V tomto čísle: systém, který roste s vámi. strana 1. Novinky verze. strana 3. Sestavy STIMULSOFT. strana 5. Představujeme. strana 8.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto čísle: systém, který roste s vámi. strana 1. Novinky verze. strana 3. Sestavy STIMULSOFT. strana 5. Představujeme. strana 8."

Transkript

1 Vydání 2 Srp en ESO9 Informační zpravodaj ESO9 NEWS intranet a.s. V tomto čísle: Snídaně s ESO9 strana 1 Novinky verze strana 3 Sestavy STIMULSOFT strana 5 Představujeme strana 8 ESO9 Framework Strana 9 Zajímavé dotazy Strana 12 Strana 0 ESO9 NEWS 02/2010 systém, který roste s vámi

2 Snídaně s ESO9 - ohlédnutí I tento rok jsme Vám nabídli možnost zúčastnit se neformálních setkání, která jsme si pro Vás připravili. Máme za sebou již několik takovýchto setkání, a proto Vám přinášíme krátké ohlédnutí. Všechny akce, na kterých měli účastníci možnost seznámit se s několika zajímavými oblastmi, se nesly v pohodové a uvolněné atmosféře. Strana 1 ESO9 NEWS 02/2010

3 Snídaně s ESO9 Personalistika Olomouc, Praha První v pořadí byla Snídaně s ESO9 Personalistika. Toto setkání bylo zaměřeno na oblast personalistiky a mezd. Personalistika eviduje všechny potřebné údaje o pracovnících, údaje o hlavním pracovním poměru i vedlejších pracovních poměrech. Poskytuje údaje činnosti MZDY, která dává zákazníkovi možnost zpracovávat v informačním systému mzdovou agendu společnosti. Toto setkání bylo zakončeno živou diskuzí nad řešením dané problematiky. Ukazují potřeby Vaší firmy nutnost evidovat podobné záležitosti jako výše zmíněné? Nebo jen uvažujete o implementování této oblasti? Využijte možnosti konzultace s odborníky na tuto oblast - kontaktujte nás. Snídaně s ESO9 E-shop, E-business Praha Jako druhá v pořadí proběhla Snídaně s ESO9 E-shop, E-business ve spolupráci se společností Winternet, která zde prezentovala rozsáhlejší možnost propojení IS ESO9 s e-shopem pro širokou veřejnost. Řešení ESO9 E-shop je určeno spíše pro potřeby ustálených odběratelů, kterým tato čistě webová aplikace nabídne rychlejší a zejména bohatší práci s webovým objednávkovým systémem. Účastnící této snídaně navíc získali možnost výrazné slevy při pořízení tohoto ESO9 Eshopu. Více v článku o možnostech rozšíření IS ESO9 na str. 11. Snídaně s ESO9 Controlling Praha Mezi další setkání, která proběhla, patří Snídaně s ESO9 Controlling. Tuto oblast řeší náš partner, společnost Sefima. ESO9 Controlling je integrovaný manažerský nástroj, který podporuje plánování a analýzy hospodaření firem využívajících podnikový informační systém ESO9. Nabízí uživatelsky přizpůsobitelnou metodiku pro modelování hospodaření, firemní controlling a reporting. Je to osvědčený nástroj, který je univerzálně použitelný pro všechny typy podniků bez ohledu na jejich velikost nebo obor podnikání. Zažádejte si tedy o ESO9 Controlling a rozjeďte ve své firmě novou dimenzi v možnostech plánování a řízení společnosti. ESO9 Controlling Vám pomůže určovat cílové hodnoty budoucí výkonnosti jednotlivých subprocesů i celého podniku. Organizace s funkčním controllingem totiž neustále zlepšuje svoji činnost tak, aby měla spokojené zákazníky, akcionáře, zaměstnance i dodavatele. Strana 2 ESO9 NEWS 02/2010

