V Novém Sedle dne Počet listů : 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26"

Transkript

1 V Novém Sedle dne Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009

2 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy zaměstnanců 5 Odměňování vězněných osob 5 Vymáhání pohledávek 6 Zaměstnávání vězněných osob 6 Logistika 7-9 Správa majetku 7 Stravování a výživa 8 Energetika a hospodářství 8 Zabezpečovací technologie 9 Výkon trestu 9-15 Tvorba a realizace programů zacházení 9 Specializovaná oddělení 11 Problematika specifických skupin vězňů 14 Spolupráce s institucemi a organizacemi 15 Vzdělávání odsouzených 15 Vězeňská stráž Výsledky práce a hlavní problémy 16 Bezpečnost 16 Eskorty 17 Služební kynologie 17 Vyzbrojování a vystrojování 18 Zdravotnictví Poskytování zdravotní péče 18 Problematika zdravotního pojištění 18 Náklady zdravotní péče 19 Personalistika Personální evidence a statistika 19 Rozhodování ve věcech služebního a pracovního poměru 22 Ocenění zaměstnanců 22 Vzdělávání zaměstnanců 22 Vzdělávání personálu 22 Plány 22 Správní činnost Výsledky práce a hlavní problémy 23 Vývoj stavu vězněných osob 23 Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení 23 Datové schránky 24 Zabezpečení voleb 24 Duchovní činnost 24 Kontrola 25 Stížnosti 25 Policejní úkony 25 Mimořádné události 25 Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 26 Kontaktní údaje 26 2

3 Úvodní slovo ředitele věznice Vážené dámy, vážení pánové, věznice Nové Sedlo prošla v roce 2009 změnou na funkci ředitele věznice, kdy po dlouholetém působení ve funkci ukončil služební poměr pan. plk. Mgr. Pavel Preisinger. Rád bych touto cestou předchozímu řediteli věznice poděkoval za jeho působení zde ve věznici a i za to, že jsem mohl po něm převzít věznici, která je po všech stránkách funkční. O věznici Nové Sedlo je známo, že je poněkud stranou pozornosti. Je to dáno jednak jejím umístěním, ale i nedostatečnou prezentací. Naštěstí se věznici poslední dobou vyhýbají veškeré mediálně vděčné kauzy, čímž jí není věnována ani negativní pozornost ve sdělovacích prostředcích. Nedostatečnou prezentací jsem měl na mysli samozřejmě prezentaci v kladném slova smyslu. Věřím, že dojde ke zlepšení tohoto stavu a že naše věznice nebude známa pouze negativními poznatky jako jsou například nálezy mobilních telefonů. Chtěl bych, aby se vědělo o tom, jak i ve ztížených a stísněných podmínkách dokážeme plnit úkoly, které před nás naše každodenní práce staví, ale i o věcech, které dokážeme dělat navíc. Vím, že se zde ve věznici mohu opřít o tým lidí, kterým jde o stejnou věc a není jim, stejně jako mě jedno, jakým způsobem je naše věznice vnímána. 3

4 Hospodaření Rozpočet Rozpočet na rok 2009 byl vytvořen v souladu se stanoveným rozpisem závazných ukazatelů pro rok Údaje uváděné v této výroční zprávě vycházejí z inventarizace provedené k Upravený rozpočet k : Příjmy (v tis. Kč) : a) daňové b) nedaňové Celkem Výdaje (v tis. Kč) : a) mzdové výdaje a pojištění b) ostatní věcné výdaje c) neinvestiční transfery d) neinvestiční. transfery obyvatelstvu e) ostatní neinvestiční výdaje 47 Celkem Skutečné čerpání rozpočtu k : Příjmy (v tis. Kč) : % plnění a) daňové ,07 b) nedaňové ,18 Celkem ,07 Výdaje (v tis. Kč) : % plnění a) mzdové výdaje a pojištění ,00 b) ostatní věcné výdaje ,92 c) neinvestiční transfery ,00 d) neinvestiční transfery obyvatelstvu ,30 e) ostatní neinvestiční výdaje ,28 Celkem ,97 Stanovené závazné ukazatele rozpočtu byly rozepsány na jednotlivé položky a na jednotlivé dílčí správce rozpočtových prostředků, kteří byli seznámeni se sestaveným rozpočtem. Nejméně jedenkrát za měsíc je prováděna průběžná kontrola čerpání přidělených rozpočtových prostředků při předkládání předběžných schvalovacích příslibů na příští měsíc. V průběhu roku bylo zaúčtováno celkem 67 rozpočtových opatření z toho 31 rozpočtových opatření vydaných GŘ a 36 vydaných ředitelem věznice. Rozpočtová opatření vydaná GŘ se týkala 30 x navýšení schváleného rozpočtu upravující aktuální potřebu navýšení odchodného, ostatních osobních výdajů (dohody), pojistného, realizace protidrogového programu 3541, prevence kriminality 5399, opravy a udržování nemovitostí, výstrojné, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (sociální kapesné), potraviny, energie, náhrady pracovních úrazů, závěrečné navýšení rozpočtu na podseskupení 513,516,517, závěrečné navýšení rozpočtu mzdových prostředků na výplatu 12/2009. Jedním rozpočtovým opatřením GŘ byla snížena rozpočtovaná část finančních prostředků a to u nedaňových příjmů o 700 tis. Kč. 4

5 Rozpočtová opatření ředitele věznice se týkala především přesunů finančních prostředků dle požadavků dílčích správců rozpočtových prostředků mezi jednotlivými položkami a závěrečné úpravy rozpočtu na rok Občanští zaměstnanci : Platy zaměstnanců V roce 2009 bylo vyplaceno na mzdách občanských zaměstnanců 26, ,--Kč, mzdové náklady oproti roku 2008 vzrostly o ,--Kč. Z celkového objemu bylo vyplaceno : a) tarifní plat 17, ,-- Kč b) příplatek za vedení ,-- Kč c) zvláštní příplatek riziko 2, ,-- Kč d) osobní příplatek 1, ,-- Kč e) příplatek za SO a NE ,-- Kč f) příplatek za svátek 0,-- Kč g) přesčas za 22 hod ,-- Kč h) pohotovost za hod ,-- Kč i) dovolená 2, ,-- Kč j) proplacená dovolená ,-- Kč k) ostatní náhrady ,-- Kč Odměny občanských zaměstnanců v roce 2009 činily ,-- Kč. Příslušníci : V roce 2009 bylo vyplaceno na platy příslušníků 36, ,-- Kč, mzdové náklady oproti roku 2008 vzrostly o ,-- Kč. Z celkového objemu bylo na jednotlivých složkách vyplaceno : a) tarifní plat 25, ,-- Kč b) příplatek za vedení ,-- Kč c) zvláštní příplatek riziko 3, ,-- Kč d) osobní příplatek 1, ,-- Kč e) přesčas za 320 hod ,-- Kč f) pohotovost za hod ,-- Kč g) dovolená 4, ,-- Kč h) ostatní náhrady ,-- Kč Odměny příslušníků v roce 2009 činily 1, ,-- Kč Odměňování vězněných osob V roce 2009 bylo na odměnách vězněných osob vyplaceno celkem 4, ,-- Kč z toho : a) mzdy odsouzených osob zaměstnaných ve vnitřní režii 2, ,-- Kč b) mzdy odsouzených osob pracujících pro cizí subjekty 1, ,-- Kč Rozpočet na odměny odsouzených osob ve vnitřní režii byl ve výši 2,507 tis. Kč. 5

