NEKOPÍROVAT. Diagnostika polyomavirů. RNDr. Martina Saláková, Ph.D. Národní referenční laboratoř pro papillomaviry, Oddělení Imunologie, ÚHKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEKOPÍROVAT. Diagnostika polyomavirů. RNDr. Martina Saláková, Ph.D. Národní referenční laboratoř pro papillomaviry, Oddělení Imunologie, ÚHKT"

Transkript

1 Diagnostika polyomavirů RNDr. Martina Saláková, Ph.D. Národní referenční laboratoř pro papillomaviry, Oddělení Imunologie, ÚHKT

2 Lidské polyomaviry virus výskyt komplikace seroprevalence JCPyV BKPyV běžná infekce v dětství, virus persistuje v epitelu ledvin, B- lymfocytech běžná infekce v dětství, virus persistuje v epitelu ledvin reaktivace při imunodeficitu (transplantace) terapie,aids), do CNS, progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) reaktivace při imunodeficitu, hemoragická cystitida (HSCT), polyomavirová nefropatie (transplantace ledviny) 50-80% 80-90% KIPyV respirační trakt, děti respirační? 55-90% WUPyV respirační trakt, děti respirační? 69-98% MCPyV kůže karcinom z Merkelových buněk 45-80% HPyV6 kůže? 69-80% HPyV7 kůže, sliznice? 35-60% TSPyV kůže trichodysplasia spinulosa při imunodeficitu 70-80% HPyV9 sérum? 18-50% HPyV10 kůže, stolice?? STLPyV, HPyV12 stolice?? NJPyV kůže??

3 Metody detekce polyomavirů

4 Polyomaviry diagnostika Buněčné kultury - Kultivace viru je zřídka použita k detekci infekce virem JC a BK mimo výzkumném prostředí. Tyto viry rostou pomalu ve tkáňové kultuře, a citlivé buněčné linie nejsou snadno dostupné. Izolace virů z klinických vzorků může trvat několik týdnů až měsíců Cytologie moči - Přítomnost buněk se zvětšeným jádrem s jednou velkou bazofilní intranukleární inkluzních (decoy cells). Cytopatologické změny lze zaměnit s těmi, které jsou v důsledku zhoubného bujení, nebo s jinými viry, jako je adenovirus. Nerozlišuje JC a BK polyomavirus. Elektronová mikroskopie Detekce virových částic v sedimentu moči nebo v jádrech oligodendrocytů v biopsii mozku. Virové partikule BK vylučované v moči, převzato Transplant and Hepatic Pathology Center of Excellence Buňky infikované polyomavirem decoy cells, zvětšeno 60x, převzato dr Dorothy Rosenthal.

5 Polyomaviry diagnostika Serologie Využití rekombinantně exprimovaného virového proteinu VP1 (virus like particles VLP) nebo části T-antigenu. Antigen připravený v bakulovirovém expresním systému, v kvasinkách, bakteriích nebo buněčných kulturách. Detekce IgG, IgM a IgA pomocí ELISA testů, neutralizačních testů, Luminex. Role HPyV serologie u pacientů po transplantaci zatím málo dat. BK virová infekce po tranplantaci ledvin u BK séropozitivních pacientů, protilátky nechrání proti PyVAN, vliv virově specifických T-buněk Virově specifická T-buněčná odpověď sledování množství T-buněk produkujících cytokiny po stimulaci specifickými virovými epitopy pomocí ELISPOT (The Enzyme-Linked ImmunoSpot ), intrabuněčné barvení cytokinů a průtoková cytometrie Polyomaviry velikost kapsidy 40-45nm

6 Polyomaviry diagnostika Polymerázová řetězová reakce (PCR) - Detekce HPyV infekce v různých klinických materiálech s vysokou citlivostí a specifitou. Kvalitativní výsledek - Důležitá interpretace výsledků. Klinická citlivost. Kvantitativní výsledek Virová nálož vyjádřena jako Genome Equivalent (GEq) na ml referenčního vzorku nebo na počet diploidních hostitelských buněk. Pro hodnocení je důležitá signifikantní změna virové nálože, signifikantně vyšší virová nálož ( obecně akceptovaná změna virové nálože v plazmě a mozkomíšním moku >1 log Geq/ml a >2 log Geq/ml v moči Hirsch et al., Clin Microbiol Infect, 2014)

