Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra počítačové grafiky a interakce František Bauma Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek Bakalářská práce Praha 2013

2

3 Autor práce: František Bauma Vedoucí práce: Ing. Ondřej Poláček Rok obhajoby: 2013

4

5 Bibliografický záznam BAUMA, František. Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek. Praha, s. Bakalářská práce (Bc.) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Katedra počítačové grafiky a interakce. Vedoucí diplomové práce Ing. Ondřej Poláček. Abstrakt Bakalářská práce Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek se zabývá testováním vybraných služeb umožňujících vytvoření stránek lidem, kteří neovládají pokročilé webové technologie. Autor práci rozdělil do dvou základních bloků. V prvním bloku se věnuje použitelnosti (usability) daných služeb. Nejprve nástroje otestoval během expertní analýzy, a následně na jejím základě utvořil testy použitelnosti pro testování s uživateli. Na závěr bloku autor porovnává výsledky expertní analýzy a testování s uživatelem. V druhém bloku se u služeb zaměřuje na jejich přístupnost (accessibility), a také na přístupnost stránek pomocí těchto nástrojů vytvořených. I testování přístupnosti bylo prováděno jak expertní analýzou, tak testy s uživatelem a závěrem jsou výsledky porovnány. Závěrečná část se zaměřuje na vyhodnocení celého testování. Srovnává jednotlivé služby na základě výsledků testování použitelnosti a přístupnosti.

6

7 Abstract The bachelor thesis Testing of online tools for composition of web pages is aimed at testing the selected services which enable people to create websites even if they do not possess the knowledge of advanced web technologies. Author divided the thesis into two main blocks. The first block is focused at the usability of said services. First, the author tested the tools during an expert analysis and on its basis created tests of usability for userinvolved testing. At the end of this block author compares the results of the expert analysis and the results of the user-involved testing. The second block is aimed at the accessibility of services and the accessibility of the web pages created with these tools. The accessibility testing was also performed by both expert analysis and user-involved testing. The results are compared in the last part of the block. The final part of the thesis is focused on evaluation of the entire testing. It compares individual services based on the results of accessibility and usability testing. Klíčová slova Internetové stránky, použitelnost, přístupnost, byznysweb.cz, eshoprychle.cz, webgarden.cz, webmium.com, webnode.cz Keywords Web pages, usability, accessibility, byznysweb.cz, eshoprychle.cz, webgarden.cz, webmium.com, webnode.cz Rozsah práce: znaků s mezerami

8

9 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne František Bauma

10

11 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval v první řadě vedoucímu práce Ing. Ondřeji Poláčkovi za pečlivý a vstřícný přístup. Dále také Ing. Janu Balatovi za pomoc se sháněním zrakově postižených účastníků testu, Michalu Radovi za uvedení do problematiky zrakově postižených, PhDr. Anně Batistové za jazykové korektury, stejně tak všem, kteří se testování zúčastnili. Poděkování patří taktéž mé rodině a přítelkyni za velkou podporu.

12

13 Obsah 1 Úvod Stanovení cílů Organizace dokumentu Existující služby Vybrané služby Související práce Práce z oboru použitelnosti Práce z oboru přístupnosti Použitelnost Expertní analýza Testování s uživatelem Vyhodnocení použitelnosti Přístupnost Expertní analýza Testy s uživatelem Vyhodnocení přístupnosti Diskuze Závěr Další pokračování práce Literatura Seznam příloh Přílohy Příloha č. 1: Heuristika podle Jakoba Nielsena (1995) Příloha č. 2: Předloha stránky pro expertní analýzu - použitelnost Příloha č. 3: Screener - použitelnost Příloha č. 4: Pre-test dotazník - použitelnost Příloha č. 5: Zadání testu s uživatelem pro byznysweb.cz - použitelnost Příloha č. 6: Zadání testu s uživatelem pro eshoprychle.cz - použitelnost Příloha č. 7: Zadání testu s uživatelem pro webgarden.cz - použitelnost Příloha č. 8: Zadání testu s uživatelem pro webmium.com - použitelnost Příloha č. 9: Zadání testu s uživatelem pro webnode.cz - použitelnost Příloha č. 10: Post dotazník - použitelnost

14 10.11 Příloha č. 11 Tabulky vyhodnocení post dotazníku použitelnost Příloha č. 12: Pre-test dotazník - přístupnost Příloha č. 13: Zadání testu s uživatelem pro eshoprychle.cz přístupnost Příloha č. 14: Zadání testu s uživatelem pro webgarden.cz přístupnost Příloha č. 15: Zadání testu pro vytvořené webové stránky Příloha č. 16: Post dotazník přístupnost Seznam použitých zkratek Obsah přiloženého CD

15 1 Úvod Internet existuje sice již dlouhou dobu, ale jeho popularita neklesá. Naopak jeho používání roste závratnou rychlostí. Většina lidí se shromažďuje na různých sociálních sítích, ať už je to facebook, google+, nebo třeba twitter. Ty jim umožňují sdílení spousty digitálního obsahu - od poznámek, přes obrázky až po videa. Nejsou však zdaleka všemocné a mají spoustu nedostatků, kvůli kterým možná nikdy nedokážou plně nahradit klasické webové stránky. Pokud někdo potřebuje založit eshop, chce publikovat své články, nebo mít přehledně uspořádané všechny informace, se sociálními sítěmi si v současné době nevystačí. Cena webových stránek na zakázku dnes sice stále klesá kvůli zvyšující se nabídce, i přesto však existují osoby, případně menší firmy, které nejsou ochotny za takové služby platit. V takovém případě mohou zvolit jeden z mnoha online nástrojů, které nabízejí tvorbu internetových stránek i naprostým laikům v oblasti webových technologií. Ty povětšinou slibují, že jejich ovládání je snadné a zvládne ho běžný uživatel internetu, a také že jejich uživatel dokáže sám vytvořit plnohodnotné stránky. 3

