Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s."

Transkript

1 Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, Brno 2010

2 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI Školicí materiály Termíny školení Školicí místa Individuální školení Individualizované školení Speciální školení Řízení kvality školení Ceny školení Jak se přihlásit Ubytování ŠKOLENÍ HR Zpracování mezd - základní (PAMz) Zpracování mezd - rozšiřující (PAMr) Personalistika Personální dokumenty Personalistika - Hodnocení zaměstnanců Evidenční listy důchodového pojištění, Registr nemocenského pojištění Docházka administrátor Docházka docházkový vedoucí Vzdělávání Systemizace Cestovní příkazy Cestovní příkazy web Zaměstnanecké výhody Rozšířené ovládání HR Vema OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY

3 Obsah 3.1 Účetnictví pro podnikatele Účetnictví pro rozpočtové, příspěvkové a neziskové organizace Fakturace Banka Pokladna Dlouhodobý a Drobný majetek Sklady Nákup a odbyt Knihovna Ochranné prostředky Evidence písemností Rozšířené ovládání EL Vema SYSTÉMOVÁ ŠKOLENÍ Správci Vema Správa Komunikačního serveru Vema

4

5 Obsah Vážené dámy, vážení pánové, již od roku 1990 Vám pravidelně představujeme nabídku školení všech komponent informačního systému Vema. Letos si Vám dovolujeme předložit aktualizovanou a modernizovanou nabídku školení našich produktů. Cílem školení je pomoci uživatelům našich produktů efektivně využívat možností, které tyto produkty nabízejí. Školení jsou rozlišena podle pokročilosti a zaměření účastníků - své tu naleznou jak začátečníci, tak pokročilí uživatelé, tak i správci našich aplikací. Přesné termíny školení Vám budeme oznamovat vždy v posledním měsíci kalendářního čtvrtletí na čtvrtletí následující. Podle zaměření jsou školení rozdělena do skupin. První skupinou jsou produkty z oblasti řízení lidských zdrojů, následují produkty z oblasti ekonomiky a logistiky a poslední skupinou jsou školení speciální. Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme. Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že v nás najdete skutečně trvalého a spolehlivého partnera. Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti 5

6 Typy školení a jejich návaznosti 1. Typy školení a jejich návaznosti Každý uživatel produktů Vema by měl absolvovat základní školení aplikací, se kterými bude pracovat. První částí tohoto školení je základ práce s datovým editorem, kde se seznámí se základními možnostmi, jak zadávat, vyhledávat a měnit data. Témata jsou: struktura menu aplikace a editoru struktura souboru, klíčové položky, variantní záznamy režimy editoru pohyb v editoru vyhledávání klíčové, neklíčové práce s nápovědou kalkulačka Následuje blok zaměřený na odbornou práci s danou aplikací. Poslední částí školení je minimum zaměřené na instalaci nových verzí a údržbu programového vybavení. Po tomto školení by měl absolvent být schopen běžné práce s aplikací. K vybraným aplikacím pořádáme rozšiřující školení. V první části je uživatel seznámen se všemi možnostmi datového editoru. Témata jsou: zužování, zužování na variantu, filtr, makro skupinové operace spojování souborů výstup do jiných systémů uživatelské soubory parametrické soubory úprava vlastností souborů a položek úprava hlavní nabídky funkcí editor uživatelských sestav uživatelské události uživatelské modifikace sestav katalog datového editoru Druhá část je zaměřena na prohloubení znalosti práce v jednotlivých aplikacích se zřetelem na komunikaci mezi jednotlivými moduly systému. Podmínkou je absolvování základního školení a znalost odborné problematiky. Toto školení doporučujeme všem uživatelům po delším čase zopakovat, neboť školení je průběžně upravováno a jsou do něj zahrnovány nové vlastnosti a funkce aplikací. K vybrané problematice, která se týká více modulů najednou, pořádáme průřezová školení. Cílem je uživatele naučit zpracovávat odbornou problematiku, která se týká spolupráce více aplikací. Podmínkou je absolvování alespoň jednoho základního školení a znalost odborné problematiky. 6

