VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Studijní obor: Marketingová komunikace Bakalářské studium prezenční Lukáš Krejča Využití sociálních sítí ve firemní marketingové komunikaci Use of social networks in Corporate Marketing Communications BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Praha 2014 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Adolf Vodrážka

2 Poděkování Rád bych poděkoval PhDr. Adolfu Vodrážkovi za odborné vedení a cenné rady, které mi pomohly při zkompletování této práce. Děkuji také všem respondentům z řad odborníků, kteří věnovali svůj cenný čas odpovědím na mé otázky.

3 Prohlášení P r ohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracoval zcela samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu literatury a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. Současně prohlašuji, že souhlasím se zveřejněním této práce podle 47b zákona č.111/1998sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

4 Abstrakt Bakalářská práce popisuje možnosti využití sociálních sítí v marketingové komunikaci firem. Definuje zásady, které by měly společnosti dodržovat. Na konkrétních příkladech pak popisuje, jak tyto zásady přenést do praxe. Prostřednictvím rozhovorů s odborníky popisuje proces stanovení cílů a také možné reakce na aktuální vývoj v tomto oboru. Abstract The bachelor thesis describes the use of social networks in marketing communication. It defines the principles that companies should follow. By using specific examples, it describes how these principles works in real situations. Based on the data collected from the interviews with the experts, the thesis describes the process of setting goals and possible reactions to the latest developments in social media sphere.

5 Klíčová slova Sociální sítě, Facebook, Twitter, online PR Keywords Social media, Facebook, Twitter, online PR

6 Obsah PODĚKOVÁNÍ... 2 PROHLÁŠENÍ... 3 ABSTRAKT... 4 ABSTRACT... 4 KLÍČOVÁ SLOVA... 5 KEYWORDS... 5 OBSAH... 6 ÚVOD PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Co jsou sociální sítě Představení sociálních sítí Facebook YouTube Twitter LinkedIn Shrnutí Specifika sociálních sítí v České republice VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI Proč by firmy měly využívat sociální sítě? Možnosti marketingového využití sociálních sítí Možnosti marketingového využití Twitteru Možnosti marketingového využití Facebooku ZÁSADY KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH Sociální sítě slouží ke komunikaci, nejsou určeny k reklamě Pokud firma nemá dobrý produkt, sociální sítě ji nezachrání Reakce na sociálních sítích musí být rychlé Firmy nemohou ovlivnit vývoj jednotlivých sítí STANOVENÍ CÍLŮ Přímý prodej Rozšiřování povědomí o značce Zvýšení důvěryhodnosti ROZHOVORY S ODBORNÍKY NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ Adam Zbiejczuk Eliška Vyhnánková... 42

7 5.3 Ondřej Ullmann Jindřich Fáborský Pavel Šíma Tomáš Hrábek ZÁVĚR SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ SEZNAM ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ... 57

8 Úvod V této práci bych se rád věnoval tématu sociálních sítí, respektive jejich významu v marketingové komunikaci firem. S využitím odborné literatury definuji možnosti, které sociální sítě firmám nabízí. K tématu sociálních sítí mám velice blízký vztah. Online marketingu se věnuji čtvrtým rokem, za tu dobu se stal nejen mou pracovní činností, ale i hlavní zálibou. Pro účely této práce tak budu moci využít množství praktických zkušeností a uvádět také ty nejaktuálnější pravidla a postupy. Sociální sítě jsou v současnosti velice moderním tématem, o kterém pojednává množství publikací. Zároveň se však jedná o obor, který se velice rychle vyvíjí a odborná literatura z předchozích let tak nemusí reflektovat aktuální situaci. Díky svému zájmu o tento obor ale neustále sleduji nové trendy a sbírám relevantní informace od autorů z celého světa. Při deskripci teoreticky formulovaných postupů využiji zejména odborných prací respektovaných autorit. Ač ty nejaktuálnější vznikají díky dynamičnosti vývoje tohoto oboru výhradně v elektronické podobě, existuje i množství kvalitních písemných materiálů, ze kterých budu čerpat. Vycházet budu z myšlenek a definic těchto významných autorů: Zeke Camusia internetového podnikatele, který se specializuje na zakládání nových projektů a autora knihy The Internet Marketing Bible; Viktora Janoucha, uznávaného českého marketingového konzultanta a autora knihy Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích; Dana Zarrella 8

