Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s."

Transkript

1 Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, Brno 2010

2 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI Školicí materiály Termíny školení Školicí místa Individuální školení Individualizované školení Speciální školení Řízení kvality školení Ceny školení Jak se přihlásit Ubytování ŠKOLENÍ HR Zpracování mezd - základní (PAMz) Zpracování mezd - rozšiřující (PAMr) Personalistika Personální dokumenty Personalistika - Hodnocení zaměstnanců Evidenční listy důchodového pojištění, Registr nemocenského pojištění Docházka administrátor Docházka docházkový vedoucí Vzdělávání Systemizace Cestovní příkazy Cestovní příkazy web Zaměstnanecké výhody Rozšířené ovládání HR Vema OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY

3 Obsah 3.1 Účetnictví pro podnikatele Účetnictví pro rozpočtové, příspěvkové a neziskové organizace Fakturace Banka Pokladna Dlouhodobý a Drobný majetek Sklady Nákup a odbyt Knihovna Ochranné prostředky Evidence písemností Rozšířené ovládání EL Vema SYSTÉMOVÁ ŠKOLENÍ Správci Vema Správa Komunikačního serveru Vema

4

5 Obsah Vážené dámy, vážení pánové, již od roku 1990 Vám pravidelně představujeme nabídku školení všech komponent informačního systému Vema. Letos si Vám dovolujeme předložit aktualizovanou a modernizovanou nabídku školení našich produktů. Cílem školení je pomoci uživatelům našich produktů efektivně využívat možností, které tyto produkty nabízejí. Školení jsou rozlišena podle pokročilosti a zaměření účastníků - své tu naleznou jak začátečníci, tak pokročilí uživatelé, tak i správci našich aplikací. Přesné termíny školení Vám budeme oznamovat vždy v posledním měsíci kalendářního čtvrtletí na čtvrtletí následující. Podle zaměření jsou školení rozdělena do skupin. První skupinou jsou produkty z oblasti řízení lidských zdrojů, následují produkty z oblasti ekonomiky a logistiky a poslední skupinou jsou školení speciální. Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme. Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že v nás najdete skutečně trvalého a spolehlivého partnera. Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti 5

6 Typy školení a jejich návaznosti 1. Typy školení a jejich návaznosti Každý uživatel produktů Vema by měl absolvovat základní školení aplikací, se kterými bude pracovat. První částí tohoto školení je základ práce s datovým editorem, kde se seznámí se základními možnostmi, jak zadávat, vyhledávat a měnit data. Témata jsou: struktura menu aplikace a editoru struktura souboru, klíčové položky, variantní záznamy režimy editoru pohyb v editoru vyhledávání klíčové, neklíčové práce s nápovědou kalkulačka Následuje blok zaměřený na odbornou práci s danou aplikací. Poslední částí školení je minimum zaměřené na instalaci nových verzí a údržbu programového vybavení. Po tomto školení by měl absolvent být schopen běžné práce s aplikací. K vybraným aplikacím pořádáme rozšiřující školení. V první části je uživatel seznámen se všemi možnostmi datového editoru. Témata jsou: zužování, zužování na variantu, filtr, makro skupinové operace spojování souborů výstup do jiných systémů uživatelské soubory parametrické soubory úprava vlastností souborů a položek úprava hlavní nabídky funkcí editor uživatelských sestav uživatelské události uživatelské modifikace sestav katalog datového editoru Druhá část je zaměřena na prohloubení znalosti práce v jednotlivých aplikacích se zřetelem na komunikaci mezi jednotlivými moduly systému. Podmínkou je absolvování základního školení a znalost odborné problematiky. Toto školení doporučujeme všem uživatelům po delším čase zopakovat, neboť školení je průběžně upravováno a jsou do něj zahrnovány nové vlastnosti a funkce aplikací. K vybrané problematice, která se týká více modulů najednou, pořádáme průřezová školení. Cílem je uživatele naučit zpracovávat odbornou problematiku, která se týká spolupráce více aplikací. Podmínkou je absolvování alespoň jednoho základního školení a znalost odborné problematiky. 6

