ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ"

Transkript

1 6/2005 ročník LXXVII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1

2 editorial V duchu neslavné tradice o nás bez nás nebyli zástupci České lékárnické komory do Strakovy akademie na klíčové jednání, týkající se významně i lékárenství, pozváni. O to důrazněji bezprostředně po zveřejnění výsledků odmítli nepodložený návrh ministerstva financí na plošné snížení marží lékáren. Ušetřit finančně zdevastovanému zdravotnictví by mohla diferencovaná marže. Ta by osekala dražší léky, což by ale znatelně pocítily (a jistě hlasitě protestovaly) nemocnice, protože by musely hledat příjmy jinde než v nemocničních lékárnách. Podle nelogického návrhu úředníků ministerstva financí to vypadá, že buď nechápou oč tu běží, nebo jsou ovlivněni tlaky nemocnic. Plošným snížením marží by se přece nejvíce snížily doplatky, které jdou z kapes občanů, takže ve veřejné sféře se vlastně neušetří nic. V současné době existuje několik návrhů (modelů) degresivní marže, společnou pracovní komisi pro její přípravu ustaví i ČLK a GML. Už nyní jejich zástupci vytvořili materiál, předkládající argumenty proti plošnému snížení marže lékáren, a dále co je kladem, případně záporem degresivní marže (viz str. 5 tohoto čísla nebo web komory). Pokud zástupci vlády a zákonodárci tyto argumenty vezmou v potaz, máme aspoň na čas naději, že lékárníci budou spravedlivě odměňováni za poskytnutou lékárenskou péči a pacientům se její dostupnost nezhorší. JAROSLAVA HOŘANSKÁ šéfredaktorka Mgr. Jaroslava Hořanská redakční rada PharmDr. Jan Horáček (předseda) Mgr. Tomáš Cikrt, PharmDr. Pavel Grodza, PharmDr. Dušan Holečko, doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., Mgr. Jiří Kotlář, doc. RNDr. Jiří Portych, CSc., PharmDr. Miloš Potužák, doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc., Mgr. Leona Štěpková, doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc. vydavatel ČČL, s. r. o. A. Staška 80, Praha 4 Vydavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka distribuce SEVEROMORAVSKÁ DISTRIBUČNÍ, s. r. o. Výškovická 25, Ostrava 44 sazba a tisk Ringier Print s.r.o., Novinářská 7, Ostrava předplatné a inzerce Objednávky v redakci časopisu redakční uzávěrka č. 7/ července 2005 ISSN Registrováno MK ČR E 6651 MIČ Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě čj. 1559/96-P/1 ze dne autorům Maximální rozsah redakcí nevyžádaného příspěvku je do 165 řádků normovaného rukopisu (NR; 1 řádek = 60 úhozů) K příspěvkům přes 65 řádků NR požadujeme tematickou nebo ilustrační fotografii (kresbu, reprodukci apod.) K příspěvkům přes 60 řádků NR požadujeme barevnou fotografii (stačí pasový formát) zachycující současnou podobu autorky či autora ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ obsah ročník LXXVII 6/2005 Svatou soutěž hospodářskou ochráníme, naši novou společnost si rozvracet nedáme! 2 Zeptali jsme se 3 Zasedalo představenstvo ČLK 4 Náklady na léky versus marže lékáren 5 K zákonu o registračních pokladnách 6 Úroky z prodlení 7 Austrálie: Jedna lékárna na obyvatel 8 Správné dispenzační minimum: Ibuprofen 9 O farmakoterapii v těhotenství i hormonální antikoncepci 10 S Renatou Berkovou o tom, co ji jednou odradí od sportu 12 Významné životní jubileum prof. J. Květiny 13 Tak to vidím já: Pozdě může být dříve, než bychom čekali 14 Molekula měsíce: Alvimopan hydrát 15 Zákon o potravinách a povinnosti lékáren 16 Až nám sníží marži ze zákona, nebude cesty zpět 17 Masťové a krémové základy a jejich odlišnosti (IV.) 18 Když selže trh 19 Biologická léčba v onkologii: Monoklonální protilátky (III.) 20 Ze seminářů Edukafarm - Lékárna Vidím, že naší farmacii překotný pokrok nehrozí Ivnepříznivých časech má cenu bavit se o etice 22 Jsme bohužel v situaci, kde nás firmy chtějí mít Opravdu za všechno mohou jen ti ostatní? 23 Paní magistro, pane magistře, poraďte mi 24 Z edukačního semináře na téma léků v těhotenství 25 Tematický zájezd Portugalskem: Od horkého jihu po zelený sever 26 titulní strana Přívozská 6, Ostrava tel , tel. + fax Z výtvarné soutěže Děti kreslí lékárnu, kterou loni s velkým úspěchem - za mimořádného zájmu malých tvůrců i jejich rodičů - pořádala Česká lékárnická komora v rámci Dne lékáren. Autorem obrázku na obálce časopisu je šestiletý TOMÁŠ VECKO z Prahy.

3 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 6/2005 Svatou soutěž hospodářskou ochráníme, naši novou společnost si rozvracet nedáme! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil řízení proti ČLK ve věci údajných aktivit komory směrem k lékárníkům, aby při výběru dodavatelů (myšleno patrně výrobců) přípravků péče o zdraví (myšleno patrně doplňků stravy, kosmetiky, potravin pro zvláštní výživu, event. jiných neléků) vylučovali firmy obchodující své produkty též mimo lékárny. Dospěl totiž k názoru, že soutěž nebyla narušena, zákon nebyl překročen. Od začátku jsme věděli, že medializované obvinění bylo smyšlené. Jenže úřad vyšťoural v našich předpisech jiné věci a napařil nám pokutu Kč, inu kontrola musí přece vždy nalézt nějaké chyby. (Přesněji viz sdělení JUDr. Moniky Bakešové v tomto čísle). Na první pohled by se zdálo, že nám zavařila redaktorka Ivana Lesková z MF Dnes, ale z vývoje celé kauzy je patrné, že byla jen využita k předem zinscenované kampani. Mnozí naši členové na vlastní kůži zažili střet s mocenským (a mocným) orgánem, jakým ÚOHS bezpochyby je. Děsí mne skutečnost, že jeho kompetence jsou v mnoha směrech rozsáhlejší než orgánů činných v trestním řízení. To pokládám za stav přímo ohrožující demokratický systém, zvláště při stávající pružnosti soudů jako odvolacích míst. Z rozhovorů s vyšetřovanými jsem vycítil, že téměř inkviziční praktiky a veškerá činnost této instituce vynáší hospodářskou soutěž na post novodobé modly. Soutěž je podle filozofie úřadu nutno účelově hájit za každou cenu, bez ohledu na to, je-li fér, či ne! A tak dojde k situaci, že je vyslýchán lékárník provozovatel malé lékárny, zda náhodou neubližuje nebohému výrobci s několikamilionovou denní produkcí, toužícímu vylepšit si image svých produktů v lékárně, přičemž se nestydí dodávat do hypermarketu u lékárny masově a samozřejmě za nižší cenu. Ekonomicky uvažující kolega si raději vybere konkurenční firmu, jejíž produkty vedle nemají. V možnosti svobodného výběru, soudím, tkví princip a kouzlo soutěže. Malér ale nastane, když se někdo z vedení komory zmíní, že to tak dělá a že je to normální. To se patrně nesmí, podobně jako jen pomyslet na stejné ceny či doplatky (i když po nich volá většina pacientů a třeba u cigaret to nevadí), a tak nám hned ÚOHS sedl na krk. Vyšetřování skončilo, zapomeňte 2 PharmDr. Jan Horáček Přesto bychom některé poznatky v našem sebeuvědomovacím procesu měli vnímat: Neléky jsou komodita, která stojí za náš zájem. Je nutné se jí věnovat více nejen z hlediska podmínek nákupu, ale především proto, že se musíme svou odborností, poradenskou činností a stejně zodpovědným přístupem jako u léčiv vymezit vůči obchodní síti. Věřím, že to nelze považovat za protizákonné, ale naopak za správně soutěžní. Rozšiřujeme si tak působnost do polí zdravého a správného životního stylu a souvisejících oblastí. Zájem výrobců parafarmak o výdej v lékárnách musíme udržet a využít v náš prospěch, ale zároveň vytvářet tlak na serióznost v reklamě a informacích provázejících produkt. Kredit vůči veřejnosti získáme objektivním hodnocením přípravku. To koriguje mnohdy zavádějící až klamavé marketingové tahy producentů. Na druhou stranu mne nemůže nikdo nutit zavést do sortimentu lékárny přípravek, který z jakéhokoliv důvodu neakceptuji. Měli bychom pochopit mnohdy pouze formální hranici mezi doplňky stravy a léčivy vymezenou platnými právními předpisy. Výrobci doplňků a léčiv jsou často totožní, při výrobě doplňků pak bývají uplatňovány farmaceutické postupy a SVP. Totožné jsou mnohdy jak účinné látky, tak potravní doplňky, které mohou časem povýšit na úroveň léčivých látek pro výrobu léčivých přípravků. Naopak některé doplňky stravy jsou kopiemi léčiv. Podle platné vyhlášky nesmí prezentace a reklama přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nesmí odkazovat na tyto vlastnosti a přímo ani nepřímo vyvolávat dojem, že se jedná o léčivo. Z praxe ale známe, že jsou tato ustanovení často účelově obcházena nebo nedodržována. Mám-li ale k dispozici kvalitní doplňky stravy od seriózních výrobců, kde lze předpokládat shodu složení a dávek potravních doplňků (odpovídajících účinným látkám léčiv) s deklarovanými údaji, mohu pomoci pacientovi stejně jako aplikací adekvátních léčiv. Rozdíl pak spatřuji pouze v tom, že kvalitu, bezpečnost a účinnost léčiv (s výjimkou homeopatik) garantuje stát, zatímco u doplňků stravy zaručuje toliko bezpečnost, resp. neškodnost. Ke správné praxi výdeje doplňků stravy je třeba více objektivních a nezávislých informací. Firemní údaje je nutno posuzovat velmi kriticky a filtrovat. Z tohoto pohledu ČLK vykročila správným směrem uspořádáním cyklu seminářů konaných v sedmi městech republiky letos v dubnu a květnu. Přes některé dětské nemoci byl tento počin hodnocen většinou příznivě a zájem byl též značný. Cyklus absolvovalo 675 lékárníků a 448 farmaceutických laborantů (asistentů). Akce s tímto tématem chci nadále v představenstvu prosazovat, potřebujeme však vhodné přednášející. Víte o nich? Dejte nám své tipy! Informace k CD pro členy ČLK K Časopisu českých lékárníků č. 5/2005 byl přiložen CD, který obsahuje vybrané právní předpisy z oblasti lékárenství a další informace pro členy ČLK (zpracovatel ČLK), a dále PDK číselník 11/2005 (zpracovatel Pharmdata). Na tomto CD (v části zpracovávané ČLK) došlo k určitým nepřesnostem: 1. Některým uživatelům se při prohlížení textů právních předpisů může stát, že se nepřesně zobrazí čeština. V takovém případě si na horní liště po otevření odkazu v programu Internet Explorer klikněte na Zobrazit, dále na Kódování a zde zvolte Středoevropské jazyky (Windows). 2. Zákon č. 160/1992 Sb., není na CD uveden v posledním platném znění z důvodu technické chyby na stránkách sbírky zákonů. Aktuální verze zákona bude umístěna na webových stránkách ČLK. Za uvedené nepřesnosti se omlouváme. (člk)

4 Změna, kterou jste v Číselníku VZP mohli přehlédnout V Číselníku VZP jsem objevil poměrně závažnou změnu. Podle nyní platné vyhlášky o úhradách léčiv (č. 589/2004 Sb., str , zpracované v Číselníku VZP č. 530, platném od ) je vakcína proti chřipce hrazena z prostředků zdravotního pojištění do výše 140 Kč za balení, a to za předpokladu, že jsou při předepisování splněna následující omezení: Vakcína se podává u pacientů po splenektomii po nebo před výkonem, u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk a u pacientů nad 65 let věku, kteří trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce a cév, chronickým onemocněním ledvin a diabetem, pokud nejsou očkováni podle vyhlášky MZ č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. To tedy znamená, že při výdeji na Rp je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zda se na receptu nevyskytuje symbol P (tak bychom ovšem měli postupovat při jakémkoliv výdeji), případně není jinak vyznačena plná úhrada pacienta. Před platností této vyhlášky (před ) byl výdej očkovací látky na Rp vždy plně hrazen pacientem. Tehdy byla platná vyhláška č. 12/2004 Sb., kde byl vyznačen limit O/P, tedy úhrada buď formou ZULP nebo v lékovém paušálu; posledník číselník, který tuto vyhlášku zohledňoval, měl číslo 520. PharmDr. RADEK OSWALD Lékárna U Pelikána, Kadaň Poznámka: Při dodržení uvedeného preskripčního omezení se skutečně hradí chřipková vakcína do zmíněné výše. Dodržení preskripčního omezení je záležitostí lékaře, lékárník není povinen je kontrolovat a v praxi to ani není možné. Pokud má pacient sám tuto vakcínu hradit, je povinností lékaře na receptu zaškrtnout symbol P (symboly I, C, P), v opačném případě je chřipková vakcína do stanovené výše účtována zdravotní pojišťovně. Případné nesrovnalosti způsobené nedodržením preskripčního omezení musí řešit zdravotní pojišťovna přímo s předepisujícím lékařem, nikoliv s lékárnou. Mgr. JIŘÍ KOTLÁŘ ZEPTALI JSME SE Pokládáte Den lékáren za užitečnou akci? Jste spokojeni s jeho organizací a výběrem témat, nebo byste něco navrhovali zlepšit? PharmDr. LINA AL YAHYA Lékárna Flora, Praha 4 Den lékáren považuji za užitečnou záležitost. Mně osobně se velmi líbila loňská akce Lékárníci dětem, kdy děti a rodiče byli informováni přes mateřské školy a družiny. Myslím, že v budoucnosti by se mohly připravit akce i pro starší školáky nebo studenty, např. na téma drogy - alkohol. Den lékáren musíme využít pro zlepšení postavení lékárníka. Informovanost společnosti o lékárenství se týká většinou jen zvýšených doplatků za léky nebo zadlužení lékáren, a to na naši profesi vrhá špatné světlo. Přeji si, aby jednou nastal Den lékáren, kdy by lidé přišli poděkovat za dobrou péči a za pomoc, kterou poskytujeme. Mgr. MARCELA JURČÍKOVÁ Lékárna Tyršova, Ostrava Den lékáren považuji za pozitivní přínos směrem k pacientům, našim klientům. Jeho účel vidím v připomenutí a upevnění role lékáren a lékárníků v systému zdravotní péče, v posílení image lékárenství a vyzvednutí jeho zdravotnického charakteru. Letošní téma je velmi aktuální. Kouření představuje celosvětový problém s mimořádně závažnými zdravotními dopady, přitom však patří mezi velmi dobře ovlivnitelné rizikové faktory. Snad alespoň některým pomůže Den lékáren uvědomit si tato rizika a pochopit, že o zdraví je třeba pečovat jako o to nejcennější, co máme. Mgr. DAMDINRAGCHAA MÜNKHZUL Lékárna U Lotosu, Praha 5 Den lékáren je užitečná akce. S výběrem témat jsem spokojena. Loni bylo věnováno dětem, což bylo určitě dobré, a to letošní mi připadá ještě lepší. Je aktuální, týká se problémů mnoha našich pacientů a já ze zkušenosti vím, že o taková témata se lidé zajímají daleko více než o jiná. Podle mého názoru by ale Den lékáren potřeboval mnohem větší mediální podporu, aby široká veřejnost dopředu věděla, že akce proběhne, a lidé tak do lékáren přicházeli už s vědomím, o co nám jde. Mgr. ADÉLA HAMÁČKOVÁ Lékárna Salvus, Karlovy Vary Den lékáren považuji za velmi užitečnou akci, protože si myslím, že alespoň jednou za čas máme šanci vytrhnout z letargie tu část naší populace, která považuje lékárnu za nutné zlo, které musí podstoupit v rámci své pravidelné návštěvy u lékaře. Letošní téma se mi jako nekuřákovi obzvláště zamlouvá, neboť mám dojem, že zatímco na západ od naší republiky se od kouření opravdu ustupuje, a to dost razantně, o nás se to říci rozhodně nedá. Pokud by se pro Den lékáren podařilo vyrobit zajímavý reklamní šot v televizi, tak se jistě s naší pomocí celá akce nemine účinkem. Přeji všem - před tárou i za ní - především pevné zdraví.

