Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky: 2 zkoušky Český jazyk a literatura Cizí jazyk (AJ, NJ) nebo Matematika Profilová část maturitní zkoušky Povinné zkoušky: Zkušební předmět Praktická zkouška z odborných předmětů Odborné předměty ekonomické Veřejná správa a právo 3 zkoušky forma zkoušky písemná ústní ústní Nepovinné zkoušky: Zkušební předmět Matematika+ Anglický jazyk Německý jazyk forma zkoušky ústní ústní ústní Datum:... ředitel

2 Témata pro ústní zkoušku společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk anglický jazyk, německý jazyk 1. Osobní charakteristika 2. Rodina 3. Domov a bydlení 4. Každodenní život 5. Vzdělávání 6. Volný čas a zábava 7. Mezilidské vztahy 8. Cestování a doprava 9. Zdraví a hygiena 10. Stravování 11. Nakupování 12. Práce a povolání 13. Služby 14. Společnost 15. Zeměpis a příroda Dále pro NJ: 1. Česká republika, Praha 2. Rakousko 3. Německo 4. Švýcarsko 5. Německy mluvící země Dále pro AJ: 1. Anglická a americká literatura 2. Velká Británie, Londýn 3. USA 4. Česká republika Obecná témata vychází z Katalogu požadavků k maturitě z cizího jazyka ze dne dostupném na Projednáno předmětovou komisí dne

3 Témata zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky Odborné předměty ekonomické 1. Elektronizace veřejné správy Vymezení působnosti ministerstva vnitra (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev), Český E-Goverment historie elektronizace veřejné správy v České republice (www.mvcr.cz - egoverment) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Cíle, modely a aktivity E-Govermentu Datové schránky - zřízení datové schránky - občan, živnostník, právnická osoba, orgán veřejné správy (www.datoveschranky.info) Popis projektu CZECH POINT - EGON moderní, přátelský a efektivní úřad (www.czechpoint.cz) Základní registry veřejné správy (www.szrcr.cz) 2. Územně samosprávné celky s všeobecnou působností obce, kraje Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí Samostatná a přenesená působnost obcí (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) Obecně závazné vyhlášky obce (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 10) Nařízení města (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 11) Jihomoravský kraj metodická pomoc obcím Samostatná a přenesená působnost kraje (Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích) Právní předpisy krajů Věstník právních předpisů Obecně závazná vyhláška (Zákon č.129/2000 Sb., o krajích 6) Nařízení kraje (Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 7) Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád - Veřejnoprávní smlouvy 3. Správní řád zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád) Postup správního orgánu (zákon č. 5004/2004 Sb., Správní řád 9) Účastníci správního řízení (zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 27 odst. 1, 2, 3) Orgány rozhodující ve správním řízení (věcná, místní, funkční příslušnost k orgánům) Zásady správního řízení Práva účastníka správního řízení Povinnosti účastníka správního řízení Průběh správního řízení Stádium prvoinstanční zahájení správního řízení, průběh správního řízení, správní rozhodnutí Stadium přezkumné odvolání, rozklad

