V Novém Sedle dne Počet listů : 26

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26"

Transkript

1 V Novém Sedle dne Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009

2 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy zaměstnanců 5 Odměňování vězněných osob 5 Vymáhání pohledávek 6 Zaměstnávání vězněných osob 6 Logistika 7-9 Správa majetku 7 Stravování a výživa 8 Energetika a hospodářství 8 Zabezpečovací technologie 9 Výkon trestu 9-15 Tvorba a realizace programů zacházení 9 Specializovaná oddělení 11 Problematika specifických skupin vězňů 14 Spolupráce s institucemi a organizacemi 15 Vzdělávání odsouzených 15 Vězeňská stráž Výsledky práce a hlavní problémy 16 Bezpečnost 16 Eskorty 17 Služební kynologie 17 Vyzbrojování a vystrojování 18 Zdravotnictví Poskytování zdravotní péče 18 Problematika zdravotního pojištění 18 Náklady zdravotní péče 19 Personalistika Personální evidence a statistika 19 Rozhodování ve věcech služebního a pracovního poměru 22 Ocenění zaměstnanců 22 Vzdělávání zaměstnanců 22 Vzdělávání personálu 22 Plány 22 Správní činnost Výsledky práce a hlavní problémy 23 Vývoj stavu vězněných osob 23 Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení 23 Datové schránky 24 Zabezpečení voleb 24 Duchovní činnost 24 Kontrola 25 Stížnosti 25 Policejní úkony 25 Mimořádné události 25 Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 26 Kontaktní údaje 26 2

3 Úvodní slovo ředitele věznice Vážené dámy, vážení pánové, věznice Nové Sedlo prošla v roce 2009 změnou na funkci ředitele věznice, kdy po dlouholetém působení ve funkci ukončil služební poměr pan. plk. Mgr. Pavel Preisinger. Rád bych touto cestou předchozímu řediteli věznice poděkoval za jeho působení zde ve věznici a i za to, že jsem mohl po něm převzít věznici, která je po všech stránkách funkční. O věznici Nové Sedlo je známo, že je poněkud stranou pozornosti. Je to dáno jednak jejím umístěním, ale i nedostatečnou prezentací. Naštěstí se věznici poslední dobou vyhýbají veškeré mediálně vděčné kauzy, čímž jí není věnována ani negativní pozornost ve sdělovacích prostředcích. Nedostatečnou prezentací jsem měl na mysli samozřejmě prezentaci v kladném slova smyslu. Věřím, že dojde ke zlepšení tohoto stavu a že naše věznice nebude známa pouze negativními poznatky jako jsou například nálezy mobilních telefonů. Chtěl bych, aby se vědělo o tom, jak i ve ztížených a stísněných podmínkách dokážeme plnit úkoly, které před nás naše každodenní práce staví, ale i o věcech, které dokážeme dělat navíc. Vím, že se zde ve věznici mohu opřít o tým lidí, kterým jde o stejnou věc a není jim, stejně jako mě jedno, jakým způsobem je naše věznice vnímána. 3

4 Hospodaření Rozpočet Rozpočet na rok 2009 byl vytvořen v souladu se stanoveným rozpisem závazných ukazatelů pro rok Údaje uváděné v této výroční zprávě vycházejí z inventarizace provedené k Upravený rozpočet k : Příjmy (v tis. Kč) : a) daňové b) nedaňové Celkem Výdaje (v tis. Kč) : a) mzdové výdaje a pojištění b) ostatní věcné výdaje c) neinvestiční transfery d) neinvestiční. transfery obyvatelstvu e) ostatní neinvestiční výdaje 47 Celkem Skutečné čerpání rozpočtu k : Příjmy (v tis. Kč) : % plnění a) daňové ,07 b) nedaňové ,18 Celkem ,07 Výdaje (v tis. Kč) : % plnění a) mzdové výdaje a pojištění ,00 b) ostatní věcné výdaje ,92 c) neinvestiční transfery ,00 d) neinvestiční transfery obyvatelstvu ,30 e) ostatní neinvestiční výdaje ,28 Celkem ,97 Stanovené závazné ukazatele rozpočtu byly rozepsány na jednotlivé položky a na jednotlivé dílčí správce rozpočtových prostředků, kteří byli seznámeni se sestaveným rozpočtem. Nejméně jedenkrát za měsíc je prováděna průběžná kontrola čerpání přidělených rozpočtových prostředků při předkládání předběžných schvalovacích příslibů na příští měsíc. V průběhu roku bylo zaúčtováno celkem 67 rozpočtových opatření z toho 31 rozpočtových opatření vydaných GŘ a 36 vydaných ředitelem věznice. Rozpočtová opatření vydaná GŘ se týkala 30 x navýšení schváleného rozpočtu upravující aktuální potřebu navýšení odchodného, ostatních osobních výdajů (dohody), pojistného, realizace protidrogového programu 3541, prevence kriminality 5399, opravy a udržování nemovitostí, výstrojné, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (sociální kapesné), potraviny, energie, náhrady pracovních úrazů, závěrečné navýšení rozpočtu na podseskupení 513,516,517, závěrečné navýšení rozpočtu mzdových prostředků na výplatu 12/2009. Jedním rozpočtovým opatřením GŘ byla snížena rozpočtovaná část finančních prostředků a to u nedaňových příjmů o 700 tis. Kč. 4

5 Rozpočtová opatření ředitele věznice se týkala především přesunů finančních prostředků dle požadavků dílčích správců rozpočtových prostředků mezi jednotlivými položkami a závěrečné úpravy rozpočtu na rok Občanští zaměstnanci : Platy zaměstnanců V roce 2009 bylo vyplaceno na mzdách občanských zaměstnanců 26, ,--Kč, mzdové náklady oproti roku 2008 vzrostly o ,--Kč. Z celkového objemu bylo vyplaceno : a) tarifní plat 17, ,-- Kč b) příplatek za vedení ,-- Kč c) zvláštní příplatek riziko 2, ,-- Kč d) osobní příplatek 1, ,-- Kč e) příplatek za SO a NE ,-- Kč f) příplatek za svátek 0,-- Kč g) přesčas za 22 hod ,-- Kč h) pohotovost za hod ,-- Kč i) dovolená 2, ,-- Kč j) proplacená dovolená ,-- Kč k) ostatní náhrady ,-- Kč Odměny občanských zaměstnanců v roce 2009 činily ,-- Kč. Příslušníci : V roce 2009 bylo vyplaceno na platy příslušníků 36, ,-- Kč, mzdové náklady oproti roku 2008 vzrostly o ,-- Kč. Z celkového objemu bylo na jednotlivých složkách vyplaceno : a) tarifní plat 25, ,-- Kč b) příplatek za vedení ,-- Kč c) zvláštní příplatek riziko 3, ,-- Kč d) osobní příplatek 1, ,-- Kč e) přesčas za 320 hod ,-- Kč f) pohotovost za hod ,-- Kč g) dovolená 4, ,-- Kč h) ostatní náhrady ,-- Kč Odměny příslušníků v roce 2009 činily 1, ,-- Kč Odměňování vězněných osob V roce 2009 bylo na odměnách vězněných osob vyplaceno celkem 4, ,-- Kč z toho : a) mzdy odsouzených osob zaměstnaných ve vnitřní režii 2, ,-- Kč b) mzdy odsouzených osob pracujících pro cizí subjekty 1, ,-- Kč Rozpočet na odměny odsouzených osob ve vnitřní režii byl ve výši 2,507 tis. Kč. 5

