ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 26. ledna 2011 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 6 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro rok Na tento rok bylo MAS Lužnici přiděleno ,- Kč, z toho bylo ,- Kč určeno na realizaci Strategického plánu Leader MAS Lužnice prostřednictvím konkrétních projektů konečných žadatelů (IV.1.2.), ,- Kč bylo určena na režijní náklady MAS Lužnice (IV.1.1). V roce 2011 vyhlásila MAS Lužnice jedinou výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů. V pořadí již 8. Výzva, byla vyhlášena od 10. do 31. ledna 2011 a bylo přijato celkem 14 Žádostí o dotaci. Výběrová komise, která zasedala , vybrala k podpoře projektů sedm. Podpořené projekty byly dne předány na RO SZIF (v rámci 12. kola příjmu žádostí), kde úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Celkem bylo v této výzvě spotřebováno ,- Kč. Dohody o poskytnutí dotace podepisovali žadatelé během měsíce srpna Ke konci roku 2011 je již 5 projektů zrealizováno, zkontrolováno a vyúčtováno. 8. Výzva alokace: ,- Fiche 1,2,3,4,5,6 Vybrané a podpořené projekty Žadatel AGRA Březnice 11/012/41200/071/ Jiří Fábera 11/012/41200/071/ Farma u lesa a.s. 11/012/41200/071/ obec Haškovcova Lhota 11/012/41200/071/ obec Stádlec 11/012/41200/071/ TJ Sokol Sudoměřice 11/012/41200/071/ městys Malšice 11/012/41200/071/ Název projektu Celkové náklady Výše dotace Stavební úpravy OMD Záhoří ,0 Kč ,0 Kč Ricochetový kurt - Bechyně ,0 Kč ,0 Kč Vybavení jízdárny parkurovými překážkami ,0 Kč ,0 Kč Rekonstrukce místního rozhlasu v Haškovcové Lhotě ,0 Kč ,0 Kč Úprava veřejného prostranství obce Stádlec a místních částí ,0 Kč ,0 Kč Sokolovna Sudoměřice u Bechyně - stavební úpravy ,0 Kč ,0 Kč Výměna střešní krytiny na budovách občanské vybavenosti městyse Malšice ,0 Kč ,0 Kč celkem ,- 1

2 Během roku 2011 MAS Lužnice zpracovala celkem 14 žádostí do Programu rozvoje venkova Leader a pro 14 zrealizovaných projektů zpracovala Žádost o platbu. Od začátku realizace Strategického plánu Leader, to znamená od října 2008 do konce roku 2011, zpracovala MAS Lužnice celkem 51 Žádostí o dotaci, z nich bylo 38 schváleno k podpoře a 34 projektů bylo již zrealizováno a vyúčtováno. GRANTY MIMO SPL MAS Lužnice, o. s. v roce 2011 pokračovala v poradenské činnosti a pro žadatele z území mikroregionu zpracovala projekty do různých dotačních titulů. V roce 2011 zpracovala MAS Lužnice celkem 12 Žádostí o poskytnutí dotace z dotačních programů mimo SPL přibližně na ,- Kč. Žádosti byly podány do těchto grantových programů: schváleno GP Podpora začínajících včelařů 2011 (Helena Kropíková - Sudoměřice u B.) - dotace 16350,- GP Oprava drobné sakrální architektury 2011 (obec Sudoměřice u Bechyně) - dotace 50000,- GP Nemovité kulturní památky 2011 (obec Zálší) - dotace ,- GP Zavádění nových technologií ZUŠ 2011 (ZUŠ Václava Pichla v Bechyni) - dotace ,- GP Podpory přehlídek a soutěží 2011 (ZUŠ Václava Pichla v Bechyni) - dotace 25000,- PRV Výzva, opatření III.2.2, záměr b) (obec Hlavatce) - dotace ,- PRV Výzva, opatření III.2.2, záměr b) (obec Zálší) - dotace ,- neschváleno GP Nemovité kulturní památky 2011 (Miroslav Zelenka) - dotace ,- GP Příspěvek na rekonstrukce sportovišť 2011 (TJ Sokol Sudoměřice u B.) - dotace ,- PRV Výzva, opatření I.3.2 (Tomáš Douda) - dotace ,- PRV Výzva, opatření III.1.2, záměr a) (Michal Čítek) - dotace ,- PRV Výzva, opatření I.1.2.3, záměr a) (obec Záhoří) - dotace ,- 2

