10. ročník 1/2011 oleje a maziva pro všechny oblasti použití. 20 let. FUCHS OIL CORPORATION (CZ) na českém trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. ročník 1/2011 oleje a maziva pro všechny oblasti použití. 20 let. FUCHS OIL CORPORATION (CZ) na českém trhu"

Transkript

1 10. ročník 1/2011 oleje a maziva pro všechny oblasti použití 20 let FUCHS OIL CORPORATION (CZ) na českém trhu

2 nový e-shop společnosti nová dimenze podpory našich zákazníků Představujeme zcela nový elektronický nástroj společnosti FUCHS OIL Corporation. Jeho pomocí se našim zákazníkům otevírá možnost využití nového hlavního komunikačního média. Pevně věříme, že jeho spuštěním získají vyšší efektivitu při výběru našich produktů, pohodlnější nakupování a celkově vyšší komfort. A jak to vlastně celé funguje? Úvodní stránka se nachází na adrese Po přihlášení se v pravé liště zobrazí přehledné menu, které vás intuitivně navede přesně tam, kam potřebujete Zde máte možnost prohlédnout si vaše objednávky a jejich aktuální stav, náhledy vašich faktur, přehled saldokonta, pro kontrolu a případnou editaci jsou zde vaše kontaktní údaje, můžete si vytvořit skupinu oblíbených produktů pro snazší objednávání, atd. Přes nákupní košík můžete vytvářet nové objednávky, s přehledem dostupnosti jednotlivých produktů a jejich cen Tímto ovšem naše snaha nekončí. Rádi bychom zdůraznili, že se těšíme na vaše náměty a připomínky, kterým se budeme důkladně věnovat. Vaše dotazy a náměty posílejte na adresu:

3 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás touto formou všechny pozdravil. Je to až neskutečné, jak rychle v naší společnosti ten čas uběhl a já píši do našeho pravidelného magazínu úvod o tom, kam jsme se za dvacet let dostali. Dvacet let je jistě mnoho na to, aby se ukázalo, čeho je možné v obchodní organizaci dosáhnout a zavzpomínat, jaké nástrahy a těžkosti bylo nutné od roku 1991 překonat a projít. V tomto okamžiku musím připomenout, že na to vše, co se v ČR ve vztahu ke společnosti FUCHS odehrálo, jsme nebyli sami, ale měli jsme možnost žít z podpory a vedení naší, dnes již osmdesáti- leté, mateřské společnosti. To byl jistě základ pro úspěšné překonávání dětských nemocí, ale i rozmanitostí, nejasností a také politických a hospodářských změn v České republice. Uvědomme si prosím, že založení FOCZ proběhlo v době, kdy Češi a Slováci žili v jednom státě a většina z nás se teprve učila žít v demokratické společnosti s principy pro všechny z nás naprosto novými. Mohu konstatovat, že touto dobou jsme prošli se ctí, za pomoci mnoha kolegů, kolegyň, kteří do života FOCZ vnesli mnoho svého pozitivního, osobního a většina z nás toho jistě má trochu dodnes. Naše společnost se poučila z přání a potřeb zákazníků a hlavně v začátcích byla novátorem ve službě zákazníkovi a nositelem nových principů v oblasti olejů a maziv. Chtěl bych Vás ujistit, že nezapomínáme na náš start a podporu všech, kteří každý svým způsobem přispěli k možnosti oslavy 20-tých narozenin FOCZ, tedy české dcery největšího, nezávislého privátního olejáře na světě. Za období 20 let od založení jsme na český trh umístili zboží za více než 2,75 miliardy Kč. Mimo prodané množství jsme formou materiálních darů pomohli mnoha zákazníkům, sportovcům, ale i školám a žákům. Proto pevně věřím, že koncern FUCHS je a bude novátorem v oblasti olejů a maziv a my všichni příznivci této značky budeme mít možnost nadále využívat kvality produktů, servisu a osobního rozvoje po jeho boku. Vážení, dovolte mi, abych Vám, jako zástupce koncernu FUCHS v České republice, poděkoval za úspěšný společný život a popřál mnoho zdraví a spokojenosti v následujících letech. Jan Cholenský jednatel společnosti Kde nás najdete Den otevřených dveří Otice Autokros Humpolec FUCHS OIL Česká tourist Trophy Hořice FUCHS OIL Rallye AGROPA Pačejov Mistrovství republiky v orbě Kroměříž Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Setkání mistrů v autokrosu - Humpolec 80 let ve světě 20 let na českém trhu

