MANAŽER ROKU ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015"

Transkript

1 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ MANAŽER ROKU 2014 tvím prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Jsou naším národním pokladem a tak bychom se k nim měli chovat. (je to text z loňska, zalomte jej, vyměníme jej dodatečně!) Pavel Kafka Prezident ČMA Vysoký počet kvalitních nominací do tohoto ročníku opět potvrzuje význam této soutěže a je také odrazem zlepšujícího se klimatu v české ekonomice. Že image soutěže přerůstá hranice podniků, o tom svědčí rostoucí počet nominací z veřejné sféry a kultury. 23. DUBEN 2015 Jan Wiesner Prezident KZPS ČR Letošní ročník klade ještě větší důraz na technické vzdělávání, než ten loňský. Zároveň chce složit hold a vysoké uznání práci manažerek, kterým by mělo být věnováno daleko víc pozornosti i v jednotlivých podnicích. (dejte ke všem třem jejich fota, z minulé brožury)

2 Tradice nejlepších pokračuje Již 22 let vyhledáváme hodnotíme oceňujeme nejlepší lídry českého managementu a byznysu Pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana Prestiž Inspirace Úspěch v Roce průmyslu a technického vzdělávání 2 3

3 Vyhlašovatelé 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU Zástupci vyhlašovatelů o soutěži Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz v České republice. Sdružuje 26 odvětvových profesních či regionálních svazů a 123 individuálních členských firem. Členové zaměstnávají více než 800 tisíc pracovníků. Výrazně se podílí na vytváření kvalitnějšího podnikatelského prostředí, což je společně s ovlivňováním hospodářské a sociální politiky vlády a působením na politické elity jeho posláním. Jeho záměrem je i zviditelňovat průmysl, úspěšné podnikatele a lídry ve svém oboru. Další informace jsou k dispozici na webové stránce: Česká manažerská asociace (ČMA) Realizátor soutěže MANAŽER ROKU. Dobrovolné zájmové sdružení řídících pracovníků manažerů. ČMA vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy, a také přispívat k posilování etiky podnikání. Její experti připomínkují vládní návrhy závažné hospodářské a sociální povahy. Řada akcí ČMA probíhá v klubech, v nichž se manažeři sdružují podle svých specifických profesních zájmů nebo regionů. K nim lze přiřadit i elitní Klub Manažera roku (KMR), sdružující vítěze soutěže MANAŽER ROKU. Další informace jsou k dispozici na webové stránce: Jaroslav Hanák Prezident SP ČR Nejlepší manažeři této země jsou nositeli úspěchu a šiřiteli zkušeností a optimismu. Chceme je proto vyzdvihávat a zviditelňovat prostřednictvím prestižní soutěže MANAŽER ROKU, která má letos navíc dvě důležité souvislosti: je součástí námi vyhlášeného Roku průmyslu a technického vzdělávání a je součástí připomenutí čtvrt století znovuzaložení našeho Svazu. Pavel Kafka Prezident ČMA Vysoký počet kvalitních nominací do tohoto ročníku opět potvrzuje význam této soutěže a je také odrazem zlepšujícího se klimatu v české ekonomice. Že image soutěže přerůstá hranice podniků, o tom svědčí rostoucí počet nominací z veřejné sféry a kultury. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) Otevřené zájmové sdružení, reprezentující sedm dominantních zaměstnavatelských svazů z různých oblastí. Jsou to Asociace textilního oděvního kožedělného průmyslu (ATOK), Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu a Zemědělský svaz. Zastupují členských subjektů s více než zaměstnanci. Další informace jsou k dispozici na webové stránce: Jan Wiesner Prezident KZPS ČR Letošní ročník klade ještě větší důraz na technické vzdělávání, než ten loňský. Zároveň chce složit hold a vysoké uznání práci manažerek, kterým by mělo být věnováno daleko víc pozornosti i v jednotlivých podnicích. 4 5

4 Kategorie soutěže MANAŽER ROKU Kdo hodnotí manažery? MANAŽER ROKU - MANAŽERKA ROKU - TOP 10 Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců - Mladý manažerský talent - Manažer odvětví - Finalista soutěže MANAŽER ROKU Uvedení do Síně slávy - soutěž O nejlepší studentskou esej Soutěž je veřejná a soutěžící musí vyhovovat těmto kritériím: má osobní přínos na úspěšnosti a rozvoji firmy má vysokou kvalifikaci v oboru i v oblasti řízení využívá a rozvíjí moderní metody řízení firmy, vyznačuje se strategickým a invenčním myšlením svoji manažerskou profesi uplatňuje v podmínkách globálního ekonomického prostoru dovede získávat pracovníky organizace pro cíle firmy vyznačuje se etikou a korektností jednání v podnikání, řídí se Kodexem manažera, uvedeným na webových stránkách České manažerské asociace Při hodnocení je dále přihlédnuto k: podnikatelským výsledkům, konkurenceschopnosti firmy a její schopnosti čelit krizi celospolečenským přínosům firmy výrobkům a službám pracovně-sociálním a vzdělávacím aktivitám environmentálnímu přístupu Řídící výbor (17 členů) Vrcholný orgán soutěže MANAŽER ROKU. Bdí nad regulérností průběhu soutěže a řeší organizační záležitosti. Je složen ze zástupců vyhlašovatelů a partnerů soutěže, vrcholových manažerů a odborníků z oblasti managementu. Jmenuje Hodnotitelskou komisi. JUDr. Rostislav Dvořák předseda Řídícího výboru Hodnotitelská komise (20 členů) Hodnotí nominované a vybírá finalisty, součástí výběru jsou návštěvy nominovaných v jejich firmách a rozhovory s nimi. Komise tak dokáže lépe posoudit a prověřit písemné informace. Finalisty pak zařazuje do jednotlivých kategorií podle odvětví působnosti, věku či velikosti firmy. Výsledky členové komise zpracují do podkladů pro Národní komisi. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. předsedkyně Hodnotitelské komise Národní komise (15 členů) Podrobně se seznámí s materiály Hodnotitelské komise a podle schválených zásad vyhodnotí a hlasováním zvolí vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích. Složena je z vyhlašovatelů a partnerů soutěže, oceněných Manažerů roku z předchozích let a zástupců Hodnotitelské komise. Jména členů Národní komise jsou zveřejněna až po vyhlášení výsledků, aby nemohli být nikým ovlivněni, předem je znám pouze její předseda. Ing. Jaroslav Hanák předseda Národní komise 6 7

5 Ohlédnutí za loňským ročníkem MANAŽER ROKU Den úspěšných manažerů a firem Vyhlášení výsledků 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 23. duben 2015, Palác Žofín, Praha Program: Konference ČMA Gender Gap 2015: Žena klíčový faktor úspěchu řízení společnosti i byznysu, moderuje Ing. Jan Mühlfeit Oběd Hyde park: představení finalistů, moderuje Marcela Augustová Společné foto finalistů Hudební vystoupení: Jan Smigmator, Dasha & Swinging Q Slavnostní vyhlášení výsledků 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, moderuje Marcela Augustová Společenský raut v přízemí Paláce Žofín s hudebním doprovodem: Swinging Q & Jan Smigmator 8 9

6 Kdo jsou letošní finalisté Anketa s finalisty Zastoupení finalistů podle krajů Praha Středočeský Moravskoslezský Pardubický Liberecký Zlínský Jihomoravský Královéhradecký Ústecký Vysočina Plzeňský Olomoucký Jihočeský Zastávané funkce finalistů Věkové zastoupení finalistů Právní subjektivita finalistů do 40 let let 61 a více let Zeptali jsme se finalistů na jejich manažerské krédo a položili jim osm dalších anketních otázek. Kompletní znění odpovědí je k dispozici médiím a všem zájemcům na webových stránkách soutěže Na následujících stránkách brožury najdete zkrácené odpovědi na tři z otázek: 1. Co považujete za svůj největší manažerský úspěch v roce 2014? 2. Jakým způsobem se snažíte zvýšit konkurenceschopnost vaší společnosti/ instituce? 3. Jste spokojeni s úrovní znalostí a zkušeností absolventů vysokých škol pro potřeby vaší společnosti/instituce? V čem vidíte mezery či nedostatky? Loňský Manažer roku finalistům srdečně blahopřeje! Ing. Karel Žďárský MANAŽER ROKU 2013 Další anketní otázky zněly: generální ředitelé a předsedové představenstva ředitelé ostatní funkce akciové společnosti společnosti s ručením omezením družstva ostatní společnosti Jaké politické nebo ekonomické změny ovlivnily byznys vaší společnosti/instituce v posledních třech letech? Je vaše společnost/instituce atraktivní pro potenciální zaměstnance? Jaký motivační program jim nabízíte? V čem považujete soutěž MANAŽER ROKU za přínosnou pro rozvoj manažerské profese? Kdo je vaším manažerským vzorem a proč? Koho vnímáte jako nejvýznamnější osobnost současného českého byznysu? 10 11

