Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra počítačové grafiky a interakce František Bauma Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek Bakalářská práce Praha 2013

2

3 Autor práce: František Bauma Vedoucí práce: Ing. Ondřej Poláček Rok obhajoby: 2013

4

5 Bibliografický záznam BAUMA, František. Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek. Praha, s. Bakalářská práce (Bc.) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Katedra počítačové grafiky a interakce. Vedoucí diplomové práce Ing. Ondřej Poláček. Abstrakt Bakalářská práce Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek se zabývá testováním vybraných služeb umožňujících vytvoření stránek lidem, kteří neovládají pokročilé webové technologie. Autor práci rozdělil do dvou základních bloků. V prvním bloku se věnuje použitelnosti (usability) daných služeb. Nejprve nástroje otestoval během expertní analýzy, a následně na jejím základě utvořil testy použitelnosti pro testování s uživateli. Na závěr bloku autor porovnává výsledky expertní analýzy a testování s uživatelem. V druhém bloku se u služeb zaměřuje na jejich přístupnost (accessibility), a také na přístupnost stránek pomocí těchto nástrojů vytvořených. I testování přístupnosti bylo prováděno jak expertní analýzou, tak testy s uživatelem a závěrem jsou výsledky porovnány. Závěrečná část se zaměřuje na vyhodnocení celého testování. Srovnává jednotlivé služby na základě výsledků testování použitelnosti a přístupnosti.

6

7 Abstract The bachelor thesis Testing of online tools for composition of web pages is aimed at testing the selected services which enable people to create websites even if they do not possess the knowledge of advanced web technologies. Author divided the thesis into two main blocks. The first block is focused at the usability of said services. First, the author tested the tools during an expert analysis and on its basis created tests of usability for userinvolved testing. At the end of this block author compares the results of the expert analysis and the results of the user-involved testing. The second block is aimed at the accessibility of services and the accessibility of the web pages created with these tools. The accessibility testing was also performed by both expert analysis and user-involved testing. The results are compared in the last part of the block. The final part of the thesis is focused on evaluation of the entire testing. It compares individual services based on the results of accessibility and usability testing. Klíčová slova Internetové stránky, použitelnost, přístupnost, byznysweb.cz, eshoprychle.cz, webgarden.cz, webmium.com, webnode.cz Keywords Web pages, usability, accessibility, byznysweb.cz, eshoprychle.cz, webgarden.cz, webmium.com, webnode.cz Rozsah práce: znaků s mezerami

8

9 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne František Bauma

10

11 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval v první řadě vedoucímu práce Ing. Ondřeji Poláčkovi za pečlivý a vstřícný přístup. Dále také Ing. Janu Balatovi za pomoc se sháněním zrakově postižených účastníků testu, Michalu Radovi za uvedení do problematiky zrakově postižených, PhDr. Anně Batistové za jazykové korektury, stejně tak všem, kteří se testování zúčastnili. Poděkování patří taktéž mé rodině a přítelkyni za velkou podporu.

12

13 Obsah 1 Úvod Stanovení cílů Organizace dokumentu Existující služby Vybrané služby Související práce Práce z oboru použitelnosti Práce z oboru přístupnosti Použitelnost Expertní analýza Testování s uživatelem Vyhodnocení použitelnosti Přístupnost Expertní analýza Testy s uživatelem Vyhodnocení přístupnosti Diskuze Závěr Další pokračování práce Literatura Seznam příloh Přílohy Příloha č. 1: Heuristika podle Jakoba Nielsena (1995) Příloha č. 2: Předloha stránky pro expertní analýzu - použitelnost Příloha č. 3: Screener - použitelnost Příloha č. 4: Pre-test dotazník - použitelnost Příloha č. 5: Zadání testu s uživatelem pro byznysweb.cz - použitelnost Příloha č. 6: Zadání testu s uživatelem pro eshoprychle.cz - použitelnost Příloha č. 7: Zadání testu s uživatelem pro webgarden.cz - použitelnost Příloha č. 8: Zadání testu s uživatelem pro webmium.com - použitelnost Příloha č. 9: Zadání testu s uživatelem pro webnode.cz - použitelnost Příloha č. 10: Post dotazník - použitelnost

14 10.11 Příloha č. 11 Tabulky vyhodnocení post dotazníku použitelnost Příloha č. 12: Pre-test dotazník - přístupnost Příloha č. 13: Zadání testu s uživatelem pro eshoprychle.cz přístupnost Příloha č. 14: Zadání testu s uživatelem pro webgarden.cz přístupnost Příloha č. 15: Zadání testu pro vytvořené webové stránky Příloha č. 16: Post dotazník přístupnost Seznam použitých zkratek Obsah přiloženého CD