7 Typy školení a jejich návaznosti Pro detailní popis a údržbu systémů Vema se pořádají systémová školení. V těchto školeních je popsána vnitřní struktura databází, vazby na operační systémy se zřetelem na diagnostiku problémů, spolupráce systémů Vema s vnějším světem. Podmínkou je absolvování základního školení a praxe se správou systémů Vema. Pokud se vyskytnou závažnější legislativní nebo systémové změny pořádáme diferenční školení, ve kterých je uživatel seznámen s těmito změnami. Podmínkou je rutinní práce se školeným modulem. Speciální školení mohou být zpracována individuálně dle konkrétní potřeby zákazníka. Mohou probíhat na jeho datech tak, aby se účastníkům problematika co nejvíce přiblížila. Speciální školení jsou obvykle detailněji zaměřena na oblasti, které zákazník dle svého zaměření více využívá. 1.1 Školicí materiály 1.2 Termíny školení 1.3 Školicí místa Každý účastník školení dostává tištěné školicí materiály s mnoha příklady. V tomto materiálu je popsán celý průběh školení, příklady zpracování a celý postup zavádění všech hodnot položku po položce. Školicí materiály si účastník odnáší, takže si může připisovat vlastní poznámky a následně může modelové příklady vyzkoušet i na pracovišti. Termíny školení jsou publikovány na našem zákaznickém webu na adrese Pro větší skupiny uživatelů lze dohodnout školení v individuálních termínech. Školení standardně probíhají v našich moderních počítačových učebnách v Praze a v Brně. Učebny jsou vybaveny datovými projektory. V učebnách je vždy jedno počítačové pracoviště vyhrazeno jednomu účastníkovi. Na přání zákazníka mohou jedno pracoviště sdílet i dva účastníci. Dle poptávky, či přání zákazníka je možné zajistit školení i v jiných lokalitách, které jsou zákazníkovi geograficky blíže. 7

8 Typy školení a jejich návaznosti Počítačová učebna v Brně 1.4 Individuální školení 1.5 Individualizované školení 1.6 Speciální školení 1.7 Řízení kvality školení Po dohodě lze zajistit i individuální školení formou konzultace a to jak v prostorách společnosti Vema, a. s. tak i v prostorách zákazníka. Při takovémto školení se konzultant přímo věnuje školenému pracovníkovi. Školení probíhá dle standardních školících materiálů, takže je plně garantována úplnost poskytovaných informací. Výsledkem takového školení jsou však podstatně hlubší znalosti. Na přání lze libovolné školení uzpůsobit přesně dle způsobu použití aplikací v prostředí zákazníka. Lze například školit přímo na zákaznické konfiguraci i datech, použít interní postupy či některé části školení vynechat. Na přání zákazníka je rovněž je možné připravit na zakázku školení zcela nové pro specifické určení. Po skončení školení je každý účastník požádán o vyplnění krátkého dotazníku, kde zhodnotí obsah školení, práci lektora případně i jiné připomínky a podněty. Na základě dotazníků jsou školení upravována a 8

9 Typy školení a jejich návaznosti vylepšována tak, aby si účastníci odnášeli co nejkvalitnější a nejhlubší znalosti. 1.8 Ceny školení 1.9 Jak se přihlásit 1.10 Ubytování Ceny školení jsou uvedeny v Ceníku školení. Na školení jsou poskytovány resortní slevy. Ceny individuálních školení jsou stanoveny jako 1,5 násobek standardního školení. I v tomto případě se zohledňují resortní slevy. Cena individualizovaného školení se zvyšuje o náklady na individualizaci materiálů a přípravu individualizovaného školení. U speciálních školení je cena stanovena na základě kalkulace. V ceně školení v našich učebnách je započítáno občerstvení, u celodenních školení i oběd. Stávající uživatelé aplikaci se závazně se přihlašují na školení výhradně pomocí formuláře na uživatelském webu společnosti Vema přímo v každé aplikaci. Ostatní zájemci se mohou přihlásit elektronickou nebo běžnou poštou s uvedením požadovaného názvu, termínu, místa školení a počtu účastníků. V případě, že Váš požadavek nebude možné uspokojit z kapacitních důvodů, budeme Vás informovat o dalším termínu. Protože některá školení jsou rozložena do několika dní, jsme schopni Vám na přání zajistit ubytování. Cena za ubytování není součástí ceny za školení a je třeba ji uhradit v ubytovacím zařízení. 9

