10. ročník 1/2011 oleje a maziva pro všechny oblasti použití. 20 let. FUCHS OIL CORPORATION (CZ) na českém trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. ročník 1/2011 oleje a maziva pro všechny oblasti použití. 20 let. FUCHS OIL CORPORATION (CZ) na českém trhu"

Transkript

1 10. ročník 1/2011 oleje a maziva pro všechny oblasti použití 20 let FUCHS OIL CORPORATION (CZ) na českém trhu

2 nový e-shop společnosti nová dimenze podpory našich zákazníků Představujeme zcela nový elektronický nástroj společnosti FUCHS OIL Corporation. Jeho pomocí se našim zákazníkům otevírá možnost využití nového hlavního komunikačního média. Pevně věříme, že jeho spuštěním získají vyšší efektivitu při výběru našich produktů, pohodlnější nakupování a celkově vyšší komfort. A jak to vlastně celé funguje? Úvodní stránka se nachází na adrese Po přihlášení se v pravé liště zobrazí přehledné menu, které vás intuitivně navede přesně tam, kam potřebujete Zde máte možnost prohlédnout si vaše objednávky a jejich aktuální stav, náhledy vašich faktur, přehled saldokonta, pro kontrolu a případnou editaci jsou zde vaše kontaktní údaje, můžete si vytvořit skupinu oblíbených produktů pro snazší objednávání, atd. Přes nákupní košík můžete vytvářet nové objednávky, s přehledem dostupnosti jednotlivých produktů a jejich cen Tímto ovšem naše snaha nekončí. Rádi bychom zdůraznili, že se těšíme na vaše náměty a připomínky, kterým se budeme důkladně věnovat. Vaše dotazy a náměty posílejte na adresu:

3 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás touto formou všechny pozdravil. Je to až neskutečné, jak rychle v naší společnosti ten čas uběhl a já píši do našeho pravidelného magazínu úvod o tom, kam jsme se za dvacet let dostali. Dvacet let je jistě mnoho na to, aby se ukázalo, čeho je možné v obchodní organizaci dosáhnout a zavzpomínat, jaké nástrahy a těžkosti bylo nutné od roku 1991 překonat a projít. V tomto okamžiku musím připomenout, že na to vše, co se v ČR ve vztahu ke společnosti FUCHS odehrálo, jsme nebyli sami, ale měli jsme možnost žít z podpory a vedení naší, dnes již osmdesáti- leté, mateřské společnosti. To byl jistě základ pro úspěšné překonávání dětských nemocí, ale i rozmanitostí, nejasností a také politických a hospodářských změn v České republice. Uvědomme si prosím, že založení FOCZ proběhlo v době, kdy Češi a Slováci žili v jednom státě a většina z nás se teprve učila žít v demokratické společnosti s principy pro všechny z nás naprosto novými. Mohu konstatovat, že touto dobou jsme prošli se ctí, za pomoci mnoha kolegů, kolegyň, kteří do života FOCZ vnesli mnoho svého pozitivního, osobního a většina z nás toho jistě má trochu dodnes. Naše společnost se poučila z přání a potřeb zákazníků a hlavně v začátcích byla novátorem ve službě zákazníkovi a nositelem nových principů v oblasti olejů a maziv. Chtěl bych Vás ujistit, že nezapomínáme na náš start a podporu všech, kteří každý svým způsobem přispěli k možnosti oslavy 20-tých narozenin FOCZ, tedy české dcery největšího, nezávislého privátního olejáře na světě. Za období 20 let od založení jsme na český trh umístili zboží za více než 2,75 miliardy Kč. Mimo prodané množství jsme formou materiálních darů pomohli mnoha zákazníkům, sportovcům, ale i školám a žákům. Proto pevně věřím, že koncern FUCHS je a bude novátorem v oblasti olejů a maziv a my všichni příznivci této značky budeme mít možnost nadále využívat kvality produktů, servisu a osobního rozvoje po jeho boku. Vážení, dovolte mi, abych Vám, jako zástupce koncernu FUCHS v České republice, poděkoval za úspěšný společný život a popřál mnoho zdraví a spokojenosti v následujících letech. Jan Cholenský jednatel společnosti Kde nás najdete Den otevřených dveří Otice Autokros Humpolec FUCHS OIL Česká tourist Trophy Hořice FUCHS OIL Rallye AGROPA Pačejov Mistrovství republiky v orbě Kroměříž Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Setkání mistrů v autokrosu - Humpolec 80 let ve světě 20 let na českém trhu

