Případová studie implementace Oracle E-Business Suite ve společnosti OEZ s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případová studie implementace Oracle E-Business Suite ve společnosti OEZ s.r.o."

Transkript

1 Případová studie implementace Oracle E-Business Suite ve společnosti OEZ s.r.o. Místo: INVEX 2007 INVEX ERP FÓRUM, Brno Datum: Přednášející: Zbyněk Ludka - Senior Local Sales Representative NESS Czech s.r.o.

2 Obsah Informace o zákazníkovi Požadavky na nový IS Pokrytí požadavků Řízení projektu, metodika implementace Implementované moduly, řešené oblasti Projektová čísla Současnost a budoucnost

3 Informace o zákazníkovi

4 Základní charakteristika Název OEZ s.r.o. Sídlo, centrála - Letohrad Pobočky Výprachtice, Praha Výrobní závody Letohrad, Výprachtice Dceřinné společnosti OEZ Slovakia, OEZ EM (Zábřeh), obchodní zastoupení v Německu, Velké Británii, Polsku, na Ukrajině a v Rusku (včetně výroby). Obrat 1,5 mld. Kč Zaměstnanci 1500 Vlastníci V době výběru IS 6 fyzických osob V současnosti Siemens International Holding B.V. 51% 3 fyzické osoby 49% celkem

5 Sortiment Přístroje pro domovní rozvody Kompaktní a vzduchové jističe Pojistkové systémy Rozvodnice a rozváděčové skříně

6 Požadavky na nový IS

7 Požadavky - strategické Integrovat a zdokonalit IS tak, aby majitel, management i ostatní uživatelé systému měli k dispozici konzistentní, pravdivé a aktuální informace, a to včas, ve vhodné struktuře a formě, a přístupné z libovolného místa prostřednictvím Internetu. Zajistit okamžité informace o výsledcích hospodaření celé společnosti i vzdálených poboček. Standardizovat a unifikovat stávající procesy a zavést nové zejména v oblasti finančního řízení a controllingu, správě majetku, výroby, projektového řízení, nákupu, podpory prodeje a skladového hospodářství. Zdokonalit systém plánování a nákupu zásob prostřednictvím metod MRP. V této oblasti zajistit spolehlivý plánovací mechanismus poskytující konzistentní informace o pohybech a stavech materiálu a zdrojů v rámci celé společnosti. Zdokonalit systém plánování zdrojů prostřednictvím metod CRP (Capacity Resource Planning) a omezit tak úzká místa a zvýšit efektivnost výrobního procesu. Zajistit úspory v oblasti nákupu prostřednictvím systemizace a automatizace nákupních procesů a jejich účinné informační podpory v rozsahu celé společnosti. Zavést komplexní systém projektového řízení schopný efektivně zajistit informace o projektech v požadované struktuře. Zavést účinný systém ziskového i nákladového controllingu v rozsahu celé společnosti. Zavést ve společnosti funkční systém pro komunikaci a spolupráci včetně pokročilé správy dokumentů.

8 Požadavky - funkční Strategické řízení podniku (Dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé plánování, MIS) Finanční řízení (finanční účetnictví, manažerské účetnictví a řízení finančních toků) Konsolidace za skupinu Controlling Řízení lidských zdrojů (HR), zpracování mezd Nákup materiálu, skladové hospodářství (SCM/SRM) CRM, Marketing Výzkum a vývoj Obchod a distribuce Servis a reklamace Řízení výroby včetně APS, automatizovaný sběr výrobních dat TPV (Technologická příprava výroby) DMS (Správa a řízení dokumentů včetně WorkFlow) Podpora řízení údržby Správa a evidence majetku QM (Řízení jakosti, environmentální politika a politika bezpečnosti a ochrany zdraví) Konfigurátor výrobků + Integrace na SW 3. stran

9 Požadavky - časové Obchodní fáze Vyhlášení VŘ : Září 05 Úvodní studie : Vyhlášení vítěze VŘ : Implementační fáze Start implementace : Přechod do rutiny :

