Zápis z výborové schůze KA ČR. konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z výborové schůze KA ČR. konané dne 18. 12. 2012"

Transkript

1 Zápis z výborové schůze KA ČR konané dne Přítomni: Michaela Bakrlíková, Stanislav Mašek, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Jitka Maroušková, Petr Dostál 1. kontrola zápisu z úkol doplnění nové funkce databáze. Jakmile si pořadatel přidá rozhodčího ke svému závodu, odešle systém automaticky rozhodčímu zprávu zpracuje p. Palata úkol trvá úkol 1.2. vytvořit formulář, příp. směrnici na žádost o zahraniční rozhodčí R. Mandová splněno novým soutěžním řádem úkol 1.7. zřídit jmenný seznam členů KA ČR vyřešena podoba seznamu, bude zveřejněn ve formě členské číslo, jméno, příjmení úkol připravit seznam veškerého majetku klubu. připravit směrnici na nová měřící kolečka. S. Mašek ve spolupráci s pokladní zpracoval seznam majetku, budou vytvořeny inventární karty. Všechny překážky kromě elektronické desky na stůl byly na základě hlasování per rollam odprodány. úkol č. 4.4 zpravodaj v elektronické podobě zajistit rozesílání novinek na y členů - úkol trvá oslovit A. Palatu zda je možné při aktualizaci webu odeslat informace o změně M. Bakrlíková úkol trvá úkol 4.5. znovu zavést černou listinu pro pozdní platby odvodů, aj. úkol dočasně pozbývá potřeby černou listinu stále nebylo nutné zavést úkol 4.6. změna soutěžního řádu - bude upraven celý soutěžní řád Soutěžní řád včetně příloh a souvisejících směrnic připraven k hlasování, po drobných úpravách bude rozeslán k hlasování per rollam. úkol 4.8. Výbor rozhodl umístit na nový web prozatím tyto informace: Zápisy ze schůzek rozhodčích, zápisy z jednání výboru, zápisy a usnesení z členských schůzí, zápisy a jednání KRK, včetně všech příloh, zápisy z jednání delegátů FCI, e-shop (společné dresy), světové stránky vrcholných akcí do záložek reprezentací, síň slávy, záložka

2 doporučujeme, která bude obsahovat seznam cvičišť agility, soustředění, tábory úkol trvá úkol 8.1. rozeslání odměn za reprezentaci na MS a EO 2011 splněno úkol 9.1. připravit změnu jednacího řádu výboru úkol trvá úkol 9.3. pojištění rozhodčích zjistit bližší informace o nabízené službě od ČKS M. Bakrlíková úkol trvá bylo zjištěno, že seznam rozhodčích není aktuální, předat ČKS oficiální seznam rozhodčích. úkol 9.6. zajistit průkazky licence rozhodčích úkol trvá, průkazky rozhodčích vystaví J. Maroušková úkol 9.7. zpracovat pravidla a pravomoci OSA, vypracuje výbor do konce roku. Úkol zrušen. Úkol zajistit s I. Pomykaczem veškeré organizační záležitosti ohledně MRM splněno Úkol Vyhotovit předávací protokol na míru pro P. Dostála - úkol trvá bude vyhotoveno v rámci úkolu Úkol Požádat delegáta v komisi FCI o vysvětlení bodu mezinárodní soutěž agility a národní soutěž agility, včetně povinnosti účasti psů s PP/bez PP a povinnosti členství v organizaci podléhající FCI M. Bakrlíková splněno - zpracováno do soutěžního řádu Úkol změnit kontaktní na úvodní stránce v databázi Úkol trvá Úkol vytipovat a oslovit vhodné osoby pro vytvoření nového soutěžního řádu a řádu ÚKOZ, které je nutné přepracovat po změně řádu agility Soutěžní řád splněno ÚKOZ úkol trvá zpracuje R. Mandová Úkol zjistit odesílání výsledků CACIAg na FCI, Z. Spolek požádán o předání kompletní agendy k CACIAg. splněno ve spolupráci s ČMKU bylo zjištěno, že v posledních letech nebylo minulým výborem oficiálně žádáno o pořádání a udělování titulů CACIAg. na FCI. Tituly tedy nejsou oficiálně uděleny a potvrzeny.

3 2. Komise rozhodčích výbor obdržel zápis z jednání komise rozhodčích viz příloha č. 1 výbor obdržel návrh nového řádu rozhodčích vzhledem k termínu doručení není možno o něm hlasovat Úkol Vzhledem k tomu, že komise rozhodčích ani po žádostech výboru nesplnila úkol vyplývající z platného řádu rozhodčích vydání osvědčení o splnění podmínek pro získání licence.., které je potřebné pro přestup rozhodčích, rozeslat per rollam návrh úpravy platného řádu rozhodčích R. Mandová Výbor současně vyzývá rozhodčí, kteří žádali o přestup do vyšších kategorií, aby tyto žádosti předali výboru na předsedkyně klubu. Noví rozhodčí: Úkol S. Mašek zpracuje kompletní návrh zkoušek nových rozhodčích do Termín zkoušek rozhodčích je stanoven na 2. března 2013 schváleno jednohlasně 3. Odměny juniorské reprezentace EOJ 2012 viz příloha č. 2 schváleno jednohlasně Úkol zajistit rozeslání R. Mandová 4. Odměny EO 2012, MS 2012 Úkol rozeslat návrh odměn per rollam do M. Bakrlíková 5. Reprezentace 2013 Manager juniorské reprezentace vzhledem k výsledkům v roce 2012 navrhnuto ponechání této funkce R. Mandové. Hlasování: R. Mandová se zdržela hlasování, ostatní pro. Hlasování o předložené koncepci příloha č. 3 schváleno jednohlasně Úkol předložit rozpočet juniorské reprezentace do R. Mandová Manager reprezentace EO a MS vzhledem k výsledkům v roce 2012 navrhnuto ponechání této funkce M. Bakrlíkové. Schváleno jednohlasně.

