Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění"

Transkript

1 Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění Generali Pojišťovna a.s. generali.cz

2 02 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Obsah 06 Představujeme vám Bella Vitu 30 Obmyšlené a oprávněné osoby 09 Poznej svého klienta 31 Platební podmínky 10 Pojištění cizích státních příslušníků 32 Fondy a strategie 11 Definice pojištění a doplňkových pojištění 36 Podílové jednotky 16 Technické údaje 38 Alokace pojistného 18 Povolání a sporty 39 Poplatky a náklady 20 Slevy a přirážky 40 Odkupy 21 Počátek pojištění a vznik pojistné ochrany 42 Změny pojištění 22 Akceptace a její podmínky 44 Pojistná událost 26 Zajištění 46 Zánik pojištění 28 Identifikace klienta a PEO (Politicky exponovaná osoba) 47 Daně Generali Pojišťovna a.s.

3 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 03 Úvodní slovo Představujeme vám Bella Vitu 06 Varianty pojištění 06 Obchodní argumentace 07 Výhody pojištění 08 Příklady pojistných plnění u konkrétních rizik a pojistných částek Poznej svého klienta 09 Zjistěte 09 Co byste měli vědět Pojištění cizích státních příslušníků 10 Pokyny k pojištění cizinců Definice pojištění a doplňkových pojištění 11 Hlavní pojištění 11 Doplňková pojištění Technické údaje 16 Limity pojistných částek, vstupní a výstupní věky klienta Povolání a sporty 18 Rozdělení rizikovosti povolání 18 Rozdělení rizikovosti sportů 19 Pojištění dětí a trenérů 19 Často kladené dotazy Slevy a přirážky 20 Sleva z rizikového pojistného Počátek pojištění a vznik pojistné ochrany 21 Uzavření pojistné smlouvy, vznik pojistné ochrany 21 Smlouva o předběžném pojištění 21 Příklady vzniku poj. ochrany Akceptace a její podmínky 22 Proces akceptace 23 Povinnost vyplňování zdravotního dotazníku 24 Co je nutné udělat u smluv s povinnou lékař. prohlídkou 24 Jak vyplnit zdravotní dotazník 25 Protinabídka 25 Časté chyby při sepsání nabídky Zajištění 26 Proces zajištění 27 Potřebné podklady Identifikace klienta a PEO (Politicky exponovaná osoba) 28 Identifikace klienta 28 PEO 30 Obmyšlené a oprávněné osoby Platební podmínky 31 Čísla bankovních účtů 31 Platební podmínky pro zaměstnavatele Fondy a strategie 32 Charakteristika fondů 33 Investiční strategie 34 Slovník pojmů 35 Zhodnocování a správa fondů Podílové jednotky 36 Typy podílových jednotek 36 Postup stanovení hodnoty podílových jednotek 36 Cena podílových jednotek 36 Přemístění podíl. jednotek Alokace pojistného 38 Běžné pojistné 38 Mimořádné pojistné 38 Změna alokace Poplatky a náklady 39 Struktura nákladů 39 Rizikové pojistné 39 Poplatek za správu fondu 39 Počáteční náklady 39 Správní náklady 39 Poplatek za výpis z účtu 39 Poplatek za přemístění podílových jednotek Odkupy 40 Odkupní hodnota 40 Počáteční jednotky 40 Akumulační jednotky tvořené běžným pojistným 40 Akumulační jednotky z mimořádného pojistného 40 Částečný odkup Změny pojištění 42 Možnosti změn 43 Pomocná tabulka změn ve variabilním životním pojištění Bella Vita Pojistná událost 44 Slovník pojmů 44 Co je pojistná událost 44 Obecné postupy při pojistné události 44 Lhůty a povinnosti pojištěného/pojistitele 45 Časté chyby Zánik pojištění 46 Možnosti odstoupení 46 Výpovědní lhůty Daně 47 Daňové zvýhodnění 47 Základní parametry 48 Zdanění pojistné částky při smrti a dožití 48 Zdanění odkupného 48 Zdanění částečných odkupů 48 Platná legislativa 49 Často kladené dotazy

4 04 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Generali Pojišťovna a.s.

5 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 05 Úvodní slovo Vážení obchodníci, jsme velice rádi, že produkt Bella Vita má již dlouhodobě pevné místo v portfoliu vámi nabízených produktů. Jsme přesvědčeni, že se jedná o produkt s vysokou flexibilitou, který nabízí klientovi celou řadu možností a variant. Pro vaši lepší orientaci v tomto produktu jsme pro vás připravili příručku/manuál, který obsahuje ucelené informace o jeho struktuře, podmínkách a doplňkových pojištěních. Tato příručka by vám měla pomoci nejen při samotném sjednávání, ale i při akceptaci vámi sjednané nabídky nebo při vzniku pojistné události. Snažili jsme se zde popsat co nejvíce možných situací, které v souvislosti s životním pojištěním mohou nastat. Velice si vážíme vaší práce a je nám ctí s vámi spolupracovat. Hodně úspěchů vám přeje Generali Pojišťovna a.s.

