V Novém Sedle dne Počet listů : 26

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26"

Transkript

1 V Novém Sedle dne Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009

2 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy zaměstnanců 5 Odměňování vězněných osob 5 Vymáhání pohledávek 6 Zaměstnávání vězněných osob 6 Logistika 7-9 Správa majetku 7 Stravování a výživa 8 Energetika a hospodářství 8 Zabezpečovací technologie 9 Výkon trestu 9-15 Tvorba a realizace programů zacházení 9 Specializovaná oddělení 11 Problematika specifických skupin vězňů 14 Spolupráce s institucemi a organizacemi 15 Vzdělávání odsouzených 15 Vězeňská stráž Výsledky práce a hlavní problémy 16 Bezpečnost 16 Eskorty 17 Služební kynologie 17 Vyzbrojování a vystrojování 18 Zdravotnictví Poskytování zdravotní péče 18 Problematika zdravotního pojištění 18 Náklady zdravotní péče 19 Personalistika Personální evidence a statistika 19 Rozhodování ve věcech služebního a pracovního poměru 22 Ocenění zaměstnanců 22 Vzdělávání zaměstnanců 22 Vzdělávání personálu 22 Plány 22 Správní činnost Výsledky práce a hlavní problémy 23 Vývoj stavu vězněných osob 23 Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení 23 Datové schránky 24 Zabezpečení voleb 24 Duchovní činnost 24 Kontrola 25 Stížnosti 25 Policejní úkony 25 Mimořádné události 25 Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 26 Kontaktní údaje 26 2

3 Úvodní slovo ředitele věznice Vážené dámy, vážení pánové, věznice Nové Sedlo prošla v roce 2009 změnou na funkci ředitele věznice, kdy po dlouholetém působení ve funkci ukončil služební poměr pan. plk. Mgr. Pavel Preisinger. Rád bych touto cestou předchozímu řediteli věznice poděkoval za jeho působení zde ve věznici a i za to, že jsem mohl po něm převzít věznici, která je po všech stránkách funkční. O věznici Nové Sedlo je známo, že je poněkud stranou pozornosti. Je to dáno jednak jejím umístěním, ale i nedostatečnou prezentací. Naštěstí se věznici poslední dobou vyhýbají veškeré mediálně vděčné kauzy, čímž jí není věnována ani negativní pozornost ve sdělovacích prostředcích. Nedostatečnou prezentací jsem měl na mysli samozřejmě prezentaci v kladném slova smyslu. Věřím, že dojde ke zlepšení tohoto stavu a že naše věznice nebude známa pouze negativními poznatky jako jsou například nálezy mobilních telefonů. Chtěl bych, aby se vědělo o tom, jak i ve ztížených a stísněných podmínkách dokážeme plnit úkoly, které před nás naše každodenní práce staví, ale i o věcech, které dokážeme dělat navíc. Vím, že se zde ve věznici mohu opřít o tým lidí, kterým jde o stejnou věc a není jim, stejně jako mě jedno, jakým způsobem je naše věznice vnímána. 3

4 Hospodaření Rozpočet Rozpočet na rok 2009 byl vytvořen v souladu se stanoveným rozpisem závazných ukazatelů pro rok Údaje uváděné v této výroční zprávě vycházejí z inventarizace provedené k Upravený rozpočet k : Příjmy (v tis. Kč) : a) daňové b) nedaňové Celkem Výdaje (v tis. Kč) : a) mzdové výdaje a pojištění b) ostatní věcné výdaje c) neinvestiční transfery d) neinvestiční. transfery obyvatelstvu e) ostatní neinvestiční výdaje 47 Celkem Skutečné čerpání rozpočtu k : Příjmy (v tis. Kč) : % plnění a) daňové ,07 b) nedaňové ,18 Celkem ,07 Výdaje (v tis. Kč) : % plnění a) mzdové výdaje a pojištění ,00 b) ostatní věcné výdaje ,92 c) neinvestiční transfery ,00 d) neinvestiční transfery obyvatelstvu ,30 e) ostatní neinvestiční výdaje ,28 Celkem ,97 Stanovené závazné ukazatele rozpočtu byly rozepsány na jednotlivé položky a na jednotlivé dílčí správce rozpočtových prostředků, kteří byli seznámeni se sestaveným rozpočtem. Nejméně jedenkrát za měsíc je prováděna průběžná kontrola čerpání přidělených rozpočtových prostředků při předkládání předběžných schvalovacích příslibů na příští měsíc. V průběhu roku bylo zaúčtováno celkem 67 rozpočtových opatření z toho 31 rozpočtových opatření vydaných GŘ a 36 vydaných ředitelem věznice. Rozpočtová opatření vydaná GŘ se týkala 30 x navýšení schváleného rozpočtu upravující aktuální potřebu navýšení odchodného, ostatních osobních výdajů (dohody), pojistného, realizace protidrogového programu 3541, prevence kriminality 5399, opravy a udržování nemovitostí, výstrojné, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (sociální kapesné), potraviny, energie, náhrady pracovních úrazů, závěrečné navýšení rozpočtu na podseskupení 513,516,517, závěrečné navýšení rozpočtu mzdových prostředků na výplatu 12/2009. Jedním rozpočtovým opatřením GŘ byla snížena rozpočtovaná část finančních prostředků a to u nedaňových příjmů o 700 tis. Kč. 4

5 Rozpočtová opatření ředitele věznice se týkala především přesunů finančních prostředků dle požadavků dílčích správců rozpočtových prostředků mezi jednotlivými položkami a závěrečné úpravy rozpočtu na rok Občanští zaměstnanci : Platy zaměstnanců V roce 2009 bylo vyplaceno na mzdách občanských zaměstnanců 26, ,--Kč, mzdové náklady oproti roku 2008 vzrostly o ,--Kč. Z celkového objemu bylo vyplaceno : a) tarifní plat 17, ,-- Kč b) příplatek za vedení ,-- Kč c) zvláštní příplatek riziko 2, ,-- Kč d) osobní příplatek 1, ,-- Kč e) příplatek za SO a NE ,-- Kč f) příplatek za svátek 0,-- Kč g) přesčas za 22 hod ,-- Kč h) pohotovost za hod ,-- Kč i) dovolená 2, ,-- Kč j) proplacená dovolená ,-- Kč k) ostatní náhrady ,-- Kč Odměny občanských zaměstnanců v roce 2009 činily ,-- Kč. Příslušníci : V roce 2009 bylo vyplaceno na platy příslušníků 36, ,-- Kč, mzdové náklady oproti roku 2008 vzrostly o ,-- Kč. Z celkového objemu bylo na jednotlivých složkách vyplaceno : a) tarifní plat 25, ,-- Kč b) příplatek za vedení ,-- Kč c) zvláštní příplatek riziko 3, ,-- Kč d) osobní příplatek 1, ,-- Kč e) přesčas za 320 hod ,-- Kč f) pohotovost za hod ,-- Kč g) dovolená 4, ,-- Kč h) ostatní náhrady ,-- Kč Odměny příslušníků v roce 2009 činily 1, ,-- Kč Odměňování vězněných osob V roce 2009 bylo na odměnách vězněných osob vyplaceno celkem 4, ,-- Kč z toho : a) mzdy odsouzených osob zaměstnaných ve vnitřní režii 2, ,-- Kč b) mzdy odsouzených osob pracujících pro cizí subjekty 1, ,-- Kč Rozpočet na odměny odsouzených osob ve vnitřní režii byl ve výši 2,507 tis. Kč. 5