6 Vymáhání pohledávek Věznice evidovala k následující pohledávky : a) pohledávek za propuštěnými vězni 11, ,75 Kč b) pohledávky odsouzených v živém stavu 1, ,- Kč c) ostatní pohledávky 2, ,49 Kč Celkem: 15, ,24 Kč Nárůst pohledávek proti roku 2008 činí ,- Kč. Zaměstnávání vězněných osob V roce 2009 vykázala věznice procento reálné zaměstnanosti vězněných osob ve výši 47%.Ve srovnání s rokem 2008 to znamená 9% nárůst. Vzhledem ke specifickým problémům při výběru a zařazování odsouzených do práce zejména k cizím subjektům, lze tento nárůst považovat za daných podmínek za úspěch při řešení problematiky zaměstnávání vězněných osob. Ve věznici jsou zaměstnáváni odsouzení formou : a) Vnitřní provozy a práce bez odměny b) Cizí subjekty c) Terapeutický výchovný program Vnitřní provozy: Odsouzení zařazení v této formě zaměstnávání jsou zařazováni na jednotlivá pracoviště ve věznici ( autodílna, kuchyň, úklid, pracovní provoz, dílny), kde pracují při zajištění běžného chodu věznice. V této formě zaměstnávání bylo v roce 2009 zařazeno v průměru 66,10 odsouzených. Na pracovní odměny odsouzených ve vnitřní režii bylo stanoveno 2, Kč. Vyčerpána byla částka ve výši 2, Kč. Počet průměrně zařazených Průměrná pracovní odměna Průměrná hodinová pracovní odsouzených ( Kč ) odměna ( Kč ) 66, ,85 Práce bez odměny : Práce pro věznici je forma zaměstnávání odsouzených, kteří vykonávají práce pro zajištění každodenního chodu věznice bez nároku na pracovní odměnu. Práci bez odměny vykonávalo v průměru 7 odsouzených. Cizí subjekty : Ve věznici jsou zaměstnáváni odsouzení formou zařazení do práce u cizích subjektů. Dle Smlouvy o zařazení odsouzených do práce pracovali odsouzení u těchto firem : a) HOLZ TRADE s.r.o. se sídlem Praha 1 - dřevovýroba, b) AQUA SERVIS Žatec - demontáž starých vozidel, c) CONCRETE Libočany výroba cementového zboží a umělého kamene, d) AGRAT, s.r.o. se sídlem v Žatci dřevovýroba (výroba palet), e) CS PACK, s.r.o. Žatec drobné balící práce, f) M+A+J,s.r.o. se sídlem v Sedčicích - zemědělské práce. Počet.průměrně zařazených Průměrná pracovní odměna Průměrná hodinová pracovní odsouzených ( Kč ) odměna ( Kč ) 55, ,81 6

7 Terapeutický výchovný program : Odsouzení, kteří jsou zaměstnáváni touto formou jsou zařazeni do terapeutického výchovného programu pro poruchu chování v důsledku užívání psychotropních látek. V roce 2009 bylo do terapeutického výchovného programu zařazeno v průměru 91,47 odsouzených. Srovnání procenta zaměstnanosti v letech 2008 a 2009 : leden 35,51 32,98 únor 37,10 33,00 březen 37,95 36,90 duben 36,72 49,95 květen 39,04 51,58 červen 39,71 51,47 červenec 39,46 48,26 srpen 40,62 48,56 září 37,91 51,56 říjen 40,35 52,23 listopad 40,39 54,37 prosinec 33,99 50,01 PRŮMĚR 38,23 46,74 Logistika Správa majetku V rámci privatizačního projektu bytového fondu VS ČR byl proveden převod vlastnického práva na kupující v lokalitách Nové Sedlo č.p.9-12 a č.p.41-44, Žatec - Tyršova ul., Arbesova ul. a Zbyslavova ul. Ostatní bytové domy se nacházejí v různých fázích privatizačního projektu. Dále byl v rámci odprodeje nepotřebného nemovitého majetku proveden úplatný převod plynárenského zařízení (VTL plynovod). Z přidělených finančních prostředků v objemu 420 tis. Kč byly prováděny drobné operativní opravy a údržba nemovitostí, které se týkaly objektů věznice (převážně opravy podlahových krytin) a bytových objektů (převážně opravy a výměny kotlů a plynových topidel). Na jmenovité plánované akce bylo přiděleno celkem 1,496 mil. Kč. Jednalo se o opravu chladicích boxů, opravu cel OVKT a opravu oken na velitelské budově. Investiční akce : V roce 2009 byly realizovány a ukončeny tyto investiční akce : a) rekonstrukce tělocvičny 408 tis. Kč (dokončení z roku 2008) b) ochrana utajovaných informací u ŘV 304 tis. Kč c) sanitární buňky k RZ Nechranice 341 tis. Kč d) řízení odběru el.energie 236 tis. Kč e) regulace v předávacích stanicích 845 tis. Kč 7

8 Stravování a výživa V průběhu roku 2009 byl kladen primárně důraz na tři základní aspekty : a) na ekonomičnost provozu a dodržování stanovených finančních limitů b) na realizaci nezbytných systémových opatření k zabezpečení produkce svařované stravy při přetrvávající kapacitní přeplněnosti věznice (v průměru 130%) c) na obnovu a údržbu veškerého technického vybavení kuchyňského bloku Kuchyňský blok zabezpečoval svařování stravy (v pracovní dny) v průměru pro 98 zaměstnanců a denně pro cca odsouzených. Dietní stravy bylo denně připravováno cca 85 porcí (40x dieta D2 a 45x nedráždivá strava NS). Základní denní strávní finanční limit na jednoho vězně zůstal nezměněn, přestože opakovaně stouply ceny potravin. Pouze průběžným a svědomitým výběrem dodavatelů potravin a operativním reagováním na nabídky komodit se dařilo dodržet stanovené finanční limity. Pro zkvalitnění technického stavu a úrovně vybavení kuchyňského bloku bylo instalováno vybrané velkokapacitní gastro zařízení, zastřešení příjmové rampy (markýza), ochranné obkladové nerezové desky na stěny v skladových prostorech, plastové skladové palety a okenní sítě proti hmyzu. Proběhla komplexní oprava tří chladících boxů a dílčí obnova elektroinstalace. Do vybavení byly doplněny nové židle do jídelny personálu, drobné ruční náčiní a pomůcky. V průběhu roku byly provedeny dvě kontroly z GŘ VS. Bylo konstatováno, že zásadní činnosti a hlediska jsou v pořádku; v jednom případě byly doporučeny drobné systémové úpravy. Mezi přetrvávající obtíže patří nezprovozněný stravenkový modul pro vězně (instalovaný v r. 2007), přetrvávající snahy odsouzených o podvodné odběry na svévolně upravené a zfalšované stravenky, stálý nedostatek odsouzených-kuchařů, kteří by byli vyučeni v oboru a byli schopni zastoupit občanské zaměstnance v době jejich nepřítomnosti. Energetika a vodohospodářství Ve stanovených lhůtách byly provedeny revize veškerých zařízení. Provoz energetických zařízení byl zajišťován v průběhu roku bez podstatných problémů. Akce provedené v roce 2009 z výše uvedených oblastí : a) montáž nových přívodů do rozvaděče pro kuchyň a úprava samotného rozvaděče z důvodu navýšení počtu gastrozařízení na svařováni diet, b) instalace nového rozvaděče pro měření a úprava ostatních podružných rozvaděčů z důvodu přechodu z jednofázového na třífázový přívod v rekreačním zařízení Nechranice, c) montáž regulace odběru elektrické energie, d) rekonstrukce regulace topného řetězce, e) montáž dálkového odečtu hlavního vodoměru, f) montáž nového osvětlení (antivandal Rambo) na OVKT, g) odběry vzorků pitné vody v areálu věznice a v rekreačním zařízení Nechranice, h) odběry vzorků TUV se zaměřením na legionelu, i) odběry vzorků z ORL se zaměřením na ropné látky (NEL). Věznice během roku nepřekročila stanovené limity spotřeby energií. Odpady byly likvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Špatný technický stav kanalizace v zastavěné části věznice způsobuje vyšší čerpání finančních prostředků. 8

