Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok"

Transkript

1 MIMOŇSK 306 DUBEN 2013 Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok Z obsahu Harmonogram jarního čištění komunikací Další informace k systému sběru a likvidace odpadů Kalendář akcí duben červen OKÉNKO STAROSTY Nabídka Odbor kultury Mimoň nabízí výstavní prostory Domu kultury Ralsko (1. patro) k pořádání výstav obrazů nebo fotografií. Podmínkou je určitá estetická hodnota vystavovaných děl a připravenost děl k zavěšení na stěny. Výstavy jsou vždy přístupné během pořádání kulturních akcí. Případné další informace můžete získat v Městské knihovně Mimoň, Svébořická 309, Mimoň. Tel.: Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad Od bude účinná nová obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad. Zastupitelstvo města zhodnotilo všechny možné způsoby plateb a odsouhlasilo změnu od ze stávajícího systému na poplatek za komunální odpad dle ustanovení 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ve schváleném způsobu bude od povinným plátcem poplatku za odpad vlastník objektu s bytovou jednotkou, kde vzniká komunální odpad. Výše poplatku je stanovena vyhláškou a zohledňuje zvolenou velikost, počet a frekvenci svozu popelových nádob. Cena pro rok 2013 bude stejná jako v roce Pro 2. pololetí 2013 bude výše poplatku stanovena v poměrné výši ročního poplatku. Povinnost plátce poplatku se vztahuje na vlastníka nemovitosti bez ohledu na jeho trvalé bydliště. Nově také vzniká vlastníkům nemovitosti povinnost registrace na finančním odboru MěÚ Mimoň, který je správce poplatku ve smyslu daňového řádu. Plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Pokud se jedná o nemovitost s nájemným bydlením, plátce poplatku (vlastník nemovitosti) poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky (nájemníky). Ti zpravidla platí poplatek vlastníkovi nemovitosti. Způsob rozúčtování poplatku závisí na vlastníkovi nemovitosti. Případné dotazy zodpoví Matyáš Kabeš, DiS., finanční odbor, tel: , J. Vítková, DiS. referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP Separovaný odpad Na území Mimoně máme celkem 24 stanovišť s kontejnery na separovaný odpad, kde mohou občané odkládat papír, sklo, plasty, drobné elektrozařízení a textil. V průběhu roku 2013 je plánováno navýšení těchto míst o další 2 stanoviště. Město Mimoň je zapojeno do kolektivního systému na sběr a třídění separovaného odpadu prostřednictvím uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. Díky tomu město dostává za vytříděné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kov) finanční odměnu, která je následně opět použita na financování svozu separovaných odpadů. Náklady města, vynaložené na separovaný odpad v roce 2012 činily cca ,00 Kč, jako odměnu za třídění obdrželo město od společnosti EKO-KOM celkem ,50 Kč. Množství svezeného separovaného odpadu a odměna za třídění: Oddělený sběr textilu byl v Mimoni zahájen na podzim roku 2012 ve spolupráci s firmou Dimatex CS spol. s r.o. Za tři měsíce bylo v kontejnerech na textil shromážděno 2,18 tun textilu, cca 90 % objemu je dále zpracováváno a využíváno. Sběrem textilu a bot pomáháte ke zlepšení životního prostředí a současně i lidem v nouzi, kteří potřebují materiální pomoc. Společnost Dimatex CS spol. s r.o. pomáhá finančně nebo materiálově např. Diakonii Broumov, Oblastní charitě Červený Kostelec, Farní charitě Beroun, Dětskému domovu Sluníčko Liberec nebo Nadaci EURONISA. Nepotřebné elektrozařízení, lednice a televizory mají občané možnost odkládat zdarma ve sběrném dvoře v Mimoni. V roce 2012 bylo ze sběrného dvora svezeno k ekologickému odstranění a recyklaci velké množství vysloužilých spotřebičů. Odměny za zpětný odběr od společností Asekol s.r.o. a Elektrowin a.s. jsou použity na pokrytí nákladů s odpady. CRT televizory a počítačové monitory 105 ks Ploché televizory a počítačové monitory 213 ks Ostatní elektrozařízení (videopřehrávač, DVD přehrávač, kamera, kalkulačka, počítač ) 704 kg Odměna od Asekol s.r.o Kč Lednice, mrazáky 200 ks Pračka 1 ks Malé spotřebiče (vysavač, mixer, žehlička, fén ) 771 kg Odměna od Elektrowin a.s Kč Správným tříděním lze dosáhnout snížení objemu komunálního odpadu a tím dochází k finančním úsporám města i občanů. Jak správně třídit Kontejnery na papír modré barvy Je možno ukládat papír: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartony, papírové obaly, tetrapackové obaly od mléka a nápojů. Nelze ukládat: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír, použité plenky a hygienické potřeby, propisovací papír, celofán, vícevrstvé fólie, pytle od krmiva a cementu. Kontejnery na plasty žluté barvy Je možno ukládat plasty: PET láhve od nápojů (sešláplé), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, Nelze ukládat: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorových olejů, chemikálií, barev apod.), linolea a výrobky z PVC, plastové tapety, molitan, elektrické kabely, guma, textilie z umělých vláken. Kontejnery na sklo zelené a bílé barvy Je možno ukládat sklo: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo. Nelze ukládat: keramiku, porcelán, kameninu, skla s drátěnou výztuží, žárovky, zářivky, zrcadla, víčka a uzávěry od skleněných láhví, televizní obrazovky, automobilová skla. Kontejnery na elektrozařízení červené barvy Je možno ukládat elektrozařízení: kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektrické hračky, vysoušeče vlasů, žehličky, varné konvice, vysavače, elektrické holicí strojky, vrtačky Je možno ukládat do zvláštního otvoru baterie. Nelze ukládat: televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky. E-domek na sběrném dvoře Je možno ukládat televize a monitory a ostatní elektrospotřebiče, které se nevejdou do červených kontejnerů. Lze odevzdat zářivky a úsporné žárovky. Kontejnery na textil bílé barvy Je možno ukládat čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty. Nelze ukládat znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, Odbor VDZaŽP MěÚ Mimoň 2