15 1 Úvod Internet existuje sice již dlouhou dobu, ale jeho popularita neklesá. Naopak jeho používání roste závratnou rychlostí. Většina lidí se shromažďuje na různých sociálních sítích, ať už je to facebook, google+, nebo třeba twitter. Ty jim umožňují sdílení spousty digitálního obsahu - od poznámek, přes obrázky až po videa. Nejsou však zdaleka všemocné a mají spoustu nedostatků, kvůli kterým možná nikdy nedokážou plně nahradit klasické webové stránky. Pokud někdo potřebuje založit eshop, chce publikovat své články, nebo mít přehledně uspořádané všechny informace, se sociálními sítěmi si v současné době nevystačí. Cena webových stránek na zakázku dnes sice stále klesá kvůli zvyšující se nabídce, i přesto však existují osoby, případně menší firmy, které nejsou ochotny za takové služby platit. V takovém případě mohou zvolit jeden z mnoha online nástrojů, které nabízejí tvorbu internetových stránek i naprostým laikům v oblasti webových technologií. Ty povětšinou slibují, že jejich ovládání je snadné a zvládne ho běžný uživatel internetu, a také že jejich uživatel dokáže sám vytvořit plnohodnotné stránky. 3

16 1.1 Stanovení cílů Práce Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek si v první části klade za cíl otestovat použitelnost (usability) zmíněných služeb a také zhodnotit jejich funkcionalitu. Ve druhé části se zaměřuje na přístupnost (accessibility) daných služeb a také stránek pomocí těchto služeb vytvořených. Seznam cílů: Identifikace vhodných služeb. Testování použitelnosti jejich administračních rozhraní. Testování přístupnosti jejich administračních rozhraní. Testování přístupnosti vytvořených stránek. Diskuze výsledků. 1.2 Organizace dokumentu První kapitola je úvodní, popisuje problematiku tvorby webových stránek pomocí online nástrojů a vymezuje cíle práce. Ve druhé kapitole jsou vyjmenovány dostupné služby a na závěr je vybráno pět služeb, které budou v práci dále testovány. Třetí kapitola se zaměřuje na související práce z oblasti testování webových stránek. Stručně seznamuje s jejich obsahem. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na testování použitelnosti administračních rozhraní jednotlivých služeb. Testovány jsou nejprve expertní analýzou a následně testy s uživatelem. Závěr kapitoly shrnuje výsledky testování použitelnosti. V páté kapitole jsou nástroje testovány z hlediska použitelnosti. Nejprve jsou expertní analýzou testovány administrační rozhraní a následně webové stránky vytvořené pomocí testovaných nástrojů. Na základě expertní analýzy jsou administrační rozhraní a webové stránky testovány s hendikepovanými uživateli. Závěrem jsou výsledky testování porovnány. 4

17 Šestá kapitola shrnuje celé testování. Porovnává jednotlivé služby na základě testování použitelnosti a přístupnosti. Zmiňuje silné a slabé stránky každé ze služeb. Sedmá kapitola celou práci uzavírá a vyhodnocuje splnění stanovených cílů. Navrhuje také možnosti, jak na práci navázat v budoucnu. 5

18 2 Existující služby Přesná definice služeb, kterými se tato práce zabývá, neexistuje. Jediná možnost je tedy vycházet z názvu práce online nástroje pro tvorbu webových stránek. Určit, který nástroj toto zadání ještě splňuje, a který už ne, je velice obtížné a pomyslná hranice je velmi tenká. Například časopis Computer se v čísle 7/13 zabývá v článku Web na pár kliknutí podobným tématem, a zmiňuje služby webnode.cz, estranky.cz a webgarden.cz. 1 Jen na českém trhu se nachází velké množství takových služeb 2, celosvětově je číslo pochopitelně mnohonásobě vyšší. 2.1 Vybrané služby Mezi pěti vybranými službami jsou abecedně byznysweb.cz, eshoprychle.cz, webgarden.cz, webmium.com a webnode.cz. Byly zvoleny z toho důvodu, že s nimi měl již autor bakalářské práce zkušenosti, a zajímalo ho, jak v testech použitelnosti a přístupnosti obstojí. Druhým důvodem byl fakt, že je buď provozují české firmy, nebo mají alespoň českou lokalizaci. Byznysweb.cz V roce 2003 byla založena společnost IRISOFT SYSTEMS, s.r.o., která byznysweb.cz provozuje. Byznysweb.cz je spuštěn na redakčním systému FLOX, který je zmíněnou společností vyvíjen. Redakční systém Flox Vám pomůže vytvořit přehledné, jednoduché a rychlé webové stránky s profesionální grafikou. Svůj web si můžete vytvořit doslova sami, kliknutím na 1 M. Kašpárek: Web na pár kliknutí. Computer.7/ dubna Kecy k věci.cz: Od koho pronajmout eshop [online]. [cit ]. Dostupné z: 6

