Zpráva o auditu. Image Lab, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. Image Lab, s.r.o."

Transkript

1 Zpráva o auditu Image Lab, s.r.o. 2005

2 Image Lab, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štětínská 353/37, Praha 8, Telefon: Fax: Internetová adresa: Vedení: MUDr. Vratislav Kalenda, MUDr. Martin Kalenda, jednatelé Kontaktní osoba: Ing. Radka Bečvářová, projektový koordinátor Termín auditu Q FOR: Předchozí termín auditu Q FOR: leden - duben 2005 (rozšiřující audit pro poradenství) leden - duben 2004 (základní audit pro vzdělávání) Obory vzdělávání a poradenství: management a lidské zdroje prodej a služby zákazníkům komunikace management kompetencí Assessment Center Development Center Forma poskytovaných služeb: uzavřené kurzy otevřené kurzy poradenství a konzultace Rok založení: 1996 Právní statut: společnost s ručením omezeným Vzdělávací instituce je členem: Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů Lesire&Partners - seskupení předních evropských konzultantských a poradenských společností Vzdělávací instituce spolupracuje s těmito subjekty: Institut For International Research, Wien Vzdělávací instituce je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: QFOR - certifikát kvality pro vzdělávání a poradenství Copyright DAHA 2

3 Charakteristika vzdělávací instituce Vznik a vývoj vzdělávací instituce Image Lab je česká poradenská a vzdělávací společnost, jejímž cílem je zvyšování výkonu organizace prostřednictvím podpory a rozvoje lidského potenciálu. Image Lab poskytuje řešení pro rozvoj kompetencí jednotlivců a zvyšování výkonnosti týmů. Rozvíjí lidský, organizační, zákaznický a inovační kapitál firem. Byla založena v roce 1996 a rychle získala významné postavení na trhu v oblasti firemního vzdělávání a personálního poradenství. Za tuto dobu vybudovala tým zkušených odborníků, který autorsky připravuje a realizuje nové, originální poradenské a vzdělávací projekty pro různé úrovně managementu a skupiny zaměstnanců. Aktivity a specifika vzdělávací instituce Image Lab připravuje projekty podle potřeb zákazníků. Proto jsou jednotlivé kurzy koncipovány jako moduly velké stavebnice, na jejichž základě společně se zákazníkem postaví kurz přesně odpovídající jeho očekáváním. Portfolio projektů základních modulů je neustále doplňováno o aktuální témata. Příprava každého projektu vychází z analýzy potřeb zákazníka. Tvůrci projektu se podrobně seznámí s profilem a potřebami zadavatele a svou poradenskou a vzdělávací činnost co nejvíce přizpůsobí jeho požadavkům. Velkou výhodu pro přípravu projektů představuje mnohaletá znalost různých podnikatelských prostředí. Do tréninkového procesu se dynamicky začleňují potřebné interní firemní materiály a postupy, s nimiž se účastníci každodenně setkávají při své práci. Předkládané programy představují rámcové návrhy zpracování daných témat. Jsou určeny všem cílovým skupinám. Na základě definice potřeb a preferencí dané cílové skupiny, pro niž je kurz objednán, je program kurzu přizpůsoben (např. výběr vhodných modelových situací, poměr času věnovaného jednotlivým blokům,...). Navržené kurzy je možné rychle přizpůsobit i novým a aktuálním potřebám zadavatele. Vzdělávací akce jsou realizovány v místech podle přání zákazníka. V případě zájmu je společnost Image Lab schopna zajistit výběr a objednání vhodného objektu k realizaci vzdělávací akce včetně ubytování a stravování účastníků kurzu. Kurzy a další projekty nabízí Image Lab na klíč, to znamená, že zajišťuje veškeré potřebné technické vybavení učebny (flip chart, videorecorder, televizor, videokamery). Kurzy je podle vlastního vyjádření "schopen realizovat kdekoliv, kde je zaveden elektrický proud". Předností společnosti je tým interních lektorů - konzultantů, kteří jsou nositeli i tvůrci jejího know-how. Kvalita, stabilita, příprava a trénink týmu zaručují schopnost zabezpečit i projekty velkého rozsahu. Tým doplňují stálí externí spolupracovníci - specialisté. Výhodou lektorského týmu je znalost různých podnikatelských prostředí. Díky systematickému vzdělávání jsou lektoři schopni podávat standardně výkon vysoké kvality a jsou vzájemně zastupitelní ve většině z navržených projektů. Vize a záměry v oblasti vzdělávacích aktivit Image Lab se chce v nejbližší době stát uznávanou a respektovanou značkou, jejíž význam bude spojen s poskytováním špičkových služeb v oblasti rozvoje lidského, organizačního, zákaznického a inovačního kapitálu firem. Cílem společnosti Image Lab je stát se leaderem trhu v kvalitě služeb a produktů, jehož služby a produkty se budou dynamicky vyvíjet a rozvíjet. Rozvoj inovačního potenciálu bude jednou z klíčových hodnot. Image Lab má v úmyslu stát se pro stávající klienty partnerem, který je součástí jejich služeb, jejich výroby, jejich vývoje, jejich obchodu, marketingu atd.. Portfolio zákazníků se bude dále rozvíjet směrem k získání dlouhodobé partnerské spolupráce u nových klientů. Copyright DAHA 3