10 Školení HR 2. Školení HR 2.1 Zpracování mezd - základní (PAMz) Aplikace PAM slouží pro komplexní výpočet mezd a platů pro všechny typy organizací v České i Slovenské republice. Zpracování mezd probíhá automaticky ve všech oblastech odměny za odpracovanou dobu, dávky nemocenského pojištění, pojistné, průměrné výdělky, daň z příjmu, dovolená, srážky, a to jak v oblasti měsíčního zpracování, tak i v oblasti zpracování ročního. Upozornění: Toto školení je dvoudenní. Minimální předpoklady: základní znalost ovládání operačního systému Windows znalosti v rozsahu základního školení ovládání editoru HR (EdHRz) Účastníci si na praktickém příkladě vyzkouší postup při zavedení nového zaměstnance a nastavení všech hodnot nutných pro správný výpočet tak, aby absolvent tohoto školení ve své organizaci dokázal bez problémů zavést do programu zaměstnance, zpracovat mzdy a pořídit nezbytné výstupy 1. den přehled měsíčního zpracování mezd chronologicky zavedení zaměstnance, zavedení dalších činností trvalé a měsíční změny výpočet mezd, kontrola výsledků vytvoření výstupních souborů hlášení změn pro zdravotní pojišťovny hlášení změn pro registr pojištěnců, evidenční listy důch. pojištění výstupní sestavy výplatní lístek odeslání výplat 2. den přechod na nový měsíc úprava tabulek a číselníků finanční zdroje penzijní připojištění změna trvalých informací o zaměstnanci zadání informací do minulosti, přepočet 10

11 vytvoření kalendáře a fondu pracovní doby výstupy za čtvrtletí Vema, a. s. Školení HR Kurs je určen pro: pracovníky mzdových oddělení Délka školení: 2 dny 2.2 Zpracování mezd - rozšiřující (PAMr) Předpoklady: znalosti v rozsahu základního školení aplikace PAM (PAMz) Cílem je prohloubení znalostí pro komplexní zpracování mezd a zefektivnění práce tak, aby absolvent uměl rychle a přesně ovládat všechny možnosti, které aplikace PAM nabízí. práce s číselníkem osob, přenosy zaměstnanců sběrný účet pro Českou spořitelnu zaúčtování mezd elektronické výstupy statistiky, ISPV, ISP, zdr. pojišťovny, PF odesílání sestav (vč. výplatních lístků) em nezbytné akce na konci roku, roční výstupy a sestavy roční zúčtování daně modifikace formuláře Výsledky výpočtu sledování osob zdravotně postižených vazba na aplikace PER, VZD, STM, DCH, VBR, ELD, RNP Kurs je určen pro: pracovníky mzdových oddělení vedoucí mzdových oddělení Délka školení: 1 den 2.3 Personalistika Stále důležitější činností všech typů organizací je sledování a řízení lidských zdrojů. Nezanedbatelným pomocníkem se přitom stává výpočetní technika a vhodný programový prostředek, které spolu umožňují snadnou a rychlou orientaci v personálních údajích o jednotlivých zaměstnancích. K tomu je právě určena aplikace PER. 11

12 Školení HR Cílem je naučit uživatele zavádět všechny dostupné údaje o zaměstnanci, seznámit s úpravou textu podnikových vzorů dokumentů, se způsobem tisku pracovních smluv a dalších dokumentů, evidence pracovní způsobilosti, kvalifikace, zdravotního stavu, doklady pro zápočet odborné praxe apod. Celý postup bude probrán na praktických příkladech tak, aby absolventi byli schopni evidovat osobní informace zaměstnanců. vazba na aplikaci PAM nastavení parametrů Personalistiky zavedení osobních dat zaměstnance pracovní smlouvy pracovní zařazení popis pracovní činnosti jmenování do funkce kvalifikace, odborné znalosti zaměstnance zdravotní stav, lékařské prohlídky zápočet odborné praxe zařazování do tříd a stupňů sestavy dozavedení v aplikaci PAM sestavy Kurs je určen pro: pracovníky personálních oddělení pracovníky mzdových oddělení Délka školení: 1 den 2.4 Personální dokumenty Aplikace PER je určena pro správu personálních údajů jednotlivých zaměstnanců. Součástí tohoto produktu je centrální správa personálních dokumentů. Předpoklady: znalosti obsluhy v rozsahu školení aplikace Personalistika Na jednoduchých příkladech procvičit upravování stávajících vzorů personálních dokumentů. Naučit se vytvářet nové vzory personálních dokumentů ve formátu MS Word. 12

