VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ"

Transkript

1 VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v souladu s 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: IDP Release 26.0 Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) se sídlem: Navigační 787, Jeneč IČO zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Obecná internetová adresa zadavatele: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Landa Telefon: Profil zadavatele: DetailZadavatele.aspx?IDZ=73e0befb-9f53-448c-b748-1f034c285e4c Obsah: 1. Informace o druhu veřejné zakázky 2. Název veřejné zakázky 3. Informace o předmětu veřejné zakázky 4. Zadávací dokumentace 5. Místo a termín prvního jednání 6. Jazyk jednání 7. Termín posledního možného jednání 8. Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami 9. Místo pro podání nabídek 10. Požadavky na způsob zpracování nabídky 11. Zadávací lhůta 12. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Stránka 1 z 3

2 IDP Release Informace o druhu veřejné zakázky 1.1 Předmětná veřejná zakázka je zakázkou na služby podle ustanovení 10 odst. 1 ZVZ. 1.2 Jedná se o veřejnou zakázku nadlimitní zadávanou formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s 23 odst. 4 písm. a) ZVZ, která může být splněna z důvodu ochrany výhradních práv pouze určitým dodavatelem. 1.3 Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání/předání této písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. 2. Název veřejné zakázky IDP Release Informace o předmětu veřejné zakázky 3.1 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou změny software existujícího systému IDP. Release 26 obsahuje změny interoperability, úpravy licencí ODS Toolu, zásadní změnu distribuce a komunikace IDP a RGA. Předmět veřejné zakázky bude realizován ve dvou fázích. 1. fáze - Release zahrnuje změny: změnu interoperability mezi IDP PC a WALDO pro ACC a RGA, změnu interoperability mezi IDP PC a ELS pro ACC, úpravu licenčního managementu ODS Toolu, vytvoření toolu pro distribuci parametrů CWS. 2. fáze Release zahrnuje změny: úpravu distribuce dat IDP mimo VLAN IDP IATCC, odstranění PROXY serverů na regionálních letištích, úpravu procesů na RGA stanicích IDP, instalaci a konfiguraci komunikačních toolů na RGA stanicích IDP. IDP je informační systém pro řídící letového provozu, který zajišťuje základní a doplňkové informace potřebné pro poskytování ATS. Systém IDP v IATCC je definován jako systém pro zobrazení radarových dat, dat z FDP systému ESUP a informačních dat, které jsou požadovány pro poskytování ATS služeb na příslušných pracovištích. 3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě Nařízení komise č. 213/2008 takto: Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Název kódu CPV: Vývoj programového vybavení pro řízení leteckého provozu Kód dalšího předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Název kódu CPV: Implementace programového vybavení Konfigurace programového vybavení Testování systémů 4. Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. 5. Místo a termín prvního jednání První jednání se uskuteční v sídle Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.), IATCC Praha, Navigační 787, , Jeneč, dne v 10:00 hod v místnosti číslo Jazyk jednání Jednání proběhne v českém jazyce. 7. Termín posledního možného jednání Zadavatel stanovuje termín posledního možného jednání na den Stránka 2 z 3

3

4

5 1. Informace o zadavateli IDP Release Základní údaje Název: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Sídlo: Navigační 787, Jeneč IČO: DIČ: CZ Zapsán v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze v odd. A, vložce Profil zadavatele: 9f53-448c-b748-1f034c285e4c 1.2 Statutární orgán zadavatele Statutárním orgánem zadavatele je Ing. Jan Klas, generální ředitel. Osoba oprávněná k činění právních úkonů v rámci zadávacího řízení a podpisu smlouvy je Mgr. Petr Fajtl, ředitel Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb. 1.3 Kontaktní osoby Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je ve věcech: Technických: RNDr. Pavel Kočovský, Organizačních: Ing. Jiří Landa, 2. Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky jsou změny software existujícího systému IDP. Release 26 obsahuje změny interoperability, úpravy licencí ODS Toolu, zásadní změnu distribuce a komunikace IDP a RGA. Předmět veřejné zakázky bude realizován ve dvou fázích. 1. fáze - Release zahrnuje změny: změnu interoperability mezi IDP PC a WALDO pro ACC a RGA, změnu interoperability mezi IDP PC a ELS pro ACC, úpravu licenčního managementu ODS Toolu, vytvoření toolu pro distribuci parametrů CWS. 2. fáze Release zahrnuje změny: úpravu distribuce dat IDP mimo VLAN IDP IATCC, odstranění PROXY serverů na regionálních letištích, úpravu procesů na RGA stanicích IDP, instalaci a konfiguraci komunikačních toolů na RGA stanicích IDP. IDP je informační systém pro řídící letového provozu, který zajišťuje základní a doplňkové informace potřebné pro poskytování ATS. Systém IDP v IATCC je definován jako systém pro zobrazení radarových dat, dat z FDP systému ESUP a informačních dat, které jsou požadovány pro poskytování ATS služeb na příslušných pracovištích. Další informace k průběhu plnění veřejné zakázky jsou obsaženy v příloze č. 1 zadávací dokumentace Smlouva o dílo č. 026/2015/IS/023 a předmět plnění veřejné zakázky je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. 2.2 Zadávací dokumentace Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 3.1 Doba plnění veřejné zakázky Termín plnění této veřejné zakázky je stanoven nejpozději do Stránka 2 z 6