6 Vymáhání pohledávek Věznice evidovala k následující pohledávky : a) pohledávek za propuštěnými vězni 11, ,75 Kč b) pohledávky odsouzených v živém stavu 1, ,- Kč c) ostatní pohledávky 2, ,49 Kč Celkem: 15, ,24 Kč Nárůst pohledávek proti roku 2008 činí ,- Kč. Zaměstnávání vězněných osob V roce 2009 vykázala věznice procento reálné zaměstnanosti vězněných osob ve výši 47%.Ve srovnání s rokem 2008 to znamená 9% nárůst. Vzhledem ke specifickým problémům při výběru a zařazování odsouzených do práce zejména k cizím subjektům, lze tento nárůst považovat za daných podmínek za úspěch při řešení problematiky zaměstnávání vězněných osob. Ve věznici jsou zaměstnáváni odsouzení formou : a) Vnitřní provozy a práce bez odměny b) Cizí subjekty c) Terapeutický výchovný program Vnitřní provozy: Odsouzení zařazení v této formě zaměstnávání jsou zařazováni na jednotlivá pracoviště ve věznici ( autodílna, kuchyň, úklid, pracovní provoz, dílny), kde pracují při zajištění běžného chodu věznice. V této formě zaměstnávání bylo v roce 2009 zařazeno v průměru 66,10 odsouzených. Na pracovní odměny odsouzených ve vnitřní režii bylo stanoveno 2, Kč. Vyčerpána byla částka ve výši 2, Kč. Počet průměrně zařazených Průměrná pracovní odměna Průměrná hodinová pracovní odsouzených ( Kč ) odměna ( Kč ) 66, ,85 Práce bez odměny : Práce pro věznici je forma zaměstnávání odsouzených, kteří vykonávají práce pro zajištění každodenního chodu věznice bez nároku na pracovní odměnu. Práci bez odměny vykonávalo v průměru 7 odsouzených. Cizí subjekty : Ve věznici jsou zaměstnáváni odsouzení formou zařazení do práce u cizích subjektů. Dle Smlouvy o zařazení odsouzených do práce pracovali odsouzení u těchto firem : a) HOLZ TRADE s.r.o. se sídlem Praha 1 - dřevovýroba, b) AQUA SERVIS Žatec - demontáž starých vozidel, c) CONCRETE Libočany výroba cementového zboží a umělého kamene, d) AGRAT, s.r.o. se sídlem v Žatci dřevovýroba (výroba palet), e) CS PACK, s.r.o. Žatec drobné balící práce, f) M+A+J,s.r.o. se sídlem v Sedčicích - zemědělské práce. Počet.průměrně zařazených Průměrná pracovní odměna Průměrná hodinová pracovní odsouzených ( Kč ) odměna ( Kč ) 55, ,81 6

7 Terapeutický výchovný program : Odsouzení, kteří jsou zaměstnáváni touto formou jsou zařazeni do terapeutického výchovného programu pro poruchu chování v důsledku užívání psychotropních látek. V roce 2009 bylo do terapeutického výchovného programu zařazeno v průměru 91,47 odsouzených. Srovnání procenta zaměstnanosti v letech 2008 a 2009 : leden 35,51 32,98 únor 37,10 33,00 březen 37,95 36,90 duben 36,72 49,95 květen 39,04 51,58 červen 39,71 51,47 červenec 39,46 48,26 srpen 40,62 48,56 září 37,91 51,56 říjen 40,35 52,23 listopad 40,39 54,37 prosinec 33,99 50,01 PRŮMĚR 38,23 46,74 Logistika Správa majetku V rámci privatizačního projektu bytového fondu VS ČR byl proveden převod vlastnického práva na kupující v lokalitách Nové Sedlo č.p.9-12 a č.p.41-44, Žatec - Tyršova ul., Arbesova ul. a Zbyslavova ul. Ostatní bytové domy se nacházejí v různých fázích privatizačního projektu. Dále byl v rámci odprodeje nepotřebného nemovitého majetku proveden úplatný převod plynárenského zařízení (VTL plynovod). Z přidělených finančních prostředků v objemu 420 tis. Kč byly prováděny drobné operativní opravy a údržba nemovitostí, které se týkaly objektů věznice (převážně opravy podlahových krytin) a bytových objektů (převážně opravy a výměny kotlů a plynových topidel). Na jmenovité plánované akce bylo přiděleno celkem 1,496 mil. Kč. Jednalo se o opravu chladicích boxů, opravu cel OVKT a opravu oken na velitelské budově. Investiční akce : V roce 2009 byly realizovány a ukončeny tyto investiční akce : a) rekonstrukce tělocvičny 408 tis. Kč (dokončení z roku 2008) b) ochrana utajovaných informací u ŘV 304 tis. Kč c) sanitární buňky k RZ Nechranice 341 tis. Kč d) řízení odběru el.energie 236 tis. Kč e) regulace v předávacích stanicích 845 tis. Kč 7

