funkcích působím zhruba 7 let necelé tři roky jako zdravotní rada okresu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "funkcích působím zhruba 7 let necelé tři roky jako zdravotní rada okresu"

Transkript

1 ROČNÍK VII. ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2005 NOV EDITEL FAKULTNÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU OSTRAVA Ve čtvrtek 14. července 2005 byl odvolán z funkce ředitele FNsP Ostrava ing. Karel Pustelník, Ph.D., MBA. V pátek 15. července 2005 byl do této funkce uveden MUDr. Svatopluk Němeček. ***** Tentýž den odpoledne (pátek 15. července) se nový ředitel FNsP Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček sešel s přednosty, primáři, vrchními sestrami a vrchními laborantkami. V zasedací místnosti malého internátu byli přítomni také hosté předseda Dozorčí rady FNsP Ostrava ing. Jan Skipala, Ph.D., rektor Ostravské univerzity doc. RNDr. Primáři a vrchní sestry na prvním setkání s novým ředitelem fakultní nemocnice... Vladimír Baar, CSc., a proděkanka pro studijní záležitosti Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. Setkání zahájil náměstek pro léčebnou péči MUDr. Josef Srovnal. Po přivítání oficiálně seznámil všechny účastníky se současnou personální změnou ve vedení nemocnice a představil nového ředitele. Vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že se s vámi mohu poprvé setkat, sdělil v úvodu svého vystoupení ředitel Němeček. Chci vám říct několik stručných informací o sobě a také o záměrech, které bychom měli realizovat. Je mi 33 let. Ve zdravotnických funkcích působím zhruba 7 let necelé tři roky jako zdravotní rada okresu Na snímku vpravo ředitel FNsP Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, vlevo vidíme náměstka pro léčebnou péči MUDr. Josefa Srovnala... Veãerní provoz opût zahájen Klinika léčebné rehabilitace oznamuje všem zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a přátelům, že od 12. září byl opět zahájen pro veřejnost večerní provoz cvičebních, rekondičních a regeneračních programů v ambulantní části na poliklinice. Večerní provoz probíhá v pondělí až pátek v době od do hodin.v neděli v dopoledních hodinách pokračuje od 9.00 do hodin aquanatální příprava pro těhotné ženy. Časový rozpis procedur a programů uvádíme v tomto čísle na straně 8. Platba je možná v hotovosti či z Fondu kulturních a sociálních potřeb. Bc. Věra Novotná, vedoucí fyzioterapeut a pak jako ředitel bohumínské nemocnice. Pokud jde o záměry a plány, v nejbližších třech měsících bych chtěl především důkladně poznat tuto nemocnici. Vyslechnout si, co máte na srdci, jaké jsou vaše představy o rozvoji vašich pracovišť. Jak dále ředitel Němeček podotkl, za prioritní záležitosti pak bude považovat společně vypracovanou strategii rozvoje této nemocnice a její prosazování v praxi. Postupně se ujali slova i hosté předseda Dozorčí rady FNsP Ostrava Skipala a rektor Ostravské univerzity Baar, kteří mj. řediteli poblahopřáli k nástupu do jeho funkce a popřáli mu jednak pevné zdraví a také hodně štěstí při vytváření týmu lidí, kterým se obklopí. Jako člen Dozorčí rady FNsP Ostrava vystoupil imudr. David Doležil, Ph.D., zástupce přednostky Neurologické kliniky, který poznamenal, že pokud jde o priority, tím nejdůležitějším cílem by měly být i nadále ve spolupráci s celým kolektivem a pod novým vedením nemocnice zdraví našich pacientů a výsledky léčebné péče. Setkání uzavřel náměstek pro léčebnou péči Srovnal, po něm si opět vzal slovo ředitel fakultní nemocnice. Zdůraznil, že taková koncentrace špičkových lidí ve svém oboru, jaká je v této nemocnici, nikde v okolí není, a že se na spolupráci opravdu těší. Helena Šímová Naši ortopedové začali používat počítačovou navigaci v ortopedické operativě totálních endoprotéz. Ke konci srpna už bylo touto metodou odoperováno dvacet pacientů. Čtěte uvnitř listu. Foto: Marie Psotková