6 Řádek 3.2 Místo plnění veřejné zakázky IDP Release 26.0 Místem provádění díla je sídlo zadavatele na adrese Navigační 787, Jeneč. Místem předávání kompletního díla objednateli dle této smlouvy je sídlo zadavatele na adrese uvedené v čl. 1.1 zadávací dokumentace. 4. Kvalifikace uchazečů Uchazeč je povinen v souladu s 50 ZVZ, v nabídce prokázat splnění kvalifikace požadované ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. 5. Způsob zpracování nabídkové ceny 5.1 Základní požadavky zadavatele Nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná (maximální) částka za plnění veřejné zakázky bez DPH, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících. Konstrukce ceny musí být transparentní. Nabídková cena musí být stanovena v Kč a rozdělena dle struktury uvedené v této zadávací dokumentaci. Základní struktura členění nabídkové ceny je členěna do dvou fází a odpovídá obsahově zadání specifikaci požadavků, která je uvedena v příloze č. 1 smlouvy o dílo č. 026/2015/IS/023. Základní struktura nabídkové ceny je uvedena níže v tabulce. Položka, fáze Cena v Kč za čl./den Počet čl./dnů (1 den = 8 hod) Cena celkem v Kč System requirements: SYS010 The system shall not require ODS Toolbox licence for operation SYS020 The system shall not be sensitive to the order in which interoperating workstations are started. The system shall operate correctly if any interoperating workstation is restarted SYS030 The system shall define: IDP CWS SYNERGY server SYS040 The system shall define: WALDO CWS SYNERGY client SYS050 The system shall define: ELS CWS SYNERGY client SYS060 The system shall automatically resume operation without the need of any restarts after a network outage SYS070 The system shall allow combination of recording and non-recording workstations for interoperability SYS080 The system shall contain application-independent heartbeat system to detect system failure on a participating workstation and prevent mouse cursor movement from IDP screen SYS090 The system shall provide keyboard mapping to serve AIX and Linux systems without the need of local keymap switching Configuration and deployment requirements: 10. CON010 The system shall support the current layout of IDP (center), WALDO (up), ELS (right) 11. SYS020 The system shall support AIX 5.2 Stránka 3 z 6

7 IDP Release 26.0 and higher, Linux CentOS 5 and higher, Linux SuSE 11 and higher CON030 The system shall support IDP+WALDO workstations for both IDP and WALDO positions in the standard interoperability layout CON040 The system shall be delivered in the form of install packages for each target platform CON050 The system shall create logs to a daily log file with an automatically added filename sufix YYYY-MM-DD giving the date Release fáze 1 celkem System requirements: SYS010 The system shall implement a guaranteed delivery of each message over LAN and WAN or a notification of network failure SYS020 The maximum message size shall be at least bytes SYS030 The system shall allow point-topoint and multicast communication SYS040 The system shall not introduce a new single point of failure (i.e. a central process). SYS050 The system shall implement nonblocking message sending SYS060 The system shall automatically resume operation without the need of any restarts after a network outage SYS070 The system shall not require root privileges for operation SYS080 The system shall in case of network outage queue outgoing messages for up to bytes before discarding the oldest items Configuration and deployment requirements: CON010 The system shall be deployed on each RGA installation, handling inter-cws communication within the LAN CON020 The system shall be prepared for future extensions to replace all UDP and other communication channels between IDP subsystems CON030 The system shall be prepared and documented to allow replacement of any external UDP interfaces in future CON040 The system configuration shall allow addition of new/replacement workstations without requiring configuration changes and/or restarts of existing workstations CON050 The system shall support AIX 5.2 and higher and Linux CentOS 5 and higher CON060 The system shall not require modifications to the current installation Stránka 4 z 6