4 2 Dlouhodobá spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni Společnost FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. dlouhodobě spolupracuje s Katedrou technologie obrábění (KTO), Fakulty strojní při Západočeské univerzitě v Plzni. Společnost FUCHS podporuje vzdělávání jak finančně, tak také předáváním zkušeností z praxe studentům formou přednášek a konzultací. Spolupráce je zejména při testování kapalin, nástrojů a nových produktů s aplikací u zákazníků. Katedra technologie obrábění je rozdělena na čtyři samostatná oddělení: Technologické přípravy (TGP) Obrábění a montáže (OBM) Řízení kvality (KVA) Dílenských laboratoří (DL) Katedra je zaměřena do oblastí: technologické metody obrábění, technologické projektování, programování NC obráběcích strojů, automatizace obrábění, teorie a experimentální metody obrábění, konstrukce nástrojů a přípravků, řízení jakosti, dílenská metrologie, ergonomie, racionalizace práce, bezpečnost práce a strojírenská montáž. Pro kvalitní zajištění odborné výuky v bakalářském, magisterském a doktorském studiu probíhá na KTO intenzivní základní a aplikovaný výzkum a vývoj, především se zaměřením na obrábění a diagnostiku tvarově složitých těžkoobrobitelných výrobků. Zdroj: Richard Boř Katedra se ve výzkumu a vývoji zaměřuje do oblasti obrábění tvarově složitých výrobků pod rámcovým názvem: Obrábění a diagnostika tvarově složitých výrobků - progresivní technologie, nástroje, programování, metrologie a jakost. Výroba tvarově složitých výrobků, jako jsou například formy pro tlakové lití a stříkání plastů, zápustek, ale také výrobky typu zalomených hřídelů, lopatek parních turbin oběžných kol turbokompresorů apod., přináší s sebou řadu materiálových, technologických a metrologických problémů. Činnost je vymezena komplexním řešením výrobního řetězce od výzkumu a vývoje nových progresivních technologických metod obrábění (např. HSC, HPC, Suché a tvrdé obrábění, atd.) a jejich aplikací přes konstrukci řezných a tvářecích nástrojů, strategii programování pohybu nástroje a on-line řízení kvality výroby až po analýzu a hodnocení výsledné jakosti obrobeného objektu. Činnosti jsou řešeny pomocí stávajících a souběžně vyvíjených optimalizačních algoritmů, jak na aplikační, tak na úrovni SW simulace. Dále KTO nabízí speciální školení z oblasti obrábění, programování NC strojů, seřizování NC strojů, jakosti a metrologie, která jsou vždy připravena na míru pro jednotlivé objednavatele. Mezi významné úspěchy KTO v poslední době patří udělení prestižní ceny GRAND PRIX FOR INDUSTRY 2010 za unikátní čelní frézu s vyměnitelnými břitovými destičkami z řezné keramiky pro frézování velmi tvrdých a pevných materiálů, která byla vyvinuta ve spolupráci s firmou Hofmeister, s.r.o. Pomáháme zákazníkům v jejich podnikání Zdroj: Roman Kočí Na sklonku roku 2010 se společnost FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. rozhodla pomoci svému dlouhodobému zákazníkovi - firmě Antonín Brabec s modernizací jeho provozovny na pražském Bohdalci. Firma se specializuje na rychlovýměnu provozních kapalin u všech druhů motorových vozidel. Využívá kompletní sortiment produktů společnosti FUCHS, a to zejména z důvodu jejich kvality a široké využitelnosti. S výměnou olejů souvisí i výměna všech olejových, vzduchových, pylových a naftových filtrů pro všechny druhy osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů všech značek. Služeb rychlovýměny hojně využívají zejména společnosti, pro které se nevyplatí provoz vlastní dílny, avšak nechtějí zanedbat základní údržbu svého vozového parku. Detailní informace naleznete na webových stránkách společnosti kde je možné výměnu objednat i on-line.

5 3 Jubileum společné činnosti Zdroj: Petr Výmola Vozy společnosti AG Transport, ve kterých jsou používány olejové náplně společnosti Fuchs. Letošní jubilejní rok působení společnosti FUCHS OIL COR- PORATION (CZ), spol. s r.o. na českém trhu mi dává možnost ohlédnout se do historie a hodnotit vývoj společnosti v souvislosti s vývojem trhu a především obsluhovaných zákazníků. Tak jak se naše společnost po vstupu na český trh snažila zařadit mezi v té době známější konkurenční olejářské společnosti, prošla podobným vývojem i celá řada našich zákazníků. Jednou z takových společností, na kterou bych chtěl upozornit, je AG TRANSPORT s.r.o. Uherské Hradiště, s níž spolupracujeme již od roku Počátky této společnosti sahají do roku 1992, kdy Ing. Antonín Guriča, majitel společnosti, založil přepravní firmu se specializací na mezinárodní přepravu do Německa, Holandska a Francie. V té době měla společnost sídlo v Nivnici. V roce 2002, po nákupu areálu o rozloze zhruba m 2, se zastřešenými skladovacími prostory, nákladní rampou a parkovacími plochami, se společnost přestěhovala do Uherského Hradiště. Zde také v následujícím roce vznikla současná společnost AG TRANSPORT s.r.o. Společnost AG TRANSPORT, s.r.o. je zaměřena na dopravní služby velkoobjemovými soupravami o kubatuře 120 m 3 a již od počátku fungování firmy je věrná značce VOLVO. K roku 2010 vlastní 64 vozů, z nichž převážná většina splňuje normu EURO 4, do 2 let stáří vozu je potom samozřejmostí norma EURO 5. Vozidla jsou nepřetržitě monitorována dispečinkem. O servis vozidel se starají mechanici odborně proškolení firmou VOLVO ve vlastním autorizovaném servisu. Mezi nejvýznamnější obchodní partnery se řadí společnost MITAS, pro kterou je zřízen centrální dispečink v jejích expedičních skladech v Otrokovicích a v Brandýse nad Labem, TESCOMA Zlín a HAMÉ Kunovice. V loňském roce byl zřízen také centrální dispečink pro společnost RUMAGUMA v Srbsku. I když je v současné době situace v dopravě i na trhu maziv značně komplikovaná, jsem přesvědčen, že kvalitní vzájemnou spoluprací se nám podaří této skutečnosti úspěšně čelit a tím naše společnosti i nadále rozvíjet. Diagnostická měření