9 amerického odborníka na sociální sítě a autora čtyř knih o tomto tématu; a v neposlední řadě také z definic Philipa Kotlera jedné z největších světových autorit soudobého marketingu. Cílem této práce je popsat fungování sociálních sítí a definovat možnosti jejich využití v marketingové komunikaci. Prostřednictvím rozhovorů s odborníky na oblast sociálních sítí definuji nejčastější cíle firem v tomto prostředí a na konkrétních příkladech popíši, jak je možné jich dosáhnout. 9

10 1 Představení sociálních sítí Sociální sítě nejen já považuji za fenomén této doby. Výraznou měrou v posledních zhruba šesti letech změnily způsob chování lidí, zejména mladé generace. 1.1 Co jsou sociální sítě Sociální síť v širším významu (v angličtině social network) vyjadřuje strukturu kontaktů, vztahů a dalších interakcí s okolním světem. Pojem sociální sítě ve významu, který je pro mou práci stěžejní, označuje internetovou službu, která umožňuje být v kontaktu se svým okolím a komunikovat s ním prostřednictvím zpráv, fotografií nebo videí (v angličtině social network service). V internetové sociální síti reprezentují jednotlivé osoby takzvané profily obsahující zpravidla jméno či přezdívku a fotografii daného člověka. Množství dalších údajů jsou závislé na systému fungování konkrétní služby a většinou také na vůli konkrétního uživatele. Tyto profily umožňují vytváření různých propojení. Takové propojení na sociálních sítích může mít mnoho názvů: přátelé, fanoušci, sledující či následovníci (followers), atp. Způsob, jakým se jednotlivé profily propojí, se opět liší dle jednotlivých služeb, zpravidla je zde vždy nutná akce alespoň jednoho ze zúčastněných, jako například, když některý uživatel požádá jiného (pomocí funkcionality dané sítě), aby si jej přidal mezi své přátele. 10

11 Takto propojené profily pak spolu mohou navzájem komunikovat. Jednou možností je přímé posílání zpráv, které můžou někdy obsahovat i obrázky či videa. Druhou možností je zveřejňování určitého obsahu (textu, obrázků, odkazů), které uvidí širší počet uživatelů a může jej hodnotit nebo komentovat. Všechny tyto interakce jsou samozřejmě odlišné v závislosti na tom, co umožňuje daná sociální síť. Toto prostředí tak umožňuje přenášet konverzace uživatelů z běžného života do online prostředí, kdy na sociálních sítích se mohou bavit jak dva lidé soukromě, tak více lidí diskutovat nad různými tématy. Právě široké možnosti komunikace kdykoliv a odkudkoliv jsou tím, co uživatele na sociálních sítích nejvíce přitahuje. Každá sociální síť nabízí různou škálu možností pro komerční prezentaci firem, jejich služeb či výrobků. V zásadě v každé síti má společnost možnost vytvořit si vlastní profil a jeho prostřednictvím komunikovat se zákazníky ať už těmi potenciálními nebo těmi současnými. Další možností bývá placená reklama, která umožňuje oslovit více uživatelů dané sociální sítě. Úspěšné působení na sociálních sítích však vyžaduje odlišný přístup než tradiční marketingové kanály. 1.2 Představení sociálních sítí Pro bližší vysvětlení toho, jak svět sociálních sítí funguje, představím nejvýznamnější z nich. Vybral jsem takové sociální sítě, které jsou od sebe nějak odlišné 11

