str. 2 str. 5 str. 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 2 str. 5 str. 10"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str. 5 str. 10 Me sto Nepomuk a Kulturnı ainformac nı centrumzvou centrum s irokou ver ejnost na: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ADVENTNÍ TRH & POHÁDKY V MUZEU v neděli 1. prosince 2013, náměstí Augustina Němejce Program: otevr enı trz is te vystoupenı Plzen ske ho male ho lidove ho souboru MLS str edove ka hudba Elthin ohn ova show skupiny Equet rozsvıćenı va noc nı ho stromu, ohn ostroj Městské muzeum a galerie: Ande lska poha dka poha dka Slepic ı za zraky Poha dky nejen pro de ti zahraje Milena Jelıńkova z Divade lka Na na. Malá galerie: hod. bude pr ı stupna vy stava Richarda Bo hnela a Heleny Lis kove sna zvem Pastelem i objektivem Utec te pr ed va noc nıḿ shonem a pr ijďte si v klidu uz ı t pr edva noc nı atmosfe ru. Ochutna te grilovane speciality a zahr ejete se teplou medovinou, punc em c i svar eny m vıńem. Adventnı trh bude nabıźet nabı zet ruc ne vyrobene svıć ky, svı c ky, keramiku, origina lnı, ruc ne malovane s perky, va noc nı ozdoby, obra zky, svıćny, pernıć ky, dr eve ne hrac ky, jmelı, adventnı ve nce Sponzor vydání: FÉNIX v říjnu otevřel 42 kroužků Projekt volnoc asove ho centra FE NIX se pr ipravoval vıće nez rok a pu l. Ne ktere etapy pr ıṕrav, zejme na pak rekonstrukce budovy, byly plne neoc eka vany ch komplikacı a te z ko r es itelny ch ha danek. FE NIX musel jedenkra t odloz it zaha jenı, aby pak ipr es vs echnu snahu stejne topil prvnıćh pa r dnı pr ıḿotopy mı sto akumulac nı mi kamny a nestihl dokonc it vitrıńy, sus ic e rukou, vybavit kancela r novy mi stoly apod. Be hem pr ı prav vs ak bylo ivy razne mnoho dobre ho. Za jem lidı v regionu pr edc il oc eka va nı aotevr elose42 krouz ku, z toho vı ce nez c tvrtina jazykovy ch! Projekt doka zal, z e obyvatele Nepomucka majı chuť sebe i sve de ti vzde la vat, a z e nabı dka aktivit pro smysluplne tra venı volne ho c asu pro ne nenı zbytec nostı. Na internetovy ch stra nka ch najdete modr e oznac ene kurzy, do ktery ch je moz ne pr ihla sit se jes te v pru be hu prvnı ho pololetı (neabsolvovane lekce budou za jemci odec teny z ceny). Jsou to kupr. str edec nı sportovnı krouz ek nebo vy tvarna dıĺna, pa rmı st na maz oretka ch, Dokončení na straně 24, noviny.nepomuk.cz, nikatv.nepomuk.cz,

2 2 FOTOZPRÁVY 11/2013

3 11/2013 INZERCE POZVÁNKY 3! PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST! SÝKORA KOVO s.r.o. Plzeň přijme ihned ZÁMEČNÍKY, SVÁŘEČE z důvodu rozšíření výroby pro pracoviště Plzeň, Starý Plzenec Požadujeme: zkušenosti v oboru výroba a montáž praxe min. 5 let znalost výkresů, samostatnost, flexibilita Informace na tel: , Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk por a da koncert operetnıćh a muzika lovy ch melodiı S OPERETOU KOLEM SVĚTA 14. listopadu 2013 od hod. sál hotelu U Zeleného stromu vstupné 180 Kč U c inkujı so liste souboru operety a muzika lu divadla J. K. Tyla v Plzni: Roman Krebs, Venuše Dvořáková, Hana Spinethová.Na kla vesy doprova zı korepetitorka Ta n a Vane c kova. Vıće informacı na tel.: nebo osobne v KIC Nepomuk, na m. A. Ne mejce 126 Me sto Nepomuk zve vs echny obc any na poslednı letos nı FARMÁŘSKÝ TRH v sobotu 16. listopadu hod. náměstí A. Němejce Zakoupit mu z ete zabijac kove speciality, maso, uzeniny, pra delske lihoviny, kvalitnı moravske vıńo, kor enı, sy ry, chle b, staroc eske pec ivo, med, c erstve ovoce a zeleninu, brambory Součástí farmářského trhu bude také zabijačka s možností konzumace a nákupu teplých i studených zabijačkových specialit. Vıće informacı na tel

4 4 KULTURA 11/2013 Divadlo Pavla Trávníčka vás zve na večírek Poc a tkem pr ıś tı ho roku pr ijede do Nepomuka praz ske Divadlo Pavla Tra vnıć ka s komediı POZVÁNÍ NA VEČÍREK. Z du vodu pobytu jedne z herec ek v zahranic ı se termıńpr edstavenı pr esouva na pátek 10. ledna 2014 v hod. sál hotelu U Zeleného stromu vstupné 260 Kč Hrajı : Pavel Tra vnıć ek, Jana S vandova, Ladislav Frej, Sve tlana Na lepkova, Kater ina Janec kova a Radim Jıŕa. Pr edprodej vstupenek v Kulturnıḿ a informac nıḿ centru Nepomuk, na m. A. Ne mejce 126, vıće informacı na tel: Travesti show Divoké kočky, 25. září 2013, Sokolovna Nepomuk Foto redakce

5 11/2013 ZPRÁVY 5 Informace z radnice Na draz nı ulice vnove m kaba te Obyvatele Nepomuka se mohou te s it na nove bezbarie rove chodnıḱy v Na draz nı ulici v u seku od kruhove kr iz ovatky u Sokolovny az ke kr iz ovatce s Husovou ulicı.nove podoby se doc ka i bezbarie rovy pr ıśtup do domu sluz eb. Rekonstrukce chodnıḱu zapoc ala v druhe polovine r ı jna a bude trvat za idea lnıćh klimaticky ch podmıńek do konce roku. V opac ne m pr ı pade se dokonc enı prota hnedojara Na akci v budoucnu nava z e druha etapa, ktera vyr es ı zejme na chybe jı cı chodnı ky v Tojicke ulici a havarijnı chodnıḱy v Blatenske ulici ve Dvorci. Prosıḿe obc any o trpe livost po dobu stavebnıćh pracı. Vedení města Jak ukla dat bioodpad Va z enı obc ane, pokud ma te bioodpad ze zahrad (ve tve, listy atd.) a chcete se ho zbavit, ma te moz nost umıśtit jej za sbe rny dvu rpoleve strane, a to ve tve na zac a tek, tra vu a listı do zadnı c a sti. V provoznıćh dnech Va m obsluha sbe rne ho dvora otevr e a vysve tlı, kam co ukla dat. Bioodpad nepatr ı ani do popelnic ani do kontejneru na sme sny odpad. Jes te pr ipomıńa m obyvatelu m kolem C iha ku ve Dvorci, z e na C iha ku nenı skla dkaazakla da nı c erne skla dky, byť bioodpadu, je trestne, vinıḱ nenı nezna my. Za me sto Nepomuk Alena Marušincová, místostarostka Me sto Nepomuk srdec ne zve vs echny seniory na Předvánoční setkání s důchodci sobota 7. prosince 2013 od hodin Sokolovna Nepomuk Program: pr ivı ta nı starostou me sta vystoupenı de tı z MS Nepomuk pr edna s ka organizace C love kvtı sni na te ma Obezr etnost se vypla cı hudba k poslechu i tanci Dalibor Ondrus ek Autobusová doprava z Nepomuka do Dvorce a zpe t zajis te na hod. odjezd autobusu od budovy C D ve Dvorci, dals ı zasta vky: u kr ı z ku, Na Vinici, u hr is te, na me stı A. Ne mejce, u stare benzinove pumpy, Sokolovna. Zpe t odjıź dı autobus v hod. Živnostenský úřad informuje Upozornění na změnu živnostenského zákona od 17. října 2013 Od 17. října 2013 je prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin možný pouze na základě koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Dne 17. r ı jna 2013 nabyla u c innosti novela za kona c. 455/1991Sb., o z ivnostenske m podnika nı (z ivnostensky za kon), ve zne nı pozde js ı ch pr edpisu,vydana ve Sbı rce pr edpisu pod c. 309/2013 Sb. Novela z ivnostenske ho za kona mimo jine ho mění pr ıĺohu c. 3 k z ivnostenske mu za konu upravujı cı koncesovane z ivnosti a rozšiřuje pr edme t podnika nı koncesovane z ivnosti regulujıćı výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin o regulaci jejich prodeje. Stávající podnikatelé,kter ı byli k 17. r ı jnu 2013 oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou vte to c innosti pokrac ovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytı u c innosti za kona c. 309/2013 Sb. Pokud podnikatele v te to lhu te poz a dajı z ivnostensky u r adokoncesiproprodej kvasne ho lihu, konzumnı ho lihu nebo lihovin, mohou v prodeji kvasne ho lihu, konzumnı ho lihu nebo lihovin na za klade sta vajı cı ho opra vne nı pokrac ovat do doby pravomocne ho rozhodnutı o ude lenı koncese, nebo o zamı tnutı z a dosti o koncesi. Marným uplynutím lhůty kpoda nı z a dosti o koncesi pro prodej kvasne ho lihu, konzumnı ho lihu nebo lihovin podnikateli právo proda vat kvasny lı h, konzumnı lı h nebo lihoviny zaniká. K žádosti okoncesivrozsahu prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikatel nic nedokládá, neboť uvedeny rozsah z ivnosti nevyz aduje splne nı zvla s tnı podmıńky provozova nı z ivnosti. Přijetí žádosti podnikatele, ktery byl k 17. r ı jnu 2013 opra vne n proda vat kvasny lı h, konzumnı lı h nebo lihoviny, nepodléhá správnímu poplatku. Z a dost o koncesi lze podat na ktere mkoliv z ivnostenske m u r ade. Ing. Bohumila Rašková Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí Město Nepomuk Nám. A. Němejce 63, Nepomuk Tel.: ústředna Fax: ,

