Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku Informace předsedkyně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz"

Transkript

1 Informace předsedkyně ❶ Podle předběžných údajů zveřejněných Českým s t a t i s t i c k ý m úřadem dosáhla v roce 2009 průměrná měsíční nominální mzda na přepočtené zaměstnance výše Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 907 Kč (4,0 %). Spotřebitelské ceny (inflace) se zvýšily za uvedené období o 1,0 %, reálná mzda vzrostla o 3,0 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná měsíční nominální mzda o 851 Kč (3,8 %) na Kč, reálná mzda vzrostla o 2,8 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná měsíční nominální mzda zvýšila o 1096 Kč (4,7 %) na Kč, reálná mzda vzrostla o 3,7 %. Z toho veřejná správa (včetně příslušníků bezpečnostních sborů) a obrana Kč (3,2%), Podle údajů z Informačního systému o platech spravovaným MF ČR činil v roce 2009 průměrný nominální plat na přepočtené zaměstnance u zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce Kč (nárůst proti roku ,3 %). Státní správa Kč (5,1 %), školství (6,7 %), zdravotnictví Kč (7,4 %), kultura Kč (6,8 %), sociální služby Kč (5,7 %). U příslušníků bezpečnostních sborů odměňovaných podle zákona č. 361/2003 Sb, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů činil průměrný nominální služební příjem Kč (0,0 %). ❷ Upozorňujeme ZO OS na možnost proškolení nově zvolených funkcionářů závodních výborů obdobně jako tomu je u funkcionářů nově ustavených ZO OS. Školení zajišťuje OS prostřednictvím svých odborných zaměstnanců, kteří za tímto účelem vyjíždějí přímo do konkrétní odborové organizace nebo na jiné předem dohodnuté místo. Funkcionáři ZO OS, kteří mají o školení zájem, se dohodnou s regionálně příslušným zaměstnancem Informačního a poradenského centra OS (IPC), který školení zajistí. OS doporučuje všem nově zvoleným funkcionářům ZO OS, aby tuto možnost ve vlastním zájmu využili. Této možnosti mohou využít i stávající členové závodních výborů odborových organizací. V Praze dne Alena Vondrová předsedkyně OS Praha 17. března 2010 Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010 Rekreační pobyty organizované OS čtěte na straně 2 6 Ročník 55 10,70 Kč V. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů se za náš odborový svaz zúčastní devatenáct delegátů, kteří byli zvoleni na jednání výboru OS v prosinci loňského roku. Jsou mezi nimi zástupci všech sekcí OS. Náš odborový svaz po oznámení rozhodnutí Milana Štěcha nekandidovat podporuje kandidaturu stávajícího místopředsedy ČMKOS Jaroslava Zavadila na funkci předsedy ČMKOS, a na funkci místopředsedy kandidaturu JUDr. Víta Samka. V. sjezd schválí mimo jiné Program ČMKOS na období Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS zdarma. Předplatné je hrazeno z prostředkù Výboru Odborového svazu státních orgánů a organizací. Jaroslav Zavadil JUDr. Vít Samek

2 Mýty a fakta kolem DPH u zaměstnaneckých výhod V některých médiích se v souvislosti s problematikou nového způsobu výpočtu DPH u zaměstnaneckých výhod, jenž je v posledních dnech důvodem hrozby stávkou ze strany odborů, objevily nepřesné informace a v některých případech i vyložené nepravdy. Mluvčí vlády proto nejčastější omyly uvedl stručně na pravou míru: Není pravda, že vyšší zdanění DPH zaměstnaneckých benefitů bylo součástí tzv. Janotova balíčku a patří tedy mezi opatření vlády na snížení rozpočtového deficitu zákony. Novelu DPH vláda (po projednání dne ) předložila Poslanecké sněmovně v červenci loňského roku. Nebyla tedy součástí Janotova balíčku a jejím smyslem byla harmonizace s novými pravidly EU. Sazba DPH zdanění zaměstnaneckých benefitů se novelou zákona nijak nezměnila. Nově zákon pouze zavedl výjimku, že cena z níž se DPH vypočítává, je nikoli cena, kterou zaměstnanci za benefity platí, ale cena tzv. na trhu obvyklá. V praxi to znamená, že zaměstnavatelé musí nyní DPH odvést z ceny srovnatelné služby na trhu, což je ovšem většinou cena jiná, než ta, za kterou zaměstnanci benefit reálně kupují. V případě některých benefitů je rozdíl značný (režijní jízdenky), ve většině jiných případů je rozdíl zanedbatelný (obědy v závodní jídelně). Jiným příkladem je, že pokud zaměstnanec například hradí zaměstnavateli soukromé telefonní hovory, nemůže se DPH odvádět z ceny, kterou platí zaměstnavatel, ale z ceny vyšší. Zaměstnavatel má totiž od operátora množstevní slevu, na kterou by zaměstnanec neměl nárok a která tedy není cenou v místě a čase obvyklou. Není pravda, že požadavek na zrušení novely zákona DPH podporují pouze odbory. Zrušení nového způsobu zdanění zaměstnaneckých benefitů podpořilo jednání tripartity, a to včetně zástupců zaměstnavatelů dne 2. února Důvodem je skutečnost, že zaměstnavatelé se 2 NOS 6/2010 tiskové sdělení v důsledku nového způsobu výpočtu DPH obávají, že dojde ke zvýšení jejich nákladů na benefity a to je přivede až k nutnosti některé významné benefity rušit. Ty jsou však povětšinou předmětem kolektivních smluv a jejich renegociace (v důsledku zrušení benefitů) bude znamenat zase tlak na růst mezd ze strany zaměstnanců. Proto zaměstnavatelé podpořili požadavek odborů na změnu zákona o DPH ke stavu před 1. lednem Neméně důležitý je argument administrativní náročnosti a právní nejistoty, zda byla správným způsobem zvolena cena v místě a čase obvyklá a zejména, zda ji bude zaměstnavatel schopen s odstupem času při případné kontrole věrohodně prokázat. Není pravda, že výpadek rozpočtu po-případném zrušení sporné části zákona je půl miliardy korun. V rozpočtu na rok 2010 se s příjmem z nového způsobu výpočtu DPH u zaměstnaneckých výhod nepočítalo. Odhadovaný výnos Ministerstvem financí je v Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010 Rekreační pobyty organizované OS Veškeré informace k zahraniční rekreaci jsou uvedeny v časopisu OS NOS č.2-3/2010, rovněž na webových stránkách OS MAKARSKÁ, Makarská riviéra, hotel Rivijera, pavilony Termíny: volné 3 pokoje mimosezonní cena volných 5 pokojů volné 3 pokoje volné 4 pokoje mimosezonní cena Cena 12denního pobytu včetně dopravy a polopenze je pro dospělého účastníka v sezoně 10666,- Kč, v mimosezoně 10585,- Kč. Dítě do 12 let ve 3lůžk. pokoji ZDARMA. Dítě do 12 let ve 2lůžk. pokoji a 3. osoba nad 12 let slevy. doprava: autobusem stravování: polopenze ubytování: pokoje 2 lůžk.(s balkonem),3 lůžk. (bez balkonu) pláž: cca 100 m od ubytování VODICE, Šibenická riviéra, hotelový komplex Imperiál, dependance Flora a Madera Termín: volné 3 pokoje Cena 12denního pobytu včetně dopravy a polopenze je pro dospělého účastníka v sezoně 11759,- Kč. Děti do 13 let a 3.osoba nad 13 let slevy. doprava: autobusem stravování: polopenze ubytování: 2-3lůžkové pokoje pláž: cca 100 m od ubytování Objednávky a bližší informace podává na OS Pechová, tel řádech desítek miliónů korun. Důvodem je především fakt, že není zcela jasné v jakém rozsahu jsou benefity poskytovány a v jakém rozsahu se změnou zdaňování dojde k omezení jejich poskytování. Není pravda, že nový způsob výpočtu DPH u zaměstnaneckých benefitů, tedy z ceny obvyklé na trhu, už v ČR fungoval před rokem 2004 a sporná novela zákona tedy pouze znovuzavedla, co zde už jednou bylo. Systém výpočtu DPH u zaměstnaneckých benefitů se před rokem 2004 v praxi vypočítával ze skutečné ceny, za kterou benefit zaměstnanci dostávali. Tzv. cena obvyklá měla být podle tehdy platného zákona uplatněna pouze tehdy, pokud zaměstnanecký benefit byl některému zaměstnanci poskytnut zdarma nebo se slevou. Nikdy tedy neplatila - ani před rokem povinnost uplatnit tzv. cenu obvyklou na všechny zaměstnanecké benefity. Není pravda, že vláda před odbory kapitulovala, když vyhlásila pro opětovné projednání zákona o DPH stav legislativní nouze. K dohodě o nutnosti novelizace sporné části zákona o DPH, došlo mezi zástupci odborů, vlády, ODS a ČSSD již 10. února Na schůzce v Poslanecké sněmovně se všichni shodli, že je třeba zrušit problematické ustanovení zákona o novém způsobu placení DPH mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, neboť důsledky příslušného ustanovení zákona nebyly věcně dobře domyšleny ve všech souvislostech. V následujících dnech však došlo k zablokování sněmovny a zejména odbory tak ztratily víru, že ještě existuje reálná šance na změnu zákona formou načtení poslaneckého pozměňovacího návrhu. Teprve za této situace vláda ve snaze zajistit, aby se problematika placení DPH za zaměstnanecké benefity vůbec dostala na program Parlamentu, využila nástroje vyhlášení legislativní nouze. Konečné rozhodnutí není a nikdy nebylo věcí vlády, ale stále je rukou volené reprezentace, tedy Parlamentu ČR. Roman Prorok, mluvčí vlády