6 Vymáhání pohledávek Věznice evidovala k následující pohledávky : a) pohledávek za propuštěnými vězni 11, ,75 Kč b) pohledávky odsouzených v živém stavu 1, ,- Kč c) ostatní pohledávky 2, ,49 Kč Celkem: 15, ,24 Kč Nárůst pohledávek proti roku 2008 činí ,- Kč. Zaměstnávání vězněných osob V roce 2009 vykázala věznice procento reálné zaměstnanosti vězněných osob ve výši 47%.Ve srovnání s rokem 2008 to znamená 9% nárůst. Vzhledem ke specifickým problémům při výběru a zařazování odsouzených do práce zejména k cizím subjektům, lze tento nárůst považovat za daných podmínek za úspěch při řešení problematiky zaměstnávání vězněných osob. Ve věznici jsou zaměstnáváni odsouzení formou : a) Vnitřní provozy a práce bez odměny b) Cizí subjekty c) Terapeutický výchovný program Vnitřní provozy: Odsouzení zařazení v této formě zaměstnávání jsou zařazováni na jednotlivá pracoviště ve věznici ( autodílna, kuchyň, úklid, pracovní provoz, dílny), kde pracují při zajištění běžného chodu věznice. V této formě zaměstnávání bylo v roce 2009 zařazeno v průměru 66,10 odsouzených. Na pracovní odměny odsouzených ve vnitřní režii bylo stanoveno 2, Kč. Vyčerpána byla částka ve výši 2, Kč. Počet průměrně zařazených Průměrná pracovní odměna Průměrná hodinová pracovní odsouzených ( Kč ) odměna ( Kč ) 66, ,85 Práce bez odměny : Práce pro věznici je forma zaměstnávání odsouzených, kteří vykonávají práce pro zajištění každodenního chodu věznice bez nároku na pracovní odměnu. Práci bez odměny vykonávalo v průměru 7 odsouzených. Cizí subjekty : Ve věznici jsou zaměstnáváni odsouzení formou zařazení do práce u cizích subjektů. Dle Smlouvy o zařazení odsouzených do práce pracovali odsouzení u těchto firem : a) HOLZ TRADE s.r.o. se sídlem Praha 1 - dřevovýroba, b) AQUA SERVIS Žatec - demontáž starých vozidel, c) CONCRETE Libočany výroba cementového zboží a umělého kamene, d) AGRAT, s.r.o. se sídlem v Žatci dřevovýroba (výroba palet), e) CS PACK, s.r.o. Žatec drobné balící práce, f) M+A+J,s.r.o. se sídlem v Sedčicích - zemědělské práce. Počet.průměrně zařazených Průměrná pracovní odměna Průměrná hodinová pracovní odsouzených ( Kč ) odměna ( Kč ) 55, ,81 6

7 Terapeutický výchovný program : Odsouzení, kteří jsou zaměstnáváni touto formou jsou zařazeni do terapeutického výchovného programu pro poruchu chování v důsledku užívání psychotropních látek. V roce 2009 bylo do terapeutického výchovného programu zařazeno v průměru 91,47 odsouzených. Srovnání procenta zaměstnanosti v letech 2008 a 2009 : leden 35,51 32,98 únor 37,10 33,00 březen 37,95 36,90 duben 36,72 49,95 květen 39,04 51,58 červen 39,71 51,47 červenec 39,46 48,26 srpen 40,62 48,56 září 37,91 51,56 říjen 40,35 52,23 listopad 40,39 54,37 prosinec 33,99 50,01 PRŮMĚR 38,23 46,74 Logistika Správa majetku V rámci privatizačního projektu bytového fondu VS ČR byl proveden převod vlastnického práva na kupující v lokalitách Nové Sedlo č.p.9-12 a č.p.41-44, Žatec - Tyršova ul., Arbesova ul. a Zbyslavova ul. Ostatní bytové domy se nacházejí v různých fázích privatizačního projektu. Dále byl v rámci odprodeje nepotřebného nemovitého majetku proveden úplatný převod plynárenského zařízení (VTL plynovod). Z přidělených finančních prostředků v objemu 420 tis. Kč byly prováděny drobné operativní opravy a údržba nemovitostí, které se týkaly objektů věznice (převážně opravy podlahových krytin) a bytových objektů (převážně opravy a výměny kotlů a plynových topidel). Na jmenovité plánované akce bylo přiděleno celkem 1,496 mil. Kč. Jednalo se o opravu chladicích boxů, opravu cel OVKT a opravu oken na velitelské budově. Investiční akce : V roce 2009 byly realizovány a ukončeny tyto investiční akce : a) rekonstrukce tělocvičny 408 tis. Kč (dokončení z roku 2008) b) ochrana utajovaných informací u ŘV 304 tis. Kč c) sanitární buňky k RZ Nechranice 341 tis. Kč d) řízení odběru el.energie 236 tis. Kč e) regulace v předávacích stanicích 845 tis. Kč 7

8 Stravování a výživa V průběhu roku 2009 byl kladen primárně důraz na tři základní aspekty : a) na ekonomičnost provozu a dodržování stanovených finančních limitů b) na realizaci nezbytných systémových opatření k zabezpečení produkce svařované stravy při přetrvávající kapacitní přeplněnosti věznice (v průměru 130%) c) na obnovu a údržbu veškerého technického vybavení kuchyňského bloku Kuchyňský blok zabezpečoval svařování stravy (v pracovní dny) v průměru pro 98 zaměstnanců a denně pro cca odsouzených. Dietní stravy bylo denně připravováno cca 85 porcí (40x dieta D2 a 45x nedráždivá strava NS). Základní denní strávní finanční limit na jednoho vězně zůstal nezměněn, přestože opakovaně stouply ceny potravin. Pouze průběžným a svědomitým výběrem dodavatelů potravin a operativním reagováním na nabídky komodit se dařilo dodržet stanovené finanční limity. Pro zkvalitnění technického stavu a úrovně vybavení kuchyňského bloku bylo instalováno vybrané velkokapacitní gastro zařízení, zastřešení příjmové rampy (markýza), ochranné obkladové nerezové desky na stěny v skladových prostorech, plastové skladové palety a okenní sítě proti hmyzu. Proběhla komplexní oprava tří chladících boxů a dílčí obnova elektroinstalace. Do vybavení byly doplněny nové židle do jídelny personálu, drobné ruční náčiní a pomůcky. V průběhu roku byly provedeny dvě kontroly z GŘ VS. Bylo konstatováno, že zásadní činnosti a hlediska jsou v pořádku; v jednom případě byly doporučeny drobné systémové úpravy. Mezi přetrvávající obtíže patří nezprovozněný stravenkový modul pro vězně (instalovaný v r. 2007), přetrvávající snahy odsouzených o podvodné odběry na svévolně upravené a zfalšované stravenky, stálý nedostatek odsouzených-kuchařů, kteří by byli vyučeni v oboru a byli schopni zastoupit občanské zaměstnance v době jejich nepřítomnosti. Energetika a vodohospodářství Ve stanovených lhůtách byly provedeny revize veškerých zařízení. Provoz energetických zařízení byl zajišťován v průběhu roku bez podstatných problémů. Akce provedené v roce 2009 z výše uvedených oblastí : a) montáž nových přívodů do rozvaděče pro kuchyň a úprava samotného rozvaděče z důvodu navýšení počtu gastrozařízení na svařováni diet, b) instalace nového rozvaděče pro měření a úprava ostatních podružných rozvaděčů z důvodu přechodu z jednofázového na třífázový přívod v rekreačním zařízení Nechranice, c) montáž regulace odběru elektrické energie, d) rekonstrukce regulace topného řetězce, e) montáž dálkového odečtu hlavního vodoměru, f) montáž nového osvětlení (antivandal Rambo) na OVKT, g) odběry vzorků pitné vody v areálu věznice a v rekreačním zařízení Nechranice, h) odběry vzorků TUV se zaměřením na legionelu, i) odběry vzorků z ORL se zaměřením na ropné látky (NEL). Věznice během roku nepřekročila stanovené limity spotřeby energií. Odpady byly likvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Špatný technický stav kanalizace v zastavěné části věznice způsobuje vyšší čerpání finančních prostředků. 8