10 Pokrytí požadavků

11 Předpoklady pokrytí požadavků Řiditelnost projektu jeden modul = min. 1 konzultant = 1 tým (23 modulů) eliminace přesmodulových záležitostí = méně schůzek Implementační předpoklady 1. krok = multiorg, 2. krok = HR, 3. krok = GL, atd. pokročilá cenotvorba potřebuje nainstalovaný Prodej, aj. Logická návaznost pokročilá údržba, nebo APS má smysl až po pročištění TPV a BOM, DBI až po získání historie, aj. Zapojení OEZ s.r.o. za různé oblasti odpovídají stejní lidé, tj. nemohou být na všech schůzkách

12 Požadavky strategické - pokrytí Rozdělení na implementace pilotního projektu pro centrálu (Letohrad) dle aktuální důležitosti postupná implementace Roll- Outů (OEZ EM, OEZ Slovakia, jednotlivá obchodní zastoupení)

13 Požadavky funkční - pokrytí Rozdělení do tří etap: 1. Etapa - pokrytí základních (core) procesů finance, logistika, výroba, mzdy, personalistika, aj. 2. Etapa - pokrytí ostatních procesů marketing, servis, údržba, pokročilé plánování, aj. 3. Etapa další rozvoj systému štíhlá výroba, EDI komunikace, internetový konfigurátor výrobků, aj.

14 Požadavky časové - pokrytí Analýza : Nastavení Prototypu : Vývoj : Příprava na přechod do rutiny : Systémové a integrační testy Uživatelské a akceptační testy Přechod do rutiny : Podpora rutinního provozu : Implementace 2. a 3. etapy a Roll-outů od 2. pol dále

15 Řízení projektu Metodika implementace

16 Implementační týmy 19 implementačních a 1 projektový tým KU OEZ, IT OEZ, Konzultant dodavatele 25 pracovníků OEZ, 23 pracovníků dodavatele ID Oblast ID Oblast 1 Strategické řízení podniku 11 Servis a reklamace 2 Finanční řízení 12 Zakázková výroba (NAR, JUS) 3 Konsolidace za skupinu 13 Řízení výroby - opakovaná výroba 4 Controlling 14 TPV 5 Řízení lidských zdrojů, mzdy 15 Údržba (v rámci Etapy 1) 6 Nákup materiálu, skladové hospodářství 16 Správa a evidence majetku 7 CRM, Marketing 17 QM, ENVI, BOZP 8 Výzkum a vývoj 18 Konfigurátor výrobků 9 Obchod 19 Vazby KV, STD, Výroba - Eigner PLM 10 Prodej a distribuce 20 Řízení a koordinace projektu

17 Metodika implementace

18 Solution Design

19 Solution Design The objectives of Solution Design are as follows: Produce a design that meets functional requirements within business, technical, and financial constraints. Document the design specifications in a way that facilitates and supports future maintenance of the system. Define proposed application setups and test plans. Create job-level designs that support proposed business processes. Design the security architecture of the new system. Develop functional and technical designs for custom extensions, interfaces, conversion programs, and database extensions. Develop unit, link, system, and system integration test scripts. Design performance test scripts, test transaction programs, and test data load programs. Analyze user learning needs and develop the User Learning Plan (AP.140).

20 Business System Testing

21 Business System Testing [TE] Phase Definition A Solution Design C C C C Build D D D D D D D Transition E Task Overview TE.010 Define Testing Requirements and Strategy TE.020 Develop Unit Test Script TE.030 Develop Link Test Script TE.040 Develop System Test Script TE.050 Develop Systems Integration Test Script TE.060 Prepare Testing Environments TE.070 Perform Unit Test TE.080 Perform Link Test TE.090 Perform Installation Test TE.100 Prepare Key Users for Testing TE.110 Perform System Test TE.120 Perform Systems Integration Test TE.130 Perform Acceptance Test Unit Test Script Link Test Script System Test Script Systems Integration Test Script Testing Environments No deliverable template provided. Use the Unit Test Script (TE.020) deliverable to record the test results in support of this deliverable. No deliverable template provided. Use the Link Test Script (TE.030) deliverable to record the test results in support of this deliverable. No deliverable template provided. Update the Installation Routines (MD.120) deliverable to correct the installation instructions as necessary. No deliverable template provided. Refer to the TE.100 Task Overview for guidance. Tested Applications-System Tested System-Integration Acceptance Test Results Deliverable Template Testing Requirements and Strategy Opt/Core Core Optional Optional Core Optional Core Optional Optional Optional Core Core Optional Core

