ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 26. ledna 2011 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 6 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro rok Na tento rok bylo MAS Lužnici přiděleno ,- Kč, z toho bylo ,- Kč určeno na realizaci Strategického plánu Leader MAS Lužnice prostřednictvím konkrétních projektů konečných žadatelů (IV.1.2.), ,- Kč bylo určena na režijní náklady MAS Lužnice (IV.1.1). V roce 2011 vyhlásila MAS Lužnice jedinou výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů. V pořadí již 8. Výzva, byla vyhlášena od 10. do 31. ledna 2011 a bylo přijato celkem 14 Žádostí o dotaci. Výběrová komise, která zasedala , vybrala k podpoře projektů sedm. Podpořené projekty byly dne předány na RO SZIF (v rámci 12. kola příjmu žádostí), kde úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Celkem bylo v této výzvě spotřebováno ,- Kč. Dohody o poskytnutí dotace podepisovali žadatelé během měsíce srpna Ke konci roku 2011 je již 5 projektů zrealizováno, zkontrolováno a vyúčtováno. 8. Výzva alokace: ,- Fiche 1,2,3,4,5,6 Vybrané a podpořené projekty Žadatel AGRA Březnice 11/012/41200/071/ Jiří Fábera 11/012/41200/071/ Farma u lesa a.s. 11/012/41200/071/ obec Haškovcova Lhota 11/012/41200/071/ obec Stádlec 11/012/41200/071/ TJ Sokol Sudoměřice 11/012/41200/071/ městys Malšice 11/012/41200/071/ Název projektu Celkové náklady Výše dotace Stavební úpravy OMD Záhoří ,0 Kč ,0 Kč Ricochetový kurt - Bechyně ,0 Kč ,0 Kč Vybavení jízdárny parkurovými překážkami ,0 Kč ,0 Kč Rekonstrukce místního rozhlasu v Haškovcové Lhotě ,0 Kč ,0 Kč Úprava veřejného prostranství obce Stádlec a místních částí ,0 Kč ,0 Kč Sokolovna Sudoměřice u Bechyně - stavební úpravy ,0 Kč ,0 Kč Výměna střešní krytiny na budovách občanské vybavenosti městyse Malšice ,0 Kč ,0 Kč celkem ,- 1

2 Během roku 2011 MAS Lužnice zpracovala celkem 14 žádostí do Programu rozvoje venkova Leader a pro 14 zrealizovaných projektů zpracovala Žádost o platbu. Od začátku realizace Strategického plánu Leader, to znamená od října 2008 do konce roku 2011, zpracovala MAS Lužnice celkem 51 Žádostí o dotaci, z nich bylo 38 schváleno k podpoře a 34 projektů bylo již zrealizováno a vyúčtováno. GRANTY MIMO SPL MAS Lužnice, o. s. v roce 2011 pokračovala v poradenské činnosti a pro žadatele z území mikroregionu zpracovala projekty do různých dotačních titulů. V roce 2011 zpracovala MAS Lužnice celkem 12 Žádostí o poskytnutí dotace z dotačních programů mimo SPL přibližně na ,- Kč. Žádosti byly podány do těchto grantových programů: schváleno GP Podpora začínajících včelařů 2011 (Helena Kropíková - Sudoměřice u B.) - dotace 16350,- GP Oprava drobné sakrální architektury 2011 (obec Sudoměřice u Bechyně) - dotace 50000,- GP Nemovité kulturní památky 2011 (obec Zálší) - dotace ,- GP Zavádění nových technologií ZUŠ 2011 (ZUŠ Václava Pichla v Bechyni) - dotace ,- GP Podpory přehlídek a soutěží 2011 (ZUŠ Václava Pichla v Bechyni) - dotace 25000,- PRV Výzva, opatření III.2.2, záměr b) (obec Hlavatce) - dotace ,- PRV Výzva, opatření III.2.2, záměr b) (obec Zálší) - dotace ,- neschváleno GP Nemovité kulturní památky 2011 (Miroslav Zelenka) - dotace ,- GP Příspěvek na rekonstrukce sportovišť 2011 (TJ Sokol Sudoměřice u B.) - dotace ,- PRV Výzva, opatření I.3.2 (Tomáš Douda) - dotace ,- PRV Výzva, opatření III.1.2, záměr a) (Michal Čítek) - dotace ,- PRV Výzva, opatření I.1.2.3, záměr a) (obec Záhoří) - dotace ,- 2