4 Co přinesla verze 4.1 Dne byla uvolněna nová verze informačního systému ESO9 s číselným označením 4.1. Jaké přinesla změny oproti stávající verzi, se dočtete v následujícím článku, který popisuje několik pro uživatele nových a užitečných změn. Nápověda v ESO9 Základem nápovědy v ESO9 byly a zůstávají popisy jednotlivých činností přístupné po stisku klávesy F1 přímo nad danou činností. Záhlaví nápovědy obsahuje několik možností: - Činnost Profi: zobrazí kompletní popis činnosti v aplikaci včetně popisu všech odkazů - Činnost Profi (prvek): zobrazí popis pouze aktuálního prvku dané činnosti v aplikaci - Činnost Start: zobrazí kompletní popis stejné činnosti v aplikaci ESO9 Start - Ovládání: zobrazí tabulku klávesových zkratek - Technické informace: zobrazí informaci o uložení dat v tabulkách databáze Jsou ale problematiky, které se netýkají pouze jedné konkrétní činnosti, a proto je nutné popsat je v samostatném dokumentu. Tyto dokumenty jsou k dispozici na stránce nápovědy (na odkazu v horním menu). Stránka nápovědy obsahovala již příliš velké množství dokumentů vztahujících se k různým oblastem práce s ESO9 a postupem času se stávala poněkud nepřehlednou. Proto byla nově rozdělena do tematických sekcí tak, aby každý uživatel snáze nalezl informace, které hledá. Jednotlivé sekce jsou nadepsány podle svého určení: Pro všechny, Pro uživatele, Pro správce, Dokumenty a šablony ke stažení. Sekce Pro uživatele obsahuje informace o aktuálně nainstalované verzi a dokument popisující hlavní novinky verze, sestavu nastavení hlavních parametrů aplikace a zejména uživatelské návody k práci s ESO9. Z těchto návodů doporučujeme věnovat pozornost zejména odkazu Nápověda k vybraným postupům. Odkaz vede na stránku, z níž lze otevřít krátké PDF dokumenty. Každý z dokumentů rozebírá konkrétní problém. Např. dokument PRINCIPY PÁROVÁNÍ vysvětluje, co vlastně pojem párování znamená a jaké jsou podmínky pro automatické spárování, dokument INVENTURA SKLADOVÝCH ZÁSOB popisuje nutná nastavení a postup krok za krokem, jak inventuru provést. Sekce Pro správce obsahuje kompletní popis novinek verze, návody jak postupovat po instalaci nové verze nebo nové pracovní stanice a základní popisy technologie a databáze ESO9. Do sekce jsou také zařazeny popisy základních algoritmů a dokumentace určená vyškoleným správcům a implementátorům ESO9. Strana 3 ESO9 NEWS 02/2010

5 Co přinesla verze 4.1 pokračování Postoupení pohledávek Obchodování s pohledávkami se stalo běžnou součástí obchodního života firem, a proto jej ani v ESO9 nemůžeme opominout. Verze 4.1 přináší možnost realizovat obchod s pohledávkami pomocí dokladů v ESO9. Zpracována je oblast týkající se dokladů, na nichž uživatelova společnost figuruje jako dodavatel nebo jako odběratel tedy obchodů s doklady, které v aplikaci již existují. V tomto obchodu mohou nastat z pohledu uživatelovy firmy 2 varianty: a) Jsme aktivním účastníkem obchodu. Naše pohledávky vůči subjektu A jsme prodali subjektu B. b) Jsme pasivním účastníkem. Subjekt X, který měl k nám pohledávky, je prodal subjektu Y. Pro správné zúčtování obou typů obchodu budou v ESO9 vždy založeny 2 doklady typu IDU - interní doklad. Jeden z nich slouží jako úhrada prodávaného dokladu a druhý převádí prodávaný doklad na jiný subjekt. Jeden z IDU má vlastnost závazek, druhý pohledávka. Podrobnější popis naleznete v nápovědě k činnosti Postoupení pohledávek. Aby se tato činnosti dostala do vaší aplikace a byla plně funkční, je nutno: - Založit do aplikace činnost - je potřeba zaktualizovat činnost dle ESO9 Start. - V číselníku vzorů je pro použití potřeba založit nové vzory dokladů pro IDU. V ESO9 Start jsou vytvořeny vzory VZFPPOSTa (FaP Postoupení aktivní, jedná se o IDU závazků, když naše firma je aktivní prodávající), VZFPPOSTp (FaP - Postoupení pasívní, jedná se o IDU závazků, když naše firma je pasivní dlužník), VZFVPOSTa (FaV - Postoupení aktivní, jedná se o IDU pohledávek, když naše firma je aktivní prodávající), VZFVPOSTp (FaV - Postoupení pasívní, jedná se o IDU pohledávek, když naše firma je pasivní dlužník). Ve vzorech je důležité nastavit správně kontaci (účty musí být také zadány v účetní osnově) a účetní typ. - V číselníku účetních typů dokladů je potřeba pro použití založit účetní typ a účetní předpisy pro IDU obchodu s pohledávkami. V ESO9 Start je vytvořen účetní typ IDUPos (Interní doklad - postoupení pohledávek). - V číselníku typů dokladů je potřeba pro použití přidat vzory pro uživatele a jako formulář jim nastavit stránku saldo/doklobchpohl.htm. Strana 4 ESO9 NEWS 02/2010

