Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky"

Transkript

1 Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č Zadavatel ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE U Nemocnice Praha 2 IČ: DIČ: CZ (dále jen zadavatel) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zadavatel sděluje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Struktura dokumentu je následující 1. Krycí list dokumentu (1 strana) 2. Žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám v přesném znění (3 strany) 3. Odpovědi zadavatele na žádost uchazeče (4 strany) V Praze dne

2

3

4

5 Odpovědi Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro VZ ev. č V souladu s ustanovením 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zadavatel sděluje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Odpovědi odpovídají struktuře žádosti uchazeče (uvedené výše), která byla zadavateli doručena v písemné formě dne Odpověď č. 1/14 název veřejné zakázky Název veřejné zakázky je Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek. Odpověď č. 2/14 název zadavatele Název veřejného zadavatele je Ústav hematologie a krevní transfuze. Odpověď č. 3/14 termín plnění veřejné zakázky Termín plnění veřejné zakázky je definován takto. Dodání automatického hemokultivačního systému společně s první objednávkou hemokultivačních nádobek v prosinci 2008 lednu Okamžikem instalace přístroje odborně způsobilou osobou začíná doba 3 let, po kterou je uchazeč zavázán dodávat hemokultivační nádobky. Dodávky budou realizovány na základě jednotlivých objednávek zadavatele. Celkový počet dodaných nádobek bude vycházet z předpokládaného ročního odběru zadavatele. Odpověď č. 4/14 on-line komunikace s laboratorním informačním systémem Používaný nemocniční informační systém UNIS firmy Steiner (modul Laboratorní informační systém). Přesná specifikace a zajištění propojení se systémem UNIS není požadavkem tohoto výběrového řízení. Jako dostatečná bude hodnocena odpověď zda hemokultivační systém propojení s LIS umožňuje. Strana 1/4

6 Odpovědi Odpověď č. 5/14 kompaktní konstrukce a malé rozměry Požadavek na rozměry vychází z prostorových dispozic laboratoře. Bez nutnosti změn v uspořádání laboratoře může mít přístroj rozměry max. 100 x 80 cm (šířka x hloubka, rozměr výška není určující). Lze podat nabídku i na přístroj rozměrů větších než výše uvedené. Splnění požadavku na rozměry nebude zařazeno do hodnocených parametrů. V případě shodného výsledku několika nabídek v kritériu Technické, jakostní, funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky - Automatický hemokultivační systém bude sloužit jako pomocný hodnotící parametr. Odpověď č. 6/14 konstrukce nádobek Splnění požadavku může být doloženo certifikátem výrobce, který danou vlastnost dokladuje, s uvedením norem, dle kterých byly nádobky vyrobeny. Normální podmínky jsou situace, kdy nádobka spadne na podlahu při vkládání do přístroje nebo jejím vyndávání. Situace kdy nádobka dopadne na betonový povrch, schody, ostrý předmět, již za normální podmínky považovány nejsou. Požadavek bude hodnocen splňuje/nesplňuje a je jedním z hodnocených parametrů v kritériu Technické, jakostní, funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky - Hemokultivační nádobky. Odpověď č. 7/14 minimalizace rizika kontaminace personálu a prostředí Je požadováno, aby při převrhnutí zavřené nádobky nedošlo k úniku kapaliny z lahvičky ven, stejně jako v situaci umístění nádobky dnem vzhůru. Dále pak zabezpečení nádobky proti náhodnému otevření. Požadavek bude hodnocen splňuje/nesplňuje a je jedním z hodnocených parametrů v kritériu Technické, jakostní, funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky - Hemokultivační nádobky. Odpověď č. 8/14 možnost zasílání nádobek potrubní poštou Požadavek lze splnit uvedením podmínek, za kterých může být k transportu nádobek použita potrubní pošta. Požadavek bude hodnocen umožňuje/neumožňuje transport potrubní poštou. Splnění požadavku nebude zařazeno do hodnocených parametrů. V případě shodného výsledku několika nabídek v kritériu Technické, jakostní, funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky - Hemokultivační nádobky bude sloužit jako pomocný hodnotící parametr. Strana 2/4

