Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění"

Transkript

1 Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění Generali Pojišťovna a.s. generali.cz

2 02 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Obsah 06 Představujeme vám Bella Vitu 30 Obmyšlené a oprávněné osoby 09 Poznej svého klienta 31 Platební podmínky 10 Pojištění cizích státních příslušníků 32 Fondy a strategie 11 Definice pojištění a doplňkových pojištění 36 Podílové jednotky 16 Technické údaje 38 Alokace pojistného 18 Povolání a sporty 39 Poplatky a náklady 20 Slevy a přirážky 40 Odkupy 21 Počátek pojištění a vznik pojistné ochrany 42 Změny pojištění 22 Akceptace a její podmínky 44 Pojistná událost 26 Zajištění 46 Zánik pojištění 28 Identifikace klienta a PEO (Politicky exponovaná osoba) 47 Daně Generali Pojišťovna a.s.

3 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 03 Úvodní slovo Představujeme vám Bella Vitu 06 Varianty pojištění 06 Obchodní argumentace 07 Výhody pojištění 08 Příklady pojistných plnění u konkrétních rizik a pojistných částek Poznej svého klienta 09 Zjistěte 09 Co byste měli vědět Pojištění cizích státních příslušníků 10 Pokyny k pojištění cizinců Definice pojištění a doplňkových pojištění 11 Hlavní pojištění 11 Doplňková pojištění Technické údaje 16 Limity pojistných částek, vstupní a výstupní věky klienta Povolání a sporty 18 Rozdělení rizikovosti povolání 18 Rozdělení rizikovosti sportů 19 Pojištění dětí a trenérů 19 Často kladené dotazy Slevy a přirážky 20 Sleva z rizikového pojistného Počátek pojištění a vznik pojistné ochrany 21 Uzavření pojistné smlouvy, vznik pojistné ochrany 21 Smlouva o předběžném pojištění 21 Příklady vzniku poj. ochrany Akceptace a její podmínky 22 Proces akceptace 23 Povinnost vyplňování zdravotního dotazníku 24 Co je nutné udělat u smluv s povinnou lékař. prohlídkou 24 Jak vyplnit zdravotní dotazník 25 Protinabídka 25 Časté chyby při sepsání nabídky Zajištění 26 Proces zajištění 27 Potřebné podklady Identifikace klienta a PEO (Politicky exponovaná osoba) 28 Identifikace klienta 28 PEO 30 Obmyšlené a oprávněné osoby Platební podmínky 31 Čísla bankovních účtů 31 Platební podmínky pro zaměstnavatele Fondy a strategie 32 Charakteristika fondů 33 Investiční strategie 34 Slovník pojmů 35 Zhodnocování a správa fondů Podílové jednotky 36 Typy podílových jednotek 36 Postup stanovení hodnoty podílových jednotek 36 Cena podílových jednotek 36 Přemístění podíl. jednotek Alokace pojistného 38 Běžné pojistné 38 Mimořádné pojistné 38 Změna alokace Poplatky a náklady 39 Struktura nákladů 39 Rizikové pojistné 39 Poplatek za správu fondu 39 Počáteční náklady 39 Správní náklady 39 Poplatek za výpis z účtu 39 Poplatek za přemístění podílových jednotek Odkupy 40 Odkupní hodnota 40 Počáteční jednotky 40 Akumulační jednotky tvořené běžným pojistným 40 Akumulační jednotky z mimořádného pojistného 40 Částečný odkup Změny pojištění 42 Možnosti změn 43 Pomocná tabulka změn ve variabilním životním pojištění Bella Vita Pojistná událost 44 Slovník pojmů 44 Co je pojistná událost 44 Obecné postupy při pojistné události 44 Lhůty a povinnosti pojištěného/pojistitele 45 Časté chyby Zánik pojištění 46 Možnosti odstoupení 46 Výpovědní lhůty Daně 47 Daňové zvýhodnění 47 Základní parametry 48 Zdanění pojistné částky při smrti a dožití 48 Zdanění odkupného 48 Zdanění částečných odkupů 48 Platná legislativa 49 Často kladené dotazy

4 04 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Generali Pojišťovna a.s.

5 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 05 Úvodní slovo Vážení obchodníci, jsme velice rádi, že produkt Bella Vita má již dlouhodobě pevné místo v portfoliu vámi nabízených produktů. Jsme přesvědčeni, že se jedná o produkt s vysokou flexibilitou, který nabízí klientovi celou řadu možností a variant. Pro vaši lepší orientaci v tomto produktu jsme pro vás připravili příručku/manuál, který obsahuje ucelené informace o jeho struktuře, podmínkách a doplňkových pojištěních. Tato příručka by vám měla pomoci nejen při samotném sjednávání, ale i při akceptaci vámi sjednané nabídky nebo při vzniku pojistné události. Snažili jsme se zde popsat co nejvíce možných situací, které v souvislosti s životním pojištěním mohou nastat. Velice si vážíme vaší práce a je nám ctí s vámi spolupracovat. Hodně úspěchů vám přeje Generali Pojišťovna a.s.