7 Jan Ambrož, MSc. (40) Vice President Human Resources / General Manager Ing. Zdeněk Bílek, MBA (59) Key Account Manager Ing. Jan Brázda (51) ředitel výrobního závodu Ing. Vlastislav Bříza (68) generální ředitel a předseda představenstva AHOLD Czech Republic a.s. / SPAR ČOS Sika CZ s.r.o. Knauf Insulation, s.r.o. KOH-I-NOOR Holding a. s. Krédo:...knowing is not enough we must apply, willing is not enough we must do... Krédo: Být bezkonfliktní, ale zásadový - to vytváří důvěru. Krédo: Pomocnou ruku hledej na konci své paže. Zítra je další šance. Krédo: Peníze ve firmě jsou krví, kdo nemá krev, umírá. 1. Vedení společnosti SPAR a výrazné zlepšení jejích hospodářských výsledků za rok 2014, přičemž jsem současně dál vykonával pozici viceprezidenta HR společnosti Ahold Czech Republic. Přípravu, koordinaci a samotnou integraci obou společností. 2. Vysokou kvalitou čerstvých potravin (cena Národní kvality za rok 2014), konkurečními cenami, atraktivními zákaznickými kampaněmi, cíleným náborem a rozvojem personálu na prodejnách, v distribučních centrech a v centrále společnosti, motivujícími programy pro zvýšení zákaznické orientace zaměstnanců. 3. Kvalifikace a znalosti absolventů se každým rokem zvyšují, včetně jejich praktických zkušeností z oboru. Každopádně vnímání atraktivity maloobchodu ze strany veřejnosti i absolventů vysokých škol stále není na odpovídající úrovni. VŠ studenti si často neuvědomují velikost a mezinárodní přesah společnosti a rozmanitost kariérních možností u nás. Ing. Daniel Beneš, MBA (45) předseda představenstva a generální ředitel ČEZ a. s. Krédo: Chlap drží slovo. 1. Novou strategii, jak čelit krizi evropské energetiky, i naše výsledky v ní. Máme nejvyšší tržní kapitalizaci mezi firmami z nových zemí EU a vůči evropské konkurenci nejnižší míru zadluženosti. 2. Od loňska máme tři priority: zůstat nejlepší v tradičních velkých zdrojích s co nejnižší nákladovostí a nejvyššími výnosy, rozvíjet prozákaznický přístup včetně decentrální energetiky, kogenerací a elektromobility. A udržet se v první desítce evropských energetik, třeba i akvizicemi v kulturně a hospodářsky blízké střední Evropě. 3. Problémem není nedostatečná úroveň absolventů, ale to, že absolventů technických VŠ je málo. Proto spolupracujeme nejen s vysokými, ale i se středními a základními školami. Mimo jiné oceňujeme nejlepší diplomové a doktorské práce, organizujeme Letní univerzity a trainee program ČEZ Potentials pro absolventy VŠ. 1. Plynulé předání mé pozice jednatele mladšímu kolegovi a následná vzájemná podpora pro další nejen ekonomický růst společnosti. 2. Zejména komplexností nabízených řešení a přidaných služeb tak, abychom udrželi naši důvěryhodnost. 3. Studenty sledujeme systémově a nabízíme jim praxi v našich provozech. Z nich jsou pak jedni z našich nejlepších zaměstnanců, kteří přinášejí nové pohledy a přístupy. MUDr. Eduard Bláha (44) generální ředitel a člen statutárních orgánů Lázně Luhačovice a.s. ( + Léčebné lázně Jáchymov, a.s.) Krédo: Když nemůžu, tak přidám (Emil Zátopek). 1. Jednoznačně fakt, že jsme otočili nepříznivý vývoj a i přes zpřísnění regulací ze strany státu dokázali znovu vytvořit všechna již zrušená pracovní místa i zase začít investovat. 2. Trvalým srovnáváním se s místní i evropskou konkurencí. I sportovci ví, že výkonnostně porostou jen v nejvyšší soutěži, která odhalí jejich slabiny. Vždy, když jednu odstraníme, tak další srovnání objeví nový nejslabší článek. 3. Zdravotnictví má své povinné postgraduální a celoživotní vzdělávání. S kvalitou absolventů nejsme nespokojení, ale vidíme obrovské rozdíly mezi jedinci a hlavně mezi školami. Vzdělání zažívá inflaci a produkuje administrátory či všeobecné manažery místo specialistů. Vedle toho zbytečně zavádíme požadavky na vysokoškolské vzdělání i v profesích, kde je důležitější praxe. 1. Vytvoření projektu Vize a strategie 2025, který v rámci blížící se generální opravy hutní sklářské pece a linky připravuje podmínky pro dalších deset úspěšných let, a zapojení zaměstnanců do něj. 2. Prosazováním firemních hodnot a trvalým zlepšováním. Spolehlivostí servisu, kvalitou výroby a její pružnou reakcí na požadavky. Produktivitou práce. Konkurenceschopností v nákladech. Zásadní je motivace lidi a férové odměny za odvedenou práci. 3. Obecně ano, ale zásadní technologické postupy, znalosti a hodnoty se musí naučit ve firmě. Nejsou připraveni na systém, řád, organizaci. Nejsou připraveni obětovat startu své kariéry čas navíc. Mají menší míru trpělivosti v kariérním vývoji. Vnímám prostor ke zlepšení jazykové vybavenosti, dobrá angličtina je nezbytná. Ing. Martina Grygar Březinová (40) generální ředitelka Sodexo Pass Česká republika a. s. Krédo: Když s něčím nejsi spokojený, tak si nestěžuj a změň to. 1. Firma má tak dobré výsledky, jak dobrý má tým. Jsem proto nadšená, že se nám loni podařilo získat certifikaci Aon Hewitt Best Employer. Stále se také zlepšujeme v ekonomických výsledcích. 2. Na klíčové pozice se nám daří získávat nejlepší kandidáty z trhu. V roce 2014 jsme se ve všech indexech měřených zmíněnou certifikací, včetně atraktivity zaměstnavatele, zařadili mezi Top 25 % firem ve střední a východní Evropě. 3. Každý nový zaměstnanec musí projít naší vzdělávací akademií. Absolventi u nás ale mají otevřené dveře, působí u nás i studenti VŠ. Absolventi ekonomických a obchodních oborů jsou dnes skvěle jazykově vybaveni, ovládají moderní technologie, ale často jim chybí praktické zkušenosti, schopnost prezentovat své názory a výsledky, někdy i myslet v souvislostech. 1. Završení sedmileté práce budování KOH-I-NOOR Machinery, který v roce 2015 předpokládá obrat jednu miliardu při 700 zaměstnancích. 2. V systémovém řízení vývoje a výzkumu a inovacemi. 3. Při katastrofálním nedostatku absolventů technických vysokých škol chybí při výuce propojení s praxí. Ing. Bohumila Budková (45) tajemnice městského úřadu Město Dobříš Krédo: Nemám patent na rozum, ale nebojím se odpovědnosti. 1. Neskromně, nebyl jeden: bezproblémový chod úřadu po komunálních volbách v říjnu 2014 při zcela novém vedení města a rozběhnutí elektronické evidence smluvních vztahů, i ve vztahu ke schválenému rozpočtu. 2. Ve veřejném sektoru jde především o klienta a o plnění zákonných úkolů, municipální reprezentaci a obousměrný přenos dobré praxe s jinými úřady. Výborným ukazatelem je velký zájem vysokoškolsky vzdělaných pracovníků o práci u nás. 3. Všichni jednou začínají, důležitý je přístup a zájem nastupujícího pracovníka o práci a samozřejmě práce přiděleného mentora. Mezery či nedostatky: malá specializace oborů, převažují společenskovědní obory nad technickými, všeobecnost závěrečných prací

8 Ing. Roman Buryjan (44) výkonný ředitel, předseda představenstva Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová (48) ředitelka a jednatelka Ing. František Červenka (51) ředitel a jednatel Ing. Tomáš Ditrt (45) generální ředitel MATEICIUC a.s. PETROF, s.r.o. Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. RCD Radiokomunikace spol. s r.o. Krédo: Jednat v souladu se svým svědomím. 1. V loňském roce se nám podařilo překonat mnoho magických čísel: obrat společnosti dosáhl nejvyšších hodnot v historii, počet zaměstnanců přesáhl 100, export už tvořil 75 % obratu. 2. Jako nejpodstatnější konkurenční výhodu a bohatství naší firmy vnímám naše zaměstnance. Máme odborníky na svých místech a schopné manažery, kteří je dokáží vést a motivovat. Právě to nám umožňuje investovat do vlastního vývoje a přicházet na trh s inovacemi. 3. Školství už po řadu let neodráží potřeby pracovního trhu. Ve výrobě nám zoufale chybí technické profese. Naše firma je členem Plastikářského klastru, kde se společně snažíme aktivně zasáhnout: navrhujeme osnovy pro nové technické obory, spolupracujeme s Univerzitou Tomáše Bati na stážích pro studenty atd. Ing. Roman Busta (48) ředitel prodeje a marketingu Wienerberger cihlářský průmysl a.s. Krédo: Když nejde o život, jde o (Jan Werich). Moje krédo: Jaké si to uděláš, takové to máš. Spoléhej sama na sebe. 1. Přesvědčit rodinu, aby mi dala důvěru ve spravování 77% podílu. Vybrat si nový management a společně s ním vytvořit plán restrukturalizace firmy tak, abychom přesvědčili čtyři banky, že má smysl pokračovat. 2. Inovace v oboru (prémiová značka ANT. PETROF), silnější angažmá v kultuře a školství, otevření areálu PETROF pro zákazníky (Muzeum PETROF, exkurze výrobou, přehrávky nástrojů). 3. Na trhu je absolutní nedostatek technicky zaměřených vysokoškoláků, ne všechny VŠ produkují stejně kvalitně vybavené vysokoškoláky, jsou mezi nimi velké rozdíly. Ing. Jan Czudek (55) generální ředitel a předseda představenstva TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Krédo: Neexistují špatné nebo dobré časy, nejsou dobré nebo zlé obory podnikání, existují pouze dobře nebo špatně řízené firmy. Naší největší devizou je, že si můžeme vybírat. Krédo: Základem úspěchu je rovnováha v pracovním a osobním životě. 1. Růst hospodářských výsledků, nárůst výroby nových vaček pro spalovací motory a rozšíření interního výrobního informačního systému. Velkou poctou pro nás loni bylo získání ceny Královna ocel v kategorii Nejdynamičtěji se rozvíjející dceřiná společnost ve skupině Třinecké železárny - Moravia Steel. 2. Inovací v hledání nových zákazníků, inovací produktů, služeb, procesů, zdrojů a znalostí. Proškolením klíčových zaměstnanců v průmyslovém inženýrství. Prosazením projektů zaměřených na technicky náročné produkty a finalizaci, a tím i zvýšení přidané hodnoty: vyvíjíme zařízení pro železniční výrobu a patříme jimi v kování výkovků za tepla mezi nejefektivnější v Evropě. 3. Technické vysoké školy si udržely většinou dobrou úroveň. Prostor pro zlepšení vidíme ve větším propojení škol s praxí a všeobecně v nedostatku absolventů těchto škol. Pro začlenění do firmy je však nutné firemní vzdělávání, zejména osvědčený přenos zkušeností z generace na generaci. Ing. Martin Čudka (44) jednatel WIESNER-HAGER BOHEMIA spol. s r. o. Krédo: Dělej jen to, co umíš a co děláš rád. Nevynechej jedinou příležitost zdokonalovat současné a neváhej, když máš příležitost učit se nové. To, co budeš umět, budeš dělat rád. 1. Otázku musím nejprve rozšířit na v posledních letech. V posledních letech se mi podařilo nalézt harmonii mezi osobním a profesním životem. Jen díky tomu jsem loni mohl pomoci celkovému oživení činnosti naší společnosti a podílet se na nárůstu zakázek, což se projevilo 118% nárůstem obratu s obdobnou prognózou pro roky 2015 a Být v oblasti, kterou se zabýváme především, tedy v oblasti pokrytí netradičních prostor rádiovým signálem, na nejvyšší možné technologické úrovni. To platí nejen o našem přístrojovém vybavení, ale především o vysoké odbornosti našich inženýrů a vysoké profesionalitě našich pracovníků v terénu i na dílnách. 3. Naše společnost se nesetkává s tak často skloňovanou nedostatečnou vybaveností absolventů vysokých škol praktickými zkušenostmi. Je to dáno tím, že s budoucími absolventy pracujeme již po dobu jejich studia a teprve těm, kteří se osvědčí, nabízíme trvalé zaměstnání či spolupráci. PhDr. Nora Dolanská, MBA (64) ředitelka 1. Změnu prodeje cihel na segmentové řízení podle zákazníků (stavebniny, stavební firmy, projektanti a koncoví zákazníci). Zavedení systému CRM: propojení sledování staveb, aktivit prodejního týmu, vydaných stavebních povolení, objednávek a fakturace do jednoho modulu. 2. Odlišením se v kvalitě lidí a produktů. Naší prioritou jsou lidé, jejich profesionalita a spolehlivost pro zákazníky, a inovace. Mimo to výrazně podporujeme odborná učiliště, střední stavební průmyslovky i vysoké školy ČVUT Praha a VUT Brno formou soutěží i sponzoringu. 3. Nejsem plně spokojen s absolventy technických VŠ. Objem teoretických znalostí je OK, ale neumí to efektivně použít v praxi. Chybí mi jejich větší zájem se prosadit v profesním životě a myslet (chtít myslet) v širších souvislostech, umět prezentovat srozumitelně vlastní názor v závislosti na tom, s kým jednám. 1. Nechci specifikovat pouze jednu záležitost, protože na celkový úspěch se skládá celá mozaika drobných kroků, díky nímž je firma tam, kde je. Jedná se například o zvládnutí investičních akcí, výrazný posun k ekologizaci fabriky, vynikající výrobní výsledky, další technologický rozvoj společnosti a v neposlední řadě dokončení výstavby Werk Areny. 2. Z jedné strany je to tlak na neustálý technologický a technický rozvoj, který přinese zákazníkovi výhody v jeho podnikání. Z druhé strany se snažíme využít potenciál lidí, abychom vytěžili z firmy více než konkurence. 3. Naučil jsem se nestěžovat si na stávající stav a motivovat lidi, aby byli schopni plnit naše očekávání. Krédo: Vždycky platí, že ono to půjde. 1. Udržení stability personálu doprovázené nulovou fluktuací těch kvalifikovaných. S tím úzce souvisí uřízení personálních zdrojů v jednorázové kapacitní špičce v prosinci Odmítáme slevit z kvality a vysvětlujeme zákazníkům, že kvalita za rozumnou cenu neexistuje. Naopak. Kvalita vždy stojí více úsilí, píle, sebedisciplíny a peněz než nekvalita. 3. V poslední době jsme nezaměstnali absolventa VŠ a tak neumím posoudit. Pražská informační služba Prague City Tourism Krédo: Co tě nezabije, to tě posílí. 1. Zvolení Osobností cestovního ruchu pro rok Systematickou spoluprací s CzechTourismem a Českými centry a naplňováním strategických marketingových cílů Prahy jako destinace. 3. Vysoké školy v současné době neprodukují kvalitní absolventy, úroveň vzdělání odpovídá vyššímu střednímu, ti dobří odcházejí do zahraničí a se zkušenostmi se nám nevracejí

