funkcích působím zhruba 7 let necelé tři roky jako zdravotní rada okresu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "funkcích působím zhruba 7 let necelé tři roky jako zdravotní rada okresu"

Transkript

1 ROČNÍK VII. ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2005 NOV EDITEL FAKULTNÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU OSTRAVA Ve čtvrtek 14. července 2005 byl odvolán z funkce ředitele FNsP Ostrava ing. Karel Pustelník, Ph.D., MBA. V pátek 15. července 2005 byl do této funkce uveden MUDr. Svatopluk Němeček. ***** Tentýž den odpoledne (pátek 15. července) se nový ředitel FNsP Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček sešel s přednosty, primáři, vrchními sestrami a vrchními laborantkami. V zasedací místnosti malého internátu byli přítomni také hosté předseda Dozorčí rady FNsP Ostrava ing. Jan Skipala, Ph.D., rektor Ostravské univerzity doc. RNDr. Primáři a vrchní sestry na prvním setkání s novým ředitelem fakultní nemocnice... Vladimír Baar, CSc., a proděkanka pro studijní záležitosti Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. Setkání zahájil náměstek pro léčebnou péči MUDr. Josef Srovnal. Po přivítání oficiálně seznámil všechny účastníky se současnou personální změnou ve vedení nemocnice a představil nového ředitele. Vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že se s vámi mohu poprvé setkat, sdělil v úvodu svého vystoupení ředitel Němeček. Chci vám říct několik stručných informací o sobě a také o záměrech, které bychom měli realizovat. Je mi 33 let. Ve zdravotnických funkcích působím zhruba 7 let necelé tři roky jako zdravotní rada okresu Na snímku vpravo ředitel FNsP Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, vlevo vidíme náměstka pro léčebnou péči MUDr. Josefa Srovnala... Veãerní provoz opût zahájen Klinika léčebné rehabilitace oznamuje všem zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a přátelům, že od 12. září byl opět zahájen pro veřejnost večerní provoz cvičebních, rekondičních a regeneračních programů v ambulantní části na poliklinice. Večerní provoz probíhá v pondělí až pátek v době od do hodin.v neděli v dopoledních hodinách pokračuje od 9.00 do hodin aquanatální příprava pro těhotné ženy. Časový rozpis procedur a programů uvádíme v tomto čísle na straně 8. Platba je možná v hotovosti či z Fondu kulturních a sociálních potřeb. Bc. Věra Novotná, vedoucí fyzioterapeut a pak jako ředitel bohumínské nemocnice. Pokud jde o záměry a plány, v nejbližších třech měsících bych chtěl především důkladně poznat tuto nemocnici. Vyslechnout si, co máte na srdci, jaké jsou vaše představy o rozvoji vašich pracovišť. Jak dále ředitel Němeček podotkl, za prioritní záležitosti pak bude považovat společně vypracovanou strategii rozvoje této nemocnice a její prosazování v praxi. Postupně se ujali slova i hosté předseda Dozorčí rady FNsP Ostrava Skipala a rektor Ostravské univerzity Baar, kteří mj. řediteli poblahopřáli k nástupu do jeho funkce a popřáli mu jednak pevné zdraví a také hodně štěstí při vytváření týmu lidí, kterým se obklopí. Jako člen Dozorčí rady FNsP Ostrava vystoupil imudr. David Doležil, Ph.D., zástupce přednostky Neurologické kliniky, který poznamenal, že pokud jde o priority, tím nejdůležitějším cílem by měly být i nadále ve spolupráci s celým kolektivem a pod novým vedením nemocnice zdraví našich pacientů a výsledky léčebné péče. Setkání uzavřel náměstek pro léčebnou péči Srovnal, po něm si opět vzal slovo ředitel fakultní nemocnice. Zdůraznil, že taková koncentrace špičkových lidí ve svém oboru, jaká je v této nemocnici, nikde v okolí není, a že se na spolupráci opravdu těší. Helena Šímová Naši ortopedové začali používat počítačovou navigaci v ortopedické operativě totálních endoprotéz. Ke konci srpna už bylo touto metodou odoperováno dvacet pacientů. Čtěte uvnitř listu. Foto: Marie Psotková

