Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění"

Transkript

1 Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění Generali Pojišťovna a.s. generali.cz

2 02 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Obsah 06 Představujeme vám Bella Vitu 30 Obmyšlené a oprávněné osoby 09 Poznej svého klienta 31 Platební podmínky 10 Pojištění cizích státních příslušníků 32 Fondy a strategie 11 Definice pojištění a doplňkových pojištění 36 Podílové jednotky 16 Technické údaje 38 Alokace pojistného 18 Povolání a sporty 39 Poplatky a náklady 20 Slevy a přirážky 40 Odkupy 21 Počátek pojištění a vznik pojistné ochrany 42 Změny pojištění 22 Akceptace a její podmínky 44 Pojistná událost 26 Zajištění 46 Zánik pojištění 28 Identifikace klienta a PEO (Politicky exponovaná osoba) 47 Daně Generali Pojišťovna a.s.

3 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 03 Úvodní slovo Představujeme vám Bella Vitu 06 Varianty pojištění 06 Obchodní argumentace 07 Výhody pojištění 08 Příklady pojistných plnění u konkrétních rizik a pojistných částek Poznej svého klienta 09 Zjistěte 09 Co byste měli vědět Pojištění cizích státních příslušníků 10 Pokyny k pojištění cizinců Definice pojištění a doplňkových pojištění 11 Hlavní pojištění 11 Doplňková pojištění Technické údaje 16 Limity pojistných částek, vstupní a výstupní věky klienta Povolání a sporty 18 Rozdělení rizikovosti povolání 18 Rozdělení rizikovosti sportů 19 Pojištění dětí a trenérů 19 Často kladené dotazy Slevy a přirážky 20 Sleva z rizikového pojistného Počátek pojištění a vznik pojistné ochrany 21 Uzavření pojistné smlouvy, vznik pojistné ochrany 21 Smlouva o předběžném pojištění 21 Příklady vzniku poj. ochrany Akceptace a její podmínky 22 Proces akceptace 23 Povinnost vyplňování zdravotního dotazníku 24 Co je nutné udělat u smluv s povinnou lékař. prohlídkou 24 Jak vyplnit zdravotní dotazník 25 Protinabídka 25 Časté chyby při sepsání nabídky Zajištění 26 Proces zajištění 27 Potřebné podklady Identifikace klienta a PEO (Politicky exponovaná osoba) 28 Identifikace klienta 28 PEO 30 Obmyšlené a oprávněné osoby Platební podmínky 31 Čísla bankovních účtů 31 Platební podmínky pro zaměstnavatele Fondy a strategie 32 Charakteristika fondů 33 Investiční strategie 34 Slovník pojmů 35 Zhodnocování a správa fondů Podílové jednotky 36 Typy podílových jednotek 36 Postup stanovení hodnoty podílových jednotek 36 Cena podílových jednotek 36 Přemístění podíl. jednotek Alokace pojistného 38 Běžné pojistné 38 Mimořádné pojistné 38 Změna alokace Poplatky a náklady 39 Struktura nákladů 39 Rizikové pojistné 39 Poplatek za správu fondu 39 Počáteční náklady 39 Správní náklady 39 Poplatek za výpis z účtu 39 Poplatek za přemístění podílových jednotek Odkupy 40 Odkupní hodnota 40 Počáteční jednotky 40 Akumulační jednotky tvořené běžným pojistným 40 Akumulační jednotky z mimořádného pojistného 40 Částečný odkup Změny pojištění 42 Možnosti změn 43 Pomocná tabulka změn ve variabilním životním pojištění Bella Vita Pojistná událost 44 Slovník pojmů 44 Co je pojistná událost 44 Obecné postupy při pojistné události 44 Lhůty a povinnosti pojištěného/pojistitele 45 Časté chyby Zánik pojištění 46 Možnosti odstoupení 46 Výpovědní lhůty Daně 47 Daňové zvýhodnění 47 Základní parametry 48 Zdanění pojistné částky při smrti a dožití 48 Zdanění odkupného 48 Zdanění částečných odkupů 48 Platná legislativa 49 Často kladené dotazy

4 04 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Generali Pojišťovna a.s.

5 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 05 Úvodní slovo Vážení obchodníci, jsme velice rádi, že produkt Bella Vita má již dlouhodobě pevné místo v portfoliu vámi nabízených produktů. Jsme přesvědčeni, že se jedná o produkt s vysokou flexibilitou, který nabízí klientovi celou řadu možností a variant. Pro vaši lepší orientaci v tomto produktu jsme pro vás připravili příručku/manuál, který obsahuje ucelené informace o jeho struktuře, podmínkách a doplňkových pojištěních. Tato příručka by vám měla pomoci nejen při samotném sjednávání, ale i při akceptaci vámi sjednané nabídky nebo při vzniku pojistné události. Snažili jsme se zde popsat co nejvíce možných situací, které v souvislosti s životním pojištěním mohou nastat. Velice si vážíme vaší práce a je nám ctí s vámi spolupracovat. Hodně úspěchů vám přeje Generali Pojišťovna a.s.