9 Zabezpečovací technologie Trvalým úkolem referátu je zabezpečení dodržování NGŘ č. 26/2005 o telekomunikačním provozu VS ČR a dále udržovat, opravovat a pořizovat zabezpečovací technologie věznice, tak aby byly plněny hlavní úkoly VS ČR a dodržena vnitřní bezpečnost věznice. Opravy, údržba, instalace a nastavení koncových zařízení uživatelů byly prováděny ihned nebo podle možností pracovníků zabezpečovacího referátu. Roční náklady na provoz a údržbu : a) revize zařízení ,30 Kč b) opravy zařízení ,00 Kč c) telekomunikace ,00 Kč d) nákup DHM ,00 Kč e) nákup ostatní ,00 Kč Provozní systémy : a) systém střežení věznice R 111 a EZS, b) kamerový systém, c) dorozumívací zařízení, d) jednotný čas, e) místní rozhlas, f) celová signalizace, g) systém společné televizní antény, h) digitální telefonní ústředna ALCATEL a telefonní automaty. Druhová skladba zabezpečovací techniky ve správě samostatného referátu informatiky : a) síť LAN je používána systémy Dallmaier, b) V Guard (přenos video signálu z kamerového systému CCTV k jednotlivým uživatelům). Plány a potřeby na další rok : a) zakoupení a instalace nahrávacího zařízení na operační středisko a OVT b) obměna televizorů na kulturních místnostech jednotlivých ubytoven c) propojení relaxační místnosti na L2 s kulturní místností dle požadavku OVT d) přeprogramování telefonní ústředny na automatické spojování hovorů e) obměna černobílých kamer v systému CCTV za kamery barevné Do dlouhodobého harmonogramu obnovy a modernizace zabezpečovací technologie je potřeba zahrnout modernizaci operačního střediska s návazností na ústřednu B 101 a střežení R 111, kde změny a modernizace programového vybavení ústředny není již možné. Podpora stávající firmy zabezpečující revize R 111 a ústředny B 101 nám již nezaručuje trvalý provoz. Výkon trestu Tvorba a realizace programů zacházení Výkonem trestu odnětí svobody se sleduje ochrana společnosti před pachateli trestných činů, ale též výchova odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život. Výchovně působit na odsouzené a připravovat je na návrat do občanského života, aby se stali plnohodnotnými členy společnosti a odstranili ze svého života páchání trestné činnosti, je hlavním cílem programu zacházení. 9

10 V roce 2009 byly konkrétní programy zacházení zpracovávány speciálními pedagogy na základě komplexních zpráv s přihlédnutím na délku uloženého trestu, charakteristiku odsouzeného a příčiny jeho trestné činnosti. V průběhu roku bylo zpracováno 662 komplexních zpráv a 643 programů zacházení u nově přijatých odsouzených. Programy nebyly zpracovány pouze u vězňů s trestem nebo jeho zbytkem nepřesahujícím 3 měsíce. Minimální program zacházení byl stanoven odsouzenému pouze v jednom případě. Jednotlivé aktivity programů zacházení byly realizovány v následujících oblastech : Pracovní aktivity Pracovními aktivitami programu zacházení se rozumí zaměstnávání odsouzených, pracovní terapie a práce potřebná k zajištění každodenního provozu věznice. V souladu s Evropskými vězeňskými pravidly tak ukládá i zákon o výkonu trestu o.s. odsouzenému povinnost pracovat, jestliže charakter a druh práce nebo činností, kterou mu věznice může poskytnout, odpovídají jeho zdravotnímu stavu, bezpečnostním hlediskům, pracovním schopnostem a dovednostem. V uplynulém roce byli odsouzení zaměstnáváni především v prostoru věznice, kde pracovali v dřevovýrobě, při balení drobného drogistického a potravinářského zboží. Dalšími pracovišti v rámci tzv. vnitřní režie byly zámečnická dílna, autodílna, výstrojní sklad, kuchyně pro zaměstnance a odsouzené. Odsouzení byli dále zaměstnáváni na pracovištích jiných právních subjektů, zejména pak na pracovištích s volným pohybem. Průměrná míra zaměstnanosti odsouzených v roce 2009 činila 42,21 % To, že stav v této oblasti není příznivější, lze spatřovat např. ve skutečnosti, že povinnost pracovat se nevztahuje na práci u jiného subjektu, jehož zřizovatelem nebo většinovým vlastníkem není stát. V těchto případech musel dát odsouzený s pracovním zařazením písemný souhlas, který i po pracovním zařazení mohl odvolat a toto odvolání nemohlo být hodnoceno jako odmítnutí práce. Jinou formou vyhýbání se tomuto pracovnímu zařazení byly případy, kdy odsouzení často neodůvodněně navštěvovali lékaře nebo úmyslně odváděli nekvalitní práci (předstírali nezručnost) a zaměstnavatel tudíž neměl o jejich zaměstnávání zájem. Speciální výchovné aktivity Speciálně výchovnými aktivitami programu zacházení jsou individuální a skupinová speciální pedagogická, psychologická a sociálněpsychologická působení. Mezi speciálně výchovné aktivity programu zacházení, které byly ve věznici nejvíce akcentované patřilo sociálně právní poradenství. V souladu s náplní své pracovní činnosti jej poskytovaly odsouzeným sociální pracovnice. Sociálně právní poradenství v podmínkách věznice bylo orientováno zejména na metodickou a odbornou pomoc odsouzeným při řešení jejich sociálních problémů (zaměstnání, ubytování), zajišťování kontaktů s obecními úřady, úřady práce, azylovými domy, společenskými organizacemi, církvemi atd. Poradenství bylo dále zaměřeno na zajištění platných osobních dokladů a nácvik právních dovedností. Dále směřovalo k sociální pomoci při řešení problémových sociálních situací vzniklých pobytem ve výkonu trestu a ke spolupráci s koordinátory sociální péče, kteří odsouzené navštěvovali a snažili se např. o znovunavázání přerušeného styku s rodinou, případně pomáhali se zajištěním bydlení. Speciálně výchovnou aktivitou úzce související se sociální prací byla duchovní a charitativní péče. Ve věznici Nové Sedlo sice není zřízeno systemizované místo na funkci kaplan, pravidelně sem však v průběhu celého roku docházel farář Římskokatolické církve - 18x, zástupci náboženské společnosti Svědkové Jehovovi - 23x a v závěru roku začali odsouzené navštěvovat i zástupci Apoštolské církve - 5x. Jejich činnost spočívala v naplňování účelu výkonu trestu poskytováním duchovní služby pro zájemce z řad věřících odsouzených na základě jejich přání a zvyklostí. Duchovní dále odsouzeným zajišťovali náboženskou literaturu, podíleli se na uplatňování speciálních výchovných a zájmových aktivit programu zacházení a prováděli přednášky a besedy zejména s etickou tématikou. 10