8 process of IDP IDP Release 26.0 Release fáze 2 celkem 33. Nabídková cena v Kč bez DPH (součet cen celkem řádků 1až32) Pozn. Uchazeč uvede případné ostatní náklady, pokud jsou tyto náklady tvořeny různými nákladovými položkami, zadavatel požaduje tyto položky transparentně vyčíslit a zahrnout do celkové nabídkové ceny. Zadavatel nepřipouští žádné podmínky, za nichž by mohlo dojít k překročení nabídkové ceny. Snížení ceny zadavatel připouští. 6. Platební podmínky Zadavatel nepřipouští platbu předem a neposkytuje zálohovou platbu. Platby odpovídající dvěma fázím, se uskuteční na základě faktury, daňového dokladu vystaveného dodavatelem. Platební podmínky jsou specifikovány ve smlouvě o dílo č. 026/2015/IS/023, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. 7. Obchodní podmínky 7.1 Obchodní podmínky jsou specifikovány ve smlouvě o dílo č. 026/2015/IS/023, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 7.2 Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. 8. Technické podmínky Technické podmínky v souladu s 45 ZVZ s ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel nestanovuje, předmět veřejné zakázky je definován v této zadávací dokumentaci a její příloze. 9. Nabídka 9.1 Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče označené názvem veřejné zakázky a s uvedením výzvy Neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení v souladu s 71 odst. 5 ZVZ. Uchazeč předloží nabídku v jednom výtisku, který bude označen na krycím listě názvem Originál. Všechny listy budou vzájemně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Zadavatel nedisponuje elektronickým nástrojem pro příjem nabídky v elektronické podobě. 9.2 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v souladu s 17 ZVZ. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (technická dokumentace může být zpracována v anglickém jazyce, v takovém případě část v anglickém jazyce nemusí být úředně ověřena) a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou uchazeče. Součástí nabídky musí rovněž podle 68 odst. 3 písm. a) až c) ZVZ být: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, tj. v souladu se zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. 9.3 Nabídka musí být po obsahové stránce předložena v následující struktuře: Stránka 5 z 6

9 IDP Release 26.0 krycí list nabídky, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, který obsahuje identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, právní formu, úplnou adresu uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČO, DIČ, telefon, fax, ), nabídkovou cenu bez DPH a s DPH, doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, smlouva o dílo podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nabídková cena dle bodu č. 5.1 zadávací dokumentace, uvedená uchazečem do přílohy č. 1 zadávací dokumentace, tj. smlouvy o dílo č. 026/2015/IS/023 (Uchazeč není oprávněn měnit či doplňovat text smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace s výjimkou údajů, u nichž je možnost měnit či doplnit přímo uvedena, tj. žlutě označený text. Po doplnění příslušných údajů uchazeč dokument předkládá bez žlutě označeného textu), smlouva mezi uchazečem a subdodavatelem (za předpokladu prokazování části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele), seznamy či čestná prohlášení v souladu s ustanovením 68 odst. 3 písm. a) až c) ZVZ, případné další relevantní dokumenty dle uvážení uchazeče. 10. Jiné požadavky 10.1 V souladu s 34 odst. 4 ZVZ je zadavatel oprávněn dohodnout i jiné podmínky plnění veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve Výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění či v zadávací dokumentaci Zadavatel nepřipouští varianty nabídky Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci, nestanovuje zadavatel hodnotící kritéria. Přílohy: Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci smlouva č. 026/2015/IS/023 včetně příloh Stránka 6 z 6

10 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:026/2015/is/023 evidenční číslo smlouvy ICC Ltd. o.s.: Smlouva o dílo PŘÍLOHA č. 1 Zadávací dokumentace k VZ IDP RElease 26.0 SMLOUVA O DÍLO IDP Release 26.0 uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) 1. Smluvní strany Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) se sídlem: Navigační 787, Jeneč, zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, ředitelem DPLR k jednání ve věcech technických oprávněný: RNDr. Pavel Kočovský IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č. účtu 88153/0300 SWIFT kód: CEKOCZPP zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771, (dále jen objednatel") a IFIELD COMPUTER CONSULTANCY LIMITED organizační složka se sídlem: xxx zastoupená: xxx IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: xxx SWIFT kód: CEKOCZPP zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxx (dále jen zhotovitel ). (objednatel a zhotovitel rovněž smluvní strany ) 1