4 2 Dlouhodobá spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni Společnost FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. dlouhodobě spolupracuje s Katedrou technologie obrábění (KTO), Fakulty strojní při Západočeské univerzitě v Plzni. Společnost FUCHS podporuje vzdělávání jak finančně, tak také předáváním zkušeností z praxe studentům formou přednášek a konzultací. Spolupráce je zejména při testování kapalin, nástrojů a nových produktů s aplikací u zákazníků. Katedra technologie obrábění je rozdělena na čtyři samostatná oddělení: Technologické přípravy (TGP) Obrábění a montáže (OBM) Řízení kvality (KVA) Dílenských laboratoří (DL) Katedra je zaměřena do oblastí: technologické metody obrábění, technologické projektování, programování NC obráběcích strojů, automatizace obrábění, teorie a experimentální metody obrábění, konstrukce nástrojů a přípravků, řízení jakosti, dílenská metrologie, ergonomie, racionalizace práce, bezpečnost práce a strojírenská montáž. Pro kvalitní zajištění odborné výuky v bakalářském, magisterském a doktorském studiu probíhá na KTO intenzivní základní a aplikovaný výzkum a vývoj, především se zaměřením na obrábění a diagnostiku tvarově složitých těžkoobrobitelných výrobků. Zdroj: Richard Boř Katedra se ve výzkumu a vývoji zaměřuje do oblasti obrábění tvarově složitých výrobků pod rámcovým názvem: Obrábění a diagnostika tvarově složitých výrobků - progresivní technologie, nástroje, programování, metrologie a jakost. Výroba tvarově složitých výrobků, jako jsou například formy pro tlakové lití a stříkání plastů, zápustek, ale také výrobky typu zalomených hřídelů, lopatek parních turbin oběžných kol turbokompresorů apod., přináší s sebou řadu materiálových, technologických a metrologických problémů. Činnost je vymezena komplexním řešením výrobního řetězce od výzkumu a vývoje nových progresivních technologických metod obrábění (např. HSC, HPC, Suché a tvrdé obrábění, atd.) a jejich aplikací přes konstrukci řezných a tvářecích nástrojů, strategii programování pohybu nástroje a on-line řízení kvality výroby až po analýzu a hodnocení výsledné jakosti obrobeného objektu. Činnosti jsou řešeny pomocí stávajících a souběžně vyvíjených optimalizačních algoritmů, jak na aplikační, tak na úrovni SW simulace. Dále KTO nabízí speciální školení z oblasti obrábění, programování NC strojů, seřizování NC strojů, jakosti a metrologie, která jsou vždy připravena na míru pro jednotlivé objednavatele. Mezi významné úspěchy KTO v poslední době patří udělení prestižní ceny GRAND PRIX FOR INDUSTRY 2010 za unikátní čelní frézu s vyměnitelnými břitovými destičkami z řezné keramiky pro frézování velmi tvrdých a pevných materiálů, která byla vyvinuta ve spolupráci s firmou Hofmeister, s.r.o. Pomáháme zákazníkům v jejich podnikání Zdroj: Roman Kočí Na sklonku roku 2010 se společnost FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. rozhodla pomoci svému dlouhodobému zákazníkovi - firmě Antonín Brabec s modernizací jeho provozovny na pražském Bohdalci. Firma se specializuje na rychlovýměnu provozních kapalin u všech druhů motorových vozidel. Využívá kompletní sortiment produktů společnosti FUCHS, a to zejména z důvodu jejich kvality a široké využitelnosti. S výměnou olejů souvisí i výměna všech olejových, vzduchových, pylových a naftových filtrů pro všechny druhy osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů všech značek. Služeb rychlovýměny hojně využívají zejména společnosti, pro které se nevyplatí provoz vlastní dílny, avšak nechtějí zanedbat základní údržbu svého vozového parku. Detailní informace naleznete na webových stránkách společnosti kde je možné výměnu objednat i on-line.