12 a zároveň mají natolik velkou uživatelskou základnu, že je lze využít jako marketingový kanál Facebook 1 Facebook je nejrozšířenější sociální sítí současnosti. Celosvětově jej alespoň jednou měsíčně využívá 1,19 miliardy uživatelů, v ČR pak zhruba (údaje z 30. září 2013) 2. O jeho celosvětovém dosahu svědčí, že 80 % jeho aktivních uživatelů pochází mimo USA a Kanadu. Facebook vznikl v roce 2004 jako projekt studentů harvardské univerzity a od té doby neustále roste. Nyní zaměstnává téměř lidí. Funguje na principu uživatelských profilů každý člověk (od 13 ti let) si může vytvořit profil se svým jménem a příjmením, přidat svou fotografii, údaje o datu a místu narození, rodinném stavu, zájmech atd. Na svůj profil pak uživatelé mohou psát textové statusy, sdílet odkazy, fotografie nebo videa. Každý profil má svou síť kontaktů (přátelé), se kterými chce být v kontaktu. Tito přátelé mohou zveřejňovaný obsah hodnotit tlačítkem Líbí se mi nebo jej komentovat. Z hlediska komerčního využití pro firmy nabízí Facebook možná nejširší škálu funkcionalit, jeho zásadní výhodou ale je obrovská (a neustále se zvyšující) základna uživatelů, kteří na této sociální síti tráví čím dál tím více času. Základním marketingovým nástrojem je tzv. Stránka, tedy jakýsi profil firmy (nebo osobnosti, výrobku, atd.). Běžný uživatel může svou náklonnost vyjádřit tím, že se stane fanouškem stránky. Firma pak

13 prostřednictvím tohoto profilu může komunikovat směrem ke svým fanouškům sdílením obsahu (podobně jako to dělají uživatelé mezi sebou). Další možností která Facebook živí - je využití placené reklamy, pomocí které lze propagovat jak obsah přímo na Facebooku (stránku nebo její příspěvky), tak mimo něj (webové stránky dané firmy). Reklama má specifický formát a vytváří se přímo pomocí nástrojů Facebooku. Její hlavní výhodou je široká škála cílení, kdy můžeme volit cílovou skupinu na základě takřka všech údajů, které uživatelé vyplňují (věk, národnost, jazyk, pohlaví, zájmy, vzdělání, rodinný stav, atd.) Společnosti mají také možnost vytvářet pro uživatele různé aplikace, nebo propojení s vlastními webovými stránkami YouTube 3 Celosvětově druhou nejoblíbenější sociální sítí je YouTube patřící od roku 2006 firmě Google. Specifikum této sítě tkví v tom, že zde uživatelé (ať už to jsou běžní lidé, celebrity nebo firmy) nahrávají pouze videa. Ty můžou zůstat soukromá, drtivá většina z nich je ale veřejná a může si je tak přehrát kdokoliv. Oproti Facebooku zde uživatelé nemusí mít vytvořen vlastní profil, aby mohli videa přehrávat, pro využití rozšířených funkcí (nahrávání vlastních videí, hodnocení a komentování) je ale registrace nezbytná. Marketingová oddělení firem v poslední době často YouTube využívají jako alternativu k drahé televizní 3 13

14 reklamě. Síť umožňuje vytvoření firemního profilu, placené šíření videí, ale také poskytuje reklamní prostor pro grafické bannery, kdy díky vysoké návštěvnosti je YouTube jedním z nejčastěji využívaných webů pro zobrazení standardních bannerů. Nutno poznamenat, že zdrojem většiny návštěv YouTube je jeho konkurent na poli sociálních sítí, Facebook. Úspěch obsahu nahraného na YouTube tak z velké části záleží na tom, jak dobře se jej podaří šířit na Facebooku Twitter 4 Twitter spuštěný v roce 2006 je sociální síť založená na krátkých mikro zprávách o maximální délce 140 znaků (může být doplněn obrázek). Tímto omezením je nastaven charakter této sítě slouží ke stručnému informování o aktuálních tématech. Uživatelé zde také mají své profily, které ale oproti Facebooku obsahují minimum informací. Každý uživatel si pak vytváří síť kontaktů, jejichž statusy chce číst (followings). Pro hodnocení obsahu či interakci uživatelů pak slouží možnosti odpovídat na statusy (takzvané tweety), označovat je jako oblíbené, nebo je sdílet dalším uživatelům (retweet). Marketérům nabízí Twitter skvělou možnost sledovat zpětnou vazbu zákazníků a reagovat na ni. Oproti Facebooku, který umožňuje uživatelům sdílet obsah jen 4 14