11 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:026/2015/is/023 evidenční číslo smlouvy ICC Ltd. o.s.: Smlouva o dílo 2. Preambule 2.1 Objednatel poptává od zhotovitele vytvoření díla pod názvem IDP Release 26.0 (dále jen dílo nebo software ), jehož předmětem je další rozvoj systému IDP pro ACC a RGA (dále jen Systém ). 2.2 Zhotovitel stvrzuje, že disponuje vlastnostmi a schopnostmi umožňujícími mu poskytovat objednateli software v nejvyšší dostupné kvalitě a že je schopen a bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s předmětem jeho činnosti, resp. s jeho povoláním či stavem obvykle spojena, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 3. Předmět smlouvy 3.1 Předmětem smlouvy je další rozvoj Systému. Jedná se o souhrn změn plánovaných pro Release a : Release zahrnuje změny: změnu interoperability mezi IDP PC a WALDO pro ACC a RGA, změnu interoperability mezi IDP PC a ELS pro ACC, úpravu licenčního managementu ODS Toolu, vytvoření toolu pro distribuci parametrů CWS. Release zahrnuje změny: úpravu distribuce dat IDP mimo VLAN IDP IATCC, odstranění PROXY serverů na regionálních letištích, úpravu procesů na RGA stanicích IDP, instalaci a konfiguraci komunikačních toolů na RGA stanicích IDP. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě. 3.2 Za součást software se považuje také úplná dokumentace software včetně úplného aktuálního zdrojového kódu Systému a všech podkladových materiálů. Tuto dokumentaci, zdrojové kódy a veškeré další materiály či podklady potřebné k užití díla a Systému je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla. Dokumentace k dílu je zpracována v českém nebo anglickém jazyce. 3.3 Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zaplatit za řádně a včas dodané dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v této smlouvě. 4. Autorská práva 4.1 Zhotovitel uděluje objednateli právo dílo užít (dále jen licenci ), a to v rozsahu a za podmínek touto smlouvou stanovených. Licence se poskytuje jako výhradní, k jakémukoliv účelu, v neomezeném množstevním rozsahu pro území České republiky, na celou dobu trvání majetkových práv autorských. 4.2 Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že veškerá data, konfigurace, uživatelská nastavení či šablony pořízené pomocí software nebo v něm obsažené jsou předmětem majetkových práv autorských objednatele a zhotovitel je pouze oprávněn je užít v rámci poskytování plnění dle této smlouvy, a to na základě výslovného pokynu objednatele. 4.3 Pro případ opakovaného neplnění smlouvy zhotovitelem, ukončení vývoje Systému ze strany zhotovitele, odmítnutí nebo neschopnosti uzavřít ze strany zhotovitele smlouvu na další rozvoj Systému, zániku zhotovitele, úpadku zhotovitele nebo při jeho likvidaci uděluje zhotovitel souhlas k jakékoli změně nebo jinému zásahu do Systému, a to i za pomoci třetích osob, a právo Systém a dílo užít, a to pro splnění účelů, za jakými byl Systém a dílo vytvořeny, a to na základě zdrojových kódů, které byly na základě odstavce 3.2 objednateli předány. 4.4 Získá-li Objednatel v souladu s odst. 4.3 této smlouvy přístup ke zdrojovým kódům Systému, získává zároveň také oprávnění zasahovat do Systému, měnit jej či spojovat jej s jinými autorskými díly, a to jak sám, tak i prostřednictvím třetích osob. 4.5 Součástí předávacího protokolu o řádném předání a převzetí kompletního díla dle odst. 5.4 této smlouvy musí být samostatný dokument obsahující podrobný seznam všech SW licencí třetích 2

12 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:026/2015/is/023 evidenční číslo smlouvy ICC Ltd. o.s.: Smlouva o dílo stran poskytnutých zhotovitelem v rámci vytvoření díla na základě této smlouvy. Ke každé SW licenci třetí strany musí být jednoznačně definovaný její rozsah možného využití ze strany objednatele. 5. Nasazení, předání a akceptace 5.1 Zhotovitel se zavazuje nainstalovat software a propojit jej se ostatními systémy objednatele a řádně otestovat funkčnost nainstalovaného a propojeného software. 5.2 Zhotovitel se zavazuje při instalaci a propojování software se systémy objednatele respektovat provozní a bezpečností pravidla těchto systémů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích objednatele, se kterými se přitom seznámí. 5.3 Na díle provedeném podle této smlouvy proběhnou ověřovací testy SAT 1. a 2. fáze díla (dále jen testy ). Testy díla se řídí dokumentací, která bude zpracována a předána objednateli nejpozději do 10 pracovních dní před zahájením testů příslušné fáze díla. Schválení testovací dokumentace objednatelem je podmínkou pro zahájení testů. 5.4 O výsledcích ověřovacích testů (fáze 1 a 2) jsou vedeny záznamy, které budou přílohou protokolu o řádném předání a převzetí kompletního díla, který podepíší odpovědní zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo po ukončení instalace, konfigurace, testech funkčnosti bude funkční, fungující a kompatibilní se stávajícím prostředím objednatele. 6. Údržba a podpora 6.1 Způsob oznamování vad bránících plnohodnotné provozní použitelnosti díla objednatelem a způsob jejich odstraňování zhotovitelem je definován samostatnou smlouvou o servisní podpoře č.277/2014/ps/033 ze dne , kterou mají obě smluvní strany ve své dispozici, což prohlašují podpisem této smlouvy. Po dobu záruky jsou závady bránící plnohodnotné provozní použitelnosti díla odstraňovány bezplatně. 7. Cena a platební podmínky 7.1 Cena software dodaného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková dohodnutá cena díla, jehož podrobná kalkulace je obsažena v Příloze č. 2 této smlouvy, je sjednána jako cena pevná a činí: [*] Kč (slovy: [*] korun českých) 7.2 Cena díla dle odst. 7.1 smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné plnění dle této smlouvy, tedy zhotovení díla, jeho instalaci a konfiguraci včetně zpracování odpovídající dokumentace. Dílo bude provedenou ve dvou fázích. Cena díla za fázi 1. činí. Kč Cena díla za fázi 2. činí. Kč 7.3 Zhotovitel bude objednateli fakturovat cenu díla provedeného podle této smlouvy po jednotlivých fázích v termínech uvedených v článku 8 této smlouvy následovně: Faktura daňový doklad za fázi 1. ve výši xxx,- Kč s vyčíslením DPH bude vystavena zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí Fáze 1, což bude potvrzeno protokolem o řádném předání a převzetí fáze 1., který podepíší odpovědní zástupci obou smluvních stran, Faktura daňový doklad za fázi 2. ve výši xxx,- Kč s vyčíslením DPH bude vystavena zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí fáze 2, což bude potvrzeno protokolem o řádném předání a převzetí fáze 2., tj. i kompletního díla, který podepíší odpovědní zástupci obou smluvních stran. 7.4 Splatnost jednotlivých faktur se stanovuje na 30 kalendářních dní ode dne obdržení faktury objednatelem. Faktury musí splňovat náležitosti dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ) a jejich přílohou musí být oběma stranami podepsaný protokol o řádném předání a převzetí fáze 1. u první fáze díla a protokol o řádném předání a převzetí kompletního díla u druhé fáze díla, jinak budou 3