16 1.1 Stanovení cílů Práce Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek si v první části klade za cíl otestovat použitelnost (usability) zmíněných služeb a také zhodnotit jejich funkcionalitu. Ve druhé části se zaměřuje na přístupnost (accessibility) daných služeb a také stránek pomocí těchto služeb vytvořených. Seznam cílů: Identifikace vhodných služeb. Testování použitelnosti jejich administračních rozhraní. Testování přístupnosti jejich administračních rozhraní. Testování přístupnosti vytvořených stránek. Diskuze výsledků. 1.2 Organizace dokumentu První kapitola je úvodní, popisuje problematiku tvorby webových stránek pomocí online nástrojů a vymezuje cíle práce. Ve druhé kapitole jsou vyjmenovány dostupné služby a na závěr je vybráno pět služeb, které budou v práci dále testovány. Třetí kapitola se zaměřuje na související práce z oblasti testování webových stránek. Stručně seznamuje s jejich obsahem. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na testování použitelnosti administračních rozhraní jednotlivých služeb. Testovány jsou nejprve expertní analýzou a následně testy s uživatelem. Závěr kapitoly shrnuje výsledky testování použitelnosti. V páté kapitole jsou nástroje testovány z hlediska použitelnosti. Nejprve jsou expertní analýzou testovány administrační rozhraní a následně webové stránky vytvořené pomocí testovaných nástrojů. Na základě expertní analýzy jsou administrační rozhraní a webové stránky testovány s hendikepovanými uživateli. Závěrem jsou výsledky testování porovnány. 4

17 Šestá kapitola shrnuje celé testování. Porovnává jednotlivé služby na základě testování použitelnosti a přístupnosti. Zmiňuje silné a slabé stránky každé ze služeb. Sedmá kapitola celou práci uzavírá a vyhodnocuje splnění stanovených cílů. Navrhuje také možnosti, jak na práci navázat v budoucnu. 5

18 2 Existující služby Přesná definice služeb, kterými se tato práce zabývá, neexistuje. Jediná možnost je tedy vycházet z názvu práce online nástroje pro tvorbu webových stránek. Určit, který nástroj toto zadání ještě splňuje, a který už ne, je velice obtížné a pomyslná hranice je velmi tenká. Například časopis Computer se v čísle 7/13 zabývá v článku Web na pár kliknutí podobným tématem, a zmiňuje služby webnode.cz, estranky.cz a webgarden.cz. 1 Jen na českém trhu se nachází velké množství takových služeb 2, celosvětově je číslo pochopitelně mnohonásobě vyšší. 2.1 Vybrané služby Mezi pěti vybranými službami jsou abecedně byznysweb.cz, eshoprychle.cz, webgarden.cz, webmium.com a webnode.cz. Byly zvoleny z toho důvodu, že s nimi měl již autor bakalářské práce zkušenosti, a zajímalo ho, jak v testech použitelnosti a přístupnosti obstojí. Druhým důvodem byl fakt, že je buď provozují české firmy, nebo mají alespoň českou lokalizaci. Byznysweb.cz V roce 2003 byla založena společnost IRISOFT SYSTEMS, s.r.o., která byznysweb.cz provozuje. Byznysweb.cz je spuštěn na redakčním systému FLOX, který je zmíněnou společností vyvíjen. Redakční systém Flox Vám pomůže vytvořit přehledné, jednoduché a rychlé webové stránky s profesionální grafikou. Svůj web si můžete vytvořit doslova sami, kliknutím na 1 M. Kašpárek: Web na pár kliknutí. Computer.7/ dubna Kecy k věci.cz: Od koho pronajmout eshop [online]. [cit ]. Dostupné z: 6

19 tlačítko Vytvořit web stránku, nebo to můžete nechat na nás. Vytvoříme Vám unikátní grafický design, naprogramujeme funkce na míru, stránky umístíme na internet. 3 Eshoprychle.cz Eshoprychle.cz je provozován firmou BOHEMIASOFT s.r.o., která byla založena v roce Momentálně je systém webareal a eshop-rychle provozován v 8 jazykových mutacích, v 7 evropských zemích a počet zákazníků se blíží Před vznikem firmy Bohemiasoft s.r.o. jsme fungovali jako fyzické osoby a několik let jsme se živili tvorbou web stránek a eshopů na zakázku. A protože tehdy byl velký hlad po levném řešení na tvorbu eshopů, rozhodli jsme se vytvořit jednoduché řešení, které by bylo dostupné každému. 4 Webgarden.cz Webgarden.cz byl spuštěn Přibližně každé dva roky byla spuštěna nová verze. Služba postupně expandovala do dalších zemí. Z počátku jsme službu koncipovali jako nejjednodušší možné řešení pro tvorbu jednoduchých stránek. Později se ale na trhu objevily jednodušší nástroje a naše služba se začala vymezovat mezi nimi a mezi klasickými CMS systémy jako je WordPress. 5 Do budoucna plánuje webgarden.cz zdokonalit uživatelské rozhraní a přiblížit ho lidem, zároveň však plánuje přidávat nové funkce. 3 IRISOFT.sk: Produkty a služby. [online]. [cit ]. Dostupné z: 4 Kecy k věci.cz: Vyzpovídal jsem jednatele Bohemiasoft s.r.o. [online]. [cit ]. Dostupné z: 5 ová komunikace s obchodním ředitelem společnosti panem Čelikovským ze dne