4 Příprava a realizace vzdělávací akce, následné služby Cílem poradenských a vzdělávacích akcí je, vedle rozvoje znalostí a dovedností, dosažení požadované změny chování, která vede ke zvýšení výkonnosti cílové skupiny tak, aby byly naplněny cíle dané zadavatelem. Ve všech kurzech a vzdělávacích modulech je kladen důraz na prožitkovou zkušenost vycházející z procvičování praktických dovedností a poskytnutí zpětné vazby. Image Lab se ve svých vzdělávacích a poradenských projektech specializuje na ty oblasti, ve kterých může prakticky uplatnit své heslo rozvoj zážitkem. Rozvoj zážitkem představuje základní princip metodické stavby výukových programů. Využívá originálních, tréninkovou praxí, ověřených, zadání modelových situací, případových studií a manažerských her. Jednotlivá řešení se zaznamenávají videokamerou. Stěžejní význam potom má rozbor řešení jednotlivých situací z videozáznamu a poskytnutí kvalifikované zpětné vazby. Pro urychlení fáze sběru dat se pracuje simultánně s několika kamerami na několika různých pracovištích tak, aby byly minimalizovány prostojové časy. Zážitkový výcvik, který zabezpečují případové studie, hraní rolí a modelové situace monitorované videokamerou. Jednotlivá zadání simulují reálnou problematiku práce cílové skupiny; posluchači opakovaně vystupují v různých rolích a mají možnost prožít tyto situace z různých úhlů pohledu. Intenzivní videotréninky s důrazem na rozbor řešení jednotlivých situací z videozáznamu a poskytnutí kvalifikované zpětné vazby. Pro urychlení fáze sběru dat se pracuje simultánně s několika kamerami na několika různých pracovištích tak, aby se minimalizovaly prostojové časy a tím zefektivnil trénink. Manažerské hry - rozvíjejí schopnost strategického myšlení a rozhodování ve vypjatých situacích, podporují týmovou spolupráci a komunikaci mezi jednotlivci. Výklad důležitých pojmů seminární formou s využitím technických vizualizačních pomůcek - výklad zpravidla vychází z analýzy zadané modelové situace, čímž se pokrývá nejen téma kurzu, ale především se pružně reaguje na aktuální praktické problémy posluchačů. Originální výukové filmy z autorské produkce společnosti Image Lab připravované k jednotlivým projektům. Profesionální výukové videokazety - z velkého množství různých výukových filmů bylo po letech praxe vybráno několik opravdu kvalitních programů, které poutavou formou oživí přednášené téma. Ke zvýšení motivace jednotlivých účastníků jsou používány různé formy testů, sebepoznávacích a hodnoticích dotazníků a soutěží o ceny. Měření výkonů pomocí hodnoticích archů. Během kurzu si účastníci s pomocí lektora sestaví argumentační a námitkové banky a scénáře zvládání komunikačně obtížných situací. Do vybraných programů jsou zařazovány outdoorové manažerské hry a simulace v rozsahu a náročnosti podle přání zadavatele. Podle požadavků zadavatele může být výstupem kurzů zmapování názorů skupin manažerů na určitý problém, nebo jejich návrh řešení dané situace. Společnost Image Lab dokáže být facilitátorem a zprostředkovatelem komunikace mezi různými skupinami. Interní sledování kvality Kvalita je sledována interně prostřednictvím zpětné vazby po kurzu, kterou vyplňují účastníci nebo zadavatelé, dále pak pravidelnými strukturovanými rozhovory se zadavateli. Copyright DAHA 4

5 Struktura vzdělávací instituce Způsob řízení Jednatel Výkonný ředitel Trenér konzultant Vratislav Kalenda Jednatel Výkonný ředitel Trenér konzultant Martin Kalenda Jednatel Simona Kalendová Vedoucí týmu podpory Radka Bečvářová Trenér konzultant Petr Knotek Trenér konzultant Jitka Šobrová Trenér konzultant Gabriela Vyziblová Trenér konzultant Martin Sedláček Správa majetku Vratislav Kalenda st. Pracovníci a lektoři vzdělávací instituce Image Lab Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci 6 externí 0 Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a administrativní zaměstnanci 1 pracovníci externí 1 Copyright DAHA 5

