VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Studijní obor: Marketingová komunikace Bakalářské studium prezenční Lukáš Krejča Využití sociálních sítí ve firemní marketingové komunikaci Use of social networks in Corporate Marketing Communications BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Praha 2014 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Adolf Vodrážka

2 Poděkování Rád bych poděkoval PhDr. Adolfu Vodrážkovi za odborné vedení a cenné rady, které mi pomohly při zkompletování této práce. Děkuji také všem respondentům z řad odborníků, kteří věnovali svůj cenný čas odpovědím na mé otázky.

3 Prohlášení P r ohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracoval zcela samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu literatury a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. Současně prohlašuji, že souhlasím se zveřejněním této práce podle 47b zákona č.111/1998sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

4 Abstrakt Bakalářská práce popisuje možnosti využití sociálních sítí v marketingové komunikaci firem. Definuje zásady, které by měly společnosti dodržovat. Na konkrétních příkladech pak popisuje, jak tyto zásady přenést do praxe. Prostřednictvím rozhovorů s odborníky popisuje proces stanovení cílů a také možné reakce na aktuální vývoj v tomto oboru. Abstract The bachelor thesis describes the use of social networks in marketing communication. It defines the principles that companies should follow. By using specific examples, it describes how these principles works in real situations. Based on the data collected from the interviews with the experts, the thesis describes the process of setting goals and possible reactions to the latest developments in social media sphere.

5 Klíčová slova Sociální sítě, Facebook, Twitter, online PR Keywords Social media, Facebook, Twitter, online PR

6 Obsah PODĚKOVÁNÍ... 2 PROHLÁŠENÍ... 3 ABSTRAKT... 4 ABSTRACT... 4 KLÍČOVÁ SLOVA... 5 KEYWORDS... 5 OBSAH... 6 ÚVOD PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Co jsou sociální sítě Představení sociálních sítí Facebook YouTube Twitter LinkedIn Shrnutí Specifika sociálních sítí v České republice VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI Proč by firmy měly využívat sociální sítě? Možnosti marketingového využití sociálních sítí Možnosti marketingového využití Twitteru Možnosti marketingového využití Facebooku ZÁSADY KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH Sociální sítě slouží ke komunikaci, nejsou určeny k reklamě Pokud firma nemá dobrý produkt, sociální sítě ji nezachrání Reakce na sociálních sítích musí být rychlé Firmy nemohou ovlivnit vývoj jednotlivých sítí STANOVENÍ CÍLŮ Přímý prodej Rozšiřování povědomí o značce Zvýšení důvěryhodnosti ROZHOVORY S ODBORNÍKY NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ Adam Zbiejczuk Eliška Vyhnánková... 42

7 5.3 Ondřej Ullmann Jindřich Fáborský Pavel Šíma Tomáš Hrábek ZÁVĚR SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ SEZNAM ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ... 57

8 Úvod V této práci bych se rád věnoval tématu sociálních sítí, respektive jejich významu v marketingové komunikaci firem. S využitím odborné literatury definuji možnosti, které sociální sítě firmám nabízí. K tématu sociálních sítí mám velice blízký vztah. Online marketingu se věnuji čtvrtým rokem, za tu dobu se stal nejen mou pracovní činností, ale i hlavní zálibou. Pro účely této práce tak budu moci využít množství praktických zkušeností a uvádět také ty nejaktuálnější pravidla a postupy. Sociální sítě jsou v současnosti velice moderním tématem, o kterém pojednává množství publikací. Zároveň se však jedná o obor, který se velice rychle vyvíjí a odborná literatura z předchozích let tak nemusí reflektovat aktuální situaci. Díky svému zájmu o tento obor ale neustále sleduji nové trendy a sbírám relevantní informace od autorů z celého světa. Při deskripci teoreticky formulovaných postupů využiji zejména odborných prací respektovaných autorit. Ač ty nejaktuálnější vznikají díky dynamičnosti vývoje tohoto oboru výhradně v elektronické podobě, existuje i množství kvalitních písemných materiálů, ze kterých budu čerpat. Vycházet budu z myšlenek a definic těchto významných autorů: Zeke Camusia internetového podnikatele, který se specializuje na zakládání nových projektů a autora knihy The Internet Marketing Bible; Viktora Janoucha, uznávaného českého marketingového konzultanta a autora knihy Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích; Dana Zarrella 8

9 amerického odborníka na sociální sítě a autora čtyř knih o tomto tématu; a v neposlední řadě také z definic Philipa Kotlera jedné z největších světových autorit soudobého marketingu. Cílem této práce je popsat fungování sociálních sítí a definovat možnosti jejich využití v marketingové komunikaci. Prostřednictvím rozhovorů s odborníky na oblast sociálních sítí definuji nejčastější cíle firem v tomto prostředí a na konkrétních příkladech popíši, jak je možné jich dosáhnout. 9