3 Právo na stávku patří k základním lidským právům a svobodám. V demokratických režimech a právních státech jde o nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné lidské právo, jehož ochrana je zaručena řadou mezinárodních dokumentů, jimiž je Česká republika vázána. 1. V České republice zajišťuje ochranu práva na stávku především článek 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina), která je součástí ústavního pořádku České republiky, a která silou ústavního zákona promítla toto právo do našeho právního řádu. Zařadila je tak mezi základní lidská práva a svobody, pro něž platí, že jejich omezení mohou být stanovena pouze zákonem. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikomu nesmí být činěna újma pro uplatňování základních práv a svobod. 2. Ochranu práva na stávku v České republice nově zajišťuje také Listina základních práv Evropské unie, která se stala ratifikací Lisabonské smlouvy právně závaznou i v České republice.článek 28 (Právo na kolektivní vyjednávání a akce) této listiny výslovně uvádí, že pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo - sjednávat a uzavírat na vhodných úrovních kolektivní smlouvy a - v případě konfliktu zájmů vést kolektivní akce na obranu svých zájmů, včetně stávky. Stávka je zastavení nebo přerušení práce většího počtu zaměstnanců provedené společně za účelem dosažení určitého cíle (tj.forma kolektivního protestu spočívající v organizovaném částečném nebo úplném přerušení práce s úmyslem znovu začít pracovat po prosazení hospodářských a sociálních požadavků). Ačkoli pojmovým znakem stávky je kolektivní protest, vychází z individuálního práva každého zaměstnance v rozsahu zajištěném právním řádem. Podle článku 27 odst. 4Listiny je právo na stávku zaručeno za podmínek stanovených zákonem. 1. Zákonné podmínky pro uplatnění práva na stávku v rámci kolektivního vyjednávání jsou uvedeny v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ( 16 až 26 zákona). Právní úprava stávky provedená tímto zákonem je ovšem přímo použitelná jen pro stávky, které jsou vyhlášeny ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. 2. Právo na stávku lze uplatňovat i k prosazování hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců mimo rámec zákona č. 2/1991 Sb. Právo na stávku za jiné hospodářské a sociální zájmy zaručuje Listina v čl. 27 odst. 4 a neexistence zákona, který by stanovil podmínky výkonu tohoto práva, toto ústavní právo nezpochybňuje. To potvrdil i Nejvyšší soud České republiky v rozsudku čj. 21 Cdo 2104/2001, kde v odůvodnění mimo jiné uvedl, že cit. Upravuje-li zákon pravidla stávky jen v případech stávky v souvislosti s kolektivním vyjednáváním plyne z toho závěr, že jiného (zákonného) omezení práva na stávku v českém právním řádu není. Platí tedy, že právo na stávku je zaručeno (článek 27 odst. 4 Listiny) aniž by (s výjimkou stávek v souvislosti s kolektivním vyjednáváním) bylo v souladu s ústavními principy omezeno. KRÁTCE V únoru 2010 byl ukončen společný projekt všech sociálních partnerů v ČR zahájený v roce Ve svých cílech posiloval sociální dialog partnerů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR a napomáhal členským organizacím a jejich členům v rozvoji lidských zdrojů. To vše formou vzdělávání a přímého poradenství v oblasti pracovního práva, sociálního dialogu, BOZP a motivace pro další vzdělávání. Na 100 seminářích pořádaných v roce 2009 se zúčastnilo 3729 posluchačů a v oblasti poradenství v regionálních poradenských centrech pro zaměstnance (RPC PZ) využilo těchto služeb 5572 klientů. Na úspěšný projekt navazuje projekt nový, pod zkráceným názvem Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který byl zahájen a bude probíhat do konce roku V únoru 2010 byl zahájen další projekt ČMKOS Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti a nejpozději v březnu 2010 by měla být zahájena realizace projektu Posilování sociálního dialogu bilaterální spolupráce odborů a zaměstnavatelů. Tento projekt je předkládán zaměstnavateli a ČMKOS bude partnerem. Obsah, cíle, cílové skupiny, harmonogramy realizace uvedených projektů a jejich naplňování můžete průběžně sledovat na web stránkách ČMKOS (www.cmkos.cz/lidskezdroje), na web portálu sociálních partnerů (www.socialnidialog.cz) a na web portálu ČMKOS (www.odbory-online.cz). Zdravotní stav uchazečů a zaměstnanost Jak vyplývá z informace MPSV o počtu nezaměstnaných v České republice k bylo v evidenci úřadů práce osob se zdravotním postižením, což představuje 11,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zatímco na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 18,2 uchazeče o zaměstnání, na jedno volné pracovní místo pro osoby se zdravotním postižením připadalo už 34,8 osob se zdravotním postižením. Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2010 na mpsv.cz Na webu ministerstva práce a sociálních věcí, pod odkazem nemocenské pojištění, kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2010 si pomocí tabulek můžete stanovit výši dávek nemocenského pojištění, podporu při ošetřování člena rodiny, výše nemocenského a výši peněžité pomoci v mateřství. P Ř E Č E T L I J S M E Radši si bereme dovolenou a p ř e c h á z í m e nemoc, než bychom čekali na dávky V roce 2008 jsme vyplatili na dávkách nemocenského pojištění 31,9 miliardy korun, loni jen 26 miliard, chlubí se Česká správa sociálního zabezpečení. Úspora ale nebyla zadarmo. Podle průzkumu, který provedla online služba hledání práce Monster.cz, si totiž Češi v případě zdravotních problémů raději berou dovolenou nebo nemoc rovnou přecházejí. V lepším případě jim pak nezbývá dost pracovního volna, aby naplnili hlavní účel dovolené na zotavenou - řádně se zrekreovali. V horším si přecházením nemoci způsobí katastrofální následky. Nemocenskou riskuje jen čtvrtina lidí Z průzkumu vyplývá, že 42 % Čechů si v případě nemoci vezme dovolenou, 34 % navštíví lékaře, ale nemoc přechodí a pouze 24 % navštíví lékaře a využije nemocenskou. Není se ale příliš co divit. Od začátku loňského roku platí přísnější nemocenská, kdy zaměstnanci nedostávají první tři dny nemoci žádné dávky. Pak jim do čtrnáctého dne nemoci náhradu vyplácejí zaměstnavatelé a až potom dostávají náhradu od státu. Její výplata se ovšem zároveň začala zpožďovat o celé měsíce, takže být skutečně odkázán jen na nemocenskou není v porovnání s čerpáním dovolené jen ekonomická komplikace, ale přímo katastrofa. Výsledkem souboru opatření bývalé vlády Mirka Topolánka ovšem je, že počet ukončených případů pracovní neschopnosti loni klesl o 31 procent. O 15 procent ubylo i prostonaných dnů. Naopak se prodloužila průměrná délka trvání jedné pracovní neschopnosti z 39,5 dne v roce 2008 na loňských 48,43 dne. Jakýmkoli změnám v tomto systému, od kterého si státní pokladna slibuje další úspory bez ohledu na zdravotní následky mezi práceschopnou populací, zatím brání obstrukce pravicových poslanců ve Sněmově. novinky.cz, NOS 6/2010 3

