Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726. Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726. Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ"

Transkript

1 Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726. Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ školní rok 2015/2016

2 Vážení rodiče, milí studenti, pro lepší orientaci v rámci systému hodnocení jednotlivých učitelů jsme pro Vás připravili jasný přehled požadavků jednotlivých učitelů v podobě vizuálně jednotných hodnoticích karet. Každá hodnotící karta se váže k dílčímu vyučovanému předmětu dle učebního plánu. Stanovení principů hodnocení pro jednotlivé předměty je vyhotoveno v souladu se školním a klasifikačním řádem, který definuje minimální počet povinných známek pro každý předmět. V každé hodnotící kartě proto naleznete sekci povinných zkoušek, v rámci které každý učitel definoval názvy zkoušek a jejich celkovou váhu v %, přičemž musel dodržet ustanovení školního a klasifikačního řádu o minimálním počtu povinných známek. Zkoušky, které jsou definovány jako povinné, musí absolvovat každý žák daného předmětu. V případě nepovinných zkoušek platí obecné pravidlo, že se nepovinná zkouška stává povinnou na základě rozhodnutí daného vyučujícího. Pokud tedy žák není přítomen právě v době, kdy vyučující zadal nepovinnou zkoušku, objeví se posléze v systému iskola hodnocení N (nehodnocen) u dané nepovinné zkoušky, čímž škola zřetelně žáka informuje o skutečnosti, že je nutné, aby si danou zkoušku doplnil, v opačném případě mu hrozí na návrh učitele nebo vedení školy vykonání komisionální zkoušky. nemusí být vyhlášeny vůbec, je ve výlučné pravomoci jednotlivých učitelů, jakým způsobem budou s instrumentem nepovinného hodnocení pracovat. Správné definování a praktické využití nepovinných zkoušek je garancí udržení standardního zájmu o studijní výsledky ze strany samotných žáků, kteří vnímají nepovinné zkoušky v lepším případě jako motivační nástroj, v horším případě jako nástroj, který je nutí pracovat, byť splnili všechny povinně předepsané zkoušky a daný předmět není ve spektru jejich studijních priorit. Zcela nově každý vyučující definoval hranici úspěšnosti pro jednotlivé stupně hodnocení v případě všech písemných zkoušek. Transparentní hodnocení písemných prací je podkladem zejména pro školu v případě zpochybnění hodnocení. V závěru každé hodnotící karty naleznete definici pomůcek, bez kterých nelze výuku absolvovat. Upozorňujeme všechny žáky, že vyučující má právo vyloučit takového žáka, který předepsané pomůcky nemá. V rámci všech vyučovaných předmětů platí, že v daném klasifikačním období (pololetí) může žák zapomenout předepsanou pomůcku (učebnice, sešit atd.) maximálně dvakrát, následně bude vždy z výuky vyloučen v souladu se školním řádem. S účinností od druhého pololetí školního roku 2014/2015 platí rovněž povinnost pro žáka pořídit si na svůj náklad zdroj pro psaní písemných prací. Všechny písemné práce se archivují v té formě, jakou definuje individuálně každý vyučující pro každý předmět zvlášť (např. sešit, složka atd.). Na závěr bychom rádi zdůraznili, že zaslané principy hodnocení jsou závazné a neměnné pro všechny žáky a učitele naší školy. Revize je možná vždy na konci každého pololetí. Vyhlášením principů hodnocení není dotčeno žádné ustanovení školního a klasifikačního řádu naší školy. Jednatel Mgr. Jarmila Adamusová ředitelka

3 Seminář z anglického jazyka 1. PZ Ústní zkouška PZ Písemná práce/test PZ Přístup ke studiu NZ Ústní zkouška NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Referát Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině kompilační materiály, které budou zveřejněny na webových stránkách školy/zaslány na mail studenta. Je povinností studenta mít s sebou vždy všechny materiály od zahájení semináře. Písemné zkoušky student píše na čisté/linkované listy formátu A4, které ukládá do složky., Mgr. Jarmila Adamusová

4 Mgr. Jarmila Adamusová Výtvarná výchova 1. PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Praktická činnost VV PZ Praktická činnost VV PZ Praktická činnost VV PZ Domácí úkol PZ Přístup ke studiu NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Praktická činnost VV NZ Domácí úkol NZ Referát 1 30 Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině všechny potřeby pro praktickou činnost, které vyučující k dané tvorbě stanovil. Každý student si pořídí na písemné práce/testy malý linkovaný sešit formát A5. Mgr. Jarmila Adamusová