3 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ V roce 2011 zpracovávala MAS Lužnice pro žadatele z území MAS zadávací dokumentace k projektům předkládaných do PRV Leader. Konkrétně byla zpracována kompletní zadávací dokumentace k projektům: Výměna oken a dveří na OÚ v Sudoměřicích u Bechyně - obec Sudoměřice u Bechyně Úprava veřejného prostranství městyse Stádlec a místních částí - venkovní mobiliář - městys Stádlec Úprava veřejného prostranství městyse Stádlec a místních částí - zpevněné plochy - městys Stádlec Sokolovna Sudoměřice u Bechyně - stavební úpravy - TJ Sokol Sudoměřice u Bechyně Ricochetový kurt - Bechyně - Jiří Fábera Oprava ohradní zdi, vrat a přístupových cest ke kostelu sv. Ondřeje v Hlavatcích - obec Hlavatce REŽIJNÍ NÁKLADY MAS LUŽNICE MAS Lužnice měla v roce 2011 k dispozici na režijní náklady ,- Kč. Během tří etap vyúčtování bylo profinancováno celkem ,- Kč. Finance byly použity na kancelářské potřeby, osobní náklady, nájemné, telefonní a poštovní poplatky, účetní služby, propagaci MAS Lužnice (Země Živitelka), účast na konferenci (konference Jihočeský venkov 2011 ve Strakonicích, národní konference Venkov 2011 v Sedlci), zpracování Střednědobého hodnocení SPL za rok (CpKP). Dne 27. února 2012 byla provedena pracovníky SZIF fyzická kontrola režijních nákladů MAS Lužnice. Střednědobé hodnocení SPL MAS Lužnice Dne 21. března 2011 se Valné shromáždění MAS Lužnice usneslo, že bude provedeno Střednědobé hodnocení SPL MAS Lužnice za období Střednědobé hodnocení vypracovala dodavatelská firma, konkrétně CpKP Jižní Čechy, která má s těmito dokumenty bohatou zkušenost. Celková vyfakturovaná částka činila ,- Kč. Dokument Střednědobé hodnocení SPL MAS Lužnice za období byl předložen na RO SZIF České Budějovice Aktualizace SPL Dne 21. března 2011 se Valné shromáždění MAS Lužnice usneslo, že bude provedena aktualizace Strategického plánu Leader MAS Lužnice a úprava pravidel pro výběr projektů. Pro tento úkol byla zvolena Pracovní skupina (ve složení: Výbor MAS Lužnice, zaměstnanci MAS a dobrovolníci Jiří Šonka, Roman Šafránek a Šárka Kratochvílová), která se setkala dvakrát, a to 4. dubna a 25. května. Změny SPL provedené Pracovní skupinou odsouhlasilo Valné shromáždění 25. července