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY DOPRAVNÍ SITUACE V NA Í FAKULTNÍ NEMOCNICI SI ÎÁDÁ E ENÍ Rostoucí počty automobilových vozidel zvyšují nároky na zvyšování kapacity komunikací a parkovacích míst. Fakultní nemocnicí s poliklinikou Ostrava, která je bezesporu největším zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji, denně v průměru projede nebo zaparkuje 1500 vozidel. Největší počty z toho samozřejmě zaujímají pacienti (asi 500 denně). Kromě toho do areálu vjíždějí zaměstnanci, servisní vozidla, sanity, zásobování, návštěvy pacientů a další. Dopravní a parkovací systém nemocnice by byl dostatečný, pokud by řidiči respektovali dopravní značení a zejména tu skutečnost, že prioritu mají vozidla zabezpečující dopravu nemocných a chod zařízení. Jedná se tedy v prvé řadě o sanity, vozíčkáře, dárce krve, soukromá vozidla pacientů vjíždějících do... prof. MUDr. Antona Pelikána, DrSc., z naší Chirurgické kliniky na jeho první zkušenosti z pobytu v irských nemocnicích. Jako oblastní chirurg pro zhoubné nádory zažívacího ústrojí v západní části severního Irska vedl od 1. května t. r. chirurgické oddělení ve městě Omagh (do této oblasti spadají ještě také nemocnice venniskillenu, Londonderry a Belfastu). Nabídku jednoročního úvazku v této funkci přijal na základě konkurzu a General Medical Council registrace ve Velké Británii. Po necelých dvou měsících se však s prof. Pelikánem opět setkáváme v naší fakultní nemocnici. Přerušil jsem svoje jednoroční působení avsoučasné době se snažím získat co nejvíce dalších praktických zkušeností v oboru endoskopie zažívacího traktu, konstatuje prof. Pelikán. A důvod? Zatímco u nás provádějí endoskopická vyšetření žaludku i tlustého střeva internisté, ve většině nemocnic v Irsku a Velké Británii je to doména výhradně vedoucích chirurgických oddělení nebo-li konzultantů. Překvapilo mě také, že konzultanti mezi sebou prakticky vůbec nespolupracují! Ano, jsou k sobě nesmírně slušní, ale každý z nich si svoje znalosti a vědomosti střeží jako oko v hlavě, stejně tak i své pacienty. Mají obrovské slovo a co řeknou, jednoznačně platí. areálu kvůli ošetření, servisní vozidla, atd., říká ing. Zdeněk Mrkva, náměstek ředitele pro techniku a provoz. K dispozici je v areálu i mimo něj 511 parkovacích míst. V tomto okamžiku považuji za nutné zdůraznit, že např. pacienti a vozíčkáři za parkování uvnitř nemocničního areálu neplatí, kdežto naši zaměstnanci ano, a to dost vysoké částky. (1800 Kč za vyhrazené parkoviště, 720 Kč za běžné parkovací místo ročně.) Naše benevolence je však zneužívána natolik, že bezohlední řidiči parkují na chodnících, požárních plochách, místech vyhrazených pro invalidy nebo dokonce tam, kde brání vjezdu a průjezdu sanitních vozidel. Dokonce se stává, že řidič vozidla oznámí návštěvu pacienta, zaplatí za parkování 20 Kč a pak nechá své vozidlo zaparkované v nemocnici i řadu týdnů, dodává ing. Mrkva. Soukromá vozidla (na snímku vlevo) stojí na místě vyhrazeném pouze pro sanitní vozidla. Sanitky (na snímku vpravo) jsou pak nuceny parkovat na požární ploše a navíc na komunikaci určené pro pěší... ZEPTALI JSME SE... Všechny tyto skutečnosti přinutily vedení nemocnice, aby se obrátilo na veřejnost se žádostí o respektování nejen platných dopravních předpisů, ale i v mnoha případech o dodržování slušného chování v naší nemocnici. Kromě toho musíme zvážit i možnost změny dopravního systému tak, abychom zajistili v první řadě dokonalou obslužnost a servis pro naše pacienty. O těchto změnách Za svou práci ale musí nést také plnou odpovědnost. Například i za diagnostiku a konzervativní způsob léčení krvácení do zažívacího ústrojí... My jsme naopak zvyklí na týmovou práci, snažíme se poradit a pomoci si u nejasných případů. A další postřehy z Irska? Například velmi se tam dbá na soukromí a intimitu pacientů. V pokojích s větším počtem nemocných musí být pacient za závěsem, spuštěným kolem lůžka, zakryt pokrývkou. I běžné vyšetření trvá delší dobu, protože začíná nejprve společenským rozhovorem, když se lékař představí. V nemocnicích až téměř úzkostlivě šetří přístrojovou a laboratorní techniku, obyvatelé nezneužívají nemocniční péči, mnoho nemocných je vyšetřeno a léčeno ambulantně svými rodinnými lékaři, atd. Veliká pozornost je věnována seniorům, nejen po zdravotní, ale i sociální stránce, na vyšetření vždy přicházejí v doprovodu rodinných příslušníků, respektive pracovníků sociální péče nebo voluntérů, a charakteristickým znakem je nesmírná trpělivost celého personálu k nim. A co se týká mého návratu předpokládám, že zpět odcestuji po získání dostatečných zkušeností v již zmíněné endoskopii zažívacího ústrojí. Helena Šímová budeme veřejnost včas informovat, uzavírá ing. Mrkva. Štěpán Neuwirth Pfiíjemná zku enost v dne ním zdravotnictví Dne jsem byl přijat na ORL kliniku pro oboustrannou kombinovanou nedoslýchavost, v.s. na podkladě otosklerózy. Dne jsem byl operován v celkové anestézii TYMPANOTOMIA PRO- BATORIA L.DX, STAPEDECTOMIA SEC.SCHUKNECHT L.DX bez komplikací. Sluch operovaného ucha se subjektivně i objektivně zlepšil. Tímto dopisem chci poděkovat za kvalitní péči a přístup zdravotnického personálu, a to zejména lékařům doc. MUDr. J. Mrázkovi, CSc., přednostovi kliniky, MUDr. E. Mrázkové, Ph.D., a MUDr. P. Klečkovi, kteří mě pravidelně informovali o mém zdravotním stavu. Rovněž bych chtěl poděkovat zdravotním sestrám ORL kliniky, které mě mile překvapily svou zdravotnickou obsluhou a svým přístupem k pacientům. Hospitalizace se pro mne stala příjemnou a milou zkušeností v dnešním zdravotnictví. Zdeněk Vavrečka, Kyjovice Výbor odborové organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava (dále jen VOO, OSZSP, FNsP) sděluje na základě podepsané Kolektivní smlouvy na roky 2005 až 2007 počet členů Základní organizace OSZSP FNsP (dále jen ZO) k 1. červenci Záležitost je specifikována v části 2.3 Závazky odborových orgánů písmeno f). Počet řádných členů ZO 1193 Počet přidružených členů ZO 5 Celkem členů 1198 Počet členů Klubu důchodců 292 Ing. Jiří Lorenc, předseda VOO FNsP Ostrava Dobré zázemí budoucích zdravotníkû Vážená paní náměstkyně, děkuji Vám a Vaším prostřednictvím i všem pracovníkům školních pracovišť za vytváření velmi dobrých podmínek pro výuku našich studentů. Vážím si vstřícného chování většiny sester i lékařů, bez kterého by byla výuka budoucích zdravotníků velmi obtížná. Věřím, že naše dlouholetá spolupráce bude nerušeně pokračovat i v příštím školním roce. Současně bych ráda poděkovala i všem ostatním pracovníkům Vašeho zařízení za odborné provedení mnoha exkurzí a seminářů, které vhodně doplňují výuku budoucích sester. S pozdravem Hana Schillerová, vedoucí oborů VS a ZA Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Ostrava