3 CO VÁS ZAJÍMÁ... Z jednání Rady města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3000 Kč žákům 4. A Gymnázia Mimoň, Letná 263, Mimoň v zastoupení V. V., bytem Mimoň na zajištění programu na maturitním plese po schválení rozpočtu na rok 2013 a ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí daru. Rada města Mimoň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Mimoňská komunální a.s., IČ , se sídlem Mírová 76/III, Mimoň jako jediný akcionář společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. J. T., bytem Mimoň, která je přílohou usnesení. Rada města Mimoň ukládá projednat smlouvu o dílo Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoni - I. etapa s firmou ALLKON s.r.o. Rada města Mimoň schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo s firmou SYNER s.r.o., IČ: , Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4 stavby ZŠ a MŠ Mimoň, Pod Ralskem - rekonstrukce venkovního sportoviště a přístavba tělocvičny T2, kterým se upravují realizační termíny venkovního sportoviště III. a IV. etapa. Rada města Mimoň ukládá starostovi města tento dodatek podepsat. Rada města Mimoň na základě rozhodnutí Okresního národního výboru Česká Lípa ze dne , o změně správního vývoje - sloučení obce Vranov s městem Mimoň s účinností od , ukládá starostovi podepsat čestné prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení. Rada města Mimoň bere na vědomí jednání s Úřadem práce ČR, kontaktní pracoviště Česká Lípa, ve věci jednání o zvýšení nájmu v budově Malá č.p. 181, Mimoň III, a ukládá v 7/2013 předložit výsledek úspory nájemce za období , s následným předložením dodatku k nájemní smlouvě. Rada města Mimoň schvaluje vydat podle 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 11, 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů nařízení města Mimoň Tržní řád. Rada města Mimoň projednala předložený materiál a schvaluje uzavření Smlouvy o zabezpečení provozu mimoňského koupaliště vč. příloh v předloženém znění s panem Jaromírem Plívou, IČ , se sídlem Kosovo Pole 666, Mimoň - Mimoň I, a pověřuje starostu města uvedenou smlouvu podepsat po schválení rozpočtu města na rok Rada města rozhodla: 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Mimoň, průchod Malá Mírová s parkovištěm firmě INGSTAV Doksy s.r.o., Klůček 878, Doksy, IČO Celková cena díla je ,89 Kč vč. DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce - Mimoň, průchod Malá Mírová s parkovištěm s firmou INGSTAV Doksy s.r.o., Klůček 878, Doksy, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat, až po schválení rozpočtu města na rok 2013 a přiznání dotace. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň - oprava místních komunikací v k.ú. Mimoň firmě KAT stavební a.s., Vinohradská 1113,78, Brno, IČO Celková cena díla je ,00 Kč vč. DPH. Rada města Mimoň bere na vědomí provedenou kalkulaci hrubého (vzhledem k neurčitosti usnesení Zastupitelstva města Z13/16) odhadu výdajů v návrhu rozpočtu města Mimoň na rok 2013 vázaných na aktivity spojené s volným časem dětí a mládeže. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje, aby prostředky získané z hazardu, byly vázány na aktivity týkající se volného času dětí a mládeže. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod historického majetku - pozemků (popř. jejich částí) : - v k.ú. Mimoň parc.č. 3164/1, parc.č. 3895/1, parc.č. 3896, parc.č. 3157/2, parc.č. 4280, parc.č. 4281, parc.č v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 186/1, parc.č. 187/1, parc.č. 437, parc.č. 439, parc.č. 445, parc.č. 270, parc.č v k.ú. Svébořice parc.č. 53/1, parc.č. 54, parc.č. 56, parc.č. 57, parc.č v k.ú. Boreček parc.č. 26/1, parc.č. 37, parc.č. 40/1, parc.č. 71 v souladu se zákonem č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a dodatků, z vlastnictví státních podniků Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČ , a Lesy České republiky, s. p., IČ , s následným bezúplatným převodem do vlastnictví města Mimoň. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá pokračovat v rozpočtovém provizoriu a předložit upravený návrh rozpočtu na rok 2013 na jednání příštího zastupitelstva města v souladu s usnesením Z13/16. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2013 (číslo smlouvy: OLP /3422/2012) s Libereckým krajem, IČ , se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2 a pověřuje starostu města smlouvu podepsat a zahrnout příslušné finanční prostředky do návrhu rozpočtu na rok

