ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 26. ledna 2011 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 6 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro rok Na tento rok bylo MAS Lužnici přiděleno ,- Kč, z toho bylo ,- Kč určeno na realizaci Strategického plánu Leader MAS Lužnice prostřednictvím konkrétních projektů konečných žadatelů (IV.1.2.), ,- Kč bylo určena na režijní náklady MAS Lužnice (IV.1.1). V roce 2011 vyhlásila MAS Lužnice jedinou výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů. V pořadí již 8. Výzva, byla vyhlášena od 10. do 31. ledna 2011 a bylo přijato celkem 14 Žádostí o dotaci. Výběrová komise, která zasedala , vybrala k podpoře projektů sedm. Podpořené projekty byly dne předány na RO SZIF (v rámci 12. kola příjmu žádostí), kde úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Celkem bylo v této výzvě spotřebováno ,- Kč. Dohody o poskytnutí dotace podepisovali žadatelé během měsíce srpna Ke konci roku 2011 je již 5 projektů zrealizováno, zkontrolováno a vyúčtováno. 8. Výzva alokace: ,- Fiche 1,2,3,4,5,6 Vybrané a podpořené projekty Žadatel AGRA Březnice 11/012/41200/071/ Jiří Fábera 11/012/41200/071/ Farma u lesa a.s. 11/012/41200/071/ obec Haškovcova Lhota 11/012/41200/071/ obec Stádlec 11/012/41200/071/ TJ Sokol Sudoměřice 11/012/41200/071/ městys Malšice 11/012/41200/071/ Název projektu Celkové náklady Výše dotace Stavební úpravy OMD Záhoří ,0 Kč ,0 Kč Ricochetový kurt - Bechyně ,0 Kč ,0 Kč Vybavení jízdárny parkurovými překážkami ,0 Kč ,0 Kč Rekonstrukce místního rozhlasu v Haškovcové Lhotě ,0 Kč ,0 Kč Úprava veřejného prostranství obce Stádlec a místních částí ,0 Kč ,0 Kč Sokolovna Sudoměřice u Bechyně - stavební úpravy ,0 Kč ,0 Kč Výměna střešní krytiny na budovách občanské vybavenosti městyse Malšice ,0 Kč ,0 Kč celkem ,- 1

2 Během roku 2011 MAS Lužnice zpracovala celkem 14 žádostí do Programu rozvoje venkova Leader a pro 14 zrealizovaných projektů zpracovala Žádost o platbu. Od začátku realizace Strategického plánu Leader, to znamená od října 2008 do konce roku 2011, zpracovala MAS Lužnice celkem 51 Žádostí o dotaci, z nich bylo 38 schváleno k podpoře a 34 projektů bylo již zrealizováno a vyúčtováno. GRANTY MIMO SPL MAS Lužnice, o. s. v roce 2011 pokračovala v poradenské činnosti a pro žadatele z území mikroregionu zpracovala projekty do různých dotačních titulů. V roce 2011 zpracovala MAS Lužnice celkem 12 Žádostí o poskytnutí dotace z dotačních programů mimo SPL přibližně na ,- Kč. Žádosti byly podány do těchto grantových programů: schváleno GP Podpora začínajících včelařů 2011 (Helena Kropíková - Sudoměřice u B.) - dotace 16350,- GP Oprava drobné sakrální architektury 2011 (obec Sudoměřice u Bechyně) - dotace 50000,- GP Nemovité kulturní památky 2011 (obec Zálší) - dotace ,- GP Zavádění nových technologií ZUŠ 2011 (ZUŠ Václava Pichla v Bechyni) - dotace ,- GP Podpory přehlídek a soutěží 2011 (ZUŠ Václava Pichla v Bechyni) - dotace 25000,- PRV Výzva, opatření III.2.2, záměr b) (obec Hlavatce) - dotace ,- PRV Výzva, opatření III.2.2, záměr b) (obec Zálší) - dotace ,- neschváleno GP Nemovité kulturní památky 2011 (Miroslav Zelenka) - dotace ,- GP Příspěvek na rekonstrukce sportovišť 2011 (TJ Sokol Sudoměřice u B.) - dotace ,- PRV Výzva, opatření I.3.2 (Tomáš Douda) - dotace ,- PRV Výzva, opatření III.1.2, záměr a) (Michal Čítek) - dotace ,- PRV Výzva, opatření I.1.2.3, záměr a) (obec Záhoří) - dotace ,- 2