11 Zájmové aktivity Zájmovými aktivitami programů zacházení se rozumí nejrůznější formy individuální a skupinové zájmové činnosti, které rozvíjejí v souladu s účelem trestu schopnosti, vědomosti a sociální dovednosti odsouzených. Smyslem volnočasových a zájmových aktivit realizovaných ve věznici bylo naučit odsouzené trávit volný čas aktivně a smysluplně, což po propuštění z výkonu trestu může podstatně změnit jejich patologický životní styl. Zájmové aktivity spočívaly především v zapojení odsouzených do kroužků např. svět a příroda, historie světových válek a kroužku rybářského. Velké pozornosti se u odsouzených také těšily sportovní turnaje a vědomostní kvizy - opětovně se v těchto aktivitách uskutečnilo 21 celovězeňských soutěží. Své nenahraditelné místo zde měly také kroužky rukodělných prací a kroužek výtvarný. Výsledkem jejich práce byly nejrůznější výrobky pro charitativní účely a sociální zařízení ( mateřské školy, domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou), ale i školní didaktické pomůcky, hračky pro matky s dětmi z věznice Světlá nad Sázavou a ceny pro soutěže pořádané u příležitosti svátku Dne dětí v obcích mikroregionu Žatecko. Sportovní aktivity byly realizovány ve sportovních zařízeních věznice. Do této oblasti se velmi pozitivně promítlo znovuotevření tělocvičny po její rekonstrukci v únoru letošního roku. Utváření vnějších vztahů Jako jedinou z aktivit programu zacházení tuto oblast normy upravující výkon trestu o.s. blíže nespecifikují. Obecně se jednalo se o činnosti zaměřené na podporu, udržení a prohloubení (v některých případech navázání či opětovné navázání) vazeb se sociálním zázemím a na co nejčastější kontakt odsouzeného s jeho blízkými mimo věznici. Přitom byly preferovány vazby sociálně pozitivní např. k rodině a přátelům. Odsouzeným byla ze zákona umožňována neomezená korespondence a v odůvodněných případech mohli ke kontaktu použít i telefon. Jako motivační prvek k naplňování účelu výkonu trestu byla také využívána kázeňská odměna, která spočívá ve zvýšení doby trvání návštěvy během jednoho kalendářního měsíce až na 5 hodin v uplynulém roce bylo tato odměna udělena 340krát. Odsouzeným, kteří si odpovědně plnili své povinnosti, bylo také povolováno opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou. Toto opuštění věznice se uskutečňovalo především v termínu řádných návštěv ( dle 19/7 ZVTOS bylo povoleno 12x opuštění věznice) nebo nad rámec termínů řádných návštěv - formou odměny (dle 45/2g ZVTOS bylo povoleno 52x opuštění věznice). Odsouzeným bylo také formou kázeňské odměny udělováno přerušení výkonu trestu dle 56/1 ZVTOS. Podmínkou bylo úspěšné plnění programu zacházení odsouzeným, jejich osobnostní předpoklady a charakter trestné činnosti. V roce 2009 bylo dle tohoto ustanovení zákona realizováno 15x přerušení výkonu trestu. Z naléhavých rodinných důvodů tj. nemoc či úmrtí v rodině bylo odsouzenému povoleno přerušení výkonu trestu dle 56/2 ZVTOS ve čtyřech případech. Specializované oddělení Specializované oddělení věznice pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek (SpO) bylo v trvalé péči stabilního pracovního týmu 8 zaměstnanců OVT (psychologa, speciálního pedagoga, sociální pracovnice, vychovatele terapeuta a 4 vychovatelů). Pro působnost SpO jsou vyčleněny tři ubytovny: L1, L2 a L3. Ubytovna L3 splňuje funkci přijímacího pobytu. Odsouzení se zde seznamují s Řádem specializovaného oddělení a plní program zacházení v hodinové dotaci menší než 21 hodin týdně. Po určité adaptační době, když se odsouzení osvědčí pro pobyt v SpO a jsou motivováni k dalšímu životu bez drog, jsou zařazováni do ubytoven L1 a L2, tedy do plného terapeuticko výchovného programu v rozsahu minimálně 21 hodin týdně. 11

12 V letošním roce bylo odbornou komisí označeno celkem 175 odsouzených symbolem T toxikoman a dalších 49 odsouzených bylo značeno A alkohol. Z celkového počtu 662 odsouzených přijatých do věznice tvořili odsouzení značení T 28 % odsouzených ( v roce 2008 to bylo 23%). Ze 175 značených toxikomanů absolvovalo programy zacházení specializovaného oddělení celkem 153 odsouzených, což tvořilo 87 % odsouzených s drogovou minulostí ve věznici. To je o 21% více než v roce 2008 za stejné období (tato skutečnost byla dána zásadním navýšením kapacity ubytovaných odsouzených v SpO). Této skupině vězňů byla věnována speciální péče v oblasti drogové problematiky. Z SpO pak bylo během roku 2009 vyřazeno celkem 125 odsouzených (viz. tabulka). Průměrná doba pobytu vězně zde byla cca 6 měsíců. Odsouzení vyřazení ze specializovaného oddělení důvod počet v % konec trestu o.s podmíněně propuštěni 8 7 přeřazeni do věznice s dohledem přeřazeni do věznice s ostrahou 5 4 vyřazeni z jiných důvodů *) neplnění programu zacházení 9 7 pozitivní výsledky na užití psychotropní látky 3 2 celkem vyřazeno *) ukončení terapeuticko výchovného programu - zařazení do zaměstnání, přemístěni do jiné věznice, přemístění do Školského vzdělávacího střediska VS ČR, přemístění k výkonu nařízené léčby Ze 125 vyřazených odsouzených prošlo s dobrými výsledky celým terapeuticko výchovným programem oddělení celkem 56 vězňů. SpO má v závěru roku 2009 naplněnou kapacitu lůžek: ubytovna L1-34 odsouzených, ubytovna L2 40 odsouzených a v ubytovně L3 je zařazeno 32 odsouzených (normová ubytovací kapacita oddělení však činí 60 odsouzených). Naplnění stanovené kapacity SpO bylo v roce 2009 trvale od měsíce března na hodnotě 177%, což klade zvýšené nároky na práci týmu zaměstnanců. Základem realizovaného terapeuticko výchovného programu SpO byly zejména spec.výchovné aktivity: interakční výcvik, psychoterapeutická skupina, prevence relapsu, terapie deliktu, terapeutický blok, protidrogová prevence, sociálně právní a pedagogické poradenství. Součástí programu zacházení všech umístěných vězňů byla pracovní terapie. V období sezóny od jara do podzimu pracovali odsouzení na zahradě a ve sklenících. Pracovní terapie probíhala současně v prostoru ubytoven SpO (keramická, šicí, výtvarná dílna) a v dílnách v objektu E. Odsouzení se taktéž zúčastnili opakovaně pracovní terapie mimo věznici pod dohledem zaměstnanců při budování nového fotbalového hřiště v katastru obce Nové Sedlo. Nedílnou součástí terapeuticko výchovného programu je také zvýšená péče věnovaná rozvoji fyzické kondice odsouzených pomocí sportovních her, kondičního cvičení a zátěžových programů (akce pod dohledem zaměstnanců mimo věznici). Vzdělávací aktivity tvořilo: právní minimum, mediální a rozumová výchova, společenské chování, základy zdravé výživy, český jazyk a kurz základů výpočetní techniky. V rámci výtvarných činností a pracovní terapie odsouzení vyráběli upomínkové předměty pro akce pořádané věznicí, šili panenky pro děti do žatecké nemocnice, vytvářeli hračky a didaktické pomůcky pro ZŠ a MŠ v regionu, vyráběli textilní rehabilitační pomůcky pro zdravotně postižené děti v denním stacionáři Kamarád LORM v Žatci, účastnili se besed, které byly pořádány ve věznici se žáky a studenty v rámci naplňování programu prevence kriminality. Odsouzení se rovněž výrazně podíleli na zvýšení estetizace ubytoven věznice. Terapeuticko výchovný program SpO podléhal také v průběhu roku 2009 supervizi. 12