5 ZASEDALO PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Opava, PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY: - se velmi zevrubně zabývalo zákonem o léčivu a zákonem o zdravotní péči. S konkrétními připomínkami k těmto legislativním normám se můžete seznámit na webových stránkách komory. - diskutovalo ohledně potřebnosti atestace k vedení lékárny a ohledně rozsahu činnosti odborného zástupce a vedoucího lékárníka. V těchto souvislostech vyslovilo názor, podepřený právním rozborem, že by bylo vhodné sjednotit oba pojmy (vedoucí lékárník a odborný zástupce) v jediný. Byl by jím odborný zástupce, který by odpovídal za celou lékárnu. V zákonu o léčivu byl proto doplněn požadavek na splynutí funkcí vedoucího lékárníka a odborného zástupce, a zároveň požadavek na specializovanou způsobilost. Doplněn byl i návrh povinnosti držitele rozhodnutí o registraci zabezpečit stažení HVLP po skončení registrace. - vyslovilo souhlas s podáním rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS. - vyslechlo výklad o významu samostatnosti farmaceutického asistenta a rozhodlo ponechat rozsah pravomocí farmaceutického asistenta na lékárníkovi, který odpovídá za celou lékárnu. Dále pověřilo dr. Chudobu a Mgr. Kotláře, aby vystoupili na konferenci farmaceutických asistentů v Praze. - vyjádřilo nespokojenost s novými webovými stránkami, především kvůli jejich nefungujícím jednotlivým částem. Podle 1st studia situaci zčásti zavinilo pozdní předání podkladů firmou Sophis, zčásti pak nejednoznačné zadání ze strany komory. - vyslechlo informace z jednání redakční rady Časopisu českých lékárníků a informace o prezentaci ČČL na webu komory. - pověřilo dr. Blahutu účastí na Dni mladých lékárníků Slovenska v Bojnicích. Z INFORMACÍ PREZIDENTA ČLK dr. L. CHUDOBY: Pokračuje myšlenka založení Lékárnické akademie. V tomto duchu se uskutečnila schůzka s daňovým a právním poradcem, byla promítnuta prezentace návrhu činnosti, vybavení a personálního zajištění chodu vzdělávacího střediska. Připomínky komory k materiálu Svazu zdravotních pojišťoven Návrhy systémových změn veřejného zdravotního pojištění projednají dr. Chudoba a dr. Horáček s vedením SZP. Dr. Chudoba předloží harmonogram projednávání koncepčních témat na zasedáních představenstva do sjezdu. Z INFORMACÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA ČLK: Dr. Horáček referoval o připomínkách k poradě předsedů OSL, které zazněly na zasedání OSL Benešov a týkaly se příliš obsáhlého programu uvedené porady a o zjištění, že některé informace nebyly předsedy OSL předány dále. (člk, ččl) Přínosy a rizika léčby antibiotiky Ve dnech května uspořádala Česká lékárnická komora VII. KONFERENCI MLADÝCH LÉKÁRNÍKŮ. Aula Slezské univerzity v Opavě přivítala stovku účastníků, mezi nimiž nechyběli členové představenstva ČLK v čele s jejím prezidentem. Tématem odborného programu byla antibiotika, přínosy a rizika léčby, hrozba antibiotické rezistence, která vychází ze zvýšení spotřeby antibiotik v globálním měřítku. Zajímavá sdělení se věnovala farmakokinetice antibiotik, interakcím, nežádoucím účinkům, a také compliance pacientů (na snímku Helena Koblihová z katedry klinické a sociální farmacie FaF UK Hradec Králové při prezentaci této problematiky). V rámci konference odezněly i příspěvky mladých lékařů ze Slezské nemocnice Opava. Byly zaměřeny na lokální podávání antibiotik v dermatologii a na léčbu akutní pankreatitidy. Sedmá Konference mladých lékárníků nabídla svým účastníkům také kulturní zážitek v podobě představení Sluha dvou pánů ve Slezském divadle v Opavě (sponzorem vstupenek byla firma Phoenix). (zaj) Podrobný zápis z tohoto jednání najdete na

6 Plošné snížení marže lékáren Proti: a) plošné snížení marže lékáren o 3 % v r a nezastavilo růst nákladů na léky, pouze zhoršilo ekonomickou situaci lékáren a akcelerovalo tvorbu řetězců lékáren; b) přijatá nařízení v roce 2004 (DPH na léky, podvojné účetnictví, registrační pokladny a další opatření v souvislosti s harmonizací legislativy EU) spolu s pozdními platbami zdravotních pojišťoven zvýšily enormně náklady na provoz lékáren. Bez důkladné analýzy (např. MF - daňové přiznání k dani z příjmu) nelze pravdivě vyčíslit počet lékáren, které zbankrotují; c) lze ale jistě očekávat zánik mnoha venkovských lékáren, výrazně se tak sníží dostupnost lékárenské péče v regionech, zároveň zanikne min. několik set pracovních příležitostí; d) index 2004/ meziroční snížení tržeb veřejných lékáren o 0,3 % (data ÚZIS) nedává ekonomicky zdůvodnitelný prostor k jakémukoli snížení přirážky pro tento segment; e) snížení marže o 3 % znamená redukci hrubého výnosu lékárny o více než 11 % (nemá ve zdravotnictví ani v jiném oboru obdoby); f) veřejné lékárny nebudou schopné vzhledem i k pozdním platbám ZP plynule zásobovat občany a ZZ léky (nemožnost získat překlenovací úvěr); g) zhoršení hospodaření nemocničních lékáren následně zvýší nároky nemocnic na příjmy z jiných zdrojů (v nemocnicích se indikuje cca 1/3 celkových nákladů na léky, z marží nemocničních lékáren je dotován provoz nemocnic); h) nezamezí nárůstu nákladů na léky, který je způsoben jejich nedostatečně regulovaným předepisováním. Pro: a) jedná se o administrativně jednoduché opatření. Diferencovaná (degresivní) marže lékáren Proti: a) její zavedení má selektivní dopad na jednotlivé typy lékáren - zhoršení hospodaření nemocničních lékáren následně zvýší nároky nemocnic na příjmy z jiných zdrojů (více než ve variantě plošného snížení marže); b) zavedení a údržba systému je administrativně náročnější (nutné pravidelně valorizovat); c) nezamezí nárůstu nákladů na léky, který je způsoben jejich nedostatečně regulovaným předepisováním; ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 6/2005 NÁKLADY NA LÉKY versus MARŽE LÉKÁREN (argumenty České lékárnické komory a Grémia majitelů lékáren) Pro: a) její zavedení má selektivní dopad na jednotlivé typy lékáren - zachování dostupnosti péče v malých lékárnách expedujících převážně levné léky; b) systém diferencované marže zmírní náklady na léky v důsledku očekávaného a postupného zvyšování cen léků na evropské ceny (zejm. u nově registrovaných originálních léků); c) systém znamená spravedlivější odměňování za poskytnutou lékárenskou péči. Zachování současného stavu Proti: a) nadále se bude zhoršovat ekonomická situace malých lékáren; b) nezamezí růstu nákladů na léky, který je způsoben jejich nedostatečně regulovaným předepisováním. Pro: a) časový prostor pro důkladnou analýzu a navržení systémových změn; b) nemá negativní vliv na financování nemocnic. Teze úspor v nákladech na léky Preambule: náklady na léky z prostředků veřejného zdravotního pojištění zásadním způsobem ovlivňuje systém úhrad, regulace předepisování a spotřeby léků. Systém úhrad léků: nutnost přijetí jasných pravidel pro stanovování úhrad léků při respektování ekonomických možností systému, farmakoekonomiky a definování standardů farmakoterapie. Regulace předepisování léků: účelná farmakoterapie (vč. omezení motivací uplatňovaných výrobci léků). Regulace spotřeby léků: fixní doplatek na předepisované léky (při snížení ceny léku je proporcionálně snížen jak doplatek pacienta, tak zároveň úhrada zdravotní pojišťovny) - eliminace plýtvání ze strany pacienta. Optimalizace sítě lékáren: zlepšení dostupnosti a kvality lékárenské péče vč. pozitivní role lékárníka na správné a účelné užívání a ovlivňování spotřeby léků (očekávání podstatných úspor nejen ve snížení nákladů na léky, ale i dalších nákladů na zdravotní péči, které vznikají v souvislosti s nadbytečným užíváním léků a jejich nesprávných kombinací). PharmDr. LUBOMÍR CHUDOBA prezident České lékárnické komory PharmDr. JAROSLAV POLÁCH předseda Grémia majitelů lékáren K řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Na počátku letošního roku se v deníku MF DNES objevily články Levné vitaminy v drogerii? Zapomeňte a Lékárny nesmějí vydírat dodavatele léků, ve kterých byli lékárníci obviňováni ze závažného porušování pravidel hospodářské soutěže. První z článků vyšel 26. ledna. Téhož dne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyzval ČLK, aby zajistila, že lékárníci od protisoutěžního jednání ustoupí. Komora obvinění z takového jednání písemně obratem odmítla a následně k této kauze svolala tiskovou konferenci. Ze strany ÚOHS došlo 9. února k předem neohlášené hloubkové (celodenní) kontrole v sídle ČLK, ze které si kontroloři odnesli více než sto listů kopií různých dokumentů. Ke stejnému dni ÚOHS zahájil proti ČLK správní řízení. V jeho průběhu se kromě osmihodinového výslechu účastníka řízení uskutečnily zpravidla několikahodinové výslechy 16 svědků (celkem 44 hodin), bylo vyžádáno vyjádření 19 firem, SÚKL a 50 lékáren z celé ČR. Rozhodnutí ve věci bylo vydáno 18. dubna, doručeno bylo 4. května. O původním medializovaném obvinění z vydírání dodavatelů léků respektive obvinění ČLK z aktivit ovlivňujících její členy ve výběru těch dodavatelů přípravků péče o zdraví, kteří nedodávají své výrobky do maloobchodní prodejní sítě drogerií a potravin, ÚOHS rozhodl, že k takovému jednání nedošlo, zákon nebyl porušen a v této části řízení zastavil. Stručně řečeno: Nejzávažnější obvinění ÚOHS musel zrušit. Výsledkem vyčerpávajícího šetření jsou další výrokové části rozhodnutí. V nich ÚOHS dospěl k závěru, že některá ustanovení profesních předpisů mohou ohrožovat hospodářskou soutěž (ačkoli provedeným dokazováním bylo prokázáno, že ji neohrozily), a vyměřil ČLK pokutu Kč. Je nutno zdůraznit, že ÚOHS může ukládat vysoké pokuty v řádu milionů Kč i při pouhém náznaku možného ohrožení hospodářské soutěže. Se závěry ÚOHS se neztotožňujeme, a proto jsme proti rozhodnutí podali rozklad (oba dokumenty, rozhodnutí ÚOHS i rozklad ČLK, se v plném znění nacházejí na webu komory). Do doby rozhodnutí o rozkladu není rozhodnutí pravomocné. O dalším průběhu kauzy budu dále informovat; prozatím s ohledem na dosud probíhající řízení nepovažuji za vhodné veřejně prezentovat uplatněnou argumentaci. JUDr. MONIKA BAKEŠOVÁ 5

7 6 K zákonu o registračních pokladnách Dnem 1. července 2005 nabude účinnosti zákon o registračních pokladnách. Přestože povinnost zajistit evidenci plateb přes registrační pokladnu je stanovena nejpozději do 1. ledna 2007, některé povinnosti je potřeba splnit již k datu účinnosti zákona, tj. k Tyto povinnosti jsou uvedeny v 3 odst. 3.: 3 Evidence plateb na pokladně (3) V pokladním místě musí být viditelně a) oznámeno jméno, příjmení, obchodní firma nebo jiný název povinného subjektu, s uvedením adresy jeho bydliště nebo sídla, jeho daňové identifikační číslo a daňový kód pokladny, a b) umístěno upozornění tohoto znění v minimálním formátu A 5: Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto pokladního místa nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy. Výše uvedené oznámení a upozornění je povinen umístit každý povinný subjekt v pokladním místě, kde používá jakoukoliv elektronickou pokladnu! V oznámení zatím nebude uveden údaj o daňovém kódu pokladny. Tento kód získá povinný subjekt od svého místně příslušného správce daně až v procesu zahájení provozu pokladny. Ing. RADEK BÍLÝ daňový poradce č. 98 Česká lékárnické komora iniciovala nová jednání s výrobci lékárenských programů a se zástupci Ministerstva financí ČR. Důvodem je skutečnost, že naplnění ustanovení zákona by lékárnám přineslo těžko řešitelné problémy technického i odborného rázu (nemožnost prodeje při technické poruše,...) s dopadem na pacienty. Byť jsme v rámci přípravy zákona nebyli úspěšní ve vyjmutí zdravotnických zařízení z dikce zákona, odmítáme nadále zbytečnou finanční zátěž lékáren. To vše v době, kdy roky přetrvává neschopnost především největší zdravotní pojišťovny platit včas své závazky. O postupu vás budeme průběžně informovat. PharmDr. LUBOMÍR CHUDOBA prezident ČLK OSVĚDČENÍ K VÝKONU SOUKROMÉ LÉKÁRNICKÉ PRAXE zrušená a vydaná v květnu 2005 Zrušená osvědčení 420/2003 PharmDr. Pavel Matoušek, Londýnská 108/3, Liberec 199/1996 prom. farm. Alena Petričková, V Novém Malíně /2004 Mgr. Ludmila Žďánská, Nádražní 132, Ostrava 48/2004 RNDr. Eva Kapounová, Divadelní 4, Brno 303/2000 Mgr. Miroslava Lukšová, tř. T. Bati, Zlín-Pršné 358/2004 Mgr. Eva Střítecká, Josefská 14/16, Brno 115/2004 Mgr. Marie Němcová, Ortenova 188, Kutná Hora 104/2004 Mgr. Milena Majerová, ul. Benešova, Kolín 365/2002 Mgr. Hana Škrobánková, Hlučínská 49, Opava 140/2004 Mgr. Martina Kaňoková, Polská ul., Ostrava-Poruba 463/2003 Mgr. Oto Jaďuď, Bohosudovská 1882, Teplice 236/2003 Mgr. Šárka Vojtková, Srbice 464, Teplice 9/2003 PharmDr. Miloslav Bačák, Karolíny Světlé 94, Jablonné v Podještědí 242/2003 Mgr. Zdeněk Dolíhal, Josefská 14/16, Brno 446/2003 PharmDr. Alice Weglarzová, Masarykovo nám. 91/28, Karviná 178/2003 Mgr. Radomila Sýkorová, 17. listopadu 133/17, Říčany 70/2001 PharmDr. Marie Burešová, Tachovská 80, Plzeň 59/2005 Mgr. Münkhzul Damdinragchaa, Jablonecká 712, Praha 9 433/1993 RNDr. Helena Lázenská, Husova 1626, Teplice 221/2004 RNDr. Jarmila Sirotková, Tyršova 869, Trmice 270/1997 PharmDr. Alena Karajannisová, Pivovarská 11, Rýmařov 64/1993 RNDr. Dimitrios Karajannis, Radniční 8, Rýmařov 408/2003 PharmDr. Jana Peržinová, Lidická 29, České Budějovice 89/2003 Mgr. Věra Koubková, Broumovská 381/22, Liberec 91/2005 Mgr. Jaroslava Prošková, Kytlická 779, Praha 9 67/2002 PharmDr. Ján Konopka, Za poštou 112, Veselí nad Moravou 18/2005 Mgr. Jitka Krupíková, Husitská 46, Praha 3 210/2002 PharmDr. Jaroslava Brzobohatá, Mírové nám. 230, Týniště nad Orlicí 108/2005 Mgr. Pavla Seidemannová, Metro Kobylisy, Praha 8 122/1998 Mgr. Soňa Blažková, Masarykovo nám. 2667, Pardubice 337/2004 Mgr. Drahomíra Fáberová, Stroupežnického 6, Praha 5 410/2003 PharmDr. Lenka Nováková, Palackého 183, Chrudim 106/2004 Mgr. Tomáš Kesl, Poděbradská 298, Pardubice 289/2000 PharmDr. Anna Gajdůšková, Dlouhá 4215, Zlín 454/1994 Mgr. Marie Adámková, Kout 562, Borohrádek 315/1996 Mgr. Marie Kozová, Polní 502, Bludov 348/2002 Martina Theuerová, Bedřichov 40, Špindlerův Mlýn 339/2003 Mgr. Dita Muchová, Vodičkova 40, Praha 1 435/1994 PharmDr. Martin Mikšovský, Krkonošká 44, Vrchlabí 476/1994 PharmDr. Ladislav Vacek, Vydmuchov 391, Karviná-Ráj 158/1995 Mgr. Pavel Veselý, nám. Republiky 213, Městec Králové 177/2002 Mgr. Edita Tolmanová, Nádražní 11, Žandov 160/2003 Mgr. Jaroslav Hrubý, Nemocniční 945, Vsetín 316/2001 PharmDr. Irena Jechová, Klicperova 53/I, Chlumec nad Cidlinou Vydaná osvědčení 136/2005 Mgr. Pavlína Chajdová, LÉKÁRNA SANO, Budovatelů 6, Přerov, provozovatel LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s.r.o. 137/2005 Mgr. Michaela Samoëlová, Lékárna Violka, Karolíny Světlé 94, Jablonné v Podještědí, provozovatel Violka s.r.o. 138/2005 PharmDr. Petr Šťastný, TOPAZ, Srbice OC OLYMPIA, Teplice, provozovatel EUROPHARM s.r.o. 139/2005* RNDr. Soňa Schwarzová, Lékárna AESKULAP, Gajdošova 7, Brno, provozovatel EDUKAFARM, s.r.o. 140/2005 Mgr. Marcela Petlánová, Lékárna Na Orlí, Orlí 8/10, Brno, provozovatel Rent-Pharm, a.s. 141/2005* PharmDr. Olga Linhartová, Droxi lékárna, Centrum Karlovo náměstí, Karlovo nám. 10, Praha 2, provozovatel The Drogerie, a.s. 142/2005 Mgr. Markéta Havlíčková, LÉKÁRNA U DIVADLA, Divadelní 4, Brno, provozovatel MUDr. Andrea Šprláková-Puková 143/2005 PharmDr. Ludmila Soukupová, Lékárna u Kauflandu, Bohosudovská 1882, Teplice, provozovatel Česká lékárna, a.s. 144/2005 PharmDr. Kateřina Häringová, Lékárna Archa, Polská ul., Ostrava-Poruba, provozovatel Česká lékárna, a.s. 145/2005 Mgr. Martina Kaňoková, Lékárna Archa, Hlučínská 49, Opava, provozovatel Česká lékárna, a.s.