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY DOPRAVNÍ SITUACE V NA Í FAKULTNÍ NEMOCNICI SI ÎÁDÁ E ENÍ Rostoucí počty automobilových vozidel zvyšují nároky na zvyšování kapacity komunikací a parkovacích míst. Fakultní nemocnicí s poliklinikou Ostrava, která je bezesporu největším zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji, denně v průměru projede nebo zaparkuje 1500 vozidel. Největší počty z toho samozřejmě zaujímají pacienti (asi 500 denně). Kromě toho do areálu vjíždějí zaměstnanci, servisní vozidla, sanity, zásobování, návštěvy pacientů a další. Dopravní a parkovací systém nemocnice by byl dostatečný, pokud by řidiči respektovali dopravní značení a zejména tu skutečnost, že prioritu mají vozidla zabezpečující dopravu nemocných a chod zařízení. Jedná se tedy v prvé řadě o sanity, vozíčkáře, dárce krve, soukromá vozidla pacientů vjíždějících do... prof. MUDr. Antona Pelikána, DrSc., z naší Chirurgické kliniky na jeho první zkušenosti z pobytu v irských nemocnicích. Jako oblastní chirurg pro zhoubné nádory zažívacího ústrojí v západní části severního Irska vedl od 1. května t. r. chirurgické oddělení ve městě Omagh (do této oblasti spadají ještě také nemocnice venniskillenu, Londonderry a Belfastu). Nabídku jednoročního úvazku v této funkci přijal na základě konkurzu a General Medical Council registrace ve Velké Británii. Po necelých dvou měsících se však s prof. Pelikánem opět setkáváme v naší fakultní nemocnici. Přerušil jsem svoje jednoroční působení avsoučasné době se snažím získat co nejvíce dalších praktických zkušeností v oboru endoskopie zažívacího traktu, konstatuje prof. Pelikán. A důvod? Zatímco u nás provádějí endoskopická vyšetření žaludku i tlustého střeva internisté, ve většině nemocnic v Irsku a Velké Británii je to doména výhradně vedoucích chirurgických oddělení nebo-li konzultantů. Překvapilo mě také, že konzultanti mezi sebou prakticky vůbec nespolupracují! Ano, jsou k sobě nesmírně slušní, ale každý z nich si svoje znalosti a vědomosti střeží jako oko v hlavě, stejně tak i své pacienty. Mají obrovské slovo a co řeknou, jednoznačně platí. areálu kvůli ošetření, servisní vozidla, atd., říká ing. Zdeněk Mrkva, náměstek ředitele pro techniku a provoz. K dispozici je v areálu i mimo něj 511 parkovacích míst. V tomto okamžiku považuji za nutné zdůraznit, že např. pacienti a vozíčkáři za parkování uvnitř nemocničního areálu neplatí, kdežto naši zaměstnanci ano, a to dost vysoké částky. (1800 Kč za vyhrazené parkoviště, 720 Kč za běžné parkovací místo ročně.) Naše benevolence je však zneužívána natolik, že bezohlední řidiči parkují na chodnících, požárních plochách, místech vyhrazených pro invalidy nebo dokonce tam, kde brání vjezdu a průjezdu sanitních vozidel. Dokonce se stává, že řidič vozidla oznámí návštěvu pacienta, zaplatí za parkování 20 Kč a pak nechá své vozidlo zaparkované v nemocnici i řadu týdnů, dodává ing. Mrkva. Soukromá vozidla (na snímku vlevo) stojí na místě vyhrazeném pouze pro sanitní vozidla. Sanitky (na snímku vpravo) jsou pak nuceny parkovat na požární ploše a navíc na komunikaci určené pro pěší... ZEPTALI JSME SE... Všechny tyto skutečnosti přinutily vedení nemocnice, aby se obrátilo na veřejnost se žádostí o respektování nejen platných dopravních předpisů, ale i v mnoha případech o dodržování slušného chování v naší nemocnici. Kromě toho musíme zvážit i možnost změny dopravního systému tak, abychom zajistili v první řadě dokonalou obslužnost a servis pro naše pacienty. O těchto změnách Za svou práci ale musí nést také plnou odpovědnost. Například i za diagnostiku a konzervativní způsob léčení krvácení do zažívacího ústrojí... My jsme naopak zvyklí na týmovou práci, snažíme se poradit a pomoci si u nejasných případů. A další postřehy z Irska? Například velmi se tam dbá na soukromí a intimitu pacientů. V pokojích s větším počtem nemocných musí být pacient za závěsem, spuštěným kolem lůžka, zakryt pokrývkou. I běžné vyšetření trvá delší dobu, protože začíná nejprve společenským rozhovorem, když se lékař představí. V nemocnicích až téměř úzkostlivě šetří přístrojovou a laboratorní techniku, obyvatelé nezneužívají nemocniční péči, mnoho nemocných je vyšetřeno a léčeno ambulantně svými rodinnými lékaři, atd. Veliká pozornost je věnována seniorům, nejen po zdravotní, ale i sociální stránce, na vyšetření vždy přicházejí v doprovodu rodinných příslušníků, respektive pracovníků sociální péče nebo voluntérů, a charakteristickým znakem je nesmírná trpělivost celého personálu k nim. A co se týká mého návratu předpokládám, že zpět odcestuji po získání dostatečných zkušeností v již zmíněné endoskopii zažívacího ústrojí. Helena Šímová budeme veřejnost včas informovat, uzavírá ing. Mrkva. Štěpán Neuwirth Pfiíjemná zku enost v dne ním zdravotnictví Dne jsem byl přijat na ORL kliniku pro oboustrannou kombinovanou nedoslýchavost, v.s. na podkladě otosklerózy. Dne jsem byl operován v celkové anestézii TYMPANOTOMIA PRO- BATORIA L.DX, STAPEDECTOMIA SEC.SCHUKNECHT L.DX bez komplikací. Sluch operovaného ucha se subjektivně i objektivně zlepšil. Tímto dopisem chci poděkovat za kvalitní péči a přístup zdravotnického personálu, a to zejména lékařům doc. MUDr. J. Mrázkovi, CSc., přednostovi kliniky, MUDr. E. Mrázkové, Ph.D., a MUDr. P. Klečkovi, kteří mě pravidelně informovali o mém zdravotním stavu. Rovněž bych chtěl poděkovat zdravotním sestrám ORL kliniky, které mě mile překvapily svou zdravotnickou obsluhou a svým přístupem k pacientům. Hospitalizace se pro mne stala příjemnou a milou zkušeností v dnešním zdravotnictví. Zdeněk Vavrečka, Kyjovice Výbor odborové organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava (dále jen VOO, OSZSP, FNsP) sděluje na základě podepsané Kolektivní smlouvy na roky 2005 až 2007 počet členů Základní organizace OSZSP FNsP (dále jen ZO) k 1. červenci Záležitost je specifikována v části 2.3 Závazky odborových orgánů písmeno f). Počet řádných členů ZO 1193 Počet přidružených členů ZO 5 Celkem členů 1198 Počet členů Klubu důchodců 292 Ing. Jiří Lorenc, předseda VOO FNsP Ostrava Dobré zázemí budoucích zdravotníkû Vážená paní náměstkyně, děkuji Vám a Vaším prostřednictvím i všem pracovníkům školních pracovišť za vytváření velmi dobrých podmínek pro výuku našich studentů. Vážím si vstřícného chování většiny sester i lékařů, bez kterého by byla výuka budoucích zdravotníků velmi obtížná. Věřím, že naše dlouholetá spolupráce bude nerušeně pokračovat i v příštím školním roce. Současně bych ráda poděkovala i všem ostatním pracovníkům Vašeho zařízení za odborné provedení mnoha exkurzí a seminářů, které vhodně doplňují výuku budoucích sester. S pozdravem Hana Schillerová, vedoucí oborů VS a ZA Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Ostrava