19 tlačítko Vytvořit web stránku, nebo to můžete nechat na nás. Vytvoříme Vám unikátní grafický design, naprogramujeme funkce na míru, stránky umístíme na internet. 3 Eshoprychle.cz Eshoprychle.cz je provozován firmou BOHEMIASOFT s.r.o., která byla založena v roce Momentálně je systém webareal a eshop-rychle provozován v 8 jazykových mutacích, v 7 evropských zemích a počet zákazníků se blíží Před vznikem firmy Bohemiasoft s.r.o. jsme fungovali jako fyzické osoby a několik let jsme se živili tvorbou web stránek a eshopů na zakázku. A protože tehdy byl velký hlad po levném řešení na tvorbu eshopů, rozhodli jsme se vytvořit jednoduché řešení, které by bylo dostupné každému. 4 Webgarden.cz Webgarden.cz byl spuštěn Přibližně každé dva roky byla spuštěna nová verze. Služba postupně expandovala do dalších zemí. Z počátku jsme službu koncipovali jako nejjednodušší možné řešení pro tvorbu jednoduchých stránek. Později se ale na trhu objevily jednodušší nástroje a naše služba se začala vymezovat mezi nimi a mezi klasickými CMS systémy jako je WordPress. 5 Do budoucna plánuje webgarden.cz zdokonalit uživatelské rozhraní a přiblížit ho lidem, zároveň však plánuje přidávat nové funkce. 3 IRISOFT.sk: Produkty a služby. [online]. [cit ]. Dostupné z: 4 Kecy k věci.cz: Vyzpovídal jsem jednatele Bohemiasoft s.r.o. [online]. [cit ]. Dostupné z: 5 ová komunikace s obchodním ředitelem společnosti panem Čelikovským ze dne

20 Webmium.com Webmium.com je provozován firmou nexum Trilog a.s., která byla založena před 14 lety. Webmium.com je jednoduchý nástroj na tvorbu webových prezentací pro malé a střední firmy, jednotlivce nebo neziskové organizace. Díky intuitivnímu editoru je vytvoření webové stránky snadné a rychlé i bez pomoci programátorů či webových designerů. Webmium.com umožňuje výběr z více než stovky předpřipravených www šablon, nákup a hosting stránek v jednom. Nabízí také jednoduché vkládaní textu, kontaktního formuláře, fotogalerie, mapy, videa či jídelního lístku. 6 Webnode.cz Švýcarská společnost Webnode AG spustila projekt webnode.cz v roce V současné době ho celosvětově využívá přes uživatelů. Webnode je internetový nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek a internetových obchodů. Umožňuje uživatelům bez jakýchkoliv technických znalostí vytvořit profesionálně vypadající webovou prezentaci zcela zdarma. 7 6 Webmium: O webmium. [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 Webnode: O nás. [online]. [cit ]. Dostupné z: 8

21 3 Související práce Níže se nachází soupis souvisejících prací, které byly použity jako inspirace a zdroj zkušeností od jejich autorů. Jsou rozděleny na zdroje z oboru použitelnosti a zdroje z oboru přístupnosti. 3.1 Práce z oboru použitelnosti V práci Bc. Filipa Zwyrteka jsou webové stránky otestovány uživatelským testováním a heuristickou analýzou a na závěr jsou srovnány výsledky obou metod [5]. Teoretická část práce Bc. Ireny Hodžové shrnuje základní pojmy z oboru použitelnosti a přístupnosti. V praktické části je potom autorkou zvolená elektronická knihovna otestována jak z hlediska použitelnosti, tak z hlediska přístupnosti [6]. Nejdůležitější blok bakalářské práce Barbory Ježkové se zaměřuje na použitelnost internetových stránek města Prostějov. Zkoumá také statistiky návštěvnosti stránek [7]. Odborný článek z James Madison University pojednává o testování použitelnosti akademické internetové knihovny na zmíněné univerzitě [8]. 3.2 Práce z oboru přístupnosti Odborný článek z University of Manchester se zabývá vylepšováním přístupu postižených uživatelů k obsahu na webových stránkách, je však poučný hlavně z hlediska detailního popisu práce s hendikepovanými (zrakově postiženými) uživateli [9]. V práci Václava Trpáka je nejprve vedena diskuze se zrakově postiženými uživateli o jejich potřebách při používání internetových stránek. Ve druhé části jsou weby státní správy otestovány se zrakově postiženými uživateli, a na základě získaných zkušeností autor provede expertní analýzu zmíněných webových stránek [10]. Diplomová práce Bc. Jana Balaty navazuje na autorovu bakalářskou práci. V teoretické části jsou analyzovány potřeby zrakově postižených, v praktické potom navržena mobilní 9