5 3 Jubileum společné činnosti Zdroj: Petr Výmola Vozy společnosti AG Transport, ve kterých jsou používány olejové náplně společnosti Fuchs. Letošní jubilejní rok působení společnosti FUCHS OIL COR- PORATION (CZ), spol. s r.o. na českém trhu mi dává možnost ohlédnout se do historie a hodnotit vývoj společnosti v souvislosti s vývojem trhu a především obsluhovaných zákazníků. Tak jak se naše společnost po vstupu na český trh snažila zařadit mezi v té době známější konkurenční olejářské společnosti, prošla podobným vývojem i celá řada našich zákazníků. Jednou z takových společností, na kterou bych chtěl upozornit, je AG TRANSPORT s.r.o. Uherské Hradiště, s níž spolupracujeme již od roku Počátky této společnosti sahají do roku 1992, kdy Ing. Antonín Guriča, majitel společnosti, založil přepravní firmu se specializací na mezinárodní přepravu do Německa, Holandska a Francie. V té době měla společnost sídlo v Nivnici. V roce 2002, po nákupu areálu o rozloze zhruba m 2, se zastřešenými skladovacími prostory, nákladní rampou a parkovacími plochami, se společnost přestěhovala do Uherského Hradiště. Zde také v následujícím roce vznikla současná společnost AG TRANSPORT s.r.o. Společnost AG TRANSPORT, s.r.o. je zaměřena na dopravní služby velkoobjemovými soupravami o kubatuře 120 m 3 a již od počátku fungování firmy je věrná značce VOLVO. K roku 2010 vlastní 64 vozů, z nichž převážná většina splňuje normu EURO 4, do 2 let stáří vozu je potom samozřejmostí norma EURO 5. Vozidla jsou nepřetržitě monitorována dispečinkem. O servis vozidel se starají mechanici odborně proškolení firmou VOLVO ve vlastním autorizovaném servisu. Mezi nejvýznamnější obchodní partnery se řadí společnost MITAS, pro kterou je zřízen centrální dispečink v jejích expedičních skladech v Otrokovicích a v Brandýse nad Labem, TESCOMA Zlín a HAMÉ Kunovice. V loňském roce byl zřízen také centrální dispečink pro společnost RUMAGUMA v Srbsku. I když je v současné době situace v dopravě i na trhu maziv značně komplikovaná, jsem přesvědčen, že kvalitní vzájemnou spoluprací se nám podaří této skutečnosti úspěšně čelit a tím naše společnosti i nadále rozvíjet. Diagnostická měření