6 4 20 let FOCZ Zdroj: Pavel Brož na českém trhu Vážení čtenáři, v letošním roce uplyne 20 let ode dne, kdy na českém trhu začala působit obchodní firma, která byla přímým předchůdcem naší společnosti. Od roku 1991 se začaly produkty FUCHS pravidelně objevovat na českém trhu maziv a bez přerušení jsou na něj dodávány až do dnešních dnů. Během dvou desetiletí náš podíl na trhu vesměs zvyšoval, byly otevřeny nové segmenty trhu, představeny nové produktové řady, podobně se rozšiřoval i kolektiv spolupracovníků, síť dealerů, apod. Dovolte mi nyní prosím chronologické připomenutí některých významných událostí z dvacetiletého období: 1991 založení obchodní firmy Delta Praha se sídlem Praha 1, Týnská 21 vlastnictví společnosti: 50 % privátní osoby, 50 % koncern FUCHS 1995 zpomalení růstu obratu překonání hranice 1000 tun prodaných olejů a maziv v ČR představeni nového dynamického loga oleje TITAN jako originální náplně motorů VW ve vozech ŠKODA další rozšířeni sortimentu o vysoce výkonné oleje Silkolene produkty FUCHS Lubricants UK 1992 představení a uvedení špičkových polosyntetických, lehkoběžných olejů TITAN typu MC též s přísadou MoS2 na český trh. Již v tomto roku našly široké uplatnění v mnoha velkých dopravních podnicích typu ČSAD a DP 1993 změna názvu společnosti Delta Praha na současný FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o. obrat společnosti přesáhl 20 mil. Kč intenzívni spolupráce s podniky zemědělského zásobování a nákupu ZZN zavedení sortimentu olejů STOU pro zemědělství 1994 uvedení biologicky rychle odbouratelných maziv řady PLANTO, šetrných k životnímu prostředí společnost má již 10 zaměstnanců roční obrat přesáhl 50 mil. Kč 1996 zavedení nové organizace prodeje a rychlého rozvozu zboží - služby zákazníkům - tzv. TITAN Express společnost má již více než 20 zaměstnanců díky významnému posílení týmu obchodně-technických zástupců společnost poskytuje bezplatné profesionální technické poradenství 1997 FUCHS Oil Corporation (CZ) spol. s r.o. přechází do 100% vlastnictví koncernu FUCHS překročení ročního prodeje 2000 t jmenován český management společnosti založena tradice vystavovatelské účasti na MSV v Brně 1998 překonána hranice ročního obratu 100 mil. Kč těsná spolupráce s významnými českými průmyslovými podniky 1999 pořízení logistického areálu v obci Otice na D-1 exit 15 a částečná kolaudace první etapy jeho rekonstrukce - skladu FUCHS má v ČR poprvé více než 2000 zákazníků 2000 úplné přesídlení společnosti do rekonstruovaného areálu v Oticích. založení tradice Dne otevřených dveří FOCZ překročena hranice 3000 t prodaných olejů a maziv rozšíření sortimentu o bílé oleje a speciální maziva gleitmo 2001 společnost má 25 zaměstnanců společnost zajišťuje rozvoz zboží též vlastními nákladními vozy roční obrat přesáhl 150 mil. Kč společnost se prezentuje jako generální sponzor mediálně významného plo-

7 5 chodrážního závodu Zlatá přilba města Pardubice Vývoj loga FUCHS 2002 obchodní orientace na získávání významných OEM zákazníků uvedení speciálních produktů GLASOL pro zpracování skla na český trh doplnění týmu obchodně-technických zástupců optimalizace regionálního pokrytí území ČR 2005 přestěhování pobočky v Ostravě do nových, větších a lépe umístěných prostor FOCZ se sponzorsky podílela na pořádání Mistrovství světa v orbě v Praze Suchdole překročení hranice tun prodaných olejů a maziv 2006 den otevřených dveří FOCZ poprvé uspořádán na nové pobočce v Ostravě 2007 uvedení potravinářských produktů GERALYN a RIVOLTA ze sortimentu společnosti Bremer&Leguil. uvedení sortimentu vysoce výkonných tvářecích maziv WISURA na český trh zahájení nové služby zákazníkům v průmyslu Technický servis FUCHS roční obrat společnosti přesáhl 240 mil. Kč 2008 získání prvního projektu v rámci nově zavedené služby CPM v TRW Jablonec n. Nisou získání druhého projektu v rámci CPM v Knorr-Bremse Hejnice (později Liberec). počet zaměstnanců společnosti přesáhl z důvodu výstavby v ulici Vojtova pobočka Brno přestěhována do prozatímních prostor.