8 146/2005 Mgr. Marie Němcová, Lékárna u Kauflandu, ul. Benešova, Kolín, provozovatel Česká lékárna, a.s. 147/2005 RNDr. Jana Klofáčová, Lékárna U Kauflandu, Ortenova 188, Kutná Hora, provozovatel Česká lékárna, a.s. 148/2005 Mgr. Eva Střítecká, Lékárna Na Josefské, Josefská 14/16, Brno, provozovatel Rent-Pharm, a.s. 149/2005 PharmDr. Josef Bakeš, Malomlýnská 177, Budyně nad Ohří, provozovatel Destiny Agency, s.r.o. 150/2005* PharmDr. Daniela Langhammerová, U Krále Jiříka, Jiřího z Poděbrad 2593, Pardubice, provozovatel DP Pharma, s.r.o. 151/2005 Mgr. Ivana Pašková, Lékárna Royale, Mladoboleslavská 565/47, Praha 9, provozovatel Mgr. Ivana Pašková 152/2005 PharmDr. Pavel Zíta, Lékárna K, Pražská 110, Kostelec nad Černými Lesy, provozovatel Lékárna K s.r.o. 153/2005 Mgr. Hana Šutová, Lékárna Kobylisy, Metro Kobylisy, Praha 8, provozovatel Farmacia Flora s.r.o. 154/2005 PharmDr. Jaroslava Brzobohatá, Na Náměstí, Mírové náměstí 233, Týniště nad Orlicí, provozovatel LURA-K s.r.o. 155/2005 Mgr. Jitka Krupíková, Lékárna PLUS, Kytlická 779, Praha 9, provozovatel Lékárny Lloyds s.r.o. 156/2005 Mgr. Miroslav Révay, Růže, Za poštou 112, Veselí nad Moravou, provozovatel Lékárny Lloyds s.r.o. 157/2005 Mgr. Lenka Malá, Lékárna Broumovská, Broumovská 381/22, Liberec, provozovatel Mgr. Lenka Malá 158/2005 PharmDr. Jana Peržinová, Na Lidické, Lidická 29, České Budějovice, provozovatel JORNÁDA, a.s. 159/2005 RNDr. Dimitrios Karajannis, Lékárna 110, Radniční 8, Rýmařov, provozovatel Karajannis s.r.o. 160/2005 PharmDr. Alena Karajannisová, Helios, Pivovarská 11, Rýmařov, provozovatel Karajannis s.r..o. 161/2005 RNDr. Jarmila Sirotková, Eurolékárna Ústí, Tyršova 869, Trmice, provozovatel Eurolékárna s.r.o. 162/2005 RNDr. Helena Lázenská, U Luny, Husova 1626, Teplice, provozovatel LÉKÁRNY U LUNY 163/2005 Mgr. Münkhzul Damdinragchaa, Lékárna U lotosu, Voskovcova 1035, Praha 5, provozovatel Mgr. Damdinragchaa Münkhzul 164/2005 PharmDr. Zdeňka Vítová, KOLF, Masarykovo nám. 2667, Pardubice, provozovatel KOLF s.r.o. 165/2005 Mgr. Drahomíra Fáberová, Lékárna Smíchov, Stroupežnického 6, Praha 5, provozovatel JORNÁDA, a.s. 166/2005 PharmDr. Lenka Nováková, Nová poliklinika, Palackého 183, Chrudim, provozovatel JORNÁDA, a.s. 167/2005 Mgr. Tomáš Kesl, Lékárna Urban, Strážní 42, Lanškroun, provozovatel MUDr. Václav Kment 168/2005 PharmDr. Anna Gajdůšková, Lékárna Centropharm, Dlouhá 4215, Zlín, provozovatel REGINNA PHARMA CZ a.s. 169/2005* Mgr. Jarmila Čejková, Droxi lékárna, Opatovská 874, Praha 4, provozovatel The Drogerie, a.s. 170/2005 Mgr. Marie Adámková, Borohrádek, Kout 562, Borohrádek, provozovatel LBORO s.r.o. 171/2005* PharmDr. Markéta Kohoutová, Lékárna U SVATÉHO PETRA, Petrské nám. 5, Prostějov, provozovatel Mgr. Jana Kašparová 172/2005 Prom. farm. Naděžda Köhlerová, Lékárna Husitská, Husitská 46, Praha 3, provozovatel Eurolékárna s.r.o. 173/2005 Mgr. Kateřina Kantorová, Lékárna Vodičkova, Vodičkova 40, Praha 1, provozovatel Lekia a.s. 174/2005 PharmDr. Martin Mikšovský, Devětsil, Krkonošská 44, Vrchlabí, provozovatel 9SIL, s.r.o. 175/2005 Mgr. Jarmila Krnáčová, Na Náměstí, Masarykovo náměstí 91/28, Karviná, provozovatel Ing. Iva Russinová 176/2005 PharmDr. Ladislav Vacek, U nemocnice, Areál nemocnice 399/5, Karviná-Ráj, provozovatel Nemocnice s poliklinikou 177/2005 Mgr. Pavel Veselý, Lékárna U bílého orla, nám. Republiky 213, Městec Králové, provozovatel REGINNA PHARMA CZ a.s. 178/2005* Mgr. Jana Ihlárová, Lékárna v nemocnici, Nádražní 27, Bruntál, provozovatel Hyper-Pharm s.r.o. 179/2005 Mgr. Michaela Bažantová, U Hedviky, Nádražní 11, Žandov, provozovatel Mgr. Hedvika Raiterová 180/2005 Mgr. Tomáš Svoboda, Okresní nemocnice Vsetín, nemocniční lékárna 1001, Nemocniční 955, Vsetín, provozovatel Nemocnice Vsetín 181/2005 PharmDr. Irena Jechová, U Anděla, Klicperova 53/I, Chlumec nad Cidlinou, provozovatel PharmDr. Pavel Řádek * = nová lékárna (člk) Novela nařízení vlády č. 142/1994 Sb. Úroky z prodlení Dne nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. Dosud při absenci smluvního ujednání o jiné výši úroku z prodlení platilo, že při prodlení dlužníka s plněním peněžitého závazku může věřitel požadovat (roční) úrok z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu. Nyní se při prodlení dlužníka s placením peněžitých závazků, které se staly splatné nebo později, uplatní úrok z prodlení (není-li ve smlouvě sjednána jiná výše) v (roční) výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. K jako prvnímu dni prvního pololetí roku 2005 platila repo sazba 2,5 % (stanovená ), aktuální repo sazba stanovená k činí 1,75 %, a pokud do nedojde ke změně její výše, půjde o sazbu platnou pro druhé pololetí roku Tedy pro období od do činí zákonná výše úroku z prodlení 9,5 % p.a., pro druhé pololetí roku 2005 bude činit pravděpodobně 8,75 % p.a. Pokud jde o úroky z prodlení, které mohou lékárny účtovat při prodlení zdravotním pojišťovnám, pak při současném znění smluv (vycházejícím ze znění rámcové smlouvy. Při prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části má věřitel právo požadovat z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši určené předpisy práva občanského odst. 2 občanského zákoníku a nařízení vlády č. 142/1994 Sb.) se změna výpočtu výše úroku z prodlení podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. uplatní automaticky u všech závazků zdravotních pojišťoven, u nichž splatnost nastala nebo později. Není proto nutno smlouvy se zdravotními pojišťovnami z tohoto důvodu měnit či uzavírat dodatky. Ani při uzavírání nových smluv není nutné dosavadní znění ujednání o uplatňování úroků z prodlení nijak měnit, postačí pouhý odkaz na platnou úpravu občanskoprávních předpisů (i bez uvedení citace vládního nařízení). Při uzavírání nových smluv doporučuji zkontrolovat, zda smlouva místo dosavadního znění neobsahuje např. výslovnou úpravu výše úroku z prodlení s odkazem na dvojnásobek diskontní sazby ČNB (dlouhodobě nižší než repo sazba zvýšená o 7 %) či jiné stanovení výše úroku z prodlení, které by bylo nevýhodnější než zákonné, a v takovém případě trvat na odkazu na platnou zákonnou úpravu. JUDr. MONIKA BAKEŠOVÁ 7

9 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 6/2005 V rámci 30. konference Farmaceutické společnosti Austrálie navštívili australští kolegové na přelomu dubna a května také Mnichov a Prahu. Při té příležitosti nám na několik otázek odpověděl viceprezident Farmaceutické společnosti Austrálie BPharm. Warwick J. Plunkett. Jaký je systém australského lékárenství? Je stejný ve všech osmi svazových státech? V celé Austrálii funguje stejný systém lékárenství. Veřejné lékárny jsou většinou provozovány na základě následujících zákonů a dohod: State Pharmacy Acts, z nichž plyne, že vlastnictví lékáren je v rukou lékárníků, kteří jich mohou provozovat maximálně pět. Dále The State Uniform Poisons AUSTRÁLIE: Jedna lékárna na 4000 obyvatel Pláž ve večerním slunci Act, který řídí distribuci léčiv prostřednictvím čtyř programů a týká se volného prodeje, prodeje přípravků pouze v lékárně, léčivých přípravků, které mohou prodávat pouze lékárníci, a také prodeje léků výhradně na předpis. Dále vláda uzavírá s lékárnami dohodu na pět let. Tyto dohody stanoví výši poplatků a přirážky a striktně regulují počet lékáren. Jednou z priorit australské federální vlády je dohled na účelné vynakládání prostředků na léky a kvalitní farmakoterapii. Také proto byly vzaty v potaz výsledky širokého výzkumu, který se týkal léčení členů domácností mimo zdravotnická zařízení. Na výzkumu se aktivně podílela široká lékárnická obec a do přehledů zpracovaná získaná data jí vláda uhradila. Kolik obyvatel připadá průměrně na jednu lékárnu? V současné době jsou to na jednu lékárnu zhruba čtyři tisíce obyvatel. Můžete popsat postavení australského lékárníka ve společnosti? Patří k uznávaným povoláním? Mohu říci, že u nás se lékárníci drží téměř na vrcholu žebříčku popularity už řadu let. Na úplné špičce společenské hierarchie jsou to ovšem už tradičně zdravotní sestry. Kolik let trvá vysokoškolské studium farmacie? V současné době je základní studium farmacie čtyřleté, bakalářské vyžaduje ještě roční praxi v lékárně. Navíc existují postgraduální magisterské kurzy, které trvají šest semestrů. Víme, že většina australských obyvatel žije ve městech, ale mnoho se jich usadilo na vzdálených farmách, v buši apod. Jakým způsobem si tito lidé obstarávají léky? Kolem třiceti procent lékáren funguje ve městech, která mají alespoň obyvatel, každé z těchto měst má svou lékárnu. Do vzdálenějších oblastí většinou lékárny obyvatelům dodávají léky vlastními prostředky. (Jedním ze způsobů je dodávka léků i doplňkového sortimentu malými poštovními letadly - pozn. J.H.) V evropských zemích vytvářejí lékárníci zvláštní informativní programy pro pacienty, například s diagnózou diabetes mellitus, s kardiovaskulárními chorobami apod. Austrálie má vzhledem k podnebí největší počet nemocných s rakovinou kůže na světě. Projevuje se to i v poradenské činnosti lékáren? To je vzhledem k intenzitě slunečního záření samozřejmostí. Federální vláda však každoročně financuje nejrůznější zdravotní iniciativy, k nimž patří pravidelně prevence onemocnění rakovinou kůže. Tomuto tématu je věnována velká kampaň. Mohu říci, že Australana, a to nejen v horkých dnech, bez slunečních brýlí a pokrývky hlavy venku neuvidíte. O australské tradiční medicíně toho v České republice mnoho nevíme, ale naši lékárníci většinou znají účinky Tea tree oil. Jaké místo má přírodní léčivý prostředek v současné medicíně? Přestože asi 55 procent veškeré naší populace využívá přírodní léčbu, v samotném lékárenství se to nemůže výrazně projevit. Mají-li být tyto přípravky registrovány jako léčiva, jejich kvalita a terapeutické využití jsou samozřejmě přísně sledovány. Tvrdým kritériím vyhovují jen málokteré preparáty, které vycházejí z tzv. přírodní medicíny, proto se jich v sortimentu lékáren mnoho neobjevuje. Nedávno dokonce vyšel Lékopis rostlin Austrálie, ale ukazuje se, že komerčně se využívá vcelku zanedbatelné množství původních rostlin. Připravila JAROSLAVA HOŘANSKÁ V deštném pralese