6 06 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Představujeme vám Bella Vitu Variabilní životní pojištění s aktualizací Bella Vita představuje moderní generaci životního pojištění, ve kterém můžete pro klienta zvolit míru pojistné ochrany a investice. Současně nabízí celou řadu doplňkových životních, úrazových a nemocenských pojištění a to až pro 8 osob na jedné smlouvě. Poměr rizika a investice si klient určuje sám, dle vlastních potřeb a možností. V průběhu pojištění lze provádět zdarma vyloučení/zahrnutí pojištěných osob i rizik. Tento produkt umožňuje vklady mimořádného pojistného a tím zvyšovat investiční složku a také lze částečně čerpat finanční prostředky v průběhu trvání pojištění. VARIANTY POJIŠTĚNÍ Riziková varianta Pojistník platí pouze minimální pojistné dle rozsahu pojistné ochrany. Po uplynutí sjednané doby trvání pojištění je hodnota podílového účtu nulová, nedojde-li v průběhu doby trvání pojištění ke změně smlouvy na investiční variantu. Investiční varianta Pojistné v sobě obsahuje rizikovou i investiční část. O způsobu zhodnocování investiční části pojistného rozhoduje pojistník stanovením alokačního poměru do nabízených fondů či strategií. OBCHODNÍ ARGUMENTACE CO UMÍ BELLA VITA? rizika pojistné pojistné plnění investice a jiné - 18 doplňkových pojištění - pro životní doplňková pojištění nabízíme možnost klesajících pojistných částek - navýšení pojistné částky denního odškodného na dvojnásobek po dobu bezprostřední hospitalizace po úrazu - zdarma k trvalým následkům úrazu paušální plnění při: zlomeninách u dětí, jizvách po úrazu, ztrátách trvalého zubu úrazem, neúrazovém přerušení Achillovy šlachy - možnost přerušení placení pojistného - sleva na pojistném při platbě od 500 Kč měsíčně - u rizika trvalých následků úrazu je v případě 100 % invalidity vyplacen osminásobek sjednané pojistné částky - progresivní pojistné plnění u pojištění trvalých následků úrazu a denního odškodného za nezbytnou dobu léčení úrazu - započítávání čekací doby u jiných pojistitelů (ID2U, ID3U) - finanční prostředky jsou investovány odborníky v oblasti financí - klient má možnost účastnit se investic do velkých nadnárodních společností a sám tím může ovlivňovat výši výnosu a míru rizika při investování - možnost investovat své finanční prostředky dle vlastního výběru nebo využít jednu ze šesti nadefinovaných strategií - 27 diagnóz v rámci pojištění závažných onemocnění - příspěvek 500 Kč na preventivní prohlídku v rámci pojištění onkologických onemocnění - pojištění jednorázových zážitkových akcí (let balónem, skok padákem a další)

7 VÝHODY POJIŠTĚNÍ prémie zvýšení pojistného plnění po 10 letech trvání smlouvy a další zvýšení vždy po 5 letech speciální pojištění pro případ autonehody připojištění rodinné asistence daňové zvýhodnění možnost příspěvku zaměstnavatele možnost sjednání individuální pojistné doby pro jednotlivá rizika

8 08 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění PŘÍKLADY POJISTNÝCH PLNĚNÍ U KONKRÉTNÍCH RIZIK A POJISTNÝCH ČÁSTEK 1. příklad Těžký úraz páteře při autonehodě s následným ochrnutím dolních končetin. sjednaná pojištění Trvalé následky úrazu od 0,001 % (TNP0U) Trvalé následky úrazu autonehodou od 10 % (TNPAU) Hospitalizace úrazem (HOU) Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu (DOU) pojistné plnění sjednaných rizik riziko TNP0U (100% stupeň invalidity) riziko TNPAU (100% stupeň invalidity) riziko HOU po dobu 1 měsíce riziko DOU po dobu 150 dnů celkem vyplaceno na pojistném plnění pojistná částka Kč Kč 300 Kč 500 Kč pojistné plnění Kč Kč Kč Kč Kč 2. příklad Úraz kolenního kloubu s přetržením křížového vazu. sjednaná pojištění Trvalé následky úrazu od 0,001 % (TNP0U) Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu (DOU) Hospitalizace úrazem (HOU) pojistné plnění sjednaných rizik riziko TNP0U za stupeň invalidity 10% pro viklavost kolenního kloubu riziko DOU za dobu léčení 84 dnů + odškodné za bezprostřední hospitalizaci riziko HOU za dobu 10 dnů poúrazové hospitalizace celkem vyplaceno na pojistném plnění pojistná částka Kč 500 Kč 300 Kč pojistné plnění Kč Kč Kč Kč Kč 3. příklad Pojištěná osoba onemocněla závažným onkologickým onemocněním v důsledku kterého byl klientovi přiznán invalidní důchod III. stupně. sjednaná pojištění Pojištění závažných onemocnění (DDZU) Pojištění onkologických onemocnění (DDOU) Pojištění invalidity III. stupně (ID3U) celkem vyplaceno na pojistném plnění pojistná částka Kč Kč Kč Kč Generali Pojišťovna a.s.