6 06 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Představujeme vám Bella Vitu Variabilní životní pojištění s aktualizací Bella Vita představuje moderní generaci životního pojištění, ve kterém můžete pro klienta zvolit míru pojistné ochrany a investice. Současně nabízí celou řadu doplňkových životních, úrazových a nemocenských pojištění a to až pro 8 osob na jedné smlouvě. Poměr rizika a investice si klient určuje sám, dle vlastních potřeb a možností. V průběhu pojištění lze provádět zdarma vyloučení/zahrnutí pojištěných osob i rizik. Tento produkt umožňuje vklady mimořádného pojistného a tím zvyšovat investiční složku a také lze částečně čerpat finanční prostředky v průběhu trvání pojištění. VARIANTY POJIŠTĚNÍ Riziková varianta Pojistník platí pouze minimální pojistné dle rozsahu pojistné ochrany. Po uplynutí sjednané doby trvání pojištění je hodnota podílového účtu nulová, nedojde-li v průběhu doby trvání pojištění ke změně smlouvy na investiční variantu. Investiční varianta Pojistné v sobě obsahuje rizikovou i investiční část. O způsobu zhodnocování investiční části pojistného rozhoduje pojistník stanovením alokačního poměru do nabízených fondů či strategií. OBCHODNÍ ARGUMENTACE CO UMÍ BELLA VITA? rizika pojistné pojistné plnění investice a jiné - 18 doplňkových pojištění - pro životní doplňková pojištění nabízíme možnost klesajících pojistných částek - navýšení pojistné částky denního odškodného na dvojnásobek po dobu bezprostřední hospitalizace po úrazu - zdarma k trvalým následkům úrazu paušální plnění při: zlomeninách u dětí, jizvách po úrazu, ztrátách trvalého zubu úrazem, neúrazovém přerušení Achillovy šlachy - možnost přerušení placení pojistného - sleva na pojistném při platbě od 500 Kč měsíčně - u rizika trvalých následků úrazu je v případě 100 % invalidity vyplacen osminásobek sjednané pojistné částky - progresivní pojistné plnění u pojištění trvalých následků úrazu a denního odškodného za nezbytnou dobu léčení úrazu - započítávání čekací doby u jiných pojistitelů (ID2U, ID3U) - finanční prostředky jsou investovány odborníky v oblasti financí - klient má možnost účastnit se investic do velkých nadnárodních společností a sám tím může ovlivňovat výši výnosu a míru rizika při investování - možnost investovat své finanční prostředky dle vlastního výběru nebo využít jednu ze šesti nadefinovaných strategií - 27 diagnóz v rámci pojištění závažných onemocnění - příspěvek 500 Kč na preventivní prohlídku v rámci pojištění onkologických onemocnění - pojištění jednorázových zážitkových akcí (let balónem, skok padákem a další)

7 VÝHODY POJIŠTĚNÍ prémie zvýšení pojistného plnění po 10 letech trvání smlouvy a další zvýšení vždy po 5 letech speciální pojištění pro případ autonehody připojištění rodinné asistence daňové zvýhodnění možnost příspěvku zaměstnavatele možnost sjednání individuální pojistné doby pro jednotlivá rizika

8 08 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění PŘÍKLADY POJISTNÝCH PLNĚNÍ U KONKRÉTNÍCH RIZIK A POJISTNÝCH ČÁSTEK 1. příklad Těžký úraz páteře při autonehodě s následným ochrnutím dolních končetin. sjednaná pojištění Trvalé následky úrazu od 0,001 % (TNP0U) Trvalé následky úrazu autonehodou od 10 % (TNPAU) Hospitalizace úrazem (HOU) Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu (DOU) pojistné plnění sjednaných rizik riziko TNP0U (100% stupeň invalidity) riziko TNPAU (100% stupeň invalidity) riziko HOU po dobu 1 měsíce riziko DOU po dobu 150 dnů celkem vyplaceno na pojistném plnění pojistná částka Kč Kč 300 Kč 500 Kč pojistné plnění Kč Kč Kč Kč Kč 2. příklad Úraz kolenního kloubu s přetržením křížového vazu. sjednaná pojištění Trvalé následky úrazu od 0,001 % (TNP0U) Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu (DOU) Hospitalizace úrazem (HOU) pojistné plnění sjednaných rizik riziko TNP0U za stupeň invalidity 10% pro viklavost kolenního kloubu riziko DOU za dobu léčení 84 dnů + odškodné za bezprostřední hospitalizaci riziko HOU za dobu 10 dnů poúrazové hospitalizace celkem vyplaceno na pojistném plnění pojistná částka Kč 500 Kč 300 Kč pojistné plnění Kč Kč Kč Kč Kč 3. příklad Pojištěná osoba onemocněla závažným onkologickým onemocněním v důsledku kterého byl klientovi přiznán invalidní důchod III. stupně. sjednaná pojištění Pojištění závažných onemocnění (DDZU) Pojištění onkologických onemocnění (DDOU) Pojištění invalidity III. stupně (ID3U) celkem vyplaceno na pojistném plnění pojistná částka Kč Kč Kč Kč Generali Pojišťovna a.s.