10 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 6/2005 Reklamní alchymie, nebo podvod? Jako většina lékárníků se převážně věnuji výdeji na recepty. Volně prodejná léčiva a doplňkový sortiment jsou u nás v lékárně doménou laborantek které mají o těchto přípravcích větší přehled. Nicméně občas se lidé obracejí s dotazy i na mne. Nedávno jsem například měla odpovědět na zdánlivě banální otázku klienta, který chtěl porovnat složení přípravků na prostatu, které viděl v televizní reklamě - GS Triomen a Prostenal. Na první pohled je na krabičkách složení obou přípravků takřka odlišné, avšak po chvíli jsem si uvědomila, že oba přípravky obsahují stejnou klinicky ověřenou účinnou látku Serenoa repens, na krabičce Prostenalu označenou pod názvem Saw palmetto. Zaměřila jsem se tedy na množství této látky obsažené v obou přípravcích. GS Triomen udává v 1 kapsli Serenoa repens extrakt 160 mg, dávku, kterou znám i z některých přípravků na lékařský předpis. Jako hlavolam však na mě působí údaj na Prostenalu: Saw palmetto 300 mg (extrakt 10:1-30 mg). Kolik byste řekli, že je tam mg extraktu? 30, nebo 300? Výrobce tímto složitě napsaným údajem, kdy přepočítává použitý extrakt na množství výchozího rostlinného materiálu (300 mg drogy) maskuje skutečnost, že doporučovaná jedna kapsle Prostenalu obsahuje pouze 30 mg extraktu. Myslím, že tímto způsobem lze snadno obalamutit laického spotřebitele, ale i nás lékárníky. My bychom však jako odborníci měli vědět, jaké je skutečné množství použitých účinných složek v přípravcích, které nabízíme. Od výrobců by také bylo profesionální, aby tyto údaje uváděli na obalech zcela jednoznačným a jasným způsobem. Po této zkušenosti se mnohem více zabývám tím, jaké volně prodejné přípravky svým klientům doporučuji. PharmDr. TÁŇA BADALCOVÁ SPRÁVNÉ DISPENZAČNÍ MINIMUM Ibuprofen Není snad častěji vydávané léčivo než právě ibuprofen. Nejen na recept, ale také v OTC přípravcích, nejen v jednosložkových, ale většinou v kompozitních přípravcích, nejen v perorálních, ale také v topických lékových formách. Ve skupině nesteroidních antirevmatik (NSA) patří k relativně bezpečnějším z hlediska gastrointestinální toxicity. Jeho rozšířené a téměř běžné podávání v mnoha indikacích však může svou frekvencí překonat i relativní bezpečnost. Je třeba hlavně myslet na to, aby nedošlo k nevědomé kombinaci několika léků s touto stejnou účinnou látkou. Rozdílné firemní názvy a kombinované preparáty jsou pro pacienty často velmi nepřehledné a této chybě je nutno předejít alespoň správnou dispenzací a upozorněním na příslušná rizika. Hlavní indikací ibuprofenu je léčba zánětu, bolesti a horečky. Je-li u pacienta známa přecitlivělost na ostatní NSA nebo aspirin, je nutno přihlížet k uvedenému faktu jako k relativní kontraindikaci. Dávky léčiva se liší podle indikace - nejvyšší jsou v léčbě revmatoidní artritidy ( mg 3-4x denně), nižší k léčbě bolesti (400 mg 3-4x denně), k léčbě bolesti při menstruaci akredukci zvýšené teploty u dětí (1-12 let při 39 C 5-10 mg/kg/den rozděleně ve 3-4 dávkách). Mezi relativně neznámé a často přehlédnutelné interakce patří snížení účinku antihypertenziv ze skupiny betablokátorů a kličkových diuretik. Klasickou nebezpečnou interakcí je warfarin, u něhož může být zvýšeno riziko GIT krvácení. Nežádoucích účinků bylo popsáno mnoho, avšak nejvýznamnější je právě zesílení GIT toxicity zejména u starší populace (krvácení, ulcerace, perforace), často bez nějakých závažnějších varovných signálů. Popsány byly i poruchy vidění, fotofobie. Nutné je sledovat pravidelně funkce ledvin, jater i srdce, zvláště při dlouhodobé terapii tímto lékem. Dispenzace pro pacienta by měla zahrnovat následující informace: užívat lék brzy po jídle nebo s jídlem, mlékem či antacidy, vystříhat se alkoholu a ostatní medikace obsahující ostatní NSA nebo kys. acetylsalicylovou (i z oblasti OTC), doporučit přerušení terapie, objeví-li se přetrvávající bolesti žaludku nebo hlavy, kožní reakce a svědění, poruchy vidění, černá stolice, nárůst váhy nebo edémy, pokud je užíván ibuprofen pouze jako OTC přípravek, nepoužívat k léčbě horečky déle než 3 dny a k léčbě bolesti 10 dní - pokud se stav nezlepší, informovat lékaře, pacient by měl vědět, že objeví-li se u něj závratě a poruchy vnímání, neměl by řídit motorová vozidla. Nesmíme zapomenout na lokální formy ibuprofenu určené k topické aplikaci. NSA pronikají přes kůži a v podkožních tkáních dosahují určitých koncentrací. Absorpce přes kůži je však ovlivněna mnoha faktory - ze strany pacienta to může být například způsob aplikace, místo a velikost ošetřované plochy. Indikací je především mimokloubní revmatismus, počínající osteoartróza, poranění a posttraumatické stavy. Ibuprofen nepatří v průniku látek kůží k nejlepším v této skupině. Stejně jako ostatní příbuzné látky může způsobovat alergické reakce, zvláště v kombinaci se silnějším slunečním zářením. Proto je potřebné pacienta upozornit, že je vhodnější nanášet lék spíše večer, přes den pak překrýt ošetřené místo oděvem a nevystavovat přímému slunci. PharmDr. MARIE ZAJÍCOVÁ 9

11 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 6/2005 Z atímco předmětem předminulých pracovních dnů byly specifické přístupy farmakoterapie ve stáří, přešla tématika 9. pracovních dnů Sekce klinické farmacie ČFS k opačnému konci života jedince. V Hradci Králové se června diskutovalo o přístupech k farmakoterapii v těhotenství a kojení, o roli hormonální antikoncepce i hormonální substituční léčbě. 10 V úvodní přednášce odborné části se prim. MUDr. Magdalena Paulová, CSc., (Novorozenecké oddělení, FTN, Praha-Krč) věnovala možnostem praktických doporučení lékárníků v případě problémů dětí v novorozeneckém a kojeneckém věku. Přestože matky u nás jsou poučeny o nejdůležitějších zásadách péče o novorozence, mohou nastat situace, kdy hledají radu u odborníků a často se v první řadě obrátí na lékárníky. Ti by proto měli znát a být schopni dál předávat nové klinické poznatky zdravotní péče, v tomto případě péče o dítě a jeho matku. Podle doporučení Neonatologické společnosti by měla matka dítěti podávat 1 kapku vitamínu K (Kanavit) týdně do konce 1. měsíce a 1 kapku měsíčně do 6. měsíce a 1 kapku vitamínu D (Infadin/ Vigantol) denně. Dále by mu měla zajistit nutnou a bezpečnou hygienu: denní koupání není nezbytné; používat na kůži jen atestované přípravky bez konzervačních látek, parfémů a barviv; používat buničinu nebo gázu - ne vatu a talek (hygienické ubrousky ne mnohokrát denně); oči, uši a nos čistit pouze v případě potřeby; pupeční jizvu čistit lihem nebo vhodným desinfekčním prostředkem bez alkoholu (Cutasept). Mateřské mléko je pro dítě fyziologické a s obsahem mnoha protilátek, takže je lze s úspěchem aplikovat do očí nebo nosu dítěte při zánětech spojivek nebo neprůchodnosti nosu, jinak je možno do nosu použít Nasivin a u sooru 0,5% vodnou Gentianu (údajná kancerogenita není literárně ani prakticky podložená). Při klinickém řešení exantémů, ragád či kožních infekcí se používá Gentiana, Bactroban nebo Pevaryl. Kosmetika nesmí obsahovat MDGN (methyldibromoglutarolnitril). Problémy s kolikami a větry je vhodné řešit masážemi (dítě do 3 měsíců vše z mléka stráví a může být i až 20 dnů bez stolice - nejde o zácpu). Podle Globální strategie (WHO) výživy kojenců a malých dětí je doporučováno výlučné kojení do ukončeného 6. měsíce. Čaj ani tekutiny by se neměly dítěti podávat za podmínky přístupu k mateřskému mléku, kdykoliv si dítě vyžádá. Alternativními metodami dokrmování kojených dětí by měly být sonda, lžička nebo kelímek, ne dudlík. Je-li kojení kontraindikováno, má být zvážen poměr riziko : benefit u konkrétního páru matka - dítě v konkrétní situaci. Zvláštní situací je pak používání léčiv v kojení. Mezi doporučení medikace kojící ženy patří: zvážit odložení léčby; vybírat léčivo podle přestupu do mateřského mléka; vyvarovat se zbytečných léčiv; i bezpečná léčiva u- žívat před nejdelší pauzou v kojení, resp. těsně po něm; u kontraindikovaných léčiv je možno udržet laktaci odstříkáváním; po dočasném přerušení v kojení pokračovat; v případě možných závažných nežádoucích účinků nekojit; dodržovat pravidla pro manipulaci s odstříkaným mateřským mlékem. Koncentrace léčiv v mateřském mléce závisí na rozpustnosti v tucích, velikosti molekuly, ph a interakci s mlékem. Mezi léčiva kontraindikovaná v kojení patří: estrogeny, cytostatika, imunosupresiva, lithium, námelové alkaloidy, drogy, radioizotopy, bromidy, soli zlata, amiodaron, metronidazol a kontrastní látky. V další části MUDr. Anna Mydlilová (Novorozenecké oddělení, FTN, Praha- Krč) navázala na předchozí přednášku, a tak se lékárníci poučili o dalších praktických možnostech poradenství u klinických problémů kojících žen. Důraz je opět kladen na výlučné kojení do ukončeného 6. měsíce, kdy dokrm je vhodný jen v lékařsky indikovaných případech, a hypoalergenní mléka se mají používat jen při alergické zátěži v rodině. Nemá se přestat kojit ani u novorozenecké žloutenky (ta není z hemolýzy) - je možné mateřské mléko 2x denně pasterizovat při 62,5 C po dobu 30 minut, skladovat při 4 C, spotřebovat do 48 hodin. O farmakoterapii v těhotenství i hormonální antikoncepci Doc. MUDr. David CIBULA, CSc. MUDr. Anna MYDLILOVÁ PharmDr. Přemysl Černý Nemají se používat ani bezlaktózová, sojová či nízkotučná mléka v péči při průjmu dítěte, ani žádná dieta - dítě pak nemá dostatečný bílkovinný a energetický příjem, naopak střevní sliznice atrofuje a zvýšená střevní permeabilita umožňuje přestup nežádoucích látek. Matka má nadále kojit a může použít rehydratační perorální roztoky. Podobně i diagnostikování baby koliky a posuzování přínosu terapie je velmi subjektivní, protože postihuje kojené i nekojené děti a spontánně vymizí mezi měsícem. V takových případech se doporučuje čaj z fenyklu nebo kmínu, který má pít matka, nebo přípravky SAB simplex spíš než Smecta nebo Hylak. Problémy ze strany matky mohou být: nedostatek mléka (čím častěji se dítě k prsu přiloží, tím více mléka se vytvoří); ragády - řešení pomocí Bepanthenu, chráničů; ploché a vpáčené bradavky - řešení pomocí formovačů, a další. Obě přednášející kojícím matkám i lékárníkům doporučují servery a PharmDr. Josef Suchopár (Infopharm, a.s.) zmapoval situaci v používání léčiv v těhotenství a kojení. Příkladem embryotoxicity a fetotoxicity jsou cytostatika, teratogenity a malformace thalidomid a retinoidy, trans-

12 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 6/2005 placentární kancerogeneze diethylstilbestrol a poruch chování v důsledku podávání léků zřejmě benzodiazepiny. Bezpečnost podávání léčiv v těhotenství se opírá o výsledky experimentů in vitro, o výsledky experimentů in vivo na zvířecích modelech a o publikované náležitě doložené kazuistiky. Přitom pro 99% statistickou jistotu jevu s výskytem 1 % je potřeba 400 případů a vyhodnocení experimentů ovlivňuje mj. zvolené zvířecí species, dávka použitého léčiva, délka podávání a léková forma. Vždy platí, že k podání léčiva v těhotenství musí být velmi racionální důvod, naopak nepodání indikovaného bezpečného léčiva může způsobit i vážné poškození plodu. Obdobně ovlivňuje vyhodnocení laktačních experimentů zvolené species, protože vlastnosti včetně ph mléka jsou různé. Přestup léčiva do mateřského mléka tak závisí na molekulové hmotnosti léčiva, jeho fyzikálně-chemických vlastnostech a také na rozdílnosti času podání léčiva a času kojení. Dávka pak ovlivňuje poměr M/P, jehož hodnota udává koncentraci léčiva v mateřském mléku (MM) ku plasmatické koncentraci matky. Léčiva kyselé povahy přestupují do MM málo (M/P obvykle do 0,5) - peniciliny, cefalosporiny, NSAID, diuretika. Léčiva zásadité povahy přestupují do MM snadno (M/P obvykle nad 0,7) - betablokátory, antiarytmika, tricyklická antidepresiva, neuroleptika, analgetika-anodyna. Jsou i léčiva aktivně se secernující do MM (M/P nad 5) - cimetidin, ranitidin, nitrofurantoin. Je také nutné mít na paměti, že tvorbu MM snižují agonisté dopaminových receptorů (bromokriptin) a estrogeny, ale zvyšují antagonisté dopaminových receptorů (metoklopramid). Farmakokinetické vlastnosti známé u dospělých nelze přenést na kojence, obecně však nelze podávání léčiv při kojení doporučit. Je-li to nutné, je vhodné vybrat léčivo kyselé povahy, málo lipofilní, se silnou vazbou na plazmatické bílkoviny, s krátkým biologickým poločasem a se špatnou absorpcí z GIT. K léčivům kontraindikovaným v kojení uvedeným prim. Paulovou přidal Dr. Suchopár ještě chloramfenikol, vysoké dávky salicylátů, pyrazolidiny, tetracykliny a fluorochinolony. K léčivům potenciálně nebezpečným v kojení přiřadil betablokátory, benzodiazepiny, diuretika, klindamycin, lindan, methimazol, opioidy (prvních 10 dnů po porodu) a piroxikam. Jako další zdroj informací doporučuje publikaci Briggs et al: Drugs in Pregnancy and Lactation, 6th ed., 2002 a léková informační centra. PharmDr. Josef SUCHOPÁR Právě rolí lékových informačních center ve volbě terapeutických postupů v těhotenství a kojení se zabýval doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc., (katedra sociální a klinické farmacie, FaF UK, Hradec Králové). Na příkladech z lékového informačního centra ukázal rozdíly v informacích a přístupech k jejich praktické aplikaci u různých informačních zdrojů. V této oblasti farmakoterapie je pochopitelné, že interpretace informací naráží na často malé soubory dat. Přesto lze obecně uplatňovat i praktický poznatek pracovníků genetických ústavů, že dokumentovaný výskyt poruch plodu do 4 % nelze dát do přímé souvislosti s negativním působením léčiva. Ani jednorázový exces nemá takový vliv jako déledobé podávání vyšších dávek. Přestože konzultace s lékovými informačními centry mají pouze doporučující charakter, výsledkem je vliv na bezpečnost a eliminaci rizika farmakoterapie, a tím i na racionální přístup k terapii. Mají přístup k širšímu spektru informačních zdrojů a mohou tak kvalitu informací porovnávat. Pro farmakoepidemiologické využití je třeba přistupovat ke konzultacím z hlediska zásad správné informační praxe, kdy pomocí dokumentace lze vysledovat potřeby odborné i laické veřejnosti a oprávněnost farmakoterapeutických postupů. Vliv na bezpečnou racionální farmakoterapii - díky správné informační praxi při hledání odpovědí, jejich zpracování a předávání tazateli - mohou mít i konzultace vedené v lékárnách. Už z přednášek a diskusí k nim izrozhovorů na společenském večeru vyplynulo, že přístupy klinické farmacie k účelné farmakoterapii jsou uplatnitelné na všech stupních farmaceutické péče a že by se lékárníci neměli bránit více medicínským poznatkům, stejně jako by se neměli lékaři bránit více poznávat prostředí lékárenské péče. Doc. MUDr. David Cibula, CSc., (Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF a VFN, Praha) podal komplexní přehled o farmakologických vlastnostech a klinickém užití hormonální antikoncepce. Rozebral indikace gestagenní kontracepce a riziko diabetu 2. typu u uživatelek gestagenní kontracepce ve srovnání s uživatelkami kombinované kontracepce. Dále porovnal trifázickou a monofázickou kombinovanou kontracepci, osvětlil výhody kontinuálního schématu kombinované kontracepce pro konkrétní indikace a porovnal riziko tromboembolické nemoci u jednotlivých generací kombinované kontracepce. Jasně vyložil příznivé účinky hormonální antikoncepce v prevenci a léčbě konkrétních gynekologických onemocnění. MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc., (Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FNKV) se zabýval indikacemi, riziky a prospěchem hormonální substituční léčby ze současného pohledu péče o postmenopauzální ženy. Reálný rozvoj použití HRT slibují preparáty s nízkými dávkami hormonů nebo s nově připravenými gestageny. Trendy současného přístupu k HRT pak jsou individualizace léčby, snižování dávek hormonů, omezování kontraindikací a mezioborová spolupráce. V bloku volných sdělení se Bc. Mgr. Ivana Minarčíková věnovala cenovému vývoji antikoncepčních přípravků a názorům pacientek. Závěrem jejího průzkumu je poznatek, že farmaceutické firmy vytvářejí zcela ekonomické prostředí a cenotvorba perorálních antikoncepčních přípravků kopíruje ekonomické zákonitosti stejně jako hospodářskou a politickou situaci státu. Z výsledků dotazníkového šetření však zároveň vyplynulo, že 93 % žen, které přípravky užívají a platí, dá při výběru na radu předepisujícího lékaře. Lékař se stává zákazníkem farmaceutické firmy, což podtrhuje jeho úlohu na farmaceutickém trhu a ukazuje důležitost jeho postavení v marketingových aktivitách farmaceutických firem. Autor pracuje v Lékovém informačním centru, Lékárně FN U sv. Anny v Brně, Brno 11