22 a webová aplikace, které mají pomoci zrakově postiženým na turistických cestách [11]. Výzkumný projekt, který vznikl na Masarykově univerzitě se zabývá přístupností webových stránek orgánů státní správy po tom, co Česká republika zavedla pravidla přístupnosti pro weby veřejné správy [12]. 10

23 4 Použitelnost Pojem použitelnost znamená hlavně jednoduchost používání, intuitivnost a také snadnou naučitelnost jeho ovládání. Použitelný web je ten, kde se uživatelé dobře orientují, rychle naleznou to, co hledají, neztrácejí se, nedělají zbytečné chyby Expertní analýza Dané služby byly nejprve otestovány expertní analýzou. Hlavní metodou byla zvolena heuristická evaluace [13]. Pro tyto účely byla vytvořena předloha, podle které měla být na všech službách vytvořena stránka co možná předloze nejbližší. Heuristická evaluace Heuristická evaluace se na dané testování hodila více než kognitivní průchod, a to z několika důvodů. Testovat kognitivním průchodem je vhodnější u testů, které mají jasný postup a přesně dané jednotlivé úkoly. V tomto případě byl však znám pouze cílový stav, a jen někdy výchozí (nově vytvořené stránky se u některých služeb tvoří náhodně, není tedy vždy stejný výchozí stav). Vzhledem k tomu je zřejmé, že nemohl být jasný ani přesný postup (jednotlivé kroky), jak cílového stavu dosáhnout. Zároveň bylo otestováno pět služeb, které navzájem neměly stejný výchozí stav, takže by ani nemělo význam porovnávat výsledky jednotlivých kroků kognitivního průchodu. Naopak proti heuristické evaluaci mluvil fakt, že je vhodnější ji provádět ve větším množství expertních analytiků (cca 3-5), aby mohly být výsledky konzultovány, porovnány a průměrovány. V tomto případě se však jednalo o heuristickou evaluaci s jedním expertem. 8 ŠPINAR, David. Tvoříme přístupné webové stránky: připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2004, 360 s. 11

24 U heuristické evaluace se zkoumá tzv. use case 9 podle předem určených pravidel. Pokud je při provádění nalezena chyba použitelnosti, uvede se, které z pravidel bylo porušeno a proč. Zároveň se zvolí závažnost daného problému z předem uvedeného přehledu závažnosti problémů (viz kapitola 4.1.4) a v krátkosti je možné navrhnout i řešení. V tomto případě se postupovalo podle Nielsenovy heuristiky z roku 1995 (viz Příloha č. 1: Heuristika podle Jakoba Nielsena (1995)). Předloha Byla vytvořena jednotná předloha, na které bylo testováno, jak moc se jí dokáží jednotlivé nástroje přiblížit. Zároveň však byla testována jejich použitelnost. Daná stránka byla vybrána jako prototyp stránky malého eshopu bez ohledu na možnosti daných nástrojů. Dalo se tedy předpokládat, že stoprocentně se předloze nepovede přiblížit pomocí ani jednoho z nástrojů. Výsledek expertní analýzy byl následně použit při testování s uživatelem, kdy byl pro každý nástroj vytvořen vlastní test. Viz Příloha č. 2: Předloha stránky (wireframe) pro expertní analýzu. Cílová skupina Stejně jako v testování s uživatelem, i v expertní analýze se pracovalo se stejnou cílovou skupinou. Jednalo se o každodenní uživatele internetu ve věku let, kteří neovládají pokročilé webové technologie (např. html, php) a s danými nástroji nemají žádné zkušenosti. U zmíněné cílové skupiny se předpokládala bezproblémová schopnost ovládat počítač a pokročilá znalost práce na internetu (např. , sociální sítě, komunikace). Zároveň se však také počítalo s faktem, že si daný uživatel neumí naprogramovat webové stránky sám, ani nemá peníze na to zaplatit si eshop vytvořený na zakázku. 9 Případ užití 12

