SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Univerzita obrany. Podnikatelský plán K-102. Vypracoval: Vít Havránek. Studijní skupina: 22-3LRT-LT-C. Datum zpracování: 16.4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Univerzita obrany. Podnikatelský plán K-102. Vypracoval: Vít Havránek. Studijní skupina: 22-3LRT-LT-C. Datum zpracování: 16.4."

Transkript

1 Univerzita obrany K-102 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Podnikatelský plán EAGLE GOLF SHOP Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 22-3LRT-LT-C Datum zpracování: Brno 2012

2 Obsah 1 Úvod Charakteristika podnikatelského záměru... 4 a) Název společnosti...4 b) Právní forma...4 c) Podnikatelská myšlenka, poslání podniku...4 d) Kontaktní údaje Podnikatelský projekt... 5 a) Obory činností...5 b) Organizační struktura...6 c) Místo podnikání...7 d) Provozní doba...7 e) Soupis majetku...8 f) SWOT analýza Produkty a) Nabízené výrobky b) Nabízené služby c) Dodavatelé d) Odběratelé, zákazníci Propagace a) Logo společnosti b) Propagace společnosti Finanční plán a) Vstupní předpoklady b) Počáteční výdaje c) Očekávané měsíční výdaje d) Vstupní rozvaha e) Výsledovka (rok) Závěr Zdroje informací a) Literatura b) Internetové zdroje

3 1 Úvod Podnikatelský plán (záměr) je důležitý dokument, který pomáhá podnikateli shrnout a utřídit všechny myšlenky a nápady týkající se založení podniku. Podnikatelský plán formuluje funkce a poslání podniku, rozvoj a vývoj podniku, obchodní uspořádání, právní formu, analyzuje konkurenci a situaci na trhu, stanovuje hlavní odběratele (zákazníky) a dodavatele, stanovuje cíle a prostředky, jak vytyčených cílů dosáhnout. V neposlední řadě obsahuje také finanční plán, který v sobě (v nejjednodušší formě) zahrnuje počáteční výdaje, vstupní rozvahu a finanční výsledovku. Na základě všech těchto faktorů se může podnikatel rozhodnout, zdali je pro něj uskutečnění takového plánu výhodné, či nikoli. Nicméně je třeba brát v potaz fakt, že skutečné podmínky a okolí podniku se může během podnikání výrazně měnit a tím i ovlivnit výsledky podniku. Výsledný podnikatelský plán slouží tedy podnikateli samotnému, ale může být i dokumentem, se kterým se podnikatel prezentuje před bankou či investory při žádání o finanční prostředky. [1, 2] V této práci je zpracován podnikatelský plán prodejny s golfovým vybavením a tréninkovým centrem v Poděbradech. V závěru práce je zpracováno i vyhodnocení, zdali by zpracovaný podnikatelský plán byl výhodný či nikoliv, případně jaká by byla míra rizika. 3

4 2 Charakteristika podnikatelského záměru a) Název společnosti Po pečlivém uvážení zvolen název, přičemž slovo EAGLE je v golfové terminologii označení pro výsledek dvě rány pod normu jamky, tzn. přeneseně znamená úspěšnou hru. Zároveň EAGLE, tedy pták orel, symbolizuje sílu, vytrvalost, dravost a odhodlání po vítězství. Tedy orel EAGLE má vlastnosti, které by neměli chybět správnému golfovému hráči. Slova Golf Shop charakterizují zaměření podniku golfový obchod, přičemž slova jsou záměrně ponechána v anglické formě. b) Právní forma Po uvážení výhod i nevýhod jednotlivých právních forem byla zvolena společnost s ručením omezeným, přičemž zakladatelé (společníci) jsou Vít Havránek a Ondřej Havránek, kteří před samotným založením spolu sepíší společenskou smlouvu. Po vyřízení živnostenského oprávnění a zisku potvrzení o zaplacení základního vkladu bude zadán návrh zápisu společnosti do Obchodního rejstříku. c) Podnikatelská myšlenka, poslání podniku Základní podnikatelskou myšlenkou je založit prodejnu s golfovým vybavením v blízkosti golfového hřiště v Poděbradech. Přesto, že hřiště v Poděbradech patří mezi nejstarší hřiště v České republice (založeno 1961), má širokou členskou základnu a je jediným 18 jamkovým veřejným hřištěm ve Středočeském kraji na východ od Prahy, není v jeho blízkosti žádná prodejna s golfovým vybavením. Navíc, spojením prodejny a tréninkových ploch by vznikl unikátní komplex, kde by hráči mohli nejen nové vybavení vyzkoušet, ale také plnohodnotně trénovat. Takových 4

