Verze 1.0 Květen Xerox Color 800/1000 Press Příručka uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 1.0 Květen 2010. Xerox Color 800/1000 Press Příručka uživatele"

Transkript

1 Verze 1.0 Květen 2010 Xerox Color 800/1000 Press

2 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, FreeFlow, GBC AdvancedPunch, SquareFold, Xerox printeract, MeterAssistant, SuppliesAssistant, and RemoteAssistant jsou obchodní značky Xerox Corporation ve Spojených Státech a v ostatních zemích. Status produktu, status instalace, či specifikace jsou předmětem změny bez upozornění. Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, a Windows 7 jsou registrované obchodní značky Microsoft Corporation. PANTONE je registrovaná obchodní značka Pantone, Inc. Macintosh je registrovaná obchodní značka Apple Computer, Inc., registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích. Části technické uživatelské dokumentace Apple jsou použity se svolením Apple Computer, Inc. Adobe, Adobe logo, Acrobat, Acrobat logo, Acrobat Reader, Distiller, Adobe PDF logo, Adobe PDF JobReady, Illustrator, InDesign, a Photoshop jsou registrované obchodní značky Adobe Systems, Inc. PostScript je registrovaná obchodní značka Adobe použitá s Adobe PostScript Interpreter, jazykem popisu stránky Adobe a dalšími produkty Adobe. Tento produkt není podporován či sponzorován ze strany Adobe Systems, vydavatele Adobe Photoshop. Fiery, je registrovaná obchodní značka Electronics For Imaging, Inc. Creo je registrovaná obchodní značka Creo, Inc. Plockmatic je obchodní značka CFS Products. Inc. GBC a e/binder 200 jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky General Binding Corporation. HP, HPGL, HPGL/2, a HP-UX jsou registrované obchodní značky Hewlett-Packard Corporation. Netscape je registrovaná obchodní značka Netscape Communications. UNIX je registrovaná obchodní značka Open Group. Mozilla FireFox je registrovaná obchodní značka Mozilla Foundation.

3 Obsah Přehled produktu Rychlé odkazy Uživatelské rozhraní Oblast aplikační nabídky Nabídka Systém Nabídka Help Oblast stavu úlohy či systému Přehled úlohy Hlavní ovládací tlačítka Logon Language Změna jazyka Power Saver Pause Aktuální úroveň uživatele Oblast stavu tonerů Tlačítka Operátor či Administrátor Údržba Přehled tiskového serveru Čirý toner Produktivita Plné pokrytí Místní pokrytí Volitelná příslušenství Volitelná příslušenství pro vkládání Volitelná příslušenství pro finišing Zapnutí a vypnutí stroje Nalezení sériového čísla stroje Sériové číslo stroje na UI Sériové číslo na stroji Kde hledat pomoc Nápověda na UI Pomoc na internetovém webu Uživatelská dokumentace CD/DVD Xerox Color 800/1000 Press i

4 Obsah Xerox 700 Digital Color Press Uživatelská dokumentace tiskového serveru Měření a počítání Účtovací měřiče / Čítače použití Informace měření a čítání Zavolání servisu Zařazení tiskové úlohy Tisk z vašeho počítače Tisk z Xerox FreeFlow Print Serveru Tisk z Xerox EX Print Server, Powered by EFI Tisk z Xerox CX Print Server, Powered by Creo Přehled Systémového Administrátora Přihlášení se jako Administrator Možnosti systémového administrátora Informace o papíru Podavače Založení média do podavačů 1 a Založení papíru Zakládání pořadačů Zakládání průsvitek Založení děrovaného papíru pro úlohu jednostranného tisku Založení děrovaného papíru pro úlohu dvojstranného tisku Páky pro nastavení zkosení Vlastnosti podavače Nesoulad materiálu v podavači Vytvoření nového dočasného materiálu Skladování a manipulace s médii Seznam doporučeného materiálu (RML) Zacházení s papírem Pravidla pro papír Informace o pořadačích s ouškem Informace o průsvitkách Informace o děrovaném materiálu Zvlnění papíru Údržba Postupy pro čištění ii Xerox Color 800/1000 Press

