Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok"

Transkript

1 MIMOŇSK 306 DUBEN 2013 Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok Z obsahu Harmonogram jarního čištění komunikací Další informace k systému sběru a likvidace odpadů Kalendář akcí duben červen OKÉNKO STAROSTY Nabídka Odbor kultury Mimoň nabízí výstavní prostory Domu kultury Ralsko (1. patro) k pořádání výstav obrazů nebo fotografií. Podmínkou je určitá estetická hodnota vystavovaných děl a připravenost děl k zavěšení na stěny. Výstavy jsou vždy přístupné během pořádání kulturních akcí. Případné další informace můžete získat v Městské knihovně Mimoň, Svébořická 309, Mimoň. Tel.: Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad Od bude účinná nová obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad. Zastupitelstvo města zhodnotilo všechny možné způsoby plateb a odsouhlasilo změnu od ze stávajícího systému na poplatek za komunální odpad dle ustanovení 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ve schváleném způsobu bude od povinným plátcem poplatku za odpad vlastník objektu s bytovou jednotkou, kde vzniká komunální odpad. Výše poplatku je stanovena vyhláškou a zohledňuje zvolenou velikost, počet a frekvenci svozu popelových nádob. Cena pro rok 2013 bude stejná jako v roce Pro 2. pololetí 2013 bude výše poplatku stanovena v poměrné výši ročního poplatku. Povinnost plátce poplatku se vztahuje na vlastníka nemovitosti bez ohledu na jeho trvalé bydliště. Nově také vzniká vlastníkům nemovitosti povinnost registrace na finančním odboru MěÚ Mimoň, který je správce poplatku ve smyslu daňového řádu. Plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Pokud se jedná o nemovitost s nájemným bydlením, plátce poplatku (vlastník nemovitosti) poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky (nájemníky). Ti zpravidla platí poplatek vlastníkovi nemovitosti. Způsob rozúčtování poplatku závisí na vlastníkovi nemovitosti. Případné dotazy zodpoví Matyáš Kabeš, DiS., finanční odbor, tel: , J. Vítková, DiS. referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP Separovaný odpad Na území Mimoně máme celkem 24 stanovišť s kontejnery na separovaný odpad, kde mohou občané odkládat papír, sklo, plasty, drobné elektrozařízení a textil. V průběhu roku 2013 je plánováno navýšení těchto míst o další 2 stanoviště. Město Mimoň je zapojeno do kolektivního systému na sběr a třídění separovaného odpadu prostřednictvím uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. Díky tomu město dostává za vytříděné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kov) finanční odměnu, která je následně opět použita na financování svozu separovaných odpadů. Náklady města, vynaložené na separovaný odpad v roce 2012 činily cca ,00 Kč, jako odměnu za třídění obdrželo město od společnosti EKO-KOM celkem ,50 Kč. Množství svezeného separovaného odpadu a odměna za třídění: Oddělený sběr textilu byl v Mimoni zahájen na podzim roku 2012 ve spolupráci s firmou Dimatex CS spol. s r.o. Za tři měsíce bylo v kontejnerech na textil shromážděno 2,18 tun textilu, cca 90 % objemu je dále zpracováváno a využíváno. Sběrem textilu a bot pomáháte ke zlepšení životního prostředí a současně i lidem v nouzi, kteří potřebují materiální pomoc. Společnost Dimatex CS spol. s r.o. pomáhá finančně nebo materiálově např. Diakonii Broumov, Oblastní charitě Červený Kostelec, Farní charitě Beroun, Dětskému domovu Sluníčko Liberec nebo Nadaci EURONISA. Nepotřebné elektrozařízení, lednice a televizory mají občané možnost odkládat zdarma ve sběrném dvoře v Mimoni. V roce 2012 bylo ze sběrného dvora svezeno k ekologickému odstranění a recyklaci velké množství vysloužilých spotřebičů. Odměny za zpětný odběr od společností Asekol s.r.o. a Elektrowin a.s. jsou použity na pokrytí nákladů s odpady. CRT televizory a počítačové monitory 105 ks Ploché televizory a počítačové monitory 213 ks Ostatní elektrozařízení (videopřehrávač, DVD přehrávač, kamera, kalkulačka, počítač ) 704 kg Odměna od Asekol s.r.o Kč Lednice, mrazáky 200 ks Pračka 1 ks Malé spotřebiče (vysavač, mixer, žehlička, fén ) 771 kg Odměna od Elektrowin a.s Kč Správným tříděním lze dosáhnout snížení objemu komunálního odpadu a tím dochází k finančním úsporám města i občanů. Jak správně třídit Kontejnery na papír modré barvy Je možno ukládat papír: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartony, papírové obaly, tetrapackové obaly od mléka a nápojů. Nelze ukládat: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír, použité plenky a hygienické potřeby, propisovací papír, celofán, vícevrstvé fólie, pytle od krmiva a cementu. Kontejnery na plasty žluté barvy Je možno ukládat plasty: PET láhve od nápojů (sešláplé), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, Nelze ukládat: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorových olejů, chemikálií, barev apod.), linolea a výrobky z PVC, plastové tapety, molitan, elektrické kabely, guma, textilie z umělých vláken. Kontejnery na sklo zelené a bílé barvy Je možno ukládat sklo: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo. Nelze ukládat: keramiku, porcelán, kameninu, skla s drátěnou výztuží, žárovky, zářivky, zrcadla, víčka a uzávěry od skleněných láhví, televizní obrazovky, automobilová skla. Kontejnery na elektrozařízení červené barvy Je možno ukládat elektrozařízení: kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektrické hračky, vysoušeče vlasů, žehličky, varné konvice, vysavače, elektrické holicí strojky, vrtačky Je možno ukládat do zvláštního otvoru baterie. Nelze ukládat: televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky. E-domek na sběrném dvoře Je možno ukládat televize a monitory a ostatní elektrospotřebiče, které se nevejdou do červených kontejnerů. Lze odevzdat zářivky a úsporné žárovky. Kontejnery na textil bílé barvy Je možno ukládat čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty. Nelze ukládat znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, Odbor VDZaŽP MěÚ Mimoň 2