20 Webmium.com Webmium.com je provozován firmou nexum Trilog a.s., která byla založena před 14 lety. Webmium.com je jednoduchý nástroj na tvorbu webových prezentací pro malé a střední firmy, jednotlivce nebo neziskové organizace. Díky intuitivnímu editoru je vytvoření webové stránky snadné a rychlé i bez pomoci programátorů či webových designerů. Webmium.com umožňuje výběr z více než stovky předpřipravených www šablon, nákup a hosting stránek v jednom. Nabízí také jednoduché vkládaní textu, kontaktního formuláře, fotogalerie, mapy, videa či jídelního lístku. 6 Webnode.cz Švýcarská společnost Webnode AG spustila projekt webnode.cz v roce V současné době ho celosvětově využívá přes uživatelů. Webnode je internetový nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek a internetových obchodů. Umožňuje uživatelům bez jakýchkoliv technických znalostí vytvořit profesionálně vypadající webovou prezentaci zcela zdarma. 7 6 Webmium: O webmium. [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 Webnode: O nás. [online]. [cit ]. Dostupné z: 8

21 3 Související práce Níže se nachází soupis souvisejících prací, které byly použity jako inspirace a zdroj zkušeností od jejich autorů. Jsou rozděleny na zdroje z oboru použitelnosti a zdroje z oboru přístupnosti. 3.1 Práce z oboru použitelnosti V práci Bc. Filipa Zwyrteka jsou webové stránky otestovány uživatelským testováním a heuristickou analýzou a na závěr jsou srovnány výsledky obou metod [5]. Teoretická část práce Bc. Ireny Hodžové shrnuje základní pojmy z oboru použitelnosti a přístupnosti. V praktické části je potom autorkou zvolená elektronická knihovna otestována jak z hlediska použitelnosti, tak z hlediska přístupnosti [6]. Nejdůležitější blok bakalářské práce Barbory Ježkové se zaměřuje na použitelnost internetových stránek města Prostějov. Zkoumá také statistiky návštěvnosti stránek [7]. Odborný článek z James Madison University pojednává o testování použitelnosti akademické internetové knihovny na zmíněné univerzitě [8]. 3.2 Práce z oboru přístupnosti Odborný článek z University of Manchester se zabývá vylepšováním přístupu postižených uživatelů k obsahu na webových stránkách, je však poučný hlavně z hlediska detailního popisu práce s hendikepovanými (zrakově postiženými) uživateli [9]. V práci Václava Trpáka je nejprve vedena diskuze se zrakově postiženými uživateli o jejich potřebách při používání internetových stránek. Ve druhé části jsou weby státní správy otestovány se zrakově postiženými uživateli, a na základě získaných zkušeností autor provede expertní analýzu zmíněných webových stránek [10]. Diplomová práce Bc. Jana Balaty navazuje na autorovu bakalářskou práci. V teoretické části jsou analyzovány potřeby zrakově postižených, v praktické potom navržena mobilní 9

22 a webová aplikace, které mají pomoci zrakově postiženým na turistických cestách [11]. Výzkumný projekt, který vznikl na Masarykově univerzitě se zabývá přístupností webových stránek orgánů státní správy po tom, co Česká republika zavedla pravidla přístupnosti pro weby veřejné správy [12]. 10

23 4 Použitelnost Pojem použitelnost znamená hlavně jednoduchost používání, intuitivnost a také snadnou naučitelnost jeho ovládání. Použitelný web je ten, kde se uživatelé dobře orientují, rychle naleznou to, co hledají, neztrácejí se, nedělají zbytečné chyby Expertní analýza Dané služby byly nejprve otestovány expertní analýzou. Hlavní metodou byla zvolena heuristická evaluace [13]. Pro tyto účely byla vytvořena předloha, podle které měla být na všech službách vytvořena stránka co možná předloze nejbližší. Heuristická evaluace Heuristická evaluace se na dané testování hodila více než kognitivní průchod, a to z několika důvodů. Testovat kognitivním průchodem je vhodnější u testů, které mají jasný postup a přesně dané jednotlivé úkoly. V tomto případě byl však znám pouze cílový stav, a jen někdy výchozí (nově vytvořené stránky se u některých služeb tvoří náhodně, není tedy vždy stejný výchozí stav). Vzhledem k tomu je zřejmé, že nemohl být jasný ani přesný postup (jednotlivé kroky), jak cílového stavu dosáhnout. Zároveň bylo otestováno pět služeb, které navzájem neměly stejný výchozí stav, takže by ani nemělo význam porovnávat výsledky jednotlivých kroků kognitivního průchodu. Naopak proti heuristické evaluaci mluvil fakt, že je vhodnější ji provádět ve větším množství expertních analytiků (cca 3-5), aby mohly být výsledky konzultovány, porovnány a průměrovány. V tomto případě se však jednalo o heuristickou evaluaci s jedním expertem. 8 ŠPINAR, David. Tvoříme přístupné webové stránky: připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2004, 360 s. 11