4 Úkol předložit koncepci reprezentace do M. Bakrlíková Úkol předložit koncepci IMCA + PAWC do S. Mašek 6. Zhodnocení MRM a výběrové řízení na MRM výbor děkuje pořadatelům AK Pohoda a ZKO Chlumec za bezproblémový průběh závodů. - pro rok 2013 bude vypsáno výběrové řízení viz příloha č. 4 schváleno jednohlasně 7. Zhodnocení MR a výběrové řízení na MR MR proběhlo jakožto oslava 20. výročí založení klubu - výbor obdržel podnět od M. Hronové, projednáno - pro rok 2013 bude vypsáno výběrové řízení viz příloha č. 5 schváleno jednohlasně 8. Výbor obdržel žádosti P. Najmana - žádosti byly vyřízeny 9. Žádosti o pořádání CACAg. - výboru byly předloženy následující žádosti: Kutná Hora Praha Skochovice Louny Praha Komořany Praha Skochovice všechny termíny schváleny jednohlasně. 10.Kárná komise

5 - staženo z jednání navrhovatelem 11.Agility Festival - výbor obdržel informace k závodu Agility Festival v Anglii, které bere na vědomí 12. Oficiální tiskový mluvčí KA ČR - staženo navrhovatelem 13. Pracovní síla KA ČR - diskutováno sloučení placených funkcí jedné osobě administrativa, účetnictví, zpracování webových stránek, dotazy členů, databáze Úkol vyřešit smluvní vztah s najatou administrativní sílou M. Bakrlíková 14. Delegáti na valnou hromadu ČKS - navrženi delegáti Mašek, Mandová odsouhlaseno jednohlasně 15. Dotazy A. Palaty Úkol vyřešeny dotazy A. Palaty písemně zodpoví M. Bakrlíková 16. Přeměření psa - dle per rollam č. 68 proběhlo přeměření psa bez změny kategorie 17. EOJ výbor jednohlasně odsouhlasil pořádání EOJ 2015 v České Republice

6 18. Členská schůze KA ČR na doporučení členské schůze 2012 výbor jednohlasně rozhodl o konání členské schůze v podzimních měsících r Úkol Určit přesný termín po ukončení výběrových řízení na MR a MRM Sponzor - M. Bakrlíková informovala o skončení exklusivní smlouvy se značkou PROPLAN. Úkol hledání nových partnerů pro sponzorství klubových akcí. Spolupráce členů klubu vítána. 20. Školení instruktorů - výbor obdržel dotazy na školení instruktorů agility. Momentálně není žádné takové školení naplánováno 21. Směrnice pro rozhodčí agility - výbor děkuje P. Koškovi za překlad Směrnice pro rozhodčí agility Guidelines for agility judges. Příloha č. 6 Úkol rozeslat dokument všem českým rozhodčím J. Maroušková zapsala R. Mandová

7 Příloha 1. Zápis ze schůze komise rozhodčích Místo konání: Chocerady Hotel Naháč Přítomni: Spolek, Grygar, Glöcknerová Omluveni: Pánková, Máčková Za KA ČR: Maroušková Program: 1. Volba předsedy komise Navrženi: Glöcknerová Pro: 2 2. Řád rozhodčích Jitka Maroušková byla požádána o vysvětlení, proč nebyl nový řád k nahlédnutí komisi rozhodčích před jeho schválením - nevysvětleno Bude navržen nový řád a předložen ke schválení výboru Návrh vypracuje komise rozhodčích do Návrh na odebrání licence rozhodčího Vendule Mackové pro nesplnění podmínek řádu rozhodčích, výbor by měl zpět vyžádat zapůjčené pomůcky rozhodčího kolečko, míra na psa 4. Žádosti o přestupy mezinárodních i národních rozhodčích žádost směřovat na výbor KAČR 5. Žádost o proplácení cestovného pro komisi rozhodčích 6. Stanovení termínu semináře rozhodčích - komise navrhuje seminář rozhodčích v letošním roce nedělat, vzhledem k absenci řádů. 7. Peníze na školení čekatelů rozhodčích - Spolek se pokusí zajistit peníze na toto školení od ČKS více bude známo v listopadu

8 8. Pojištění rozhodčích u ČKS je nutné ověřit seznam pojištěných rozhodčích u ČKS a zjistit, zda se pojištění vztahuje i na cesty na závody. Úkolem byl pověřen Zdeněk Spolek. 9. Je nezbytně nutné zjistit stav pomůcek rozhodčích - bude vytvořen seznam. Tento seznam bude předložen výboru. V Choceradech zapsala Glöcknerová