6 6 SPONZOR VYDÁNÍ ZPRÁVY 11/2013 Šůs - V+M spol. s r.o. tel.: Dvorec 223 fax: Nepomuk Strojní a dřevovýroba Firma nabízí prodej hutního materiálu pro občany i v době mimo pracovní dobu po předchozí domluvě na telefonu Akční slevy na vybraný sortiment v našich prodejnách drogerie a papírnictví v obchodním centru Čeněk ve Dvorci u nádraží. VI. Nepomucka hne ty nka zna sve vı te ze Kdyz v sobotu ra no 12. r ı jna pr is ly Nepomucke kuchar inky do vestibulu Me stske ho muzea, kde dva dny pr edtı m pr ipravovaly skutec ne pozoruhodnou vy stavu Rok v doma cnostech Nepomucka, byly lehce nervo znı, zda se soute z vydar ı jako lon ske ho roku. Prozatıḿ vevy stavnı mıśtnosti byly pouze jako vz dy pozoruhodne vy tvory pe ti tr ı d mater sky ch s kol a tr i prezentace dospe ly ch dam. Kdyz zasedla porota po poledni ve sloz enı Jana Augustova, principa lka Nepomucky ch kuchar inek, Milada Demelova, tradic nı propaga torka hne ty nek, Helena Sedla c kova, starosta Nepomuka Va clav Kova r a Va clav Malovicky, bylo jiz veseleji, i kdyz rekordnıćh 39 u c astnıḱu z roku 2012 letos nesoute z ilo. Ale z te ch letos nıćh 25 soute z ıćıćh bylo nejen pe t tr ı d Mater sky ch s kol, pe t nepomucky ch dam, c tyr i z Plzne, dvazez inkov, po jedne u c astnici z Radobyc ic, Prahy, Nove Vsi, Tr emos ne, Lhoty, Kokor ova, Blovic, Nebr ezin a jeden jediny muz byl z chorvatske ho Daruvaru! Celkem 89 expona tu. Ceny, ve novane spoluorganiza tory Me stem Nepomuk, Mikroregionem Nepomucko, Nepomucky mi kuchar inkami, Pavlem Motejzıḱem, KIC Nepomuk byly i letos nadpru me rne. Prvnı cenu mixer, si jednoznac ny m rozhodnutı m poroty odnesla Va clava Konc elova, druhou cenu Zdena Ru z ic kova a tr etı mı sto zı skala Ade lka Demelova.Cenuzac tvrte mı sto a za roven cenu pro nejstars ı ho u c astnıḱa zıśkala Jir ina S is kova z Nepomuka. Naopak nejmlads ıḿu c astnıḱem byla devı tileta Monika S imkova. Velky, da se r ıći zcela neoc eka vany u spe ch v Nepomuku me la vy stava Rok v doma cnostech Nepomucka. Pr ipravil jı realizac nı ty m Nepomucky ch kuchar inek Jana Augustova, Alena Br eza kova, Pavla Janotova, Helena Sedla c kova a Zden ka Gulova z pokladu vlastnıćh doma cnostı. Ale sve expona ty zapu jc ili i Ve ra Weidlova z Kozlovic, Marie a Josef Dolans tı z Nehodı va, Jaroslava a Va clav Kotlanovi z Neuraz, Zden ka Hroma dkova z Neuraz, Zdena Kunes ova z Br ezı, Jaroslava Vı tovcova z Neuraz, Marie Na draska z Vojovic a Josefa S vecova z Kokor ova. Vys ı vane Kuchar ky principa lkyjanyse doc kaly zaslouz ene pozornosti stejne jako kolovrat show Pavly Janotove. A doprovodny program, ktere mu se budeme ve novat v pr ıś tıḿ c ıśle, je skutec ne pru lomem do dosud pouhy ch vy stav Da le se Nepomucke kuchar inky o.s. mohou te s it z pozva nı do Na rodnı ho zeme de lske ho muzea v Praze na Martinskou letenskou husu a kos t mlady ch vıń, kde 16. listopadu budou nejen s hne ty nkami, ale dojde i na pec enı vdolku a s kvarkovy ch placek. Muzeum v Blovicı ch pozvalo Nepomucke kuchar inky jako hlavnı ho jedine ho hosta vy stavy Historicke cukra rny na 30. listopadu, kdy se zde poprve uskutec nı Ondra s ske slavnosti. Nepomucké kuchařinky, o. s. Další foto na barevné straně 27 a 28 Foto redakce

7 11/2013 ZPRÁVY 7 DALŠÍ ÚSPĚCH VÝTVARNÍKŮ Z RODNÉHO DOMU A. NĚMEJCE Po celý měsíc říjen 2013 vystavovala skupina výtvarníků amatérů z Nepomuka výběr ze své tvorby již podruhé v Plzni, tentokrát v Galerii Azyl ve Veleslavínově ulici. Výstava se setkala s nemalým zájmem kulturní veřejnosti a pro naše malíře se tak stala velice úspěšnou a povzbuzující k dalším aktivitám. Uz c tvrty m rokem se pravidelne ty den co ty den scha zejı milovnıći kresby a malby v atelie ru zrekonstruovane ho rodne ho domu Augustina Ne mejce v Nepomuku, kde se spolec ne ve nujı sve za libe. Toto dobr e fungujıćı otevr ene za jmove spolec enstvı bylo pr ed neda vnem samotny mi jeho c leny pr ejmenova no z kursu kreslenı a malova nı na Atelier K. Od poc a tku take spolec ne vystavujı vy sledky sve ho snaz enı nejc aste ji v nepomucke Male galerii pod zavedeny m na zvem Obra zky z Ne mejcovy pu dy. Rodis te vy znamne ho nepomucke ho roda ka, malıŕ e prof. A. Ne mejce vs ak zac alo by t postupne te to skupine nads encu tzv. male, a proto sve krajiny, portre ty, za tis ı a dals ı pra ce zac ali pr edstavovat od lon ske ho roku i mimo Nepomuk. Vloni v c ervenci se tak stalo poprve v Plzni v hale hlavnı ho na draz ı a letos na jar evespa lene mpor ıć ı. V ra mci pra ve skonc ene, jiz druhe u spe s ne vy stavy v krajske m me ste, se objevily nove nabı dky na budoucı prezentace obrazu a kreseb z nepomucke pu dnı lı hne na dals ıćh mıśtech nas eho kraje. To prakticky m zpu sobem potvrzuje i spra vnost rozhodnutı Plzen ske ho kraje, ktery m byla v letos nıḿ roce podpor ena c innost tohoto vy tvarne ho sdruz enı pr ide lenıḿ financ nı dotace. Zdeňka Braunová U vodnı slovo na vernisa z ipr ednesl Pavel Jiran Spokojenı u c astnı ci c astnıći vernisa z e Na vernisa z i vystoupilo Trio Vopalecky ch Pr ı jemne prostr edı Galerie Azyl Seslost v Galerii Azyl Domluva dals ı vy stavy Foto Milan Demela