5 Xerox 700 Digital Color Press Obsah Čištění obrazovky UI Čištění dráhy papíru Čištění oblasti 2 dráhy papíru Čištění oblastí 3 a 4 dráhy papíru Čištění oblasti 5 dráhy papíru Čištění oblasti 6 dráhy papíru Čištění oblasti 7 dráhy papíru Výměna spotřebních materiálů Spotřební materiál Výměna tonerové kartridže Nádobka na odpadní toner Výměna nádobky na odpadní toner Výměna sestavy plátna zapékače Řešení problémů Všeobecné problémy Odstranění uvázlého papíru Odstraňování uvázlého papíru v podavačích 1 a Odstraňování uvázlého papíru v oblasti Odstraňování uvázlého papíru v oblastech 3 a Odstraňování uvázlého papíru v oblasti Odstraňování uvázlého papíru v oblasti Odstraňování uvázlého papíru v oblasti Chybové kódy Kvalita obrazu Nábojové corotrony Kdy je třeba vyměnit nábojový corotron Kterou jednotku corotronu je třeba vyměnit Vzorky pásování Technická data Specifikace stroje Specifikace papíru Podmínky prostředí Odsazovací odkladač (OCT) Vysokokapacitní nadrozměrový podavač (OHCF) Přehled Xerox Color 800/1000 Press iii

6 Obsah Xerox 700 Digital Color Press Zakládaní médií do OHCF Zakládání papíru do OHCF Založení pořadačů do OHCF Založení průsvitek do OHCF Založení děrovaného materiálu do OHCF pro jednostranné úlohy Založení děrovaného materiálu do OHCF pro dvojstranné úlohy Páky pro nastavení zkosení Vlastnosti podavače Nesoulad materiálu v podavači Řešení problémů OHCF Odstranění uvázlého papíru OHCF Uváznutí papíru uvnitř podavačů OHCF Uváznutí papíru u páky 1a a knoflíku 1c Uváznutí papíru u páky 1b a knoflíku 1c Uváznutí papíru u páky 1d a knoflíku 1c Chybové kódy OHCF Specifikace OHCF Modul rozhraní (IM) Přehled Ovládací panel Dráha papíru Nastavení rovnače na IM Prohnutí papíru Předvolby nastavení rovnače Tlačítka pro ruční volbu rovnání Řešení problémů Odstranění uváznutí papíru Uváznutí papíru u páky 1a Uváznutí papíru u páky 2a Uváznutí papíru u páky 2b Chybové kódy Specifikace Vysokokapacitní stohovač (HCS) Přehled Identifikace součástí Ovládací panel iv Xerox Color 800/1000 Press

7 Xerox 700 Digital Color Press Obsah Horní vykladač HCS Vyložení stohovače Řešení problémů Odstranění uvázlého papíru Uváznutí na vstupu HCS (E1, E2 a E3) Uváznutí papíru v transportu HCS (E4, E5 a E6) Uváznutí papíru v horním vykladači (E7) Uváznutí papíru na výstupu HCS (E8) Rady a tipy pro používání HCS Výpadek napětí Chybové kódy Specifikace Standardní finišer či Výrobník brožur Funkce skládání Typy skládání Založení papíru či pořadačů do Podavače 8 (Poprocesní vkládač) Údržba Spotřební materiál pro Standardní finišer a Výrobník brožur Výměna standardní kazety se sponkami Výměna kazety sponek pro brožury Výměna kontejneru odpadních sponek ve finišeru Vyprázdnění kontejneru na výstřihy Řešení problémů finišeru Uváznutí papíru v podavači 8 (Poprocesní vkládač) Uváznutí papíru za levým krytem finišeru Uváznutí papíru u páky 1a a knoflíku 1c Uváznutí papíru u páky 1d Uváznutí papíru u páky 1b Uváznutí papíru za pravým krytem finišeru Uváznutí papíru u pák 3b a 3d Uváznutí papíru u páky 3e a knoflíku 3c Uváznutí papíru u páky 3g a knoflíku 3f Uváznutí papíru u páky 4b a knoflíku 3a Uváznutí papíru ve volitelném C/Z skládači Uváznutí papíru u páky 2a a knoflíku 3a Uváznutí papíru u páky 2b a knoflíku 2c Uváznutí papíru u 2c, 2e, 2f a 2d Xerox Color 800/1000 Press v