8 Stravování a výživa V průběhu roku 2009 byl kladen primárně důraz na tři základní aspekty : a) na ekonomičnost provozu a dodržování stanovených finančních limitů b) na realizaci nezbytných systémových opatření k zabezpečení produkce svařované stravy při přetrvávající kapacitní přeplněnosti věznice (v průměru 130%) c) na obnovu a údržbu veškerého technického vybavení kuchyňského bloku Kuchyňský blok zabezpečoval svařování stravy (v pracovní dny) v průměru pro 98 zaměstnanců a denně pro cca odsouzených. Dietní stravy bylo denně připravováno cca 85 porcí (40x dieta D2 a 45x nedráždivá strava NS). Základní denní strávní finanční limit na jednoho vězně zůstal nezměněn, přestože opakovaně stouply ceny potravin. Pouze průběžným a svědomitým výběrem dodavatelů potravin a operativním reagováním na nabídky komodit se dařilo dodržet stanovené finanční limity. Pro zkvalitnění technického stavu a úrovně vybavení kuchyňského bloku bylo instalováno vybrané velkokapacitní gastro zařízení, zastřešení příjmové rampy (markýza), ochranné obkladové nerezové desky na stěny v skladových prostorech, plastové skladové palety a okenní sítě proti hmyzu. Proběhla komplexní oprava tří chladících boxů a dílčí obnova elektroinstalace. Do vybavení byly doplněny nové židle do jídelny personálu, drobné ruční náčiní a pomůcky. V průběhu roku byly provedeny dvě kontroly z GŘ VS. Bylo konstatováno, že zásadní činnosti a hlediska jsou v pořádku; v jednom případě byly doporučeny drobné systémové úpravy. Mezi přetrvávající obtíže patří nezprovozněný stravenkový modul pro vězně (instalovaný v r. 2007), přetrvávající snahy odsouzených o podvodné odběry na svévolně upravené a zfalšované stravenky, stálý nedostatek odsouzených-kuchařů, kteří by byli vyučeni v oboru a byli schopni zastoupit občanské zaměstnance v době jejich nepřítomnosti. Energetika a vodohospodářství Ve stanovených lhůtách byly provedeny revize veškerých zařízení. Provoz energetických zařízení byl zajišťován v průběhu roku bez podstatných problémů. Akce provedené v roce 2009 z výše uvedených oblastí : a) montáž nových přívodů do rozvaděče pro kuchyň a úprava samotného rozvaděče z důvodu navýšení počtu gastrozařízení na svařováni diet, b) instalace nového rozvaděče pro měření a úprava ostatních podružných rozvaděčů z důvodu přechodu z jednofázového na třífázový přívod v rekreačním zařízení Nechranice, c) montáž regulace odběru elektrické energie, d) rekonstrukce regulace topného řetězce, e) montáž dálkového odečtu hlavního vodoměru, f) montáž nového osvětlení (antivandal Rambo) na OVKT, g) odběry vzorků pitné vody v areálu věznice a v rekreačním zařízení Nechranice, h) odběry vzorků TUV se zaměřením na legionelu, i) odběry vzorků z ORL se zaměřením na ropné látky (NEL). Věznice během roku nepřekročila stanovené limity spotřeby energií. Odpady byly likvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Špatný technický stav kanalizace v zastavěné části věznice způsobuje vyšší čerpání finančních prostředků. 8

9 Zabezpečovací technologie Trvalým úkolem referátu je zabezpečení dodržování NGŘ č. 26/2005 o telekomunikačním provozu VS ČR a dále udržovat, opravovat a pořizovat zabezpečovací technologie věznice, tak aby byly plněny hlavní úkoly VS ČR a dodržena vnitřní bezpečnost věznice. Opravy, údržba, instalace a nastavení koncových zařízení uživatelů byly prováděny ihned nebo podle možností pracovníků zabezpečovacího referátu. Roční náklady na provoz a údržbu : a) revize zařízení ,30 Kč b) opravy zařízení ,00 Kč c) telekomunikace ,00 Kč d) nákup DHM ,00 Kč e) nákup ostatní ,00 Kč Provozní systémy : a) systém střežení věznice R 111 a EZS, b) kamerový systém, c) dorozumívací zařízení, d) jednotný čas, e) místní rozhlas, f) celová signalizace, g) systém společné televizní antény, h) digitální telefonní ústředna ALCATEL a telefonní automaty. Druhová skladba zabezpečovací techniky ve správě samostatného referátu informatiky : a) síť LAN je používána systémy Dallmaier, b) V Guard (přenos video signálu z kamerového systému CCTV k jednotlivým uživatelům). Plány a potřeby na další rok : a) zakoupení a instalace nahrávacího zařízení na operační středisko a OVT b) obměna televizorů na kulturních místnostech jednotlivých ubytoven c) propojení relaxační místnosti na L2 s kulturní místností dle požadavku OVT d) přeprogramování telefonní ústředny na automatické spojování hovorů e) obměna černobílých kamer v systému CCTV za kamery barevné Do dlouhodobého harmonogramu obnovy a modernizace zabezpečovací technologie je potřeba zahrnout modernizaci operačního střediska s návazností na ústřednu B 101 a střežení R 111, kde změny a modernizace programového vybavení ústředny není již možné. Podpora stávající firmy zabezpečující revize R 111 a ústředny B 101 nám již nezaručuje trvalý provoz. Výkon trestu Tvorba a realizace programů zacházení Výkonem trestu odnětí svobody se sleduje ochrana společnosti před pachateli trestných činů, ale též výchova odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život. Výchovně působit na odsouzené a připravovat je na návrat do občanského života, aby se stali plnohodnotnými členy společnosti a odstranili ze svého života páchání trestné činnosti, je hlavním cílem programu zacházení. 9

10 V roce 2009 byly konkrétní programy zacházení zpracovávány speciálními pedagogy na základě komplexních zpráv s přihlédnutím na délku uloženého trestu, charakteristiku odsouzeného a příčiny jeho trestné činnosti. V průběhu roku bylo zpracováno 662 komplexních zpráv a 643 programů zacházení u nově přijatých odsouzených. Programy nebyly zpracovány pouze u vězňů s trestem nebo jeho zbytkem nepřesahujícím 3 měsíce. Minimální program zacházení byl stanoven odsouzenému pouze v jednom případě. Jednotlivé aktivity programů zacházení byly realizovány v následujících oblastech : Pracovní aktivity Pracovními aktivitami programu zacházení se rozumí zaměstnávání odsouzených, pracovní terapie a práce potřebná k zajištění každodenního provozu věznice. V souladu s Evropskými vězeňskými pravidly tak ukládá i zákon o výkonu trestu o.s. odsouzenému povinnost pracovat, jestliže charakter a druh práce nebo činností, kterou mu věznice může poskytnout, odpovídají jeho zdravotnímu stavu, bezpečnostním hlediskům, pracovním schopnostem a dovednostem. V uplynulém roce byli odsouzení zaměstnáváni především v prostoru věznice, kde pracovali v dřevovýrobě, při balení drobného drogistického a potravinářského zboží. Dalšími pracovišti v rámci tzv. vnitřní režie byly zámečnická dílna, autodílna, výstrojní sklad, kuchyně pro zaměstnance a odsouzené. Odsouzení byli dále zaměstnáváni na pracovištích jiných právních subjektů, zejména pak na pracovištích s volným pohybem. Průměrná míra zaměstnanosti odsouzených v roce 2009 činila 42,21 % To, že stav v této oblasti není příznivější, lze spatřovat např. ve skutečnosti, že povinnost pracovat se nevztahuje na práci u jiného subjektu, jehož zřizovatelem nebo většinovým vlastníkem není stát. V těchto případech musel dát odsouzený s pracovním zařazením písemný souhlas, který i po pracovním zařazení mohl odvolat a toto odvolání nemohlo být hodnoceno jako odmítnutí práce. Jinou formou vyhýbání se tomuto pracovnímu zařazení byly případy, kdy odsouzení často neodůvodněně navštěvovali lékaře nebo úmyslně odváděli nekvalitní práci (předstírali nezručnost) a zaměstnavatel tudíž neměl o jejich zaměstnávání zájem. Speciální výchovné aktivity Speciálně výchovnými aktivitami programu zacházení jsou individuální a skupinová speciální pedagogická, psychologická a sociálněpsychologická působení. Mezi speciálně výchovné aktivity programu zacházení, které byly ve věznici nejvíce akcentované patřilo sociálně právní poradenství. V souladu s náplní své pracovní činnosti jej poskytovaly odsouzeným sociální pracovnice. Sociálně právní poradenství v podmínkách věznice bylo orientováno zejména na metodickou a odbornou pomoc odsouzeným při řešení jejich sociálních problémů (zaměstnání, ubytování), zajišťování kontaktů s obecními úřady, úřady práce, azylovými domy, společenskými organizacemi, církvemi atd. Poradenství bylo dále zaměřeno na zajištění platných osobních dokladů a nácvik právních dovedností. Dále směřovalo k sociální pomoci při řešení problémových sociálních situací vzniklých pobytem ve výkonu trestu a ke spolupráci s koordinátory sociální péče, kteří odsouzené navštěvovali a snažili se např. o znovunavázání přerušeného styku s rodinou, případně pomáhali se zajištěním bydlení. Speciálně výchovnou aktivitou úzce související se sociální prací byla duchovní a charitativní péče. Ve věznici Nové Sedlo sice není zřízeno systemizované místo na funkci kaplan, pravidelně sem však v průběhu celého roku docházel farář Římskokatolické církve - 18x, zástupci náboženské společnosti Svědkové Jehovovi - 23x a v závěru roku začali odsouzené navštěvovat i zástupci Apoštolské církve - 5x. Jejich činnost spočívala v naplňování účelu výkonu trestu poskytováním duchovní služby pro zájemce z řad věřících odsouzených na základě jejich přání a zvyklostí. Duchovní dále odsouzeným zajišťovali náboženskou literaturu, podíleli se na uplatňování speciálních výchovných a zájmových aktivit programu zacházení a prováděli přednášky a besedy zejména s etickou tématikou. 10