4 4. Účast ve správním řízení občanských sdružení v oblasti ochrany přírody a krajiny Kompetence MŽP ČR (Zákon č. 2/1969, o ministerstvech, Zákon č. 173/1989 Sb.) Občanská sdružení (Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník) Občanské sdružení jako účastník správního řízení Žádost o informování o zahajovaných řízeních Oznámení o účastenství občanského sdružení ve správním řízení Přihlášení do správního řízení Typy správních řízení s dotčenými zájmy ochrany přírody a krajiny 5. Dokumenty ve správním řízení souvislý příklad zrušení živnostenského oprávnění oznámení o zahájení řízení (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 47 odst.1) doručení veřejnou vyhláškou (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 25 odst.1) usnesení o stanovení opatrovníka (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 32 odst.2) úřední záznam o jednání záznam do spisu o zániku funkce opatrovníka (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 32 odst. 8) vyrozumění účastníka řízení o zániku funkce opatrovníka (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 76 odst. 3 ve spojení s 32 odst. 8) vyrozumění účastníka před vydáním rozhodnutí (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 36 odst. 8) vyjádření účastníka řízení před vydáním rozhodnutí rozhodnutí (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 79 odst. 5) odvolání, rozhodnutí krajského úřadu, přezkum Ministerstva průmyslu a obchodu 6. Aplikace Správní řádu v oblasti vnitřní správy Kompetence MV ČR (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev) Evidence obyvatel (Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech) Výkon státní správy v oblasti evidence obyvatel (www.mvcr.cz, - Krajský úřad - Metodické listy odborů krajského úřadu - OSP odbor správní - Agenda evidence obyvatel, - Městský úřad - Formuláře a informace - správní odbor) Ohlašovny, trvalý pobyt informační systém RUIAN (www.ruian.cz) Katastr nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz) Portál GOV životní situace (www.gov.cz - Informace pro občany ČR - životní situace - Bydlení - Stěhování) 7. Správní řád v oblasti evidenci obyvatel Postup správního řízení při zrušení trvalého pobytu Návrh na zrušení trvalého pobytu ( 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, vzor Návrhu www. hustopece-city.cz - Městský úřad - Formuláře a informace - správní odbor - Evidence obyvatel - Žádost na zrušení místa trvalého pobytu)

5 Oznámení zahájení správního řízení z moci úřední, poučení o právech a povinnostech účastníka správního řízení ( 47 Zákona č. 500/2004 Správní řád, - Krajský úřad - Metodické listy odborů krajského úřadu - OSP odbor správní - Agenda evidence obyvatel, Vzory ke správnímu řízení ke zrušení trvalého pobytu)kontrola prováděná soudy Oznámení zahájení správního řízení z moci úřední, poučení o právech a povinnostech účastníka správního řízení ( 47 Zákona č. 500/2004 Správní řád, - Krajský úřad - Metodické listy odborů krajského úřadu - OSP odbor správní - Agenda evidence obyvatel, Vzory ke správnímu řízení ke zrušení trvalého pobytu) Rozhodnutí vyhovění návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, výrok, odůvodnění, poučení o odvolání ( 68 zákona č. 500/2004 Správního řádu, - Krajský úřad - Metodické listy odborů krajského úřadu - OSP odbor správní - Agenda evidence obyvatel, Vzory ke správnímu řízení ke zrušení trvalého pobytu) Odvolání proti rozhodnutí 8. Správa zaměstnanosti Kompetence MPSV (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev, - zaměstnanost a ÚP, Integrovaný portál MPSV - Úřad práce (Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce) Základní právní předpisy správy zaměstnanosti Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Zákon č. 2/1993 Sb., LZPS hlava IV., čl. 26 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ( 2 - Státní politika zaměstnanosti) Portál GOV životní situace (www.gov.cz - Informace pro občany ČR - životní situace - zaměstnání - ztráta zaměstnání) Webová aplikace Kalkulačka, výpočet podpory v nezaměstnanosti Využívání správního řádu v oblasti správy zaměstnanosti (www.portal.mpsv.cz - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Základní poučení uchazeče o zaměstnání - část II. bod 16) 9. Správní řád v oblasti správy zaměstnanosti Základní poučení uchazeče o zaměstnání portal.mpsv.cz (www.portal.mpsv.cz - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Základní poučení uchazeče o zaměstnání) Postup při zařazení občana do evidence uchazečů o zaměstnání, elektronický formulář ( 22 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání) Správní řízení při nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání (nesplnění podmínek zařazení občana do evidence uchazečů o zaměstnání, - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Základní poučení uchazeče o zaměstnání, část I. bod 7 a 8) Postup při žádosti nároku o podporu v nezaměstnanosti, elektronický formulář ( 39 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání) Správní řízení při vyřazení z evidence podpory v nezaměstnanosti (nesplnění