8 6 OFF-ROAD TRIAL Zdroj: Pavel Brož off-roadtrial a kde je vždy potřeba myslet na to, aby se všichni účastníci expedice a jejich vozy v pořádku vrátili domů. Velký podíl na úspěchu má samozřejmě i dlouholetá účast v závodech off-roadtrialu a také nespočet karambolů, převrácených aut a bohužel také zničené techniky. Domníváte se, že fyzická kondice je v těchto závodech důležitá? Na 100% ano. I přesto, že se tato sportovní disciplína zdá být fyzicky nenáročná, je ale nutné prozkoumat každý centimetr soutěžní sekce a to nejde bohužel jinak, než zdolat náročný terén nejprve po svých. Od letošní sezóny podporujeme nový tým v pro nás novém odvětví motoristického sportu. Proto jsme vyzpovídali člena FUCHS OFFROAD Teamu, npana Marka Vodrážku. Spolu s svým spolujezdcem Janem Uhlířem jsou v tomto sportu zkušenými matadory: V letech 2007 a 2009 vyhráli mistrovství České republiky, na ME 2007 v Norsku byli pátí... Co to vlastně je off-road trial? Je to jízda v otevřeném terénu, kam by běžně člověk nešel ani pěšky. Častokrát se jedná o vytěžené čedičové lomy, strmé rokle nebo uměle vytvořené překážky z obrovských betonových panelů, kde jsou připravené jednotlivé soutěžní sekce. Úkolem posádek je zdolat celou trialovou sekci v předem stanoveném časovém limitu tak, aby zároveň byla splněna podmínka projetí všech vytyčených branek v daném číselném pořadí (brankou se rozumí dvě tyčky s rozestupem 3m). Každé couvání, dotek branky, vjezd do cizí branky, neprojetí branky či nedojetí celé sekce je penalizováno trestnými body. Vítězem závodu je vždy posádka, která získá nejméně trestným bodů. Mistrovství republiky, které jezdíme je seriálem cca 10 závodů. Jaká je hmotnost auta? Při posledním vážení byla váha vozu 1200 kg, samozřejmě se váha vozu mění jakmile nastoupí posádka a také v návaznosti na kvalitu občerstvení v místním cateringu... :o) Můžete popsat role řidiče a spolujezdce v těchto závodech? Role spolujezdce je velice důležitá, jeho úkolem je ovládání uzávěrek diferenciálu, hlídání časomíry, kontrola projetých branek a navigace v sekci, v neposlední řadě má na starosti udržovat posádku v dobré psychické kondici. Řidič plní funkci propojky mezi volantem a sedačkou... :o) a jeho hlavním úkolem je bezchybný pohyb automobilu v sekci. Docílit dokonalé souhry posádky trvá i několik let. Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů nejen v terénu! Předpokládám, že vaše vozidlo je nějaký speciál... Ano, naše auto je postavené na základu Suzuki Samurai pro kategorii vozů Modified. Jeho srdcem je motor Suzuki Vitara o objemu 1,6 l a disponuje výkonem 100 koní. Nápravy byly použity pro svou trvanlivost z vozu Toyota LC73 s pevnostními klouby Longfield. Jaké produkty FUCHS používáte pro jeho provoz? Je to zejména motorový olej TITAN Universal HD 15W-40, převodový olej TITAN Sintofluid 75W-80 a olej do posilovače řízení Titan ZH 4300B. Kromě toho plastická maziva, atd. S vlastnostmi těchto produktů jsme velmi spokojeni, pro jejich prvotřídní kvalitu. Při extrémním nasazení v našich závodech, nás nikdy nezklamaly. Co podle Vás hraje hlavní roli v tom, že dosahujete umístění na stupních vítězů? Bohaté zkušenosti v pořádání expedic do rumunských hor, kde najdete ten nejtěžší možný terén vhodný právě pro tréning na