3 CO VÁS ZAJÍMÁ... Z jednání Rady města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3000 Kč žákům 4. A Gymnázia Mimoň, Letná 263, Mimoň v zastoupení V. V., bytem Mimoň na zajištění programu na maturitním plese po schválení rozpočtu na rok 2013 a ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí daru. Rada města Mimoň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Mimoňská komunální a.s., IČ , se sídlem Mírová 76/III, Mimoň jako jediný akcionář společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. J. T., bytem Mimoň, která je přílohou usnesení. Rada města Mimoň ukládá projednat smlouvu o dílo Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoni - I. etapa s firmou ALLKON s.r.o. Rada města Mimoň schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo s firmou SYNER s.r.o., IČ: , Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4 stavby ZŠ a MŠ Mimoň, Pod Ralskem - rekonstrukce venkovního sportoviště a přístavba tělocvičny T2, kterým se upravují realizační termíny venkovního sportoviště III. a IV. etapa. Rada města Mimoň ukládá starostovi města tento dodatek podepsat. Rada města Mimoň na základě rozhodnutí Okresního národního výboru Česká Lípa ze dne , o změně správního vývoje - sloučení obce Vranov s městem Mimoň s účinností od , ukládá starostovi podepsat čestné prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení. Rada města Mimoň bere na vědomí jednání s Úřadem práce ČR, kontaktní pracoviště Česká Lípa, ve věci jednání o zvýšení nájmu v budově Malá č.p. 181, Mimoň III, a ukládá v 7/2013 předložit výsledek úspory nájemce za období , s následným předložením dodatku k nájemní smlouvě. Rada města Mimoň schvaluje vydat podle 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 11, 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů nařízení města Mimoň Tržní řád. Rada města Mimoň projednala předložený materiál a schvaluje uzavření Smlouvy o zabezpečení provozu mimoňského koupaliště vč. příloh v předloženém znění s panem Jaromírem Plívou, IČ , se sídlem Kosovo Pole 666, Mimoň - Mimoň I, a pověřuje starostu města uvedenou smlouvu podepsat po schválení rozpočtu města na rok Rada města rozhodla: 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Mimoň, průchod Malá Mírová s parkovištěm firmě INGSTAV Doksy s.r.o., Klůček 878, Doksy, IČO Celková cena díla je ,89 Kč vč. DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce - Mimoň, průchod Malá Mírová s parkovištěm s firmou INGSTAV Doksy s.r.o., Klůček 878, Doksy, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat, až po schválení rozpočtu města na rok 2013 a přiznání dotace. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň - oprava místních komunikací v k.ú. Mimoň firmě KAT stavební a.s., Vinohradská 1113,78, Brno, IČO Celková cena díla je ,00 Kč vč. DPH. Rada města Mimoň bere na vědomí provedenou kalkulaci hrubého (vzhledem k neurčitosti usnesení Zastupitelstva města Z13/16) odhadu výdajů v návrhu rozpočtu města Mimoň na rok 2013 vázaných na aktivity spojené s volným časem dětí a mládeže. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje, aby prostředky získané z hazardu, byly vázány na aktivity týkající se volného času dětí a mládeže. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod historického majetku - pozemků (popř. jejich částí) : - v k.ú. Mimoň parc.č. 3164/1, parc.č. 3895/1, parc.č. 3896, parc.č. 3157/2, parc.č. 4280, parc.č. 4281, parc.č v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 186/1, parc.č. 187/1, parc.č. 437, parc.č. 439, parc.č. 445, parc.č. 270, parc.č v k.ú. Svébořice parc.č. 53/1, parc.č. 54, parc.č. 56, parc.č. 57, parc.č v k.ú. Boreček parc.č. 26/1, parc.č. 37, parc.č. 40/1, parc.č. 71 v souladu se zákonem č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a dodatků, z vlastnictví státních podniků Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČ , a Lesy České republiky, s. p., IČ , s následným bezúplatným převodem do vlastnictví města Mimoň. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá pokračovat v rozpočtovém provizoriu a předložit upravený návrh rozpočtu na rok 2013 na jednání příštího zastupitelstva města v souladu s usnesením Z13/16. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2013 (číslo smlouvy: OLP /3422/2012) s Libereckým krajem, IČ , se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2 a pověřuje starostu města smlouvu podepsat a zahrnout příslušné finanční prostředky do návrhu rozpočtu na rok