6 Přehled aktivit Otevřené kurzy realizované v období Počet kurzů 5 Průměrná délka 1, 4 dne Průměrný počet účastníků 3, 6 Uzavřené kurzy realizované v období Počet kurzů 225 Průměrná délka tematického modulu 2 dny Průměrný počet účastníků 10 Poradenské projekty Počet poradenských projektů: 53 Průměrný počet účastníků: 7 Copyright DAHA 6

7 Obory vzdělávání Vzdělávání ekonomie a administrativa logistika ekonomie právo daně a účetnictví celní problematika jazyky legislativa IL různé finance a bankovnictví evropské struktury pojišťovnictví životní prostředí administrativa / sekretářky BOZ organizace podniku firemní písemná komunikace obchod a podnikání sebepoznání marketing projekty Mystery propagace, public relations Assessment Center prodejní dovednosti rozvoj kompetencí komunikace služby zákazníkům time management týmová spolupráce komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje management eko-management personální management management ve veřejném sektoru Poradenství informatika (hardware, software) a informační systémy technologie a technika administrativa a finance (účetnictví, daně) marketing, komunikace, prodej rozvoj lidských zdrojů výroba a logistika strategie a management péče o zákazníka informatika koučink jakost Obory/služby, které představují více než 15% činnosti vzdělávací instituce a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti vzdělávací instituce nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 7

8 Seznam kurzů / vzdělávacích projektů Za měsíc září 2003 Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Prodejní dovednosti pro K A linku U 2 2 Dlouhodobá spolupráce II U 2 1 Telefonní prodej pro R U U 1 1 Obchodní akademie U 2 5 Společenský kodex výkonného manažera U 2 1 Koučování manažera U 3 1 Efektivní komunikace po telefonu U 1 2 Nadstadartní vztahy a profesionální komunikace U 1 2 Efektivní nábor a výběrový pohovor O 1 1 Asertivita II U 2 1 Komunikace I U 2 1 Tréninkový program pro N B C U 1 1 Timemanagement U 2 1 Vyjednávání U 2 3 Prezentační dovednosti U 2 1 Efektivní komunikace U 2 1 Trénink asertivity a partnerské spolupráce U 2 1 * otevřený = O, uzavřený = U, poradenství = P, vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej = D, jiné služby = J Seznam poradenských projektů Od do Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Standardizace procesu komunikace se zákazníky RP Komunikace po telefonu SKONZ Mystery shopping P 9 Dlouhodobá spolupráce v obchodních vztazích SKONZ 1 2 Sebeřízení v praxi manažerů SKONZ 5 1 Individuální koučink manažera KOU Rozvoj kompetencí liniového managementu SKONZ 26 1 Tvorba e-learningového programu RP 1 Výběr uchazečů na pozice managerů P 7 Development Center pro vedoucí prodejen P 1 Sebepoznání - cesta k profesionálnímu růstu P Projekt manažerského rozvoje supervizorů Call Center KONZ 7 1 Individuální koučink TOP managerů KOU 5 2 Tvorba komunikační strategie společnosti a business plánu SKONZ 8 1 Tvorba šablon úředních písemností RP Podpora rozvoje zákaznického přístupu výkonných pracovníků SKONZ 6 1 Program rozvoje managementu P 2 1 Podpora zavedení nového výrobku na trh RP 1 Copyright DAHA 8

9 Individuální trénink a příprava účastníků technické konference KOU 1 Vedení projektu přípravy systému rozvoje pracovníků RP 1 Projekt podpory komunikace a spolupráce uvnitř firmy SKONZ 9 1 Strategický workshop TOP managementu KONZ 2 1 Trenéři SKONZ 4 1 Úvodní modul programu rozvoje manžerů SKONZ 2 1 Příprava komunikačních scénářů pro obchodní zástupce SKONZ 2 1 Příprava komunikačních scénářů z hlediska etiky zdravotnictví SKONZ 1 1 Podpora přípravy systému výběru pracovníků SKONZ 1 1 Projekt rozvoje středního managementu SKONZ 24 1 Koučink v oblasti komunikace se zákazníky KOU 4 1 Příprava komunikačních scénářů pro klientský servis SKONZ 2 1 Tvorba interní komunikační strategie při uvedení nového výrobku na trh SKONZ 4 1 Příprava scénářů komunikace se zákazníky SKONZ 4 1 Konzultantská činnost v rámci vnitřních projektů zákazníka RP 5 1 Program rozvoje liniového managementu SKONZ 3 1 Podpora projektu rozvoje vnitřní komunikace SKONZ 1 1 Individuální koučink manažera KOU 6 1 Program rozvoje zákaznického servisu SKONZ 1 1 * poradenství = P; konzultace = KONZ, skupinová konzultace s tréninkem = SKONZ; koučink = KOU; řízení projektu = ŘP Profesní struktura účastníků vzdělávání % top management, vedení firem 11% Počítáno podle: střední management 40% počtu dní řadoví pracovníci (THP) 44% počtu účastníků asistenti/sekretářky 2% x obratu dělníci/řemeslníci 2% jinak Profesní struktura účastníků poradenství % top management, vedení firem 21 Počítáno podle: střední management 60 počtu dní řadoví pracovníci (THP) 19 počtu účastníků asistenti/sekretářky 0 x obratu dělníci/řemeslníci 0 jinak Copyright DAHA 9