3 6. konference mlad ch lékafiû na í nemocnice Ve čtvrtek 23. června se v příjemném prostředí konferenční místnosti Kliniky dětského lékařství uskutečnila v pořadí již 6. konference mladých lékařů naší nemocnice. Konference se koná vždy na závěr tříletého vzdělávacího programu, který pro mladé lékaře absolventy lékařských fakult, kteří nastoupili do naší nemocnice připravuje a organizuje, ve spolupráci se ZSF OU a vedoucími zdravotnických a nezdravotnických útvarů, oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance. Letošní konference se jako hosté zúčastnili doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., děkan ZSF OU, ing. Stanislav Cupal, náměstek ředitele pro personální řízení a organizaci a MUDr. Sylvia Skotnicová, přednostka Ústavu radiodiagnostického. Odborné příspěvky si připravilo a prezentovalo celkem 13 lékařů a lékařek, z toho čtyři z Interní kliniky MUDr. Radka Benešová, MUDr. Jiří Fismol, MUDr. Marie Kolářová a MUDr. Renáta Olšanská, po dvou z Porodnicko-gynekologické kliniky MUDr. Zdenka Dančíková a MUDr. Michal Pětroš, z Otorinolaryngologické kliniky MUDr. Tomáš Pniak a MUDr. Karol Zeleník azoční kliniky MUDr. Petra Haidová a MUDr. Jiří Kunc, a po jednom z Ústavu radiodiagnostického MUDr. Pavla Hanzlíková, Neurologické kliniky MUDr. Monika Škutová ODBORNÁ P EDNÁ KA PRO POLICISTY Dovolte mi, abych poděkoval lékařce Ústavu soudního lékařství FNsP Ostrava MUDr. Margitě Smatanové za její ochotu a iniciativní přístup k odborné přednášce určené policistům obvodního oddělení v Ostravě- Porubě, uvádí v dopise vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky v Ostravě-Porubě npor. ing. Martin Hrinko. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb Policií ČR jsem osobně oslovil MUDr. Smatanovou, zda je ochotna v rámci pravidelného odborně zdokonalovacího školení představit soudní lékařství jako vědní disciplínu, Odborný příspěvek MUDr. Jiřího Fismola z Interní kliniky byl jedním z nejlepších... Velmi zaujalo i sdělení MUDr. Pavly Hanzlíkové z Radiodiagnostického ústavu... a Anesteziologicko-resuscitační kliniky MUDr. Pavol Sukeník. Všechny lze pochválit za odpovědný přístup k zadání. Jednotlivá sdělení byla vhodně strukturována, text byl doplněn o názorné ukázky a v některých případech i o kazuistiku. Praktické zkušenosti ze svého oboru dovedli mladí lékaři účelně prezentovat, stejně jako reagovat na diskuzi. I když se obtížně vybírají příspěvky, které zaujaly více než jiné, přece jenom bychom chtěli vyzvednout 2 sdělení: MUDr. Jiří Fismol Hypertrofická obstrukční kardiomyopatie, léčebné možnosti, kazuistika, MUDr. Pavla Hanzlíková Terminální ileitis při m.crohn z pohledu radiodiagnostika. Doufáme, že praktické zkušenosti a nové poznatky ve svém oboru budou v blízké budoucnosti prezentovat i na jiných odborných akcích a že tato činnost se stane nedílnou součástí jejich práce. K úspěšnému průběhu konference také přispělo perfektní technické zabezpečení, které zajistil Petr Nováček z Tiskového a informačního centra a poděkování patří také vedoucím zaměstnancům Kliniky dětského lékařství, kteří umožnili konání konference v jejich konferenční místnosti. MUDr. Jindřich Šajnar, CSc., odborný garant vzdělávacího programu PhDr. Petr Reimer, ved. odd. vzdělávání apéče o zaměstnance která je efektivně využívána ve prospěch policejního vyšetřování a zejména prvotní činnosti policistů na místě činu při nálezu mrtvoly. Přednáška proběhla podle mého požadavku dne MUDr. Smatanová v rámci své přednášky transparentně a srozumitelným způsobem popsala policistům zdejšího obvodního oddělení příčiny a doprovodné znaky smrti násilného i nenásilného charakteru (smrt z důvodu vysokého el. napětí, podřezání, sebevraždy, střelného zranění, bodných a řezných ran apod.). NEMOCNIČNÍ LISTY 3 BANÁLNÍ ONEMOCNùNÍ MOHLO VYÚSTIT V TRAGÉDII V minulých dnech obdržel ředitel naší fakultní nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček dopis, který poslala za celou rodinu Drahuše Staníčková-Jakubovič z Ostravy-Poruby: Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti se službami Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, kterou řídíte. Můj manžel pan Viktor Jakubovič byl v květnu tohoto roku převezen s podezřením na ledvinovou koliku na urologické oddělení Vaší nemocnice. Na první pohled banální onemocnění však mohlo vyústit v tragédii. Jen díky rychlému a kvalitnímu zásahu lékařů a perfektní mezioborové spolupráci se podařilo včas diagnostikovat břišní aneurisma a zahájit velmi náročnou léčbu. Můj manžel postupně absolvoval téměř pětihodinovou operaci a následně pobyt na anesteziologicko-resuscitační klinice, JIP i standardním oddělení chirurgické kliniky. V současné době je stále ještě v péči ambulantní části tohoto pracoviště (dopis byl odeslán pozn. red.). Potenciální ztráta blízké osoby je vždy velmi děsivá a stresující. Teprve s odstupem času, když se stav stabilizuje, je možno promítnout si celou situaci v reálných barvách a bez emocí. Já, můj manžel a celá naše rodina jsme lékařům a sestřičkám všech pracovišť, kterými manžel prošel, vděčni za jejich rozhodnost, pochopení a vysoce odbornou péči. Podařilo se jim téměř nemožné vrátit manžela z druhého břehu zpět do kruhu svých blízkých. Vážený pane řediteli, prosím, tlumočte naše poděkování a přání všeho dobrého v pracovním i osobním životě panu MUDr. Mazurovi a celému operačnímu týmu. Patří jim dík nejen za excelentní chirurgický výkon, ale především za snahu nevzdat téměř beznadějnou situaci. Panu asistentu MUDr. Martínkovi děkujeme za jeho duševní podporu a pomoc. Kolektivu lékařů a sester urologického oddělení náleží poděkování za rozhodnost a lidský přístup v těžkých chvílích. Rádi bychom rovněž poděkovali kolektivu ARK a JIP chirurgické kliniky za profesionální přístup a snahu nevyhořet navzdory velmi psychicky zatěžující práci. V neposlední řadě chceme vyjádřit své díky ošetřovatelskému kolektivu stanice C chirurgické kliniky v čele se staniční sestrou, která dokázala chápat rozjitřené emoce a pocity lidí, kteří si musejí zvykat na novou životní situaci. Závěrem přejeme Vám i všem zaměstnancům hodně spokojených pacientů a vždy prosperující nemocnici.