13 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:026/2015/is/023 evidenční číslo smlouvy ICC Ltd. o.s.: Smlouva o dílo zhotoviteli vráceny. 7.5 K ceně uvedené ve smlouvě bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem o DPH. 7.6 V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem zhotoviteli přestává běžet lhůta její splatnosti v den jejího odeslání objednatelem a nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne nového doručení opravené či doplněné faktury objednateli. 7.7 Faktura s odvoláním na číslo této smlouvy včetně všech příloh, musí být zaslána na adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. 7.8 Cena díla dle odst. 7.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla podle této smlouvy. Jakákoliv změna ceny může být provedena výhradně písemnými vzestupně číslovanými dodatkem k této smlouvě, podepsanými oběma smluvními stranami, a to za dodržení podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). 8. Termín plnění 8.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo včetně všech jeho částí ve dvou fázích. Fáze 1. nejdéle do.., fáze 2. nejdéle do Místo plnění 9.1 Místem provádění díla, jakož i místem jeho předání objednateli v termínech uvedených v odst. 8.1 této smlouvy je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 10. Vlastnické právo 10.1 Vlastnické právo ke hmotným částem plnění dle této smlouvy přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o řádném předání a převzetí kompletního díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody přechází spolu s vlastnickým právem. 11. Záruka a odpovědnost za vady 11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek bude dodáno v souladu se specifikací dle čl.3.1, bez vad, v jakosti a kvalitě a plně použitelné podle pro účel, pro který bylo pořízeno. Dílo musí být dodáno s vynaložením odpovídající odborné péče a s proaktivním přístupem. Dílo musí být v souladu s právními předpisy účinnými na území České republiky Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 12-ti měsíců, která počne běžet ode dne podepsání protokolu o řádném předání a převzetí kompletního díla oběma smluvními stranami. Přitom se má za to, že objednatel oznámil případně zjištěné vady včas bez ohledu na okamžik jejich zjištění, pokud je oznámil kdykoli během záruční doby Způsob oznamování vad bránících plnohodnotné provozní použitelnosti díla objednatelem a způsob jejich odstraňování zhotovitelem je definován samostatnou smlouvou o servisní podpoře č. 277/2014/PS/033 uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem (viz výše bod 6.1) Odstranit vadu nebo dodat náhradní plnění bez vad je zhotovitel povinen na vlastní náklady. Tím nejsou dotčena další práva objednatele z vadného plnění Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nedodržením provozních podmínek, nedodržením předepsaných postupů a návodů k použití objednatelem Záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo dílo nebo jeho část mimo provoz z důvodu vady, která je kryta zárukou či odpovědností za vady. Rozhodujícím datem je datum oznámení vady a datum převzetí díla nebo jeho části po opravě Vady díla, které brání akceptaci díla, nejsou záručními vadami, ledaže objednatel akceptoval dílo i s těmito vadami; v takovém případě se vady uvedené v akceptačním protokolu či jinak oznámené během akceptace považují od okamžiku akceptace díla za nahlášené záruční vady. 4

