V tomto čísle: systém, který roste s vámi. strana 1. Novinky verze. strana 3. Sestavy STIMULSOFT. strana 5. Představujeme. strana 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto čísle: systém, který roste s vámi. strana 1. Novinky verze. strana 3. Sestavy STIMULSOFT. strana 5. Představujeme. strana 8."

Transkript

1 Vydání 2 Srp en ESO9 Informační zpravodaj ESO9 NEWS intranet a.s. V tomto čísle: Snídaně s ESO9 strana 1 Novinky verze strana 3 Sestavy STIMULSOFT strana 5 Představujeme strana 8 ESO9 Framework Strana 9 Zajímavé dotazy Strana 12 Strana 0 ESO9 NEWS 02/2010 systém, který roste s vámi

2 Snídaně s ESO9 - ohlédnutí I tento rok jsme Vám nabídli možnost zúčastnit se neformálních setkání, která jsme si pro Vás připravili. Máme za sebou již několik takovýchto setkání, a proto Vám přinášíme krátké ohlédnutí. Všechny akce, na kterých měli účastníci možnost seznámit se s několika zajímavými oblastmi, se nesly v pohodové a uvolněné atmosféře. Strana 1 ESO9 NEWS 02/2010

3 Snídaně s ESO9 Personalistika Olomouc, Praha První v pořadí byla Snídaně s ESO9 Personalistika. Toto setkání bylo zaměřeno na oblast personalistiky a mezd. Personalistika eviduje všechny potřebné údaje o pracovnících, údaje o hlavním pracovním poměru i vedlejších pracovních poměrech. Poskytuje údaje činnosti MZDY, která dává zákazníkovi možnost zpracovávat v informačním systému mzdovou agendu společnosti. Toto setkání bylo zakončeno živou diskuzí nad řešením dané problematiky. Ukazují potřeby Vaší firmy nutnost evidovat podobné záležitosti jako výše zmíněné? Nebo jen uvažujete o implementování této oblasti? Využijte možnosti konzultace s odborníky na tuto oblast - kontaktujte nás. Snídaně s ESO9 E-shop, E-business Praha Jako druhá v pořadí proběhla Snídaně s ESO9 E-shop, E-business ve spolupráci se společností Winternet, která zde prezentovala rozsáhlejší možnost propojení IS ESO9 s e-shopem pro širokou veřejnost. Řešení ESO9 E-shop je určeno spíše pro potřeby ustálených odběratelů, kterým tato čistě webová aplikace nabídne rychlejší a zejména bohatší práci s webovým objednávkovým systémem. Účastnící této snídaně navíc získali možnost výrazné slevy při pořízení tohoto ESO9 Eshopu. Více v článku o možnostech rozšíření IS ESO9 na str. 11. Snídaně s ESO9 Controlling Praha Mezi další setkání, která proběhla, patří Snídaně s ESO9 Controlling. Tuto oblast řeší náš partner, společnost Sefima. ESO9 Controlling je integrovaný manažerský nástroj, který podporuje plánování a analýzy hospodaření firem využívajících podnikový informační systém ESO9. Nabízí uživatelsky přizpůsobitelnou metodiku pro modelování hospodaření, firemní controlling a reporting. Je to osvědčený nástroj, který je univerzálně použitelný pro všechny typy podniků bez ohledu na jejich velikost nebo obor podnikání. Zažádejte si tedy o ESO9 Controlling a rozjeďte ve své firmě novou dimenzi v možnostech plánování a řízení společnosti. ESO9 Controlling Vám pomůže určovat cílové hodnoty budoucí výkonnosti jednotlivých subprocesů i celého podniku. Organizace s funkčním controllingem totiž neustále zlepšuje svoji činnost tak, aby měla spokojené zákazníky, akcionáře, zaměstnance i dodavatele. Strana 2 ESO9 NEWS 02/2010

