ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013"

Transkript

1 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

2 A.Základní údaje o organizaci Název: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Sídlo: Příčná 1108, Ostrava-Poruba IČ: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Střední škola oděvní, služeb a podnikání vznikla sloučením Integrované střední školy služeb a podnikání a Středního odborného učiliště oděvního. Nové působiště našla v Ostravě-Porubě na Příčné ulici1108. SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt.je zřízena Zřizovací listinou MSK č. ZL 065/2001 ze dne 29. září K výrazné změně došlo v roce 2009, kdy na základě usnesení zastupitelstva MSK č. 16/847 ze dne došlo ke dni ke sloučení Střední školy oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace se Střední školou obchodní, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace se sídlem Na Mlýnici 36/611, Ostrava-Přívoz. Nástupnickou organizací se stala Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace, K datu došlo ke změně názvu školy na základě usnesení MSK č. 4/442 ze dne na nový název Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace se sídlem na ul. Příčná 1108, Ostrava-Poruba. Školu navštěvuje 1096 žáků v 41 třídách. Škola připravuje žáky ve studijních oborech (učební obory s maturitou, studijní obory s maturitou) a v učebních oborech. Studium je ukončeno maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Škola rovněž zajišťuje nástavbové vzdělání v oboru Podnikání. Jedná se o dálkovou i denní formu studia. V rámci získávání nových či doplňujících poznatků organizuje škola přednášky a besedy s tématikou, která doplňuje vzdělávání žáků, pomáhá jim vorientaci ve společnosti (aktivizační trendy). Teoretická výuka probíhá ve dvou školních budovách Na Mlýnici 36 a na ulici Příčné 1108 a od na ulici. Polská 6 (přestěhováno z Na Mlýnici 36), které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a byla k zajištěna 55 učiteli vyučujícími teoretické předměty, školním psychologem, 3 zástupci ředitele a 3 asistenty pedagoga. Odborný výcvik je zabezpečován 25 učiteli odborného výcviku, 3 vedoucími učiteli odborného výcviku a 1 zástupcem ředitele pro praktické vyučování Výuka žáků probíhá na odloučených pracovištích školy. Odloučené pracoviště OP 1 obor vzdělání.masér sportovní a rekondiční Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 2 obor vzdělání Kadeřník Ostrava - Zábřeh, P.Lumumby 2444 a Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 3 obor vzdělání Fotograf Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 4 obor vzdělání Kosmetické služby Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 5 obor vzdělání Knihař Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 obor ukončen Odloučené pracoviště OP 5 obor vzdělání Aranžér Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 od listopadu 2013 Ostrava-Poruba, Polská 8 Odloučené pracoviště OP 6 obory vzdělání obchodník, prodavač Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 od listopadu 2013 Ostrava-Poruba, Polská 8 a dále na 4 provozních pracovištích obchodních organizací Globus, TESCO-Třebovice,Ikea, Kaufland. 2

3 V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje SŠ rekvalifikační kurzy v oborech kadeřník, kosmetické služby a je zapojena do projektu UNIV 3. Nedílnou součástí života školy jsou účasti na různých výstavách a soutěžích z oborů činnosti, v nichž SŠ dosahuje velmi kvalitních výsledků. Obory vzdělání 1. Obory vzdělání a počty žáků Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Kadeřník - 3letý ukončený výučním listem ( ročník) H/ Ekonomika a podnikání - 4letý ukončený maturitní zkouškou ( ročník) M/ Masér sportovní a rekondiční - 4letý ukončený maturitní zkouškou ( ročník) L/ Fotograf - 4letý ukončený maturitní zkouškou ( ročník) L/ Kosmetické služby - 4letý ukončený maturitní zkouškou (1. 4. ročník) L/01 95 Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou L/ (denní forma 1. ročník) Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou L/51 68 (dálková forma, dva 1. ročníky) Celkem žáků 655 Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6 Prodavač - 3letý ukončený výučním listem H/01 86 Aranžér - 3letý ukončený výučním listem H/01 78 Obchodník - 4letý ukončený maturitní zkouškou L/01 42 Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní forma) L51 84 Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou (dálková forma) Celkem žáků 441 3