6 podmínek zařazení občana do evidence podpory v nezaměstnanosti, - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Základní poučení uchazeče o zaměstnání, část II. bod 2) Správní řízení při vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 10. Správa školství Kompetence MŠMT (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev, Školský zákon (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 1 Předmět úpravy, 2 Zásady a cíle vzdělávání) Zřizovatelé školských zařízení (ministerstva, kraje, obce) Princip subsidiarity Veřejná školy a případy neřešené správním řádem Veřejná škola a případy řešené správním řádem Zásady správního řízení v oblasti školství Portál GOV životní situace (www.gov.cz - Informace pro občany ČR - Vzdělání, věda a výzkum - Střední a vyšší školy) 11. Stavební správa územní plánování a stavební zákon Školní řád (vydaný na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., - Dokumenty - Školní řád) Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ( 59 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád ) Podnět na zahájení správního řízení (porušení školního řádu) Rozhodnutí o vyloučení žáka ze studia - obsahové a formální náležitosti, výrok, odůvodnění, poučení Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku - ( 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád) Odvolání proti rozhodnutí - Obsahové a formální náležitosti odvolání 12. Stavební správa územní plánování a stavební zákon kompetence MMR (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev, - Územní a bytová politika - Územní plánování a stavební řád) územní a stavební řízení (Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon) výkon státní správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu stavební úřady informační systém RUIAN, spolupráce s dotčenými orgány (www.hustopece-city.cz - Městský úřad - Formuláře a informace - Stavební úřad - Územní působnost stavebního úřadu) občan a územní plán (www.hustopece-city.cz - Územní plánování - Vydané územně plánovací dokumentace správního obvodu Hustopečsko) Portál GOV životní situace (www.gov.cz - Informace pro občany ČR - Bydlení - Stavba 13. Správní řád v oblasti stavebního zákona vztah zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon k zákonu 500/2004 Sb. správní řád místní a věcná působnost ( 10, 11 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon)

7 žádost o stavební povolení, stanoviska dotčených orgánů (www.mmr.cz - Územní a bytová politika - Územní plánování a stavební řád - Vzory a formuláře - Vzory vyplněných žádost na úseku stavebního řádu - zkušební zadost o stavební povolení nebo - Formuláře a informace - Stavební úřad - Žádost o stavební povolení. oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání - obsahové a formální náležitosti, poučení ( 13 odst. 1, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 140 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád) rozhodnutí o umístění stavby, výroková část, odůvodnění, poučení ( 78 odst. 1 stavebního zákona, 140 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád) Katastr nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz) 14. Živnostenská správa Kompetence Živnostenského úřadu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev, - ministerstvo - ministerstvo - působnost ministerstva) Základní právní prameny v živnostenské správě Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (příloha 1-5 rozdělení živností) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech Živnostenský rejstřík - (vyhledávání podnikatelských subjektů, statistické informace o živnostenském podnikání) Krajské živnostenské úřady Krajský živnostenský úřad Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz - Téma - podnikání - KŽÚ Krajský živnostenský úřad - Činnost odboru) Obecní živnostenské úřady Odbor obecní živnostenského úřadu Hustopeče (www.hustopece-city.cz - Městský úřad - Formuláře a informace - Odbor obecní živnostenský úřad) Místní příslušnost k živnostenskému úřadu Funkce Czech POINT v oblasti živnostenské správy (www.czechpoint.cz - O projektu - Co poskytuje Czech POINT) 15. Správní řád v oblasti živnostenské správy krizový stav Portál GOV Informace pro podnikatele a živnostníky (www.gov.cz - Informace pro podnikatele a živnostníky - životní situace živnostníci) Žádost o živnostenský list, přihlášky do evidencí (www.mpo.cz - Náš tip- Rádce pro podnikatele - Jednotný registrační formulář) Rozhodnutí v případě založení živnosti - vydání živnostenského listu Podnět k zahájení zrušení živnostenského oprávnění Zahájení řízení v případě zrušení živnostenského oprávnění nebo uložení pokuty - 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Správní řád Přerušení řízení 64 zákona č. 500/2004 Správní řád Zastavení řízení 66 zákona č. 500/2004 Správní řád Rozhodnutí 9 zákona č. 500/2004 Správní řád, rozhodnutí v oblasti živnostenského podnikání. Rozhodnutí zákona č. 500/2004 Správní řád obsahová forma rozhodnutí, výrok, odůvodnění a poučení účastníků