3 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ V roce 2011 zpracovávala MAS Lužnice pro žadatele z území MAS zadávací dokumentace k projektům předkládaných do PRV Leader. Konkrétně byla zpracována kompletní zadávací dokumentace k projektům: Výměna oken a dveří na OÚ v Sudoměřicích u Bechyně - obec Sudoměřice u Bechyně Úprava veřejného prostranství městyse Stádlec a místních částí - venkovní mobiliář - městys Stádlec Úprava veřejného prostranství městyse Stádlec a místních částí - zpevněné plochy - městys Stádlec Sokolovna Sudoměřice u Bechyně - stavební úpravy - TJ Sokol Sudoměřice u Bechyně Ricochetový kurt - Bechyně - Jiří Fábera Oprava ohradní zdi, vrat a přístupových cest ke kostelu sv. Ondřeje v Hlavatcích - obec Hlavatce REŽIJNÍ NÁKLADY MAS LUŽNICE MAS Lužnice měla v roce 2011 k dispozici na režijní náklady ,- Kč. Během tří etap vyúčtování bylo profinancováno celkem ,- Kč. Finance byly použity na kancelářské potřeby, osobní náklady, nájemné, telefonní a poštovní poplatky, účetní služby, propagaci MAS Lužnice (Země Živitelka), účast na konferenci (konference Jihočeský venkov 2011 ve Strakonicích, národní konference Venkov 2011 v Sedlci), zpracování Střednědobého hodnocení SPL za rok (CpKP). Dne 27. února 2012 byla provedena pracovníky SZIF fyzická kontrola režijních nákladů MAS Lužnice. Střednědobé hodnocení SPL MAS Lužnice Dne 21. března 2011 se Valné shromáždění MAS Lužnice usneslo, že bude provedeno Střednědobé hodnocení SPL MAS Lužnice za období Střednědobé hodnocení vypracovala dodavatelská firma, konkrétně CpKP Jižní Čechy, která má s těmito dokumenty bohatou zkušenost. Celková vyfakturovaná částka činila ,- Kč. Dokument Střednědobé hodnocení SPL MAS Lužnice za období byl předložen na RO SZIF České Budějovice Aktualizace SPL Dne 21. března 2011 se Valné shromáždění MAS Lužnice usneslo, že bude provedena aktualizace Strategického plánu Leader MAS Lužnice a úprava pravidel pro výběr projektů. Pro tento úkol byla zvolena Pracovní skupina (ve složení: Výbor MAS Lužnice, zaměstnanci MAS a dobrovolníci Jiří Šonka, Roman Šafránek a Šárka Kratochvílová), která se setkala dvakrát, a to 4. dubna a 25. května. Změny SPL provedené Pracovní skupinou odsouhlasilo Valné shromáždění 25. července

4 Aktualizace SPL se konkrétně týkala: aktualizace všech Fichí dle požadavků SZIF rozdělení Fiche 5 (odebráno vedlejšího opatření III.2.2, zůstává pouze hlavní opatření III Občanské vybavení a služby) přidání nové Fiche 7 - Kulturní dědictví (hlavní opatření III.2.2) aktualizace Finančního plánu od roku 2008 do roku 2013 aktualizace seznamu členů MAS Lužnice určení pravidel pro výběr projektů určení pravidel pro pořadí náhradníků při výběru projektů určení způsobu hodnocení a bodování projektů Provedené změny byly předloženy na formuláři Hlášení o změnách č. 9 na podatelnu RO SZIF dne s těmito přílohami: aktualizovaný SPL MAS Lužnice (tištěný, CD), aktualizovaný SPL MAS Lužnice s uvedenými změnami (tištěný, CD), aktualizované Fiche (tištěné, CD), seznam všech členů, partnerů MAS, seznam členů Výboru, Výběrové komise a Kontrolní komise. Zasedání orgánů MAS Lužnice v roce 2011 Výbor MAS července, 4. října, 15. prosince Výběrová komise MAS února Kontrolní komise MAS března, 8. června Valné shromáždění MAS března, 25. července Pracovní skupina Leader - 4. dubna, 25. května 4