11 Zájmové aktivity Zájmovými aktivitami programů zacházení se rozumí nejrůznější formy individuální a skupinové zájmové činnosti, které rozvíjejí v souladu s účelem trestu schopnosti, vědomosti a sociální dovednosti odsouzených. Smyslem volnočasových a zájmových aktivit realizovaných ve věznici bylo naučit odsouzené trávit volný čas aktivně a smysluplně, což po propuštění z výkonu trestu může podstatně změnit jejich patologický životní styl. Zájmové aktivity spočívaly především v zapojení odsouzených do kroužků např. svět a příroda, historie světových válek a kroužku rybářského. Velké pozornosti se u odsouzených také těšily sportovní turnaje a vědomostní kvizy - opětovně se v těchto aktivitách uskutečnilo 21 celovězeňských soutěží. Své nenahraditelné místo zde měly také kroužky rukodělných prací a kroužek výtvarný. Výsledkem jejich práce byly nejrůznější výrobky pro charitativní účely a sociální zařízení ( mateřské školy, domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou), ale i školní didaktické pomůcky, hračky pro matky s dětmi z věznice Světlá nad Sázavou a ceny pro soutěže pořádané u příležitosti svátku Dne dětí v obcích mikroregionu Žatecko. Sportovní aktivity byly realizovány ve sportovních zařízeních věznice. Do této oblasti se velmi pozitivně promítlo znovuotevření tělocvičny po její rekonstrukci v únoru letošního roku. Utváření vnějších vztahů Jako jedinou z aktivit programu zacházení tuto oblast normy upravující výkon trestu o.s. blíže nespecifikují. Obecně se jednalo se o činnosti zaměřené na podporu, udržení a prohloubení (v některých případech navázání či opětovné navázání) vazeb se sociálním zázemím a na co nejčastější kontakt odsouzeného s jeho blízkými mimo věznici. Přitom byly preferovány vazby sociálně pozitivní např. k rodině a přátelům. Odsouzeným byla ze zákona umožňována neomezená korespondence a v odůvodněných případech mohli ke kontaktu použít i telefon. Jako motivační prvek k naplňování účelu výkonu trestu byla také využívána kázeňská odměna, která spočívá ve zvýšení doby trvání návštěvy během jednoho kalendářního měsíce až na 5 hodin v uplynulém roce bylo tato odměna udělena 340krát. Odsouzeným, kteří si odpovědně plnili své povinnosti, bylo také povolováno opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou. Toto opuštění věznice se uskutečňovalo především v termínu řádných návštěv ( dle 19/7 ZVTOS bylo povoleno 12x opuštění věznice) nebo nad rámec termínů řádných návštěv - formou odměny (dle 45/2g ZVTOS bylo povoleno 52x opuštění věznice). Odsouzeným bylo také formou kázeňské odměny udělováno přerušení výkonu trestu dle 56/1 ZVTOS. Podmínkou bylo úspěšné plnění programu zacházení odsouzeným, jejich osobnostní předpoklady a charakter trestné činnosti. V roce 2009 bylo dle tohoto ustanovení zákona realizováno 15x přerušení výkonu trestu. Z naléhavých rodinných důvodů tj. nemoc či úmrtí v rodině bylo odsouzenému povoleno přerušení výkonu trestu dle 56/2 ZVTOS ve čtyřech případech. Specializované oddělení Specializované oddělení věznice pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek (SpO) bylo v trvalé péči stabilního pracovního týmu 8 zaměstnanců OVT (psychologa, speciálního pedagoga, sociální pracovnice, vychovatele terapeuta a 4 vychovatelů). Pro působnost SpO jsou vyčleněny tři ubytovny: L1, L2 a L3. Ubytovna L3 splňuje funkci přijímacího pobytu. Odsouzení se zde seznamují s Řádem specializovaného oddělení a plní program zacházení v hodinové dotaci menší než 21 hodin týdně. Po určité adaptační době, když se odsouzení osvědčí pro pobyt v SpO a jsou motivováni k dalšímu životu bez drog, jsou zařazováni do ubytoven L1 a L2, tedy do plného terapeuticko výchovného programu v rozsahu minimálně 21 hodin týdně. 11