25 Přehled závažnosti problémů V expertní analýze byly použity 3 základní stupně závažnosti problémů. Prioritně seřazeno (od nejzávažnějších) se jednalo o chyby: I. Kritické Chyby, které znemožňují, nebo mohou znemožnit dokončení úkolu. II. Závažné Jako závažné jsou označeny chyby, které způsobí, že úkol zabere delší čas a znamenají jisté problémy při plnění úkolu. III. Mírné Mírné chyby jsou takové, které jsou spíše kosmetické a způsobí pouze menší potíže. Přehled nálezů V této kapitole se nachází přehled nálezů rozdělených podle jednotlivých služeb. Nálezy jsou seřazených prioritně od nejzávažnějších po nejméně důležité. U každého nálezu je zmíněn úkol výskytu, stručný popis problému a návrh řešení. Byznysweb.cz U služby byznysweb.cz bylo shledáno celkem deset porušení proti pravidlům přístupnosti. Z toho jedno bylo označeno za kritické, osm za závažné a jedno za mírné. Detailně to popisuje tabulka č

26 Tabulka č. 1: Přehled nálezů u služby byznysweb.cz Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Změna banneru Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Úprava položek menu Nejednoznačná ikona + Změnit ikonu Závažná Sloupec napravo Nejednoznačný popisek Lepší popisek Závažná Úprava obsahu sloupce Editace pouze v nastavení Možnost editovat klasicky Závažná Produkt do sloupce Málo viditelná volba Zvýraznit Závažná Smazání titulku Nachází se v nastavení Umístit do editace stránek Závažná Posouvání obrázků Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Změna šířky ankety Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Změna šířky formuláře Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Mírná Vytvoření stránek Není vidět výběr vzhledu Funkci zviditelnit Eshoprychle.cz U eshoprychle.cz bylo nalezeno celkem sedm porušení proti heuristickým pravidlům. Pouze jedno však bylo ohodnoceno jako kritické, pět jako závažná a jedno jako mírné. Více viz tabulka č. 2. Tabulka č. 2: Přehled nálezů u služby eshoprychle.cz Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Smazání Úvodní strana Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Editace podstránek Nejsou vidět podstránky Zobrazit všechny úrovně Závažná Smazání levého sloupce Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Skrýt produkty Nelze najednou Možnost skrýt najednou Závažná Vložení ankety Pouze do sloupce Umožnit vložit libovolně Závažná Editace zboží Chybí identifikátor Přidat identifikátor Mírná Posunutí přihlášení Udává šablona Umožnit editaci Webgarden.cz Expertní analýza zjistila u webgarden.cz pouze šest porušení proti přístupnosti, z toho však dvě byla kritická. Další dvě porušení byla označena za závažná a dvě potom za mírná. Konkrétní chyby zobrazuje tabulka č

27 Tabulka č. 3: Přehled nálezů u služby webgarden.cz Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Přidání rubriky Není vidět tlačítko Umístit viditelně Kritická Vložení zboží Není vidět tlačítko Umístit viditelně Závažná Nastavení homepage Nejasný popisek Vylepšit popis tlačítka Závažná Editace úvodní strany Nejasná terminologie Zjednodušit, zjednoznačnit Mírná Změna šířky odstavce Nejasná ikona Použít lepší ikonu Mírná Vytvoření webu Neupozornění na chybu Upozornit uživatele Webmium.com Služba webmium.com neumožňuje uživateli vytvořit eshop a vložit tedy všechny prvky s ním spojené. Tato chyba byla označena za kritickou. Zbylá čtyři provinění byla shledána závažnými. Přehled nálezů u služby webmium.com zobrazuje tabulka č. 4. Tabulka č. 4: Přehled nálezů u služby webmium.com Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Vytvoření eshopu Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Změna banneru Nepřizpůsobení velikosti Přizpůsobit obrázku Závažná Úprava šířky textu Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Vložení ankety Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Vložení formuláře Není možné editovat Umožnit editaci Webnode.cz U služby webnode.cz bylo nalezeno celkem šest porušení proti pravidlům přístupnosti. Z toho dvě byla označena za kritická, jedno za závažné a tři za mírná. Detailně popisuje tabulka č

28 Tabulka č. 5: Přehled nálezů u služby webnode.cz Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Přidání formuláře Pouze při tvorbě stránky Umožnit klasické vložení Kritická Přihlašovací formulář Není možné vložit Umožnit vložení Závažná Smazání titulku banneru Editace na double click Sdělit informaci uživateli Mírná Editace produktu Malé tlačítko Zvětšit, zviditelnit Mírná Smazání menu s produkty Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Mírná Přesunutí košíku Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Vyhodnocení expertní analýzy Jak je patrné z grafu č. 1, během expertní analýzy bylo nalezeno celkem 34 provinění proti heuristickým pravidlům. Z toho sedm kritických, dvacet závažných a 7 mírných. Nejvíce chyb bylo shledáno u byznysweb.cz, nejméně u webmium.com. Graf č. 1: Vyhodnocení expertní analýzy Kritické chyby Závažné chyby Mírné chyby byznysweb.cz eshoprychle.cz webgarden.cz webmium.com webnode.cz 16