8 8 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZPRÁVY 11/2013 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url:, Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk Rada města: bere na vědomí Za pis z jedna nı Komise pro obc anske za lez itosti ze dne schvaluje Uzavr enı Me stske knihovny Nepomuk dne v dobe od 7.30 do hodin z du vodu provedenı revize knihovnı ho fondu v knihovne v obci Podhu r ı. doporučuje zastupitelstvu ke schválení Prodej pozemku st.p.c. 118 o vy me r e 25 m² v k. u.dvoreca budovy trafostanice PJ-0093, na ne m postavene, C EZ Distribuci a.s. za celkovou cenu urc enou ve znalecke m posudku, tj Kc. schvaluje Zada vacı podmıńky pro vy be rove r ıźenı na dodavatele plynu pro ZS Nepomuk. bere na vědomí Dopis od pana Josefa Pta ka z firmy DR EVOTVAR ohledne odstoupenı od smlouvy na doda vku stavby Zateplenı za kladnı s koly Nepomuk. Václav Kovář, starosta města Kniha Poutní místa českobudějovické diecéze Nova tiska rna v Pelhr imove vydala dals ı knihu Jir ı ho C erne ho Poutnı mıśta c eskobude jovicke diece ze. Milostne obrazy, sochy a mıśta zvla s tnı zboz nosti. Jde o dosud nejpodrobne js ı souborne zpracova nı te matu poutnı ch mı stakultu milostny ch obrazu a soch v regionu jiz nı ch a jihoza padnı ch C ech. Zkoumany prostor je vymezen hranicemi c eskobude jovicke diece ze v roce 2012 a zahrnuje tyto okresy: Benes ov (c a st), C eske Bude jovice, C esky Krumlov, Jihlava (c a st), Jindr ichu v Hradec, Klatovy (c a st), Pelhr imov, Pıśek, Plzen -jih (c a st), Prachatice, Pr ı bram (c a st), Strakonice, Ta bor. Nepomuk sice lez ı v okrajove oblasti c eskobude jovicke diece ze, ale je pro ni vy znamny pr edevs ı m jako rodis te sve tozna me ho sve tce sv. Jana Nepomucke ho. V Nepomuku nalezneme i zvla s tnı kult maria nsky a svatovojte s sky (Zelena hora), proto se hlavnı heslo tı mto trojna sobny m poutnı m mıśtem podrobne zaby va. V okolı Nepomuku pak nalezneme r adu me ne c ivıće zna my ch poutnıćh mıśt jako napr. Kasejovice (Bouc ek), Kotoun,Vrc en,hvoz ďany c i Lna r e. Take jim je zde ve nova na pozornost. Encyklopedicky pojata, fotografiemi i autorovy mi kresbami bohate ilustrovana kniha ma 343 stran se 185 hlavnı mi topograficky mi hesly a dals ıḿi pr ı davny mi lokalitami, v nichz se odra z ı kult poutnıćh mıśt. Barevne pr ıĺohy obsahujı fotografie poutnıćh svatynı a reprodukce svaty ch obra zku s vyobrazenıḿ poutnı ch mı st. Knihu distribuuje knihkupectvı Kosmas a je k dosta nı ve vs ech ve ts ıćh a specializovany ch knihkupectvıćh (pr ıṕadne u nakladatele Nova tiska rna Pelhr imov, tel ). Cena knihy 330 Kc. (red) Divadélko Háček a představení O korunce hadího krále Stalo se to pradávno na svatého Jiří, v den, kdy z hlubin vylézaj hadi, taky štíři. Vra mci projektu spolupra ce mıśtnıćh akc nıćh skupin sv. Jana z Nepomuku, Aktivios a Pos umavı vzniklo take origina lnı loutkove pr edstavenı O korunce hadı ho kra le, ktere volne pr evypravuje pove st O hadech se zlaty mi korunkami, pu vodem ze Z inkovska. Vkra sne vy prave pod vedenıḿ r ezba r ky a loutka r ky Hanky C ı z kove tak mu z ete na sce ne rozpoznat napr ı klad z inkovske na me stı s kostelem sv. Va clava, nedalekou krajinu c i z inkovske ho ande lıć ka, a pr itom zhle dnout poutavy i pouc ny pr ı be h o tom, jak se lidska py cha a chamtivost nevypla cejı, jak ne kdy jen kapka stac ı, aby c love k padl do pasti sve ho osudu. Moudra kronika r ka babic ka Smı s kova na s necha v pr ı be hu nahle dnout do stare z inkovske kroniky, Marja nka snad najde sve s te stı, a za vistiva Francka z ivotnı pouc enı. A co hadı kra l s kra lovnou a svy mi potomky? To uz se nechte sami pr ekvapit. O termı ny pr edstavenı si mu z ete napsat na pr ı p. zavolat na tel Na te chto kontaktech je moz ne si pr edstavenı rovne z objednat. Pavel Motejzík

9 11/2013 KULTURA 9 Vc elar sky spolek Nepomuk a Kulturnı informac nı centrum Nepomuk si Va s dovolujı pozvat na pr edna s ku sna zvem: O včelích produktech a nejen o nich úterý 19. listopadu 2013 v hod. sál městského muzea Nepomuk U c astnıći se dozve dı r adu podrobnostı ovc ela ch, jejich fungova nı avy znamu pro na s z ivot i ne co ma lo z historie vc elar stvı. Dozve dı se, kolik vc ela musı navs tı vit kve tu, nez pr inese nektar na 1 kg medu, jak vznika vosk, co je mater ı kas ic ka, jak je du lez ity pro vc ely pyl, co to je propolis nebo jak se chovat, kdyz na s vc ela obdar ı svy m z ihadlem. Da le si budou moci prohle dnout uka zky vc elıćh produktu med, vosk, pyl, propolis a vy robky z nich. Pr edna s ku povede Jan Turc, dlouholety c len Vc elar ske ho spolku v Nepomuku. Vy robky ze vc elı ho vosku pr edvede Daniel Mares ka. POZVÁNÍ Va noce jsou na dohled a s nimi i spousta pra ce, jıź si vykoupıḿe onu ky z enou, touz ebne oc eka vanou, neopakovatelnou atmosfe ru nejkra sne js ıćh, protoz e nejlids te js ıćh sva tku roku. Vıḿ, mnoho chuti k na vs te ve vy stavy fotografiı a obrazu v tomto c ase nema te. A pr esto si va s vs echny dovolıḿ pozvat na jednu takovou, kterou spolu s dcerou Helenou Lis kovou pr ipravujeme v Male galerii nepomucke ho muzea jako trochu nevs ednı za vdavek na letos nı va noc nı nadıĺku. Dcera pr edstavı vy be rzesvy ch fotografiı na pla tne, fotografiı, rozhlıź ejıćıćh se po sve te blıźke m i daleke m, z nichz mnohe jsou obdar eny schopnostı zachytit o kousıć ek vıć nez fotografovany objekt na prvy pohlednabıźı. Ja si pak dovolıḿ pod pomyslny stromec ek poloz it r a dku svy ch pastelu z r ady Toulky vlastnı hlavou i z r ady Toulky krajinou, ve novane tentokra tzejme na te matu noc nı ho c i vec ernı ho Nepomuku a navı c pr iloz ı m idvana ct pastelu, pojedna vajıćıćh jednotliva znamenı zve rokruhu. Te s ıḿe se na vide nou se vs emi, kter ı najdete c as pr ijı t vpa tek 29. listopadu t.r. v pe t odpoledne do Male galerie na vernisa z nas eho va noc nı ho za vdavku. Helena Lišková a Richard Böhnel POZVÁNKA NA PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ DĚTSKÝ DOMOV, NEPOMUK vás srdečně zve ve středu 4. prosince 2013 do restaurace Švejk Nepomuk vánoční jarmark vánoční besídka přijďte se nechat okouzlit vánoční atmosférou využijte možnosti nakoupit si vánoční dárky a dekorace inspirujte se našimi výrobky dovolte dětem z DD Nepomuk, aby vás potěšily svým vystoupením po skončení akce vás zveme na předvánoční posezení s občerstvením do DD Nepomuk Těšíme se na setkání děti a zaměstnanci DD Nepomuk

