / písemná a elektronická komunikace Mgr. Ludmila Morkesová / český jazyk Ing. Marta Váňová / právo Dílčí projekt Netiketa je zaměřen na orientaci, bezpečné a legální chování žáků v prostředí internetu. Témata, která projekt řeší, jsou netiketa, druhy sociálních sítí a jejich výhody a nevýhody využívání, zabezpečení účtu na Facebooku, riziková komunikace, kyberšikana, internetový marketing, on-line nákupy, právní ochrana. Všechny informace získané v rámci projektového vyučování žáci využijí k vytvoření prezentací, videa, různých publicistických útvarů, plakátů a brožur se společným tématem internet. Projekt je určen pro žáky 3. ročníků, ale lze jej variantně zařadit i do nižších ročníků. Jeho realizace vyžaduje časovou dotací zhruba 4 měsíců. Cíl dílčího projektu / projektového dne Hlavním cílem dílčího projektu je naučit žáky schopnosti orientovat se a poradit si ve stále se vyvíjejícím elektronickém světě. Žáci získají zkušenosti s vyhledáváním informací na internetu, s využíváním sociálních sítí. Uvědomí si, jak je důležité správně zabezpečit svůj účet na Facebooku, jak si nastavit soukromí na sociálních sítích. Žáci získají poznatky o reklamě na internetu, naučí se založit e-shop a seznámí se s výhodami a nevýhodami elektronického obchodování. Žáci si osvojí pojmy používané s různými podobami šikany ve virtuálním prostředí (happy slapping, kyberstalking, sexting, ). Utřídí si znalosti pravidel chování ve virtuálním světě, dokáží vysvětlit pojem netiketa. Žáci získají poznatky o nejdůležitějších právních předpisech, které musí být dodržovány na internetu, dokáží aplikovat právní předpisy pro využití na internetu (například při stahování

2 textu, obrázků, softwaru apod.) Projektová výuka podporuje u žáků týmovou spolupráci, komunikaci a schopnost řešit problémy. Mezipředmětové vztahy Předměty, ve kterých bude projekt realizován: český jazyk - útvary publicistického stylu s tématem internetového prostředí informační technologie - netiketa - reklama na internetu - nákupy na internetu - riziková komunikace o komunikace s nevhodnými lidmi o kyberšikana a další elektronické ústrky písemná a elektronická komunikace - sociální sítě, výhody a nevýhody používání těchto sítí - nastavení soukromí a zabezpečení účtu na nejrozšířenější sociální síti Facebooku právo - aplikace právních předpisů v oblastech: o internet jako prostředek k páchání trestné činnosti o trestně-právní ochrana před zneužitím počítače o dítě, mladiství jako oběť násilných a mravnostních útoků praxe - elektronické obchodní tvorba e-shopu - slovníček užitečných pojmů - nákupy na slevových serverech Předměty, ze kterých budou využívány znalosti a dovednosti: zeměpis - používání map informační technologie - používání kancelářských aplikací MS Office - MS Word, MS Excel, MS Publisher, PS PowerPoint - používání programů pro střih a editaci videa Popis realizace dílčího projektu / projektového dne Projekt je koncipován jako krátkodobý na období zhruba 4 měsíců. Na začátku jsou žáci seznámeni s projektem a motivováni k činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o 2 odlišné třídy, je určen ve třídě třetí AL seznámením žáků s projektem učitel informačních a komunikačních technologií, ve třídě třetí B učitel předmětu písemná a elektronická komunikace. Projektové práce probíhají i v dalších předmětech praxe, právo,