9 7 Fuchs Oil zetor team jako reprezentant ČR na MS ve Švédsku Zdroj: redakce Letošní 58. Mistrovství světa v orbě se konalo ve dnech 13. a 14. května v Lindevadu na jihu Švédska. Celkem se zúčastnilo 28 zemí, jejichž zástupci se utkali v tradičních disciplínách orba strniště a orba travnatého porostu. Českou republiku reprezentovali v kategorii klasický dvojradličný pluh Václav Milík s pluhem Kverneland, s traktorem Zetor na pneumatikách Mitas; v kategorii dvojradličných pluhů otočných bojoval v barvách České republiky Aleš Malý s pluhem Kverneland, traktorem New Holland na pneumatikách Mitas. Po první soutěžním dnu se umístil Václav Milík na 13. místě a Aleš Malý na 22. místě. Oba naši zástupci bohužel neměli hned v počátku soutěže štěstí na los a zejména Aleš Malý si z pohledu odborníků vylosoval nejhorší soutěžní parcelu. Ve druhém soutěžním dnu, kdy se oral travnatý porost, se umístil Václav Milík na 16. místě a Aleš Malý na 20. místě. Celkově pak naši reprezentanti obsadili: Václav Milík 16. místo a Aleš Malý 23. místo. Naše reprezentanty v jejich úsilí podpořila početná skupina českých fanoušků, kteří se do Švédska vypravili ve spolupráci se Společností pro orbu České republiky. Kategorii dvojradličných jednostranných pluhů vyhrál s celkovým počtem bodů 381,5 reprezentant Rakouska Christian Lanz a v kategorii dvojradličných otočných pluhů zvítězil s celkovým počtem 412,5 bodů Andrew Mitchell Snr. ze Skotska. Fuchs Silkolene Racing Team - Speedway Zdroj: Stanislav Heršálek Rok 2010 byl pro naše sponzorské aktivity významný tím,že se nám cca po 10 letech sponzorství několika jezdců české ploché dráhy, podařilo založit náš jednotný firemní sponzorský tým.jezdci do tohoto týmu byli vybráni z několika družstev české plochodrážní extraligy. Podobný systém podpory se již ujal v celém plochodrážním světě,obzvláště v sousedním Polsku,kde je tento motoristický sport národním sportem č.1. U nás popularita tohoto sportu byla na vrcholu už v letech minulého století.v devadesátých letech zájem o tento finančně dost náročný sport ale výrazně poklesl.zaplněné tribuny plochodrážních stadionů se staly bohužel minulostí.navíc naši jezdci začali odcházet závodit do zahraničí, můžeme jmenovat jen namátkou - špičkové jezdce Antonína Kaspera, Bohumila Brhela, Antonína Švába, Jiřího Štancla, Michala Makovského a další. Oleje a další maziva vyráběné ve Velké Británii s naším logem Fuchs Silkolene,používané pro závody ploché dráhy,byly již v této době i mezi jezdci světové elity poměrně hodně rozšířeny. Jsou nakonec dodnes a i nadále hojně žádanými mazivy nejen pro plochodrážní, ale i pro celý motoristický sport. Popularity našich produktů řady Silkolene mezi jezdci, se nám podařilo využít po r a zrealizovat v několikaletou podporu nejpopulárnějšího závodu u nás - Zlatou Přilbu, která se jede tradičně v Pardubicích. Stále nám chyběla ale naše závodní stáj speedway team, ten se nám podařilo vytvořit právě až v r Vzorem nám v tom byla také i m.j., plochodrážní stáj Ortema Fuchs v sousedním Německu, která je také podporovaná mazivy naší mateřskou společností. V roce 2010 byli v našem plochodrážním Fuchs Silkolene Racing Teamu tito jezdci: z PSK Olymp Praha-Matěj Kůs, který se stal nakonec i mistrem ČR a vítězem Tomíčkova memoriálu. Luboš Tomíček, právě vnuk známého a tragicky zahynulého plochodrážního jezdce. A Zdeněk Schneiderwind,již matador ale zároven také učitel mladých nadějí naší ploché dráhy, pro které již před několika lety založil seriál závodů Markéta Cup, s letošním inovovaným názvem Speedway mini cup. Z družstva pozdějšího mistra ČR-z kádru PDK Grepl Mšeno to byli jezdci Tomáš Topinka a Jan Jaroš. Z týmu ZP Pardubice byl vybrán nadějný junior a reprezentant ČR-Václav Milík ml. a z líhně tradičních plochodrážních talentů-pk Plzen, juniorští reprezentanti ČR, Michael Hádek a Jan Holub. V letošním roce došlo v sestavě našeho FSRT pouze k jedné změně- Jana Jaroše nahradil jezdec z PSK Olympu Josef Franc, který by měl jet, věříme,že se kvalifikuje, seriál Grand Prix na dlouhé ploché dráze. Na krátké-klasické dráze, dostal divokou kartu pro závod Grand Prix na pražské Markétě, která se koná již , mistr ČR 2010, Matěj Kůs. Doufejme, že i letos budou naši jezdci důstojně a v duchu fairplay, reprezentovat barvy a ctít logo naší společnosti, my jim k tomu popřejeme hodně osobních i týmových úspěchů a hlavně všechny absolvované závody at dojedou ve zdraví!