10 Sektory, z nichž se rekrutují účastníci vzdělávání průmyslové podniky 35% sektor služeb 24% veřejná správa 3% Počítáno podle: finanční instituce 6% počtu dní obchodní instituce 19% počtu účastníků drobní podnikatelé 0 x obratu uchazeči o zaměstnání 0 jinak veřejnost 1% I T - software 12% % Sektory, z nichž se rekrutují účastníci poradenství % průmyslové podniky 34 sektor služeb 29 veřejná správa 0 Počítáno podle: finanční instituce 15 počtu dní obchodní instituce 13 počtu účastníků drobní podnikatelé 0 x obratu uchazeči o zaměstnání 0 jinak veřejnost 0 jiné 0 Velikost firem vysílajících účastníky vzdělávání % méně než 50 zaměstnanců 5% Počítáno podle: zaměstnanců 11% počtu dní zaměstnanců 36% počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců 47% x obratu jinak Velikost firem vysílajících účastníky poradenství % méně než 50 zaměstnanců 0,47 Počítáno podle: zaměstnanců 21,49 počtu dní zaměstnanců 19,48 počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců 58,56 x obratu jinak Copyright DAHA 10

11 Reference významní zákazníci ŠKODA AUTO, A. S., Mladá Boleslav ČESKÁ POJIŠŤOVNA A. S., Praha NESS CZECH, S. R. O., Praha SLOVENSKÝ TELECOM, A. S., Bratislava CCS ČESKÁ SPOLEČNOST PRO PLATEBNÍ KARTY, A. S., Praha EUROTEL, SPOL. S R. O., Praha Mc DONALD S ČR, SPOL. S R. O., Praha METROSTAV, A. S., Praha UPC ČESKÁ REPUBLIKA, A.S., Praha PRECIOSA, A. S., Liberec Copyright DAHA 11

12 Výsledky auditu Vzdělávání Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma fakturovala od do Počet dotazovaných zákazníků: 10 Období, v němž proběhly telefonické ankety: březen 2004 Poradenství Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma fakturovala od do Počet dotazovaných zákazníků: 8 Období, v němž proběhly telefonické ankety: březen 2005 Výsledky telefonických anket Vzdělávání Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 100% 100% Poradenství Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 87,5% 94% Komentář k výsledku telefonických anket Vzdělávání Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Copyright DAHA 12

13 Příprava akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení:100% Skladba dotázaných zákazníků je velmi různorodá, pokud jde o délku spolupráce (od prvního realizovaného projektu až po spolupráci trvající šest let) i pokud jde o způsob jejího navázání (výběrové řízení, předchozí účast v uzavřeném kurzu, zprostředkovaný kontakt). Všichni zákazníci bez rozdílu jsou s přípravnou fází vzdělávacích akcí naprosto spokojeni, Image Lab ji realizuje vysoce profesionálně a kvalitně ve velmi krátké lhůtě. Spolupráce má standardní a v mnoha případech již zavedený průběh. Jeden zákazník by uvítal pevnější a podrobnější harmonogram této fáze spolupráce, který by mu podle jeho názoru usnadnil sledování průběhu zakázky. Průběh akce / kurzu Průběh vzdělávací akce podle názoru všech dotázaných zákazníků odpovídá tomu, co bylo stanoveno při její přípravě, v několika případech dokonce předčil očekávání. Toto hodnocení zahrnuje i postoj samotných účastníků kurzu, s nímž byli dotázaní zástupci zákaznických firem obeznámeni. Podíl teorie a praxe je vyvážený. Praktické ukázky a příklady vycházejí z konkrétní problematiky, jíž se ten který zákazník zabývá, a svědčí o její dobré znalosti. Lektoři Lektorský sbor je jednou ze zvláště silných stránek vzdělávací instituce Image Lab. Většina zákazníků se setkala v průběhu delší spolupráce s větším počtem lektorů. Lektorský sbor hodnotí vysoce kladně, zejména pokud jde o jeho skladbu a vyváženou úroveň ("Každý je specialista na něco jiného a je to dobře nakombinováno."). Velmi je oceňována komunikace lektorů s účastníky ("lektor je partner"). Podle názoru jednoho zákazníka je střídání dvou lektorů na dvoudenní akci na úkor kontinuity a kontaktu s účastníky. Jiný zákazník není příliš spokojen s tím, že v ojedinělých případech vzdělávací akci realizuje jiný lektor, něž který ji připravoval. Zároveň však chápe, že někdy z objektivních důvodů jiné řešení není možné. Didaktický materiál / technika Využití techniky v průběhu vzdělávacích akcí je podle názoru dotázaných zákazníků vhodné a na vysoké úrovni. Zákazníci zejména oceňují způsob práce s videokamerou, obzvláště pak velmi dobré vyhodnocování videozáznamů. Kladně je rovněž hodnoceno promítání ukázek z filmů pro demonstraci určitého chování či situace. Studijní materiály jsou připravovány "na míru" pro každou akci a podle názoru zákazníků mají vysokou úroveň. Zaznamenána byla zvyšující se úroveň po formální stránce. Materiály jsou koncipovány tak, aby je účastníci vzdělávacích akcí mohli nadále používat v praxi, což se v mnoha případech opravdu děje. Organizace / administrativa Po organizační stránce probíhají vzdělávací akce zcela bez problémů. Ze strany společnosti Image Lab nedochází k žádným změnám. Image Lab respektuje požadavky zákazníků, vychází jim maximálně vstříc a snaží se vyhovět, pokud nějakou nepředvídanou změnu potřebují oni. Všichni pracovníci jsou hodnoceni jako flexibilní, vstřícní jakékoliv domluvě. Copyright DAHA 13