9 Příloha 2. jednotlivci družstva jumping agility součet agi jump součet Odměna Czech large Ilkanič Lukáš Junior Large ATOMIC DJO OD ZLATONOSNÉ ŘÍČKY Hoffmannová Dominika Junior Large ABBE PET ČERNÝ KVĚT Valentinová Barbora Junior Large DEBORAH OASIS OF PEACE Chadimová Veronika Junior Large Wiky dis Czech large Dobiáš Jakub Children Large I M INDIANA JONES AIBARA 24 dis dis Bradáčová Magdalena Children Large Elza Fešák Pospíšilová Anna Junior Large JADE HRDLIČKA dis Hatyláková Petra Junior Large EMA OD POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY dis 44 Czech large Tužilová Tereza Children Large Wiki Sommerová Denisa Junior Large ERROR KATEMY dis Štěrbová Aneta Junior Large Luce Reisnerová Lucie Junior Large ACTION ARTABAN RUNNING FREE Czech small children Horáček Michal Children Small SÁRY ZE ŠTERNBERSKÉ STRŽE dis dis Hájková Petra Children Small HAIDEE ČERNÝ FAUN dis Šonská Karolína Children Small Mini Smrček Zdeněk Children Small BERUŠKA GOLD REBECCA 9 dis 21 dis dis Czech small juniors Lajmarová Denisa Junior Small INKOGNITO SMILE PALEUR Martišová Tereza Junior Small GRAY CHAGY Z LENFIRU 2 dis 38 9 dis 1500 Šipková Anna Junior Small FLURRY GOLD LENFIR Machová Dominika Junior Small AIMEE Z ČÁSTKOVA 12 dis Czech small juniors Zíková Vendula Junior Small Izabela Želečské vrchy 36 dis Jeřábková Lucie Junior Small Zanna Žlutá řeka Červová Karolína Junior Small HUPPY DAY DI DENISSIMO dis 500 Machová Dominika Junior Small JANISKA TERNO Z KAMILKOVÉ ZAHRADY Czech medium juniors Sommerová Denisa Junior Medium ARAMIS Z PLOUŽNICKÉ STÁJE Častová Petra Junior Medium Zamba Moravské srdce Kohoutová Dominika Junior Medium Dany 8 dis dis 1000 Ilkanič Lukáš Junior Medium CODY ELITA TRIUMPHANS Czech medium juniors Psotková Dorota Junior Medium FACT BLACK Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY Juřicová Markéta Junior Medium DANNY OD BELINKY 41 dis dis Hoffmannová Dominika Junior Medium CARUSO SOL ORIENS dis Prokešová Lenka Junior Medium DAKOTA Z TYLENU MORAVIA dis dis 3000 Czech mix Šonská Kristýna Children Small Jessie Janošcová Lucie Junior Small HANNIBAL PORUBSKÝ KVĚT 34 dis Urbanová Lucie Children Medium RICKIE Kubešová Veronika Children Medium Jessie Celkem 21600

10 Příloha 3. Koncepce juniorské reprezentace pro rok 2013 Základní informace Výběr reprezentantů je určen pro Junior European Open 2013, který se koná července ve Švýcarském městě Wichtrach. Kvalifikační závody cvičiště KK Kyje, Praha rozhodčí: Michele Garcia (FRA) rozhodčí, která bude posuzovat EOJ 2013 druhý rozhodčí dle potřeby z ČR Po oba dny proběhnou dva běhy aglity, jeden běh jumping a v případě dostatku času sekvence. Pro závodníky není povinné účastnit se všech běhů. Některé parkury mohou být společné pro kategorii dětí a juniorů. V závislosti na počtu účastníků může být stanoveno, že sekvenci poběží pouze část účastníků a to podle výsledků z předem určeného běhu. Program bude upřesněn v propozicích kvalifikačního závodu. Kvalifikační kritéria Do kvalifikace se může přihlásit každý závodník, který má buď české občanství nebo trvalý pobyt v České republice, je členem KA ČR a splňuje podmínky příslušné věkové kategorie. Kvalifikace je otevřená pro psy s průkazem původu i bez průkazu původu. Děti kategorie pod 15 let (ročník narození 1999 a mladší) výkonnostní limit - 3 x splněná zkouška A1 nebo jedna jakákoliv vyšší, s hodnocením V, VD nebo D do dne konání kvalifikačních závodů Junioři kategorie od 15-ti do 18-ti let (ročník narození včetně) výkonnostní limit - 3 x splněná zkouška A1 s hodnocením V nebo jedna jakákoliv vyšší do dne konání kvalifikačních závodů Realizační tým pro rok 2013 Manager juniorské reprezentace Asistent managera Organizační zabezpečení kvalifikačního závodu Asistent pro kvalifikační závod Trenér pro soustředění: Doprovod pro samotný výjezd bude upřesněn. Renata Mandová Andrea Písaříková OSA Hloubětín Veronika Brunhoferová Martina Wasserbauerová Přihlášky, startovné, prohlášení Každý, kdo se chce účastnit kvalifikace, musí: - nejpozději do zaslat přihlášku. Přihlašování bude možné přes kacr.info, případně poštou na adresu: Renata Mandová, V Osikách 6, Praha 10 Dolní Měcholupy, nebo - zaplatit do startovné ve výši 350 Kč na účet klubu agility ČR dle propozic. Psovod (u nezletilých rodič nebo zákonný zástupce) se zasláním přihlášky zavazuje, že v případě konečné nominace do reprezentace ČR uhradí určenou výši nákladů za účast na výjezdu juniorské reprezentace 2013 stanovenou výborem. Tato částka nepřesáhne Kč. Tento poplatek je možno nahradit po individuální domluvě sponzorstvím pro KA ČR v částce min Kč. Přihláška a propozice budou k dispozici na internetových stránkách KA ČR. Na přihlášky odeslané po termínu nebude brán zřetel. Vyhodnocování Pro potřeby kvalifikace budou započítávány výsledky ze všech kvalifikačních běhů. V bězích agility a jumping závodníci získají body podle následujícího klíče: Pořadí Počet bodů

