Zápis z výborové schůze KA ČR. konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z výborové schůze KA ČR. konané dne 18. 12. 2012"

Transkript

1 Zápis z výborové schůze KA ČR konané dne Přítomni: Michaela Bakrlíková, Stanislav Mašek, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Jitka Maroušková, Petr Dostál 1. kontrola zápisu z úkol doplnění nové funkce databáze. Jakmile si pořadatel přidá rozhodčího ke svému závodu, odešle systém automaticky rozhodčímu zprávu zpracuje p. Palata úkol trvá úkol 1.2. vytvořit formulář, příp. směrnici na žádost o zahraniční rozhodčí R. Mandová splněno novým soutěžním řádem úkol 1.7. zřídit jmenný seznam členů KA ČR vyřešena podoba seznamu, bude zveřejněn ve formě členské číslo, jméno, příjmení úkol připravit seznam veškerého majetku klubu. připravit směrnici na nová měřící kolečka. S. Mašek ve spolupráci s pokladní zpracoval seznam majetku, budou vytvořeny inventární karty. Všechny překážky kromě elektronické desky na stůl byly na základě hlasování per rollam odprodány. úkol č. 4.4 zpravodaj v elektronické podobě zajistit rozesílání novinek na y členů - úkol trvá oslovit A. Palatu zda je možné při aktualizaci webu odeslat informace o změně M. Bakrlíková úkol trvá úkol 4.5. znovu zavést černou listinu pro pozdní platby odvodů, aj. úkol dočasně pozbývá potřeby černou listinu stále nebylo nutné zavést úkol 4.6. změna soutěžního řádu - bude upraven celý soutěžní řád Soutěžní řád včetně příloh a souvisejících směrnic připraven k hlasování, po drobných úpravách bude rozeslán k hlasování per rollam. úkol 4.8. Výbor rozhodl umístit na nový web prozatím tyto informace: Zápisy ze schůzek rozhodčích, zápisy z jednání výboru, zápisy a usnesení z členských schůzí, zápisy a jednání KRK, včetně všech příloh, zápisy z jednání delegátů FCI, e-shop (společné dresy), světové stránky vrcholných akcí do záložek reprezentací, síň slávy, záložka

2 doporučujeme, která bude obsahovat seznam cvičišť agility, soustředění, tábory úkol trvá úkol 8.1. rozeslání odměn za reprezentaci na MS a EO 2011 splněno úkol 9.1. připravit změnu jednacího řádu výboru úkol trvá úkol 9.3. pojištění rozhodčích zjistit bližší informace o nabízené službě od ČKS M. Bakrlíková úkol trvá bylo zjištěno, že seznam rozhodčích není aktuální, předat ČKS oficiální seznam rozhodčích. úkol 9.6. zajistit průkazky licence rozhodčích úkol trvá, průkazky rozhodčích vystaví J. Maroušková úkol 9.7. zpracovat pravidla a pravomoci OSA, vypracuje výbor do konce roku. Úkol zrušen. Úkol zajistit s I. Pomykaczem veškeré organizační záležitosti ohledně MRM splněno Úkol Vyhotovit předávací protokol na míru pro P. Dostála - úkol trvá bude vyhotoveno v rámci úkolu Úkol Požádat delegáta v komisi FCI o vysvětlení bodu mezinárodní soutěž agility a národní soutěž agility, včetně povinnosti účasti psů s PP/bez PP a povinnosti členství v organizaci podléhající FCI M. Bakrlíková splněno - zpracováno do soutěžního řádu Úkol změnit kontaktní na úvodní stránce v databázi Úkol trvá Úkol vytipovat a oslovit vhodné osoby pro vytvoření nového soutěžního řádu a řádu ÚKOZ, které je nutné přepracovat po změně řádu agility Soutěžní řád splněno ÚKOZ úkol trvá zpracuje R. Mandová Úkol zjistit odesílání výsledků CACIAg na FCI, Z. Spolek požádán o předání kompletní agendy k CACIAg. splněno ve spolupráci s ČMKU bylo zjištěno, že v posledních letech nebylo minulým výborem oficiálně žádáno o pořádání a udělování titulů CACIAg. na FCI. Tituly tedy nejsou oficiálně uděleny a potvrzeny.