9 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 09 Poznej svého klienta Zjistěte Jaké jsou klientovy požadavky, co potřebuje a jakou má profesi. Jaký má klient životní styl a náplň volného času. Jaký je klientův zdravotní stav. Kdo všechno tvoří klientovu domácnost. Jakým rizikům je klient vystaven ve volném čase a jaké jsou jeho finanční možnosti. Zda je již klient pojištěn a jak následně zvolte správné nastavení rozsahu pojistné ochrany a výši pojistných částek. Důležité Pravdivě informujte o produktu a nezatajujte žádnou informaci, která by v průběhu pojištění mohla klienta negativně překvapit. Víte-li o nesrovnalostech mezi požadavky klienta a nabízeným produktem, uveďte je v Záznamu z jednání. Záznam z jednání vyplňujte vždy při sjednání smlouvy a přikládejte ho k nabídce. V případě zhoršeného zdravotního stavu klienta, upozorněte na možnost přirážek, výluk apod. Co byste měli vědět Při změnách zatím není povinné dokládat Záznam z jednání, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o ochranu zprostředkovatele, jeho vyplnění Vám doporučujeme vždy. Má-li klient nějaké onemocnění, nebo se pro nějaké onemocnění v minulosti léčil, přiložte k nabídce aktuální lékařskou zprávu. Pokud je klient občanem USA je nutné vyplnit prohlášení v nabídce a TIN (tax identification number), pokud se jedná o daňového rezidenta.

10 10 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Pojištění cizích státních příslušníků Klient je cizinec Cizí státní příslušníky, kteří mají pobyt na území ČR kratší než 3 měsíce, nelze pojistit. Cizí státní příslušníky ze zemí EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko s pobytem na území ČR déle než 3 měsíce, lze pojistit jako občany ČR. U cizích státních příslušníků ze zemí mimo EU, tzv. třetích zemí, s pobytem na území ČR delším než 3 měsíce, závisí pojistitelnost na pojistné částce a sjednaných doplňkových pojištěních. Důležité Nutnou podmínkou pro sepsání nabídky je korespondenční adresa a ošetřující lékař na území ČR po celou dobu trvání smlouvy. Cizinec, který žádá o pojištění, se musí prokázat platným cestovním pasem a povolením k pobytu na území ČR. POKYNY K POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ (mimo EU) Životní pojištění (Z5MU) a doplňkové životní pojištění (Z5ZU/ZM5CU, ID3U/ID3CU, ID2U/ID2CU, DDZU/ /DDCU, DDOU) s pojistnou částkou nad Kč lze sjednat pouze po udělení souhlasu Generali PPRZ. Pro udělení souhlasu je nutno vyplnit formulář Souhlas s pojištěním cizích státních příslušníků a zaslat kopii platného dokladu o povolení k pobytu na území ČR. Vyjádření k souhlasu jsou pracovníci PPRZ povinni zaslat zpět nejpozději dvou dnů od přijetí. Životní pojištění (Z5MU) a doplňkové životní pojištění (Z5ZU/ZM5CU, ID3U/ID3CU, ID2U/ID2CU, DDZU/ /DDCU, DDOU) s pojistnou částkou do Kč lze sjednat bez souhlasu Generali PPRZ. K nabídce je nutno doložit kopii platného dokladu o povolení k pobytu na území ČR. Doplňkové úrazové pojištění lze sjednat bez předchozího souhlasu Generali PPRZ. K nabídce je nutno doložit kopii platného dokladu o povolení k pobytu na území ČR. Doplňkové nemocenské pojištění lze sjednat bez předchozího souhlasu Generali PPRZ. K nabídce je nutno doložit kopii platného povolení k trvalému pobytu na území ČR. Osoby bez trvalého pobytu nelze pojistit. Generali Pojišťovna a.s.

11 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 11 Definice pojištění a doplňkových pojištění HLAVNÍ POJIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění pro případ smrti nebo dožití V případě smrti pojištěného č. 1 vyplatí pojistitel aktuální hodnotu podílového účtu platnou k datu nahlášení pojistné události, minimálně však pojistnou částku pro případ smrti sjednanou v pojistné smlouvě. V případě dožití se konce pojištění pojištěného č. 1 vyplatí pojistitel aktuální hodnotu podílového účtu (investiční varianta). - nejméně o 70 % a současně dožití se dne, kdy je pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle platných předpisů o sociálním zabezpečení v České republice. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Čekací lhůta započítává se již uplynulá doba pojištění u předchozího pojistitele. Nutno doložit kopii pojistky a doklad o ukončení pojištění od předchozího pojistitele. Doplňkové pojištění závažných onemocnění Pojistnou událostí se rozumí první stanovení diagnózy nebo provedení operace odpovídající definici závažných onemocnění uvedených v Tabulce závažných onemocnění, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Doplňkové pojištění pro případ smrti Pojistnou událostí je smrt pojištěného, nastane-li během pojistné doby. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Doplňkové pojištění invalidity III. stupně Pojistnou událostí je pokles pracovní schopnosti pojištěného nejméně o 70 % a současně dožití se dne, kdy je pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle platných předpisů o sociálním zabezpečení v ČR. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Doplňkové pojištění invalidity II. a III. stupně Pojistnou událostí je pokles pracovní schopnosti pojištěného: - nejméně o 50 % a současně dožití se dne, kdy je pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně; Doplňkové pojištění onkologických onemocnění Pojistnou událostí se rozumí první stanovení jedné z následujících diagnóz onkologického onemocnění dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN): - u žen C50-C57: zhoubný novotvar (ZN) prsu, vulvy, pochvy vagíny, hrdla děložního, těla děložního, dělohy, vaječníku a jiných neurčených ženských pohlavních orgánů; - u mužů C60-C63: zhoubný novotvar (ZN) pyje, předstojné žlázy prostaty, varlete a jiných neurčených mužských pohlavních orgánů. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Důležité Pojistitel neposkytuje pojistné plnění, zemře-li pojištěný během jednoho měsíce ode dne: - stanovení diagnózy nebo provedení operace odpovídající definici závažných onemocnění uvedených v Tabulce závažných onemocnění TDDZ; - stanovení jedné z diagnóz onkologických onemocnění specifikovaných v doplňkovém pojištění onkologických onemocnění dle čl. 30.