10 1 Představení sociálních sítí Sociální sítě nejen já považuji za fenomén této doby. Výraznou měrou v posledních zhruba šesti letech změnily způsob chování lidí, zejména mladé generace. 1.1 Co jsou sociální sítě Sociální síť v širším významu (v angličtině social network) vyjadřuje strukturu kontaktů, vztahů a dalších interakcí s okolním světem. Pojem sociální sítě ve významu, který je pro mou práci stěžejní, označuje internetovou službu, která umožňuje být v kontaktu se svým okolím a komunikovat s ním prostřednictvím zpráv, fotografií nebo videí (v angličtině social network service). V internetové sociální síti reprezentují jednotlivé osoby takzvané profily obsahující zpravidla jméno či přezdívku a fotografii daného člověka. Množství dalších údajů jsou závislé na systému fungování konkrétní služby a většinou také na vůli konkrétního uživatele. Tyto profily umožňují vytváření různých propojení. Takové propojení na sociálních sítích může mít mnoho názvů: přátelé, fanoušci, sledující či následovníci (followers), atp. Způsob, jakým se jednotlivé profily propojí, se opět liší dle jednotlivých služeb, zpravidla je zde vždy nutná akce alespoň jednoho ze zúčastněných, jako například, když některý uživatel požádá jiného (pomocí funkcionality dané sítě), aby si jej přidal mezi své přátele. 10

11 Takto propojené profily pak spolu mohou navzájem komunikovat. Jednou možností je přímé posílání zpráv, které můžou někdy obsahovat i obrázky či videa. Druhou možností je zveřejňování určitého obsahu (textu, obrázků, odkazů), které uvidí širší počet uživatelů a může jej hodnotit nebo komentovat. Všechny tyto interakce jsou samozřejmě odlišné v závislosti na tom, co umožňuje daná sociální síť. Toto prostředí tak umožňuje přenášet konverzace uživatelů z běžného života do online prostředí, kdy na sociálních sítích se mohou bavit jak dva lidé soukromě, tak více lidí diskutovat nad různými tématy. Právě široké možnosti komunikace kdykoliv a odkudkoliv jsou tím, co uživatele na sociálních sítích nejvíce přitahuje. Každá sociální síť nabízí různou škálu možností pro komerční prezentaci firem, jejich služeb či výrobků. V zásadě v každé síti má společnost možnost vytvořit si vlastní profil a jeho prostřednictvím komunikovat se zákazníky ať už těmi potenciálními nebo těmi současnými. Další možností bývá placená reklama, která umožňuje oslovit více uživatelů dané sociální sítě. Úspěšné působení na sociálních sítích však vyžaduje odlišný přístup než tradiční marketingové kanály. 1.2 Představení sociálních sítí Pro bližší vysvětlení toho, jak svět sociálních sítí funguje, představím nejvýznamnější z nich. Vybral jsem takové sociální sítě, které jsou od sebe nějak odlišné 11

12 a zároveň mají natolik velkou uživatelskou základnu, že je lze využít jako marketingový kanál Facebook 1 Facebook je nejrozšířenější sociální sítí současnosti. Celosvětově jej alespoň jednou měsíčně využívá 1,19 miliardy uživatelů, v ČR pak zhruba (údaje z 30. září 2013) 2. O jeho celosvětovém dosahu svědčí, že 80 % jeho aktivních uživatelů pochází mimo USA a Kanadu. Facebook vznikl v roce 2004 jako projekt studentů harvardské univerzity a od té doby neustále roste. Nyní zaměstnává téměř lidí. Funguje na principu uživatelských profilů každý člověk (od 13 ti let) si může vytvořit profil se svým jménem a příjmením, přidat svou fotografii, údaje o datu a místu narození, rodinném stavu, zájmech atd. Na svůj profil pak uživatelé mohou psát textové statusy, sdílet odkazy, fotografie nebo videa. Každý profil má svou síť kontaktů (přátelé), se kterými chce být v kontaktu. Tito přátelé mohou zveřejňovaný obsah hodnotit tlačítkem Líbí se mi nebo jej komentovat. Z hlediska komerčního využití pro firmy nabízí Facebook možná nejširší škálu funkcionalit, jeho zásadní výhodou ale je obrovská (a neustále se zvyšující) základna uživatelů, kteří na této sociální síti tráví čím dál tím více času. Základním marketingovým nástrojem je tzv. Stránka, tedy jakýsi profil firmy (nebo osobnosti, výrobku, atd.). Běžný uživatel může svou náklonnost vyjádřit tím, že se stane fanouškem stránky. Firma pak

13 prostřednictvím tohoto profilu může komunikovat směrem ke svým fanouškům sdílením obsahu (podobně jako to dělají uživatelé mezi sebou). Další možností která Facebook živí - je využití placené reklamy, pomocí které lze propagovat jak obsah přímo na Facebooku (stránku nebo její příspěvky), tak mimo něj (webové stránky dané firmy). Reklama má specifický formát a vytváří se přímo pomocí nástrojů Facebooku. Její hlavní výhodou je široká škála cílení, kdy můžeme volit cílovou skupinu na základě takřka všech údajů, které uživatelé vyplňují (věk, národnost, jazyk, pohlaví, zájmy, vzdělání, rodinný stav, atd.) Společnosti mají také možnost vytvářet pro uživatele různé aplikace, nebo propojení s vlastními webovými stránkami YouTube 3 Celosvětově druhou nejoblíbenější sociální sítí je YouTube patřící od roku 2006 firmě Google. Specifikum této sítě tkví v tom, že zde uživatelé (ať už to jsou běžní lidé, celebrity nebo firmy) nahrávají pouze videa. Ty můžou zůstat soukromá, drtivá většina z nich je ale veřejná a může si je tak přehrát kdokoliv. Oproti Facebooku zde uživatelé nemusí mít vytvořen vlastní profil, aby mohli videa přehrávat, pro využití rozšířených funkcí (nahrávání vlastních videí, hodnocení a komentování) je ale registrace nezbytná. Marketingová oddělení firem v poslední době často YouTube využívají jako alternativu k drahé televizní 3 13