24 U heuristické evaluace se zkoumá tzv. use case 9 podle předem určených pravidel. Pokud je při provádění nalezena chyba použitelnosti, uvede se, které z pravidel bylo porušeno a proč. Zároveň se zvolí závažnost daného problému z předem uvedeného přehledu závažnosti problémů (viz kapitola 4.1.4) a v krátkosti je možné navrhnout i řešení. V tomto případě se postupovalo podle Nielsenovy heuristiky z roku 1995 (viz Příloha č. 1: Heuristika podle Jakoba Nielsena (1995)). Předloha Byla vytvořena jednotná předloha, na které bylo testováno, jak moc se jí dokáží jednotlivé nástroje přiblížit. Zároveň však byla testována jejich použitelnost. Daná stránka byla vybrána jako prototyp stránky malého eshopu bez ohledu na možnosti daných nástrojů. Dalo se tedy předpokládat, že stoprocentně se předloze nepovede přiblížit pomocí ani jednoho z nástrojů. Výsledek expertní analýzy byl následně použit při testování s uživatelem, kdy byl pro každý nástroj vytvořen vlastní test. Viz Příloha č. 2: Předloha stránky (wireframe) pro expertní analýzu. Cílová skupina Stejně jako v testování s uživatelem, i v expertní analýze se pracovalo se stejnou cílovou skupinou. Jednalo se o každodenní uživatele internetu ve věku let, kteří neovládají pokročilé webové technologie (např. html, php) a s danými nástroji nemají žádné zkušenosti. U zmíněné cílové skupiny se předpokládala bezproblémová schopnost ovládat počítač a pokročilá znalost práce na internetu (např. , sociální sítě, komunikace). Zároveň se však také počítalo s faktem, že si daný uživatel neumí naprogramovat webové stránky sám, ani nemá peníze na to zaplatit si eshop vytvořený na zakázku. 9 Případ užití 12

25 Přehled závažnosti problémů V expertní analýze byly použity 3 základní stupně závažnosti problémů. Prioritně seřazeno (od nejzávažnějších) se jednalo o chyby: I. Kritické Chyby, které znemožňují, nebo mohou znemožnit dokončení úkolu. II. Závažné Jako závažné jsou označeny chyby, které způsobí, že úkol zabere delší čas a znamenají jisté problémy při plnění úkolu. III. Mírné Mírné chyby jsou takové, které jsou spíše kosmetické a způsobí pouze menší potíže. Přehled nálezů V této kapitole se nachází přehled nálezů rozdělených podle jednotlivých služeb. Nálezy jsou seřazených prioritně od nejzávažnějších po nejméně důležité. U každého nálezu je zmíněn úkol výskytu, stručný popis problému a návrh řešení. Byznysweb.cz U služby byznysweb.cz bylo shledáno celkem deset porušení proti pravidlům přístupnosti. Z toho jedno bylo označeno za kritické, osm za závažné a jedno za mírné. Detailně to popisuje tabulka č

26 Tabulka č. 1: Přehled nálezů u služby byznysweb.cz Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Změna banneru Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Úprava položek menu Nejednoznačná ikona + Změnit ikonu Závažná Sloupec napravo Nejednoznačný popisek Lepší popisek Závažná Úprava obsahu sloupce Editace pouze v nastavení Možnost editovat klasicky Závažná Produkt do sloupce Málo viditelná volba Zvýraznit Závažná Smazání titulku Nachází se v nastavení Umístit do editace stránek Závažná Posouvání obrázků Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Změna šířky ankety Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Změna šířky formuláře Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Mírná Vytvoření stránek Není vidět výběr vzhledu Funkci zviditelnit Eshoprychle.cz U eshoprychle.cz bylo nalezeno celkem sedm porušení proti heuristickým pravidlům. Pouze jedno však bylo ohodnoceno jako kritické, pět jako závažná a jedno jako mírné. Více viz tabulka č. 2. Tabulka č. 2: Přehled nálezů u služby eshoprychle.cz Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Smazání Úvodní strana Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Editace podstránek Nejsou vidět podstránky Zobrazit všechny úrovně Závažná Smazání levého sloupce Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Skrýt produkty Nelze najednou Možnost skrýt najednou Závažná Vložení ankety Pouze do sloupce Umožnit vložit libovolně Závažná Editace zboží Chybí identifikátor Přidat identifikátor Mírná Posunutí přihlášení Udává šablona Umožnit editaci Webgarden.cz Expertní analýza zjistila u webgarden.cz pouze šest porušení proti přístupnosti, z toho však dvě byla kritická. Další dvě porušení byla označena za závažná a dvě potom za mírná. Konkrétní chyby zobrazuje tabulka č

27 Tabulka č. 3: Přehled nálezů u služby webgarden.cz Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Přidání rubriky Není vidět tlačítko Umístit viditelně Kritická Vložení zboží Není vidět tlačítko Umístit viditelně Závažná Nastavení homepage Nejasný popisek Vylepšit popis tlačítka Závažná Editace úvodní strany Nejasná terminologie Zjednodušit, zjednoznačnit Mírná Změna šířky odstavce Nejasná ikona Použít lepší ikonu Mírná Vytvoření webu Neupozornění na chybu Upozornit uživatele Webmium.com Služba webmium.com neumožňuje uživateli vytvořit eshop a vložit tedy všechny prvky s ním spojené. Tato chyba byla označena za kritickou. Zbylá čtyři provinění byla shledána závažnými. Přehled nálezů u služby webmium.com zobrazuje tabulka č. 4. Tabulka č. 4: Přehled nálezů u služby webmium.com Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Vytvoření eshopu Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Změna banneru Nepřizpůsobení velikosti Přizpůsobit obrázku Závažná Úprava šířky textu Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Vložení ankety Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Vložení formuláře Není možné editovat Umožnit editaci Webnode.cz U služby webnode.cz bylo nalezeno celkem šest porušení proti pravidlům přístupnosti. Z toho dvě byla označena za kritická, jedno za závažné a tři za mírná. Detailně popisuje tabulka č