3 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ V roce 2011 zpracovávala MAS Lužnice pro žadatele z území MAS zadávací dokumentace k projektům předkládaných do PRV Leader. Konkrétně byla zpracována kompletní zadávací dokumentace k projektům: Výměna oken a dveří na OÚ v Sudoměřicích u Bechyně - obec Sudoměřice u Bechyně Úprava veřejného prostranství městyse Stádlec a místních částí - venkovní mobiliář - městys Stádlec Úprava veřejného prostranství městyse Stádlec a místních částí - zpevněné plochy - městys Stádlec Sokolovna Sudoměřice u Bechyně - stavební úpravy - TJ Sokol Sudoměřice u Bechyně Ricochetový kurt - Bechyně - Jiří Fábera Oprava ohradní zdi, vrat a přístupových cest ke kostelu sv. Ondřeje v Hlavatcích - obec Hlavatce REŽIJNÍ NÁKLADY MAS LUŽNICE MAS Lužnice měla v roce 2011 k dispozici na režijní náklady ,- Kč. Během tří etap vyúčtování bylo profinancováno celkem ,- Kč. Finance byly použity na kancelářské potřeby, osobní náklady, nájemné, telefonní a poštovní poplatky, účetní služby, propagaci MAS Lužnice (Země Živitelka), účast na konferenci (konference Jihočeský venkov 2011 ve Strakonicích, národní konference Venkov 2011 v Sedlci), zpracování Střednědobého hodnocení SPL za rok (CpKP). Dne 27. února 2012 byla provedena pracovníky SZIF fyzická kontrola režijních nákladů MAS Lužnice. Střednědobé hodnocení SPL MAS Lužnice Dne 21. března 2011 se Valné shromáždění MAS Lužnice usneslo, že bude provedeno Střednědobé hodnocení SPL MAS Lužnice za období Střednědobé hodnocení vypracovala dodavatelská firma, konkrétně CpKP Jižní Čechy, která má s těmito dokumenty bohatou zkušenost. Celková vyfakturovaná částka činila ,- Kč. Dokument Střednědobé hodnocení SPL MAS Lužnice za období byl předložen na RO SZIF České Budějovice Aktualizace SPL Dne 21. března 2011 se Valné shromáždění MAS Lužnice usneslo, že bude provedena aktualizace Strategického plánu Leader MAS Lužnice a úprava pravidel pro výběr projektů. Pro tento úkol byla zvolena Pracovní skupina (ve složení: Výbor MAS Lužnice, zaměstnanci MAS a dobrovolníci Jiří Šonka, Roman Šafránek a Šárka Kratochvílová), která se setkala dvakrát, a to 4. dubna a 25. května. Změny SPL provedené Pracovní skupinou odsouhlasilo Valné shromáždění 25. července