10 8 V Ostravě působí pobočka FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. již patnáct let Pobočka společnosti FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. v Ostravě byla založena v roce A tak i zde nyní slavíme, byť malé kulaté výročí - 15 let zastoupení v Ostravě. Pokud pohlédneme do minulosti, tak nejprve byla zřízena kancelář pro administrativu na Ruské ulici v Ostravě-Vítkovicích a sklad olejů a maziv se nacházel v areálu strojírenské firmy Vítkovice. Po anabázi různého stěhování, kdy pobočka byla v rozmezí deseti let na třech různých adresách, rozhodlo vedení společnosti o koupi vlastního logistického areálu v Ostravě-Kunčicích na ulici Frýdecká, kde máme pevné zázemí pro administrativu a skladování zboží. Logistický areál v Ostravě slouží pro včasnou dodávku olejů a maziv v oblasti Moravy. Díky tomu jsme schopni pružně reagovat na veškeré požadavky zákazníků. Za 15 let působení pobočky jsme byli svědky jak ukončování výroby v mnoha firmách, tak zrodu nových firem a společností. Těmto nově vznikajícím firmám, ať již tuzemským, nebo zahraničním, jsme mohli nabídnout nejen oleje a maziva, ale také odborné poradenství, technický servis a školení. Nyní dodáváme produkty v regionu Moravy a Slezska do všech oblasti průmyslu: strojírenství, hornictví, potravinářství, zemědělství, dřevozpracující, automobilní technika, stavebnictví, lesnictví atd. Zdroj: Roman Brandys

11 9 49. ročník FUCHS Oil 300 zatáček Gustava Havla se uskutečnil ve dnech 14. a 15. května I když proběhl 49. ročník tohoto závodu, slavili organizátoři jubileum v podobě 75. výročí založení hořického motocyklového okruhu. O velikonoční sobotě proběhl v krásném prostředí Českého ráje již 5. ročník Fuchs Oil Traktoriády na Vyskeři. Nádherného slunečného počasí využily tisíce návštěvníků ke shlédnutí této atraktivní podívané. Setkání pracovníků Fuchs Oil Corporation (CZ) u příležitosti zhodnocení výsledků v roce Tato porada se uskutečnila v pondělí dne 14. února Ředitel společnosti Fuchs Oil Corporation (CZ) Ing. Jan Cholenský, CSc. společně s prokuristou Ing. Josefem Jírovcem při křtu nového loga TITAN, které se uskutečnilo na pravidelném odborném školení, jehož se zúčastnilo více než 90 zákazníků z celé ČR.

12 Lepší start, nižší spotřeba! Optimální ochrana pro E10 Doporučujeme novou technologii Motorový olej, jehož technologie umožňuje výrazně rychlejší časy cirkulace oleje, nižší spotřebu paliva a prokazatelně dlouhodobě zlepšuje výkon.

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

> POJĎTE S NÁMI VÍTĚZIT! NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ

> POJĎTE S NÁMI VÍTĚZIT! NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ 2 PROJEKT MČR 2015 Po několika letech s vozy s předním pohonem bychom rádi opět usedli do čtyřkolky. Volba padla na vůz Škoda Fabia S2000, se kterou jsme v roce 2013 absolvovali

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Slovo úvodem... Vážení zákazníci společnosti EUROPART, také v roce 2015

Více

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 OBSAH 7 CASTLES TRIAL 03 CHARAKTER RALLYE 04-05 PRINCIP SETINOVÝCH RALLYE

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA. Prezentace společnosti

MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA. Prezentace společnosti MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA Sídlo společnosti BRETH TRANS s.r.o. Jeremiášova 947 Praha 5 155 00 2 Historie společnosti Počátky společnosti sahají do roku 1994, kdy byla založena původní firma nesoucí

Více

Reference. MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz

Reference. MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz Reference MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz O FIRMĚ MSV Liberec, s.r.o. je ryze českou firmou (bez zahraničního vlivu, účasti nebo kapitálu) s dlouholetou tradicí, která se díky naprosté profesionalitě

Více

Transport a logistika

Transport a logistika 2012 Transport a logistika O nás Firma Hral byla založena 3. 8. 1998. Je zaměřena na projekty v oblasti retail logistiky a zásobování obchodních sítí dle požadavků zákazníka. Zajišťujeme služby v oblasti

Více

Projekt RAAM 2011. Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT

Projekt RAAM 2011. Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT Projekt RAAM 2011 Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz Ing. Jiří H l e d í k jednatel CUT Představení projektu Občanské sdružení Czech Ultracycling Team (CUT) si Vám dovoluje

Více

Kalendář podniků ČSMS 2012

Kalendář podniků ČSMS 2012 Kalendář podniků ČSMS 2012 Víc jak osmdesát motocyklových závodů je zapsáno v kalendáři podniků konaných pod záštitou Českého svazu motocyklového sportu. Uveřejnění kalendáře podniků ČSMS je dalším důležitým

Více

Mistrovství ČR ve Sprintrally 2 0 0 5

Mistrovství ČR ve Sprintrally 2 0 0 5 Mistrovství ČR ve Sprintrally 2 0 0 5 r a c i n g t e a m AGROTEC racing team se v roce 2005 zúčastnil seriálu: Mistrovství ČR ve Sprintrally dle následujícího kalendáře. TERMÍN KONÁNÍ NÁZEV PODNIKU 11.-12.