4 Co přinesla verze 4.1 Dne byla uvolněna nová verze informačního systému ESO9 s číselným označením 4.1. Jaké přinesla změny oproti stávající verzi, se dočtete v následujícím článku, který popisuje několik pro uživatele nových a užitečných změn. Nápověda v ESO9 Základem nápovědy v ESO9 byly a zůstávají popisy jednotlivých činností přístupné po stisku klávesy F1 přímo nad danou činností. Záhlaví nápovědy obsahuje několik možností: - Činnost Profi: zobrazí kompletní popis činnosti v aplikaci včetně popisu všech odkazů - Činnost Profi (prvek): zobrazí popis pouze aktuálního prvku dané činnosti v aplikaci - Činnost Start: zobrazí kompletní popis stejné činnosti v aplikaci ESO9 Start - Ovládání: zobrazí tabulku klávesových zkratek - Technické informace: zobrazí informaci o uložení dat v tabulkách databáze Jsou ale problematiky, které se netýkají pouze jedné konkrétní činnosti, a proto je nutné popsat je v samostatném dokumentu. Tyto dokumenty jsou k dispozici na stránce nápovědy (na odkazu v horním menu). Stránka nápovědy obsahovala již příliš velké množství dokumentů vztahujících se k různým oblastem práce s ESO9 a postupem času se stávala poněkud nepřehlednou. Proto byla nově rozdělena do tematických sekcí tak, aby každý uživatel snáze nalezl informace, které hledá. Jednotlivé sekce jsou nadepsány podle svého určení: Pro všechny, Pro uživatele, Pro správce, Dokumenty a šablony ke stažení. Sekce Pro uživatele obsahuje informace o aktuálně nainstalované verzi a dokument popisující hlavní novinky verze, sestavu nastavení hlavních parametrů aplikace a zejména uživatelské návody k práci s ESO9. Z těchto návodů doporučujeme věnovat pozornost zejména odkazu Nápověda k vybraným postupům. Odkaz vede na stránku, z níž lze otevřít krátké PDF dokumenty. Každý z dokumentů rozebírá konkrétní problém. Např. dokument PRINCIPY PÁROVÁNÍ vysvětluje, co vlastně pojem párování znamená a jaké jsou podmínky pro automatické spárování, dokument INVENTURA SKLADOVÝCH ZÁSOB popisuje nutná nastavení a postup krok za krokem, jak inventuru provést. Sekce Pro správce obsahuje kompletní popis novinek verze, návody jak postupovat po instalaci nové verze nebo nové pracovní stanice a základní popisy technologie a databáze ESO9. Do sekce jsou také zařazeny popisy základních algoritmů a dokumentace určená vyškoleným správcům a implementátorům ESO9. Strana 3 ESO9 NEWS 02/2010

5 Co přinesla verze 4.1 pokračování Postoupení pohledávek Obchodování s pohledávkami se stalo běžnou součástí obchodního života firem, a proto jej ani v ESO9 nemůžeme opominout. Verze 4.1 přináší možnost realizovat obchod s pohledávkami pomocí dokladů v ESO9. Zpracována je oblast týkající se dokladů, na nichž uživatelova společnost figuruje jako dodavatel nebo jako odběratel tedy obchodů s doklady, které v aplikaci již existují. V tomto obchodu mohou nastat z pohledu uživatelovy firmy 2 varianty: a) Jsme aktivním účastníkem obchodu. Naše pohledávky vůči subjektu A jsme prodali subjektu B. b) Jsme pasivním účastníkem. Subjekt X, který měl k nám pohledávky, je prodal subjektu Y. Pro správné zúčtování obou typů obchodu budou v ESO9 vždy založeny 2 doklady typu IDU - interní doklad. Jeden z nich slouží jako úhrada prodávaného dokladu a druhý převádí prodávaný doklad na jiný subjekt. Jeden z IDU má vlastnost závazek, druhý pohledávka. Podrobnější popis naleznete v nápovědě k činnosti Postoupení pohledávek. Aby se tato činnosti dostala do vaší aplikace a byla plně funkční, je nutno: - Založit do aplikace činnost - je potřeba zaktualizovat činnost dle ESO9 Start. - V číselníku vzorů je pro použití potřeba založit nové vzory dokladů pro IDU. V ESO9 Start jsou vytvořeny vzory VZFPPOSTa (FaP Postoupení aktivní, jedná se o IDU závazků, když naše firma je aktivní prodávající), VZFPPOSTp (FaP - Postoupení pasívní, jedná se o IDU závazků, když naše firma je pasivní dlužník), VZFVPOSTa (FaV - Postoupení aktivní, jedná se o IDU pohledávek, když naše firma je aktivní prodávající), VZFVPOSTp (FaV - Postoupení pasívní, jedná se o IDU pohledávek, když naše firma je pasivní dlužník). Ve vzorech je důležité nastavit správně kontaci (účty musí být také zadány v účetní osnově) a účetní typ. - V číselníku účetních typů dokladů je potřeba pro použití založit účetní typ a účetní předpisy pro IDU obchodu s pohledávkami. V ESO9 Start je vytvořen účetní typ IDUPos (Interní doklad - postoupení pohledávek). - V číselníku typů dokladů je potřeba pro použití přidat vzory pro uživatele a jako formulář jim nastavit stránku saldo/doklobchpohl.htm. Strana 4 ESO9 NEWS 02/2010