12 12 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění DOPLŇKOVÁ ÚRAZOVÁ POJIŠTĚNÍ Doplňkové pojištění smrti způsobené úrazem Pojistnou událostí je smrt pojištěného na následky úrazu do 1 roku ode dne tohoto úrazu. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. přičemž maximální stupeň invalidity je dán tabulkou TTNU a stupeň invalidity v procentech určuje lékař pojistitele. Základem pro určení stupně invalidity je tabulka TTNU, která uvádí maximální stupeň invalidity daného úrazu. Doplňkové pojištění smrti úrazem následkem autonehody Pojistnou událostí je smrt pojištěného na následky úrazu do 1 roku ode dne tohoto úrazu, ke kterému dojde v příčinné souvislosti s provozem motorového vozidla. V případě nastupování a vystupování z/do vozidla a při vykládání/ /nakládání přepravovaných věcí se pojištění vztahuje pouze na smrt způsobenou jiným motorovým vozidlem. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Doplňkové pojištění trvalých následků úrazu Pojistnou událostí je vznik trvalých následků, které nastaly v důsledku úrazu pojištěného. Trvalými následky úrazu se rozumí takové následky úrazu, u nichž již není možné zlepšení, tj. trvalá ovlivnění tělesných a duševních funkcí. Stupněm invalidity se rozumí rozsah trvalých následků, jehož výše se určuje v procentech, Doplňkové pojištění trvalých následků úrazu následkem autonehody Pojistnou událostí je vznik trvalých následků, které nastaly v důsledku úrazu pojištěného. Pojištění se vztahuje na úrazy pojištěného, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s provozem motorového vozidla. V případě nastupování a vystupování z/do vozidla a při vykládání/ /nakládání přepravovaných věcí se pojištění vztahuje pouze na úrazy způsobené jiným motorovým vozidlem. Maximální stupeň invalidity je dán tabulkou TTNU, přičemž stupeň invalidity v procentech určuje lékař pojistitele. Pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním V případě výplaty pojistného plnění z tohoto pojištění se výše pojistného plnění stanovuje pomocí tabulky TTNU. stupeň invalidity (SI) výpočet pojistného plnění 0,001 30,00 % Pojistné plnění (PP) odpovídá pojistné částce (PČ) vynásobené stupněm invalidity. Vzorec: PP = PČ x SI 30,01 80,00 % Pojistné plnění odpovídá součtu 30 % z pojistné částky a pětinásobku pojistné částky vynásobené stupněm invalidity poníženým o 30 %. Vzorec: PP = PČ x [30% + 5 x (SI 30 %)] 80,01 100,00 % Pojistné plnění odpovídá součtu 280 % z pojistné částky a dvacetišestinásobku pojistné částky vynásobené stupněm invalidity poníženým o 80 %. Vzorec: PP = PČ x [280 % + 26 x (SI 80 %)] Generali Pojišťovna a.s.

13 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 13 Modelový příklad Progresivní plnění pro pojistnou částku za trvalé následky úrazu ve výši Kč. stupeň invalidity (SI) vyplaceno výpočet 10 % Kč x 10 % 40 % Kč 90 % Kč x [30 % + 5 x (40 % - 30 %)] = x 80 % x [280 % + 26 x (90 % - 80 %)] = x 540 % 100 % Kč x [280 % + 26 x (100 % - 80 %)] = x 800 %

14 14 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Doplňkové pojištění trvalých následků úrazu od 70 % stupně invalidity Pojistnou událostí je vznik trvalých následků, které nastaly v důsledku úrazu pojištěného, a to min. ve výši 70 % stupně invalidity dle tabulky TTNU. Maximální stupeň invalidity je dán tabulkou TTNU, přičemž stupeň invalidity v procentech určuje lékař pojistitele. Pojistným plněním je sjednaná pojistná částka. Doplňkové pojištění denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu Pojistnou událostí je úraz pojištěného, jehož nezbytná doba léčení přesáhla stanovenou karenční lhůtu. Karenční lhůta je počet dnů stanovených pojistnou smlouvou. Maximální počet proplácených dní je dán oceňovací Tabulkou plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu. Pojistné plnění se určuje jako součin sjednané pojistné částky tohoto doplňkového pojištění a počtu dnů léčení daného úrazu. Pojistné plnění lze sjednat formou progresivního plnění. V případě pojistné události se plnění počítá následovně: doba nezbytného léčení úrazu 0 30 dnů výpočet pojistného plnění Pojistné plnění (PP) odpovídá pojistné částce (PČ) vynásobené počtem dní doby nezbytného léčení úrazu. Vzorec: PP = PČ x počet dní dnů Pojistné plnění odpovídá součtu z pojistné částky vynásobené 30 dny a dvojnásobku pojistné částky vynásobené počtem dní doby nezbytného léčení úrazu poníženým o 30 dní. Vzorec: PP = PČ x [30 + 2x (počet dní 30)] dnů Pojistné plnění odpovídá součtu z pojistné částky vynásobené 150 dny a trojnásobku pojistné částky vynásobené počtem dní doby nezbytného léčení úrazu poníženým o 90 dní. Vzorec: PP = PČ x [150 dní + 3x (počet dní 90)] Modelový příklad Progresivní plnění pro pojistnou částku za denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu ve výši 500 Kč. počet dní nezbytného léčení úrazu celkové pojistné plnění výpočet Kč 20 x Kč 500 x [ x (65-30)] = 500 x Kč 500 x [ x (128-90)] = 500 x 264 Generali Pojišťovna a.s.

