SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Univerzita obrany. Podnikatelský plán K-102. Vypracoval: Vít Havránek. Studijní skupina: 22-3LRT-LT-C. Datum zpracování: 16.4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Univerzita obrany. Podnikatelský plán K-102. Vypracoval: Vít Havránek. Studijní skupina: 22-3LRT-LT-C. Datum zpracování: 16.4."

Transkript

1 Univerzita obrany K-102 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Podnikatelský plán EAGLE GOLF SHOP Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 22-3LRT-LT-C Datum zpracování: Brno 2012

2 Obsah 1 Úvod Charakteristika podnikatelského záměru... 4 a) Název společnosti...4 b) Právní forma...4 c) Podnikatelská myšlenka, poslání podniku...4 d) Kontaktní údaje Podnikatelský projekt... 5 a) Obory činností...5 b) Organizační struktura...6 c) Místo podnikání...7 d) Provozní doba...7 e) Soupis majetku...8 f) SWOT analýza Produkty a) Nabízené výrobky b) Nabízené služby c) Dodavatelé d) Odběratelé, zákazníci Propagace a) Logo společnosti b) Propagace společnosti Finanční plán a) Vstupní předpoklady b) Počáteční výdaje c) Očekávané měsíční výdaje d) Vstupní rozvaha e) Výsledovka (rok) Závěr Zdroje informací a) Literatura b) Internetové zdroje

3 1 Úvod Podnikatelský plán (záměr) je důležitý dokument, který pomáhá podnikateli shrnout a utřídit všechny myšlenky a nápady týkající se založení podniku. Podnikatelský plán formuluje funkce a poslání podniku, rozvoj a vývoj podniku, obchodní uspořádání, právní formu, analyzuje konkurenci a situaci na trhu, stanovuje hlavní odběratele (zákazníky) a dodavatele, stanovuje cíle a prostředky, jak vytyčených cílů dosáhnout. V neposlední řadě obsahuje také finanční plán, který v sobě (v nejjednodušší formě) zahrnuje počáteční výdaje, vstupní rozvahu a finanční výsledovku. Na základě všech těchto faktorů se může podnikatel rozhodnout, zdali je pro něj uskutečnění takového plánu výhodné, či nikoli. Nicméně je třeba brát v potaz fakt, že skutečné podmínky a okolí podniku se může během podnikání výrazně měnit a tím i ovlivnit výsledky podniku. Výsledný podnikatelský plán slouží tedy podnikateli samotnému, ale může být i dokumentem, se kterým se podnikatel prezentuje před bankou či investory při žádání o finanční prostředky. [1, 2] V této práci je zpracován podnikatelský plán prodejny s golfovým vybavením a tréninkovým centrem v Poděbradech. V závěru práce je zpracováno i vyhodnocení, zdali by zpracovaný podnikatelský plán byl výhodný či nikoliv, případně jaká by byla míra rizika. 3

4 2 Charakteristika podnikatelského záměru a) Název společnosti Po pečlivém uvážení zvolen název, přičemž slovo EAGLE je v golfové terminologii označení pro výsledek dvě rány pod normu jamky, tzn. přeneseně znamená úspěšnou hru. Zároveň EAGLE, tedy pták orel, symbolizuje sílu, vytrvalost, dravost a odhodlání po vítězství. Tedy orel EAGLE má vlastnosti, které by neměli chybět správnému golfovému hráči. Slova Golf Shop charakterizují zaměření podniku golfový obchod, přičemž slova jsou záměrně ponechána v anglické formě. b) Právní forma Po uvážení výhod i nevýhod jednotlivých právních forem byla zvolena společnost s ručením omezeným, přičemž zakladatelé (společníci) jsou Vít Havránek a Ondřej Havránek, kteří před samotným založením spolu sepíší společenskou smlouvu. Po vyřízení živnostenského oprávnění a zisku potvrzení o zaplacení základního vkladu bude zadán návrh zápisu společnosti do Obchodního rejstříku. c) Podnikatelská myšlenka, poslání podniku Základní podnikatelskou myšlenkou je založit prodejnu s golfovým vybavením v blízkosti golfového hřiště v Poděbradech. Přesto, že hřiště v Poděbradech patří mezi nejstarší hřiště v České republice (založeno 1961), má širokou členskou základnu a je jediným 18 jamkovým veřejným hřištěm ve Středočeském kraji na východ od Prahy, není v jeho blízkosti žádná prodejna s golfovým vybavením. Navíc, spojením prodejny a tréninkových ploch by vznikl unikátní komplex, kde by hráči mohli nejen nové vybavení vyzkoušet, ale také plnohodnotně trénovat. Takových 4