13 Školení HR úprava stávajícího vzoru dokumentu ve formátu MS Wordu (např. pracovní smlouva na dobu určitou) tvorba nového vzoru dokumentu ve formátu MS Wordu (např. zrušení pracovního poměru ve zkušební době) možnosti využití nástrojů hromadné korespondence ve vzorech dokumentů: vložení pole z databáze vložení alternativního textu vložení jiných textů výpočty v polích Kurs je určen pro: pracovníky personálních oddělení Délka školení: ½ dne 2.5 Personalistika - Hodnocení zaměstnanců Profesní růst a vývoj zaměstnanců lze sledovat prostřednictvím modulu Hodnocení v aplikaci PER. Hlavním úkolem modulu je pořizovat, vyhodnocovat, archivovat a porovnávat hodnotící materiály jednotlivých pracovníků organizace. Modul nabízí využití jak individuálního nastavení a práce, tak výběr z nastavení standardních. Pro organizace, které dosud hodnocení svých zaměstnanců neprováděly, poskytuje cenné informace jako návod k zahájení činnosti. Cílem školení je pomocí praktických příkladů naučit účastníky nadefinovat různé typy hodnotících akcí, nastavení hodnotících kriterií a škál, které lze využívat v praxi. Dalším krokem školení je provedení komplexního hodnocení, a to včetně výsledků a jejich interpretace. definice pojmů v oblasti hodnocení zaměstnanců seznámení s číselníky a tabulkami nastavení a výběr škál i kritérií volba hodnotící akce výběr účastníků akce generování kritérií výpočet hodnocení práce s výpočtem osobní rozvoj a další zvolená opatření dokument z hodnocení a hromadné generování dokumentů 13

14 Školení HR Kurs je určen pro: pracovníky personálních oddělení zpracovávající hodnocení zaměstnanců vedoucí pracovníky hodnotící své podřízené Délka školení: ½ dne 2.6 Evidenční listy důchodového pojištění, Registr nemocenského pojištění Aplikace ELD a RNP slouží pro usnadnění komunikace s ČSSZ. Obě podporují elektronické podání dokumentů prostřednictvím Portálu veřejné správy, případně prostřednictvím datových nosičů nebo v tištěné podobě. Kromě samotného podání zajišťují aplikace přehlednou evidenci stavu jednotlivých podání. Aplikace rovněž zajišťují tisk sestav Doplnění podání, které se přikládají v případě podání přes internet nebo na datovém nosiči. Kromě podání ELDP je od roku 2010 součástí aplikace ELD i funkce elektronickéo podání Přehledu o výši pojistného PVPOJ. Předpoklady: znalost PAM v rozsahu základního školení Cílem školení je seznámit účastníky s oběma aplikacemi prostřednictvím praktických příkladů, naučit je zpracovat podání všemi způsoby s důrazem na podání elektronické. Dalším cílem je vysvětlit spolupráci aplikací s PAM včetně návodů, jak správně rušit a přečíslovat osobní čísla a jak řešit případná chybná zadání. příprava na elektronické podání objasnění problematiky certifikátů vlastnosti aplikací vazba na PAM druhy podání zjištění stavu podání sestavy postupy zpracování instalace a nastavení aplikací přečíslování a rušení os. čísel řešení problémů Kurs je určen pro: pracovníky personálních a mzdových oddělení odpovědné za podávání dokumentů RNP a ELDP na ČSSZ. 14