12 V letošním roce bylo odbornou komisí označeno celkem 175 odsouzených symbolem T toxikoman a dalších 49 odsouzených bylo značeno A alkohol. Z celkového počtu 662 odsouzených přijatých do věznice tvořili odsouzení značení T 28 % odsouzených ( v roce 2008 to bylo 23%). Ze 175 značených toxikomanů absolvovalo programy zacházení specializovaného oddělení celkem 153 odsouzených, což tvořilo 87 % odsouzených s drogovou minulostí ve věznici. To je o 21% více než v roce 2008 za stejné období (tato skutečnost byla dána zásadním navýšením kapacity ubytovaných odsouzených v SpO). Této skupině vězňů byla věnována speciální péče v oblasti drogové problematiky. Z SpO pak bylo během roku 2009 vyřazeno celkem 125 odsouzených (viz. tabulka). Průměrná doba pobytu vězně zde byla cca 6 měsíců. Odsouzení vyřazení ze specializovaného oddělení důvod počet v % konec trestu o.s podmíněně propuštěni 8 7 přeřazeni do věznice s dohledem přeřazeni do věznice s ostrahou 5 4 vyřazeni z jiných důvodů *) neplnění programu zacházení 9 7 pozitivní výsledky na užití psychotropní látky 3 2 celkem vyřazeno *) ukončení terapeuticko výchovného programu - zařazení do zaměstnání, přemístěni do jiné věznice, přemístění do Školského vzdělávacího střediska VS ČR, přemístění k výkonu nařízené léčby Ze 125 vyřazených odsouzených prošlo s dobrými výsledky celým terapeuticko výchovným programem oddělení celkem 56 vězňů. SpO má v závěru roku 2009 naplněnou kapacitu lůžek: ubytovna L1-34 odsouzených, ubytovna L2 40 odsouzených a v ubytovně L3 je zařazeno 32 odsouzených (normová ubytovací kapacita oddělení však činí 60 odsouzených). Naplnění stanovené kapacity SpO bylo v roce 2009 trvale od měsíce března na hodnotě 177%, což klade zvýšené nároky na práci týmu zaměstnanců. Základem realizovaného terapeuticko výchovného programu SpO byly zejména spec.výchovné aktivity: interakční výcvik, psychoterapeutická skupina, prevence relapsu, terapie deliktu, terapeutický blok, protidrogová prevence, sociálně právní a pedagogické poradenství. Součástí programu zacházení všech umístěných vězňů byla pracovní terapie. V období sezóny od jara do podzimu pracovali odsouzení na zahradě a ve sklenících. Pracovní terapie probíhala současně v prostoru ubytoven SpO (keramická, šicí, výtvarná dílna) a v dílnách v objektu E. Odsouzení se taktéž zúčastnili opakovaně pracovní terapie mimo věznici pod dohledem zaměstnanců při budování nového fotbalového hřiště v katastru obce Nové Sedlo. Nedílnou součástí terapeuticko výchovného programu je také zvýšená péče věnovaná rozvoji fyzické kondice odsouzených pomocí sportovních her, kondičního cvičení a zátěžových programů (akce pod dohledem zaměstnanců mimo věznici). Vzdělávací aktivity tvořilo: právní minimum, mediální a rozumová výchova, společenské chování, základy zdravé výživy, český jazyk a kurz základů výpočetní techniky. V rámci výtvarných činností a pracovní terapie odsouzení vyráběli upomínkové předměty pro akce pořádané věznicí, šili panenky pro děti do žatecké nemocnice, vytvářeli hračky a didaktické pomůcky pro ZŠ a MŠ v regionu, vyráběli textilní rehabilitační pomůcky pro zdravotně postižené děti v denním stacionáři Kamarád LORM v Žatci, účastnili se besed, které byly pořádány ve věznici se žáky a studenty v rámci naplňování programu prevence kriminality. Odsouzení se rovněž výrazně podíleli na zvýšení estetizace ubytoven věznice. Terapeuticko výchovný program SpO podléhal také v průběhu roku 2009 supervizi. 12

13 Monitoring moči byl ve věznici v období roku 2009 cíleně proveden celkem u 293 odsouzených, z tohoto počtu bylo 17 testů pozitivních na přítomnost psychotropních látek. Následné konfirmační testy (laboratorní rozbor vzorků) potvrdily přítomnost konkrétních psychotropních látek. Poradna drogové prevence registrovala v průběhu roku celkem 225 odsouzených (nárůst oproti stejnému období v roce 2008 asi o 41 %). Aktuálně je v evidenci poradny drogové prevence v závěru roku celkem 100 odsouzených. V rámci protidrogové prevence proběhl v SpO Motivačně vzdělávací program v oblasti protidrogové problematiky zajišťovaný sociálně právní agenturou White Light I. s účastí 28 odsouzených dlouhodobě užívajících psychotropní látky (tj. o 115% vyšší účast než v roce 2008). Bezdrogová zóna věznice je zřízena v ubytovně L/4. Zde jsou ubytováni odsouzení, kteří pracují v kuchyni pro odsouzené a vývařovně pro zaměstnance a také odsouzení zařazení ve vězeňském výstrojním skladu. Normová kapacita ubytovny čítá 45 míst. V roce 2009 bylo do ubytovny průběžně zařazeno celkem 52 odsouzených. Zacházení s odsouzenými zabezpečuje tým určených zaměstnanců. Jedná se o: Společné setkání odsouzených s vychovatelem : jeho obsahem bývá vyhodnocení aktuální situace v ubytovně a řešení běžných denních situací. Cílem je vést odsouzené k samostatnosti a odpovědnosti za své jednání. Aktivita je realizována vychovatelem denně zpravidla ráno. Sebeobslužné činnosti : odsouzení si v nich osvojují základní dovednosti v pravidelné péči o svůj oděv. Perou si, žehlí a starají se o oblečení. Aktivitu zabezpečují denně vychovatel společně se sociální pracovnicí. Sociálně právní poradenství a dovednosti : sociální pracovnice řeší s odsouzenými jejich základní sociální otázky. Řízená aktivita probíhá minimálně jedenkrát týdně dle plánu aktivit a v případě nutnosti dle potřeby vězně. Sociálně pedagogické poradenství a výchovně metodické poradenství : Uskutečňováno je formou individuálních konzultací a sezení. Jejich cílem jsou preventivní opatření a korekční postupy k projevům poruch chování odsouzených vázajících se k vězeňskému prostředí. Dále je aktivita zaměřena na řešení konkrétních situací a problémů odsouzeného. Speciálně výchovný postup vede speciální pedagog jedenkrát týdně dle plánu aktivit, většinou však průběžně dle akutních situací mimo plán aktivit. Pracovní činnosti : rozvoj a upevňování pracovních návyků a dovedností se realizuje formou pracovního zařazení nebo pracovní terapie (zahrada, dílny, práce pro věznici). Pracovní aktivity zajišťují pedagogové volného času a vychovatel terapeut zpravidla dvakrát týdně v zahradě nebo v dílně věznice. Zájmové činnosti : nabídka věznice zahrnuje aktivity sportovní, výtvarné, mimopracovní i vědomostní. Jedná se o fakultativní aktivity, jejichž cílem je naplňování výchovného účelu výkonu trestu a vede odsouzené k aktivnímu trávení volného času. Drogová prevence a osvěta : je systémem přednášek v tzv.modulu poradny drogové prevence. Poskytuje základní poznatky a informace v oblasti primární a sekundární prevence drog a podporuje životní styl bez drog. Jde o ucelený cyklus 7 setkání. Zajišťuje vychovatel terapeut zpravidla jedenkrát týdně. Relaxace hudbou : je terapeutickým působením na odsouzené a přispívá ke snižování psychického i fyzického napětí. Seznamuje odsouzené s problematikou zvládání stresu. Provádí speciální pedagog dle potřeby odsouzených zpravidla jedenkrát týdně. Penitenciární působení v bezdrogové zóně má dlouhodobě velmi dobrou úroveň. Účast odsouzených v aktivitách je realizována v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností. Na naplňování účelu výkonu trestu mají výše uvedené řízené aktivity pozitivní vliv. 13