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 5 POâÍTAâ POMÁHÁ I NA IM ORTOPEDÒM Na Klinice tuberkulózy a respiračních nemocí je od 1. června v provozu laboratoř funkční diagnostiky. O bližší informace o tomto novém pracovišti jsme požádali přednostu kliniky MUDr. Jaromíra Roubce, Ph.D. Laboratoř obsahuje veškerou možnou přístrojovou techniku k vyšetřování tělesné zdatnosti, dechových i oběhových funkcí jak u nemocných, tak i u zdravých osob, a to od dětí až po seniory. Součástí V červnu letošního roku začali ortopedové Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava používat počítačovou navigaci v ortopedické operativě totálních endoprotéz. Na území města Ostravy je naše pracoviště z tohoto pohledu první, tvrdí MUDr. Zdeněk Cichý, primář ortopedického oddělení FNsP. Ke konci měsíce srpna už máme touto metodou odoperovaných dvacet pacientů. Výsledky hovoří jednoznačně ve prospěch metody, proto se cítíme oprávněni s vývojem moderní operativy seznámit veřejnost. Podle zkušeného ortopeda se jedná o velmi dobrou techniku, která zlepšuje umístění endoprotézy kolenního kloubu. Zatím neexistuje žádný implantát, který by vydržel pacientovi po celý život. V případě kyčelních náhrad můžeme uvažovat o patnácti, vzácně dvaceti letech životnosti, u náhrad kolenních kloubů je to deset až patnáct let, zdůrazňuje primář MUDr. Cichý. V zájmu pacientů i ortopedů je prodlužování životnosti kloubních náhrad. Po celá desetiletí se vyvíjel design endoprotéz tak, aby se co nejvíce přiblížil anatomickému tvaru původního kloubu, dále to byl materiál a v neposlední řadě operační technika. V případě materiálu a designu dospěla medicína prakticky k hranici možností, takže poslední vylepšení zbývá v oblasti operační techniky přesného umístění endoprotézy. K dobrému výsledku operace přispívá hned několik faktorů. V první řadě je to zkušenost operatéra, dokonalé instrumentárium (operační nástroje a technika) a... V poslední době je to takzvaná počítačová navigace, zdůrazňuje MUDr. Cichý. Princip spočívá v přesném umístění endoprotézy, což zaručuje právě výpočetní technika. V praxi to vypadá tak, že do horního konce holenní kosti a dolní části stehenní kosti (hovoříme o náhradě kolenního kloubu) MUDr. Jan Káňa (vlevo) asistuje při operaci. Snímek zachycuje sběr referenčních bodů pro počítač. laboratoře je i bicyklová ergometrie a běhátko, vhodné zvláště pro sportovní medicínu. Kvalifikačně je toto pracoviště zajištěno erudovanými sestrami ve funkční a sportovní medicíně Kateřinou Ivanovou a Miluší Literákovou a dále lékaři s potřebnými atestacemi a certifikáty v oboru vnitřního, plicního a tělovýchovného lékařství MUDr. Dobromilou Dušíkovou, MUDr. Patricií Popelkovou a MUDr. Martinem Rydlem. Výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, pokud jsou komerčního charakteru pak je jejich výše stanovena platným ceníkem naší fakultní nemocnice. Ten respektují i zájemci z řad sportovních klubů. Očekáváme, že zájem sportovců o tuto službu bude veliký. Ovšem největší přínos této laboratoře spatřuji v tom, že slouží zejména rizikovým pacientům, kteří se musejí podrobit náročným kardiochirurgickým, hrudním a jiným operacím. Tato technika totiž umožňuje vyšetřovat funkční parametry neinvazivní cestou, nenáročným způsobem, a pomáhá i snižovat počet následných komplikujících faktorů. Naší nemocnici se podařilo ve spolupráci s firmou MR Diagnostic, s.r.o., dohodnout takovou smlouvu a podmínky pro provozování laboratoře, že jsme prakticky na dva roky zajištěni spotřebním materiálem náustky, průtokovými snímači, jsou zavedena čidla. Třetím volným čidlem operatér zkoumá důležitá místa kolenního kloubu a všechny získané informace vyhodnocuje počítačový program, který následně určí vše potřebné k úspěšnému a nejideálnějšímu umístění kloubní náhrady. I ti nejzkušenější ortopédové přiznávají, že díky počítačové navigaci, jež stanoví mechanickou osu kolene, dosahují naprosto přesné umístění umělého kloubu. Musím zdůraznit, že méně zkušený ortopéd nemůže spoléhat na to, že počítač zaručí úspěšnost operace. Žádná výpočetní technika nemůže nahradit lidskou zkušenost a profesionalitu odborníka. Laboratofi funkãní diagnostiky i pro rizikové pacienty Snímek zachycuje MUDr. Dobromilu Dušíkovou a pacienta, který se podrobuje spiroergometrickému vyšetření... nosními klapkami, atd. a veškerým servisem, dodává přednosta Roubec. Jak jsme se dověděli, MR Diagnostic, s.r.o., má výhradní zastoupení firmy ZAN na českém a slovenském trhu. Německá společnost ZAN patří už několik let ke světové špičce, pokud jde o výrobu přístrojů pro vyšetřování funkce plic, vysvětluje majitel firmy MR Diagnostic, s.r.o., ing. Radek Černý. Laboratoř na této klinice je členěna na několik částí. Takzvaná malá spirometrie je určena k vyšetřování přímo měřitelných plicních objemů. Větší část laboratoře pak slouží k měření nepřímo měřitelných plicních objemů. Nejsložitější částí laboratoře je beze sporu spiroergometrická jednotka, která je určena k funkčnímu vyšetření plic při zátěži. Mohu říct, že takto vybavená laboratoř dosud nikde v Česku nefunguje, lze zde získat komplexní informace o stavu pacienta, tvrdí majitel firmy Černý. A jaké mají na klinice další plány? Na našem Anatomická náhrada kolene typu AESCULAP SEARCH EVOLUTI- ON... Přínos metody počítačové navigace v ortopedické operativě totálních endoprotéz pro pacienta spočívá zejména v prodloužení životnosti kloubní náhrady. Rovněž rehabilitace pacienta po operaci probíhá daleko rychleji, zdůrazňuje primář MUDr. Cichý a dodává: U všech dvaceti pacientů, které jsme za pomoci nové metody operovali, dokazují rentgenové snímky přesnější centraci (umístění) kloubní náhrady. Navíc se u těchto pacientů zvýšil rozsah pohybu operovaného kolene. První výsledky jsou velmi povzbudivé, samozřejmě, že naše sledování bude pokračovat po celou dobu plánované životnosti kloubní náhrady, uzavírá MUDr. Zdeněk Cichý. Štěpán Neuwirth Implantace femorální (stehenní) části endoprotézy kolene. pracovišti je soustředěna veškerá plicní diagnostika, uzavírá přednosta Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. Zaměřujeme se především na hrudní a plicní onkologii v komplexu léčby chemoterapeutické, ozařovací a chirurgické s moderním zázemím naší fakultní nemocnice. Do konce roku bychom měli mít k dispozici i komplexní endoskopické centrum dolních dýchacích cest k intervenčním postupům v oblasti průdušek. Helena Šímová Pomocí přístroje Bodypletyzmografie ZAN 500 Body se vyšetřují ty parametry, které nelze určit spirometricky nebo jinými metodami funkčního vyšetřování plic (tj. objem plynu v hrudníku a proudový odpor dýchacích cest). Pacienta vyšetřuje sestra Kateřina Ivanová... BAZÁLNÍ STIMULACE POHLED ZE ZÁKULISÍ Sestra s matkou dítěte při bazální stimulaci v závěsné síti. Je teplý červencový den. Venku je nedýchatelno, sluníčko bez milosti pálí a rozpaluje asfalt na cestách. Lidé se unaveně plíží rozehřátými ulicemi, řidiči za volantem stěží udrží pozornost. Děti mají vytoužené prázdniny, jsou uvolněné, bezstarostné nikdo je nehlídá, nekontroluje. Vymýšlejí nové hry. Co tak například kdo nejrychleji přeběhne cestu přeplněnou auty! Skřípání brzd, úlek, náraz a rozhostí se zlověstné temné ticho. Ozve se několik vyděšených hlasů a za chvíli nekonečné napětí protíná pronikavý zvuk blížící se záchranky. Tým RLP se sklání nad zakrváceným dítětem. Bezvládné tělíčko nakládá do sanity a ujíždí k nemocnici. Není to scénář z tragického filmu, je to neustále se opakující realita všedního dne. Rodiče ráno sepíší svým ratolestem povely pro nastávající den a uhání do práce. Jsou v plném proudu pracovního procesu, když zazvoní telefon a tlumený hlas jim oznámí: Vaše dítě mělo nehodu a v kritickém stavu bylo převezeno do nemocnice na dětskou resuscitační jednotku. Sluchátko pokládají jako ve snu, pár sekund stojí nehnutě a odmítají se zpřítomnit s realitou. Co se v tu chvíli odehrává v jejich duši, to nikdo, kdo stejnou situaci nezažil, není schopen pochopit. Zmůžeme se na soucitné pokývání hlavou a blekotání o krutosti osudu, o účasti a pochopení jejich bolesti. Ve skutečnosti jejich bolest nelze cítit ani chápat. Následný děj můžeme rozdělit do několika fází: V první fázi rodiče přibíhají do nemocničního zařízení, chtějí dítě vidět a potřebují co nejvíce informací o zdravotním stavu zraněného. V nitru stále doufají, že situace není tak hrozivá, a že se někdo spletl, a vlastně se vůbec nejedná o jejich syna či dceru. Z úst lékaře zazní ortel, který jim vráží dýku do srdce. Stav je kritický, došlo k těžkému poškození mozku. Zranění vašeho dítěte může skončit smrtí. Většina lidí se v takto tragických situacích obrací k Bohu, a to bez rozdílu vyznání. Slyšíte jen tichý šepot: Pane Bože, pomoz mi! Uvědomí si hodnoty, nad kterými je nikdy nenapadlo se zamýšlet hodnotu života, cenu zdraví. V druhé fázi následuje uzavřenost, usedavý pláč, křik měnící se v agresi, výhrůžky, prosby. Rodiče takto emočně zmatení začínají pravidelně navštěvovat zraněné dítě v nemocničním zařízení. Při každé návštěvě si uvědomují prostory, ve kterých se pohybují. Některá oddělení jsou ponurá, strohá, s výrazným zápachem dezinfekce. Kolem se míhá zamračený personál. Takové prostředí v trpícím člověku povzbudí a zvýrazní negativní reakce. Ale jsou i oddělení barevně vymalovaná, se spoustou obrázků a ručních prací zavěšených na stěnách. I když se jedná o oddělení poskytující péči kriticky nemocným lidem, dýchá z jeho útrob cit, teplo a láska. Takto vyhlížející prostory rodinu zklidní a zvýší její důvěru k ošetřujícímu personálu. Na oddělení, kde je rozšířen koncept bazální stimulace, se snažíme smyslově i mimosmyslově (mimosmyslové působení nám umožňuje právě hra barev) působit nejen na pacienty, ale i na jejich příbuzné. Proč? Čtěte dál a uvidíte sami. Další zvláštností oddělení, užívajících koncept bazální stimulace, mohou rodiče vnímat při rozhovoru s ošetřujícím personálem. Sestra s rodiči rozmlouvá o životě zraněného dítěte, jeho návycích, zlozvycích, zvyklostech a handicapech. Na chvíli se spolu s rodinou přenese do centra rodiny, do doby, kdy dítě bylo zdravé a spokojené. Rodiče se rozhovoří a vzpomínají na vše, a tím nám poskytují cenné informace. Společně se sestrou vyplní tzv. autobiografickou anamnézu nemocného, která nám bude v další léčbě cenným pomocníkem a průvodcem. Právě zde začíná okamžik, kdy rodiče připravujeme na spolupráci. V dnešní době chaosu hlásá nové paradigma: Rodiče a příbuzní, k lůžku nemocného! V dřívějších dobách se rodina na resuscitační pracoviště v podstatě nedostala a pokud ano, tak časově velmi omezeně. Na nemocného se směla dívat, ale ničeho se nedotýkat. Hlavní myšlenkou oddělení, kde koncept bazální stimulace používají, je právě přítomnost rodiny u lůžka nemocného. Rodiče mohou u dítěte strávit neomezeně dlouhou dobu a jsou plně začleněni do ošetřovatelské péče. Pro sestru je tento okamžik velmi náročný a právě zde se projevuje její profesionalita skloubená s lidskostí. Provádí vysoce erudované výkony resuscitační péče a zároveň edukuje rodinu v úkonech, týkajících se ošetřovatelské péče. Zde je velmi důležité podpořit u rodiny víru, že jejich snažení má smysl, i kdyby procento úspěšnosti k vyléčení bylo mizivé. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že sebelépe vyškolený personál v konceptu bazální stimulace není schopen předat nemocnému tolik citu a lásky jako matka či otec nebo milující rodina. Přichází třetí fáze vyrovnání se s tragédií. To, jak rychle se rodina se situací vyrovná, je v přímé souvislosti s typem zranění, prognózou a délkou hospitalizace nemocného. Pohlédněme na situaci s velmi pesimistickým výhledem. Zdravotní stav nemocného se přesouvá z fáze akutní do fáze chronické, kdy je pacient v tzv. perzistujícím apalickém komatu. Dítě leží na lůžku, dýchá samo nebo s pomocí přístroje, z pohledu laika nevnímá, nepohne se, občas jeho tělem projede vlna křečí, obličej zkřiví grimasa, oči má otevřené, ale nefixuje, Foto: Jana Gojová nesleduje. Toto období mohou rodiče nebo rodina svou láskou a péčí za pomoci erudovaného personálu výrazně ovlivnit. Je to období, kdy končí stres a začíná práce. Rodiče jsou vyzváni k aktivitě. Čtou oblíbené pohádky, pouští oblíbenou hudbu, nahrávky hlasů kamarádů a rodiny. Přináší oblíbené věci s charakteristickou vůní domova. Mohou si lehnout k dítěti do lůžka, obejmout ho, hladit, masírovat nebo jen tak držet za ruku. Citům se meze nekladou. Dělají vše, co mělo dítě rádo a na co bylo zvyklé z domova. Většinou jeden z rodičů zůstává u dítěte po celý den. Někdy se střídají, stává se, že jeden z nich ukončí pracovní poměr ve svém zaměstnání, ve snaze být co nejvíce u svého dítěte. Rodina v této chvíli zvažuje priority a materiální hodnoty. Toto období je také obdobím plným emočních zvratů. Některá manželství psychický nápor a odloučenost (z důvodu pobytu u dítěte) nevydrží a manželství se rozpadá. Jindy se vztahy upevní a stmelí se celá rodina. Někteří rodiče situaci nezvládnou zdravotně. V těchto okamžicích se opět projeví kvalita ošetřujícího personálu. Věra Wolffová, vrchní sestra Odd. ped. resuscitační a intenzivní péče