8 Obsah Xerox 700 Digital Color Press Uváznutí papíru u 2d a páky 2g Uváznutí papíru u jednotky 4 a knoflíku 4a Uváznutí papíru na výstupu finišeru Uváznutí papíru v horním vykladači finišeru Uváznutí papíru ve stohovači finišeru Uváznutí papíru ve volitelném výrobníku brožur Závady na sponkovačce Uváznutí sponek u standardní kazety sponek Chybové kódy Specifikace Standardní finišer či Výrobník brožur Volitelný C/Z Skládač Modul SquareFold Ořez Přehled Identifikace součástí Hlavní součásti Dráha papíru Ovládací panel Square Fold Funkce Funkce Square Fold Přístup k funkcím Square Fold Ořez Funkce ořezu Pokyny pro oříznutí Přístup k možnostem ořezu Rady a tipy Tisk celostránkových obrázků na brožury Několik tipů Řešení problémů Odstranění uvázlého papíru Odstraňování uvázlého papíru Odstranění uváznutí E1/E Odstranění uváznutí v E Chybové kódy Technická data Fyzické charakteristiky Specifikace vi Xerox Color 800/1000 Press

9 Xerox 700 Digital Color Press Obsah Standardní finišer Plus Přehled Modul finišeru Hlavní části Modulu finišeru Funkce skládání Typy skládání Zakládání papíru či pořadačů do Podavače 8 (Poprocesní vkládač) Finišingový transport Hlavní části Finišingového transportu Indikátory stavu Finišingového transportu Údržba Standardního finišeru Plus Spotřební materiály pro Standardní finišer Plus Výměna standardní kazety sponek Výměna Kontejneru odpadních sponek na finišeru Vyprázdnění Kontejneru odpadu děrování Řešení problémů Uváznutí papíru v Modulu finišeru Uváznutí papíru v Podavači 8 (Poprocesní vkládač) Uváznutí papíru za levým krytem finišeru Uváznutí papíru u páky 1a a knoflíku 1c Uváznutí papíru u páky 1d Uváznutí papíru u páky 1b Uváznutí papíru za pravým krytem finišeru Uváznutí papíru u pák 3b a 3d Uváznutí papíru u páky 3e a knoflíku 3c Uváznutí papíru u páky 3g a knoflíku 3f Uváznutí papíru u páky 4b a knoflíku 3a Uváznutí papíru ve volitelném C/Z Skládači Uváznutí papíru u páky 2a a knoflíku 3a Uváznutí papíru u páky 2b a knoflíku 2c Uváznutí papíru u 2c, 2e, 2f a 2d Uváznutí papíru u 2d a páky 2g Uváznutí papíru v oblastech 4b a 4c Uváznutí papíru na výstupu finišeru Uváznutí papíru v Horním vykladači finišeru Uváznutí papíru ve stohovači finišeru Uváznutí papíru ve Finišingovém transportu Xerox Color 800/1000 Press vii

10 Obsah Xerox 700 Digital Color Press Uváznutí papíru v oblasti Uváznutí papíru v oblasti Uváznutí papíru v oblasti Uváznutí papíru v oblasti Závady sponkovačky Uváznutí sponek u standardní kazety sponek Chybové kódy Standardního finišeru Plus Chybové kódy Finišingového transportu Chybové kódy DFA zařízení třetí strany Specifikace Specifikace Modulu finišeru Volitelný C/Z Skládač Specifikace Finišingového transportu viii Xerox Color 800/1000 Press

11 Xerox 700 Digital Color Press Obsah Xerox Color 800/1000 Press ix

12

13 1 1. Přehled produktu Xerox 800/1000 Color Press je plnohodnotná barevná a černobílá síťová tiskárna, která pracuje rychlostí 80/100 tisků za minutu. Následující ilustrace ukazuje základní konfiguraci digitální tiskárny: 1. Tiskový stroj levá strana a. Horní levé dveře: obsahují tonerové kartridže b. Horní pravé dveře: obsahují tonerové kartridže c. Levé přední dveře d. Pravé přední dveře e. Podavače 1 a 2; k dispozici jsou přídavná vkládací příslušenství 2. Tiskový stroj pravá strana a. Levé přední dveře b. Pravé přední dveře 3. Uživatelské rozhraní (UI) 4. Volitelný Odsazovací vykladač (OCT); k dispozici jsou přídavná finišingová příslušenství Xerox Color 800/1000 Press 1-1