13 S Mgr. Renatou Berkovou o tom, co ji jednou odradí od sportu Víte, že uplavat půldruhého kilometru znamená absolvovat bez zastavení třicet padesátimetrových bazénů, že pro ujetí čtyřiceti kilometrů na kole byste museli šlapat do pedálů například z Poděbrad do Mladé Boleslavi, a že kvůli uběhnutí deseti kilometrů byste museli překlusat Prahou třeba z Břevnova do Strašnic? Kdybyste tohle všechno dali systémem ráz na ráz a ještě k tomu ve svižném tempu, máte za sebou olympijský triatlon. Právě takový, jakých má na svém kontě bezpočet opavská lékárnice a vrcholová sportovkyně Mgr. Renata Berková. Při našem prvním setkání, bylo to v roce 2000, jste řekla, že sport, včetně vrcholového, má být jen doplňkem života. Platí tato slova i po pěti letech, během nichž jste mimo jiné stihla dvě olympiády a šestý titul Triatlonistka roku? Ta slova platí stále, na tom se nic nezměnilo. Podobné jako minule je to ostatně i s mým životním stylem. Ani dnes nepovažuji sport za absolutní prioritu, jenže triatlonu se věnuji nějakých patnáct let a téměř od začátku vrcholově, takže si neumím ROZHOVOR jednoduše říci: Dost, od zítřka už jen rekreačně. Prostě trénuji, závodím, a zase trénuji. Přes hlavní sezónu, ta je pro triatlonisty od května do září, jezdím na závody každých čtrnáct dní, někdy i každý týden. Když není triatlon, závodím občas pro zpestření na horském kole. A také, jak vidíte, stále pracuji v Lékárně Slezské nemocnice Opava. Jsem ráda, že mi zaměstnavatel umožnil úpravu pracovní doby, bez které bych nároky vrcholového sportu těžko zvládala. Kde jste při tom všem sportovním nasazení vzala čas na přípravu prezentace Antibiotická profylaxe, s níž jste minulý měsíc vystoupila na Konferenci mladých lékárníků? Pokud o víkendu nezávodím, můžu se věnovat i těmto činnostem. Kromě zájmu je k tomu samozřejmě zapotřebí vědět termín dostatečně dopředu, umět si rozvrhnout čas, a pak zkrátka musíte ten rozvrh pokud možno dodržet. Máte nějakou konkrétní představu o tom, co by se muselo stát, abyste praštila s vrcholovým sportem? V tomto ohledu už mám dokonce docela jasno. Prostě cítím, že mě od sportu v tom pojetí, jak se mu věnuji dnes, odradí jen mateřské povinnosti. Až nastane jejich čas, chci se jim věnovat naplno. Před pěti lety jste svou budoucnost viděla v lékárnické profesi. Jak to s vaší profesní vizí vypadá dnes? Mám dva roky po atestaci, povolání lékárnice se mi líbí a práce v lékárně mě baví. O nějaké profesní vizi bych ale zatím mluvit nechtěla. Souvisí to s předpokládaným důvodem mého odchodu z vrcholového sportu, který jsme už probrali. Takže ze všeho nejdříve přijdou na řadu děti. Až dostatečně odrostou, bude čas i na to ostatní. Co máte na rozvrhu pro nejbližší víkend? Budete závodit, nebo přemýšlet nad antibiotiky? To první, čekají mě závody - světový pohár v Madridu, a pak boj o republikový titul. To se tedy máte, na víkend do Španělska! Ani bych neřekla, ono totiž takové cestování na otočku v sobě moc půvabu nemá. Ale je to život, jaký jsem si vybrala, takže si nestěžuji. Ptal se VLADIMÍR VRBOVSKÝ SDČR: Senioři jsou pro jednotné ceny a jednotné doplatky Podle průzkumů Svazu důchodců ČR (SDČR) zhruba 90 % jeho členů užívá pravidelně léky a navštěvuje lékaře, 74 % dotazovaných potvrdilo plnou spokojenost s poskytováním zdravotní péče (především obyvatelé mimo velkých měst), nespokojeno je 8 %. I když 40 % na léky nedoplácí (většinou venkov díky předpisům obvodních lékařů), 54 % doplácí do 100 Kč měsíčně a jen 6 % doplácí více (dokonce i 1000 měsíčně), což je při průměrném důchodů Kč na osobu hodně. Téměř 40 % občanů uvedlo, že si ceny léků a doplatky předem zjišťují a 15 % již odmítlo pro vysoký doplatek lék přijmout. Ústřední rada SDČR průběžně sleduje nedostatky zdravotní péče a upozorňuje na ně i MZ. Ministryni zdravotnictví byl předán dopis upozorňující mj. na tyto problémy: Obavy ze zvýšení spoluúčasti na zdravotní péči. Podle údajů MPSV klesl v roce 2005 průměrný důchod, přes proběhlou zákonnou valorizaci, pod 40 % průměrného výdělku. Životní náklady stále stoupají, a tak zejména osaměle žijící důchodci se dostávají pod životní minimum. Poplatky na léky. Senioři uznávají spoluúčast, ale měla by být systematická, v lékárnách by měly být jednotné ceny a jednotné doplatky, které by se měly měnit 1 x ročně. Na tento problém se poukazuje již několik let a živelnost v lékové politice je ve srovnání s jinými zeměmi EU nepochopitelná. Často nepodložené diskuze o změnách ve zdravotnictví, které půjdou zejména na vrub seniorů. Pomoci by zde měla nejen schválená koncepce, ale i častější vystoupení politických představitelů k otázkám zdravotní péče. Senioři uznávají zpřísnění kontroly, předpisů, ekonomického dohledu např. na pojišťovny. Přivítali by možnost osobního dohledu na poskytnutí zdravotní péče, vyúčtování poskytnuté péče či zavedení zdravotních průkazů. Poslední vystoupení představitelů stomatologické komory jsou důkazem současných obav a strachu před zhoršením zdravotních služeb pro seniory. Prof. Dr. JAN SOLICH, předseda SDČR

14 Dne 19. května 2005 oslavil ve skvělé tvůrčí síle 75. narozeniny významný představitel naší farmacie prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc. Vysokoškolské farmaceutické studium absolvoval od roku 1949 nejprve na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze a po jeho zrušení na Masarykově univerzitě v Brně. Po promoci v r krátce působil na Ostravsku. Od r jako odborný asistent, později docent a zástupce přednosty katedry farmakologie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Z tehdejších více než desetiletých výzkumů tohoto týmu vedeného prof. MUDr. Vojtěchem Grossmannem, které byly směrovány na nemoc z ozáření, pochází řada prioritních radiofarmakologických poznatků (průkaz o postiradiační enzyme release některých biotransformačních jaterních enzymů aomechanismech postiradiačního malabsorpčního syndromu). Výsledky těchto experimentálních studií byly podkladem jeho kandidátské disertace, titul kandidáta lékařských věd obhájil v r. 1963, i jeho práce habilitační - docentem farmakologie na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové se stal v r V letech působil v zahraničí. Ve Výzkumném farmakologickém ústavu Mario Negri v italském Miláně pracoval v onkologickém výzkumném programu, zavedl soustavu metod přežívajících isolovaných perfundovaných orgánů (jater, ledvin, střevního traktu). V době zahraničního působení se prof. Květina věnoval hierarchizaci biotransformačních mechanismů léčiv. Jako lékové substráty mu sloužila tehdy zcela nová anxiolytika benzodiazepinové řady (diazepam, nitrazepam), u kterých prokázal až kvalitativní biotransformační rozdíly mezi pokusnými species (laboratorní myší, potkanem) a člověkem. V Japonsku pak v tomto výzkumu pokračoval jako hostující profesor na Nihon univerzitě v Tokiu. Zde měl poprvé příležitost studovat biotransformační děje v jaterní tkáni experimentálních miniprasat, tj. živočišného druhu, o kterém se jemu a jeho spolupracovníkům od té doby daří prokazovat, že je z hlediska farmakokinetiky relativně velmi blízký člověku. Po návratu na lékařskou fakultu se stal přednostou katedry farmakologie. Po vzniku Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové stál v čele fakulty po celé první dvacetileté období její existence a zároveň byl vedoucím katedry farmakologie a toxikologie, kterou od základu vybudoval. Významné životní jubileum profesora Jaroslava Květiny Profesor Květina je zakladatelem praktické klinické farmacie. V Československu se jako v prvním státě Evropy specializovala část pregraduálních posluchačů farmacie na klinickou farmacii. Tímto předešel pan profesor svou dobu. Ve snaze o racionální farmakoterapii se mu podařilo stmelit několik vědeckých týmů z Čech i Slovenska, jejichž hlavním výzkumným cílem byla srovnávací farmakokinetika, a to z hlediska optimalizace přenosu poznatků z preklinických zkoušek do klinické farmakologie, a z hlediska predikcí pro individualizaci farmakokinetických přístupů během frekventních patologických stavů a během ontogenese. V roce 1975 obhájil doktorát lékařských věd na téma mezidruhově srovnávacích a patologických aspektů ve farmakologii a ve stejném roce byl po jmenovacím řízení na pražské lékařské fakultě jmenován profesorem. Počátkem 70. let byl zvolen do kolegia lékařských věd ČSAV, v r členem korespondentem a v r akademikem ČSAV. Svého postavení v akademii využil a v r inicioval založení královéhradeckého biofarmaceutického oddělení při pražském Ústavu experimentální medicíny ČSAV. V r se mu podařilo vytvořit z tohoto oddělení samostatný Ústav experimentální biofarmacie ČSAV. Ten se po r podařilo J. Květinovi postupně transportovat na společné výzkumné pracoviště mezi Akademií věd ČR a farmaceutickou akciovou společností PRO.MED.CS. Od r. 1991, kdy zásluhou iniciátorů vedených prof. RNDr. PhMr. Vladimírem Smečkou, CSc., byla obnovena brněnská farmaceutická fakulta, zde působí prof. Květina externě jako profesor humánní farmakologie a toxikologie. Jeho vědecké aktivity byly shrnuty do více než 280 publikací in extenso, do cca 250 in abstracto, do 11 kapitol v monografiích, do více než 16 učebnic a do řady popularizačních statí. V r mu byl udělen čestný doktorát brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity a čestný titul emeritní profesor Karlovy univerzity. V r byl zvolen do České lékařské akademie. Jaroslav Květina je čestným členem řady vědeckých institucí: ČLS J. E. Purkyně, České farmakologické společnosti, České lékárnické komory, Slovenské farmaceutické společnosti, Francouzské farmakologické společnosti, a dále nositelem řady univerzitních medailí. Je místopředsedou České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii, předsedou České toxikologické sekce, členem výboru Evropské biofarmaceutické společnosti, vědecké rady Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a vědecké rady brněnské farmaceutické fakulty. Jménem výboru Sekce nemocničních lékárníků ČFS děkuji panu profesorovi za jeho dlouholetou tvůrčí práci ku prospěchu české farmacie a přeji mu do dalších let pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě. PharmDr. HELENA ROTTEROVÁ, MBA předsedkyně SNL ČFS 13

15 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 6/2005 Na vaše otázky odpoví Mgr. JIŘÍ KOTLÁŘ Otázka: Jak má správně vypadat předpis HVLP s návykovou látkou na receptu s modrým pruhem? Je třeba vypisovat velikost balení slovně? ZAJÍMALO VÁS Odpověď: Pro recepty s modrým pruhem platí de facto stejná pravidla jako pro běžné recepty. Lék musí být předepsán názvem, pod nímž je registrován, musí být uvedena koncentrace (síla), léková forma a velikost balení. Není stanovena nutnost vypisovat velikost balení či koncentraci slovy. Správný předpis je např.: Rp. MST Continus tbl. ret. 60x10mg Dos. orig. No. II (duas) D.S. 3x1 tbl. Slovy je nutno vypsat pouze počet předepsaných originálních balení nebo počet dávek v případě IPLP a samozřejmě záměrné překročení nejvyšší dávky. V případě IPLP není povinnost vypsat slovy ani množství návykové látky, dostačující je tedy: Rp. Morphini hydrochloridi 0,30 Aq. purif. ad 100,0 M.f.sol. D.S. Stručně řečeno - náležitosti obyčejného předpisu a receptu s modrým pruhem jsou v podstatě totožné. Ještě malé připomenutí: od února 2004 je platnost receptu s modrým pruhem stejná jako u běžného receptu, tj. 7 dní. AKTIVNÍ SPONZOR Rádi bychom naše čtenáře informovali, že jedním ze sponzorů interaktivních seminářů pro lékárníky (kromě společností jmenovaných ve zveřejňovaných přehledech vzdělávacích akcí pořádaných Českou lékárnickou komorou, a dále sponzorů uvedených v rozhovoru s PharmDr. René Machem v minulém vydání ČČL) je také farmaceutická firma Lek Pharma, s.r.o. Ta se uvedených seminářů rovněž aktivně zúčastňuje. (red) TAK TO VIDÍM JÁ: Pozdě může být dříve, než bychom čekali Podle nedávno zveřejněné statistiky jsou po manažerech velkých společností, softwarových odbornících a zaměstnancích bank a pojišťoven čtvrtou nejlépe odměňovanou příjmovou skupinou soukromí lékaři. Proč ne? Kdo si peníze tvrdě zaslouží, má je dostat, pro vděčný úsměv nebo čestné uznání lidi v kapitalismu nepracují. Prezident lékařské komory MUDr. David Rath je v médiích často citován, při každé možné příležitosti hovoří do televizních kamer, a jako dobrý řečník a mediálně zajímavý muž přesvědčil valnou část národa, že udření lékaři mají hluboko do kapsy. Oko vděčného, leč naivního pacienta zvlhlo dojetím při představě, že právě jeho hodný pan doktor materiálně strádá. Na druhé straně nespokojenci ze Svazu pacientů ČR premiéra ještě v květnu nabádali, aby nepodléhal nátlaku nebo pohrůžkám ze strany lékařských lobbyistů, dokonce hodnotili požadavky lékařů jako nestoudné. Což o to, mnozí opravdu udření jsou, a bohatí také nejsou všichni, ale obecně vzato - hodně vyslovených proletářů mezi nimi nenajdeme. Taky by to nebylo správné, jestliže v letech, kdy studovali medicínu, jejich jinak oborově zaměření, případně méně schopní nebo lenivější spolužáci už šest let tvrdě vydělávali a jejich pracovní zodpovědnost je na míle vzdálena lékařově zodpovědnosti. Vcelku se dá pochopit, že po vyšším platu volali zejména mladí doktoři v nemocnicích, ale na startu profesionální kariéry je přece spokojen s příjmem málokdo. David Rath je dobrý stratég, a to mu neupřou ani jeho kolegové, kteří veřejně tvrdí, že v čele stavovské komory dávno nemá co dělat. Povedlo se mu přesvědčit premiéra Jiřího Paroubka, že pokud vláda lékařům nějakou tu minci nepřidá, sociální demokraté půjdou z kola ven. Rathův nátlak na vládu byl tvrdý a nelítostný: zdravotníci mohou ovlivnit miliony pacientů, bez spojenectví se zdravotníky se nedají vyhrát žádné volby Možná si vzpomenete, že úvahy o počtech nemocných, kteří ročně projdou lékárnami, párkrát zazněly (směřovány ovšem většinou k zástupcům dlouhodobě neplatících zdravotních pojišťoven) i na několika lékárnických akcích. Nakonec pokaždé převážil profesionální postoj lékárníků, že by nebylo etické manipulovat pacienty, a to ani pro splnění vlastních oprávněných požadavků. Ukazuje se, že v České republice je dlouhodobě setrvalý stav, v němž ohleduplnost má proti bouchnutí do stolu nepatrnou šanci na úspěch. Lékaři zvítězili, získali slib osmiprocentního zvýšení platů. K lepším penězům si přijdou všichni, tzn. odborníci i ti, kteří už dávno měli vrátit diplom. Veřejnost se částečně uklidnila, že když premiér lékařům přidá, má ještě pořád odkud brát. Ve skutečnosti je státní rozpočet napnutý k prasknutí, takže se někomu naopak musí vzít. Naše obavy, že i tentokrát bude chtít ministerstvo financí plošně snížit marže lékárnám, byly oprávněné. Znovu nad námi visela hrozba likvidace malých lékáren, jejichž pacienti by museli jezdit pro léky do vzdálených míst. Jelikož ty malé tvoří téměř čtyřicet procent všech našich lékáren, na uvažovaný krok nezodpovědných ministerských úředníků, kteří se nenaučili myslet ekonomicky a už vůbec ne sociálně, by doplatili nemocní. Premiér má momentálně zájem projednat záměr zavedení degresivní marže, tím ale nebezpečí plošného snížení marží zdaleka není zažehnáno. Lékárníci v zájmu o ekonomické přežití musejí postupovat jednotně. V opačném případě pro mnohé může být za pár měsíců pozdě - v první řadě pro malé lékárny, po čase i pro ty větší. Pro ministerské úředníky se pak vinou našich případných ústupků stanou lékárny domněle bezednými studnami, z nichž se může beztrestně čerpat. Lékárníci přece na rozdíl od lékařů nevyhrožují. Mgr. JAROSLAVA HOŘANSKÁ šéfredaktorka Časopisu českých lékárníků 14