9 Ing. Leo Doseděl (52) předseda družstva JUDr. Tomáš Elis (53) tajemník Ing. Robert Hamerle (66) ředitel závodu Válcovny trub Chomutov Ing. Jan Houdek, Ph.D. (54) jednatel a spolumajitel Moděva oděvní družstvo Konice vedoucí úřadu Magistrátu města Opavy Z-GROUP STEEL HOLDING, a. s. INCO engineering s.r.o. Krédo: Skromnost a poctivá práce. Krédo: Život měříme skutky a ne časem (Seneca). Dát prostor schopným a poctivým lidem. Krédo: Optimistickým přístupem řešit i ty nejsložitější problémy. Krédo: Vytrvalá a usilovná práce musí zákonitě přinést dříve či později úspěch. 1. Zvládnutí všech plánovaných úkolů družstva, účast na tvorbě sektorové dohody, zabezpečení rozsáhlých investic a udržení zaměstnanosti. 2. Investicemi do moderních technologií a strojního vybavení (7,2 mil. v letech ). 3. Individuálně dle pozice ve firmě, nedostatky vidím v úrovni odborného technologického vzdělání, jazykových znalostech, nedostatečném povědomí a všeobecných znalostech o daném oboru. Ing. Gabriela Doupovcová (49) předsedkyně představenstva Zemědělské družstvo Jeseník Krédo: V jednání a práci je život a jenom život vám ukáže, jak jednat a pracovat moudře. Úspěch je v týmu. 1. Uvedení do plného výkonu bioplynové stanice a využití odpadního tepla z ní na vytápění a ohřev vody v areálu chovu skotu a správní budovy, čímž se staly tyto budovy energeticky a tepelně nezávislé. Otevření nové prodejny mléčných výrobků, stabilizace personálu na všech úsecích a zvýšení zisku. 2. Nastavením správné strategie firmy, neustálými investicemi do technického zázemí firmy, hledáním a udržením kvalitních, odpovědných a loajálních zaměstnanců. Rozšiřováním prodejní sítě a tedy kompletací výrobní vertikály: výroba - zpracování - prodej. 3. Nelze zavádět trh do vzdělávání, je třeba respektovat potřeby národního hospodářství. V našem podniku máme dobré zkušenosti s novými absolventy, možná máme v této oblasti i trochu štěstí. 1. Povinné školení pro všechny úředníky Magistrátu města Opavy a vybrané strážníky Městské policie Opava v pěti blocích, a to výlučně vlastními silami, tedy vlastními odbornými zaměstnanci. Zadruhé profesionální průběh voleb v roce Zatřetí dokončení projektu Analýza rizik úřadu a jeho včlenění do systému řízení kvality. 2. V prohlubování odborných znalostí všech zaměstnanců úřadu a v jejich profesionálním přístupu ke klientům. Vzdělávání je v tomto směru jednou z klíčových aktivit. V roce 2013 obdržel náš úřad uznání za vstřícnost a ochotu úředníků v anketě Město pro byznys Moravskoslezského kraje Úředník musí nejenom znát, ale také se umět přitom chovat a vystupovat. 3. Úroveň znalostí absoluventů bych oznámkoval známkou 2, úroveň znalostí se značně liší. Hlavní nedostatky vidím v malých znalostech chodu běžných agend, které úřad vykonává, a nízké ochotě na sobě pracovat. Vychování kvalitního řadového úředníka je otázkou asi dvou let. Ing. Zdeněk Frelich (56) ředitel závodu Oloví AGC Flat Glass Czech a.s. Krédo: Pokud nadřízený neodsouhlasí můj návrh, hledám chybu u sebe, protože moje argumenty nebyly dostatečně přesvědčivé. 1. Odsouhlasení nového projektu na rozšíření výroby protipožárního skla a jeho lokace do ČR. 2. Vzhledem k tomu, že vyrábíme více méně komoditní výrobek, jedinou cestou je nabídnout lepší, nový servis. 3. Profesní znalosti a zkušenosti nepovažuji za prioritní. Specifickou odbornost je možné získat až v praxi. Pokud potřebuji nového pracovníka, dávám přednost schopnosti práce v týmu, rozhledu. Mám poměrně mladý stabilizovaný kolektiv a tak momentálně s absolventy nespolupracuji. 1. Jde o práci celého mého týmu: podařilo se nám zkrátit havárii převodovky poutní stolice z odhadovaných sedmi měsíců na tři. 2. Investicemi a modernizací strojního zařízení. 3. Spokojen nejsem, absolventi VŠ nemají zájem pracovat v Ústeckém kraji. Ing. Jiří Holoubek (60) předseda představenstva a výkonný ředitel ELCOM, a. s. Krédo: Držme se toho, co umíme, dělejme to kvalitně a poctivě a buďme v tom nejlepší. 1. Je to spousta drobných počinů, ale za velký úspěch považuji rozběhnutí našeho pracoviště v Číně a jeho etablování na čínském trhu. 2. Využitím velkého výzkumného a inovačního potenciálu našich zaměstnanců (více než 65 % zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání) a důrazem na neustálé zvyšování kvality produktů. Oboje musí směřovat ke speciálním zákaznickým technickým řešením, která konkurence neumí nabídnout. 3. V drtivé většině případů přijímáme absolventy VŠ, které známe ze spolupráce již během jejich studia. Při ní se snažíme směřovat jejich potenciál do oblastí, které jsou pro naši firmu využitelné. Mezery a nedostatky vidím v neustále se měnících koncepcích a strategiích ministerstva školství, kdy jsou pokusy o inovativní formy výuky zvyšovány počty posluchačů na jednoho učitele a naprosto potírány konkrétní a praktické znalosti. 1. Rekordní obrat, který činil v roce 2014 téměř 1,2 miliardy korun, a náš vstup na indický trh. Kontrakt byl podepsán v dubnu 2014 a letos v dubnu budou expedovány první dva těžní stroje pro důl na zlato Hutti Gold Mines, další indický projekt projednáváme. 2. Recept je jednoduchý: pracovitost, vytrvalost, vášeň pro to, co děláte, dobrý tým spolupracovníků a stálá snaha zlepšovat výrobky a služby. A hlavně naslouchat potenciálním i stávajícím zákazníkům, vyhodnotit, co chtějí a potřebují, a dát jim to. Zni to banálně, ale funguje to. Někdy máme totiž přílišnou tendenci zákazníka poučovat, jak se to či ono dělá nebo nedělá. 3. Především nejsem spokojen s malým množstvím absolventů klasických technických oborů. Pro současnost a hlavně budoucnost českého průmyslu je důležité, aby se více mladých lidí věnovalo studiu oborů, které náš průmysl potřebuje, a nikoliv těm módním, jejichž studium je mnohem snazší, ale které nepotřebuje prakticky nikdo. RNDr. Roman Hrnčíř, CSc. (54) ředitel Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec Krédo: Pracovitost a úcta k práci druhého, vytrvalost, dobrý tým, inovace, otevřenost a důvěra. 1. Jako první české firmě se nám podařilo vytvořit podmínky a zvládnout výrobkovou certifikaci IFS HPC pro čisticí a škrobicí přípravky. 2. Řadou opatření, spojených s budováním dobrého jména firmy. Například rozšiřováním sortimentu v rámci výrobkových řad, zlepšováním servisu, investicemi do technologie, podporou vývojových a zlepšovatelských týmů, také rozšiřováním certifikací. 4. Vzhledem k velikosti družstva je pro nás důležité přijímat spíše zaměstnance s určitou zkušeností, což absolventi VŠ nesplňují. Protože studentů chemie je velký nedostatek, je pro nás velký problém získat studenta třeba jen na stáž. Školství je postaveno tak, že je možná zajímavé pro studenty, ale naprosto ne pro zaměstnavatele. Absolventi mají nízkou úroveň vzdělání, chybí jim praktické znalosti, trénink práce v týmu, a zejména je velký nedostatek absolventů pro potřebné profese. Často chybí i vědomí, že pokud chci něčeho dosáhnout, musím pro to hodně udělat