7 qpcr standardizace Mezinárodní společnosti, které zajišťují Externí hodnocení kvality (EHK) / zkoušení způsobilosti (PT) - International External Quality Assessment (EQA) / Proficiency Testing (PT) - Poskytují podporu laboratořím, zaměřují na zlepšování kvality molekulární diagnostiky prostřednictvím externího hodnocení kvality (EQA), zkoušení způsobilosti (PT) a další podpůrné iniciativy v oblasti kvality molekulární detekce infekčních onemocnění

8 qpcr standardizace Collaborative study to evaluated the 1 st WHO International Standard candidate for JC virus (JCV) NAT-based assays February 2015 Collaborative study to evaluated the 1 st WHO International Standard candidate for BK virus (BKV) NAT-based assays April 2015 Výsledky červen 2015

9 Diagnostika polyomavirů v praxi

10 HPyV onemocnění a diagnostika HPyV způsobují vážné komplikace u pacientů po tranplantaci solidních orgánů (SOT), především po tranplantaci ledvin, pacientů po transplantaci kmenových krvetvorných buněk (HSCT), HIV/AIDS pacientů a pacientů s roztroušenou sklerózou podstupující biologickou léčbu (natalizumab). PyVAN - pacienti po transplantaci ledvin, u ostatních transplantovaných pacientů vzacné onemocněni Progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů po tranplantaci, s RS a HIV/AIDS Hemoragická cystitida u příjemců HSCT Trichodisplasia spinulosa Karcinom z Merkelových buněk, nemelanomový karcinom kůže Infekce horních cest dýchacích, gastrointestinální onemocnění

11 HPyV onemocnění a diagnostika Transplantovaní pacienti SOT, HSCT Před transplantací - žádná předtransplantační HPyV diagnostika (DNA, protilátky) není doporučená Po tranplantaci - žádný rutinní skríning HPyV DNA/protilátek s výjimkou BKPyV u pacientů po tranplantaci ledvin (detekce BKPyV v moči a plazmě) - detekce HPyV při podezření na onemocnění spojené s polyomavirovou infekcí - pravidelná prohlídka kůže kvůli identifikaci zhoubných kožních onemocnění spojených s HPyV, jakož i melanomu a ne-melanomovému karcinomu kůže Pacienti s roztroušenou sklerózou Před zahájením terapie natalizumaben musí být velmi pečlivě zvážena všechna rizika léčby, včasná diagnostika PML, stanovení JCPyV protilátek HIV/AIDS pacienti Žádná HPyV diagnostika není doporučená

12 Diagnostika polyomavirů v naší laboratoři

13 HPyV serologie VLP (BKPyV, JCPyV, MCPyV, HPyV6, HPyV7, TSPyV, HPyV9, MWPyV, KiPyV) připravené v bakulovirovém expresním systému, rekombinantní HPyV VP1 protein připraveny z referenčních plasmidů pomocí PCR s primery k VP1 oblasti (Bac-to bac systém, Invitrogene). Optimalizované ELISA testy pro všechny připravené VLPs VLP ELISA test- kontrolní séra při každém testování, hodnota cut-off (CO) je vypočtena zvlášť pro každý antigen / desky. Každý výsledek ELISA je prezentován jako poměr mezi absorbance vzorku a příslušné hodnoty CO (index OD). Pro potvrzení výsledků, vzorky v rámci 10% nad hodnotou CO, stejně jako asi jedna čtvrtina všech vzorků séra jsou testovány znovu. Pouze vzorky s opakovanými pozitivní výsledky jsou považovány za reaktivní. 50 kda MCPyV BKV JCV MuPyV

14 HPyV serologie 100nm 100nm HPyV6 VP1 VLPs (22 nm diameter) HPyV7 VP1 VLPs (both 45 nm and 22 nm particles) MCPyV ~45 nm BKPyV~45 nm