6 4 20 let FOCZ Zdroj: Pavel Brož na českém trhu Vážení čtenáři, v letošním roce uplyne 20 let ode dne, kdy na českém trhu začala působit obchodní firma, která byla přímým předchůdcem naší společnosti. Od roku 1991 se začaly produkty FUCHS pravidelně objevovat na českém trhu maziv a bez přerušení jsou na něj dodávány až do dnešních dnů. Během dvou desetiletí náš podíl na trhu vesměs zvyšoval, byly otevřeny nové segmenty trhu, představeny nové produktové řady, podobně se rozšiřoval i kolektiv spolupracovníků, síť dealerů, apod. Dovolte mi nyní prosím chronologické připomenutí některých významných událostí z dvacetiletého období: 1991 založení obchodní firmy Delta Praha se sídlem Praha 1, Týnská 21 vlastnictví společnosti: 50 % privátní osoby, 50 % koncern FUCHS 1995 zpomalení růstu obratu překonání hranice 1000 tun prodaných olejů a maziv v ČR představeni nového dynamického loga oleje TITAN jako originální náplně motorů VW ve vozech ŠKODA další rozšířeni sortimentu o vysoce výkonné oleje Silkolene produkty FUCHS Lubricants UK 1992 představení a uvedení špičkových polosyntetických, lehkoběžných olejů TITAN typu MC též s přísadou MoS2 na český trh. Již v tomto roku našly široké uplatnění v mnoha velkých dopravních podnicích typu ČSAD a DP 1993 změna názvu společnosti Delta Praha na současný FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o. obrat společnosti přesáhl 20 mil. Kč intenzívni spolupráce s podniky zemědělského zásobování a nákupu ZZN zavedení sortimentu olejů STOU pro zemědělství 1994 uvedení biologicky rychle odbouratelných maziv řady PLANTO, šetrných k životnímu prostředí společnost má již 10 zaměstnanců roční obrat přesáhl 50 mil. Kč 1996 zavedení nové organizace prodeje a rychlého rozvozu zboží - služby zákazníkům - tzv. TITAN Express společnost má již více než 20 zaměstnanců díky významnému posílení týmu obchodně-technických zástupců společnost poskytuje bezplatné profesionální technické poradenství 1997 FUCHS Oil Corporation (CZ) spol. s r.o. přechází do 100% vlastnictví koncernu FUCHS překročení ročního prodeje 2000 t jmenován český management společnosti založena tradice vystavovatelské účasti na MSV v Brně 1998 překonána hranice ročního obratu 100 mil. Kč těsná spolupráce s významnými českými průmyslovými podniky 1999 pořízení logistického areálu v obci Otice na D-1 exit 15 a částečná kolaudace první etapy jeho rekonstrukce - skladu FUCHS má v ČR poprvé více než 2000 zákazníků 2000 úplné přesídlení společnosti do rekonstruovaného areálu v Oticích. založení tradice Dne otevřených dveří FOCZ překročena hranice 3000 t prodaných olejů a maziv rozšíření sortimentu o bílé oleje a speciální maziva gleitmo 2001 společnost má 25 zaměstnanců společnost zajišťuje rozvoz zboží též vlastními nákladními vozy roční obrat přesáhl 150 mil. Kč společnost se prezentuje jako generální sponzor mediálně významného plo-

7 5 chodrážního závodu Zlatá přilba města Pardubice Vývoj loga FUCHS 2002 obchodní orientace na získávání významných OEM zákazníků uvedení speciálních produktů GLASOL pro zpracování skla na český trh doplnění týmu obchodně-technických zástupců optimalizace regionálního pokrytí území ČR 2005 přestěhování pobočky v Ostravě do nových, větších a lépe umístěných prostor FOCZ se sponzorsky podílela na pořádání Mistrovství světa v orbě v Praze Suchdole překročení hranice tun prodaných olejů a maziv 2006 den otevřených dveří FOCZ poprvé uspořádán na nové pobočce v Ostravě 2007 uvedení potravinářských produktů GERALYN a RIVOLTA ze sortimentu společnosti Bremer&Leguil. uvedení sortimentu vysoce výkonných tvářecích maziv WISURA na český trh zahájení nové služby zákazníkům v průmyslu Technický servis FUCHS roční obrat společnosti přesáhl 240 mil. Kč 2008 získání prvního projektu v rámci nově zavedené služby CPM v TRW Jablonec n. Nisou získání druhého projektu v rámci CPM v Knorr-Bremse Hejnice (později Liberec). počet zaměstnanců společnosti přesáhl z důvodu výstavby v ulici Vojtova pobočka Brno přestěhována do prozatímních prostor.