6 06 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Představujeme vám Bella Vitu Variabilní životní pojištění s aktualizací Bella Vita představuje moderní generaci životního pojištění, ve kterém můžete pro klienta zvolit míru pojistné ochrany a investice. Současně nabízí celou řadu doplňkových životních, úrazových a nemocenských pojištění a to až pro 8 osob na jedné smlouvě. Poměr rizika a investice si klient určuje sám, dle vlastních potřeb a možností. V průběhu pojištění lze provádět zdarma vyloučení/zahrnutí pojištěných osob i rizik. Tento produkt umožňuje vklady mimořádného pojistného a tím zvyšovat investiční složku a také lze částečně čerpat finanční prostředky v průběhu trvání pojištění. VARIANTY POJIŠTĚNÍ Riziková varianta Pojistník platí pouze minimální pojistné dle rozsahu pojistné ochrany. Po uplynutí sjednané doby trvání pojištění je hodnota podílového účtu nulová, nedojde-li v průběhu doby trvání pojištění ke změně smlouvy na investiční variantu. Investiční varianta Pojistné v sobě obsahuje rizikovou i investiční část. O způsobu zhodnocování investiční části pojistného rozhoduje pojistník stanovením alokačního poměru do nabízených fondů či strategií. OBCHODNÍ ARGUMENTACE CO UMÍ BELLA VITA? rizika pojistné pojistné plnění investice a jiné - 18 doplňkových pojištění - pro životní doplňková pojištění nabízíme možnost klesajících pojistných částek - navýšení pojistné částky denního odškodného na dvojnásobek po dobu bezprostřední hospitalizace po úrazu - zdarma k trvalým následkům úrazu paušální plnění při: zlomeninách u dětí, jizvách po úrazu, ztrátách trvalého zubu úrazem, neúrazovém přerušení Achillovy šlachy - možnost přerušení placení pojistného - sleva na pojistném při platbě od 500 Kč měsíčně - u rizika trvalých následků úrazu je v případě 100 % invalidity vyplacen osminásobek sjednané pojistné částky - progresivní pojistné plnění u pojištění trvalých následků úrazu a denního odškodného za nezbytnou dobu léčení úrazu - započítávání čekací doby u jiných pojistitelů (ID2U, ID3U) - finanční prostředky jsou investovány odborníky v oblasti financí - klient má možnost účastnit se investic do velkých nadnárodních společností a sám tím může ovlivňovat výši výnosu a míru rizika při investování - možnost investovat své finanční prostředky dle vlastního výběru nebo využít jednu ze šesti nadefinovaných strategií - 27 diagnóz v rámci pojištění závažných onemocnění - příspěvek 500 Kč na preventivní prohlídku v rámci pojištění onkologických onemocnění - pojištění jednorázových zážitkových akcí (let balónem, skok padákem a další)

7 VÝHODY POJIŠTĚNÍ prémie zvýšení pojistného plnění po 10 letech trvání smlouvy a další zvýšení vždy po 5 letech speciální pojištění pro případ autonehody připojištění rodinné asistence daňové zvýhodnění možnost příspěvku zaměstnavatele možnost sjednání individuální pojistné doby pro jednotlivá rizika

8 08 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění PŘÍKLADY POJISTNÝCH PLNĚNÍ U KONKRÉTNÍCH RIZIK A POJISTNÝCH ČÁSTEK 1. příklad Těžký úraz páteře při autonehodě s následným ochrnutím dolních končetin. sjednaná pojištění Trvalé následky úrazu od 0,001 % (TNP0U) Trvalé následky úrazu autonehodou od 10 % (TNPAU) Hospitalizace úrazem (HOU) Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu (DOU) pojistné plnění sjednaných rizik riziko TNP0U (100% stupeň invalidity) riziko TNPAU (100% stupeň invalidity) riziko HOU po dobu 1 měsíce riziko DOU po dobu 150 dnů celkem vyplaceno na pojistném plnění pojistná částka Kč Kč 300 Kč 500 Kč pojistné plnění Kč Kč Kč Kč Kč 2. příklad Úraz kolenního kloubu s přetržením křížového vazu. sjednaná pojištění Trvalé následky úrazu od 0,001 % (TNP0U) Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu (DOU) Hospitalizace úrazem (HOU) pojistné plnění sjednaných rizik riziko TNP0U za stupeň invalidity 10% pro viklavost kolenního kloubu riziko DOU za dobu léčení 84 dnů + odškodné za bezprostřední hospitalizaci riziko HOU za dobu 10 dnů poúrazové hospitalizace celkem vyplaceno na pojistném plnění pojistná částka Kč 500 Kč 300 Kč pojistné plnění Kč Kč Kč Kč Kč 3. příklad Pojištěná osoba onemocněla závažným onkologickým onemocněním v důsledku kterého byl klientovi přiznán invalidní důchod III. stupně. sjednaná pojištění Pojištění závažných onemocnění (DDZU) Pojištění onkologických onemocnění (DDOU) Pojištění invalidity III. stupně (ID3U) celkem vyplaceno na pojistném plnění pojistná částka Kč Kč Kč Kč Generali Pojišťovna a.s.