14 Přehled produktu Rychlé odkazy Následující rychlé odkazy vám pomohou začít používat váš stroj rychle a snadno: Zapnutí a vypnutí stroje Kde hledat pomoc Založení papíru Zařazení tiskové úlohy Odstranění uvázlého papíru Výměna tonerových kartridží Výměna nádobky na odpadní toner Přihlášení se jako Administrátor Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní (UI) zobrazuje zprávy, které hlásí stav stroje při klidu, běhu nebo při chybových stavech. Obrazovka UI ukázaná v této příručce může ale nemusí odpovídat té, kterou zobrazuje váš systém. UI se mění systém od systému a podle místa prodeje. Proto jsou obrazovky UI v této příručce pouze ukázkou typu obrazovky, která se vyskytuje na vašem systému. 1. Oblast aplikační nabídky 2. Oblast stavu úlohy či systému 1-2 Xerox Color 800/1000 Press

15 Přehled produktu 3. Hlavní ovládací tlačítka 4. Aktuální úroveň uživatele 5. Oblast stavu tonerů 6. Možnosti pro Operátora či Administrátora 7. Oblast stavu podavačů 8. Oblast stavu stroje Oblast aplikační nabídky Tato oblast hlavní obrazovky se skládá ze dvou rozbalovacích nabídek: Systém a Help. Nabídka Systém Rozbalovací nabídka System umožňuje volbu následujících možností: Machine Details: Touto volbou se otevře okno Machine Details. Více podrobností naleznete odkazem na Machine Details. Shutdown System PC: Tato volba vypne UI a systémový PC. Restart User Interface: Tato volba ukončí UI a pak jej restartuje. Exit User Interface: Tato volba ukončí UI ale ponechá systémový PC v chodu. Manage Stock Library: Je volitelná pouze v režimu Administrátora. Více informací naleznete v Příručce administrace systému. Nabídka Help Volbou nabídky Color 800/1000 Press Help z rozbalovací nabídky Help se otevře nové okno zobrazující informace nápovědy pro Operátora i Administrátora. V sekci Kde hledat pomoc naleznete více informací jak hledat pomoc a které typy informací jsou k dispozici. Xerox Color 800/1000 Press 1-3

16 Přehled produktu Oblast stavu úlohy či systému Tato oblast obrazovky zobrazuje stav systému, jako jsou stavy Ready, Waiting for print, Powering up, Powering down atd. Tato oblast také zobrazuje stav úlohy, která se právě tiskne. Přehled úlohy Volbou tlačítka Summary se otevře okno Current Job Summary: Hlavní ovládací tlačítka Logon Existují dvě úrovně přihlášení: Operator: To je výchozí úroveň přihlášení. Administrator: Tato úroveň umožňuje úpravu výchozích nastavení stroje. Umožňuje také přizpůsobovat určité tiskové úlohy vytvářením, nastavováním nebo změnou parametrů některých funkcí. Více informací o této možnosti naleznete v Příručce administrace systému. Language Okno Language mění jazyk UI. Je-li zvoleno tlačítko Language, UI zobrazí všechny jazyky dostupné na vašem stroji. Počet jazyků dostupných na vašem stroji závisí na tom, co bylo instalováno při instalačním procesu. 1-4 Xerox Color 800/1000 Press

17 Přehled produktu Zvolením tlačítka příslušného jazyka se ihned změní použitý jazyk. Není třeba žádného potvrzení. Je-li dostupných méně než osm jazyků na vašem UI, jsou polohy tlačítek náležitě upraveny. Změna jazyka Pro změnu jazyka použijte následující postup. 1. Zvolte tlačítko Language na UI. 2. Zvolte tlačítko požadovaného jazyka; jazyk UI se změní na nový a zavře se okno Language. 3. Zvolte tlačítko Cancel pro návrat na hlavní obrazovku UI. Power Saver Stisknutím tlačítka Power Saver se zobrazí obrazovka Power Saver. Existují dva režimy snížené spotřeby: System PC & Print Engine: Volbou této možnosti přejdou na úsporu spotřeby stroj i systémový PC. Print Engine Only: Volbou této možnosti přejde na úsporu spotřeby pouze stroj. Režim snížené spotřeby stroje šetří spotřebu snížením teploty zapékače. Stroj do tohoto režimu přejde automaticky, pokud nenastane žádná aktivita po dobu továrně nastaveného času 15 minut. Tento čas lze změnit v rozsahu minut; je třeba přejít do režimu Administrátora. Stroj či systémový PC opustí režim snížené spotřeby jakmile je zařazena úloha k tisku nebo jakmile je aktivováno UI na systémovém PC. Ručně lze režim snížené spotřeby opustit stisknutím tlačítka Power Saver na systémovém PC. Více informací o této možnosti naleznete v Příručce administrace systému v sekci Power Saver. Xerox Color 800/1000 Press 1-5