4 Aktualizace SPL se konkrétně týkala: aktualizace všech Fichí dle požadavků SZIF rozdělení Fiche 5 (odebráno vedlejšího opatření III.2.2, zůstává pouze hlavní opatření III Občanské vybavení a služby) přidání nové Fiche 7 - Kulturní dědictví (hlavní opatření III.2.2) aktualizace Finančního plánu od roku 2008 do roku 2013 aktualizace seznamu členů MAS Lužnice určení pravidel pro výběr projektů určení pravidel pro pořadí náhradníků při výběru projektů určení způsobu hodnocení a bodování projektů Provedené změny byly předloženy na formuláři Hlášení o změnách č. 9 na podatelnu RO SZIF dne s těmito přílohami: aktualizovaný SPL MAS Lužnice (tištěný, CD), aktualizovaný SPL MAS Lužnice s uvedenými změnami (tištěný, CD), aktualizované Fiche (tištěné, CD), seznam všech členů, partnerů MAS, seznam členů Výboru, Výběrové komise a Kontrolní komise. Zasedání orgánů MAS Lužnice v roce 2011 Výbor MAS července, 4. října, 15. prosince Výběrová komise MAS února Kontrolní komise MAS března, 8. června Valné shromáždění MAS března, 25. července Pracovní skupina Leader - 4. dubna, 25. května 4

5 PROJEKTY SPOLUPRÁCE IV.2.1 Stezka z Týna na Onen Svět Dohoda o poskytnutí dotace na projekt Spolupráce MAS Lužnice, MAS Střední Povltaví a MAS Vltava s názvem Stezka z Týna na Onen Svět byla podepsána Realizace projektu byla provedena během roku Dne 25. listopadu 2010 jsme podali na RO SZIF České Budějovice žádost o proplacení. Celkové výdaje projektu byly ,-Kč, z toho je dotace ,-Kč. Fyzická kontrola projektu, který řeší vybavení stezky venkovním mobiliářem v lesních prostorech, proběhla pracovníky SZIF 10. února Oznámení o schválení platby na dotaci ve výši ,-Kč jsme obdrželi Aby mohla MAS Lužnice projekt zrealizovat, musela si založit úvěr na předfinancování projektu. Úvěrový účet číslo /0800 na částku ,-Kč jsme splatili k Vybudovaná stanoviště na bechyňsku: Bechyně (pod mostem Duha) - posezení, interaktivní mobiliář Bechyně (U Hutí) - posezení Větrov - naučná tabule, posezení Dobronice u Bechyně (Papírna)- posezení Mlýnský Stádlec (Podhrázský mlýn) - naučná tebule Stádlec (Sítiny)- naučná tabule, posezení Stezka z Onoho Světa do Týna Dohoda o poskytnutí dotace na projekt Spolupráce MAS Lužnice, MAS Střední Povltaví a MAS Vltava s názvem Stezka z Onoho Světa do Týna byla podepsána Projekt navazuje na předchozí Stezka z Týna na Onen Svět a řeší vybavení stezky venkovním mobiliářem a hracími prvky mimo lesní úseky. Vybudovaná stanoviště na bechyňsku: Rosín - naučná tabule Červený mlýn - naučná tabule, posezení, interaktivní mobiliář Bechyně (pod zámkem) - naučná tabule, posezení, interaktivní mobiliář Bechyňský most - naučná tabule Stará plovárna - posezení, interaktivní mobiliář Dobronice - naučná tabule, posezení Stádlec - naučná tabule, posezení, interaktivní mobiliář Žádost o proplacení na dotaci ve výši ,- Kč byla na RO SZIF předložena Fyzická kontrola realizace projektu byla provedena kontrolory SZIF (Kubešová, Bilanská) dne Oznámení o schválení platby ve výši ,- Kč bylo obdrženo ze SZIF dne Slavnostní otevření stezky se uskuteční u příležitosti turistického pochodu Vorařské 50 a Údolím Lužnice dne 8. května Aby mohla MAS Lužnice projekt zrealizovat, musela si založit úvěr na předfinancování projektu. Úvěrový účet číslo /0800 na částku ,-Kč jsme splatili k