14 Činnost jednotlivých (specifických) oddělení Nástupní oddělení Oddělení je nadále umístěno v ubytovně O. Všichni odsouzení přemístění do zdejší věznice byli vždy umístěni v nástupním oddělení a byla k nim uplatňována příslušná ustanovení vyplývající z 8 řádu výkonu trestu. Všichni odsouzení byli prokazatelně seznámeni s právy a povinnostmi ve znění 6 zákona o výkonu trestu a proškoleni ze základních zásad bezpečnosti práce a požární ochrany. Průměrná doba pobytu vězně v oddělení byla 7 dnů. Aktuální kapacita oddělení je 40 míst. V r.2009 bylo do věznice přijato 662 odsouzených (tj. o 11% méně než v roce 2008). Počet přijatých recidivistů stoupl, neboť z celkového počtu bylo 282 prvovězněných odsouzených (tj. 45,6%) zatímco v roce 2008 byl počet prvovězněných o 7,6% vyšší. Krizové oddělení Kapacita oddělení byla 4 místa. V průběhu roku bylo do oddělení umístěno 21 odsouzených (tj. o 61% více než v roce 2008). Cílem pobytu odsouzeného byla jeho psychická kompenzace. Celové oddělení Toto oddělení bylo nadále umístěno v ubytovnách L5 (standardně 6 míst) a N2 (standardně 8 míst). Průměrná doba umístění vězně v oddělení byla cca 1měsíc, potom příslušná komise posoudila nezbytnost dalšího pobytu. Formy zacházení s odsouzenými byly voleny přísně individuálně s ohledem na důvody umístění a osobnost odsouzeného; zpravidla byly vězňům stanoveny vzdělávací, terapeutické a pohybové činnosti. V průběhu roku 2009 bylo do oddělení zařazeno 26 odsouzených. V měsících říjnu a listopadu bylo v oddělení umístěno 12 vězňů, kteří absolvovali vzdělávací program GREPP. Výstupní oddělení Jedná se o ubytovnu N1 a její kapacita je stanovena na 20 míst. Do oddělení bylo v hodnoceném období umístěno 38 odsouzených. Složení stabilního týmu pracovníků je určeno v souladu s příslušnými předpisy. S odsouzenými ve výstupním oddělení bylo uskutečněno celkem 8 extramurálních akcí : 5x pomocné mimopracovní činnosti na hřišti v přilehlé obci (23 odsouzených) 1x sběr kamenů v zemědělské farmě (2 odsouzení) 1x tématická vycházka se sociální pracovnicí (3 odsouzení) 1x zájezd do zoo parku v Chomutově, vychovatel + sociální pracovnice (4 odsouzení) Problematika specifických skupin vězňů (cizinci, mladiství, přestárlí, dlouhodobě nemocní apod.) Koordinátorem pro práci s odsouzenými cizinci je určen speciální pedagog, který vede aktuální přehled o jejich ubytování ve věznici. Pro potřeby zacházení s touto skupinou odsouzených není třeba zřizovat specializovaný tým zaměstnanců. Ke dni se ve věznici nacházelo celkem 51 odsouzených cizinců, z toho bylo 12 občanů Slovenské republiky. Ubytování cizinců ve věznici je operativně řešeno tak, aby nedocházelo ke zbytečnému vyvolávání rizikových situací, a proto jsou ubytováni ve všech ubytovnách věznice. Po příjezdu do věznice jsou vychovatelem v nástupním oddělení odsouzení cizinci poučováni o právních normách upravující výkon trestu, nakládání s korespondencí, realizaci návštěv a o možnosti využít cizojazyčný knižní fond vězeňské knihovny. To vše v jejich rodném jazyce nebo v jazyce, kterému rozumí. 14

15 Stanovený individuální program zacházení plní cizinci stejně jako ostatní odsouzení. Za účelem lepšího dorozumění probíhá ve věznici základní kurz českého jazyka formou individuálních pohovorů. Většina odsouzených cizinců má dostatečné komunikační dovednosti v českém jazyce. K rozšíření znalostí v jazyce jim jsou k dispozici slovníky uložené u koordinátora. Problémy v komunikaci mají pouze odsouzení hovořící vietnamsky nebo mongolsky. V aktivitě sociálně-právní poradenství a dovednosti je vyčleněn individuální blok Příprava na trest vyhoštění. Tento blok absolvovalo se sociálními pracovnicemi v roce 2009 celkem 14 odsouzených. Pro uspokojování kulturních potřeb této skupiny vězňů je ve věznici zřízen knižní fond. Fond obsahuje minimální počet (do 10 kusů) cizojazyčné literatury v německém, ruském, anglickém a francouzském jazyce. Ve vězeňské knihovně mají cizinci možnost zápůjčky slovníků ve výše uvedených jazycích. Korespondence odsouzených psaná v cizím jazyce, její odesílání a příjem se řídí stejnými postupy a podléhá stejné kontrole obsahu jako korespondence vedená v českém jazyce. V roce 2009 bylo provedeno 206 překladů cizojazyčné korespondence. Mladiství, ženy, přestárlí a dlouhodobě nemocní odsouzení nebyli v průběhu r do zdejší věznice umisťováni. Spolupráce s institucemi a organizacemi Nadále se úspěšně rozvíjela spolupráce se zástupci Vězeňské duchovenské péče Do věznice pravidelně dochází úředníci Probační a mediační služby ČR ze střediska Louny. Podnět k využití právního institutu parole podalo celkem 37 odsouzených. U vybraných odsouzených v rámci výstupního zacházení spolupracují pravidelně sociální pracovnice s koordinátory sociální péče, zabezpečují vyřízení platných osobních dokladů vězňů a spolupracují s charitativními institucemi a nevládními organizacemi. Spolupráce s různými institucemi a organizacemi napomáhají odsouzeným při vytváření resp. navázání extramurálních vztahů, jak s blízkými osobami, tak i s příslušnými úřady sociální nebo obdobné péče. V průběhu r.2009 navštívily jednorázově věznici Nové Sedlo organizace Arcidiecézní Charita Praha a Semiramis, o.s. Mladá Boleslav. Pravidelný kontakt s odsouzenými pak měly Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Praha, Český helsinský výbor Praha a Sociálně právní agentura White light I. Ústí nad Labem. Cílem setkání byla vesměs nabídka postpenitenciární péče, tj. problematika života po vězení, ubytování a pod. Vzdělávání odsouzených Řízené vzdělávací aktivity vyplývající z individuálních programů zacházení vedlo celkem 33 zaměstnanců oddělení výkonu trestu. Zaměstnanci oddělení v roce 2009 realizovali ve standardních ubytovnách tyto edukační aktivity : kurz právního minima s jednotnou přípravou včetně prověření znalostí, kurzy základy českého jazyka, zeměpis, výpočetní technika pro začátečníky, historie světových válek. Ve specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek byly v rámci terapeuticko výchovného programu realizovány tyto řízené vzdělávací aktivity : kurz právního minima, mediální a rozumová výchova, výpočetní technika pro začátečníky, český jazyk, základy zdravé výživy a společenské chování. Z přidělených rozpočtových prostředků účelově vázaných na realizaci programu prevence kriminality probíhá ve věznici každoročně záuční kurz v oboru číšník. Výuku zajišťovalo Střední odborné učiliště Českomoravského svazu spotřebních družstev s.r.o v Žatci a kurz byl ve věznici zahájen 13.října. Díky vyšší finanční dotaci bylo v loňském roce do kurzu zařazeno 48 mladých odsouzených (v r to bylo 24 vězňů). Závěrečné zkoušky proběhly dne před komisí složené ze zástupců školy a věznice. Předseda zkušební komise poté předal 46 úspěšným frekventantům osvědčení. 15