15 Séroprevalence (%) HPyV serologie Séroprevalence lidských polyomavirů u zdravých dárců České republiky MCPyV BKPyV JCPyV HPyV6 HPyV7 HPyV9 MWPyV KiPyv TSPyV

16 Real time PCR pro BKPyV, JCPyV, MCPyV, HPyV6, HPyV7, TSPyV, HPyV9, MWPyV, KiPyV, WuPyV fluorogení próby 5 -FAM-NNNNN-BHQ1-3 standardy HPyV DNA detekce Schéma qpcr, převzato Wikipedia

17 HPyV DNA detekce - kůže Neuroendokrinní karcinom kůže karcinom z Merkelových buněk Imunohistochemie - V současné době se doporučuje vyšetřit nádor panelem protilátek, který zahrnuje CK 20, CK 7, TTF-1, NSE a/nebo neurofilamenta, případně chromogranin A. Výsledky imunohistochemie ale nemusí být jednoznačné. Detekce MCPyV DNA, kvalitativní qpcr, pro diagózu karcinomu z Merkelových buněk svědčí virová nálož 1 kopie virového genomu na buňku (Ota a spol.,2012) Karcinom z Merkelových buněk, HE, 100x (A) a 400x(B) zvětšeno, převzato Jirásek a spol., 2009

18 HPyV DNA detekce - kůže karcinom z Merkelových buněk - porovnání imunohistochemie a MCPyV DNA detekce Vzorek pohlaví věk v době dg. lokalizace Ck20 Ck7 TTF-1 CgA NSE CM2B4 1. muž 80 let pravé předloktí p 0 0 p p p mozaika p 1.a recidiva x x x x x nelze-technické problémy p 1.b recidiva x x x x x p p 2. muž 65 let levá gluteální krajina p 0 0 p p ojediněle p p 3. žena 76 let pravá tvář p 0 0 p 0 disperzně p p 4. muž 73 let pravé předloktí p 0 0 p p ojediněle p p 5. žena 83 let levé předloktí p 0 0 p p 50-60% p p 6. muž 48 let levá paže p 0 0 p p p p 7. žena 69 let lokalizace neuvedena p p fok 0 p p 0 p 8. žena 89 let pravá tvář p p žena 79 let levá strana čela p 0 0 p 0 50% p p 10. muž 82 let čelo-primární léze p 0 0 p p ojediněle p p 10.a recidiva p b recidiva p ojediněle p žena 71 let lokalizace neuvedena p 0 0 p p vykrájeno žena 73 let dolní víčko dx. p 0 0 p p žena 65 let levá paže p 0 0 p p ojediněle p p 14. žena 98 let pravá tvář p p muž 64 let pravé stehno p 0 0 p p p p 16. žena 93 let lokalizace neuvedena p fok 0 0 p p ojediněle p žena 89 let lokalizace neuvedena p p fok 0 0 p žena 58 let levá tvář p 0 0 p p p p 19. muž 76 let předloktí p 0 0 p p p p MCPyV DNA

19 HPyV DNA detekce - kůže karcinom z Merkelových buněk - porovnání imunohistochemie a MCPyV DNA detekce MCC, IHC barvení protilátkou proti MCPyV T- ag (CM2B4), 10x, 20x, 40x, (MUDr T.Jirásek)

20 HPyV DNA detekce - kůže karcinom z Merkelových buněk případy řešené v NRL 1. pacientka 71 let, excize suspektního basaliomu na nosním křídle vlevo, exprese CK-20, CD56, EMA, chromograninu, synaptofysinu a neuron-specifickou enolasu (NSE), závěr na základě morfologického a aimunohistochemického nálezu uzavřeno jako karcinom z Merkelových buněk, tumor neexprimuje TTF-1, nelze s úplnou jistotou vyloučit metastázu malobuněčného karcinomu plic MCPyV DNA detekce pomocí qpcr 7 kopií virového genomu na buňku 1. Pacient 42 let, exize lymfatické uzliny pacienta s neznámým zdrojem primárního nádoru, exprese CK-7, CK-20, chromograninu, synaptofysinu MCPyV DNA detekce pomocí qpcr 5 kopií virového genomu na buňku Ložisko čepičkovite pozitivity cytokeratinu 7 v cytoplazmě nadorovych buněk v jednom z vyšetřenych karcinomů, 400krát, Jirásek a spol., 2009