5 prodejen je v České republice minimum, většina golfových prodejen vlastní pouze malý indoorový simulátor, který umožňuje trénink jen velmi omezeně. d) Kontaktní údaje s.r.o. Na Zálesí 155 Poděbrady tel.: : IČ: DIČ: Bank. spojení: / Podnikatelský projekt a) Obory činností Mezi hlavní obory činností patří: Maloobchod s golfovým vybavením nabízející široké spektrum světových značek Tréninkové středisko pro trénink všech typů hry Odborné poradenství od našich zaměstnanců i externích profesionálů Opravy a úpravy golfových holí Vedení prodejny, tréninkového střediska, provozování poradenství i dílny oprav a úprav golfových holí je živnost volná. [1] Výpisy dle přílohy živnostenského zákona [8]: - Velkoobchod maloobchod (nákup zboží za účelem dalšího prodeje) - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků 5

6 b) Organizační struktura i) Společníci, jednatelé společnosti: Vít Havránek (nákup zboží z velkoobchodů, propagace) Ondřej Havránek (vedení účetnictví, zajištění zboží, objednávek) Oba dva společníci jsou zároveň jednatelé a mohou jednat jménem společnosti každý samostatně. ii) Úsek prodejny 1 zaměstnanec (prodej, plynulý chod obchodu, vyřizování reklamací) iii) Úsek tréninkového centra 1 zaměstnanec (dozor nad hráči v tréninkovém centru, zpětný odběr míčků) iv) Úsek oprav a údržby 1 zaměstnanec (opravy holí, úklid vnitřních i vnějších prostor, údržba hracích ploch) Všichni zaměstnanci jsou zaměstnáni na plný úvazek. Vyžaduje se od nich odborná způsobilost, dobré komunikační schopnosti, případně i praxe v oboru. Vít Havránek Ondřej Havránek úsek prodejny (1 zaměstnanec) úsek tréninkového centra (1 zaměstnanec) úsek oprav a úprav (1 zaměstnanec) Obr.1.: Schéma dvouúrovňové organizační struktury 6

7 c) Místo podnikání Při výběru místa bylo podstatné, aby se areál prodejny nacházel v relativní blízkosti areálu Golf Club Poděbrady (dále jen GCPDY) [9] a zároveň aby v okolí prodejny bylo i místo na zbudování tréninkového zázemí. silnice směr HK Těmto požadavkům vyhovuje areál bývalé prodejny se zahradními potřebami, který je přímo u přístupové cesty do areálu GCPDY. Navíc areál je v bezprostřední Obr.2.: Mapa areálu [3] blízkosti hlavní silnice Poděbrady Hradec Králové a asi 6km od sjezdu z dálnice D11 (EXIT 42 Poděbrady východ). Před budovou samotnou existuje možnost výstavby parkoviště. d) Provozní doba Vzhledem k poloze (189 m.n.m.) zůstává hřiště v provozu i v zimních měsících. Z tohoto důvodu bude mít prodejna otevřeno celoročně, pouze se bude upravovat délka otevírací doby dle ročního období. Návštěvnost golfového hřiště je silně ovlivněna tím, jaký je den v týdnu. Mezi nejvytíženější dny patří pátek, sobota, neděle. Naopak pondělí jednoznačně patří mezi dny s nejmenší návštěvností. Tomu by odpovídala i struktura otvíracích dob (Tab.1.:, Tab.2.:) 7

8 Letní otvírací doba Zimní otvírací doba Prodejna Tréninkové Prodejna Tréninkové a opravna centrum a opravna centrum Pondělí ZAVŘENO ZAVŘENO Úterý 13:00 18:00 10:00 18:00 Středa 13:00 18:00 10:00 18:00 Čtvrtek 13:00 18:00 10:00 18:00 Pátek 10:00 18:00 10:00 18:00 Sobota 10:00 18:00 10:00 18:00 Neděle 10:00 18:00 10:00 18:00 Tab.1.: Letní otvírací doba Pondělí ZAVŘENO ZAVŘENO Úterý ZAVŘENO ZAVŘENO Středa 13:00 18:00 ZAVŘENO Čtvrtek 13:00 18:00 ZAVŘENO Pátek 13:00 18:00 13:00 18:00 Sobota 13:00 18:00 13:00 18:00 Neděle 13:00 18:00 13:00 18:00 Tab.2.: Zimní otvírací doba e) Soupis majetku Hlavní soupis majetku pro jednotlivé sektory (finanční vyjádření v kapitole 5) Prodejna: prodejní pult stojany, police pokladna stolní PC modem telefon osvětlení úklidové a mycí prostředky Opravna: kompresor nářadí na opravy Tréninkové centrum: traktorová sekačka sekačka greenů zavlažovací zařízení zastřešená odpaliště golfové jamky golfové vlajky automat na míče koše na míče míče tréninkové 1500 ks golfový vozík se sběrným nástavcem hrábě golfové odpalovací koberce