14 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:026/2015/is/023 evidenční číslo smlouvy ICC Ltd. o.s.: Smlouva o dílo Za nahlášené záruční vady, se od okamžiku akceptace považují i vady díla, které nebrání akceptaci a byly uvedené v akceptačním protokolu či jinak oznámené během akceptace Servis a odstraňování jakýchkoliv vad zjištěných objednatelem během záruční doby jsou součástí ceny plnění dle odst. 7.1 smlouvy V případě, že zhotovitel nebude plnit řádně a včas podmínky poskytování záruky sjednané v této smlouvě ve smyslu čl této smlouvy, je objednatel oprávněn závadu sám odstranit nebo sjednat odstranění závady třetí osobou. Náklady spojené s odstraněním závady nese zhotovitel Zhotovitel odpovídá objednateli za bezvadnost práv nabytých touto smlouvou, zejména za to, že užitím software podle této smlouvy nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob byly vypořádány a objednateli v souvislosti s užitím software nemohou vzniknout peněžité ani jiné závazky vůči třetím osobám Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob. Vznese-li proti objednateli jakákoliv třetí osoba nárok z porušení svých práv v souvislosti s vytvořením nebo užitím software, je zhotovitel povinen na své náklady účinně bránit objednatele a odškodnit jej v plné výši v případě, že třetí osoba svůj nárok plynoucí z právní vady software úspěšně uplatní. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti se software, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání software či jeho části, je zhotovitel povinen bezodkladně zajistit objednateli náhradní plnění a minimalizovat dopady takovéto situace, a to na své náklady a bez vlivu na cenu plnění sjednanou v této smlouvě, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky objednatele na náhradu škody Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady ustanovením 2615 ve spojení s 2099 a následujícími ustanoveními občanského zákoníku Pro vyloučení pochybností se uvádí, že odpovědnost zhotovitele za právní vady software ve smyslu odst smlouvy není omezena záruční dobou sjednanou v této smlouvě V případě zásahu do zdrojových kódů ze strany objednatele nebo třetí strany pověřené objednatelem bez souhlasu zhotovitele záruka zaniká. Odpovědnost za vady tím není dotčena. 12. Povinnosti zhotovitele 12.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla respektovat podmínky objednatele ohledně režimu vstupu a vjezdu vozidel do objektů a na pozemky objednatele. Zhotovitel jako zaměstnavatel při provádění díla podle této smlouvy odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci, popř. dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch. Veškeré škody, které vzniknou porušením těchto předpisů zaměstnanci zhotovitele nebo dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch, jdou k tíži zhotovitele. Pokud zhotovitel svojí činností vytvoří nebezpečná místa nebo situaci na pracovišti, je povinen je sám zabezpečit a neprodleně o tom informovat objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt IATCC je z důvodu ochrany majetku objednatele monitorován Zhotovitel garantuje, že dílo bude funkční a fungující, bude provedeno na nejvyšší úrovni v souladu s nejmodernějšími technologickými postupy, při maximálním využití zkušeností, znalostí a odborných kapacit a bude splňovat požadovanou kvalitu, funkčnost, výkonnost a sjednané vlastnosti, jakož i kompatibilitu se stávajícím datovým prostředím objednatele Zhotovitel se zavazuje vést vývoj software podle normy ISO 12207, který stanovuje pravidla pro vedení projektů s charakterem vývoje, testování a dodání programového vybavení Zhotovitel se zavazuje, že implementací zhotoveného a dodaného díla nebude překročena výkonnost již používaného hardware objednatele a výkonnost již používaného operačního systému objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu s předpisy, které se na dané dílo vztahují Zhotovitel bere na vědomí, že se na dílo vztahuje Nařízení Komise (ES) č. 552/2004 a z toho vyplývající povinnost aktualizovat DSU Zhotovitel je povinen zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých důvěrných 5