9 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 09 Poznej svého klienta Zjistěte Jaké jsou klientovy požadavky, co potřebuje a jakou má profesi. Jaký má klient životní styl a náplň volného času. Jaký je klientův zdravotní stav. Kdo všechno tvoří klientovu domácnost. Jakým rizikům je klient vystaven ve volném čase a jaké jsou jeho finanční možnosti. Zda je již klient pojištěn a jak následně zvolte správné nastavení rozsahu pojistné ochrany a výši pojistných částek. Důležité Pravdivě informujte o produktu a nezatajujte žádnou informaci, která by v průběhu pojištění mohla klienta negativně překvapit. Víte-li o nesrovnalostech mezi požadavky klienta a nabízeným produktem, uveďte je v Záznamu z jednání. Záznam z jednání vyplňujte vždy při sjednání smlouvy a přikládejte ho k nabídce. V případě zhoršeného zdravotního stavu klienta, upozorněte na možnost přirážek, výluk apod. Co byste měli vědět Při změnách zatím není povinné dokládat Záznam z jednání, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o ochranu zprostředkovatele, jeho vyplnění Vám doporučujeme vždy. Má-li klient nějaké onemocnění, nebo se pro nějaké onemocnění v minulosti léčil, přiložte k nabídce aktuální lékařskou zprávu. Pokud je klient občanem USA je nutné vyplnit prohlášení v nabídce a TIN (tax identification number), pokud se jedná o daňového rezidenta.

10 10 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Pojištění cizích státních příslušníků Klient je cizinec Cizí státní příslušníky, kteří mají pobyt na území ČR kratší než 3 měsíce, nelze pojistit. Cizí státní příslušníky ze zemí EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko s pobytem na území ČR déle než 3 měsíce, lze pojistit jako občany ČR. U cizích státních příslušníků ze zemí mimo EU, tzv. třetích zemí, s pobytem na území ČR delším než 3 měsíce, závisí pojistitelnost na pojistné částce a sjednaných doplňkových pojištěních. Důležité Nutnou podmínkou pro sepsání nabídky je korespondenční adresa a ošetřující lékař na území ČR po celou dobu trvání smlouvy. Cizinec, který žádá o pojištění, se musí prokázat platným cestovním pasem a povolením k pobytu na území ČR. POKYNY K POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ (mimo EU) Životní pojištění (Z5MU) a doplňkové životní pojištění (Z5ZU/ZM5CU, ID3U/ID3CU, ID2U/ID2CU, DDZU/ /DDCU, DDOU) s pojistnou částkou nad Kč lze sjednat pouze po udělení souhlasu Generali PPRZ. Pro udělení souhlasu je nutno vyplnit formulář Souhlas s pojištěním cizích státních příslušníků a zaslat kopii platného dokladu o povolení k pobytu na území ČR. Vyjádření k souhlasu jsou pracovníci PPRZ povinni zaslat zpět nejpozději dvou dnů od přijetí. Životní pojištění (Z5MU) a doplňkové životní pojištění (Z5ZU/ZM5CU, ID3U/ID3CU, ID2U/ID2CU, DDZU/ /DDCU, DDOU) s pojistnou částkou do Kč lze sjednat bez souhlasu Generali PPRZ. K nabídce je nutno doložit kopii platného dokladu o povolení k pobytu na území ČR. Doplňkové úrazové pojištění lze sjednat bez předchozího souhlasu Generali PPRZ. K nabídce je nutno doložit kopii platného dokladu o povolení k pobytu na území ČR. Doplňkové nemocenské pojištění lze sjednat bez předchozího souhlasu Generali PPRZ. K nabídce je nutno doložit kopii platného povolení k trvalému pobytu na území ČR. Osoby bez trvalého pobytu nelze pojistit. Generali Pojišťovna a.s.

11 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 11 Definice pojištění a doplňkových pojištění HLAVNÍ POJIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění pro případ smrti nebo dožití V případě smrti pojištěného č. 1 vyplatí pojistitel aktuální hodnotu podílového účtu platnou k datu nahlášení pojistné události, minimálně však pojistnou částku pro případ smrti sjednanou v pojistné smlouvě. V případě dožití se konce pojištění pojištěného č. 1 vyplatí pojistitel aktuální hodnotu podílového účtu (investiční varianta). - nejméně o 70 % a současně dožití se dne, kdy je pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle platných předpisů o sociálním zabezpečení v České republice. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Čekací lhůta započítává se již uplynulá doba pojištění u předchozího pojistitele. Nutno doložit kopii pojistky a doklad o ukončení pojištění od předchozího pojistitele. Doplňkové pojištění závažných onemocnění Pojistnou událostí se rozumí první stanovení diagnózy nebo provedení operace odpovídající definici závažných onemocnění uvedených v Tabulce závažných onemocnění, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Doplňkové pojištění pro případ smrti Pojistnou událostí je smrt pojištěného, nastane-li během pojistné doby. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Doplňkové pojištění invalidity III. stupně Pojistnou událostí je pokles pracovní schopnosti pojištěného nejméně o 70 % a současně dožití se dne, kdy je pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle platných předpisů o sociálním zabezpečení v ČR. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Doplňkové pojištění invalidity II. a III. stupně Pojistnou událostí je pokles pracovní schopnosti pojištěného: - nejméně o 50 % a současně dožití se dne, kdy je pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně; Doplňkové pojištění onkologických onemocnění Pojistnou událostí se rozumí první stanovení jedné z následujících diagnóz onkologického onemocnění dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN): - u žen C50-C57: zhoubný novotvar (ZN) prsu, vulvy, pochvy vagíny, hrdla děložního, těla děložního, dělohy, vaječníku a jiných neurčených ženských pohlavních orgánů; - u mužů C60-C63: zhoubný novotvar (ZN) pyje, předstojné žlázy prostaty, varlete a jiných neurčených mužských pohlavních orgánů. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Důležité Pojistitel neposkytuje pojistné plnění, zemře-li pojištěný během jednoho měsíce ode dne: - stanovení diagnózy nebo provedení operace odpovídající definici závažných onemocnění uvedených v Tabulce závažných onemocnění TDDZ; - stanovení jedné z diagnóz onkologických onemocnění specifikovaných v doplňkovém pojištění onkologických onemocnění dle čl. 30.