4 V březnu roku 1857 stávkovaly americké ženy z textilních továren za zlepšení pracovních podmínek. Další stávkou, spojenou s tímto svátkem, byla stávka švadlen v New Yorku v roce Ženy požadovaly zkrácení pracovní doby, lepší platy, hlasovací právo a ukončení zaměstnávání dětí. Ještě téhož roku, v květnu 1908, rozhodla Socialistická strana USA, že Národní den žen připadne na poslední únorovou neděli. O dva roky později navrhla Němka Klára Zetkinová na konferenci socialistických organizací v Kodani zavedení Mezinárodního dne žen jako připomínky demonstrací švadlen v USA. V roce 1911 se poprvé slavil MDŽ v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Ženy s podporou mužů požadovaly na rozsáhlých demonstracích volební právo a konec diskriminace v zaměstnání. Ruské ženy si MDŽ poprvé připomněly v roce V následujícím roce se po celém světě konaly v období kolem 8. března demonstrace proti válce. V únoru 1917 v Petrohradě vyšly ženy do ulic pod heslem "chléb a mír". Týden poté byl ruský car donucen abdikovat a prozatímní vláda schválila i volební právo žen. Demonstrace se konala 23. února, což připadá na 8. března kalendáře gregoriánského. V roce 1960 se v rámci oslav 50. výročí MDŽ setkalo na konferenci v Kodani 729 delegátek ze 73 zemí a přijaly deklaraci o podpoře politických, ekonomických a sociálních práv žen. OSN oficiálně uznala MDŽ v roce V důsledku toho jej následně přijaly mnohé národní vlády. 8. březen je každoročně výrazně připomínán v Evropské unii. Mimochodem, MDŽ připomíná třeba i Madelaine Albrihgtová ve svých pamětech. V několika posledních letech je MDŽ připomínáno ve světě heslem Invest in Caring not Killing (Investujte do pečování, ne do zabíjení). Mezinárodní den žen býval v komunistickém Československu dnem plným pompézních oslav. Po roce 1989 byl naopak 8. 4 NOS 6/ let MDŽ březen vytěsněn z kalendářů i z obecného povědomí a nahrazen Dnem matek. Poslanci vrátili MDŽ zpět do hry na podzim roku 2003, kdy schválili novelu zákona o svátcích. Horní komora Parlamentu se však velkou většinou postavila proti. Poslanecká sněmovna ale v únoru 2004 veto Senátu přehlasovala a 8. březen tak byl zapsán do kalendáře jako významný den. Proč si připomínáme MDŽ Mezinárodní den žen je historicky velmi významný svátek připomínající úsilí žen za dosažení rovnoprávného postavení. V české společnosti stále přetrvávají nerovnosti v postavení žen a mužů. Týká se to zejména platové diskriminace, nižšího zastoupení žen v mocenských a rozhodovacích pozicích, nízké účastí otců na péči o děti a domácího násilí mezi partnery. MDŽ je dnem, kdy chceme na tuto diskriminaci poukázat, podobně, jak se tomu 8. března děje v ostatních zemích Evropské unie. Seminář Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů Genderové souvislosti v boji proti chudobě a role sociálních služeb Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta uspořádal dne v Praze seminář na téma Genderové souvislosti v boji proti chudobě a role sociálních služeb, který se uskutečnil v kontextu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Cílem semináře bylo diskutovat opatření nutná v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení zejména z pohledu rovných příležitostí žen a mužů. Seminář se zaměřil na sociální služby, jelikož jsou jedním z důležitých nástrojů pomoci těm, kterým hrozí sociální vyloučení starším osobám, mnohdy osamělým a mezi nimi převážně ženám, lidem s postižením apod., celkově tedy lidem v nepříznivé sociální situaci. Sociální služby se dynamicky rozvíjejí i s ohledem na stárnoucí populaci, jsou však výrazně ovlivněny krizí. Na semináři zazněly příspěvky k situaci v sociálních službách jak ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a ze strany poskytovatelů, tak zejména ze strany těch, kdo v sociálních službách pracují, což jsou převážně ženy a jejich mzdové a pracovní podmínky jsou velmi nedobré. Výdělky v sociálních službách patří jednoznačně k nejnižším ve srovnání s dalšími obory, přitom práce v sociálních službách je velice zodpovědná a namáhavá jak fyzicky, tak psychicky. Hlavním problémem je celkové podfinancování sociálních služeb; vyvstává tak stálá hrozba zavádění tržních principů do oblasti sociálních služeb, které by si následkem toho mnoho těch, jimž jsou tyto služby určeny především, nemohlo dovolit. V diskusi účastníci semináře, tedy zástupci odborových svazů sdružených v ČMKOS, mj. varovali, že ačkoli má ČR v současnosti podle metodiky EU nejnižší míru chudoby, velké procento obyvatel se nachází těsně pod hranicí chudoby a při současném trendu omezování sociálního státu hrozí rychlé zhoršení situace. Zástupci odborových svazů a konfederace proto poukázali na nutnost pokračovat v úsilí odborů, aby krize nebyla zneužívána proti zaměstnancům, kteří ji nezavinili. Seminář se záměrně konal v termínu blízkém Mezinárodnímu dni žen a Výbor pro rovné příležitosti se jím také přihlásil k připomenutí 100. výročí MDŽ. Evropská kampaň za odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů Proč je nutné věnovat pozornost skutečnosti, že evropské ženy mají ve srovnání s muži za stejnou práci v průměru o 17,6 % nižší vý-dělek (údaje Eurostatu za rok 2007)? Více než osm z deseti evropských občanů se domnívá, že je nutné naléhavě přijmout opatření s cílem odstranit tento rozdíl v odměňování1. Evropská komise v této souvislosti dne 5. března 2010 pořádala v Bruselu půldenní akci, kterou zahájila druhý ročník kampaně za odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o daném problému a nalézt případná řešení, která tento rozdíl odstraní. Součástí zahajovací akce byl seminář určený pro média a také tisková konference za účasti Viviane Redingové, nové komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství, která představila nová opatření pro odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů. Tentýž den byly zveřejněny výsledky průzkumu Eurobarometru nazvaného Rovnost mezi pohlavími v EU v roce 2009, který proběhl ve 27 členských státech EU. Co je rozdíl v odměňování žen a mužů? Rozdíl v odměňování žen a mužů je rozdíl ve výdělcích žen a mužů (stanovený na základě hrubého průměrného hodinového výdělku v rámci celé ekonomiky). Dostávat za stejnou práci stejnou odměnu je jedním ze základních práv každého občana EU a jedním ze zakládajících principů Evropské unie, který byl ustanoven již v roce 1957 (Římskou smlouvou). V současné době existují v rámci EU v odměňování žen a mužů značné rozdíly. V členských státech jako je Estonsko, Rakousko, Slovensko a Nizozemsko činí tento rozdíl více než 20 %, zatímco v zemích jako je Itálie, Polsko nebo Malta je menší než 10 %. Jaké jsou příčiny a důsledky rozdílů v odměňování žen a mužů? Rozdíl v odměňování žen a mužů není jenom otázkou stejné odměny za stejnou práci. Tato nerovnost mezi ženami a muži má různé příčiny. Jednou z nich je skutečnost, že práce žen je stále ještě často považována za méně hodnotnou než práce odváděná muži. Genderové stereotypy omezují možnosti mužů i žen zvolit si dle svého vlastního uvážení studijní či pracovní obor a vedou ke vzniku trhu práce rozděleného podle pohlaví, kde jsou zaměstnání, která většinou zastávají ženy, ve srovnání se zaměstnáními, která většinou zastávají muži, nedostatečně oceňována. Kromě toho je kvůli nerovnému rozdělení povinností souvisejících s péčí o domácnost mnoho žen nuceno vyhledávat zaměstnání s kratší a pružnější pracovní dobou. Kromě přímé diskriminace, kdy jsou žena a muž zastávající stejnou pracovní pozici odměňováni rozdílně, je dalším důvodem, který částečně vysvětluje rozdíl v odměňování žen a mužů, také kratší a přerušovaná profesní dráha žen v hůře hodnocených pracovních pozicích či odvětvích. Malé rozdíly v hodinové mzdě se v konečném důsledku sčítají a jsou příčinou toho, že ženy si za celý život vydělají méně, mají tedy nižší penzi a jsou vystaveny většímu riziku chudoby.