16 CO URČITĚ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ Král, B., Salajka, F., Krčmová, I., Sedlák, V.: Podávání kardioselektivních ß-blokátorů pacientům s bronchiální obstrukcí Farmakoterapie č. 2/2005 Z učebnic farmakologie známe, že ß-blokátory jsou kontraindikovány u astma bronchiale a CHOPN. Současné názory už nejsou tak jednoznačné. Výzkum nových kardioselektivních ß-blokátorů výrazně snížil riziko bronchokonstrikce, ale neodstranil je. Ošetřující lékař stojící před pacientem po AIM s plicní obstrukcí řeší dilema, zda mu podat ß-blokátor, prodloužit mu život, nebo nepodat a zmírnit riziko fatálního astmatického záchvatu. Na základě studií lze stanovit určitá pravidla, kdy a jak podávat ß 1 -blokátory: u CHOPN podat, u astmatu raději ne v případě pacientů po AIM, s nestabilní anginou pectoris, u chronického srdečního selhání, v léčbě těžké formy hypertenze rezistentní na ostatní antihypertenziva. Začít by se mělo co nejnižší dávkou za sledování funkčních parametrů plic, změřit funkční odezvu po podání inhalačního ß 2 -sympatomimetika, instruovat pacienta pro případ zhoršení plicních funkcí, vyvarovat se podávání ß-blokátorů při exacerbaci plicních chorob, nutná je domluva mezi všemi lékaři, kteří o nemocného pečují. Calabresi, P. A., (komentář E. Havrdová): Diagnostika a terapie roztroušené sklerózy Medicína po promoci č. 2/2005 RS je idiopatické zánětlivé onemocnění CNS vzniklé v důsledku demyelinizace a následné axonální degenerace. Léčba se rozděluje na symptomatickou (myorelaxancia, carbamazepin, amitriptylin, u močové inkontinence oxybutinin, tolterodin, u poruch erekce sildenafil, u deprese SSRI, při únavě amantadin, modafinil), na léčbu atak (kortikoidy 3-5 dnů i.v., rehabilitace) a na použití léků ovlivňujících průběh onemocnění (beta-interferony, mitoxantron, glatiramer, nové a další léky - natalizumab, intravenózní imunoglobuliny, azathioprin, methotrexat, cyklofosfamid). Léky ovlivňující průběh onemocnění se musí podat co nejdříve, protože pozdní zásah již nezabrání ireverzibilnímu poškození axonů. V komentáři doc. Havrdové je však smutné konstatování, že léčba RS v časné fázi není hrazena zdravotními pojišťovnami. Důležité je doporučení autora, aby byli pacienti odrazováni od alternativních metod léčby. V každém centru pro léčbu RS jsou pacienti poškození tímto způsobem (např. imunostimulační rostliny yuka, vilcacora apod.) Widimský, J. jr. a kol.: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy Triton, Praha, 2005, 195 stran Již třetím rokem se koná na Novoměstské radnici v Praze jednodenní pracovní sympozium o nových poznatcích v diagnostice, klinice a terapii hypertenze. Autoři přednášek napsali sdělení ve formě krátkých článků, které jsou v této knize publikovány. Š. Svačina píše o vztahu hypertenze a obezity, M. Souček a kol. o spojení hypertenze a obstrukční spánkové apnoe a zvýšené aktivity sympatiku, H. Rosolová a kol. o hy- ANOTACE pertenzi u metabolického syndromu. R. Holaj se zabývá účinky antihypertenziv u normotenzních osob, J. Widimský jr. se zaměřil na význam komplexního vyšetření u závažné hypertenze, K. Pacák na feochromocytom, T. Zelinka o postavení antagonistů aldosteronových receptorů v léčbě hypertenze. V. Tesař píše o cílových hodnotách TK u onemocnění ledvin, V. Monhart si klade otázku, zda ACEI a antagonisté ATII. receptorů jsou lékem volby u každého diabetika s hypertenzí, A. Linhart zvolil téma vztahu hypertenze a hypertrofie LK srdeční, P. Widimský přibližuje studii PRAGUE-2. J. Špinar a J. Vítovec se zabývají rozdíly mezi betablokátory v léčbě KVS onemocnění, K. Horký možnostmi léčby hypertenzní krize. J. Widimský sen. věnuje pozornost špatné kontrole hypertenze v ordinacích praktických lékařů, J. Špinar píše o srovnání kontroly hypertenze po propuštění z kardiologické kliniky vers. z okresní nemocnice, M. Grundmann o stavu farmakoterapie těžších forem hypertenze. R. Cívková se zaměřila na hypertenzi v těhotenství, J. Filipovský se zamýšlí nad přístupem k léčbě počínající hypertenze či hypertenze v mladém věku. J. Widimský jr. si klade otázku, zda jsou všechna antihypertenziva stejná a J. Ceral zvažuje, zda využíváme správně všech možností farmakologického ovlivnění kardiovaskulárního rizika hypertoniků. ooperační ileus (POI) je charakterizován jako přechodné zhoršení gastrointestinální motility P spojené s nadýmáním a bolestí, nevolností a zvracením, zhoršením chuti k jídlu a nemožností vylučovat plyny a stolici. Tato komplikace hrozí každému pacientovi, u něhož proběhla abdominálně-chirurgická operace. Zatím nebyla známa farmakoterapie POI. Firmy Adolor a GSK přišly s novou látkou alvimopan hydrát (Entereg ), která je periferním antagonistou na mu-opioidních receptorech. Blokuje negativní účinky opioidů na GIT bez ovlivnění jejich analgetického působení přes CNS. Nástup účinku po perorálním podání je za 30 min., maximální hladiny je dosaženo za 4-7 hodin, ab- MOLEKULA MùSÍCE Alvimopan hydrát sorpce z GIT je limitována, nepřechází přes hematoencefalickou bariéru. Dávkuje se 6-12 mg 2 hodiny před operací apak 2x denně po operaci po dobu maximálně sedmi dní. V květnu 2005 byly prezentovány výsledky II. fáze klinického zkoušení u pacientů s opioidy indukovanou střevní dysfunkcí bez přítomnosti nádoru. Po šestitýdenním podávání byl alvimopan signifikantně účinnější než placebo v ovlivnění spontánního pohybu střev. V indikaci POI zahájily firmy III. fázi klinických zkoušek v prosinci Proběhly v Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu. Zúčastnilo se jich 741 pacientů po střevní resekci a 170 pacientek po radikální hysterektomii. Pacienti s POI byli rozděleni do tří skupin (placebo, 6 mg a 12 mg alvimopanu). Primární cíl studie, obnovení normální funkce GIT, nebyl statisticky významně splněn v léčených skupinách. Druhotný cíl, jímž byla tolerance pevné potravy a normální pohyb střev po jejím podání, byl statisticky významný u obou léčených skupin oproti placebu. Firmy budou látku testovat intenzivně do 25. července 2005, a pak bude zřejmě FDA alvimopan zrychleně registrovat pro indikace POI, opioidy indukovaná střevní dysfunkce při dlouhodobém podávání u chronické bolesti, chronická obstipace bez užití opioidů a obstipace předcházející syndromu dráždivého tračníku. Stránku připravil PharmDr. PAVEL GRODZA 15

17 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 6/2005 Zákon o potravinách a povinnosti lékáren Česká lékárnická komora byla jednou z lékáren informována o kontrole, kterou uskutečnila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále SZPI). Grémium majitelů lékáren poskytlo této lékárně předběžnou právní analýzu, s jejímž závěrem se ČLK ztotožňuje: Zákon o potravinách se vztahuje i na lékárny, které tak mimo jiné mají povinnost oznámit SZPI, že jsou potravinářským podnikem. Pro potřeby praxe dále uvádím podrobnější informace. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), je účinný od Byl několikrát novelizován. Pro lékárny je zásadní změna provedená novelou č. 316/2004 Sb. s účinností od Novela přímo odkazuje na některé předpisy Evropských společenství (ES) z oblasti tzv. potravinářského práva. Bez dalšího zatěžování čtenáře právní analýzou těchto předpisů musím konstatovat následující: Pokud lékárna prodává doplňky stravy, případně jiné potraviny (včetně určených pro zvláštní výživu), je potravinářským podnikem, a provozovatel lékárny musí plnit dále uvedené povinnosti stanovené zákonem, prováděcími předpisy a bezprostředně závaznými předpisy ES. 16 JUDr. Monika Bakešová Oznámit písemně nebo způsobem u- možňujícím dálkový přenos dat zahájení a ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den jeho zahájení, případně ukončení, příslušnému orgánu dozoru, tj. SZPI, s uvedením svého jména, příjmení a místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmy a jejího sídla, jde-li o osobu právnickou (viz vzor). Skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které u- možňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost. Vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin. Uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem. Odděleně umístit a zřetelně označit potraviny použitelné k jinému než původnímu použití a potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti. S ohledem na povahu potraviny přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a zdravotní nezávadnosti potraviny. Potraviny určené pro zvláštní výživu, doplňky stravy a potraviny nového typu uvádět do oběhu pouze balené. Neuvádět do oběhu potraviny zdravotně závadné, klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem, s prošlým datem použitelnosti (potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uváděny do oběhu, jen jsou-li takto označeny a jsou-li zdravotně nezávadné), neznámého původu nebo překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy stanovené zvláštním právním předpisem. V případě zjištění, že takové potraviny dal do oběhu, je provozovatel povinen okamžitě je stáhnout z oběhu. Zabezpečit, aby při prodeji a přepravě potravin byl k dispozici doklad o původu zboží, tj. vždy být schopen doložit, kdo potraviny dodal. Dodržovat při prodeji hygienické požadavky a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin stanovené vyhláškou č. 347/2002 Sb. Státní zemědělská a potravinářská inspekce Květná Brno U potravin nebo surovin k jejich výrobě dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, jakost, přepravu, skladování a uvádění do oběhu, a dále technologické a hygienické požadavky. Vést evidenci o provedené ochranné dezinsekci a ochranné deratizaci zaměřené na likvidaci původců nákaz a o zvýšeném výskytu přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Dodržovat princip sledovatelnosti potravin - tj. možnost identifikovat původce (dodavatele) potraviny a jakékoli další do ní přidané látky (každou manipulaci s potravinou). Informovat příslušné orgány o případném zjištění nebezpečnosti potraviny pro zdraví člověka, podílet se na stažení nebezpečných potravin z trhu (včetně podávání potřebných informací). Vzhledem k tomu, že pro zacházení s léčivy jsou stanoveny zpravidla přísnější požadavky než pro zacházení s potravinami (včetně požadavků na vybavení lékárny), nemělo by v praxi ze strany lékárny dojít k porušení potravinářských norem, pokud bude s potravinami zacházeno obdobně jako s léčivy. Každý provozovatel potravinářského podniku je dále povinen určit ve všech fázích výroby a uvádění do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti, provádět jejich kontrolu a vést o tom evidenci. Podrobně je tato Věc: Oznámení podle 3 odst. 1 písm. k) zákona o potravinách Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi informaci, že dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění, jsou i lékárny potravinářským podnikem, obratem v souladu s ustanovením 3 odst. 1 písm. k) tohoto zákona oznamujeme, že provozujeme potravinářský podnik se zaměřením na prodej doplňků stravy a potravin určených pro zvláštní výživu: Jméno a příjmení (u právnické osoby firma):... Místo podnikání (u právnické osoby sídlo):... IČ:... Lékárna... (název lékárny, případně adresu, je-li odlišná od výše uvedené) V...dne... Vzor oznámení Státní zemědělské a potravinářské inspekci