29 Byznysweb.cz Služba umožňuje vložit všechny požadované části ze zadání. Nenabízí však možnost umístit do hlavičky banner přes celou její šířku a výšku. Zároveň je nemožné měnit šířku jednotlivých prvků, a proto nebylo možné dosáhnout rozvržení stránky jako v zadání. Během expertní analýzy bylo nalezeno celkem 10 provinění proti heuristickým pravidlům, z toho 1 bylo kritické, 8 závažných a 1 mírné. Eshoprychle.cz Eshoprychle.cz nenabízí vložení formuláře a anketu je možné vložit jen do postranního panelu. Levé menu s produkty také není možné odstranit. Možné je smazat pouze všechny kategorie produktů, pak je ovšem levý panel prázdný. Ostatní prvky je možné vložit, nenabízí však možnost editovat jejich šířku, takže nebylo možné se přiblížit rozložení stránky. Expertní analýza narazila na 7 porušení heuristických pravidel. 1 bylo kritické, 5 závažných a 1 mírné. Webgarden.cz Služba webgarden.cz se ze všech pěti testovaných služeb zadání přiblížila nejvíce. Umožňuje vložení všech prvků i požadované rozložení na stránce. Její ovládání však není pro nového uživatele vůbec jednoduché. Tento fakt prokázala expertní analýza, kdy bylo shledáno 6 prohřešků proti heuristickým pravidlům, z čehož 2 byly kritické, 2 závažné a 2 mírné. Webmium.com Tento nástroj nenabízí tvorbu eshopu, takže byl oproti ostatním znevýhodněn. Zadání tedy logicky nemohl splnit. Kromě prvků eshopu (produkt, nákupní košík) nenabízí ještě 17

30 vložení ankety a přihlášení. Banner nahraný do hlavičky se navíc přizpůsobuje velikosti hlavičky, takže může být snížena jeho kvalita. Ze všech testovaných služeb se výsledek služby webmium.com od zadání liší nejvíce. U služby webmium.com expertní analýza narazila na 5 porušení heuristik, z toho jedno bylo kritické a 4 závažná. Webnode.cz Z testovaných služeb bylo pomocí webnode.cz vzhledem k zadání dosaženo druhého nejlepšího výsledku. Nabízí vložení všech prvků (kromě přihlašovacího formuláře), neumožňuje pouze přesouvání nákupního košíku a odstranění menu s produkty. Služba však jinak splnila zadání, i co se týče rozložení prvků na stránce. Expertní analýza shledala 6 porušení proti pravidlům, z toho 2 kritická, 1 závažné a 3 mírná. 4.2 Testování s uživatelem Expertní analýzu je vhodné zkombinovat s testováním s uživatelem a výsledky následně porovnat a vyhodnotit společně. Obě dvě testování se totiž mohou dost zásadně lišit a právě až jejich vzájemná konfrontace může dohromady určit všechny klady a zápory jednotlivých služeb. Před samotným testováním byly provedeny 3 pilotní testy, konkrétně u služeb eshoprychle.cz, byznysweb.cz a webnode.cz. Tyto testy prokázaly několik drobnějších chyb, které byly následně opraveny a do zadání testování s uživatelem se již díky tomu nedostaly. Účastníci testu Pro toto konkrétní testování bylo upřednostněno tzv. between-subject testování, kdy je každý uživatel otestován pouze na jedné službě, na rozdíl od tzv. within-subject testování, kde je uživatel testován na obou (v tomto případě všech pěti) službách [14]. 18

31 Výhodou between-subject testování je fakt, že uživatel není ovlivněn testováním předchozí služby. U within-subject testování totiž může docházet k efektu, kdy účastník testu po testu první služby již očekává obdobné ovládání u služby druhé a určité informace hledá na stejných místech. Efekt se pochopitelně zvětšuje s narůstajícím počtem testů. To však může mít za následek ovlivnění výsledků později testovaných služeb. Tomuto nechtěnému efektu se dá sice čelit změnou pořadí testování služeb u jednotlivých účastníků testu, zamezit mu však úplně nelze. Between-subject je sice náročnější na počet testujících uživatelů (v tomto případě bylo potřeba 25 účastníků testu, pro stejný test s využitím within-subject by stačilo pět účastníků testu), počet testů na jednotlivých službách a čas testování však zůstávají stejné (u between-subject je provedeno 25 testů s 25 účastníky testu, u within-subject je provedeno také 25 testů, ovšem s 5 účastníky testu, kdy každý účastník testu testuje všech 5 služeb). Screener K vybrání vhodného vzorku účastníků testu slouží první dotazník, takzvaný screener. Má dvě části veřejnou a neveřejnou. Veřejná část je určena potencionálním účastníkům testu. Ti vyplní odpovědi do dotazníku a na jejich základně buď jsou, nebo nejsou zařazeni do testování. Neveřejná část slouží jako ukazatel požadovaných odpovědí pro zařazení potencionálních účastníků testu do testování. Viz Příloha č. 3: Screener. Požadovaný profil Cílem bylo získat 25 účastníků testu, rozdělení muži / ženy co nejblíže poměru 1:1. Věkové složení by mělo spadat do rozmezí let, účastník testu však zároveň musí používat internet minimálně jednou týdně. Maximální povolená znalost zmíněných webových technologií je Jsem v tomto oboru začátečník, s tím souvisí, že povolání účastníka by nemělo být z oboru informačních technologií. 19