4 CO VÁS ZAJÍMÁ... Učitelka z Mimoně přednášela na germanistické konferenci Není to úplná maličkost, když někdo přednáší na germanistické konferenci, a proto si myslím, že byste o tom měli něco vědět. Mgr. Kateřina Kozáková právě dostudovala obor Studium učitelství cizích jazyků pro druhý stupeň základních škol - obor německý jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci tohoto studia napsala velmi zajímavou diplomovou práci s názvem Knihy pro děti a mládež od Otfrieda Preußlera Malá čarodějnice a Čarodějův učeň ve výuce německého jazyka. Svou diplomovou práci zároveň ověřovala v praxi - žáci pátého a devátého ročníku ZŠ Pod Ralskem v Mimoni měli možnost seznámit se s regionálním autorem a překladatelem dětských knih (O. Preußler se narodil v Liberci, převyprávěl německy např. příběhy kocoura Mikeše, přeložil knihu Z deníku kocoura Modroočka, aj.). Děti pracovaly v hodinách němčiny v rámci projektu s literárními Z březnového jednání zastupitelstva Ve čtvrtek proběhlo v tomto roce již třetí jednání zastupitelstva. Kromě pravidelně projednávaných bodů jako jsou změny majetkových dispozic a zřizování věcných břemen bylo předmětem jednání mimo jiné i schválení dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování požární ochrany, návrh rozpočtu města na rok 2013, souhlas s podáním žádosti o dotaci na regeneraci panelového sídliště, návrh na rozšíření usnesení ZM 13/16 (vázání prostředků získaných z hazardu na aktivity týkající se volného času dětí i mládeže) o využití takto získaných prostředků i v oblasti sociální či schválení účetní závěrky města Mimoň za rok Podrobněji k výše uvedeným bodům jednání. Na základě uzavřené smlouvy z roku 2009 zajišťuje městem zřízená 12 členná jednotka požární ochrany (dále JDH) tuto činnost i pro obec Ralsko. Každoročně se pak na základě zjištěných nákladů předcházejícího roku, jež našemu město vznikly při výjezdech JDH do města Ralska, stanovuje výši příspěvku požadovaného na městu Ralsko v souvislosti se zajištěním akceschopnosti našich dobrovolných hasičů. Dodatek ke smlouvě o spolupráci pak tuto výši příspěvku každoročně konkretizuje. Pro letošní rok je stanoven ve výši ,- Kč. Předpokládané naše roční neinvestiční výdaje na činnost JDH činí ,- Kč. Celkové neinvestiční výdaje na činnost JDH dosáhnou v r částky ,- Kč. Sedmým bodem březnového jednání zastupitelstva bylo schválení podání žádosti o dotaci na regeneraci panelového Sídliště pod Ralskem. Předcházelo mu zpracování studie na regeneraci celého sídliště a následně zpracování projektové dokumentace na první realizační etapu. Vzhledem k velkým nákladům byla proto první etapa ještě rozdělena na 5 dílčích částí. (ABCD a parkovací zóna) V případě přidělení dotace bude možné ještě v roce 2013 realizovat texty, s filmy, zahrály si divadlo, byly v Liberci na exkurzi, atd. Cílem celého projektu bylo ukázat našim českým dětem, že mají rády vlastně stejné pohádky jako děti německé. Kromě toho, že byla tato diplomová práce přínosná dětem ze základní školy, byla také komisí z katedry germanistiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhodnocena jako nejlepší diplomová práce této katedry a doporučena na germanistickou studentskou konferenci Karlovy univerzity v Praze Pragestt. Poté prošla práce dalším výběrem z mnoha přihlášených příspěvků germanistů z celé Evropy. Mgr. Kateřina Kozáková přednesla svůj příspěvek jako jedna ze 42 germanistů vybraných pro tento ročník konference. Byl to, podle mého názoru, velký úspěch naší spoluobčanky, a proto jsem se s vámi o tento poznatek chtěla podělit. Slečně Mgr. Kozákové patří můj obdiv a také dík za skvělou reprezentaci našeho města. Mgr. Kristýna Petrová etapy C a D s náklady více jak 6 mil. Kč. Požadovaná dotace je pak ve výši 4 mil. Kč. Etapy označené jako C a D byly vybrány s ohledem na aktuální požadavky obyvatelstva, zejména na opravu na opravu chodníků a řešení parkování. Celková regenerace, která předpokládá investici větší jak cca 18 mil. Kč, zahrnuje výstavbu a opravu chodníků, zbudování podzemních kontejnerů pro komunální odpad, výstavbu dětského hřiště, výsadbu nové zeleně a údržbu stávající, instalaci nového mobiliáře, zbudování parkovacích míst apod. Neznámou pro tyto velkorysé plány je udržitelnost dotačního titulu, který chceme pro spolufinancování našich záměrů i v dalších letech využívat. Schválením rozpočtu na rok 2013 skončilo pro náš úřad období tvz. rozpočtového provizória, v němž od ledna hospodaříme. To nám umožňovalo krýt pouze nezbytné výdaje spojené s již uzavřenými smlouvami. Rozpočet města Mimoň na rok 2013 byl při druhém předložení schválen, a to jako rozpočet schodkový, jenž počítá s celkovými výdaji ve výši ,- Kč. Ty jsou kryty plánovanými příjmy ve výši ,- Kč, finančními prostředky z minulých let ve výši ,- Kč a plánovaným čerpáním kontokorentu ve výši 1 mil. Kč. Rozpočtem schválené investiční výdaje ve výši ,- Kč zahrnují mimo jiné výstavbu a rekonstrukci komunikací, opravu tělocvičny na ZŠ a MŠ Mírová, podíl města při výše zmiňované regeneraci panelového sídliště, výdaje spojené s další etapou humanizace, rozšíření veřejného osvětlení, realizaci I. etapy budování infrastruktury pro městské koupaliště, zbudování parkoviště a průchodu ul. Malá - Mírová, dětského hřiště Sokolka, opravu břehů zámeckého rybníka, apod. V řadě těchto výdajů je počítáno s využitím vhodného dotačního titulu. Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu Základní přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2013 přineseme v příštím čísle zpravodaje. 4