5 Mgr. Petra Ginclová Biologie 1. PZ Ústní zkouška PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test NZ Ústní zkouška NZ Písemná práce/ test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Laboratorní práce-protokol NZ Laboratorní práce-protokol NZ Laboratorní práce-protokol NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině Referát Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině předepsanou učebnici a sešit, sešit na testy (společný i pro chemii, nelinkovaný formát A5), psací potřeby, tužku na nákresy. V Biology in English pracovní listy v angličtině a slovníčky k danému tématu. Mgr. Petra Ginclová Platné od V Orlové dne

6 Mgr. Petra Ginclová Chemie 1. PZ Ústní zkouška PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test NZ Ústní zkouška NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Laboratorní práce-protokol NZ Laboratorní práce-protokol NZ Laboratorní práce-protokol NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině Referát Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině předepsanou učebnici, sešit na teorii, sešit na výpočty, sešit na testy (společný i pro biologii, nelinkovaný formát A5), periodickou soustavu prvků, kalkulačku (při výpočtech), psací potřeby. Platné od

7 Mgr. Petra Ginclová Seminář z chemie 1. PZ Ústní zkoušení PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test NZ Ústní zkouška NZ Ústní zkouška NZ Ústní zkouška NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Slohová práce (seminární práce) Laboratorní práce-protokol Laboratorní práce-protokol Laboratorní práce-protokol 3 20 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině sešit, sešit na testy (formát A5 nelinkovaný), psací potřeby a podle potřeby zaslané pracovní listy. Mgr. Petra Ginclová Platné od V Orlové dne

8 Mgr. Petra Ginclová Přírodovědný seminář 1. PZ Ústní zkoušení PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test NZ Ústní zkouška NZ Ústní zkouška NZ Ústní zkouška NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Slohová práce (seminární práce) Laboratorní práce-protokol Laboratorní práce-protokol Laboratorní práce-protokol 3 20 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině sešit, sešit na testy (formát A5 nelinkovaný), psací potřeby a podle potřeby zaslané pracovní listy. Mgr. Petra Ginclová Platné od V Orlové dne

9 Mgr. Hana Grocholová Informatika a výpočetní technika 1. PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Písemná práce/test NZ Referát 1 50 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině sešit, sešit na testy (linkovaný formát A4) a psací potřeby. Mgr. Hana Grocholová Platné od

10 Mgr. Martina Kobesová Anglický jazyk (čtení a psaní) 1. PZ Test dovednosti čtení PZ Test dovednosti psaní Poznámka: Pro klasifikaci je nutno mít minimálně 2 známky ze čtení a 1 známku ze psaní. Z PZ i NZ se počítají 2 nejlepší známky ze čtení (porozumění textu) a 1 nejlepší známka ze psaní; nejslabší se škrtají. 1. NZ Test dovednosti- čtení NZ Test dovednosti- psaní NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol 3 20 Poznámka: Domácí úkoly jsou většinou dobrovolné, některé může ale vyučující vyhlásit jako povinné. Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Povinné: - předepsané učebnice a nevyplněné cvičebnice - papíry na testy (složky na testy lze použít z minulého školního roku; 1. ročník bude mít složku novou: podepsanou a označenou třídou a školním rokem) Doporučené: - slovník česko-anglický, anglicko-český (ne kapesní) Mgr. Martina Kobesová

11 Mgr. Martina Kobesová Anglický jazyk (gramatika) 1. PZ Písemná práce/test Poznámka: Pro klasifikaci je nutno mít minimálně 3 známky z anglické gramatiky. Z PZ i NZ se počítají 3 nejlepší známky, nejslabší se škrtají. 1. NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol 3 20 Poznámka: Domácí úkoly jsou většinou dobrovolné, některé může ale vyučující vyhlásit jako povinné. Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Povinné: - předepsané učebnice a nevyplněné cvičebnice - papíry na testy (složky na testy lze použít z minulého školního roku; 1. ročník bude mít složku novou: podepsanou a označenou třídou a školním rokem) Doporučené: - slovník česko-anglický, anglicko-český (ne kapesní) Mgr. Martina Kobesová

12 Mgr. Martina Kobesová Český jazyk a literatura 1. PZ Ústní zkouška PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Slohová práce 100 Poznámka: Z PZ i NZ se počítají 2 nejlepší literární testy a 2 nejlepší jazykové testy, nejslabší se škrtají. 1. NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol 3 20 Poznámka: Domácí úkoly jsou většinou dobrovolné, některé může ale vyučující vyhlásit jako povinné. Výborný - 1 Chvalitebný - 2 Dobrý - 3 Dostatečný - 4 Nedostatečný - 5 / pravopisná cvičení / počet chyb / 0 1 chyba / 2 3 chyby / 4 5 chyb / 6-7 chyb 43-0 / 8 a více chyb Povinné: - předepsané učebnice a nevyplněné cvičebnice - 2 sady záznamových archů na slohovou práci (Ke stažení na sekce Předměty- český jazyk- materiály a maturita) - papíry na testy (složky na testy lze použít z minulého školního roku) Doporučené: - Pravidla českého pravopisu, školní vydání (s doložkou MŠMT, vydání po roce 1993) Mgr. Martina Kobesová