5 Co je cílem kampaně v roce 2010? 1 Zdroj: zvláštní průzkum Eurobarometru č. 326 Rovnost mezi pohlavími v EU v roce 2009 Cílem kampaně je zvýšit povědomí o výhodách, které přináší odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů. Na pozadí současné ekonomické krize může rovnost mezi pohlavími sehrát klíčovou úlohu při podpoře konkurenceschopnosti, hospodářského oživení a růstu. Ve druhé fázi budou představeny nové nástroje, přičemž kampaň proběhne také na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. K předávání informací poslouží partnerství navázaná se zástupci zaměstnanců a pracovníků, politických představitelů a nevládních organizací. Součástí kampaně je dále propagace specializovaných internetových stránek, na kterých letos naleznete také on-line kalkulačku. Na ní si každý návštěvník, zaměstnavatel nebo zaměstnanec může snadno spočítat, jaký je v jednotlivých členských státech v daném oboru rozdíl v odměňování žen a mužů. Proč je kampaň v roce 2010 důležitá? Rok 2010 je v rámci boje proti rozdílům v odměňování žen a mužů důležitým rokem. Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů na období let se chýlí ke svému konci a bude zapotřebí projednat jeho výsledky a priority do budoucna. Odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů bylo v rámci stávajícího plánu EU součástí šesti priorit směřujících k odstranění nerovností mezi ženami a muži. Rok 2010 je kromě toho také rokem, kdy bude vytyčena strategie EU 2020 (která nahradí Lisabonskou strategii) a odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů by mělo i nadále zůstat jednou z priorit. Rok 2010 je konečně také Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Ženy, které jsou obětí rozdílu v odměňování žen a mužů, jsou ve srovnání s muži vystaveny většímu riziku chudoby. Opatření směřující k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů jsou tedy důležitou součásti boje proti chudobě. Další informace naleznete na adrese Evropská komise Vyšší příspěvek na bydlení Náklady na bydlení se neustále zvyšují. V důsledku toho se řada rodin dostává do svízelné sociální situace. Aby se předešlo těmto nežádoucím jevům, umožňuje zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., poskytovat příspěvek na bydlení (dále příspěvek ). Jeho poskytování je závislé, kromě výše rozhodného příjmu, na stanovení výše nákladů na bydlení a normativních nákladů na bydlení. Vzhledem k tomu, že výše nákladů na bydlení se průběhem času mění, je vláda v 28 zákona o státní sociální podpoře zmocněna stanovit nařízením vždy k 1. lednu pro období do 31. prosince téhož roku výši - nákladů srovnatelných s nájemným, - částek, které se započítávají za pevná paliva, - částek normativních nákladů na bydlení. Tato právní úprava umožňuje každoročně stanovit výši nákladů na bydlení a normativních nákladů na bydlení tak, aby jejich výše a jejich dopad na příspěvek odpovídaly aktuálním nákladům, případně cenám v oblasti bydlení. Kdo má nárok na příspěvek Vláda využila svého zákonného zmocnění a svým nařízením č. 461/2009 Sb. z stanovila výši normativních nákladů na bydlení pro rok Ty jsou odstupňované podle velikosti obce a podle počtu osob v rodině. V důsledku toho se pak zvyšuje i příspěvek na bydlení. To zajímá zvlášť mnoho nájemníků, kterým se do ledna 2010 nebo i v průběhu roku často skokově zvýší činže, a proto čím dál více potřebují pomoc státu. Nárok vzniká tehdy, jestliže nájemce je v bytě hlášen k trvalému pobytu a celkové náklady rodiny na bydlení přesahují 30 % jejich příjmů, v Praze 35 %. Stanovené podíly z příjmů musí být při tom nižší než normativní náklady. Příspěvek může dostat nejen rodina s nezaopatřenými dětmi, ale i rodina bezdětná nebo jednotlivec, např. vlastník nebo nájemní uživatel bytu, majitel rodinného domku apod. Může ho dostat i nájemce obytné místnosti v zařízení určeném k trvalému bydlení, jako jsou např. penziony, ubytovny, svobodárny. Splňuje-li nárok na příspěvek několik osob, může ho dostat jen jedna z nich. Jedná se např. o společný nájem bytu nebo o spoluvlastnictví bytu. Pokud by se tyto osoby nedohodly na tom, kdo příspěvek dostane, určí oprávněnou osobu příslušný úřad rozhodující o dávce (úřad práce). Vychází se u toho, že je věcí těchto osob, aby se poté vy- Příjem rodiny Do příjmu rodiny se počítají například i přídavky na děti, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky apod. Za rodinu se pro účely příspěvku považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu s tím, že orgán rozhodující o dávce (úřad práce) může v případě, kdy některá ze společně posuzovaných osob po dobu ODPOVÍDÁME rovnaly finančně mezi sebou. Za nájemce bytu se počítají oba manželé, jde-li o společný nájem bytu podle 703 a násl. občanského zákoníku. Nárok na příspěvek vzniká při splnění ostatních podmínek z titulu společného nájmu bytu i tomu z manželů, na kterého není napsána nájemní smlouva, neboť společný nájem vzniká podle občanského zákoníku automaticky. Příspěvek lze přiznat k témuž bytu jen jednou, ale též tomu z manželů, který není uveden v nájemní smlouvě. Podmínkou je, že spolu manželé trvale žijí. Skutečné náklady na byt Do skutečných nákladů se počítá nájemné, náklady za plyn, elektřinu, vodné a stočné, odvoz odpadu, centrální vytápění nebo pevná paliva. Za náklady se považují i náklady na úklid společných prostor v domě, čištění komínů apod., za podmínky, že náklady nejsou součástí nájemného. Náklady se dokládají nájemní smlouvou, případně rozpisem nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu. U družstevních bytů, bytů vlastníků a vlastníků nemovitostí se nevychází ze skutečných nákladů, nýbrž z částek uvedených v zákoně jako srovnatelné náklady, jejichž výše je odstupňována podle počtu osob, které jsou pro tyto účely společně posuzovány. V tomto případě nejde tedy o skutečné náklady, nýbrž o náklady fiktivně stanovené. Proto se tyto náklady neprokazují. Jiné náklady se nemohou započítávat. Jedná se např. o poplatek za telefon, poplatky za televizi a rozhlas, nájemné za garáž apod. Náklady na bydlení se stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje nebo uplatňuje. nejméně tří měsíců byt prokazatelně neužívá, rozhodnout, že se k takové osobě pro nárok i pro výši dávky nebude přihlížet. Jak vypočítat příspěvek Výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení, které jsou stanoveny podle počtu členů rodiny a velikostí obce a násobkem rozhodného příjmu (příjem rodiny) vynásobeným koeficientem 0,30, v Praze 0,35. Pokud jsou skutečné náklady nižší než normativní, použijí se skutečné. V případě, že rozhodný příjem společně posuzovaných osob pro tyto účely nedosahuje životního minima, započítává se pro stanovení výše příspěvku příjem ve výši životního minima. Příspěvek na bydlení v nájemních bytech Nové nařízení vlády od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 stanovilo normativní náklady na bydlení. Je ovšem nutné rozeznávat bydlení v nájemních bytech, v družstevních bytech a v bytech vlastníků. U jedné osoby jsou tyto náklady u nájemních bytů v Praze 5877 Kč, v obci nad 100 tisíc obyvatel 4816 Kč, v obci od 50 tisíc do 100 tisíc obyvatel je to 4597 Kč, v obci od 10 tisíc do 50 tisíc obyvatel je to 4309 Kč a v obci do 10 tisíc obyvatel U dvou posuzovaných osob v rodině jsou náklady v Praze 8489 Kč a v závislosti na počtu obyvatel v obci 7037 Kč, 6738 Kč, 6344 Kč a 5943 Kč. U tří osob jsou náklady Kč (v Praze), dále 9739 Kč, 9348 Kč, 8832 Kč a 8309 Kč. U 4 a více osob jsou náklady Kč (v Praze), dále Kč, Kč, Kč a Kč. Příklad: Osamělá důchodkyně v Pokračování na straně 6 NOS 6/2010 5