3 6. konference mlad ch lékafiû na í nemocnice Ve čtvrtek 23. června se v příjemném prostředí konferenční místnosti Kliniky dětského lékařství uskutečnila v pořadí již 6. konference mladých lékařů naší nemocnice. Konference se koná vždy na závěr tříletého vzdělávacího programu, který pro mladé lékaře absolventy lékařských fakult, kteří nastoupili do naší nemocnice připravuje a organizuje, ve spolupráci se ZSF OU a vedoucími zdravotnických a nezdravotnických útvarů, oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance. Letošní konference se jako hosté zúčastnili doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., děkan ZSF OU, ing. Stanislav Cupal, náměstek ředitele pro personální řízení a organizaci a MUDr. Sylvia Skotnicová, přednostka Ústavu radiodiagnostického. Odborné příspěvky si připravilo a prezentovalo celkem 13 lékařů a lékařek, z toho čtyři z Interní kliniky MUDr. Radka Benešová, MUDr. Jiří Fismol, MUDr. Marie Kolářová a MUDr. Renáta Olšanská, po dvou z Porodnicko-gynekologické kliniky MUDr. Zdenka Dančíková a MUDr. Michal Pětroš, z Otorinolaryngologické kliniky MUDr. Tomáš Pniak a MUDr. Karol Zeleník azoční kliniky MUDr. Petra Haidová a MUDr. Jiří Kunc, a po jednom z Ústavu radiodiagnostického MUDr. Pavla Hanzlíková, Neurologické kliniky MUDr. Monika Škutová ODBORNÁ P EDNÁ KA PRO POLICISTY Dovolte mi, abych poděkoval lékařce Ústavu soudního lékařství FNsP Ostrava MUDr. Margitě Smatanové za její ochotu a iniciativní přístup k odborné přednášce určené policistům obvodního oddělení v Ostravě- Porubě, uvádí v dopise vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky v Ostravě-Porubě npor. ing. Martin Hrinko. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb Policií ČR jsem osobně oslovil MUDr. Smatanovou, zda je ochotna v rámci pravidelného odborně zdokonalovacího školení představit soudní lékařství jako vědní disciplínu, Odborný příspěvek MUDr. Jiřího Fismola z Interní kliniky byl jedním z nejlepších... Velmi zaujalo i sdělení MUDr. Pavly Hanzlíkové z Radiodiagnostického ústavu... a Anesteziologicko-resuscitační kliniky MUDr. Pavol Sukeník. Všechny lze pochválit za odpovědný přístup k zadání. Jednotlivá sdělení byla vhodně strukturována, text byl doplněn o názorné ukázky a v některých případech i o kazuistiku. Praktické zkušenosti ze svého oboru dovedli mladí lékaři účelně prezentovat, stejně jako reagovat na diskuzi. I když se obtížně vybírají příspěvky, které zaujaly více než jiné, přece jenom bychom chtěli vyzvednout 2 sdělení: MUDr. Jiří Fismol Hypertrofická obstrukční kardiomyopatie, léčebné možnosti, kazuistika, MUDr. Pavla Hanzlíková Terminální ileitis při m.crohn z pohledu radiodiagnostika. Doufáme, že praktické zkušenosti a nové poznatky ve svém oboru budou v blízké budoucnosti prezentovat i na jiných odborných akcích a že tato činnost se stane nedílnou součástí jejich práce. K úspěšnému průběhu konference také přispělo perfektní technické zabezpečení, které zajistil Petr Nováček z Tiskového a informačního centra a poděkování patří také vedoucím zaměstnancům Kliniky dětského lékařství, kteří umožnili konání konference v jejich konferenční místnosti. MUDr. Jindřich Šajnar, CSc., odborný garant vzdělávacího programu PhDr. Petr Reimer, ved. odd. vzdělávání apéče o zaměstnance která je efektivně využívána ve prospěch policejního vyšetřování a zejména prvotní činnosti policistů na místě činu při nálezu mrtvoly. Přednáška proběhla podle mého požadavku dne MUDr. Smatanová v rámci své přednášky transparentně a srozumitelným způsobem popsala policistům zdejšího obvodního oddělení příčiny a doprovodné znaky smrti násilného i nenásilného charakteru (smrt z důvodu vysokého el. napětí, podřezání, sebevraždy, střelného zranění, bodných a řezných ran apod.). NEMOCNIČNÍ LISTY 3 BANÁLNÍ ONEMOCNùNÍ MOHLO VYÚSTIT V TRAGÉDII V minulých dnech obdržel ředitel naší fakultní nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček dopis, který poslala za celou rodinu Drahuše Staníčková-Jakubovič z Ostravy-Poruby: Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti se službami Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, kterou řídíte. Můj manžel pan Viktor Jakubovič byl v květnu tohoto roku převezen s podezřením na ledvinovou koliku na urologické oddělení Vaší nemocnice. Na první pohled banální onemocnění však mohlo vyústit v tragédii. Jen díky rychlému a kvalitnímu zásahu lékařů a perfektní mezioborové spolupráci se podařilo včas diagnostikovat břišní aneurisma a zahájit velmi náročnou léčbu. Můj manžel postupně absolvoval téměř pětihodinovou operaci a následně pobyt na anesteziologicko-resuscitační klinice, JIP i standardním oddělení chirurgické kliniky. V současné době je stále ještě v péči ambulantní části tohoto pracoviště (dopis byl odeslán pozn. red.). Potenciální ztráta blízké osoby je vždy velmi děsivá a stresující. Teprve s odstupem času, když se stav stabilizuje, je možno promítnout si celou situaci v reálných barvách a bez emocí. Já, můj manžel a celá naše rodina jsme lékařům a sestřičkám všech pracovišť, kterými manžel prošel, vděčni za jejich rozhodnost, pochopení a vysoce odbornou péči. Podařilo se jim téměř nemožné vrátit manžela z druhého břehu zpět do kruhu svých blízkých. Vážený pane řediteli, prosím, tlumočte naše poděkování a přání všeho dobrého v pracovním i osobním životě panu MUDr. Mazurovi a celému operačnímu týmu. Patří jim dík nejen za excelentní chirurgický výkon, ale především za snahu nevzdat téměř beznadějnou situaci. Panu asistentu MUDr. Martínkovi děkujeme za jeho duševní podporu a pomoc. Kolektivu lékařů a sester urologického oddělení náleží poděkování za rozhodnost a lidský přístup v těžkých chvílích. Rádi bychom rovněž poděkovali kolektivu ARK a JIP chirurgické kliniky za profesionální přístup a snahu nevyhořet navzdory velmi psychicky zatěžující práci. V neposlední řadě chceme vyjádřit své díky ošetřovatelskému kolektivu stanice C chirurgické kliniky v čele se staniční sestrou, která dokázala chápat rozjitřené emoce a pocity lidí, kteří si musejí zvykat na novou životní situaci. Závěrem přejeme Vám i všem zaměstnancům hodně spokojených pacientů a vždy prosperující nemocnici.