14 reklamě. Síť umožňuje vytvoření firemního profilu, placené šíření videí, ale také poskytuje reklamní prostor pro grafické bannery, kdy díky vysoké návštěvnosti je YouTube jedním z nejčastěji využívaných webů pro zobrazení standardních bannerů. Nutno poznamenat, že zdrojem většiny návštěv YouTube je jeho konkurent na poli sociálních sítí, Facebook. Úspěch obsahu nahraného na YouTube tak z velké části záleží na tom, jak dobře se jej podaří šířit na Facebooku Twitter 4 Twitter spuštěný v roce 2006 je sociální síť založená na krátkých mikro zprávách o maximální délce 140 znaků (může být doplněn obrázek). Tímto omezením je nastaven charakter této sítě slouží ke stručnému informování o aktuálních tématech. Uživatelé zde také mají své profily, které ale oproti Facebooku obsahují minimum informací. Každý uživatel si pak vytváří síť kontaktů, jejichž statusy chce číst (followings). Pro hodnocení obsahu či interakci uživatelů pak slouží možnosti odpovídat na statusy (takzvané tweety), označovat je jako oblíbené, nebo je sdílet dalším uživatelům (retweet). Marketérům nabízí Twitter skvělou možnost sledovat zpětnou vazbu zákazníků a reagovat na ni. Oproti Facebooku, který umožňuje uživatelům sdílet obsah jen 4 14

15 mezi svými přáteli (ve své síti), na Twitteru jsou jednotlivé příspěvky veřejné a dá se mezi nimi snadno vyhledávat. Můžeme tak jednoduše sledovat aktuální odezvu na naši kampaň, číst recenze našich služeb nebo reagovat na stížnosti nespokojených zákazníků. Také Twitter nabízí možnost placené reklamy, která propaguje buď daný uživatelský účet, nebo některý jeho příspěvek. Standardní reklamní plochy zde nenajdeme LinkedIn 5 Zatímco sociální sítě představované výše slouží především pro osobní komunikaci uživatelů, LinkedIn se zaměřuje na jejich profesní život. Také tato síť je založena na osobních profilech, do těch se zde ale nevyplňují zájmy a koníčky, nýbrž pracovní zkušenosti. LinkedIn je proto často nazýván jako profesní sociální síť. Registrovaný uživatel si může vyplnit svůj kompletní životopis tedy vzdělání, předchozí i současné pracovní uplatnění, získaná ocenění, publikační činnost, atd. Také na LinkedIn si můžeme vytvořit vlastní síť kontaktů, se kterými pak můžeme komunikovat zprávami nebo například hodnotit jejich schopnosti. LinkedIn má ve firemním světě velký význam z hlediska hledáním lidských zdrojů. Vhodným místem pro prezentaci je ale nejen pro HR oddělení, může být ideálním místem pro propagaci živnostníků či lidí pracujících na volné noze. Umožňuje také využití reklamy 5 15

16 ve specifickém formátu. Ta je vzhledem k uživatelské základně vhodná spíše pro B2B sdělení Shrnutí Bylo by jistě možné představit takto několik dalších sociálních sítí. Například obrázkové Instagram, Pinterest nebo Flickr, video Vine, blogovací síť Tumblr, globálním vyhledávačem prosazovaná Google Plus, nebo různé oborové či národnostní sítě (v Rusku je například velice oblíbené Vkontakte). Čtyři sítě, které jsem zvolil v předchozím textu, ale považuji za nejvýznamnější z hlediska šíře uživatelské základny, rozdílnosti fungování a také marketingového využití Specifika sociálních sítí v České republice Ačkoliv sociální sítě působí většinou globálně, jejich fungování a marketingové využití je v různých státech odlišné. Nejinak je tomu u české internetové populace. Protože považuji tato specifika za důležitá pro úspěšné využití sociálních sítí, na některá z nich upozorním. Nejmarkantnějším rozdílem například oproti americkému trhu je samozřejmě absolutní počet uživatelů. Zatímco v USA se počty aktivních uživatelů výše popisovaných sociálních sítí vždy pohybují v řádech miliónů, v České republice se kromě Facebooku bavíme maximálně o statisících (specifický je YouTube, který, jak již bylo řečeno, profituje z návštěv z Facebooku). Ne každá firma tak zde najde tak velkou cílovou skupinu, aby pro ni bylo zajímavé do dané sociální sítě investovat. 16

17 Specifické je geografické rozložení internetových uživatelů, kdy u většiny stránek pochází kolem 50 % všech návštěv z Prahy a okolí. Rozdílná je také počítačová gramotnost uživatelů, zatímco v západních zemích je pro většinu populace internet běžným nástrojem, v České republice je objevován pomaleji. Odborné průzkumy 6 ale již hovoří o postupném stárnutí české internetové populace, v roce 2013 bylo již přes 57 % uživatelů starších 35 ti let. 6 KOLÁŘ, Petr. Audit návštěvnosti internetu: Trendy v návštěvnosti internetu, ročenka In: Netmonitor.cz [online] [cit ]. Dostupné z: _netmonitor_rocenka_2012_0.pdf 17