18 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 6/2005 problematika rozvedena ve vyhlášce č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby. Pro příklad - kritickým bodem může být příjem a skladování potravin vyžadujících určitou konstantní teplotu (uchovávání v chladničce), je proto nutno stanovit takovéto potraviny, určit podmínky jejich skladování a zacházení s nimi, označit rizika (např. výpadek elektrického proudu) a stanovit postup pro řešení rizikových situací. Na základě analýzy rizik a kritických kontrolních bodů pak mají potravinářské podniky vytvářet a zavést jeden nebo více postupů. S ohledem na náročnost tohoto procesu i samy orgány ES stanovily, že je nutno zejména u malých podniků stanovovat tyto postupy flexibilně a tak, aby nevedly k nepřiměřené zátěži. Vyhovující postupy mohou být jednoduše vytvořeny implementací aktuálně používaných standardních operačních postupů vztahujících se k zacházení, úpravě a uchovávání léčiv a další dokumentace již vytvořené na základě vyhlášky č. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky. Jednotlivé kritické body je přesto nutno definovat, stanovit kritické meze a limity, jejich kontrolu a evidenci a řešení krizových situací, např.: 1. Příjem - kontrola exspirací, celistvosti obalu (obdobně jako u léčiv). 2. Uchovávání - odpovědná osoba za kontrolu dodržování teplotního řetězce (obdobně jako u léčiv), předurčení skladových prostor. 3. Evidence záznamů a kontrola dodržování stanovených postupů. 4. Řešení mimořádných situací (záložní zdroje, reklamace na závadnost v kvalitě potravin, atd.). Za porušení uvedených povinností hrozí pokuty v řádu , resp Kč. Podle dostupných informací orgán dozoru při první kontrole obvykle uloží opatření k odstranění zjištěných nedostatků, a k pokutě přistoupí teprve když tyto nedostatky nejsou ve stanovené lhůtě odstraněny. To však neznamená, že takový postup musí být vždy pravidlem. Podrobnější informace lze nalézt např. na stránkách ministerstva zemědělství - v sekci Potravinářství nebo stránkách SZPI - Aktuální údaje a doporučené postupy a formuláře budou postupně uveřejněny i na stránkách ČLK. Až nám sníží marži ze zákona, nebude cesty zpět Čas od času rozvíří hladinu záležitost, která způsobí, že pohár přeteče a člověk nemůže mlčet. Máme na našem okrese novou lékárnu, majitelem je jistý nejmenovaný pan doktor - MUDr. Když pominu skutečnost, že už i lékaři nám fušují do řemesla, zůstává ještě nadbytek skutečností, které pominout nelze. Pan doktor má totiž ustanovenu jako odbornou zástupkyni tetičku lékárnici bezmála osmdesátiletou. V lékárně již 15 let nepracovala, povinnou požadovanou šedesátidenní praxi si odbyla v této nově otevřené lékárně pod vedením o několik generací mladší odborné zástupkyně, která ale v brzké době lékárnu opustí. Mladá paní magistra je z Klatov, lékárna je ve středu Vysočiny. Nešlo o předem promyšlený tah, kdy odborná zástupkyně pouze překlene dobu, po kterou by starší kolegyně nemohla samostatně působit? Paní tetička lékárnice nyní zůstane v celém provozu lékárny sama - bez laborantky, sanitářky, ekonomické pracovnice. Lékárna má otevřeno denně v pracovní den cca 9 hodin. Nakolik je otevření lékárny zastíracím manévrem skutečnosti, že léky se vydávají v ordinaci pana doktora, těžko říct. Jestli vás v souvislosti s udaným věkem paní magistry napadlo, kdože udělil doklad o zdravotní způsobilosti paní magistře, stačí hádat jednou. Kdo tipoval pana majitele, může si připsat bod. A já žaluji. Žaluji na profesní hrdost paní magistry, že nebyla schopná říci NE. Žaluji na důchodové zabezpečení našeho státu, které má svůj díl i na tom, že důchodkyně se (žargonem řečeno) značně překročenou dobou exspirace, má ve svém věku zapotřebí přijmout zaměstnání. Žaluji na morální odpovědnost všech lékárníků - majitelů (majitele lékáren - nelékárníky pomiňme, to je další interesantní kapitola), kteří dávno zapomněli, co je kolegialita a ač by nemuseli, hamoní a hamoní počínaje snižováním doplatků a likvidací konkurenční lékárny konče. Jako pracovnice malé lékárny opět volám buď po pevných cenách léků nebo po pevných doplatcích. Věřte, maximajitelé lékáren, že MY příštipkáři v oboru vás neohrozíme a nejsme pro vás konkurencí co se výše obratu týče. Vy z nás naopak svým konáním v očích pacientů děláte ZLODĚJE, kteří mají nehorázně vysoké doplatky. Vaše případná argumentace, že u nás na vsi nemáme takovou konkurenci, bohužel není pravdivá. I my expedujeme léky pacientům, kteří si své léky vyzvedávají také u vás, a potom se u nás velice diví. Nám nikdo několik balení na rozprach doplatků neposkytne, nehledě na výši obratu vaši a naši. Stále se hovoří o nutnosti snížit lékárnám marži, která je údajně mj. příčinou kolapsu systému zdravotnictví. Dobře víme, že tomu tak není. Ale pokud má řada lékáren dobrovolně sníženu marži na 20 %, potom zřejmě nepřesvědčíme ministerstvo, že další snížení je pod únosnou mez. Neboť stále platí stav, že nyní si marži snížit můžeme, ale až nám ji sníží ze zákona, už nebude cesty zpět! Chápu, že pár řádky se země nepohne a zázrak se nestane. Je to můj těžký povzdech nad neutěšenou situací v lékárnickém cechu, za který si ale velkou měrou můžeme sami, svým nekolegiálním chováním, podváděním a hamoněním, čímž si sami pod sebou podřezáváme větev. Začínám chápat pesimistický pohled své kolegyně na budoucnost lékárnictví jako profese lege artis. Budoucí to skutečně nebudou mít lehké. Samozřejmě, že náprava mnohého musí vyjít seshora, ale zřejmě není politická vůle, začít však můžeme i u sebe. Přeji vám i sobě, aby naše povolání, které mám skutečně ráda a můžu bez patosu říct, že jsem na ně hrdá, nezašlo na úbytě, zachovalo si svou poctivost a profesionalitu a nesklouzlo k hokynaření a kšeftaření. Myslím, že si to nezaslouží! Mgr. MICHAELA DOUBKOVÁ Lékárna ve Svratce 17

19 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 6/2005 GELATA - GELY Gely jsou bikoherentní systémy, kde vnitřní fáze je z polymeru vytvářejícího spojitou (koherentní) trojrozměrnou síťovitou strukturu, jež fixuje kapalné vehikulum jako vnější fázi. Koherentní je tedy jak disperzní prostředí, tak dispergovaná část. Podle vehikula, které obsahují, se dělí na hydrogely a oleogely. HYDROFILNÍ GELY (HYDROGELY) Základem je hydrofilní rozpouštědlo (nejčastěji voda, glycerol, propylenglykol apod.) tvořící gel s vhodnou gelotvornou látkou. Tou mohou být např. škrob, deriváty celulózy, karbomery, hydratovaný oxid křemičitý či jiné křemičitany (bentonit, Veegum). Hydrogely obsahují z drtivé většiny vodu (70-95 %), jsou tedy snadno mikrobiálně kontaminovatelné. Proto je nutné k nim přidávat protimikrobní přísady, nejčastěji parabeny, ale i jiná konzervancia za předpokladu, že nebudou s gelotvornou látkou inkompatibilní. Protimikrobní přísady jsou prakticky vždy předepsány u gelů z přírodních látek - škrobu, želatiny, tragantu apod. Kromě hydrogelů, kde je převažujícím vehikulem voda, připravují se též alkogely (vehikulem je hlavně ethanol nebo jiný alkohol) a glycerogely (vehikulem je směs glycerolu a lihu nebo výjimečně i samotný glycerol). Hydrogely málokdy obsahují jen gelotvornou látku a vodu. Často se přidávají další pomocné látky, např. líh a/nebo vícesytné alkoholy - glycerol, propylenglykol, sorbitol, obvykle v koncentraci %. Vícesytné alkoholy díky svým hygroskopickým vlastnostem váží určité množství vody, čímž zabezpečí při vysýchání gelu vznik měkkého a pružného filmu. Ve vysoké koncentraci však kůži dehydratují a vysušují. Vlastnosti hydrogelů je předurčují k širokému použití. Jsou vhodné zejména k aplikaci na sliznice, kde obecně prodlužují kontaktní čas setrvání léčiva na sliznici. U řady lékových forem se využívá mukoadhezivních vlastností polymerů (oční, nosní, vaginální či rektální přípravky). Využívají se i jako základy pro kožní implantáty, kdy dochází k postupnému uvolňování léčiva a následně degradaci polymeru na prakticky neškodné a odbouratelné látky. Pomineme-li dělení bobtnajících látek podle původu (přírodní, polosyntetické, syntetické), pak podle charakteru gelotvorné látky a jejího chování ve vodném prostředí můžeme hydrogely rozdělit na aniontové, kationtové a neiontové. Mezi běžně používané aniontové lze zařadit polyakrylátové gely (Carbomera), alginátové gely, dále tragant, arabskou gumu, pektiny, sodnou sůl karboxymethylcelulózy a další. K neiontovým hydrogelům patří např. gely obsahující škrob, methylcelulózu, povidon apod. Masťové a krémové základy a jejich odlišnosti (IV.) Nejstarší hydrogelové základy se připravovaly ze škrobu. Klasickým příkladem je glycerogel pšeničného škrobu, oficinální v ČL 2002 pod názvem Glyceroli unguentum (nesprávné označení pochází z doby, kdy se tento gel řadil mezi hydrofilní masti). Lékopis uvádí postup, kdy se suspenze škrobu ve studené vodě zahřívá ve třence na vodní lázni až do zmazovatění, následně se přidá studený glycerol s roztokem methylparabenu v lihu a směs se míchá až do vzniku průsvitného gelu konzistence masti. Příprava je podle tohoto postupu značně zdlouhavá a použije-li se k přípravě melaminová třenka, pak prakticky nemožná, jelikož teplota v této třence nedosahuje (ani nemůže dosáhnout) požadovaných hodnot pro vznik škrobového glycerogelu. Takto vzniklá situace se po několikahodinovém neúspěšném míchání v melaminové třence řešila tak, že se roztok v misce podrobil několikaminutovému přímému zahřívání pod infralampou. Zde však hrozí přehřátí a v krajním případě až rozklad glycerolu na nepříjemně páchnoucí akrolein. Mnohem rychlejší a zároveň bezpečný se jeví postup, kdy se zahřívá ve vroucí vodní lázni glycerol (nejlépe v kádince), do kterého se za stálého míchání přimísí směs pšeničného škrobu ve studené vodě a nakonec roztok methylparabenu v lihu. Tento postup není žádnou novinkou - uváděl ho již ČsL 2, bohužel, další lékopisy jej nepřevzaly. Glycerogel škrobu bývá součástí různých topických přípravků aplikovaných na kůži (masti v pediatrické praxi) i na sliznice. Vždy však v kombinaci, samostatný se prakticky nepoužívá, jelikož působí dehydratačně a iritačně. Příklady z receptury: 1 Rp. Glyceroli unguenti 30,0 Helianthi olei raffinati 20,0 Unguenti simplicis 50,0 Mast se používá k promaštění suché dětské pokožky. V původní receptuře je stabilizované vepřové sádlo, z důvodu nedostupnosti nahrazované prostou mastí, která má nadto mnohonásobně větší emulgační vlastnosti. 2 Rp. Cremoris neoaquasorb Helianthi olei raffinati Glyceroli unguenti aa 160,0 Cerae albae 20,0 Oblíbený hydrokrém používaný opět v dětské praxi. Při přípravě se doporučuje PharmDr. Zbyněk Sklenář pracovat na horké vodní lázni, kde se nejprve smísí neoaquasorbový krém s glycerolovou mastí a následně se postupně přidává horký slunečnicový olej, v němž se předem rozpustil bílý vosk. 3 Rp. Aquae 2,0 Methylcellulosi solutionis 3% 10,0 Glyceroli unguenti 20,0 Přípravek vykazuje polotekutou konzistenci a je vhodným základem pro léčiva aplikovaná na sliznici dutiny nosní, např. pro dekongestiva (efedrin), ale i eutrofika (panthenol). V původním předpisu pod názvem Gelatum basale (pochází z otolaringologické receptury dr. Boříka - viz doporučená literatura) je uvedena konzervační voda. Parabeny nejsou do dutiny nosní příliš vhodné, nicméně jsou již stejně obsaženy v glycerogelu škrobu. Jiným hydrofilním základem, jenž obsahuje glycerol a gelotvornou látku přírodního původu, je glyceroželatinový základ pro vaginální globule - Glycerogelatum galatinae ČL Skládá se z 62,5 % glycerolu 85%, 12,5 % želatiny a 25 % konzervační vody. Dalším příkladem gelů (slizů) z přírodních látek je tragantový gel, kdysi oficinální Unguentum solubile - Mucilago tragacanthae. Je to 3% glycerolo-vodný tragantový gel připravovaný za studena. Bývá součástí tzv. nosních mastí a jelikož ČsL 2 dnes zejména v nových lékárnách není k dispozici, považuji za užitečné rozpis z příslušného lékopisu uvést: Mucilago tragacanthae Tragacantha 3,0 Methylparabenum 0,2 Spiritus concentratus 5,0 Glycerolum 50,0 Aqua 41,8 Koncentrovaný líh slouží k smáčení tragantu a k rozpuštění methylparabenu. Tragant se tedy rozetře s koncentrovaným lihem, přidá se methylparaben a po jeho rozpuštění se za stálého míchání přidává po částech glycerol a nakonec voda. Míchá se do vzniku průsvitného slizu. 4 Rp. Menthae piperitae etherol. 0,2 Tragacanthae mucilaginis 2,0 Acidi borici ung. 3% ad 20,0 Tato tzv. nosní mast je řadou orologů velmi oblíbena a rádi ji předepisují. Avšak kvůli parafínovému základu by neměla být aplikována hluboko na nosní sliznici - pouze do okolí nosu, na křídla zevního nosu a do vestibulu nasi. Jen při- 18

20 pomínám, že koncentrace kyseliny borité nemá překročit 3 %, přestože některé receptury obsahují 5% borovou vazelínu. V případě nedostupnosti tragantu lze použít Mucilago methylcellulosi (viz dále). Hojněji používané methylcelulózové gely mají výhodu v tom, že dobře snášejí změny ph i teploty. Díky neiontovému charakteru jsou kompatibilní s většinou látek (mimo ichtamolu, solí těžkých kovů, fenolických látek, tříslovin, některých e- lektrolytů). Methylcelulóza se lépe rozpouští ve studené vodě, v horké reverzibilně koaguluje - po ochlazení se ale opět rozpouští. Je slabě povrchově aktivní. Nevýhodou je, že pro vznik gelů jsou potřeba vyšší koncentrace (3-6 %), gely jsou lepivé a zakalené (rozdíl od hypromelózy). Oficinální je sliz z methylcelulózy - Methylcellulosi mucilago ČL 2002, což je 2,5% roztok methylcelulózy v čištěné vodě s přídavkem 10 % glycerolu. Sliz se připraví velmi rychle tak, že se methylcelulóza důkladně promísí s glycerolem (smáčí ji lépe než voda; netvoří se tak žádné žmolky ), přidá se část studené čištěné vody, promísí se a uloží na 5-10 minut do mrazničky. Poté se za stálého míchání doplní zbývající voda. Sliz je vhodné připravovat v kádince. Existují samozřejmě i jiné postupy přípravy. Sodná sůl karboxymethylcelulózy (Carmellosum natricum) je naopak lépe rozpustná ve vodě teplé, nevykazuje povrchovou aktivitu a její gely jsou snadno napadány mikroorganismy (na rozdíl od methylcelulózy), takže je potřeba je vždy konzervovat. Díky aniontovému charakteru jsou slizy a gely inkompatibilní s kationaktivními látkami, dále s organickými rozpouštědly, ve vyšších koncentracích též s ichtamolem. Nestabilně působí prostředí o ph pod 5 a nad 10 (methylcelulózové slizy jsou stálejší v širším rozpětí ph: od 2 do 12). Stejně jako methylcelulóza není kompatibilní s fenolickými látkami a solemi těžkých kovů. Naopak je kompatibilní s taninem, resorcinolem a peruánským balzámem. Polyakrylátové gely (gely kys. polyakrylové = Carbomera = Carbopol 940, 934 ) jsou v současné době používané nejčastěji. Jsou transparentní a působí silně chladivě. Musí se konzervovovat, jelikož jsou velmi snadno napadány mikroorganismy. Nevýhodou je jejich inkompatibilita s kysele reagujícími léčivy (ztekucení) a silně disociovanými kationaktivními látkami (s některými se sráží, jiné deaktivuje). Gely se připravují rozptýlením kys. polyakrylové ve vodě nebo ve směsi vody, lihu, příp. glycerolu. Její množství se pohybuje od 0,5 do 1,0 %. Případné léčivo se rozpustí přímo v disperzi. Není-li rozpustné, je nutné ho nejdřív rozpustit v neionogenním tenzidu (např. polysorbátu). Disperze se následně neutralizuje zásadou - organickou (nejčastěji trolaminem) nebo anorganickou (roztokem hydroxidu sodného - nejčastěji 10%, amoniakem apod.). Při ph kolem 6-7 vzniká průsvitný gel, jehož viskozita i konzistence se nemění ani dlouhodobým skladováním. K ztekucení gelu dochází při ph nižším než 6 a vyšším než 10. S lihem se gely snáší, uvádí se koncentrace do 35 %. Příklady karbomerových gelů: Carbomera 1,00 Ethanolum 96% 10,00 Trolaminum 0,30 Glycerolum 85% 10,00 Methylparabenum 0,20 Propylparabenum 0,05 Aqua purif. ad 100,00 Carbopolový gel Medicamenta Carbomera 0,70 Trolaminum 0,14 Methylparabenum 0,17 Propylparabenum 0,074 Aqua ad 100,00 Karbopolové gely jsou též podkladem pro tzv. sonogely, např. Sonogel Medicamenta: Carbomera 5,00 Trolaminum 3,00 Ethanolum 96% 125,00 Methylthioninii chloridi sol. 1% 0,59 Glycerolum 85% 50,00 Aqua 850,00 HYDROFOBNÍ GELY (OLEOGELY) Základ je obvykle tvořen tekutým parafinem (příp. s polyethylenem) nebo mastnými oleji tvořícími gel nejčastěji s koloidním oxidem křemičitým nebo mýdly vícemocných kovů (stearan zinečnatý, hlinitý apod.). Příkladem oleogelu je Plastibase - 6% gel Aerosilu 200 ve směsi tekutého parafínu a polyethylénu. V porovnání s hydrogely se v lékárenské praxi uplatňují v mnohem menší míře. (dokončení včetně seznamu použité literatury v příštím čísle) Když selže trh Role lékárníka, jako osoby oprávněné připravovat léky, může být posílena v klasické přípravě podle lékařského předpisu, nebo i v případě, že některý HVL zmizí z trhu léků a není za něj adekvátní náhrada. Taková situace nastala ukončením výroby ALKALIT por.gra. Ochranný vliv citrátů na sliznici močových cest, schopnost bránit shlukování krystalů šťavelanu vápenatého a jejich narůstání a shlukování, včetně rozpouštění kamenů tvořených kyselinou močovou, jsou známy dlouhou dobu. Dávkování léku musí být takové, aby zajistilo ph moči v rozmezí 6,5-7. Léčba citráty má však i svá rizika, která musí lékař pečlivě zvážit. Specialisté urologové byli nuceni sáhnout po další 50 let staré receptuře z Praescriptiones pharmaceuticae, P.P. 53, trochu ji obměnit a přizpůsobit současným možnostem lékáren a v neposlední řadě přizpůsobit složení tak, aby obnos, který pacient zaplatí (protože IPL není hrazeno ze zdravotního pojištění), byl co nejnižší. V předpisu Solutio urolitholytica (Solutio Eisenberg) byl původně předepsaný sorbitol nahrazen Sirupus simplex jako chuťovým korigens, který společně s Tct.aurantii mírní nepříjemnou chuť roztoku. V našem okolí se ustálilo níže u- vedené složení modifikovaného Solutio Eisenberg: Rp. Acidi citrici 40,0 Natrii citras 60,0 Kalii citras 66,0 Tincturae aurantii 6,0 Sir.simplicis ad 600,0 Obvyklé dávkování je 3x denně 1 lžíci, rozředit do sklenice vody a vypít, nejlépe po jídle. V případě, že roztok není dostatečně tolerován, lze doporučit zapití mlékem. Pro správný účinek by mělo být dávkování flexibilní, podle ph moči tak, aby se hodnota ph pohybovala v rozmezí 6,5-7,0. Doporučené dávkování vychází z empirických zkušeností, přesto by měly být pacientovi vhodné ph papírky nabídnuty. Pro úplnost je třeba dodat, že k alkalizaci moči je často předepisován Kalii citras plv. 1,00 jako dělené prášky do želatinových tobolek s dávkováním 3x denně 1 tobolku a dobře zapít (což je však pro optimální účinek dávka nízká). Tato léková forma je pro pacienta šetrnější, protože jsou odstraněny nepříjemné chuťové prožitky, ale z hlediska ú- činku a udržení požadovaného ph moči je vhodnější směs kyseliny citronové a jejích solí. RNDr. VÁCLAV ŠEDA