5 OZNÁMENÍ Poradní den Centra pro zdravotně postižené Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete poradit v otázkách týkajících se sociální oblasti? Nevíte si rady při vyřizování příspěvků pro osoby se zdravotním postižením? Potřebuje pomoci s odvoláním proti rozhodnutí úřadu? Potom se můžete obrátit na našeho poradce, dne 11. dubna 2013 od 10 do 12 hod. v Centru pro seniory (dolní sídliště) v Mimoni. Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel. Poradenství je bezplatné. Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová, mob POSKYTUJEME PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Jste senior či osoba se zdravotním postižením a potřebujete pomoc v sociálních službách? Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis poradenských dní: a (středa) od 8.00 do hod. Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na Tel: , sociální oddělení Zastupitelstvo města Další pravidelné jednání zastupitelstva je stanoveno na čtvrtek 18. dubna 2013 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od hod. Burza jarního dětského oblečení Městský úřad Mimoň, správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí chystá opět uspořádat burzu dětského oblečení a hraček. Burza se bude konat v úterý od 10 do 16 h v Domě kultury Ralsko. Maminky, které máte zájem prodat oblečení po svých dětech, kontaktujte pracovnice oddělení rodiny a sociálních věcí a zajistěte si tak včas možnost aktivně se burzy zúčastnit. Lenka Dzurová, tel , Bc. Kateřina Kapičková, tel , Zápisy do mateřských škol Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná pro školní rok 2013/2014 se koná 7. května 2013 od do hodin v budově MŠ Komenského (pro obě MŠ). Zápisu se mohou zúčastnit děti starší 2 let. Rodiče u zápisu předloží rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Zápis dětí do MŠ Eliášova se bude konat 7. května 2013 od do hod. v budově MŠ Eliášova. S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Poděkování Děkujeme městu Mimoň, panu starostovi a komisi SPOZu za milou návštěvu a blahopřání u příležitosti 100. narozenin paní Boženy Bártové z Mimoně. Dcera s rodinou Poděkování Městské policii v Mimoni Ráda bych poděkovala panu Nesvadbovi, veliteli Městské policie v Mimoni, za velmi pěkné semináře, besedy a přednášky, které pro naše žáky připravil. Jejich náplň byla zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů a právní minimum. Svým vystupováním si dokázal získat žáky, bez rozdílu věku, na svoji stranu a dokázal je vtáhnout do probíraného problému. Pan Nesvadba byl vždy velmi dobře připravený, vše bylo pro žáky zajímavé a přínosné pro jejich další život. U žáků se jeho besedy a semináře setkaly s velkou odezvou, sami žáci ocenili jeho přátelský přístup a odbornost. Takovéto akce jsou vždy přínosem a pomocí při naší nelehké práci, proto se domníváme, že je na místě v tomto programu pokračovat, zvláště když jsou takto kvalitně a dobře prezentovány. Ještě jednou děkujeme. Eva Majlišová, ředitelka ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň Sbírka použitého šatstva Vyhlašuje občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Mimoň. Sbíráme: Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 2 Látky (minimálně 1m, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené Vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv - veškerou nepoškozenou Hračky nepoškozené a kompletní Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční ve dnech 13. a 15. května 2013 od 8.00 do hod. Místo sběru: dvůr Městského úřadu Mimoň Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Kontakt pro případné dotazy: MěÚ Mimoň, správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí - tel ,