18 Přehled produktu Pause Volbou tlačítka Pause při tisku úlohy se zastaví nebo přeruší tiskový proces. Jakmile je tiskový proces přerušen, můžete zvolit: Resume: Volbou této možnosti se obnoví tisk úlohy od místa, kde byl přerušen. Cancel Job: Volbou této možnosti se zobrazí druhé okno, kde je uživatel dotázán, zda si přeje zrušit tiskovou úlohu. - Volbou Yes se zruší tiskový proces. - Volbou No se zavře okno Confirm Cancel Job a stroj se vrátí do stavu přerušení. Pro pokračování tisku je třeba zvolit Resume. Podle nastavení administrátora může váš stroj automaticky obnovit tisk po určité době bez volby tlačítka Resume. Požádejte o to Administrátora nebo najděte informaci v Příručce administrace systému. Aktuální úroveň uživatele Úroveň uživatele se zobrazuje v pravé horní části obrazovky UI: zobrazuje je, je-li uživatel přihlášen jako Operator nebo Administrator. Oblast stavu tonerů Tato oblast UI ukazuje stav kartridží s tonerem ukazatelem, který ukazuje úroveň toneru v každé kartridži. Jak se toner spotřebovává, zobrazení ukazatele toneru se upravuje pro každou kartridž: Kartridž je plná na 100%, jsou-li všechny čtyři proužky vyplněny příslušnou barvou. Kartridž je plná na 75%, jsou-li vyplněny tři proužky. Kartridž je plná na 50%, jsou-li vyplněny dva proužky. Kartridž je plná na 25%, je-li vyplněn jeden proužek. 1-6 Xerox Color 800/1000 Press

19 Přehled produktu Pět tonerových kartridží jsou jednotky vyměnitelné uživatelem (CRU). Každá kartridž je také vybavena monitorem CRUM (Paměť jednotky vyměnitelné uživatelem). CRUM je bezdrátový systém, který sleduje a uchovává informace o tonerových kartridžích včetně: Charakteristiky kartridže, která zaručuje počet tisků uvedených v uživatelské specifikaci. Informace, která zaručuje kvalitu obrazu. Informace, která umožňuje detekovat rozsah životnosti každé kartridže. Zabránění vložení nesprávné tonerové kartridže. Zjištění výměny vyprázdněné kartridže za novou. Váš stroj může mít instalovanou volitelnou pátou kartridži s tonerem. Všechny charakteristiky platné pro tonerové kartridže se vztahují i na volitelnou pátou kartridž. Tlačítka Operátor či Administrátor Tato oblast UI zobrazuje tlačítka pro Operátora či Administrátora. Podle stavu aktuálního uživatele se další možnosti mění. Jste-li přihlášen jako Operator, jsou k dispozici funkce: Billing & Counters Maintenance Jste-li přihlášen jako Administrator, jsou k těmto funkcím přidány další: Profiles System Settings Podrobnější informace naleznete v Příručce administrace systému. Xerox Color 800/1000 Press 1-7

20 Přehled produktu Údržba Volbou tlačítka Maintenance na UI se otevře okno, které zobrazuje stav všech spotřebních materiálů. Okno Consumables je rozděleno do dvou sekcí: Supply Unit, and Maintenance Unit. Prohlédněte si následující ilustraci: Jste-li přihlášeni jako Administrator, je dostupná další záložka: Maintenance. Více informací naleznete v Příručce administrace systému. Stav spotřebních materiálů je znázorněn: Žlutým trojúhelníkem, který znázorňuje nízký stav. Červeným kruhem, který znázorňuje, že materiál je spotřebován nebo vyčerpán. Zelenou značkou kontroly, která ukazuje, že stav je v limitu. Je-li spotřebován materiál v jednotce vyměnitelné uživatelem (CRU), stroj automaticky přeruší běžící úlohu a neobnoví běh, dokud není materiál doplněn. TIP Stroj nepřeruší úlohu ani se nezastaví, pokud je vyčerpán materiál v jednotce vyměnitelné servisním technikem. Jednotky určené pro výměnu servisním technikem mohou pokračovat v normálním provozu značně déle, než udává indikátor průměrné životnosti. Servisní technik používá informace tohoto indikátoru při každé servisní prohlídce. 1-8 Xerox Color 800/1000 Press