6 Jak vypadají sestavy STIMULSOFT A jak s nimi pracovat Na příkladu hlavní knihy ukážeme, co sestavy vytvořené v prostředí STIMULSOFT přinášejí uživateli. Z více než dvaceti dostupných formátů má uživatel v hlavní knize na výběr dva základní formáty: HTML a Nativní. Základní rozdíl je v účelu, za jakým sestavu vytváříme. Zda ji hodláme tisknout na tiskárnu či do souboru, nebo ji zobrazujeme proto, že s ní na obrazovce chceme dále pracovat. Formát HTML Tento formát je tzv. pracovní - je určen pro další práci s daty. Sestava bude zobrazena do pracovního okna. Je určena pro další práci, nikoliv pro tisk. V sestavě mohou být odkazy pro přechod na detailní zobrazení. Odkaz je signalizován změnou ukazatele myši místo šipky se ukáže ruka. (Postupně budeme do sestav přidávat interaktivní popisky, kam odkaz vede.) Odkaz může být umístěn nad položkou v řádku sestavy nebo nad ikonou. V hlavní knize může vést do zobrazení detailu účtu nebo detailu konečného stavu, jak tomu bylo i ve starší verzi sestavy. Odkazem Zobrazení detailu účtu ve formuláři se otevře detailní seznam v browsu tedy v řádkovém zobrazení dat, odkazem Zobrazení detailu účtu v SESTAVĚ přejdeme na detailní sestavu. Strana 5 ESO9 NEWS 02/2010

7 Formát Nativní Tento formát primárně slouží pro výstup dat z ESO9. Sestava bude zobrazena do nově otevřeného okna prohlížeče sestav. Je určena pro odpojení sestavy od ESO9 - tisk na tiskárnu, tisk do souboru, export do různých formátů, odeslání em atd. Způsob zobrazení v okně prohlížeče může uživatel ovlivnit pomocí ikon v horní liště. Lze zapnout zobrazení jedné nebo více stránek, zobrazení miniatur všech stran sestavy (pravá část), zobrazení záložek (levá část), jak zobrazuje následující obrázek: Strana 6 ESO9 NEWS 02/2010

8 V závislosti na tom, jak je sestava nadefinována, mohou být k dispozici některé funkčnosti: - Pokud má sestava nadefinované záložky, lze klikem na záložku přejít na příslušnou část sestavy. - Sbalení - rozbalení skupiny: ikonkou + nebo na součtovém řádku (zapojeno na hlavní knize). - Třídění podle některé položky: pokud je v záhlaví zobrazena ikona pro třídění (na hlavní knize nezapojeno, lze vyzkoušet např. na Nezaúčtované účetní zápisy). Třídění v nativním zobrazení sestavy STIMULSOFT Prostředí STIMULSOFT nabízí kromě běžného tisku na tiskárnu také množství formátů, do nichž lze vytvořenou sestavu uložit, nebo soubor přímo odeslat em jako přílohu. Prostředí STIMULSOFT nabízí velké množství exportních formátů. Strana 7 ESO9 NEWS 02/2010