15 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 15 Doplňkové pojištění denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů Pojistnou událostí je nezbytná doba léčení vyjmenovaných úrazů dle Tabulky plnění denního odškodného za dobu léčení vyjmenovaných úrazů (dále jen TDOV). Výše pojistného plnění je dána součinem sjednané pojistné částky a počtem dnů uvedeným v TDOV jako doba léčení úrazu, a to i v případě, že skutečné léčení úrazu bude trvat menší nebo větší počet dnů. Doplňkové pojištění hospitalizace následkem úrazu Pojistnou událostí je nezbytná hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu. Pojistné plnění se určuje jako součin sjednané pojistné částky tohoto pojištění a počtu dnů hospitalizace. Pojistné plnění poskytuje pojistitel maximálně za 90 dnů hospitalizace, ke které dojde v průběhu čtyř let od data úrazu. DOPLŇKOVÁ NEMOCENSKÁ POJIŠTĚNÍ Doplňkové pojištění při pobytu v nemocnici Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného trvající minimálně 24 hodin, která je z lékařského hlediska nezbytná v důsledku nemoci nebo úrazu. Pojistnou událostí je též hospitalizace zapříčiněná těhotenstvím (max. 20 dnů) a porodem. Hospitalizace začíná dnem přijetí pojištěného a končí dnem, kdy hospitalizace již není z lékařského hlediska nezbytná. Pojistné plnění se určuje jako součin sjednané pojistné částky tohoto pojištění a počtu dnů hospitalizace. Doplňkové pojištění při pracovní neschopnosti Pojistnou událostí je dočasná pracovní neschopnost uznaná a potvrzená ošetřujícím lékařem pojištěného, která nastala v důsledku nemoci nebo úrazu pojištěného a která byla potvrzena lékařem v ČR. Pojistné plnění se vyplácí od určeného dne pracovní neschopnosti, který je stanoven v pojistné smlouvě. Při zvolení pracovní neschopnosti DONU62 (pojistná částka při pracovní neschopnosti s výplatou od 62. dne) vyplácí pojistitel maximálně 730 dnů.

16 16 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Technické údaje LIMITY POJISTNÝCH ČÁSTEK, VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ VĚKY KLIENTA život úraz nemoc pojistné částky pojištěné riziko dítě min. max. v Kč omezení Z5MU smrt s konstantní PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č tis. povinné pro pojištěného č. 1 Z5ZU smrt s konstantní PČ (úrazem i nemocí) 10/50 tis. 1 mil. DDZU závažná onemocnění s konstantní PČ DDOU onkologická onemocnění 50 tis. 2 mil. DDZU + DDOU = max. 2 mil. UTZU smrt způsobená úrazem UTAU smrt způsobená úrazem násl. autonehody 20 tis. 250 tis. UTZU+UTAU = max. 250 tis. TNP0U trvalé následky úrazu (od 0,001 % SI) TNP1U trvalé následky úrazu (od 10 % SI) 50 tis. 3 mil. TNP0U+TNP1U+TNPAU+UIZ7U TNPAU trvalé následky úrazu následkem = max. 3 mil. autonehody (od 10 % SI) UIZ7U trvalé následky úrazu (od 70 % SI) 50 tis. 1,5 mil. DOUU denní odškodné za dobu nezbytného léčení bez progrese DOUU denní odškodné za dobu nezbytného léčení s progresí DOVU denní odškodné za vyjmenované úrazy HOUU hospitalizace následkem úrazu pouze v kombinaci s: UTZU/UTAU, TNP0U/1U, TNPAU, UIZ7U; DOUU bez progrese + DOVU = max. 600 Kč nebo DOUU s progresí max. = 200 Kč vstup. / výstup. věk 0 14 / 75 let 1 14 / 65 let 3 14 / 60 let 0 14 / 18 let DOHU denní dávka při pobytu v nemocnici od 0-1 r. dítěte DOHU max. 100 Kč 0 14 / 65 let ASAP rodinná asistence automaticky vždy 0 14 / 75 let Generali Pojišťovna a.s.