6 KULTURA DŮM KULTURY RALSKOVÁS ZVE NA: Divadlo: Láska na tři Sobota 6. dubna 2013 od 20:00 h. Vstupné 190 Kč, při odběru 10 a více ks á 170 Kč. Předprodej jen v knihovně. Celosvětově úspěšná konverzační hra. Dva cestující ve vlaku, který se žene odporným ospalým ránem. Ona, žena na úrovni, psycholožka, on, životní tragéd, zcela neukotvená existence. Jediné, co je zdánlivě spojuje, je vášeň pro luštění křížovek. Opravdu jen zdánlivě. Jak snadno a rychle se mohou během několika okamžiků obrátit životní postoje, a jak zdánlivě neslučitelné může snadno splynout a vzájemně se doplňovat vás přesvědčí herci Oldřich Vízner a Světlana Nálepková v inscenaci režiséra Gustava Skály. Autorem textu je Jerry Mayer, překladatelem Jiří Stach. 4. přednáška ke knize Mimoň v zrcadle staletí: Středověk Mimoňska Neděle 13. dubna 2013 od h. Přednáší Ing. Jaroslav Panáček Vstupné 200 Kč - bez předprodeje! Ke každé vstupence kniha zdarma. Taneční zábava pro seniory Středa 17. dubna 2013 od h. Vstupné zdarma srdečně zve SPOZ. K tanci i poslechu hraje VIVASONG. REPRÍZA HRY "ŠLAPKY Sobota od 19:00 hod. Obsazení mimoňského div. souboru NoCoCo: RITA JANA MAŘÍKOVÁ JEANNE VENDULA BÖHMOVÁ MARYLINE LENKA DIVIŠOVÁ MICHELE KAMIL ŽUCHA NÁPOVĚDA HANA LAŇOVÁ ZVUK/OSVĚTLENÍ MARTIN DEJDAR HRU NAPSAL DEPLHNIE GUILLONNEAU PŘELOŽIL JAROMÍR JANEČEK O čem to vlastně je? Rita, Jeanne a Maryline se setkají po letech. Jejich posezení v baru ovšem není žádný čajíček se sušenkami, ale vynutil si ho jejich bývalý pasák Michele. Ten se vrací do svobodného života po pěkné řádce let strávených ve vězení a čas mu vůbec neubral na chuti vypátrat člověka, který ho kdysi dostal za mříže. Jeho bývalé "podřízené" se ovšem mezitím zařídily po svém. Rita se vdala za majitele baru, Jeane udělala štěstí se stavitelem, jen Maryline se stále věnuje nejstaršímu řemeslu, a proto se jim návrat Michele vůbec nehodí. A proto se stane to, co se stane Májová tancovačka Sobota 4. května 2013 od do Hraje MINI BAND z Mostu. Vstupné 100 Kč. Předprodej jen v městské knihovně (na výběr stoly). 6