6 Jak vypadají sestavy STIMULSOFT A jak s nimi pracovat Na příkladu hlavní knihy ukážeme, co sestavy vytvořené v prostředí STIMULSOFT přinášejí uživateli. Z více než dvaceti dostupných formátů má uživatel v hlavní knize na výběr dva základní formáty: HTML a Nativní. Základní rozdíl je v účelu, za jakým sestavu vytváříme. Zda ji hodláme tisknout na tiskárnu či do souboru, nebo ji zobrazujeme proto, že s ní na obrazovce chceme dále pracovat. Formát HTML Tento formát je tzv. pracovní - je určen pro další práci s daty. Sestava bude zobrazena do pracovního okna. Je určena pro další práci, nikoliv pro tisk. V sestavě mohou být odkazy pro přechod na detailní zobrazení. Odkaz je signalizován změnou ukazatele myši místo šipky se ukáže ruka. (Postupně budeme do sestav přidávat interaktivní popisky, kam odkaz vede.) Odkaz může být umístěn nad položkou v řádku sestavy nebo nad ikonou. V hlavní knize může vést do zobrazení detailu účtu nebo detailu konečného stavu, jak tomu bylo i ve starší verzi sestavy. Odkazem Zobrazení detailu účtu ve formuláři se otevře detailní seznam v browsu tedy v řádkovém zobrazení dat, odkazem Zobrazení detailu účtu v SESTAVĚ přejdeme na detailní sestavu. Strana 5 ESO9 NEWS 02/2010

7 Formát Nativní Tento formát primárně slouží pro výstup dat z ESO9. Sestava bude zobrazena do nově otevřeného okna prohlížeče sestav. Je určena pro odpojení sestavy od ESO9 - tisk na tiskárnu, tisk do souboru, export do různých formátů, odeslání em atd. Způsob zobrazení v okně prohlížeče může uživatel ovlivnit pomocí ikon v horní liště. Lze zapnout zobrazení jedné nebo více stránek, zobrazení miniatur všech stran sestavy (pravá část), zobrazení záložek (levá část), jak zobrazuje následující obrázek: Strana 6 ESO9 NEWS 02/2010

8 V závislosti na tom, jak je sestava nadefinována, mohou být k dispozici některé funkčnosti: - Pokud má sestava nadefinované záložky, lze klikem na záložku přejít na příslušnou část sestavy. - Sbalení - rozbalení skupiny: ikonkou + nebo na součtovém řádku (zapojeno na hlavní knize). - Třídění podle některé položky: pokud je v záhlaví zobrazena ikona pro třídění (na hlavní knize nezapojeno, lze vyzkoušet např. na Nezaúčtované účetní zápisy). Třídění v nativním zobrazení sestavy STIMULSOFT Prostředí STIMULSOFT nabízí kromě běžného tisku na tiskárnu také množství formátů, do nichž lze vytvořenou sestavu uložit, nebo soubor přímo odeslat em jako přílohu. Prostředí STIMULSOFT nabízí velké množství exportních formátů. Strana 7 ESO9 NEWS 02/2010