9 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 09 Poznej svého klienta Zjistěte Jaké jsou klientovy požadavky, co potřebuje a jakou má profesi. Jaký má klient životní styl a náplň volného času. Jaký je klientův zdravotní stav. Kdo všechno tvoří klientovu domácnost. Jakým rizikům je klient vystaven ve volném čase a jaké jsou jeho finanční možnosti. Zda je již klient pojištěn a jak následně zvolte správné nastavení rozsahu pojistné ochrany a výši pojistných částek. Důležité Pravdivě informujte o produktu a nezatajujte žádnou informaci, která by v průběhu pojištění mohla klienta negativně překvapit. Víte-li o nesrovnalostech mezi požadavky klienta a nabízeným produktem, uveďte je v Záznamu z jednání. Záznam z jednání vyplňujte vždy při sjednání smlouvy a přikládejte ho k nabídce. V případě zhoršeného zdravotního stavu klienta, upozorněte na možnost přirážek, výluk apod. Co byste měli vědět Při změnách zatím není povinné dokládat Záznam z jednání, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o ochranu zprostředkovatele, jeho vyplnění Vám doporučujeme vždy. Má-li klient nějaké onemocnění, nebo se pro nějaké onemocnění v minulosti léčil, přiložte k nabídce aktuální lékařskou zprávu. Pokud je klient občanem USA je nutné vyplnit prohlášení v nabídce a TIN (tax identification number), pokud se jedná o daňového rezidenta.

10 10 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Pojištění cizích státních příslušníků Klient je cizinec Cizí státní příslušníky, kteří mají pobyt na území ČR kratší než 3 měsíce, nelze pojistit. Cizí státní příslušníky ze zemí EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko s pobytem na území ČR déle než 3 měsíce, lze pojistit jako občany ČR. U cizích státních příslušníků ze zemí mimo EU, tzv. třetích zemí, s pobytem na území ČR delším než 3 měsíce, závisí pojistitelnost na pojistné částce a sjednaných doplňkových pojištěních. Důležité Nutnou podmínkou pro sepsání nabídky je korespondenční adresa a ošetřující lékař na území ČR po celou dobu trvání smlouvy. Cizinec, který žádá o pojištění, se musí prokázat platným cestovním pasem a povolením k pobytu na území ČR. POKYNY K POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ (mimo EU) Životní pojištění (Z5MU) a doplňkové životní pojištění (Z5ZU/ZM5CU, ID3U/ID3CU, ID2U/ID2CU, DDZU/ /DDCU, DDOU) s pojistnou částkou nad Kč lze sjednat pouze po udělení souhlasu Generali PPRZ. Pro udělení souhlasu je nutno vyplnit formulář Souhlas s pojištěním cizích státních příslušníků a zaslat kopii platného dokladu o povolení k pobytu na území ČR. Vyjádření k souhlasu jsou pracovníci PPRZ povinni zaslat zpět nejpozději dvou dnů od přijetí. Životní pojištění (Z5MU) a doplňkové životní pojištění (Z5ZU/ZM5CU, ID3U/ID3CU, ID2U/ID2CU, DDZU/ /DDCU, DDOU) s pojistnou částkou do Kč lze sjednat bez souhlasu Generali PPRZ. K nabídce je nutno doložit kopii platného dokladu o povolení k pobytu na území ČR. Doplňkové úrazové pojištění lze sjednat bez předchozího souhlasu Generali PPRZ. K nabídce je nutno doložit kopii platného dokladu o povolení k pobytu na území ČR. Doplňkové nemocenské pojištění lze sjednat bez předchozího souhlasu Generali PPRZ. K nabídce je nutno doložit kopii platného povolení k trvalému pobytu na území ČR. Osoby bez trvalého pobytu nelze pojistit. Generali Pojišťovna a.s.