8 16. Trh práce, nezaměstnanost, politika zaměstnanosti, úřady práce. - definice trhu práce, - nezaměstnanost a její druhy, - politika zaměstnanosti, opatření státu, - funkce úřadu práce. 17. Personální zajištění firmy. - personalistika a její náplň, - motivace, stimulace, - kvalifikace, - možnosti čerpání lidských zdrojů. 18. Mzdy a mzdová politika. - mzda, plat, - druhy mezd, - výpočet mzdy, - motivační nástroje 19. Zabezpečení podniku dlouhodobým majetkem (pořizování, plánování). - definice dlouhodobého majetku, - druhy dlouhodobého majetku, - oceňování dlouhodobého majetku, - investice a posouzení její efektivnosti. 20. Zdroje financování dlouhodobého majetku (leasing, odepisování, vyřazování). - druhy zdrojů financování dlouhodobého majetku, - definice a druhy leasingu, - definice a druhy odpisů, - možnosti vyřazování dlouhodobého majetku. 21. Tržní hospodářství, subjekty trhu, nabídka, poptávka, tržní rovnováha, konkurence. - tržní hospodářství, subjekty trhu, - nabídka, poptávka, - tržní rovnováha, - konkurence. 22. Právní úprava účetnictví., dokumentace v účetnictví - podstata, funkce, význam, pojmy, - účetní soustava, - účetní zásady, směrná účtová osnova, účtový rozvrh. význam dokumentace, - účetní doklady, jejich druhy, - náležitosti, oběh účetních dokladů, - účetní zápisy a jejich opravy, - vyhotovování, úschova účetních dokladů. 23. Rozvaha - pravidlo rozvahy, druhy rozvahy, - charakteristika a dělení aktiv, - charakteristika a dělení pasiv, - změny rozvahových položek, - syntetické, analytické účty,

9 - zjištění hospodářského výsledku, - inventarizace. 24. Struktura národního hospodářství, hodnocení národního hospodářství. - členění národního hospodářství, - subjekty národního hospodářství, - hodnocení národního hospodářství, - ukazatele národního hospodářství 25. Řízení, subjekty národního hospodářství, trh, zásahy státu do ekonomiky. - princip řízení národního hospodářství, - subjekty národního hospodářství, - definice trhu, rovnováha trhu, - zásahy státu do ekonomiky 26. Základy financí, veřejné finance - bankovní systém ČR, - peníze a měnová soustava, - vznik, funkce a základní činnosti bank, - komerční banky, - ČNB. - pojetí veřejných financí, - základní principy veřejných financí,, - základní funkce veřejných financí, - rozpočtová soustava veřejných financí, - veřejné rozpočty, - mimorozpočtové fondy, - zásady rozpočtového hospodaření. 27. Státní rozpočet ČR - charakteristika a proces sestavování státního rozpočtu, - rozpočtové provizorium, - kontrola státního rozpočtu, - státní závěrečný účet, - střednědobý výhled a střednědobý výdajový rámec, - příjmy a výdaje státního rozpočtu, - charakteristika fiskální politiky a její cíle, - expanzivní, neutrální a restriktivní fiskální politika, - fiskální politika ČR. 28. Rozpočtová soustava, rozpočtové určení daně -složení rozpočtové soustavy, -hospodaření příspěvkových organizací, - hospodaření organizačních složek státu a územně samosprávných celků, - rozpočty dobrovolných svazků obcí a měst, - mimorozpočtové fondy. - daně svěřené a daně sdílené, - rozpočtové určení daní z celostátního výnosu, -daňové příjmy rozpočtů obcí, - hospodaření a rozpočet obce, - příjmy a výdaje obce,

10 - hospodaření a rozpočet kraje, - příjmy a výdaje kraje. 29. Management - vymezení managementu, - postavení manažera, - plánování, - organizování. - vedení, - komunikace, - kontrola, - vývoj a součastné přístupy k managementu. - podstata a funkce marketingu, - marketingový systém řízení, - marketingový výzkum. - marketingové koncepce, - marketingová analýza, - marketingový mix Témata projednána předmětovou komisí dne