4 B.Rozbor hospodaření V roce 2013 dosáhla naše škola následujících výsledků v tis. Kč Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Výnosy , ,97 535,16 Náklady , ,50 98,21 HV 136,42-300,53 436,95 1. Výnosy- rozpis závazných ukazatelů V roce 2013 byly naší škole stanoveny následující závazné ukazatele a) Dotace ze SR ve výši ,-- Kč b) Dotace od zřizovatele ve výši ,-- Kč c) Ostatní dotace ve výši ,83 Kč d) Účelová investiční dotace ve výši ,-- Kč Dotace byly poskytnuty : z odboru školství, mládeže a sportu (ORJ13) v celkové výši ,20 Kč z odboru regionál. rozvoje a cestovního ruchu (ORJ11) v celkové výši ,63 Kč z odboru investičního a majetkového (ORJ7) v celkové výši 2, ,-- Kč 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze SR ÚZ přímé náklady na vzdělávání ,-- Kč ÚZ podpora organizace a ukonč. vzdělávání MZ ,-- Kč ÚZ podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 7.200,-- Kč Celkem ,-- Kč ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Prostředky na platy , ,-- 0 Ostatní osobní náklady , ,-- 0 Zákonné odvody , , ,-- FKSP , , ,-- ONIV , , ,-- Celkem , ,-- 0 V průběhu roku 2013 došlo k úspoře zákon. odvodů v částce ,-- Kč, k překročení FKSP v částce 1.838,-- Kč. Celkový rozdíl byl použit k položce přímý ONIV v částce ,-- Kč. Jedná se o položky : Náhrady za nemoc ve výši ,-- Kč Stravenky ve výši ,-- Kč DVPP ve výši 2.550,-- Kč ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Prostředky na platy , ,-- 0 Zákonné odvody , ,-- -63,-- FKSP 531,-- 531,-- 0 ONIV odměna za 3.800, , ,-- zhod. písem. práce Celkem , , ,-- 4

5 Poskytnutá dotace ,-- Kč byla vyčerpána ve výši 75,064,-- Kč. Rozdíl 763,-- Kč byl vrácen na účet /0710 dne Důvodem vrácení uvedené částky byl nižší počet opravených prací. ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Paciorková Kristýna 2.400, ,-- -87,-- Čonka Patrik 2.400, , ,-- Horváth Nikolas 2.400, , ,-- Celkem 7.200, , ,-- Rozhodnutím č /2013 byla schválena výše uvedeným žákům dotace v celk. částce 7.200,-- Kč. Skutečně bylo čerpáno 5.772,-- Kč. Rozdíl ve výši 1.428,-- Kč byl dne vrácen na účet /0710 z důvodu nepředložení potřebných dokladů ve výši dotace. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Pro rok 2013 byl naší organizaci stanoven mzdový limit jako závazný ukazatel Kč. Tento limit byl vyčerpán na 100%. Rovněž přidělené prostředky na OPPP ve výši ,-- Kč byly vyčerpány. Závazný ukazatel přepočteného počtu zaměstnanců stanovený pro rok 2013 byl 111,18 a bylo ušetřeno 1,939 zaměstnance. Rozdíl - 1,939 zaměstnance byl způsoben poklesem žáků v učebních oborech knihař, prodavač a ve studijních oborech obchodník a oděvnictví. Počet zaměstnanců fyz.stav k k Rozdíl Celkem Z toho : Učitelé Učitelé OV THP + dělníci Počet zaměstnanců přepočtený stav k k Rozdíl Celkem 110, ,939 Z toho : Učitelé 57,520 57,069-0,451 Učitelé OV 28,322 27,767-0,555 THP + dělníci 24,526 23,634-0,892 Průměrný plat viz příloha č. 3 GRAF Průměrný plat za rok 2013 včetně platů SR na kofinancování ESFa včetně dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělání MZ na vybraných školách v podzimním zkušebním období dosáhl na naší škole částky Rok 2012 Rok 2013 Rozdíl Pedagogičtí pracovníci , , ,-- Nepedagogičtí pracovníci , , ,-- Pracovníci celkem , , ,-- 5

6 V roce 2013 došlo ke zvýšení mezd u pedagogických pracovníků oproti roku 2012 o 1.121,-- Kč, rovněž u nepedagogických pracovníků došlo ke zvýšení mezd oproti roku 2012 o 1.251,-- Kč. Důvodem je dlouhodobá nemocnost většího počtu zaměstnanců. V roce 2013 došlo k vývoji mezd v jednotlivých kategoriích následovně : Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Průměrný přepočtený stav 85,842 84,836 24,526 23,634 zaměstnanců Průměrný měsíční plat v Kč , , , ,-- V tom: Nárokové složky , , , ,-- Nenárokové složky 1926, , , ,-- V tom : Osobní příplatky 1358, , , ,-- Odměny 568, ,-- 510, ,-- 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele ÚZ 0 provozní náklady ,-- Kč ÚZ účelové prostředky na oceněné ped. pracovníky ,-- Kč ÚZ účelové prostředky na úhradu nákladů spojených s optimalizací ,-- Kč ÚZ prostředky na ICT ,-- Kč ÚZ účelové prostředky na financování psychologů ,-- Kč ÚZ účelové prostředky na krytí odpisů DHM ,-- Kč Celkem ,-- Kč ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Provozní náklady , ,-- 0 Celkem , ,-- 0 Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Mzdové prostředky , ,-- 0 Zákon. pojištění 3.400, ,-- 0 FKSP 100,-- 100,-- 0 Celkem , ,-- 0 Poskytnutá dotace na ocenění pedagogických pracovníků byla vyčerpána v plné výši. ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Úhrada nákladů , ,-- 0 spojených s optimalizací Celkem , ,-- 0 Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Prostředky na ICT , ,-- 0 Celkem , ,-- 0 Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. 6