7 Typy školení a jejich návaznosti Pro detailní popis a údržbu systémů Vema se pořádají systémová školení. V těchto školeních je popsána vnitřní struktura databází, vazby na operační systémy se zřetelem na diagnostiku problémů, spolupráce systémů Vema s vnějším světem. Podmínkou je absolvování základního školení a praxe se správou systémů Vema. Pokud se vyskytnou závažnější legislativní nebo systémové změny pořádáme diferenční školení, ve kterých je uživatel seznámen s těmito změnami. Podmínkou je rutinní práce se školeným modulem. Speciální školení mohou být zpracována individuálně dle konkrétní potřeby zákazníka. Mohou probíhat na jeho datech tak, aby se účastníkům problematika co nejvíce přiblížila. Speciální školení jsou obvykle detailněji zaměřena na oblasti, které zákazník dle svého zaměření více využívá. 1.1 Školicí materiály 1.2 Termíny školení 1.3 Školicí místa Každý účastník školení dostává tištěné školicí materiály s mnoha příklady. V tomto materiálu je popsán celý průběh školení, příklady zpracování a celý postup zavádění všech hodnot položku po položce. Školicí materiály si účastník odnáší, takže si může připisovat vlastní poznámky a následně může modelové příklady vyzkoušet i na pracovišti. Termíny školení jsou publikovány na našem zákaznickém webu na adrese Pro větší skupiny uživatelů lze dohodnout školení v individuálních termínech. Školení standardně probíhají v našich moderních počítačových učebnách v Praze a v Brně. Učebny jsou vybaveny datovými projektory. V učebnách je vždy jedno počítačové pracoviště vyhrazeno jednomu účastníkovi. Na přání zákazníka mohou jedno pracoviště sdílet i dva účastníci. Dle poptávky, či přání zákazníka je možné zajistit školení i v jiných lokalitách, které jsou zákazníkovi geograficky blíže. 7

8 Typy školení a jejich návaznosti Počítačová učebna v Brně 1.4 Individuální školení 1.5 Individualizované školení 1.6 Speciální školení 1.7 Řízení kvality školení Po dohodě lze zajistit i individuální školení formou konzultace a to jak v prostorách společnosti Vema, a. s. tak i v prostorách zákazníka. Při takovémto školení se konzultant přímo věnuje školenému pracovníkovi. Školení probíhá dle standardních školících materiálů, takže je plně garantována úplnost poskytovaných informací. Výsledkem takového školení jsou však podstatně hlubší znalosti. Na přání lze libovolné školení uzpůsobit přesně dle způsobu použití aplikací v prostředí zákazníka. Lze například školit přímo na zákaznické konfiguraci i datech, použít interní postupy či některé části školení vynechat. Na přání zákazníka je rovněž je možné připravit na zakázku školení zcela nové pro specifické určení. Po skončení školení je každý účastník požádán o vyplnění krátkého dotazníku, kde zhodnotí obsah školení, práci lektora případně i jiné připomínky a podněty. Na základě dotazníků jsou školení upravována a 8

9 Typy školení a jejich návaznosti vylepšována tak, aby si účastníci odnášeli co nejkvalitnější a nejhlubší znalosti. 1.8 Ceny školení 1.9 Jak se přihlásit 1.10 Ubytování Ceny školení jsou uvedeny v Ceníku školení. Na školení jsou poskytovány resortní slevy. Ceny individuálních školení jsou stanoveny jako 1,5 násobek standardního školení. I v tomto případě se zohledňují resortní slevy. Cena individualizovaného školení se zvyšuje o náklady na individualizaci materiálů a přípravu individualizovaného školení. U speciálních školení je cena stanovena na základě kalkulace. V ceně školení v našich učebnách je započítáno občerstvení, u celodenních školení i oběd. Stávající uživatelé aplikaci se závazně se přihlašují na školení výhradně pomocí formuláře na uživatelském webu společnosti Vema přímo v každé aplikaci. Ostatní zájemci se mohou přihlásit elektronickou nebo běžnou poštou s uvedením požadovaného názvu, termínu, místa školení a počtu účastníků. V případě, že Váš požadavek nebude možné uspokojit z kapacitních důvodů, budeme Vás informovat o dalším termínu. Protože některá školení jsou rozložena do několika dní, jsme schopni Vám na přání zajistit ubytování. Cena za ubytování není součástí ceny za školení a je třeba ji uhradit v ubytovacím zařízení. 9