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 5 POâÍTAâ POMÁHÁ I NA IM ORTOPEDÒM Na Klinice tuberkulózy a respiračních nemocí je od 1. června v provozu laboratoř funkční diagnostiky. O bližší informace o tomto novém pracovišti jsme požádali přednostu kliniky MUDr. Jaromíra Roubce, Ph.D. Laboratoř obsahuje veškerou možnou přístrojovou techniku k vyšetřování tělesné zdatnosti, dechových i oběhových funkcí jak u nemocných, tak i u zdravých osob, a to od dětí až po seniory. Součástí V červnu letošního roku začali ortopedové Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava používat počítačovou navigaci v ortopedické operativě totálních endoprotéz. Na území města Ostravy je naše pracoviště z tohoto pohledu první, tvrdí MUDr. Zdeněk Cichý, primář ortopedického oddělení FNsP. Ke konci měsíce srpna už máme touto metodou odoperovaných dvacet pacientů. Výsledky hovoří jednoznačně ve prospěch metody, proto se cítíme oprávněni s vývojem moderní operativy seznámit veřejnost. Podle zkušeného ortopeda se jedná o velmi dobrou techniku, která zlepšuje umístění endoprotézy kolenního kloubu. Zatím neexistuje žádný implantát, který by vydržel pacientovi po celý život. V případě kyčelních náhrad můžeme uvažovat o patnácti, vzácně dvaceti letech životnosti, u náhrad kolenních kloubů je to deset až patnáct let, zdůrazňuje primář MUDr. Cichý. V zájmu pacientů i ortopedů je prodlužování životnosti kloubních náhrad. Po celá desetiletí se vyvíjel design endoprotéz tak, aby se co nejvíce přiblížil anatomickému tvaru původního kloubu, dále to byl materiál a v neposlední řadě operační technika. V případě materiálu a designu dospěla medicína prakticky k hranici možností, takže poslední vylepšení zbývá v oblasti operační techniky přesného umístění endoprotézy. K dobrému výsledku operace přispívá hned několik faktorů. V první řadě je to zkušenost operatéra, dokonalé instrumentárium (operační nástroje a technika) a... V poslední době je to takzvaná počítačová navigace, zdůrazňuje MUDr. Cichý. Princip spočívá v přesném umístění endoprotézy, což zaručuje právě výpočetní technika. V praxi to vypadá tak, že do horního konce holenní kosti a dolní části stehenní kosti (hovoříme o náhradě kolenního kloubu) MUDr. Jan Káňa (vlevo) asistuje při operaci. Snímek zachycuje sběr referenčních bodů pro počítač. laboratoře je i bicyklová ergometrie a běhátko, vhodné zvláště pro sportovní medicínu. Kvalifikačně je toto pracoviště zajištěno erudovanými sestrami ve funkční a sportovní medicíně Kateřinou Ivanovou a Miluší Literákovou a dále lékaři s potřebnými atestacemi a certifikáty v oboru vnitřního, plicního a tělovýchovného lékařství MUDr. Dobromilou Dušíkovou, MUDr. Patricií Popelkovou a MUDr. Martinem Rydlem. Výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, pokud jsou komerčního charakteru pak je jejich výše stanovena platným ceníkem naší fakultní nemocnice. Ten respektují i zájemci z řad sportovních klubů. Očekáváme, že zájem sportovců o tuto službu bude veliký. Ovšem největší přínos této laboratoře spatřuji v tom, že slouží zejména rizikovým pacientům, kteří se musejí podrobit náročným kardiochirurgickým, hrudním a jiným operacím. Tato technika totiž umožňuje vyšetřovat funkční parametry neinvazivní cestou, nenáročným způsobem, a pomáhá i snižovat počet následných komplikujících faktorů. Naší nemocnici se podařilo ve spolupráci s firmou MR Diagnostic, s.r.o., dohodnout takovou smlouvu a podmínky pro provozování laboratoře, že jsme prakticky na dva roky zajištěni spotřebním materiálem náustky, průtokovými snímači, jsou zavedena čidla. Třetím volným čidlem operatér zkoumá důležitá místa kolenního kloubu a všechny získané informace vyhodnocuje počítačový program, který následně určí vše potřebné k úspěšnému a nejideálnějšímu umístění kloubní náhrady. I ti nejzkušenější ortopédové přiznávají, že díky počítačové navigaci, jež stanoví mechanickou osu kolene, dosahují naprosto přesné umístění umělého kloubu. Musím zdůraznit, že méně zkušený ortopéd nemůže spoléhat na to, že počítač zaručí úspěšnost operace. Žádná výpočetní technika nemůže nahradit lidskou zkušenost a profesionalitu odborníka. Laboratofi funkãní diagnostiky i pro rizikové pacienty Snímek zachycuje MUDr. Dobromilu Dušíkovou a pacienta, který se podrobuje spiroergometrickému vyšetření... nosními klapkami, atd. a veškerým servisem, dodává přednosta Roubec. Jak jsme se dověděli, MR Diagnostic, s.r.o., má výhradní zastoupení firmy ZAN na českém a slovenském trhu. Německá společnost ZAN patří už několik let ke světové špičce, pokud jde o výrobu přístrojů pro vyšetřování funkce plic, vysvětluje majitel firmy MR Diagnostic, s.r.o., ing. Radek Černý. Laboratoř na této klinice je členěna na několik částí. Takzvaná malá spirometrie je určena k vyšetřování přímo měřitelných plicních objemů. Větší část laboratoře pak slouží k měření nepřímo měřitelných plicních objemů. Nejsložitější částí laboratoře je beze sporu spiroergometrická jednotka, která je určena k funkčnímu vyšetření plic při zátěži. Mohu říct, že takto vybavená laboratoř dosud nikde v Česku nefunguje, lze zde získat komplexní informace o stavu pacienta, tvrdí majitel firmy Černý. A jaké mají na klinice další plány? Na našem Anatomická náhrada kolene typu AESCULAP SEARCH EVOLUTI- ON... Přínos metody počítačové navigace v ortopedické operativě totálních endoprotéz pro pacienta spočívá zejména v prodloužení životnosti kloubní náhrady. Rovněž rehabilitace pacienta po operaci probíhá daleko rychleji, zdůrazňuje primář MUDr. Cichý a dodává: U všech dvaceti pacientů, které jsme za pomoci nové metody operovali, dokazují rentgenové snímky přesnější centraci (umístění) kloubní náhrady. Navíc se u těchto pacientů zvýšil rozsah pohybu operovaného kolene. První výsledky jsou velmi povzbudivé, samozřejmě, že naše sledování bude pokračovat po celou dobu plánované životnosti kloubní náhrady, uzavírá MUDr. Zdeněk Cichý. Štěpán Neuwirth Implantace femorální (stehenní) části endoprotézy kolene. pracovišti je soustředěna veškerá plicní diagnostika, uzavírá přednosta Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. Zaměřujeme se především na hrudní a plicní onkologii v komplexu léčby chemoterapeutické, ozařovací a chirurgické s moderním zázemím naší fakultní nemocnice. Do konce roku bychom měli mít k dispozici i komplexní endoskopické centrum dolních dýchacích cest k intervenčním postupům v oblasti průdušek. Helena Šímová Pomocí přístroje Bodypletyzmografie ZAN 500 Body se vyšetřují ty parametry, které nelze určit spirometricky nebo jinými metodami funkčního vyšetřování plic (tj. objem plynu v hrudníku a proudový odpor dýchacích cest). Pacienta vyšetřuje sestra Kateřina Ivanová... BAZÁLNÍ STIMULACE POHLED ZE ZÁKULISÍ Sestra s matkou dítěte při bazální stimulaci v závěsné síti. Je teplý červencový den. Venku je nedýchatelno, sluníčko bez milosti pálí a rozpaluje asfalt na cestách. Lidé se unaveně plíží rozehřátými ulicemi, řidiči za volantem stěží udrží pozornost. Děti mají vytoužené prázdniny, jsou uvolněné, bezstarostné nikdo je nehlídá, nekontroluje. Vymýšlejí nové hry. Co tak například kdo nejrychleji přeběhne cestu přeplněnou auty! Skřípání brzd, úlek, náraz a rozhostí se zlověstné temné ticho. Ozve se několik vyděšených hlasů a za chvíli nekonečné napětí protíná pronikavý zvuk blížící se záchranky. Tým RLP se sklání nad zakrváceným dítětem. Bezvládné tělíčko nakládá do sanity a ujíždí k nemocnici. Není to scénář z tragického filmu, je to neustále se opakující realita všedního dne. Rodiče ráno sepíší svým ratolestem povely pro nastávající den a uhání do práce. Jsou v plném proudu pracovního procesu, když zazvoní telefon a tlumený hlas jim oznámí: Vaše dítě mělo nehodu a v kritickém stavu bylo převezeno do nemocnice na dětskou resuscitační jednotku. Sluchátko pokládají jako ve snu, pár sekund stojí nehnutě a odmítají se zpřítomnit s realitou. Co se v tu chvíli odehrává v jejich duši, to nikdo, kdo stejnou situaci nezažil, není schopen pochopit. Zmůžeme se na soucitné pokývání hlavou a blekotání o krutosti osudu, o účasti a pochopení jejich bolesti. Ve skutečnosti jejich bolest nelze cítit ani chápat. Následný děj můžeme rozdělit do několika fází: V první fázi rodiče přibíhají do nemocničního zařízení, chtějí dítě vidět a potřebují co nejvíce informací o zdravotním stavu zraněného. V nitru stále doufají, že situace není tak hrozivá, a že se někdo spletl, a vlastně se vůbec nejedná o jejich syna či dceru. Z úst lékaře zazní ortel, který jim vráží dýku do srdce. Stav je kritický, došlo k těžkému poškození mozku. Zranění vašeho dítěte může skončit smrtí. Většina lidí se v takto tragických situacích obrací k Bohu, a to bez rozdílu vyznání. Slyšíte jen tichý šepot: Pane Bože, pomoz mi! Uvědomí si hodnoty, nad kterými je nikdy nenapadlo se zamýšlet hodnotu života, cenu zdraví. V druhé fázi následuje uzavřenost, usedavý pláč, křik měnící se v agresi, výhrůžky, prosby. Rodiče takto emočně zmatení začínají pravidelně navštěvovat zraněné dítě v nemocničním zařízení. Při každé návštěvě si uvědomují prostory, ve kterých se pohybují. Některá oddělení jsou ponurá, strohá, s výrazným zápachem dezinfekce. Kolem se míhá zamračený personál. Takové prostředí v trpícím člověku povzbudí a zvýrazní negativní reakce. Ale jsou i oddělení barevně vymalovaná, se spoustou obrázků a ručních prací zavěšených na stěnách. I když se jedná o oddělení poskytující péči kriticky nemocným lidem, dýchá z jeho útrob cit, teplo a láska. Takto vyhlížející prostory rodinu zklidní a zvýší její důvěru k ošetřujícímu personálu. Na oddělení, kde je rozšířen koncept bazální stimulace, se snažíme smyslově i mimosmyslově (mimosmyslové působení nám umožňuje právě hra barev) působit nejen na pacienty, ale i na jejich příbuzné. Proč? Čtěte dál a uvidíte sami. Další zvláštností oddělení, užívajících koncept bazální stimulace, mohou rodiče vnímat při rozhovoru s ošetřujícím personálem. Sestra s rodiči rozmlouvá o životě zraněného dítěte, jeho návycích, zlozvycích, zvyklostech a handicapech. Na chvíli se spolu s rodinou přenese do centra rodiny, do doby, kdy dítě bylo zdravé a spokojené. Rodiče se rozhovoří a vzpomínají na vše, a tím nám poskytují cenné informace. Společně se sestrou vyplní tzv. autobiografickou anamnézu nemocného, která nám bude v další léčbě cenným pomocníkem a průvodcem. Právě zde začíná okamžik, kdy rodiče připravujeme na spolupráci. V dnešní době chaosu hlásá nové paradigma: Rodiče a příbuzní, k lůžku nemocného! V dřívějších dobách se rodina na resuscitační pracoviště v podstatě nedostala a pokud ano, tak časově velmi omezeně. Na nemocného se směla dívat, ale ničeho se nedotýkat. Hlavní myšlenkou oddělení, kde koncept bazální stimulace používají, je právě přítomnost rodiny u lůžka nemocného. Rodiče mohou u dítěte strávit neomezeně dlouhou dobu a jsou plně začleněni do ošetřovatelské péče. Pro sestru je tento okamžik velmi náročný a právě zde se projevuje její profesionalita skloubená s lidskostí. Provádí vysoce erudované výkony resuscitační péče a zároveň edukuje rodinu v úkonech, týkajících se ošetřovatelské péče. Zde je velmi důležité podpořit u rodiny víru, že jejich snažení má smysl, i kdyby procento úspěšnosti k vyléčení bylo mizivé. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že sebelépe vyškolený personál v konceptu bazální stimulace není schopen předat nemocnému tolik citu a lásky jako matka či otec nebo milující rodina. Přichází třetí fáze vyrovnání se s tragédií. To, jak rychle se rodina se situací vyrovná, je v přímé souvislosti s typem zranění, prognózou a délkou hospitalizace nemocného. Pohlédněme na situaci s velmi pesimistickým výhledem. Zdravotní stav nemocného se přesouvá z fáze akutní do fáze chronické, kdy je pacient v tzv. perzistujícím apalickém komatu. Dítě leží na lůžku, dýchá samo nebo s pomocí přístroje, z pohledu laika nevnímá, nepohne se, občas jeho tělem projede vlna křečí, obličej zkřiví grimasa, oči má otevřené, ale nefixuje, Foto: Jana Gojová nesleduje. Toto období mohou rodiče nebo rodina svou láskou a péčí za pomoci erudovaného personálu výrazně ovlivnit. Je to období, kdy končí stres a začíná práce. Rodiče jsou vyzváni k aktivitě. Čtou oblíbené pohádky, pouští oblíbenou hudbu, nahrávky hlasů kamarádů a rodiny. Přináší oblíbené věci s charakteristickou vůní domova. Mohou si lehnout k dítěti do lůžka, obejmout ho, hladit, masírovat nebo jen tak držet za ruku. Citům se meze nekladou. Dělají vše, co mělo dítě rádo a na co bylo zvyklé z domova. Většinou jeden z rodičů zůstává u dítěte po celý den. Někdy se střídají, stává se, že jeden z nich ukončí pracovní poměr ve svém zaměstnání, ve snaze být co nejvíce u svého dítěte. Rodina v této chvíli zvažuje priority a materiální hodnoty. Toto období je také obdobím plným emočních zvratů. Některá manželství psychický nápor a odloučenost (z důvodu pobytu u dítěte) nevydrží a manželství se rozpadá. Jindy se vztahy upevní a stmelí se celá rodina. Někteří rodiče situaci nezvládnou zdravotně. V těchto okamžicích se opět projeví kvalita ošetřujícího personálu. Věra Wolffová, vrchní sestra Odd. ped. resuscitační a intenzivní péče