4 CO VÁS ZAJÍMÁ... Učitelka z Mimoně přednášela na germanistické konferenci Není to úplná maličkost, když někdo přednáší na germanistické konferenci, a proto si myslím, že byste o tom měli něco vědět. Mgr. Kateřina Kozáková právě dostudovala obor Studium učitelství cizích jazyků pro druhý stupeň základních škol - obor německý jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci tohoto studia napsala velmi zajímavou diplomovou práci s názvem Knihy pro děti a mládež od Otfrieda Preußlera Malá čarodějnice a Čarodějův učeň ve výuce německého jazyka. Svou diplomovou práci zároveň ověřovala v praxi - žáci pátého a devátého ročníku ZŠ Pod Ralskem v Mimoni měli možnost seznámit se s regionálním autorem a překladatelem dětských knih (O. Preußler se narodil v Liberci, převyprávěl německy např. příběhy kocoura Mikeše, přeložil knihu Z deníku kocoura Modroočka, aj.). Děti pracovaly v hodinách němčiny v rámci projektu s literárními Z březnového jednání zastupitelstva Ve čtvrtek proběhlo v tomto roce již třetí jednání zastupitelstva. Kromě pravidelně projednávaných bodů jako jsou změny majetkových dispozic a zřizování věcných břemen bylo předmětem jednání mimo jiné i schválení dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování požární ochrany, návrh rozpočtu města na rok 2013, souhlas s podáním žádosti o dotaci na regeneraci panelového sídliště, návrh na rozšíření usnesení ZM 13/16 (vázání prostředků získaných z hazardu na aktivity týkající se volného času dětí i mládeže) o využití takto získaných prostředků i v oblasti sociální či schválení účetní závěrky města Mimoň za rok Podrobněji k výše uvedeným bodům jednání. Na základě uzavřené smlouvy z roku 2009 zajišťuje městem zřízená 12 členná jednotka požární ochrany (dále JDH) tuto činnost i pro obec Ralsko. Každoročně se pak na základě zjištěných nákladů předcházejícího roku, jež našemu město vznikly při výjezdech JDH do města Ralska, stanovuje výši příspěvku požadovaného na městu Ralsko v souvislosti se zajištěním akceschopnosti našich dobrovolných hasičů. Dodatek ke smlouvě o spolupráci pak tuto výši příspěvku každoročně konkretizuje. Pro letošní rok je stanoven ve výši ,- Kč. Předpokládané naše roční neinvestiční výdaje na činnost JDH činí ,- Kč. Celkové neinvestiční výdaje na činnost JDH dosáhnou v r částky ,- Kč. Sedmým bodem březnového jednání zastupitelstva bylo schválení podání žádosti o dotaci na regeneraci panelového Sídliště pod Ralskem. Předcházelo mu zpracování studie na regeneraci celého sídliště a následně zpracování projektové dokumentace na první realizační etapu. Vzhledem k velkým nákladům byla proto první etapa ještě rozdělena na 5 dílčích částí. (ABCD a parkovací zóna) V případě přidělení dotace bude možné ještě v roce 2013 realizovat texty, s