10 Školení HR 2. Školení HR 2.1 Zpracování mezd - základní (PAMz) Aplikace PAM slouží pro komplexní výpočet mezd a platů pro všechny typy organizací v České i Slovenské republice. Zpracování mezd probíhá automaticky ve všech oblastech odměny za odpracovanou dobu, dávky nemocenského pojištění, pojistné, průměrné výdělky, daň z příjmu, dovolená, srážky, a to jak v oblasti měsíčního zpracování, tak i v oblasti zpracování ročního. Upozornění: Toto školení je dvoudenní. Minimální předpoklady: základní znalost ovládání operačního systému Windows znalosti v rozsahu základního školení ovládání editoru HR (EdHRz) Účastníci si na praktickém příkladě vyzkouší postup při zavedení nového zaměstnance a nastavení všech hodnot nutných pro správný výpočet tak, aby absolvent tohoto školení ve své organizaci dokázal bez problémů zavést do programu zaměstnance, zpracovat mzdy a pořídit nezbytné výstupy 1. den přehled měsíčního zpracování mezd chronologicky zavedení zaměstnance, zavedení dalších činností trvalé a měsíční změny výpočet mezd, kontrola výsledků vytvoření výstupních souborů hlášení změn pro zdravotní pojišťovny hlášení změn pro registr pojištěnců, evidenční listy důch. pojištění výstupní sestavy výplatní lístek odeslání výplat 2. den přechod na nový měsíc úprava tabulek a číselníků finanční zdroje penzijní připojištění změna trvalých informací o zaměstnanci zadání informací do minulosti, přepočet 10

11 vytvoření kalendáře a fondu pracovní doby výstupy za čtvrtletí Vema, a. s. Školení HR Kurs je určen pro: pracovníky mzdových oddělení Délka školení: 2 dny 2.2 Zpracování mezd - rozšiřující (PAMr) Předpoklady: znalosti v rozsahu základního školení aplikace PAM (PAMz) Cílem je prohloubení znalostí pro komplexní zpracování mezd a zefektivnění práce tak, aby absolvent uměl rychle a přesně ovládat všechny možnosti, které aplikace PAM nabízí. práce s číselníkem osob, přenosy zaměstnanců sběrný účet pro Českou spořitelnu zaúčtování mezd elektronické výstupy statistiky, ISPV, ISP, zdr. pojišťovny, PF odesílání sestav (vč. výplatních lístků) em nezbytné akce na konci roku, roční výstupy a sestavy roční zúčtování daně modifikace formuláře Výsledky výpočtu sledování osob zdravotně postižených vazba na aplikace PER, VZD, STM, DCH, VBR, ELD, RNP Kurs je určen pro: pracovníky mzdových oddělení vedoucí mzdových oddělení Délka školení: 1 den 2.3 Personalistika Stále důležitější činností všech typů organizací je sledování a řízení lidských zdrojů. Nezanedbatelným pomocníkem se přitom stává výpočetní technika a vhodný programový prostředek, které spolu umožňují snadnou a rychlou orientaci v personálních údajích o jednotlivých zaměstnancích. K tomu je právě určena aplikace PER. 11

12 Školení HR Cílem je naučit uživatele zavádět všechny dostupné údaje o zaměstnanci, seznámit s úpravou textu podnikových vzorů dokumentů, se způsobem tisku pracovních smluv a dalších dokumentů, evidence pracovní způsobilosti, kvalifikace, zdravotního stavu, doklady pro zápočet odborné praxe apod. Celý postup bude probrán na praktických příkladech tak, aby absolventi byli schopni evidovat osobní informace zaměstnanců. vazba na aplikaci PAM nastavení parametrů Personalistiky zavedení osobních dat zaměstnance pracovní smlouvy pracovní zařazení popis pracovní činnosti jmenování do funkce kvalifikace, odborné znalosti zaměstnance zdravotní stav, lékařské prohlídky zápočet odborné praxe zařazování do tříd a stupňů sestavy dozavedení v aplikaci PAM sestavy Kurs je určen pro: pracovníky personálních oddělení pracovníky mzdových oddělení Délka školení: 1 den 2.4 Personální dokumenty Aplikace PER je určena pro správu personálních údajů jednotlivých zaměstnanců. Součástí tohoto produktu je centrální správa personálních dokumentů. Předpoklady: znalosti obsluhy v rozsahu školení aplikace Personalistika Na jednoduchých příkladech procvičit upravování stávajících vzorů personálních dokumentů. Naučit se vytvářet nové vzory personálních dokumentů ve formátu MS Word. 12