12 12 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění DOPLŇKOVÁ ÚRAZOVÁ POJIŠTĚNÍ Doplňkové pojištění smrti způsobené úrazem Pojistnou událostí je smrt pojištěného na následky úrazu do 1 roku ode dne tohoto úrazu. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. přičemž maximální stupeň invalidity je dán tabulkou TTNU a stupeň invalidity v procentech určuje lékař pojistitele. Základem pro určení stupně invalidity je tabulka TTNU, která uvádí maximální stupeň invalidity daného úrazu. Doplňkové pojištění smrti úrazem následkem autonehody Pojistnou událostí je smrt pojištěného na následky úrazu do 1 roku ode dne tohoto úrazu, ke kterému dojde v příčinné souvislosti s provozem motorového vozidla. V případě nastupování a vystupování z/do vozidla a při vykládání/ /nakládání přepravovaných věcí se pojištění vztahuje pouze na smrt způsobenou jiným motorovým vozidlem. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Doplňkové pojištění trvalých následků úrazu Pojistnou událostí je vznik trvalých následků, které nastaly v důsledku úrazu pojištěného. Trvalými následky úrazu se rozumí takové následky úrazu, u nichž již není možné zlepšení, tj. trvalá ovlivnění tělesných a duševních funkcí. Stupněm invalidity se rozumí rozsah trvalých následků, jehož výše se určuje v procentech, Doplňkové pojištění trvalých následků úrazu následkem autonehody Pojistnou událostí je vznik trvalých následků, které nastaly v důsledku úrazu pojištěného. Pojištění se vztahuje na úrazy pojištěného, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s provozem motorového vozidla. V případě nastupování a vystupování z/do vozidla a při vykládání/ /nakládání přepravovaných věcí se pojištění vztahuje pouze na úrazy způsobené jiným motorovým vozidlem. Maximální stupeň invalidity je dán tabulkou TTNU, přičemž stupeň invalidity v procentech určuje lékař pojistitele. Pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním V případě výplaty pojistného plnění z tohoto pojištění se výše pojistného plnění stanovuje pomocí tabulky TTNU. stupeň invalidity (SI) výpočet pojistného plnění 0,001 30,00 % Pojistné plnění (PP) odpovídá pojistné částce (PČ) vynásobené stupněm invalidity. Vzorec: PP = PČ x SI 30,01 80,00 % Pojistné plnění odpovídá součtu 30 % z pojistné částky a pětinásobku pojistné částky vynásobené stupněm invalidity poníženým o 30 %. Vzorec: PP = PČ x [30% + 5 x (SI 30 %)] 80,01 100,00 % Pojistné plnění odpovídá součtu 280 % z pojistné částky a dvacetišestinásobku pojistné částky vynásobené stupněm invalidity poníženým o 80 %. Vzorec: PP = PČ x [280 % + 26 x (SI 80 %)] Generali Pojišťovna a.s.

13 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 13 Modelový příklad Progresivní plnění pro pojistnou částku za trvalé následky úrazu ve výši Kč. stupeň invalidity (SI) vyplaceno výpočet 10 % Kč x 10 % 40 % Kč 90 % Kč x [30 % + 5 x (40 % - 30 %)] = x 80 % x [280 % + 26 x (90 % - 80 %)] = x 540 % 100 % Kč x [280 % + 26 x (100 % - 80 %)] = x 800 %