filmy, zahrály si divadlo, byly v Liberci na exkurzi, atd. Cílem celého projektu bylo ukázat našim českým dětem, že mají rády vlastně stejné pohádky jako děti německé. Kromě toho, že byla tato diplomová práce přínosná dětem ze základní školy, byla také komisí z katedry germanistiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhodnocena jako nejlepší diplomová práce této katedry a doporučena na germanistickou studentskou konferenci Karlovy univerzity v Praze Pragestt. Poté prošla práce dalším výběrem z mnoha přihlášených příspěvků germanistů z celé Evropy. Mgr. Kateřina Kozáková přednesla svůj příspěvek jako jedna ze 42 germanistů vybraných pro tento ročník konference. Byl to, podle mého názoru, velký úspěch naší spoluobčanky, a proto jsem se s vámi o tento poznatek chtěla podělit. Slečně Mgr. Kozákové patří můj obdiv a také dík za skvělou reprezentaci našeho města. Mgr. Kristýna Petrová etapy C a D s náklady více jak 6 mil. Kč. Požadovaná dotace je pak ve výši 4 mil. Kč. Etapy označené jako C a D byly vybrány s ohledem na aktuální požadavky obyvatelstva, zejména na opravu na opravu chodníků a řešení parkování. Celková regenerace, která předpokládá investici větší jak cca 18 mil. Kč, zahrnuje výstavbu a opravu chodníků, zbudování podzemních kontejnerů pro komunální odpad, výstavbu dětského hřiště, výsadbu nové zeleně a údržbu stávající, instalaci nového mobiliáře, zbudování parkovacích míst apod. Neznámou pro tyto velkorysé plány je udržitelnost dotačního titulu, který chceme pro spolufinancování našich záměrů i v dalších letech využívat. Schválením rozpočtu na rok 2013 skončilo pro náš úřad období tvz. rozpočtového provizória, v němž od ledna hospodaříme. To nám umožňovalo krýt pouze nezbytné výdaje spojené s již uzavřenými smlouvami. Rozpočet města Mimoň na rok 2013 byl při druhém předložení schválen, a to jako rozpočet schodkový, jenž počítá s celkovými výdaji ve výši ,- Kč. Ty jsou kryty plánovanými příjmy ve výši ,- Kč, finančními prostředky z minulých let ve výši ,- Kč a plánovaným čerpáním kontokorentu ve výši 1 mil. Kč. Rozpočtem schválené investiční výdaje ve výši ,- Kč zahrnují mimo jiné výstavbu a rekonstrukci komunikací, opravu tělocvičny na ZŠ a MŠ Mírová, podíl města při výše zmiňované regeneraci panelového sídliště, výdaje spojené s další etapou humanizace, rozšíření veřejného osvětlení, realizaci I. etapy budování infrastruktury pro městské koupaliště, zbudování parkoviště a průchodu ul. Malá - Mírová, dětského hřiště Sokolka, opravu břehů zámeckého rybníka, apod. V řadě těchto výdajů je počítáno s využitím vhodného dotačního titulu. Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu Základní přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2013 přineseme v příštím čísle zpravodaje. 4