9 Představujeme ESO9 intranet a.s., Most, Česká Republika V minulém čísle jsme avizovali, že Vás v této rubrice budeme postupně seznamovat s naší společností i s partnery společnosti ESO9 intranet. Jako další v pořadí Vám tedy představíme naši pobočku v Mostě. Podnětem pro vznik pobočky společnosti ESO9 intranet v Mostě byl jednak narůstající zájem o produkty naší společnosti v regionu, který zeměpisně zahrnuje přibližně půlkruh nad Prahou, počínaje Chebem, přes Ústí nad Labem, Liberec a Hradec Králové zpět do Prahy, a jednak snaha o zvýšení komfortu obsluhy stávajícího zákaznického portfolia v této oblasti. Historie Pobočka zahájila svou činnost 1. března 2008 v nově zrekonstruovaném komerčním objektu v centru města Mostu. Stávající portfolio v regionu čítající cca 90 zákazníků bylo v průběhu následujících dvou let rozšířeno o řadu dalších firem (např. APOGEO Accounting & Payroll, s.r.o., Speciální stavby Most spol. s r.o., ProInterier s.r.o., METALL QUATRO spol. s r.o., FORUS CZ, a.s., INSKY spol. s r.o., Enaspol a.s., ALLPLAST - TRADE s.r.o., J M R, spol. s r.o., RAVY CZ a.s., Milan Lindner DROGERIE, BARVY, LAKY, Optimo Ventura spol. s r.o., OPTIMO VISTA s.r.o., ). Obory činnosti těchto firem procházejí napříč podnikatelským spektrem od stavebnictví, chemie, výroby, reklamy, obchodu až po specializované účetní firmy. Během své existence rozvinula pobočka spolupráci s našimi novými obchodními partnery v regionu, kteří implementují ESO9 u svých zákazníků. Na základě této spolupráce dnes používají IS ESO9 např. ve společnostech CHEMOTEX Děčín a.s., Rock Empire, s.r.o., insportline shops s.r.o. Další implementace jsou v současné době ve fázi realizace. Snahou pracovníků pobočky je naplnit v pravém slova smyslu pojem zákaznický přístup. Žádný ze zákazníků není anonymní, aktivně se všemi komunikujeme a stejně tak u nás mají všichni kdykoliv otevřené dveře, ať už na odbornou konzultaci, proškolení, apod., nebo jen na neformální posezení u dobré kávy. Tuto cestu vnímáme jako nejpřirozenější a dle reakcí zákazníků také jako nejvítanější. Věříme, že stávající zákazníci budou s našimi službami spokojeni i nadále, a zároveň se těšíme na spolupráci s novými zájemci o informační systém ESO9. Ing. Jiří Traxmandl, ředitel pobočky ESO9 intranet a.s., Most Strana 8 ESO9 NEWS 02/2010

10 Vytvořte si svoji aplikaci pomocí ESO9 Framework Blíží se termín ( ), kdy bude oficiálně představen nový produkt společnosti ESO9 intranet. Co se skrývá pod názvem ESO9 Framework a k čemu může být užitečný právě Vám, se pokusíme přiblížit v následujících odstavcích. V posledních letech dochází nejen k masívnímu nástupu nových technologií, ale i ke stále se zvětšujícímu podílu počítačově vyspělých uživatelů těchto technologií. Za posledních 20 let prošla většina uživatelů informačních systémů několika výběry, proto zná své potřeby a hlavně je umí s přehledem nadefinovat. Co je ESO9 Framework? ESO9 Framework je jednoduchý nástroj pro rychlou a flexibilní tvorbu aplikací nad relačním databázovým modelem. Jinými slovy mluvíme o nástroji v podobě programu, díky kterému si zákazníci budou moci sami vytvářet libovolné evidence. Do určité míry jste sice schopní vést si podobné evidence v excelovských tabulkách. Při složitějších záznamech, kdy s jednou tabulkou pracuje několik uživatelů, však většinou dochází ke ztrátě některých informací a tabulka postupně ztrácí na přehlednosti. V aplikaci vytvořené pomocí ESO9 Framework tato situace nenastane. Jak fungují aplikace vytvořené pomocí ESO9 Framework? ESO9 Framework přináší svým uživatelům několik výhod, z kterých uvádíme pro vás ty nejdůležitější. Je to především rychlost tvorby aplikací. Během několika vteřin jste schopní vytvořit si aplikaci podle svých představ. A během několika dalších vteřin ji můžete dále měnit, upravovat a modifikovat. Výsledkem je aplikace obsahující všechny položky definované konečným uživatelem. Aplikaci vytvořenou pomocí ESO9 Framework máte možnost umístit na Internet a umožnit tak kontrolovatelný přístup pro účely pořizování záznamů, výstupů či k pouhému nahlížení. Všechny změny a přístupy uživatelů do aplikace jsou zaznamenávány a je proto snadné dohledat, kdo a kdy provedl v záznamu nějakou změnu. To přináší nejen značnou eliminaci chyb, ale také možnost kdykoli dohledat starší data. Další výhodou, o které se zmíníme, je možnost následného vývoje každé aplikace vytvořené pomocí ESO9 Framework. V okamžiku, kdy potřebujete své záznamy rozšířit o nějaké další položky, není to díky otevřenosti aplikací žádný problém. Během několika minut jste schopní si do své evidence přidat další potřebné údaje, aplikaci přegenerovat (tedy vytvořit novou). V neposlední řadě je zapotřebí uvést, že ačkoliv mohou být takto vytvořené aplikace provozovány jako samostatné evidence, mohou být napojeny či se mohou stát součástí vaší stávající aplikace ESO9. Pro koho je ESO9 Framework určen? ESO9 Framework je určen pro programátory, studenty informatiky či pro správce informačních systémů, kteří budou prostřednictvím ESO9 Framework vytvářet aplikace a následně je budou poskytovat dalším zájemcům. Samotný nástroj ESO9 Framework však není určen pro klasického koncového uživatele bez znalostí technologie ESO9. Věříme, že si aplikace vytvořené pomocí ESO9 Framework najdou uplatnění u každého, kdo potřebuje vést různé evidence, přehledy, seznamy a následně s nimi pracovat, upravovat je a měnit. Může to být firma, která již má ERP systém, ale potřebuje pracovat s dalšími nadstavbovými aplikacemi. Ale také to může být podnikatel, který nepotřebuje ERP systém, ale stačí mu vést si jednoduchou evidenci o svém podnikání. Oficiální představení tohoto ojedinělého produktu proběhne dne v prostorách TOP HOTEL Praha s.r.o., Blažimská 1781/4, Praha 4 Chodov, Kongresový sál číslo III. Všichni zájemci, jste srdečně zváni. Strana 9 ESO9 NEWS 02/2010