18 2 Využití sociálních sítí v marketingové komunikaci Přestože, jak jsem uvedl, považuji sociální sítě za fenomén poslední doby, stále se můžeme setkat s tím, že je firmy odmítají zařadit do svého marketingového mixu. Jejich důvody jsou dle mých zkušeností velmi povrchní a vycházejí ze špatného pochopení významu sociálních sítí v dnešní době. V následujících odstavcích předložím několik argumentů, proč by firmy na sociálních sítích chybět neměly. Uznávám, že tato platforma není vhodná pro všechny podniky, zejména v segmentu B2C jsou ale mé argumenty relevantní pro většinu firem. 2.1 Proč by firmy měly využívat sociální sítě? Vznik a následný masový rozvoj sociálních sítí se zákonitě musí promítnout do chování firem a jejich marketingových aktivit. Philip Kotler tento vývoj nazývá přeměnou Staré ekonomiky na Novou ekonomiku, která je výrazně poznamenaná právě technologickým rozvojem a hlavně rozšířením internetu: Nedávné technologické změny, včetně širokého využití internetu, daly vzniknout prostředí, které někteří nazývají Nová ekonomika. Ačkoli se v posledních letech o povaze a existenci této Nové ekonomiky zaníceně debatovalo, jen málokdo by popíral dramatický dopad, který má na prodávající i kupující internet a další vlivné komunikační technologie. Mnoho standardních marketingových strategií a postupů minulosti hromadný marketing, standardizace produktů, mediální inzerce, maloobchodní prodejny a další bylo dobře přizpůsobeno takzvané Staré ekonomice. Tyto strategie a postupy budou důležité i v ekonomice 18

19 nové. Zároveň však budou muset marketéři připravit nové strategie a postupy, které budou pro dnešní nové prostředí vhodnější. 7 Zákazníci na internetu nejen přímo nakupují, ale výrazně se tam také formuje jejich nákupní rozhodnutí. Právě v této oblasti hrají sociální sítě výraznou roli. Právě zde se totiž uživatelé baví mezi sebou (mimo jiné) o zkušenostech s různými značkami, mohou zde veřejně sdílet své názory o těchto značkách a to jak pozitivní tak negativní. Pro firmy je velice důležité, aby si uvědomily, že jejich zákazníci ať už současní, nebo potenciální o nich na sociálních mluví již dnes, bez ohledu na to, jestli tam daná firma má svůj profil, nebo nemá. Firmy byly schopny v tradičních médiích, do jisté míry, kontrolovat, co se o nich říká a píše. Tuto možnost s nástupem sociálních médií zcela ztratily. Určitým způsobem tak již nekonkurují jen mezi sebou, ale musí konkurovat i hlasu lidu na sociálních sítích, říká Viktor Janouch ve své knize Internetový marketing 8. Právě možnost sledovat komunikaci o své značce a reagovat na ni, je základním argumentem pro využití sociálních sítí v marketingové komunikaci. Oslovení potenciálních zákazníků tam, kde tráví velké množství času, je dalším pádným důvodem pro vstup firmy do světa Facebooku, Twitteru a dalších. Zatímco dříve bylo například samozřejmé sledovat zpravodajství v televizi nebo papírových novinách, dnes 7 KOTLER, Philip. Inovativní marketing: jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s ISBN X. 8 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, s ISBN

20 se nejaktuálnější zprávy dozvídáme nejčastěji přes internet, v USA dokonce na 30 % uživatelů uvádí, že se čerstvé zprávy dozvídají ze sociálních sítí (přestože, jak uvádí mnozí respondenti, zde tyto informace nehledají) 9. A právě ty jsou místem, kde uživatelé tráví stále více a více času. Podle posledních výzkumů stráví uživatelé na Facebooku v průměru 8,3 hodiny měsíčně 10, na tuto síť tak připadá 15,8 % celkového času, který uživatelé tráví na internetu 11. Díky těmto faktům je na sociálních sítích možné jak efektivně komunikovat se stávajícími zákazníky, tak oslovovat ty, kteří danou značku ještě neznají. Marketing na sociálních médiích je způsob, jakým lze ovlivnit nebo přesvědčit určitou skupinu lidí, aby akceptovala, změnila nebo opustila určité myšlenky, chování, praktiky nebo přístupy prostřednictvím těchto médií, říká Viktor Janouch 12. Pokud daný podnik přistoupí ke komunikaci na sociálních sítích správně, může oslovit také tu skupinu lidí, která si již vybudovala reklamní slepotu a je tedy částečně nebo zcela lhostejná k běžným propagačním kanálům jako jsou inzeráty, reklamní spoty nebo bannery. Sociální 9 MITCHELL, Amy, Jocelyn KILEY, Jeffrey GOTTFRIED a Emily GUSKIN. The Role of News on Facebook. Journalism.org [online], 2013 [cit ]. Dostupné z: 10 CONSTINE, Josh. Facebook s Q2: Monthly Users Up 21% YOY To 1.15B, Dailies Up 27% To 699M, Mobile Monthlies Up 51% To 819M. Techcrunch.com [online] [cit ]. Dostupné z: 11 ISAAC, Mike. Facebook Jumps Past $40 as Mobile Numbers Surge. Allthingsd.com [online] [cit ]. Dostupné z: 12 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, s ISBN