13 Monitoring moči byl ve věznici v období roku 2009 cíleně proveden celkem u 293 odsouzených, z tohoto počtu bylo 17 testů pozitivních na přítomnost psychotropních látek. Následné konfirmační testy (laboratorní rozbor vzorků) potvrdily přítomnost konkrétních psychotropních látek. Poradna drogové prevence registrovala v průběhu roku celkem 225 odsouzených (nárůst oproti stejnému období v roce 2008 asi o 41 %). Aktuálně je v evidenci poradny drogové prevence v závěru roku celkem 100 odsouzených. V rámci protidrogové prevence proběhl v SpO Motivačně vzdělávací program v oblasti protidrogové problematiky zajišťovaný sociálně právní agenturou White Light I. s účastí 28 odsouzených dlouhodobě užívajících psychotropní látky (tj. o 115% vyšší účast než v roce 2008). Bezdrogová zóna věznice je zřízena v ubytovně L/4. Zde jsou ubytováni odsouzení, kteří pracují v kuchyni pro odsouzené a vývařovně pro zaměstnance a také odsouzení zařazení ve vězeňském výstrojním skladu. Normová kapacita ubytovny čítá 45 míst. V roce 2009 bylo do ubytovny průběžně zařazeno celkem 52 odsouzených. Zacházení s odsouzenými zabezpečuje tým určených zaměstnanců. Jedná se o: Společné setkání odsouzených s vychovatelem : jeho obsahem bývá vyhodnocení aktuální situace v ubytovně a řešení běžných denních situací. Cílem je vést odsouzené k samostatnosti a odpovědnosti za své jednání. Aktivita je realizována vychovatelem denně zpravidla ráno. Sebeobslužné činnosti : odsouzení si v nich osvojují základní dovednosti v pravidelné péči o svůj oděv. Perou si, žehlí a starají se o oblečení. Aktivitu zabezpečují denně vychovatel společně se sociální pracovnicí. Sociálně právní poradenství a dovednosti : sociální pracovnice řeší s odsouzenými jejich základní sociální otázky. Řízená aktivita probíhá minimálně jedenkrát týdně dle plánu aktivit a v případě nutnosti dle potřeby vězně. Sociálně pedagogické poradenství a výchovně metodické poradenství : Uskutečňováno je formou individuálních konzultací a sezení. Jejich cílem jsou preventivní opatření a korekční postupy k projevům poruch chování odsouzených vázajících se k vězeňskému prostředí. Dále je aktivita zaměřena na řešení konkrétních situací a problémů odsouzeného. Speciálně výchovný postup vede speciální pedagog jedenkrát týdně dle plánu aktivit, většinou však průběžně dle akutních situací mimo plán aktivit. Pracovní činnosti : rozvoj a upevňování pracovních návyků a dovedností se realizuje formou pracovního zařazení nebo pracovní terapie (zahrada, dílny, práce pro věznici). Pracovní aktivity zajišťují pedagogové volného času a vychovatel terapeut zpravidla dvakrát týdně v zahradě nebo v dílně věznice. Zájmové činnosti : nabídka věznice zahrnuje aktivity sportovní, výtvarné, mimopracovní i vědomostní. Jedná se o fakultativní aktivity, jejichž cílem je naplňování výchovného účelu výkonu trestu a vede odsouzené k aktivnímu trávení volného času. Drogová prevence a osvěta : je systémem přednášek v tzv.modulu poradny drogové prevence. Poskytuje základní poznatky a informace v oblasti primární a sekundární prevence drog a podporuje životní styl bez drog. Jde o ucelený cyklus 7 setkání. Zajišťuje vychovatel terapeut zpravidla jedenkrát týdně. Relaxace hudbou : je terapeutickým působením na odsouzené a přispívá ke snižování psychického i fyzického napětí. Seznamuje odsouzené s problematikou zvládání stresu. Provádí speciální pedagog dle potřeby odsouzených zpravidla jedenkrát týdně. Penitenciární působení v bezdrogové zóně má dlouhodobě velmi dobrou úroveň. Účast odsouzených v aktivitách je realizována v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností. Na naplňování účelu výkonu trestu mají výše uvedené řízené aktivity pozitivní vliv. 13