8 6 OFF-ROAD TRIAL Zdroj: Pavel Brož off-roadtrial a kde je vždy potřeba myslet na to, aby se všichni účastníci expedice a jejich vozy v pořádku vrátili domů. Velký podíl na úspěchu má samozřejmě i dlouholetá účast v závodech off-roadtrialu a také nespočet karambolů, převrácených aut a bohužel také zničené techniky. Domníváte se, že fyzická kondice je v těchto závodech důležitá? Na 100% ano. I přesto, že se tato sportovní disciplína zdá být fyzicky nenáročná, je ale nutné prozkoumat každý centimetr soutěžní sekce a to nejde bohužel jinak, než zdolat náročný terén nejprve po svých. Od letošní sezóny podporujeme nový tým v pro nás novém odvětví motoristického sportu. Proto jsme vyzpovídali člena FUCHS OFFROAD Teamu, npana Marka Vodrážku. Spolu s svým spolujezdcem Janem Uhlířem jsou v tomto sportu zkušenými matadory: V letech 2007 a 2009 vyhráli mistrovství České republiky, na ME 2007 v Norsku byli pátí... Co to vlastně je off-road trial? Je to jízda v otevřeném terénu, kam by běžně člověk nešel ani pěšky. Častokrát se jedná o vytěžené čedičové lomy, strmé rokle nebo uměle vytvořené překážky z obrovských betonových panelů, kde jsou připravené jednotlivé soutěžní sekce. Úkolem posádek je zdolat celou trialovou sekci v předem stanoveném časovém limitu tak, aby zároveň byla splněna podmínka projetí všech vytyčených branek v daném číselném pořadí (brankou se rozumí dvě tyčky s rozestupem 3m). Každé couvání, dotek branky, vjezd do cizí branky, neprojetí branky či nedojetí celé sekce je penalizováno trestnými body. Vítězem závodu je vždy posádka, která získá nejméně trestným bodů. Mistrovství republiky, které jezdíme je seriálem cca 10 závodů. Jaká je hmotnost auta? Při posledním vážení byla váha vozu 1200 kg, samozřejmě se váha vozu mění jakmile nastoupí posádka a také v návaznosti na kvalitu občerstvení v místním cateringu... :o) Můžete popsat role řidiče a spolujezdce v těchto závodech? Role spolujezdce je velice důležitá, jeho úkolem je ovládání uzávěrek diferenciálu, hlídání časomíry, kontrola projetých branek a navigace v sekci, v neposlední řadě má na starosti udržovat posádku v dobré psychické kondici. Řidič plní funkci propojky mezi volantem a sedačkou... :o) a jeho hlavním úkolem je bezchybný pohyb automobilu v sekci. Docílit dokonalé souhry posádky trvá i několik let. Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů nejen v terénu! Předpokládám, že vaše vozidlo je nějaký speciál... Ano, naše auto je postavené na základu Suzuki Samurai pro kategorii vozů Modified. Jeho srdcem je motor Suzuki Vitara o objemu 1,6 l a disponuje výkonem 100 koní. Nápravy byly použity pro svou trvanlivost z vozu Toyota LC73 s pevnostními klouby Longfield. Jaké produkty FUCHS používáte pro jeho provoz? Je to zejména motorový olej TITAN Universal HD 15W-40, převodový olej TITAN Sintofluid 75W-80 a olej do posilovače řízení Titan ZH 4300B. Kromě toho plastická maziva, atd. S vlastnostmi těchto produktů jsme velmi spokojeni, pro jejich prvotřídní kvalitu. Při extrémním nasazení v našich závodech, nás nikdy nezklamaly. Co podle Vás hraje hlavní roli v tom, že dosahujete umístění na stupních vítězů? Bohaté zkušenosti v pořádání expedic do rumunských hor, kde najdete ten nejtěžší možný terén vhodný právě pro tréning na