10 Ing. Bohumír Hutař (50) předseda Mgr. Jitka Chizzola (55) generální ředitelka Ing. Josef Kašpar (44) předseda představenstva a generální ředitel Jiří Konečný (41) CEO / jednatel ZD Hrotovice D.A.S. Rechtschutz AG, pobočka pro ČR Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. ELKO EP, s.r.o. Krédo: Tvůrčí práce člověka naplňuje a přináší mu radost. Krédo: Mít odvahu dělat něco nového. Krédo: Je lepší zapálit byť jen jednu svíčku, než proklínat tmu (Konfucius). Krédo: I myš může bojovat se slonem. 1. Za největší úspěch považuji dokončení restrukturalizace živočišné výroby, především chovu prasat v našem podniku, plné zprovoznění teplovodu a rozšíření skladovací kapacity skladů rostlinných komodit. 2. Diverzifikací činností. Základem firmy je rostlinná a živočišná výroba, která je vybavena moderní technologií. Při ní provozujeme bioplynovou stanici, pěstitelskou pálenici, kompostárnu a dílenské středisko včetně pneuservisu. Poskytujeme služby v rostlinné výrobě, posklizňové úpravě a skladování rostlinných komodit. Dále se věnujeme obchodní činnosti se zemědělskými komoditami a hnojivy. 3. S absolventy VŠ jsme poměrně spokojeni. Vykonávají u nás často různé stáže a pracují na diplomových pracích. Absolventi středních škol k nám chodí na praxe. Zde je úroveň výrazně nižší. Dle mého názoru jim chybí praxe, která bývala samozřejmostí na školních statcích, které patřívaly ke školám. 1. Rok 2014 byl pro naši společnost velkou výzvou: vstupem nového občanského zákoníku v platnost a s tím spojenými novými pojistnými podmínkami a novou orientací v pojistném krytí pro naše klienty. Ještě větší výzvou ale byla transformace na DAS Rechtschutz AG, pobočku pro ČR. Za deset měsíců se nám podařilo úspěšně provést tuto změnu. 2. Špičkový servis pro naše klienty v rámci likvidace škod. Ten začíná již u poradenské činnosti na naší 24hodinové lince. K tomu patří vysoký standard obchodních zástupců a kvalitní servis centrály. 3. Úroveň znalostí nejen vysokoškoláků o našich produktech se stále zlepšuje, ale máme pořád co dohánět. Klienti nás znají jako značku, ale nevědí přesně, jaké produkty jim můžeme nabídnout. Právní ochrana je i po dvaceti letech ještě mladým produktem. 1. V interním pohledu to je technickoekonomický rozvoj našich dceřiných společností, manažerské a obchodní spolupráce ve skupině. V externím pohledu je to úspěšná organizace vrcholového setkání top manažerů firem evropského leteckého a obranného průmyslu v Praze a mé zvolení do funkce prezidenta Evropské asociace leteckých výzkumných ústavů EREA. 2. Zavádíme nové technologie a vzděláváme zaměstnance, zapojujeme je do mezinárodních týmů a tím držíme krok se špičkou v našem oboru. Těsně spolupracujeme s průmyslem, nasloucháme mu a snažíme se mu v předstihu připravit konkurenceschopná řešení. 3. Úroveň absolventů je velmi kolísavá se spíše klesající tendencí. Přicházejí nepřipraveni na skutečný život ve firmě. Problémem je týmová spolupráce, projektové řízení, prezentační schopnosti, nepoužívání selského rozumu a jazyky. Dokonce i mluvená a psaná čeština začíná být u technicky zaměřených absolventů problémem. 1. Že se mi podařilo otočit myšlení vlastních prodejců z distribuce do retailu. Naše společnost totiž dvacet let dodává většinu výrobků do distribuční sítě velkoobchodů, kde je myšlení nákupčích poněkud jiné, než u koncového spotřebitele. 2. Vývojem nových přístrojů a inovací zaběhlých řešení s vyšší přidanou hodnotou dle našeho motta Vždy něco navíc. 3. Nejsme spokojeni s malým počtem kvalitních absolventů s dostatečnou úrovní a zkušeností, protože právě s absolventy máme nejlepší zkušenosti. Nedostatky pramení spíše z nezájmu studentů, než-li by škola neposkytovala kvalitní výuku. JUDr. Marie Chatardová (52) velvyslankyně České republiky ve Francii a v Monaku stálá představitelka ČR při UNESCO a při Mezinárodní organizaci Frankofonie Krédo: Nic není nikdy předem ztraceno. 1. Ve Francii třídenní návštěvu pana prezidenta (po jedenácti letech) s podnikatelskou delegací, která značně přispěla k dynamice česko-francouzských vztahů. V Monaku zorganizování Českého dne, kterého se zúčastnilo 23 firem z ČR a jehož pokračováním bude podobná akce v Praze. UNESCO: sblížení stanovisek členských států napříč kontinenty v rámci obtížného Výboru pro úmluvy a doporučení (zabývajícího se mj. lidskými právy), kterému předsedám. Čistě osobně mě potěšilo 26. místo v žebříčku padesáti nejvlivnějších žen Česka časopisu Forbes. 2. Snažíme se prezentovat všemi možnými prostředky v prostorách ambasády, vyhledáváním partnerů, asistencí při účasti ve veřejných zakázkách ve Francii, Českými dny v regionech mimo Paříž a podobně schopné české firmy. 3. Spokojená převážně jsem, mezery či nedostatky jsou individuální, není možno je zevšeobecnit. Příklad: někdo je až příliš asertivní, jiný zase málo. Problémem bývá i samostatnost, schopnost stanovit si priority při souběhu problémů. Občas chybí absolventi s dokonalou francouzštinou. MUDr. Petr Chudomel, MBA (52) ředitel Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Krédo: Jen mrtvá ryba plave po proudu. 1. Šestým rokem po sobě jsme udrželi kladný hospodářský výsledek za trvalého růstu tržeb rostoucí výkonností nemocnice jak v ambulantní, tak v lůžkové části, a to navzdory všem zevním nepříznivým vlivům. Udržení kvalitního týmu ve vedení nemocnice. 2. Akreditací laboratoří v roce 2013 dle normy ISO , letos bude završena akreditace SAK celé nemocnice. Zvyšujeme tržní podíl (nárůst hospitalizovaných, CM, ambulantně ošetřených i odoperovaných = nárůst tržeb od zdravotních pojišťoven). Vydáváme čtvrtletník, propagujeme ústavní lékárnu. Centralizovaným zadáváním veřejných zakázek v rámci ONK, a.s. racionalizujeme náklady na spotřební materiál a služby. Standardizujeme léčebné procesy pro optimalizaci nákladů na ně (například podávání antibiotik). Podporujeme profesní růst a vzdělávání zaměstnanců. 3. Ano. Slabinou systému vzdělávání lékařů je postgraduální vzdělávací proces, který byl před deseti lety dezintegrován a který je jednou z příčin nedostatku lékařů v ČR. Ing. Petr Kazík (50) jednatel a majitel AHRA, Human Resources Agency, s.r.o., AHRA Consulting, s.r.o. Krédo: Žít v principech dlouhodobé trvalé spokojenosti: pozitivním přístupem, angažovaností k rozvoji svého potenciálu a talentu, budovanim kvalitnich mezilidských vztahů, dosahovaním smysluplných výsledků (Učení prof. Martina E. P. Seligmana). 1. Vytvoření metodiky budování knowledge managementu ve strojírenských firmách s pilotním ověřením ve skupině Vítkovice Machinery Group, založení a rozjezd Regionálního klubu ČMA v Ostravě, rozšíření a rozvoj expertního týmu AHRA, benefiční koncert pro podporu dětského sboru Permoník z Karviné, zahájení doktorského studia (PhD.), dokončení výstupů IPN Kvalita ITV/VŠ (Instituce terciálního vzdělávání). Od krize let roste počet našich klientů, více než 50 % klientů s námi spolupracuje déle než pět let. 2. Oslabujeme nákupy vzdělávání od externích dodavatelů a více využíváme interní lektory v organizacích. Dotace z fondu ESF podle mne likvidují kvalitu vzdělávání. 3. Spokojen nejsem. Vadí mi nedostatečné vyladění studijních programů s Národní soustavou povolání a nedostatečná příprava studentů na kreativní a kritické myšlení, jejich malá pokora a schopnost prosazování vlastních názorů, malá proaktivita a angažovanost. Ing. Michal Kopecký, MPA (48) vedoucí úřadu Městské části Městská část Praha 2 Krédo: Pro život: Žít a nechat žít a respektovat. Pro práci: Minulost je nám dána. Přítomnost a budoucnost je v nás. Je naší morální povinností, aby budoucnost byla po našem zásahu lepší než před ním. 1. MČ Praha 2 se již potřetí po sobě stala Městem pro byznys. Jde o nezávislý průzkum podpory malého a středního podnikání ze strany místních samospráv. 2. Rozšířili jsme návštěvní hodiny na maximální možnou mez, lze se objednat přes internet a přijít na úřad pět dní v týdnu. MČ Praha 2 je několikanásobným vítězem soutěže o nejlepší webové stránky Zlatý erb, aplikaci webgis tvoříme a plníme sami. Loni jsme v ní zprovoznili tzv. podnikatelskou vrstvu, která popisuje a zobrazuje všechny provozovny na území Prahy 2. MČ Praha 2 je držitelem certifikátu kvality ISO 9001, uděleným firmou SGS. 3. Studenti nejsou připraveni podle našich představ: nízkou úrovní analytického myšlení, neznalostí legislativy a neschopností připravit se na výběrové řízení. Často jim chybí i sebemenší informace o městské části. Situace je jiná u stáží studentů středních škol, kteří projeví zájem a rychle se zapracují, často se po ukončení studia k nám vrací

11 Zdeněk Kratochvíl (65) generální ředitel Ing. Josef Kubiš (67) generální ředitel Ing. Czeslaw Kura Ph.D., MBA (41) ředitel společnosti Ing. Josef Liška (45) místopředseda představenstva a generální ředitel ICOM Transport a. s. AGRO Jesenice u Prahy a.s. PRO NORTH CZECH, a.s. Synthesia, a.s. Krédo: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. Krédo: Aby stát mohl přebytky přerozdělovat, tak musí pečovat o ty, kteří je vytvářejí. Krédo: Nikdy se nevzdávat. Krédo: Štěstí přeje připraveným. 1. Aplikaci centrálního systému řízení dopravy na základě on-line informací. Dispečer má přehled o všech svých vozidlech a řidičích v reálném čase a to nejen o poloze, ale i dalších výkonových parametrech, s automatickým odlišením výraznějších odchylek a nutnosti on-line řešení. 2. Kvalitními výrobními prostředky a motivovaným týmem spolupracovníků, v našem případě špičkovými autobusy nebo nákladními vozy a řidiči, resp. dispečery. Zlepšením produktu a úsporou nákladů. Vytvořením centrálního řízení dopravy, zpracování a předávání on-line dat, která mohou využít pro svůj rozvoj i naši zákazníci. 3. Nejsem spokojen. Absolventi nejsou vychováváni k logickému přemýšlení a samostatnému řešení problémů. 1. Za největší úspěch v roce 2014 považuji to, že jsme se v zemědělské prvovýrobě, a to ve většině činností, dostali na špičku v rámci ČR a u některých i na špičku v rámci EU. 2. Konkurenceschopnost podniku zvyšujeme neustálým sledováním nových poznatků vědy a techniky a jejich zaváděním, a to promyšlenou investiční politikou. Důraz je kladen na zvyšování odborné úrovně všech spolupracovníků ve firmě. 3. Absolventi současných vysokých škol nejsou připraveni pro potřeby praxe a většina ani nemá zájem o nástup do výrobních podniků. Je potřeba zlepšit odborné vzdělání pro potřeby výroby a hlavně jim vysvětlit, že všichni nemohou po absolvování školy nastoupit do státní správy. Bohužel minulé politické reprezentace nechaly působit trh i ve vzdělávání, takže provozovat střední či vysokou školu je především byznys, kvalita absolventů a potřeba společnosti je někde až hodně vzadu. 1. V době recese schopnost rozbudovat nejcennější kapitál společnosti, tedy člověka a jeho znalost, kterou vnímám jako zásadní produktivní faktor. 2. Být jiní, být schopni se odlišit, být sexy v nabízeném řešení pro své zákazníky. 3. V případě MSP je největším problémem schopnost definovat svou potřebu. V případě, že se tak stane podnik potřebu definuje a zároveň je schopen vybudovat svou vlastní infrastrukturu partnerů v oblasti školství (ne jen tedy vysokých škol) a je připraven se přímo spolupodílet na procesu vzdělávání může očekávat úroveň znalostí a zkušeností absolventů, se kterou bude spokojen. Nám se to povedlo. 1. Pokračování pozitivního trendu hospodaření společnosti, zvýšení zisku, zlepšení stavu průmyslového areálu, bezpečný celoroční provoz a ukotvení systému strategického plánování společnosti. 2. Žádný zvláštní recept nemám a nevím, jestli nějaký univerzální recept vůbec existuje. Vždy je třeba reagovat na konkrétní situaci, nebát se přijmout rozhodnutí, dotahovat věci do konce a nikdy nepřestat přemýšlet nad tím, jak věci kolem sebe zlepšovat. Motivovat lidi kolem sebe, aby myšlenku trvalého zlepšování vzali za svou. 3. Spolupráce s vysokými školami a nejen s nimi je ve společnosti Synthesia obecně na vysoké úrovni, alespoň základní praxi v oboru již v průběhu studia vidím jako hodně důležitou. Proto vytváříme podmínky například pro dlouhodobé brigády vysokoškoláků již v průběhu jejich studia, máme program stáží a exkurzí a pro čerstvé absolventy i asistentský program. JUDr. Ivana Křečková (60) ředitelka krajského úřadu Krajský úřad Královéhradeckého kraje Krédo: Mluvme činy (Tomáš Baťa). 1. Mimo jiné ocenění v soutěži Česká inovace 2014, které jsme získali za využívání práce z domu, uspořádání 10. Národní konference kvality ve veřejné správě v kraji a dlouhodobě stabilní tým klíčových spolupracovníků. 2. Podporuji výjimečnost zaměstnanců: mám v týmu lidi s MBA, MPA, absolventa kurzu Kaizen nebo s nejvyšším vzděláním pro Microsoft. Strategické řízení jsme implementovali v roce 2011, strategické cíle úřadu od roku 2013 aktualizujeme dle vhodnosti a uskutečnitelnosti. Od roku 2004 využíváme model CAF, od roku 2012 EFQM. 3. Máme zkušenosti dobré, i ty horší. Teorie by měla být více propojena s praxí. Na zlepšení spolupracujeme s Univerzitou Hradec Králové. Loni jsme se zapojili do projektu Orkus, zabývajícího se připraveností absolventů na práci ve veřejné správě a příspěvkových organizacích. Studenti Metropolitní univerzity u nás zpracovávali své práce. Propojení by však mělo být těsnější, zvláště se školami, nabízejícími obory z oblasti veřejné správy. Požadovaných zkušeností mají studenti minimum. Ing. Jiří Kunert (62) předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Krédo: Vybudovat dobrou firmu či banku je možné pouze díky kvalitní strategii, dlouhodobé vizi, za podpory všech spolupracovníků a především s velkou dávkou pokory. Nemá smysl říkat: děláme to jak nejlépe umíme. Musíte uspět v tom, co je potřeba udělat. 1. Posílení tržní pozice UCB na českém a slovenském trhu. Z hlediska aktiv dosahuje spojená UCB čtvrtého místa na českém trhu a prvního místa na Slovensku. Fúzí se zlepšila návratnost investic, kvalita obsluhy klientů, výnosy a nákladové synergie, včetně zeštíhlení organizační struktury. V neposlední řadě je to akvizice UniCredit Leasing a Transfinance. 2. Zavedením retailových produktů, i pro začínající podnikatele. Posílením standardní distribuční sítě i digitálních kanálů. Zlepšením nabídky pro malé a střední firmy a novým modelem spolupráce mezi bankou a leasingovými společnostmi, aby byly zajištěny nové nástroje na financování pohledávek a klient obdržel servis od A do Z. 3. Absolventům VŠ často chybí představa o tom, co obnáší práce v oboru, který si vybrali, jaké problémy se v reálu řeší. Mají teoretické znalosti, které neumí aplikovat v praxi. Cílem absolventa by měla být také snaha vyhledávat si informace z oboru, analyzovat je a především navrhovat řešení. Ing. Vladimír Kysela (56) ředitel divize Procesní Automatizace & ředitel pro strategický rozvoj ABB Česká republika ABB s.r.o. Krédo: Nikdy se nevzdávej po prvním neúspěchu, život vždy nabídne druhou šanci a zítra začíná nový den. 1. Přeformátování Divize Procesní Automatizace ve směru k lepší obsluze trhu v České republice a na Slovensku. 2. ABB je globálním hráčem, konkurenceschopnost posilujeme zejména mezinárodní centralizací výrobních kapacit a know-how. ABB v České republice se daří být uprostřed tohoto dění. 3. Pokud už k nám nějaký absolvent nastoupí, tak by se dalo říci, že ano, zbývající části dotrénujeme. Problémem je extrémní nedostatek absolventů na trhu. Mgr. František Lukl, MPA (37) starosta Město Kyjov Krédo: Chovat se slušně a držet slovo, zůstat normálním a uplatňovat zdravý rozum. 1. Včasné, řádné, účelné a hospodárné realizace rozsáhlých investičních akcí, které zlepšily kvalitu bydlení a napomohly efektivnější dopravní obslužnosti města. Finančně pokryto z přebytků hospodaření předchozích let, bytového fondu, s rozumným úvěrovým zatížením. Objektivním odrazem kvality vedení města v celém jejím spektru pak byly říjnové komunální volby, kdy zisk skoro 40 % odevzdaných hlasů je historicky nejlepším volebním výsledkem od sametové revoluce. 2. Vybírat kvalitní pracovníky na zodpovědné pozice v oblasti agend rozvoje města, majetku a financí. Mít na své straně veřejnost a zapojit ji do rozhodování o věcech veřejných. K tomu přispívá aktivní participace s občany města, otevřenost a předvídatelnost našich rozhodnutí. 3. Úroveň vidím v pásmu průměru. Chybí větší propojenost výuky s praktickým výkonem úkonů veřejné správy