13 Školení HR úprava stávajícího vzoru dokumentu ve formátu MS Wordu (např. pracovní smlouva na dobu určitou) tvorba nového vzoru dokumentu ve formátu MS Wordu (např. zrušení pracovního poměru ve zkušební době) možnosti využití nástrojů hromadné korespondence ve vzorech dokumentů: vložení pole z databáze vložení alternativního textu vložení jiných textů výpočty v polích Kurs je určen pro: pracovníky personálních oddělení Délka školení: ½ dne 2.5 Personalistika - Hodnocení zaměstnanců Profesní růst a vývoj zaměstnanců lze sledovat prostřednictvím modulu Hodnocení v aplikaci PER. Hlavním úkolem modulu je pořizovat, vyhodnocovat, archivovat a porovnávat hodnotící materiály jednotlivých pracovníků organizace. Modul nabízí využití jak individuálního nastavení a práce, tak výběr z nastavení standardních. Pro organizace, které dosud hodnocení svých zaměstnanců neprováděly, poskytuje cenné informace jako návod k zahájení činnosti. Cílem školení je pomocí praktických příkladů naučit účastníky nadefinovat různé typy hodnotících akcí, nastavení hodnotících kriterií a škál, které lze využívat v praxi. Dalším krokem školení je provedení komplexního hodnocení, a to včetně výsledků a jejich interpretace. definice pojmů v oblasti hodnocení zaměstnanců seznámení s číselníky a tabulkami nastavení a výběr škál i kritérií volba hodnotící akce výběr účastníků akce generování kritérií výpočet hodnocení práce s výpočtem osobní rozvoj a další zvolená opatření dokument z hodnocení a hromadné generování dokumentů 13

14 Školení HR Kurs je určen pro: pracovníky personálních oddělení zpracovávající hodnocení zaměstnanců vedoucí pracovníky hodnotící své podřízené Délka školení: ½ dne 2.6 Evidenční listy důchodového pojištění, Registr nemocenského pojištění Aplikace ELD a RNP slouží pro usnadnění komunikace s ČSSZ. Obě podporují elektronické podání dokumentů prostřednictvím Portálu veřejné správy, případně prostřednictvím datových nosičů nebo v tištěné podobě. Kromě samotného podání zajišťují aplikace přehlednou evidenci stavu jednotlivých podání. Aplikace rovněž zajišťují tisk sestav Doplnění podání, které se přikládají v případě podání přes internet nebo na datovém nosiči. Kromě podání ELDP je od roku 2010 součástí aplikace ELD i funkce elektronickéo podání Přehledu o výši pojistného PVPOJ. Předpoklady: znalost PAM v rozsahu základního školení Cílem školení je seznámit účastníky s oběma aplikacemi prostřednictvím praktických příkladů, naučit je zpracovat podání všemi způsoby s důrazem na podání elektronické. Dalším cílem je vysvětlit spolupráci aplikací s PAM včetně návodů, jak správně rušit a přečíslovat osobní čísla a jak řešit případná chybná zadání. příprava na elektronické podání objasnění problematiky certifikátů vlastnosti aplikací vazba na PAM druhy podání zjištění stavu podání sestavy postupy zpracování instalace a nastavení aplikací přečíslování a rušení os. čísel řešení problémů Kurs je určen pro: pracovníky personálních a mzdových oddělení odpovědné za podávání dokumentů RNP a ELDP na ČSSZ. 14

15 Délka školení: 1 den Vema, a. s. Školení HR 2.7 Docházka administrátor Aplikace DCH pro evidenci docházky zaměstnanců je důležitou součástí ostatních aplikací oblasti řízení lidských zdrojů. Je vhodným programovým prostředkem ke sledování a evidenci odpracované doby včetně přesčasové práce resp. k evidenci omluvené či neomluvené absence. Lze ho využívat samostatně, ale vhodnější je jeho využívání v návaznosti na aplikaci PAM/Vema. Pořizovat data je možné ručně nebo automaticky přes snímače průchodu. Cílem je procvičit zavedení zaměstnanců, nastavení parametrů pro zpracování docházkových dat úpravy, zpracování průchodů, opravy a doplnění záznamů pořízených na snímačích průchodů. Seznámit se s vazbami od snímačů průchodů až po zpracování podkladů a přenos do aplikace PAM. Vyzkoušet výpočty denní a měsíční bilance odpracované doby a vytvoření dávky informací pro navazující aplikaci PAM. organizace zpracování vazba na aplikaci PAM nastavení parametrů pro zpracování docházkových dat vazba na snímače průchodů zpracování průchodů podklady pro PAM, přenos podkladů do aplikace PAM přechod na nový měsíc funkce z menu obsah práce vedoucích docházková karta Kurs je určen pro: administrátory DCH, kteří odpovídají za kompletní uzávěrku údajů v aplikaci DCH, zajišťují správný chod aplikace DCH a mají přístup ke všem funkcím a docházkovým datům, ale mají omezený přístup na systémové funkce DCH a DTE. Délka školení: 1 den 2.8 Docházka docházkový vedoucí Aplikace DCH pro evidenci docházky zaměstnanců je důležitou součástí ostatních produktů oblasti řízení lidských zdrojů. Je vhodným programovým prostředkem ke sledování a evidenci odpracované doby včetně přesčasové práce resp. k evidenci omluvené či neomluvené absence. Lze ho využívat samostatně, ale vhodnější je jeho využívání v návaznosti na aplikaci 15