21 sítě se tak při správném využití můžou stát konkurenční výhodou dané firmy. 2.2 Možnosti marketingového využití sociálních sítí Jak jsem již uvedl v první kapitole, každá ze sociálních sítí je specifická v tom, jak funguje a tím pádem v tom, jaké možnosti nabízí marketérům. Jeden prvek je ale společný existuje možnost založit si firemní profil a prostřednictvím něj vést svou komunikaci. Zatímco na Twitteru nebo Instagramu mají tyto firemní profily stejné funkce jako profily osobní, na Facebooku jsou výrazné odlišnosti. Vzhledem k tomu, že v České republice je využíván zejména Facebook a s velkým odstupem také Twitter, budu se v následujících odstavcích věnovat zejména těmto dvěma sítím Možnosti marketingového využití Twitteru Jak již bylo řečeno, každý subjekt nebo firma si může založit uživatelský profil, který není od těch osobních nijak odlišný. V prostředí Twitteru tak firmy komunikují úplně stejně, jako komunikují uživatelé mezi sebou: pomocí textových příspěvků (takzvaných statusů), které je možné doplnit odkazem nebo obrázkem, vždy však o maximální délce 140 znaků. Vedle tvorby a zveřejňování vlastního obsahu je na Twitteru také běžné sledování zmínek o značce či produktech. Pomocí jednoduchého vyhledávání lze v reálném čase sledovat veřejnou komunikaci o vlastní značce. Firma tak může bezprostředně číst, co o ní uživatelé píšou a okamžitě na to reagovat. Reakce firmy je vhodná 21

22 ve většině případů, ať už se jedná o kladné či záporné zmínky. Stejně tak může firma sledovat komunikaci uživatelů o tématu její činnosti. Prodejce jezdeckých potřeb tak může například filtrovat všechny veřejné příspěvky obsahující slovo koně a tam, kde je to vhodné, opět reagovat. Může tak získávat nové zákazníky (například tím, že poskytne odkaz na svůj obchod uživateli, který sháněl nové vybavení), nebo rozšiřovat povědomí o své značce v relevantní cílové skupině. Vedle vedení profilu (který je možné vést bezplatně) nabízí Twitter také možnost placené reklamy, pomocí které je možné propagovat konkrétní uživatelský či firemní účet, nebo vybraný příspěvek. Twitter ale neumožňuje cílení na české uživatele, tuzemskými inzerenty tak jeho platforma není příliš využívána Možnosti marketingového využití Facebooku Jak již bylo řečeno, Facebook rozlišuje osobní a firemní profily. Osobní profil musí být veden na konkrétní (reálné) jméno dané osoby a dle pravidel Facebooku, může mít jedna osoba pouze jeden osobní profil 13. Firmám, značkám, sportovním a jiným organizacím či celebritám nabízí Facebook možnost založit si Stránku, která se tak stává profilem dané značky či celebrity. Stránky jsou spravovány správci (konkrétní uživatelé, kteří mají na Facebooku soukromý profil), kteří přidávají informace a zveřejňují textové, obrázkové nebo jiné příspěvky. Uživatelé se stávají takzvanými fanoušky 13 Pages Basics. In: Facebook Help [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/www/ / 22

23 Stránky kliknutím na tlačítko To se mi líbí. Těmto fanouškům se pak zobrazuje obsah zveřejňovaný Stránkou v hlavním kanálu příspěvků. Facebook neustále pracuje a inovuje algoritmus vybírající příspěvky, které se zobrazí uživatelům. Těm se totiž v jejich hlavním kanálu nezobrazuje každý příspěvek jejich přátel a stránek, ale pouze určitá část. Mezi roky 2009 a 2013 totiž vzrostl počet příspěvků, které stránky posílají svým fanouškům více než šedesátinásobně. Zatímco v roce 2009 byl průměrný uživatel fanouškem čtyř až pěti stránek, které publikovaly pět příspěvků měsíčně, v roce 2013 je fanouškem čtyřiceti stránek, které publikují více než jeden příspěvek denně. Měsíční průměrný počet příspěvků stránek tak během čtyř let vzrostl z 22,5 na Takové množství komerčních příspěvků by pro uživatele bylo nepřijatelné, proto Facebook pomocí svých algoritmů vybírá, co komu zobrazí. Velký nárůst firemních příspěvků během let způsobil, že je dnes mnohem těžší komunikovat se svými fanoušky. Firmy se musí mnohem více zajímat o kvalitu a atraktivitu obsahu, který sdílejí, ale také frekvenci a čas, kdy k tomu dochází, říká Teisha Searbook, Social Media Editor firmy SocialBakers Facebook reklamy Vedle vedení firemního profilu Facebook nabízí a v poslední době neustále rozvíjí možnosti placené 14 SEABROOK, Teisha. Cutting Through the Crowds on Facebook News Feeds. Socialbakers.com [online] [cit ]. Dostupné z: 15 SEABROOK, Teisha. Cutting Through the Crowds on Facebook News Feeds. Socialbakers.com [online] [cit ]. Dostupné z: 23