6 Regionální značka Dohoda o poskytnutí dotace k projektu Spolupráce MAS Lužnice, MAS Vltava a MAS Ekoregion Úhlava s názvem Regionální značka byla podepsána 9. února Projekt se zabývá vytvořením regionální značky jako nástroje rozvoje regionu prostřednictvím propagace výrobků a poskytovaných služeb a zvýšením konkurenceschopnosti podnikatelů. V březnu 2011 byl vytištěn informační leták o podmínkách regionálního značení, který byl rozmístěn mezi místní podnikatele. Poté jsme všechny podnikatele osobně navštívili a vyplnili s nimi dotazník s kontaktními údaje a oborem jejich řemeslné činnosti. Přihlášené výrobce a poskytovatele služeb v cestovním ruchu certifikovala regionální značkou 1. července 2011 Certifikační komise MAS Lužnice ve složení Jan Kopáček, Jan Svoboda, Stanislav Houdek, Lenka Houdková, Andrea Mikešová. Ze seznamu certifikovaných podnikatelů jsme připravili anketní lístky pro veřejnost, které se prostřednictvím České pošty 7. července 2011 dostali mezi všechny obyvatele z území MAS. Veřejnost mohla hlasovat o nejlepší regionální výrobek a službu v cestovním ruchu. Vyplněné anketní lístky byly sbírány na obecních úřadech všech obcí z území MAS, v městské knihovně v Bechyni nebo mohli být zaslány prostřednictvím pošty na adresu MAS. Hlasování probíhalo do Vyhodnocení anketních lístků proběhlo 20. července 2011, stejně jako setkání starostů, kteří se sešli za účelem vyhodnocení ceny starostů ze seznamu certifikovaných podnikatelů. Komise pro vyhodnocení ceny starostů byla ve složení: Jaroslav Matějka, Miloslava Šebková, Josef Svoboda, Milan Kelich, Lenka Houdková, Stanislav Houdek. Výsledky ankety veřejnosti: Nejlepší výrobek nebo produkt - Kosík Petr (1.), Ernekr Jaromír (2.), Brůček Jan (3.) Nejlepší služba v CR - Penzion Na Pastoušce (1.), Penzion U Pichlů (2.), Restaurace Protivínka (3.) Cena starostů: Nejlepší výrobek - Pavel Burian Nejlepší produkt - Farma U Drhovských Nejlepší služba v CR - Penzion Na Pastoušce Slavnostní předání certifikátů s logem Regionální značky, vyhlášení výsledků ankety a ceny starostů a losování z poslaných anketních lístků o let balónem proběhlo 23. července 2011 na sudoměřické návsi při konání řemeslného jarmarku za bohatého hudebního a divadelního doprovodu. V rámci projektu bylo pořízeno mobilní pódium ( ,-), lavicostoly (36.000,-), stany (36.988,-) a tištěné katalogy regionálních výrobců (99.000,-). Celkové náklady na projekt byly ve výši ,- Kč, dotace činí ,- Kč. Žádost o proplacení byla předložena Fyzická kontrola realizace projektu byla provedena kontrolory SZIF (Kubešová, Bilanská) dne Oznámení o schválení platby k zatím nedorazilo. Aby mohla MAS Lužnice projekt zrealizovat, musela si založit úvěr na předfinancování projektu. Úvěrový účet číslo /0800 na částku ,-Kč jsme splatili k

7 Venkovská tržnice III. Dohoda o poskytnutí dotace k projektu Spolupráce MAS svatého Jana z Nepomuku (KMAS), MAS Lužnice, MAS Vltava, MAS Krajina srdce, MAS Nad Orlicí, MAS Podchlumí a MAS Pošembeří s názvem Venkovská tržnice III. byla podepsána 26. ledna Projekt se zabývá vytvořením informačního systému sloužícího pro posílení akceschopnosti venkovských území. Výsledkem projektu bude: - informační místo (konzultační místo) - informační vitríny - tištěné katalogy místních podnikatelů (s IČ i bez IČ) - internetová databáze místních podnikatelů (s IČ i bez IČ) - e-shop Projekt je v realizaci. Od měsíce května 2012 bude placen regionální koordinátor (Daniel Rosecký), který připraví podklady pro sběr dotazníků místních podnikatelů a NNO a zajistí školení pro místní tazatele (terénní pracovníky). Celkové náklady projektu budou ve výši cca ,-Kč. Abychom mohli projekt zrealizovat, musíme uzavřít úvěr na předfinancování projektu. Úvěr bude poskytnut na částku ,-Kč. 7