16 Školení HR PAM/Vema. Pořizovat data je možné ručně nebo automaticky přes snímače průchodu. Cílem je seznámit se s EDS jako funkčním celkem pro pořizování průchodů na snímačích a evidenci odpracované doby zaměstnanců. Dále se seznámit s nastavením konfiguračních parametrů, systémových oprávnění i oprávnění pro přístup k datům včetně správy technických zařízení. systémová oprávnění oprávnění přístupu k datům organizace zpracování vazba na aplikaci PAM nastavení parametrů pro zpracování docházkových dat vazba na snímače průchodů zpracování průchodů podklady pro PAM, přenos podkladů do aplikace PAM přechod na nový měsíc funkce z menu obsah práce vedoucích docházková karta Kurs je určen pro: administrátory EDS, kteří zajišťují správnou funkci celého systému Délka školení: ½ dne 2.9 Vzdělávání Ve všech moderních organizacích probíhá vzdělávání za účelem zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Podrobnou evidenci vzdělávacích akcí, provázanou na údaje o zaměstnancích a na doklady, kterými jsou tyto akce hrazeny, jejich rozúčtování a sledování profilu zaměstnance nabízí aplikace VZD. Cílem školení je pomocí praktických příkladů naučit účastníky nadefinovat různé typy akcí, sledovat účast pracovníků na vzdělávacích akcích a rozúčtování nákladů za tyto akce. vazba na aplikace PAM, resp. PER pořízení vzdělávacích akcí účast na vzdělávacích akcích 16

17 lektoři na vzdělávacích akcích náklady na vzdělávací akce spoluúčast na akcích práce s účetními doklady rozúčtování a likvidace nákladů samostudium sestavy měsíční zpracování archivace, obnova přechod na nový měsíc Vema, a. s. Školení HR Kurs je určen pro: pracovníky personálních oddělení pracovníky ekonomických oddělení Délka školení: 1 den 2.10 Systemizace Důležitou činností organizace je hospodaření s lidským potenciálem, proto musí ve své personální činnosti řešit otázky plánování a tvorby organizační struktury, definování systemizovaných míst a včetně jejich obsazení dostupnými lidskými zdroji. K tomu slouží právě aplikace Systemizace. Cílem je naučit uživatele definovat organizační útvary a vztahy nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých organizačních prvků v časové posloupnosti. Vytvářet systemizovaná místa včetně příslušných charakteristik a kvalifikačních požadavků. Pomocí tzv. Vzorů systemizovaných míst vytvářet nová systemizovaná místa, nebo provádět hromadné změny ve vlastnostech systemizovaných míst odvozených příslušným vzorům. Dále se uživatel proškolí v možnosti rezervace a obsazení jednotlivých systemizovaných míst zaměstnanci. V modelovém prostředí aplikace STM modelovat-plánovat budoucí organizační změny. Pomocí grafického editoru organizačních schémat zobrazovat organizační strukturu v požadovaném vzhledu a rozsahu. tvorba organizačních útvarů, vztahy mezi útvary tvorba a obsazení systemizovaných míst organizační schémata modelování organizačních změn sestavy Kurs je určen pro: 17