9 Představujeme ESO9 intranet a.s., Most, Česká Republika V minulém čísle jsme avizovali, že Vás v této rubrice budeme postupně seznamovat s naší společností i s partnery společnosti ESO9 intranet. Jako další v pořadí Vám tedy představíme naši pobočku v Mostě. Podnětem pro vznik pobočky společnosti ESO9 intranet v Mostě byl jednak narůstající zájem o produkty naší společnosti v regionu, který zeměpisně zahrnuje přibližně půlkruh nad Prahou, počínaje Chebem, přes Ústí nad Labem, Liberec a Hradec Králové zpět do Prahy, a jednak snaha o zvýšení komfortu obsluhy stávajícího zákaznického portfolia v této oblasti. Historie Pobočka zahájila svou činnost 1. března 2008 v nově zrekonstruovaném komerčním objektu v centru města Mostu. Stávající portfolio v regionu čítající cca 90 zákazníků bylo v průběhu následujících dvou let rozšířeno o řadu dalších firem (např. APOGEO Accounting & Payroll, s.r.o., Speciální stavby Most spol. s r.o., ProInterier s.r.o., METALL QUATRO spol. s r.o., FORUS CZ, a.s., INSKY spol. s r.o., Enaspol a.s., ALLPLAST - TRADE s.r.o., J M R, spol. s r.o., RAVY CZ a.s., Milan Lindner DROGERIE, BARVY, LAKY, Optimo Ventura spol. s r.o., OPTIMO VISTA s.r.o., ). Obory činnosti těchto firem procházejí napříč podnikatelským spektrem od stavebnictví, chemie, výroby, reklamy, obchodu až po specializované účetní firmy. Během své existence rozvinula pobočka spolupráci s našimi novými obchodními partnery v regionu, kteří implementují ESO9 u svých zákazníků. Na základě této spolupráce dnes používají IS ESO9 např. ve společnostech CHEMOTEX Děčín a.s., Rock Empire, s.r.o., insportline shops s.r.o. Další implementace jsou v současné době ve fázi realizace. Snahou pracovníků pobočky je naplnit v pravém slova smyslu pojem zákaznický přístup. Žádný ze zákazníků není anonymní, aktivně se všemi komunikujeme a stejně tak u nás mají všichni kdykoliv otevřené dveře, ať už na odbornou konzultaci, proškolení, apod., nebo jen na neformální posezení u dobré kávy. Tuto cestu vnímáme jako nejpřirozenější a dle reakcí zákazníků také jako nejvítanější. Věříme, že stávající zákazníci budou s našimi službami spokojeni i nadále, a zároveň se těšíme na spolupráci s novými zájemci o informační systém ESO9. Ing. Jiří Traxmandl, ředitel pobočky ESO9 intranet a.s., Most Strana 8 ESO9 NEWS 02/2010