11 všichni od 5. místa s hodnocením výborně 2 Za sekvenci budou uděleny následující body: Pořadí Počet bodů Body získávají jen ti závodníci, kteří doběhnou s max. 10ti trestnými body. Standardní čas se určuje podle času nejrychlejšího závodníka (z dětí/z juniorů) násobeného koeficientem 1,1. Minimální postupová rychlost bude použita dle řádu agility pro jumping 3,5 m/s, pro aglity 3,0 m/s Bodové hodnocení bude zvlášť pro kategorii dětí a pro kategorii juniorů. Nominováni budou závodníci dle počtu bodů 4 nejlepší týmy v každé kategorii. Tým může být nahrazen týmem z jiné kategorie, pokud je v dané kategorii méně než 8 účastníků nebo pokud tým získá méně než polovinu počtu bodů, kterou získal první umístěný tým v téže kategorii. O dalších týmech a případných náhradnících rozhoduje realizační tým dle prokázaných výsledků. V případě rovnosti bodů rozhodne výsledek z předem určeného běhu. Při kvalifikačních závodech bude striktně dodržován Řád agility, Soutěžní řád a Řád ÚKOZ. Hrubé zacházení se psem má za následek vyloučení závodníka z kvalifikačních závodů a anulování jeho výsledků. Po kvalifikačních závodech budou na internetových stránkách KA ČR zveřejněny úplné výsledky všech započítávaných kvalifikačních běhů a body dosažené v kvalifikačním závodě. Předpokládaný počet nominovaných je 28 týmů. Může být změněno na základě výsledků QZJ. Nominaci reprezentantů schválí výbor KAČR. Soustředění reprezentace: května 2013 proběhne víkendové soustředění pod vedením Martiny Wasserbauerové (trenérka Adélky Králové Mistryně světa v agility) Soustředění je pro nominované týmy povinné a neúčast může být důvodem k vyloučení z reprezentace. Místo konání: cvičiště Katmaj Opava Cena za soustředění: 500 Kč za tým Ubytování možné na cvičišti ve stanech, další možnosti budou upřesněny v propozicích. Soustředění bude zaměřeno na slabá místa dle výkonů na QZ a stmelování kolektivu. Zabezpečení výjezdu na EOJ 2013 Doprava autobusem, sraz v Praze. Ubytování a stravování bude upřesněno po konzultaci s pořadatelem.

12 Příloha 4. Výběrové řízení na uspořádání Mistrovství České republiky mládeže v agility 2013 Klub agility ČR vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele Mistrovství České republiky mládeže pro rok Termín podání přihlášek: nejpozději do 15. ledna 2013 (poštovní razítko) Termín konání: září 2013 dle nabídky organizátora (možno nabídnout i více než jeden termín), dva dny sobota až neděle Předpokládaná účast cca 130 závodníků Základní podmínky * travnatý parkur nejméně 24 x 40 m * kompletní sada překážek odpovídající pravidlům FCI * elektronická časomíra * vhodné ohraničení parkuru * zajištění zpracování výsledků * pořadatelský sbor v rozsahu alespoň 10 osob * základní hygienické zázemí * dostatečné parkovací plochy v okolí haly * dostatečné ubytovací kapacity v okolí, včetně zajištění ubytování pro rozhodčí a zástupce KA ČR * zajištění občerstvení * dobrá dostupnost do místa konání *prostory pro venčení psů * zajištění všech povolení (veterina, místní samospráva, apod.) Nabídka musí obsahovat: * popis areálu pro pořádání akce (splnění jednotlivých bodů) * rozpočet akce (pronájem areálu, překážek, časomíry, zpracování výsledků, veterinární kontrola, odměna pořádající organizaci, náklady na pomocníky, wc, apod.) * jméno odpovědné osoby na straně pořadatele Výbor KA ČR se zavazuje zajistit: *rozhodčí *poháry a ceny pro umístěné * registraci přihlášek a plateb * včasnou platbu nákladů na základě fakturace. Fakturovaná částka může převyšovat rozpočet, pouze pokud bude navýšení schváleno výborem KA ČR * technickou pomoc podle dohody Způsob podání nabídek a jejich hodnocení: Nabídky zašlete v zalepené obálce, označené vaším jménem a textem MRM v agility 2013 na adresu předsedkyně výboru KA ČR (rozumí se tím, že takto označenou obálku vložíte do