24 reklamy. V současnosti existují dva hlavní reklamní formáty: postranní panel a hlavní kanál příspěvků. Reklama v postranním panelu umožňuje vytvořit inzerát s libovolným (musí však odpovídat pravidlům inzerce) textem o délce 90 znaků a obrázkem o rozměru pixelů 16. Tento reklamní formát funguje na Facebooku již mnoho let a inzerenty je stále velmi oblíben. Jeho nevýhodou je, že je funkční pouze na desktopové verzi, v mobilním prohlížeči či aplikaci na něj není dostatečný prostor. Druhým reklamním formátem je reklama umístěná přímo v hlavním kanále příspěvků. Tyto inzeráty vždy vypadají jako příspěvek vybrané stránky, ale je možné s nimi zacílit také ty uživatele, kteří nejsou fanoušky dané stránky. Tímto reklamním formátem Facebook reagoval na situaci, kdy většina uživatelů začala využívat mobilní verzi, která jak již bylo řečeno neumí zobrazit reklamu v postranním panelu. Uživatelé ale pro přístup k Facebooku využívají mobilní telefony téměř třikrát více než stolní počítače, 17 proto inzerenti získali cennou možnost zacílit reklamu také do hlavního kanálu příspěvků. Reklamní systém Facebooku umožňuje vytvářet reklamu s několika cíli: kliknutí vedoucí na webovou stránku mimo Facebook; získávání fanoušků pro stránku na Facebooku; podpora mobilní aplikace nebo podpora příspěvku zveřejněného stránkou. 16 Page post link ad. In: Facebook Help [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/www/ / 17 ISAAC, Mike. Facebook Jumps Past $40 as Mobile Numbers Surge. Allthingsd.com [online] [cit ]. Dostupné z: 24

25 Bez ohledu na zvolený typ může inzerent volit z několika druhů cílení, podle kterého Facebook následně vybere uživatele, kterým reklamu zobrazí. Právě široká a poměrně přesná škála cílení je považována za největší výhodu reklamy na Facebooku. Cílovou skupinu pro danou reklamu můžeme vybrat pomocí kombinace následujících parametrů: pohlaví, věk, vzdělání, zájmy, sexuální orientace, rodinný vztah, operační systém nebo oblíbené stránky na Facebooku. Vhodnou kombinací těchto parametrů lze pro každou reklamu přesně nadefinovat konkrétní cílovou skupinu. Tyto údaje o uživatelích Facebook sbírá jednak z informací, které o sobě vyplní, ale pak také vyhodnocuje jejich aktivitu sleduje témata, o kterých se baví či jakých stránek se stávají fanoušky. V poslední době se také rozšiřují možnosti inzerentů zacílit na Facebooku vlastní publikum. Funkce Custom Audiences 18 umožňuje vytvořit vlastní cílovou skupinu na základě u, návštěvnosti webu, telefonního čísla, nebo Facebook ID 19. Systém pak zajistí, aby se reklama zobrazovala jen těm uživatelům, kterým náleží inzerentem poskytnuté údaje. Už tato funkce nabízí mnoho využití, například e-shop může reklamou oslovit uživatele, kteří v něm nakoupili v minulosti. Rozšíření Custom Audiences o možnost zacílit návštěvníky webu přinesl Facebook inzerentům v první čtvrtletí Ti tuto funkci přijali s nadšením, jedná se o jednoduchou cestu, jak oslovovat uživatele, kteří již firmu (a její webové stránky) znají. Elektronický obchod tak může reklamu cílit na uživatele, který si 18 What are Custom Audiences?. In: Facebook Help [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ Unikátní číslo, které má každý uživatel Facebooku. 25

26 prohlížel produkty v nabídce, ale neprovedl nákup. Opakované zobrazení reklamy na Facebooku ho pak může k provedení transakce přesvědčit. 26

27 3 Zásady komunikace na sociálních sítích Ačkoliv se obor sociálních sítí dynamicky vyvíjí, dlouhodobě zde platí zásady a doporučení, které fungují bez ohledu na technologický vývoj jednotlivých služeb. Hlavní rozdíl je v tom, že v minulosti mohla firma uspět i bez toho, aby se těmito zásadami řídila, postupem času i ve světě sociálních sítí roste konkurence, což nutí marketéry zkvalitňovat jejich práci, chtějí-li být úspěšní. V této kapitole proto vysvětlím několik zásad, které platí dlouhodobě pro vedení firemních profilů napříč různými sociálními sítěmi. 3.1 Sociální sítě slouží ke komunikaci, nejsou určeny k reklamě Pro úspěch firmy ve světě sociálních sítí je zcela zásadní uvědomit si fakt, že k nim nelze přistupovat stejně jako k tradičním marketingovým kanálům. Sociální sítě nejsou dalším prostorem pro vyvěšení plakátů a reklamních poutačů, slouží pro komunikaci uživatelů, firmy se tomu musí přizpůsobit, jak píše Viktor Janouch: Na rozdíl od tradičních médií sociální média nejsou určena k propagaci a reklamě. To, že se to děje, nemění nic na úloze sociálních médií a tou je komunikace se zákazníky. Komunikace se zákazníky probíhá i přes tradiční média, kde je však jednosměrná (směrem od firmy k zákazníkovi). V sociálních médiích je obousměrná. Komunikace a komunita je zde základem marketingu. Komunita v sociálních médiích má pomoci firmě budovat 27

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

Nová média a oslovení mládeže

Nová média a oslovení mládeže Nová média a oslovení mládeže Sociální sítě účinný moderní marketingový a komunikační nástroj Nikola Samková, 27. 11. 2016 Sociální sítě Jedná se o službu na internetu. Registrovaným členům umožňuje vytvářet