10 Vytvořte si svoji aplikaci pomocí ESO9 Framework Blíží se termín ( ), kdy bude oficiálně představen nový produkt společnosti ESO9 intranet. Co se skrývá pod názvem ESO9 Framework a k čemu může být užitečný právě Vám, se pokusíme přiblížit v následujících odstavcích. V posledních letech dochází nejen k masívnímu nástupu nových technologií, ale i ke stále se zvětšujícímu podílu počítačově vyspělých uživatelů těchto technologií. Za posledních 20 let prošla většina uživatelů informačních systémů několika výběry, proto zná své potřeby a hlavně je umí s přehledem nadefinovat. Co je ESO9 Framework? ESO9 Framework je jednoduchý nástroj pro rychlou a flexibilní tvorbu aplikací nad relačním databázovým modelem. Jinými slovy mluvíme o nástroji v podobě programu, díky kterému si zákazníci budou moci sami vytvářet libovolné evidence. Do určité míry jste sice schopní vést si podobné evidence v excelovských tabulkách. Při složitějších záznamech, kdy s jednou tabulkou pracuje několik uživatelů, však většinou dochází ke ztrátě některých informací a tabulka postupně ztrácí na přehlednosti. V aplikaci vytvořené pomocí ESO9 Framework tato situace nenastane. Jak fungují aplikace vytvořené pomocí ESO9 Framework? ESO9 Framework přináší svým uživatelům několik výhod, z kterých uvádíme pro vás ty nejdůležitější. Je to především rychlost tvorby aplikací. Během několika vteřin jste schopní vytvořit si aplikaci podle svých představ. A během několika dalších vteřin ji můžete dále měnit, upravovat a modifikovat. Výsledkem je aplikace obsahující všechny položky definované konečným uživatelem. Aplikaci vytvořenou pomocí ESO9 Framework máte možnost umístit na Internet a umožnit tak kontrolovatelný přístup pro účely pořizování záznamů, výstupů či k pouhému nahlížení. Všechny změny a přístupy uživatelů do aplikace jsou zaznamenávány a je proto snadné dohledat, kdo a kdy provedl v záznamu nějakou změnu. To přináší nejen značnou eliminaci chyb, ale také možnost kdykoli dohledat starší data. Další výhodou, o které se zmíníme, je možnost následného vývoje každé aplikace vytvořené pomocí ESO9 Framework. V okamžiku, kdy potřebujete své záznamy rozšířit o nějaké další položky, není to díky otevřenosti aplikací žádný problém. Během několika minut jste schopní si do své evidence přidat další potřebné údaje, aplikaci přegenerovat (tedy vytvořit novou). V neposlední řadě je zapotřebí uvést, že ačkoliv mohou být takto vytvořené aplikace provozovány jako samostatné evidence, mohou být napojeny či se mohou stát součástí vaší stávající aplikace ESO9. Pro koho je ESO9 Framework určen? ESO9 Framework je určen pro programátory, studenty informatiky či pro správce informačních systémů, kteří budou prostřednictvím ESO9 Framework vytvářet aplikace a následně je budou poskytovat dalším zájemcům. Samotný nástroj ESO9 Framework však není určen pro klasického koncového uživatele bez znalostí technologie ESO9. Věříme, že si aplikace vytvořené pomocí ESO9 Framework najdou uplatnění u každého, kdo potřebuje vést různé evidence, přehledy, seznamy a následně s nimi pracovat, upravovat je a měnit. Může to být firma, která již má ERP systém, ale potřebuje pracovat s dalšími nadstavbovými aplikacemi. Ale také to může být podnikatel, který nepotřebuje ERP systém, ale stačí mu vést si jednoduchou evidenci o svém podnikání. Oficiální představení tohoto ojedinělého produktu proběhne dne v prostorách TOP HOTEL Praha s.r.o., Blažimská 1781/4, Praha 4 Chodov, Kongresový sál číslo III. Všichni zájemci, jste srdečně zváni. Strana 9 ESO9 NEWS 02/2010

11 Poznačte si do diáře: září říjen Oficiální představení ESO9 Framework Certifikační školení Správce Start Stretnutie užívateľov IS ESO9 SK, Žilina Certifikační školení Správce Profi Certifikační školení Správce Implementátor listopad Akce pro nové uživatele ASP služeb. Při přechodu na ASP servery 1. měsíc provozu zdarma. prosinec Vydání dalšího čísla ESO9 News červenec Připomenutí končících letních akcí: ESO9 Podpora prázdniny % Nabízíme Vám přepracování existujících Profi tiskových výstupů do nového prostředí za zvýhodněnou cenu. Každý kdo si v uvedeném termínu (červenec srpen) objedná úpravy sestav, získá slevu ve výši 25% ze základních ceníkových cen. Služba zahrnuje také revizi datového zdroje sestav. Zašlete poptávku> ESO9 Výroba červen září 2010 Produkt ESO9 Výroba je schopen díky své univerzalitě obsáhnout veškeré oblasti výrobních činností typických pro Technickou přípravu výroby, Podpůrné evidence, Kalkulace, Plánování a zadávání výroby a v neposlední řadě pro Řízení výroby vnímané především jako její odvádění. Aplikační server ESO9 Výroba v období červen září 2010 s 50% slevou!!! Pro více informací nás kontaktujte> -50% Strana 10 ESO9 NEWS 02/2010