10 10 SPOLKY 11/2013 Mateřské centrum Beruška Nepomuk Mater ske centrum Berus ka Nepomuk zve s irokou ver ejnost na Lampionový průvod dne od hod. Sraz v Oáze mládí a stáří park za kostelem u Domova s pec ovatelskou sluz bou Cíl: Mateřské centrum Beruška Nepomuk, Nádražní 476 V pr ıṕade nepr ıźnive ho poc ası na hradnı program v prostora ch mater ske ho centra. Mater ske centrum Berus ka Nepomuk Pravidelny program Zveme vs echny maminky s de tmi od batolecı ho ve ku na pravidelne krouz ky do Berus ky. Centrum je otevr eno pro c lenky i ostatnı ver ejnost. C lenske vstupne na krouz ek je 10 Kc, ostatnı 20 Kc.Vy hody c lenstvı jsou zmıńe na sleva na vstupne mna krouz ky a pravidelna informovanost o akcıćh mater ske ho centra prostr ednictvıḿ u. Podmıńkou je roc nı c lensky pr ıśpe vek na chod centra 100 Kc. Tento školní rok 2013/2014 pořádáme pravidelné kroužky: ŠIKULA pondělí od 9.30 hod. vede Eva Valmová, informace na tel jedna se o jednoduche tvor enı za pomoci maminek pro nejmens ı de ti od jednoho roku. De ti se zde uc ı pracovat se za kladnıḿi vy tvarny mi potr ebami jako jsou s te tec, vodovky, temperove barvy, prstove barvic ky, lepidlo, modelovacı hmota. Jednoduche vy tvory, ktere s de tmi vyra bıḿe, jsou spojeny s te matikou v dane m me sıći. Napr ıḱlad va noc nı tvor enı, velikonoc nı, jarnı, podzimnı,ke sva tku matek ODPOLEDNÍ HERNA úterý od hod. vede Petra Váňová, informace na tel de ti vs eho ve ku majı moz nost vyuz ı t vybavenı herny jako je baze nek s mıć ky, trampolıńa, de tsky hrad se skluzavkou, domec ek, ska kadla, kostky a spousty jiny ch hrac ek. Maminky majı moz nost vyuz ı t v pr ıṕade potr eby pr ebalovacı pult, za roven je moz ne pouz ı t mikrovlnnou troubu na ohr ev jı dla. KLOKÁNEK středa od 9.30 hod. vede Jana Kinclová, informace na tel pohybovy krouz ek zame r eny na aktivitu de tı, vhodny od s esti me sıću ve ku, zac ıńa me poha dkou, rozvı jenı motoriky, cvic enı na me kky ch rehabilitac nıćh mıć ıćh, vyuz itı pomu cek v centru jako je variabilnı sestava k prole za nı pro de ti, cvic enı na z ebr ina ch, tanec na r ıḱanky Kurzy Integrální jógy středa od hod. vede Maruška Silovská, informace na tel DOPOLEDNÍ HERNA čtvrtek od 9.30 hod. NOVĚ! vede Petra Kovářová tel a Monika Nová MINI tanečky každý čtvrtek od do hod. vede Vladislava Bělová, tel pohybovy krouz ek pro de vc ata od 4 let, de ti se uc ı za kladnı tanec nı kroky, jednoduche sestavy na oblı bene de tske pıśnic ky, de vc ata vystupujı na ru zny ch spolec ensky ch akcıćh, napr. pr i pravidelny ch na vs te va ch v Domove s pec ovatelskou sluz bou v Nepomuku. Vladislava Bělová

11 11/2013 SPOLKY 11 Mateřské centrum Beruška Nepomuk Mateřské centrum Beruška Nepomuk podzimní tvoření V sobotu 12. r ı jna uspor a dalo Mater ske centrum Berus ka Nepomuk jiz tradic nı podzimnı tvor enı pro ver ejnost. Tentokra tse tato akce konala v Oa ze mla dı a sta r ı u pr ıĺez itosti umıśte nı alta nu pro obyvatele Domu s pec ovatelskou sluz bou v ulici Za Kostelem v Nepomuku a dvou houpacıćh prvku pro de ti z elvy a moty lka. Pr estoz e bylo prave podzimnı poc ası, rodic e s de tmi to neodradilo a zavı tali mezi na s, aby mohli spolec ne tvor it kaz dy dle sve pr edstavivosti a zruc nosti. Bylo to pr ı jemne stra vene odpoledne v pr ıŕode a de ti me ly radost z vlastnoruc ne vyrobeny ch dekoracı, ktere mohou ozdobit jejich byt nebo pokojıć ek. De kujeme vs em za u c ast. Vladislava Bělová Zároveň zveme širokou veřejnost na VÁNOČNÍ TVOŘENÍ dne od hod. v prostorách Mateřského centra Beruška Nádražní 476, Nepomuk Foto Vladislava Bělová

12 12 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 11/2013 listopad 2013 NEPOMUK Okem našich zrcadlovek, vy stava Fotoklubu Stod, Mala galerie Nepomuk NEPOMUCKO Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Za kladnı vstupne : 20/10 Kc ; rodinne vstupne : 40Kc (v ra mci 1 vstupenky vs echny nıź e uvedene vy stavy) do Nápojové sklo vy stava ze sbıŕek klatovske ho muzea; vitrıńy ve vstupnı hale muzea S operetou kolem světa, koncert operetnıćh a muzika lovy ch melodiı, hod., sa l hotelu U Zelene ho stromu, vstupne 180 Kc Farmářský trh se zabijačkou, hod., na me stı A. Ne mejce O včelích produktech a nejen o nich, pr edna s ka, hod., sa lme stske ho muzea Nepomuk, vstupne dobrovolne Pastelem i objektivem, vernisa z vy stavy Richarda Bo hnela a Heleny Lis kove, hod., Mala galerie Nepomuk, vy stava potrva do do Bedřich Barták obrazy vy be rzdıĺa malıŕ e a vy tvarnı ka; pr edna s kovy sa l muzea Na co se můžete těšit v prosinci: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, adventní trh, ohňostroj, hod., na me stı A. Ne mejce Andělská pohádka, hod., poha dka divade lka Na na, sa lme stske ho muzea, vstupne 40 Kc Slepičí zázraky, hod., poha dka divade lka Na na, sa lme stske ho muzea, vstupne 40 Kc Rozsvícení vánočního stromu ve Dvorci, hod Předvánoční setkání s důchodci, hod., Sokolovna Nepomuk do Šumava, Pošumaví a Bavorský les vy stava fotografiı Martina Milforta; vy stavnı sa l muzea do Klatovské karafiáty pr ipomıńka 200. vy roc ı klatovsky ch karafia tu ; schodis te mezi 1. a 2. nadzemnıḿ podlaz ıḿ muzea Přehled dalších kulturních akcí na Nepomucku najdete na: Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

13 11/2013 ZE ŠKOL 13 Chemicko přírodopisná exkurze 8. ročníků do Plzně 30. září 2013 Poslednı za r ijovy den proz ili z a ci 8. A a 8. B v Plzni, kde si doplnili znalosti z chemie a pr ıŕodopisu. Nejprve jsme navs tı vili c istıŕnu odpadnıćh vod v Jatec nı ulici. Zde na m dispec er uka zal pla n cele c istic ky a teoreticky popsal jejı c innost. Pote na s dals ı pracovnıḱ provedl provozem a z a ci me li moz nost vide t (a cı tit), jak c istic ka funguje a co vs e je nutno ude lat, aby se odpadnı vody vracely do pr ıŕody bez nec istot, ktere by zate z ovaly z ivotnı prostr edı. Druhou c a st dopoledne jsme stra vili v plzen ske zoologicke zahrade. Zde se na m ve novaly lektorky environmenta lnı ho centra, ktere pro z a ky pr ipravily vy ukove programy Obratlovci (vy uka pro 8. B) a Zoogeograficke oblasti (vy uka pro 8. A). V te matu Obratlovci si de ti pr ipomne ly, co patr ı mezi obratlovce, a me ly moz nost srovna vat znaky jednotlivy ch skupin pr ı mo v rea lu. V te matu Zoogeograficke oblasti de ti poznaly rozde lenı sve ta na jednotlive oblasti podle pr ı rodnı ch podmı nekaodlis nostimeziz ivoc ichy vte chto oblastech. K obe ma te matu m jsme dostali pracovnı listy, ktere vyuz ijeme da le ve vy uce. Po skonc enı vy ukovy ch programu me li z a ci jes te moz nost ve skupinka ch navs tı vit, co je v ZOO zajıḿalo. Den v Plzni se na m vydar il a ve r ıḿe, z e nas i z a ci si obohatili s kolnı ve domosti o nove poznatky a za z itky. De kujeme p. Micha lkove, ktera na m pomohla se zajis te nı m dozoru pr i te to akci. RNDr. Marie Kotrbatá a Mgr. Hana Růžičková vyuc ujıćı pr ıŕodopisu a chemie Foto archiv základní školy