11 Poznačte si do diáře: září říjen Oficiální představení ESO9 Framework Certifikační školení Správce Start Stretnutie užívateľov IS ESO9 SK, Žilina Certifikační školení Správce Profi Certifikační školení Správce Implementátor listopad Akce pro nové uživatele ASP služeb. Při přechodu na ASP servery 1. měsíc provozu zdarma. prosinec Vydání dalšího čísla ESO9 News červenec Připomenutí končících letních akcí: ESO9 Podpora prázdniny % Nabízíme Vám přepracování existujících Profi tiskových výstupů do nového prostředí za zvýhodněnou cenu. Každý kdo si v uvedeném termínu (červenec srpen) objedná úpravy sestav, získá slevu ve výši 25% ze základních ceníkových cen. Služba zahrnuje také revizi datového zdroje sestav. Zašlete poptávku> ESO9 Výroba červen září 2010 Produkt ESO9 Výroba je schopen díky své univerzalitě obsáhnout veškeré oblasti výrobních činností typických pro Technickou přípravu výroby, Podpůrné evidence, Kalkulace, Plánování a zadávání výroby a v neposlední řadě pro Řízení výroby vnímané především jako její odvádění. Aplikační server ESO9 Výroba v období červen září 2010 s 50% slevou!!! Pro více informací nás kontaktujte> -50% Strana 10 ESO9 NEWS 02/2010