15 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:026/2015/is/023 evidenční číslo smlouvy ICC Ltd. o.s.: Smlouva o dílo skutečnostech, o nichž se v souvislosti se software a/nebo touto smlouvou dozvěděl, zejména o všech údajích a informacích, které mu byly objednatelem poskytnuty. 13. Povinnosti objednatele 13.1 Objednatel na vyžádání umožní zhotoviteli přístup na pracoviště, kde bude probíhat realizace díla a jiné aktivity související s prováděním díla podle smlouvy Objednatel předá nebo zprostředkuje předání nezbytně nutných technických informací o zařízeních, systémech a službách, které mají součinnost se Systémem a jejich dosažitelnost je podmínkou k provedení díla podle smlouvy V případě prodlení s poskytnutím součinnosti, která brání zhotoviteli v plnění této smlouvy, je zhotovitel povinen periodicky upozorňovat na prodlení objednatele prokazatelně písemným způsobem s četností nejméně jednou za 3 pracovní dny. Trvá-li tento stav déle než 14 dnů, je zhotovitel povinen zasílat svá upozornění též osobám, které jsou nadřízeny osobě, která se zhotovitelem primárně jedná. 14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 14.1 V případě, že objednatelem budou vytvořeny podmínky pro plnění v rozsahu uvedeném ve smlouvě, avšak zhotovitel nedodrží termín předání kompletního díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené ve smlouvě za každý započatý den prodlení V případě, že zhotovitel během záruční doby nedodrží lhůty pro provádění nápravných opatření dle odst smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení V případě porušení některé povinnosti ochrany důvěrných informací nebo povinnosti mlčenlivosti ohledně důvěrných informací podle této smlouvy smluvní stranou vzniká druhé smluvní straně vůči porušující smluvní straně nárok na smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení Smluvní pokuty podle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy k jejich úhradě smluvní straně povinné k jejich zaplacení Odchylně od 2050 občanského zákoníku se strany dohodly, že sjednání jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a nárok na náhradu škody může být uplatněn nezávisle na smluvní pokutě a v plné výši. 15. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 15.1 Pro náhradu majetkové újmy (škody) a nemajetkové újmy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Majetková újma se nahrazuje v penězích, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak. Smluvní strany prohlašují, že dojde-li porušením povinností zhotovitele ke vzniku újmy na pověsti nebo obchodní firmě objednatele či k jiné nemajetkové újmě, uhradí zhotovitel objednateli i přiměřené zadostiučinění. 16. Ostatní ujednání 16.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na pracovišti pořádek, odstraňovat na svoje náklady odpady a nečistotu a je povinen pracoviště řádně zajistit Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností jiným osobám Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že není oprávněn sdělovat či jakkoliv šířit informace, kterými by mohla být narušena bezpečnost v civilním letectví, a to z důvodu požadavků na zachování bezpečnosti v civilním letectví, které vyplývají z příslušných právních předpisů (zejména Letecký předpis L 17), a které ukládají poskytovatelům letových provozních služeb přijmout taková adekvátní opatření, na základě kterých bude zajištěna ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Zhotovitel nesmí zejména jakkoliv reprodukovat a dále šířit 6

16 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:026/2015/is/023 evidenční číslo smlouvy ICC Ltd. o.s.: Smlouva o dílo informace, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen zveřejnit tuto smlouvu a související informace a dokumenty týkající se plnění podle této smlouvy ve smyslu ZVZ. Objednatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů, tj. zejména takové, které se týkají autorských práv ve smyslu autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, obchodního tajemství podle 504 občanského zákoníku a ochrany civilního letectví podle Leteckého předpisu L 17, budou-li takto výslovně označeny. S ohledem na tyto skutečnosti nebudou objednatelem zveřejněny následující skutečnosti: Příloha č. 1 a Příloha číslo 2 kalkulace ceny. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů V případě, že bylo plnění dle této smlouvy poskytnuto s využitím subdodavatelů, jímž zhotovitel za příslušnou část plnění uhradil více než 10% z celkové smluvní ceny, zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy seznam takovýchto subdodavatelů (dále jen seznam ). Mají-li subdodavatelé formu akciové společnosti, přiloží autor rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií nesmí být starší než 90 dnů před dnem předložení seznamu. 17. Odstoupení od smlouvy 17.1 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit zejména v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem, zejména nebude-li vytvářet software v souladu s touto smlouvou anebo bude zanedbávat plnění svých závazků takovým způsobem, že tato skutečnost výrazně ovlivní kvalitu software nebo termín jeho dodání. Za podstatné porušení této smlouvy s možností okamžitého odstoupení se považuje zejména: zhotovitel je v prodlení se splněním své povinnosti ze smlouvy po dobu delší než 30 dní a i přes písemné upozornění objednatele a poskytnutí dodatečné lhůty ke splnění v délce alespoň 14 dnů od doručení upozornění zhotoviteli, povinnost nesplnil Zhotovitel je od smlouvy oprávněn odstoupit zejména v případě, že je objednatel v prodlení s platbou ceny za řádně poskytnuté plnění dle této smlouvy po dobu delší než 30 dní i přes písemné upozornění zhotovitele a poskytnutí dodatečné lhůty alespoň 30 dnů od doručení upozornění objednateli Odstoupení bude zasláno doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence 17.4 V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy, končí platnost a účinnost této smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně Je-li dán důvod pro odstoupení, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v plném rozsahu, a to i když zhotovitel již částečně ze smlouvy plnil Objednatel může do tří měsíců od předčasného ukončení smlouvy rozhodnout, že se zrušení smlouvy nevztahuje na tu část do té doby dodaného plnění, která má dle uvážení objednatele pro něj samostatný ekonomický smysl a kterou se rozhodne si ponechat. V takovém případě zhotovitel není povinen vracet přijatou část ceny odpovídající ceně části plnění, kterou si objednatel ponechal, a nebyla-li dosud tato část ceny uhrazena, náleží zhotovitelovi úhrada za tuto část plnění. Ve vztahu k objednatelem ponechané části plnění se má za to, že smlouva zanikla splněním V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé ke dni odstoupení. 18. Vyšší moc (vis maior) 18.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají trvalé nebo dočasné mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvní strany. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě smluvní strany povinny se 7

