Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz"

Transkript

1 Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek

2 Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných zakázek Etržiště (nvý prdukt) 2

3 Prč se zavadí systém elektrnizace zadávání veřejných zakázek? Evrpská kmise vydala Akční plán prvádění právníh rámce v blasti elektrnickéh zadávání veřejných zakázek Cílem Strategie elektrnizace je, aby 100 % zadavatelů měl d knce rku 2015 k dispzici elektrnický nástrj umžňující kmplexní pdpru celéh živtníh cyklu veřejné zakázky. V ČR byla přijata strategie NIPEZ (Nárdní infrastruktura pr elektrnické zadávání) Hlavním cílem NIPEZ: snížení cen nakupvaných kmdit snížení transakčních nákladů 3

4 Výchdiska zavedení E-tržišť v ČR E-tržištěm se dle UV č. 451/2011 rzumí elektrnický nástrj ve smyslu dst. 2 ZVZ s webvým rzhraním, který je jak elektrnické tržiště veřejné správy uveden v seznamu elektrnických tržišť vedeném správcem a jehž prstřednictvím zadávají zadavatelé veřejné zakázky pdle Pravidel. E-tržiště je plně elektrnický systém, tj. všechny úkny v zadávacím řízení prvádí zadavatel i ddavatel v elektrnické pdbě Systém E-tržišť je bsahvě vymezen: kruhem zadavatelů, kteří pužívají e-tržiště rzsahem kmdit, které mhu být prstřednictvím e-tržiště knkrétními druhy zadávacích řízení, které e-tržiště pdpru Přes e-tržiště budu zadávány krmě VZ maléh rzsahu také pdlimitní VZ ve zjedndušeném pdlimitním řízení a VZ na základě rámcvé smluvy. 4

5 Pr kh je nvý systém E-tržišť závazný? Etapa 1 d Všem ústředním rgánům státní správy (ÚOSS) tak, aby prstřednictvím e- tržiště byl zadáván 100 % finančníh bjemu vynakládaných ze strany ÚOSS na vyjmenvané standardizvatelné kmdity, jejichž zadávání bude přes e-tržiště pvinné. Etapa 2 začátek přibližně 1,5 rku p zahájení stréh prvzu E-tržišť P vyhdncení prvzu E-tržišť bude rzhdnut ptencinálním rzšíření pvinnsti pužívat e-tržiště i na další kategrie zadavatelů (města a bce), příp. další kmdity. Rzšíření pvinnsti pužívat e-tržiště si vyžádá nvelizaci ZVZ. 5

6 E-tržiště v rámci infrastruktury NIPEZ Sustava NIPEZ bsahuje následující mduly: elektrnická tržiště nárdní elektrnický nástrj (NEN), individuální elektrnické nástrje (IEN) E-tržiště není vhdné pr centralizvané nákupy z důvdu zaměření na perativní nákupy (centralizvané zadávání vyžaduje rzsáhlu funkcinalitu např. sledvání čerpání centralizvaně zadaných smluv) E-tržiště jsu vhdná puze pr standardizvatelné kmdity, u kterých je mžné pužít autmatizvanu metdu hdncení 6

7

8 Cíle zavedení E-tržišť - c mi t přinese? Snížení cen nakupvaných kmdit Snížení transakčních nákladů Pdpřit transparentnst zadávání VZ Zvýšit knkurenční prstředí mezi ddavateli za sučasnéh udržení standardů splehlivsti a kvality ddávek Zavést ucelenější evidenci VZ za účelem analytických a statistických vyhdncení (např. výdajvé analýzy) Zlepšit přístup malých a středních pdniků kveřejným zakázkám 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 E-tržiště se musí pužít pří nákupu uvedených kmdit? Paliva a elektrická energie Veškerá paliva - tuhá, plynná, kapalná, elektrická energie z různých zdrjů Kancelářská technika a zařízení Kalkulačky, psací strje a další kancelářská technika a zařízení krmě pčítačů a jejich příslušenství Sptřební materiál pr kancelářsku techniku, média Pčítače a strje na zpracvání dat Pčítače a veškeré periferie PC (vstupní i výstupní) Mbilní telefny a příslušenství Mbilní telefny a příslušenství k nim Telekmunikační zařízení a infrastruktura Telekmunikační zařízení a ptřebná infrastruktura krmě mbilních telefnů Audivizuální a ftgrafická technika Audivizuální technika, ftgrafické přístrje a ptřeby Kancelářské ptřeby Veškerý sptřební materiál pr kancelář - papírenské zbží, psací ptřeby, razítka apd. Čistící prstředky a jiné drgistické zbží Prstředky, přístrje a nástrje pužívané k čištění, úklidu a pr sbní péči Nábytek Seznam kmdit, které musí být nakupvány prstřednictvím e-tržiště, je uveden v Přílze č. 1 UV č. 451/

14 E-tržiště pdpruje zadávací řízení pr VZ: mim ZVZ (u veřejných zakázek maléh rzsahu) Přímé zadání (alespň 50 tis. a nedsáhne 100 tis.) Uzavřená výzva (alespň 100 tis. a nedsáhne 500 tis. - u dd. a služ.) Otevřená výzva (alespň 500 tis. a nedsáhne 1 mil.. - u dd. a služ.) Elektrnická aukce maléh rzsahu (záleží na zadavateli) Minitendr (výše předpkládané hdnty nerzhduje) pdle ZVZ u: pdlimitních veřejných zakázek zadávaných ve zjedndušeném pdlimitním řízení a veřejných zakázek zadávaných na základě rámcvé smluvy s více uchazeči dle 92 dst. 3 ZVZ Jiná zadávací řízení nelze v rámci E-tržiště pužít!!! 14

15 Kd platí za užívání E-tržišť? Vytvření a prvz E-tržišť zajišťují prvzvatelé E-tržišť na své náklady MMR platí prvzvatelům E-tržišť za každu veřejnu zakázku, která bude prstřednictvím jejich e-tržiště zadána Zadavatelé a ddavatelé nic neplatí Výjimka = ADITIVNÍ SLUŽBY 15

16 Základní vs. aditivní služby Základní služby veškeré perace, které umžňují zadavateli zadat veřejnu zakázku na e-tržišti. Základní služby jsu u všech prvzvatelů e-tržišť stejné a jsu pskytvány zdarma. Aditivní služby takvé perace, které nejsu přím nezbytné pr řádné a účelné zadání veřejné zakázky, a které nabízí prvzvatel nabízí na e-tržišti jak dplňkvu službu. Je na rzhdnutí prvzvatele, zda a jaké bude aditivní služby nabízet, tyt službu můžu být zpplatněny. 16

17 Plánvaný buducí rzvj E-tržišť Plánvaný rzvj E-tržišť bude spčívat v následujících aspektech: Rzšíření kruhu pvinných zadavatelů Upravení Seznamu kmdit Zavedení kntrlníh a sankčníh mechanismu Vše záleží především na rzvji legislativy (MMR) 17

18 Děkuji za pzrnst RNDr. Vít Příkaský 18

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více