15 mezi svými přáteli (ve své síti), na Twitteru jsou jednotlivé příspěvky veřejné a dá se mezi nimi snadno vyhledávat. Můžeme tak jednoduše sledovat aktuální odezvu na naši kampaň, číst recenze našich služeb nebo reagovat na stížnosti nespokojených zákazníků. Také Twitter nabízí možnost placené reklamy, která propaguje buď daný uživatelský účet, nebo některý jeho příspěvek. Standardní reklamní plochy zde nenajdeme LinkedIn 5 Zatímco sociální sítě představované výše slouží především pro osobní komunikaci uživatelů, LinkedIn se zaměřuje na jejich profesní život. Také tato síť je založena na osobních profilech, do těch se zde ale nevyplňují zájmy a koníčky, nýbrž pracovní zkušenosti. LinkedIn je proto často nazýván jako profesní sociální síť. Registrovaný uživatel si může vyplnit svůj kompletní životopis tedy vzdělání, předchozí i současné pracovní uplatnění, získaná ocenění, publikační činnost, atd. Také na LinkedIn si můžeme vytvořit vlastní síť kontaktů, se kterými pak můžeme komunikovat zprávami nebo například hodnotit jejich schopnosti. LinkedIn má ve firemním světě velký význam z hlediska hledáním lidských zdrojů. Vhodným místem pro prezentaci je ale nejen pro HR oddělení, může být ideálním místem pro propagaci živnostníků či lidí pracujících na volné noze. Umožňuje také využití reklamy 5 15

16 ve specifickém formátu. Ta je vzhledem k uživatelské základně vhodná spíše pro B2B sdělení Shrnutí Bylo by jistě možné představit takto několik dalších sociálních sítí. Například obrázkové Instagram, Pinterest nebo Flickr, video Vine, blogovací síť Tumblr, globálním vyhledávačem prosazovaná Google Plus, nebo různé oborové či národnostní sítě (v Rusku je například velice oblíbené Vkontakte). Čtyři sítě, které jsem zvolil v předchozím textu, ale považuji za nejvýznamnější z hlediska šíře uživatelské základny, rozdílnosti fungování a také marketingového využití Specifika sociálních sítí v České republice Ačkoliv sociální sítě působí většinou globálně, jejich fungování a marketingové využití je v různých státech odlišné. Nejinak je tomu u české internetové populace. Protože považuji tato specifika za důležitá pro úspěšné využití sociálních sítí, na některá z nich upozorním. Nejmarkantnějším rozdílem například oproti americkému trhu je samozřejmě absolutní počet uživatelů. Zatímco v USA se počty aktivních uživatelů výše popisovaných sociálních sítí vždy pohybují v řádech miliónů, v České republice se kromě Facebooku bavíme maximálně o statisících (specifický je YouTube, který, jak již bylo řečeno, profituje z návštěv z Facebooku). Ne každá firma tak zde najde tak velkou cílovou skupinu, aby pro ni bylo zajímavé do dané sociální sítě investovat. 16

17 Specifické je geografické rozložení internetových uživatelů, kdy u většiny stránek pochází kolem 50 % všech návštěv z Prahy a okolí. Rozdílná je také počítačová gramotnost uživatelů, zatímco v západních zemích je pro většinu populace internet běžným nástrojem, v České republice je objevován pomaleji. Odborné průzkumy 6 ale již hovoří o postupném stárnutí české internetové populace, v roce 2013 bylo již přes 57 % uživatelů starších 35 ti let. 6 KOLÁŘ, Petr. Audit návštěvnosti internetu: Trendy v návštěvnosti internetu, ročenka In: Netmonitor.cz [online] [cit ]. Dostupné z: _netmonitor_rocenka_2012_0.pdf 17

18 2 Využití sociálních sítí v marketingové komunikaci Přestože, jak jsem uvedl, považuji sociální sítě za fenomén poslední doby, stále se můžeme setkat s tím, že je firmy odmítají zařadit do svého marketingového mixu. Jejich důvody jsou dle mých zkušeností velmi povrchní a vycházejí ze špatného pochopení významu sociálních sítí v dnešní době. V následujících odstavcích předložím několik argumentů, proč by firmy na sociálních sítích chybět neměly. Uznávám, že tato platforma není vhodná pro všechny podniky, zejména v segmentu B2C jsou ale mé argumenty relevantní pro většinu firem. 2.1 Proč by firmy měly využívat sociální sítě? Vznik a následný masový rozvoj sociálních sítí se zákonitě musí promítnout do chování firem a jejich marketingových aktivit. Philip Kotler tento vývoj nazývá přeměnou Staré ekonomiky na Novou ekonomiku, která je výrazně poznamenaná právě technologickým rozvojem a hlavně rozšířením internetu: Nedávné technologické změny, včetně širokého využití internetu, daly vzniknout prostředí, které někteří nazývají Nová ekonomika. Ačkoli se v posledních letech o povaze a existenci této Nové ekonomiky zaníceně debatovalo, jen málokdo by popíral dramatický dopad, který má na prodávající i kupující internet a další vlivné komunikační technologie. Mnoho standardních marketingových strategií a postupů minulosti hromadný marketing, standardizace produktů, mediální inzerce, maloobchodní prodejny a další bylo dobře přizpůsobeno takzvané Staré ekonomice. Tyto strategie a postupy budou důležité i v ekonomice 18