5 OZNÁMENÍ Poradní den Centra pro zdravotně postižené Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete poradit v otázkách týkajících se sociální oblasti? Nevíte si rady při vyřizování příspěvků pro osoby se zdravotním postižením? Potřebuje pomoci s odvoláním proti rozhodnutí úřadu? Potom se můžete obrátit na našeho poradce, dne 11. dubna 2013 od 10 do 12 hod. v Centru pro seniory (dolní sídliště) v Mimoni. Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel. Poradenství je bezplatné. Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová, mob POSKYTUJEME PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Jste senior či osoba se zdravotním postižením a potřebujete pomoc v sociálních službách? Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis poradenských dní: a (středa) od 8.00 do hod. Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na Tel: , sociální oddělení Zastupitelstvo města Další pravidelné jednání zastupitelstva je stanoveno na čtvrtek 18. dubna 2013 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od hod. Burza jarního dětského oblečení Městský úřad Mimoň, správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí chystá opět uspořádat burzu dětského oblečení a hraček. Burza se bude konat v úterý od 10 do 16 h v Domě kultury Ralsko. Maminky, které máte zájem prodat oblečení po svých dětech, kontaktujte pracovnice oddělení rodiny a sociálních věcí a zajistěte si tak včas možnost aktivně se burzy zúčastnit. Lenka Dzurová, tel , Bc. Kateřina Kapičková, tel , Zápisy do mateřských škol Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná pro školní rok 2013/2014 se koná 7. května 2013 od do hodin v budově MŠ Komenského (pro obě MŠ). Zápisu se mohou zúčastnit děti starší 2 let. Rodiče u zápisu předloží rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Zápis dětí do MŠ Eliášova se bude konat 7. května 2013 od do hod. v budově MŠ Eliášova. S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Poděkování Děkujeme městu Mimoň, panu starostovi a komisi SPOZu za milou návštěvu a blahopřání u příležitosti 100. narozenin paní Boženy Bártové z Mimoně. Dcera s rodinou Poděkování Městské policii v Mimoni Ráda bych poděkovala panu Nesvadbovi, veliteli Městské policie v Mimoni, za velmi pěkné semináře, besedy a přednášky, které pro naše žáky připravil. Jejich náplň byla zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů a právní minimum. Svým vystupováním si dokázal získat žáky, bez rozdílu věku, na svoji stranu a dokázal je vtáhnout do probíraného problému. Pan Nesvadba byl vždy velmi dobře připravený, vše bylo pro žáky zajímavé a přínosné pro jejich další život. U žáků se jeho besedy a semináře setkaly s velkou odezvou, sami žáci ocenili jeho přátelský přístup a odbornost. Takovéto akce jsou vždy přínosem a pomocí při naší nelehké práci, proto se domníváme, že je na místě v tomto programu pokračovat, zvláště když jsou takto kvalitně a dobře prezentovány. Ještě jednou děkujeme. Eva Majlišová, ředitelka ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň Sbírka použitého šatstva Vyhlašuje občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Mimoň. Sbíráme: Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 2 Látky (minimálně 1m, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené Vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv - veškerou nepoškozenou Hračky nepoškozené a kompletní Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční ve dnech 13. a 15. května 2013 od 8.00 do hod. Místo sběru: dvůr Městského úřadu Mimoň Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Kontakt pro případné dotazy: MěÚ Mimoň, správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí - tel ,