17 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 17 život úraz nemoc pojistné částky pojištěné riziko dospělý min. max. v Kč omezení Z5MU smrt s konstantní PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č. 1 10/50 tis. neomez. povinné pro pojištěného č. 1 Z5ZU smrt s konstantní PČ (úrazem i nemocí) ZM5CU smrt s klesající PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č. 1 a č tis. neomez. ID3U plná invalidita (III. stupně) s konstantní PČ ID3U+ID3CU = max. 3 mil. ID3CU plná invalidita (III. stupně) nelze kombinovat s ID2U a ID2CU s klesající PČ pro pojištěného č. 1 a č tis. 3 mil. ID2U invalidita II. a III. stupně s konstantní PČ ID2U+ID2CU = max. 3 mil. ID2CU invalidita II. a III. stupně nelze kombinovat s ID3U a ID3CU s klesající PČ pro pojištěného č. 1 a č. 2 DDZU závažná onemocnění s konstantní PČ DDCU závažná onemocnění s klesající PČ pro pojištěného č. 1 a č tis. 2 mil. DDZU+DDCU+DDOU = max. 2 mil. DDOU onkologická onemocnění UTZU smrt způsobená úrazem UTAU smrt způsobená úrazem násl. autonehody 50 tis. 5 mil. UTZU+UTAU = max. 5 mil. TNP0U trvalé následky úrazu (od 0,001 % SI) TNP1U trvalé následky úrazu (od 10 % SI) TNPAU trvalé následky úrazu následkem autonehody (od 10 % SI) UIZ7U trvalé následky úrazu (od 70 % SI) DOUU denní odškodné za dobu nezbytného léčení bez progrese DOUU denní odškodné za dobu nezbytného léčení s progresí 50 tis. 3 mil. TNP0U+TNP1U+TNPAU+UIZ7U = max. 3 mil. 50 tis. 1,5 mil DOVU denní odškodné za vyjmenované úrazy pouze v kombinaci s: UTZU/UTAU, TNP0U/1U, TNPAU, UIZ7U; DOUU bez progrese + DOVU = max Kč nebo DOUU s progresí max. = 500 Kč vstup. / výstup. věk / 75 let / 75 let / 65 let / 65 let / 65 let / 60 let / 70 let HOUU hospitalizace následkem úrazu DOHU denní dávka při pobytu v nemocnici / 65 let DONU15 denní dávka při pracovní neschopnosti DONU29 denní dávka při pracovní neschopnosti DONU15+DONU29+DONU62 = max Kč / 65 let DONU62 denní dávka při pracovní neschopnosti ASAP rodinná asistence automaticky vždy / 75 let život úraz pojistné částky pojištěné riziko senior min. max. v Kč omezení Z5MU smrt s konstantní PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č. 1 10/50 tis. neomez. povinné pro pojištěného č. 1 Z5ZU smrt s konstantní PČ (úrazem i nemocí) ZM5CU smrt s klesající PČ (úrazem, nemocí) pro pojištěného č. 1 a č tis. neomez. UTZU smrt způsobená úrazem UTAU smrt způsobená úrazem násl. autonehody UTZU+UTAU = max. 300 tis. TNP1U trvalé následky úrazu (od 10 % SI) 50 tis. 300 tis. TNPAU trvalé následky úrazu následkem TNP1U+TNPAU = max. 300 tis. autonehody (od 10 % SI) DOVU denní odškodné za vyjmenované úrazy HOUU hospitalizace následkem úrazu vstup. / výstup. věk 70 / 75 let / 75 let / 75 let nemoc ASAP rodinná asistence / 75 let

18 18 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Povolání a sporty PŘÍKLADY RIZIKOVOSTI POVOLÁNÍ Bez přirážky: administrativní pracovník, agronom, barman, cukrář, dělník v chemickém průmyslu, farmaceut, geometr, fyzioterapeut, instalatér, kadeřnice, montér, pekař, řidič, tlumočník, veterinář apod. S přirážkou 100 %: asfaltér, baletka, policista-zásahová jednotka, dřevorubec, fasádník, člen horské služby, obráběč kovů, pracovník na pile, slévač, truhlář, zedník apod. Nepojistitelná na rizika DOU a DOV: dělník u vysoké pece, horník, ocelář apod. Pojistitelná s výlukou rizikové činnosti: pracovník s výbušninami, dělník u hydraulického lisu, pokrývač apod. Nepojistitelná povolání: zkušební řidič, zpravodaj v krizových oblastech, pilot, potápěč apod. Důležité V případě, že bude riziková činnost pojištěného z pojistné ochrany vyloučena (zvláštní ujednání), pojišťujeme bez přirážky! ROZDĚLENÍ RIZIKOVOSTI SPORTŮ Bez přirážky: a) amatérský sportovec (vyjma nepojistitelných sportů) - provozuje sportovní činnost občasně a není registrován v rámci organizace, jejíž náplní je organizování tělovýchovné a soutěžní nebo závodní činnosti. b) registrovaný sportovec (vyjma nepojistitelných sportů) - provozuje některý ze sportů v rámci organizací, jejichž náplní je organizování tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti v uvedených sportech. Za registrovaného sportovce se považují i osoby, které se pravidelně účastní soutěží, závodů a/nebo tréninku na tyto soutěže či závody. S přirážkou 100 %: c) vrcholový a profesionální sportovec - provozuje sport za účelem obživy, za peněžní honorář, a/nebo v intenzitě a četnosti tréninků odpovídající přípravě na nejvyšší republikové soutěže (tj. např. u fotbalu 1. a 2. liga, u ledního hokeje extraliga a 1. liga) nebo mezinárodní soutěže daného sportu. Příklady sportů vyloučených dle pojistných podmínek ZPP IŽP 2014/01, čl. 20: akrobatické létání, seskok padákem, paragliding, létání motorové i bezmotorové, létání balónem, seskoky padákem, motosport závody a přípravné jízdy k nim, potápění do více než 5 metrů hloubky, horolezectví, vysokohorská turistika, mega diving, rafting, canyoning. Dále závody v lyžování, snowbordingu, skocích na lyžích apod. black water rafting a další sporty s obdobným rizikem. Kompletní seznam povolání s jejich zařazením dle rizikovosti naleznete v přiloženém dokumentu Pomůcka pro určení pojistitelnosti pro doplňkové úrazové pojištění a doplňkové nemocenské pojištění dle povolání. Kompletní seznam sportů s jejich zařazením dle rizikovosti naleznete v přiloženém dokumentu Pomůcka pro určení pojistitelnosti v pojištění ZG63 pro doplňkové úrazové pojištění dle druhu vykonávané sportovní činnosti. Generali Pojišťovna a.s.