14 14 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Doplňkové pojištění trvalých následků úrazu od 70 % stupně invalidity Pojistnou událostí je vznik trvalých následků, které nastaly v důsledku úrazu pojištěného, a to min. ve výši 70 % stupně invalidity dle tabulky TTNU. Maximální stupeň invalidity je dán tabulkou TTNU, přičemž stupeň invalidity v procentech určuje lékař pojistitele. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Doplňkové pojištění denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu Pojistnou událostí je úraz pojištěného, jehož nezbytná doba léčení přesáhla stanovenou karenční lhůtu. Karenční lhůta je počet dnů stanovených pojistnou smlouvou. Maximální počet proplácených dní je dán oceňovací Tabulkou plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu. Pojistné plnění se určuje jako součin sjednané pojistné částky tohoto doplňkového pojištění a počtu dnů léčení daného úrazu. Pojistné plnění lze sjednat formou progresivního plnění. V případě pojistné události se plnění počítá následovně: doba nezbytného léčení úrazu 0 30 dnů výpočet pojistného plnění Pojistné plnění (PP) odpovídá pojistné částce (PČ) vynásobené počtem dní doby nezbytného léčení úrazu. Vzorec: PP = PČ x počet dní dnů Pojistné plnění odpovídá součtu z pojistné částky vynásobené 30 dny a dvojnásobku pojistné částky vynásobené počtem dní doby nezbytného léčení úrazu poníženým o 30 dní. Vzorec: PP = PČ x [30 + 2x (počet dní 30)] dnů Pojistné plnění odpovídá součtu z pojistné částky vynásobené 150 dny a trojnásobku pojistné částky vynásobené počtem dní doby nezbytného léčení úrazu poníženým o 90 dní. Vzorec: PP = PČ x [150 dní + 3x (počet dní 90)] Modelový příklad Progresivní plnění pro pojistnou částku za denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu ve výši 500 Kč. počet dní nezbytného léčení úrazu celkové pojistné plnění výpočet Kč 20 x Kč 500 x [ x (65-30)] = 500 x Kč 500 x [ x (128-90)] = 500 x 264 Generali Pojišťovna a.s.

15 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 15 Doplňkové pojištění denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů Pojistnou událostí je nezbytná doba léčení vyjmenovaných úrazů dle Tabulky plnění denního odškodného za dobu léčení vyjmenovaných úrazů (dále jen TDOV). Výše pojistného plnění je dána součinem sjednané pojistné částky a počtem dnů uvedeným v TDOV jako doba léčení úrazu, a to i v případě, že skutečné léčení úrazu bude trvat menší nebo větší počet dnů. Doplňkové pojištění hospitalizace následkem úrazu Pojistnou událostí je nezbytná hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu. Pojistné plnění se určuje jako součin sjednané pojistné částky tohoto pojištění a počtu dnů hospitalizace. Pojistné plnění poskytuje pojistitel maximálně za 90 dnů hospitalizace, ke které dojde v průběhu čtyř let od data úrazu. DOPLŇKOVÁ NEMOCENSKÁ POJIŠTĚNÍ Doplňkové pojištění při pobytu v nemocnici Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného trvající minimálně 24 hodin, která je z lékařského hlediska nezbytná v důsledku nemoci nebo úrazu. Pojistnou událostí je též hospitalizace zapříčiněná těhotenstvím (max. 20 dnů) a porodem. Hospitalizace začíná dnem přijetí pojištěného a končí dnem, kdy hospitalizace již není z lékařského hlediska nezbytná. Pojistné plnění se určuje jako součin sjednané pojistné částky tohoto pojištění a počtu dnů hospitalizace. Doplňkové pojištění při pracovní neschopnosti Pojistnou událostí je dočasná pracovní neschopnost uznaná a potvrzená ošetřujícím lékařem pojištěného, která nastala v důsledku nemoci nebo úrazu pojištěného a která byla potvrzena lékařem v ČR. Pojistné plnění se vyplácí od určeného dne pracovní neschopnosti, který je stanoven v pojistné smlouvě. Při zvolení pracovní neschopnosti DONU62 (pojistná částka při pracovní neschopnosti s výplatou od 62. dne) vyplácí pojistitel maximálně 730 dnů.

16 16 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Technické údaje LIMITY POJISTNÝCH ČÁSTEK, VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ VĚKY KLIENTA život úraz nemoc pojistné částky pojištěné riziko dítě min. max. v Kč omezení Z5MU smrt s konstantní PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č tis. povinné pro pojištěného č. 1 Z5ZU smrt s konstantní PČ (úrazem i nemocí) 10/50 tis. 1 mil. DDZU závažná onemocnění s konstantní PČ DDOU onkologická onemocnění 50 tis. 2 mil. DDZU + DDOU = max. 2 mil. UTZU smrt způsobená úrazem UTAU smrt způsobená úrazem násl. autonehody 20 tis. 250 tis. UTZU+UTAU = max. 250 tis. TNP0U trvalé následky úrazu (od 0,001 % SI) TNP1U trvalé následky úrazu (od 10 % SI) 50 tis. 3 mil. TNP0U+TNP1U+TNPAU+UIZ7U TNPAU trvalé následky úrazu následkem = max. 3 mil. autonehody (od 10 % SI) UIZ7U trvalé následky úrazu (od 70 % SI) 50 tis. 1,5 mil. DOUU denní odškodné za dobu nezbytného léčení bez progrese DOUU denní odškodné za dobu nezbytného léčení s progresí DOVU denní odškodné za vyjmenované úrazy HOUU hospitalizace následkem úrazu pouze v kombinaci s: UTZU/UTAU, TNP0U/1U, TNPAU, UIZ7U; DOUU bez progrese + DOVU = max. 600 Kč nebo DOUU s progresí max. = 200 Kč vstup. / výstup. věk 0 14 / 75 let 1 14 / 65 let 3 14 / 60 let 0 14 / 18 let DOHU denní dávka při pobytu v nemocnici od 0-1 r. dítěte DOHU max. 100 Kč 0 14 / 65 let ASAP rodinná asistence automaticky vždy 0 14 / 75 let Generali Pojišťovna a.s.