14 Činnost jednotlivých (specifických) oddělení Nástupní oddělení Oddělení je nadále umístěno v ubytovně O. Všichni odsouzení přemístění do zdejší věznice byli vždy umístěni v nástupním oddělení a byla k nim uplatňována příslušná ustanovení vyplývající z 8 řádu výkonu trestu. Všichni odsouzení byli prokazatelně seznámeni s právy a povinnostmi ve znění 6 zákona o výkonu trestu a proškoleni ze základních zásad bezpečnosti práce a požární ochrany. Průměrná doba pobytu vězně v oddělení byla 7 dnů. Aktuální kapacita oddělení je 40 míst. V r.2009 bylo do věznice přijato 662 odsouzených (tj. o 11% méně než v roce 2008). Počet přijatých recidivistů stoupl, neboť z celkového počtu bylo 282 prvovězněných odsouzených (tj. 45,6%) zatímco v roce 2008 byl počet prvovězněných o 7,6% vyšší. Krizové oddělení Kapacita oddělení byla 4 místa. V průběhu roku bylo do oddělení umístěno 21 odsouzených (tj. o 61% více než v roce 2008). Cílem pobytu odsouzeného byla jeho psychická kompenzace. Celové oddělení Toto oddělení bylo nadále umístěno v ubytovnách L5 (standardně 6 míst) a N2 (standardně 8 míst). Průměrná doba umístění vězně v oddělení byla cca 1měsíc, potom příslušná komise posoudila nezbytnost dalšího pobytu. Formy zacházení s odsouzenými byly voleny přísně individuálně s ohledem na důvody umístění a osobnost odsouzeného; zpravidla byly vězňům stanoveny vzdělávací, terapeutické a pohybové činnosti. V průběhu roku 2009 bylo do oddělení zařazeno 26 odsouzených. V měsících říjnu a listopadu bylo v oddělení umístěno 12 vězňů, kteří absolvovali vzdělávací program GREPP. Výstupní oddělení Jedná se o ubytovnu N1 a její kapacita je stanovena na 20 míst. Do oddělení bylo v hodnoceném období umístěno 38 odsouzených. Složení stabilního týmu pracovníků je určeno v souladu s příslušnými předpisy. S odsouzenými ve výstupním oddělení bylo uskutečněno celkem 8 extramurálních akcí : 5x pomocné mimopracovní činnosti na hřišti v přilehlé obci (23 odsouzených) 1x sběr kamenů v zemědělské farmě (2 odsouzení) 1x tématická vycházka se sociální pracovnicí (3 odsouzení) 1x zájezd do zoo parku v Chomutově, vychovatel + sociální pracovnice (4 odsouzení) Problematika specifických skupin vězňů (cizinci, mladiství, přestárlí, dlouhodobě nemocní apod.) Koordinátorem pro práci s odsouzenými cizinci je určen speciální pedagog, který vede aktuální přehled o jejich ubytování ve věznici. Pro potřeby zacházení s touto skupinou odsouzených není třeba zřizovat specializovaný tým zaměstnanců. Ke dni se ve věznici nacházelo celkem 51 odsouzených cizinců, z toho bylo 12 občanů Slovenské republiky. Ubytování cizinců ve věznici je operativně řešeno tak, aby nedocházelo ke zbytečnému vyvolávání rizikových situací, a proto jsou ubytováni ve všech ubytovnách věznice. Po příjezdu do věznice jsou vychovatelem v nástupním oddělení odsouzení cizinci poučováni o právních normách upravující výkon trestu, nakládání s korespondencí, realizaci návštěv a o možnosti využít cizojazyčný knižní fond vězeňské knihovny. To vše v jejich rodném jazyce nebo v jazyce, kterému rozumí. 14

15 Stanovený individuální program zacházení plní cizinci stejně jako ostatní odsouzení. Za účelem lepšího dorozumění probíhá ve věznici základní kurz českého jazyka formou individuálních pohovorů. Většina odsouzených cizinců má dostatečné komunikační dovednosti v českém jazyce. K rozšíření znalostí v jazyce jim jsou k dispozici slovníky uložené u koordinátora. Problémy v komunikaci mají pouze odsouzení hovořící vietnamsky nebo mongolsky. V aktivitě sociálně-právní poradenství a dovednosti je vyčleněn individuální blok Příprava na trest vyhoštění. Tento blok absolvovalo se sociálními pracovnicemi v roce 2009 celkem 14 odsouzených. Pro uspokojování kulturních potřeb této skupiny vězňů je ve věznici zřízen knižní fond. Fond obsahuje minimální počet (do 10 kusů) cizojazyčné literatury v německém, ruském, anglickém a francouzském jazyce. Ve vězeňské knihovně mají cizinci možnost zápůjčky slovníků ve výše uvedených jazycích. Korespondence odsouzených psaná v cizím jazyce, její odesílání a příjem se řídí stejnými postupy a podléhá stejné kontrole obsahu jako korespondence vedená v českém jazyce. V roce 2009 bylo provedeno 206 překladů cizojazyčné korespondence. Mladiství, ženy, přestárlí a dlouhodobě nemocní odsouzení nebyli v průběhu r do zdejší věznice umisťováni. Spolupráce s institucemi a organizacemi Nadále se úspěšně rozvíjela spolupráce se zástupci Vězeňské duchovenské péče Do věznice pravidelně dochází úředníci Probační a mediační služby ČR ze střediska Louny. Podnět k využití právního institutu parole podalo celkem 37 odsouzených. U vybraných odsouzených v rámci výstupního zacházení spolupracují pravidelně sociální pracovnice s koordinátory sociální péče, zabezpečují vyřízení platných osobních dokladů vězňů a spolupracují s charitativními institucemi a nevládními organizacemi. Spolupráce s různými institucemi a organizacemi napomáhají odsouzeným při vytváření resp. navázání extramurálních vztahů, jak s blízkými osobami, tak i s příslušnými úřady sociální nebo obdobné péče. V průběhu r.2009 navštívily jednorázově věznici Nové Sedlo organizace Arcidiecézní Charita Praha a Semiramis, o.s. Mladá Boleslav. Pravidelný kontakt s odsouzenými pak měly Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Praha, Český helsinský výbor Praha a Sociálně právní agentura White light I. Ústí nad Labem. Cílem setkání byla vesměs nabídka postpenitenciární péče, tj. problematika života po vězení, ubytování a pod. Vzdělávání odsouzených Řízené vzdělávací aktivity vyplývající z individuálních programů zacházení vedlo celkem 33 zaměstnanců oddělení výkonu trestu. Zaměstnanci oddělení v roce 2009 realizovali ve standardních ubytovnách tyto edukační aktivity : kurz právního minima s jednotnou přípravou včetně prověření znalostí, kurzy základy českého jazyka, zeměpis, výpočetní technika pro začátečníky, historie světových válek. Ve specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek byly v rámci terapeuticko výchovného programu realizovány tyto řízené vzdělávací aktivity : kurz právního minima, mediální a rozumová výchova, výpočetní technika pro začátečníky, český jazyk, základy zdravé výživy a společenské chování. Z přidělených rozpočtových prostředků účelově vázaných na realizaci programu prevence kriminality probíhá ve věznici každoročně záuční kurz v oboru číšník. Výuku zajišťovalo Střední odborné učiliště Českomoravského svazu spotřebních družstev s.r.o v Žatci a kurz byl ve věznici zahájen 13.října. Díky vyšší finanční dotaci bylo v loňském roce do kurzu zařazeno 48 mladých odsouzených (v r to bylo 24 vězňů). Závěrečné zkoušky proběhly dne před komisí složené ze zástupců školy a věznice. Předseda zkušební komise poté předal 46 úspěšným frekventantům osvědčení. 15