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health PharmDr. Lubomír Chudoba, 03.12.2007 1 e preskripce = nutná součást e Health e preskripce samotná : zabezpečené předepsání a výdej léku na Rp (eliminace

Více

AKTUÁLNĚ Z ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA ČLNK. PharmDr. Lubomír Chudoba Beskydský slet, 26. dubna 2014 www.lekarnici.cz

AKTUÁLNĚ Z ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA ČLNK. PharmDr. Lubomír Chudoba Beskydský slet, 26. dubna 2014 www.lekarnici.cz AKTUÁLNĚ Z ČINNOSTI PŘEDSTAVENST ČLNK PharmDr. Lubomír Chudoba Beskydský slet, 26. dubna 2014 www.lekarnici.cz OBSAH LEGISLATIVNÍ NÁVRHY ČLNK ODMĚŇOVÁNÍ LÉKÁREN CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z LEGISLATIVNÍHO

Více

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1 Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 průběh plnění Praha, červen Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22.

Více

Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy

Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s., Praha Lékařský dům Praha 2006 ATB: Problém skutečný nebo vymyšlený? Rezistence mikrobů na ATB: reálná

Více

Mgr. Michal Hojný. HospiCon - Konference českých nemocnic, Tábor

Mgr. Michal Hojný. HospiCon - Konference českých nemocnic, Tábor vliv zdravotně pojistných plánů a změn v mechanismech hrazení ústavní péče na lékovou politiku a nákupní management. Nákupy centrových léků a materiálu a veřejné zadávání - současná specifika, rizika i

Více

Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny

Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny PharmDr.Alena Tomášková, MZ, odbor farmacie 23.9.2014 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 LÉKOVÉ INTERAKCE Zdeněk Blahuta ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Co jsou lékové interakce 3 Co jsou lékové interakce? Současné užívání různých léků (účinných látek) Může docházet ke změně síly

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 Lékové interakce O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léčivých přípravků dojde ke změně účinku

Více

DISTRIBUCE NEREGISTROVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

DISTRIBUCE NEREGISTROVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 1 DISTRIBUCE NEREGISTROVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ MUDr. Alice Němcová Oddělení klinického hodnocení, Sekce registrací DISTRIBUCE NEREGISTROVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 2 Obsah prezentace: Pravidla distribuce

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012

Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012 Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012 Léková politika zajištění dostupnosti bezpečných a účinných léčiv regulace cen a úhrad z veřejného zdravotního

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Informace k číselníku HVLP SZP ČR

Informace k číselníku HVLP SZP ČR Datum aktualizace: 12.června 2011 Informace k číselníku HVLP SZP ČR S účinnosti od 1. července 2011 budou zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) provádět úhrady hromadně

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie

Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Zákon o léčivech Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Zákon o. zdravotnických prostředcích. z pohledu plátců

Zákon o. zdravotnických prostředcích. z pohledu plátců Zákon o zdravotnických prostředcích z pohledu plátců Ing. Martin Jelínek, Ph.D. ředitel Odboru léčiv a zdravotnických prostředků, VZP ČR 9. 4. 2014 PROGRAM NOVÝ ZÁKON o zdravotnických prostředcích Z POHLEDU

Více

Aktuality v očkování 2015

Aktuality v očkování 2015 Aktuality v očkování 2015 XI. Hradecké vakcinologické dny 2015 1.- 3.10. 2015 MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Česká vakcinologická společnost ČLS JEP Katedra PLDD IPVZ Praha Aktuální témata roku 2015 Odmítání

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

Postup uzavření smlouvy s poskytovateli lékárenské péče

Postup uzavření smlouvy s poskytovateli lékárenské péče Postup uzavření smlouvy s poskytovateli lékárenské péče OBSAH: ČÁST A... 3 TYPOVÁ SMLOUVA PRO POSKYTOVATELE LÉKÁRENSKÉ PÉČE... 3 Čl. 1...3 ČÁST B... 4 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV S POSKYTOVATELEM LÉKÁRENSKÉ

Více

OTC cesta k profitabilitě české lékárny a vazba na pacienta. Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma

OTC cesta k profitabilitě české lékárny a vazba na pacienta. Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma OTC cesta k profitabilitě české lékárny a vazba na pacienta Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma Obsah vystoupení Evropská srovnání v oblasti OTC Legislativa e-shop a OTC

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov 16. 4. 2016 Orientační parametry FaF VFU Brno Počet přihlášek do MSP: cca 800 Směrné číslo pro přijetí: 144 Počet přijatých (obeslaných): cca 230 Počet

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Stanovisko ČLK k úhradovým dodatkům s VZP pro rok 2017

Stanovisko ČLK k úhradovým dodatkům s VZP pro rok 2017 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA Právní KANCELÁŘ KANCELÁŘ V OLOMOUCI Lékařská 2/291 Lužická 419/14, 779 00 Olomouc 1 50 00 Praha 5 www.lkcr.cz tel.: 234760704 fax: 257219280 E-mail: pravnisekretariat@clkcr.cz V Praze

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 16.2011 SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

Smlouva o poskytování předškolní výchovy

Smlouva o poskytování předškolní výchovy Smlouva o poskytování předškolní výchovy Poskytovatel Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o. IČ: 46577742 Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21769 Ministerstvo

Více

Mladí lékárníci. Vize: Zapojit mladé lékárníky do dění v oboru!

Mladí lékárníci. Vize: Zapojit mladé lékárníky do dění v oboru! Frýdek-Místek, 10.10.2010 Mgr. Antonín Svoboda Mladí lékárníci Vize: Zapojit mladé lékárníky do dění v oboru! 1. Aktivně se zapojit do diskuzí k aktuálním tématům 2. Vyjádřit své názory a své postoje prosazovat

Více

Jak vyhledávat v databázi léků. www.olecich.cz

Jak vyhledávat v databázi léků. www.olecich.cz Jak vyhledávat v databázi léků www.olecich.cz Kde najít databázi léků? Databázi léků naleznete na webové adrese Informačního portálu pro veřejnost www.olecich.cz. První rychlou volbou je hlavní nabídka

Více

Kontrola zacházení s návykovými látkami a prekursory drog v lékárnách v roce 2015

Kontrola zacházení s návykovými látkami a prekursory drog v lékárnách v roce 2015 Kontrola zacházení s návykovými látkami a prekursory drog v lékárnách v roce 2015 Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren. Kontrola plnění povinností provozovatelů lékáren

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s. Obsah sdělení Tender management Struktura

Více

Psycholog ve zdravotnictví. prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. a kolektiv

Psycholog ve zdravotnictví. prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. a kolektiv Psycholog ve zdravotnictví prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: MUDr. Dominika Čápová, prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, MgA. Nikol Koksteinová,

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

RIZIKA V PRAXI PRAKTICKÉHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE

RIZIKA V PRAXI PRAKTICKÉHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií RIZIKA V PRAXI PRAKTICKÉHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE 9.11.2016 7.12.2016 25.1.2017 Hradec Králové České Budějovice 23.11.

Více

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Programové teze ČLK 1 Lékaři a pacien, Zákon o právech pacientů a lékařů upravující základní vztahy. Zachování a ochrana plné autonomie lékařů v rozhodování o odborných otázkách léčby jako základní podmínka

Více

e-preskripce a bezpečnost pacienta

e-preskripce a bezpečnost pacienta e-preskripce a bezpečnost pacienta PharmDr. Suchopár, MUDr. Michal Prokeš, INFOPHARM a.s. Pro seminář Elektronické předepisování léků, 3. prosince 2007 Lékařský dům Proč rukou lékaře zahyne více osob než

Více

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy Pavel Škvor Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Obory specializace Základní kmen Specializovaný výcvik Vzdělávací programy Přechodná

Více

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4.

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4. Vážení přátelé, dovolujeme si tímto navázat na naši předchozí spolupráci a pozvat Vás na workshopy z cyklu Aktuální otázky farmaceutického práva. Připravili jsme pro Vás opět novinky v problematice farmaceutické

Více

Lůžková péče krize finanční a personální

Lůžková péče krize finanční a personální Lůžková péče krize finanční a personální Lůžková péče krize finanční a personální Finanční krize V roce 2013 je zjevná, základy ale pocházejí z minulých let - neochota vlády zvýšit platbu za státní pojištěnce,

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů Parlamentní odborný seminář Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů Elektronická preskripce v ČR příležitost nebo hrozba pro rozvoj zdravotní péče? Praha 27. dubna 2009 Fikce

Více

Sociální farmacie multidisciplinární obor v přípravě farmaceutů

Sociální farmacie multidisciplinární obor v přípravě farmaceutů Sociální farmacie multidisciplinární obor v přípravě farmaceutů J. Kolář, J. Kotlářová, J. Babica Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové Hradec Králové 05. 02. 2014

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Odborné fórum zdravotnictví a sociální péče

Odborné fórum zdravotnictví a sociální péče Odborné fórum zdravotnictví a sociální péče základní specifikace titulu ročník: 66. periodicita: týdeník (52 čísel) náklad: 20 000 výtisků distribuce: předplatitelé, státní i soukromá zdravotnická zařízení,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice,

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice, Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester konference Dietní výživa 2016 Pardubice, 11.10.2016 Česká asociace sester (ČAS) je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Regulační opatření v systémech veřejného zdravotního pojištění k omezení nárůstu výdajů na léky

Regulační opatření v systémech veřejného zdravotního pojištění k omezení nárůstu výdajů na léky Regulační opatření v systémech veřejného zdravotního pojištění k omezení nárůstu výdajů na léky Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ 20. 5. 2008 Léková politika I. Výchozí předpoklad,

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím Kamil Hrubý Člen Představenstva České lékárnické komory témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus EU Marže na léky v ČR versus

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků?

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? Omezení spotřeb léků v ČR v roce 2006 Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s. Zpracováno na základě údajů SÚKL získaných z programu AISLP verze

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie Centrové léky v České republice Mgr. Filip Vrubel 2. 4. 211 ředitel odboru farmacie Specializovaná centra Defnice specializovaných center Přímá defnice neexistuje! Nepřímá defnice pouze v kontextu používání

Více

Zajímavé dotazy, důležitá upozornění a dobré rady na konec

Zajímavé dotazy, důležitá upozornění a dobré rady na konec [ 1 ] Zajímavé dotazy, důležitá upozornění a dobré rady na konec MUDr. Alice Němcová Změny v dokumentaci schválené posouzení CTA a vydání povolení/schválení ohlášeného KH Text vložený do rozhodnutí: Klinické

Více

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3. Právo a přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Obsah prezentace Úvodem: Právo a systém zdravotního pojištění

Více

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích JUDr. Jakub Král 1 Osnova Proč se zákon o zdravotnických prostředcích týká očních optik? Jaké právní předpisy

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím PharmDr. Vladimír Gondek člen představenstva ČLK S použitím materiálů mgr. Leony Štěpkové témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187009/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje glucosaminum

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014 Novýzákonozdravotnických prostředcíchazdravotnípojišťovny JanBeneš předsedakomiseprozpszpčr Praha,19.11.2014 1 2 (1) Zdravotnickým prostředkem se rozumí... (2) Při splnění obecného vymezení podle odstavce

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Klíčové legislativní 550 SC-002 změny ve zdravotnictví: JUDr. Radek Policar

Klíčové legislativní 550 SC-002 změny ve zdravotnictví: JUDr. Radek Policar Klíčové legislativní 550 SC-002 změny ve zdravotnictví: 2017 JUDr. Radek Policar 31. března 2017 Novela zákona o léčivech Zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon o léčivech Nařízení Evropského parlamentu

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí Zpracovali: PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.,

Více

MINIREPETITORIUM OBECNÉ FARMAKOLOGIE. Farmakologický ústav 2.LF UK

MINIREPETITORIUM OBECNÉ FARMAKOLOGIE. Farmakologický ústav 2.LF UK MINIREPETITORIUM OBECNÉ FARMAKOLOGIE Farmakologický ústav 2.LF UK FARMAKOLOGIE FARMAKOLOGIE v širokém slova smyslu - věda, která studuje interakce látek s živým organismem na všech úrovních v užším slova

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV. Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV. Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE Věci veřejné reforma zdravotnictví Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE Navrhujeme jasnou koncepci zdravotnictví

Více

Pacient lékař lékárna Přirozená spolupráce, převážně zatím v akademické rovině. Case study

Pacient lékař lékárna Přirozená spolupráce, převážně zatím v akademické rovině. Case study Pacient lékař lékárna Přirozená spolupráce, převážně zatím v akademické rovině. Case study Mgr. Renáta Chourová provozní manažer lékáren Na zdraví XX. OTC Konference TRENDY V OBLASTI PRODEJE A MARKETINGU

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Reexport léků v ČR. PharmDr. Alena Tomášková

Reexport léků v ČR. PharmDr. Alena Tomášková Reexport léků v ČR PharmDr. Alena Tomášková 2. 12. 2014 Obsah: Reexport vymezení problému, definice Statistika Konkrétní LP aktuální dostupnost Platná legislativa Vydaná opatření Možnosti řešení Požadavky

Více

Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v Dětské skupině Fafík

Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v Dětské skupině Fafík Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v Dětské skupině Fafík Univerzita Karlova v Praze Sídlo: Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1 Článek I. Smluvní strany a účel smlouvy součást Farmaceutická fakulta v

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více