28 Tabulka č. 5: Přehled nálezů u služby webnode.cz Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Přidání formuláře Pouze při tvorbě stránky Umožnit klasické vložení Kritická Přihlašovací formulář Není možné vložit Umožnit vložení Závažná Smazání titulku banneru Editace na double click Sdělit informaci uživateli Mírná Editace produktu Malé tlačítko Zvětšit, zviditelnit Mírná Smazání menu s produkty Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Mírná Přesunutí košíku Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Vyhodnocení expertní analýzy Jak je patrné z grafu č. 1, během expertní analýzy bylo nalezeno celkem 34 provinění proti heuristickým pravidlům. Z toho sedm kritických, dvacet závažných a 7 mírných. Nejvíce chyb bylo shledáno u byznysweb.cz, nejméně u webmium.com. Graf č. 1: Vyhodnocení expertní analýzy Kritické chyby Závažné chyby Mírné chyby byznysweb.cz eshoprychle.cz webgarden.cz webmium.com webnode.cz 16

29 Byznysweb.cz Služba umožňuje vložit všechny požadované části ze zadání. Nenabízí však možnost umístit do hlavičky banner přes celou její šířku a výšku. Zároveň je nemožné měnit šířku jednotlivých prvků, a proto nebylo možné dosáhnout rozvržení stránky jako v zadání. Během expertní analýzy bylo nalezeno celkem 10 provinění proti heuristickým pravidlům, z toho 1 bylo kritické, 8 závažných a 1 mírné. Eshoprychle.cz Eshoprychle.cz nenabízí vložení formuláře a anketu je možné vložit jen do postranního panelu. Levé menu s produkty také není možné odstranit. Možné je smazat pouze všechny kategorie produktů, pak je ovšem levý panel prázdný. Ostatní prvky je možné vložit, nenabízí však možnost editovat jejich šířku, takže nebylo možné se přiblížit rozložení stránky. Expertní analýza narazila na 7 porušení heuristických pravidel. 1 bylo kritické, 5 závažných a 1 mírné. Webgarden.cz Služba webgarden.cz se ze všech pěti testovaných služeb zadání přiblížila nejvíce. Umožňuje vložení všech prvků i požadované rozložení na stránce. Její ovládání však není pro nového uživatele vůbec jednoduché. Tento fakt prokázala expertní analýza, kdy bylo shledáno 6 prohřešků proti heuristickým pravidlům, z čehož 2 byly kritické, 2 závažné a 2 mírné. Webmium.com Tento nástroj nenabízí tvorbu eshopu, takže byl oproti ostatním znevýhodněn. Zadání tedy logicky nemohl splnit. Kromě prvků eshopu (produkt, nákupní košík) nenabízí ještě 17

30 vložení ankety a přihlášení. Banner nahraný do hlavičky se navíc přizpůsobuje velikosti hlavičky, takže může být snížena jeho kvalita. Ze všech testovaných služeb se výsledek služby webmium.com od zadání liší nejvíce. U služby webmium.com expertní analýza narazila na 5 porušení heuristik, z toho jedno bylo kritické a 4 závažná. Webnode.cz Z testovaných služeb bylo pomocí webnode.cz vzhledem k zadání dosaženo druhého nejlepšího výsledku. Nabízí vložení všech prvků (kromě přihlašovacího formuláře), neumožňuje pouze přesouvání nákupního košíku a odstranění menu s produkty. Služba však jinak splnila zadání, i co se týče rozložení prvků na stránce. Expertní analýza shledala 6 porušení proti pravidlům, z toho 2 kritická, 1 závažné a 3 mírná. 4.2 Testování s uživatelem Expertní analýzu je vhodné zkombinovat s testováním s uživatelem a výsledky následně porovnat a vyhodnotit společně. Obě dvě testování se totiž mohou dost zásadně lišit a právě až jejich vzájemná konfrontace může dohromady určit všechny klady a zápory jednotlivých služeb. Před samotným testováním byly provedeny 3 pilotní testy, konkrétně u služeb eshoprychle.cz, byznysweb.cz a webnode.cz. Tyto testy prokázaly několik drobnějších chyb, které byly následně opraveny a do zadání testování s uživatelem se již díky tomu nedostaly. Účastníci testu Pro toto konkrétní testování bylo upřednostněno tzv. between-subject testování, kdy je každý uživatel otestován pouze na jedné službě, na rozdíl od tzv. within-subject testování, kde je uživatel testován na obou (v tomto případě všech pěti) službách [14]. 18