22 Příklad - TE040 Testovací scénář

23 Metodika implementace Fáze 1: Instalace aplikace Instalace ASW, DB, (OS), Aplikace jazykových mutací a patchů, aj. Fáze 2: Úvodní projekt (= základní dokument projektu) Definice klíčových číselníků a struktur, Definice customizací a rozhraní na systémy třetích stran (Mzdy), Definice struktur pro import dat, Definice firemních procesů, Procesní schémata. Fáze 3: Nastavení Prototypu Set-up modulů dle SCHVÁLENÉHO úvodního projektu včetně všech propojení. Fáze 4: Systémové a integrační testy (SIT) Kompletní konverze dat (odběratel), Testování nad daty (dodavatel). Fáze 5: Školení KÚ Obecné : základní ovládání aplikace. Konkrétní : dle oblastí a testovacích scénářů, které kopírují v úvodní studii popsané procesy. Fáze 6: Uživatelské a akceptační testy (UAT) Provádí odběratel dle testovacích scénářů, Opravy, donastavení (dodavatel). Fáze 7: Přechod do rutiny Nastavení produkčního prostředí, migrace statických a po uzávěrkách i dynamických dat, rutinní provoz. Fáze 8: Podpora náběhu

24 OEZ - Výstupy - Dokumentace Analýza Definice klíčových číselníků a struktur (CIS, *.doc), Definice customizací (CUS) a rozhraní na systémy třetích stran (IFC, *.doc), Definice struktur pro import dat (IMP, *.doc), Definice firemních procesů (PRM, *.doc), Procesní schémata (VSD, *.vsd), Knihovna dokumentace (průběžně doplňována, *.xls), Knihovna objektu a zkratek (*.xls), aj. Školení Testovací scénáře (TE040, *.doc) Přechod do rutiny Dokumentace nastavení systému (BR100, FND, *.doc) Technická specifikace (CUS, *.doc)

25 Příklad procesní schéma

26 Příklad importní struktura

27 Implementované moduly Řešené oblasti

28 Implementace Produkt: Oracle E-Business Suite 11i Dodavatel produktu: Oracle Czech s.r.o. Název projektu: SILVA (dřevo, keř, strom, houští)

29 Implementované moduly (1/2) Finance (Oracle Financials) Hlavní kniha, Závazky, Pohledávky, Řízení financí Správa majetku (Oracle Fixed Assets) Nákup (Oracle Purchasing) Skladové hospodářství (Oracle Inventory Management) 5 skladových organizací (VOL, VZL, SEL, K01, KNL) Dvě metody oceňování průměrné ceny (zakázková výroba, servis) a pevné (opakovaná výroba, konsignační sklady) Prodej (Oracle Order Management) Pokročilá cenotvorba (Oracle Advanced Pricing)

30 Implementované moduly (2/2) Výroba (Oracle Discrete Manufacturing) opakovaná a zakázková Kusovníky (BOM), Konstrukce (ENG), Kalkulace (CST), Rozpracovaná výroba (WIP). Pokročilé plánování (Oracle ASCP) Nastavení plánování do neomezených kapacit a zdrojů Kvalita (Oracle Quality) Nastavení 33 plánů sběru dat Personalistika (Oracle Human Resources) Výzkum a vývoj (Oracle Project Costing, Oracle Time&Labor) Mzdy (Odysea)

31 Lokalizace produktu Oracle EBS Pokladna Banka (KB, Česká spořitelna, ČSOB) Finanční (DPH, Cash flow, aj.) Konsignační sklady Vratné obaly Rozpracovaná výroba aj.

32 Programové úpravy Smluvní Sestavy - odběratelská faktura, potvrzení prodejní objednávky, dodací list, zálohová faktura, nákupní objednávka Formuláře - odvádění výroby (ca 600 lidí odvádí výrobu) Workflow Nákup, prodej Projektové Balící list, Factoring OB Heller, Prodeje afilací, Skladová místa pokročilé skladové hospodářství