13 Mgr. Martina Kobesová Seminář z českého jazyka 1. PZ Písemná práce/test PZ Slohová práce Poznámka: Povinný je 1 test z pravopisu, literární historie, literárních pojmů a slohová práce. Pokud bude napsáno více testů, počítá se z uvedených vždy ta lepší známka. 1. NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test Poznámka: Výborný - 1 Chvalitebný - 2 Dobrý - 3 Dostatečný - 4 Nedostatečný - 5 / pravopisná cvičení / počet chyb / 0 1 chyba / 2 3 chyby / 4 5 chyb / 6-7 chyb 43-0 / 8 a více chyb Povinné: - 2 sady záznamových archů na slohovou práci (Ke stažení na sekce Předměty- český jazyk- materiály a maturita) - papíry na testy (složky na testy lze použít z minulého školního roku) Doporučené: - Pravidla českého pravopisu, školní vydání (s doložkou MŠMT, vydání po roce 1993) Mgr. Martina Kobesová

14 Bryan Midkiff Anglický jazyk mluvení, poslech 1. PZ Test dovednosti mluvení PZ Test dovednosti poslech PZ Přístup ke studiu NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Test dovednosti mluvení NZ Test dovednosti poslech Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině předepsanou učebnici a cvičebnici. Psaní písemných prací se provádí do linkovaného sešitu formátu A4, který si každý student musí zakoupit.

15 Principy hodnocení Mgr. Barbora Paulíková Fyzika 1. PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Ústní zkouška NZ Ústní zkouška NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Laboratorní práce protokol NZ Laboratorní práce protokol NZ Laboratorní práce protokol NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Referát Poznámka: Váhy známek z referátů a domácích úkolů jsou stanoveny podle úrovně obtížnosti. Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Povinné pomůcky: 1. Učebnice, případně zaslané pracovní listy 2. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy 3. Sešity školní sešit sešit na testy (zůstává uložený u vyučujícího), nelinkovaný sešit formátu A5 4. Psací a rýsovací potřeby (alespoň jedno pravítko) 5. Kalkulačka Mgr. Barbora Paulíková

16 Mgr. Barbora Paulíková Matematika 1. PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Čtvrtletní písemná práce PZ Čtvrtletní písemná práce Poznámka: Ve 2. pololetí 4. ročníku patří mezi povinné zkoušky pouze PZ Čtvrtletní písemná práce 1 a dále PZ Písemná práce/test 1 až NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol Poznámka: Aktivita/práce v hodině za tři malé dílčí známky za aktivitu v hodině je udělena souhrnná známka za aktivitu s váhou 100% Domácí úkol za malé dílčí známky z domácích úkolů je udělena souhrnná známka za domácí úkoly s váhou 100%. U prvního, druhého a čtvrtého ročníku je souhrnná známka udělena za 10 úkolů, u třetího ročníku je souhrnná známka udělena za 7 úkolů. Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný

17 Povinné pomůcky: 1. Učebnice, případně zaslané pracovní listy 2. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy 3. Sešity školní sešit sešit na domácí úkoly, formát A4 sešit na testy (zůstává uložený u vyučujícího), nelinkovaný sešit formátu A5 4. Psací a rýsovací potřeby tužka, propiska, kružítko, 2 pravítka (alespoň jedno s ryskou), úhloměr 5. Kalkulačka Mgr. Barbora Paulíková

18 Principy hodnocení Mgr. Barbora Paulíková Matematicko-fyzikální seminář 1. PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol NZ Referát NZ Ústní zkouška NZ Ústní zkouška Poznámka: Aktivita/práce v hodině za tři malé dílčí známky za aktivitu v hodině je udělena souhrnná známka za aktivitu s váhou 100%. Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Povinné pomůcky: 1. Učebnice, případně zaslané pracovní listy 2. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy 3. Sešity školní sešit sešit na testy (zůstává uložený u vyučujícího), nelinkovaný sešit formátu A5 (může být použit stejný sešit jako do hodin matematiky) 4. Psací a rýsovací potřeby tužka, propiska, kružítko, 2 pravítka (alespoň jedno s ryskou), úhloměr 5. Kalkulačka Mgr. Barbora Paulíková