6 Pokračování ze strany 5 Praze má důchod 9000 korun měsíčně, za bydlení v nájemním domě vydá celkem 6000 korun měsíčně. Její příjem (9000 Kč) se vynásobí koeficientem 0,35. Vychází částka 3150 Kč a ta je nižší než normativní náklady na bydlení (5877 Kč). Nárok na příspěvek vzniká. Jeho výše se zjistí tak, že od normativních nákladů pro jednu osobu v Praze 5877 Kč se odečte 35 % příjmů důchodkyně, tedy 3150 Kč, Příspěvek činí 2727 Kč. Příspěvek na bydlení v bytech v osobním vlastnictví U družstevních bytů a v bytech vlastníků, např. u rodinných domků nebo u bytů v osobním vlastnictví, jsou náklady na bydlení stanovené v nařízení vlády nižší. Např. u čtyřčlenné rodiny jsou náklady na bydlení v rodinném domku nebo v bytě v osobním vlastnictví stanoveny shodně jak pro Prahu, tak i pro další obce (nerozhoduje počet obyvatel) Kč. U tříčlenné rodiny jsou náklady 7124 Kč, u dvoučlenné rodiny 5062 Kč a u jednotlivce 3356 Kč. Příklad: Rodiče se dvěma dětmi bydlí ve vlastním domku, kde jsou všichni čtyři trvale hlášeni. Jde o domek v obci s počtem obyvatel nižším než 10 tisíc. Náklady na bydlení se stanoví podle částek uvedených v zákoně, odpovídající počtu posuzovaných osob, to je srovnatelné náklady (s nájemným) činí 1810 Kč,náklady na elektřinu, plyn, centrální vytápění činí 4200 Kč, to je celkem 6010 Kč. Průměrný měsíční příjem těchto osob a 1. čtvrtletí roku 2010 činil Kč. Normativní náklady na bydlení u těchto osob činí od 1. ledna 2010 částku 9078 Kč. Rodina splňuje obě podmínky nároku na příspěvek, neboť náklady členů rodiny na bydlení (6010 Kč) přesahují součin rozhodného příjmu a koeficientu 0, 30 ( x 0,30 = 5400 Kč) a zároveň jejich náklady na bydlení (6010 Kč) nejsou vyšší než jejich normativní náklady na bydlení (9078 Kč)., Výše příspěvku se stanoví jako rozdíl nákladů na bydlení a rozhodným příjmem vynásobeným 0, 30 (6010 (18 000x 0,30), a činí tedy 610 Kč měsíčně. V této výši bude příspěvek přiznán na II.. čtvrtletí roku NOS 4/2010 Kam podat žádost Žádost o příspěvek podává žadatel (občan) na příslušném úřadu práce, podle místa trvalého bydliště. Vedle obsahových náležitostí, které stanoví zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v 68, musí se k žádosti přiložit např. doklad o tom, že byt je užíván podle nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k nemovitosti, doklad o výši nájemného, nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu, včetně dokladů za elektřinu,plyn, vodné, stočné apod. Pro prokazování potřebných údajů je možné použít všech prostředků, kterými lze zjistit a objasnit skutečný stav věci, pokud jsou tyto prostředky v souladu s právními předpisy. Mohou to být nejen různé doklady, ale i výslech svědků, záznamy z jiných úředních jednání, rozhodnutí jiných orgánů a jako důkaz lze připustit i čestné prohlášení. V případě, že je žádosti o příspěvek vyhověno, úřad práce nevydává rozhodnutí. O přiznání dávky se žadatel dozví z písemného oznámení o příspěvku a jeho výši. Zaměstnavatel zjišťuje některé údaje o zaměstnanci v tzv. psychotestech. Není tento postup v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů? Zaměstnavatel může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů, tedy zaměstnance. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat jestliže, mimo jiné, - provádí jejich zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, nebo - je-li zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (zaměstnanec). ODPOVÍDÁME Pravidla pro poskytování ochranných pracovních prostředků Jakými zákonnými pravidly se řídí zaměstnavatel při přidělování ochranných pracovních prostředků? Jsou nějaké vzorové seznamy? Zaměstnavatel je povinen vyhledávat a hodnotit rizika, se kterými se jeho zaměstnanci mohou při práci setkat. Pokud tato rizika nejdou odstranit, přidělí jim zaměstnavatel takové osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP), které budou jeho zaměstnance před riziky chránit. V současné době nejsou předepsány žádné vzorové seznamy OOPP. Základní pravidla pro poskytování OOPP stanoví 104 zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb.) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebené nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. Podrobněji je tato problematika rozvedena v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se provádí uvedené ustanovení zákoníku práce. V konkrétních případech zaměstnavatel rozhoduje o přidělení OOPP podle vnitřního předpisu, který vypracuje podle seznamu uvedeného v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., na základě výsledku vyhodnocení rizik. Vnitřní předpis o poskytování OOPP umožní zaměstnavateli, aby náklady na pořízení OOPP uvedené v tomto předpisu mohl podle právních předpisů zahrnout do nákladů na podnikání. Součástí vnitřního předpisu každého zaměstnavatele je seznam OOPP, které jsou zaměstnancům u tohoto zaměstnavatele poskytovány. Ve vnitřním předpisu jsou podrobněji upraveny i další otázky, např. doba používání jednotlivých OOPP a jejich obměna, způsob jejich užití, a to včetně údržby a uskladnění přidělených OOPP. Psychotesty a ochrana údajů zaměstnance Jestliže zjišťování údajů uvedených v psychotestech je nezbytné pro výkon sjednané práce (jde např. o předpoklad nebo požadavek vyžadovaný k této práci) a bez tohoto zjištění by zaměstnanec práci nemohl vykonávat, nebo jestliže je povinnost ke zpracování (a tedy i ke zjištění) těchto údajů stanovena zaměstnavateli právním předpisem, pak k tomu zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance a může je na zaměstnanci vyžadovat. Samozřejmým předpokladem je, že zaměstnavatel je nemůže zjistit jiným způsobem. Zjišťované údaje zaměstnavatel vyhodnocuje se závěrem, zda zaměstnanec má vhodnou způsobilost k vykonávané práci. Zde by se mohlo jednat o práce s vysokou psychickou náročností, které se vyskytují v některých povoláních. Odmítne-li v těchto případech zaměstnanec sdělit zjišťované údaje z psychotestů, mohlo by toto jednání mít pracovněprávní důsledky, např. v oblasti porušení pracovní kázně či skončení pracovního poměru. V opačném případě zaměstnanec nemusí tyto údaje sdělovat a ani zaměstnavatel není oprávněn je zjišťovat. JUDr. L. Jouza SONDY připravily Aktuální manuál Aktuální manuál pro každou odborovou organizaci pro každého odborového funkcionáře První z řady příruček, kterou nakladatelství SONDY vydává pod názvem Aktuální manuál. Obsahuje čtyři základní kapitoly: Vznik a vnitřní uspořádání odborové organizace, právní postavení odborových funkcionářů Vzory důležitých formulářů, listin a dokumentů Vzory usnesení pro pracovněprávní vztahy Seznam odborových svazů, pracovněprávních poraden a nejdůležitějších kontaktů Brožované, formát A5, 88 stran, cena 148 Kč, předplatitelé Revue Sondy mají 10% slevu! Objednávejte na: SONDY, s.r.o., nám. W. Churchilla 2, Praha 3, tel.: , fax: ,