5 6 NEMOCNIČNÍ LISTY Náv tûva Holandska v rámci projektu HOPE Standing Committee of the Hospitals of the European Union je asociace sestávající z reprezentantů národních nemocničních organizací či národních institucí, které zodpovídají za nemocniční sektor v členských státech Evropské unie. Cílem této asociace je podpořit výměnné programy mezi členskými státy EU a umožnit výměnné stáže pracovníkům nemocnic. Exchange HOPE programme je jedním z úspěšných programů této asociace. Byl zahájen v roce 1981 a jeho úkolem je pomoci zdravotním pracovníkům z různých zemí zpřístupnit další důležité informace o způsobech řízení jednotlivých nemocničních zařízení, o koncepci zdravotní péče, o organizaci zdravotní péče a v neposlední řadě například i o výměně a volném pohybu pracovníků. Programu HOPE se mohou zúčastnit řídící pracovníci nemocnic, lékaři, sestry, farmaceuti nebo administrativní pracovníci, kteří mají patřičné doporučení a jsou jazykově vybaveni. Naše republika se do zmíněného programu zapojila v roce 1991 a oficiálně jej organizuje Asociace nemocnic ČR. Celková délka programu HOPE, který probíhá obvykle v měsících květen a červen, je čtyři týdny, po tuto dobu účastníci pobývají v hostitelské zemi. Pátý týden se pak všichni sejdou na tzv. Účastníci a koordinátoři HOPE programu v Holandsku HOPE evaluation meetingu, na němž si mohou účastníci vyměnit důležité informace a zhodnotit celou akci. Součástí tohoto projektu je především všeobecné seznámení se zdravotnickým systémem hostitelské země a teoretickými otázkami systému dané země. Osobně jsem v rámci projektu HOPE, společně s dalšími čtyřmi zástupci ze Švédska, Finska, Estonska a Velké Británie, Podûkování psychiatrickému oddûlení Chtěla bych touto cestou poděkovat lékařům, sestřičkám a ošetřovatelům za skvělou péči po celou dobu mé hospitalizace. Jedině jejich odbornou léčbou jsem se vrátila zpět do normálního života. Zvláště děkuji paní primářce MUDr. Jitce Potribné, Ph.D., MUDr. Petru Šilhánovi, MUDr. Jánu Olejovi a nejvíc panu psychologovi Mgr. Michaelu Václavíkovi. Odcházela jsem z nemocnice s pocitem, že v ní máme zdravotnický personál, který je na vysoké úrovni. Ještě jednou všem upřímně děkuji. Renáta Kublová navštívila Nizozemské království, které je nejhustěji zalidněným státem v Evropě. Vládne zde královna Beatrix a pokud chcete navštívit hlavní město, musíte zamířit do Amsterodamu. Přestože se zde naprosto všude dorozumíte anglicky a částečně i německy, úřední jazyk je nizozemština. A jistě neřeknu nic nového, když připomenu, že Bc. Bohdana Břegová pracuje na Interní klinice Holandsko je především plochou zemí větrných mlýnů, těch nejlahodnějších sýrů, nádherných voňavých tulipánů, dřeváků či spletitých vodních kanálů. To jsou však pouze osobní poznatky, já jsem ovšem Nizozemí navštívila především proto, abych se dozvěděla více o zdejším systému sociální a zdravotní péče, který patří k nejvyspělejším na světě. Každý z nás pěti účastníků projektu HOPE v Holandsku měl individuální program, sešli jsme se pouze 3krát během celého pobytu. V rámci svého programu jsem měla možnost navštívit ministerstvo zdravotnictví a seznámit se s projekty na ochranu a bezpečí pacienta. Poznala a navštívila jsem také zařízení a instituce, které poskytují primární, sekundární a terciální péči a zavítala jsem i do instituce pro vzdělávání zdravotnických pracovníků nursing school. První dva týdny jsem pobývala v městě Roosendalu, kde jsem se seznamovala se všemi potřebnými informacemi ve Franciscus nemocnici. Další dva týdny jsem zkoumala Lievensberg nemocnici v městě Bergen op Zoom, kde jsem také po tuto dobu byla ubytována. Obě zařízení patří spíše k menším typům nemocnic s poliklinikou. Skladba personálu je odlišná než v našem systému. Nejenom počtem, který je zde poměrně vyšší, ale i kvalifikací a zařazením do mzdových tříd. Délka pobytu pacientů se snižuje a přesouvá na jednodenní hospitalizace, zákroky a operace.v každé nemocnici jsou speciální střediska pro podávání informací klientům, péče o klienta, místnosti pro rodinné příslušníky a speciální oddělení pro rady personálu. Pro přesun pacienta do následné péče je zde vyvinut speciální program transmural aktivity se specialisty. Velmi zajímavá jsou v Holandsku rehabilitační Ocenûní komplexního pfiístupu k léãbû Lidská bolest a obavy z náhlého onemocnění jsou neblahými průvodci v našem životě těmito slovy začíná dopis určený pro přednostku Neurologické kliniky MUDr. Olgu Zapletalovou, jehož autorem je Štěpán Neuwirth z Polanky nad Odrou, zaměstnanec naší fakultní nemocnice. Z dopisu dále citujeme: Setká-li se pacient s lékařem, u něhož najde pochopení a zájem vyřešit zdravotní problém v celém jeho rozměru, pak má velké štěstí. Ze své osobní zkušenosti mohu potvrdit, že takového lékaře jsem našel ve Vás a mohu tak ocenit komplexní přístup k léčení mých zdravotních potíží. Vaše doporučení na řadu dalších specialistů, s nimiž jste dala dohromady celé spektrum vlivů, z nichž vznikl daný problém, svědčí nejen o hloubce znalostí, ale také životních zkušeností a odpovědnosti, s níž přistupujete k nemocným, kteří u Vás hledají pomoc. Každá profese, jež je vykonávána na bázi profesionality obohacené o lidský pohled a skutečný zájem, si zaslouží uznání. Jsem Vám, stejně jako všem dalším zdravotníkům Vaší kliniky a lékařům jiných medicínských oborů (přednostka MUDr. Válková, CSc., MUDr. Lešková, MUDr. Lhoťanová, prim. MUDr. Dvořáčková) velmi vděčen za úspěšnou léčbu. Přijměte, prosím, mé uznání a poděkování za vše, co jste pro mě udělala. centra se speciálními programy. Je zde celá síť Home care, nursing care a nursing home, opět se speciálními nabídkami pro klienty a rodinu. Naprosto příkladná je například i bezbariérová dostupnost ve všech veřejných budovách. Účast v tomto zajímavém projektu byla pro mě velmi přínosná. Dozvěděla jsem se mnoho nových informací, získala důležité poznatky o tomto bezesporu odlišném systému zdravotní péče. Naskytly se mi nové pohledy na nejrůznější projekty, seznámila jsem se s myšlením zahraničního zdravotního personálu a tak bych mohla pokračovat. A dnes již také vím, že lidé v této zemi jsou velmi milí, laskaví a přátelští. Chtěla bych Lievensberg nemocnice v městě Bergen op Zoom (1) poděkovat všem, kteří mi umožnili zúčastnit se Hope programu. Podrobnější informace se můžete dozvědět u kulatého stolu dne 29. září 2005 ve hodin v posluchárně dětské kliniky. Těším se na setkání a dotazy. Bc. Bohdana Břegová, Interní klinika