13 jiné obálky a teprve tu označíte adresou a pošlete). Do výběru nejvhodnější nabídky budou zařazeny nabídky, které budou splňovat výše uvedené požadavky. Vyhodnocení provede komise, sestavená ze členů výboru KA ČR. Komise nejprve zkontroluje splnění všech požadovaných kriterií a vyřadí nevyhovující nabídky. Kritéria pro výběr nejlepší nabídky: * splnění požadovaných základních podmínek * ekonomická náročnost podle předloženého rozpočtu Po posouzení a vyhodnocení nabídek bude zveřejněno: * seznam osob, které předložily svou nabídku * kdo splnil požadované podmínky * která nabídka byla vybrána jako nejlepší Výbor klubu agility České republiky si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek, pokud bude její ekonomická náročnost přesahovat možnosti klubu, nebo bude přesvědčen, že nabídka neodpovídá úrovni akce. V tom případě může klub oslovit jiné kluby nebo pořádat akce ve vlastní režii. S vybraným organizátorem akce bude uzavřena písemná dohoda, ve které se organizátor zavazuje akci uspořádat.

14 Výběrové řízení na uspořádání Mistrovství České republiky v agility 2013 Klub agility ČR vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele Mistrovství České republiky dospělých pro rok Termín podání přihlášek: nejpozději do 15. ledna 2013 (poštovní razítko) Příloha 5. Termín konání: září až listopad 2013 dle nabídky organizátora (možno nabídnout i více než jeden termín), tři dny pátek až neděle Předpokládaná účast cca závodníků Základní podmínky * hala s kapacitou alespoň 300 diváků, nebo dostatečný travnatý prostor * pro umístění v hale plocha pro parkur nejméně 20 x 40 m, povrch plochy parkuru - neklouzavý koberec, tartan, umělá tráva či písek apod. * pro umístění venku dostatečná rovná travnatá plocha pro dva parkury každý nejméně 24 x 40 m s dostatkem prostoru kolem. Možný je i jiný povrch např. umělá tráva. * jedna kompletní sada překážek odpovídající pravidlům FCI pro konání v hale, dvě kompletní sady překážek pro konání venku * elektronická časomíra (na každém parkuru) * vhodné ohraničení parkuru * zajištění zpracování výsledků * pořadatelský sbor v rozsahu alespoň 10 osob na každý parkur * základní hygienické zázemí * dostatečné parkovací plochy v okolí haly * dostatečné ubytovací kapacity v okolí, včetně zajištění ubytování pro rozhodčí a zástupce KA ČR * zajištění občerstvení *prostory pro venčení psů * zajištění všech povolení (veterina, místní samospráva, apod.) Nabídka musí obsahovat: * popis areálu pro pořádání akce (splnění jednotlivých bodů) * rozpočet akce (pronájem areálu, překážek, časomíry, zpracování výsledků, veterinární kontrola, odměna pořádající organizaci, náklady na pomocníky, wc, apod.) * jméno odpovědné osoby na straně pořadatele Výbor KA ČR se zavazuje zajistit: *rozhodčí *poháry a ceny pro umístěné * registraci přihlášek a plateb * včasnou platbu nákladů na základě fakturace. Fakturovaná částka může převyšovat rozpočet, pouze pokud bude navýšení schváleno výborem KA ČR * technickou pomoc podle dohody Způsob podání nabídek a jejich hodnocení:

15 Nabídky zašlete v zalepené obálce, označené vaším jménem a textem MR v agility 2013 na adresu předsedkyně výboru KA ČR (rozumí se tím, že takto označenou obálku vložíte do jiné obálky a teprve tu označíte adresou a pošlete). Vyhodnocení provede komise, sestavená ze členů výboru KA ČR. Komise nejprve zkontroluje splnění všech požadovaných kriterií a vyřadí nevyhovující nabídky. Kritéria pro výběr nejlepší nabídky: * splnění požadovaných základních podmínek * ekonomická náročnost podle předloženého rozpočtu * upřednostněny budou nabídky s umístěním v hale. Po posouzení a vyhodnocení nabídek bude zveřejněno: * seznam osob, které předložily svou nabídku * kdo splnil požadované podmínky * která nabídka byla vybrána jako nejlepší Výbor klubu agility České republiky si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek, pokud bude její ekonomická náročnost přesahovat možnosti klubu, nebo bude přesvědčen, že nabídka neodpovídá úrovni akce. V tom případě může klub oslovit jiné kluby nebo pořádat akce ve vlastní režii. S vybraným organizátorem akce bude uzavřena písemná dohoda, ve které se organizátor zavazuje akci uspořádat.

16 Samostatný dokument Příloha 6.

Zápis z výborové schůze KA ČR. konané dne 23. 2. 2012

Zápis z výborové schůze KA ČR. konané dne 23. 2. 2012 Zápis z výborové schůze KA ČR konané dne 23. 2. 2012 Přítomni: Michaela Bakrlíková, Stanislav Mašek, Jitka Maroušková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová 1. upřesnění funkcí a rozdělení práce ve výboru - Michaela

Více

Zpráva ze zasedání KA FCI, Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 15. září 2014

Zpráva ze zasedání KA FCI, Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 15. září 2014 Zpráva ze zasedání KA FCI, Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 15. září 2014 Zasedání komise se uskutečnilo v pondělí 15. září 2014 v prostorách konferenční místnosti hotelu Coque (http://www.coque.lu/en/page/coque-hotel).