3 2. Komise rozhodčích výbor obdržel zápis z jednání komise rozhodčích viz příloha č. 1 výbor obdržel návrh nového řádu rozhodčích vzhledem k termínu doručení není možno o něm hlasovat Úkol Vzhledem k tomu, že komise rozhodčích ani po žádostech výboru nesplnila úkol vyplývající z platného řádu rozhodčích vydání osvědčení o splnění podmínek pro získání licence.., které je potřebné pro přestup rozhodčích, rozeslat per rollam návrh úpravy platného řádu rozhodčích R. Mandová Výbor současně vyzývá rozhodčí, kteří žádali o přestup do vyšších kategorií, aby tyto žádosti předali výboru na předsedkyně klubu. Noví rozhodčí: Úkol S. Mašek zpracuje kompletní návrh zkoušek nových rozhodčích do Termín zkoušek rozhodčích je stanoven na 2. března 2013 schváleno jednohlasně 3. Odměny juniorské reprezentace EOJ 2012 viz příloha č. 2 schváleno jednohlasně Úkol zajistit rozeslání R. Mandová 4. Odměny EO 2012, MS 2012 Úkol rozeslat návrh odměn per rollam do M. Bakrlíková 5. Reprezentace 2013 Manager juniorské reprezentace vzhledem k výsledkům v roce 2012 navrhnuto ponechání této funkce R. Mandové. Hlasování: R. Mandová se zdržela hlasování, ostatní pro. Hlasování o předložené koncepci příloha č. 3 schváleno jednohlasně Úkol předložit rozpočet juniorské reprezentace do R. Mandová Manager reprezentace EO a MS vzhledem k výsledkům v roce 2012 navrhnuto ponechání této funkce M. Bakrlíkové. Schváleno jednohlasně.

4 Úkol předložit koncepci reprezentace do M. Bakrlíková Úkol předložit koncepci IMCA + PAWC do S. Mašek 6. Zhodnocení MRM a výběrové řízení na MRM výbor děkuje pořadatelům AK Pohoda a ZKO Chlumec za bezproblémový průběh závodů. - pro rok 2013 bude vypsáno výběrové řízení viz příloha č. 4 schváleno jednohlasně 7. Zhodnocení MR a výběrové řízení na MR MR proběhlo jakožto oslava 20. výročí založení klubu - výbor obdržel podnět od M. Hronové, projednáno - pro rok 2013 bude vypsáno výběrové řízení viz příloha č. 5 schváleno jednohlasně 8. Výbor obdržel žádosti P. Najmana - žádosti byly vyřízeny 9. Žádosti o pořádání CACAg. - výboru byly předloženy následující žádosti: Kutná Hora Praha Skochovice Louny Praha Komořany Praha Skochovice všechny termíny schváleny jednohlasně. 10.Kárná komise

5 - staženo z jednání navrhovatelem 11.Agility Festival - výbor obdržel informace k závodu Agility Festival v Anglii, které bere na vědomí 12. Oficiální tiskový mluvčí KA ČR - staženo navrhovatelem 13. Pracovní síla KA ČR - diskutováno sloučení placených funkcí jedné osobě administrativa, účetnictví, zpracování webových stránek, dotazy členů, databáze Úkol vyřešit smluvní vztah s najatou administrativní sílou M. Bakrlíková 14. Delegáti na valnou hromadu ČKS - navrženi delegáti Mašek, Mandová odsouhlaseno jednohlasně 15. Dotazy A. Palaty Úkol vyřešeny dotazy A. Palaty písemně zodpoví M. Bakrlíková 16. Přeměření psa - dle per rollam č. 68 proběhlo přeměření psa bez změny kategorie 17. EOJ výbor jednohlasně odsouhlasil pořádání EOJ 2015 v České Republice

6 18. Členská schůze KA ČR na doporučení členské schůze 2012 výbor jednohlasně rozhodl o konání členské schůze v podzimních měsících r Úkol Určit přesný termín po ukončení výběrových řízení na MR a MRM Sponzor - M. Bakrlíková informovala o skončení exklusivní smlouvy se značkou PROPLAN. Úkol hledání nových partnerů pro sponzorství klubových akcí. Spolupráce členů klubu vítána. 20. Školení instruktorů - výbor obdržel dotazy na školení instruktorů agility. Momentálně není žádné takové školení naplánováno 21. Směrnice pro rozhodčí agility - výbor děkuje P. Koškovi za překlad Směrnice pro rozhodčí agility Guidelines for agility judges. Příloha č. 6 Úkol rozeslat dokument všem českým rozhodčím J. Maroušková zapsala R. Mandová