16 Vězeňská stráž Výsledky práce a hlavní problémy oddělení vězeňské stráže Všechny hlavní úkoly stanovené NGŘ č.11/2006 o vězeňské a justiční stráži byly v roce 2009 na oddělení vězeňské stráže splněny a nedošlo k žádnému závažnému porušení stanovených povinností. Jedním z hlavních problémů je stále personální situace na oddělení a to především s ohledem na Zákon o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů č.361/2003 Sb., kterého účinnost je od V kalendářním roce 2009 ukončilo služební poměr 5 příslušníků vězeňské stráže. K jsou však naplněna všechna tabulková místa na oddělení vězeňské stráže. Vzniklá situace je průběžně řešena náborem nových příslušníků. Jedním z hlavních úkolů dále bylo důsledně plnit a přijímat další opatření k zamezení průniku nepovolených předmětů. Organizační opatření byla průběžně stanovována na bezpečnostních komisích ředitele věznice. V porovnání s rokem 2008 však došlo ke značnému nárůstu výskytu nepovolených předmětů, především mobilních telefonů. Strážní služba Ve výkonu strážní služby nedošlo v uplynulém roce k žádnému závažnému porušení pravidel a stanovených povinností. Hlavní důraz byl zaměřen především na zabránění průniku nepovolených předmětů do objektu věznice prostřednictvím vstupujících osob na vstupech do věznice, prostřednictvím vjíždějících vozidel zásobování proviantním a ostatním materiálem. Dále byly prováděny nad stanovený rámec důkladné osobní prohlídky všech odsouzených vstupujících do střežené části věznice a věznice byla vybavena dalším detekčním rámem na zjišťování nepovolených předmětů, který byl umístěn na vchodu do střežené části věznice. V průběhu roku bylo přijato na oddělení vězeňské stráže 5 nových příslušníků, kteří byli zařazeni na služební místa strážných. V současné době nemá z tohoto počtu ukončen nástupní kurs jeden příslušník, kterého nelze využít na všechny druhy činnosti strážní služby. Kladně lze hodnotit skutečnost, že za celý kalendářní rok nedošlo k odvelení příslušníků vězeňské stráže k výpomoci do jiných věznic v rámci vězeňské služby. Pozitivně lze hodnotit taktéž spolupráci s dozorčí službou a to především při provádění všech druhů prohlídek ve střežené části věznice. Bezpečnost Bezpečnostní situaci ve věznici lze považovat za stabilizovanou. Dostačující je i úroveň zabezpečovacího a střežícího technického vybavení věznice. V roce 2009 se podařilo věznici vybavit dalším detekčním rámem na zjišťování nepovolených předmětů. Stavebně technické zabezpečení střežení obvodu věznice je na dobré úrovni. Problémem však zůstává nedostatek finančních prostředků na realizaci řady investičních záměrů, mezi které patří vybavení operačního střediska kvalitním záznamovým zařízením a přestavba strážního stanoviště na vjezdu do výrobní a hospodářské zóny věznice. Krizové řízení V oblasti krizového řízení byla v roce 2009 provedena všechna stanovená školení a opatření. Prověrka akceschopnosti věznice a praktická činnost pracoviště krizového řízení byla realizována dne Základní stanovené normy byly splněny a rozbor dílčích nedostatků při řešení námětové situace byl proveden vedoucím oddělení vězeňské a justiční stráže v měsíci prosinci 2009 na poradě vrchních inspektorů strážní služby. 16

17 Utajované informace V oblasti ochrany utajovaných informací nedošlo ve věznici k žádnému porušení platných norem. Utajované informace jsou uloženy a evidovány v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění a s prováděcími předpisy. Administrativní a personální bezpečnost je zajišťována předepsaným způsobem. V roce 2009 bylo provedeno zabezpečení kanceláře ředitele věznice a tím bylo dosaženo souladu skutečného stavu fyzické bezpečnosti s požadavky NGŘ 18/2006, kterým se stanoví podrobnosti k zajištění ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky. Průmyslová bezpečnost, bezpečnosti komunikačních a informačních systémů a kryptografická bezpečnost není ve věznici řešena. Eskorty Eskortní službu zajišťovala především eskortní směna ve složení vrchní inspektor pro eskortní směnu a 4 strážní inspektoři zařazeni v této směně. Všechny úkoly byly bez nedostatků splněny. V mimopracovní době byl určován velitelem eskorty zpravidla příslušník velený do hotovosti a člena eskorty určoval podle konkrétní situace vrchní inspektor strážní služby strážného ze strážní zásahové hlídky. Činnost eskortní služby jako jedné z nejdůležitějších oblastí z hlediska zajištění bezpečnosti a oblasti reprezentující věznici na veřejnosti lze hodnotit na velmi dobré a profesionální úrovni. Tabulka eskortní činnosti : I.pololetí II.pololetí ROZDÍL ESKORTY 2009 eskort ods. eskort ods. eskort ods. mimořádné v pracovní době mimořádné v mimopracovní době celkem eskort Porovnání eskortní činnosti ROZDÍL s rokem 2008 eskort ods. eskort ods. eskort ods. mimořádné v pracovní době mimořádné v mimopracovní době celkem eskort Služební kynologie Činnost služební kynologie ve věznici byla zajišťována inspektorem strážní služby pro psovody (dále jen ISS-P) se služebním psem na vyhledávání omamných a psychotropních látek, dvěma strážnými psovody specialisty se dvěma služebními psy na vyhledávání omamných a psychotronních látek a pěti strážnými psovody s pěti služebními všestrannými psy. Služební psi na vyhledávání omamných a psychotronních látek mimo stanovenou činnost ve věznici Nové Sedlo byli 2x měsíčně využíváni na vyhledávání těchto látek ve věznici Všehrdy a svoji činnost prezentovali také na veřejnosti v předškolních a školních zařízeních v Žatci, Chomutově, Radnicích a na letních dětských táborech v rekreačním středisku Žerotín, Manětín apod. Taktéž byly prováděny společné výcviky služebních psů s příslušníky celní správy, armády české republiky v Žatci a s příslušníky věznice Teplice a Oráčov. Uvedené společné výcviky byly přínosem pro získávání dalších zkušeností při vyhledávání drog. Služební psi všestranní byli využívání při výkonu strážní služby jako součást strážní zásahové hlídky. 17

18 Vyzbrojování a vystrojování V roce 2009 došlo v rámci pilotního projektu VS ČR k odebrání zbraně - samopalu vz.61 u vybraných funkcionářů ve věznici. V naší věznici byl tímto způsobem snížen počet uvedeného druhu zbraně o 15 kusů. Do výzbroje příslušníků věznice byly zavedeny nové služební brašny, které jsou využívány při zajištění výkonu služby. U všech příslušníků došlo k výměně slzotvorných prostředků za prostředek defender jet a všichni příslušníci byli vybaveni pouzdry na obvazové balíčky. Závažným nedostatkem v roce 2009 byl stav radiostanic SL 55. U uvedených radiostanic neprobíhalo odstraňování závad v opravářském zařízení GŘ VS, což mělo za následek značné množství neprovozuschopných radiostanic ve věznici. Dlouhodobě je v opravě z 55 ks radiostanic 17 ks. Zdravotnictví Poskytování zdravotní péče Příslušníkům vězeňské služby, občanským zaměstnancům a odsouzeným je poskytována základní zdravotní péče a závodní preventivní péče. Tato péče je zajišťována zdravotnickými pracovníky. Většina lékařů nejsou zaměstnanci vězeňské služby, pracují na dohodu o pracovní činnosti v omezeném pracovním úvazku ( 0,61). ODSOUZENÍ rok 2009 rok 2008 ošetření + vyšetření (praktický lékař) ošetření + vyšetření (stomatologie) dispenzarizováno odborná vyšetření mimo věznici hospitalizováno úmrtí 0 0 ZAMĚSTNANCI rok 2009 rok 2008 ošetření + vyšetření (praktický lékař) ošetření + vyšetření (stomatologie) dispenzarizováno 1 5 preventivní prohlídky Nárůst celkových vyšetření a ošetření praktickým lékařem souvisí s nárůstem počtu odsouzených ve věznici a je v přímé souvislosti se zhoršujícím se zdravotním stavem vězeňské populace. Významný vliv na počet ošetření a vyšetření má velký počet drogově závislých. Zdravotní pojištění Problémem je zdravotní pojištění odsouzených u velkého počtu pojišťoven a s tím spojená nadměrná administrativa při vyúčtování ambulantních výkonů. Řada lékařů, kteří nejsou pracovníky vězeňské služby, navíc nemá s některými menšími pojišťovnami smlouvy a odmítají odsouzené ošetřovat. Samostatným velkým problémem je ošetřování cizinců. Řešením by bylo zvážit možnost zdravotního pojištění všech vězněných osob, včetně cizinců u jedné zdravotní pojišťovny. 18