14 Infrastruktura / ubytování Polovina dotázaných zákazníků tento aspekt nehodnotila, neboť si infrastrukturu pro vzdělávací akce zajišťuje sama. Ostatní zákazníci hodnotí infrastrukturu jako standardní. Pokud jde o rezidenční akce, vítají, že jim Image Lab předkládá více možností k výběru. Dotázaní zákazníci nezmínili žádné konkrétní nedostatky, ale na druhou stranu nevykazovali vysokou míru spokojenosti. V tomto aspektu je, zdá se, ještě prostor pro zlepšování služeb, resp. zvyšování standardu (což lze ovšem realizovat pouze za podmínky, že zákazníci akceptují zvýšení ceny). Vyhodnocení / následný servis Všichni dotázaní zákazníci (kromě dvou, kde nebylo tento aspekt možné aplikovat - vzdělávací akce nebyla dosud ukončena nebo šlo o účastníka otevřeného kurzu) se jeví jako velmi spokojení nebo spokojení, byť je rozsah následného servisu velmi rozdílný. Ve všech případech vyplňují účastníci na závěr vzdělávací akce hodnotící dotazníky a Image Lab je posléze předá zákazníkovi (kontaktní osobě ve firmě). V některých případech tím vyhodnocení kurzu a následný servis končí a zákazníci nic dalšího neočekávají /kromě jednoho zákazníka, který by detailnější hodnocení uvítal, ale sám je nežádá). V jiných případech ovšem zákazníci dostávají podrobné hodnotící zprávy, které zahrnují hodnocení účastníků i náměty jejich dalšího rozvoje. Tyto výstupy, předávané i v elektronické podobě, jsou velmi kvalitní, obsahují přehledné grafy atd. Zdá se tedy, že následná péče je pojímána individuálně, na základě dohody s každým zákazníkem a jeho požadavků. Nicméně je v této oblasti ještě prostor pro rozšiřování a zlepšování služeb. Zákazníci jsou rovněž spokojeni se způsobem, jak Image Lab prezentuje svou novou nabídku a "připomíná se" svým stálým zákazníkům (zasílání informací, prezentace atd). Kontakty nejsou přehnaně četné a zákazníkům je věnována individuální péče. Kontakt s klientem Společnost Image Lab má velmi dobré kontakty se svými zákazníky. Komunikace je hodnocena jako vynikající po praktické stránce (zastižitelnost, rychlé reakce, zastupitelnost atd.) Celkově je vztah k zákazníkům hodnocen jako profesionální. Aniž by si zákazníci na cokoliv konkrétního stěžovali, zdá se, že kontakty jsou méně "osobní" než bývá při podobné dlouhodobé spolupráci obvyklé. Vztah kvalita / cena Zákazníci považují vztah kvalita - cena za vyvážený a ceny za "rozumné" a přijatelné. Oceňují vstřícnou cenovou politiku společnosti Image Lab: ochotu jednat o cenách a v určitých případech i poskytování slev, které umožňuje realizaci většího počtu akcí. Jeden dotázaný zákazník by ocenil, kdyby při dlouhodobé spolupráci rovněž dostal cenové zvýhodnění nebo "něco navíc" - např. podrobné vyhodnocení akce a náměty na další rozvoj účastníků. Copyright DAHA 14