11 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 11 Definice pojištění a doplňkových pojištění HLAVNÍ POJIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění pro případ smrti nebo dožití V případě smrti pojištěného č. 1 vyplatí pojistitel aktuální hodnotu podílového účtu platnou k datu nahlášení pojistné události, minimálně však pojistnou částku pro případ smrti sjednanou v pojistné smlouvě. V případě dožití se konce pojištění pojištěného č. 1 vyplatí pojistitel aktuální hodnotu podílového účtu (investiční varianta). - nejméně o 70 % a současně dožití se dne, kdy je pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle platných předpisů o sociálním zabezpečení v České republice. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Čekací lhůta započítává se již uplynulá doba pojištění u předchozího pojistitele. Nutno doložit kopii pojistky a doklad o ukončení pojištění od předchozího pojistitele. Doplňkové pojištění závažných onemocnění Pojistnou událostí se rozumí první stanovení diagnózy nebo provedení operace odpovídající definici závažných onemocnění uvedených v Tabulce závažných onemocnění, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Doplňkové pojištění pro případ smrti Pojistnou událostí je smrt pojištěného, nastane-li během pojistné doby. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Doplňkové pojištění invalidity III. stupně Pojistnou událostí je pokles pracovní schopnosti pojištěného nejméně o 70 % a současně dožití se dne, kdy je pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle platných předpisů o sociálním zabezpečení v ČR. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Doplňkové pojištění invalidity II. a III. stupně Pojistnou událostí je pokles pracovní schopnosti pojištěného: - nejméně o 50 % a současně dožití se dne, kdy je pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně; Doplňkové pojištění onkologických onemocnění Pojistnou událostí se rozumí první stanovení jedné z následujících diagnóz onkologického onemocnění dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN): - u žen C50-C57: zhoubný novotvar (ZN) prsu, vulvy, pochvy vagíny, hrdla děložního, těla děložního, dělohy, vaječníku a jiných neurčených ženských pohlavních orgánů; - u mužů C60-C63: zhoubný novotvar (ZN) pyje, předstojné žlázy prostaty, varlete a jiných neurčených mužských pohlavních orgánů. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Důležité Pojistitel neposkytuje pojistné plnění, zemře-li pojištěný během jednoho měsíce ode dne: - stanovení diagnózy nebo provedení operace odpovídající definici závažných onemocnění uvedených v Tabulce závažných onemocnění TDDZ; - stanovení jedné z diagnóz onkologických onemocnění specifikovaných v doplňkovém pojištění onkologických onemocnění dle čl. 30.

12 12 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění DOPLŇKOVÁ ÚRAZOVÁ POJIŠTĚNÍ Doplňkové pojištění smrti způsobené úrazem Pojistnou událostí je smrt pojištěného na následky úrazu do 1 roku ode dne tohoto úrazu. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. přičemž maximální stupeň invalidity je dán tabulkou TTNU a stupeň invalidity v procentech určuje lékař pojistitele. Základem pro určení stupně invalidity je tabulka TTNU, která uvádí maximální stupeň invalidity daného úrazu. Doplňkové pojištění smrti úrazem následkem autonehody Pojistnou událostí je smrt pojištěného na následky úrazu do 1 roku ode dne tohoto úrazu, ke kterému dojde v příčinné souvislosti s provozem motorového vozidla. V případě nastupování a vystupování z/do vozidla a při vykládání/ /nakládání přepravovaných věcí se pojištění vztahuje pouze na smrt způsobenou jiným motorovým vozidlem. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Doplňkové pojištění trvalých následků úrazu Pojistnou událostí je vznik trvalých následků, které nastaly v důsledku úrazu pojištěného. Trvalými následky úrazu se rozumí takové následky úrazu, u nichž již není možné zlepšení, tj. trvalá ovlivnění tělesných a duševních funkcí. Stupněm invalidity se rozumí rozsah trvalých následků, jehož výše se určuje v procentech, Doplňkové pojištění trvalých následků úrazu následkem autonehody Pojistnou událostí je vznik trvalých následků, které nastaly v důsledku úrazu pojištěného. Pojištění se vztahuje na úrazy pojištěného, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s provozem motorového vozidla. V případě nastupování a vystupování z/do vozidla a při vykládání/ /nakládání přepravovaných věcí se pojištění vztahuje pouze na úrazy způsobené jiným motorovým vozidlem. Maximální stupeň invalidity je dán tabulkou TTNU, přičemž stupeň invalidity v procentech určuje lékař pojistitele. Pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním V případě výplaty pojistného plnění z tohoto pojištění se výše pojistného plnění stanovuje pomocí tabulky TTNU. stupeň invalidity (SI) výpočet pojistného plnění 0,001 30,00 % Pojistné plnění (PP) odpovídá pojistné částce (PČ) vynásobené stupněm invalidity. Vzorec: PP = PČ x SI 30,01 80,00 % Pojistné plnění odpovídá součtu 30 % z pojistné částky a pětinásobku pojistné částky vynásobené stupněm invalidity poníženým o 30 %. Vzorec: PP = PČ x [30% + 5 x (SI 30 %)] 80,01 100,00 % Pojistné plnění odpovídá součtu 280 % z pojistné částky a dvacetišestinásobku pojistné částky vynásobené stupněm invalidity poníženým o 80 %. Vzorec: PP = PČ x [280 % + 26 x (SI 80 %)] Generali Pojišťovna a.s.