9 f) SWOT analýza Analýza SWOT [4], tedy analýza silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb je uvedena v následující tabulce. Analýza SWOT Vnitřní prostředí Vnější prostředí Silné stránky Široká nabídka služeb Výhodná lokalita Kombinace prodejny s tréninkovým centrem Příležitosti Možnost dalšího rozšíření tréninkových ploch Možnost výstavby parkoviště Slabé stránky Příjmy závislé na počasí Pozemek i budova v pronájmu Absence golfového simulátoru a indoorových odpališť Hrozby Tréninkové centrum přímo v areálu GCPDY Konkurence e-shopů Tab.4.: Analýza SWOT Mezi silné stránky jednoznačně patří výhodná lokalita (přímo u největší koncentrace potencionálních zákazníků) a také dopravní dostupnost. Zároveň prodejna bude jedinou kamennou prodejnou golfového vybavení ve východních okresech Středočeského kraje. Svoji nadmořskou výškou hřiště umožňuje hráčům hrát i v zimních měsících, takže není nutné úplně zrušit prodej na podstatnou část roku jak je tomu u podobných prodejen v ČR. Další silnou stránkou je také právě kombinace prodejny s tréninkovým centrem, a tedy i možnost pro zákazníky vyzkoušet si dané potřeby přímo na místě prodeje. Mezi slabé stránky patří fakt, že vysoká návštěvnost prodejny i tréninkového centra je podmíněna dobrým počasím. Zároveň bohužel velikost budovy neumožňuje umístnění golfového simulátoru ani indoorových odpališť. Možnost výstavby parkoviště před prodejnou a možnost odkupu vedlejších pozemků za účelem rozšíření tréninkových ploch patří mezi hlavní příležitosti podniku. V dnešní době existuje celá řada, internetových obchodů s golfovým vybavením, které představují konkurenční hrozbu. Stejně tak tréninkové centrum přímo v areálu GCPDY může znamenat konkurenci pro naše tréninkové centrum. 9

10 4 Produkty a) Nabízené výrobky Nabízíme široké spektrum golfových potřeb od světových výrobců. Výrobky Hole Oblečení Bagy Míče Vozíčky Tréninkové pomůcky Knihy, příručky Doplňky Tab.5.: Výrobky Callaway Taylormade Addidas WilsonStaff Značky Titleist Footjoy Nike Golf Bridgestone Tab.6.: Značky výrobců b) Nabízené služby Tréninkové středisko hráčům nabízí driving range, délka cca 300m, s deseti zastřešenými odpališti pro trénink dlouhé a střední hry. Dále jsou pro hráče k dispozici 2 chipping greeny, každý po dvou jamkách a postranními bunkery pro trénink krátké hry. Pro trénink putování slouží rozlehlý, strukturovaný putting green s 10 jamkami. Míče jsou vydávány automaty, sběr míčů je zajišťován golfovým vozíkem se sběrným nástavcem. Opravna holí nabízí možnost úpravy gripů a shaftů holí, případně i jejich zkrácení/prodloužení. Dále je možné pro hráče zprostředkovat golfové lekce pod vedením profesionálních golfových trenérů. 10

11 c) Dodavatelé Mezi hlavní velkoobchodní dodavatelé patří: [4, 5, 6] Golf Arts s.r.o. Dělnická 46 Praha 7 Obr.4.: Golf Arts s.r.o. [4] BestGolf Shop s.r.o. U Slovanky 9D Praha 8 Obr.5.: BestGolf Shop s.r.o. [5] Profigrass s.r.o. Holzova 9 Brno Obr.6.: Profigrass s.r.o. [6] d) Odběratelé, zákazníci Podnik se zaměřuje na české i zahraniční golfové hráče a to jak na hráče amatérské, tak i profesionální. Českých golfistů přibývá, golf se v České republice stává stále více a více populárnější. V roce 2011 bylo v České republice registrováno celkem hráčů (68 % mužů, 32 % žen). [10] Našimi hlavními zákazníky budou členové místního golfového klubu GCPDY (členská základna cca 600 členů), které budou doplňovat golfoví turisté z celé České republiky. Není výjimkou, že do Poděbrad zavítají i zahraniční hráči zvláště pak hráči ze Spolkové republiky Německo. 11