15 Celková spokojenost Celková spokojenost zákazníků se službami společnosti Image Lab je mimořádně vysoká, vysoce převažují velmi spokojení až nadšení zákazníci. Možnost dalšího zlepšování sice připouštějí ("vždy se dá ještě něco zlepšit"), ale žádný z nich neměl konkrétní námět (kromě volání po širší nabídce otevřených kurzů). Za nejsilnější stránky je považováno: orientace na zákazníka, individuální přístup a přizpůsobení jeho potřebám, přesně cílený servis, profesionalita, vysoká odbornost, inovace, osobitost, zkušenost postavená na praxi, přístup lektorů, jejich umění zaujmout účastníky vzdělávací akce. Dotázaní zákazníci počítají s další spoluprací, v mnoha případech spolupráce probíhá kontinuálně. Jeden zákazník, v jehož případě jde o první spolupráci, vyčká dokončení projektu a na základě výsledku další spolupráci zváží. Poradenství Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu Přípravná fáze poradenských projektů je považována za silnou stránku firmy Image Lab. Do značné míry "stojí" na konzultantech, kteří jsou obecně velmi dobře hodnoceni. Všichni dotázaní zákazníci jsou velmi spokojeni nebo spokojeni, ať již oni sami měli o poradenské akci své představy, na jejichž základě Image Lab zpracoval projekt, nebo jim Image Lab naopak sám určitou službu nabídl. Vždy byl projekt v průběhu této fáze dopracován ke spokojenosti zákazníka. Průběh akce / kurzu 12,5 62,5 25 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 87,5% Hodnocení v tomto aspektu vykazuje více rozdílů, než tomu bylo u přípravné fáze. Velmi spokojení zákazníci ocenili především praktické zaměření projektu, to, že byl šitý na míru, a pokrok, který bylo následně možné pozorovat ve výkonu účastníků. Spokojení zákazníci kladně hodnotili interaktivnost poradenských akcí, jejich přínos pro praxi, jakož i elán a nasazení konzultantů. Jeden zákazník byl s průběhem akce, resp. s jednou její částí nespokojen, ačkoliv přípravná fáze proběhla k jeho spokojenosti. Nespokojen byl i s reakcí ze strany firmy Image Lab. Vysvětlilo se, že celý tento problém byl způsoben personálními změnami ve firmě Image Lab a nekorektním jednáním odcházejícího konzultanta. Copyright DAHA 15

16 Řízení projektu V hodnocení tohoto aspektu spolupráce je přesně vyvážený podíl velmi spokojených a spokojených zákazníků. Dotázaní zákazníci nevznesli žádné připomínky. Naopak sami uznávali, že často na poslední chvíli požadují různé změny a kladně hodnotili, že Image Lab na jejich požadavky velmi vstřícně reaguje. Konzultanti / lektoři 62,5 37,5 Všichni dotázaní zákazníci jsou spokojeni nebo velmi spokojeny s konzultanty, kteří pro ně realizovali poradenské projekty. Kladně hodnotí jak odbornost, tak zkušenosti a interakci s účastníky, která napomáhá přemáhat jejich počáteční nechuť. Pokud se na projektu podílí větší počet konzultantů, je jejich úroveň hodnocena jako vyrovnaná. Nástroje a výstupy 12,5 12,5 37,5 37,5 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 75% Pokud byla v průběhu poradenských aktivit používána technika, je její využití hodnoceno jako přiměřené a vhodné. Názory zákazníků na závěrečné zprávy a další výstupy se do značné míry liší: Tři dotázaní zákazníci se jeví jako velmi spokojení. Výstupy jsou podle jejich názoru velmi dobře zpracované, podrobné, adresné, dlouhodobě využitelné. Další tři zákazníci vyslovili s výstupy a spokojenost: dostali to, co požadovali a co bylo domluveno, vše bylo po obsahové i formální stránce v pořádku. Jednoho zákazníka lze označit za indiferentního - očekával by lepší výstupy, např. podrobnou písemnou zprávu, i když je nepožadoval. Jeden zákazník se jevil jako nespokojený díky formálním nedostatkům ve zprávě. Celkově lze konstatovat, že v tomto aspektu má firma Image Lab ještě prostor ke zlepšování a rozšiřování služeb. Zákazníci, pro které realizují poradenství, jsou totiž často méně zkušení, než je tomu v případě vzdělávání, a ani nevědí, jaké výstupy mají požadovat. Následná péče / follow up 12,5 62,5 25 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 83,3% Všichni dotázaní zákazníci (kromě dvou, kteří tento aspekt z technických příčin nemohli hodnotit) jsou spokojeni s formou a četností nabídek další spolupráce, které jim firma Image Lab průběžně zasílá. Velmi spokojeni nebo spokojeni jsou i s následnou péčí po skončení poradenské aktivity, ať již jde o bezprostřední zpětnou vazbu sdělovanou jednotlivým účastníkům, nebo možnost následných konzultací v případě pozdějších problémů na pracovištích účastníků. Jedinou výjimkou je nespokojenost v případě, kdy zákazník nemohl v dalších projektech spolupracovat s konzultantem, který znal jeho problematiku i zaměstnance. Důvodem byly již zmíněné personální změny ve firmě Image Lab a s určitým časovým odstupem se podařilo najít uspokojivé řešení. Kontakt s klientem Převážná část dotázaných zákazníků je s tímto aspektem spolupráce velmi spokojená. Většina zákazníků staví kontakty na osobě "svého" konzultanta, velmi dobře je hodnocena také komunikace s koordinátorkou projektů. Rovněž z organizačního hlediska a po praktické stránce probíhá spolupráce k naprosté spokojenosti. Copyright DAHA 16