7 KULTURA Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí duben - červen

8 HISTORIE Mimoň v dubnu 1938 Probouzející se jaro roku 1938 bylo poznamenáno šokem, který nedokáže připravit příroda pozdní vánicí či nečeka ným spalujícím mrazem. Dne 11. března vpochodovala nacistická armáda do Rakouska a hranice Československa s Německem se prodloužily o více než šest set kilometrů. Koncem března splynula strana německých rolníků, živnostníci a křesťanští sociálové se Sudetoněmeckou stranou. V těžké vnitrostranické krizi se ocitla německá sociální demokracie. Strana rolníků ztratila vliv na mimoňské radnici již ve dvacátých letech, protože podle politických úmluv přesunula svůj zájem na venkov. Křesťanští sociálové a živnostníci v zastupitelstvu města seděli v zastupitelstvu města ještě v dubnu 1938 a při tom již byli prakticky součástí Henleinovy strany, jejíž vliv byl zdrcující. Český tisk odhadoval před parlamentními volbami v roce 1935 sílu tehdejší Sudetoněmecké vlastenecké fronty ve městě Mimoň na osob, což byla téměř polovina všeho obyvatelstva. Vedle nich zde žilo 700 osob hlásících se k české národnosti a ti se orientovali nejvíce k sociální demokracii nebo ke komunistům. Malá menšina úředníků se zaměřila na podporu strany národních socialistů. Komunistická strana se deklarovala jako internacionální a byla jedinou, v níž bylo zastoupeno obyvatelstvo obou národností. Z hlediska národnostní struktury města byla tedy více německá než česká. Národnostní prvek hrál u komunistů vedlejší roli, ale přece jen znamenal, že v konečném politickém i společenském jednání se menšina jednoho jazyka podřizovala většině druhého. Sudetoněmecká strana pokračovala v dubnu 1938 ve svých politických večerech. Československý stát, ústy okresního úřadu, mohl tyto akce zakazovat, ale demokratické uspořádání státu v tom vždy poněkud bránilo. Strana Henleinova byla parlamentní a v žádostech o povolení projevů si počínala obratně, aby vyvolala dojem, že jde o vystoupení rázu organizačního a kulturního. Uskutečnila akce typu Vnější a vnitřní politická situace nebo Cíle a úspěchy SdP. Zakamuflovány byly do pěveckých večerů a řešení vnitrostranických otázek. Dne 4. dubna se v Lorinserově tělocvičně konal večírek věnovaný lásce k domovině, při němž byly předčítány statě o historii sudetských Němců a čteny ukázky z románů nacionalistického spisovatele Hanse Watzlika. K tomu zněly písně hnutí, jiskřící bojovou náladou. Henlein svolal sjezd své strany 24. dubna 1938 do Karlových Varů. Ještě před čtyřmi lety mu československé úřady zabránily v tomto lázeňském městě přednést programový politický projev, takže se musel spokojit s malou Českou Lípou pro svá velká slova. Teď vyjádřil pět základních požadavků. Žádal o úplnou rovnoprávnost německé národní skupiny. Ultimativně požadoval právo na uzavřené německé území s vlastní samosprávou a úplnou svobodou přihlásit se k nacistické ideologii. Tyto požadavky vyhlásil jako minimální. Nikoho tím nepřekvapil. Projevil to, co ústy svých propagandistů bylo vzletnými frázemi vysloveno mnohokrát i na politických srazech v Mimoni. Nepřímo tím nabádal k protičeským vystoupením. Dne 20. dubna, v den Hitlerových narozenin, se na některých domech v Mimoni objevily nacistické prapory s lomenými kříži. Rozkaz českých úřadů je sundat vyzněl planě. Dne 29. dubna zamaloval někdo základní kámen nové české školy otevřené teprve v září Nacházel