6 KULTURA DŮM KULTURY RALSKOVÁS ZVE NA: Divadlo: Láska na tři Sobota 6. dubna 2013 od 20:00 h. Vstupné 190 Kč, při odběru 10 a více ks á 170 Kč. Předprodej jen v knihovně. Celosvětově úspěšná konverzační hra. Dva cestující ve vlaku, který se žene odporným ospalým ránem. Ona, žena na úrovni, psycholožka, on, životní tragéd, zcela neukotvená existence. Jediné, co je zdánlivě spojuje, je vášeň pro luštění křížovek. Opravdu jen zdánlivě. Jak snadno a rychle se mohou během několika okamžiků obrátit životní postoje, a jak zdánlivě neslučitelné může snadno splynout a vzájemně se doplňovat vás přesvědčí herci Oldřich Vízner a Světlana Nálepková v inscenaci režiséra Gustava Skály. Autorem textu je Jerry Mayer, překladatelem Jiří Stach. 4. přednáška ke knize Mimoň v zrcadle staletí: Středověk Mimoňska Neděle 13. dubna 2013 od h. Přednáší Ing. Jaroslav Panáček Vstupné 200 Kč - bez předprodeje! Ke každé vstupence kniha zdarma. Taneční zábava pro seniory Středa 17. dubna 2013 od h. Vstupné zdarma srdečně zve SPOZ. K tanci i poslechu hraje VIVASONG. REPRÍZA HRY "ŠLAPKY Sobota od 19:00 hod. Obsazení mimoňského div. souboru NoCoCo: RITA JANA MAŘÍKOVÁ JEANNE VENDULA BÖHMOVÁ MARYLINE LENKA DIVIŠOVÁ MICHELE KAMIL ŽUCHA NÁPOVĚDA HANA LAŇOVÁ ZVUK/OSVĚTLENÍ MARTIN DEJDAR HRU NAPSAL DEPLHNIE GUILLONNEAU PŘELOŽIL JAROMÍR JANEČEK O čem to vlastně je? Rita, Jeanne a Maryline se setkají po letech. Jejich posezení v baru ovšem není žádný čajíček se sušenkami, ale vynutil si ho jejich bývalý pasák Michele. Ten se vrací do svobodného života po pěkné řádce let strávených ve vězení a čas mu vůbec neubral na chuti vypátrat člověka, který ho kdysi dostal za mříže. Jeho bývalé "podřízené" se ovšem mezitím zařídily po svém. Rita se vdala za majitele baru, Jeane udělala štěstí se stavitelem, jen Maryline se stále věnuje nejstaršímu řemeslu, a proto se jim návrat Michele vůbec nehodí. A proto se stane to, co se stane Májová tancovačka Sobota 4. května 2013 od do Hraje MINI BAND z Mostu. Vstupné 100 Kč. Předprodej jen v městské knihovně (na výběr stoly). 6