9 Zabezpečovací technologie Trvalým úkolem referátu je zabezpečení dodržování NGŘ č. 26/2005 o telekomunikačním provozu VS ČR a dále udržovat, opravovat a pořizovat zabezpečovací technologie věznice, tak aby byly plněny hlavní úkoly VS ČR a dodržena vnitřní bezpečnost věznice. Opravy, údržba, instalace a nastavení koncových zařízení uživatelů byly prováděny ihned nebo podle možností pracovníků zabezpečovacího referátu. Roční náklady na provoz a údržbu : a) revize zařízení ,30 Kč b) opravy zařízení ,00 Kč c) telekomunikace ,00 Kč d) nákup DHM ,00 Kč e) nákup ostatní ,00 Kč Provozní systémy : a) systém střežení věznice R 111 a EZS, b) kamerový systém, c) dorozumívací zařízení, d) jednotný čas, e) místní rozhlas, f) celová signalizace, g) systém společné televizní antény, h) digitální telefonní ústředna ALCATEL a telefonní automaty. Druhová skladba zabezpečovací techniky ve správě samostatného referátu informatiky : a) síť LAN je používána systémy Dallmaier, b) V Guard (přenos video signálu z kamerového systému CCTV k jednotlivým uživatelům). Plány a potřeby na další rok : a) zakoupení a instalace nahrávacího zařízení na operační středisko a OVT b) obměna televizorů na kulturních místnostech jednotlivých ubytoven c) propojení relaxační místnosti na L2 s kulturní místností dle požadavku OVT d) přeprogramování telefonní ústředny na automatické spojování hovorů e) obměna černobílých kamer v systému CCTV za kamery barevné Do dlouhodobého harmonogramu obnovy a modernizace zabezpečovací technologie je potřeba zahrnout modernizaci operačního střediska s návazností na ústřednu B 101 a střežení R 111, kde změny a modernizace programového vybavení ústředny není již možné. Podpora stávající firmy zabezpečující revize R 111 a ústředny B 101 nám již nezaručuje trvalý provoz. Výkon trestu Tvorba a realizace programů zacházení Výkonem trestu odnětí svobody se sleduje ochrana společnosti před pachateli trestných činů, ale též výchova odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život. Výchovně působit na odsouzené a připravovat je na návrat do občanského života, aby se stali plnohodnotnými členy společnosti a odstranili ze svého života páchání trestné činnosti, je hlavním cílem programu zacházení. 9

10 V roce 2009 byly konkrétní programy zacházení zpracovávány speciálními pedagogy na základě komplexních zpráv s přihlédnutím na délku uloženého trestu, charakteristiku odsouzeného a příčiny jeho trestné činnosti. V průběhu roku bylo zpracováno 662 komplexních zpráv a 643 programů zacházení u nově přijatých odsouzených. Programy nebyly zpracovány pouze u vězňů s trestem nebo jeho zbytkem nepřesahujícím 3 měsíce. Minimální program zacházení byl stanoven odsouzenému pouze v jednom případě. Jednotlivé aktivity programů zacházení byly realizovány v následujících oblastech : Pracovní aktivity Pracovními aktivitami programu zacházení se rozumí zaměstnávání odsouzených, pracovní terapie a práce potřebná k zajištění každodenního provozu věznice. V souladu s Evropskými vězeňskými pravidly tak ukládá i zákon o výkonu trestu o.s. odsouzenému povinnost pracovat, jestliže charakter a druh práce nebo činností, kterou mu věznice může poskytnout, odpovídají jeho zdravotnímu stavu, bezpečnostním hlediskům, pracovním schopnostem a dovednostem. V uplynulém roce byli odsouzení zaměstnáváni především v prostoru věznice, kde pracovali v dřevovýrobě, při balení drobného drogistického a potravinářského zboží. Dalšími pracovišti v rámci tzv. vnitřní režie byly zámečnická dílna, autodílna, výstrojní sklad, kuchyně pro zaměstnance a odsouzené. Odsouzení byli dále zaměstnáváni na pracovištích jiných právních subjektů, zejména pak na pracovištích s volným pohybem. Průměrná míra zaměstnanosti odsouzených v roce 2009 činila 42,21 % To, že stav v této oblasti není příznivější, lze spatřovat např. ve skutečnosti, že povinnost pracovat se nevztahuje na práci u jiného subjektu, jehož zřizovatelem nebo většinovým vlastníkem není stát. V těchto případech musel dát odsouzený s pracovním zařazením písemný souhlas, který i po pracovním zařazení mohl odvolat a toto odvolání nemohlo být hodnoceno jako odmítnutí práce. Jinou formou vyhýbání se tomuto pracovnímu zařazení byly případy, kdy odsouzení často neodůvodněně navštěvovali lékaře nebo úmyslně odváděli nekvalitní práci (předstírali nezručnost) a zaměstnavatel tudíž neměl o jejich zaměstnávání zájem. Speciální výchovné aktivity Speciálně výchovnými aktivitami programu zacházení jsou individuální a skupinová speciální pedagogická, psychologická a sociálněpsychologická působení. Mezi speciálně výchovné aktivity programu zacházení, které byly ve věznici nejvíce akcentované patřilo sociálně právní poradenství. V souladu s náplní své pracovní činnosti jej poskytovaly odsouzeným sociální pracovnice. Sociálně právní poradenství v podmínkách věznice bylo orientováno zejména na metodickou a odbornou pomoc odsouzeným při řešení jejich sociálních problémů (zaměstnání, ubytování), zajišťování kontaktů s obecními úřady, úřady práce, azylovými domy, společenskými organizacemi, církvemi atd. Poradenství bylo dále zaměřeno na zajištění platných osobních dokladů a nácvik právních dovedností. Dále směřovalo k sociální pomoci při řešení problémových sociálních situací vzniklých pobytem ve výkonu trestu a ke spolupráci s koordinátory sociální péče, kteří odsouzené navštěvovali a snažili se např. o znovunavázání přerušeného styku s rodinou, případně pomáhali se zajištěním bydlení. Speciálně výchovnou aktivitou úzce související se sociální prací byla duchovní a charitativní péče. Ve věznici Nové Sedlo sice není zřízeno systemizované místo na funkci kaplan, pravidelně sem však v průběhu celého roku docházel farář Římskokatolické církve - 18x, zástupci náboženské společnosti Svědkové Jehovovi - 23x a v závěru roku začali odsouzené navštěvovat i zástupci Apoštolské církve - 5x. Jejich činnost spočívala v naplňování účelu výkonu trestu poskytováním duchovní služby pro zájemce z řad věřících odsouzených na základě jejich přání a zvyklostí. Duchovní dále odsouzeným zajišťovali náboženskou literaturu, podíleli se na uplatňování speciálních výchovných a zájmových aktivit programu zacházení a prováděli přednášky a besedy zejména s etickou tématikou. 10