5 PROJEKTY SPOLUPRÁCE IV.2.1 Stezka z Týna na Onen Svět Dohoda o poskytnutí dotace na projekt Spolupráce MAS Lužnice, MAS Střední Povltaví a MAS Vltava s názvem Stezka z Týna na Onen Svět byla podepsána Realizace projektu byla provedena během roku Dne 25. listopadu 2010 jsme podali na RO SZIF České Budějovice žádost o proplacení. Celkové výdaje projektu byly ,-Kč, z toho je dotace ,-Kč. Fyzická kontrola projektu, který řeší vybavení stezky venkovním mobiliářem v lesních prostorech, proběhla pracovníky SZIF 10. února Oznámení o schválení platby na dotaci ve výši ,-Kč jsme obdrželi Aby mohla MAS Lužnice projekt zrealizovat, musela si založit úvěr na předfinancování projektu. Úvěrový účet číslo /0800 na částku ,-Kč jsme splatili k Vybudovaná stanoviště na bechyňsku: Bechyně (pod mostem Duha) - posezení, interaktivní mobiliář Bechyně (U Hutí) - posezení Větrov - naučná tabule, posezení Dobronice u Bechyně (Papírna)- posezení Mlýnský Stádlec (Podhrázský mlýn) - naučná tebule Stádlec (Sítiny)- naučná tabule, posezení Stezka z Onoho Světa do Týna Dohoda o poskytnutí dotace na projekt Spolupráce MAS Lužnice, MAS Střední Povltaví a MAS Vltava s názvem Stezka z Onoho Světa do Týna byla podepsána Projekt navazuje na předchozí Stezka z Týna na Onen Svět a řeší vybavení stezky venkovním mobiliářem a hracími prvky mimo lesní úseky. Vybudovaná stanoviště na bechyňsku: Rosín - naučná tabule Červený mlýn - naučná tabule, posezení, interaktivní mobiliář Bechyně (pod zámkem) - naučná tabule, posezení, interaktivní mobiliář Bechyňský most - naučná tabule Stará plovárna - posezení, interaktivní mobiliář Dobronice - naučná tabule, posezení Stádlec - naučná tabule, posezení, interaktivní mobiliář Žádost o proplacení na dotaci ve výši ,- Kč byla na RO SZIF předložena Fyzická kontrola realizace projektu byla provedena kontrolory SZIF (Kubešová, Bilanská) dne Oznámení o schválení platby ve výši ,- Kč bylo obdrženo ze SZIF dne Slavnostní otevření stezky se uskuteční u příležitosti turistického pochodu Vorařské 50 a Údolím Lužnice dne 8. května Aby mohla MAS Lužnice projekt zrealizovat, musela si založit úvěr na předfinancování projektu. Úvěrový účet číslo /0800 na částku ,-Kč jsme splatili k

6 Regionální značka Dohoda o poskytnutí dotace k projektu Spolupráce MAS Lužnice, MAS Vltava a MAS Ekoregion Úhlava s názvem Regionální značka byla podepsána 9. února Projekt se zabývá vytvořením regionální značky jako nástroje rozvoje regionu prostřednictvím propagace výrobků a poskytovaných služeb a zvýšením konkurenceschopnosti podnikatelů. V březnu 2011 byl vytištěn informační leták o podmínkách regionálního značení, který byl rozmístěn mezi místní podnikatele. Poté jsme všechny podnikatele osobně navštívili a vyplnili s nimi dotazník s kontaktními údaje a oborem jejich řemeslné činnosti. Přihlášené výrobce a poskytovatele služeb v cestovním ruchu certifikovala regionální značkou 1. července 2011 Certifikační komise MAS Lužnice ve složení Jan Kopáček, Jan Svoboda, Stanislav Houdek, Lenka Houdková, Andrea Mikešová. Ze seznamu certifikovaných podnikatelů jsme připravili anketní lístky pro veřejnost, které se prostřednictvím České pošty 7. července 2011 dostali mezi všechny obyvatele z území MAS. Veřejnost mohla hlasovat o nejlepší regionální výrobek a službu v cestovním ruchu. Vyplněné anketní lístky byly sbírány na obecních úřadech všech obcí z území MAS, v městské knihovně v Bechyni nebo mohli být zaslány prostřednictvím pošty na adresu MAS. Hlasování probíhalo do Vyhodnocení anketních lístků proběhlo 20. července 2011, stejně jako setkání starostů, kteří se sešli za účelem vyhodnocení ceny starostů ze seznamu certifikovaných podnikatelů. Komise pro vyhodnocení ceny starostů byla ve složení: Jaroslav Matějka, Miloslava Šebková, Josef Svoboda, Milan Kelich, Lenka Houdková, Stanislav Houdek. Výsledky ankety veřejnosti: Nejlepší výrobek nebo produkt - Kosík Petr (1.), Ernekr Jaromír (2.), Brůček Jan (3.) Nejlepší služba v CR - Penzion Na Pastoušce (1.), Penzion U Pichlů (2.), Restaurace Protivínka (3.) Cena starostů: Nejlepší výrobek - Pavel Burian Nejlepší produkt - Farma U Drhovských Nejlepší služba v CR - Penzion Na Pastoušce Slavnostní předání certifikátů s logem Regionální značky, vyhlášení výsledků ankety a ceny starostů a losování z poslaných anketních lístků o let balónem proběhlo 23. července 2011 na sudoměřické návsi při konání řemeslného jarmarku za bohatého hudebního a divadelního doprovodu. V rámci projektu bylo pořízeno mobilní pódium ( ,-), lavicostoly (36.000,-), stany (36.988,-) a tištěné katalogy regionálních výrobců (99.000,-). Celkové náklady na projekt byly ve výši ,- Kč, dotace činí ,- Kč. Žádost o proplacení byla předložena Fyzická kontrola realizace projektu byla provedena kontrolory SZIF (Kubešová, Bilanská) dne Oznámení o schválení platby k zatím nedorazilo. Aby mohla MAS Lužnice projekt zrealizovat, musela si založit úvěr na předfinancování projektu. Úvěrový účet číslo /0800 na částku ,-Kč jsme splatili k