14 14 ZE ŠKOL 11/2013 SLUNI C KOVY DEN V MS NEPOMUK Nas e tr ı da se jmenuje Slunıć ka. Navs te vuje ji dvacet pe t mlads ıćh de tı. Ve str edu 3. r ı jna pr is ly de ti i panı uc itelky ve z lute m oblec enı nate s ene na SLUNI C KOVY DEN. Be hem rannı ch her si de ti stave ly slunı c ka z ru zny ch stavebnic, namalovaly si z luty kruh a otisky svy ch dlanı natr eny ch barvou tvor ily paprsky (panı uc itelky de tem podepsaly otisk a nalepı jim do paprsku jes te fotografii). Toto slunce s nas imi slunıć ky" na s bude vı tat kaz dy den pr ed tr ı dou v MS. Po svac ine jsme si vyzdobili hernu velky m textilnıḿ sluncem, ktere jsme poloz ili doprostr ed. Okolo jsme utvor ili kruh a zarecitovali zac a tek oblı bene vı tacı r ıḱanky Ententy ky midli fidli kra sna slunıć ka tu bydlı kaz de dı te se pr edstavilo apros lo se okolo slunce. Pak na sledovala promena da s kamara dem pr ipıśni Svı tı,svı tı slunce nad hlavou z poha dky Honza ma lem kra lem. Take jsme si zapı vali za doprovodu de tsky ch hudebnıćh na stroju, recitaci r ıḱadel jsme spojili s pohybem, soute z ili, hra li hru Slunı c ko zapada (mı sto z idlic ek jsme odna s eli paprsky, az slunıć ko u plne zhaslo). Pr edvedli jsme vs e, co uz umıḿe. A zac alo PASOVA NI NA SLUNI C KA. Panı uc itelky pr ec etly slunıć kovy slib: z e de ti budou dobry mi kamara dy, budou si poma hat, pu jc ovat si hrac ky, po hr e uklıźet, chra nit pr ıŕodu atd. Jednotlive de ti poklekly na pols ta r ek slunı c ko, r ekly: Slibuji. Plys ove slunı c ko (maskot tr ı dy) je pohladilo svy m paprskem a pr edalo slunı c kovou medaili. Pys na SLUNI C KA si vesele zatanc ila v rytmu pıśne Slunıć ko, slunıć ko, popojdi malic ko. Na za ve r jsme dokonc ili nas i r ıḱanku Ententy ky tr esky plesky, ať je na m tu spolu hezky a s li jsme ven zama vat Prezentace střední školy Oselce Abysiz a ci za kladnı ch s kol mohli ude lat konkre tnı pr edstavu, co nabıźı Str ednı s kola v Oselcıćh, jezdı vte chto dnech po za kladnıćh s kola ch uc itele a studenti ume lecko r emeslny ch oboru.z a ku m z 8. a 9. tr ı dpr edva de jı ne co ma lo ze svy ch dovednostı. Souc asne s prakticky mi uka zkami r emesel z a ku mzs pr edstavujı vy robky, ktere studenti zhotovujı v ra mci prakticke maturitnı zkous ky. Dı ky vstr ıćnosti vedenı s koly a pedagogu se z a ci mıśtnı za kladnı s koly podı vali na dovednosti studentu druhe ho roc nı ku ume lecko r emeslne ho zpracova nı kovu. Prostory s koly v Oselcıćh i Blovicıćh si mohou za jemci prohle dnout pr i dnech otevr eny ch dver ı, data jsou uvedena na leta c ku, nebo po telefonicke domluve kdykoliv ve vs ednı dny. Milan Demela slunı c ku a pr a li si, aby na s dlouho hr a lo. Na vycha zce jsme si jes te povı dali, jak je slunce du lez ite pro z ivot lidı, zvıŕ at i rostlin. Pr i odpoc inku panı uc itelka pr ec etla de tem hezkou poha dku Jak me lo slunıć ko na nose varha nky. Vs ichni jsme si tento den uz ili. Aby na m vetr ı de SLUNI C EK bylo cely s kolnı rok moc hezky, si pr ejı všechna sluníčka a paní učitelky Dana a Vendula U polní výhně udržuje oheň Bohumil Musil a u kovadliny pracuje jeho spolužák Václav Janča. Uměleckou truhlařinu představil řezbami také druhák Emil Hofmann, na snímku vlevo. Jak se pracuje s řezbářskými dláty si pod vedením oseleckého studenta vyzkoušely Ivona Havlová (uprostřed) a Hanka Vincourová.

15 11/2013 SPOLKY INZERCE Ze z ivota vc el listopad Listı, na dherne zbarvene v me sıći r ı jnu, ktere opadalo, vytva r ı pod stromy pestry a zasvitne-li mezi mraky slunce, kra sne zbarveny koberec. I modr ı ny postupne ztra cejı svou pichlavou ozdobu. Pr ıŕoda se c ıḿ da l tıḿ vıće ukla da k zimnıḿu spa nku. Sem tam se mohou objevit prvnı sne hove vloc ky. Je tu poslednı obdobı vc elar ske ho roku, obdobı vegetac nı ho klidu, nazy vane latinsky HIEMAL. Letovou aktivitu vc el zaznamena va me opravdu jiz jen ojedine le. Na vc elnici je klid. Pr edstavme si pr edposlednı ze vc elıćh produktu vc elı jed. VC ELI JED je stejne jako mater ı kas ic ka produktem vc elı ho te la. Vc elstvo cele jaro a le to shromaz ďuje za soby, aby pr ez ilo zimu. Tyto za soby jsou ale la kadlem pro mnoho dals ıćh z ivoc ichu.vc ely si proto be hem evoluce vyvinuly zpu sob jejich obrany. Klade lko vajı c ek postupne zıśkalo funkci z ihadla. K ne mu pr ibyla jedova z la za s va c kem. Ten je nejvıće plny udvouaz tr ı ty dennıćh de lnic obsahuje 0,26 mg jedu. V pr ıṕade ohroz enı vc ela bodne z ihadlo do u toc nıḱa. Dıḱy zpe tny m ha c ku mvne m zu stane vytrhne se i s jedovy m va c kem. Pr itom s ıŕ ı poplas ny feromon, ktery la ka k bodnutı dals ı vc ely obranny efekt je vy razne js ı. Vc ela bez vytrz ene ho z ihadla sice ve ts inou odletı, ale zakra tko umıŕa. Trubcu nenı nutno se ba t. Ti z ihadlo nemajı. Sloz enı vc elı ho jedu zpu sobı v mıśte vpichu zarudnutı a otok. Mıśto je na omak teple.z ihadlo co nejrychleji vys kra bneme nehtem nebo tupy m noz em. Pozor vynda nı vytaz enı m dve ma prsty zpu sobı vstr ıḱnutı zbytku jedu z va c ku do ra ny a zhors enı stavu. Je-li otok velky jako plocha dvou dlanı, nejedna se o alergickou reakci. Bolest lze snıź it chlazenıḿ; pr iloz enıḿ rozkrojene cibule; potr enıḿ octem, medem c i Fenistilem. Osve dc eny ch na vodu kolujı mezi lidmi snad tisıće. Bolestivost bodnutı se velmi lis ı nejen c love k od c love ka, ale take za lez ı na vc ele a mıśte vpichu. Alergici mı vajı u sebe Epipen (injekc nı da vkovac ) pro okamz ite pouz itı. Foto Jan Turč Pr i produkci se odebıŕa jed samotny nebo cela z ihadla. V obou pr ı padech se vc ely elektricky m proudem vydra z dı kboda nı do gumove fo lie. Je-li tenka, z ihadlo v nı neuvıźne vystr ıḱnuty jed ulpı na podloz nıḿ skle, kde se po uschnutı ses kra bnou jeho krystaly. Odebrany jed nebo z ihadla se vyuz ı vajı kle c be alergiı. Alternativnı medicıńa c asto aplikuje vc elı jed ve forme pr ıḿe ho bodnutı na pr edem urc ene mıśto. Kaz de ve dome pouz ı va nı vc elı ho jedu by me lo by t konzultova no s os etr ujıćıḿ le kar em. Co se de je ve vc elstvu? Koncem me sıće se vylı hne poslednı plod. Zac ıńa bezplodne obdobı. Vc ely sedı v zimnıḿ choma c i, ktery se bude postupne pohybovat po uloz eny ch za soba ch. Vc ely vyhr ı vajı pouze prostor vc elı ho choma c e. Ostatnı prostor v u le vyhr ı va n nenı. Vc ely neproz ı vajı zimnı spa nek, ale zimnı klid. A vc elar? Jeho hlavnıḿ u kolem je zajistit vc ela m klid na vc elnici. Pr ıṕrava na pr ıś tı sezo nu je v plne m proudu. V dıĺne je z ivo. Motory stroju huc ı. Co se nestihne ude lat do Va noc, to uz se pak te z ko doha nı. Listopad je take c asem vzde la va nı vc elar u.probı hajı ru zne pr edna s ky. Vc elar i se setka vajı a vedou hovory V. Pta te se co to je za hovory? No pr ece o vc elic ka ch Jan Turč,Vc elar sky spolek Nepomuk 15 Maňovická zemědělská, a.s. přijme pracovniky na pozice zootechnik agronom Požadujeme: odpovědný přístup k práci a samostatné rozhodování. KADEŘNICTVÍ IN U SOKOLOVNY 560, NEPOMUK AKČNÍ CENA pro tento měsíc: foukaná, vodová 70 Kč (původně 120 Kč) Tel: dámské, pánské, dětské kadeřnictví Zájemci hlaste se písemně na adresu: Maňovická zemědělská, a.s. Maňovice 21, Nepomuk tel.: 37l KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč noviny.nepomuk.cz