11 Zájmové aktivity Zájmovými aktivitami programů zacházení se rozumí nejrůznější formy individuální a skupinové zájmové činnosti, které rozvíjejí v souladu s účelem trestu schopnosti, vědomosti a sociální dovednosti odsouzených. Smyslem volnočasových a zájmových aktivit realizovaných ve věznici bylo naučit odsouzené trávit volný čas aktivně a smysluplně, což po propuštění z výkonu trestu může podstatně změnit jejich patologický životní styl. Zájmové aktivity spočívaly především v zapojení odsouzených do kroužků např. svět a příroda, historie světových válek a kroužku rybářského. Velké pozornosti se u odsouzených také těšily sportovní turnaje a vědomostní kvizy - opětovně se v těchto aktivitách uskutečnilo 21 celovězeňských soutěží. Své nenahraditelné místo zde měly také kroužky rukodělných prací a kroužek výtvarný. Výsledkem jejich práce byly nejrůznější výrobky pro charitativní účely a sociální zařízení ( mateřské školy, domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou), ale i školní didaktické pomůcky, hračky pro matky s dětmi z věznice Světlá nad Sázavou a ceny pro soutěže pořádané u příležitosti svátku Dne dětí v obcích mikroregionu Žatecko. Sportovní aktivity byly realizovány ve sportovních zařízeních věznice. Do této oblasti se velmi pozitivně promítlo znovuotevření tělocvičny po její rekonstrukci v únoru letošního roku. Utváření vnějších vztahů Jako jedinou z aktivit programu zacházení tuto oblast normy upravující výkon trestu o.s. blíže nespecifikují. Obecně se jednalo se o činnosti zaměřené na podporu, udržení a prohloubení (v některých případech navázání či opětovné navázání) vazeb se sociálním zázemím a na co nejčastější kontakt odsouzeného s jeho blízkými mimo věznici. Přitom byly preferovány vazby sociálně pozitivní např. k rodině a přátelům. Odsouzeným byla ze zákona umožňována neomezená korespondence a v odůvodněných případech mohli ke kontaktu použít i telefon. Jako motivační prvek k naplňování účelu výkonu trestu byla také využívána kázeňská odměna, která spočívá ve zvýšení doby trvání návštěvy během jednoho kalendářního měsíce až na 5 hodin v uplynulém roce bylo tato odměna udělena 340krát. Odsouzeným, kteří si odpovědně plnili své povinnosti, bylo také povolováno opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou. Toto opuštění věznice se uskutečňovalo především v termínu řádných návštěv ( dle 19/7 ZVTOS bylo povoleno 12x opuštění věznice) nebo nad rámec termínů řádných návštěv - formou odměny (dle 45/2g ZVTOS bylo povoleno 52x opuštění věznice). Odsouzeným bylo také formou kázeňské odměny udělováno přerušení výkonu trestu dle 56/1 ZVTOS. Podmínkou bylo úspěšné plnění programu zacházení odsouzeným, jejich osobnostní předpoklady a charakter trestné činnosti. V roce 2009 bylo dle tohoto ustanovení zákona realizováno 15x přerušení výkonu trestu. Z naléhavých rodinných důvodů tj. nemoc či úmrtí v rodině bylo odsouzenému povoleno přerušení výkonu trestu dle 56/2 ZVTOS ve čtyřech případech. Specializované oddělení Specializované oddělení věznice pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek (SpO) bylo v trvalé péči stabilního pracovního týmu 8 zaměstnanců OVT (psychologa, speciálního pedagoga, sociální pracovnice, vychovatele terapeuta a 4 vychovatelů). Pro působnost SpO jsou vyčleněny tři ubytovny: L1, L2 a L3. Ubytovna L3 splňuje funkci přijímacího pobytu. Odsouzení se zde seznamují s Řádem specializovaného oddělení a plní program zacházení v hodinové dotaci menší než 21 hodin týdně. Po určité adaptační době, když se odsouzení osvědčí pro pobyt v SpO a jsou motivováni k dalšímu životu bez drog, jsou zařazováni do ubytoven L1 a L2, tedy do plného terapeuticko výchovného programu v rozsahu minimálně 21 hodin týdně. 11