12 Nabízíme vám možnost rozšířit ESO9 o následující oblasti: Datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které slouží pro doručování, přijímání a podávání úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je možné zasílat a také přijímat elektronické dokumenty od subjektů, které mají zřízenou datovou schránku, jako např. orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, kterým byly datové schránky zřízeny automaticky ze zákona. Aplikaci ESO9 je možno propojit s datovou schránkou vlastníka aplikace. Do databáze ESO9 je pak možné stahovat kopie doručených zpráv z datové schránky. Prostřednictvím aplikace ESO9 je možné zakládat nové datové zprávy a odesílat je do datové schránky vlastníka aplikace a z ní následně do datových schránek adresátů. Propojení aplikace ESO9 s datovou schránkou je realizováno prostřednictvím programového doplňku Klientské komponenty ESO9. V aplikaci ESO9 je pak realizováno prostřednictvím nových činností ve skupině činností 2.7 Datové schránky. Pokud máte zájem o rozšiřující licenci ESO9 Datové schránky, kontaktujte obchodní oddělení. ESO9 DMS (Document management system) Správa dokumentů nebo také Systém pro správu dokumentů (Document management system (DMS)) je systém určený ke správě elektronických dokumentů nebo zdigitalizovaných papírových dokumentů (např. dokumentů převedených do digitální podoby skenováním). Produkty řady ESO9 již ve svém základu tuto správu dokumentů obsahují, pokud jsou Vaše požadavky větší, nabízíme možnost rozšíření o komplexnější správu dokumentů. ESO9 Eshop ESO9 E-shop Objednávkový systém systém ESO9 ESO9 Eshop E-shop není součástí aplikace ESO9, ale jde o samostatnou webovou aplikaci, která není součástí přistupuje aplikace k databázi ESO9, ESO9. ale jde o samostatnou webovou aplikaci, Jedná se o jednoduchý eshop určený pro předem definovanou skupinu uživatelů z řad stávajících která přistupuje k databázi ESO9. obchodních partnerů vlastníka aplikace ESO9. (Přihlašovaný uživatel je ověřován oproti tabulce Osoby subjektu.) Jedná se o jednoduchý e-shop určený pro předem definovanou skupinu Uživatel může objednávat zboží, které je v číselníku Zboží označeno příznakem "Určeno pro eshop". uživatelů z řad stávajících obchodních Rozpracovaný nákup je ukládán v novém typu dokladu Košík. Po potvrzení uživatelem eshopu se založí partnerů vlastníka aplikace ESO9. doklad Cenová nabídka. Po potvrzení v aplikaci Eso9 je založena prodejní objednávka a dále pokračuje (Přihlašovaný uživatel je ověřován standardní obchodní proces. oproti tabulce Osoby subjektu.) ESO9 Eshop k aplikační databázi ESO9 nepřistupuje prostřednictvím aplikačního serveru ESO9 a tudíž neodčerpává Uživatel může licence objednávat ESO9. zboží, které je v číselníku Zboží označeno příznakem Určeno pro e-shop. Rozpracovaný nákup je ukládán v novém typu dokladu Košík. Po potvrzení uživatelem e-shopu se založí Nabízíme Vám možnost zakoupit licenci ESO 9 Rozhraní pro propojení vašeho systému s ESO9 Eshop. doklad Cenová nabídka. Po potvrzení v aplikaci ESO9 je založena prodejní objednávka a dále pokračuje standardní obchodní proces. ESO9 E-shop k aplikační databázi ESO9 nepřistupuje prostřednictvím aplikačního serveru ESO9, a tudíž neodčerpává licence ESO9. Nabízíme Vám možnost zakoupit licenci ESO9 Rozhraní pro propojení vašeho systému s ESO9 E-shop. Strana 11 ESO9 NEWS 02/2010

13 Zajímavé otázky z Podpory: 1. Otázka: Lze ještě využívat ESO9 Generátor SINEA? Odpověď: Ano lze. Jak spouštění sestav SINEA, tak jejich úprava jsou v aktuální verzi klienta pro Internet Explorer 7/8 funkční. Postup jsme předváděli na pravidelných recertifikačních školeních nebo na Setkání uživatelů. Jádrem řešení je interní volání klienta pro IE6 z prostředí klienta pro IE7/8. Pro tuto funkčnost je tedy nezbytná jednorázová instalace staršího klienta na počítačích, kde chcete výstupy SINEA používat. Instalaci lze provést např. odkazem Instalace klientských komponent ze stránky s nápovědou. I přes zachování zpětné kompatibility doporučujeme používat sestavy vytvořené v novém generátoru STIMULSOFT. Na jejich aktuální podobu a možnosti se můžete podívat např. v aplikaci ESO9 Start v. 4. 1, která vyšla v týdnu od Pokud se Vám budou líbit více, než stávající sestavy SINEA, můžete si je z aplikace ESO9 Start snadno naimportovat a začít je ihned používat ve svém produkčním systému. Na otázku odpověděl: Ing. Tomáš Urych, vedoucí vývoje 2. Otázka: Je možné si vyzkoušet ESO9 E-shop ještě před jeho koupí? Odpověď: Ano, tato možnost bude. Plánujeme spuštění on-line DEMA na našich webových stránkách koncem měsíce srpna. Budete si tak moci tento jednoduchý webový objednávkový systém ESO9 E-shop, který je založen na technologiích firmy Microsoft, vyzkoušet ještě před jeho zakoupením. Pokud již nyní máte o přístupové údaje zájem, kontaktujte naše obchodní oddělení a budete tak o spuštění okamžitě informováni. Na otázku odpověděl: 3. Otázka: Zdenek Páleník, oddělení obchodu Na setkání uživatelů ESO9 jsem v jedné z přednášek zaslechl, že nadále již nebude možné využívat dvou bezplatných přístupů do aplikací ESO9. Jak to tedy je? Odpověď: Je to pravda. Ve verzi 4.1 (vydané ) jsou dosud dva volné přístupy do libovolných aplikací ESO9 možné. S uvedením nového produktu ESO9 Framework (plánováno na ) již takový přístup možný nebude. Našich zákazníků se tato změna nijak nedotkne. Hardwarový klíč, který již dnes k ověřování svých zakoupených licencí využívají, jim zajišťuje potřebný počet přístupů. Stejně tak i naše partnerské společnosti mají tento HW prvek k dispozici a své aplikace licencují stejným způsobem, jako naši zákazníci. Na otázku odpověděl: Ing. Tomáš Urych, vedoucí vývoje Strana 12 ESO9 NEWS 02/2010