15 Délka školení: 1 den Vema, a. s. Školení HR 2.7 Docházka administrátor Aplikace DCH pro evidenci docházky zaměstnanců je důležitou součástí ostatních aplikací oblasti řízení lidských zdrojů. Je vhodným programovým prostředkem ke sledování a evidenci odpracované doby včetně přesčasové práce resp. k evidenci omluvené či neomluvené absence. Lze ho využívat samostatně, ale vhodnější je jeho využívání v návaznosti na aplikaci PAM/Vema. Pořizovat data je možné ručně nebo automaticky přes snímače průchodu. Cílem je procvičit zavedení zaměstnanců, nastavení parametrů pro zpracování docházkových dat úpravy, zpracování průchodů, opravy a doplnění záznamů pořízených na snímačích průchodů. Seznámit se s vazbami od snímačů průchodů až po zpracování podkladů a přenos do aplikace PAM. Vyzkoušet výpočty denní a měsíční bilance odpracované doby a vytvoření dávky informací pro navazující aplikaci PAM. organizace zpracování vazba na aplikaci PAM nastavení parametrů pro zpracování docházkových dat vazba na snímače průchodů zpracování průchodů podklady pro PAM, přenos podkladů do aplikace PAM přechod na nový měsíc funkce z menu obsah práce vedoucích docházková karta Kurs je určen pro: administrátory DCH, kteří odpovídají za kompletní uzávěrku údajů v aplikaci DCH, zajišťují správný chod aplikace DCH a mají přístup ke všem funkcím a docházkovým datům, ale mají omezený přístup na systémové funkce DCH a DTE. Délka školení: 1 den 2.8 Docházka docházkový vedoucí Aplikace DCH pro evidenci docházky zaměstnanců je důležitou součástí ostatních produktů oblasti řízení lidských zdrojů. Je vhodným programovým prostředkem ke sledování a evidenci odpracované doby včetně přesčasové práce resp. k evidenci omluvené či neomluvené absence. Lze ho využívat samostatně, ale vhodnější je jeho využívání v návaznosti na aplikaci 15

16 Školení HR PAM/Vema. Pořizovat data je možné ručně nebo automaticky přes snímače průchodu. Cílem je seznámit se s EDS jako funkčním celkem pro pořizování průchodů na snímačích a evidenci odpracované doby zaměstnanců. Dále se seznámit s nastavením konfiguračních parametrů, systémových oprávnění i oprávnění pro přístup k datům včetně správy technických zařízení. systémová oprávnění oprávnění přístupu k datům organizace zpracování vazba na aplikaci PAM nastavení parametrů pro zpracování docházkových dat vazba na snímače průchodů zpracování průchodů podklady pro PAM, přenos podkladů do aplikace PAM přechod na nový měsíc funkce z menu obsah práce vedoucích docházková karta Kurs je určen pro: administrátory EDS, kteří zajišťují správnou funkci celého systému Délka školení: ½ dne 2.9 Vzdělávání Ve všech moderních organizacích probíhá vzdělávání za účelem zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Podrobnou evidenci vzdělávacích akcí, provázanou na údaje o zaměstnancích a na doklady, kterými jsou tyto akce hrazeny, jejich rozúčtování a sledování profilu zaměstnance nabízí aplikace VZD. Cílem školení je pomocí praktických příkladů naučit účastníky nadefinovat různé typy akcí, sledovat účast pracovníků na vzdělávacích akcích a rozúčtování nákladů za tyto akce. vazba na aplikace PAM, resp. PER pořízení vzdělávacích akcí účast na vzdělávacích akcích 16

17 lektoři na vzdělávacích akcích náklady na vzdělávací akce spoluúčast na akcích práce s účetními doklady rozúčtování a likvidace nákladů samostudium sestavy měsíční zpracování archivace, obnova přechod na nový měsíc Vema, a. s. Školení HR Kurs je určen pro: pracovníky personálních oddělení pracovníky ekonomických oddělení Délka školení: 1 den 2.10 Systemizace Důležitou činností organizace je hospodaření s lidským potenciálem, proto musí ve své personální činnosti řešit otázky plánování a tvorby organizační struktury, definování systemizovaných míst a včetně jejich obsazení dostupnými lidskými zdroji. K tomu slouží právě aplikace Systemizace. Cílem je naučit uživatele definovat organizační útvary a vztahy nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých organizačních prvků v časové posloupnosti. Vytvářet systemizovaná místa včetně příslušných charakteristik a kvalifikačních požadavků. Pomocí tzv. Vzorů systemizovaných míst vytvářet nová systemizovaná místa, nebo provádět hromadné změny ve vlastnostech systemizovaných míst odvozených příslušným vzorům. Dále se uživatel proškolí v možnosti rezervace a obsazení jednotlivých systemizovaných míst zaměstnanci. V modelovém prostředí aplikace STM modelovat-plánovat budoucí organizační změny. Pomocí grafického editoru organizačních schémat zobrazovat organizační strukturu v požadovaném vzhledu a rozsahu. tvorba organizačních útvarů, vztahy mezi útvary tvorba a obsazení systemizovaných míst organizační schémata modelování organizačních změn sestavy Kurs je určen pro: 17