17 Administrativa, logistika, infrastruktura Všichni dotázaní zákazníci - pokud mohli tento aspekt hodnotit - jsou spokojení nebo velmi spokojení. Pokud někdy nastaly drobné nesrovnalosti, Image Lab je okamžitě napravil. Velmi spokojení zákazníci označují spolupráci za nadstandardně dobrou a jeden z nich velmi oceňuje džentlmentský přístup firmy Image Lab v případě, kdy v tomto aspektu nastal problém z jeho strany. Pokud firma Image lab pro poradenské aktivity zajišťuje prostory, občerstvení příp. další podobné služby, jsou zákazníci spokojeni. Vztah kvalita / cena Dva dotázaní zákazníci se jeví jako velmi spokojení. Zaznělo: Cena je jedna z konkurenčních výhod firmy Image Lab. Spokojení zákazníci staví své hodnocení především na dlouhodobé cenové politice firmy Image Lab (slevy a nezvyšování cen pro dlouhodobé zákazníky) a také na skutečnosti, že je Image Lab schopen přizpůsobit projekt finančním možnostem zákazníka. Rovněž zákazník, který v některých aspektech projevoval nespokojenost, byl spokojen se slevou, kterou díky této skutečnosti dostal. Celková spokojenost 12,5 62,5 25 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 87,5% Naprostá většina dotázaných zákazníků je celkově se spoluprací s firmou Image Lab v oblasti poradenství spokojená nebo dokonce velmi spokojená. Spokojení jsou i ti, kteří v některých jednotlivých aspektech úplnou spokojenost neprojevili. Je zřejmé, že drobné nedostatky nepovažují pro celkový dojem za důležité a že je zmiňují spíše jako náměty ke zlepšování. Za zvlášť silné stránky bylo označeno: profesionalita, flexibilita, vstřícnost, celkový přístup, naplnění sloganu "rozvoj zážitkem", kreativita, hledání nových příležitostí, precizní příprava a dokonale zpracované výstupy, konzultanti a jejich provázanost s praxí. Jako slabší stránky a náměty ke zlepšování bylo zmíněno: výstupy a zpětná vazba, homogenita týmu konzultantů co do úrovně, celkové trochu"suché" nebo "školské" pojetí akcí, systém projektového řízení. Jediný zákazník se jevil jako indiferentní, pokud jde o celkový dojem. Toto hodnocení je shrnutím hodnocení v jednotlivých aspektech, kdy zásadní roli sehrály personální změny v Image Lab. Se společností Image Lab ovšem spolupracuje i nadále a s novou etapou spolupráce je spokojen. Celkové hodnocení poradenství je ve srovnání se vzděláváním hodně různorodé a méně vyrovnané. Svou roli zde hraje menší zkušenost dotázaných zákazníků i širší záběr a větší variabilita poradenských aktivit. Všichni dotázaní zákazníci počítají s další spoluprací s firmou Image Lab na poli poradenství, u některých z nich se tyto aktivity realizují průběžně. Návštěva vzdělávací instituce Dne 6 dubna 2004 navštívila auditorka Dagmar Hartmannová firmu Image Lab. V průběhu návštěvy namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma pro základní audit (vzdělávání) poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Dne 19. dubna 2005 navštívila auditorka Dagmar Hartmannová firmu Image Lab. V průběhu návštěvy namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma pro rozšiřující audit (poradenství) poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Copyright DAHA 17

18 Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu, základním (vzdělávání) i rozšiřujícím (poradenství), posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR firmě Image Lab, s. r. o. Závěr auditu Firma Image Lab, s.r.o., splnila k veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR pro vzdělávání a k veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR pro poradenství. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová PhDr. Zdeněk Palán, Ph. D. auditorka předseda komise expertů Copyright DAHA 18

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o.