16 16 INZERCE 11/2013 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč Prodám 2 nové prošívané deky, 2 použité deky, 3 válendy a peřáky. Tel Prodám dětskou skluzavku, houpačku, řezačku na kopřivy, vše železné. U Nepomuku. Tel Prodám rotoped v dobrém stavu, má všechny funkce. Tel Pronajmu od ledna 2014 byt v Nepomuku. Dlouhodobě. Tel Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Monte Cherry / Crunchy 130 g...14,90 Gouda plátky 45% 100 g...16,90 Lahůdková tlačenka, cena za 1 kg...109,00 Jaternice, cena za 1 kg...79,00 Kuřecí čtvrtky TF zmr. 600 g...35,90 Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Nowaco filety 400 g + 60 g zdarma...63,90 Pomazánkové máslo Ranko bílé 150 g...15,90 Husa bez drobů, cena za 1 kg...109,00 Jihočeská Niva 50% bochník, cena za 1 kg...159,00 Kladenská pečeně, cena za 1 kg...139,00 Nogger karamel 90 ml...15,90 TRUHLÁŘSTVÍ BDL Berkovec Diviš Lukáš Hledám pronájem menšího bytu v Nepomuku. Tel Zimní údr. silnic pluhováním, zem. a staveb. práce, 3D projekty zahrad a parků, realiz. Tel , Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , VYRÁBÍME, DODÁVÁME: INTERIÉRY od návrhu po kompletní dodávku kancelářský nábytek, bary, restaurace, prodejny, recepce KUCHYNĚ masivní, dýhované, foliované neomezené možnosti kombinací barev a tvarů kompletní dodávky včetně spotřebičů za zajímavé ceny (nezávazné cenové nabídky) OBÝVACÍ POKOJE PRACOVNY LOŽNICE DĚTSKÉ POKOJE masív, dýha, lamino SCHODY DVEŘE DROBNÝ NÁBYTEK ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE olepování ABS hran 0,5-2 mm MĚCHOLUPY 37, mob: , url: home.tiscali.cz/berkovec VÁNOČNÍ CUKROVÍ Objedna vky pouze do kg(10 druhů cukroví) za350kc. Lenka Mu llerova, mob.: Družstevní 480, Nepomuk KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Kontakty: Seč 88, Blovice, fax: tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení - pneuservis a prodej pneu Provozovny: Plzeň - Litice, Řepná ul., tel.: Seč u Blovice (Seník), tel.: Odvoz při větším množství zajistíme vlastní technikou! Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod.

17 11/2013 REDAKČNÍ POŠTA Reakce na c la neksna zvem Co se chysta v Neurazech (zveřejněn v Nepomuckých novinách č. 10/2013 na str. 11) 17 Dobry den va z enı spoluobc ane. Pr ec etl jsem si c la nek, ktery vys el dne 30. za r ı 2013 v Plzen ske m denıḱu a take v r ı jnove m vyda nı Nepomucky ch novin a ty ka se c innosti obecnı ho u r adu i zastupitelstva obce Neurazy. C la nek me ani dals ı zastupitele nemohl nechat chladny m. Proto jsem se pokusil odpove de t nane kolik ota zek, ktere v c la nku zazne ly, ale ze vs eho nejvıće mne samotne ho zajı ma, zdaautor i tohoto kriticke ho c la nku skutec ne majı takovy za jem a takovou starost o blaho obc anu nas ı obce, anebo je v tom ne co jine ho, osobnı ho, c eho se svy m jedna nıḿ pokous ı dosa hnout. Nejprve bych chte l pr ipomenout, z e nas e obec hospodar ı s nemaly m, avs ak po dels ı dobu vyrovnany m rozpoc tem. Z ne ho lze vyc ıśt, z e vynakla da me pome rne znac ne prostr edky na be h a fungova nı obce. Mezi nejve ts ı akce patr ı pr edevs ıḿ opravy mıśtnıćh, ať jiz obecnıćh c i lesnıćh, komunikacı. Za poslednı roky obec do jejich oprav investovala roc ne Kc. Do opravy lesnıćh cest v Ka kove a ve Svin a kove bylo investova no Kc. V souc asne dobe zby va opravit jiz jen asi % mı stnı ch komunikacı, ktere postupne zı ska vajı bezpec ny z ivic ny povrch. Mezi mens ı investic nı akce pak patr ı opravy obecnıćh budov v c a sti obce Sobe suky za pr ibliz ne za Kc,v Nove Vsi u Nepomuka, Vojovicıćh a v v Partolticıćh (s kola) za Kc, zvelebenı na vsi v Neurazech za Kc stıḿ, z e na dokonc enı u pravy na vsi v Neurazech budou vynaloz eny jes te dals ı investice. V roce 2012 dos lo ke zr ıźenı bezdra tove ho propojenı obcı ver ejny m rozhlasem za Kc. V letos nıḿ roce byla opravena budova v Radochovech za Kc. Dals ı investice byly vloz eny do oprav pomnıḱu padly ch v Partolticıćh za Kc, kaplic ek a ver ejny ch prostranstvı. Da le sem patr ı provoz a u drz ba ver ejne ho osve tlenı roc ne pr ibliz ne za Kc, opravy kanalizace a kanalizac nıćh vpustı v roce 2012 a 2013 pr ibliz ne za Kc. Tyto c a stky jsou r a dne uvedeny v rozpoc tu obce, ktery zastupitelstvo schvaluje na ver ejne mzaseda nı vbr eznu. A pokud se na tuto skutec nost podı va te nezaujaty ma oc ima, musı kaz dy z obc anu uznat, z e se obecnı zastupitelstvo snaz ı rozde lovat financ nı prostr edky do vs ech obcı. Take si nemyslıḿ, z e by zastupitelstvo opomı jelo pr i sve m hospodar enı sluz by v obci jako je provoz s kolky a s kol. Mater skou s kolu v Neurazech se podar ilo prozatı m alespon zvenc ı opravit. Na provoz a fungova nı okolnıćh za kladnıćh s kol pr ispı va na s obecnı u r ad stejnou me rou jako okolnı obce a i dıḱy na m se dar ı udrz et pro nas e obc any dostupne js ı a myslıḿ i co do u rovne vy uky kvalitnı z inkovskou za kladnı s kolu. Vc la nku byl napada nza me r zastupitelu na vy stavbu vıćeu c elove budovy. Je velice jednoduche pochybovat o vyuz itelnosti takove stavby s odu vodne nıḿ, z e v okolı je takovy ch zar ıźenı ne kolik a s jejich vyuz itıḿ jsou proble my. Projekt pra ve poc ı ta svıćeu c elovostı uvaz ovane stavby. Myslıḿ si, z e moz nostı pro jeho vyuz itı by se nas lo spoustu. Od por a da nı ru zny ch kulturnı ch akcı jako plesu aza bav, ktere by me ly mı stnı organizace konec ne kde por a dat,poru zna setka nı, schu ze a v neposlednı r ade take pro sportovnı vyuz itı. Prostor o rozme rech cca 20 x 10 metru svy s kou pe t metru lze navıć vyuz ı t i pro sport, ať uz jen pro cvic enı, nebo pro mens ı kolektivnı sporty. Da le by sa l mohl by t vyuz ı va n take s kolkou na ru zna promı ta nı, por a da nı divadel a dals ı kulturnı poc iny a akce, za nimiz nas i nejmens ı musı jezdit do okolı. Vyuz itı bude moz ne pro s kolky v okolı a take pro z inkovskou za kladnı s kolu. Pravdou je, z e cela akce by zpoc a tku me la by t investova na z pene z obce. V nas em za me ru je vs ak be hem vy stavby usilovat o moz ne dotace na tuto stavbu. To je samozr ejme pouze v rovine u vah, ale v souc asne dotac nı politice rozvoje venkova by neme lo by t nemoz ne zapojit se do ne ktere ho z dotac nıćh titulu. Druhou stranou ve ci vs ak je, jak pisatele zmin ovali, z e sa l mohl by t postaven z evropsky ch dotacı. Ano je skutec nostı, z e v nas ı obci mohl sta tvıćeu c elovy sa l, dokonce o ne co ve ts ı ale pe vybaveny,bylitovs ak pra ve okolnı u c astnıći r ıźenı,kter ı tento za me r tak dlouho napadali, az jsme byli z dotac nı ch titulu vyr azeni. Paradoxem dle me ho je, z e silide z centra obce ste z ovali na parkova nı,ktere se zde realizuje i bez vıćeu c elove budovy, a na ruch zpu sobeny provozem sta vajıćı ho zar ıźenı. Da le bych si dovolil nesouhlasit s mylnou informacı o rus enı hr is te u mater ske s kolky. Je pravda, z e vıćeu c elova budova a provoz s nı spojeny vyz aduje vybudova nı potr ebny ch parkovacı ch ploch. Ty by vs ak me ly by t vybudova ny pod autobusovou c eka rnou na na vsi, na travnate plos e nad s kolkou. De tske ho hr is te u mater ske s koly se v z a dne m pr ı pade nedotkne. Navıć si nemyslıḿ, z e bychom si museli parkovis te spojovat pouze s vyasfaltovanou na vsı c isz ulovy m dla z de nıḿ, jak lze vide t v okolnı ch obcı ch. V projektu se totiz poc ı ta s vegetac nı dlaz bou a ozelene nıḿ cele ho parkovis te. Pro ty,co by se skutec ne ba li za niku de tske ho hr is te ma vs ak obecnı zastupitelstvo r es enı v podobe pı skove ho hr is te vedle vı ceu c elove budovy za hospodou, ktere by bylo souc a stı zada vacı dokumentace k jejı vy stavbe. Zde by bylo vıće mıśta pro jeho vybudova nı a nemuseli bychom se ba t, z ede ti vbe hnou na silnici, ktera ze dvou stran obklopuje hr is te souc asne. Za u vahu stojı i na vrh autoru na rozs ıŕ enı sta vajıćı ho sa lu. Osobne se vs ak oba va m, z e takova vy stavba by byla sice levne js ı, avs ak nejsem si jist, zdali bychom se nedostali do situace, kdybychom byť za mens ı avs ak sta le docela slus ne penı ze vystave li jen dals ı pr ıśa lı k souc asne hospode. Pokud totiz budu chtı t vybudovat mens ı sa l napr ıḱlad pro sto lidı, domnı va m se, z e i ti zde budou chtı t napr ıḱlad tanc it, takz e zde stejne budeme muset vybudovat take tanec nı parket. Navı c itentosa l potr ebuje odpovı dajı cı socia lnı za zemı a v neposlednı r ade parkovacı mıśta. Myslıḿ si, z e byť byl c la nek posuzujıćı nas i c innost kriticky, byl pro na s pr ıńosny. Skutec ne je k zamys lenı, zda bychom neme li obc any vıće informovat o jednotlivy ch akcıćh a de nı vobci a pr edcha zet tı m zkreslova nı apr ekrucova nı te chto informacı zjiny ch stran. I vzhledem k tomu mohu pa nu m autoru mslı bit, z e se jiz v souc asne dobe obecnı rada, potaz mo zastupitelstvo obce rozmy s lı nad zpu sobem poskytnutı informacı co nejve ts ıḿu poc tu nas ich obc anu a nad moz nostı uspor a da nı ver ejne horeferenda,kdebysemohlivs ichni svobodne vyja dr it k cele akci. Za sebe vs ak mohu r ıći, z e nejsem tıḿ, kdo by chte l obec zadluz it a pous te l se bezhlave do ne jake bla znive akce, ale pouze tıḿ, kdo s el do obecnı ho zastupitelstva s ne jaky mi pr ıśliby, na za klade nichz byl zvolen a na rozdıĺ od nas ich vrcholny ch politiku chci tyto sve sliby take splnit. A i na za klade pra ve vy sledku voleb si nemyslıḿ, z e by se jednalo pouze o za jem pouze mu j a ostatnıćh zastupitelu. Na za ve r mi dovolte, abych se rozlouc il reakcı na slova jednoho z autoru c la nku. Neboť nevıḿ, jestli se skutec ne jedna o, jak sa m uvedl, sen na s zastupitelu o realizaci nesmyslne stavby, c i zde jde o jeho sen o jejıḿ neuskutec ne nı? Miroslav Hrubý, starosta a zastupitele obce Neurazy