31 Výhodou between-subject testování je fakt, že uživatel není ovlivněn testováním předchozí služby. U within-subject testování totiž může docházet k efektu, kdy účastník testu po testu první služby již očekává obdobné ovládání u služby druhé a určité informace hledá na stejných místech. Efekt se pochopitelně zvětšuje s narůstajícím počtem testů. To však může mít za následek ovlivnění výsledků později testovaných služeb. Tomuto nechtěnému efektu se dá sice čelit změnou pořadí testování služeb u jednotlivých účastníků testu, zamezit mu však úplně nelze. Between-subject je sice náročnější na počet testujících uživatelů (v tomto případě bylo potřeba 25 účastníků testu, pro stejný test s využitím within-subject by stačilo pět účastníků testu), počet testů na jednotlivých službách a čas testování však zůstávají stejné (u between-subject je provedeno 25 testů s 25 účastníky testu, u within-subject je provedeno také 25 testů, ovšem s 5 účastníky testu, kdy každý účastník testu testuje všech 5 služeb). Screener K vybrání vhodného vzorku účastníků testu slouží první dotazník, takzvaný screener. Má dvě části veřejnou a neveřejnou. Veřejná část je určena potencionálním účastníkům testu. Ti vyplní odpovědi do dotazníku a na jejich základně buď jsou, nebo nejsou zařazeni do testování. Neveřejná část slouží jako ukazatel požadovaných odpovědí pro zařazení potencionálních účastníků testu do testování. Viz Příloha č. 3: Screener. Požadovaný profil Cílem bylo získat 25 účastníků testu, rozdělení muži / ženy co nejblíže poměru 1:1. Věkové složení by mělo spadat do rozmezí let, účastník testu však zároveň musí používat internet minimálně jednou týdně. Maximální povolená znalost zmíněných webových technologií je Jsem v tomto oboru začátečník, s tím souvisí, že povolání účastníka by nemělo být z oboru informačních technologií. 19

32 Skutečný profil Testu se zúčastnilo celkem 25 účastníků (z toho 9 mužů a 16 žen), všichni ve věkovém rozmezí let. Ani jeden z účastníků neznal webové technologie a nepracoval v oboru informačních technologií. Zároveň všichni uvedli, že internet používají minimálně jednou za týden. Nastavení testu Test probíhal v kancelářských prostorách na Praze 6. Testovací místnost byla vybavena pracovním stolem, osobním počítačem a mikrofonem. Průběh testu byl zaznamenáván pomocí programu Camtasia Studio 7. Snímán byl jak zvuk, tak obrazovka počítače. Na test přímo dohlížel moderátor 10, který si o jeho průběhu dělal poznámky a částečně tak zároveň suploval funkci pozorovatelskou. Testovací počítač Všichni účastníci v průběhu testu pracovali na notebooku s následující konfigurací: Intel Core 2 Duo 2.00 GHz 4 GB RAM Windows 7 Home Premium Rozlišení monitoru 1366px / 768px 10 Autor bakalářské práce. 20

33 Výchozí nastavení místnosti Počítač v testovací místnosti je zapnutý, na ploše je umístěna složka Web a zástupce prohlížeče Google Chrome. Na pozadí běží program Camtasia Studio 7, který nahrává obrazovku počítače a snímá zvuk. Pre-test dotazník O účastnících testu je vhodné získat další relevantní informace, které slouží jako pomůcka při následné analýze testu daného uživatele. K tomu slouží tzv. pre-test dotazník. Viz Příloha č. 4: Pre-test dotazník. Vyhodnocení Z 25 účastníků jich 24 uvedlo, že internet používají každý den. Pouze jeden účastník používá internet cca jednou za týden. Co se využívání internetu týče, 22 z nich ho používá k zábavě, 5 k hraní her, 24 ke vzdělávání, 17 k práci, 24 ke komunikaci, a 22 pomocí něj sleduje zprávy. Pojem panel by dokázalo vysvětlit 14 účastníků. 12 vědělo, co je url. 20 z nich chápalo, co znamená pojem doména. Všech 25 účastníků by pak dokázalo vysvětlit, co je vyhledávač. Naopak pojem kódování znalo jen 8 z nich. 8 z vybraných účastníků v dotazníku uvedlo, že již v minulosti použili podobnou službu. 3 z nich již dříve použili wordpress, 2 další frontpage, 1 blog, 1 estranky a 1 webgarden.cz. Co se týče publikování obsahu na internetu, 17 z nich již někdy obsah na internetu někdy publikovalo (převážně pomocí sociálních sítí). Zbylých 8 uvedlo, že ještě nikdy obsah na internetu nepublikovali. Zastoupení prohlížečů je následující: 10 účastníků Google chrome, 6 Mozilla Firefox, 4 Opera, 2 Safari a 1 Internet Explorer. Zbylí dva účastníci odpověděli na otázku chybně. 2 z přítomných účastníků uvedli, že již dříve testovali software, zbylých 23 nikoliv. 21

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G

Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G Tomáš Gogár 21.3.2011 A4B39TUR - Testování uživatelského rozhraní Obsah Popis přístroje:...

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Test s uživatelem Ashampoo Burning Studio

Test s uživatelem Ashampoo Burning Studio Test s uživatelem Ashampoo Burning Studio vypracováno v rámci předmětu Testování uživatelského rozhraní v zimním semestru 2011 Jan Červenka, František Bauma, Tadeáš Brzák, Viktor Schumann, Tomáš Klejna

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová

Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová cizlokat@fel.cvut.cz Obsah 1. Popis... 1 2. Cílová skupina... 2 3. Případy užití... 2 3.1.