7 ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Prostředky na platy , ,-- 0 Zákonné odvody , ,-- 0 FKSP 1.600, ,-- 0 Celkem , ,-- 0 Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Účelové prostředky na , , 0 krytí odpisů DHM Celkem , , 0 Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále byly čerpány účelové dotace : ÚZ EÚ peníze školám ve výši ,20 Kč ÚZ Zvyšování gramotnosti žáků ve výši ,63 Kč ÚZ Spolufinancování projektu Leonardo ve výši 3.026,82 Kč ÚZ Investiční dotace Výměna oken ve výši ,-- Kč ÚZ Dotace Převod Čerpání Rozdíl z roku EÚ peníze , , , ,11 školám Celkem , , , ,11 Z poskytnuté dotace a zůstatku z roku 2012 byly vyčerpány v průběhu roku 2013 náklady ve výši ,76 Kč. Zbývající nedočerpaná část byla převedena do roku 2014 a proúčtována na účet 378/0122 ostatní krátkodobé závazky. ÚZ Dotace Převod Čerpání Rozdíl z roku Zvyšování , , ,52 0 gramotnosti žáků Celkem , , ,52 0 V roce 2012 byl ukončen projekt Zvyšování gramotnosti žáků monitorovací zpráva byla zaslána ke schválení na MSK, ale proplacení monitorovací zprávy proběhlo až v roce Přečerpaná částka ( ,11 Kč) byla naúčtována k na účet 377/0102. ÚZ Dotace Převod Čerpání Rozdíl z roku LdV Prodáš, , ,82 0 prodám, prodáme Celkem , ,82 0 Nedočerpaná dotace z roku 2012 byla v roce 2013 vyčerpána v plné výši. 7

8 ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Investiční dotace , ,-- 0 výměna oken Celkem , ,-- 0 Na základě Výběrového řízení byla uzavřena smlouva s firmou TRAKCE, a.s. Ostrava a byla nám schválena dotace na Výměnu oken na budově ul. Polská 1542/8, Ostrava ve výši ,-- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti V roce 2013 dosáhla naše škola celkových příjmů ve výši: Celkem ,13 tis. Kč Z toho: - hlavní činnost ,97 tis. Kč - doplňková činnost 535,16 tis Kč. Příjmy z vlastní činnosti Z celkových příjmů v hlavní činnosti tvořily příjmy z vlastní činnosti 1.331,74 tis. Kč a ostatní výnosy 53,01 tis. Kč Jedná se o : 1) Produktivní práci žáků ve výši 1.090,11 tis. Kč 2) Další příjmy ze služeb ve výši 241,63 tis. Kč 3) Ostatní výnosy ve výši 53,01 tis. Kč Ad 1. Produktivní práce žáků Na tomto objemu se podílí jednotlivé obory praktické výuky následovně : Tabulka je v tis. Kč Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 % z celk. výnosů r Rozdíl roku 2011 a 2012 Rozdíl roku 2012 a 2013 Kadeřník 671,22 674,89 619,56 56,83 +3,67-55,33 Kosmetické sl. 308,56 306,80 324,96 29,81-1,76 +18,16 Fotograf 46,92 42,24 52,09 4,78-4,68 +9,85 Aranžér 90,97 59,24 43,54 3,99-31, -15,70 Knihař 62,55 38,50 22,63 2,08-24, -15,87 Masér sport. 25,80 24,01 27,33 2,51-1,79 +3,32 a rekondiční Celkem 1.206, , ,11-60,34-55,57 Produktivní práce žáků vykazuje oproti roku 2012 snížení tržeb o -55,57 tis. Kč. Na tomto stavu se nejvíce podílí obor kadeřník, kde pokles tis. Kč byl zapříčiněn především výstavbou prodejny TESCO v objektu Luna, kde stavební práce přímo zasahovaly do provozu našeho výukového střediska. Tímto zásahem byl omezen přístup zákazníků do naší kadeřnické provozovny (opravy schodišť, přístupových cest, odstávky vody a elektřiny). Snížení tržeb oproti roku 2012 bylo i v oboru knihař 15,87 tis.kč a oboru aranžér -15,70 tis.kč. U oboru knihař je výpadek zapříčiněn ukončením výuky tohoto oboru na naší škole z důvodu nezájmu nových žáků o tento obor. V roce 2012 ukončilo studium oboru knihař posledních 5 žáků ve 3. ročníku. Pokles tržeb oboru aranžér -15,70 tis. Kč byl ovlivněn stěhováním praktické výuky v měsíci říjnu z Mariánských Hor do nové zrekonstruovaných prostor v Ostravě-Porubě na ul. Polská. Výraznější navýšení tržeb + 18,16 tis. Kč bylo dosaženo v oboru kosmetické služby na čemž se podílí vyšší počet zákazníků oproti roku