19 Mgr. Martin Puskely Dějepis, 1., 3. a 4. Ročník 1. PZ Ústní zkouška PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Přístup ke studiu NZ Ústní zkouška NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Referát NZ Domácí úkol NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině 5 20 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Student je vybaven předepsanou učebnicí. Psaní písemných prací se provádí do linkovaného sešitu formátu A4, který si každý student musí zakoupit. Mgr. Martin Puskely

20 Mgr. Martin Puskely Seminář z dějepisu, 3. a 4. ročník 1. PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Přístup ke studiu NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Referát NZ Referát NZ Domácí úkol NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině 4 20 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Psaní písemných prací se provádí do linkovaného sešitu formátu A4, který si každý student musí zakoupit. Jiné povinné studijní pomůcky nejsou předepsány. Mgr. Martin Puskely

21 Mgr. Martin Puskely Seminář ze základů společenských věd, 3. a 4. ročník 1. PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Přístup ke studiu NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Referát NZ Referát NZ Domácí úkol NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině 4 20 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Psaní písemných prací se provádí do linkovaného sešitu formátu A4, který si každý student musí zakoupit. Jiné povinné studijní pomůcky nejsou předepsány. Mgr. Martin Puskely

22 Mgr. Martin Puskely Základy společenských věd, 1. ročník 1. PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test NZ Ústní zkouška NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Referát NZ Domácí úkol NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině 5 20 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Student je vybaven předepsanou učebnicí. Psaní písemných prací se provádí do linkovaného sešitu formátu A4, který si každý student musí zakoupit. Mgr. Martin Puskely

23 Mgr. Martin Puskely Základy společenských věd, 2., 3. a 4. ročník 1. PZ Ústní zkouška PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Přístup ke studiu NZ Ústní zkouška NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Referát NZ Domácí úkol NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině 5 20 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Student je vybaven předepsanou učebnicí. Psaní písemných prací se provádí do linkovaného sešitu formátu A4, který si každý student musí zakoupit. Mgr. Martin Puskely

24 PhDr. Juana Matouš Reyes Španělský jazyk čtení a psaní 1. PZ Test dovednosti - čtení PZ Test dovednosti psaní NZ Test dovednosti - čtení NZ Test dovednosti - čtení NZ Test dovednosti psaní NZ Test dovednosti psaní NZ Test dovednosti psaní 4 50 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině předepsanou učebnici a cvičebnici. Je povinností studenta mít s sebou vždy všechny materiály od zahájení výuky. Písemné zkoušky student píše na čisté/linkované listy formátu A4, které ukládá do složky PhDr. Juana Matouš Reyes

25 PhDr. Juana Matouš Reyes Španělský jazyk gramatika 1. PZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test 6 50 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině předepsanou učebnici a cvičebnici. Je povinností studenta mít s sebou vždy všechny materiály od zahájení výuky. Písemné zkoušky student píše na čisté/linkované listy formátu A4, které ukládá do složky. PhDr. Juana Matouš Reyes

26 PhDr. Juana Matouš Reyes Španělský jazyk mluvení a poslech 1. PZ Test dovednosti - mluvení PZ Test dovednosti poslech NZ Test dovednosti - mluvení NZ Test dovednosti - mluvení NZ Test dovednosti poslech NZ Test dovednosti poslech NZ Test dovednosti poslech 4 50 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině předepsanou učebnici a cvičebnici. Je povinností studenta mít s sebou vždy všechny materiály od zahájení výuky. Písemné zkoušky student píše na čisté/linkované listy formátu A4, které ukládá do složky PhDr. Juana Matouš Reyes

27 Mgr. Jan Šebesta Zeměpis 1. PZ Ústní zkouška PZ Orientace na mapě PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Čtvrtletní písemná práce NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Referát (prezentace) NZ Aktivita/práce v hodině (práce s mapou) NZ Ústní zkouška NZ Přístup ke studiu 1 50 Poznámka: Váhy známek z NZ Písemná práce/test(slepá mapa) 6-8 a referátů jsou stanoveny podle úrovně obtížnosti. NZ Aktivita/práce v hodině (práce s mapou) 1 z několika dílčích prací bude udělena souhrnná známka s váhou 100%. U prvního ročníku bude udělena souhrnná známka ze tří a u druhého ročníku bude udělena souhrnná známka z pěti dílčích prací. Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný

28 Povinné pomůcky: 1. ročník: -předepsaná učebnice - atlas světa a atlas České republiky - sešit nebo složka s papíry na zápisy - malý linkovaný sešit formát A5 40 listů na písemné práce/testy 2. ročník: -předepsaná učebnice - atlas světa a atlas České republiky - sešit nebo složka s papíry na zápisy - malý linkovaný sešit formát A5 40 listů na písemné práce/testy Mgr. Jan Šebesta

29 Mgr. Svatopluk Staniek Francouzský jazyk čtení a psaní 1. PZ Test dovednosti - čtení PZ Test dovednosti psaní NZ Test dovednosti - čtení NZ Test dovednosti - čtení NZ Test dovednosti psaní NZ Test dovednosti psaní NZ Test dovednosti psaní 4 50 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině předepsanou učebnici a cvičebnici. Je povinností studenta mít s sebou vždy všechny materiály od zahájení výuky. Písemné zkoušky student píše na čisté/linkované listy formátu A4, které ukládá do složky Mgr. Svatopluk Staniek

30 Mgr. Svatopluk Staniek Francouzský jazyk gramatika 1. PZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test 6 50 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině předepsanou učebnici a cvičebnici. Je povinností studenta mít s sebou vždy všechny materiály od zahájení výuky. Písemné zkoušky student píše na čisté/linkované listy formátu A4, které ukládá do složky. Mgr. Svatopluk Staniek

31 Mgr. Svatopluk Staniek Francouzský jazyk mluvení a poslech 1. PZ Test dovednosti - mluvení PZ Test dovednosti poslech NZ Test dovednosti - mluvení NZ Test dovednosti - mluvení NZ Test dovednosti poslech NZ Test dovednosti poslech NZ Test dovednosti poslech 4 50 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině předepsanou učebnici a cvičebnici. Je povinností studenta mít s sebou vždy všechny materiály od zahájení výuky. Písemné zkoušky student píše na čisté/linkované listy formátu A4, které ukládá do složky Mgr. Svatopluk Staniek

32 Mgr. Svatopluk Staniek Anglický jazyk psaní, čtení 1. PZ Test dovednosti čtení PZ Test dovednosti psaní NZ Test dovednosti - psaní NZ Test dovednosti - čtení NZ Písemná práce/test NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol NZ Domácí úkol 3 10 Výborný Chvalitebný Dobrý Chvalitebný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině předepsanou učebnici a cvičebnici a papírovou složku s dostatečným počtem papírů na testy (podpis+ třída, formát A4). Mgr. Svatopluk Staniek Platné od V Orlové dne

33 Mgr. Svatopluk Staniek Seminář z francouzského jazyka 1. PZ Ústní zkouška PZ Ústní zkouška PZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Ústní zkouška 3 50 Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině papírovou složku s dostatečným počtem papírů na testy (podpis+ třída, formát A4). Mgr. Svatopluk Staniek Platné od V Orlové dne

34 Mgr. Jan Stejskal Český jazyk 1. a 2. ročník 1. PZ Ústní zkouška PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Slohová práce PZ Přístup ke studiu NZ Ústní zkouška NZ Referát NZ Domácí úkol NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině 2 30 Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině předepsanou učebnici a cvičebnici. Psaní písemných prací se provádí do linkovaného sešitu formátu A4, který si každý student musí zakoupit. Mgr. Jan Stejskal

35 Mgr. Jan Stejskal Dějepis, 2. ročník 1. PZ Ústní zkouška PZ Písemná práce/test PZ Písemná práce/test PZ Přístup ke studiu NZ Ústní zkouška NZ Písemná práce/test NZ Písemná práce/test NZ Referát NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině 2 30 Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Každý student musí mít na každé hodině předepsanou učebnici a cvičebnici. Psaní písemných prací se provádí do linkovaného sešitu formátu A4, který si každý student musí zakoupit. Mgr. Jan Stejskal

36 Mgr. Jan Stejskal Tělesná výchova 1. PZ Přístup ke studiu NZ Aktivita/práce v hodině NZ Aktivita/práce v hodině 2 50 Každý student musí nosit vhodný cvičební úbor a sportovní obuv s nešpinící podrážkou. Mgr. Jan Stejskal

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Pomůcky pro 2.A ročník na šk. r. 2015/2016

Pomůcky pro 2.A ročník na šk. r. 2015/2016 pro 2.A ročník na šk. r. 2015/2016 5krát sešit č. 512, deníček č. 644, tužka č. 2, guma 4krát sešit č. 513, 1krát sešit č. 420, trojúhelník s ryskou Anglický jazyk 1krát sešit č. 513 Člověk a jeho svět