19 kapitola - Generali Pojišťovna a.s. 19 POJIŠTĚNÍ DĚTÍ A TRENÉRŮ Děti - ve věku 0 14 let pojišťujeme bez přirážek (krom nepojistitelných sportů, ty nepojišťujeme) - od 15 let pojišťujeme dle standardní tabulky sportů, se všemi přirážkami a výlukami Trenéři - trenéry dětí ve věku 0 14 let pojišťujeme bez přirážek (u nepojistitelných sportů záleží na individuálním posouzení produkt. oddělení pojištění osob). - trenéry sportovců od 15 let pojišťujeme dle standardní tabulky sportů, se všemi přirážkami a výlukami. ČASTO KLADENÉ DOTAZY sporty Jak je možné pojistit klienta vykonávajícího nepojistitelné sporty? Sport lze vyloučit z pojistné ochrany a to zápisem do Zvláštních ujednání v nabídce. Klient bude v takovém případě pojištěn bez přirážky. Klient provozující sport vyžadující extrémní fyzickou zátěž (box, rugby atd.) nelze pojistit ani s výlukou sportu. Jakým způsobem lze pojistit vrcholového/profesionálního sportovce? Tyto sportovce lze pojistit dvěma způsoby: a) pojistit do limitů dle pomůcky bez souhlasu oddělení PPRZ; b) pojistit nad limity dané pomůckou se souhlasem oddělení PPRZ. povolání Kam zařadit policejního instruktora služební přípravy, který má v pracovní náplni mj. sebeobranu v rámci běžné přípravy jako ostatní policisté, nácvik modelových situací (poutání, odváděcí páky atd.) a výcvik se střelnou zbraní? U policistů pojišťujeme s přirážkami jen členy útvaru rychlého nasazení nebo pyrotechniky. V případě, že klient (policista/ka) nespadá ani do jedné z těchto oblastí, lze ho pojistit bez přirážky jako policie-administrativa nebo jako policie-dopravní, městský, kriminalista. Klient pracuje z větší části jako zaměstnanec a část výdělku má jako OSVČ. Co mám vyplnit do kolonky současné/vedlejší povolání? Do kolonky vyplňte obě povolání. U OSVČ nezapomeňte uvést IČO, předmět a místo podnikání. Klient je svářečský technolog. Má na starost firmu týkající se sváření, určuje lidem práci, jedná se o manažerskou činnost a spoustu administrativy. Zároveň jezdí po stavbách a kontroluje práci svářečů, takže občas musí vylézt někam na lešení. Kam ho zařadit? Pokud v náplni práce klienta výrazně převažuje management a administrativní činnost, ponecháme pojištění bez přirážky. Do nabídky lze uvést, že klient je povoláním manažer. V těchto případech je vždy nutné, aby klient podrobně popsal svou pracovní činnost (nejlépe uvést i jméno firmy), na základě které lze riziko posoudit a rozhodnout. Klient pracuje jako zaměstnanec truhlář. Toto ale provozuje pouze jeden týden do měsíce. Zbytek měsíce pracuje jako OSVČ finanční poradce. Jaké povolání mám zvolit? Vždy se řídíme dle časové náročnosti (podíl na pracovní době) jednotlivých povolání. Tzn. pokud práce finančního poradce z časového hlediska výrazně převažuje nad prací truhláře, volíme jako povolání finančního poradce a klienta pojistíme bez přirážky.

20 20 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Slevy a přirážky SLEVA Z RIZIKOVÉHO POJISTNÉHO Sleva 15 % při sjednání pojistné smlouvy s výší ročního pojistného (před slevou) Kč a více. Sleva 25 % při sjednání pojistné smlouvy s výší ročního pojistného (před slevou) Kč a více. Sníží-li pojistník roční pojistné pod výše uvedenou hranici, nárok na slevu zaniká. PŘIRÁŽKY Výši pojistného rizika posuzujeme na základě: a) povolání a sportu vyhodnocuje sjednávací program (kalkulačka); tyto přirážky se týkají pouze doplňkového úrazového pojištění a doplňkového nemocenského pojištění b) zdravotního stavu klienta vyhodnocuje oddělení medicínských rizik; tyto přirážky se mohou týkat všech doplňkových pojištění včetně hlavního tarifu Důležité Jak se projevují slevy? a) riziková varianta výše slevy je zohledněna ve skutečně placeném pojistném dle frekvence placení b) investiční varianta výše slevy je automaticky převedena do investice dle zvoleného alokačního poměru Generali Pojišťovna a.s.

Sazebník 2015 Bella Vita variabilní životní pojištění

Sazebník 2015 Bella Vita variabilní životní pojištění Sazebník 2015 Bella Vita variabilní životní pojištění generali.cz 02 Sazebník 2015 / Bella Vita variabilní životní pojištění Obsah 06 Představujeme vám Bella Vitu 32 Obmyšlené a oprávněné osoby 09 Poznej

Více

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7.