18 18 SPOLEČENSKÁ KRONIKA INZERCE Životní jubilea 88 let Marie Sedláčková 85 let Jaromír Šik Vzpomínka 85 let Jarmila Flachsová 82 let Bohuslav Šotola BLAHOPŘEJEME Dne 3. listopadu jsou tomu již neskutečné dva roky, kdy nás navždy opustil pan Ivan Růžička, který celé rodině neskonale chybí. Děkujeme všem, kteří jej měli rádi za tichou vzpomínku. Rodiny Růžičkova a Chudáčkova NEPOMUCKÉ NOVINY Vydává: Město Nepomuk,, IČO: , povolení MK ČR E 12327, XXII. ročník, měsíčník, náklad ks, zdarma, do všech schránek ve městě Redakce, příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Šéfredaktorka: Eva Járová Honsová Sazba, foto: Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, mob.: , Na Vinici III. 544, Nepomuk, Tisk: SOS Print, Švihovská 10, Plzeň, tel.: , Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující pracovní den. Napište nám: máte-li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu redakce nebo na Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Vážený čtenáři, chceš se stát redaktorem Nep. novin? Kontaktuj redakci tel.: , 11/2013 Vzpomínka na pana Benetku Zac a tkem me sıće r ı jna jsme se dozve de li smutnou zpra vu o u mrtı nas eho spoluobc ana, nepomucke ho roda ka, vza cne ho c love ka, pr ı tele a kamara da pana Miroslava Benetky. Sve mla dı proz il v Nepomuku, v Plzni vystudoval uc itelsky u stav. Be hem druhe sve tove va lky byl tota lne nasazen v uhelny ch dolech na Radnicku. Po osvobozenı v roce 1945 uc il kra tky c as v nepomucke s kole, pozde ji byl pr eloz en do obce Hr ebeny na Sokolovsku jako r ı dı cı uc itel do mı stnı malotr ı dky. Jeho za z itky z te chto dob, kdy ve s kolnı tr ı de me l z a ky c tyr na rodnostı, by vydaly na knihu. O jeho oblibe mezi z a ky sve dc ı to, z e poukonc enı pu sobenı na s kole v Hr ebenech a po odchodu do du chodu a pr este hova nı do Nepomuka mu jeho by valı z a ci psali i ho navs te vovali. V Nepomuku z il se svou manz elkou v ulici Jirky Kubıḱa te me r do konce sve ho z ivota, ktery doz il v penzionu v Plzni, kde ve sta r ı 94 let zemr el. Jeho za jem o Nepomuk a de nı vne m ho neopustil, pr i my ch obc asny ch na vs te va ch u ne j v penzionu, me l vz dy na stolku Nepomucke noviny a c asopis Pod Zelenou horou. Svou pame ť a dus evnı sve z est si zachoval do poslednıćh chvil sve ho z ivota. Pro na s nepomucke badatele byl jedinec ny m zdrojem informacı, c asto, kdyz jsme si neve de li s ne c ı m rady,to skonc ilo tıḿ v tom na mmu z e pomoci jen pan Benetka a to se take ve ts inou stalo. Na vs te vy u Benetku v Nepomuku, to bylo dus evnı osve z enı, ve ts inu nas ich za had vyr es il, urc il datum, osoby imıśta, o ktery ch jsme pochybovali. Jeho pame ť a vyprave c ske schopnosti byli obdivuhodne. Me l vs estranne za jmy, sbı ral pohlednice, mince, me l ne kolik herba r u trav a kve tin z nas eho okolı a botaniku me l ve velke oblibe. Vmlads ı ch letech byl aktivnı m c lenem nepomucke ho Sokola, stejne jako jeho otec. Byl take c lenem nepomucke ho divadelnı ho ochotnicke ho spolku. Spolu s manz elkou vychovali dva syny, kter ı se o ne starali az do konce jejich z ivota. Jsem ra d, z e jsem mohl by t jeho pr ı telem, a na chvıĺe proz ite v jeho blıźkosti nezapomenu. PLZEŇ spol. s r. o. TELEFON GSM FAX Bohuslav Šotola s kamarády ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BROJOVA 16, PLZEŇ ING. ARCH. KAREL SALÁT jednatel společnosti ,

19 11/2013 KŘÍŽOVKA PRO VOLNÝ ČAS 19 KŘÍŽOVKA V tajence křížovky se skrývá jméno světce, jehož kostel můžete spatřit v Neurazech. Řešení minulé křížovky: SVATÝ MICHAL AVL, AVA, LO, NLD, SAND DEFEKT ODLIŠNÁ (SLOV) CHYBA (HOVOR.) AROMATICKÁ LÁTKA FJORD CHEM. SHLUK ROSTLIN HON CEREMONIÁLY ZN. THALIA POJÍZDNÁ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ 1. část tajenky ZN. KAKAOVÝ ANTIMONU PRÁŠEK INIC. BÁSNÍKA NEUMANNA VELKÝ KÁMEN POPĚVEK MEZINÁRODNÍ KÓD NIZOZEMÍ SILNĚ TOUŽIT SPZ BEROUNA SPZ VYŠKOVA NÁZEV HLÁSKY BICYKL NĚM. KOTLINA SPOJKA PODŘADÍCÍ ZÁSTĚNA ZÁPOR ZAVÁZÁNÍ SE ČÁST ZÁVODU ŘEKA NA NOVÉ GUINEI NĚM. JEDNA MATEMATICKÁ ZKRATKA ČESKÝ DIRIGENT INIC. OLMEROVÉ SRDEČNÝ NÁDOBA U STUDNY PLOŠNÉ MÍRY SPZ OSTRAVY SPZ JESENÍK AKADEMICKÁ ZKRATKA SEVERSKÉ ZVÍŘE ODMAŠŤOVACÍ PŘÍPRAVEK INICIÁLY BRZOBOHATÉHO ZÁZRAK ZN. TELLURU BOBIZAČNÍ SLABIKA SYSTÉM BAREVNÉ TELEVIZE MUŽSKÉ JMÉNO (19.5.) ZN. NAŠICH AUT ANGL. PÍSEK SPZ BEDFORDSHIRE (GB) PRIMÁTI KÓD NIZOZEMÍ KUJNÉ NEROSTY 2. část tajenky AKADEMIE VĚD DRUH PEPŘE JIHOVÝCHOD DĚLNICKÝ SPOLEK (ST.) BELG. MĚSTO SUDOKU Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce. Tabulka je rozdělená na 9 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia Snadné Středně těžké