12 V letošním roce bylo odbornou komisí označeno celkem 175 odsouzených symbolem T toxikoman a dalších 49 odsouzených bylo značeno A alkohol. Z celkového počtu 662 odsouzených přijatých do věznice tvořili odsouzení značení T 28 % odsouzených ( v roce 2008 to bylo 23%). Ze 175 značených toxikomanů absolvovalo programy zacházení specializovaného oddělení celkem 153 odsouzených, což tvořilo 87 % odsouzených s drogovou minulostí ve věznici. To je o 21% více než v roce 2008 za stejné období (tato skutečnost byla dána zásadním navýšením kapacity ubytovaných odsouzených v SpO). Této skupině vězňů byla věnována speciální péče v oblasti drogové problematiky. Z SpO pak bylo během roku 2009 vyřazeno celkem 125 odsouzených (viz. tabulka). Průměrná doba pobytu vězně zde byla cca 6 měsíců. Odsouzení vyřazení ze specializovaného oddělení důvod počet v % konec trestu o.s podmíněně propuštěni 8 7 přeřazeni do věznice s dohledem přeřazeni do věznice s ostrahou 5 4 vyřazeni z jiných důvodů *) neplnění programu zacházení 9 7 pozitivní výsledky na užití psychotropní látky 3 2 celkem vyřazeno *) ukončení terapeuticko výchovného programu - zařazení do zaměstnání, přemístěni do jiné věznice, přemístění do Školského vzdělávacího střediska VS ČR, přemístění k výkonu nařízené léčby Ze 125 vyřazených odsouzených prošlo s dobrými výsledky celým terapeuticko výchovným programem oddělení celkem 56 vězňů. SpO má v závěru roku 2009 naplněnou kapacitu lůžek: ubytovna L1-34 odsouzených, ubytovna L2 40 odsouzených a v ubytovně L3 je zařazeno 32 odsouzených (normová ubytovací kapacita oddělení však činí 60 odsouzených). Naplnění stanovené kapacity SpO bylo v roce 2009 trvale od měsíce března na hodnotě 177%, což klade zvýšené nároky na práci týmu zaměstnanců. Základem realizovaného terapeuticko výchovného programu SpO byly zejména spec.výchovné aktivity: interakční výcvik, psychoterapeutická skupina, prevence relapsu, terapie deliktu, terapeutický blok, protidrogová prevence, sociálně právní a pedagogické poradenství. Součástí programu zacházení všech umístěných vězňů byla pracovní terapie. V období sezóny od jara do podzimu pracovali odsouzení na zahradě a ve sklenících. Pracovní terapie probíhala současně v prostoru ubytoven SpO (keramická, šicí, výtvarná dílna) a v dílnách v objektu E. Odsouzení se taktéž zúčastnili opakovaně pracovní terapie mimo věznici pod dohledem zaměstnanců při budování nového fotbalového hřiště v katastru obce Nové Sedlo. Nedílnou součástí terapeuticko výchovného programu je také zvýšená péče věnovaná rozvoji fyzické kondice odsouzených pomocí sportovních her, kondičního cvičení a zátěžových programů (akce pod dohledem zaměstnanců mimo věznici). Vzdělávací aktivity tvořilo: právní minimum, mediální a rozumová výchova, společenské chování, základy zdravé výživy, český jazyk a kurz základů výpočetní techniky. V rámci výtvarných činností a pracovní terapie odsouzení vyráběli upomínkové předměty pro akce pořádané věznicí, šili panenky pro děti do žatecké nemocnice, vytvářeli hračky a didaktické pomůcky pro ZŠ a MŠ v regionu, vyráběli textilní rehabilitační pomůcky pro zdravotně postižené děti v denním stacionáři Kamarád LORM v Žatci, účastnili se besed, které byly pořádány ve věznici se žáky a studenty v rámci naplňování programu prevence kriminality. Odsouzení se rovněž výrazně podíleli na zvýšení estetizace ubytoven věznice. Terapeuticko výchovný program SpO podléhal také v průběhu roku 2009 supervizi. 12

13 Monitoring moči byl ve věznici v období roku 2009 cíleně proveden celkem u 293 odsouzených, z tohoto počtu bylo 17 testů pozitivních na přítomnost psychotropních látek. Následné konfirmační testy (laboratorní rozbor vzorků) potvrdily přítomnost konkrétních psychotropních látek. Poradna drogové prevence registrovala v průběhu roku celkem 225 odsouzených (nárůst oproti stejnému období v roce 2008 asi o 41 %). Aktuálně je v evidenci poradny drogové prevence v závěru roku celkem 100 odsouzených. V rámci protidrogové prevence proběhl v SpO Motivačně vzdělávací program v oblasti protidrogové problematiky zajišťovaný sociálně právní agenturou White Light I. s účastí 28 odsouzených dlouhodobě užívajících psychotropní látky (tj. o 115% vyšší účast než v roce 2008). Bezdrogová zóna věznice je zřízena v ubytovně L/4. Zde jsou ubytováni odsouzení, kteří pracují v kuchyni pro odsouzené a vývařovně pro zaměstnance a také odsouzení zařazení ve vězeňském výstrojním skladu. Normová kapacita ubytovny čítá 45 míst. V roce 2009 bylo do ubytovny průběžně zařazeno celkem 52 odsouzených. Zacházení s odsouzenými zabezpečuje tým určených zaměstnanců. Jedná se o: Společné setkání odsouzených s vychovatelem : jeho obsahem bývá vyhodnocení aktuální situace v ubytovně a řešení běžných denních situací. Cílem je vést odsouzené k samostatnosti a odpovědnosti za své jednání. Aktivita je realizována vychovatelem denně zpravidla ráno. Sebeobslužné činnosti : odsouzení si v nich osvojují základní dovednosti v pravidelné péči o svůj oděv. Perou si, žehlí a starají se o oblečení. Aktivitu zabezpečují denně vychovatel společně se sociální pracovnicí. Sociálně právní poradenství a dovednosti : sociální pracovnice řeší s odsouzenými jejich základní sociální otázky. Řízená aktivita probíhá minimálně jedenkrát týdně dle plánu aktivit a v případě nutnosti dle potřeby vězně. Sociálně pedagogické poradenství a výchovně metodické poradenství : Uskutečňováno je formou individuálních konzultací a sezení. Jejich cílem jsou preventivní opatření a korekční postupy k projevům poruch chování odsouzených vázajících se k vězeňskému prostředí. Dále je aktivita zaměřena na řešení konkrétních situací a problémů odsouzeného. Speciálně výchovný postup vede speciální pedagog jedenkrát týdně dle plánu aktivit, většinou však průběžně dle akutních situací mimo plán aktivit. Pracovní činnosti : rozvoj a upevňování pracovních návyků a dovedností se realizuje formou pracovního zařazení nebo pracovní terapie (zahrada, dílny, práce pro věznici). Pracovní aktivity zajišťují pedagogové volného času a vychovatel terapeut zpravidla dvakrát týdně v zahradě nebo v dílně věznice. Zájmové činnosti : nabídka věznice zahrnuje aktivity sportovní, výtvarné, mimopracovní i vědomostní. Jedná se o fakultativní aktivity, jejichž cílem je naplňování výchovného účelu výkonu trestu a vede odsouzené k aktivnímu trávení volného času. Drogová prevence a osvěta : je systémem přednášek v tzv.modulu poradny drogové prevence. Poskytuje základní poznatky a informace v oblasti primární a sekundární prevence drog a podporuje životní styl bez drog. Jde o ucelený cyklus 7 setkání. Zajišťuje vychovatel terapeut zpravidla jedenkrát týdně. Relaxace hudbou : je terapeutickým působením na odsouzené a přispívá ke snižování psychického i fyzického napětí. Seznamuje odsouzené s problematikou zvládání stresu. Provádí speciální pedagog dle potřeby odsouzených zpravidla jedenkrát týdně. Penitenciární působení v bezdrogové zóně má dlouhodobě velmi dobrou úroveň. Účast odsouzených v aktivitách je realizována v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností. Na naplňování účelu výkonu trestu mají výše uvedené řízené aktivity pozitivní vliv. 13