5 6 NEMOCNIČNÍ LISTY Náv tûva Holandska v rámci projektu HOPE Standing Committee of the Hospitals of the European Union je asociace sestávající z reprezentantů národních nemocničních organizací či národních institucí, které zodpovídají za nemocniční sektor v členských státech Evropské unie. Cílem této asociace je podpořit výměnné programy mezi členskými státy EU a umožnit výměnné stáže pracovníkům nemocnic. Exchange HOPE programme je jedním z úspěšných programů této asociace. Byl zahájen v roce 1981 a jeho úkolem je pomoci zdravotním pracovníkům z různých zemí zpřístupnit další důležité informace o způsobech řízení jednotlivých nemocničních zařízení, o koncepci zdravotní péče, o organizaci zdravotní péče a v neposlední řadě například i o výměně a volném pohybu pracovníků. Programu HOPE se mohou zúčastnit řídící pracovníci nemocnic, lékaři, sestry, farmaceuti nebo administrativní pracovníci, kteří mají patřičné doporučení a jsou jazykově vybaveni. Naše republika se do zmíněného programu zapojila v roce 1991 a oficiálně jej organizuje Asociace nemocnic ČR. Celková délka programu HOPE, který probíhá obvykle v měsících květen a červen, je čtyři týdny, po tuto dobu účastníci pobývají v hostitelské zemi. Pátý týden se pak všichni sejdou na tzv. Účastníci a koordinátoři HOPE programu v Holandsku HOPE evaluation meetingu, na němž si mohou účastníci vyměnit důležité informace a zhodnotit celou akci. Součástí tohoto projektu je především všeobecné seznámení se zdravotnickým systémem hostitelské země a teoretickými otázkami systému dané země. Osobně jsem v rámci projektu HOPE, společně s dalšími čtyřmi zástupci ze Švédska, Finska, Estonska a Velké Británie, Podûkování psychiatrickému oddûlení Chtěla bych touto cestou poděkovat lékařům, sestřičkám a ošetřovatelům za skvělou péči po celou dobu mé hospitalizace. Jedině jejich odbornou léčbou jsem se vrátila zpět do normálního života. Zvláště děkuji paní primářce MUDr. Jitce Potribné, Ph.D., MUDr. Petru Šilhánovi, MUDr. Jánu Olejovi a nejvíc panu psychologovi Mgr. Michaelu Václavíkovi. Odcházela jsem z nemocnice s pocitem, že v ní máme zdravotnický personál, který je na vysoké úrovni. Ještě jednou všem upřímně děkuji. Renáta Kublová navštívila Nizozemské království, které je nejhustěji zalidněným státem v Evropě. Vládne zde královna Beatrix a pokud chcete navštívit hlavní město, musíte zamířit do Amsterodamu. Přestože se zde naprosto všude dorozumíte anglicky a částečně i německy, úřední jazyk je nizozemština. A jistě neřeknu nic nového, když připomenu, že Bc. Bohdana Břegová pracuje na Interní klinice Holandsko je především plochou zemí větrných mlýnů, těch nejlahodnějších sýrů, nádherných voňavých tulipánů, dřeváků či spletitých vodních kanálů. To jsou však pouze osobní poznatky, já jsem ovšem Nizozemí navštívila především proto, abych se dozvěděla více o zdejším systému sociální a zdravotní péče, který patří k nejvyspělejším na světě. Každý z nás pěti účastníků projektu HOPE v Holandsku měl individuální program, sešli jsme se pouze 3krát během celého pobytu. V rámci svého programu jsem měla možnost navštívit ministerstvo zdravotnictví a seznámit se s projekty na ochranu a bezpečí pacienta. Poznala a navštívila jsem také zařízení a instituce, které poskytují primární, sekundární a terciální péči a zavítala jsem i do instituce pro vzdělávání zdravotnických pracovníků nursing school. První dva týdny jsem pobývala v městě Roosendalu, kde jsem se seznamovala se všemi potřebnými informacemi ve Franciscus nemocnici. Další dva týdny jsem zkoumala Lievensberg nemocnici v městě Bergen op Zoom, kde jsem také po tuto dobu byla ubytována. Obě zařízení patří spíše k menším typům nemocnic s poliklinikou. Skladba personálu je odlišná než v našem systému. Nejenom počtem, který je zde poměrně vyšší, ale i kvalifikací a zařazením do mzdových tříd. Délka pobytu pacientů se snižuje a přesouvá na jednodenní hospitalizace, zákroky a operace.v každé nemocnici jsou speciální střediska pro podávání informací klientům, péče o klienta, místnosti pro rodinné příslušníky a speciální oddělení pro rady personálu. Pro přesun pacienta do následné péče je zde vyvinut speciální program transmural aktivity se specialisty. Velmi zajímavá jsou v Holandsku rehabilitační Ocenûní komplexního pfiístupu k léãbû Lidská bolest a obavy z náhlého onemocnění jsou neblahými průvodci v našem životě těmito slovy začíná dopis určený pro přednostku Neurologické kliniky MUDr. Olgu Zapletalovou, jehož autorem je Štěpán Neuwirth z Polanky nad Odrou, zaměstnanec naší fakultní nemocnice. Z dopisu dále citujeme: Setká-li se pacient s lékařem, u něhož najde pochopení a zájem vyřešit zdravotní problém v celém jeho rozměru, pak má velké štěstí. Ze své osobní zkušenosti mohu potvrdit, že takového lékaře jsem našel ve Vás a mohu tak ocenit komplexní přístup k léčení mých zdravotních potíží. Vaše doporučení na řadu dalších specialistů, s nimiž jste dala dohromady celé spektrum vlivů, z nichž vznikl daný problém, svědčí nejen o hloubce znalostí, ale také životních zkušeností a odpovědnosti, s níž přistupujete k nemocným, kteří u Vás hledají pomoc. Každá profese, jež je vykonávána na bázi profesionality obohacené o lidský pohled a skutečný zájem, si zaslouží uznání. Jsem Vám, stejně jako všem dalším zdravotníkům Vaší kliniky a lékařům jiných medicínských oborů (přednostka MUDr. Válková, CSc., MUDr. Lešková, MUDr. Lhoťanová, prim. MUDr. Dvořáčková) velmi vděčen za úspěšnou léčbu. Přijměte, prosím, mé uznání a poděkování za vše, co jste pro mě udělala. centra se speciálními programy. Je zde celá síť Home care, nursing care a nursing home, opět se speciálními nabídkami pro klienty a rodinu. Naprosto příkladná je například i bezbariérová dostupnost ve všech veřejných budovách. Účast v tomto zajímavém projektu byla pro mě velmi přínosná. Dozvěděla jsem se mnoho nových informací, získala důležité poznatky o tomto bezesporu odlišném systému zdravotní péče. Naskytly se mi nové pohledy na nejrůznější projekty, seznámila jsem se s myšlením zahraničního zdravotního personálu a tak bych mohla pokračovat. A dnes již také vím, že lidé v této zemi jsou velmi milí, laskaví a přátelští. Chtěla bych Lievensberg nemocnice v městě Bergen op Zoom (1) poděkovat všem, kteří mi umožnili zúčastnit se Hope programu. Podrobnější informace se můžete dozvědět u kulatého stolu dne 29. září 2005 ve hodin v posluchárně dětské kliniky. Těším se na setkání a dotazy. Bc. Bohdana Břegová, Interní klinika