7 Příloha 1. Zápis ze schůze komise rozhodčích Místo konání: Chocerady Hotel Naháč Přítomni: Spolek, Grygar, Glöcknerová Omluveni: Pánková, Máčková Za KA ČR: Maroušková Program: 1. Volba předsedy komise Navrženi: Glöcknerová Pro: 2 2. Řád rozhodčích Jitka Maroušková byla požádána o vysvětlení, proč nebyl nový řád k nahlédnutí komisi rozhodčích před jeho schválením - nevysvětleno Bude navržen nový řád a předložen ke schválení výboru Návrh vypracuje komise rozhodčích do Návrh na odebrání licence rozhodčího Vendule Mackové pro nesplnění podmínek řádu rozhodčích, výbor by měl zpět vyžádat zapůjčené pomůcky rozhodčího kolečko, míra na psa 4. Žádosti o přestupy mezinárodních i národních rozhodčích žádost směřovat na výbor KAČR 5. Žádost o proplácení cestovného pro komisi rozhodčích 6. Stanovení termínu semináře rozhodčích - komise navrhuje seminář rozhodčích v letošním roce nedělat, vzhledem k absenci řádů. 7. Peníze na školení čekatelů rozhodčích - Spolek se pokusí zajistit peníze na toto školení od ČKS více bude známo v listopadu

8 8. Pojištění rozhodčích u ČKS je nutné ověřit seznam pojištěných rozhodčích u ČKS a zjistit, zda se pojištění vztahuje i na cesty na závody. Úkolem byl pověřen Zdeněk Spolek. 9. Je nezbytně nutné zjistit stav pomůcek rozhodčích - bude vytvořen seznam. Tento seznam bude předložen výboru. V Choceradech zapsala Glöcknerová

9 Příloha 2. jednotlivci družstva jumping agility součet agi jump součet Odměna Czech large Ilkanič Lukáš Junior Large ATOMIC DJO OD ZLATONOSNÉ ŘÍČKY Hoffmannová Dominika Junior Large ABBE PET ČERNÝ KVĚT Valentinová Barbora Junior Large DEBORAH OASIS OF PEACE Chadimová Veronika Junior Large Wiky dis Czech large Dobiáš Jakub Children Large I M INDIANA JONES AIBARA 24 dis dis Bradáčová Magdalena Children Large Elza Fešák Pospíšilová Anna Junior Large JADE HRDLIČKA dis Hatyláková Petra Junior Large EMA OD POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY dis 44 Czech large Tužilová Tereza Children Large Wiki Sommerová Denisa Junior Large ERROR KATEMY dis Štěrbová Aneta Junior Large Luce Reisnerová Lucie Junior Large ACTION ARTABAN RUNNING FREE Czech small children Horáček Michal Children Small SÁRY ZE ŠTERNBERSKÉ STRŽE dis dis Hájková Petra Children Small HAIDEE ČERNÝ FAUN dis Šonská Karolína Children Small Mini Smrček Zdeněk Children Small BERUŠKA GOLD REBECCA 9 dis 21 dis dis Czech small juniors Lajmarová Denisa Junior Small INKOGNITO SMILE PALEUR Martišová Tereza Junior Small GRAY CHAGY Z LENFIRU 2 dis 38 9 dis 1500 Šipková Anna Junior Small FLURRY GOLD LENFIR Machová Dominika Junior Small AIMEE Z ČÁSTKOVA 12 dis Czech small juniors Zíková Vendula Junior Small Izabela Želečské vrchy 36 dis Jeřábková Lucie Junior Small Zanna Žlutá řeka Červová Karolína Junior Small HUPPY DAY DI DENISSIMO dis 500 Machová Dominika Junior Small JANISKA TERNO Z KAMILKOVÉ ZAHRADY Czech medium juniors Sommerová Denisa Junior Medium ARAMIS Z PLOUŽNICKÉ STÁJE Častová Petra Junior Medium Zamba Moravské srdce Kohoutová Dominika Junior Medium Dany 8 dis dis 1000 Ilkanič Lukáš Junior Medium CODY ELITA TRIUMPHANS Czech medium juniors Psotková Dorota Junior Medium FACT BLACK Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY Juřicová Markéta Junior Medium DANNY OD BELINKY 41 dis dis Hoffmannová Dominika Junior Medium CARUSO SOL ORIENS dis Prokešová Lenka Junior Medium DAKOTA Z TYLENU MORAVIA dis dis 3000 Czech mix Šonská Kristýna Children Small Jessie Janošcová Lucie Junior Small HANNIBAL PORUBSKÝ KVĚT 34 dis Urbanová Lucie Children Medium RICKIE Kubešová Veronika Children Medium Jessie Celkem 21600