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-15

Identifikátor materiálu: ICT-3-15 Identifikátor materiálu: ICT-3-15 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Sociální sítě Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí sociální sítě. Druh

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Placená reklama ve vyhledávačích

Placená reklama ve vyhledávačích Placená reklama ve vyhledávačích Markéta Valentová Obsah workshopu: PPC systémy obecně Úspora č.1: Jak si vybrat nejlepšího zákazníka Úspora č.2: Jak nastavit kampaň, aby vydělávala, ne utrácela Úspora

Více

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková Facebook pokračování Offline formy propagace Mgr. Bohdana Rambousková Edge Rank Kdo uvidí můj status? EdgeRank je speciální algoritmus, kterým FB určuje, kdo příspěvky dané stránky či uživatele uvidí na

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

Online komunikace Hurá na internet!

Online komunikace Hurá na internet! Online komunikace Hurá na internet! Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Internet V dnešní době médium číslo 1 a přitom nejlevnější. Obracíme se na něj pro informace, pro zábavu, komunikaci, nákup. Snadno jeho

Více

TZB-info je největším stavebním portálem v ČR a SR

TZB-info je největším stavebním portálem v ČR a SR TZB-info je největším stavebním portálem v ČR a SR TZB-info portál pro min. poučené laiky a odborníky Články, diskuse, videa, zákony a normy 750.000 návštěv/měsíc. Největší portál pro stavebnictví v ČR

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Jak využít sociální sítě a jejich možnosti Ondřej Rázl

Jak využít sociální sítě a jejich možnosti Ondřej Rázl 21. 10. 2014 - Školení pro realizátory MA21, Luka nad Jihlavou Jak využít sociální sítě a jejich možnosti Ondřej Rázl Ondřej Rázl 2006 Vysočina-news.cz 2007 Kulturní magazín Zoom 2010 Commservis.com 2011

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Efektivní PPC reklama pro firmy

Efektivní PPC reklama pro firmy Efektivní PPC reklama pro firmy E-marketingová konference JHK Markéta Janochová 25. 3. 2015 O čem se dnes budeme bavit? Představení a výhody PPC Jak naplánovat PPC kampaň Časté chyby Otázky a diskuze Začínáme:

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

Případová studie CK Blue Style

Případová studie CK Blue Style Případová studie CK Blue Style Představení CK Blue Style CK Blue Style je profesionálním partnerem pro výběr a realizaci dovolené v 15 zemích po celém světě. Specializuje se jak na tradiční letní destinace

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM

WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM STATISTIKY 5,7 millionu uživatelů (10+) 7 miliard Pageviews 500+ Joined Websites (Site Centric) 100 minutes Daily Average Time Spent (ATS) 60 % Internet Penetration CZK 9 miliard

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Analýza nových forem marketingu. Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing.

Analýza nových forem marketingu. Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Analýza nových forem marketingu Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Jakub Hořický Cíl bakalářské práce Cílem práce je pro zvolenou společnost

Více

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU KDO JSME FXstreet.cz je první nezávislý server o FOREX tradingu v České republice i na Slovensku. Jsme největší komunitní portál v ČR a Sk se zaměřením na obchodníky na finančních trzích

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Příloha č.5: Komunikační mix

Příloha č.5: Komunikační mix Příloha č.5: Komunikační mix Production výroba komunikačních nástrojů...2 Kariérní stránky... 2 InHiro - implementace ATS... 2 Vlastní fotografie... 2 Prezentační systém... 3 Reach zasažení cílové skupiny...

Více

Co se na internetu za 10 let změnilo a co se za 10 let (zřejmě) změní?

Co se na internetu za 10 let změnilo a co se za 10 let (zřejmě) změní? Co se na internetu za 10 let změnilo a co se za 10 let (zřejmě) změní? Michal Kankrlík, Obchodní ředitel IVITERA a.s. Jak používat internet pro lepší řízení LZ 30.května 2013, HR živě, Praha info@ivitera.com

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

SOCIÁLNÍ SÍTĚ PRO B2B FIRMY - ZA KAŽDOU FIRMOU HLEDEJ ČLOVĚKA

SOCIÁLNÍ SÍTĚ PRO B2B FIRMY - ZA KAŽDOU FIRMOU HLEDEJ ČLOVĚKA SOCIÁLNÍ SÍTĚ PRO B2B FIRMY - ZA KAŽDOU FIRMOU HLEDEJ ČLOVĚKA Adam Zbiejczuk (influencer.cz) 8.10.2015 Než začneme: nejsem guru... 1997: HTML 2000: blog 2006: Facebook 2007: Web 2.0 2007-9: mbank 2009-11:

Více

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz PŘEDSTAVENÍ SERVERU www.bmwgs.cz Motto: Motocykly BMW = BMWGS.cz STRÁNKY MAJITELŮ A FANOUŠKŮ VŠECH TYPŮ MOTOCYKLŮ BMW S PRIMÁRNÍM ZAMĚŘENÍM NA MODELOVOU ŘADU GS Portál je v provozu šestý rok. Navzdory