19 nové. Zároveň však budou muset marketéři připravit nové strategie a postupy, které budou pro dnešní nové prostředí vhodnější. 7 Zákazníci na internetu nejen přímo nakupují, ale výrazně se tam také formuje jejich nákupní rozhodnutí. Právě v této oblasti hrají sociální sítě výraznou roli. Právě zde se totiž uživatelé baví mezi sebou (mimo jiné) o zkušenostech s různými značkami, mohou zde veřejně sdílet své názory o těchto značkách a to jak pozitivní tak negativní. Pro firmy je velice důležité, aby si uvědomily, že jejich zákazníci ať už současní, nebo potenciální o nich na sociálních mluví již dnes, bez ohledu na to, jestli tam daná firma má svůj profil, nebo nemá. Firmy byly schopny v tradičních médiích, do jisté míry, kontrolovat, co se o nich říká a píše. Tuto možnost s nástupem sociálních médií zcela ztratily. Určitým způsobem tak již nekonkurují jen mezi sebou, ale musí konkurovat i hlasu lidu na sociálních sítích, říká Viktor Janouch ve své knize Internetový marketing 8. Právě možnost sledovat komunikaci o své značce a reagovat na ni, je základním argumentem pro využití sociálních sítí v marketingové komunikaci. Oslovení potenciálních zákazníků tam, kde tráví velké množství času, je dalším pádným důvodem pro vstup firmy do světa Facebooku, Twitteru a dalších. Zatímco dříve bylo například samozřejmé sledovat zpravodajství v televizi nebo papírových novinách, dnes 7 KOTLER, Philip. Inovativní marketing: jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s ISBN X. 8 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, s ISBN

20 se nejaktuálnější zprávy dozvídáme nejčastěji přes internet, v USA dokonce na 30 % uživatelů uvádí, že se čerstvé zprávy dozvídají ze sociálních sítí (přestože, jak uvádí mnozí respondenti, zde tyto informace nehledají) 9. A právě ty jsou místem, kde uživatelé tráví stále více a více času. Podle posledních výzkumů stráví uživatelé na Facebooku v průměru 8,3 hodiny měsíčně 10, na tuto síť tak připadá 15,8 % celkového času, který uživatelé tráví na internetu 11. Díky těmto faktům je na sociálních sítích možné jak efektivně komunikovat se stávajícími zákazníky, tak oslovovat ty, kteří danou značku ještě neznají. Marketing na sociálních médiích je způsob, jakým lze ovlivnit nebo přesvědčit určitou skupinu lidí, aby akceptovala, změnila nebo opustila určité myšlenky, chování, praktiky nebo přístupy prostřednictvím těchto médií, říká Viktor Janouch 12. Pokud daný podnik přistoupí ke komunikaci na sociálních sítích správně, může oslovit také tu skupinu lidí, která si již vybudovala reklamní slepotu a je tedy částečně nebo zcela lhostejná k běžným propagačním kanálům jako jsou inzeráty, reklamní spoty nebo bannery. Sociální 9 MITCHELL, Amy, Jocelyn KILEY, Jeffrey GOTTFRIED a Emily GUSKIN. The Role of News on Facebook. Journalism.org [online], 2013 [cit ]. Dostupné z: 10 CONSTINE, Josh. Facebook s Q2: Monthly Users Up 21% YOY To 1.15B, Dailies Up 27% To 699M, Mobile Monthlies Up 51% To 819M. Techcrunch.com [online] [cit ]. Dostupné z: 11 ISAAC, Mike. Facebook Jumps Past $40 as Mobile Numbers Surge. Allthingsd.com [online] [cit ]. Dostupné z: 12 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, s ISBN