19 Za zdravotní péči zdravotní pojišťovny uhradily Kč ( v roce Kč). Ze státního rozpočtu jsme hradili náklady na zdravotní péči za cizince a odsouzené, kteří neměli dostatek finančních prostředků a lékař s ohledem na jejich zdravotní stav rozhodl o nezbytnosti medikace. Náklady zdravotní péče Výše finančních nákladů za nepojištěné cizince : - za poskytnutou zdravotní péči v mimovězeňských zařízeních ,76 Kč ( v r ,23 Kč ) - náklady na léky ,15 Kč ( v r ,86 Kč ) - náklady za léky pro odsouzené bez finančních prostředků ,40 Kč ( v r ,00 Kč ) Personalistika Personální evidence a statistika K měla Věznice Nové Sedlo 195 systemizovaných míst. V roce 2001 činil plánovaný stav 209 zaměstnanců, z toho 125 příslušníků a 84 občanských zaměstnanců, v současné době je to 106 příslušníků a 89 občanských zaměstnanců. Snížení systemizovaných míst příslušníků v roce 2002 bylo ovlivněno zcivilněním některých funkcí, kdy 8 funkcí, které zastávali zaměstnanci ve služebním poměru, bylo zcivilněno. Došlo tedy pouze k organizačním změnám ve struktuře systemizovaných míst, celkový plánovaný stav 209 zůstal nezměněn. Od roku 2004 do konce sledovaného období systemizační komise zrušila 14 funkčních míst, z toho11 ve služebním poměru a 3 v pracovním poměru (graf č. 1). Věkové rozložení zaměstnanců je rovnoměrné a od roku 2007 se výrazně nezměnilo. Nejméně zaměstnanců je ve věku do 25 let (8%) a od 26 do 30 let (9%). Ostatní věkové kategorie jsou vyrovnané (graf č. 2). Při porovnání s rokem 2007 klesl počet zaměstnanců se středním vzděláním z 25 na 16, naopak se zvýšil počet zaměstnanců s úplným střením vzděláním o 18 a vysokoškolské vzdělání bakalářský studijní program splňuje o 5 zaměstnanců více. K nesplňuje kvalifikační požadavek vzdělání 28% občanských zaměstnanců a 5% příslušníků. 7 občanských zaměstnanců studuje, ostatní jsou zařazeni ve funkcích výjimečně, z toho 6 je starších 50 let. 5 příslušníků je ve služebním poměru na dobu určitou do (graf. č. 3-5). Oproti roku 2007 došlo k navýšení zaměstnanců, kteří jsou ve služebním nebo pracovním poměru méně než 5 let, a to z počtu 41 na 62. (graf. č. 6). Z celkového počtu 195 zaměstnanců je 50 žen. Personální situace Věznice Nové Sedlo je stabilizována, při fluktuaci zaměstnanců nedochází k výkyvům. Výjimku tvoří rok 2007, ve kterém bylo propuštěno ze služebního poměru pouze 7 příslušníků (v ostatních letech se počet propuštěných pohybuje okolo 15 příslušníků). Důvodem bylo přijetí z.č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kdy si většina déle sloužících příslušníků, podávala žádost o propuštění až k

20 Graf č.1 Vývoj počtu tabulk ových míst příslušníci občanští zaměstnanci celkem Graf č.2 Porovnání počtu zaměstnanců podle věku za rok do 25 let včetně od 26 do 30 let od 31 do 35 let od 36 do 40 let od 41 do 45 let od 46 do 50 let nad 50 let Graf č.3 Porovnání počtu zaměstnanců podle vzdělání za rok ZV SV ÚSV VOŠ BC VŠ

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Č.j.: 216/2006-34 Schvaluje dne:... Vrchní státní rada genmjr. PhDr. Luděk Kula generální ředitel VS ČR Název projektu: Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Předkládá:....... Vrchní rada

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67,

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67, S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I V I N A Ř I C E V Ě Z N I C E. za rok 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I V I N A Ř I C E V Ě Z N I C E. za rok 2009 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I V I N A Ř I C E V Ě Z N I C E za rok 2009 1 Úvodní slovo V současnosti je věznice profilována pro odsouzené s ostrahou a s dozorem. Její normová ubytovací kapacita

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A

Č E S K Á R E P U B L I K A Č E S K Á R E P U B L I K A VĚZ EŇSKÁ S L U Ž B A ČESKÉ REPUBLIK Y V a z e b n í věznice P r a h a R u z yně - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I V Ě Z N I C E O S T R O V V R O C E 2 0 0 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I V Ě Z N I C E O S T R O V V R O C E 2 0 0 4 Č.j.: 144/2005-07/01 18. ledna 2005 Vězeňská služba České republiky generální ředitelství sekretariát generální ředitelky P r a h a ---------- V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I V Ě Z N I C E

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah Obsah... 2 1 Státní kontrola dodržování právních předpisů v oblasti

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY VĚZNICE PLZEŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE PLZEŇ ZA ROK 2009

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY VĚZNICE PLZEŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE PLZEŇ ZA ROK 2009 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY VĚZNICE PLZEŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE PLZEŇ ZA ROK 2009 Vážené dámy, vážení pánové, do rukou se Vám dostává výroční zpráva Věznice Plzeň bilancující události za rok 2009,

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A

Č E S K Á R E P U B L I K A Č E S K Á R E P U B L I K A VĚZ EŇSKÁ S L U Ž B A ČESKÉ REPUBLIK Y V a z e b n í věznice P r a h a R u z yně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Věznice Karviná. za rok 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Věznice Karviná. za rok 2008 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V Ě Z N I C E K A R V I N Á Fryštátská 178, P.O.Box 42, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596308111, fax: 596316991, e-mail: 29podatelna@vez.kna.justice.cz Č.j.: VS 83/2009-29/Všeob/000

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ě Z N I C E Z N O J M O za rok 2009 Zpracoval: služební zástupce ředitele právník rada plk.mgr. Zdeněk Geyer Mgr. Kamila Šafářová Schvaluji: vrchní rada plk. Ing. Vladimír Fronko

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Vězeňská služba ČR Praha 2015 Obsah 1. Ekonomika... 1 2. Zacházení s vězněnými osobami... 13 3. Bezpečnost... 19 4. Personalistika... 23 5. Odbor

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 212 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 6 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 7 1. Úkoly Vězeňské služby České republiky... 8 2. Organizační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více