13 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 13 Modelový příklad Progresivní plnění pro pojistnou částku za trvalé následky úrazu ve výši Kč. stupeň invalidity (SI) vyplaceno výpočet 10 % Kč x 10 % 40 % Kč 90 % Kč x [30 % + 5 x (40 % - 30 %)] = x 80 % x [280 % + 26 x (90 % - 80 %)] = x 540 % 100 % Kč x [280 % + 26 x (100 % - 80 %)] = x 800 %

14 14 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Doplňkové pojištění trvalých následků úrazu od 70 % stupně invalidity Pojistnou událostí je vznik trvalých následků, které nastaly v důsledku úrazu pojištěného, a to min. ve výši 70 % stupně invalidity dle tabulky TTNU. Maximální stupeň invalidity je dán tabulkou TTNU, přičemž stupeň invalidity v procentech určuje lékař pojistitele. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Doplňkové pojištění denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu Pojistnou událostí je úraz pojištěného, jehož nezbytná doba léčení přesáhla stanovenou karenční lhůtu. Karenční lhůta je počet dnů stanovených pojistnou smlouvou. Maximální počet proplácených dní je dán oceňovací Tabulkou plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu. Pojistné plnění se určuje jako součin sjednané pojistné částky tohoto doplňkového pojištění a počtu dnů léčení daného úrazu. Pojistné plnění lze sjednat formou progresivního plnění. V případě pojistné události se plnění počítá následovně: doba nezbytného léčení úrazu 0 30 dnů výpočet pojistného plnění Pojistné plnění (PP) odpovídá pojistné částce (PČ) vynásobené počtem dní doby nezbytného léčení úrazu. Vzorec: PP = PČ x počet dní dnů Pojistné plnění odpovídá součtu z pojistné částky vynásobené 30 dny a dvojnásobku pojistné částky vynásobené počtem dní doby nezbytného léčení úrazu poníženým o 30 dní. Vzorec: PP = PČ x [30 + 2x (počet dní 30)] dnů Pojistné plnění odpovídá součtu z pojistné částky vynásobené 150 dny a trojnásobku pojistné částky vynásobené počtem dní doby nezbytného léčení úrazu poníženým o 90 dní. Vzorec: PP = PČ x [150 dní + 3x (počet dní 90)] Modelový příklad Progresivní plnění pro pojistnou částku za denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu ve výši 500 Kč. počet dní nezbytného léčení úrazu celkové pojistné plnění výpočet Kč 20 x Kč 500 x [ x (65-30)] = 500 x Kč 500 x [ x (128-90)] = 500 x 264 Generali Pojišťovna a.s.

15 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 15 Doplňkové pojištění denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů Pojistnou událostí je nezbytná doba léčení vyjmenovaných úrazů dle Tabulky plnění denního odškodného za dobu léčení vyjmenovaných úrazů (dále jen TDOV). Výše pojistného plnění je dána součinem sjednané pojistné částky a počtem dnů uvedeným v TDOV jako doba léčení úrazu, a to i v případě, že skutečné léčení úrazu bude trvat menší nebo větší počet dnů. Doplňkové pojištění hospitalizace následkem úrazu Pojistnou událostí je nezbytná hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu. Pojistné plnění se určuje jako součin sjednané pojistné částky tohoto pojištění a počtu dnů hospitalizace. Pojistné plnění poskytuje pojistitel maximálně za 90 dnů hospitalizace, ke které dojde v průběhu čtyř let od data úrazu. DOPLŇKOVÁ NEMOCENSKÁ POJIŠTĚNÍ Doplňkové pojištění při pobytu v nemocnici Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného trvající minimálně 24 hodin, která je z lékařského hlediska nezbytná v důsledku nemoci nebo úrazu. Pojistnou událostí je též hospitalizace zapříčiněná těhotenstvím (max. 20 dnů) a porodem. Hospitalizace začíná dnem přijetí pojištěného a končí dnem, kdy hospitalizace již není z lékařského hlediska nezbytná. Pojistné plnění se určuje jako součin sjednané pojistné částky tohoto pojištění a počtu dnů hospitalizace. Doplňkové pojištění při pracovní neschopnosti Pojistnou událostí je dočasná pracovní neschopnost uznaná a potvrzená ošetřujícím lékařem pojištěného, která nastala v důsledku nemoci nebo úrazu pojištěného a která byla potvrzena lékařem v ČR. Pojistné plnění se vyplácí od určeného dne pracovní neschopnosti, který je stanoven v pojistné smlouvě. Při zvolení pracovní neschopnosti DONU62 (pojistná částka při pracovní neschopnosti s výplatou od 62. dne) vyplácí pojistitel maximálně 730 dnů.