8 OSTATNÍ Bankovní úvěry Česká spořitelna Předfinancování projektu Stezka z Onoho Světa do Týna - SPLACEN v /0800 Výše úvěru: ,- Splatnost: Vyčerpáno: ,- Úroky 2011: 7772,80,- Čerpáno od: Čerpáno do: Předfinancování režijních nákladů MAS Lužnice SPLACEN v /0800 Výše úvěru: ,- Splatnost: Vyčerpáno: ,50,- Úroky 2010: 12777,30,- Čerpáno od: Úroky 2011: 19711,80,- Čerpáno do: Předfinancování režijních nákladů MAS Lužnice pokračuje do /0800 Výše úvěru: ,- Splatnost: Čerpáno od: Úroky 2011: 8890,70,- Čerpáno do: Předfinancování projektu Regionální značka - pokračuje do /0800 Výše úvěru: ,- Splatnost: Čerpáno od: Úroky 2011: 5359,- Čerpáno do:

9 Dar od Jihočeského kraje V květnu 2011 na základě Darovací smlouvy č.j.: SD/OREG/060/2011 ze dne obdržela MAS Lužnice od Jihočeského kraje dar ve výši ,-Kč. Tyto prostředky byly využity na úroky z úvěru (41735,- Kč), poplatky za vedení účtů (32264,- Kč), daňové poradenství, zpracování účetnictví, tisk výroční zprávy aj. Závěrečná zpráva o činnosti MAS Lužnice a Zpráva o využití finančního daru byla zaslána na Jihočeský kraj Spolupráce s Farmářským centrem Dne podepsalo Farmářské centrum Vltava Dohodu o poskytnutí dotace se SZIF na projekt Podnikání a lidová řemesla na venkově. Projekt byl zaměřen na vzdělávání fyzických osob v oblasti lidové tvorby a na posílení jejich schopnosti se prosadit na domácím trhu. Výběrové řízení na samotnou realizaci projektu vyhrálo Občanské sdružení Tatrmani, které se stalo organizátorem řemeslných kurzů. Od září 2010 do léta 2011 proběhlo celkem 13 vzdělávacích seminářů, které byly rozděleny do dvou bloků: Základy podnikání pro začínající podnikatele (PC gramotnost, Reklama a marketing, Hlasový seminář) a Výuka lidových řemesel (Keramika, Vitráže Tiffany, Adventní vazba, Košíkářství, Drátování, atd.). Na realizaci seminářů spolupracovala s OS Tatrmani i MAS Lužnice. Zajistili jsme semináře z oblasti Základy podnikání. Kurzy byly ukončeny prodejním jarmarkem dne 23. července V souvislosti s touto akcí byly vyhlášeny i výsledky soutěže o nejlepší výrobek mikroregionu v rámci projektu Regionální značka. Vyúčtování projektu proběhlo k na částku ,-Kč. Spolupráce s TDO Lužnice MAS Lužnice spolupracuje s TDO Lužnice na projektu OPŽP prioritní osa 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady. Během dubna 2011 byl projekt na vybavení obcí kontejnery na tříděný odpad předložen k zaregistrování. Projekt nebyl podpořen. Znovu se TDO Lužnice pookusí projekt podat v létě Spolupráce se SŠOV a OS Tatrmani MAS Lužnice i nadále spolupracuje se Sudoměřickou školou obnovy venkova a občanským sdružením Tatrmani. Dne se účastnila semináře Regionální kulturní podněty konaného ve spolupráce s výše uvedenými organizacemi v Sudoměřicích u Bechyně. Spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně Dne uspořádala MAS Lužnice přednášku v Sudoměřicích u Bechyně pro studenty Masarykovi univerzity v Brně na téma Zkušenosti s řízením mikroregionu MAS Lužnice. 9