16 Vězeňská stráž Výsledky práce a hlavní problémy oddělení vězeňské stráže Všechny hlavní úkoly stanovené NGŘ č.11/2006 o vězeňské a justiční stráži byly v roce 2009 na oddělení vězeňské stráže splněny a nedošlo k žádnému závažnému porušení stanovených povinností. Jedním z hlavních problémů je stále personální situace na oddělení a to především s ohledem na Zákon o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů č.361/2003 Sb., kterého účinnost je od V kalendářním roce 2009 ukončilo služební poměr 5 příslušníků vězeňské stráže. K jsou však naplněna všechna tabulková místa na oddělení vězeňské stráže. Vzniklá situace je průběžně řešena náborem nových příslušníků. Jedním z hlavních úkolů dále bylo důsledně plnit a přijímat další opatření k zamezení průniku nepovolených předmětů. Organizační opatření byla průběžně stanovována na bezpečnostních komisích ředitele věznice. V porovnání s rokem 2008 však došlo ke značnému nárůstu výskytu nepovolených předmětů, především mobilních telefonů. Strážní služba Ve výkonu strážní služby nedošlo v uplynulém roce k žádnému závažnému porušení pravidel a stanovených povinností. Hlavní důraz byl zaměřen především na zabránění průniku nepovolených předmětů do objektu věznice prostřednictvím vstupujících osob na vstupech do věznice, prostřednictvím vjíždějících vozidel zásobování proviantním a ostatním materiálem. Dále byly prováděny nad stanovený rámec důkladné osobní prohlídky všech odsouzených vstupujících do střežené části věznice a věznice byla vybavena dalším detekčním rámem na zjišťování nepovolených předmětů, který byl umístěn na vchodu do střežené části věznice. V průběhu roku bylo přijato na oddělení vězeňské stráže 5 nových příslušníků, kteří byli zařazeni na služební místa strážných. V současné době nemá z tohoto počtu ukončen nástupní kurs jeden příslušník, kterého nelze využít na všechny druhy činnosti strážní služby. Kladně lze hodnotit skutečnost, že za celý kalendářní rok nedošlo k odvelení příslušníků vězeňské stráže k výpomoci do jiných věznic v rámci vězeňské služby. Pozitivně lze hodnotit taktéž spolupráci s dozorčí službou a to především při provádění všech druhů prohlídek ve střežené části věznice. Bezpečnost Bezpečnostní situaci ve věznici lze považovat za stabilizovanou. Dostačující je i úroveň zabezpečovacího a střežícího technického vybavení věznice. V roce 2009 se podařilo věznici vybavit dalším detekčním rámem na zjišťování nepovolených předmětů. Stavebně technické zabezpečení střežení obvodu věznice je na dobré úrovni. Problémem však zůstává nedostatek finančních prostředků na realizaci řady investičních záměrů, mezi které patří vybavení operačního střediska kvalitním záznamovým zařízením a přestavba strážního stanoviště na vjezdu do výrobní a hospodářské zóny věznice. Krizové řízení V oblasti krizového řízení byla v roce 2009 provedena všechna stanovená školení a opatření. Prověrka akceschopnosti věznice a praktická činnost pracoviště krizového řízení byla realizována dne Základní stanovené normy byly splněny a rozbor dílčích nedostatků při řešení námětové situace byl proveden vedoucím oddělení vězeňské a justiční stráže v měsíci prosinci 2009 na poradě vrchních inspektorů strážní služby. 16

17 Utajované informace V oblasti ochrany utajovaných informací nedošlo ve věznici k žádnému porušení platných norem. Utajované informace jsou uloženy a evidovány v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění a s prováděcími předpisy. Administrativní a personální bezpečnost je zajišťována předepsaným způsobem. V roce 2009 bylo provedeno zabezpečení kanceláře ředitele věznice a tím bylo dosaženo souladu skutečného stavu fyzické bezpečnosti s požadavky NGŘ 18/2006, kterým se stanoví podrobnosti k zajištění ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky. Průmyslová bezpečnost, bezpečnosti komunikačních a informačních systémů a kryptografická bezpečnost není ve věznici řešena. Eskorty Eskortní službu zajišťovala především eskortní směna ve složení vrchní inspektor pro eskortní směnu a 4 strážní inspektoři zařazeni v této směně. Všechny úkoly byly bez nedostatků splněny. V mimopracovní době byl určován velitelem eskorty zpravidla příslušník velený do hotovosti a člena eskorty určoval podle konkrétní situace vrchní inspektor strážní služby strážného ze strážní zásahové hlídky. Činnost eskortní služby jako jedné z nejdůležitějších oblastí z hlediska zajištění bezpečnosti a oblasti reprezentující věznici na veřejnosti lze hodnotit na velmi dobré a profesionální úrovni. Tabulka eskortní činnosti : I.pololetí II.pololetí ROZDÍL ESKORTY 2009 eskort ods. eskort ods. eskort ods. mimořádné v pracovní době mimořádné v mimopracovní době celkem eskort Porovnání eskortní činnosti ROZDÍL s rokem 2008 eskort ods. eskort ods. eskort ods. mimořádné v pracovní době mimořádné v mimopracovní době celkem eskort Služební kynologie Činnost služební kynologie ve věznici byla zajišťována inspektorem strážní služby pro psovody (dále jen ISS-P) se služebním psem na vyhledávání omamných a psychotropních látek, dvěma strážnými psovody specialisty se dvěma služebními psy na vyhledávání omamných a psychotronních látek a pěti strážnými psovody s pěti služebními všestrannými psy. Služební psi na vyhledávání omamných a psychotronních látek mimo stanovenou činnost ve věznici Nové Sedlo byli 2x měsíčně využíváni na vyhledávání těchto látek ve věznici Všehrdy a svoji činnost prezentovali také na veřejnosti v předškolních a školních zařízeních v Žatci, Chomutově, Radnicích a na letních dětských táborech v rekreačním středisku Žerotín, Manětín apod. Taktéž byly prováděny společné výcviky služebních psů s příslušníky celní správy, armády české republiky v Žatci a s příslušníky věznice Teplice a Oráčov. Uvedené společné výcviky byly přínosem pro získávání dalších zkušeností při vyhledávání drog. Služební psi všestranní byli využívání při výkonu strážní služby jako součást strážní zásahové hlídky. 17