5 prodejen je v České republice minimum, většina golfových prodejen vlastní pouze malý indoorový simulátor, který umožňuje trénink jen velmi omezeně. d) Kontaktní údaje s.r.o. Na Zálesí 155 Poděbrady tel.: : IČ: DIČ: Bank. spojení: / Podnikatelský projekt a) Obory činností Mezi hlavní obory činností patří: Maloobchod s golfovým vybavením nabízející široké spektrum světových značek Tréninkové středisko pro trénink všech typů hry Odborné poradenství od našich zaměstnanců i externích profesionálů Opravy a úpravy golfových holí Vedení prodejny, tréninkového střediska, provozování poradenství i dílny oprav a úprav golfových holí je živnost volná. [1] Výpisy dle přílohy živnostenského zákona [8]: - Velkoobchod maloobchod (nákup zboží za účelem dalšího prodeje) - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků 5

6 b) Organizační struktura i) Společníci, jednatelé společnosti: Vít Havránek (nákup zboží z velkoobchodů, propagace) Ondřej Havránek (vedení účetnictví, zajištění zboží, objednávek) Oba dva společníci jsou zároveň jednatelé a mohou jednat jménem společnosti každý samostatně. ii) Úsek prodejny 1 zaměstnanec (prodej, plynulý chod obchodu, vyřizování reklamací) iii) Úsek tréninkového centra 1 zaměstnanec (dozor nad hráči v tréninkovém centru, zpětný odběr míčků) iv) Úsek oprav a údržby 1 zaměstnanec (opravy holí, úklid vnitřních i vnějších prostor, údržba hracích ploch) Všichni zaměstnanci jsou zaměstnáni na plný úvazek. Vyžaduje se od nich odborná způsobilost, dobré komunikační schopnosti, případně i praxe v oboru. Vít Havránek Ondřej Havránek úsek prodejny (1 zaměstnanec) úsek tréninkového centra (1 zaměstnanec) úsek oprav a úprav (1 zaměstnanec) Obr.1.: Schéma dvouúrovňové organizační struktury 6

7 c) Místo podnikání Při výběru místa bylo podstatné, aby se areál prodejny nacházel v relativní blízkosti areálu Golf Club Poděbrady (dále jen GCPDY) [9] a zároveň aby v okolí prodejny bylo i místo na zbudování tréninkového zázemí. silnice směr HK Těmto požadavkům vyhovuje areál bývalé prodejny se zahradními potřebami, který je přímo u přístupové cesty do areálu GCPDY. Navíc areál je v bezprostřední Obr.2.: Mapa areálu [3] blízkosti hlavní silnice Poděbrady Hradec Králové a asi 6km od sjezdu z dálnice D11 (EXIT 42 Poděbrady východ). Před budovou samotnou existuje možnost výstavby parkoviště. d) Provozní doba Vzhledem k poloze (189 m.n.m.) zůstává hřiště v provozu i v zimních měsících. Z tohoto důvodu bude mít prodejna otevřeno celoročně, pouze se bude upravovat délka otevírací doby dle ročního období. Návštěvnost golfového hřiště je silně ovlivněna tím, jaký je den v týdnu. Mezi nejvytíženější dny patří pátek, sobota, neděle. Naopak pondělí jednoznačně patří mezi dny s nejmenší návštěvností. Tomu by odpovídala i struktura otvíracích dob (Tab.1.:, Tab.2.:) 7