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Projekt RAAM 2017. Czech Ultracycling Team o. s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT

Projekt RAAM 2017. Czech Ultracycling Team o. s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT Projekt RAAM 2017 Czech Ultracycling Team o. s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz Ing. Jiří H l e d í k jednatel CUT Představení projektu Občanské sdružení Czech Ultracycling Team o. s. (CUT) představuje

Více

Vážení přátelé, S úctou. Bc. David Hendrych. ředitel úseku asistenčních služeb

Vážení přátelé, S úctou. Bc. David Hendrych. ředitel úseku asistenčních služeb Vážení přátelé, v posledních týdnech bylo zaznamenáno na naší politické scéně několik změn, které se zároveň dotkly i některých ministerstev. Z našeho motoristického pohledu nás zajímá nejvíce ministerstvo

Více

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TM TECHNOLOGY Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Moderní motory, vyšší zatížení motorových olejů. Moderní automobilové motorové oleje, které

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Mezi hlavní aktivity firmy patří

Mezi hlavní aktivity firmy patří ocelové spojení s Evropu Společnost CARGONET s.r.o. byla založena v roce 1998 s hlavním cílem poskytovat kvalitní dopravní služby. Za necelých 10 let se podařilo takovou firnu vybudovat. V současnosti

Více

Co jsou silniční motocyklové závody?

Co jsou silniční motocyklové závody? PARTNERSKÁ NABÍDKA PRO ROK 2012 Co jsou silniční motocyklové závody? Je to druh motocyklového sportu, při kterém se jezdí na automotodromech s asfaltovým povrchem pro tento sport předem určených. Před

Více

FOTO 1: Místo, kde se setkává Atlantský oceán se Severním mořem. Transport výletníků z centrálního parkoviště je realizován traktorem!

FOTO 1: Místo, kde se setkává Atlantský oceán se Severním mořem. Transport výletníků z centrálního parkoviště je realizován traktorem! FOTO 1: Místo, kde se setkává Atlantský oceán se Severním mořem. Transport výletníků z centrálního parkoviště je realizován traktorem! FOTO 2: Česká výprava na styku Atlantského oceánu se Severním mořem.

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec sobota 4. července 2015 Ostrava-Pustkovec zařazena do EXTRALIGY

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE Vám přináší efektivní řešení servisu Vašeho vozového parku: Prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel Provádění oprav a pravidelného

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3

RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 www.hella.cz 2 3 RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 S námi získáte náskok! Společnost HELLA urychlí vaši cestu k ekonomickému úspěchu nabídkou rozsáhlého sortimentu výrobků, profesionálního

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tomáš Kabrhel 1 FLEET DAY 2012 1) CZ, spol. s r.o. 2) CAR FLEET SERVIS co to je? 3) CAR FLEET SERVIS nabízené služby 4) CFS systém 5) Servisní síť 6) Bloková výjimka 7) řešení

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Barometr CVO 2008 21.května 2008 Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

vstříc novým zítřkům!

vstříc novým zítřkům! Z minulosti od první až po čtvrtou generaci: stále než 100 letou tradicí od převozu nákladů rodinná společnost, s více koňskými povozy až k 4600 přepravním jednotkám od původního konceptu k evropskému

Více

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV profil / partnerství / aplikace Since 1899 800 zaměstnanců Profil export do 26 zemí 1,3 mld. obrat Kč Amerika Asie Evropa Oceánie Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group

Více

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách.

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách. ALLIGATOR sens.it Programovatelný senzor tlaku v pneumatikách. Evropská komise se rozhodla zavést monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, stejně jako ke snížení

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Kdo jsme? Závodní speciály Profesionální jezdce Cestovní služby v auto-moto sportu

Kdo jsme? Závodní speciály Profesionální jezdce Cestovní služby v auto-moto sportu Kdo jsme? Značka RallyeEvent představuje nejmladší dceřinou společnost agentury BPR, která má 19 let zkušeností na českém i zahraničním trhu. Ve spojení s týmem profesionálů z oblasti motoristického sportu

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice

Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice Nabídka sponzorům Dostihový provoz na Moravě byl vždy závislý na pořádání dostihů převážně ve Slušovicích, protože zdejší dráha splňuje podmínky pro velké

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

MotoFocus - novodobá řešení marketingových výzkumů

MotoFocus - novodobá řešení marketingových výzkumů MotoFocus je analytickou firmou, která se specializuje na výzkumy motoristického trhu. Tato specializace Vám umožní podílet se na využívání analýz motoristického trhu a zároveň i vy se můžete stát hlavním