6 NEMOCNIČNÍ LISTY 7 KONGRES AMERICKÉ SPOLEâNOSTI NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY Ve dnech proběhla v kanadském Torontu 52 nd Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine, kde bylo prezentováno 1500 přednášek a posterů. Převážnou část tvořila sdělení s problematikou PET (638 s 18 F, 490 s 18 FDG, 100 s 11 C, 20 s 15 O, méně než 10 s 13 N, 68 GA, 124 I, 82 Rb, 64 Cu), dost velký podíl měly fúze obrazů PET/CT, PET/MRI, SPECT/CT, SPECT/MRI. 46 % prezentací byla onkologických, 17 % neurologických, 13 % kardiologických. Z nukleární medicíny se stává společnost molekulární medicíny vzrůstá prostorové rozlišení z celého těla k orgánům, tkáním, buňkám, molekulám. Základními jednotkami molekulární medicíny jsou mikromoly, minuty, ml tkáně. Časový rozměr je klíčovým parametrem studujeme nejen stav, ale také proces. Proto je naše zobrazení 4D. Lze zobrazit některé molekulární stavy nebo procesy glykolýzu, proliferaci, hypoxii, angiogenezu, metabolismus cholinu, receptorovou expresi, apoptozu aj. A dostáváme se ještě na nižší úroveň, jsme schopni vizualizovat genovou expresi. Toronto Metro Convention Centre, kde probíhal kongres... Podařilo se první značení uracilu s 18 F. Zajímavé byly přednášky o včasné detekci a diferenciální diagnostice demencí pomocí SPECT a PET (Alzheimerova choroba patří Zahájení kongresu... v USA mezi 3. nejdražší onemocnění s ročními léčebnými náklady 100 miliard USD a 33 miliardami ze ztráty pracovní produktivity pacientů). Kromě perfuzních poruch (SPECT) a metabolických změn (PET) u AD lze využít receptorového zobrazení v dif. dg demencí, monitorovat terapeutickou odpověď u demencí, zobrazit beta amyloid (PET) PET zobrazení opioidních receptorů u bulimie, cholinergních receptorů u AD má význam před a po terapii. Jsou charakteristické změny mozkové perfuze u subkortikální vaskulární demence OKÉNKO PRO ODBORNÍKY a AD (hodnocení pomocí statistických parametrických map). U AD je korelace mezi poruchami chování, kognitivním deficitem a hypometabolismem spolu s receptorovými změnami (PET) u MCI a AD. Přímé zobrazení Abeta amyloidových plaků obsahujících tau proteiny u AD a demence s Lewyho tělísky lze pomocí 131 I chinolinu, dále pomocí PET s 11 C-PIB, 18 F-MAPO. Zobrazení dopaminových, serotoninových a noradrenalinových receptorů bylo prezentováno v 50 sděleních (především u Parkinsonovy choroby). 82 prezentací se týkalo karcinomu plic, 33 neuroendokrinních tumorů např. scintigrafie pomocí 99m Tc depreotidu má obdobné výsledky v záchytu plicních uzlů jako FDG PET, avšak nízkou senzitivitu pro detekci maligních uzlů v mediastinu. Pro záchyt neuroendokrinních nádorů je 68 Ga DOTATOC PET/CT lepší než 111 In-DTPAOC SPECT/CT. Příprava 68 Ga je snadná přímo na oddělení z 68 Ge/ 68 Ga-generátoru. Je možné předpovědět léčebnou odpověď na Gefitinib (Iressa) pomocí 18 F fluorothymidinu (PET) u nemalobuněčného karcinomu plic. 22 přednášek se týkalo ca hlavy a krku PET/CT hodnocení pacientů s ca ze skvamózních buněk hlavy a krku je důležité pro staging, užitečný u susp. recidiv, když anatomické zobrazení je neprůkazné v důsledku deformace po operaci nebo RT. 59 sdělení se zabývalo lymfomy, např FDG PET vs CT/MRI/US v iniciál. stagingu Hodgkinovy choroby u dětí. Lepších výsledků bylo dosaženo pomocí PET. Je značný význam FDG PET u pacientů s neznámým primárním tumorem. U kostních metastáz ca plic FDG PET byl lepší než 99m Tc kostní scan u 38 % pacientů. Za pozornost stála přednáška o zkušenostech s kostním PET pomocí 18 F fluoridu u mladých atletů. 29 prezentací se týkalo FDG PET v plánování léčby v kardiologii např. hodnocení viability myokardu a rozhodnutí o CABG. Pacienti, kteří prodělali CABG na základě prokázané viability myokardu, měli lepší přežívání než ti, kteří byli léčeni bez CABG (neboť neměli viabilní segmenty myokardu). Myokard lze zobrazit pomocí simultánního duálního NH3/FDG PET. Je slibná úloha FDG PET v detekci sekundárních míst infekce. Významná je úloha FDG PET u sarkoidozy, teploty neznámého původu a autoimunních nemocí (např. autoimunitní vaskulitidy, myositidy). 55 sdělení se zabývalo štítnou žlázou např. Nejvyšší budova světa CN Tower v Torontu vedle Metro Convention Centre vztah hypertyreozy a mozkového metabolismu (PET). Detekce, staging, restaging, dg relapsu ca prostaty jsou možné pomocí PET s 11 C cholinem, 18 F fluorocholinem, FDG. Značné protilátky pro SPECT, PET např. bispecifické Ab anti-dtpa u tumorů s expresí CEA. Tichá ischémie u hypertenze a DM je zjišťována pomocí zátěžového SPECT myokardu. 150 prezentací se týkalo radionuklidové terapie. Významné bylo sdělení, že bylo dosaženo úspěchu v přípravě anti-cd20 radioimunoterapeutika užívaného u pacientů s lymfomy s expresí CD20. Tito pacienti dříve nevyléčitelní, mají nyní kompletní odpověď na terapii v 75 %. Radionuklidová terapie cílená na peptidové receptory s užitím 90 Y a 177 Lu-DOTA-TYR3- Octreotate (DOTA-TATE) u pacientů s metastazujícími neuroendokrinními tumory objektivní odpověď (včetně zlepšení symptomů) u 85 % ze 159 pacientů. Léčba Zevalinem u pacientů s non- Hodgkinskými lymfomy měla velmi dobré výsledky. Použití gama sondy při operacích nádorů příštítných tělísek výsledky závisí na optimálním čase mezi aplikací radiofarmaka a operací. Začínají se užívat na pozitrony citlivé beta-sondy pro peroperační užití u karcinomu prsu. Pozoruhodné údaje byly o počtech vyšetření v roce 2004 v USA: na více než 7000 místech 18 milionů výš. SPECT a ve 2000 místech 1 milion vyš. PET. Naše nemocnice byla prezentována posterem Radiosynoviorthesis and reradiosynoviorthesis of the knee autorů O. Kraft, R. Kašpárek, A. Stępień a spoluautorstvím přednášky Effects of TENS on gallbladder and common bile duct emptying assessed by hepatocholescintigrahy in cholelithiasis patients. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., přednosta Kliniky nukleární medicíny