11 Veřejná správa a právo 1. Teorie práva - vznik práva, pojem práva - právní řád - právní systém (právní odvětví) - právní norma a její struktura - platnost, účinnost, působnost právních norem - právní vztahy 2. Ústavní právo - postavení Ústavy ČR v právním řádu ČR - charakteristika a struktura Ústavy ČR - moc zákonodárná - moc výkonná - moc soudní - Nejvyšší kontrolní úřad - Česká národní banka - postavení Listiny základních práv a svobod v právním řádu ČR - struktura Listiny základních práv a svobod - obsah Listiny základních práv a svobod 3. Správní právo - charakteristika a vymezení pojmu správního práva - vnitřní systém správního práva - subjekty správního řízení - správní řízení a jeho stádia 4. Občanské právo hmotné - pojem, prameny, subjekty - práva věcná - vlastnické právo - spoluvlastnictví - držba - práva k cizím věcem - věcná břemena - zástavní a zadržovací právo - dědické právo - odpovědnost za škodu - závazkové právo 5. Občanské právo procesní - pojem, prameny, - účastníci a subjekty - řízení před soudem a jeho průběh - opravné prostředky

12 6. Rodinné právo - pojem, předmět, prameny - manželství, uzavření a zánik manželství - neplatnost a neexistence manželství - práva a povinnosti manželů - vzájemné zastupování manželů - vztahy mezi rodiči a dětmi, práva a povinnosti - náhradní rodinná výchova - práva dítěte, Úmluva o právech dítěte 7. Pracovní právo - pojem, prameny - dělení pracovně právních vztahů - pracovní poměr druhy, vznik a zánik - pracovní smlouva a její náležitosti - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - pracovní doba - doby odpočinku, dovolená na zotavenou - právní úprava odměňování - mzda, mzda - péče o pracovníky - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - odpovědnost za škodu - odbory 8. Obchodní právo - pojem, prameny - podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík - obchodní společnost její vznik a zánik - právní formy obchodní společnosti - družstvo 9. Živnostenské právo - pojem živnostenského práva a jeho prameny - živnost a podmínky pro provozování živnosti - rozdělení živnosti - živnostenský oprávnění, koncesní listina - vznik a zánik živnostenského oprávnění - živnostenský rejstřík - následky neoprávněného podnikání 10. Trestní právo hmotné - Pojem trestního práva, prameny - trestný čin, dělení trestných činů - podmínky trestní odpovědnosti - okolnosti vylučující protiprávnost - tresty 11. Trestní právo procesní - prameny trestního práva procesního - pojem účel trestního řízení - základní zásady trestního řízení

13 - subjekty trestního řízení - průběh trestního řízení 12. Finanční právo - státní rozpočet - daňová soustava - daně přímé - daně nepřímé - struktura poplatků 13. Orgány justice, advokacie a notářství - soudy - státní zastupitelství - vězeňská služba - probační a mediační služba - právní služby - advokacie, notářství 14. Právo sociálního zabezpečení - pojem, prameny a zásady sociálního zabezpečení - formy, 3 pilíře - životní a existenční minimum - zdravotní a sociální pojištění - státní sociální podpora - pomoc v hmotné nouzi 15. Mezinárodní právo - mezinárodní právo veřejné a soukromé - prameny, subjekty a funkce mezinárodního práva - mezinárodní organizace OSN, NATO - evropská integrace - právo EU - instituce EU 16. Veřejná správa - státní správa - samospráva - ústřední orgány státní správy - Vláda ČR - kontrola veřejné správy - veřejný ochránce práv 17. Územně správní uspořádání ČR - vyšší územně samosprávné celky - obec a její orgány - samosprávná působnost obcí - přenesená působnost obce 18. Vnitřní správa - matrika a archivnictví - matriční úřady a jejich činnost - matriční knihy, matriční doklady - zvláštní matrika