4 Aktualizace SPL se konkrétně týkala: aktualizace všech Fichí dle požadavků SZIF rozdělení Fiche 5 (odebráno vedlejšího opatření III.2.2, zůstává pouze hlavní opatření III Občanské vybavení a služby) přidání nové Fiche 7 - Kulturní dědictví (hlavní opatření III.2.2) aktualizace Finančního plánu od roku 2008 do roku 2013 aktualizace seznamu členů MAS Lužnice určení pravidel pro výběr projektů určení pravidel pro pořadí náhradníků při výběru projektů určení způsobu hodnocení a bodování projektů Provedené změny byly předloženy na formuláři Hlášení o změnách č. 9 na podatelnu RO SZIF dne s těmito přílohami: aktualizovaný SPL MAS Lužnice (tištěný, CD), aktualizovaný SPL MAS Lužnice s uvedenými změnami (tištěný, CD), aktualizované Fiche (tištěné, CD), seznam všech členů, partnerů MAS, seznam členů Výboru, Výběrové komise a Kontrolní komise. Zasedání orgánů MAS Lužnice v roce 2011 Výbor MAS července, 4. října, 15. prosince Výběrová komise MAS února Kontrolní komise MAS března, 8. června Valné shromáždění MAS března, 25. července Pracovní skupina Leader - 4. dubna, 25. května 4

5 PROJEKTY SPOLUPRÁCE IV.2.1 Stezka z Týna na Onen Svět Dohoda o poskytnutí dotace na projekt Spolupráce MAS Lužnice, MAS Střední Povltaví a MAS Vltava s názvem Stezka z Týna na Onen Svět byla podepsána Realizace projektu byla provedena během roku Dne 25. listopadu 2010 jsme podali na RO SZIF České Budějovice žádost o proplacení. Celkové výdaje projektu byly ,-Kč, z toho je dotace ,-Kč. Fyzická kontrola projektu, který řeší vybavení stezky venkovním mobiliářem v lesních prostorech, proběhla pracovníky SZIF 10. února Oznámení o schválení platby na dotaci ve výši ,-Kč jsme obdrželi Aby mohla MAS Lužnice projekt zrealizovat, musela si založit úvěr na předfinancování projektu. Úvěrový účet číslo /0800 na částku ,-Kč jsme splatili k Vybudovaná stanoviště na bechyňsku: Bechyně (pod mostem Duha) - posezení, interaktivní mobiliář Bechyně (U Hutí) - posezení Větrov - naučná tabule, posezení Dobronice u Bechyně (Papírna)- posezení Mlýnský Stádlec (Podhrázský mlýn) - naučná tebule Stádlec (Sítiny)- naučná tabule, posezení Stezka z Onoho Světa do Týna Dohoda o poskytnutí dotace na projekt Spolupráce MAS Lužnice, MAS Střední Povltaví a MAS Vltava s názvem Stezka z Onoho Světa do Týna byla podepsána Projekt navazuje na předchozí Stezka z Týna na Onen Svět a řeší vybavení stezky venkovním mobiliářem a hracími prvky mimo lesní úseky. Vybudovaná stanoviště na bechyňsku: Rosín - naučná tabule Červený mlýn - naučná tabule, posezení, interaktivní mobiliář Bechyně (pod zámkem) - naučná tabule, posezení, interaktivní mobiliář Bechyňský most - naučná tabule Stará plovárna - posezení, interaktivní mobiliář Dobronice - naučná tabule, posezení Stádlec - naučná tabule, posezení, interaktivní mobiliář Žádost o proplacení na dotaci ve výši ,- Kč byla na RO SZIF předložena Fyzická kontrola realizace projektu byla provedena kontrolory SZIF (Kubešová, Bilanská) dne Oznámení o schválení platby ve výši ,- Kč bylo obdrženo ze SZIF dne Slavnostní otevření stezky se uskuteční u příležitosti turistického pochodu Vorařské 50 a Údolím Lužnice dne 8. května Aby mohla MAS Lužnice projekt zrealizovat, musela si založit úvěr na předfinancování projektu. Úvěrový účet číslo /0800 na částku ,-Kč jsme splatili k