21 Přehled produktu Přehled tiskového serveru S vaší digitální tiskárnou lze používat jeden ze tří tiskových serverů: Xerox FreeFlow Print Server pro Xerox 800/1000 Digital Color Press Xerox CX Print Server, Powered by Creo Xerox EX Print Server, Powered by Fiery Podrobné informace o konkrétním tiskovém serveru naleznete v uživatelské dokumentaci, která je s ním dodána. Čirý toner Tento volitelný pátý modul poskytuje pokrytí stránky v celém rozsahu nebo jen místně vrstvou pro zlepšení tiskového výstupu. Funkce čirého toneru používá pro zlepšení tiskového výstupu dvě metody. Tyto metody jsou plné pokrytí a místní pokrytí (použité jen na určitá místa). Obě metody používají pro dosažení požadovaných efektů pokrytí průhlednou potahovou vrstvou, přičemž nesnižují produktivitu stroje. Modul čirého toneru je podporován všemi tiskovými servery. Produktivita Při použití modulu čirého toneru je produktivita stroje zachována pro všechna podporovaná média, při čemž je oblast širokých schopností stroje ještě rozšířena a to včetně: Zachování plné jmenovité rychlosti stroje 80/100 tisků v minutě (ppm) v pětibarevném režimu Podpory jak textů tak obrázků. Xerox Color 800/1000 Press 1-9

22 Přehled produktu Plné pokrytí Plné pokrytí čirou vrstvou poskytuje jednolitý lesklý povrch tiskového výstupu při použití ve vysokojakostních aplikacích. Funkce plného pokrytí vytváří celostránkový povlak čirého lesklého filmu (laku), který zlepšuje celkový vzhled celé aplikace nebo jednoho listu. Místní pokrytí Použití místního pokrytí v podporované aplikaci umožňuje uživateli vyznačit určitou oblast nebo více oblastí, kde bude aplikován čirý toner na tiskovém výstupu. Účelem je akcentovat nebo zvýraznit požadovanou oblast. Místní pokrytí lze použít na: Lakování (vytvoření lesklého povrchu) určitých oblastí tiskové úlohy Vytvoření uměleckých efektů a zvýraznění v tiskové úloze Zlepšení vzhledu metalických detailů klíčovými barvami, jako jsou stříbrná, zlatá či měděná Zlepšit vzhled pastelových barev duhovým efektem Zvýraznit obrázky efektem vznášení se nad stránkou (prostorový efekt) Přitáhnout pozornost k titulku Zvýraznit fotografie, loga či ostatní oblasti obrázků Zvýraznit vodoznak Volitelná příslušenství Pro váš stroj je k dispozici celá řada volitelných vkládacích a finišingových příslušenství. Tato příslušenství jsou uvedena v následujících konfiguračních tabulkách spolu s údaji, kde nalézt konkrétní informace o každém volitelném příslušenství Xerox Color 800/1000 Press

23 Přehled produktu Volitelná příslušenství pro vkládání 2-zásuvkový Nadrozměrový vysokokapacitní vkladač (OHCF) Kde hledat informace Informace o tomto zařízení je uvedena dále v této příručce. Pro podrobné informace vyhledejte sekci Nadrozměrový vysokokapacitní vkladač (OHCF). Volitelná příslušenství pro finišing Modul rozhraní (IM) Kde hledat informace Informace o tomto zařízení je uvedena dále v této příručce. Pro podrobné informace vyhledejte sekci Modul rozhraní (IM). Modul rozhraní (IM) je vyžadován pro všechna další příslušenství finišingu. IM poskytuje možnost komunikace mezi tiskovým strojem a jakýmkoliv dalším finišingovým příslušenstvím. Xerox Color 800/1000 Press 1-11