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC Semestrální práce předmětu Tvorba uživatelského rozhraní Y39TUR Vypracoval: Kontakt: Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Testování mobilní navigace NACESTY

Testování mobilní navigace NACESTY České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická A7B39TUR 2015/2016, A2 Testování mobilní navigace NACESTY Kognitivní průchod a heuristická evaluace Jakub Berka berkajak@fel.cvut.cz Obsah

Více

Fakulta elektrotechnická. sluˇzby WordPress.com

Fakulta elektrotechnická. sluˇzby WordPress.com České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování administračního rozhraní sluˇzby WordPress.com Semestrální práce pro studijní předmět TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH ROZHRANÍ (A7B39TUR)

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Testování webového rozhraní obchodu Czech Computer Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní (A7B39TUR)

Testování webového rozhraní obchodu Czech Computer Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní (A7B39TUR) České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektroniky Testování webového rozhraní obchodu Czech Computer Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní (A7B39TUR) Vypracoval: Michael

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Návrh uživatelských rozhraní D3 NOV-WEB Web pro stránky předmětů Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Prototyp - Prototyp je vytvořen formou webové stránky. Výchozí stránka prototypu

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Testování aplikace pro správu hesel KeePassX

Testování aplikace pro správu hesel KeePassX České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování aplikace pro správu hesel KeePassX Miroslav Papírník papirmir@fel.cvut.cz ZS 2012/2013 A7B39TUR - 1 - Testování aplikace pro správu

Více

Testování portálu MotoInzerce.cz

Testování portálu MotoInzerce.cz České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická A4B39TUR Testování uživatelského rozhraní Semestrální práce A2 Testování portálu MotoInzerce.cz Ondřej Pospíšil pospion5@fel.cvut.cz 11. 3.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Zadání grafického designu Trh poptávek

Zadání grafického designu Trh poptávek 2012 Zadání grafického designu Trh poptávek Dokument obsahuje shrnutí cílů webu Trh poptávek a požadavky na grafický design Zelinka Josef LogisCom s.r.o 1.1.2012 Obsah 1. Cíle dokumentu... 2 2. Cíle webu...

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Testování operačního systému Windows Phone 8

Testování operačního systému Windows Phone 8 Testování operačního systému Windows Phone 8 Semestrální práce A2 v rámci předmětu A4B39TUR Muška Adam ČVUT FEL STM 0 Obsah 1. Popis přístroje... 2 2. Popis cílové skupiny... 2 3. Přehled případů užití...

Více

A4B39TUR 2014/2015. Ondřej Netík. Desktopová aplikace pro Windows. Spotify

A4B39TUR 2014/2015. Ondřej Netík. Desktopová aplikace pro Windows. Spotify A4B39TUR 2014/2015 Desktopová aplikace pro Windows Spotify Contents 1. Úvod... 3 1.1. Popis testované aplikace... 3 1.2. Cílová skupina... 4 1.3. Popis testovaných use case scénářů... 4 1.3.1. Vytvoření

Více

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz Testování mobilní aplikace Servis24 Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz 1. Obsah 1.Obsah...2 2. aplikace...3 3.Cílová skupina uživatelů...3 4.Use cases...3 4.1První

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

A7B39PDA - Naspoř si svůj sen. Jan Hovorka (hovorja4@fel.cvut.cz)

A7B39PDA - Naspoř si svůj sen. Jan Hovorka (hovorja4@fel.cvut.cz) A7B39PDA - Naspoř si svůj sen Jan Hovorka (hovorja4@fel.cvut.cz) 1. D1 popis projektu 1.1 Název Naspoř si svůj sen 1.2 Popis Aplikace, která pomáhá lidem spořit na jejich sen. Uživatel si vybere svůj sen,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Zpoždění vlaků. Systém support Aplikace nabídne při zadávání stanice nejbližší stanice podle aktuální pozice uživatele získané z GPS.

Zpoždění vlaků. Systém support Aplikace nabídne při zadávání stanice nejbližší stanice podle aktuální pozice uživatele získané z GPS. Zpoždění vlaků Popis aplikace Aplikace bude sloužit ke zjištění zpoždění vlaku vzhledem k zadané stanici. Při zadávání požadované stanice budou uživateli nabídnuty nejbližší stanice podle aktuální pozice

Více

SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz

SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz Obsah Popis aplikace... 3 Uživatelé... 3 Aktivity... 3 Systémová podpora... 3 Kontext... 3 Prototyp... 4 Informace... 4 Design

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování softwarové sady HTC Sense 3.6 A4B39TUR - Testování uživatelského rozhraní Semestrální práce A2 Zbyněk Eiselt eiselzby@fel.cvut.cz

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Jakub Wagner wagnejak@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Cílem práce bude otestovat výukovou aplikaci angličtiny na DVD pro základní školy. Aplikace je cílena pro ovládání

Více

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o.

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. REGISTR DIGITALIZACE HISTORICKÝCH FONDŮ (RDHF) A DIGITÁLNÍCH KONKORDANCÍ (DK) Návrh uživatelského rozhraní klientských aplikací verze 1.0 Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. 28.11.2016-1 - Obsah 1 Seznam

Více

Test emailového klienta portálu seznam.cz

Test emailového klienta portálu seznam.cz Test emailového klienta portálu seznam.cz Testování uživatelského rozhraní A4B39TUR Dominik Hons honsdomi@fel.cvut.cz 7. 3. 2014 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Popis aplikace... 2 3. Popis uživatelů... 2 4.