18 Vyzbrojování a vystrojování V roce 2009 došlo v rámci pilotního projektu VS ČR k odebrání zbraně - samopalu vz.61 u vybraných funkcionářů ve věznici. V naší věznici byl tímto způsobem snížen počet uvedeného druhu zbraně o 15 kusů. Do výzbroje příslušníků věznice byly zavedeny nové služební brašny, které jsou využívány při zajištění výkonu služby. U všech příslušníků došlo k výměně slzotvorných prostředků za prostředek defender jet a všichni příslušníci byli vybaveni pouzdry na obvazové balíčky. Závažným nedostatkem v roce 2009 byl stav radiostanic SL 55. U uvedených radiostanic neprobíhalo odstraňování závad v opravářském zařízení GŘ VS, což mělo za následek značné množství neprovozuschopných radiostanic ve věznici. Dlouhodobě je v opravě z 55 ks radiostanic 17 ks. Zdravotnictví Poskytování zdravotní péče Příslušníkům vězeňské služby, občanským zaměstnancům a odsouzeným je poskytována základní zdravotní péče a závodní preventivní péče. Tato péče je zajišťována zdravotnickými pracovníky. Většina lékařů nejsou zaměstnanci vězeňské služby, pracují na dohodu o pracovní činnosti v omezeném pracovním úvazku ( 0,61). ODSOUZENÍ rok 2009 rok 2008 ošetření + vyšetření (praktický lékař) ošetření + vyšetření (stomatologie) dispenzarizováno odborná vyšetření mimo věznici hospitalizováno úmrtí 0 0 ZAMĚSTNANCI rok 2009 rok 2008 ošetření + vyšetření (praktický lékař) ošetření + vyšetření (stomatologie) dispenzarizováno 1 5 preventivní prohlídky Nárůst celkových vyšetření a ošetření praktickým lékařem souvisí s nárůstem počtu odsouzených ve věznici a je v přímé souvislosti se zhoršujícím se zdravotním stavem vězeňské populace. Významný vliv na počet ošetření a vyšetření má velký počet drogově závislých. Zdravotní pojištění Problémem je zdravotní pojištění odsouzených u velkého počtu pojišťoven a s tím spojená nadměrná administrativa při vyúčtování ambulantních výkonů. Řada lékařů, kteří nejsou pracovníky vězeňské služby, navíc nemá s některými menšími pojišťovnami smlouvy a odmítají odsouzené ošetřovat. Samostatným velkým problémem je ošetřování cizinců. Řešením by bylo zvážit možnost zdravotního pojištění všech vězněných osob, včetně cizinců u jedné zdravotní pojišťovny. 18

19 Za zdravotní péči zdravotní pojišťovny uhradily Kč ( v roce Kč). Ze státního rozpočtu jsme hradili náklady na zdravotní péči za cizince a odsouzené, kteří neměli dostatek finančních prostředků a lékař s ohledem na jejich zdravotní stav rozhodl o nezbytnosti medikace. Náklady zdravotní péče Výše finančních nákladů za nepojištěné cizince : - za poskytnutou zdravotní péči v mimovězeňských zařízeních ,76 Kč ( v r ,23 Kč ) - náklady na léky ,15 Kč ( v r ,86 Kč ) - náklady za léky pro odsouzené bez finančních prostředků ,40 Kč ( v r ,00 Kč ) Personalistika Personální evidence a statistika K měla Věznice Nové Sedlo 195 systemizovaných míst. V roce 2001 činil plánovaný stav 209 zaměstnanců, z toho 125 příslušníků a 84 občanských zaměstnanců, v současné době je to 106 příslušníků a 89 občanských zaměstnanců. Snížení systemizovaných míst příslušníků v roce 2002 bylo ovlivněno zcivilněním některých funkcí, kdy 8 funkcí, které zastávali zaměstnanci ve služebním poměru, bylo zcivilněno. Došlo tedy pouze k organizačním změnám ve struktuře systemizovaných míst, celkový plánovaný stav 209 zůstal nezměněn. Od roku 2004 do konce sledovaného období systemizační komise zrušila 14 funkčních míst, z toho11 ve služebním poměru a 3 v pracovním poměru (graf č. 1). Věkové rozložení zaměstnanců je rovnoměrné a od roku 2007 se výrazně nezměnilo. Nejméně zaměstnanců je ve věku do 25 let (8%) a od 26 do 30 let (9%). Ostatní věkové kategorie jsou vyrovnané (graf č. 2). Při porovnání s rokem 2007 klesl počet zaměstnanců se středním vzděláním z 25 na 16, naopak se zvýšil počet zaměstnanců s úplným střením vzděláním o 18 a vysokoškolské vzdělání bakalářský studijní program splňuje o 5 zaměstnanců více. K nesplňuje kvalifikační požadavek vzdělání 28% občanských zaměstnanců a 5% příslušníků. 7 občanských zaměstnanců studuje, ostatní jsou zařazeni ve funkcích výjimečně, z toho 6 je starších 50 let. 5 příslušníků je ve služebním poměru na dobu určitou do (graf. č. 3-5). Oproti roku 2007 došlo k navýšení zaměstnanců, kteří jsou ve služebním nebo pracovním poměru méně než 5 let, a to z počtu 41 na 62. (graf. č. 6). Z celkového počtu 195 zaměstnanců je 50 žen. Personální situace Věznice Nové Sedlo je stabilizována, při fluktuaci zaměstnanců nedochází k výkyvům. Výjimku tvoří rok 2007, ve kterém bylo propuštěno ze služebního poměru pouze 7 příslušníků (v ostatních letech se počet propuštěných pohybuje okolo 15 příslušníků). Důvodem bylo přijetí z.č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kdy si většina déle sloužících příslušníků, podávala žádost o propuštění až k

20 Graf č.1 Vývoj počtu tabulk ových míst příslušníci občanští zaměstnanci celkem Graf č.2 Porovnání počtu zaměstnanců podle věku za rok do 25 let včetně od 26 do 30 let od 31 do 35 let od 36 do 40 let od 41 do 45 let od 46 do 50 let nad 50 let Graf č.3 Porovnání počtu zaměstnanců podle vzdělání za rok ZV SV ÚSV VOŠ BC VŠ

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Vězeňská služba ČR Praha 2015 Obsah 1. Ekonomika... 1 2. Zacházení s vězněnými osobami... 13 3. Bezpečnost... 19 4. Personalistika... 23 5. Odbor

Více

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou I. Úvod Předmětný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpečnosti českých věznic odpovídající současné právní úpravě. Zpracovaný materiál je koncipován

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ

MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ Eva Biedermanová Michal Petras Praha 2011 Autoři: Mgr. Eva Biedermanová: Část I. (1.2.

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem: Středisko pro mládež Klíčov 190 00 Praha 9, Čakovická 51/783

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pomocná škola internátní, Jaroměř, Palackého 142 Adresa: Palackého 142, 551 01 Jaroměř Identifikátor

Více

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 359/1999 Sb. Změna: 3/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 218/2003 Sb. Změna: 52/2004

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více