18 Školení HR pracovníky plánování, ekonomy pracovníky personálních oddělení Délka školení: 1 den 2.11 Cestovní příkazy Aplikace Cestovní příkazy slouží k evidenci pracovních cest a jejich další zpracování, tedy od zadání cestovního příkazu, přes vyplacení zálohy a schválení, po následné zúčtování celé cesty. Evidence pracovních cest může být vedena zpětně pověřenou osobou nebo aktuálně přímo pracovníky, kteří se cest účastní. Druhý způsob lze provádět přes jednoduché webové rozhraní, pracovníci tak nemusí znát ovládání programů Vema. Cílem je naučit účastníky vést správně evidenci pracovních cest, zadávají-li se cestovní příkazy zpětně. Pokud jsou zadávány přímo, tak se účastníci naučí vyplňovat cestovní příkazy před nástupem na cestu a po návratu z cesty, předávat cestovní příkazy ke schválení, provádět vyúčtování pracovní cesty a tisknout cestovní příkazy, vedoucí pracovníky pak schvalovat cestovní příkazy podřízených osob. Tyto běžné operace se účastníci naučí zadávat rovněž i v portálové verzi aplikace přes internet/intranet. Dále jsou účastníci seznámeni s postupem nastavení aplikace a tisku přehledových sestav a s doporučenými metodikami pro zadávání číselníků a sazebníků, aktualizaci osob a jejich hierarchie pro schvalovací procesy a pro odkládání uzavřených cestovních příkazů. základní informace o aplikaci naplnění číselníků a sazebníků, hierarchie osob zadání cestovního příkazu před nástupem na cestu vyplnění údajů po návratu z cesty včetně vyúčtování, zprávy z cesty a tisku schvalovací procesy měsíční výkazy veřejné dopravy evidence vozidel a kniha jízd specifika zahraničních cestovních příkazů portálová verze aplikace Kurz je určen pro: pracovníky zodpovědné za evidenci cestovních příkazů pracovníky zadávající cestovní příkazy vedoucí pracovníky schvalující cestovní příkazy Délka školení: ½ dne 18

19 2.12 Cestovní příkazy web Vema, a. s. Školení HR Aplikace Cestovní příkazy slouží k evidenci pracovních cest a jejich další zpracování, tedy od zadání cestovního příkazu, přes vyplacení zálohy a schválení, po následné zúčtování celé cesty. Toto lze provádět přes jednoduché webové rozhraní, tak aby mohli cestovní příkazy zadávat a kontrolovat všichni pracovníci, bez nutnosti znát ovládání programů Vema. Cílem je naučit účastníky vyplňovat cestovní příkazy před nástupem na cestu a po návratu z cesty, předávat cestovní příkazy ke schválení, provádět vyúčtování pracovní cesty a tisknout cestovní příkazy. Vedoucím pracovníkům bude předvedeno, jak schvalovat, kontrolovat a prohlížet cestovní příkazy podřízených osob nebo zastupovaných osob, a jak vytvářet sdělení pro pracovníky. Dále se účastníci seznámí se zadáváním měsíčních výkazů hromadné dopravy a evidenci knihy jízd k užívaným vozidlům. základní informace o portálové verzi aplikace osobní karta, vstup do karet podřízených a zastupovaných osob zadání cestovního příkazu před nástupem na cestu vyplnění údajů po návratu z cesty včetně vyúčtování, zprávy z cesty a tisku schvalovací procesy měsíční výkazy veřejné dopravy evidence vozidel a kniha jízd zprávy a sdělení pro pracovníky Kurz je určen pro: pracovníky zadávající cestovní příkazy vedoucí pracovníky schvalující cestovní příkazy Délka školení: ½ dne 2.13 Zaměstnanecké výhody Aplikace Zaměstnanecké výhody slouží k evidenci čerpání prostředků, které byly jednotlivým zaměstnancům přiděleny organizací v rámci jednoho fiskálního období jako forma nepeněžního odměňování. Cílem je seznámit se s komplexním zpracováním karet zaměstnanců a dokladů, týkajících se čerpání prostředků jednotlivými zaměstnanci prostřednictvím aplikace Zaměstnanecké výhody. Bude vysvětlen postup při zahájení zpracování včetně naplnění povinných tabulek. Všechny úkony 19