3 český jazyk. V těchto předmětech jednotliví učitelé upřesní zadání projektových činností dle pokynů metodiků. V rámci třídy jsou žáci rozděleni do skupin, ve kterých budou řešit jednotlivé problémové situace. Žáci dále obdrží v jednotlivých předmětech návody s popisem problémových situací, které budou řešit a zadání pro vytvoření výstupů projektu. V rámci předmětu písemná a elektronická komunikace se zabývají sociálními sítěmi a jejich výstupem je plakát Sociální sítě a příručka o Facebooku. V hodinách informačních a komunikačních technologií řeší reklamu, nákupy na internetu a pojem kyberšikana a výsledkem jejich práce je powerpointová prezentace o netiketě, video o negativních jevech kyberšikany. V praxi se seznámí s principy elektronického obchodování a vytvoří vlastní e-shop. V právu řeší právní předpisy v internetovém světě, v českém jazyce píší publicistické články týkající se internetového prostředí, zhotoví plakát. V průběhu realizace projektu mají žáci možnost konzultovat své postupy, problémy s vyučujícími jednotlivých předmětů. Samotné výstupy jsou hodnoceny příslušnými vyučujícími a žáky. Kromě vytvoření samotných výstupů je důležitým cílem projektu Netiketa naučit žáky bezpečnému a legálnímu chování na internetu. Vyhodnocení dílčího projektu / projektového dne Hodnocení dílčího projektu učiteli a žáky: Učitel českého jazyka Publicistické články na témata z oblasti internetového prostředí mnozí žáci mají problémy se zařazením textu ke konkrétnímu útvaru publicistického stylu (komentáře, komentované zprávy, dokonce i rozhovor!!!), většina prací je odbytá, žáci se snaží jít cestou co nejmenší námahy, práce postrádají až na výjimky nápaditost, kreativitu, vtip. Tvorba plakátu - zadání žáky zaujalo, k práci přistoupili kreativně, někteří žáci odevzdávali hotovou práci již po 5 dnech. Odevzdané práce byly zveřejněny v učebně českého jazyka a literatury a hodnoceny slovně učitelem i spolužáky. Učitel informačních a komunikačních technologií výstupy měly dobrou úroveň, nedostatky, které výstupy obsahovaly (většinou pouze drobné formální nedostatky) žáci odstranili, vytvořené video považuje učitel ITE za zdařilé, jak po obsahové, tak po technické stránce, video splnilo očekávání, žáci hodnotili práci na projektu kladně, projektové aktivity je zaujaly. Učitel písemné a elektronické komunikace Aktivity byly hodnoceny velmi pozitivně jak ze strany vyučujícího, tak žáků. Potvrdilo se, že pro žáky je zpracovávání problematiky sociálních sítí a bezpečnosti na Facebooku velmi atraktivní, blízké jejich zájmům. Učitel praxe výstupy byly odevzdány za jednotlivé skupiny (fiktivní firmy) žáků, žáci byli hodnoceni jednak jako skupina (tvorba prezentace), jednak byli hodnoceni jednotlivci (tvorba

4 podkladů pro brožuru), výstupy žáci odevzdali ve stanoveném termínu, výstupy měly výbornou až průměrnou úroveň, jednotlivé skupiny splnily všechny úkoly dané zadáním projektu, žáci obdrželi známku v rozmezí 1 až 2-, ústně byla hodnocena schopnost žáků spolupracovat, komunikovat, vyhledávat informace. Učitel práva žáci byli překvapeni, že s pomocí počítače je možné se dopustit trestné činnosti a že může počínání člověka skončit trestní odpovědností za kyberkriminalitu, žáky aktivita poměrně bavila, výsledná prezentace byla zpracována a mapuje zadané téma. Doporučení pro inovaci projektu: Z časových důvodů by bylo vhodné projektové aktivity zadat žákům v dřívějším termínu, aby byl dostatek času na precizní zpracování projektových aktivit. Výstupy dílčího projektu / projektového dne E-shop prezentace Prezentace obsahuje informace o fungování e-shopu, výhodách a nevýhodách elektronického obchodování, slovníček užitečných pojmů. Kyberšikana - video Základní myšlenkou je zesměšňování kamarádů. Závěr je sice tragický, ale žáci chtěli poukázat na možný konec. Sociální sítě plakát Jednotlivé plakáty obsahují zastoupení sociálních sítí ve světě formou mapy, srovnání výhod a nevýhod používání sociálních sítí, využití sociálních sítí, informace o České republice a sociálních sítích. Jak na Facebooku být a přesto nebýt k nalezení příručka Příručka obsahuje informace o zabezpečení účtu, nastavení soukromí, zabezpečení, vkládání příspěvků, vytváření a správě seznamů, reklamě na Facebooku a pravidla NETIKETY. Texty publicistického stylu článek Byly zpracovány útvary publicistického stylu na téma: 1. Jeden den bez mobilu 2. Dětství bez internetu 3. Virtuální džungle 4. Zákon na ochranu osobnosti Netiketa plakát Byly vytvořeny různé plakáty na téma NETIKETA. Právní opora prezentace Prezentace obsahuje rozdělení počítačové kriminality, vysvětlení pojmů a jejich postavení