14 Činnost jednotlivých (specifických) oddělení Nástupní oddělení Oddělení je nadále umístěno v ubytovně O. Všichni odsouzení přemístění do zdejší věznice byli vždy umístěni v nástupním oddělení a byla k nim uplatňována příslušná ustanovení vyplývající z 8 řádu výkonu trestu. Všichni odsouzení byli prokazatelně seznámeni s právy a povinnostmi ve znění 6 zákona o výkonu trestu a proškoleni ze základních zásad bezpečnosti práce a požární ochrany. Průměrná doba pobytu vězně v oddělení byla 7 dnů. Aktuální kapacita oddělení je 40 míst. V r.2009 bylo do věznice přijato 662 odsouzených (tj. o 11% méně než v roce 2008). Počet přijatých recidivistů stoupl, neboť z celkového počtu bylo 282 prvovězněných odsouzených (tj. 45,6%) zatímco v roce 2008 byl počet prvovězněných o 7,6% vyšší. Krizové oddělení Kapacita oddělení byla 4 místa. V průběhu roku bylo do oddělení umístěno 21 odsouzených (tj. o 61% více než v roce 2008). Cílem pobytu odsouzeného byla jeho psychická kompenzace. Celové oddělení Toto oddělení bylo nadále umístěno v ubytovnách L5 (standardně 6 míst) a N2 (standardně 8 míst). Průměrná doba umístění vězně v oddělení byla cca 1měsíc, potom příslušná komise posoudila nezbytnost dalšího pobytu. Formy zacházení s odsouzenými byly voleny přísně individuálně s ohledem na důvody umístění a osobnost odsouzeného; zpravidla byly vězňům stanoveny vzdělávací, terapeutické a pohybové činnosti. V průběhu roku 2009 bylo do oddělení zařazeno 26 odsouzených. V měsících říjnu a listopadu bylo v oddělení umístěno 12 vězňů, kteří absolvovali vzdělávací program GREPP. Výstupní oddělení Jedná se o ubytovnu N1 a její kapacita je stanovena na 20 míst. Do oddělení bylo v hodnoceném období umístěno 38 odsouzených. Složení stabilního týmu pracovníků je určeno v souladu s příslušnými předpisy. S odsouzenými ve výstupním oddělení bylo uskutečněno celkem 8 extramurálních akcí : 5x pomocné mimopracovní činnosti na hřišti v přilehlé obci (23 odsouzených) 1x sběr kamenů v zemědělské farmě (2 odsouzení) 1x tématická vycházka se sociální pracovnicí (3 odsouzení) 1x zájezd do zoo parku v Chomutově, vychovatel + sociální pracovnice (4 odsouzení) Problematika specifických skupin vězňů (cizinci, mladiství, přestárlí, dlouhodobě nemocní apod.) Koordinátorem pro práci s odsouzenými cizinci je určen speciální pedagog, který vede aktuální přehled o jejich ubytování ve věznici. Pro potřeby zacházení s touto skupinou odsouzených není třeba zřizovat specializovaný tým zaměstnanců. Ke dni se ve věznici nacházelo celkem 51 odsouzených cizinců, z toho bylo 12 občanů Slovenské republiky. Ubytování cizinců ve věznici je operativně řešeno tak, aby nedocházelo ke zbytečnému vyvolávání rizikových situací, a proto jsou ubytováni ve všech ubytovnách věznice. Po příjezdu do věznice jsou vychovatelem v nástupním oddělení odsouzení cizinci poučováni o právních normách upravující výkon trestu, nakládání s korespondencí, realizaci návštěv a o možnosti využít cizojazyčný knižní fond vězeňské knihovny. To vše v jejich rodném jazyce nebo v jazyce, kterému rozumí. 14

15 Stanovený individuální program zacházení plní cizinci stejně jako ostatní odsouzení. Za účelem lepšího dorozumění probíhá ve věznici základní kurz českého jazyka formou individuálních pohovorů. Většina odsouzených cizinců má dostatečné komunikační dovednosti v českém jazyce. K rozšíření znalostí v jazyce jim jsou k dispozici slovníky uložené u koordinátora. Problémy v komunikaci mají pouze odsouzení hovořící vietnamsky nebo mongolsky. V aktivitě sociálně-právní poradenství a dovednosti je vyčleněn individuální blok Příprava na trest vyhoštění. Tento blok absolvovalo se sociálními pracovnicemi v roce 2009 celkem 14 odsouzených. Pro uspokojování kulturních potřeb této skupiny vězňů je ve věznici zřízen knižní fond. Fond obsahuje minimální počet (do 10 kusů) cizojazyčné literatury v německém, ruském, anglickém a francouzském jazyce. Ve vězeňské knihovně mají cizinci možnost zápůjčky slovníků ve výše uvedených jazycích. Korespondence odsouzených psaná v cizím jazyce, její odesílání a příjem se řídí stejnými postupy a podléhá stejné kontrole obsahu jako korespondence vedená v českém jazyce. V roce 2009 bylo provedeno 206 překladů cizojazyčné korespondence. Mladiství, ženy, přestárlí a dlouhodobě nemocní odsouzení nebyli v průběhu r do zdejší věznice umisťováni. Spolupráce s institucemi a organizacemi Nadále se úspěšně rozvíjela spolupráce se zástupci Vězeňské duchovenské péče Do věznice pravidelně dochází úředníci Probační a mediační služby ČR ze střediska Louny. Podnět k využití právního institutu parole podalo celkem 37 odsouzených. U vybraných odsouzených v rámci výstupního zacházení spolupracují pravidelně sociální pracovnice s koordinátory sociální péče, zabezpečují vyřízení platných osobních dokladů vězňů a spolupracují s charitativními institucemi a nevládními organizacemi. Spolupráce s různými institucemi a organizacemi napomáhají odsouzeným při vytváření resp. navázání extramurálních vztahů, jak s blízkými osobami, tak i s příslušnými úřady sociální nebo obdobné péče. V průběhu r.2009 navštívily jednorázově věznici Nové Sedlo organizace Arcidiecézní Charita Praha a Semiramis, o.s. Mladá Boleslav. Pravidelný kontakt s odsouzenými pak měly Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Praha, Český helsinský výbor Praha a Sociálně právní agentura White light I. Ústí nad Labem. Cílem setkání byla vesměs nabídka postpenitenciární péče, tj. problematika života po vězení, ubytování a pod. Vzdělávání odsouzených Řízené vzdělávací aktivity vyplývající z individuálních programů zacházení vedlo celkem 33 zaměstnanců oddělení výkonu trestu. Zaměstnanci oddělení v roce 2009 realizovali ve standardních ubytovnách tyto edukační aktivity : kurz právního minima s jednotnou přípravou včetně prověření znalostí, kurzy základy českého jazyka, zeměpis, výpočetní technika pro začátečníky, historie světových válek. Ve specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek byly v rámci terapeuticko výchovného programu realizovány tyto řízené vzdělávací aktivity : kurz právního minima, mediální a rozumová výchova, výpočetní technika pro začátečníky, český jazyk, základy zdravé výživy a společenské chování. Z přidělených rozpočtových prostředků účelově vázaných na realizaci programu prevence kriminality probíhá ve věznici každoročně záuční kurz v oboru číšník. Výuku zajišťovalo Střední odborné učiliště Českomoravského svazu spotřebních družstev s.r.o v Žatci a kurz byl ve věznici zahájen 13.října. Díky vyšší finanční dotaci bylo v loňském roce do kurzu zařazeno 48 mladých odsouzených (v r to bylo 24 vězňů). Závěrečné zkoušky proběhly dne před komisí složené ze zástupců školy a věznice. Předseda zkušební komise poté předal 46 úspěšným frekventantům osvědčení. 15