7 KULTURA Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí duben - červen

8 HISTORIE Mimoň v dubnu 1938 Probouzející se jaro roku 1938 bylo poznamenáno šokem, který nedokáže připravit příroda pozdní vánicí či nečeka ným spalujícím mrazem. Dne 11. března vpochodovala nacistická armáda do Rakouska a hranice Československa s Německem se prodloužily o více než šest set kilometrů. Koncem března splynula strana německých rolníků, živnostníci a křesťanští sociálové se Sudetoněmeckou stranou. V těžké vnitrostranické krizi se ocitla německá sociální demokracie. Strana rolníků ztratila vliv na mimoňské radnici již ve dvacátých letech, protože podle politických úmluv přesunula svůj zájem na venkov. Křesťanští sociálové a živnostníci v zastupitelstvu města seděli v zastupitelstvu města ještě v dubnu 1938 a při tom již byli prakticky součástí Henleinovy strany, jejíž vliv byl zdrcující. Český tisk odhadoval před parlamentními volbami v roce 1935 sílu tehdejší Sudetoněmecké vlastenecké fronty ve městě Mimoň na osob, což byla téměř polovina všeho obyvatelstva. Vedle nich zde žilo 700 osob hlásících se k české národnosti a ti se orientovali nejvíce k sociální demokracii nebo ke komunistům. Malá menšina úředníků se zaměřila na podporu strany národních socialistů. Komunistická strana se deklarovala jako internacionální a byla jedinou, v níž bylo zastoupeno obyvatelstvo obou národností. Z hlediska národnostní struktury města byla tedy více německá než česká. Národnostní prvek hrál u komunistů vedlejší roli, ale přece jen znamenal, že v konečném politickém i společenském jednání se menšina jednoho jazyka podřizovala většině druhého. Sudetoněmecká strana pokračovala v dubnu 1938 ve svých politických večerech. Československý stát, ústy okresního úřadu, mohl tyto akce zakazovat, ale demokratické uspořádání státu v tom vždy poněkud bránilo. Strana Henleinova byla parlamentní a v žádostech o povolení projevů si počínala obratně, aby vyvolala dojem, že jde o vystoupení rázu organizačního a kulturního. Uskutečnila akce typu Vnější a vnitřní politická situace nebo Cíle a úspěchy SdP. Zakamuflovány byly do pěveckých večerů a řešení vnitrostranických otázek. Dne 4. dubna se v Lorinserově tělocvičně konal večírek věnovaný lásce k domovině, při němž byly předčítány statě o historii sudetských Němců a čteny ukázky z románů nacionalistického spisovatele Hanse Watzlika. K tomu zněly písně hnutí, jiskřící bojovou náladou. Henlein svolal sjezd své strany 24. dubna 1938 do Karlových Varů. Ještě před čtyřmi lety mu československé úřady zabránily v tomto lázeňském městě přednést programový politický projev, takže se musel spokojit s malou Českou Lípou pro svá velká slova. Teď vyjádřil pět základních požadavků. Žádal o úplnou rovnoprávnost německé národní skupiny. Ultimativně požadoval právo na uzavřené německé území s vlastní samosprávou a úplnou svobodou přihlásit se k nacistické ideologii. Tyto požadavky vyhlásil jako minimální. Nikoho tím nepřekvapil. Projevil to, co ústy svých propagandistů bylo vzletnými frázemi vysloveno mnohokrát i na politických srazech v Mimoni. Nepřímo tím nabádal k protičeským vystoupením. Dne 20. dubna, v den Hitlerových narozenin, se na některých domech v Mimoni objevily nacistické prapory s lomenými kříži. Rozkaz českých úřadů je sundat vyzněl planě. Dne 29. dubna zamaloval někdo základní kámen nové české školy otevřené teprve v září Nacházel se tam československý státní znak, na nějž někdo připevnil hákový kříž. Nacisté sedící na radnici odmítli odpovědnost a dokonce drze svalovali vinu na komunisty. Četníci pachatele vypátrali do tří dnů. Šlo o pět příslušníků sudetoněmecké strany, z nichž třem se podařilo uprchnout do Německa. O neklidné situaci v Mimoni a tamních provokacích henleinovců psal do týdeníku Českolipský kraj ředitel české školy Karel Marek. Jeho statečné články byly o to výmluvnější, že tak otevřeně v té době do místního českého tisku nepsal nikdo. Nepochybně byl také jedním z iniciátorů podpory místní složky Národní jednoty severočeské na prohlášení českých spolků a sdružení z rozsáhlého