32 Skutečný profil Testu se zúčastnilo celkem 25 účastníků (z toho 9 mužů a 16 žen), všichni ve věkovém rozmezí let. Ani jeden z účastníků neznal webové technologie a nepracoval v oboru informačních technologií. Zároveň všichni uvedli, že internet používají minimálně jednou za týden. Nastavení testu Test probíhal v kancelářských prostorách na Praze 6. Testovací místnost byla vybavena pracovním stolem, osobním počítačem a mikrofonem. Průběh testu byl zaznamenáván pomocí programu Camtasia Studio 7. Snímán byl jak zvuk, tak obrazovka počítače. Na test přímo dohlížel moderátor 10, který si o jeho průběhu dělal poznámky a částečně tak zároveň suploval funkci pozorovatelskou. Testovací počítač Všichni účastníci v průběhu testu pracovali na notebooku s následující konfigurací: Intel Core 2 Duo 2.00 GHz 4 GB RAM Windows 7 Home Premium Rozlišení monitoru 1366px / 768px 10 Autor bakalářské práce. 20

33 Výchozí nastavení místnosti Počítač v testovací místnosti je zapnutý, na ploše je umístěna složka Web a zástupce prohlížeče Google Chrome. Na pozadí běží program Camtasia Studio 7, který nahrává obrazovku počítače a snímá zvuk. Pre-test dotazník O účastnících testu je vhodné získat další relevantní informace, které slouží jako pomůcka při následné analýze testu daného uživatele. K tomu slouží tzv. pre-test dotazník. Viz Příloha č. 4: Pre-test dotazník. Vyhodnocení Z 25 účastníků jich 24 uvedlo, že internet používají každý den. Pouze jeden účastník používá internet cca jednou za týden. Co se využívání internetu týče, 22 z nich ho používá k zábavě, 5 k hraní her, 24 ke vzdělávání, 17 k práci, 24 ke komunikaci, a 22 pomocí něj sleduje zprávy. Pojem panel by dokázalo vysvětlit 14 účastníků. 12 vědělo, co je url. 20 z nich chápalo, co znamená pojem doména. Všech 25 účastníků by pak dokázalo vysvětlit, co je vyhledávač. Naopak pojem kódování znalo jen 8 z nich. 8 z vybraných účastníků v dotazníku uvedlo, že již v minulosti použili podobnou službu. 3 z nich již dříve použili wordpress, 2 další frontpage, 1 blog, 1 estranky a 1 webgarden.cz. Co se týče publikování obsahu na internetu, 17 z nich již někdy obsah na internetu někdy publikovalo (převážně pomocí sociálních sítí). Zbylých 8 uvedlo, že ještě nikdy obsah na internetu nepublikovali. Zastoupení prohlížečů je následující: 10 účastníků Google chrome, 6 Mozilla Firefox, 4 Opera, 2 Safari a 1 Internet Explorer. Zbylí dva účastníci odpověděli na otázku chybně. 2 z přítomných účastníků uvedli, že již dříve testovali software, zbylých 23 nikoliv. 21

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Testování uživatelského rozhraní portálu Udemy.com. Radek Kubica ČVUT - STM kombinovaná forma kubicaradek@gmail.com Březen 30, 2013

Testování uživatelského rozhraní portálu Udemy.com. Radek Kubica ČVUT - STM kombinovaná forma kubicaradek@gmail.com Březen 30, 2013 Testování uživatelského rozhraní portálu Udemy.com Radek Kubica ČVUT - STM kombinovaná forma kubicaradek@gmail.com Březen 30, 2013 1 Obsah Obsah 2 Popis testovaného předmětu 3 Popis uživatelů portálu 3

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL OBSAH ÚVODNÍ STRÁNKA... 2 PRODUKTY... 3 Nový produkt, upravit produkt... 3 Listování produkty... 4 KATEGORIE... 6 Nová kategorie, upravit kategorii... 6 Listování kategoriemi...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36 E-learning manuál pro garanta a lektora 1 / 36 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...4 Pojmy v systému...4 Administrační nástroje...6 Modul redakční systém...6 Přehled článků...6 Přidat článek...7 Editace

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Testování operačního systému Windows Phone 8

Testování operačního systému Windows Phone 8 Testování operačního systému Windows Phone 8 Semestrální práce A2 v rámci předmětu A4B39TUR Muška Adam ČVUT FEL STM 0 Obsah 1. Popis přístroje... 2 2. Popis cílové skupiny... 2 3. Přehled případů užití...