21 sítě se tak při správném využití můžou stát konkurenční výhodou dané firmy. 2.2 Možnosti marketingového využití sociálních sítí Jak jsem již uvedl v první kapitole, každá ze sociálních sítí je specifická v tom, jak funguje a tím pádem v tom, jaké možnosti nabízí marketérům. Jeden prvek je ale společný existuje možnost založit si firemní profil a prostřednictvím něj vést svou komunikaci. Zatímco na Twitteru nebo Instagramu mají tyto firemní profily stejné funkce jako profily osobní, na Facebooku jsou výrazné odlišnosti. Vzhledem k tomu, že v České republice je využíván zejména Facebook a s velkým odstupem také Twitter, budu se v následujících odstavcích věnovat zejména těmto dvěma sítím Možnosti marketingového využití Twitteru Jak již bylo řečeno, každý subjekt nebo firma si může založit uživatelský profil, který není od těch osobních nijak odlišný. V prostředí Twitteru tak firmy komunikují úplně stejně, jako komunikují uživatelé mezi sebou: pomocí textových příspěvků (takzvaných statusů), které je možné doplnit odkazem nebo obrázkem, vždy však o maximální délce 140 znaků. Vedle tvorby a zveřejňování vlastního obsahu je na Twitteru také běžné sledování zmínek o značce či produktech. Pomocí jednoduchého vyhledávání lze v reálném čase sledovat veřejnou komunikaci o vlastní značce. Firma tak může bezprostředně číst, co o ní uživatelé píšou a okamžitě na to reagovat. Reakce firmy je vhodná 21

22 ve většině případů, ať už se jedná o kladné či záporné zmínky. Stejně tak může firma sledovat komunikaci uživatelů o tématu její činnosti. Prodejce jezdeckých potřeb tak může například filtrovat všechny veřejné příspěvky obsahující slovo koně a tam, kde je to vhodné, opět reagovat. Může tak získávat nové zákazníky (například tím, že poskytne odkaz na svůj obchod uživateli, který sháněl nové vybavení), nebo rozšiřovat povědomí o své značce v relevantní cílové skupině. Vedle vedení profilu (který je možné vést bezplatně) nabízí Twitter také možnost placené reklamy, pomocí které je možné propagovat konkrétní uživatelský či firemní účet, nebo vybraný příspěvek. Twitter ale neumožňuje cílení na české uživatele, tuzemskými inzerenty tak jeho platforma není příliš využívána Možnosti marketingového využití Facebooku Jak již bylo řečeno, Facebook rozlišuje osobní a firemní profily. Osobní profil musí být veden na konkrétní (reálné) jméno dané osoby a dle pravidel Facebooku, může mít jedna osoba pouze jeden osobní profil 13. Firmám, značkám, sportovním a jiným organizacím či celebritám nabízí Facebook možnost založit si Stránku, která se tak stává profilem dané značky či celebrity. Stránky jsou spravovány správci (konkrétní uživatelé, kteří mají na Facebooku soukromý profil), kteří přidávají informace a zveřejňují textové, obrázkové nebo jiné příspěvky. Uživatelé se stávají takzvanými fanoušky 13 Pages Basics. In: Facebook Help [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/www/ / 22