9 7 Fuchs Oil zetor team jako reprezentant ČR na MS ve Švédsku Zdroj: redakce Letošní 58. Mistrovství světa v orbě se konalo ve dnech 13. a 14. května v Lindevadu na jihu Švédska. Celkem se zúčastnilo 28 zemí, jejichž zástupci se utkali v tradičních disciplínách orba strniště a orba travnatého porostu. Českou republiku reprezentovali v kategorii klasický dvojradličný pluh Václav Milík s pluhem Kverneland, s traktorem Zetor na pneumatikách Mitas; v kategorii dvojradličných pluhů otočných bojoval v barvách České republiky Aleš Malý s pluhem Kverneland, traktorem New Holland na pneumatikách Mitas. Po první soutěžním dnu se umístil Václav Milík na 13. místě a Aleš Malý na 22. místě. Oba naši zástupci bohužel neměli hned v počátku soutěže štěstí na los a zejména Aleš Malý si z pohledu odborníků vylosoval nejhorší soutěžní parcelu. Ve druhém soutěžním dnu, kdy se oral travnatý porost, se umístil Václav Milík na 16. místě a Aleš Malý na 20. místě. Celkově pak naši reprezentanti obsadili: Václav Milík 16. místo a Aleš Malý 23. místo. Naše reprezentanty v jejich úsilí podpořila početná skupina českých fanoušků, kteří se do Švédska vypravili ve spolupráci se Společností pro orbu České republiky. Kategorii dvojradličných jednostranných pluhů vyhrál s celkovým počtem bodů 381,5 reprezentant Rakouska Christian Lanz a v kategorii dvojradličných otočných pluhů zvítězil s celkovým počtem 412,5 bodů Andrew Mitchell Snr. ze Skotska. Fuchs Silkolene Racing Team - Speedway Zdroj: Stanislav Heršálek Rok 2010 byl pro naše sponzorské aktivity významný tím,že se nám cca po 10 letech sponzorství několika jezdců české ploché dráhy, podařilo založit náš jednotný firemní sponzorský tým.jezdci do tohoto týmu byli vybráni z několika družstev české plochodrážní extraligy. Podobný systém podpory se již ujal v celém plochodrážním světě,obzvláště v sousedním Polsku,kde je tento motoristický sport národním sportem č.1. U nás popularita tohoto sportu byla na vrcholu už v letech minulého století.v devadesátých letech zájem o tento finančně dost náročný sport ale výrazně poklesl.zaplněné tribuny plochodrážních stadionů se staly bohužel minulostí.navíc naši jezdci začali odcházet závodit do zahraničí, můžeme jmenovat jen namátkou - špičkové jezdce Antonína Kaspera, Bohumila Brhela, Antonína Švába, Jiřího Štancla, Michala Makovského a další. Oleje a další maziva vyráběné ve Velké Británii s naším logem Fuchs Silkolene,používané pro závody ploché dráhy,byly již v této době i mezi jezdci světové elity poměrně hodně rozšířeny. Jsou nakonec dodnes a i nadále hojně žádanými mazivy nejen pro plochodrážní, ale i pro celý motoristický sport. Popularity našich produktů řady Silkolene mezi jezdci, se nám podařilo využít po r a zrealizovat v několikaletou podporu nejpopulárnějšího závodu u nás - Zlatou Přilbu, která se jede tradičně v Pardubicích. Stále nám chyběla ale naše závodní stáj speedway team, ten se nám podařilo vytvořit právě až v r Vzorem nám v tom byla také i m.j., plochodrážní stáj Ortema Fuchs v sousedním Německu, která je také podporovaná mazivy naší mateřskou společností. V roce 2010 byli v našem plochodrážním Fuchs Silkolene Racing Teamu tito jezdci: z PSK Olymp Praha-Matěj Kůs, který se stal nakonec i mistrem ČR a vítězem Tomíčkova memoriálu. Luboš Tomíček, právě vnuk známého a tragicky zahynulého plochodrážního jezdce. A Zdeněk Schneiderwind,již matador ale zároven také učitel mladých nadějí naší ploché dráhy, pro které již před několika lety založil seriál závodů Markéta Cup, s letošním inovovaným názvem Speedway mini cup. Z družstva pozdějšího mistra ČR-z kádru PDK Grepl Mšeno to byli jezdci Tomáš Topinka a Jan Jaroš. Z týmu ZP Pardubice byl vybrán nadějný junior a reprezentant ČR-Václav Milík ml. a z líhně tradičních plochodrážních talentů-pk Plzen, juniorští reprezentanti ČR, Michael Hádek a Jan Holub. V letošním roce došlo v sestavě našeho FSRT pouze k jedné změně- Jana Jaroše nahradil jezdec z PSK Olympu Josef Franc, který by měl jet, věříme,že se kvalifikuje, seriál Grand Prix na dlouhé ploché dráze. Na krátké-klasické dráze, dostal divokou kartu pro závod Grand Prix na pražské Markétě, která se koná již , mistr ČR 2010, Matěj Kůs. Doufejme, že i letos budou naši jezdci důstojně a v duchu fairplay, reprezentovat barvy a ctít logo naší společnosti, my jim k tomu popřejeme hodně osobních i týmových úspěchů a hlavně všechny absolvované závody at dojedou ve zdraví!