12 Ing. Antonín Machala (56) jednatel Mgr. Drahomíra Mandíková (42) ředitelka firemních vztahů a komunikace Ing. Radoslav Moravec, CSc. (58) generální ředitel Dipl. Ing. Jiří Nádvorník (51) CEO ALTECH, spol. s r. o. Plzeňský Prazdroj, a.s. Zeveta Bojkovice, a.s. Mikroelektronika spol. s r.o. Krédo: Nejdřív si vydělej a pak investuj. I růst firmy musí být přiměřený z důvodu zvládnutí nových požadavků a situací. Krédo: Nejšťastnější lidé nemají to nejlepší ze všeho. Prostě udělají to nejlepší ze všeho, co mají. Krédo: Nebát se a nekrást. Krédo: Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. 1. Růst tržeb a hospodářského výsledku firmy. ALTECH se zařadil mezi 100 nejlepších firem České republiky Investicemi do strojního vybavení, technologií a firemních objektů, modernizací výrobků sortimentu firmy, vývojem nových výrobků a vzděláváním lidí. 3. S absolventy vysokých škol spolupracujeme. Použitelnost, popřípadě výkonnost absolventů, je velmi rozdílná a individuální. Prestiž titulu nezaručuje uplatnění ve firmě. PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA (41) zakladatel a president LIGS University 1. Loňskou integraci Plzeňského Prazdroje v ČR a Pivovarů Topvar na Slovensku. Pro její zvládnutí bylo důležité pochopení a zapojení zaměstnanců i jejich podpora a ochota změnit zaběhnuté přístupy. Dobře řízená komunikace, za kterou jsem s kolegy odpovědná, přispěla k úspěšnému průběhu integrace. 2. Prakticky každý rok přinášíme na trh nějaké novinky. Díky nim se nám podařilo přilákat i ne-pivaře. V posledních dvou letech jsme úspěšně uvedli pšeničné pivo Fénix, radlery nebo cider. V hospodách a restauracích nabízíme nefiltrované pivo nebo nejvyšší čerstvost tankového piva. 3. Při výběru zaměstnanců pro nás hraje roli získaná praxe a její délka. Podle portálu Jobs.cz se snaží získat praxi v oboru ještě za studií polovina vysokoškoláků, vítáme to. Jen za tři roky, kdy provozujeme program letních stáží, jej absolvovalo 41 studentů ekonomických i technických oborů. Z nich jsme vybrali dvacet do ročního Trainee programu. Mnozí u nás již působí na některé z vyšších pozic. 1. Urychlení růstu produktivity a zisku realizací lean managementu. Pokračování v revitalizaci areálu firmy se zaměřením na úspory energií. Získání dalšího podílu na trhu rozšířením portfolia výrobků a prodloužení stávajících smluv do roku Dokonalou znalost firmy a produktového portfolia, neustálé porovnávání se s konkurencí, poznávání potřeb zákazníků a vytvoření inovativního prostředí ve firmě. 3. Poskytujeme absolventům možnost krátkodobého zaměstnání a tím poznání firmy, a pokud k nám nastoupí, i možnost dalšího vzdělávání. Bohužel někteří mají o sobě přehnané mínění a obecně odborné i jazykové znalosti by mohly být na vyšší úrovni. Mgr. Alena Müllerová (52) kreativní producentka 1. Dokončení vývoje nové generace odbavovacích terminálů pro veřejnou dopravu s certifikovanými čtečkami EMV, které umožňují platbu bezkontaktními bankovními kartami za jízdné, což nám přineslo jednak prvenství u nás v ČR a jednak získání významných zakázek. 2. Téměř nikdy nekončícím vývojem nových produktů a systémů naše společnost investuje ročně nemalé prostředky do vývoje nových produktů, ale také do nejmodernějších výrobních technologií, neboť dokud není výrobek u zákazníka fyzicky přítomen v 100% kvalitě, obrázkům na papíře resp. v počítači už dnes nikdo neuvěří. 3. Určitě se zlepšila jazyková vybavenost absolventů. My hledáme hlavně techniky a těch je nedostatek. Mnoho oborů je dnes zaměřeno příliš obecně. Vysoké školy by měly připravovat méně managerů a více skutečných techniků. Během studia by měli být studenti častěji přítomni ve firmách, alespoň v posledních dvou letech, aby byli více připravováni na reálný život toto by mohl podpořit systém stáží. Krédo: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. 1. Zavedení manažerských doktorských programů LIGS University ve čtyřech jazycích a předání významné části mých kompetencí výkonné ředitelce a tím umožnění dalšího rozvoje LIGS University. 2. Především inovacemi, zaváděním nových trendů, zlepšováním služeb a nabídky pro klienty. A dále pak vzděláváním všech, kteří pracují v LIGS University. 3. Obecně je absolventů vysokých škol mnoho. Není přece normální, že na pozici recepční se hlásí minimálně osmdesát procent uchazečů s vysokoškolským vzděláním. Hlavní nedostatky v tuzemském vysokém školství vidím v neprovázanosti na potřeby firem a společnosti, a to jak současné, tak hlavně budoucí. Ing. Tomáš Milich (45) ředitel a jednatel společnosti OVUS-podnik živočišné výroby, spol. s r.o. Krédo: Nepřetržitá inovace procesů a výroby spojená s férovostí a poctivostí v byznysu je základem úspěchu firmy. 1. Rok 2014 byl pro nás náročný, ale úspěšný. Dokončili jsme dva projekty za podpory Programu PRV v hodnotě cca 55 mil. Kč. Pořídili jsme si bývalou prasečí farmu, kterou přebudováváme na farmu drůbeží. Již za čtvrt roku jsme zrekonstruovali a zahájili testovací provoz ve třech halách při denním světle. Jedná se v ČR ve velkochovu o novinku a další zlepšení welfare nosnic. Zejména jsem hrdý na dokončenou technologickou linku na loupání a vaření vajec, včetně balící linky. Jedná se o provoz světových parametrů. 2. Inovačními přístupy, zaváděním nových produktů, neustálou modernizací a investicemi do rozvoje, tlakem na efektivitu a produktivitu výroby. V dnešním prostředí je to již povinnost k přežití a udržení si pozice na trhu. 3. Trpíme akutním nedostatkem mladých lidí: firma je blízko Prahy a zemědělská výroba pro ně v současnosti není zajímavá. V naší lokalitě prakticky zanikly odborné učební obory, i zemědělského zaměření. Česká televize Krédo: Každý den odvahu. 1. Spolupráci na mezinárodních koprodukčních projektech České televize s televizními stanicemi ARTE (Život podle Václava Havla) a Discovery (Rybí legendy Jakuba Vágnera) v rámci mé tvůrčí producentské skupiny. 2. Sledujeme vývoj a trendy ve světě, především vývoj evropských televizí veřejné služby. 3. Ano, absolventi filmových škol jsou velmi talentovaní, školy u nás mají vysokou profesionální úroveň. V posledních letech se zlepšila spolupráce mezi televizí a školami již v době, kdy budoucí filmaři studují. Řada pracovníků České televize externě učí na filmových školách. Sama přednáším na katedře scenáristiky FAMU a na filmové vědě Masarykovy univerzity v Brně. Jiřina Nepalová (68) předsedkyně představenstva RENOMIA, a. s. Krédo: Úspěchy přijímat s pokorou. 1. Především růst a dobré finanční výsledky. Podpořila jsem vznik specializovaných oddělení, které přinesly významné obchody. Loni jsme vylepšili prostředí pro naše klienty a tým, několik našich poboček se přestěhovalo do nových prostor. Podílela jsem se na zavedení Dobrovolnického dne a založení nadačního fondu Hlas srdce. 2. Investujeme do vzdělání zaměstnanců a informačních technologií. Za klíčové považuji specializace, inovace a spolupráci s nejlepšími odborníky v daných segmentech. Díky partnerství se světovými firmami v oboru a členství v mezinárodních sítích pojišťovacích makléřů přinášíme zahraniční knowhow na náš trh. Klíčové však je, že nás práce těší a baví a že se cítíme dobře. 3. Podle mých poznatků, a to i jako členky správní rady Nadačního fondu pro vzdělávání v pojišťovnictví, není úroveň dostatečná a studenti o obor nemají velký zájem. Vzdělávání je zaměřeno spíše na pojistnou matematiku, pojišťovnictví a profese makléře však vyžadují také jiné znalosti. U veřejnosti i studentů přetrvává názor, že pojišťovnictví je jen o číslech a klepání na dveře