12 Nabízíme vám možnost rozšířit ESO9 o následující oblasti: Datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které slouží pro doručování, přijímání a podávání úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je možné zasílat a také přijímat elektronické dokumenty od subjektů, které mají zřízenou datovou schránku, jako např. orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, kterým byly datové schránky zřízeny automaticky ze zákona. Aplikaci ESO9 je možno propojit s datovou schránkou vlastníka aplikace. Do databáze ESO9 je pak možné stahovat kopie doručených zpráv z datové schránky. Prostřednictvím aplikace ESO9 je možné zakládat nové datové zprávy a odesílat je do datové schránky vlastníka aplikace a z ní následně do datových schránek adresátů. Propojení aplikace ESO9 s datovou schránkou je realizováno prostřednictvím programového doplňku Klientské komponenty ESO9. V aplikaci ESO9 je pak realizováno prostřednictvím nových činností ve skupině činností 2.7 Datové schránky. Pokud máte zájem o rozšiřující licenci ESO9 Datové schránky, kontaktujte obchodní oddělení. ESO9 DMS (Document management system) Správa dokumentů nebo také Systém pro správu dokumentů (Document management system (DMS)) je systém určený ke správě elektronických dokumentů nebo zdigitalizovaných papírových dokumentů (např. dokumentů převedených do digitální podoby skenováním). Produkty řady ESO9 již ve svém základu tuto správu dokumentů obsahují, pokud jsou Vaše požadavky větší, nabízíme možnost rozšíření o komplexnější správu dokumentů. ESO9 Eshop ESO9 E-shop Objednávkový systém systém ESO9 ESO9 Eshop E-shop není součástí aplikace ESO9, ale jde o samostatnou webovou aplikaci, která není součástí přistupuje aplikace k databázi ESO9, ESO9. ale jde o samostatnou webovou aplikaci, Jedná se o jednoduchý eshop určený pro předem definovanou skupinu uživatelů z řad stávajících která přistupuje k databázi ESO9. obchodních partnerů vlastníka aplikace ESO9. (Přihlašovaný uživatel je ověřován oproti tabulce Osoby subjektu.) Jedná se o jednoduchý e-shop určený pro předem definovanou skupinu Uživatel může objednávat zboží, které je v číselníku Zboží označeno příznakem "Určeno pro eshop". uživatelů z řad stávajících obchodních Rozpracovaný nákup je ukládán v novém typu dokladu Košík. Po potvrzení uživatelem eshopu se založí partnerů vlastníka aplikace ESO9. doklad Cenová nabídka. Po potvrzení v aplikaci Eso9 je založena prodejní objednávka a dále pokračuje (Přihlašovaný uživatel je ověřován standardní obchodní proces. oproti tabulce Osoby subjektu.) ESO9 Eshop k aplikační databázi ESO9 nepřistupuje prostřednictvím aplikačního serveru ESO9 a tudíž neodčerpává Uživatel může licence objednávat ESO9. zboží, které je v číselníku Zboží označeno příznakem Určeno pro e-shop. Rozpracovaný nákup je ukládán v novém typu dokladu Košík. Po potvrzení uživatelem e-shopu se založí Nabízíme Vám možnost zakoupit licenci ESO 9 Rozhraní pro propojení vašeho systému s ESO9 Eshop. doklad Cenová nabídka. Po potvrzení v aplikaci ESO9 je založena prodejní objednávka a dále pokračuje standardní obchodní proces. ESO9 E-shop k aplikační databázi ESO9 nepřistupuje prostřednictvím aplikačního serveru ESO9, a tudíž neodčerpává licence ESO9. Nabízíme Vám možnost zakoupit licenci ESO9 Rozhraní pro propojení vašeho systému s ESO9 E-shop. Strana 11 ESO9 NEWS 02/2010