6 NEMOCNIČNÍ LISTY 7 KONGRES AMERICKÉ SPOLEâNOSTI NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY Ve dnech proběhla v kanadském Torontu 52 nd Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine, kde bylo prezentováno 1500 přednášek a posterů. Převážnou část tvořila sdělení s problematikou PET (638 s 18 F, 490 s 18 FDG, 100 s 11 C, 20 s 15 O, méně než 10 s 13 N, 68 GA, 124 I, 82 Rb, 64 Cu), dost velký podíl měly fúze obrazů PET/CT, PET/MRI, SPECT/CT, SPECT/MRI. 46 % prezentací byla onkologických, 17 % neurologických, 13 % kardiologických. Z nukleární medicíny se stává společnost molekulární medicíny vzrůstá prostorové rozlišení z celého těla k orgánům, tkáním, buňkám, molekulám. Základními jednotkami molekulární medicíny jsou mikromoly, minuty, ml tkáně. Časový rozměr je klíčovým parametrem studujeme nejen stav, ale také proces. Proto je naše zobrazení 4D. Lze zobrazit některé molekulární stavy nebo procesy glykolýzu, proliferaci, hypoxii, angiogenezu, metabolismus cholinu, receptorovou expresi, apoptozu aj. A dostáváme se ještě na nižší úroveň, jsme schopni vizualizovat genovou expresi. Toronto Metro Convention Centre, kde probíhal kongres... Podařilo se první značení uracilu s 18 F. Zajímavé byly přednášky o včasné detekci a diferenciální diagnostice demencí pomocí SPECT a PET (Alzheimerova choroba patří Zahájení kongresu... v USA mezi 3. nejdražší onemocnění s ročními léčebnými náklady 100 miliard USD a 33 miliardami ze ztráty pracovní produktivity pacientů). Kromě perfuzních poruch (SPECT) a metabolických změn (PET) u AD lze využít receptorového zobrazení v dif. dg demencí, monitorovat terapeutickou odpověď u demencí, zobrazit beta amyloid (PET) PET zobrazení opioidních receptorů u bulimie, cholinergních receptorů u AD má význam před a po terapii. Jsou charakteristické změny mozkové perfuze u subkortikální vaskulární demence OKÉNKO PRO ODBORNÍKY a AD (hodnocení pomocí statistických parametrických map). U AD je korelace mezi poruchami chování, kognitivním deficitem a hypometabolismem spolu s receptorovými změnami (PET) u MCI a AD. Přímé zobrazení Abeta amyloidových plaků obsahujících tau proteiny u AD a demence s Lewyho tělísky lze pomocí 131 I chinolinu, dále pomocí PET s 11 C-PIB, 18 F-MAPO. Zobrazení dopaminových, serotoninových a noradrenalinových receptorů bylo prezentováno v 50 sděleních (především u Parkinsonovy choroby). 82 prezentací se týkalo karcinomu plic, 33 neuroendokrinních tumorů např. scintigrafie pomocí 99m Tc depreotidu má obdobné výsledky v záchytu plicních uzlů jako FDG PET, avšak nízkou senzitivitu pro detekci maligních uzlů v mediastinu. Pro záchyt neuroendokrinních nádorů je 68 Ga DOTATOC PET/CT lepší než 111 In-DTPAOC SPECT/CT. Příprava 68 Ga je snadná přímo na oddělení z 68 Ge/ 68 Ga-generátoru. Je možné předpovědět léčebnou odpověď na Gefitinib (Iressa) pomocí 18 F fluorothymidinu (PET) u nemalobuněčného karcinomu plic. 22 přednášek se týkalo ca hlavy a krku PET/CT hodnocení pacientů s ca ze skvamózních buněk hlavy a krku je důležité pro staging, užitečný u susp. recidiv, když anatomické zobrazení je neprůkazné v důsledku deformace po operaci nebo RT. 59 sdělení se zabývalo lymfomy, např FDG PET vs CT/MRI/US v iniciál. stagingu Hodgkinovy choroby u dětí. Lepších výsledků bylo dosaženo pomocí PET. Je značný význam FDG PET u pacientů s neznámým primárním tumorem. U kostních metastáz ca plic FDG PET byl lepší než 99m Tc kostní scan u 38 % pacientů. Za pozornost stála přednáška o zkušenostech s kostním PET pomocí 18 F fluoridu u mladých atletů. 29 prezentací se týkalo FDG PET v plánování léčby v kardiologii např. hodnocení viability myokardu a rozhodnutí o CABG. Pacienti, kteří prodělali CABG na základě prokázané viability myokardu, měli lepší přežívání než ti, kteří byli léčeni bez CABG (neboť neměli viabilní segmenty myokardu). Myokard lze zobrazit pomocí simultánního duálního NH3/FDG PET. Je slibná úloha FDG PET v detekci sekundárních míst infekce. Významná je úloha FDG PET u sarkoidozy, teploty neznámého původu a autoimunních nemocí (např. autoimunitní vaskulitidy, myositidy). 55 sdělení se zabývalo štítnou žlázou např. Nejvyšší budova světa CN Tower v Torontu vedle Metro Convention Centre vztah hypertyreozy a mozkového metabolismu (PET). Detekce, staging, restaging, dg relapsu ca prostaty jsou možné pomocí PET s 11 C cholinem, 18 F fluorocholinem, FDG. Značné protilátky pro SPECT, PET např. bispecifické Ab anti-dtpa u tumorů s expresí CEA. Tichá ischémie u hypertenze a DM je zjišťována pomocí zátěžového SPECT myokardu. 150 prezentací se týkalo radionuklidové terapie. Významné bylo sdělení, že bylo dosaženo úspěchu v přípravě anti-cd20 radioimunoterapeutika užívaného u pacientů s lymfomy s expresí CD20. Tito pacienti dříve nevyléčitelní, mají nyní kompletní odpověď na terapii v 75 %. Radionuklidová terapie cílená na peptidové receptory s užitím 90 Y a 177 Lu-DOTA-TYR3- Octreotate (DOTA-TATE) u pacientů s metastazujícími neuroendokrinními tumory objektivní odpověď (včetně zlepšení symptomů) u 85 % ze 159 pacientů. Léčba Zevalinem u pacientů s non- Hodgkinskými lymfomy měla velmi dobré výsledky. Použití gama sondy při operacích nádorů příštítných tělísek výsledky závisí na optimálním čase mezi aplikací radiofarmaka a operací. Začínají se užívat na pozitrony citlivé beta-sondy pro peroperační užití u karcinomu prsu. Pozoruhodné údaje byly o počtech vyšetření v roce 2004 v USA: na více než 7000 místech 18 milionů výš. SPECT a ve 2000 místech 1 milion vyš. PET. Naše nemocnice byla prezentována posterem Radiosynoviorthesis and reradiosynoviorthesis of the knee autorů O. Kraft, R. Kašpárek, A. Stępień a spoluautorstvím přednášky Effects of TENS on gallbladder and common bile duct emptying assessed by hepatocholescintigrahy in cholelithiasis patients. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., přednosta Kliniky nukleární medicíny