10 Příloha 3. Koncepce juniorské reprezentace pro rok 2013 Základní informace Výběr reprezentantů je určen pro Junior European Open 2013, který se koná července ve Švýcarském městě Wichtrach. Kvalifikační závody cvičiště KK Kyje, Praha rozhodčí: Michele Garcia (FRA) rozhodčí, která bude posuzovat EOJ 2013 druhý rozhodčí dle potřeby z ČR Po oba dny proběhnou dva běhy aglity, jeden běh jumping a v případě dostatku času sekvence. Pro závodníky není povinné účastnit se všech běhů. Některé parkury mohou být společné pro kategorii dětí a juniorů. V závislosti na počtu účastníků může být stanoveno, že sekvenci poběží pouze část účastníků a to podle výsledků z předem určeného běhu. Program bude upřesněn v propozicích kvalifikačního závodu. Kvalifikační kritéria Do kvalifikace se může přihlásit každý závodník, který má buď české občanství nebo trvalý pobyt v České republice, je členem KA ČR a splňuje podmínky příslušné věkové kategorie. Kvalifikace je otevřená pro psy s průkazem původu i bez průkazu původu. Děti kategorie pod 15 let (ročník narození 1999 a mladší) výkonnostní limit - 3 x splněná zkouška A1 nebo jedna jakákoliv vyšší, s hodnocením V, VD nebo D do dne konání kvalifikačních závodů Junioři kategorie od 15-ti do 18-ti let (ročník narození včetně) výkonnostní limit - 3 x splněná zkouška A1 s hodnocením V nebo jedna jakákoliv vyšší do dne konání kvalifikačních závodů Realizační tým pro rok 2013 Manager juniorské reprezentace Asistent managera Organizační zabezpečení kvalifikačního závodu Asistent pro kvalifikační závod Trenér pro soustředění: Doprovod pro samotný výjezd bude upřesněn. Renata Mandová Andrea Písaříková OSA Hloubětín Veronika Brunhoferová Martina Wasserbauerová Přihlášky, startovné, prohlášení Každý, kdo se chce účastnit kvalifikace, musí: - nejpozději do zaslat přihlášku. Přihlašování bude možné přes kacr.info, případně poštou na adresu: Renata Mandová, V Osikách 6, Praha 10 Dolní Měcholupy, nebo - zaplatit do startovné ve výši 350 Kč na účet klubu agility ČR dle propozic. Psovod (u nezletilých rodič nebo zákonný zástupce) se zasláním přihlášky zavazuje, že v případě konečné nominace do reprezentace ČR uhradí určenou výši nákladů za účast na výjezdu juniorské reprezentace 2013 stanovenou výborem. Tato částka nepřesáhne Kč. Tento poplatek je možno nahradit po individuální domluvě sponzorstvím pro KA ČR v částce min Kč. Přihláška a propozice budou k dispozici na internetových stránkách KA ČR. Na přihlášky odeslané po termínu nebude brán zřetel. Vyhodnocování Pro potřeby kvalifikace budou započítávány výsledky ze všech kvalifikačních běhů. V bězích agility a jumping závodníci získají body podle následujícího klíče: Pořadí Počet bodů