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Maturitní zkoušky 2015

Maturitní zkoušky 2015 Maturitní zkoušky 2015 Písemné zkoušky společné části 4. 5. matematika, anglický jazyk, španělský jazyk (písemná práce) 5. 5. český jazyk (didaktický test, písemná práce) 6. 5. anglický jazyk (didaktický

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

1. ročník. Dále je třeba pořídit:

1. ročník. Dále je třeba pořídit: 1. ročník Děti dostanou - Pero Tornádo - sešit č. 511 s pomocnou linkou 2x - plastové zakrytované ořezávátko - tužka č. 2 3x - pastelky (12 barev) - stírací tabulka A4 + popisovač - sada písmen se suchým

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry

Základní škola a Mateřská škola Habry Metody a kritéria hodnocení žáků Český jazyk 3. 5. ročník Základní škola a Mateřská škola Habry Diktáty a pravopisná cvičení 1 = 0 1chyba 2 = 2 4 chyby 3= 5 7 chyb 4= 8 10 chyb 5 = 11 a více Písemné zkoušení

Více

Seznam pomůcek pro školní rok 2015/2016 jednotlivé ročníky

Seznam pomůcek pro školní rok 2015/2016 jednotlivé ročníky 1. ročník Seznam pomůcek pro školní rok 2015/2016 jednotlivé ročníky 2. ročník Sešity: deník 512 b 8 ks početník 513 b 4ks čtverečkovaný sešit 5110 1ks notýsek 644 1ks čvrtka bílá A 4 30 ks čvrtka bílá

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Na Františku 32, Kněžmost 294 02 IČO: 710 084 46 ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Tento dokument doplňuje a vychází ze zákona 561/2044 Sb., "školský zákon" a vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Dodatek č.2. 1. Hodnocení prospěchu žáků-konkretizace získávání podkladů

Dodatek č.2. 1. Hodnocení prospěchu žáků-konkretizace získávání podkladů Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim, Nádražní 253 www.zsht.cz, email: zsht@centrum.cz IČO: 71002782 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 3. ŠKOLNÍ ŘÁD-PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracovala:

Více

Potřeby pro žáky prvních tříd

Potřeby pro žáky prvních tříd Potřeby pro žáky prvních tříd ŠKOLNÍ BRAŠNA SEŠITY a ostatní potřeby 2 plnicí pera dle pokynů učitele obaly na učebnice a sešity DO KUFŘÍKU Pv, Vv: 1 svazek špejlí se špičkou slámka 5 kusů bavlněný hadřík

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Mí Prima. Fyzika: žádná učebnice není potřeba

Mí Prima. Fyzika: žádná učebnice není potřeba Mí Prima Oxenden, C. et al. New English File Elementary MULTIPACK A, Oxford: OUP, 2005 Učebnici je třeba pořídit novou, nikoli z druhé ruky od starších studentů. Děkuji za pochopení, VN. Zatím nic nekupovat,

Více

1. ročník. Pomůcky, sešity - I. stupeň. Předmět Sešity Ostatní pomůcky. Český jazyk a literatura

1. ročník. Pomůcky, sešity - I. stupeň. Předmět Sešity Ostatní pomůcky. Český jazyk a literatura Pomůcky, sešity - I. stupeň 1. ročník v prvním pololetí žáci předepsané písanky i sešit na diktáty a opisy sešit není potřeba zásobník na písmena,2x černý tenký fix na stíratelnou tabulku, 2 trojhranné

Více

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ 25302230, www.didaktis.cz Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23705 ze dne 17. 6. 1996 u Krajského úřadu v Brně

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ 25302230, www.didaktis.cz Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23705 ze dne 17. 6. 1996 u Krajského úřadu v Brně

Více

Seznam pomůcek pro školní rok 2014/2015 pro jednotlivé třídy

Seznam pomůcek pro školní rok 2014/2015 pro jednotlivé třídy Seznam pomůcek pro školní rok 2014/2015 pro jednotlivé třídy 1. ročník Pomůcky budou pořízeny třídní učitelkou na začátku školního roku po domluvě s rodiči. Seznam základního vybavení pro prvňáčka byl

Více

Umíme hodnotit žáky a studenty? Eduard Hofmann Jiří Koumar

Umíme hodnotit žáky a studenty? Eduard Hofmann Jiří Koumar Umíme hodnotit žáky a studenty? Eduard Hofmann Jiří Koumar Umíme hodnotit žáky a studenty? Už jste někdy ve školním prostředí zaslechli povzdechnutí typu: Když já bych mu to býval řek, jenže jsem nerozuměl