6 Regionální značka Dohoda o poskytnutí dotace k projektu Spolupráce MAS Lužnice, MAS Vltava a MAS Ekoregion Úhlava s názvem Regionální značka byla podepsána 9. února Projekt se zabývá vytvořením regionální značky jako nástroje rozvoje regionu prostřednictvím propagace výrobků a poskytovaných služeb a zvýšením konkurenceschopnosti podnikatelů. V březnu 2011 byl vytištěn informační leták o podmínkách regionálního značení, který byl rozmístěn mezi místní podnikatele. Poté jsme všechny podnikatele osobně navštívili a vyplnili s nimi dotazník s kontaktními údaje a oborem jejich řemeslné činnosti. Přihlášené výrobce a poskytovatele služeb v cestovním ruchu certifikovala regionální značkou 1. července 2011 Certifikační komise MAS Lužnice ve složení Jan Kopáček, Jan Svoboda, Stanislav Houdek, Lenka Houdková, Andrea Mikešová. Ze seznamu certifikovaných podnikatelů jsme připravili anketní lístky pro veřejnost, které se prostřednictvím České pošty 7. července 2011 dostali mezi všechny obyvatele z území MAS. Veřejnost mohla hlasovat o nejlepší regionální výrobek a službu v cestovním ruchu. Vyplněné anketní lístky byly sbírány na obecních úřadech všech obcí z území MAS, v městské knihovně v Bechyni nebo mohli být zaslány prostřednictvím pošty na adresu MAS. Hlasování probíhalo do Vyhodnocení anketních lístků proběhlo 20. července 2011, stejně jako setkání starostů, kteří se sešli za účelem vyhodnocení ceny starostů ze seznamu certifikovaných podnikatelů. Komise pro vyhodnocení ceny starostů byla ve složení: Jaroslav Matějka, Miloslava Šebková, Josef Svoboda, Milan Kelich, Lenka Houdková, Stanislav Houdek. Výsledky ankety veřejnosti: Nejlepší výrobek nebo produkt - Kosík Petr (1.), Ernekr Jaromír (2.), Brůček Jan (3.) Nejlepší služba v CR - Penzion Na Pastoušce (1.), Penzion U Pichlů (2.), Restaurace Protivínka (3.) Cena starostů: Nejlepší výrobek - Pavel Burian Nejlepší produkt - Farma U Drhovských Nejlepší služba v CR - Penzion Na Pastoušce Slavnostní předání certifikátů s logem Regionální značky, vyhlášení výsledků ankety a ceny starostů a losování z poslaných anketních lístků o let balónem proběhlo 23. července 2011 na sudoměřické návsi při konání řemeslného jarmarku za bohatého hudebního a divadelního doprovodu. V rámci projektu bylo pořízeno mobilní pódium ( ,-), lavicostoly (36.000,-), stany (36.988,-) a tištěné katalogy regionálních výrobců (99.000,-). Celkové náklady na projekt byly ve výši ,- Kč, dotace činí ,- Kč. Žádost o proplacení byla předložena Fyzická kontrola realizace projektu byla provedena kontrolory SZIF (Kubešová, Bilanská) dne Oznámení o schválení platby k zatím nedorazilo. Aby mohla MAS Lužnice projekt zrealizovat, musela si založit úvěr na předfinancování projektu. Úvěrový účet číslo /0800 na částku ,-Kč jsme splatili k

7 Venkovská tržnice III. Dohoda o poskytnutí dotace k projektu Spolupráce MAS svatého Jana z Nepomuku (KMAS), MAS Lužnice, MAS Vltava, MAS Krajina srdce, MAS Nad Orlicí, MAS Podchlumí a MAS Pošembeří s názvem Venkovská tržnice III. byla podepsána 26. ledna Projekt se zabývá vytvořením informačního systému sloužícího pro posílení akceschopnosti venkovských území. Výsledkem projektu bude: - informační místo (konzultační místo) - informační vitríny - tištěné katalogy místních podnikatelů (s IČ i bez IČ) - internetová databáze místních podnikatelů (s IČ i bez IČ) - e-shop Projekt je v realizaci. Od měsíce května 2012 bude placen regionální koordinátor (Daniel Rosecký), který připraví podklady pro sběr dotazníků místních podnikatelů a NNO a zajistí školení pro místní tazatele (terénní pracovníky). Celkové náklady projektu budou ve výši cca ,-Kč. Abychom mohli projekt zrealizovat, musíme uzavřít úvěr na předfinancování projektu. Úvěr bude poskytnut na částku ,-Kč. 7