14 Užitečné tipy - Stránka Události Co jsou Události a k čemu slouží? Již před mnoha lety a mnoha verzemi ESO9 jsme začali hledat řešení, jak v ESO9 upozorňovat uživatele na důležité události ve firmě, informovat je o aktuálním stavu zpracování dat a připomínat jim jejich úkoly. Vznikla tabulka pro nadefinování událostí a stránka pro jejich zobrazování uživateli. Tabulka zůstala dlouhou dobu nevyužita. Od letošního roku jsme toto téma oživili a od verze 4.1 se stránka stala defaultní stránkou uživatele. (Platí pro ty uživatele, kteří nemají defaultní stránku definovanou.) Události lze rozdělit do skupin V ESO9 Start jsou nadefinovány 4 skupiny: Stav informačního systému, Kalendář, Systémové informace a Ostatní informace. Skupiny může certifikovaný implementátor dále rozšiřovat. Tabulka Událostí (číselník dostupný v činnosti ) popisuje, jaké informace mají být uživateli na stránce událostí zobrazovány a jak. Pro každou událost se definuje: - Skupina, do které událost patří. - Časový rozsah, od kdy do kdy má být událost zobrazována. - Pořadí dané události uvnitř skupiny. - Podmínka, za jejíhož splnění bude událost zobrazena. Například upozornění, že je nutno zpracovat výkaz DPH, bude zobrazeno vždy od 20. do 25. dne v měsíci. - Zobrazovaný text události. Může obsahovat položku vypočtenou z dat v databázi. Například aktuální stav výsledovky, počet nezúčtovaných účetních zápisů, - Závažnost události (Info Řešit Urgentní). Závažnost není fixní, lze ji vyhodnocovat. Například pokud suma neuhrazených pohledávek je nízká, událost upozorňující na ně bude zobrazena jako Info, pokud překročí definovanou výši, bude zobrazena jako Urgentní. Událost může být omezena pouze na některého uživatele nebo skupinu uživatelů. Konkrétní nadefinování událostí ve Vaší firmě přesně podle Vašich potřeb žádejte po svém správci aplikace. Strana 13 ESO9 NEWS 02/2010

15 Kontaktujte nás: Uteklo Vám první číslo ESO9 News? Vydání 1 Květen 2010 Vážení čtenáři, doufáme, že Vás i druhé číslo ESO9 News zaujalo a že jste i v něm našli užitečné informace. Jelikož je tu ESO9 News především pro Vás, rádi uvítáme Vaše případné připomínky, náměty a postřehy. Pište na Nedostal snad Váš kolega ESO9 News? Napište nám jeho a my mu rádi ESO9 News pošleme! Na stránkách příštího čísla se těší redakce ESO9 News Najdete ke stažení na webu V příštím čísle: Spuštění prodeje ESO9 Framework Co přinese nová verze Zajímavé otázky z Podpory 2. díl Představujeme: České Budějovice Redakce ESO9 NEWS Naše pobočky: PRAHA U Mlýna 2305/ Praha 4 Záběhlice tel.: ČESKÉ BUDĚJOVICE Daniel Bednář, ředitel pobočky Dvořákova České Budějovice tel.: OLOMOUC Zdenek Páleník, obchodní oddělení Železniční 548/4B Olomouc tel.: ŽATEC Ing. Jiří Traxmandl, ředitel pobočky Mostecká Žatec tel.: MOST Ing. Jiří Traxmandl, ředitel pobočky Jaroslava Průchy 1915/ Most tel.: ŽILINA Martin Saloň, ředitel společnosti Martina Rázusa 23A/ Žilina tel.: Strana 14 ESO9 NEWS 02/2010