5 z hlediska práva (sexting, kyberšikana, kyberrooming, kyberstalking, phishing, pharming, IP spoofing,warez), dále se zabývá autorskými právy. Netiketa prezentace Prezentace se zabývá tématy kyberšikana, nákupy na internetu, on-line komunikace, reklama na internetu, e-shop. Reklama na internetu, e-shop brožura Brožura se zabývá vytvořením e-shopu, reklamou na internetu.

6 Ukázky výstupů dílčího projektu / projektového dne

7

8

9

10

11

12

13 DĚTSTVÍ BEZ INTERNETU (publicistický styl - článek) Internet. Systém, který nám ulehčuje život a zároveň z nás dělá závisláky. Ale není toho ulehčování už příliš? Nestáváme se dobrovolně jeho otroky a nezapomínáme na svět kolem sebe?. Zkusme si představit, jaké dětství prožilyi generace před námi. Být moderním je v poslední době IN. Velká část populace touží po tom, mít a používat ty nejnovější technologie, které se rozvíjejí nezadržitelnou rychlostí. Už děti ve školce mají přehled o tom, která značka vydala nový telefon, která aplikace je dobrá a která nestojí za nic. Na internetu se pohybují s takovým přehledem, že se rodiče ani nestačí divit a ptají se: Kde se tohle naše dítě naučilo?. Přesto žijí lidé, kteří byli a jsou těchto zbytečných otázek ušetřeni. Jsou to naše babičky a dědové. Ve většině případů se narodili v průběhu druhé světové války nebo těsně po jejím ukončení a přiznejme si, že v té době měli lidé jiné starosti, než jakou fotku si dají na profil svého Facebooku nebo který film si z internetu stáhnou, aby se večer nenudili. Nicméně velká část našich prarodičů vzpomíná na své dětství s láskou, protože si z něho odnesli nejeden zážitek, o kterém si dnešní děti mohou nechat jenom zdát. První, co dítě v 21. století udělá, když se vrátí ze školy, je, že pustí počítač, ale jak svůj volný čas trávily děti před šedesáti lety? Je pravda, že ho příliš neměly, protože musely doma mnohem více pomáhat s hospodářstvím, ale když už se nějaká ta volná chvíle našla, tak byly odhodlányi si ji naplno užít. Nikdo neřešil, kdy se vrátily domů, jestli byly špinavéí od bláta nebo mokřímokré, protože projely louží na návsi. Jestli měly roztrhané kalhoty nebo odřené koleno. V létě svůj volný čas věnovaly koupání v rybníce, stavění bunkrů nebo cvrnkání kuliček. Na podzim pouštěly draky, a když přimrzlo, chodily bruslit nebo sáňkovat na nejbližší kopec. Poté, co zestárly a našly si své první lásky, tak si neposílaly stovky esemesek denně jako my dnes, ale psaly si dopisy, u kterých přeci jenom chvíli trvá, než se dostanou do správných rukou a než na ně dostanou odpověď.

14 Alespoň z části by dětství dnešních dětí mělo vypadat jako dříve, protože jestli to takhle půjde dál, tak se budou se rodit děti s chytrým telefonem v ruce. A lidská populace vymře, protože ji nahradí populace robotů, kteří se budou řídit tím, jak je kdo naprogramuje. Proto se zamyslete nad tím, jak svoje děti vychováte a do jaké míry je necháte zapadnout do světa robotů a moderních technologií. Chtělo by to trošku šikovnější závěr třeba nečekanou pointu. chvalitebný

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více