11 všichni od 5. místa s hodnocením výborně 2 Za sekvenci budou uděleny následující body: Pořadí Počet bodů Body získávají jen ti závodníci, kteří doběhnou s max. 10ti trestnými body. Standardní čas se určuje podle času nejrychlejšího závodníka (z dětí/z juniorů) násobeného koeficientem 1,1. Minimální postupová rychlost bude použita dle řádu agility pro jumping 3,5 m/s, pro aglity 3,0 m/s Bodové hodnocení bude zvlášť pro kategorii dětí a pro kategorii juniorů. Nominováni budou závodníci dle počtu bodů 4 nejlepší týmy v každé kategorii. Tým může být nahrazen týmem z jiné kategorie, pokud je v dané kategorii méně než 8 účastníků nebo pokud tým získá méně než polovinu počtu bodů, kterou získal první umístěný tým v téže kategorii. O dalších týmech a případných náhradnících rozhoduje realizační tým dle prokázaných výsledků. V případě rovnosti bodů rozhodne výsledek z předem určeného běhu. Při kvalifikačních závodech bude striktně dodržován Řád agility, Soutěžní řád a Řád ÚKOZ. Hrubé zacházení se psem má za následek vyloučení závodníka z kvalifikačních závodů a anulování jeho výsledků. Po kvalifikačních závodech budou na internetových stránkách KA ČR zveřejněny úplné výsledky všech započítávaných kvalifikačních běhů a body dosažené v kvalifikačním závodě. Předpokládaný počet nominovaných je 28 týmů. Může být změněno na základě výsledků QZJ. Nominaci reprezentantů schválí výbor KAČR. Soustředění reprezentace: května 2013 proběhne víkendové soustředění pod vedením Martiny Wasserbauerové (trenérka Adélky Králové Mistryně světa v agility) Soustředění je pro nominované týmy povinné a neúčast může být důvodem k vyloučení z reprezentace. Místo konání: cvičiště Katmaj Opava Cena za soustředění: 500 Kč za tým Ubytování možné na cvičišti ve stanech, další možnosti budou upřesněny v propozicích. Soustředění bude zaměřeno na slabá místa dle výkonů na QZ a stmelování kolektivu. Zabezpečení výjezdu na EOJ 2013 Doprava autobusem, sraz v Praze. Ubytování a stravování bude upřesněno po konzultaci s pořadatelem.

12 Příloha 4. Výběrové řízení na uspořádání Mistrovství České republiky mládeže v agility 2013 Klub agility ČR vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele Mistrovství České republiky mládeže pro rok Termín podání přihlášek: nejpozději do 15. ledna 2013 (poštovní razítko) Termín konání: září 2013 dle nabídky organizátora (možno nabídnout i více než jeden termín), dva dny sobota až neděle Předpokládaná účast cca 130 závodníků Základní podmínky * travnatý parkur nejméně 24 x 40 m * kompletní sada překážek odpovídající pravidlům FCI * elektronická časomíra * vhodné ohraničení parkuru * zajištění zpracování výsledků * pořadatelský sbor v rozsahu alespoň 10 osob * základní hygienické zázemí * dostatečné parkovací plochy v okolí haly * dostatečné ubytovací kapacity v okolí, včetně zajištění ubytování pro rozhodčí a zástupce KA ČR * zajištění občerstvení * dobrá dostupnost do místa konání *prostory pro venčení psů * zajištění všech povolení (veterina, místní samospráva, apod.) Nabídka musí obsahovat: * popis areálu pro pořádání akce (splnění jednotlivých bodů) * rozpočet akce (pronájem areálu, překážek, časomíry, zpracování výsledků, veterinární kontrola, odměna pořádající organizaci, náklady na pomocníky, wc, apod.) * jméno odpovědné osoby na straně pořadatele Výbor KA ČR se zavazuje zajistit: *rozhodčí *poháry a ceny pro umístěné * registraci přihlášek a plateb * včasnou platbu nákladů na základě fakturace. Fakturovaná částka může převyšovat rozpočet, pouze pokud bude navýšení schváleno výborem KA ČR * technickou pomoc podle dohody Způsob podání nabídek a jejich hodnocení: Nabídky zašlete v zalepené obálce, označené vaším jménem a textem MRM v agility 2013 na adresu předsedkyně výboru KA ČR (rozumí se tím, že takto označenou obálku vložíte do

13 jiné obálky a teprve tu označíte adresou a pošlete). Do výběru nejvhodnější nabídky budou zařazeny nabídky, které budou splňovat výše uvedené požadavky. Vyhodnocení provede komise, sestavená ze členů výboru KA ČR. Komise nejprve zkontroluje splnění všech požadovaných kriterií a vyřadí nevyhovující nabídky. Kritéria pro výběr nejlepší nabídky: * splnění požadovaných základních podmínek * ekonomická náročnost podle předloženého rozpočtu Po posouzení a vyhodnocení nabídek bude zveřejněno: * seznam osob, které předložily svou nabídku * kdo splnil požadované podmínky * která nabídka byla vybrána jako nejlepší Výbor klubu agility České republiky si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek, pokud bude její ekonomická náročnost přesahovat možnosti klubu, nebo bude přesvědčen, že nabídka neodpovídá úrovni akce. V tom případě může klub oslovit jiné kluby nebo pořádat akce ve vlastní režii. S vybraným organizátorem akce bude uzavřena písemná dohoda, ve které se organizátor zavazuje akci uspořádat.