16 Vězeňská stráž Výsledky práce a hlavní problémy oddělení vězeňské stráže Všechny hlavní úkoly stanovené NGŘ č.11/2006 o vězeňské a justiční stráži byly v roce 2009 na oddělení vězeňské stráže splněny a nedošlo k žádnému závažnému porušení stanovených povinností. Jedním z hlavních problémů je stále personální situace na oddělení a to především s ohledem na Zákon o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů č.361/2003 Sb., kterého účinnost je od V kalendářním roce 2009 ukončilo služební poměr 5 příslušníků vězeňské stráže. K jsou však naplněna všechna tabulková místa na oddělení vězeňské stráže. Vzniklá situace je průběžně řešena náborem nových příslušníků. Jedním z hlavních úkolů dále bylo důsledně plnit a přijímat další opatření k zamezení průniku nepovolených předmětů. Organizační opatření byla průběžně stanovována na bezpečnostních komisích ředitele věznice. V porovnání s rokem 2008 však došlo ke značnému nárůstu výskytu nepovolených předmětů, především mobilních telefonů. Strážní služba Ve výkonu strážní služby nedošlo v uplynulém roce k žádnému závažnému porušení pravidel a stanovených povinností. Hlavní důraz byl zaměřen především na zabránění průniku nepovolených předmětů do objektu věznice prostřednictvím vstupujících osob na vstupech do věznice, prostřednictvím vjíždějících vozidel zásobování proviantním a ostatním materiálem. Dále byly prováděny nad stanovený rámec důkladné osobní prohlídky všech odsouzených vstupujících do střežené části věznice a věznice byla vybavena dalším detekčním rámem na zjišťování nepovolených předmětů, který byl umístěn na vchodu do střežené části věznice. V průběhu roku bylo přijato na oddělení vězeňské stráže 5 nových příslušníků, kteří byli zařazeni na služební místa strážných. V současné době nemá z tohoto počtu ukončen nástupní kurs jeden příslušník, kterého nelze využít na všechny druhy činnosti strážní služby. Kladně lze hodnotit skutečnost, že za celý kalendářní rok nedošlo k odvelení příslušníků vězeňské stráže k výpomoci do jiných věznic v rámci vězeňské služby. Pozitivně lze hodnotit taktéž spolupráci s dozorčí službou a to především při provádění všech druhů prohlídek ve střežené části věznice. Bezpečnost Bezpečnostní situaci ve věznici lze považovat za stabilizovanou. Dostačující je i úroveň zabezpečovacího a střežícího technického vybavení věznice. V roce 2009 se podařilo věznici vybavit dalším detekčním rámem na zjišťování nepovolených předmětů. Stavebně technické zabezpečení střežení obvodu věznice je na dobré úrovni. Problémem však zůstává nedostatek finančních prostředků na realizaci řady investičních záměrů, mezi které patří vybavení operačního střediska kvalitním záznamovým zařízením a přestavba strážního stanoviště na vjezdu do výrobní a hospodářské zóny věznice. Krizové řízení V oblasti krizového řízení byla v roce 2009 provedena všechna stanovená školení a opatření. Prověrka akceschopnosti věznice a praktická činnost pracoviště krizového řízení byla realizována dne Základní stanovené normy byly splněny a rozbor dílčích nedostatků při řešení námětové situace byl proveden vedoucím oddělení vězeňské a justiční stráže v měsíci prosinci 2009 na poradě vrchních inspektorů strážní služby. 16

17 Utajované informace V oblasti ochrany utajovaných informací nedošlo ve věznici k žádnému porušení platných norem. Utajované informace jsou uloženy a evidovány v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění a s prováděcími předpisy. Administrativní a personální bezpečnost je zajišťována předepsaným způsobem. V roce 2009 bylo provedeno zabezpečení kanceláře ředitele věznice a tím bylo dosaženo souladu skutečného stavu fyzické bezpečnosti s požadavky NGŘ 18/2006, kterým se stanoví podrobnosti k zajištění ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky. Průmyslová bezpečnost, bezpečnosti komunikačních a informačních systémů a kryptografická bezpečnost není ve věznici řešena. Eskorty Eskortní službu zajišťovala především eskortní směna ve složení vrchní inspektor pro eskortní směnu a 4 strážní inspektoři zařazeni v této směně. Všechny úkoly byly bez nedostatků splněny. V mimopracovní době byl určován velitelem eskorty zpravidla příslušník velený do hotovosti a člena eskorty určoval podle konkrétní situace vrchní inspektor strážní služby strážného ze strážní zásahové hlídky. Činnost eskortní služby jako jedné z nejdůležitějších oblastí z hlediska zajištění bezpečnosti a oblasti reprezentující věznici na veřejnosti lze hodnotit na velmi dobré a profesionální úrovni. Tabulka eskortní činnosti : I.pololetí II.pololetí ROZDÍL ESKORTY 2009 eskort ods. eskort ods. eskort ods. mimořádné v pracovní době mimořádné v mimopracovní době celkem eskort Porovnání eskortní činnosti ROZDÍL s rokem 2008 eskort ods. eskort ods. eskort ods. mimořádné v pracovní době mimořádné v mimopracovní době celkem eskort Služební kynologie Činnost služební kynologie ve věznici byla zajišťována inspektorem strážní služby pro psovody (dále jen ISS-P) se služebním psem na vyhledávání omamných a psychotropních látek, dvěma strážnými psovody specialisty se dvěma služebními psy na vyhledávání omamných a psychotronních látek a pěti strážnými psovody s pěti služebními všestrannými psy. Služební psi na vyhledávání omamných a psychotronních látek mimo stanovenou činnost ve věznici Nové Sedlo byli 2x měsíčně využíváni na vyhledávání těchto látek ve věznici Všehrdy a svoji činnost prezentovali také na veřejnosti v předškolních a školních zařízeních v Žatci, Chomutově, Radnicích a na letních dětských táborech v rekreačním středisku Žerotín, Manětín apod. Taktéž byly prováděny společné výcviky služebních psů s příslušníky celní správy, armády české republiky v Žatci a s příslušníky věznice Teplice a Oráčov. Uvedené společné výcviky byly přínosem pro získávání dalších zkušeností při vyhledávání drog. Služební psi všestranní byli využívání při výkonu strážní služby jako součást strážní zásahové hlídky. 17