8 Letní otvírací doba Zimní otvírací doba Prodejna Tréninkové Prodejna Tréninkové a opravna centrum a opravna centrum Pondělí ZAVŘENO ZAVŘENO Úterý 13:00 18:00 10:00 18:00 Středa 13:00 18:00 10:00 18:00 Čtvrtek 13:00 18:00 10:00 18:00 Pátek 10:00 18:00 10:00 18:00 Sobota 10:00 18:00 10:00 18:00 Neděle 10:00 18:00 10:00 18:00 Tab.1.: Letní otvírací doba Pondělí ZAVŘENO ZAVŘENO Úterý ZAVŘENO ZAVŘENO Středa 13:00 18:00 ZAVŘENO Čtvrtek 13:00 18:00 ZAVŘENO Pátek 13:00 18:00 13:00 18:00 Sobota 13:00 18:00 13:00 18:00 Neděle 13:00 18:00 13:00 18:00 Tab.2.: Zimní otvírací doba e) Soupis majetku Hlavní soupis majetku pro jednotlivé sektory (finanční vyjádření v kapitole 5) Prodejna: prodejní pult stojany, police pokladna stolní PC modem telefon osvětlení úklidové a mycí prostředky Opravna: kompresor nářadí na opravy Tréninkové centrum: traktorová sekačka sekačka greenů zavlažovací zařízení zastřešená odpaliště golfové jamky golfové vlajky automat na míče koše na míče míče tréninkové 1500 ks golfový vozík se sběrným nástavcem hrábě golfové odpalovací koberce

9 f) SWOT analýza Analýza SWOT [4], tedy analýza silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb je uvedena v následující tabulce. Analýza SWOT Vnitřní prostředí Vnější prostředí Silné stránky Široká nabídka služeb Výhodná lokalita Kombinace prodejny s tréninkovým centrem Příležitosti Možnost dalšího rozšíření tréninkových ploch Možnost výstavby parkoviště Slabé stránky Příjmy závislé na počasí Pozemek i budova v pronájmu Absence golfového simulátoru a indoorových odpališť Hrozby Tréninkové centrum přímo v areálu GCPDY Konkurence e-shopů Tab.4.: Analýza SWOT Mezi silné stránky jednoznačně patří výhodná lokalita (přímo u největší koncentrace potencionálních zákazníků) a také dopravní dostupnost. Zároveň prodejna bude jedinou kamennou prodejnou golfového vybavení ve východních okresech Středočeského kraje. Svoji nadmořskou výškou hřiště umožňuje hráčům hrát i v zimních měsících, takže není nutné úplně zrušit prodej na podstatnou část roku jak je tomu u podobných prodejen v ČR. Další silnou stránkou je také právě kombinace prodejny s tréninkovým centrem, a tedy i možnost pro zákazníky vyzkoušet si dané potřeby přímo na místě prodeje. Mezi slabé stránky patří fakt, že vysoká návštěvnost prodejny i tréninkového centra je podmíněna dobrým počasím. Zároveň bohužel velikost budovy neumožňuje umístnění golfového simulátoru ani indoorových odpališť. Možnost výstavby parkoviště před prodejnou a možnost odkupu vedlejších pozemků za účelem rozšíření tréninkových ploch patří mezi hlavní příležitosti podniku. V dnešní době existuje celá řada, internetových obchodů s golfovým vybavením, které představují konkurenční hrozbu. Stejně tak tréninkové centrum přímo v areálu GCPDY může znamenat konkurenci pro naše tréninkové centrum. 9

10 4 Produkty a) Nabízené výrobky Nabízíme široké spektrum golfových potřeb od světových výrobců. Výrobky Hole Oblečení Bagy Míče Vozíčky Tréninkové pomůcky Knihy, příručky Doplňky Tab.5.: Výrobky Callaway Taylormade Addidas WilsonStaff Značky Titleist Footjoy Nike Golf Bridgestone Tab.6.: Značky výrobců b) Nabízené služby Tréninkové středisko hráčům nabízí driving range, délka cca 300m, s deseti zastřešenými odpališti pro trénink dlouhé a střední hry. Dále jsou pro hráče k dispozici 2 chipping greeny, každý po dvou jamkách a postranními bunkery pro trénink krátké hry. Pro trénink putování slouží rozlehlý, strukturovaný putting green s 10 jamkami. Míče jsou vydávány automaty, sběr míčů je zajišťován golfovým vozíkem se sběrným nástavcem. Opravna holí nabízí možnost úpravy gripů a shaftů holí, případně i jejich zkrácení/prodloužení. Dále je možné pro hráče zprostředkovat golfové lekce pod vedením profesionálních golfových trenérů. 10