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY Blahopřejeme V měsíci srpnu oslavila významné životní jubileum také naše kolegyně: Blanka Akulšinová. V měsíci září oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Božena Lukáčová Vlasta Nováková Dagmar Tichá Eliška Pavelková Vladimíra Vlková Danuše Ulrichová Zdeňka Václavíková Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FNsP Ostrava INZERCE ZDARMA Prodám byt 3,5+1, klidné prostředí, Poruba. Cena 700 tisíc Kč. Informace na mobilu Prodám byt 1+1 naproti Domova sester. Cena dohodou. Informace na tel. č nebo mobilu Pronajmu slunný byt 1+1 v Ostravě-Porubě VIII. obvod. Informace na tel. čís nebo Prodám velmi pěkný pracovní stůl ze světlého dřeva, vhodný i pro PC, šuplíky. Event. k němu i příslušný rohový stůl. Téměř nové, levné. Spěchá!!! Informace na tel. č (po 18. hodině) nebo mobilu Prodám nové polohovací dřevěné lůžko zn. NP 200. Informace na tel. č nebo mobilu Pronajmu byt 1+1 v Ostravě-Zábřehu na ul. Výškovická, částečně zařízený, vše v dosahu. Měsíční nájem včetně inkasa Kč. Volný od října Informace na mobilu ZEDNÍK NABÍZÍ levně, rychle, kvalitně dekorativní krby, krbové vložky s rozvodem tepla, komíny zn. Schiedel, zahradní krby, udírny, grily, pece, zednické práce Levně rychle kvalitně Čištění koberců, čalounění a další služby jen za 8 Kč/m 2 za práci strojem KÄRCHER Pfiíroda a usedlosti Vala ska a Podbeskydí CVIâEBNÍ, REKONDIâNÍ A REGENERAâNÍ PROGRAMY (Pokračování ze strany 1) BAZÉN Denně Po Pá CVIČEBNÍ PROGRAMY aquagymnastika volné plavání volné plavání volné plavání volné plavání TĚLOCVIČNA Po Cvičení k redukci nadváhy Dáša Zavadilová Cvičení pro dobrou kondici, protahovací a posilovací cvičení Út St Čt Pá Ne Cvičení pro dobrou kondici, protahovací a posilovací cvičení (malé a velké míče) Jitka Ulrichová Cvičení pro dobrou kondici, protahovací a posilovací cvičení (malé a velké míče) Jitka Ulrichová Cvičení pro dobrou kondici, protahovací a posilovací cvičení Cvičení pro dobrou kondici, protahovací a posilovací cvičení Cvičení pro dobrou kondici, protahovací a posilovací cvičení Cvičení k redukci nadváhy Dáša Zavadilová Aquanatální příprava pro těhotné Gabriela Babišová REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ PROGRAMY Po Pá Ergometry elektrický chodník infra sauna body form lymfoven Příštím hostem v Galerii Ametyst bude výtvarník Ivan Niziol z Dolní Lhoty. Ve své tvorbě se věnuje olejomalbě, perokresbě a pastelům... Na jaře roku 2003 jsem měl ve vaší galerii výstavu obrazů, tématicky nejvíce zaměřenou na přírodu a usedlosti Valašska a Podbeskydí, říká Niziol. Tato oblast je pro mne stále inspirativní a rád se k ní vracím. Proto i tato výstava bude volným pokračováním, doplněná obrazy s květinami. Výstava obrazů výtvarníka Ivana Niziola bude zahájena v pondělí 19. září a potrvá do soboty 15. října. masáž podvodní masáž masážní vany TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Helena Šímová Tel.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou

Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Celou řadu let se výduť oslabené arteriální stěny v břišní aortě (aneuryzma) operovala klasickým způsobem rozřízlo se břicho, většinou i obě třísla a po odstranění

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá.

Více

Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004

Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 Odmûny dárcûm krve Již počtvrté proběhla v našem regionu akce,,daruj krev se Severomoravskou plynárenskou, a. s.. Do dvanácti transfuzních stanic a krevních center přišlo

Více

a František přišel na svět o dvě minuty později

a František přišel na svět o dvě minuty později ČÍSLO 1 ROČNÍK IX LEDEN 2007 První děti roku 2007 se narodily dvě hodiny po půlnoci Prvního novorozence v roce 2007 jsme uvítali v naší Porodnicko-gynekologické klinice už dvě hodiny a šest minut po půlnoci.

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

Golfová ponížení Marka Ebena

Golfová ponížení Marka Ebena www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Golfová ponížení Marka Ebena strana 22 EDITORIAL O plátcích daní Vychovám

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 37 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Jeseníkách. 1 Milí přátelé, zdravím vás letos již potřetí. Přinášíme Vám nový Bulletin s celou škálou zajímavých

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154 Foto z TV pořadu Sama doma Z OBSAHU: Aktuální akce - Benefiční akce 2013 Mezinárodní onkologický kongres Karlovy Vary 2013 Ozdravné pobyty v roce

Více

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma 1 / 2012 / ročník VII Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl čtěte na straně 2 Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma čtěte na straně 4 a 5 Duchovní služba našim

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Síť potřebných zdravotnických zařízení lze nakreslit do týdne, tvrdí lékařka Alexandra Aschermannová

Síť potřebných zdravotnických zařízení lze nakreslit do týdne, tvrdí lékařka Alexandra Aschermannová www.muzes.cz Č a s o p i s p r o t y, k t e ř í s e n e v z d á v a j í 3 / 2 0 1 1 Koupí tohoto časopisu podpoříte Konto Bariéry J e d n o t l i v ý v ý t i s k 2 9 K č / P ř e d p l a t i t e l é 2 0

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2004 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Pohled na vstup do pavilonu interních oborů. Foto Ing. Jiří Bobr PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ,

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř PARKINSON 15 číslo květen 2004 časopis Společnosti Parkinson Vladimir Kokolia: Keř Klub Parkinson Litomyšl: Vánoční besídka s pohoštěním a vlastní výrobou květináčků, zpíváme koledy s p. Kučerou a také

Více

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším ČESKÉ 3/2010 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším Generální ředitel Jiří Tregler: Čeká nás více práce za méně peněz Vězňové pomáhali při povodních

Více

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe 4/2012 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ VS ČR znovu v Afghánistánu VS ČR na Dnech NATO Zavedení SARPO do praxe Oslavy Dne českého vězeňství poprvé str. 2 str. 14 str. 16 VĚZEŇSTVÍ

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více