10 Hodnocení MAS V průběhu léta 2011 probíhalo celorepublikové hodnocení místních akčních skupin. Dotazník k činnosti MAS podpořených programem Leader odeslala MAS Lužnice Veřejná prezentace činnosti MAS Lužnice se uskutečnila dne v budově Ministerstva zemědělství. V komisi byly zastoupeny instituce Mze, SZIF a NS MAS ČR. Komise hodnotila základní parametry MAS, personální zajištění, administraci výzev a výběr projektů, integraci a rozvoj, monitoring a evaluaci, propagaci a nadstavbu aktivit MAS. Na základě těchto ukazatelů pak Mze zařadilo MAS do jednotlivých kategorií. Celkem byly stanoveny 4 kategorie: A - Nejlépe fungující MAS, B - Dobře fungující MAS, C - Průměrné MAS, D - MAS, které by měly svůj přístup přehodnotit. MAS Lužnice obdržela 129 bodů (z vyplněných 142 bodů) a zařadila se do kategorie C - Průměrné MAS. Oproti roku 2010 jsme se propadli ze skupiny B do skupiny C. Výsledky hodnocení byly doručeny na MAS Účast na konferencích Školení k realizaci opatření osy IV.LEADER v PRV - Klatovy Setkání MAS Regionu - České Budějovice Pracovní setkání Krajského sdružení NS MAS ČR JK - České Budějovice Masarykova univerzita - Zkušenosti s řízením mikroregionu MAS Lužnice - Sudoměřice u Bechyně Konference Jihočeský venkov Strakonice Řemeslný jarmark - Sudoměřice u Bechyně Země Živitelka - České Budějovice Podpora rozvoje venkova v ČR - České Budějovice Národní konference Venkov Sedlčany Regionální kulturní podněty (přednáška MAS Lužnice na téma záměry a výsledky činnosti MAS Lužnice, o.s. - Sudoměřice u Bechyně Pracovní setkání MAS Jihočeského kraje - Borovany 10

11 HOSPODAŘENÍ MAS LUŽNICE Pokladna K k dispozici K zůstatek Příjem do pokladny Výdej z pokladny 523,-Kč 4919,-Kč 15000,-Kč 10604,-Kč Běžný účet Poštovní spořitelna / účet zrušen, zbývající suma 4065,44 poslána na nový běžný účet České Spořitelny k počáteční zůstatek 4265,26 Kč k konečný zůstatek 0,00 Kč Dal (příjmy) + 0,00 Kč Má dáti (výdaje) ,44 Kč Česká spořitelna /0800 Běžný účet u České spořitelny byl založen k počáteční zůstatek ,48 Kč k konečný zůstatek ,67 Kč Dal (příjmy) ,89 Kč Má dáti (výdaje) ,70 Kč Fakturace Faktury přijaté (výdej) ,40 Kč Faktury vydané (příjem) ,-Kč Dotace (příjem) ,-Kč , 3. etapa SZIF ,- dar JK ,- projekt Spolupráce Stezka z Týna na Onen Svět ,- 1. etapa SZIF ,- 2. etapa SZIF 2011 Příjem celkem ,00 Zisk/ztráta ,60 11

12 Výsledovka a rozvaha za rok 2010 Náklady MAS Lužnice v roce 2011 Výnosy MAS Lužnice v roce Zisk ,81 Kč ,41 Kč ,60 Kč 12

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 4. února 2010 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 4 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE 2007 2014 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE ZA ROKY 2007-2014 MAS Lužnice je zapsaný spolek (do konce roku 2014 občanské sdružení), který se snaží zajistit koordinovaný všestranný