10 8 V Ostravě působí pobočka FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. již patnáct let Pobočka společnosti FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. v Ostravě byla založena v roce A tak i zde nyní slavíme, byť malé kulaté výročí - 15 let zastoupení v Ostravě. Pokud pohlédneme do minulosti, tak nejprve byla zřízena kancelář pro administrativu na Ruské ulici v Ostravě-Vítkovicích a sklad olejů a maziv se nacházel v areálu strojírenské firmy Vítkovice. Po anabázi různého stěhování, kdy pobočka byla v rozmezí deseti let na třech různých adresách, rozhodlo vedení společnosti o koupi vlastního logistického areálu v Ostravě-Kunčicích na ulici Frýdecká, kde máme pevné zázemí pro administrativu a skladování zboží. Logistický areál v Ostravě slouží pro včasnou dodávku olejů a maziv v oblasti Moravy. Díky tomu jsme schopni pružně reagovat na veškeré požadavky zákazníků. Za 15 let působení pobočky jsme byli svědky jak ukončování výroby v mnoha firmách, tak zrodu nových firem a společností. Těmto nově vznikajícím firmám, ať již tuzemským, nebo zahraničním, jsme mohli nabídnout nejen oleje a maziva, ale také odborné poradenství, technický servis a školení. Nyní dodáváme produkty v regionu Moravy a Slezska do všech oblasti průmyslu: strojírenství, hornictví, potravinářství, zemědělství, dřevozpracující, automobilní technika, stavebnictví, lesnictví atd. Zdroj: Roman Brandys

11 9 49. ročník FUCHS Oil 300 zatáček Gustava Havla se uskutečnil ve dnech 14. a 15. května I když proběhl 49. ročník tohoto závodu, slavili organizátoři jubileum v podobě 75. výročí založení hořického motocyklového okruhu. O velikonoční sobotě proběhl v krásném prostředí Českého ráje již 5. ročník Fuchs Oil Traktoriády na Vyskeři. Nádherného slunečného počasí využily tisíce návštěvníků ke shlédnutí této atraktivní podívané. Setkání pracovníků Fuchs Oil Corporation (CZ) u příležitosti zhodnocení výsledků v roce Tato porada se uskutečnila v pondělí dne 14. února Ředitel společnosti Fuchs Oil Corporation (CZ) Ing. Jan Cholenský, CSc. společně s prokuristou Ing. Josefem Jírovcem při křtu nového loga TITAN, které se uskutečnilo na pravidelném odborném školení, jehož se zúčastnilo více než 90 zákazníků z celé ČR.