12 5 Propagace a) Logo společnosti Znak, pod kterým se bude podnik prezentovat, vychází z názvu podniku. Orel + golfový míč oba symboly v modrém provedení. Logo by mělo být umístěno na štítu prodejny a na všech reklamních panelech. Obr.7.: Logo podniku b) Propagace společnosti Propagace podniku je jedním z nástrojů marketingového mixu. Propagace (komunikace) uvádí, jakým způsobem se zákazník o vlastních produktech dozví. Vlastní nástroje propagace jsou uvedeny v marketingovém komunikačním mixu (reklama, osobní prodej, podpora prodeje, výstavy, internet, ) Na hlavní silnici Poděbrady Hradec Králové budou instalovány 2 reklamní panely, tedy jeden pro každý směr. Zároveň bude možné umístit další reklamní panel přímo ke klubovně GCPDY. S klubovnou GCPDY se pojí další propagační činnost a to ta, že před hlavní sezónu (duben září) bude stánek se vzorky zboží z naší prodejny. Podobný stánek bude možné zřídit také na největších golfových akcích v České republice, a to na turnaji CZECH OPEN European PGA Tour v Čeladné (srpen) a na veletrhu GOLFSHOW v Praze Letňanech. Mezi doplňkové akce budou patřit Volné úterky, kdy každé první úterý v měsíci bude vstup do tréninkového centra zdarma, a akce Vystřel si svou slevu, kde zákazník při nákupu nad 2500Kč bude moci ukázat svůj golfový um při ráně na 150 metrů vzdálenou jamku. Získaná sleva bude odstupňována dle dosažené vzdálenosti míčku od jamky. Samozřejmostí poté bude propagace pomocí webových stránek a osobního prodeje, který bude zajištěn profesionálními prodejci. 12

13 6 Finanční plán a) Vstupní předpoklady Tab.7.: Vstupní předpoklady Položka Hodnota Jednotka vlastní kapitál Kč pojištění majetku na rok Kč měsíční nájemné Kč energie, plyn, vodné Kč denní tržby Kč denní náklady za zboží Kč počet zaměstnanců 3 lidé měsíční mzda jednoho zaměstnance Kč zdravotní a sociální pojištění 35 % úrok banky 11 % doba úvěru 6 let odpisová sazba 10 % daň z příjmu 19 % podnik otevřen v měsíci 26 dní rezerva pro krytí neočekávaných výdajů 5 % Pozn.: Výpočet pro letní pracovní dobu, všechno nakoupené zboží se v témže měsíci prodá. b) Počáteční výdaje Tab.8.: Počáteční výdaje Částka Částka Položka Položka [Kč] [Kč] prodejní pult zavlažovací zařízení stojany, police zastřešená odpaliště pokladna golfové jamky stolní PC golfové vlajky modem automat na míče telefon koše na míče 600 osvětlení míče tréninkové úklidové a mycí prostředky golfový vozík se sběrným nástavcem kompresor hrábě golfové 750 nářadí na opravy odpalovací koberce traktorová sekačka provedená práce sekačka greenů SUMA

14 c) Očekávané měsíční výdaje Tab.9.: Očekávané měsíční výdaje Položka Výpočet Částka [Kč] nákup zboží na měsíc = 26 * mzdy = 3 * energie, otop pojištění majetku na měsíc = / pojištění zaměstnanců = * 35 / nájemné SUMA d) Vstupní rozvaha Tab.10.: Vstupní rozvaha AKTIVA PASIVA dlouhodobý majetek částka [Kč] vlastní kapitál částka [Kč] nehmotný základní kapitál hmotný kapitálové fondy finanční rezervní fondy výsledek hospodaření z minulých let oběžná aktiva cizí kapitál dlouhodobé pohledávka dlouhodobé závazky krátkodobé pohledávky krátkodobé závazky očekávané provozní výdaje bankovní úvěr % rezerva neočekávané výdaje SUMA AKTIV SUMA PASIV