13 Ing. Jiří Nesvadba (66) předseda představenstva RNDr. Tomáš Paclík (49) předseda správní rady Vladimír Peták (38) generální ředitel, člen představenstva Ilona Plšková (57) generální ředitelka Integra, výrobní družstvo Zlín Krédo: Problémy to je výzva! Nedaří se je vyřešit dnes? Zítřek přinese jistě nové možnosti a nápady! Věřím, usiluji, pracuji! 1. Zfúzování nové akvizice do družstva a zefektivnění jejího hospodaření. 2. Klademe důraz na využívání nových materiálů a pořizování nových technologií, na kvalitu prováděných služeb a výrobků. 3. Naše zkušenosti s absolventy vysokých škol jsou minimální, v současné době máme stabilní personální obsazení. Poslední zkušenost byla nedobrá. Ing. Ivan Olšan (50) jednatel, vedoucí marketingu a prodeje Agrio MZS s.r.o. FC Viktoria Plzeň, a.s. Krédo: Nejcennější kapitál jsou moji zaměstnanci. 1. Výrazný pokrok v dlouhodobém plánu změnit klub na společnost orientovanou na zákazníka (příznivce a partnery klubu) zlepšení komunikace pomocí nových technologií a sociálních sítí, zajištění přímých přenosů ze všech přípravných zápasů prostřednictvím vlastní internetové televize, zkvalitnění služeb v oblasti merchandisingu vlastní e-shop, zkvalitnění bezpečnostních opatření při zápasech. Klub opakovaně získal ocenění za nejlepší komunikaci s fanoušky. Ve sportovní oblasti postup do osmifinále Evropské ligy UEFA. 2. Zvyšováním kvalifikace zaměstnanců soustavným vzděláváním, technologickými inovacemi, zlepšováním infrastruktury. 3. S vysokoškoláky pracujeme již během studia. S úrovní obecných znalostí absolventů jsme spokojeni, možnosti zlepšení jsou podle mého názoru právě v získávání praktických zkušeností studentů jejich zapojením do praxe již během studia. ABS Jets, a.s. Krédo: Zachování férovosti a mít gentlemanský přístup. 1. Získání čtyř nových významných zakázek náš standard je jedna ročně na zařazení letadla do flotily. Sestavení týmu a zavedení nové filosofie vedení projektů. Úspěšné zavedení do provozu. 2. Snižování rizik v obecné rovině, můžeme si dovolit více se podbízet (krátkodobě) a těžit z vysoké flexibility a entusiasmu zaměstnanců. Dále nabízíme v mezích možností vysokou míru improvizace. 3. Uchazeči jsou velmi sebevědomí a naivní. Často požadují nadstandardní výši mzdy a nejsou flexibilní, pokorní a ochotní. Chybí obecný přehled o dění mimo obor. Ing. Otakar Petráček (52) předseda představenstva Aircraft Industries a.s. Krédo: Každá naše činnost má své opodstatnění, svůj záměr, protože vše se vším souvisí. Proto mi nikdo neříkejte, že to nejde udělat, ale raději mi řekněte, jak toho postupně můžeme dosáhnout. Definujte překážky, řešení a cíl. Člověk musí být přesvědčen, že to, co dělá, má smysl, a že to nepřijde nazmar. Pak má určitě význam za tím v životě jít. 1. Rok 2014 vnímám jako úspěšný rok. Vyrobili jsme a prodali plánovaný počet letadel, opět zvýšili počet zaměstnanců, a podařilo se nám dodat první letoun na zcela nový trh do Nepálu. To pro nás znamená příležitost nových dodávek i do okolních zemí. Nové dodávky tří letounů do Bangladéše v roce 2015 tento trend jen potvrzují. 2. Již několik let intenzivně pracujeme na modernizaci našeho letounu tak, aby ještě lépe čelil svým konkurentům. S tím souvisí i modernizace výrobních technologií. Nemalé prostředky investujeme rovněž do profesního rozvoje zaměstnanců. 3. Je logické, že absolventi VŠ mají především teoretické znalosti, které se teprve učí uplatňovat. Pro realizaci úkolů, se kterými se denně potýkáme, jsou více zapotřebí praktické zkušenosti, nicméně teorie poskytne absolventům alespoň dobrý základ. Zkušených vysokoškolsky vzdělaných odborníků v technických oborech je ale velký nedostatek, chybí nám například technologové nebo konstruktéři. Krédo: Odvážnému štěstí přeje a každý problém se dá vyřešit. 1. Po 15 týdnech strávených v jazykové škole v Londýně jsem byl poprvé schopen přednášet v angličtině zahraničním prodejcům. 2. Investujeme do vývoje nových produktů, do marketingu, do rozšíření obchodní sítě. Zvyšování produktivity práce a ziskovosti nám letos umožnilo mírně snížit prodejní ceny. 3. S úrovní spokojen nejsem, absolventi mají malé pracovní zkušenosti. Měli bychom se inspirovat v Německu, kde úspěšně funguje duální vzdělávání, kdy studenti během školního roku stráví jen polovinu času ve škole a pak jsou na praxi v továrnách. Na jedné straně si podniky mohou vyhlédnout šikovné studenty, na druhé straně studenti získávají reálný pohled, jak firmy fungují a mohou přemýšlet a diskutovat se spolužáky o tom, na co se v dalším studiu soustředit, aby uspěli. Vzdělávání nelze pojednat tržně. Pak jsou vysoké školy, co mají roční zisky 300 milionů korun a produkují nepotřebné absolventy, o úrovni ani nemluvím. Ing. Hana Palečková (37) ředitelka RATTAY kovové hadice s.r.o. Krédo: Dělat vše naplno a jak nejlépe umím. 1. Především 3. místo v soutěži Firma roku, v kategorii Odpovědná firma roku jsme zvítězili. I skutečnost, že firma i nadále na trhu úspěšně funguje to je ale úspěch celého týmu, jehož šéfkou mám tu čest být. 2. Kvalitou a pečlivostí zpracování našich výrobků. Vstřícností k požadavkům zákazníka, byť sebemenšího, individuálními návrhy řešení. Vzděláváním našich pracovníků a zkvalitňováním jejich práci, což dokazujeme získanými certifikáty stále širšímu spektru odběratelů. Flexibilitou v dodacích termínech. Investicemi do pravidelných kontrol, revizí a sledování požadavků legislativy - norem, zákonů, nařízení a směrnic. 3. Výhodou absolventů by se zdála jejich ohebnost bez nežádoucích návyků. Bohužel škola nedokáže nahradit praxi, připravuje studenty příliš teoreticky. Absolventi nezvládají tempo, které je třeba v naší firmě udržovat, a mají zkreslené představy o tom, že s titulem automaticky obdrží vyšší plat, aniž by museli dokázat, že jsou opravdu způsobilí ho obdržet. Mileta a.s. Krédo: Být férový sám k sobě, ke svým spolupracovníkům, klientům i dodavatelům. 1. V roce 2014 druhým rokem probíhala obnova části areálu, zničeného požárem se škodou 200 milionů korun. Rok 2013 znamenal přes zásadní problémy udržení obvyklého obratu. Rok 2014 přinesl meziroční nárůst obratu řádově o 40 % při jeho financování ve velkém rozsahu z vlastních zdrojů. 2. Inovacemi. Špičkovým designem. Diverzifikací trhů. Diverzifikací produktů. Péčí o vlastní zaměstnance. 3. Vysoké školství na rozdíl od středního produkuje pro naše požadavky dostatek kvalitních uchazečů. Mgr. Šárka Prachařová (52) hlavní metodik (manažer pro odborné řízení společnosti) AABYSS s.r.o. Krédo: Zanechat po sobě stopu, za kterou bych se nemusela nikdy stydět. 1. Sestavení týmu, který se ztotožnil s vizí společnosti a snaží se budovat její značku po stránce odborné i lidské. 2. Udržováním rovnováhy mezi vnitřním a vnějším potenciálem firmy: odborně i manažersky pracovat na dynamice firmy, znát slabé i silné stránky, mít zmapovány příležitosti i hrozby, neustále aktivizovat pracovní tým a těžit z jeho synergie, zvyšovat jeho odbornost i empatii, naslouchat potřebám zákazníka a vytvářet efektivní a užitečné produkty. Pracovníci firmy i zákazníci by měli být přesvědčeni o smysluplnosti existence firmy. 3. U absolventů neočekávám výrazné pracovní zkušenosti, ale znalosti a dovednosti, určitý stupeň klíčových kompetencí, sociální a emoční inteligenci. Nastupující generaci musíme dávat co nejvíce prostoru pro vlastní iniciativu. Musíme pochopit změny v chování a jednání dnešních absolventů, dát jim šanci a umět s nimi pracovat. Vysoké školy by měly spolupracovat i s personalisty

14 Doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc. (72) majitel, ředitel vývoje a strategie PhDr. Kateřina Siveková Křižáková (41) ředitelka Zdeněk Sobota (54) předseda představenstva Ing. Monika Šimánková, Ph.D. (37) statutární ředitelka MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o. Terapeutické centrum Modré dveře Obzor, výrobní družstvo, Plzeň HESTEGO a.s. Krédo: Štěstí hledej v tvůrčí práci. Krédo: Všichni jsme si rovni a nikdo není rovnější. Krédo: Žij a pracuj s čistým svědomím, užívej vlastní rozum a naslouchej svému okolí. Krédo: Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu! (Tomáš Baťa) 1. Nákup a oživení unikátní technologie tisk písku. Touto jedinečnou technologií, u níž jsme vyvinuli i způsoby použití i mimo slévárenství, jsme dále posílili naši konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku. 2. U nás je globální konkurenceschopnost založena na třech prostých faktorech inovace, inovace, inovace! Když říkám inovace, mám na mysli inovace výrobku, technologie, obchodu, marketingu, značky, zákaznické zkušenosti, servisu a mnoho dalšího. Inovace jsou v našem podniku všeprostupující a tvoří základ naší podnikové kultury. 3. Nejsme spokojeni ani s počtem absolventů, ani s jejich kvalitou. České vysoké školství by se mělo hodně učit v USA. U nás je školství plné akademismu, zatímco v USA se vyučuje daleko více know-how. Je to často dáno tím, že řada učitelů na amerických univerzitách jsou lidé z průmyslu. V Čechách chybí účinnější propojení mezi podnikohospodářskou sférou a vysokým školstvím. 1. Stabilizaci organizace v oblasti financování služeb, v oblasti týmové práce a ukotvení naší organizace v regionu Praha-východ a Prahy. Lidé nás přestali vnímat jako cizorodý element, ale jako organizaci, kam mohou dojít za jakoukoliv formou psychosociální pomoci a podpory. 2. Nabídka našich služeb se netýká jenom klienta, ale celého jeho sociálního prostředí. Významným faktorem na cestě k optimalizaci psychického stavu klienta vidíme v komunikaci s rodinou, dokonce i s přesahem k zaměstnavateli, ke škole, kam klient dochází. Lepším porozuměním duševní nemoci okolím vede ke kvalitnější adaptaci nemocného. Nemocí není zasažen zdaleka jen nemocný, ale všichni kolem něj. 3. Absolventi k nám přichází dobře teoreticky připraveni, mezeru vnímáme v jejich neinformovanosti týkající se míry administrativy, kterou jejich profese přináší. 1. Dlouhodobé uplatnění (nejen v roce 2014) družstva jako zaměstnavatele osob se zdravotním postižením (OZP) na náročném trhu dodavatelů zákazníkům v oboru automotiv. 2. Snižujeme náklady, zvyšujeme produktivitu práce a přidanou hodnotu a rozšiřujeme portfolio výrobků i zákazníků. 3. Setkávám se s motivovanými studenty s odborným zájmem, ale i s naprostým opakem. Nedostatek spatřuji v absenci regulace, a to nejen co do počtu studentů v jednotlivých oborech, ale i v obrovském množství nejrůznějších soukromých vysokých škol. Jaroslav Sysel (61) ředitel společnosti 1. Kromě získání titulu Firma roku 2014 v Jihomoravském kraji a umístnění v soutěži TOP CZECH 100 (kategorie Invence-nasazení-export-zisk) bych za největší úspěch považovala sérii procesních změn, vedoucí ke zvýšení produktivity práce o 19 %. 2. Velkou pozornost věnujeme automatizaci práce. Investujeme do nových nástrojů, jako je například Teamcentr, který jsme implementovali v konstrukci v návaznosti na nový systém kapacitního plánování, lokací a vychystávání do supermarketů. Dalším příkladem může být zavádění nového systému kapacitního plánování práce pro konstruktéry, technology a programátory. Velký důraz klademe na zvýšení efektivity interní komunikace. 3. Spolupráci s vysokými školami jsme v minulém roce hodně rozšířili. Aktivně nabízíme témata na bakalářské a magisterské práce, praxe, brigády v odborných útvarech. Domníváme se, že je to nejlepší cesta ke hledání nových talentů a jejich postupnému sblížení s firmou. Hynek Sagan (43) generální ředitel, spoluvlastník, akcionář ARMEX Oil, s.r.o. Krédo: Můžete mít mnoho pouček z knih, ale selský rozum v nich nenajdete. 1. Určitě je to převzetí a následné zařazení společnosti TRANSCARGO do struktury společnosti ARMEX Oil. 2. Neustále se snažíme vyhledávat nové příležitosti a trendy pro zdokonalení poskytovaných služeb zákazníkům. 3. Postrádám u absolventů určitý širší rozhled a schopnost posuzovat určité situace v širších souvislostech. Ing. Jiří Sobota (52) ředitel, místopředseda představenstva Zemědělská společnost Sloveč, a.s. Krédo: Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti. Bez zemědělství není budoucnost. 1. Organizaci 21. ročníku Polního dne Sloveč pod záštitou ministra zemědělství, kde předvádíme nově vyvíjenou techniku s firmou Bednar, i osobní účast ministra, top manažerů v oboru a odborné veřejnosti na této akci. 2. Vyvíjíme technologie na zpracování půdy (poloprovozní pokusy). Investujeme do nákupu půdy, vylepšujeme její úrodnost například návratem organické hmoty do půdy, promyšlenou technologii zpracování. Za největší bohatství naší firmy a koneckonců i celé ČR považuji úrodnost a vlastnictví půdy. 3. Nikoliv. Je velmi málo studentů na technických oborech, včetně zemědělských, a jejich výuka je odtržena od praxe. Značné nedostatky mají i absolventi učňovských a středních technických škol. Bohužel do školství pronikl trh, který preferuje málo nákladné netechnické obory. Jsou soukromé VŠ s ročním ziskem převyšujícím 300 milionů korun, jejichž úroveň je přitom velmi nízká. Konkurenceschopnost ČR je tak politickými neumětely a inflací titulů poškozována. Zemědělská a dopravní technika s.r.o., Nové Veselí Krédo: Tradice, kvalita, solidnost. 1. Úspěšné zakázky pro dánskou firmu Kverneland (sběrací vozy Rotex Combi) a holandskou firmu Huhtamaki (výroba prototypu sušící pece LT5000). 2. Kromě vysoké kvality se snažíme být otevření zákazníkům a rychle reagovat na jejich konkrétní požadavky. 3. Vysoké školy jsou málo propojeny s firmami, výsledkem je malá orientace jejich absolventů v praxi. Dalším nedostatkem je útlum učňovského školství: chybí svářeči i jiné dělnické profese. Mgr. Helena Štáchová (70) ředitelka Divadlo Spejbla a Hurvínka Krédo: Nedělej, co nechceš, aby ti dělali jiní. 1. V minulém roce nás navštívil nejvyšší počet návštěvníků v historii ( v Praze, přes v tuzemsku i zahraničí). Roční tržby se nyní pohybují kolem deseti milionů Kč. Jsme druhým nejsoběstačnějším z divadel, zřízených Hlavním městem Prahou. 2. Nabízíme zboží, které nemá jinde konkurenci. Hrajeme speciální představení pro hendikepované, neslyšící, nevidomé. Vytváříme si nové klienty loutkohereckými kurzy pro děti, podporujeme merchandasing, máme cílenou reklamu. Vydáváme CD, DVD, knihy s tématikou S+H, jezdíme po světě, po republice, natáčíme v rozhlase, televizi, připravujeme 3D film. 3. Místo Loutkářské katedry vznikla na Divadelní fakultě Katedra alternativní, která loutku jako uměleckou disciplínu nemá v učebním programu. Vybíráme si tedy z řad nadaných herců, které si ale musíme sami vychovat. Jsme jediným divadlem, které hraje s tradičními marionetami, které jsou i ve světě ojedinělé