20 Školení HR budou prezentovány formou příkladů tak, aby uživatelé byli schopni samostatně doklady evidovat, tisknout potřebné sestavy a vyhledávat požadované informace. evidence dokladů čerpání úhrada přečerpání srážkou ze mzdy úhrada přečerpání převodním příkazem úhrada přečerpání v hotovost proplácení čerpání ve výplatě evidování dalších zaměstnaneckých výhod plnění z FKSP dle druhů do PAM uzavření a přechod na nové fiskální období sestavy Kurs je určen pro: pracovníky personálních oddělení pracovníky ekonomických oddělení Délka školení: ½ dne 2.14 Rozšířené ovládání HR Vema Předpoklady: znalosti v rozsahu základního školení některé z aplikací z rodiny HR (např. PAMz, PER ) Seznámit uživatele s bohatými možnostmi editoru při práci s daty. Naučit je používat výběrové podmínky a další parametry při tvorbě výstupů ve formě uživatelských souborů a sestav. Podrobnější seznámení s aplikací Správce pro nezbytné úkony (licence, archivace, instalační plán). úprava stromové nabídky funkce nad soubory (zužování, hledání, skupinové operace, ) vytvoření uživatelského souboru, sestavy parametrizace souboru události nad souborem (barvy, omezení pro uživatele, závislosti) personalizace pohledu do souboru obsah katalogu uživatelských modifikací a práce s ním práce s dynamickými dokumenty 20

21 instalace, instalační plán vytvoření, registrace datového prostředí převod dat na vyšší verzi archivace, obnova dat aplikační objekty, konverzní moduly Vema, a. s. Školení HR Kurs je určen pro: pracovníky mzdových a personálních oddělení pro pracovníky pořizující výstupy Délka školení: 1 den 21

22 OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY 3. OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY 3.1 Účetnictví pro podnikatele Aplikace Účetnictví (UCT) je centrální aplikací informačního systému EKOS Zde se shromažďují všechny účetní informace z ostatních aplikací a vznikají zde podklady pro všechny účetní sestavy. Data je možné zadávat do UCT i přímo, ale po propojení všech aplikací je takových údajů poměrně málo. Výhodou je rovněž možnost zápisu účetních operací klasickým účetním způsobem se zadáním účetních stran nebo při neznalosti účtování uživatele pomocí předkontací (souvztažností). Podle definované struktury organizace je možné účtovat na jednotlivá nákladová hlediska. Takto lze získat i množství variabilních výstupů ve formě sestav. V účetnictví je dále možné využívat široké nabídky funkcí UCT, které umožňují zjednodušení práce. Cílem je seznámit účastníky formou praktických příkladů se znalostmi, které jsou nutné k základnímu zpracování dat v aplikaci UCT tak, aby absolventi byli schopni ve své organizaci provést běžné měsíční zpracování od zadání účetních případů do deníku až po tisk účetních a daňových sestav. základní pohled na účetnictví pořízení počátečních stavů a obratů měsíční zpracování zpracování DPH vnitřní účetní doklady uzavření dokladu a tvorba obratu v hlavní knize úprava a tisk sestav základní funkce aplikace měsíční a roční uzávěrka tvorba statistických výkazů roční uzávěrka a přechod na nový rok Kurz je určen pro: začínající uživatele produktů Vema pracovníky ekonomických oddělení organizací, které nemusí pracovat s rozpočtovou skladbou Délka školení: 1 den 22