11 c) Dodavatelé Mezi hlavní velkoobchodní dodavatelé patří: [4, 5, 6] Golf Arts s.r.o. Dělnická 46 Praha 7 Obr.4.: Golf Arts s.r.o. [4] BestGolf Shop s.r.o. U Slovanky 9D Praha 8 Obr.5.: BestGolf Shop s.r.o. [5] Profigrass s.r.o. Holzova 9 Brno Obr.6.: Profigrass s.r.o. [6] d) Odběratelé, zákazníci Podnik se zaměřuje na české i zahraniční golfové hráče a to jak na hráče amatérské, tak i profesionální. Českých golfistů přibývá, golf se v České republice stává stále více a více populárnější. V roce 2011 bylo v České republice registrováno celkem hráčů (68 % mužů, 32 % žen). [10] Našimi hlavními zákazníky budou členové místního golfového klubu GCPDY (členská základna cca 600 členů), které budou doplňovat golfoví turisté z celé České republiky. Není výjimkou, že do Poděbrad zavítají i zahraniční hráči zvláště pak hráči ze Spolkové republiky Německo. 11

12 5 Propagace a) Logo společnosti Znak, pod kterým se bude podnik prezentovat, vychází z názvu podniku. Orel + golfový míč oba symboly v modrém provedení. Logo by mělo být umístěno na štítu prodejny a na všech reklamních panelech. Obr.7.: Logo podniku b) Propagace společnosti Propagace podniku je jedním z nástrojů marketingového mixu. Propagace (komunikace) uvádí, jakým způsobem se zákazník o vlastních produktech dozví. Vlastní nástroje propagace jsou uvedeny v marketingovém komunikačním mixu (reklama, osobní prodej, podpora prodeje, výstavy, internet, ) Na hlavní silnici Poděbrady Hradec Králové budou instalovány 2 reklamní panely, tedy jeden pro každý směr. Zároveň bude možné umístit další reklamní panel přímo ke klubovně GCPDY. S klubovnou GCPDY se pojí další propagační činnost a to ta, že před hlavní sezónu (duben září) bude stánek se vzorky zboží z naší prodejny. Podobný stánek bude možné zřídit také na největších golfových akcích v České republice, a to na turnaji CZECH OPEN European PGA Tour v Čeladné (srpen) a na veletrhu GOLFSHOW v Praze Letňanech. Mezi doplňkové akce budou patřit Volné úterky, kdy každé první úterý v měsíci bude vstup do tréninkového centra zdarma, a akce Vystřel si svou slevu, kde zákazník při nákupu nad 2500Kč bude moci ukázat svůj golfový um při ráně na 150 metrů vzdálenou jamku. Získaná sleva bude odstupňována dle dosažené vzdálenosti míčku od jamky. Samozřejmostí poté bude propagace pomocí webových stránek a osobního prodeje, který bude zajištěn profesionálními prodejci. 12

13 6 Finanční plán a) Vstupní předpoklady Tab.7.: Vstupní předpoklady Položka Hodnota Jednotka vlastní kapitál Kč pojištění majetku na rok Kč měsíční nájemné Kč energie, plyn, vodné Kč denní tržby Kč denní náklady za zboží Kč počet zaměstnanců 3 lidé měsíční mzda jednoho zaměstnance Kč zdravotní a sociální pojištění 35 % úrok banky 11 % doba úvěru 6 let odpisová sazba 10 % daň z příjmu 19 % podnik otevřen v měsíci 26 dní rezerva pro krytí neočekávaných výdajů 5 % Pozn.: Výpočet pro letní pracovní dobu, všechno nakoupené zboží se v témže měsíci prodá. b) Počáteční výdaje Tab.8.: Počáteční výdaje Částka Částka Položka Položka [Kč] [Kč] prodejní pult zavlažovací zařízení stojany, police zastřešená odpaliště pokladna golfové jamky stolní PC golfové vlajky modem automat na míče telefon koše na míče 600 osvětlení míče tréninkové úklidové a mycí prostředky golfový vozík se sběrným nástavcem kompresor hrábě golfové 750 nářadí na opravy odpalovací koberce traktorová sekačka provedená práce sekačka greenů SUMA