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o. Zpráva o auditu Počítačová služba s. r. o. 2002 Počítačová služba s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Kosmonautů 1151/6, 772 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: - E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o Zpráva o auditu Thomas International CZ s.r.o 2005 Thomas International CZ s.r.o Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Pobočky: Thomas International CZ s.r.o.- organizačná zložka

Více

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o.

Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o. Zpráva o auditu Aperta, s.r.o. 2007 Základní údaje Aperta, s.r.o. Sídlo firmy: Křižíkova 527/31, 460 07 Liberec 7 Kancelář firmy: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec 1 Telefon: 485 107 711 Fax: 485 104 729

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o.

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o. Zpráva o auditu Thomas International CZ, s. r. o. 2002 Thomas International CZ, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 521 254, 495 538 780 Fax: 495 531

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2003 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 556 720 180 Fax: 556 720 181 E-mail: info@poe.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING 2007 INTEGRITY CONSULTING Základní údaje Sídlo firmy: Prvního Pluku 8, Praha 8, 186 00 Telefon: +420 224 891 333 Fax: +420 224 891 332 E-mail: info@integrity-consulting.cz

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o.

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o. Zpráva o auditu Aperta, s. r. o. 2004 Aperta, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Křižíkova 527, Liberec, 460 07 Telefon: +420 485 240 217 Fax: +420 485 240 217 E-mail: aperta@aperta.cz Internetová adresa:

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Positive s.r.o.

Zpráva o auditu. Positive s.r.o. Zpráva o auditu Positive s.r.o. 2005 Positive s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Rytířská 18 20, 110 00 Praha 1 Kontaktní adresa: Záhřebská 23/25, 120 00 Praha 2 Telefon: 224 210 749, 224 214 702 Fax:

Více

Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o. Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o. Datum auditu: 05.06.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Jiří Prochovník, vedoucí back office Prezentace firmy Obchodní

Více

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o.

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o. Zpráva o auditu Gradua-CEGOS, s.r.o. 2005 Gradua-CEGOS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Karlovo nám.7, 128 01 Praha 2 Pošt.přihr.77 Telefon: +420 222 162 312 Fax: +420 222 162 313, 222 162 726 E-mail:

Více

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Datum auditu: 11.07.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Kamila Ludvíková, manažerka kvality Prezentace firmy Obchodní

Více

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu Centrum andragogiky, s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Centrum andragogiky, s.r.o. Sídlo firmy: Škroupova 631 500 02 Hradec Králové - CZ Kontaktní adresa: Škroupova 631

Více

Zpráva o auditu. ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Copyright DAHA

Zpráva o auditu. ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Copyright DAHA Zpráva o auditu ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. 2006 Copyright DAHA ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Dolní Paseky 1618 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Telefon:

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s.

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Datum auditu: 28.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Lucie Šemberová, office manager Lucie Houšková Prezentace firmy

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zpráva o auditu. POSITIVE s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. POSITIVE s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu POSITIVE s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: POSITIVE s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 23-25 120 00 Praha 2 - CZ Kontaktní adresa: Záhřebská 23-25 120 00 Praha 2 -

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2007 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 596 657 241 Fax: 596 639 550 E-mail: pavla.cmuchova@poe.cz

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Zpráva o auditu QforScan Aperta, s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan Aperta, s.r.o. Zpráva o auditu QforScan Aperta, s.r.o. Datum auditu: 21.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Mgr. Věra Růžičková, account manager Prezentace firmy Obchodní

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Kontaktní osoba: Ing.

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Funkční studium DOTO

Funkční studium DOTO Funkční studium DOTO Bylo nebylo Před 17ti lety Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Co bylo na začátku Praktické studium, 1 rok prezenčního vzdělávání (semináře,

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Písemná zpráva zadavatele. podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Písemná zpráva zadavatele. podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 1. Název veřejné zakázky: Semináře pro lektory zabývajících se dalším vzděláváním nové vyhlášení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

TALENT CAREER PROGRAM

TALENT CAREER PROGRAM TALENT CAREER PROGRAM ZJISTĚTE,CO VE VÁS JE! T&CC s.r.o. 2008 Odborný garant: Mgr. Jakub Hermánek Projektový manager ČR: Ing. Helena Mitlehnerová SR: Ing. Adela Masaryková ZAČNĚTE KARIÉRU ROVNOU U TĚCH

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Specifikace plnění. 1. Obecné požadavky na plnění:

Specifikace plnění. 1. Obecné požadavky na plnění: Specifikace plnění Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb č. 1230/00009 Počet listů: 5 Kurzy manažerských dovedností (dále jen kurzy nebo výuka ) jsou jako komplexní soubor nástrojů určeny zejména pro

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více