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. 1. 2. 2014, Praha, Hotel Svornost Přítomní členové výboru: Z. Coufalová, R. Dacejová, L. Jánský, R. Kopecká, K. Másilková, L. Richterová, V. Kracíková

Více

Mistrovství republiky bíglů v agility

Mistrovství republiky bíglů v agility Mistrovství republiky bíglů v agility s vloženým závodem Bíglích nadějí a Bíglích veteranů DATUM KONÁNÍ: 9. 10. 11. 2013 MÍSTO KONÁNÍ: Kynologický areál Ratenice (2 km od Peček, 10 km od Poděbrad, 15 km

Více

Výjezd státní reprezentace č. 1/2012 Mistrovství světa juniorů 9. - 15. 9. 2012 Bratislava, Slovensko

Výjezd státní reprezentace č. 1/2012 Mistrovství světa juniorů 9. - 15. 9. 2012 Bratislava, Slovensko Název: WAKO WORLD KICKBOXING CHAMPIONSHIPS 2012 CADETS & JUNIORS Pořadatel: SZKB Slovenský zväz kickboxu (SLOVAK Kickboxing Union) Místo konání: Sportovní hala Pasienky Trnavská cesta 29, Termín: 9. 15.

Více

Zápis ze 2.schůze výboru Obedience CZ konané dne 28. 4. 2012

Zápis ze 2.schůze výboru Obedience CZ konané dne 28. 4. 2012 Zápis ze 2.schůze výboru Obedience CZ konané dne 28. 4. 2012 Místo konání: Úhonice Přítomni: Coufalová, Dacejová, Jánský, Kopecká, Másilková, Richterová Omluveni: Kracíková (mimo ČR), Šírová Zapsala: Dacejová

Více

Zápis ze 2. schůze výboru Obedience CZ konané dne 29.5.2014

Zápis ze 2. schůze výboru Obedience CZ konané dne 29.5.2014 Zápis ze 2. schůze výboru Obedience CZ konané dne 29.5.2014 Místo konání: Praha Pozvaní: Radka Kopecká, Kristýna Másilková, Ladislava Richterová, Radka Dacejová, Vilemína Kracíková, Alena Králová, Daniela

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015)

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Propozice závodu (Brno, 02.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

Český pohár a mistrovství ČR v TRIALU 2011

Český pohár a mistrovství ČR v TRIALU 2011 Český pohár a mistrovství ČR v TRIALU 2011 Propozice: I. Obecná ustanovení 1. Oficiální název seriálu: Český pohár v Trialu 2011 (ČP-Trial), druhý ročník. Alternativně a plnohodnotně lze používat názvy

Více

MEMORIÁL LADISLAVA VÁCHY. Propozice

MEMORIÁL LADISLAVA VÁCHY. Propozice Sokol Brno I ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. pořádají v rámci Sportovního veletrhu Sport Life I. ročník závodu v olympijském šplhu MEMORIÁL LADISLAVA VÁCHY Propozice A. Všeobecná ustanovení Pořadatel:

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

15. ROČNÍK. Běh pro veterány. Jumping. Soutěž podle roku narození Agility. Charlieho běh. Jumping. Agility dětem

15. ROČNÍK. Běh pro veterány. Jumping. Soutěž podle roku narození Agility. Charlieho běh. Jumping. Agility dětem 15. ROČNÍK 28. 8. 30. 8. 2009 areál Kynologického klubu Komořany Program: Prezence - pátek 28. 8. 2009 do 10.00 hodin Pátek 28.8.2009 Sobota 29.8.2009 Neděle 30.8.2009 Běh pro veterány 1. kolo soutěže

Více

Rozhodčí: Christian Steinlechner (Rakousko) OB2,OB3 Lukáš Jánský (CZ) OBZ, OB1 Stewardi: Anna Musilová OBZ, OB1 Zuzana Coufalová OB2, OB3

Rozhodčí: Christian Steinlechner (Rakousko) OB2,OB3 Lukáš Jánský (CZ) OBZ, OB1 Stewardi: Anna Musilová OBZ, OB1 Zuzana Coufalová OB2, OB3 Rozhodčí: Christian Steinlechner (Rakousko) OB2,OB3 Lukáš Jánský (CZ) OBZ, OB1 Stewardi: Anna Musilová OBZ, OB1 Zuzana Coufalová OB2, OB3 Datum konání: 5.-6.listopadu 2016 Místo konání: Krytá kynologická

Více

2. celorepublikové setkání středisek talentované mládeže a seminář

2. celorepublikové setkání středisek talentované mládeže a seminář 2. celorepublikové setkání středisek talentované mládeže a seminář INFORMACE Určeno: všem střediskům talentované mládeže Českého svazu Taekwon-Do ITF Datum konání: 3. - 4. října 2015 Místo konání: Pořadatel:

Více

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora TECHNICKÁ ČÁST Sportovně-technické činnosti komise AVZO TSČ ČR

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD Článek I Principy rozhodování 1.1 Pro rozhodování v orgánech Hnutí platí následující pravidla: K účasti na zasedání presidia je předseda presidia povinen