území severních Čech, které bylo adresováno ministerskému předsedovi Hodžovi a vládě republiky. Po karlovarském sjezdu henleinovců vyzývalo československou vládu, aby neustoupila tlaku fašistů ani o píď. Ladislav Smejkal Zaniklé vesnice v bývalém vojenském prostoru Ralsko Již léta chodím do zaniklých vesnic v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Procházím pozůstatky vesnic, kde jsou dnes již jen těžko znatelné základy domů, zavalené sklepy, staré ovocné sady, rozpadlé nádrže na vodu a rozhrnuté hřbitovy. Při pohledu na dobové fotografie se ani nechce věřit, jak výstavné vesnice zde stály. Vesnice, které byly budovány generacemi obyvatel více jak 500 let. Většina vesnic, jak uvádí Vlastivědný sborník Českolipska Bezděz z roku 1997, trpěla nedostatkem vody. Proto se obyvatelé těchto vesnic naučili s vodou hospodařit. Z každé střechy byla dešťová voda sváděna do nádrží a i v malých svazích byly budovány rybníčky, někde i kaskádovitě nad sebou tak, aby se za dešťů všechny naplnily a pak se mohla všechna voda využít k životu a hospodářství. Byly kopány hluboké studny a stavěny velké podzemní nádrže na vodu (Novina 12x6m). Lidé nacházeli obživu více v chovu dobytka a lesnictví než v zemědělství, kde půda nebyla kvalitní a tak nebylo možno dosáhnout lepších výnosů. Část obyvatel se živila domácími pracemi pro blízké podniky, většinou mimoňské. Jakýsi doplňkový zdroj obživy byl také sběr lesních plodů, zejména borůvek. Ty se vozily do Prahy, Německa, a nevím, jestli pravidelně, ale byly voženy až do Hamburku. Písčitá půda byla také za války důvodem k výcviku německého Afrika Corpsu pro boje v Africe. Již před válkou zde československá armáda vlastnila tři dvory, kde převážně chovala pro svoje potřeby koně. Byly to dvory Medný, Ostrov, Nový Dvůr a po válce Pavlin dvůr. Protože většina obyvatel byla německé národnosti, vztahovala se na ně po válce nařízení o odsunu. Někteří Němci byli odsunuti do blízkého okolí (např. z Prosíčky na Mukařov nebo v roce 1945 na podzim z Olšiny). Někteří byli odváženi přímo z domovů, někteří, jako například pan Schwarz Emil z Olšiny se museli shromáždit na Kracmanovské křižovatce v 5 hodin ráno s rodinnými příslušníky s 30 kg na osobu a jídlem na 7 dní a byli odváženi na nádraží v Mimoni. Současně probíhalo osídlení opuštěných stavení a usedlostí českými osadníky. Ne všichni osídlenci byli dobrými hospodáři a tak byli určeni dohlížitelé, kteří byli podřízeni MNV. Ale to již probíhalo jednání k vytvoření vojenského prostoru a tak i čeští osídlenci museli posléze vesnice opustit. Nejvíce se jich vystěhovalo v březnu, dubnu a květnu Někteří starousedlíci ještě ve vesnicích přežívali, byla to většinou smíšená (pokračování na následující straně) 8

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

298 Vydává město Mimoň Měsíčník

298 Vydává město Mimoň Měsíčník 298 Vydává město Mimoň Měsíčník 7,- Kč OKÉNKO STAROSTY A jsou tady. Žáčky vymodlené prázdniny a pracujícími občany vyhlížené a zasloužené dovolené. Čas jakoby se shlédl v závodění a tak na dovolených už

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013

5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013 LISTY 5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013 Lidická tragédie stále živá a varující Malebná česká vesnička, nacházející se nedaleko Kladna,

Více

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk Ročník 42 Říjen 2011, číslo 3 Čtvrletní zpravodaj města Úštěk VES VĚDLICE patří k vesnicím, které byly jako poslední připojené k městu Úštěk. Vesnice je rozložena v údolí vodnatého Úštěckého (dříve mukařovského)

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

277 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč ZÁŘÍ 2010

277 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč ZÁŘÍ 2010 277 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč ZÁŘÍ 2010 Okénko starosty Léto se nám přehouplo do poslední třetiny, prázdniny a většina dovolených jsou minulostí. Doufám, že jste se všichni vrátili v pořádku

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více