14 - archiv, archiválie - spisovna, spisový řád - skartace skartační lhůty a znaky 19.Vnitřní správa - státní symboly - charakteristika a popis státních symbolů - zásady při užívání státních symbolů 20. Vnitřní správa pobyt cizinců a státní hranice - státní hranice ČR - vízum a hraniční kontroly - schengenská smlouva - pobyt občanů EU na našem území - pobyt občanů třetích zemí na našem území 21. Vnitřní správa - IZS, služby bezpečnosti státu - Vymezení pojmu - Složky IZS - Postata činnosti - BIS - UZSI - VZ 22. Vnitřní správa -sdružování občanů, státní občanství ČR - sdružovací právo - sdružování v politických stranách - zásady shromažďování občanů - státní občanství, jeho nabývání a pozbývání - prokazování státního občanství 23. Statut úředníka státní správy, komunikace a styk s občany - předpoklady pro práci ve státní správě - úřednická zkouška - požadavky na odborné znalosti zaměstnance veřejné správy - etické zásady zaměstnance veřejné správy - služební poměr příslušníků ozbrojených sil - kontakt s klientem - projev, diskuze, petice, stížnost 24. Správa obrany státu - krizový stav - stupně ohrožení obyvatelstva - práva a povinnosti osob při krizovém stavu - evakuace - evakuační zavazadlo 25. Správa školství - výchovně vzdělávací soustava ČR - síť škol - instituce státní správy ve školství - samosprávní školní instituce - vysoké školy

15 26. Správa Policie - struktura a úkoly Policie ČR - služby působící v rámci PČR - povinnosti a oprávnění policistů PČR - struktura úkoly obecní policie - povinnosti a oprávnění strážníků obecní policie 27. Správa zaměstnanosti - státní politika zaměstnanosti - pasivní politika zaměstnanosti - aktivní politika zaměstnanosti - správní orgány na úseku zaměstnanosti 28. Správa zdravotnictví, sociálního zabezpečení a sociální pomoci - systém sociálního zabezpečení - pilíře sociálního zabezpečení - činnost a úkoly institucí sociální péče a sociální pomoci - zdravotní a sociální pojištění - zdravotní pojišťovny 29. Přestupky a přestupkové řízení - vymezení pojmu přestupku - orgány příslušné k vyřizování přestupků - druhy přestupků a sankce - blokové a příkazní řízení - přestupkové řízení Projednáno předmětovou komisí dne

16 Praktická zkouška z odborných předmětů Části zkoušky: 1. část -Veřejná správa a právo test, viz. rozsah k ústní zkoušce 2. část - PAEK tvorba dopisu dle norem v MS Office Word 2013, tvorba tabulek a jejich zpracování v MS Office Excel část Ekonomika - Mzdy a mzdová politika, Zabezpečení podniku dlouhodobým majetkem (pořizování, plánování). Zdroje financování dlouhodobého majetku (leasing, odepisování, vyřazování). Tržní hospodářství, subjekty trhu, nabídka, poptávka, tržní rovnováha, konkurence. Rozvaha Rozpočtová soustava Rozpočtové určení daně Témata projednána předmětovou komisí dne a

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Osnovy správní právo:

Osnovy správní právo: Osnovy správní právo: 1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva. (2 hodiny:

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Obor: 64 41 L/51 Podnikání Třída: MP2A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické předměty Obsah témat:

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA. Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium

Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA. Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium Mgr. Miroslav Linhart Základní právní pojmy a charakteristika 1. Charakteristika veřejné správy, typické činnosti

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium VEŘEJNÁ SPRÁVA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Právní nauka 1. Forma práva, právotvorba (právo obyčejové, precedentní,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA. Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA. Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří: PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří: zákon č./vyhl. Název právního předpisu 128/2000 Sb. O

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných klíčové aktivity

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního Veřejně správní akademie - - vyšší odborná škola, s.r.o. Veřejná správa 1 Autorské právo 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 129/2013-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní 1 PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Usnesení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Předmět: Právo, Marketing a management 1. a) Právo a stát práva - charakteristika právního státu právních norem,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/202 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Provedené kontroly za rok 204 Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana ovzduší - vodní hospodářství - odpadové

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Ministerstvo vnitra a veřejná správa Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Struktura přednášky 1. Představení MV 2. Role MV ve vztahu k územním samosprávám 3. Financování územní veřejné správy z pohledu

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více