8 OSTATNÍ Bankovní úvěry Česká spořitelna Předfinancování projektu Stezka z Onoho Světa do Týna - SPLACEN v /0800 Výše úvěru: ,- Splatnost: Vyčerpáno: ,- Úroky 2011: 7772,80,- Čerpáno od: Čerpáno do: Předfinancování režijních nákladů MAS Lužnice SPLACEN v /0800 Výše úvěru: ,- Splatnost: Vyčerpáno: ,50,- Úroky 2010: 12777,30,- Čerpáno od: Úroky 2011: 19711,80,- Čerpáno do: Předfinancování režijních nákladů MAS Lužnice pokračuje do /0800 Výše úvěru: ,- Splatnost: Čerpáno od: Úroky 2011: 8890,70,- Čerpáno do: Předfinancování projektu Regionální značka - pokračuje do /0800 Výše úvěru: ,- Splatnost: Čerpáno od: Úroky 2011: 5359,- Čerpáno do:

9 Dar od Jihočeského kraje V květnu 2011 na základě Darovací smlouvy č.j.: SD/OREG/060/2011 ze dne obdržela MAS Lužnice od Jihočeského kraje dar ve výši ,-Kč. Tyto prostředky byly využity na úroky z úvěru (41735,- Kč), poplatky za vedení účtů (32264,- Kč), daňové poradenství, zpracování účetnictví, tisk výroční zprávy aj. Závěrečná zpráva o činnosti MAS Lužnice a Zpráva o využití finančního daru byla zaslána na Jihočeský kraj Spolupráce s Farmářským centrem Dne podepsalo Farmářské centrum Vltava Dohodu o poskytnutí dotace se SZIF na projekt Podnikání a lidová řemesla na venkově. Projekt byl zaměřen na vzdělávání fyzických osob v oblasti lidové tvorby a na posílení jejich schopnosti se prosadit na domácím trhu. Výběrové řízení na samotnou realizaci projektu vyhrálo Občanské sdružení Tatrmani, které se stalo organizátorem řemeslných kurzů. Od září 2010 do léta 2011 proběhlo celkem 13 vzdělávacích seminářů, které byly rozděleny do dvou bloků: Základy podnikání pro začínající podnikatele (PC gramotnost, Reklama a marketing, Hlasový seminář) a Výuka lidových řemesel (Keramika, Vitráže Tiffany, Adventní vazba, Košíkářství, Drátování, atd.). Na realizaci seminářů spolupracovala s OS Tatrmani i MAS Lužnice. Zajistili jsme semináře z oblasti Základy podnikání. Kurzy byly ukončeny prodejním jarmarkem dne 23. července V souvislosti s touto akcí byly vyhlášeny i výsledky soutěže o nejlepší výrobek mikroregionu v rámci projektu Regionální značka. Vyúčtování projektu proběhlo k na částku ,-Kč. Spolupráce s TDO Lužnice MAS Lužnice spolupracuje s TDO Lužnice na projektu OPŽP prioritní osa 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady. Během dubna 2011 byl projekt na vybavení obcí kontejnery na tříděný odpad předložen k zaregistrování. Projekt nebyl podpořen. Znovu se TDO Lužnice pookusí projekt podat v létě Spolupráce se SŠOV a OS Tatrmani MAS Lužnice i nadále spolupracuje se Sudoměřickou školou obnovy venkova a občanským sdružením Tatrmani. Dne se účastnila semináře Regionální kulturní podněty konaného ve spolupráce s výše uvedenými organizacemi v Sudoměřicích u Bechyně. Spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně Dne uspořádala MAS Lužnice přednášku v Sudoměřicích u Bechyně pro studenty Masarykovi univerzity v Brně na téma Zkušenosti s řízením mikroregionu MAS Lužnice. 9