16 Za kulturou V rámci návštěvy Olomouckého kraje zavítal 14. června prezident ČR Václav Klaus s manželkou Livií v podvečerních hodinách do Moravského divadla Olomouc, kde měl možnost zhlédnout druhou polovinu divácky velmi oblíbeného baletního představení Mojžíš příběh o princi egyptském. Půvabný příběh z dávného Egypta sledovali společně s hejtmanem Martinem Tesaříkem a jeho chotí, primátorem města Olomouce Martinem Novotným, ředitelem divadla Josefem Podstatou, režisérem představení Robertem Baloghem, šéfkou Baletního studia při MDO Jitkou Weiermüllerovou a řadou dalších osob z oficiálního doprovodu a s návštěvníky zcela vyprodaného divadla. V zákulisí se pak prezidentský pár setkal s účinkujícími sólisty baletního souboru MDO a zhruba osmdesátkou dětí Baletního studia. Ve velmi vřelé atmosféře také proběhla zhruba dvacetiminutová autogramiáda, kdy prezident obklopen dětmi rozdával podpisy a odpovídal na různé otázky. Závěrem prezidentský pár podepsal pamětní list, který podle vyjádření ředitele bude tvořit základ první oficiální pamětní knihy novodobé historie divadla. Zajímavostí je, že Livie Klausová prozradila, že se jí ještě nikdy nepodařilo přesvědčit prezidenta, aby ji doprovodil na baletní představení, a to ani do Národního divadla v Praze. V Olomouci se jí to tedy podařilo a my jsme hrdí, že naše společnost ESO9 intranet a.s. může být partnerem baletního studia při Moravském divadle Olomouc, které toto představení nastudovalo. Zveme Vás na další představení Srdečně Vás zveme na další představení - sledujte aktuální program na internetových stránkách Moravského divadla v Olomouci. Zdroj: moravskedivadlo.cz, baletnistudio.cz a olomoucky.denik.cz Strana 15 ESO9 NEWS 02/2010

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší (Verze 3.0 byla uvedena do prodeje od června 2007) 1. Moduly technické funkcionality 1.1. Modul Formuláře Modul formuláře umožňuje tvorbu

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Informace k aktualizaci Poski REAL

Informace k aktualizaci Poski REAL Informace k aktualizaci Poski REAL verze 2.12, vydání 13.12.2013 Vážení zástupci realitních kanceláří, dovolujeme si Vás informovat o vydání nové verze programu Poski REAL, verze 2.12, která opět přichází

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0 MULTISCHRÁNKA Aplikace pro obsluhu datových schránek Uživatelská příručka (návod k používání) Ver. 1.0 Obsah MULTISCHRÁNKA... 1 Než začnete s instalací... 3 Používané zkratky:... 3 Přehled příkazů (tlačítek)

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Obsah 1. Vzhled majetkového účtu... 1 2. Co naleznete na úvodní obrazovce?... 2 3. Záložka Základní přehled MÚ... 2 4. Záložka

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o.

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. Obsah: Komu je systém určen...3 Architektura, hardwardová náročnost, platformy...3 Stručný souhrn funkcí...3 Ceník...6 Časový harmonogram

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Seznámení se systémem

Seznámení se systémem Seznámení se systémem Zakázkové výrobní společnosti si při plánování a řízení kladou řadu zásadních otázek Plantune na ně rychle a správně odpovídá Plantune v současné verzi nabízí odpovědi na následujících

Více

IS Orsoft RADNICE a elektronická komunikace

IS Orsoft RADNICE a elektronická komunikace 7.10.2009 IS Orsoft RADNICE a elektronická komunikace Ing. Vladislava Dejmková 1 Výchozí pojmy Elektronické dokumenty Datové schránky Archivace Elektronická faktura formát ISDOC Workflow Schéma elektronické

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

1 Příprava pracovního prostředí

1 Příprava pracovního prostředí 1 Obsah 1 Příprava pracovního prostředí... 3 1.1 Příprava dat v Money... 3 1.2 Příprava dat v Zoner inshop Manageru... 3 1.2.1 Nastavení agendy Money... 3 2 Zboží - pouze import... 6 2.1 Příprava dat v

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

1.13 ACCESS popis programu

1.13 ACCESS popis programu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více