23 Stránky kliknutím na tlačítko To se mi líbí. Těmto fanouškům se pak zobrazuje obsah zveřejňovaný Stránkou v hlavním kanálu příspěvků. Facebook neustále pracuje a inovuje algoritmus vybírající příspěvky, které se zobrazí uživatelům. Těm se totiž v jejich hlavním kanálu nezobrazuje každý příspěvek jejich přátel a stránek, ale pouze určitá část. Mezi roky 2009 a 2013 totiž vzrostl počet příspěvků, které stránky posílají svým fanouškům více než šedesátinásobně. Zatímco v roce 2009 byl průměrný uživatel fanouškem čtyř až pěti stránek, které publikovaly pět příspěvků měsíčně, v roce 2013 je fanouškem čtyřiceti stránek, které publikují více než jeden příspěvek denně. Měsíční průměrný počet příspěvků stránek tak během čtyř let vzrostl z 22,5 na Takové množství komerčních příspěvků by pro uživatele bylo nepřijatelné, proto Facebook pomocí svých algoritmů vybírá, co komu zobrazí. Velký nárůst firemních příspěvků během let způsobil, že je dnes mnohem těžší komunikovat se svými fanoušky. Firmy se musí mnohem více zajímat o kvalitu a atraktivitu obsahu, který sdílejí, ale také frekvenci a čas, kdy k tomu dochází, říká Teisha Searbook, Social Media Editor firmy SocialBakers Facebook reklamy Vedle vedení firemního profilu Facebook nabízí a v poslední době neustále rozvíjí možnosti placené 14 SEABROOK, Teisha. Cutting Through the Crowds on Facebook News Feeds. Socialbakers.com [online] [cit ]. Dostupné z: 15 SEABROOK, Teisha. Cutting Through the Crowds on Facebook News Feeds. Socialbakers.com [online] [cit ]. Dostupné z: 23

24 reklamy. V současnosti existují dva hlavní reklamní formáty: postranní panel a hlavní kanál příspěvků. Reklama v postranním panelu umožňuje vytvořit inzerát s libovolným (musí však odpovídat pravidlům inzerce) textem o délce 90 znaků a obrázkem o rozměru pixelů 16. Tento reklamní formát funguje na Facebooku již mnoho let a inzerenty je stále velmi oblíben. Jeho nevýhodou je, že je funkční pouze na desktopové verzi, v mobilním prohlížeči či aplikaci na něj není dostatečný prostor. Druhým reklamním formátem je reklama umístěná přímo v hlavním kanále příspěvků. Tyto inzeráty vždy vypadají jako příspěvek vybrané stránky, ale je možné s nimi zacílit také ty uživatele, kteří nejsou fanoušky dané stránky. Tímto reklamním formátem Facebook reagoval na situaci, kdy většina uživatelů začala využívat mobilní verzi, která jak již bylo řečeno neumí zobrazit reklamu v postranním panelu. Uživatelé ale pro přístup k Facebooku využívají mobilní telefony téměř třikrát více než stolní počítače, 17 proto inzerenti získali cennou možnost zacílit reklamu také do hlavního kanálu příspěvků. Reklamní systém Facebooku umožňuje vytvářet reklamu s několika cíli: kliknutí vedoucí na webovou stránku mimo Facebook; získávání fanoušků pro stránku na Facebooku; podpora mobilní aplikace nebo podpora příspěvku zveřejněného stránkou. 16 Page post link ad. In: Facebook Help [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/www/ / 17 ISAAC, Mike. Facebook Jumps Past $40 as Mobile Numbers Surge. Allthingsd.com [online] [cit ]. Dostupné z: 24

25 Bez ohledu na zvolený typ může inzerent volit z několika druhů cílení, podle kterého Facebook následně vybere uživatele, kterým reklamu zobrazí. Právě široká a poměrně přesná škála cílení je považována za největší výhodu reklamy na Facebooku. Cílovou skupinu pro danou reklamu můžeme vybrat pomocí kombinace následujících parametrů: pohlaví, věk, vzdělání, zájmy, sexuální orientace, rodinný vztah, operační systém nebo oblíbené stránky na Facebooku. Vhodnou kombinací těchto parametrů lze pro každou reklamu přesně nadefinovat konkrétní cílovou skupinu. Tyto údaje o uživatelích Facebook sbírá jednak z informací, které o sobě vyplní, ale pak také vyhodnocuje jejich aktivitu sleduje témata, o kterých se baví či jakých stránek se stávají fanoušky. V poslední době se také rozšiřují možnosti inzerentů zacílit na Facebooku vlastní publikum. Funkce Custom Audiences 18 umožňuje vytvořit vlastní cílovou skupinu na základě u, návštěvnosti webu, telefonního čísla, nebo Facebook ID 19. Systém pak zajistí, aby se reklama zobrazovala jen těm uživatelům, kterým náleží inzerentem poskytnuté údaje. Už tato funkce nabízí mnoho využití, například e-shop může reklamou oslovit uživatele, kteří v něm nakoupili v minulosti. Rozšíření Custom Audiences o možnost zacílit návštěvníky webu přinesl Facebook inzerentům v první čtvrtletí Ti tuto funkci přijali s nadšením, jedná se o jednoduchou cestu, jak oslovovat uživatele, kteří již firmu (a její webové stránky) znají. Elektronický obchod tak může reklamu cílit na uživatele, který si 18 What are Custom Audiences?. In: Facebook Help [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ Unikátní číslo, které má každý uživatel Facebooku. 25