Více

meta Sdružení pro příležitosti

meta Sdružení pro příležitosti meta Sdružení pro příležitosti mladých migrantů ŠKOLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ CIZINCŮ ČESKÁ ŠKOLA INFORMACE O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ Struktura českého školství Od 3 6 let Mateřské školy (MŠ) předškolní vzdělávání Zápis

Více

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ DIDAKTIS spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ 25302230, www.didaktis.cz Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23705 ze dne 17. 6. 1996 u Krajského úřadu

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4 www.skolahostivar.cz Maturitní zkouška školní rok 2010/2011 Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové

Více

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 www.spss-mel.cz Obor studijní obor: 36-47-M/01 Stavebnictví zaměření: Pozemní stavitelství Stavitelství a architektonická tvorba Kontakty na

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Seznam pomůcek pro 2. třídu

Seznam pomůcek pro 2. třídu Seznam pomůcek pro 2. třídu Vybavený penál + krátké pravítko, 2 tužky č. 2, fix na tabulku Notýsek Sešit č. 513 10 x + obaly Sešit č. 520 + linkovaná podložka + obaly Notový sešit + obal Látkový pytel

Více

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE HODNOCENÍ PROSPĚCHU A OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Zásady hodnocení prospěchu Hodnocení prospěchu je pedagogický úkol. Řídí se příslušnými ustanoveními bádenskowürtemberského Zákona o výchově a vzdělávání

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Tercie Studenti budou za klasifikační období psát pět kontrolních písemných prací, které se budou skládat z teoretické a praktické části. Součástí prověřování

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání Didaktické testy 2 A1 U1 CERMAT srpen 2008 Cílem úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání byla příprava nástrojů

Více

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině.

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině. Kritéria hodnocení pro matematiku 1.docházka (min. 70% -ní účast na hodinách) NUTNÁ PODMÍNKA KE KLASIFIKACI 2.písemné zkoušení: (průměr z klasifikace ) rychlé opakovací testy pravidelně v úterý a pátek

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Vše, co žák nechává ve škole, musí být podepsané! (hlavně oblečení, obutí děti si své věci nepoznají!)

Vše, co žák nechává ve škole, musí být podepsané! (hlavně oblečení, obutí děti si své věci nepoznají!) Školní potřeby pro 1. ročník na školní rok 2014-2015 Škola hradí učebnice (dle vyhlášky č. 48/2005 Sb.) Inkoustové pero zatím nenakupujte, paní učitelka vám později ukáže a doporučí vhodné typy (děti píší

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Lambda-Tercie. fyzika

Lambda-Tercie. fyzika Lambda-Tercie Oxenden, C. et al. New English File Elementary MULTIPACK B (dokončíme), a New English File Pre-Intermediate MULTIPACK A, Oxford: OUP, 2005 Zeměpis světa 1 (Holeček, Janský, Tlach), Nakladatelství

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní, vodovky, voskovky, lepidlo, sadu barevných papírů, sešity (511 2x, 513 2x) a čtvrtky.

Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní, vodovky, voskovky, lepidlo, sadu barevných papírů, sešity (511 2x, 513 2x) a čtvrtky. SEZNAM POMŮCEK - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice Balíček, který obsahuje: Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku

Více

POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice

POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice Balíček, který obsahuje: Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní,

Více

Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníků pro školní rok 2015/2016

Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníků pro školní rok 2015/2016 Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníků pro školní rok 2015/2016 Všichni žáci 1. ročníků budou potřebovat následující pomůcky: přezůvky do školy (nejlépe otevřenou obuv, za přezůvky se podle školního řádu nepovažuje

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

2 pera inkoustová, např. Tornádo tenisky s bílou podrážkou

2 pera inkoustová, např. Tornádo tenisky s bílou podrážkou 2. ročník Čj 6x 512 M 3x 513, 1x 520 deníček 624 strouhátko barvy vodové + igelitový sáček rovné dlouhé pravítko štětce ploché i kulaté rovné krátké pravítko do pouzdra barvy temperové malé podložka do

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ ZÁKLADNÍ INFORMACE K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ (PODZIMNÍ TERMÍN MZ 2013) Kdy: od 16. 8. 2013 Kdo: POZVÁNKY k písemným zkouškám SČ MZ Pozvánky předává/zasílá emailem ředitel školy. Kdy: 2. 9. 5. 9. 2013 DIDAKTICKÝ

Více

G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků. Příloha č.