Více

Testování cd.cz/eshop

Testování cd.cz/eshop ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Testování cd.cz/eshop Semestrální práce z předmětu Testování uživatelských rozhraní (A7B39TUR) Šimon Kohout kohousim@fel.cvut.cz 2 Testování

Více

Testování uživatelského rozhraní mobilního telefonu HTC Hero (Semestrální projekt pro předmět A7B36TUR)

Testování uživatelského rozhraní mobilního telefonu HTC Hero (Semestrální projekt pro předmět A7B36TUR) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Elektrotechnická Testování uživatelského rozhraní mobilního telefonu HTC Hero (Semestrální projekt pro předmět A7B36TUR) Autor:Luboš Doležal dolezlu5@fel.cvut.cz

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

První přihlášení do CMS. Po přihlášení

První přihlášení do CMS. Po přihlášení První přihlášení do CMS - Zadejte do prohlížeče Internet Explorer požadovanou webovou adresu ve formátu www.adresa.cz/cms (např. na hlavní web Diakonie by to bylo www.diakonie.cz/cms) - Vyskočí vám okno

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Naše Město Web design

Naše Město Web design Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Naše Město Web design Cvičení: 10. 1. 2012, 16 hod. Pracovní skupina Jitka Sedláčková Nina Tůmová ... 1

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Uživatelský test desktopové aplikace Google Maps

Uživatelský test desktopové aplikace Google Maps Uživatelský test desktopové aplikace Google Maps Testování uživatelského rozhraní - A4B39TUR Jan Šimůnek, Dominik Siegel, Jan Vidašič, Richard Sadloň Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Popis aplikace... 4 1.2 Cíle

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Bohuslav Mach, Správce úkolů. pro informační systém firmy s-cape.cz 1/6

Bohuslav Mach, Správce úkolů. pro informační systém firmy s-cape.cz 1/6 Správce úkolů pro informační systém firmy s-cape.cz 1/6 Popis aplikace - D1 Aplikace umožňující uživateli s vytvořeným účtem v informačním systému firmy s-cape.cz prohlížet a editovat s nim spojené úkoly.

Více

Pracovní balíček 10 Nástroje pro optimalizaci výrobních a lidských zdrojů. Příloha 2 Dílčí výstup: Nástroj pro rozvrhování lidských zdrojů

Pracovní balíček 10 Nástroje pro optimalizaci výrobních a lidských zdrojů. Příloha 2 Dílčí výstup: Nástroj pro rozvrhování lidských zdrojů Pracovní balíček 10 Nástroje pro optimalizaci výrobních a lidských zdrojů Příloha 2 Dílčí výstup: Nástroj pro rozvrhování lidských zdrojů 1. Úvod Výpočetní techniku potkáváme dnes již na každém kroku,

Více

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb 2015 Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web PROČ PŘÍSTUPNOST TESTUJEME? Zákonná povinnost (Vyhláška o přístupnosti) Web je oficiálním

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1

Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1 [ZDEJTE ÁZEV SPOLEČOSTI.] Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1 7B36TUR Jan Vitha 06.11.2016 Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis aplikace... 1 1.2. Cílová skupina... 1 2. Přehled testovaných

Více

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY webové Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy David Špinar Tvoříme přístupné webové stránky Autor: David Špinar Copyright

Více

Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak temnymar@fel.cvut.cz

Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak temnymar@fel.cvut.cz Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak temnymar@fel.cvut.cz 1 Obsah 1. Popis aplikace 2. Popis problému 2.1. Uživatelé 2.2. Aktivity 2.3. Systém 2.4. Kontext 3. Návrh uživatelského rozhraní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Testování e-mailového klienta na přístroji NOKIA Lumia 710 drazajak@fel.cvut.cz 1 1. Obsah 1. Obsah 1 2. Úvod 2 2.1. Popis aplikace 2 2.2. Testované

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ Bakalářská práce Vypracoval: Jméno Příjmení Vedoucí práce: Vedoucí

Více

Výsledky testování katalogu Evergreen

Výsledky testování katalogu Evergreen Výsledky testování katalogu Evergreen Slovo úvodem Testování systému Evergreen jsem prováděl na 3 operačních systémech a 3 internetových prohlížečích. Systém Microsoft Windows 7 až 10, internetový prohlížeč

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače VY_32_INOVACE_In 6.,7.11 Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače Anotace: V prezentaci se žák seznámí se základními typy prohlížečů. Zaměříme se na prohlížeč Internet Explorer.

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Internet. Internetový prohlížeč. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

Internet. Internetový prohlížeč. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Internet Internetový prohlížeč Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Internet www stránka Internet = rozsáhlá celosvětová síť počítačů slouží k přenášení informací a poskytování

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Téma 1: Práce s Desktop. Téma 1: Práce s Desktop

Téma 1: Práce s Desktop. Téma 1: Práce s Desktop Téma 1: Práce s Desktop 1 Teoretické znalosti V této kapitole zjistíte, co skrývají pojmy jako Desktop, GNOME, KDE, Metacity Window Manager, Nautilus a Konqueror. Desktop neboli pracovní plocha patří mezi

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Doplňky slovníku SPOT

Doplňky slovníku SPOT Doplňky slovníku SPOT SPOTým Finální specifikace požadavků Tým: SPOTým Bc. Pavel Máčka Bc. Jan Bešta Bc. Jan Plas Bc. Vojtěch Žihla Autor: Pavel Máčka Datum: 22.dubna 1. Úvod Cílem tohoto dokumentu je

Více