16 16 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Technické údaje LIMITY POJISTNÝCH ČÁSTEK, VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ VĚKY KLIENTA život úraz nemoc pojistné částky pojištěné riziko dítě min. max. v Kč omezení Z5MU smrt s konstantní PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č tis. povinné pro pojištěného č. 1 Z5ZU smrt s konstantní PČ (úrazem i nemocí) 10/50 tis. 1 mil. DDZU závažná onemocnění s konstantní PČ DDOU onkologická onemocnění 50 tis. 2 mil. DDZU + DDOU = max. 2 mil. UTZU smrt způsobená úrazem UTAU smrt způsobená úrazem násl. autonehody 20 tis. 250 tis. UTZU+UTAU = max. 250 tis. TNP0U trvalé následky úrazu (od 0,001 % SI) TNP1U trvalé následky úrazu (od 10 % SI) 50 tis. 3 mil. TNP0U+TNP1U+TNPAU+UIZ7U TNPAU trvalé následky úrazu následkem = max. 3 mil. autonehody (od 10 % SI) UIZ7U trvalé následky úrazu (od 70 % SI) 50 tis. 1,5 mil. DOUU denní odškodné za dobu nezbytného léčení bez progrese DOUU denní odškodné za dobu nezbytného léčení s progresí DOVU denní odškodné za vyjmenované úrazy HOUU hospitalizace následkem úrazu pouze v kombinaci s: UTZU/UTAU, TNP0U/1U, TNPAU, UIZ7U; DOUU bez progrese + DOVU = max. 600 Kč nebo DOUU s progresí max. = 200 Kč vstup. / výstup. věk 0 14 / 75 let 1 14 / 65 let 3 14 / 60 let 0 14 / 18 let DOHU denní dávka při pobytu v nemocnici od 0-1 r. dítěte DOHU max. 100 Kč 0 14 / 65 let ASAP rodinná asistence automaticky vždy 0 14 / 75 let Generali Pojišťovna a.s.

17 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 17 život úraz nemoc pojistné částky pojištěné riziko dospělý min. max. v Kč omezení Z5MU smrt s konstantní PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č. 1 10/50 tis. neomez. povinné pro pojištěného č. 1 Z5ZU smrt s konstantní PČ (úrazem i nemocí) ZM5CU smrt s klesající PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č. 1 a č tis. neomez. ID3U plná invalidita (III. stupně) s konstantní PČ ID3U+ID3CU = max. 3 mil. ID3CU plná invalidita (III. stupně) nelze kombinovat s ID2U a ID2CU s klesající PČ pro pojištěného č. 1 a č tis. 3 mil. ID2U invalidita II. a III. stupně s konstantní PČ ID2U+ID2CU = max. 3 mil. ID2CU invalidita II. a III. stupně nelze kombinovat s ID3U a ID3CU s klesající PČ pro pojištěného č. 1 a č. 2 DDZU závažná onemocnění s konstantní PČ DDCU závažná onemocnění s klesající PČ pro pojištěného č. 1 a č tis. 2 mil. DDZU+DDCU+DDOU = max. 2 mil. DDOU onkologická onemocnění UTZU smrt způsobená úrazem UTAU smrt způsobená úrazem násl. autonehody 50 tis. 5 mil. UTZU+UTAU = max. 5 mil. TNP0U trvalé následky úrazu (od 0,001 % SI) TNP1U trvalé následky úrazu (od 10 % SI) TNPAU trvalé následky úrazu následkem autonehody (od 10 % SI) UIZ7U trvalé následky úrazu (od 70 % SI) DOUU denní odškodné za dobu nezbytného léčení bez progrese DOUU denní odškodné za dobu nezbytného léčení s progresí 50 tis. 3 mil. TNP0U+TNP1U+TNPAU+UIZ7U = max. 3 mil. 50 tis. 1,5 mil DOVU denní odškodné za vyjmenované úrazy pouze v kombinaci s: UTZU/UTAU, TNP0U/1U, TNPAU, UIZ7U; DOUU bez progrese + DOVU = max Kč nebo DOUU s progresí max. = 500 Kč vstup. / výstup. věk / 75 let / 75 let / 65 let / 65 let / 65 let / 60 let / 70 let HOUU hospitalizace následkem úrazu DOHU denní dávka při pobytu v nemocnici / 65 let DONU15 denní dávka při pracovní neschopnosti DONU29 denní dávka při pracovní neschopnosti DONU15+DONU29+DONU62 = max Kč / 65 let DONU62 denní dávka při pracovní neschopnosti ASAP rodinná asistence automaticky vždy / 75 let život úraz pojistné částky pojištěné riziko senior min. max. v Kč omezení Z5MU smrt s konstantní PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č. 1 10/50 tis. neomez. povinné pro pojištěného č. 1 Z5ZU smrt s konstantní PČ (úrazem i nemocí) ZM5CU smrt s klesající PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č. 1 a č tis. neomez. UTZU smrt způsobená úrazem UTAU smrt způsobená úrazem násl. autonehody UTZU+UTAU = max. 300 tis. TNP1U trvalé následky úrazu (od 10 % SI) 50 tis. 300 tis. TNPAU trvalé následky úrazu následkem TNP1U+TNPAU = max. 300 tis. autonehody (od 10 % SI) DOVU denní odškodné za vyjmenované úrazy HOUU hospitalizace následkem úrazu vstup. / výstup. věk 70 / 75 let / 75 let / 75 let nemoc ASAP rodinná asistence / 75 let