G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků. Příloha č. G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků Zásady hodnocení výsledků vzdělávání Hodnocení průběhu a výsledků

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY 1. TŘÍD 2015/2016

ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY 1. TŘÍD 2015/2016 ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY 1. TŘÍD 2015/2016 Žáci obdrží od školy učebnice, sadu sešitů, číslice a písmenka a některé pracovní sešity, vodové barvy,tuš, výkresy A3 a A4,lepidla, nůžky, /ukázky na informativní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Sešity a pomůcky 2. ročník. Písanky budou mít žáci ještě z 1. třídy, pracovní sešity jsou objednány. Greplová

Sešity a pomůcky 2. ročník. Písanky budou mít žáci ještě z 1. třídy, pracovní sešity jsou objednány. Greplová Sešity a pomůcky 2. ročník Čj M Písanky budou mít žáci ještě z 1. třídy, pracovní sešity jsou objednány. Greplová Tv cvičební úbor, boty na ven, boty do tělocvičny bačkory + sáček, ručník Sešity a pomůcky

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Povinný maturitní předmět

Povinný maturitní předmět Český jazyk a literatura Povinný maturitní předmět ústní zkouška didaktický test písemná práce 3 Český jazyk a literatura Vyučovací obsah jazyk zvuková stránka jazyka tvarosloví skladba nauka o textu slohový

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

Koordinace vyššího stupně. Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze

Koordinace vyššího stupně. Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze Maturitní zkouška Koordinace vyššího stupně dokládá schopnost studovat s ohledem na věcně-obsahové kompetence (odborné znalosti), jazykové

Více

Informace pro rodiče ZŠ Hrabina, pracoviště Slezská. Seznam sešitů a potřeb, které potřebují žáci pro školní rok 2015/2016

Informace pro rodiče ZŠ Hrabina, pracoviště Slezská. Seznam sešitů a potřeb, které potřebují žáci pro školní rok 2015/2016 Informace pro rodiče ZŠ Hrabina, pracoviště Slezská Seznam sešitů a potřeb, které potřebují žáci pro školní rok 2015/2016 Seznam potřeb pro žáka I. třídy Vybavení pouzdra: Tužka č. 2 1 ks - zajistí škola

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Chemie tercie Písemný test 1) Minimální počet známek za klasifikační období se skládá z hlavních písemných prací s váhou čtyři (budou dopředu nahlášeny z vybraných

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SEZNAM UČEBNIC PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

SEZNAM UČEBNIC PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. ROČNÍK OBCHODNÍ AKADEMIE DÁLKOVÁ FV Předmět Nakladatel Název učebnice Český jazyk pro SOŠ a studijní obory SOU SPN a. s. všech typů (autoři: Tejnor, Hlavsa a kol.) (bledě modrá učebnice!) Čítanka 1

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015 Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. Maturitní zkouška ve školním

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Seznam sešitů pro 2. ročník. Seznam sešitů pro 3. ročník

Seznam sešitů pro 2. ročník. Seznam sešitů pro 3. ročník Seznam sešitů pro 2. ročník Cizí jazyk - AJ 440-1 x Náš svět 512-1 x Český jazyk 512-7 x Matematika 513-2 x Geometrie 520 - bílý - 1 x Notýsek 624-1 x Pravítko nebo trojúhelník, 1 x lenoch, obaly na sešity

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

lepidlo KORES / vysunovací tuba ořezávátko

lepidlo KORES / vysunovací tuba ořezávátko Pomůcky pro 1. třídu na školní rok 2014/2015 Sešity: M 5110b matematika kostky 1x 511 písanka 1x 512 1x 644 notýsek 1x Velký sešit bez linek 440 3x obaly na sešity (pouze jednotlivé obaly) obaly na učebnice

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Úvod Klasifikační řád Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení klasifikace

Více

Požadavky ŽŠ a MŠ Brno, Křenová 21 na školní potřeby pro školní rok 2013/2014

Požadavky ŽŠ a MŠ Brno, Křenová 21 na školní potřeby pro školní rok 2013/2014 Požadavky ŽŠ a MŠ Brno, Křenová 21 na školní potřeby pro školní rok 2013/2014 Potřeby pro děti Přípravného ročníku: 10x papírové kapesníky, 1x toaletní papír, 1x tekuté mýdlo, 1x papírové utěrky, 1x dětský

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Klasifikační řád Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083 1. Úvodní ustanovení 1. Tento klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Informace pro rodiče 3 Školní potřeby - 1. roč.

Informace pro rodiče 3 Školní potřeby - 1. roč. Školní potřeby - 1. roč. Školní potřeby, jako jsou sešity, pastelky, barvy, modelovací hmota, nůžky, desky na číslice a písmena a některé další náležitosti dostávají prvňáčci začátkem školního roku darem

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově ** Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více