7 Odpovědi Odpověď č. 9/14 závazek uchazeče ke snížení ceny v případě posílení kurzu české měny Zadavatel požaduje dle článku 7.4 zadávací dokumentace, aby nabídkové ceny hemokultivačních nádobek byly považovány za maximální a současně dle bodu 7.5 zadávací dokumentace, aby v průběhu doby plnění nebyly vyšší než ceny obvyklé (např. dojde-li ke zlevnění nádobek pro všechny potenciální odběratele). Odpověď č. 10/14 doklady k článku 8.2 Jedná se o dokumenty nutné pro splnění kvalifikačních předpokladů dle článku 6 zadávací dokumentace. Dále pak o dokumenty týkající se bezpečnosti používání výrobků, o povolení jejich distribuce a použití na území České republiky (nebo na území EU, pokud je toto akceptováno jako dostačující). Dokumenty, kterými uchazeč dokladuje splnění některého z požadavků (pokud je to vhodné), musí být také součástí nabídky. Dokumenty mohou být předloženy i ve fotokopii. Odpověď č. 11/14 česká značka shody dle článku 8.4 Informace uvedená v zadávací dokumentaci je chybná. Správné znění bodu 8.4 je: Všechny dodávané výrobky musí být opatřeny značkou shody (CE značka) ve smyslu 9 nařízení vlády č. 453/2004 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 291/2000 Sb., součástí dokumentace dodávaných výrobků dále musí být návod v českém jazyce a ES prohlášení o shodě. Odpověď č. 12/14 doložení správné funkčnosti přístroje Dodavatel provede instalaci automatického hemokultivačního systému v místě plnění, provede vstupní validaci přístroje a předá zadavateli řádně vyplněný instalační protokol. Odpověď č. 13/14 dílčí hodnotící kritéria Jednotlivé hodnocené parametry dílčího hodnotícího kritéria Technické, jakostní, funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky odpovídají struktuře Přílohy č. 1 - Technické podmínky na dodávky stanovené zadavatelem strana 1-2. Pro Automatický hemokultivační systém jde o parametry: minimální počet 6000 stanovení/rok, počet pozic pro inkubaci, současná kultivace mykobakterií s ostatními bakteriemi, testování sterility krevních derivátů, automatická rekalibrace detekční jednotky, zadávaní dat pomocí čtečky čárových kódů, ovládací software (český nebo beztextový), možnost připojení k LIS, tiskový výstup. Pro hemokultivační nádobky bude hodnoceno: schopnost dodat nádobky pro kultivaci všech požadovaných typů bakterií, a splnění podmínek pro bezpečnost (specifikováno odpověďmi 6 a 7). Strana 3/4

8 Odpovědi Do parametrů hodnocených v kritériu Operativnost dodávek, sankce z prodlení, sleva při ohrožené expiraci bude patřit: způsob objednávání hemokult. nádobek (preferována elektronická forma), závazná doba dodání po objednávce, uchazečem navržená výše sankce při opožděné dodávce nádobek, uchazečem navržená výše slevy při dodání hemokultivačních nádobek, kterým uplynula již 1/4 jejich expirační doby. Jednotlivé hodnocené parametry mají stejnou váhu a výsledek příslušného dílčího hodnotícího kritéria bude stanoven dle interní metodiky zadavatele. Výjimkou jsou, těmito dodatečnými informacemi stanovené, pomocné parametry, které budou do hodnocení zařazeny jen v případě shodného výsledku nabídek více uchazečů. Odpověď č. 14/14 odmítnutí všech předložených nabídek Zákon č. 137/2006 Sb. nedává v tomto případě zadavateli možnost odmítnout všechny předložené nabídky. Tento požadavek v zadávací dokumentaci je irelevantní. Při uvedení v dokumentaci došlo k selhání kontrolních mechanismů zadavatele. Za Ústav hematologie a krevní transfuze Mgr. Michal Tůma Biomedicínský technik Strana 4/4

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k veřejné zakázce: NÁJEM MOBILNÍCH KANCELÁŘÍ v rámci projektu Efektivní systém rozvoje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku v rámci ostatní zakázky malého rozsahu zveřejněno dne 9.10.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když tento profil zadavatele byl

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více