18 Školení HR pracovníky plánování, ekonomy pracovníky personálních oddělení Délka školení: 1 den 2.11 Cestovní příkazy Aplikace Cestovní příkazy slouží k evidenci pracovních cest a jejich další zpracování, tedy od zadání cestovního příkazu, přes vyplacení zálohy a schválení, po následné zúčtování celé cesty. Evidence pracovních cest může být vedena zpětně pověřenou osobou nebo aktuálně přímo pracovníky, kteří se cest účastní. Druhý způsob lze provádět přes jednoduché webové rozhraní, pracovníci tak nemusí znát ovládání programů Vema. Cílem je naučit účastníky vést správně evidenci pracovních cest, zadávají-li se cestovní příkazy zpětně. Pokud jsou zadávány přímo, tak se účastníci naučí vyplňovat cestovní příkazy před nástupem na cestu a po návratu z cesty, předávat cestovní příkazy ke schválení, provádět vyúčtování pracovní cesty a tisknout cestovní příkazy, vedoucí pracovníky pak schvalovat cestovní příkazy podřízených osob. Tyto běžné operace se účastníci naučí zadávat rovněž i v portálové verzi aplikace přes internet/intranet. Dále jsou účastníci seznámeni s postupem nastavení aplikace a tisku přehledových sestav a s doporučenými metodikami pro zadávání číselníků a sazebníků, aktualizaci osob a jejich hierarchie pro schvalovací procesy a pro odkládání uzavřených cestovních příkazů. základní informace o aplikaci naplnění číselníků a sazebníků, hierarchie osob zadání cestovního příkazu před nástupem na cestu vyplnění údajů po návratu z cesty včetně vyúčtování, zprávy z cesty a tisku schvalovací procesy měsíční výkazy veřejné dopravy evidence vozidel a kniha jízd specifika zahraničních cestovních příkazů portálová verze aplikace Kurz je určen pro: pracovníky zodpovědné za evidenci cestovních příkazů pracovníky zadávající cestovní příkazy vedoucí pracovníky schvalující cestovní příkazy Délka školení: ½ dne 18

19 2.12 Cestovní příkazy web Vema, a. s. Školení HR Aplikace Cestovní příkazy slouží k evidenci pracovních cest a jejich další zpracování, tedy od zadání cestovního příkazu, přes vyplacení zálohy a schválení, po následné zúčtování celé cesty. Toto lze provádět přes jednoduché webové rozhraní, tak aby mohli cestovní příkazy zadávat a kontrolovat všichni pracovníci, bez nutnosti znát ovládání programů Vema. Cílem je naučit účastníky vyplňovat cestovní příkazy před nástupem na cestu a po návratu z cesty, předávat cestovní příkazy ke schválení, provádět vyúčtování pracovní cesty a tisknout cestovní příkazy. Vedoucím pracovníkům bude předvedeno, jak schvalovat, kontrolovat a prohlížet cestovní příkazy podřízených osob nebo zastupovaných osob, a jak vytvářet sdělení pro pracovníky. Dále se účastníci seznámí se zadáváním měsíčních výkazů hromadné dopravy a evidenci knihy jízd k užívaným vozidlům. základní informace o portálové verzi aplikace osobní karta, vstup do karet podřízených a zastupovaných osob zadání cestovního příkazu před nástupem na cestu vyplnění údajů po návratu z cesty včetně vyúčtování, zprávy z cesty a tisku schvalovací procesy měsíční výkazy veřejné dopravy evidence vozidel a kniha jízd zprávy a sdělení pro pracovníky Kurz je určen pro: pracovníky zadávající cestovní příkazy vedoucí pracovníky schvalující cestovní příkazy Délka školení: ½ dne 2.13 Zaměstnanecké výhody Aplikace Zaměstnanecké výhody slouží k evidenci čerpání prostředků, které byly jednotlivým zaměstnancům přiděleny organizací v rámci jednoho fiskálního období jako forma nepeněžního odměňování. Cílem je seznámit se s komplexním zpracováním karet zaměstnanců a dokladů, týkajících se čerpání prostředků jednotlivými zaměstnanci prostřednictvím aplikace Zaměstnanecké výhody. Bude vysvětlen postup při zahájení zpracování včetně naplnění povinných tabulek. Všechny úkony 19

20 Školení HR budou prezentovány formou příkladů tak, aby uživatelé byli schopni samostatně doklady evidovat, tisknout potřebné sestavy a vyhledávat požadované informace. evidence dokladů čerpání úhrada přečerpání srážkou ze mzdy úhrada přečerpání převodním příkazem úhrada přečerpání v hotovost proplácení čerpání ve výplatě evidování dalších zaměstnaneckých výhod plnění z FKSP dle druhů do PAM uzavření a přechod na nové fiskální období sestavy Kurs je určen pro: pracovníky personálních oddělení pracovníky ekonomických oddělení Délka školení: ½ dne 2.14 Rozšířené ovládání HR Vema Předpoklady: znalosti v rozsahu základního školení některé z aplikací z rodiny HR (např. PAMz, PER ) Seznámit uživatele s bohatými možnostmi editoru při práci s daty. Naučit je používat výběrové podmínky a další parametry při tvorbě výstupů ve formě uživatelských souborů a sestav. Podrobnější seznámení s aplikací Správce pro nezbytné úkony (licence, archivace, instalační plán). úprava stromové nabídky funkce nad soubory (zužování, hledání, skupinové operace, ) vytvoření uživatelského souboru, sestavy parametrizace souboru události nad souborem (barvy, omezení pro uživatele, závislosti) personalizace pohledu do souboru obsah katalogu uživatelských modifikací a práce s ním práce s dynamickými dokumenty 20