33 Rozhraní (1/2) Eigner PLM - správa, plánování a řízení projektů včetně zdrojů Přenos založení nové položky nebo její změny z Oracle EBS do Eigner PLM - položky jsou primárně udržovány v Oracle EBS. Finální výrobky jsou primárně zakládány a udržovány v Oracle EBS Přenos materiálových karet - materiálové karty jsou primárně udržovány v Oracle EBS Automatické založení projektu v PLM - projekty jsou primárně zakládány v Oracle EBS Přenos katalogu výrobků - primárně udržováno v Eigner PLM, včetně atributů a vazeb Synchronizace číselníku měrných jednotek - primárně udržováno v Oracle EBS

34 Rozhraní (2/2) WinQBase - metrologie eshop internetový obchod Leonardo marketingový systém Odysea mzdový systém Import účetních zápisů mezd Import platebních příkazů z mezd Export dat z personalistiky do mezd Cominfo docházkový systém Import docházky do Oracle EBS OB Heller faktoringová společnost Export vystavených faktur pro OB Heller Import úhrad faktorovaných pohledávek

35 Projektová čísla

36 Projektová čísla (1/2) 1 implementace Oracle APS pro český subjekt 3 servery (produkční, aplikační, testovací a školící) 6 jazykových mutací (ČJ, AJ, RJ, NJ, PJ, FJ) 7 rozhraní pracujících on-line 8 měsíců implementace 19 implementačních subtýmů 23 současně implementovaných modulů 48 konzultantů na obou stranách 130 současně pracujících uživatelů 600 uživatelů odvádějících výrobu

37 Projektová čísla (2/2) Fixní cena projektu = nulové navýšení Fixní čas = nulové zpoždění

38 Projektové minusy Pozdní dodávky Oracle lokalizací navyšování pracnosti Nedostatečně zpracované metodiky (oboustranně) Nezkušenost některých konzultantů dodavatele Nezainteresovanost některých KU odběratele Nerozjeté DBI zvyšování potřeby customizací Nepokračování ve 2. etapě

39 Současnost a budoucnost

40 2. a další etapy - NEREALIZOVÁNO OEZ Group finance, logistika Předána cenová nabídka v r OEZ s.r.o. Údržba (Enterprise Asset Management), Pokročilé plánování do omezených kapacit a zdrojů, Marketing (Marketing), Podpora prodeje (Field Sales), Financial and Sales Analyzer, Servis (TeleService, Field Service). OEZ EM finance, výroba, logistika Dáno několik cenových nabídek OEZ Russia finance, výroba, logistika Dáno několik cenových nabídek OEZ Slovakia finance, logistika, eshop

41 Současnost Dlouhodobá podpora Nastavení EDI komunikace Integrace Siemens Změna metod účtování a propojení s interním systémem Siemens v požadované struktuře Reporting pro Siemens

42 Budoucnost Implementace štíhlé výroby Flow Manufacturing, Kanban, Donastavení APS. Realizace Roll-outů

43 OEZ s.r.o., Letohrad 2. a další etapy OEZ Group (ČR) finance, logistika OEZ s.r.o. (ČR) údržba, pokročilé plánování (APS), marketing, podpora prodeje OEZ Slovakia (SR) finance, logistika, eshop OEZ Russia finance, výroba, logistika NH Zábřeh finance, výroba, logistika OEZ Germany -... OEZ Poland

44 Děkuji za pozornost NESS Czech s.r.o. V Parku 2335/20, Praha 4 Česká republika Tel.: Fax:

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data,

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Zavedení ERP a souvisejících agend

Zavedení ERP a souvisejících agend ELMO Schoř, s.r.o. Web: www.elmoschor.cz E-mail: info@elmoschor.cz ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 IČ: 25445421 sídlo společnosti: Máchova 3, 410 02

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Barbora Pešková Implementace informačního systému K2 do konkrétní firmy Bakalářská práce

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Ročenka IS Orsoft 2008

Ročenka IS Orsoft 2008 Ročenka IS Orsoft 2008 aneb co nového vzniklo v IS Orsoft v roce 2008 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 FINANČNÍ MODUL... 3 Podsystém P Finanční účetnictví... 3 Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví?...

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Luboš Souček Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Bakalářská práce 2012 Prohlášení

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Vysoká škola ekonomie

Více

Jak na testování? 18.4.2013

Jak na testování? 18.4.2013 Jak na testování? 18.4.2013 Proč? Vnímáme konstatní zájem zákazníků o problematiku testování Máme dlouholeté zkušenosti s testováním na mnoha zajímavých projektech Naše zkušenosti Datamasking Procesní

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více