se tam československý státní znak, na nějž někdo připevnil hákový kříž. Nacisté sedící na radnici odmítli odpovědnost a dokonce drze svalovali vinu na komunisty. Četníci pachatele vypátrali do tří dnů. Šlo o pět příslušníků sudetoněmecké strany, z nichž třem se podařilo uprchnout do Německa. O neklidné situaci v Mimoni a tamních provokacích henleinovců psal do týdeníku Českolipský kraj ředitel české školy Karel Marek. Jeho statečné články byly o to výmluvnější, že tak otevřeně v té době do místního českého tisku nepsal nikdo. Nepochybně byl také jedním z iniciátorů podpory místní složky Národní jednoty severočeské na prohlášení českých spolků a sdružení z rozsáhlého území severních Čech, které bylo adresováno ministerskému předsedovi Hodžovi a vládě republiky. Po karlovarském sjezdu henleinovců vyzývalo československou vládu, aby neustoupila tlaku fašistů ani o píď. Ladislav Smejkal Zaniklé vesnice v bývalém vojenském prostoru Ralsko Již léta chodím do zaniklých vesnic v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Procházím pozůstatky vesnic, kde jsou dnes již jen těžko znatelné základy domů, zavalené sklepy, staré ovocné sady, rozpadlé nádrže na vodu a rozhrnuté hřbitovy. Při pohledu na dobové fotografie se ani nechce věřit, jak výstavné vesnice zde stály. Vesnice, které byly budovány generacemi obyvatel více jak 500 let. Většina vesnic, jak uvádí Vlastivědný sborník Českolipska Bezděz z roku 1997, trpěla nedostatkem vody. Proto se obyvatelé těchto vesnic naučili s vodou hospodařit. Z každé střechy byla dešťová voda sváděna do nádrží a i v malých svazích byly budovány rybníčky, někde i kaskádovitě nad sebou tak, aby se za dešťů všechny naplnily a pak se mohla všechna voda využít k životu a hospodářství. Byly kopány hluboké studny a stavěny velké podzemní nádrže na vodu (Novina 12x6m). Lidé nacházeli obživu více v chovu dobytka a lesnictví než v zemědělství, kde půda nebyla kvalitní a tak nebylo možno dosáhnout lepších výnosů. Část obyvatel se živila domácími pracemi pro blízké podniky, většinou mimoňské. Jakýsi doplňkový zdroj obživy byl také sběr lesních plodů, zejména borůvek. Ty se vozily do Prahy, Německa, a nevím, jestli pravidelně, ale byly voženy až do Hamburku. Písčitá půda byla také za války důvodem k výcviku německého Afrika Corpsu pro boje v Africe. Již před válkou zde československá armáda vlastnila tři dvory, kde převážně chovala pro svoje potřeby koně. Byly to dvory Medný, Ostrov, Nový Dvůr a po válce Pavlin dvůr. Protože většina obyvatel byla německé národnosti, vztahovala se na ně po válce nařízení o odsunu. Někteří Němci byli odsunuti do blízkého okolí (např. z Prosíčky na Mukařov nebo v roce 1945 na podzim z Olšiny). Někteří byli odváženi přímo z domovů, někteří, jako například pan Schwarz Emil z Olšiny se museli shromáždit na Kracmanovské křižovatce v 5 hodin ráno s rodinnými příslušníky s 30 kg na osobu a jídlem na 7 dní a byli odváženi na nádraží v Mimoni. Současně probíhalo osídlení opuštěných stavení a usedlostí českými osadníky. Ne všichni osídlenci byli dobrými hospodáři a tak byli určeni dohlížitelé, kteří byli podřízeni MNV. Ale to již probíhalo jednání k vytvoření vojenského prostoru a tak i čeští osídlenci museli posléze vesnice opustit. Nejvíce se jich vystěhovalo v březnu, dubnu a květnu Někteří starousedlíci ještě ve vesnicích přežívali, byla to většinou smíšená (pokračování na následující straně) 8