7 Pro milovníky jednoduché rekreace uprostřed přírody Rekreační středisko odborové otrganizace při Magistrátu hl. m. Prahy Kozák Naše rekreační středisko se nachází v jižních Čechách mezi Mladou Vožicí a Pacovem v osadě Blatnice. Středisko je zařazeno do IV. kategorie, bez zajišťování služeb, není vybaveno sprchami a jsou zde suchá WC. Stravování, vytápění chat i palivo (dříví z okolního lesa) si obstarává každý rekreant sám. Pila a sekyra je v každé chatě. Chaty jsou 4lůžkové a 5lůžkové se zastřešenou verandou, vybavené potřebným nábytkem, nádobím, el.vařičem, chladničkou a kamny na dříví. Ve společenské budově je televizor a mrazáky.ve středisku je možno si půjčit knihy a sportovní potřeby. Dále jsou k dispozici 2 pramičky k projížďkám na rybníku s možností koupání. V okolí jsou krásné lesy a rybníky, pěkné procházky, po cestách je možno jezdit s dětským kočárkem i na kole. Možnost sběru hub, malin, borůvek. Nákupy potravin: cca 2,5 km od střediska v obci Pojbuky je prodejna potravin a smíšeného zboží. Jednou týdně přijíždí do střediska autíčko Family Frost a pojízdná masna. Rekreace je provozována ve 14denních turnusech s nástupním dnem pátek mezi hod. a ukončením opět v pátek do hod. Pobyt kratší než 14denní je možný podle obsazenosti střediska bez zajištění dopravy. Začátek 1. turnusu je od Doprava na rekreaci: vlastním vozidlem (parkoviště přímo ve středisku) nebo je zajištěna autem s odjezdem v pátek ve hod. z Mariánského nám. 2, Praha1 a zpět s ukončením u stanice metra Roztyly. Cena: dospělí-125,-kč/os/den děti do 15 let:115,-kč/os/den děti do 3 let:35,-kč/os/den Přihlášky je možné vyzvednout na ZV OO u pí. Šrámkové na MHMP, Jungmannova 35/29, Prahal-2. patro, č. dv. 204b, telefon: , Informace o středisku též na Český svaz chovatelů, základní organizace se sídlem v Mikulášovicích spolu s odborovou organizací MěÚ Varnsdorf pořádají 27. tábor pro mladé chovatele a nejenom pro ně sídlo: Salmov 31, Mikulášovice, účet u ČSOB, a.s /0300, IČ: , Tábor se uskuteční ve dnech neděle 11. července až sobota 31.července 2010 v rekreačním areálu V Zátiší v Rumburku ve Šluknovském výběžku, na pokraji národního parku České Švýcarsko. Adresa na tábor: tábor mladých chovatelů, Na Poustce 263/15, Rumburk 3 Dolní Křečany, telefon do stravovacího zařízení Po dohodě je možná účast i na části tábora (14 nebo 7 dnů). Tábor je zaměřen pro děti se vztahem ke zvířatům a přírodě, se souhlasem rodičů je možno vzít s sebou na tábor doma chovaná zvířata, o která se budou děti na táboře samy starat. Program je rekreační - výlety do NP a okolí vč. blízkého města v Německu, spaní pod širákem, táborové hry, sportování (míčové hry, stolní tenis), koupání na koupališti v areálu, projížďka na koních, zdokonalování znalostí o chovu zvířat a ochraně přírody, výlety do okolí. Doprava je společná z Prahy, po dohodě s organizátory tábora s možností přístupu ve směru cesty. Nástup je v sobotu ráno, návrat v sobotu odpoledne. V přihlášce je nutno uvést případnou vlastní dopravu dítěte na tábor a zpět. Odvoz zavazadel je zajištěn hromadně. Ubytování účastníků je ve stanech (klasická A s podsadami a podlážkami). V přihlášce můžete uvést, s kým si přejete být ve stanu ubytováni. Teplá a studená voda, sprchy. Stravování je zajištěno 5x denně. Závazné přihlášky zašlete obratem na adresu: Vlastimil Jura, Salmov 31, Mikulášovice nebo elektronickou poštou na: Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. května Po jejich obdržení bude zaslána faktura, po obdržení platby pak další pokyny. Vyplnění přihlášky věnujte náležitou pozornost! Účastnický poplatek za 21 dnů tábora činí částku 5000 Kč, 14 dní 3400 Kč, 7 dní 1700 Kč. Připomínáme možnost požádat zaměstnavatele rodičů nebo jejich odborovou organizaci o poskytnutí příspěvku na tábor z FKSP, SF apod. Termín pro uhrazení účastnického poplatku je 31. května Zrušení přihlášky z jakéhokoliv důvodu je možné pouze písemně, do bez stornopoplatku, při pozdějším zrušení nebo jinou formou do činí stornopoplatek 600 Kč, po tomto termínu činí stornopoplatek 1000 Kč. Ke krytí stornopoplatku z důvodu úrazu či nemoci dítěte doporučujeme uzavřít komplexní cestovní pojištění z důvodu výhodnosti u vlastní zdravotní pojišťovny nebo u jiného pojišťovacího ústavu! Nepodceňujte, může se týkat i vašeho dítěte. Další pokyny: je nutno mít vlastní spací pytel, karimatku, ešus s příborem, průkaz zdravotní pojišťovny (kopii), cestovní pas nebo OP s případným kapesným cca 10 EUR, účastníci se zvířaty očkovací průkaz s platnou vakcinací dle zákona. Účastníci se psy musí mít pro ně vodítko a náhubek. Nedoporučujeme si na tábor brát žádné cennosti vč. mobilních telefonů, za které nelze brát s ohledem na ubytování ve stanech žádnou zodpovědnost. Doporučujeme však si vzít vhodné hudební nástroje, zpěvníčky, společenské hry a pastelky pro případ špatného počasí a sportovní potřeby pro volné chvíle. Informace o areálu je možno najít na webové adrese: informace o pořadateli tábora: Další informace obdržíte na tel/fax nebo p. Vlastimil Jura. Těšíme se na příjemné společné prožití tří týdnů letních prázdnin! Mediální partner akce je časopis Planeta zvířat Přihláška na stanový tábor Rumburk 2010 Přihlašuji své dítě na celý turnus tábora/pouze na období od... do.../+ Jméno a příjmení... Datum narození... Bydliště vč. PSČ... Elektronická adresa... Tel. byt... rodičů zam... mobil... Pojištěn u zdravotní pojišťovny... Ve stanu si přeji být společně s... Na tábor povezu s sebou zvířata (jaká, kolik, plemeno) žádná... Nepojedu společně, vlastní doprava TAM i ( ZPĚT )+ Doma chováme či projevuji zájem o zvířata... Člen spec. ZO CHKo ČSCH v roce 2010 ano/ne podpis rodiče dítěte... +/nehodící se škrtněte (Odjezdový/příjezdový den při kratším pobytu na táboře je sobota 17. a 24.7.)... Sdělení organizátorům tábora:... NOS 4/2010 7