24 Přehled produktu Vysokokapacitní stohovač (HCS) Kde hledat informace Informace o tomto zařízení je uvedena dále v této příručce. Pro podrobné informace vyhledejte sekci Vysokokapacitní stohovač (HCS). Vysokokapacitní stohovač je zde znázorněn spolu s požadovaným Modulem rozhraní (IM). Vysokokapacitní stohovač je volitelné finišingové zařízení, které poskytuje funkce stohování a odsazení pro výstup do Stohovacího vykladače. Standardní finišer Kde hledat informace Informace o tomto zařízení je uvedena dále v této příručce. Pro podrobné informace vyhledejte sekci Standardní či Vázací finišer. Standardní finišer je zde znázorněn spolu s požadovaným Modulem rozhraní (IM) a s volitelným C/Z skládačem. Tento finišer poskytuje široký rozsah finišingových či skládacích funkcí Xerox Color 800/1000 Press

25 Přehled produktu Vázací finišer Kde hledat informace Informace o tomto zařízení je uvedena dále v této příručce. Pro podrobné informace vyhledejte sekci Standardní či Vázací finišer. Vázací finišer je zde znázorněn spolu s požadovaným Modulem rozhraní (IM) a s volitelným C/Z skládačem. Tento finišer poskytuje široký rozsah finišingových či skládacích funkcí. Modul pro plochý hřbet - SquareFold Trimmer Kde hledat informace Informace o tomto zařízení je uvedena dále v této příručce. Pro podrobné informace vyhledejte sekci SquareFold Trimmer. Modul pro plochý hřbet je zde znázorněn spolu s požadovaným Modulem rozhraní (IM) a s volitelným Vázacím finišerem. SquareFold Trimmer je volitelné finišingové zařízení, které se používá ve spojení s finišingem, který obsahuje vazač. Xerox Color 800/1000 Press 1-13

26 Přehled produktu Děrovačka - GBC AdvancedPunch Kde hledat informace Informace o tomto příslušenství lze nalézt v zákaznické dokumentaci CD/DVD v uživatelské příručce. Vyhledejte v zákaznické dokumentaci na CD nebo přejděte na kde je ke stažení poslední verze uživatelské příručky, vložením názvu produktu do pole Search a volbou odkazu na User Documentation. Děrovačka GBC AdvancedPunch je zde znázorněna s požadovaným Modulem rozhraní (IM) a s volitelným Vázacím finišerem. Děrovačka může být připojena k mnoha volitelným finišingovým příslušenstvím. GBC AdvancedPunch poskytuje další úroveň finišingových funkcí, umožňuje děrovat dokumenty 8.5 x 11 in./a4, a podporuje mnoho způsobů vazby. Děrování zahrnuje rozsah od 19 otvorů až po 32 otvorů pro média 8.5 x 11 in. a od 21 otvorů až po 47 otvorů pro média A4. Standardní finišer Plus Kde hledat informace Informace o tomto zařízení je uvedena dále v této příručce. Pro podrobné informace vyhledejte sekci Standardní finišer Plus. Standardní finišer Plus vyžaduje Modul rozhraní (IM). Standardní finišer Plus slouží jako rozhraní pro přenos papíru mezi tiskovým strojem a jakoukoli třetí stranou standardu Document Finishing Architecture (DFA) Xerox Color 800/1000 Press

27 Přehled produktu Vazač Plockmatic Pro 30 Kde hledat informace Informace o tomto zařízení je v příručce Řešení finišingu pro Xerox Color 800/1000 Press. Další informace dostanete od obchodního zástupce Xerox. Toto je zařízení třetí strany standardu Document Finishing Architecture (DFA), které skládá a sponkuje tiskový výstup. Toto zařízení vyžaduje Modul rozhraní (IM) a Standardní finišer Plus. Vazač GBC ebinder 200 Kde hledat informace Informace o tomto zařízení je v příručce Řešení finišingu pro Xerox Color 800/1000 Press. Další informace dostanete od obchodního zástupce Xerox. Toto je zařízení třetí strany standardu Document Finishing Architecture (DFA), které stohuje, děruje a váže tiskový výstup do brožury. Toto zařízení vyžaduje Modul rozhraní (IM) a Standardní finišer Plus. Xerox Color 800/1000 Press 1-15