21 Vzorek Pohlaví HPyV DNA detekce - kůže Retrospektivní analýza pacientů s diagnózou malobuněčný plicní karcinom a kožními metastázami Rok MCPyV DNA Diagnóza narození MCPyV DNA virová nálož/buňku 1 žena 1942 ca z merkelových buněk žena 1944 excize kůže, metastáza? muž 1938 tumor pankreatu-meatstáza z plicního tu? muž 1928 excize kůže, metastáza? žena 1947 tumor pankreatu-metastáza z plicního tu? žena 1946 metastáza mozku-primární tumor plíce? žena 1952 malobuněčný plicní karcinom muž 1956 malobuněčný karcinom moč. měchýře muž 1947 malobuněčný plicní karcinom muž 1946 metastáza mozku-primární tumor plíce? žena 1931 metastáza mozku-primární tumor plíce? muž 1937 malobuněčný plicní karcinom muž 1932 malobuněčný plicní karcinom - 0

22 HPyV DNA detekce - kůže Detekce dalších polyomavirů na kůži a ve výplachu úst u zdravých dobrovolníků polyomavirus testovaný materiál MCPyV HPyV6 HPyV7 TSPyV HPyV9 MWPyV KiPyV JCPyV BKPyV stěr kůže 72%* 4% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% výplach úst 30%* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% sérum 0% * Virová nálož méně než 1 kopie na buňku, signifikantně nižší virová nálož při porovnání s karcinomem z Merkelových buněk

23 Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D RNDr. Eva Hamšíková RNDr. Viera Ludvíková Mgr. Jana Stašíková doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D

24 Děkuji za pozornost

25 qpcr standardizace

26 Table 2. Recommendations for HPyV-specific pre-transplant testing of SOT donors and recipients Pre-transplant testing of all SOT donors and all SOT recipients for any HPyV DNA in urine, blood or other clinical specimens is not recommended, because current data are not sufficient for guiding organ allocation, risk stratification, immunosuppressive therapy, screening modalities or prophylactic, preemptive or therapeutic intervention pre- or post-transplant (BIII) For SOT recipients listed for kidney transplantation after terminal renal failure due to PyVAN in native or transplanted kidneys, testing of plasma BKPyV should be considered and should be undetectable prior to (re-)transplantation or at least have declined by at least >2 log 10 GEq/mL compared with documented peak plasma loads (BIII) Pre-transplant HPyV serology of SOT donors or SOT recipients is not recommended, because current data are not sufficient for guiding organ allocation, risk stratification, immunosuppressive therapy, screening modalities, or prophylactic, preemptive or therapeutic intervention pre- or post-transplant (BIII) Pre-transplant testing of HPyV-specific T-cell responses in peripheral blood of SOT donors or SOT recipients is not recommended, because current data are not sufficient for guiding organ allocation, risk stratification, immunosuppressive therapy, screening modalities, or prophylactic, preemptive or therapeutic intervention modalities in SOT recipients (BIII)

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Katedra urologie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc.

Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Katedra urologie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc. Česká urologie 2001; 3: 4-8 M. Babjuk 1, M. Koštířová 2, K. Mudra 3, S. Pecher 1, H. Smolová 1, L. Pecen 4, E. Slavkovská 1, J. Cejnarová 1, Z. Ibrahim 1, J. Dvořáček 1, L. Jarolím 1, J. Novák 1, T. Zima

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů Toto doporučení vydávají společně: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS JEP Autoři: Bedřich

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100 mg. Infliximab je chimérická lidská-myší

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Nezávislý informační bulletin VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI I Ročník X Číslo 1 Únor 2012 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie TC IKEM, Praha Členové:

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více