8 PSI vyzývá k solidaritě s pracovníky v Chile Jménem mezinárodní odborové organizace ve veřejných službách PSI nabízíme naší solidaritu spolu s upřímnou soustrastí s obyvateli Chile, na které dolehlo katastrofální zemětřesení a tsunami. 10 poboček PSI v Chile zastupuje více než 60 tisíc. pracovníků. V tuto chvíli se snažíme spojit se všemi našimi pobočkami a zjistit, jak dopadli jejich členové. Jeden z našich pracovníků z pobočky v Santiagu utrpěl menší zranění a naše kancelář byla vážně poškozena. Naše pobočky v Chile potřebují okamžitou přímou pomoc, aby byly schopny rychle reagovat na tuto nově vzniklou situaci, a aby byly schopny poskytnout tolik potřebné veřejné služby, které lidé potřebují nejen teď, ale budou je potřebovat i v nadcházejících letech. Musíme naše afilace podpořit při prokazování jejich přidané hodnoty při znovu budování infrastruktury a pracovních míst v zemi. Turecko: Pokračující věznění paní Seher Tümerové Odborářská aktivistka paní Seher Tümerová strávila mezinárodní Den žen ve vězení. Koordinované mezinárodní kroky by jí však mohly pomoci z vězení. Paní Tümerová je ve vězení již téměř rok bez toho, aby proti ní byla vznesena nějaká jasná obvinění. Zástupci PSI jsou přesvědčeni, že její uvěznění souvisí s jejími aktivitami v odborovém hnutí včetně účasti na aktivitách během oslav mezinárodního Dne žen v minulém roce. Případ paní Tümerové, která byla zatčena v dubnu 2009, je podobný tomu, kdy její kolegyně Meryem Özsögütová byla zatčena kvůli podněcování terorismu. PSI vývoj tohoto případu neustále monitoruje a před následujícím soudním stáním, zaslalo PSI spolu s kolegy z EPSU (Evropské odborová organizace ve veřejných službách) protestní dopis tureckému premiérovi. PSI a EPSU ve svém dopise žádají zrušení všech obvinění paní Tümerové a její okamžité propuštění. ETUC: Strategie EU 2020 je špatná 3. březen 2010 Evropská komise vydala svou novou strategii pro nadcházející dekádu s názvem Evropa John Monks, generální tajemník Evropské odborové konfederace (ETUC), k tomu řekl: Dosavadní výsledek jednání o nové strategii EU je špatný a neuspokojivý. EU a zbytek Evropy zoufale potřebují odstranit to, co způsobilo krizi, a přijmout opatření, aby se stejná situace již neopakovala. Jedná se o následující problémy: Jak bojovat s rostoucí nezaměstnaností obzvláště mezi mladými, jak si poradit se všemi stimuly podněcující krátkodobé spekulace, nalezení nových způsobů navyšovaní veřejných prostředků včetně eurodluhopisů. Bez vyřešení těchto problémů bude EU 2020 i nadále neuspokojivá. Evropská komise nemůže očekávat, že se vrátí k obvyklým obchodním zvyklostem. Zimbabwe: Boj proti zrušení kanceláří odborů Pracovníci ve veřejných službách v Zimbabwe zoufale potřebují kolektivní podporu poboček PSI. Mzdy a pracovní podmínky pracovníků ve veřejných službách se během poslední dekády neustále zhoršovali kvůli tlakům na podmínky půjčování ze strany mezinárodních finančních institucí a rovněž kvůli občanským nepokojům. Členové odborů tvrdě bojovali proti nepravostem, které byly na jejich zemi uvaleny z mnoha stran. Tito lidé za to zaplatili prošli si mučením a jinými ukrutnostmi a někteří dokonce zaplatili svým životem. Odbory v Zimbabwe řeší existenční problémy a musí bojovat o to, NOS - Noviny odborového svazu státních orgánů a organizací Vychází 22x za rok. V Praze vydává Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, Praha, e- mail: statorg.cmkos.cz. IČO Šéfredaktorka: Květa Dědovská. Telefon redakce: , Objednávky předplatného přijímá redakce. Administrace Věra Černochová, Schulhoffova 857, Praha, tel Tisk Regleta s.r.o. Novovysočanská 24 N, Praha 9. Expeduje Typa-mailing. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem Střední Čechy v Praze, č. j. 3443/96-P ze dne ISSN , MK ČR 4664 aby vůbec mohly provozovat svou hlavní činnosti, kterou je zastupování svých členů. Neustálý tlak a represe ale posílily jednotnost a solidaritu odborů a stejně tak i jednotu jejich rodin. Samotná existence odborů v Zimbabwe je nyní ohrožena. Odbory ve veřejných službách neměly za poslední dva roky téměř žádné příjmy. Částka, kterou odbory svým členům dluží na nevyplacených mzdách neustále roste a pracovníci tak mají čím dál větší problém uživit sebe a své rodiny v době hyperinflace. Bez peněz na provoz rovněž není možné cestovat a potkávat se s ostatními členy odborů. Odboráři jsou dokonce nuceni pracovat v kancelářích, kde spadl strop nebo dochází k propadání podlahy. Neexistují žádné zdroje na udržování nebo nahrazování zastaralého vybavení. Odbory v Zimbabwe jsou tak vděčné za každou pomoc od svých kolegů nejen z jižní Afriky. Více než 500 evropských společností je nyní aktivních: je potřeba více záruk za zapojení pracovníků 4. březen 2010 Od svého představení v říjnu 2004 program Evropská společnost (Socieats Europaea, SE) každým rokem zvyšuje počet svých členů a to téměř exponenciálním růstem. Podle databáze SE Evropského odborového institutu (ETUI) v únoru toto číslo poprvé přesáhlo množství 500. Více než 80 členů zaměstnaneckých výborů ve více než 10 různých členských zemích šíří zastupování pracovníků na úrovni zaměstnaneckých výborů a bylo podepsáno alespoň 54 SE dohod. Avšak většina SE nejsou normální společnosti. Většina z nich jsou prázdné SE bez zaměstnanců a dokonce ani nemají jasný předmět podnikání. Pouhá přibližně čtvrtina SE jsou normální SE v tom smyslu, že mají zaměstnance i jasný předmět podnikání. Catelene Passchier, konfederační tajemnice ETUC, k tomu řekla: To je důvod, proč ETUC požaduje, aby nový zodpovědný eurokomisař zohlednil tuto problematiku při nadcházející revizi regulace SE a přijít se způsoby, jak zavřít tato zadní vrátka. Důležité je, že podle dosavadních zkušeností shledává ETUC zapojování zaměstnanců v normálních SE jako posun vpřed, když zvýšená demokracie na pracovišti činí evropský vnitřní trh konkurenceschopnějším a to sociálně zodpovědným způsobem. Jasné záruky pro zapojování pracovníků by tak měly být přirozenou součástí každého budoucího evropského zákona týkajícího se společností. Přírodní pohroma na Madeiře: ETUC vyjadřuje svou solidaritu 22. února 2010 ETUC zaslal svým portugalským pobočkám dopis vyjadřující solidaritu v návaznosti katastrofální bouřku, která se na tomto ostrově přehnala. Zástupci ETUC přislíbili, že se vynasnaží, aby obyvatelé tohoto ostrova mohli využít solidaritu EU ve všedním životě a při složitém procesu obnovy. EPSU podporuje volbu EP o 20 dnech plně placené mateřské dovolené 24. únor 2010 Výbor pro ženská práva v Evropském parlamentu přijal tzv. Estrela report o revidované směrnici o těhotných pracovnicích. Hlasování na plenární schůzi EP se uskuteční ve dnech 24. a 25. března. Estrela report byste měli podpořit především kvůli: 1. Zvýšení plně placené mateřské dovolené ze 14 na 20 týdnů (návrh Evropské komise je 18 týdnů, Světová zdravotnická organizace doporučuje 24 týdnů); 2. Aplikace této dohody na domácí pracovníky i na osoby samostatně výdělečně činné; 3. 2 týdny placené mateřské dovolené pro otce. Původně jsme zamýšleli, že mateřská dovolená pro otce by měla být součástí samostatné legislativy, ale vzhledem k tomu, že se zdá, že EK nic takového neplánuje, je lepší zajistit toto právo přes směrnici o mateřské; 4, Silnější právní ochrana pracovního místa při mateřské (zákaz propuštění od začátku těhotenství do doby alespoň 6 měsíců po ukončení mateřské dovolené, právo na návrat do stejné práce nebo ekvivalentní pracovní pozice za stejných mzdových podmínek); 5. Vymezení volna pro kojení. -pm-