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 4.9.2010 Relax centrum Monínec

Členská schůze MAS Krajina srdce. 4.9.2010 Relax centrum Monínec Členská schůze MAS Krajina srdce 4.9.2010 Relax centrum Monínec Program schůze Výroční zpráva 2009 Výsledek hospodaření Rozpočet pro rok 2010 Úvěr Realizace SPL Projekty spolupráce Další aktivity MAS Hodnocení

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Postupy administrace opatření IV.1.1 Místní akční skupina

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2013 V roce 2013 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader

Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader 1. Úvod 1.1. Název MAS, právní forma: LAG Podralsko, o.s. občanské sdružení 1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 16.7.2008 1.3. Základní údaje: Malá 168,

Více

Vyhodnocení Strategického plánu Leader

Vyhodnocení Strategického plánu Leader Vyhodnocení Strategického plánu Leader organizace: Místní akční skupina Hlučínsko z.s. název SPL: Od pruské minulosti k evropské budoucnosti Kozmice, březen 2015 Úvod V roce 2014 bylo zrealizováno 19 projektů

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: REALIZACE PROJEKTŮ 2013-2014 1. Úvod

Více

Program rozvoje venkova ČR. Provádění změn v opatření IV.1.1.

Program rozvoje venkova ČR. Provádění změn v opatření IV.1.1. Program rozvoje venkova ČR Provádění změn v opatření IV.1.1. Základní pojmy 1) Provádění změn - typy změn v průběhu realizace SPL 2) Hlášení o změnách - formulář, kterým žadatel/příjemce dotace nahlašuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Název strategického plánu LEADER:

Název strategického plánu LEADER: 4. VÝZVA Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Rozvoj regionu cestou inovací MAS Vizovicko a Slušovicko na období 2007-2013 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: leden duben 2014 Název MAS: LAG Podralsko z.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Miroslava Váradiová asistentka manažerky PhDr. Dagmar Strnadová

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 12 Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby aktualizace pravidel pro 14.kolo žádostí Mze - Odbor Řídící orgán PRV Vypracovala: Veronika Vlasáková

Více

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o.

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o. 5.9.8 Společné jednání programového výboru a výběrov rové komise Předseda MAS: Management MAS: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Ivana Danielová REDEA Žamberk s.r.o. Program: Program. Informace o programu Leader.

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o Zpráva za období: září prosinec 2014 Název MAS: MAS Český les, z. s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Sylva Heidlerová, ředitelka kontakt: heidlerova@masceskyles.cz,

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

2. VÝZVU pro rok 2012

2. VÝZVU pro rok 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s. vyhlašuje dne 2. 8. 2012 2. VÝZVU pro rok 2012 k předkládání žádostí

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Obsah: Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. 1. O nás 2. SPL a Fiche 3. 1. výzva 4. Realizace projektů 1. výzvy 5. 2. výzva 6. 3. výzva 7. 4. a 5. výzva 1. O nás MAS Podhostýnska, o. s. byla založena

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Návrh pro zasedání shromáždění starostů Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk M A S Zápis z jednání Rady Místo konání: zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 23.07.2009 Účastníci: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatel: Ing.

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Vnitřní směrnice MAS LUŽNICE, o.s.

Vnitřní směrnice MAS LUŽNICE, o.s. Vnitřní směrnice MAS LUŽNICE, o.s. Schváleno Valným shromážděním MAS LUŽNICE, o.s. dne 27.11. 2012 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Vnitřní směrnice MAS LUŽNICE, o.s. stanoví pravidla vnitřního fungování a

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Závěrečný účet za rok 2009 Mikroregion Tábor

Závěrečný účet za rok 2009 Mikroregion Tábor Závěrečný účet za rok 2009 Mikroregion Tábor Dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 I. Vyhlašovatel programu Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21,

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více