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

10 chyb marketingu na sociálních sítích

10 chyb marketingu na sociálních sítích WWW..EU 10 chyb marketingu na sociálních sítích 10 chyb marketingu na sociálních sítích Adam Dolanský, Radim Koláček 1 Obsah Úvod... 3 Snažíte se být všude... 3 Jste egoističtí... 4 Nezkoumáte, co funguje

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost Portál Plastickachirurgie.info nabízí kompletní informace z oblasti estetické medicíny. Je koncipován jako edukativní a kontaktní portál pro pacienty, kteří zde naleznou odborné informace

Více

MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015

MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015 MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015 ZNAČKÁM SE NEDAŘÍ PLNĚ VYUŽÍVAT POTENCIÁL MULTISCREENINGU: MEC představuje výsledky regionálního průzkumu MEC Multiscreen Study Většina

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

Marketing. Modul 6 Komunikační mix

Marketing. Modul 6 Komunikační mix Marketing Modul 6 Komunikační mix Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH IKI 2011: Informace, konkurenceschopnost, inovace Mgr. Štěpánka Tůmová Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav informatiky SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH OBSAH Úvod Sociální sítě jako Statistiky Mýty o sociálních

Více

Využití Facebooku a jeho místo v marketingu

Využití Facebooku a jeho místo v marketingu Využití Facebooku a jeho místo v marketingu Honza Bartoš Kdo jsem? Specialista na facebook reklamu Freelancer, podnikatel 1 Právní základy pro využití sociálních médií Autorské právo Označení zdroje nic

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

a práce s daty ve firmách

a práce s daty ve firmách 24. Výsledky průzkumu č. 24 AMSP ČR Investice do IT a práce s daty ve firmách AMSP ČR na začátku roku 2014 (tak jako v roce 2013) naplánovala průzkum zabývající se investicemi firemního segmentu v ČR do

Více

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE ŽHAVÉ NOVINKY ve zvýšení prodejního výkonu ONLINE Miroslav Král, Managing Partner, MarketUP 2 1. KOMBINACE TV & Online kampaně Podpořte růst vašeho byznysu v nových

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Váš marketing na Facebooku. powered by

Váš marketing na Facebooku. powered by Váš marketing na Facebooku powered by Základní info o Facebooku Facebook Internetová sociální síť, ve které uživatelé komunikují a sdílejí obsah prostřednictvím svých profilů Celosvětově více než 400 milionů

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead Maximalizujte výkon display kampaní Jana Bujalková Analytical Lead Jak si vybrat z množství cílení POVĚDOMÍ ZVAŽOVÁNÍ IN-MARKET PODOBNÁ PUBLIKA REMARKETING Efektivní zásah dle marketingových cílů DEMOGRAFIE

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků NOVINY MAJÍ VYSOKOU ČTENOST NOVINY JSOU MASOVÝM MÉDIEM KOLIK OSOB DENNĚ SLEDUJE RŮZNÁ MÉDIA? Televizní diváci 6 206 000 Čtenáři deníků a jejich příloh 6 081 000 Rozhlasoví posluchači 5 757 000 Čtenáři

Více

Automobilový portál bez kompromisů. Autojournal.cz

Automobilový portál bez kompromisů. Autojournal.cz Automobilový portál bez kompromisů Autojournal.cz Mise Auto Journal není pouze jeden z dalších automobilových portálů. Naším cílem je přinést aktuální a objektivní informace ze světa motorismu v kvalitní

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem je usnadnění

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok.

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok. Představení projektu Internetový deník Borovan.cz je nezávislý ekonomický web zaměřený na zábavní průmysl, média a reklamu. Borovan.cz denně přináší zpravodajství, komentáře ze všech odvětví zábavního

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, funkcí přímého marektingu a účinky publicity jako nástrojů komunikačního mixu.

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, funkcí přímého marektingu a účinky publicity jako nástrojů komunikačního mixu. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MIROSLAV KRÁL Managing Partner, MarketUP 1996-2010 Řízení prodeje, distribuce a marketingu v nadnárodních technologických společnostech

Více

Skvělé výsledky z YouTube

Skvělé výsledky z YouTube Skvělé výsledky z YouTube Témata: Proč inzerovat na YouTube? Hlavní výhody Oslovujte nerozhodnuté, ne uživatele bez zájmu Vlastní seznamy zákazníků Nabídka formátů Interaktivní prvky Průběžné měření efektivity

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O.

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. Společnost OKAY s.r.o. se od svého založení v roce 1994 stala jednou z nejúspěšnějších společností na trhu s elektronikou. Kromě e-shopu vlastní největší síť prodejen elektra

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice Brand / Business / Design O výzkumu Voblasti budování značek zaměstnavatelů a HR marketingu je k dispozici mnoho zahraničních výzkumů. Ty jsou nám

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Integrovaná komunikace

Integrovaná komunikace Integrovaná komunikace Praha, 31.1.2013 Ondřej Vích CEE Regional Online Manager aegon.com Jak jsme dříve komunikovali se zákazníky Zákazník hledá informaci na firemním webu Informaci nenachází Telefonuje

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

Reklamní možnosti na YouTube provasbyznys.cz/youtube

Reklamní možnosti na YouTube provasbyznys.cz/youtube Reklamní možnosti na YouTube provasbyznys.cz/youtube červen 2012 YouTube v Čechách YouTube je největší a nejznámější videoplatforma na českém internetu. Frekvence používání YouTube 82 % měsíčně 64 % týdně

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více