18 18 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Povolání a sporty PŘÍKLADY RIZIKOVOSTI POVOLÁNÍ Bez přirážky: administrativní pracovník, agronom, barman, cukrář, dělník v chemickém průmyslu, farmaceut, geometr, fyzioterapeut, instalatér, kadeřnice, montér, pekař, řidič, tlumočník, veterinář apod. S přirážkou 100 %: asfaltér, baletka, policista-zásahová jednotka, dřevorubec, fasádník, člen horské služby, obráběč kovů, pracovník na pile, slévač, truhlář, zedník apod. Nepojistitelná na rizika DOU a DOV: dělník u vysoké pece, horník, ocelář apod. Pojistitelná s výlukou rizikové činnosti: pracovník s výbušninami, dělník u hydraulického lisu, pokrývač apod. Nepojistitelná povolání: zkušební řidič, zpravodaj v krizových oblastech, pilot, potápěč apod. Důležité V případě, že bude riziková činnost pojištěného z pojistné ochrany vyloučena (zvláštní ujednání), pojišťujeme bez přirážky! ROZDĚLENÍ RIZIKOVOSTI SPORTŮ Bez přirážky: a) amatérský sportovec (vyjma nepojistitelných sportů) - provozuje sportovní činnost občasně a není registrován v rámci organizace, jejíž náplní je organizování tělovýchovné a soutěžní nebo závodní činnosti. b) registrovaný sportovec (vyjma nepojistitelných sportů) - provozuje některý ze sportů v rámci organizací, jejichž náplní je organizování tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti v uvedených sportech. Za registrovaného sportovce se považují i osoby, které se pravidelně účastní soutěží, závodů a/nebo tréninku na tyto soutěže či závody. S přirážkou 100 %: c) vrcholový a profesionální sportovec - provozuje sport za účelem obživy, za peněžní honorář, a/nebo v intenzitě a četnosti tréninků odpovídající přípravě na nejvyšší republikové soutěže (tj. např. u fotbalu 1. a 2. liga, u ledního hokeje extraliga a 1. liga) nebo mezinárodní soutěže daného sportu. Příklady sportů vyloučených dle pojistných podmínek ZPP IŽP 2014/01, čl. 20: akrobatické létání, seskok padákem, paragliding, létání motorové i bezmotorové, létání balónem, seskoky padákem, motosport závody a přípravné jízdy k nim, potápění do více než 5 metrů hloubky, horolezectví, vysokohorská turistika, mega diving, rafting, canyoning. Dále závody v lyžování, snowbordingu, skocích na lyžích apod. black water rafting a další sporty s obdobným rizikem. Kompletní seznam povolání s jejich zařazením dle rizikovosti naleznete v přiloženém dokumentu Pomůcka pro určení pojistitelnosti pro doplňkové úrazové pojištění a doplňkové nemocenské pojištění dle povolání. Kompletní seznam sportů s jejich zařazením dle rizikovosti naleznete v přiloženém dokumentu Pomůcka pro určení pojistitelnosti v pojištění ZG63 pro doplňkové úrazové pojištění dle druhu vykonávané sportovní činnosti. Generali Pojišťovna a.s.