10 Hodnocení MAS V průběhu léta 2011 probíhalo celorepublikové hodnocení místních akčních skupin. Dotazník k činnosti MAS podpořených programem Leader odeslala MAS Lužnice Veřejná prezentace činnosti MAS Lužnice se uskutečnila dne v budově Ministerstva zemědělství. V komisi byly zastoupeny instituce Mze, SZIF a NS MAS ČR. Komise hodnotila základní parametry MAS, personální zajištění, administraci výzev a výběr projektů, integraci a rozvoj, monitoring a evaluaci, propagaci a nadstavbu aktivit MAS. Na základě těchto ukazatelů pak Mze zařadilo MAS do jednotlivých kategorií. Celkem byly stanoveny 4 kategorie: A - Nejlépe fungující MAS, B - Dobře fungující MAS, C - Průměrné MAS, D - MAS, které by měly svůj přístup přehodnotit. MAS Lužnice obdržela 129 bodů (z vyplněných 142 bodů) a zařadila se do kategorie C - Průměrné MAS. Oproti roku 2010 jsme se propadli ze skupiny B do skupiny C. Výsledky hodnocení byly doručeny na MAS Účast na konferencích Školení k realizaci opatření osy IV.LEADER v PRV - Klatovy Setkání MAS Regionu - České Budějovice Pracovní setkání Krajského sdružení NS MAS ČR JK - České Budějovice Masarykova univerzita - Zkušenosti s řízením mikroregionu MAS Lužnice - Sudoměřice u Bechyně Konference Jihočeský venkov Strakonice Řemeslný jarmark - Sudoměřice u Bechyně Země Živitelka - České Budějovice Podpora rozvoje venkova v ČR - České Budějovice Národní konference Venkov Sedlčany Regionální kulturní podněty (přednáška MAS Lužnice na téma záměry a výsledky činnosti MAS Lužnice, o.s. - Sudoměřice u Bechyně Pracovní setkání MAS Jihočeského kraje - Borovany 10

11 HOSPODAŘENÍ MAS LUŽNICE Pokladna K k dispozici K zůstatek Příjem do pokladny Výdej z pokladny 523,-Kč 4919,-Kč 15000,-Kč 10604,-Kč Běžný účet Poštovní spořitelna / účet zrušen, zbývající suma 4065,44 poslána na nový běžný účet České Spořitelny k počáteční zůstatek 4265,26 Kč k konečný zůstatek 0,00 Kč Dal (příjmy) + 0,00 Kč Má dáti (výdaje) ,44 Kč Česká spořitelna /0800 Běžný účet u České spořitelny byl založen k počáteční zůstatek ,48 Kč k konečný zůstatek ,67 Kč Dal (příjmy) ,89 Kč Má dáti (výdaje) ,70 Kč Fakturace Faktury přijaté (výdej) ,40 Kč Faktury vydané (příjem) ,-Kč Dotace (příjem) ,-Kč , 3. etapa SZIF ,- dar JK ,- projekt Spolupráce Stezka z Týna na Onen Svět ,- 1. etapa SZIF ,- 2. etapa SZIF 2011 Příjem celkem ,00 Zisk/ztráta ,60 11

12 Výsledovka a rozvaha za rok 2010 Náklady MAS Lužnice v roce 2011 Výnosy MAS Lužnice v roce Zisk ,81 Kč ,41 Kč ,60 Kč 12

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 4. února 2010 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 4 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2012 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 18. ledna 2012 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 8 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE 2007 2014 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE ZA ROKY 2007-2014 MAS Lužnice je zapsaný spolek (do konce roku 2014 občanské sdružení), který se snaží zajistit koordinovaný všestranný

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 1. ledna 2014 19. září 2014 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 1. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 10. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Úroveň: Proces administrace projektů - LEADER MAS Výzva Příjem žádostí Administrativní