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY Blahopřejeme V měsíci srpnu oslavila významné životní jubileum také naše kolegyně: Blanka Akulšinová. V měsíci září oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Božena Lukáčová Vlasta Nováková Dagmar Tichá Eliška Pavelková Vladimíra Vlková Danuše Ulrichová Zdeňka Václavíková Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FNsP Ostrava INZERCE ZDARMA Prodám byt 3,5+1, klidné prostředí, Poruba. Cena 700 tisíc Kč. Informace na mobilu Prodám byt 1+1 naproti Domova sester. Cena dohodou. Informace na tel. č nebo mobilu Pronajmu slunný byt 1+1 v Ostravě-Porubě VIII. obvod. Informace na tel. čís nebo Prodám velmi pěkný pracovní stůl ze světlého dřeva, vhodný i pro PC, šuplíky. Event. k němu i příslušný rohový stůl. Téměř nové, levné. Spěchá!!! Informace na tel. č (po 18. hodině) nebo mobilu Prodám nové polohovací dřevěné lůžko zn. NP 200. Informace na tel. č nebo mobilu Pronajmu byt 1+1 v Ostravě-Zábřehu na ul. Výškovická, částečně zařízený, vše v dosahu. Měsíční nájem včetně inkasa Kč. Volný od října Informace na mobilu ZEDNÍK NABÍZÍ levně, rychle, kvalitně dekorativní krby, krbové vložky s rozvodem tepla, komíny zn. Schiedel, zahradní krby, udírny, grily, pece, zednické práce Levně rychle kvalitně Čištění koberců, čalounění a další služby jen za 8 Kč/m 2 za práci strojem KÄRCHER Pfiíroda a usedlosti Vala ska a Podbeskydí CVIâEBNÍ, REKONDIâNÍ A REGENERAâNÍ PROGRAMY (Pokračování ze strany 1) BAZÉN Denně Po Pá CVIČEBNÍ PROGRAMY aquagymnastika volné plavání volné plavání volné plavání volné plavání TĚLOCVIČNA Po Cvičení k redukci nadváhy Dáša Zavadilová Cvičení pro dobrou kondici, protahovací a posilovací cvičení Út St Čt Pá Ne Cvičení pro dobrou kondici, protahovací a posilovací cvičení (malé a velké míče) Jitka Ulrichová Cvičení pro dobrou kondici, protahovací a posilovací cvičení (malé a velké míče) Jitka Ulrichová Cvičení pro dobrou kondici, protahovací a posilovací cvičení Cvičení pro dobrou kondici, protahovací a posilovací cvičení Cvičení pro dobrou kondici, protahovací a posilovací cvičení Cvičení k redukci nadváhy Dáša Zavadilová Aquanatální příprava pro těhotné Gabriela Babišová REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ PROGRAMY Po Pá Ergometry elektrický chodník infra sauna body form lymfoven Příštím hostem v Galerii Ametyst bude výtvarník Ivan Niziol z Dolní Lhoty. Ve své tvorbě se věnuje olejomalbě, perokresbě a pastelům... Na jaře roku 2003 jsem měl ve vaší galerii výstavu obrazů, tématicky nejvíce zaměřenou na přírodu a usedlosti Valašska a Podbeskydí, říká Niziol. Tato oblast je pro mne stále inspirativní a rád se k ní vracím. Proto i tato výstava bude volným pokračováním, doplněná obrazy s květinami. Výstava obrazů výtvarníka Ivana Niziola bude zahájena v pondělí 19. září a potrvá do soboty 15. října. masáž podvodní masáž masážní vany TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Helena Šímová Tel.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Vítejte na chirurgické klinice