18 Vyzbrojování a vystrojování V roce 2009 došlo v rámci pilotního projektu VS ČR k odebrání zbraně - samopalu vz.61 u vybraných funkcionářů ve věznici. V naší věznici byl tímto způsobem snížen počet uvedeného druhu zbraně o 15 kusů. Do výzbroje příslušníků věznice byly zavedeny nové služební brašny, které jsou využívány při zajištění výkonu služby. U všech příslušníků došlo k výměně slzotvorných prostředků za prostředek defender jet a všichni příslušníci byli vybaveni pouzdry na obvazové balíčky. Závažným nedostatkem v roce 2009 byl stav radiostanic SL 55. U uvedených radiostanic neprobíhalo odstraňování závad v opravářském zařízení GŘ VS, což mělo za následek značné množství neprovozuschopných radiostanic ve věznici. Dlouhodobě je v opravě z 55 ks radiostanic 17 ks. Zdravotnictví Poskytování zdravotní péče Příslušníkům vězeňské služby, občanským zaměstnancům a odsouzeným je poskytována základní zdravotní péče a závodní preventivní péče. Tato péče je zajišťována zdravotnickými pracovníky. Většina lékařů nejsou zaměstnanci vězeňské služby, pracují na dohodu o pracovní činnosti v omezeném pracovním úvazku ( 0,61). ODSOUZENÍ rok 2009 rok 2008 ošetření + vyšetření (praktický lékař) ošetření + vyšetření (stomatologie) dispenzarizováno odborná vyšetření mimo věznici hospitalizováno úmrtí 0 0 ZAMĚSTNANCI rok 2009 rok 2008 ošetření + vyšetření (praktický lékař) ošetření + vyšetření (stomatologie) dispenzarizováno 1 5 preventivní prohlídky Nárůst celkových vyšetření a ošetření praktickým lékařem souvisí s nárůstem počtu odsouzených ve věznici a je v přímé souvislosti se zhoršujícím se zdravotním stavem vězeňské populace. Významný vliv na počet ošetření a vyšetření má velký počet drogově závislých. Zdravotní pojištění Problémem je zdravotní pojištění odsouzených u velkého počtu pojišťoven a s tím spojená nadměrná administrativa při vyúčtování ambulantních výkonů. Řada lékařů, kteří nejsou pracovníky vězeňské služby, navíc nemá s některými menšími pojišťovnami smlouvy a odmítají odsouzené ošetřovat. Samostatným velkým problémem je ošetřování cizinců. Řešením by bylo zvážit možnost zdravotního pojištění všech vězněných osob, včetně cizinců u jedné zdravotní pojišťovny. 18

19 Za zdravotní péči zdravotní pojišťovny uhradily Kč ( v roce Kč). Ze státního rozpočtu jsme hradili náklady na zdravotní péči za cizince a odsouzené, kteří neměli dostatek finančních prostředků a lékař s ohledem na jejich zdravotní stav rozhodl o nezbytnosti medikace. Náklady zdravotní péče Výše finančních nákladů za nepojištěné cizince : - za poskytnutou zdravotní péči v mimovězeňských zařízeních ,76 Kč ( v r ,23 Kč ) - náklady na léky ,15 Kč ( v r ,86 Kč ) - náklady za léky pro odsouzené bez finančních prostředků ,40 Kč ( v r ,00 Kč ) Personalistika Personální evidence a statistika K měla Věznice Nové Sedlo 195 systemizovaných míst. V roce 2001 činil plánovaný stav 209 zaměstnanců, z toho 125 příslušníků a 84 občanských zaměstnanců, v současné době je to 106 příslušníků a 89 občanských zaměstnanců. Snížení systemizovaných míst příslušníků v roce 2002 bylo ovlivněno zcivilněním některých funkcí, kdy 8 funkcí, které zastávali zaměstnanci ve služebním poměru, bylo zcivilněno. Došlo tedy pouze k organizačním změnám ve struktuře systemizovaných míst, celkový plánovaný stav 209 zůstal nezměněn. Od roku 2004 do konce sledovaného období systemizační komise zrušila 14 funkčních míst, z toho11 ve služebním poměru a 3 v pracovním poměru (graf č. 1). Věkové rozložení zaměstnanců je rovnoměrné a od roku 2007 se výrazně nezměnilo. Nejméně zaměstnanců je ve věku do 25 let (8%) a od 26 do 30 let (9%). Ostatní věkové kategorie jsou vyrovnané (graf č. 2). Při porovnání s rokem 2007 klesl počet zaměstnanců se středním vzděláním z 25 na 16, naopak se zvýšil počet zaměstnanců s úplným střením vzděláním o 18 a vysokoškolské vzdělání bakalářský studijní program splňuje o 5 zaměstnanců více. K nesplňuje kvalifikační požadavek vzdělání 28% občanských zaměstnanců a 5% příslušníků. 7 občanských zaměstnanců studuje, ostatní jsou zařazeni ve funkcích výjimečně, z toho 6 je starších 50 let. 5 příslušníků je ve služebním poměru na dobu určitou do (graf. č. 3-5). Oproti roku 2007 došlo k navýšení zaměstnanců, kteří jsou ve služebním nebo pracovním poměru méně než 5 let, a to z počtu 41 na 62. (graf. č. 6). Z celkového počtu 195 zaměstnanců je 50 žen. Personální situace Věznice Nové Sedlo je stabilizována, při fluktuaci zaměstnanců nedochází k výkyvům. Výjimku tvoří rok 2007, ve kterém bylo propuštěno ze služebního poměru pouze 7 příslušníků (v ostatních letech se počet propuštěných pohybuje okolo 15 příslušníků). Důvodem bylo přijetí z.č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kdy si většina déle sloužících příslušníků, podávala žádost o propuštění až k

20 Graf č.1 Vývoj počtu tabulk ových míst příslušníci občanští zaměstnanci celkem Graf č.2 Porovnání počtu zaměstnanců podle věku za rok do 25 let včetně od 26 do 30 let od 31 do 35 let od 36 do 40 let od 41 do 45 let od 46 do 50 let nad 50 let Graf č.3 Porovnání počtu zaměstnanců podle vzdělání za rok ZV SV ÚSV VOŠ BC VŠ

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ Oddíl první Postavení a působnost Věznice Kynšperk nad Ohří Čl. 1 Základní ustanovení Věznice Kynšperk nad Ohří (dále jen věznice ) je organizační jednotkou Vězeňské

Více

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Vězeňská služba ČR Věznice Nové Sedlo Zpracoval: Mgr. Petr Roubíček Předkládá: ředitel věznice plk. Mgr. Miroslav Špalek Charakteristika

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo V Novém Sedle dne 17.1. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo V Novém Sedle dne 17.1. 2008 ČESKÁ REPUBLIKA Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo V Novém Sedle dne 17.1. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VĚZNICE VS ČR NOVÉ SEDLO ZA ROK 2007 I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI A ZDRAVOTNICKÁ

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA V ROCE 2008 O ČINNOSTI VĚZNICE OSTROV. Č.j.: VS 138/2009-07/Všeob./01. 14. ledna 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA V ROCE 2008 O ČINNOSTI VĚZNICE OSTROV. Č.j.: VS 138/2009-07/Všeob./01. 14. ledna 2009 Č.j.: VS 138/2009-07/Všeob./01 14. ledna 2009 Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky sekretariát generálního ředitele Praha ------- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VĚZNICE OSTROV V ROCE 2008 Vrchní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c)

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Závěrečná zpráva Transformačního a rozvojového programu na rok 2003 Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Název vzdělávacího programu celoživotního

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Most ke vzdělání - Bridge to education, o. s Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina vydává níže uvedeného dne tuto:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Povinně zveřejňované informace Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více