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Tisková zpráva V Praze 6. prosince 2011 Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží na jednání Vlády České republiky ve středu 7. 12. 2011

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování říjen 2015 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené městské

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 854/1 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 238 ze dne 15. prosince 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Obvodní (okresní) soud v adresa. Ke spisové značce xxx Věc: Žádost o osvobození od soudního poplatku ( 138 OSŘ ) a o ustanovení právního

Více

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, Za správnost : JUDr. Miroslav Fuchs... 2192 2508 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úmluva 132 Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 446. USNESENÍ SENÁTU z 19. schůze, konané dne 20. března 2014 k návrhu senátního návrhu senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon

Více

Plenární zasedání MHD, dne

Plenární zasedání MHD, dne DOSIA Plenární zasedání MHD, dne 22.- 23.02.2012 Výběr ze Sbírky zákonů 2011 19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

USNESENÍ z 18. schůze Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti ze dne 14. prosince 2016

USNESENÍ z 18. schůze Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti ze dne 14. prosince 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 39 USNESENÍ z 18. schůze Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti ze dne 14. prosince 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku

Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku Příloha č. 5 Ve věci:...... I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........... 2. Datum narození:.... 3. Rodné číslo:......

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí:

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí: Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 911) Návrh na zamítnutí návrhu

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Příloha č.6 EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Na Evropské úrovni jsou nyní velmi aktuálním tématem rodiče, jejich minimální nároky na mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou i práva

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002

USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 3. volební období 228 USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002 Vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Příloha č. 7 vzor A... správce daně - soud č. j... tel:. Dlužník: ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Podepsaný správce daně Vám z důvodů uvedených ve Vaší žádosti ze dne - z úřední

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP)

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) 1) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) Upraveny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Aktuální znění dostupná na adrese www.portal.gov.cz. Odpovědným úřadem pro příjem a vyřizování žádostí

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 53/2002-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr.

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 477. USNESENÍ SENÁTU z 15. schůze, konané dne 11. ledna 2012 k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU na základě žádosti losováním

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU na základě žádosti losováním MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav IČO: 00237418, DIČ: CZ00237418, TEL.: 326781500, FAX: 326781207, E-MAIL: info@bakovnj.cz ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 156/5

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 156/5 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 156/5 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014 Daně v Rakousku: Z daňového hlediska je provoz úředně povolených veřejných domů regulován dvěma způsoby: 1) NESAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST sexuálních pracovnic a pracovníků: v tomto případě musí jejich

Více