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 4.9.2010 Relax centrum Monínec

Členská schůze MAS Krajina srdce. 4.9.2010 Relax centrum Monínec Členská schůze MAS Krajina srdce 4.9.2010 Relax centrum Monínec Program schůze Výroční zpráva 2009 Výsledek hospodaření Rozpočet pro rok 2010 Úvěr Realizace SPL Projekty spolupráce Další aktivity MAS Hodnocení

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 2014-2020 1) Informace ze SPL - sumář za 5 výzev MAS 2) ISRÚ kdy, co, jak a proč? 3) Co by obce a jejich území potřebovalo/nepotřebovalo/chtělo?

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 19. ledna 2013 21. května 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2014 31. prosince 2014 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska. Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.cz MASP je pracovní a iniciativní skupina, založena k vytvoření

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 1. 30. 4. 2013 Název MAS: Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Václav Kolář, manažer SPL,

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 17. 10. 2013 v 14 00 hodin Restaurace Obecní Dům v obci Sepekov Přítomni: Hroch Pavel, Tollinger Jindřich, Ing. Čunát Miroslav, Ing. Málek Bohumil, Souhrada

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s.

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Mapa území Rozloha: 215,5 km² Počet ob.: 18 937 Počet obcí: 17 Členská základna: 51 Právní forma: o.s. MAS Podhostýnska - představení MAS Podhostýnska, o. s. byla

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Omluven: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku (budova pošty) 8. 11. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

MAS Zubří země o.p.s.

MAS Zubří země o.p.s. MAS Zubří země o.p.s. Založení společnosti Datum založení: 5.4.2006 Základní informace Forma: obecně prospěšná společnost Zakladatelé: Mikroregion Bystřicko a Město Bystřice n.p. Registrace: 10.5.2006

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro 7.4.2010, od 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing.

Více

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 17.3.2016 členské příspěvky: 1 067 000,00 Kč 1 727 809,00 Kč členské příspěvky ve výši 10 000 Kč - 170 členů (stav k VH) dary na vyjednávání/ konzultace: 10 000,00 Kč 38 000,00 Kč dary 2

Více

MAS PODJEŠTĚDÍ 1. výzva k předkládání žádostí PRV, osa IV Leader. Zlepšení kvality života a životního prostředí v Podještědí II

MAS PODJEŠTĚDÍ 1. výzva k předkládání žádostí PRV, osa IV Leader. Zlepšení kvality života a životního prostředí v Podještědí II MAS PODJEŠTĚDÍ 1. výzva k předkládání žádostí PRV, osa IV Leader Zlepšení kvality života a životního prostředí v Podještědí II 1 SEMINÁR PRO ŽADATELE 19.08.2008 1) 1. výzva - základní informace 2) Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 Zpracoval Jan Dražský Florian říjen 2015 IDENTIFIKACE SUBJEKTU do 13. 5. 2015 od 13. 5. 2015 Název: Český Západ Místní partnerství, o.s.

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. Etapa (1.1. 2014 30. 4. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Identifikace MAS Místní akční skupina: Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. Strategický plán Leader: Slovácko svébytné a barevné zvýšení úrovně života obyvatel slováckého

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Podhůří Železných hor, o. p. s. Maleč 48 PSČ 582 76 IČ 27494373 Základní údaje Platné k 31.12.2011 Obchodní jméno Podhůří Železných hor, o. p. s. Právní forma Obecně prospěšná

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

5. výzva k předkládání projektů

5. výzva k předkládání projektů 5. výzva k předkládání projektů Místní akční skupina: Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. Strategický plán Leader: Slovácko svébytné a barevné zvýšení úrovně života obyvatel slováckého venkova Kontakt:

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy Číslo výzvy: 3 Program Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa Opatření IV. Leader IV. 1.2 Realizace

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Finanční zpráva MAS Krkonoše za rok 2011