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7. Generali Pojišťovna a.s. Na Pankráci 121 140 21 Praha 4 Sazebník rizikového ho produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro smlouvy sjednané po 1. 7. 2015 včetně) Vážený kliente, dovolujeme si

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Allegro. Informace pro klienta. Pojistné podmínky

Allegro. Informace pro klienta. Pojistné podmínky Allegro Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLAKHKFNHK AGHCHPIBKEDDAK AANLANNBGNBMOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273,

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 500 Kč

Více

Swing. Informace pro klienta. Pojistné podmínky

Swing. Informace pro klienta. Pojistné podmínky Swing Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLALHPHMHK AGDJHMHEAJANEK AEJNDFJHOBFPOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273,

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

La Vita. Informace pro klienta. Pojistné podmínky

La Vita. Informace pro klienta. Pojistné podmínky La Vita Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLALHMCMHK AGDIFPBPEGEBAK AFPKDHPJAIPPOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Bella Vita. Pojistné podmínky Bella Vita

Bella Vita. Pojistné podmínky Bella Vita Bella Vita AODIFLALHPHMHK AGDJHMHEAJANEK AEJNDFJHOBFPOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

BeneFit EXTRA. Informace pro klienta Pojistné podmínky

BeneFit EXTRA. Informace pro klienta Pojistné podmínky BeneFit EXTRA Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLALHKEPHK AGBGGIMPHKDDEK AEMPCKGBOCMNOK DDLLLDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ:

Více

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo zavolejte nebo infolinku Zelenou klientského linku: 800 servisu

Více

PNTS. Hlášení pojistné události

PNTS. Hlášení pojistné události PNTS Hlášení pojistné události Naší snahou je, aby vyřízení pojistné události proběhlo hladce a v co nejkratším možném termínu. Pokud vznikne událost, která by mohla založit Váš nárok na pojistné plnění,

Více

Bella Vita. Informace pro klienta. Pojistné podmínky

Bella Vita. Informace pro klienta. Pojistné podmínky Bella Vita Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLALHPHMHK AGDJHMHEAJANEK AEJNDFJHOBFPOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273,

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. prosince 2016 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ I. ROZSAH POJIŠTĚNÍ Rozsah pojištění je definován v Pojistné smlouvě na úrazové pojištění č. 0229499041, v článku I. : Pojištění se vztahuje na úrazy, k

Více

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ KAMARÁD POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KAM 1.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník pojištění KAMARÁD obsahuje aktuální výši poplatků, alokačních

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Swing. Informace pro klienta a pojistné podmínky Swing

Swing. Informace pro klienta a pojistné podmínky Swing Swing AODIFLAKGNBPHK AGBLGOGNOCHJCK ACMAEJOFALLNOK DDLLLDDLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Bella Vita - variabilní životní pojištění

Bella Vita - variabilní životní pojištění Pojistné podmínky Bella Vita - variabilní životní pojištění 50.11.79 08.2014 verze 01 Obsah strana Informace pro klienta 3 Produkt ZG63 - variabilní životní pojištění 3 Informace o pojistiteli 3 Slevy

Více

La Vita. Informace pro klienta. Pojistné podmínky

La Vita. Informace pro klienta. Pojistné podmínky La Vita Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLALHMCMHK AGDIFPBPEGEBAK AFPKDHPJAIPPOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273,

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

1 Pojistná smlouva EasyLife

1 Pojistná smlouva EasyLife SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ EASYLIFE 6 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK EL 6.0 účinnost od 1. ledna 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění EasyLife obsahuje vždy ke dni uzavření

Více

BeneFit EXTRA. Informace pro klienta Pojistné podmínky

BeneFit EXTRA. Informace pro klienta Pojistné podmínky BeneFit EXTRA Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLALHKEPHK AGBGGIMPHKDDEK AEMPCKGBOCMNOK DDLLLDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ:

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK BL 1.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným

Více

La Vita. Informace pro klienta. Pojistné podmínky

La Vita. Informace pro klienta. Pojistné podmínky La Vita Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLALHMCMHK AGDIFPBPEGEBAK AFPKDHPJAIPPOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273,

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Podmínky pro placení mimořádného pojistného u investičního životního pojištění při jednorázovém mimořádném pojistném při pravidelně

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION 6.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 6.2 účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník životního pojištění Vision obsahuje aktuální

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP. Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP. Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí,

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 9,5 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně; strhává

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Allegro. Informace pro klienta. Pojistné podmínky

Allegro. Informace pro klienta. Pojistné podmínky Allegro Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLAKHKFNHK AGHCHPIBKEDDAK AANLANNBGNBMOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273,

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ 25307835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Profit Invest II. Informace pro klienta. Pojistné podmínky

Profit Invest II. Informace pro klienta. Pojistné podmínky Profit Invest II Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLALGLFMHK AGHFDMPBJIBDAK AAJGJPMLOKNNOK DDLLLLLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ:

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Identifikace Investora - právnická osoba EUR

Identifikace Investora - právnická osoba EUR FCZIDENCPI-2-201605 Identifikace Investora Pravidla pro vyplnění tohoto formuláře - povinné údaje formuláře k vyplnění V uvedených případech vyplňujete následující části tohoto formuláře: Investor Právnická

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny snížením hodnoty účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek D., který

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více