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

O úpravách motorů 4.díl

O úpravách motorů 4.díl O úpravách motorů 4.díl 27.5.2011 Před časem jsme slíbili fanouškům našich stránek zveřejnění porovnávacích testů paliv pro soutěžní motory TAZ. Pro porovnávací test jsme zásadně volili paliva, která jsou

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

CZECH. Přenosné čerpací stroje AVK

CZECH. Přenosné čerpací stroje AVK Přenosné čerpací stroje AVK O firmě Společnost PETROCard Czech, s.r.o. byla založena v roce 1993. Zabýváme se vývojem, výrobou, prodejem, montáži a údržbou přenosných čerpacích strojů řady AVK. Koncepce

Více

Environment monitoring systems

Environment monitoring systems Environment monitoring systems Hlavní strategií společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. je poskytnout zákazníkovi co nejkompletnější sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě. Našimi zákazníky jsou

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika Školení řidiču Scania Ceská ˇ republika Kateřina Hanzlíková, jednatelka společnosti EUROFRIGO Trucking, s.r.o. Systém Ecolution jsme si poprvé vyzkoušeli při testování nových tahačů EURO 6. Na základě

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001 Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, červen 2007 PAVLÍNEK s.r.o. E-mail: obchod@pavlinek.cz

Více

Nové návěsové pneumatiky pro objemnou přepravu doplňují řadu Conti Hybrid

Nové návěsové pneumatiky pro objemnou přepravu doplňují řadu Conti Hybrid Tisková zpráva Nové návěsové pro objemnou přepravu doplňují řadu Conti Hybrid Pneumatiky pro velkoobjemové návěsy v rozměrech 435/50 R 19.5 a 445/45 R 19.5 pro regionální a dálkovou přepravu Valivý odpor

Více

erzeta Správa zdrojů a jejich rezervací

erzeta Správa zdrojů a jejich rezervací erzeta Správa zdrojů a jejich rezervací erzeta : Správa zdrojů a rezervací Aplikace erzeta slouží ke správě sdílených zdrojů (např. služební auta, zasedací místnosti) a jejich rezervací pro autorizované

Více

RENOMOVANÝ ITALSKÝ VÝROBCE již od roku 1980 BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY COMPACT AIR

RENOMOVANÝ ITALSKÝ VÝROBCE již od roku 1980 BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY COMPACT AIR RENOMOVANÝ ITALSKÝ VÝROBCE již od roku 1980 BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY COMPACT AIR PROGRAM 2014 Spektrum služeb KDO JE GENTILIN Centrum kvality Firma GENTILIN byla založena před 30 lety v italském městě Trissino

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

Titan UW. Výkony přesahující běžnou zkušenost

Titan UW. Výkony přesahující běžnou zkušenost Titan UW Výkony přesahující běžnou zkušenost MICHAEL HORSCH: Na rozdíl od dovozu z USA před 10 roky, je aktuální Titan 34 UW kompletně navržen a vyráběn našim týmem spolupracovníků a tím tak těžíme z našich

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Kontakt: Miloslav Regner mobil:

Kontakt: Miloslav Regner mobil: Rally Camp POŘADATEL Pořadatelem Rally campu je Středisko automobilového sportu Zlín (SAS Zlín) při Rallye AK v AČR s více než 20ti letou tradicí navazující na 45. letou činnost v automobilovém sportu,

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská. Dubská 967, 27203 Kladno Střední odborná škola

Více

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2015 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. 1.1.2 Mistrovství ČR se mohou

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Energie AG Oberösterreich INFRASTRUKTURNÍ KONCERN ČÍSLO 1 Mateřský koncern ENERGIE AG Oberösterreich

Více

ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013

ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013 ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013 Praha, 11.listopadu 2013 S příchodem zimního období zveřejňují hlavní evropské a ruské automobilové časopisy testy zimních pneumatik, které srovnávají nejvýznamnější

Více

Provozovna střediska hospodářské činnosti Věznice Jiřice

Provozovna střediska hospodářské činnosti Věznice Jiřice Provozovna střediska hospodářské činnosti Věznice Jiřice Výroba nábytku Provozovna střediska hospodářské činnosti Věznice Jiřice provozuje výrobu nábytku. Jsme schopni vyrobit nábytek dle Vašich požadavků

Více

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete.

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Bezpečnost Vašeho zboží? -> U nás priorita č. 1. Vozidla včas na nakládce? -> U nás vždy. Přišlo Vám zboží dříve, než jste očekávali? -> My Vám

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA PRO PARTNERY SEZÓNA 2015/2016

REKLAMNÍ NABÍDKA PRO PARTNERY SEZÓNA 2015/2016 REKLAMNÍ NABÍDKA PRO PARTNERY SEZÓNA 2015/2016 PROČ HOKEJ, PROČ PSG ZLÍN SPOJTE SE S DALŠÍMI VÝZNAMNÝMI PARTNERY KLUBU A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TÝMU PSG ZLÍN. NAŠÍM CÍLEM JE NAVÁZAT MARKETINGOVOU SPOLUPRÁCI

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více