26 prohlížel produkty v nabídce, ale neprovedl nákup. Opakované zobrazení reklamy na Facebooku ho pak může k provedení transakce přesvědčit. 26

27 3 Zásady komunikace na sociálních sítích Ačkoliv se obor sociálních sítí dynamicky vyvíjí, dlouhodobě zde platí zásady a doporučení, které fungují bez ohledu na technologický vývoj jednotlivých služeb. Hlavní rozdíl je v tom, že v minulosti mohla firma uspět i bez toho, aby se těmito zásadami řídila, postupem času i ve světě sociálních sítí roste konkurence, což nutí marketéry zkvalitňovat jejich práci, chtějí-li být úspěšní. V této kapitole proto vysvětlím několik zásad, které platí dlouhodobě pro vedení firemních profilů napříč různými sociálními sítěmi. 3.1 Sociální sítě slouží ke komunikaci, nejsou určeny k reklamě Pro úspěch firmy ve světě sociálních sítí je zcela zásadní uvědomit si fakt, že k nim nelze přistupovat stejně jako k tradičním marketingovým kanálům. Sociální sítě nejsou dalším prostorem pro vyvěšení plakátů a reklamních poutačů, slouží pro komunikaci uživatelů, firmy se tomu musí přizpůsobit, jak píše Viktor Janouch: Na rozdíl od tradičních médií sociální média nejsou určena k propagaci a reklamě. To, že se to děje, nemění nic na úloze sociálních médií a tou je komunikace se zákazníky. Komunikace se zákazníky probíhá i přes tradiční média, kde je však jednosměrná (směrem od firmy k zákazníkovi). V sociálních médiích je obousměrná. Komunikace a komunita je zde základem marketingu. Komunita v sociálních médiích má pomoci firmě budovat 27

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Antonín Růţička Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Antonín Růžička Akademický rok: 2011 Kontakt: E-mail:

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING Marketing department Handbook Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí Winstona Churchilla 3 Praha E: jiri.markvart@gmail.com AUTOŘI: Bohdana Ivanytsya Viktor Smolík Radka Bělohradová

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Analytika Facebooku KAPITOLA 9. Sledování vývoje pomocí metrik a monitoringu

Analytika Facebooku KAPITOLA 9. Sledování vývoje pomocí metrik a monitoringu Analytika Facebooku KAPITOLA 9 Obsah kapitoly: Sledování vývoje pomocí metrik a monitoringu Návratnost investic na Facebooku a Mayo Medical School Měření zapojení pomocí Přehledů na Facebooku Když Facebook

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace Internet startup business plan and its implementation Roman Sterly Plzeň 2013

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Jana Šindelářová : Prof. Ing. Jaroslav Jandoš,

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet

Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií Jan Ambrož Bakalářská práce Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet Vedoucí práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

Mystery shopping u mobilních operátorů

Mystery shopping u mobilních operátorů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Forma studia: Prezenční Školní rok: 2012/2013

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

BUĎTE VIDĚT Inbound marketing pohledem H1.cz. Tomáš Vyskočil, Lucie Palkosková a kol.

BUĎTE VIDĚT Inbound marketing pohledem H1.cz. Tomáš Vyskočil, Lucie Palkosková a kol. BUĎTE VIDĚT Inbound marketing pohledem H1.cz Tomáš Vyskočil, Lucie Palkosková a kol. Obsah I. Slovo úvodem...3 II. Minimum z nutné teorie...4 1. Strategie inbound marketingu...4 2. Vztah SEO a inbound

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Mechanismy fungování sociálních sítí

Mechanismy fungování sociálních sítí Mechanismy fungování sociálních sítí KAPITOLA 1 V této kapitole : Jak fungují sociální sítě Kdo jsou jejich uživatelé Jak se v sociálních sítích šíří informace Jak funguje virální efekt Co jsou to okruhy

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více