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS PECKA Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pecka

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje I. Období Soutěž je vyhlášena na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pravidla soutěže budou celoročně k dispozici

Více

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014:

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014: Občasník obcí, Nestanice, Černěves a Lomec Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný internet: V úředních hodinách

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Upozornění majitelům psů

Upozornění majitelům psů občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Stř. Lhota a Sedlo 2/2011 2. dubna se konečně zaplnilo osiřelé hnízdo na obchodě čapí rodinkou. Zatím je tam jenom táta s mámou, ale mají se čile k světu, tak už

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma Kvten 2016 Roník 25 íslo 5 Zdarma " ' ( )*+,- -( - ( -+ +-' - - " ' () * +,- 01, -0 " "'()* "*+,)* 123-4 -5667 +-'897 ;1 --- ' + -< -- = 1 - --' 3 ' --'-> ---1 - +-' " ' - -+ - 1+ - + -+ '? + - + 1-' +'+

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009 6. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1 1. Kdo je vlastně pořadatel? AVE sběrné suroviny a.s. Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor Město Bor Obecně závazná vyhláška Města Bor č. /.., o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města

Více

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015.

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015. Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015. Místo konání: Berounka + Višňová u Křivoklátu. Účastníci: Studentky DS oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 16. 4. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 20, duben 2014 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010

Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010 Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010 O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO: Uvádíme stručný přehled. Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na

Více