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice I. Obecná ustanovení 1. Oficiální název seriálu: Český pohár ve fourcrossu 2009 (ČP-4X), osmý ročník. Alternativně a plnohodnotně lze používat

Více

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Přítomni: J. Zápotocký, J. Mazancová, L. Kočovská, R. Marková Omluveni: P. Šarochová Pozvaný host: Táňa Bruková omluvena Body

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výborová schůze Klubu KRaAOP

Výborová schůze Klubu KRaAOP Výborová schůze Klubu KRaAOP Datum konání: 9.4.2012 Místo konání: Žižice Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová Mgr. Natálie Bezvodová Eva Červená Ivo Masopust Milan Brízgala Za kontrolní komisi Klubu

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK 28. října 2013 fotbalový stadion TJ Štěpánov Vážení příznivci a přátelé sportovní kynologie, co nejsrdečněji vás zveme

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

Zápis z jednání Členské schůze klubu Obedience CZ o. s. ze dne 2. 5. 2008 konané ve Dvoře Králové nad Labem

Zápis z jednání Členské schůze klubu Obedience CZ o. s. ze dne 2. 5. 2008 konané ve Dvoře Králové nad Labem Zápis z jednání Členské schůze klubu Obedience CZ o. s. ze dne 2. 5. 2008 konané ve Dvoře Králové nad Labem Přítomni členové výboru: K. Másilková, Ing. Jiří Bíbrdlík, L. Jánský, J. Ježková Nepřítomni členové

Více

OLYMPIJSKÝ ŠPLH V OLYMPII. Propozice

OLYMPIJSKÝ ŠPLH V OLYMPII. Propozice Olympia obchodní centrum a Sokolská župa Jana Máchala v Brně ve spolupráci s jihomoravskými sokolskými župami pořádají Velkou cenu jižní Moravy v olympijském šplhu OLYMPIJSKÝ ŠPLH V OLYMPII Propozice A.

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 22/5/2014 v Praze Přítomni: Jakub Novotný, Lukáš Filandr, Martin Slížek Nepřítomni: Pavel Bruckler, Ivo Vojtík VR není usnášeníschopná. 1. Vstup do ČALD -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Propozice Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR Pořádající organizace: ZO AVZO Pňovany 40045 Místo konání: Střelnice Pňovany Druh soutěže: Mistrovství

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Havlíčkobrodské stovkování

Havlíčkobrodské stovkování Havlíčkobrodské stovkování SOUTĚŽ V BĚHU NA 100 M PŘEKÁŽEK JEDNOTLIVCŮ V KATEGORIÍCH DOROSTENCŮ, DOSPĚLÝCH A VETERÁNŮ Pořadatel : Okresní sdružení hasičů Havlíčkův Brod Okresní odborná rada velitelů Okresní

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2015. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky

Více

Zpráva z jednání flyballové komise FCI, Hemer, Německo, 28.-29.3. 2015

Zpráva z jednání flyballové komise FCI, Hemer, Německo, 28.-29.3. 2015 Zpráva z jednání flyballové komise FCI, Hemer, Německo, 28.-29.3. 2015 V pořadí druhé jednání komise bylo svoláno na víkend 28.-29.3.2015 do školicího zařízení DVG Schulungszentrum v německém Hemeru. Náklady

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 9.2.2013 Borek u Českých Budějovic

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 9.2.2013 Borek u Českých Budějovic Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 9.2.2013 Borek u Českých Budějovic Přítomní: Dana Volková (DV), Dita Ungerová (DU), Jolana Dvořáčková (JD), Petr Kozelka (PK), Ivo Jennel (IJ), Lenka Folget-Klímová

Více

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Místo konání: KA MSKS Zbraslav u Brna Schůze se celkem zúčastnilo 23 členů s právem hlasovat. Přítomno 2 členové výboru (R. Kubeš, M. Junková),

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014

Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014 Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014 Přihlášky na závody: Přihlašování na závody, které jsou hrazené oddílem (OB a MTBO), je nutné provádět přes Heňův přihlašovací systém na adrese www.uskob.cz/prihlasky

Více

Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C

Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C vypsané KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 1. Úvodní ustanovení : Seznam závodů vypsaných KOSÚ AD KSL Zlínského kraje a závodů FIS + ktg. A pořádaných na území

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Dodávka licencí Microsoft Select

Dodávka licencí Microsoft Select VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 2.6.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem Ředitel zkoušek: Iva Vítková Pořadatel zkoušek: Retriever klub CZ Pokladník: Iva Vítková Sbor rozhodčích: deleguje ČMKJ Veterinární dozor: MVDr. Tomáš Salavec ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice 2016 1. Úvod Pro komunikaci s Klubem Obedience CZ, z.s. používejte e-mail: klub@obedience.cz Bankovní spojení: FIO banka a.s., č. ú. 2100215622/2010. Všechny

Více

Zásady nominace jezdců na zahraniční výjezdy a rozdělování peněžních prostředků na výjezdy pro rok 2015

Zásady nominace jezdců na zahraniční výjezdy a rozdělování peněžních prostředků na výjezdy pro rok 2015 Zásady nominace jezdců na zahraniční výjezdy a rozdělování peněžních prostředků na výjezdy pro rok 2015 Drezurní komise ČJF připravila a zpracovala dále uvedené zásady pro nominaci drezurních jezdců na