15 e) Výsledovka (rok) Tab.11.: Výsledovka (rok) Položka Tržby Výpočet Částka [Kč] zboží = 12 * 26 * Náklady zboží = 12 * 26 * mzdy = 12 * 3 * pojištěni zaměstnanců = * 35 / energie otop = 12 * pojištění majetku odpisy = 10 / 100 * úrok = * 11 / Zisk před zdaněním = T - N daň z příjmu = 19 / 100 * Čistý zisk odpisy splátka úvěru = / Pro potřeby podnikatele = Čistý zisk + odpisy splátka úvěru Závěr Na základě teoretických znalostí byl v této práci sepsán podnikatelský záměr prodejny s golfovým vybavením a tréninkového centra. V podnikatelském plán je sepsán včetně plánu finančního a dvou nástrojů marketingového mixu (produkt, propagace). Přesto, že podnik může těžit ze svého unikátního komplexu - propojení prodejny s tréninkovým centrem a finanční plán se jeví jako ziskový, existují jisté hrozby, které by mohli ohrozit chod podniku - závislost na ročním období, konkurence e-shopů, závislost na hráčích navštěvující GCPDY,, a v neposlední řadě je potřeba vzít v úvahu i fakt, že finanční plán je vypočítán na základě optimistických předpokladů. Uvedený plán je do jisté míry realizovatelný, ale pro mě osobně, jakožto pro člověka poněkud opatrnějšího, by byla míra rizika příliš vysoká. 15

16 8 Zdroje informací a) Literatura [1] SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 3.přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, 479 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN [4] BĚLOHLÁVEK, František. Management. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2001, 642 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN b) Internetové zdroje [2] Obsah (vzor) podnikatelského záměru. ipodnikatel.cz. [online] [cit ]. Dostupné z [3] Mapy.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [5] GolfArts [online] [cit ]. Dostupné z: [6] Bestgolf [online] [cit ]. Dostupné z: [7] Profigrass [online] [cit ]. Dostupné z: [8] Živnostenský zákon. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online] [cit ] Dostupné z: [9] Golf Club Poděbrady [online] [cit ]. Dostupné z: [10] Statistika 2011: Jak se mění členská základna. Golfovézprávy.cz [online] [cit ]. Dostupné z: ://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/zpravodajstvi/clenska-zakladna html 16

marketingové spolupráce

marketingové spolupráce Nabídka reklamnía marketingové spolupráce Golf resort Jezera-představení Golf resort Jezera se nachází v obci Ostrožská Nová Ves v srdci Moravského Slovácka cca 8 km od Uherského Hradiště, v krásné krajině

Více

GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE

GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE 18 důvodů se zlepšovat Mistrovské 18-ti jamkové golfové hřiště je situováno mezi dvěma nejvyššími horami Beskyd, Lysou horou a Smrkem, na úpatí hory Žár v obci Ostravice. Hrací

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VEŘEJNÉ REKLAMNÍ PLOCHY

VEŘEJNÉ REKLAMNÍ PLOCHY VEŘEJNÉ REKLAMNÍ PLOCHY a1 Billboard na ulici Hornoměcholupská 5,1 x 2,5 9 500 a2 Plocha na oplocení k veřejnému parkovišti 2 x 1 8 900 a3 Vlajka na stožáru u vstupu do areálu (recepce driving) - jen Generální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011

Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011 Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011 Náklady 31.12.2011 31.12.2012 plán 2012 plán 2013 Spotřebované nákupy celkem 3 240 243 3 912 997 3 305 3 930 Spotřebované materiálu 501110 Spotřeba materiálu-hřiště

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS

GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS ÚVODEM Vítejte v nové golfové akademii v areálech Golf Resort Kaskáda a Driving range Žabovřesky. Naše golfové

Více

Shromáždění členů 2012

Shromáždění členů 2012 Shromáždění členů 2012 Golf Club Praha Shromáždění členů 2012 Zahájení Zpráva Výkonného výboru GCP Zpráva Kontrolní a revizní komise GCP Plán a rozpočet na 2012 Vyhlášení sportovce roku GCP Vyhlášení Mistrovství

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití.

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití. HRY - SLUŽBY ÚVOD Vážení přátelé, dovolte nám představit katalog, který obsahuje služby, které pro Vás v rámci zahradní a venkovní zábavy zajišťuje naše společnost. Všem zájemcům o naše hry a aktivity

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_19 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podnikání jednotlivců

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková UC_A1_Základy účetnictví Ing. Kateřina Berková 1 Osnova cvičení 1. Majetek podniku a zdroje financování. Bilanční princip. Bilance, její struktura, forma, jednotlivé prvky. 2. Účet a jeho funkce, popis,

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Rozvahové

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1 ZAKLADATELSKÝ PROJEKT PEKÁRNA Semestrální práce z XI6EPD Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15 Zakladatelský projekt - Pekárna 1 Úvod Pekařské výrobky patří neodmyslitelně k

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více