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Podpora výuky tvorby bezbariérového webu

Podpora výuky tvorby bezbariérového webu 185 Podpora výuky tvorby bezbariérového webu Jakub Kužílek, Jiří Spilka, Lenka Lhotská Anotace V současnosti nabývá tvorba bezbariérového webu stále většího významu. Bezbariérový web je jakýmsi standardem

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23 E-learning manuál pro účastníka 1 / 23 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...3 Pojmy v systému...3 Registrace...4 Registrace nového účastníka...4 Přihláška do kurzu...4 Pracovní plocha programu...5 Pomocné

Více

Testovanou aplikací je eshop společnosti České dráhy. Jde o jeden z vícera prodejních kanálů

Testovanou aplikací je eshop společnosti České dráhy. Jde o jeden z vícera prodejních kanálů Popis aplikace Testovanou aplikací je eshop společnosti České dráhy. Jde o jeden z vícera prodejních kanálů jízdenek společnosti, který každým rokem nabývá na významu a taky funkčnosti. Se zvyšující se

Více

Naše Město Web design

Naše Město Web design Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Naše Město Web design Cvičení: 10. 1. 2012, 16 hod. Pracovní skupina Jitka Sedláčková Nina Tůmová ... 1

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

příručka pro uživatele

příručka pro uživatele na internetu v pohodě příručka pro uživatele systému iprostor.cz Příručka pro uživatele Obsah O systému iprostor.cz 3 Pracovní prostředí 4 Tvorba www stránek 5 Struktura stránek 6 Seznam stránek 7 Nastavení

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Návrh webové prezentace. Internetové publikování

Návrh webové prezentace. Internetové publikování Návrh webové prezentace Internetové publikování 1 Co je webdesign? Jedna z definic Návrh webových stránek nebo webových aplikací s využitím různých technologií Řemeslo, věda nebo umění? Různí autoři se

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Deliverable A2 Testování WIN8 aplikace Zdraví a fitness

Deliverable A2 Testování WIN8 aplikace Zdraví a fitness 2013/2014 Deliverable A2 Testování WIN8 aplikace Zdraví a fitness Semestrální práce na předmět Testování uživatelského rozhraní (A4B39TUR). Jakub Kameniar ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická, Otevřená

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Oživení, o. s. srpen 2008 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha WWW.BEZKORUPCE.CZ 1 Obsah: str. Účel a základní charakteristika databáze

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Deliverable D2 [NIC-WEB-] Redesign UI mojeid Předmět: [A4M39NUR] Návrh uživatelského rozhraní Zpracovali: Petr Liška, Jan Šrogl, Petr Štěpán

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Administrační rozhraní Drupalu

Administrační rozhraní Drupalu Administrační rozhraní Drupalu Možnosti, flexibilita, uživatelská nastavení Zaměřeno přednostně na Drupal 7 Eva Rázgová, Mojžíš Stupka Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7 Pozn.: prezentace vychází

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

DOKUMENTACE. l.weis@seznam.cz L A TEX

DOKUMENTACE. l.weis@seznam.cz L A TEX . REDAKČNÍ SYSTÉM DOKUMENTACE AUTOR LUKÁŠ WEIS l.weis@seznam.cz UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 17. ledna 2014 L A TEX Obsah 1 Několik vět o redakčním systému WordPress 3 2 Struktura a obsah 3 3 Přihlášení do redakčního

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Samsung GT- I9000 (Galaxy S) Testování uživatelského rozhraní

Samsung GT- I9000 (Galaxy S) Testování uživatelského rozhraní Samsung GT- I9000 (Galaxy S) Testování uživatelského rozhraní Jan Hovorka hovorja4@fel.cvut.cz 21. 10. 2011 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 ZADÁNÍ... 3 1.2 POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 1.3 POPIS UŽIVATELŮ... 3 2. TESTOVACÍ

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Administrace internetových stránek Podaných rukou a jejich center. Cube Studio

Administrace internetových stránek Podaných rukou a jejich center. Cube Studio Administrace internetových stránek Podaných rukou a jejich center Cube Studio Jakub Matas 2012 Přihlášení a uživatelské účty Jednotné účty pro všechny podstránky Přihlášení a uživatelské účty Jednotné

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více