17 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:026/2015/is/023 evidenční číslo smlouvy ICC Ltd. o.s.: Smlouva o dílo neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat Lhůty pro plnění povinností podle této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou prokazatelně trvá okolnost vylučující odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit s tím, že se nároky smluvních stran vyrovnají tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo bezdůvodné obohacení. 19. Závěrečná ustanovení 19.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, a to ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články této smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: Příloha č. 1 Specifikace požadavků - Release IDP 26.0 Příloha č. 2 Kalkulace ceny V Jenči dne:.. objednatel Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) V Praze dne: zhotovitel IFIELD COMPUTER CONSULTANCY LIMITED organizační složka 8

18 Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 026/2015/IS/023 IDP Release 26.0 Specifikace požadavků - Release IDP 26.0 Obsah 1. Úvodní informace Stručné vyhodnocení investiční akce Zadání investiční akce Stránka 1 ze 7

19 Řádek Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 026/2015/IS/023 IDP Release 26.0 Kalkulace ceny (doplní zhotovitel dle navrženého řešení) Položka, fáze Cena v Kč za čl./den Počet čl./dnů (1 den = 8 hod) Cena celkem v Kč System requirements: SYS010 The system shall not require ODS Toolbox licence for operation SYS020 The system shall not be sensitive to the order in which interoperating workstations are started. The system shall operate correctly if any interoperating workstation is restarted SYS030 The system shall define: IDP CWS SYNERGY server SYS040 The system shall define: WALDO CWS SYNERGY client SYS050 The system shall define: ELS CWS SYNERGY client SYS060 The system shall automatically resume operation without the need of any restarts after a network outage SYS070 The system shall allow combination of recording and non-recording workstations for interoperability SYS080 The system shall contain application-independent heartbeat system to detect system failure on a participating workstation and prevent mouse cursor movement from IDP screen SYS090 The system shall provide keyboard mapping to serve AIX and Linux systems without the need of local keymap switching Configuration and deployment requirements: CON010 The system shall support the current layout of IDP (center), WALDO (up), ELS (right) SYS020 The system shall support AIX 5.2 and higher, Linux CentOS 5 and higher, Linux SuSE 11 and higher CON030 The system shall support IDP+WALDO workstations for both IDP and WALDO positions in the standard interoperability layout CON040 The system shall be delivered in the form of install packages for each target platform CON050 The system shall create logs to a daily log file with an automatically added filename sufix YYYY-MM-DD giving the date Release fáze 1 celkem

20 Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 026/2015/IS/023 IDP Release 26.0 System requirements: SYS010 The system shall implement a guaranteed delivery of each message over LAN and WAN or a notification of network failure SYS020 The maximum message size shall be at least bytes SYS030 The system shall allow point-topoint and multicast communication SYS040 The system shall not introduce a new single point of failure (i.e. a central process). SYS050 The system shall implement nonblocking message sending SYS060 The system shall automatically resume operation without the need of any restarts after a network outage SYS070 The system shall not require root privileges for operation SYS080 The system shall in case of network outage queue outgoing messages for up to bytes before discarding the oldest items Configuration and deployment requirements: CON010 The system shall be deployed on each RGA installation, handling inter-cws communication within the LAN CON020 The system shall be prepared for future extensions to replace all UDP and other communication channels between IDP subsystems CON030 The system shall be prepared and documented to allow replacement of any external UDP interfaces in future CON040 The system configuration shall allow addition of new/replacement workstations without requiring configuration changes and/or restarts of existing workstations CON050 The system shall support AIX 5.2 and higher and Linux CentOS 5 and higher CON060 The system shall not require modifications to the current installation process of IDP Release fáze 2 celkem 33. Nabídková cena v Kč bez DPH (součet cen celkem řádků 1až32)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Obsah: Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu 1. INFORMACE O ZADAVATELI... 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.2 STATUTÁRNÍ ORGÁN ZADAVATELE... 3 1.3 KONTAKTNÍ OSOBY... 3 2. PŘEDMĚT

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více