19 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 19 POJIŠTĚNÍ DĚTÍ A TRENÉRŮ Děti - ve věku 0 14 let pojišťujeme bez přirážek (krom nepojistitelných sportů, ty nepojišťujeme) - od 15 let pojišťujeme dle standardní tabulky sportů, se všemi přirážkami a výlukami Trenéři - trenéry dětí ve věku 0 14 let pojišťujeme bez přirážek (u nepojistitelných sportů záleží na individuálním posouzení produkt. oddělení pojištění osob). - trenéry sportovců od 15 let pojišťujeme dle standardní tabulky sportů, se všemi přirážkami a výlukami. ČASTO KLADENÉ DOTAZY sporty Jak je možné pojistit klienta vykonávajícího nepojistitelné sporty? Sport lze vyloučit z pojistné ochrany a to zápisem do Zvláštních ujednání v nabídce. Klient bude v takovém případě pojištěn bez přirážky. Klient provozující sport vyžadující extrémní fyzickou zátěž (box, rugby atd.) nelze pojistit ani s výlukou sportu. Jakým způsobem lze pojistit vrcholového/profesionálního sportovce? Tyto sportovce lze pojistit dvěma způsoby: a) pojistit do limitů dle pomůcky bez souhlasu oddělení PPRZ; b) pojistit nad limity dané pomůckou se souhlasem oddělení PPRZ. povolání Kam zařadit policejního instruktora služební přípravy, který má v pracovní náplni mj. sebeobranu v rámci běžné přípravy jako ostatní policisté, nácvik modelových situací (poutání, odváděcí páky atd.) a výcvik se střelnou zbraní? U policistů pojišťujeme s přirážkami jen členy útvaru rychlého nasazení nebo pyrotechniky. V případě, že klient (policista/ka) nespadá ani do jedné z těchto oblastí, lze ho pojistit bez přirážky jako policie-administrativa nebo jako policie-dopravní, městský, kriminalista. Klient pracuje z větší části jako zaměstnanec a část výdělku má jako OSVČ. Co mám vyplnit do kolonky současné/vedlejší povolání? Do kolonky vyplňte obě povolání. U OSVČ nezapomeňte uvést IČO, předmět a místo podnikání. Klient je svářečský technolog. Má na starost firmu týkající se sváření, určuje lidem práci, jedná se o manažerskou činnost a spoustu administrativy. Zároveň jezdí po stavbách a kontroluje práci svářečů, takže občas musí vylézt někam na lešení. Kam ho zařadit? Pokud v náplni práce klienta výrazně převažuje management a administrativní činnost, ponecháme pojištění bez přirážky. Do nabídky lze uvést, že klient je povoláním manažer. V těchto případech je vždy nutné, aby klient podrobně popsal svou pracovní činnost (nejlépe uvést i jméno firmy), na základě které lze riziko posoudit a rozhodnout. Klient pracuje jako zaměstnanec truhlář. Toto ale provozuje pouze jeden týden do měsíce. Zbytek měsíce pracuje jako OSVČ finanční poradce. Jaké povolání mám zvolit? Vždy se řídíme dle časové náročnosti (podíl na pracovní době) jednotlivých povolání. Tzn. pokud práce finančního poradce z časového hlediska výrazně převažuje nad prací truhláře, volíme jako povolání finančního poradce a klienta pojistíme bez přirážky.

20 20 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Slevy a přirážky SLEVA Z RIZIKOVÉHO POJISTNÉHO Sleva 15 % při sjednání pojistné smlouvy s výší ročního pojistného (před slevou) Kč a více. Sleva 25 % při sjednání pojistné smlouvy s výší ročního pojistného (před slevou) Kč a více. Sníží-li pojistník roční pojistné pod výše uvedenou hranici, nárok na slevu zaniká. PŘIRÁŽKY Výši pojistného rizika posuzujeme na základě: a) povolání a sportu vyhodnocuje sjednávací program (kalkulačka); tyto přirážky se týkají pouze doplňkového úrazového pojištění a doplňkového nemocenského pojištění b) zdravotního stavu klienta vyhodnocuje oddělení medicínských rizik; tyto přirážky se mohou týkat všech doplňkových pojištění včetně hlavního tarifu Důležité Jak se projevují slevy? a) riziková varianta výše slevy je zohledněna ve skutečně placeném pojistném dle frekvence placení b) investiční varianta výše slevy je automaticky převedena do investice dle zvoleného alokačního poměru Generali Pojišťovna a.s.

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění Nemocenské pojištění AODIELBKGKHMHK AGHLNJLLNOHHEK ACKBMJINGDJOOK DDLLLDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním

Více

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života k Životnímu pojištění

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2010 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní

Více

podmínky Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProSichr (PP WPS 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProSichr (PP WPS 2014/01) Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 25720198, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 5696 podmínky Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Obecné informace Pojišťovací zprostředkovatel: Obchodní jméno Sídlo Zápis v registru a způsob, jakým lze zápis ověřit Osvědčení o zápisu ZUNO do registru podle 21,

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EDICE 2015 EU 8640/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/15 UCZ/15 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EU 8541/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 UCZ/14 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UZ2C verze 5/2015... 11 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění Cestovní pojištění Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění 99.50.40.41 01.2014 verze 01 AODIELBJCOAOHK AGHNJMONKHGBGK AHMACOHNICNMOK DDLLLLLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

Pojistné podmínky Vision 5.1

Pojistné podmínky Vision 5.1 Pojistné podmínky Vision 5.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění......................................... 1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění VISION.................................

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události Dotkněte se nebe! Pojistěte se přes internet na www.vitalitas.cz Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události MODERNÍ POJISTNÝ PRODUKT

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5 Pojistné podmínky pro cestovní pojištění - úvodní ustanovení... str.7 Všeobecné pojistné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více