7 Venkovská tržnice III. Dohoda o poskytnutí dotace k projektu Spolupráce MAS svatého Jana z Nepomuku (KMAS), MAS Lužnice, MAS Vltava, MAS Krajina srdce, MAS Nad Orlicí, MAS Podchlumí a MAS Pošembeří s názvem Venkovská tržnice III. byla podepsána 26. ledna Projekt se zabývá vytvořením informačního systému sloužícího pro posílení akceschopnosti venkovských území. Výsledkem projektu bude: - informační místo (konzultační místo) - informační vitríny - tištěné katalogy místních podnikatelů (s IČ i bez IČ) - internetová databáze místních podnikatelů (s IČ i bez IČ) - e-shop Projekt je v realizaci. Od měsíce května 2012 bude placen regionální koordinátor (Daniel Rosecký), který připraví podklady pro sběr dotazníků místních podnikatelů a NNO a zajistí školení pro místní tazatele (terénní pracovníky). Celkové náklady projektu budou ve výši cca ,-Kč. Abychom mohli projekt zrealizovat, musíme uzavřít úvěr na předfinancování projektu. Úvěr bude poskytnut na částku ,-Kč. 7

8 OSTATNÍ Bankovní úvěry Česká spořitelna Předfinancování projektu Stezka z Onoho Světa do Týna - SPLACEN v /0800 Výše úvěru: ,- Splatnost: Vyčerpáno: ,- Úroky 2011: 7772,80,- Čerpáno od: Čerpáno do: Předfinancování režijních nákladů MAS Lužnice SPLACEN v /0800 Výše úvěru: ,- Splatnost: Vyčerpáno: ,50,- Úroky 2010: 12777,30,- Čerpáno od: Úroky 2011: 19711,80,- Čerpáno do: Předfinancování režijních nákladů MAS Lužnice pokračuje do /0800 Výše úvěru: ,- Splatnost: Čerpáno od: Úroky 2011: 8890,70,- Čerpáno do: Předfinancování projektu Regionální značka - pokračuje do /0800 Výše úvěru: ,- Splatnost: Čerpáno od: Úroky 2011: 5359,- Čerpáno do:

9 Dar od Jihočeského kraje V květnu 2011 na základě Darovací smlouvy č.j.: SD/OREG/060/2011 ze dne obdržela MAS Lužnice od Jihočeského kraje dar ve výši ,-Kč. Tyto prostředky byly využity na úroky z úvěru (41735,- Kč), poplatky za vedení účtů (32264,- Kč), daňové poradenství, zpracování účetnictví, tisk výroční zprávy aj. Závěrečná zpráva o činnosti MAS Lužnice a Zpráva o využití finančního daru byla zaslána na Jihočeský kraj Spolupráce s Farmářským centrem Dne podepsalo Farmářské centrum Vltava Dohodu o poskytnutí dotace se SZIF na projekt Podnikání a lidová řemesla na venkově. Projekt byl zaměřen na vzdělávání fyzických osob v oblasti lidové tvorby a na posílení jejich schopnosti se prosadit na domácím trhu. Výběrové řízení na samotnou realizaci projektu vyhrálo Občanské sdružení Tatrmani, které se stalo organizátorem řemeslných kurzů. Od září 2010 do léta 2011 proběhlo celkem 13 vzdělávacích seminářů, které byly rozděleny do dvou bloků: Základy podnikání pro začínající podnikatele (PC gramotnost, Reklama a marketing, Hlasový seminář) a Výuka lidových řemesel (Keramika, Vitráže Tiffany, Adventní vazba, Košíkářství, Drátování, atd.). Na realizaci seminářů spolupracovala s OS Tatrmani i MAS Lužnice. Zajistili jsme semináře z oblasti Základy podnikání. Kurzy byly ukončeny prodejním jarmarkem dne 23. července V souvislosti s touto akcí byly vyhlášeny i výsledky soutěže o nejlepší výrobek mikroregionu v rámci projektu Regionální značka. Vyúčtování projektu proběhlo k na částku ,-Kč. Spolupráce s TDO Lužnice MAS Lužnice spolupracuje s TDO Lužnice na projektu OPŽP prioritní osa 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady. Během dubna 2011 byl projekt na vybavení obcí kontejnery na tříděný odpad předložen k zaregistrování. Projekt nebyl podpořen. Znovu se TDO Lužnice pookusí projekt podat v létě Spolupráce se SŠOV a OS Tatrmani MAS Lužnice i nadále spolupracuje se Sudoměřickou školou obnovy venkova a občanským sdružením Tatrmani. Dne se účastnila semináře Regionální kulturní podněty konaného ve spolupráce s výše uvedenými organizacemi v Sudoměřicích u Bechyně. Spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně Dne uspořádala MAS Lužnice přednášku v Sudoměřicích u Bechyně pro studenty Masarykovi univerzity v Brně na téma Zkušenosti s řízením mikroregionu MAS Lužnice. 9

10 Hodnocení MAS V průběhu léta 2011 probíhalo celorepublikové hodnocení místních akčních skupin. Dotazník k činnosti MAS podpořených programem Leader odeslala MAS Lužnice Veřejná prezentace činnosti MAS Lužnice se uskutečnila dne v budově Ministerstva zemědělství. V komisi byly zastoupeny instituce Mze, SZIF a NS MAS ČR. Komise hodnotila základní parametry MAS, personální zajištění, administraci výzev a výběr projektů, integraci a rozvoj, monitoring a evaluaci, propagaci a nadstavbu aktivit MAS. Na základě těchto ukazatelů pak Mze zařadilo MAS do jednotlivých kategorií. Celkem byly stanoveny 4 kategorie: A - Nejlépe fungující MAS, B - Dobře fungující MAS, C - Průměrné MAS, D - MAS, které by měly svůj přístup přehodnotit. MAS Lužnice obdržela 129 bodů (z vyplněných 142 bodů) a zařadila se do kategorie C - Průměrné MAS. Oproti roku 2010 jsme se propadli ze skupiny B do skupiny C. Výsledky hodnocení byly doručeny na MAS Účast na konferencích Školení k realizaci opatření osy IV.LEADER v PRV - Klatovy Setkání MAS Regionu - České Budějovice Pracovní setkání Krajského sdružení NS MAS ČR JK - České Budějovice Masarykova univerzita - Zkušenosti s řízením mikroregionu MAS Lužnice - Sudoměřice u Bechyně Konference Jihočeský venkov Strakonice Řemeslný jarmark - Sudoměřice u Bechyně Země Živitelka - České Budějovice Podpora rozvoje venkova v ČR - České Budějovice Národní konference Venkov Sedlčany Regionální kulturní podněty (přednáška MAS Lužnice na téma záměry a výsledky činnosti MAS Lužnice, o.s. - Sudoměřice u Bechyně Pracovní setkání MAS Jihočeského kraje - Borovany 10