21 instalace, instalační plán vytvoření, registrace datového prostředí převod dat na vyšší verzi archivace, obnova dat aplikační objekty, konverzní moduly Vema, a. s. Školení HR Kurs je určen pro: pracovníky mzdových a personálních oddělení pro pracovníky pořizující výstupy Délka školení: 1 den 21

22 OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY 3. OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY 3.1 Účetnictví pro podnikatele Aplikace Účetnictví (UCT) je centrální aplikací informačního systému EKOS Zde se shromažďují všechny účetní informace z ostatních aplikací a vznikají zde podklady pro všechny účetní sestavy. Data je možné zadávat do UCT i přímo, ale po propojení všech aplikací je takových údajů poměrně málo. Výhodou je rovněž možnost zápisu účetních operací klasickým účetním způsobem se zadáním účetních stran nebo při neznalosti účtování uživatele pomocí předkontací (souvztažností). Podle definované struktury organizace je možné účtovat na jednotlivá nákladová hlediska. Takto lze získat i množství variabilních výstupů ve formě sestav. V účetnictví je dále možné využívat široké nabídky funkcí UCT, které umožňují zjednodušení práce. Cílem je seznámit účastníky formou praktických příkladů se znalostmi, které jsou nutné k základnímu zpracování dat v aplikaci UCT tak, aby absolventi byli schopni ve své organizaci provést běžné měsíční zpracování od zadání účetních případů do deníku až po tisk účetních a daňových sestav. základní pohled na účetnictví pořízení počátečních stavů a obratů měsíční zpracování zpracování DPH vnitřní účetní doklady uzavření dokladu a tvorba obratu v hlavní knize úprava a tisk sestav základní funkce aplikace měsíční a roční uzávěrka tvorba statistických výkazů roční uzávěrka a přechod na nový rok Kurz je určen pro: začínající uživatele produktů Vema pracovníky ekonomických oddělení organizací, které nemusí pracovat s rozpočtovou skladbou Délka školení: 1 den 22

23 OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY 3.2 Účetnictví pro rozpočtové, příspěvkové a neziskové organizace Aplikace Účetnictví (UCT) je centrální aplikací informačního systému EKOS. Zde shromažďují všechny účetní informace z ostatních aplikací a vznikají zde podklady pro všechny účetní sestavy. Data je možné zadávat do UCT i přímo, ale po propojení všech aplikací je takových údajů poměrně málo. Výhodou je rovněž možnost zápisu účetních operací klasickým účetním způsobem se zadáním účetních stran nebo při neznalosti účtování uživatele pomocí předkontací (souvztažností). Podle definované struktury organizace je možné účtovat na jednotlivá nákladová hlediska. Současně je možné zadávat i rozpočtovou strukturu k jednotlivým účetním případům v předepsané podobě podle typu organizace. Prvotně zadaná rozpočtová skladba se pak automaticky přiřazuje k povoleným účtům. Takto lze získat i množství variabilních výstupů ve formě sestav a výstupů v elektronické podobě pro vyšší orgány správy. V účetnictví je dále možné využívat široké nabídky funkcí, které umožňují zjednodušení práce s účetními rozpočtovými daty. Cílem je seznámit účastníky formou příkladů se znalostmi, které jsou nutné k základnímu zpracování dat v aplikaci UCT tak, aby absolventi byli schopni ve své organizaci provést běžné měsíční zpracování od zadání účetních případů do deníku až po tisk účetních a rozpočtových sestav. základní pohled na účetnictví účtový rozvrh a jeho vazba na rozpočet rozpočtová skladba, vzájemné vazby a její úpravy zadávání rozpočtu pořízení počátečních stavů a obratů měsíční zpracování vnitřní účetní doklady uzavření dokladu a tvorba obratu v hlavní knize úprava a tisk sestav základní funkce aplikace měsíční a roční uzávěrka statistické výkazy Kurz je určen pro: začínající uživatele produktů Vema pracovníky ekonomických oddělení organizací, které pracují s rozpočtovou skladbou Délka školení: 1 den 23