15 Josef Tesařík (41) jednatel, generální ředitel Ing. Josef Tichý, CSc. (61) generální ředitel MUDr. Michaela Tomanová, MBA (51) ředitelka a primářka Marek Vávra (39) majitel, ředitel Pacific Direct, s.r.o. Explosia a.s. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí TERRA FELIX s.r.o. - Zámecký pivovar Frýdlant Krédo: Kdo chvíli stál, již stojí opodál. (Jan Neruda) 1. Stabilní tým. Spokojenost zákazníků s kvalitou výrobků a úrovní dodávaných služeb při nárůstu obratu o 25 %. 2. Zvyšujeme efektivitu výroby, hledáme nové trhy a udržujeme vysokou úroveň zákaznického servisu. 3. Myslím, že po odborné stránce je úroveň absolventů vysokých škol dobrá. Prostor pro zlepšení vidím v rychlejší adaptaci na firemní prostředí, například ve znalosti běžných postupů, systémů a komunikace ve firmě. Ing. Jan Tichý (56) jednatel a generální ředitel Krédo: Nebát se dávat si velké a náročné cíle a umět zachovat klidnou hlavu i v krizových situacích. 1. Dosažení, resp. překročení hospodářských cílů společnosti, stanovených na rok 2014, a obnovení důvěry zaměstnanců v sílu a budoucnost Explosie. Za tento úspěch vděčím i týmu manažerů, v jejichž středu se nacházím. 2. Díky dobré znalosti trhu a vývoje na něm, nabídce žádaných produktů zcela srovnatelných se světovými standardy, díky zachování vlastní výzkumné a vývojové základny, ale i udržení klíčových kvalifikovaných pracovníků i v období, kdy se nedařilo, jsme zvýšili v posledních třech letech významně naši konkurenceschopnost. 3. Udržujeme dobré vztahy se SPŠ chemickou v Pardubicích, včetně podpory každoroční soutěže o nejlepšího mladého chemika, ale i s Fakultou chemicko-technologickou University Pardubice, speciálně s Katedrou energetických materiálů (dříve Katedrou výbušnin). Abychom si nestěžovali na absolventy, umožňujeme jim u nás získávat odbornou praxi. Jako ostatní firmy ale vnímáme nižší zájem o studium technických oborů. Krédo: Snažím se všechno ve svém životě dělat s láskou a na maximum. V medicínském i manažerském vzdělání jsem se snažila dostat co nejdál, ale vím, že pokud člověk nedělá svoji práci s láskou, tak se dobrým manažerem ani lékařem nestane. 1. V posledních letech jsem vyvinula rehabilitační metodu INFINITY method, která už je v povědomí odborné i laické veřejnosti. Je určena především pacientům s onemocněním pohybového aparátu, ale také jako prevence lidem, kteří chtějí pečovat o své zdraví a postavu. Díky kvalitní rehabilitační péči získáváme pacienty a klienty, kteří se k nám často vracejí. 2. Zvyšovat kvalitu péče se nám daří díky zmíněné metodě, kterou jsem vyvinula po dlouholetých zkušenostech s léčbou pohybového ústrojí v ambulantní a lůžkové praxi. Díky ní dosahujeme při léčbě výborných výsledků, které prezentujeme i pomocí prováděných studií odborné i laické veřejnosti. 3. Úroveň znalostí absolventů se často liší, záleží také na škole, z jaké k nám přijdou. Například u absolventů Univerzity Karlovy lze předpokládat znalosti na vyšší úrovni, než například u absolventů nových soukromých škol. U nás v rehabilitačním ústavu mají možnost získat cenné znalosti a zkušenosti a také pokračovat ve svém vzdělávání. Krédo: Pracovat tak, abych se při zpětném ohlédnutí nestyděl za své činy a budovat firmu ne pro sebe, ale pro své děti a vnuky pro další generace 1. Dokončení záchrany historicky cenného areálu, který byl již téměř určen k demolici. To vše s důrazem na jeho ekonomickou soběstačnost. Opravit kulturní památku a uvnitř udělat muzeum závislé na penězích daňových poplatníků není kumšt. 2. Dalším vzděláváním zaměstnanců, spoluprací s firmami v oboru a nákupem vstupních surovin v nejvyšší možné kvalitě. 3. Vzdělávací systém není na špatné úrovni, i když poslední dobou s množstvím absolventů v něterých oborech kvalita klesá. Výrazný problém však vidím v nedostatku praktických zkušeností, protože propojení vysokých a středních škol s výrobními společnostmi je, především v technických oborech, pořád nedostatečné. Saar Gummi Czech s.r.o. Krédo: Selský rozum je základem všeho. 1. Podařilo se nám velmi rychle a dobře uvést do provozu naší novou strategickou investici vlastní mísírnu směsí (investice cca. 250 mil. Kč). 2. To je jednoduché. Pořád přemýšlíme (a konáme), jak můžeme být lepší, potřebnější pro naše zákazníky, a při tom si vydělat jak na rozvoj firmy, tak pro její vlastníky a naše lidi. Jde na jedné straně o produktivitu a náklady, na druhé straně o vlastní vývoj, abychom více přidané hodnoty realizovali v našich hlavách. Jak říká pan Frolík: Pracovat chytřeji. 3. Nakonec si vždy seženeme lidi, kteří chtějí a umí. Ale s devalvací českého školství, kdy na pozice, kde dříve stačil dobrý středoškolák, musíme brát vysokoškoláka, určitě spokojen nejsem. Dříve lidé z horní poloviny tabulky chodili na průmyslovky a pouze ti nejlepší na VŠ. Dnes nastupuje na VŠ každý druhý a přitom polovina z nich na to nemá. Místo toho by se měli naučit praktickým dovednostem, aby byli lépe připraveni na reálnou práci. Mgr. Václav Tichý (64) ředitel SOU nábytkářské a SOŠ, s.r.o., SŠ tvorby a designu nábytku, s.r.o., SŠ uměleckořemeslná a oděvní Liberec, s.r.o. Krédo: Připravit co nejlépe naše absolventy do života. Proto musíme být vždy krok před ostatními školami! 1. Naši žáci patří ve svých oborech mezi nejlepší v ČR, disponujeme nejnovějšími technologiemi (CNC dřevoobráběcí centrum), máme 100% naplněnost školy a to i v řemeslných oborech, neustálý zájem žáků o studium na naší škole, vysoký zájem zaměstnavatelů o naše absolventy a vynikající kolektiv kvalitních učitelů teoretického i praktického vyučování. A to vše navzdory mnohem složitějším podmínkám, než mají krajské školy. 2. Průběžně zvyšujeme efektivitu vzdělávání (e-learning pro odborné předměty našich oborů), zavádíme inovace, které prohloubí a rozšíří uplatnění absolventů v praxi. Významné v této oblasti jsou zahraniční stáže v rámci projektů EU Leonardo da Vinci a Erasmus+ v hodnotě 170 tisíc EUR od roku S absolventy pedagogických fakult jsme spokojeni, rychle se zapracují a začlení se do týmu. U pedagogického studia učitelů odborných předmětů bych doporučil větší zaměření na praktické dovednosti a pedagogickou praxi. Mgr. Karolína Topolová (38) generální ředitelka AAA AUTO a.s. Krédo: Úspěch manažera spočívá v pokoře a úctě k učiteli a v respektu k lidem, které vede. 1. Úspěšné dokončení dvouletého procesu prodeje společnosti novému vlastníkovi v hodnotě 220 mil. eur. 2. Naším cílem je poskytovat při prodeji ojetých aut stejné služby, garance a poprodejní servis, jaký nabízejí prodejci nových vozů, a odlišit se tak od veškeré konkurence. Máme největší výběr aut na českém a slovenském trhu s nejširšími garancemi a všechny vozy, které prodáváme, jsou v našem vlastnictví. 3. V minulosti jsme se Trainee programem snažili vysokoškoláky připravit na konkrétní práci v naší firmě. Měli ale příliš velká očekávání a nebyli trpěliví v překonávání překážek. O práci v naší firmě spíše projevují zájem středoškoláci, kteří si v jejím průběhu dokončují VŠ vzdělání. Pravidelně pořádáme tzv. Open Days pro střední školy, kterých se předloni zúčastnilo přes 100 studentů během tří dnů. Z nich pak 8 % z dopravní střední školy nebo obchodní akademie projevilo zájem pracovat v naší firmě. V letních měsících zaměstnáváme také brigádníky ze škol. Radim Vítek (37) předseda družstva v.d. CYKLOS Choltice Krédo: Neexistují slova nejde a nemůžu, pouze nechci. 1. Získání nových obchodních partnerů na světových trzích. Úspěšný start našeho nového stroje GPM 450 Speed. 2. Neustále investovat do vývoje nových produktů a nových výrobních technologií. 3. Nebudu hodnotit pouze absolventy vysokých škol, ale školství jako celek. Absolventi škol různých úrovní jsou nabiti teorií, ale naprosto jim chybí spojení s praxí. Navíc často své znalosti používají jako alibi, proč něco nejde, místo aby jich použili k nalezení řešení. Dokud budou školy financovány podle počtu žáků a spolupráce s firmami se bude brát jako nutné zlo, časem budou odborníci všech profesí chybět. Zcela se degradovalo učňovské školství a pouze výuční list je brán jako nedostatečná kvalifikace