17 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 17 život úraz nemoc pojistné částky pojištěné riziko dospělý min. max. v Kč omezení Z5MU smrt s konstantní PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č. 1 10/50 tis. neomez. povinné pro pojištěného č. 1 Z5ZU smrt s konstantní PČ (úrazem i nemocí) ZM5CU smrt s klesající PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č. 1 a č tis. neomez. ID3U plná invalidita (III. stupně) s konstantní PČ ID3U+ID3CU = max. 3 mil. ID3CU plná invalidita (III. stupně) nelze kombinovat s ID2U a ID2CU s klesající PČ pro pojištěného č. 1 a č tis. 3 mil. ID2U invalidita II. a III. stupně s konstantní PČ ID2U+ID2CU = max. 3 mil. ID2CU invalidita II. a III. stupně nelze kombinovat s ID3U a ID3CU s klesající PČ pro pojištěného č. 1 a č. 2 DDZU závažná onemocnění s konstantní PČ DDCU závažná onemocnění s klesající PČ pro pojištěného č. 1 a č tis. 2 mil. DDZU+DDCU+DDOU = max. 2 mil. DDOU onkologická onemocnění UTZU smrt způsobená úrazem UTAU smrt způsobená úrazem násl. autonehody 50 tis. 5 mil. UTZU+UTAU = max. 5 mil. TNP0U trvalé následky úrazu (od 0,001 % SI) TNP1U trvalé následky úrazu (od 10 % SI) TNPAU trvalé následky úrazu následkem autonehody (od 10 % SI) UIZ7U trvalé následky úrazu (od 70 % SI) DOUU denní odškodné za dobu nezbytného léčení bez progrese DOUU denní odškodné za dobu nezbytného léčení s progresí 50 tis. 3 mil. TNP0U+TNP1U+TNPAU+UIZ7U = max. 3 mil. 50 tis. 1,5 mil DOVU denní odškodné za vyjmenované úrazy pouze v kombinaci s: UTZU/UTAU, TNP0U/1U, TNPAU, UIZ7U; DOUU bez progrese + DOVU = max Kč nebo DOUU s progresí max. = 500 Kč vstup. / výstup. věk / 75 let / 75 let / 65 let / 65 let / 65 let / 60 let / 70 let HOUU hospitalizace následkem úrazu DOHU denní dávka při pobytu v nemocnici / 65 let DONU15 denní dávka při pracovní neschopnosti DONU29 denní dávka při pracovní neschopnosti DONU15+DONU29+DONU62 = max Kč / 65 let DONU62 denní dávka při pracovní neschopnosti ASAP rodinná asistence automaticky vždy / 75 let život úraz pojistné částky pojištěné riziko senior min. max. v Kč omezení Z5MU smrt s konstantní PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č. 1 10/50 tis. neomez. povinné pro pojištěného č. 1 Z5ZU smrt s konstantní PČ (úrazem i nemocí) ZM5CU smrt s klesající PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č. 1 a č tis. neomez. UTZU smrt způsobená úrazem UTAU smrt způsobená úrazem násl. autonehody UTZU+UTAU = max. 300 tis. TNP1U trvalé následky úrazu (od 10 % SI) 50 tis. 300 tis. TNPAU trvalé následky úrazu následkem TNP1U+TNPAU = max. 300 tis. autonehody (od 10 % SI) DOVU denní odškodné za vyjmenované úrazy HOUU hospitalizace následkem úrazu vstup. / výstup. věk 70 / 75 let / 75 let / 75 let nemoc ASAP rodinná asistence / 75 let