24 OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY 3.3 Fakturace Aplikace Fakturace (FAK) slouží k evidenci faktur přijatých a vydaných včetně saldokonta dodavatelů a odběratelů, umožňuje likvidaci faktur přijatých, vystavování upomínek a penále z nezaplacených i pozdě zaplacených faktur. Tisk všech dokladů je možný jak ze sestav, tak přímo z pořizovaného dokladu. Cílem je seznámit účastníky se zpracováním jednoduchých faktur a tvorbou základních sestav. Bude probrán postup při zahájení zpracování faktur přijatých i vydaných včetně naplnění povinných tabulek. Vše formou souvislého příkladu tak, aby absolventi byli schopni faktury evidovat, vystavovat, likvidovat, tisknout potřebné sestavy a vyhledávat požadované informace. základní informace o aplikaci standardní texty běžná faktura vydaná, přijatá dobropis zálohové a vyúčtovací faktury sestavy opravy zadaných faktur zaúčtování a odúčtování faktur uzavírání měsíce zápočet Kurz je určen pro: začínající uživatele produktů Vema pracovníky ekonomických oddělení pracovníky odbytových oddělení Délka školení: 1 den 3.4 Banka Důležitou součástí informačního systému je kromě fakturace a účetnictví komunikace s peněžním ústavem. Tento styk zajišťuje aplikace Banka (BAN), ve kterém se po převzetí údajů z aplikací UCT, FAK nebo PAM vytváří podklady pro hromadné příkazy k úhradě nebo složenky. Uživatel si může zvolit, které závazky uhradí. Neuhrazené závazky se pak dále evidují a je možné je zařadit do následujícího příkazu k úhradě. Výpisy z účtu se předzpracovávají (kontrola bankovních spojení partnerů a předkontace podle typů plateb) a pak se přenášejí do aplikací FAK a UCT. Komunikace s peněžním ústavem je možná přes tiskové výstupy či elektronicky. 24

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2015 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2014 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah fakturace_alexo_5_obsah obsah novinky verze FAKTURACE ALEXO 5.xx 1-44 nová grafika 2 nová prezentace faktur 3 datum nároku na odpočet 8 daňové údaje na FV 11 osobní příkazy bance 15 vylepšené funkce pro

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software Metodické listy pro kombinované studium předmětu Zimní semestr - 3 konzultace: 1) 1) Využití počítačů v účetnictví 2) Založení nové účetní jednotky v účetním programu 2) 3) Agendy v účetním softwaru všeobecně

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich RON PORTáL Moderní prostředí internetového prohlížeče zjednodušuje práci uživatelů HR systémů. V jednom prostředí může uživatel pracovat s různými agendami docházkou, personalistikou, mzdovým a stravovacím

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR Obsah o Důvody pro změnu o Procesní schéma o Deníky dokladů o Účetní knihy o Saldo o Převod dat Finančního účetnictví do Orsoft Open Důvody pro změnu o Potřeby

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Praha 18.8. 2011. Vážení zákazníci,

Praha 18.8. 2011. Vážení zákazníci, Praha 18.8. 2011 Vážení zákazníci, předkládáme Vám nabídku školení k IS ODYSEA na období září - prosinec 2011. Pořádané akce si můžete prohlédnout i na internetových stránkách www.elanor.cz sekce zákaznická

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi Oběh dokladů účetní agendy Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Faktury vydané 3 menza, kolej, vyúčtování respektive pohledávky a Provozní, k zaúčtování ve FÚ, dále k odvodu DPH

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft 2011 Vladislava Dejmková Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft v roce 2011 Distribuce kompletní verze Leden 11.1. Září 11.2. Zaměřujeme se na Legislativu Moderní postupy Nové technologie Setkání

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Datum poslední změny: 16.07.2004. Následující text ukazuje možnosti programu KALKUL2 (předpokládá se použití verze K1V05.12-31) při předkontaci a účtování: přijatých

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Doklady_testové otázky.

Doklady_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. VY_32_INOVACE_1199_Doklady_pracovní list. Doklady_pracovní list

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. VY_32_INOVACE_1199_Doklady_pracovní list. Doklady_pracovní list Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ

Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ Orsoft základní informace o Orsoft verze 13.1 byla, 13.2. nebude, verze 14.1 bude připravena pro leden 2014 o Orsoft aktualizace průběžně jsou

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více