13 Zajímavé otázky z Podpory: 1. Otázka: Lze ještě využívat ESO9 Generátor SINEA? Odpověď: Ano lze. Jak spouštění sestav SINEA, tak jejich úprava jsou v aktuální verzi klienta pro Internet Explorer 7/8 funkční. Postup jsme předváděli na pravidelných recertifikačních školeních nebo na Setkání uživatelů. Jádrem řešení je interní volání klienta pro IE6 z prostředí klienta pro IE7/8. Pro tuto funkčnost je tedy nezbytná jednorázová instalace staršího klienta na počítačích, kde chcete výstupy SINEA používat. Instalaci lze provést např. odkazem Instalace klientských komponent ze stránky s nápovědou. I přes zachování zpětné kompatibility doporučujeme používat sestavy vytvořené v novém generátoru STIMULSOFT. Na jejich aktuální podobu a možnosti se můžete podívat např. v aplikaci ESO9 Start v. 4. 1, která vyšla v týdnu od Pokud se Vám budou líbit více, než stávající sestavy SINEA, můžete si je z aplikace ESO9 Start snadno naimportovat a začít je ihned používat ve svém produkčním systému. Na otázku odpověděl: Ing. Tomáš Urych, vedoucí vývoje 2. Otázka: Je možné si vyzkoušet ESO9 E-shop ještě před jeho koupí? Odpověď: Ano, tato možnost bude. Plánujeme spuštění on-line DEMA na našich webových stránkách koncem měsíce srpna. Budete si tak moci tento jednoduchý webový objednávkový systém ESO9 E-shop, který je založen na technologiích firmy Microsoft, vyzkoušet ještě před jeho zakoupením. Pokud již nyní máte o přístupové údaje zájem, kontaktujte naše obchodní oddělení a budete tak o spuštění okamžitě informováni. Na otázku odpověděl: 3. Otázka: Zdenek Páleník, oddělení obchodu Na setkání uživatelů ESO9 jsem v jedné z přednášek zaslechl, že nadále již nebude možné využívat dvou bezplatných přístupů do aplikací ESO9. Jak to tedy je? Odpověď: Je to pravda. Ve verzi 4.1 (vydané ) jsou dosud dva volné přístupy do libovolných aplikací ESO9 možné. S uvedením nového produktu ESO9 Framework (plánováno na ) již takový přístup možný nebude. Našich zákazníků se tato změna nijak nedotkne. Hardwarový klíč, který již dnes k ověřování svých zakoupených licencí využívají, jim zajišťuje potřebný počet přístupů. Stejně tak i naše partnerské společnosti mají tento HW prvek k dispozici a své aplikace licencují stejným způsobem, jako naši zákazníci. Na otázku odpověděl: Ing. Tomáš Urych, vedoucí vývoje Strana 12 ESO9 NEWS 02/2010

14 Užitečné tipy - Stránka Události Co jsou Události a k čemu slouží? Již před mnoha lety a mnoha verzemi ESO9 jsme začali hledat řešení, jak v ESO9 upozorňovat uživatele na důležité události ve firmě, informovat je o aktuálním stavu zpracování dat a připomínat jim jejich úkoly. Vznikla tabulka pro nadefinování událostí a stránka pro jejich zobrazování uživateli. Tabulka zůstala dlouhou dobu nevyužita. Od letošního roku jsme toto téma oživili a od verze 4.1 se stránka stala defaultní stránkou uživatele. (Platí pro ty uživatele, kteří nemají defaultní stránku definovanou.) Události lze rozdělit do skupin V ESO9 Start jsou nadefinovány 4 skupiny: Stav informačního systému, Kalendář, Systémové informace a Ostatní informace. Skupiny může certifikovaný implementátor dále rozšiřovat. Tabulka Událostí (číselník dostupný v činnosti ) popisuje, jaké informace mají být uživateli na stránce událostí zobrazovány a jak. Pro každou událost se definuje: - Skupina, do které událost patří. - Časový rozsah, od kdy do kdy má být událost zobrazována. - Pořadí dané události uvnitř skupiny. - Podmínka, za jejíhož splnění bude událost zobrazena. Například upozornění, že je nutno zpracovat výkaz DPH, bude zobrazeno vždy od 20. do 25. dne v měsíci. - Zobrazovaný text události. Může obsahovat položku vypočtenou z dat v databázi. Například aktuální stav výsledovky, počet nezúčtovaných účetních zápisů, - Závažnost události (Info Řešit Urgentní). Závažnost není fixní, lze ji vyhodnocovat. Například pokud suma neuhrazených pohledávek je nízká, událost upozorňující na ně bude zobrazena jako Info, pokud překročí definovanou výši, bude zobrazena jako Urgentní. Událost může být omezena pouze na některého uživatele nebo skupinu uživatelů. Konkrétní nadefinování událostí ve Vaší firmě přesně podle Vašich potřeb žádejte po svém správci aplikace. Strana 13 ESO9 NEWS 02/2010