18 18 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Povolání a sporty PŘÍKLADY RIZIKOVOSTI POVOLÁNÍ Bez přirážky: administrativní pracovník, agronom, barman, cukrář, dělník v chemickém průmyslu, farmaceut, geometr, fyzioterapeut, instalatér, kadeřnice, montér, pekař, řidič, tlumočník, veterinář apod. S přirážkou 100 %: asfaltér, baletka, policista-zásahová jednotka, dřevorubec, fasádník, člen horské služby, obráběč kovů, pracovník na pile, slévač, truhlář, zedník apod. Nepojistitelná na rizika DOU a DOV: dělník u vysoké pece, horník, ocelář apod. Pojistitelná s výlukou rizikové činnosti: pracovník s výbušninami, dělník u hydraulického lisu, pokrývač apod. Nepojistitelná povolání: zkušební řidič, zpravodaj v krizových oblastech, pilot, potápěč apod. Důležité V případě, že bude riziková činnost pojištěného z pojistné ochrany vyloučena (zvláštní ujednání), pojišťujeme bez přirážky! ROZDĚLENÍ RIZIKOVOSTI SPORTŮ Bez přirážky: a) amatérský sportovec (vyjma nepojistitelných sportů) - provozuje sportovní činnost občasně a není registrován v rámci organizace, jejíž náplní je organizování tělovýchovné a soutěžní nebo závodní činnosti. b) registrovaný sportovec (vyjma nepojistitelných sportů) - provozuje některý ze sportů v rámci organizací, jejichž náplní je organizování tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti v uvedených sportech. Za registrovaného sportovce se považují i osoby, které se pravidelně účastní soutěží, závodů a/nebo tréninku na tyto soutěže či závody. S přirážkou 100 %: c) vrcholový a profesionální sportovec - provozuje sport za účelem obživy, za peněžní honorář, a/nebo v intenzitě a četnosti tréninků odpovídající přípravě na nejvyšší republikové soutěže (tj. např. u fotbalu 1. a 2. liga, u ledního hokeje extraliga a 1. liga) nebo mezinárodní soutěže daného sportu. Příklady sportů vyloučených dle pojistných podmínek ZPP IŽP 2014/01, čl. 20: akrobatické létání, seskok padákem, paragliding, létání motorové i bezmotorové, létání balónem, seskoky padákem, motosport závody a přípravné jízdy k nim, potápění do více než 5 metrů hloubky, horolezectví, vysokohorská turistika, mega diving, rafting, canyoning. Dále závody v lyžování, snowbordingu, skocích na lyžích apod. black water rafting a další sporty s obdobným rizikem. Kompletní seznam povolání s jejich zařazením dle rizikovosti naleznete v přiloženém dokumentu Pomůcka pro určení pojistitelnosti pro doplňkové úrazové pojištění a doplňkové nemocenské pojištění dle povolání. Kompletní seznam sportů s jejich zařazením dle rizikovosti naleznete v přiloženém dokumentu Pomůcka pro určení pojistitelnosti v pojištění ZG63 pro doplňkové úrazové pojištění dle druhu vykonávané sportovní činnosti. Generali Pojišťovna a.s.

19 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 19 POJIŠTĚNÍ DĚTÍ A TRENÉRŮ Děti - ve věku 0 14 let pojišťujeme bez přirážek (krom nepojistitelných sportů, ty nepojišťujeme) - od 15 let pojišťujeme dle standardní tabulky sportů, se všemi přirážkami a výlukami Trenéři - trenéry dětí ve věku 0 14 let pojišťujeme bez přirážek (u nepojistitelných sportů záleží na individuálním posouzení produkt. oddělení pojištění osob). - trenéry sportovců od 15 let pojišťujeme dle standardní tabulky sportů, se všemi přirážkami a výlukami. ČASTO KLADENÉ DOTAZY sporty Jak je možné pojistit klienta vykonávajícího nepojistitelné sporty? Sport lze vyloučit z pojistné ochrany a to zápisem do Zvláštních ujednání v nabídce. Klient bude v takovém případě pojištěn bez přirážky. Klient provozující sport vyžadující extrémní fyzickou zátěž (box, rugby atd.) nelze pojistit ani s výlukou sportu. Jakým způsobem lze pojistit vrcholového/profesionálního sportovce? Tyto sportovce lze pojistit dvěma způsoby: a) pojistit do limitů dle pomůcky bez souhlasu oddělení PPRZ; b) pojistit nad limity dané pomůckou se souhlasem oddělení PPRZ. povolání Kam zařadit policejního instruktora služební přípravy, který má v pracovní náplni mj. sebeobranu v rámci běžné přípravy jako ostatní policisté, nácvik modelových situací (poutání, odváděcí páky atd.) a výcvik se střelnou zbraní? U policistů pojišťujeme s přirážkami jen členy útvaru rychlého nasazení nebo pyrotechniky. V případě, že klient (policista/ka) nespadá ani do jedné z těchto oblastí, lze ho pojistit bez přirážky jako policie-administrativa nebo jako policie-dopravní, městský, kriminalista. Klient pracuje z větší části jako zaměstnanec a část výdělku má jako OSVČ. Co mám vyplnit do kolonky současné/vedlejší povolání? Do kolonky vyplňte obě povolání. U OSVČ nezapomeňte uvést IČO, předmět a místo podnikání. Klient je svářečský technolog. Má na starost firmu týkající se sváření, určuje lidem práci, jedná se o manažerskou činnost a spoustu administrativy. Zároveň jezdí po stavbách a kontroluje práci svářečů, takže občas musí vylézt někam na lešení. Kam ho zařadit? Pokud v náplni práce klienta výrazně převažuje management a administrativní činnost, ponecháme pojištění bez přirážky. Do nabídky lze uvést, že klient je povoláním manažer. V těchto případech je vždy nutné, aby klient podrobně popsal svou pracovní činnost (nejlépe uvést i jméno firmy), na základě které lze riziko posoudit a rozhodnout. Klient pracuje jako zaměstnanec truhlář. Toto ale provozuje pouze jeden týden do měsíce. Zbytek měsíce pracuje jako OSVČ finanční poradce. Jaké povolání mám zvolit? Vždy se řídíme dle časové náročnosti (podíl na pracovní době) jednotlivých povolání. Tzn. pokud práce finančního poradce z časového hlediska výrazně převažuje nad prací truhláře, volíme jako povolání finančního poradce a klienta pojistíme bez přirážky.