Vítejte na chirurgické klinice Chirurgická klinika FNKV od historie po současnost (a možná trochu budoucnosti?) Bc. Ivana Šturmová JIP 2 Chirurgická klinika FNKV Vítejte na chirurgické klinice 1902 1902 Historie FNKV 1897 položen základní

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod

Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod 1. Jméno a příjmení žadatele: (u žen uveďte i rodné příjmení) 2. Den, měsíc a rok narození:

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 15 3 Praha 5 telefon: 2 5727 2165 Email: nm@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 22 Oddělení nukleární medicíny Zpracoval: V Praze

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat...

Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat... Pavel Dubina Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat... Jitka Říhová Vážený pane řediteli, byla jsem hospitalizována na oddělení

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá.

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá. BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Kdo jsme Jsme specializovaným zdravotnickým zařízením zaměřeným na sportovce a fyzicky aktivní osoby. Našim cílem je

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 6. června 2012 Havířov Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017 Česká obezitologická společnost ČLS JEP Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP Ortopedicko-traumatologická a Interní sekce České asociace sester pořádají Celostátní konferenci

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na Dobrovolnický program na Onkologické klinice FN Olomouc Pavla Tichá Amelie, o.s. Bc. Šárka Ročková Onkologická klinika FNOL Jak program vznikal? 2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT. Bc. Hana Javorková

NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT. Bc. Hana Javorková NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT Simona Janíčková Bc. Hana Javorková MUDr. Milan Sepši Ph.D. Proč lidé náhle umírají? Definice NSS: Přirozené úmrtí z kardiální příčiny do 1 hodiny od rozvoje symptomů u osob s nebo bez

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více