14 Výběrové řízení na uspořádání Mistrovství České republiky v agility 2013 Klub agility ČR vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele Mistrovství České republiky dospělých pro rok Termín podání přihlášek: nejpozději do 15. ledna 2013 (poštovní razítko) Příloha 5. Termín konání: září až listopad 2013 dle nabídky organizátora (možno nabídnout i více než jeden termín), tři dny pátek až neděle Předpokládaná účast cca závodníků Základní podmínky * hala s kapacitou alespoň 300 diváků, nebo dostatečný travnatý prostor * pro umístění v hale plocha pro parkur nejméně 20 x 40 m, povrch plochy parkuru - neklouzavý koberec, tartan, umělá tráva či písek apod. * pro umístění venku dostatečná rovná travnatá plocha pro dva parkury každý nejméně 24 x 40 m s dostatkem prostoru kolem. Možný je i jiný povrch např. umělá tráva. * jedna kompletní sada překážek odpovídající pravidlům FCI pro konání v hale, dvě kompletní sady překážek pro konání venku * elektronická časomíra (na každém parkuru) * vhodné ohraničení parkuru * zajištění zpracování výsledků * pořadatelský sbor v rozsahu alespoň 10 osob na každý parkur * základní hygienické zázemí * dostatečné parkovací plochy v okolí haly * dostatečné ubytovací kapacity v okolí, včetně zajištění ubytování pro rozhodčí a zástupce KA ČR * zajištění občerstvení *prostory pro venčení psů * zajištění všech povolení (veterina, místní samospráva, apod.) Nabídka musí obsahovat: * popis areálu pro pořádání akce (splnění jednotlivých bodů) * rozpočet akce (pronájem areálu, překážek, časomíry, zpracování výsledků, veterinární kontrola, odměna pořádající organizaci, náklady na pomocníky, wc, apod.) * jméno odpovědné osoby na straně pořadatele Výbor KA ČR se zavazuje zajistit: *rozhodčí *poháry a ceny pro umístěné * registraci přihlášek a plateb * včasnou platbu nákladů na základě fakturace. Fakturovaná částka může převyšovat rozpočet, pouze pokud bude navýšení schváleno výborem KA ČR * technickou pomoc podle dohody Způsob podání nabídek a jejich hodnocení:

15 Nabídky zašlete v zalepené obálce, označené vaším jménem a textem MR v agility 2013 na adresu předsedkyně výboru KA ČR (rozumí se tím, že takto označenou obálku vložíte do jiné obálky a teprve tu označíte adresou a pošlete). Vyhodnocení provede komise, sestavená ze členů výboru KA ČR. Komise nejprve zkontroluje splnění všech požadovaných kriterií a vyřadí nevyhovující nabídky. Kritéria pro výběr nejlepší nabídky: * splnění požadovaných základních podmínek * ekonomická náročnost podle předloženého rozpočtu * upřednostněny budou nabídky s umístěním v hale. Po posouzení a vyhodnocení nabídek bude zveřejněno: * seznam osob, které předložily svou nabídku * kdo splnil požadované podmínky * která nabídka byla vybrána jako nejlepší Výbor klubu agility České republiky si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek, pokud bude její ekonomická náročnost přesahovat možnosti klubu, nebo bude přesvědčen, že nabídka neodpovídá úrovni akce. V tom případě může klub oslovit jiné kluby nebo pořádat akce ve vlastní režii. S vybraným organizátorem akce bude uzavřena písemná dohoda, ve které se organizátor zavazuje akci uspořádat.

16 Samostatný dokument Příloha 6.

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 I. Základní ustanovení 1. Regionální amatérská florbalová liga (RAFL) je soutěž daného systému a pravidel florbalu v sezóně 2015/2016,

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod 1 2007 OBSAH ZPRAVODAJ Zprávy a oznámení Zpráva předsedkyně výboru klubu... 2 Zpráva o předání agendy jednatele a pokladní klubu... 3 Zpráva hlavní poradkyně chovu... 3 Zpráva o činnosti Revizní komise

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více