Více

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR Ředitel mistrovství Výkonný ředitel Sportovní ředitel Hospodář turnaje Zdravotník Delegát UNITOP : vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD. : Mgr. Pavel Kubíček

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2013 15. - 17. února Běžecký areál PUSTEVNY 1 2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH

Více

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE O POHÁR HEJTMANA 1. KOLO NEDĚLE 8. 11. 2015 Dětská liga kumite je série samostatných turnajů, určených pro děti, které nemají zatím větší závodní zkušenost, či např. potřebují

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF 01.09.2012 Stránka 1 z 4 PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ turnaje ESF Junior Circuit Čl.1

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Předseda schůze Radek Böhme zahájil v 11.15 hodin výroční členskou schůzi Klubu Obedience

Více

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy - 1 - Všeobecná ustanovení Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání: Přihlášky: Kopii na: Prezidium VZS ČČK MS VZS ČČK Klatovy MS VZS ČČK Plzeň-město II. v.n. Hracholusky - kemp Keramika zaslat do

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci POHÁR ČASPV 2015 OPEN ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci T E A M G Y M a T E A M G Y M J U N I O R Trutnov, sobota 14. 11. 2015 A/ Všeobecná ustanovení

Více

Klub OBEDIENCE CZ Vás zve na 5. Mistrovství České republiky obedience do sportovní haly v Kladně

Klub OBEDIENCE CZ Vás zve na 5. Mistrovství České republiky obedience do sportovní haly v Kladně Klub OBEDIENCE CZ Vás zve na 5. Mistrovství České republiky obedience do sportovní haly v Kladně TERMÍN: neděle 25. 11. 2012 MÍSTO KONÁNÍ: Sportovní hala na Kladně, ul. Sportovců 818, 272 04 Kladno Hala

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY 1.9.2012 Stránka 1 z 9 PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ definice Čl.1 nominace do reprezentačního

Více

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE O POHÁR HEJTMANA 2. KOLO NEDĚLE 13. 12. 2015 Dětská liga kumite je série samostatných turnajů, určených pro děti, které nemají zatím větší závodní zkušenost, či např. potřebují

Více

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH Tělovýchovná jednota ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH v areálu SK START PRAHA STRAHOV v sobotu 30. května

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, o.

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R 1. ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR platí od r. 2014 Tímto vydáním se ruší předcházející Vnitřní ustanovení platné od r. 2010 Obsah 1. KLUB

Více

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV Mě sto Rý mařov Š OPÍK reklama & propagace ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA Datum: 31. 1. 1. 2. 2015

Více

S P O R T O V N Í. Všeobecná pravidla pro věkové skupiny juniorů a seniorů. S E K C E : M

S P O R T O V N Í. Všeobecná pravidla pro věkové skupiny juniorů a seniorů. S E K C E : M S P O R T O V N Í Ř Á D Všeobecná pravidla pro věkové skupiny juniorů a seniorů. S E K C E : M Tento sportovní řád vychází ze Sportovního řádu používaného v letech 2000 2013 a je určen jako všeobecná část

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Třebíč 27. 28. 11. 2015 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: Školní sportovní

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu 2012 1. Pořadatelem Okresního

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Zpráva ze zasedání Komise agility FCI, Francie, Paříž, 2.-3. února 2013

Zpráva ze zasedání Komise agility FCI, Francie, Paříž, 2.-3. února 2013 Zpráva ze zasedání Komise agility FCI, Francie, Paříž, 2.-3. února 2013 Zasedání komise se uskutečnilo o víkendu 2. 3. února 2013 v prostorách konferenční místnosti Francouzské kynologické federace (SCC,

Více

1. Složení reprezentačního týmu pro rok 2016

1. Složení reprezentačního týmu pro rok 2016 Cílem reprezentace na 2016 je vylepšit umístění našich plavců na ME z posledního ME v Berlíně 2014 a pokusit se prodloužit naši účast na OH po Pekingu 2008 a Londýně 2012, kdy jsme vždy měli alespoň jednoho

Více

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP)

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) na dostihové dráze Lednice GPS souřadnice: 48 48'21.846"N 16 48'0.063"E PROGRAM: Sobota 15.8.2015 Dostihy chrtů (pořádá dostihová dráha

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE BRĎO Verze: 02/2005 Schváleno dne: Schválil: Valná hromada Vypracoval: Sekcse BRĎO Článek 1. Poslání

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011 Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov U kasáren 111, 38101 Český Krumlov tel. 380 717 995, 606 270 047 e-mail. info@zachranari.com IČO: 60630256 DIČ: CZ 60630256 www.zachranari.com Mezinárodní mistrovství

Více

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Duben 2008 Pro komunikaci s klubem Obedience CZ používejte e-mail: info@obedience.cz, tel.:, č. ú. 0400039369/0800. Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení

Více

Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006

Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006 Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006 PŘÍTOMNI: prezident ČFFV Petr Alina víceprezident ČFFV Zbyněk Sýkora člen VV ČFFV Jakub Koucký zastupující

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Ivo Jennel, Jaroslav Kouba, Omluveni: Martin Valášek, Nikola Kopečná Hosté,

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více