23 OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY 3.2 Účetnictví pro rozpočtové, příspěvkové a neziskové organizace Aplikace Účetnictví (UCT) je centrální aplikací informačního systému EKOS. Zde shromažďují všechny účetní informace z ostatních aplikací a vznikají zde podklady pro všechny účetní sestavy. Data je možné zadávat do UCT i přímo, ale po propojení všech aplikací je takových údajů poměrně málo. Výhodou je rovněž možnost zápisu účetních operací klasickým účetním způsobem se zadáním účetních stran nebo při neznalosti účtování uživatele pomocí předkontací (souvztažností). Podle definované struktury organizace je možné účtovat na jednotlivá nákladová hlediska. Současně je možné zadávat i rozpočtovou strukturu k jednotlivým účetním případům v předepsané podobě podle typu organizace. Prvotně zadaná rozpočtová skladba se pak automaticky přiřazuje k povoleným účtům. Takto lze získat i množství variabilních výstupů ve formě sestav a výstupů v elektronické podobě pro vyšší orgány správy. V účetnictví je dále možné využívat široké nabídky funkcí, které umožňují zjednodušení práce s účetními rozpočtovými daty. Cílem je seznámit účastníky formou příkladů se znalostmi, které jsou nutné k základnímu zpracování dat v aplikaci UCT tak, aby absolventi byli schopni ve své organizaci provést běžné měsíční zpracování od zadání účetních případů do deníku až po tisk účetních a rozpočtových sestav. základní pohled na účetnictví účtový rozvrh a jeho vazba na rozpočet rozpočtová skladba, vzájemné vazby a její úpravy zadávání rozpočtu pořízení počátečních stavů a obratů měsíční zpracování vnitřní účetní doklady uzavření dokladu a tvorba obratu v hlavní knize úprava a tisk sestav základní funkce aplikace měsíční a roční uzávěrka statistické výkazy Kurz je určen pro: začínající uživatele produktů Vema pracovníky ekonomických oddělení organizací, které pracují s rozpočtovou skladbou Délka školení: 1 den 23

24 OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY 3.3 Fakturace Aplikace Fakturace (FAK) slouží k evidenci faktur přijatých a vydaných včetně saldokonta dodavatelů a odběratelů, umožňuje likvidaci faktur přijatých, vystavování upomínek a penále z nezaplacených i pozdě zaplacených faktur. Tisk všech dokladů je možný jak ze sestav, tak přímo z pořizovaného dokladu. Cílem je seznámit účastníky se zpracováním jednoduchých faktur a tvorbou základních sestav. Bude probrán postup při zahájení zpracování faktur přijatých i vydaných včetně naplnění povinných tabulek. Vše formou souvislého příkladu tak, aby absolventi byli schopni faktury evidovat, vystavovat, likvidovat, tisknout potřebné sestavy a vyhledávat požadované informace. základní informace o aplikaci standardní texty běžná faktura vydaná, přijatá dobropis zálohové a vyúčtovací faktury sestavy opravy zadaných faktur zaúčtování a odúčtování faktur uzavírání měsíce zápočet Kurz je určen pro: začínající uživatele produktů Vema pracovníky ekonomických oddělení pracovníky odbytových oddělení Délka školení: 1 den 3.4 Banka Důležitou součástí informačního systému je kromě fakturace a účetnictví komunikace s peněžním ústavem. Tento styk zajišťuje aplikace Banka (BAN), ve kterém se po převzetí údajů z aplikací UCT, FAK nebo PAM vytváří podklady pro hromadné příkazy k úhradě nebo složenky. Uživatel si může zvolit, které závazky uhradí. Neuhrazené závazky se pak dále evidují a je možné je zařadit do následujícího příkazu k úhradě. Výpisy z účtu se předzpracovávají (kontrola bankovních spojení partnerů a předkontace podle typů plateb) a pak se přenášejí do aplikací FAK a UCT. Komunikace s peněžním ústavem je možná přes tiskové výstupy či elektronicky. 24

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Ročenka IS Orsoft 2008

Ročenka IS Orsoft 2008 Ročenka IS Orsoft 2008 aneb co nového vzniklo v IS Orsoft v roce 2008 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 FINANČNÍ MODUL... 3 Podsystém P Finanční účetnictví... 3 Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví?...

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. října 2005 MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Už jste někoho viděli nabízet někde značkové účetní programy ověřené auditory, jako např.

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE VYDÁNÍ LISTOPAD 7 2011 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE HLAVNÍ TÉMA UPGRADE DUEL 8 Ve zpravodaji

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více