Finanční zpráva MAS Krkonoše za rok 2011 Finanční zpráva MAS Krkonoše za rok 2011 Hospodaření MAS: Stav pokladny k 31.12.2011 8 572 Kč Na účtě k 31.12.2011 19 921 Kč Pohledávky MAS k 31.12.2011 (půjčka) - 351 000 Kč Náklady: Výdaje MAS Dodavatel

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

MAS Partnerství Moštěnka 2009

MAS Partnerství Moštěnka 2009 Prezentace pro akci SMARV, BpH, 23. 6. 2009 MAS Partnerství Moštěnka 2009 Prezentace pro akci v rámci projektu Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov SMARV Bystřice pod Hostýnem, 23. 6. 2009 Výsledky Leader

Více

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 7. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2013 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VII. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

REALIZACE SPL MAS MORAVSKÝ KRAS

REALIZACE SPL MAS MORAVSKÝ KRAS REALIZACE SPL MAS MORAVSKÝ KRAS O.S. NOVÉ VÝZVY A NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKÝ KRAS V ROCE 2009 Aneb co nás čeká a nemine Jednotlivé kroky 1. Ukončení vzdělávacích projektů MAS 2. Připravit podklady

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Postupy administrace opatření IV.1.1 Místní akční skupina

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. Etapa (1. 5. 2012 31.8.2012) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Hana Olejníková, Mgr. Olga Špiková

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy 3 Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013/Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV. Leader IV. 1.2 Realizace místní

Více

6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s.

6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. 6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. Svoji šestou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 16. dubna 2012, příjem projektů byl ukončen 11. května 2012. Poté proběhla administrativní

Více

Program rozvoje venkova ČR na období / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Program rozvoje venkova ČR na období / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy: 1/2011 Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV. Leader IV.1.2 Realizace

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 9. 31. 12. 2012 Název MAS: Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Václav Kolář, manažer

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ............. *...... r.l ~ '-'- - PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblasti Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K

Více

Název strategického plánu LEADER:

Název strategického plánu LEADER: 4. VÝZVA Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Rozvoj regionu cestou inovací MAS Vizovicko a Slušovicko na období 2007-2013 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 26. května 2012 19. září 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2014

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2014 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2014 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

10. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s.

10. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. 10. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. Svoji desátou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 23. ledna 2014, příjem projektů byl ukončen 12. února 2014. Poté proběhla administrativní

Více

INFORMACE 11. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,

INFORMACE 11. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, INFORMACE 11 O činnosti místní akční skupiny Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. (dále uváděná jako MAS Jemnicko, o.p.s.) vyhlašuje:

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 21. 1. 2013 v 15 00 hodin Kancelář MAS SP - Kovářov Přítomni Hroch Pavel, Ing. Čunát Miroslav, Ing. Málek Bohumil, Souhrada Pavel Omluveni: Tollinger Jindřich,

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: září prosinec 2013 Název MAS: Lípa pro venkov o.s. Zpracovatel: Mgr.Radek Tvrdík,manažer MAS Kontakt: mobil 724106051, info@lipaprovenkov.cz, radek.tvrdik@centrum.cz

Více

Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10

Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10 Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah: 1. ÚVOD 3 2. ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU 3 2.1 MONITOROVACÍ VÝBOR

Více

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO. konaná dne 14.4.2010 14.4.2010. Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO. konaná dne 14.4.2010 14.4.2010. Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada 14.4.2010 Místní akční skupiny ORLICKO konaná dne 14.4.2010 Předseda: Ing. Oldřich Žďárský Manažerka: Ing. Ivana Danielová M A S Program: Program I. Výroční zpráva 2009 II. Zpráva revizní komise III. Schválení

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Místní akční skupina ORLICKO. 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S

Místní akční skupina ORLICKO. 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S Místní akční skupina ORLICKO 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Obsah: 1. Aktivity v roce 2008 3 2. Hospodaření MAS ORLICKO v roce 2008 8 Zpracoval:

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

9. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (20. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

9. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (20. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více