28 Přehled produktu Páskový vazač Xerox Tape Binder Kde hledat informace Informace o tomto zařízení je v příručce Řešení finišingu pro Xerox Color 800/1000 Press. Další informace dostanete od obchodního zástupce Xerox. Toto je zařízení třetí strany standardu Document Finishing Architecture (DFA), které váže tiskový výstup tepelně adhezivní páskou. Toto zařízení vyžaduje Modul rozhraní (IM) a Standardní finišer Plus. Zapnutí a vypnutí stroje Pro zapnutí a vypnutí stroje použijte hlavní vypínač ON / OFF. ON/OFF ON Stiskněte vypínač do polohy ON pro zapnutí stroje. Obrazovka upozorní na krátké čekání, kdy se zapékač ohřeje a stroj provede systémovou kontrolu. Během tohoto času můžete programovat tiskovou úlohu a tisk se zahájí automaticky, až bude stroj připraven. Stiskněte vypínač do polohy OFF pro vypnutí stroje. Před opětovným zapnutím stroje ponechte stroj vypnutý nejméně 10 sekund. OFF Nalezení sériového čísla stroje Sériové číslo stroje lze přečíst buď z UI nebo ze štítku uvnitř stroje Xerox Color 800/1000 Press

29 Přehled produktu Sériové číslo stroje na UI Sériové číslo stroje lze na UI nalézt volbou System > Machine Details. Sériové číslo na stroji Dojde-li k výpadku napájení a nelze-li otevřít záložku Machine Details, lze sériové číslo nalézt na rámu stroje vlevo dole. Pro nalezení sériového čísla použijte následující postup. 1. Otevřete levé přední dveře (levá strana tiskového stroje). 2. Nalezněte rámeček se sériovým číslem stroje vlevo dole. 3. Zavřete levé přední dveře (levá strana tiskového stroje). Xerox Color 800/1000 Press 1-17

30 Přehled produktu 1-18 Xerox Color 800/1000 Press

31 2 2. Kde hledat pomoc Nápověda na UI Přímá nápověda online je na Uživatelském rozhraní (UI) vašeho stroje. Tato nápověda poskytuje informace: Jak používat a udržovat váš stroj a volitelná příslušenství Jak nastavovat a měnit hesla a výchozí nastavení. Volba Color 800/1000 Help z rozbalovací nabídky Help otevře nové okno, které zobrazuje stejný typ informací, jaké jsou v této příručce a v Příručce administrace systému. Pomoc na internetovém webu Xerox na internetu: Pro systémovou podporu, uživatelskou pomoc a servisní podporu přejděte na a klikněte na odkaz Contact Us, kde jsou konkrétní kontaktní informace a telefonní čísla pro vaši oblast. Bude užitečné znát sériové číslo vašeho stroje předtím, že zavoláte pro podporu. Sériové číslo stroje je na záložce Machine Details (System > Machine Details). Uživatelská dokumentace CD/DVD Doporučujeme si vytisknout veškerou uživatelskou dokumentaci a mít ji při stroji. Uživatelskou dokumentaci naleznete na vašem CD/DVD Customer Documentation. Toto CD/DVD bylo dodáno spolu se strojem. Xerox Color 800/1000 Press 2-1

32 Kde hledat pomoc Uživatelská dokumentace tiskového serveru Uživatelská dokumentace k vašemu tiskovému serveru je na CD/DVD, které bylo dodáno spolu s tiskovým serverem. Vy nebo váš Systémový Administrátor byste tyto dokumenty měli vytisknout po dokončení instalace. Měření a počítání Měřiče a čítače poskytují informace o použití stroje a o účtovacích údajích. Tyto měřiče a čítače závisí na konfiguraci a nastavení vašeho stroje. Účtovací měřiče / Čítače použití 1. Na UI stroje zvolte funkci Billing and Counters. 2. Zobrazí se okno Billing Meters and Usage Counters. Informace měření a čítání Na obrazovce Billing Meters and Usage Counters může uživatel sledovat celkové hodnoty účtovacích měřičů a čítačů použití. Informace na této obrazovce obsahují: Záložka Billing Meters zobrazuje celkový počet vytištěných stránek jak černobílých tak barevných. Zobrazená informace se může lišit podle lokálního trhu. Tyto měřiče nelze vynulovat. Záložka Usage Counter pracuje stejně jako počítač kilometrů v autě. Může být vynulován. Od vynulování počítá tisky znova, dokud není zvoleno tlačítko Reset All. Informace zobrazené na této obrazovce se mohou lišit podle lokálního trhu. 2-2 Xerox Color 800/1000 Press

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Obsah 1 Seznámení s tiskárnou... 5 Použití ovládacího panelu tiskárny... 5 Domovské zobrazení... 6 Použití tlačítek dotykového panelu... 7 2 Nastavení a použití

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní Příručka uživatele Příručka uživatele 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software,

Více