20 20 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Slevy a přirážky SLEVA Z RIZIKOVÉHO POJISTNÉHO Sleva 15 % při sjednání pojistné smlouvy s výší ročního pojistného (před slevou) Kč a více. Sleva 25 % při sjednání pojistné smlouvy s výší ročního pojistného (před slevou) Kč a více. Sníží-li pojistník roční pojistné pod výše uvedenou hranici, nárok na slevu zaniká. PŘIRÁŽKY Výši pojistného rizika posuzujeme na základě: a) povolání a sportu vyhodnocuje sjednávací program (kalkulačka); tyto přirážky se týkají pouze doplňkového úrazového pojištění a doplňkového nemocenského pojištění b) zdravotního stavu klienta vyhodnocuje oddělení medicínských rizik; tyto přirážky se mohou týkat všech doplňkových pojištění včetně hlavního tarifu Důležité Jak se projevují slevy? a) riziková varianta výše slevy je zohledněna ve skutečně placeném pojistném dle frekvence placení b) investiční varianta výše slevy je automaticky převedena do investice dle zvoleného alokačního poměru Generali Pojišťovna a.s.

Sazebník 2015 Bella Vita variabilní životní pojištění

Sazebník 2015 Bella Vita variabilní životní pojištění Sazebník 2015 Bella Vita variabilní životní pojištění generali.cz 02 Sazebník 2015 / Bella Vita variabilní životní pojištění Obsah 06 Představujeme vám Bella Vitu 32 Obmyšlené a oprávněné osoby 09 Poznej

Více

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7.

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7. Generali Pojišťovna a.s. Na Pankráci 121 140 21 Praha 4 Sazebník rizikového ho produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro smlouvy sjednané po 1. 7. 2015 včetně) Vážený kliente, dovolujeme si

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

Allegro. Informace pro klienta. Pojistné podmínky

Allegro. Informace pro klienta. Pojistné podmínky Allegro Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLAKHKFNHK AGHCHPIBKEDDAK AANLANNBGNBMOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273,

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

BeneFit EXTRA. Informace pro klienta Pojistné podmínky

BeneFit EXTRA. Informace pro klienta Pojistné podmínky BeneFit EXTRA Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLALHKEPHK AGBGGIMPHKDDEK AEMPCKGBOCMNOK DDLLLDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ:

Více

Bella Vita. Pojistné podmínky Bella Vita

Bella Vita. Pojistné podmínky Bella Vita Bella Vita AODIFLALHPHMHK AGDJHMHEAJANEK AEJNDFJHOBFPOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Bella Vita. Informace pro klienta. Pojistné podmínky

Bella Vita. Informace pro klienta. Pojistné podmínky Bella Vita Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLALHPHMHK AGDJHMHEAJANEK AEJNDFJHOBFPOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273,

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Allegro. Informace pro klienta. Pojistné podmínky

Allegro. Informace pro klienta. Pojistné podmínky Allegro Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLAKHKFNHK AGHCHPIBKEDDAK AANLANNBGNBMOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273,

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP. Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP. Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí,

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

AKČNÍ bonusové krytí ZDARMA za narození dvojčat, trojčat a vícerčat

AKČNÍ bonusové krytí ZDARMA za narození dvojčat, trojčat a vícerčat Evidenční číslo 012/_FM/2_2015 Obchodní sdělení Věc: Marketingová kampaň jaro 2015 Určeno pro: Finanční instituce, makléři OS vydává: Odbor podpory prodeje Datum účinnosti: 15.2.2015 Platnost do: 15.4.2015

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2009 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 435,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU Představení projektu Co je TREFA? Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a přísun financí i těm nejmenším klubům

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 28 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Komplexní životní program ZFP Život+

Komplexní životní program ZFP Život+ Komplexní životní program ZFP Život+ ÚČASTNÍCI POJIŠTĚNÍ Pojistitel: Českápojišťovnaa.s.,Spálená75/16,11304Praha1,Českárepublika,IČ:45272956,zapsanávObchodnímrejstříkuuMěstskéhosouduvPrazeoddílB,vložka1464(dále

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů

Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů Úkolem tohoto materiálu je informovat cvičitele a cvičence odboru všestrannosti o centrálním pojištění ČOS prostřednictvím nejčastěji kladených otázek. 1/ Na koho

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Clever Invest. Informace pro klienta. Pojistné podmínky

Clever Invest. Informace pro klienta. Pojistné podmínky Clever Invest Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLAKGJAMHK AGBICNCEKEEDAK ACMKOOLJKPLPOK DDLLLLDLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ:

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL 5.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Členství v Rakouském ALPENVEREINU

Členství v Rakouském ALPENVEREINU Rychlá navigace Co je Alpenverein Výhody členství ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ Všeobecné podmínky Nabídka členství Alpenvereinu 2010 a 2011 Připojištění trvalé invalidity Získejte nového člena Alpenvereinu = Alpenverein

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 )

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Úvodní ustanovení Pro pojištění pro případ nemoci, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1.

Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1. Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1. 2016 A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL 4.1 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více