15 Kontaktujte nás: Uteklo Vám první číslo ESO9 News? Vydání 1 Květen 2010 Vážení čtenáři, doufáme, že Vás i druhé číslo ESO9 News zaujalo a že jste i v něm našli užitečné informace. Jelikož je tu ESO9 News především pro Vás, rádi uvítáme Vaše případné připomínky, náměty a postřehy. Pište na Nedostal snad Váš kolega ESO9 News? Napište nám jeho a my mu rádi ESO9 News pošleme! Na stránkách příštího čísla se těší redakce ESO9 News Najdete ke stažení na webu V příštím čísle: Spuštění prodeje ESO9 Framework Co přinese nová verze Zajímavé otázky z Podpory 2. díl Představujeme: České Budějovice Redakce ESO9 NEWS Naše pobočky: PRAHA U Mlýna 2305/ Praha 4 Záběhlice tel.: ČESKÉ BUDĚJOVICE Daniel Bednář, ředitel pobočky Dvořákova České Budějovice tel.: OLOMOUC Zdenek Páleník, obchodní oddělení Železniční 548/4B Olomouc tel.: ŽATEC Ing. Jiří Traxmandl, ředitel pobočky Mostecká Žatec tel.: MOST Ing. Jiří Traxmandl, ředitel pobočky Jaroslava Průchy 1915/ Most tel.: ŽILINA Martin Saloň, ředitel společnosti Martina Rázusa 23A/ Žilina tel.: Strana 14 ESO9 NEWS 02/2010

16 Za kulturou V rámci návštěvy Olomouckého kraje zavítal 14. června prezident ČR Václav Klaus s manželkou Livií v podvečerních hodinách do Moravského divadla Olomouc, kde měl možnost zhlédnout druhou polovinu divácky velmi oblíbeného baletního představení Mojžíš příběh o princi egyptském. Půvabný příběh z dávného Egypta sledovali společně s hejtmanem Martinem Tesaříkem a jeho chotí, primátorem města Olomouce Martinem Novotným, ředitelem divadla Josefem Podstatou, režisérem představení Robertem Baloghem, šéfkou Baletního studia při MDO Jitkou Weiermüllerovou a řadou dalších osob z oficiálního doprovodu a s návštěvníky zcela vyprodaného divadla. V zákulisí se pak prezidentský pár setkal s účinkujícími sólisty baletního souboru MDO a zhruba osmdesátkou dětí Baletního studia. Ve velmi vřelé atmosféře také proběhla zhruba dvacetiminutová autogramiáda, kdy prezident obklopen dětmi rozdával podpisy a odpovídal na různé otázky. Závěrem prezidentský pár podepsal pamětní list, který podle vyjádření ředitele bude tvořit základ první oficiální pamětní knihy novodobé historie divadla. Zajímavostí je, že Livie Klausová prozradila, že se jí ještě nikdy nepodařilo přesvědčit prezidenta, aby ji doprovodil na baletní představení, a to ani do Národního divadla v Praze. V Olomouci se jí to tedy podařilo a my jsme hrdí, že naše společnost ESO9 intranet a.s. může být partnerem baletního studia při Moravském divadle Olomouc, které toto představení nastudovalo. Zveme Vás na další představení Srdečně Vás zveme na další představení - sledujte aktuální program na internetových stránkách Moravského divadla v Olomouci. Zdroj: moravskedivadlo.cz, baletnistudio.cz a olomoucky.denik.cz Strana 15 ESO9 NEWS 02/2010

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

JOURNAL 19. Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013. 1. Úvod... 3. 2. Novinky verze X5... 4

JOURNAL 19. Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013. 1. Úvod... 3. 2. Novinky verze X5... 4 JOURNAL 19 Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA 1. Úvod....................................................... 3 2. Novinky

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE VYDÁNÍ LISTOPAD 7 2011 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE HLAVNÍ TÉMA UPGRADE DUEL 8 Ve zpravodaji

Více

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Každý rok v měsíci říjnu jsou chodníky v ulicích Jihlavy označeny bílou křídovou linkou, která vede k jedinému cíli, k filmu. Konkrétně k místu promítání dokumentárních

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více