20 20 SPOLKY SPORT 11/2013 Turiste i tentokra t pod Zelenou Horou Letos již po třicáté druhé Brzy ráno na startu sobotního pochodu Ve dnech r ı jna 2013 probe hla v Nepomuku a okolı tr ı dennı turisticka akce Podzim pod Zelenou Horou, tentokra t po vs echny tr i dny za na dherne ho slunec ne ho poc ası,ktere zajistilo vıće nez polovinu u spe chu cele akce. Pa tec nı vec er 18. r ı jna 2013 patr il jiz Pojedena cte Pa tec nıḿu Pe s ıḿu Pivnıḿu Pru zkumne mu Pochodu, ktery si zı ska va sta le ve ts ı oblibu i mezi Nepomucky mi obc any, ktery ch bylo spolu s ostatnıḿi pochodnıḱy na trase 172. Po devı ti kilometrech pochodu a navs tı venı jen osmi kontrolnıćh stanovis ť osve z oven, zvla dli vs ichni take tajnou kontrolu ve Dvorecke mos ta rne, kde jim por adatele pr ipravili ine co dobre ho k zakousnutı. Vs ichni se pak postupne pr esunuli do cıĺe v nepomucke Sokolovne. Kdo vydrz el, mohl si zde chvilku posede t, ba i zatanc it pr i zpı vane. Za na dherne ho podzimnı ho dne se v sobotu 19. r ı jna 2013 konal jiz XXXII. roc nı k Pochodu pod Zelenou Horou memoria l Jir ı ho Sedla c ka, ktery pr ipravili c lenove Klubu c esky ch turistu spolu s Piony rskou skupinou Nepomuk. Poc ası na m po dlouhe dobe pr a lo, perfektne byla pr ipravena nejen take trasa pro de ti a jejich doprovod Poha dkove putova nı se soute z emi, hrami a ope ka nıḿ bur tu, ktere zajistila piony rska skupina Nepomuk pod vedenı m Va clava Hornıḱa. Poc ası je polovina u spe chu a tak na te to de tske trase byl letos pr ekona n rekord pr is lo 240 de tı a dospe la ku. Dokonce se zac ala ry sovat pro pr ıś tı roky i nova disciplıńa: pochod tatı nku s de tic kami v koc a rku letos jich bylo osm. Spokojeny ch na de tske trasebyloi36de tı z MS a ZS z Chotıḱova se svy mi uc itelkami, ktere nads ene slı bily, z e pr ijedou pr ıś tı rok zas. V cıĺi vs ichni dostali od piony rske ho psa pame tnı list, ti nejmens ı i pernıḱ a samozr ejme i chle b se sa dlem a c aj. Celkem se sobotnı ho pochodu Podzim pod Zelenou Horou zu c astnilo: 578 osob, z toho 240 na de tske trase, 99 na 18 km, 69 na 14 km, 78 na 26 km, 37 na 35 km, 12 na 50 km trase a na cyklotrasa ch bylo bohuz el jen deve t cyklistu.a 11 psu vs ech ras od malamuta, pr es vlc a ky, retrievera az po s pice a jorks ıŕa. Vs echny trasy byly situova ny na Vrc en a po zelene turisticke znac ce, okolo studa nky Dobra voda az na vrchol S te dry 668 m n. m., kde byla nejen kontrola, ale i ba jec ne a po takove m vy stupu vı tane obc erstvenı, ktere tradic ne zajistil Miroslav Dvor a k se svy mi pomocnıḱy. Hrdinkou dne byla maminka, ktera se po te to na roc ne ceste u spe s ne vydala az na vrchol i s dı te temvkoc a rku, stejne jako dva cykliste.ze S te dre ho se pochodnıći vraceli podle de lky tras pr es Tojice, Mohelnici, ale take az pr es Podhu r ı, Kotoun a tr eba i pr es Ols any a Myslı v z te nejdels ı 50km trasy zpe t do Nepomuka. Vrchol S te dre ho byl jako nejvys s ı vokolı vybra nu myslne vra mci akce Vystup na svu j vrchol, ktera je vyhla s ena na podporu vy stavby nove Bezruc ovy chaty na Lyse Hor e v Beskydech (ta pu vodnı vyhor ela). Vs ichni turiste, aťuz pr ijeli z Ostravy, Prahy, C eske Tr ebove, Kladna, c i Bude jovic, nebo byli z bliz s ı ho okolı, si chva lili nejen dobr e zvolene, ale i dobr e proznac ene (tak jako vz dy) trasy. O tom, z e to v Nepomuku de la me, dobr e sve dc ı i fakt, z esekna m mnoho turistu c asto a ra do vracı, tak jako po c tyr ech letech pan Kve toslav Lumtzer z Popradu, nar. 1938, u c astnıḱ z nejvzda lene js ı ho mıśta a za roven jeden z nejstars ıćh u c astnıḱu cele ho pochodu. Nejen on ale i vs ichni ostatnı si v cıĺi k dobre mu c ajıć ku pochutna vali na me kke m chlebu s c erstve vys kvar eny m sa dlem posypane m cibulı, ktery je tak vynikajıćı, z e ne kter ı uz pr i pr ı jezdu hla sı, z e jedou jen kvu li ne mu. (Letos bylo spotr ebova no 20 bochnıḱu chleba a 10 kg sa dla). Vec er byl pro vs echny pr ipraven tradic nı turisticky ba l svı ce nez bohatou tombolou, kde unavenı turiste zcela zapomne li na bolave nohy a puchy r e adopr a li si pr i tanec ka ch a pr a telske m popovı da nı zaslouz enou pohodu, ktera k te to akci jiz patr ı. Nede le 20. r ı jna 2013, ra no jako kdyz vymaluje, a tak pro 102 u c astnıḱu WORLD WALKING DAY Sve tove ho dne chu ze byl tento kra tky 10km pochod pr es Kla s ter na Dubec a kpama tnı ku padly ch americky ch letcu a pak zpe t do Nepomuka, uz jen tr es nic kou na dortu cele te to akce. Pak uz na sledoval jen vy borny obe d v nepomucke Sokolovne, ktera na mpovs echny tr i dny poskytovala za zemı au c astnıći se plni za z itku, spokojeni a v pohode, vraceli domu, kde, ja ve r ıḿ, z e budou dobre jme no nas eho pochodu hla sat da l a tak pr ıś tı rok pr ijedou nejen oni, ale i mnoho dals ıćh. Nejve ts ı dıḱ za takto perfektne pr ipraveny pochod patr ı samozr ejme vs em organiza toru m zr ad turistu KC T a Piony rske skupiny Nepomuk, ale i vs em, kter ı na m tuto akci pomohli uskutec nit.

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010 Příští Echo vychází 15, ledna 2010 Výsledky LAGUNA CUPU v bowlingu dnes na www.novinyecho.cz Ro ník 16/ íslo 35/18. prosince 2009 ww w.e-nac hod s k o. cz ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY p or tá l n ác h o ds k

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Mažoretky z Blatné opět dobývaly svět

Mažoretky z Blatné opět dobývaly svět Ročník 25 (35) Blatná 26. září 2014 Číslo 16 / strana 1 Ročník 25 (35) 26. ZÁŘÍ 2014 ČTRNÁCTIDENÍK CENA 7 Kč ČÍSLO 16 Mažoretky z Blatné opět dobývaly svět Mažoretky PREZIOSO Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY. Nové náměstí veřejné mínění Z RADNICE STR. 6 CHARITATIVNÍ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ STR. 17 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM STR. 18 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTY. Nové náměstí veřejné mínění Z RADNICE STR. 6 CHARITATIVNÍ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ STR. 17 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM STR. 18 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2012 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 6 CHARITATIVNÍ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ STR. 17 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM STR. 18 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz Vamberecký zpravodaj 1 2014 51. ročník Váže Vá žení ní a mili í sp poluo uobčan ané, é, na pra rah hu prá rávě vě začčín ínaj ajíc aj ícíh íc ího íh o roku ro ku 2014 014 přřej ejii Vám Vám vš všem em

Více

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ ZA VENKOV, o.s. TČšíme se na Vás! Csibriová 2 / 2013 Další info: : start v 18:00 hodin, konec turnaje dlouho po p lnoci... : startovné K 100,-/ pár : závazné p ihlášky do 12.8.2013 na emailech jjirimalek@seznam.cz, radka.filingerova@seznam.cz

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více