12 Lepší start, nižší spotřeba! Optimální ochrana pro E10 Doporučujeme novou technologii Motorový olej, jehož technologie umožňuje výrazně rychlejší časy cirkulace oleje, nižší spotřebu paliva a prokazatelně dlouhodobě zlepšuje výkon.

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN. VII. ročník 2-3/2011 Chystá se další ročník studentských programů Škodě přibývají zahraniční zakázky, stojí o posily svého týmu! Vyberte si téma odborných prací! Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

PRAGOALARM / PRAGOSEC 2003 S CONSTRUCTEM

PRAGOALARM / PRAGOSEC 2003 S CONSTRUCTEM M A G A Z Í N 1/2003 PRAGOALARM / PRAGOSEC 2003 S CONSTRUCTEM bezpečně i na cestách! Představujeme Nová zámková vložka Interaktiv CONSTRUCT a pojištění - jak to vlastně bylo CONSTRUCT není jen mechanické

Více

TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI

TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI obsah čísla Editorial... 2 Tým Motorpalu: Facility.... 3 Motorpal nespí ani o dovolených... 5 Tržby plníme... 5 Nové kanceláře

Více

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Představujeme nové členy

Představujeme nové členy Představujeme nové členy YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. Plazy 128 293 01 Mladá Boleslav Tel.: 724 616 263 E-mail: Pavellala@yapp.com http://www.yapp.com Rybník 242 560 02 Česká Třebová Rok založení:

Více

revue Rozhovor s policejním prezidentem Rok zabezpečení vozidel 20 let společnosti CONSTRUCT 20 let boje proti krádežím www.construct.

revue Rozhovor s policejním prezidentem Rok zabezpečení vozidel 20 let společnosti CONSTRUCT 20 let boje proti krádežím www.construct. Ročník X. 2/2011 neprodejné revue www.construct.cz 20 let společnosti CONSTRUCT Rok zabezpečení vozidel Rozhovor s policejním prezidentem 20 let boje proti krádežím Editorial 2 EDITORIAL Michaela Picky

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. www.prosperita.info www.premium.prosperita.info ročník 10 (10/2008) součástí vydání je Asseco a nová komunikace s úřady Město Uherský Brod přešlo 1. října na

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK Vyhodnocení soutěže mezi odděleními zapojených do soutěže - souhrnná tabulka Oddělení KD Počet zaměstnanců 39 Celkem 11 700

Více

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody 02/2009 Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Kvalita vody www.energieag-wasser.at Obsah: Voda je život voda je kvalita Voda je život voda je kvalita... 2 Projekt Vodní kapky v České republice... 3 Situace

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim - zima 2010 Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Rozhovor o nových trendech na trhu a službách pro zákazníky 4-5 Námořní přeprava

Více

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 novinky ze světa obráběcích strojů DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery www.kovosvit.cz MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské

Více

ArRevue. Elektrobus ARRIVA MORAVA ČASOPIS SKUPINY ARRIVA. Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014. Elektrobus. v Jeseníkách

ArRevue. Elektrobus ARRIVA MORAVA ČASOPIS SKUPINY ARRIVA. Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014. Elektrobus. v Jeseníkách ArRevue 2014 ČASOPIS SKUPINY ARRIVA Elektrobus Rozhovor s generálním ředitelem Danielem Adamkou Elektrobus v Jeseníkách Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014 Strana 3 Strana 10 Strana 14 ÚVODNÍ SLOVO STALO

Více

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2012 www.kovosvit.cz představujeme střípky ze světa pozvánka Plechárna Čína Den otevřených dveří strana 4 strana

Více

news NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE

news NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE MSV SPECIÁL 1 / 2013 NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE Slovo úvodem Vážení přátelé, s potěšením a se ctí si vás dovoluji pozvat k novém vydání PENTA News. Obdobně, jako v minulých

Více