11 HOSPODAŘENÍ MAS LUŽNICE Pokladna K k dispozici K zůstatek Příjem do pokladny Výdej z pokladny 523,-Kč 4919,-Kč 15000,-Kč 10604,-Kč Běžný účet Poštovní spořitelna / účet zrušen, zbývající suma 4065,44 poslána na nový běžný účet České Spořitelny k počáteční zůstatek 4265,26 Kč k konečný zůstatek 0,00 Kč Dal (příjmy) + 0,00 Kč Má dáti (výdaje) ,44 Kč Česká spořitelna /0800 Běžný účet u České spořitelny byl založen k počáteční zůstatek ,48 Kč k konečný zůstatek ,67 Kč Dal (příjmy) ,89 Kč Má dáti (výdaje) ,70 Kč Fakturace Faktury přijaté (výdej) ,40 Kč Faktury vydané (příjem) ,-Kč Dotace (příjem) ,-Kč , 3. etapa SZIF ,- dar JK ,- projekt Spolupráce Stezka z Týna na Onen Svět ,- 1. etapa SZIF ,- 2. etapa SZIF 2011 Příjem celkem ,00 Zisk/ztráta ,60 11

12 Výsledovka a rozvaha za rok 2010 Náklady MAS Lužnice v roce 2011 Výnosy MAS Lužnice v roce Zisk ,81 Kč ,41 Kč ,60 Kč 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE 2007 2014 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE ZA ROKY 2007-2014 MAS Lužnice je zapsaný spolek (do konce roku 2014 občanské sdružení), který se snaží zajistit koordinovaný všestranný

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Výroční zpráva Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2010 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní forma:

Více

Místní akční skupina Broumovsko+

Místní akční skupina Broumovsko+ Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva za rok 2009 Obsah výroční zprávy Vážení členové a příznivci,...3 1. Členové a orgány sdružení...4 1.1. Členové sdružení...4 1.2. Orgány sdružení...6 1.3.

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 Vznik občanského sdružení 2 Poslání občanského sdružení 2 Cíle občanského sdružení 2 Logo sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009. náměstí Republiky 1 348 02 Bor IČ 266 79 973

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009. náměstí Republiky 1 348 02 Bor IČ 266 79 973 náměstí Republiky 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝROČNÍ ZPRÁVA Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009 náměstí Republiky 1 Evropský zemědělský

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTI 3) ORGÁNY A MANAGMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2010 1 1) Úvod MAS Záhoří Bečva, občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

MAS Lípa pro venkov o.s.

MAS Lípa pro venkov o.s. Suchdol Miskovice Církvice Církvice Třebešice Skvrňov Vavřinec Vidice Onomyšl Malešov Úžice Košice Křesetice Rašovice Kluky Močovice Samopše Staňkovice Nepoměřice Vodranty Drobovice Ledečko Souňov Úhlířské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko VÝROČNÍ ZPRÁVA spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko 2014 1 OBSAH ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 Vznik spolku... 3 Kontaktní údaje... 4 Členská základna k 31. 12. 2014... 5 Orgány občanského sdružení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP 2 Obsah 1 INFORMACE O MAS... 3 MAS CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP... 3 ÚZEMÍ MAS... 4 ČLENSTVÍ V MAS... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva MAS Podhostýnska za roky 2008 2010

Výroční zpráva. Výroční zpráva MAS Podhostýnska za roky 2008 2010 Výroční zpráva Název organizace: Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. Sídlo organizace: Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Adresa kanceláře: Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Webové

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO, z.s. 2014 2014 OBSAH 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS ORLICKO, z.s. 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 I.O MAS ORLICKO, z.s. 6 I. 1. Profil společnosti 7 I.

Více

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.mashradeckyvenkov.cz 1 IDENTIFIKAČNÍ 1. ÚDAJE ÚDAJE SPOLEČNOSTI 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Hradecký venkov, obecně prospěšná společnost Hradecký

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Výroční zpráva. za rok 2012. International Educatin and Consultation Centre, o.p.s. Srázná 444, Moravské Budějovice IČO: 26903237

Výroční zpráva. za rok 2012. International Educatin and Consultation Centre, o.p.s. Srázná 444, Moravské Budějovice IČO: 26903237 Výroční zpráva za rok 2012 International Educatin and Consultation Centre, o.p.s. Srázná 444, Moravské Budějovice IČO: 26903237 Společnost je vedena v Rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

MAS Železnohorský region, o.s.

MAS Železnohorský region, o.s. O b č a n s k é s d r u ž e n í MAS Železnohorský region, o.s. www.zeleznohorsky-region.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2013 Výroční zpráva je vydána za období ŘÍJEN 2011 ČERVEN 2013 k příležitosti volby nových

Více