16 Ing. Miloň Vojnar (38) ředitel společnosti Lumius, spol. s r.o. Krédo: Lumius, to je svět plný energie. Tento svět se zdá být stále složitější, náročnější, méně srozumitelný. Chceme být našim klientům partnerem, který je tímto světem spolehlivě provede. Partnerem, který kromě dobrého obchodu také poradí, vysvětlí. Stále přitom věříme v tradiční hodnoty jako slušnost, spolehlivost, nebo že dané slovo a podaná ruka platí, a jednáme podle toho. 1. Těší mě, že se mi daří udržovat Lumius v povědomí našich obchodních partnerů i odborné veřejnosti jako spolehlivou společnost poskytující profesionální služby. Úspěchem je rovněž udržení společnosti v žebříčku Czech TOP 100. V roce 2014 se mi v rámci skupiny Lumius podařilo uskutečnit akvizici společnosti Böhm Plast-Technik a.s. 2. Hledáme stále nové možnosti, jak zákazníka zaujmout a přinášet mu nové služby. Prodej elektřiny a plynu dnes nabízí nepřeberné množství společností. Jen málokterá však dokáže nabídnout kvalitní servis a odborné poradenství. 3. V případě naší společnosti, kde požadujeme nejvíce ekonomické vzdělání, až takový problém nevidím, větší problém je s absolventy technických vysokých a středních škol. PhDr. Miroslav Vrátný (60) ředitel FOR G, s.r.o. Krédo: Sebevědomí a odvaha vyvážené pokorou. 1. To, co již delší dobu, že vedení firmy (společníci) táhnou všichni za jeden provaz. 2. Předbíhat konkurenci unikátním řešením strojů a zařízení v konstrukčním vývoji. 3. Ano, jsem spokojen s přípravou konkrétních studentů pro naše potřeby. Tak jako tak je škola pouze základ budoucí cesty. Naše svoboda ovšem přináší problém, že celá skupina talentovaných lidí studuje zcela jiné obory, než průmysl potřebuje. Regulovat? Nevím jak jinak, než přirozeným způsobem třeba eticky a ekonomicky. Určitě ne nařízením vlády! Ing. Rostislav Zabystrzan (49) spolumajitel, jednatel, ředitel STEEL TEC, s. r. o. Krédo: Mám snahu ve svém profesním i osobním životě aplikovat heslo Tomáše Baťi, který kdysi řekl: Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš. 1. Přesvědčil jsem švédský i německý management Husquarny, že další investice do spolupráce s chráněnou dílnou Ergon má pro nás strategický význam, i když dílna nepatří do vlastnické struktury Husquarna Group. 2. Rozvojem spolupráce s chráněnou dílnou snižujeme náklady na jednoduché montážní operace. Zaváděním principů štíhlé výroby jsme před třemi lety, s proškolením téměř veškerého personálu s využitím programu pracovního úřadu Vzdělávejte se pro růst, nastartovali proces stálého zlepšování všech procesů. 3. Loni jsme dostali dotaci od úřadu práce na nástupní praxi nezaměstnaných absolventů. Zaměstnali jsme tři, všichni se osvědčili a zřejmě ve firmě zůstanou. Vždy jde o individuální přístup absolventa. Nemyslím si, že jsou špatně připraveni, protože to je pouze první krok. Jde o to, zda mají zájem na sobě dále pracovat. Jednou ze základních podmínek je jazyková vybavenost dnes minimálně jedním světovým jazykem, dva jsou lepší! Zájem na sobě pracovat se dá dnes testovat právě jazykovou gramotností. Ing. Jindřich Zdráhal (58) předseda družstva Mechanika Prostějov, výrobní družstvo Krédo: Slušnost, serióznost, dodržování dohod. 1. Získání a úspěšnou realizaci zakázky ART GEN PRAHA. 2. Personálními změnami, vzděláváním zaměstnanců a mladými absolventy. 3. Jsme spokojeni s absolventy kamenných univerzit, zejména u technických oborů. Jan Zeman (40) ředitel a jednatel Biopekárna Zemanka s.r.o. Krédo: Čím více žiju a čím méně tlačím na výsledky, tím lepší jsou. 1. Zvládnutí růstu firmy o 36 % při zachování zdraví všech pracovníků i mého. 2. Být stále jedničkou ve svém segmentu trhu a udávat jeho směr díky inovacím. 3. Nemohu posoudit

17 Děkujeme partnerům soutěže MANAŽER ROKU Hlavní partneři: Mediální partneři soutěže MANAŽER ROKU Generální mediální partner: Hlavní mediální partneři: Významní partneři: Významní mediální partneři: Měsíčník pro M A R K E T I N G O VÁ AGENTURA Realizační partneři: FINLEY Další partneři: 32 LeasePlan ČR, s.r.o. Iveco Czech Republic, a. s. GZ Digital Media, a.s. Granát, d.u.v., Turnov ISOline EU, s.r.o. Interní mediální partneři: VSVDIAMONDS s.r.o. Znovín Znojmo, a.s. 33

18 MANAGER OF THE YEAR 2014 Who are the best Czech Managers? The prestigious MANAGER OF THE YEAR award has been mapping answers for more than two decades now. It is annually awarded by the Czech Management Association (CMA), Confederation of Industry of the Czech Republic (SP CR) and Confederation of Employee and Business Associations of the Czech Republic (KZPS). The first of the above institutions is also the organizer of the competition that now enteres its 22nd year. The goal of this most prestigious and systematically advanced Czech management competition is to find, objectively and independently, select and highlight the best and most significant personalities in the area of management, their methods and contributions to the development of companies and the entire economy. The social and ethical purpose of the competition is to contribute to the development of an elite of Czech management. Both private and public company managers performing their management function in the Czech Republic for at least three years may be nominated and they needn t be Czech citizens. The announcement of the competition results in Prague s Žofín Palace on April 23, It is expected that approximately 400 managers, professionals, journalists and others will attend. The managers entered compete in 25 fields for the title Manager of the Field. Further, all finalists are assigned a category based on their age and size of a company or institution they lead. From these categories the Young Managerial Talent up to the age of 35 are selected, Outstanding Manager of a Small Company of up to 50 employees and an Outstanding Manager of a Medium-Sized Company up to 250 employees. Top 10 Managers of the Year are selected from all finalists and, ultimately, the winners of the given year are chosen A Female Manager of the Year and a Male Manager of the Year. The winners from previous years are made members in the Manager of the Year Club (KMR). Projektový tým soutěže MANAŽER ROKU 2014 Pracovali jsme pro vás rádi... Ivo Gajdoš výkonný ředitel ČMA Milan Mostýn tiskový mluvčí soutěže Rastislav Lukovič tajemník soutěže Ondřej Nádvorník marketing akce

19 Česká manažerská asociace / Czech Management Association Svaz průmyslu a dopravy České republiky / Confederation of Industry of the Czech Republic Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR / The Confederation of Employers and Entrepreneurs Associations at the CR Česká manažerská asociace / Czech Management Association Svaz průmyslu a dopravy České republiky / Confederation of Industry of the Czech Republic Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR / The Confederation of Employers and Entrepreneurs Associations at the CR Motto: Vysoká profesionalita a schopnosti manažera jsou základem úspěchu firmy A highly professional and competent manager is the foundation of a successful firm Motto: Vysoká profesionalita a schopnosti manažera jsou základem úspěchu firmy A highly professional and competent manager is the foundation of a successful firm NÁRODNÍ KOMISE UDĚLUJE NATIONAL SURVEY COMMITTEE AWARDS IS NÁRODNÍ KOMISE UDĚLUJE NATIONAL SURVEY COMMITTEE AWARDS IS Čestný titul Čestný titul MANAŽER ROKU MANAŽERKA ROKU Honourable title Honourable title MANAGER OF THE YEAR 2014 LADY MANAGER OF THE YEAR 2014 PŘEDSEDA ŘÍDICÍHO VÝBORU SOUTĚŽE CHAIRMAN OF STEERING COMMITTEE PŘEDSEDA NÁRODNÍ KOMISE SOUTĚŽE CHAIRMAN OF NATIONAL COMMITTEE PŘEDSEDA ŘÍDICÍHO VÝBORU SOUTĚŽE CHAIRMAN OF STEERING COMMITTEE PŘEDSEDA NÁRODNÍ KOMISE SOUTĚŽE CHAIRMAN OF NATIONAL COMMITTEE

MANAŽER ROKU 2016 finalisté

MANAŽER ROKU 2016 finalisté Vyhlašovatelé MANAŽER ROKU 2016 finalisté Celkem 71 finalistů Největší zastoupení ve finále mají manažeři působící v oblasti zpracovatelského průmyslu a zemědělství. Uspět mohou i zástupci IT a komunikace,

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Výzvy pro technické vzdělávání v měnící se energetice listopad 2016 JUDr. Michaela Chaloupková MBA členka představenstva ČEZ, a. s.

Výzvy pro technické vzdělávání v měnící se energetice listopad 2016 JUDr. Michaela Chaloupková MBA členka představenstva ČEZ, a. s. DŮLEŽITOST LIDSKÉHO KAPITÁLU PŘI ZAVÁDĚNÍ PRŮMYSLU 4.0 Výzvy pro technické vzdělávání v měnící se energetice listopad 2016 JUDr. Michaela Chaloupková MBA členka představenstva ČEZ, a. s. PRŮMYSL 4.0 ZÁSADNÍ

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI - V ČR je nedostatek kvalitně technicky vzdělaných lidí. - Je ohrožena budoucí konkurenceschopnost země. - Technické

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB ADRESA FREYOVA 948/11, PRAHA 9 ČLEN

BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB  ADRESA FREYOVA 948/11, PRAHA 9 ČLEN BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB WWW.SPCR.CZ ADRESA FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 ČLEN Průmysl v Moravskoslezském kraji PRŮMYSLOVÁ HISTORIE REGIONU Již od dob Rakouska-Uherska je průmysl

Více

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s.

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s. Profil Společnosti Společnost CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové byla založena 4. května 1992. V současnosti má základní kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 mil. ), vlastní kapitál činí přibližně 150 mil.

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 1 Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 9 2 Představení společnosti Vzdělávací ústav pro

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července 2015 Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Právník roku SP ČR předával ocenění 16. 4. Vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku 23.

Více

Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE

Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE Osnova RNDr. Evžen Korec, CSc. vědecká kariéra podnikatel a developer EKOSPOL a.s. vývoj strategie a firemní kultura

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

MANAŽER ROKU zná vítěze

MANAŽER ROKU zná vítěze MANAŽER ROKU zná vítěze Blahopřejeme úspěšným účastníkům 22. ročníku soutěže Nejúspěšnější manažeři ČR: Ing. Daniel Beneš, MBA a Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová Nejúspěšnějšími manažery v České republice

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy v České republice (dále

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny TISKOVÁ INFORMACE Kvasiny, 21. 10. 2014 Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny Zástupci renomovaných zaměstnavatelů ocenili v hlasování

Více