14 c) Očekávané měsíční výdaje Tab.9.: Očekávané měsíční výdaje Položka Výpočet Částka [Kč] nákup zboží na měsíc = 26 * mzdy = 3 * energie, otop pojištění majetku na měsíc = / pojištění zaměstnanců = * 35 / nájemné SUMA d) Vstupní rozvaha Tab.10.: Vstupní rozvaha AKTIVA PASIVA dlouhodobý majetek částka [Kč] vlastní kapitál částka [Kč] nehmotný základní kapitál hmotný kapitálové fondy finanční rezervní fondy výsledek hospodaření z minulých let oběžná aktiva cizí kapitál dlouhodobé pohledávka dlouhodobé závazky krátkodobé pohledávky krátkodobé závazky očekávané provozní výdaje bankovní úvěr % rezerva neočekávané výdaje SUMA AKTIV SUMA PASIV

15 e) Výsledovka (rok) Tab.11.: Výsledovka (rok) Položka Tržby Výpočet Částka [Kč] zboží = 12 * 26 * Náklady zboží = 12 * 26 * mzdy = 12 * 3 * pojištěni zaměstnanců = * 35 / energie otop = 12 * pojištění majetku odpisy = 10 / 100 * úrok = * 11 / Zisk před zdaněním = T - N daň z příjmu = 19 / 100 * Čistý zisk odpisy splátka úvěru = / Pro potřeby podnikatele = Čistý zisk + odpisy splátka úvěru Závěr Na základě teoretických znalostí byl v této práci sepsán podnikatelský záměr prodejny s golfovým vybavením a tréninkového centra. V podnikatelském plán je sepsán včetně plánu finančního a dvou nástrojů marketingového mixu (produkt, propagace). Přesto, že podnik může těžit ze svého unikátního komplexu - propojení prodejny s tréninkovým centrem a finanční plán se jeví jako ziskový, existují jisté hrozby, které by mohli ohrozit chod podniku - závislost na ročním období, konkurence e-shopů, závislost na hráčích navštěvující GCPDY,, a v neposlední řadě je potřeba vzít v úvahu i fakt, že finanční plán je vypočítán na základě optimistických předpokladů. Uvedený plán je do jisté míry realizovatelný, ale pro mě osobně, jakožto pro člověka poněkud opatrnějšího, by byla míra rizika příliš vysoká. 15

16 8 Zdroje informací a) Literatura [1] SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 3.přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, 479 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN [4] BĚLOHLÁVEK, František. Management. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2001, 642 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN b) Internetové zdroje [2] Obsah (vzor) podnikatelského záměru. ipodnikatel.cz. [online] [cit ]. Dostupné z [3] Mapy.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [5] GolfArts [online] [cit ]. Dostupné z: [6] Bestgolf [online] [cit ]. Dostupné z: [7] Profigrass [online] [cit ]. Dostupné z: [8] Živnostenský zákon. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online] [cit ] Dostupné z: [9] Golf Club Poděbrady [online] [cit ]. Dostupné z: [10] Statistika 2011: Jak se mění členská základna. Golfovézprávy.cz [online] [cit ]. Dostupné z: ://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/zpravodajstvi/clenska-zakladna html 16

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY Marek Adam Unicorn College 2012 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU Lucie Měchurová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Podnikatelský plán na založení nového podniku je zpracování podnikatelského plánu

Více

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti Autor BP: Tomáš Hloušek Vedoucí BP: Ing. Petr Boukal, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

Podnikatelský plán na založení drobného podniku

Podnikatelský plán na založení drobného podniku MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Studijní obor: Management Podnikatelský plán na založení drobného podniku Business Plan for Establishing of a Microfirm Bakalářská práce AUTOR: Miroslava

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Fiktivní firma Ing. Anna Říhová, JUDr. František Čančík,

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Marketingový plán firmy Laktos, a. s. Marketing plan of company Laktos, a. s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Marketingový plán firmy Laktos, a. s. Marketing plan of company Laktos, a. s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marketingový plán firmy Laktos, a. s. Marketing plan of company Laktos, a. s. Jana Prošková Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2010 ADÉLA KUJANOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tomáš Šapovalov pro hudební klub v centru Prahy Bakalářská práce 2009 Zadávací list Prohlášení

Více

Zřízení zubní laboratoře

Zřízení zubní laboratoře ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení zubní laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více