9 Navýšení tržeb došlo i u oboru fotograf +9,85 tis. Kč a oboru masér sportovní a rekondiční o +3,32 tis. Kč. Ad 2) Další příjmy ze služeb Ve službách bylo dosaženo celkem 241,63 tis. Kč. Jednalo se o především o tržby oboru : Důvod Aranžér Knihař 1,66 tis. Kč Vazba Sbírky zákonů + Věstníků MŠMT (r.2012) 1,41 tis Kč Vazba Sbírky zákonů + Věstníků MŠMT (r.2011) Kosmetické služby 1,15 tis. Kč Prodej skript Za OOPP, kopírování SŠ Na Mlýnici 3,49 tis.kč SŠ Příčná 128,78 tis. Kč Za zapůjčení skříněk, ztráty klíčů, kopírka LANIKO, studijní průkazy, papíry. přihlášky ke studiu, potvrzení o studiu, převod depon. mezd žáků, dopravu na soutěž Polská pavilon 10,77 tis. Kč Za OOPP, ŽK, papíry Fotograf 2,00 tis. Kč Zapůjčení a instalace techniky pro předvádění činnosti v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno ÚNIV III. sportovní masáž tis. Kč Zajištění mater. zabezpečení a pronájmu prostor a strojů, profesní zkoušky ÚNIV III. švadleny 67,17 tis. Kč Zajištění mater. zabezpečení a pronájmu prostor a strojů, občerstvení +konferenční místnost Ostatní výnosy Ostatní výnosy ve výši 53,01 tis. Kč byly tvořeny následovně: Úroky Kurzové rozdíly Tržby - šrot Tržby odprodej DDHM Celkem 0,58 tis. Kč 7,84 tis. Kč 24,99 tis. Kč 19,60 tis. Kč 53,01 tis. Kč 6. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku V roce 2013 dosáhla naše SŚ celkových nákladů ve výši : Celkem ,71 tis. Kč Z toho : hlavní činnost ,50 tis. Kč doplňková činnost 98,21 tis. Kč Největší podíl nákladů v hlavní činnosti tvořily 9

10 Tabulka je v tis. Kč. Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rozdíl roku 2011 a 2012 Rozdíl roku 2012 a 2013 Mzdové prostředky , , , , ,38 Odvody zák. pojištění , , ,72-744, ,41 Spotř. mat. + DDHM 2.727, , , , ,63 Služby 2.126, , ,41-331, ,07 Energie 3.412, , ,82-99, ,87 Cestovné 694,62 224,54 214,80-470,08-9,74 Opravy 727,24 751, , ,79 Naše SŠ služeb a podnikání prochází v posledních 5 letech výraznými změnami ovlivněnými optimalizací škol v rámci našeho regionu. V roce 2009 jsme se sloučili se Střední školou obchodní Na Mlýnici 36, Ostrava-Přívoz. V rámci tohoto sloučení jsem museli nově vybudovat střediska odborného výcviku pro obory knihař, aranžér, obchodník a prodavač v Mariánských Horách na ul. Mojmírovců. V roce 2011 se naše škola podílela na optimalizaci SŠ dopravní a technické v Ostravě-Kunčicích na ul. Vratimovské. V roce 2013 došlo k výrazným změnám na naší škole z důvodu přestěhování teoretické výuky z Ostravy-Přívozu ul. Na Mlýnici 36 do Ostrava-Poruby na ulici Polskou. Rovněž došlo v roce 2013 k přestěhování odborného výcviku z Ostravy-Mariánských Hor do Ostravy- Poruby na ulici Polskou, kde se nově vybudovaly výukové prostory pro obor aranžér, prodavač a obchodník. S ohledem na výše uvedené změny na naší škole v posledních 5 letech není možné vyhodnocovat relevantní stavy nákladů a výnosů ve srovnání mezi jednotlivými léty. Docházelo totiž k výrazným změnám ve spotřebách energií, oprav, spotřebě materiálu atd. Výše uvedené změny měly taktéž vliv na realizaci tržeb v rámci jednotlivých let. 7. Doplňková činnost Doplňková činnost na naší SŠ je prováděna v souladu s Živnostenským oprávněním č. j D. Okruhy doplňkové činnosti: 1) Pronájem majetku 2) Obchodní činnost včetně zprostředkování 3) Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odbor. školení 4) Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 5) Knihařské práce V roce 2013 dosáhla naše SŠ v doplňkové činnosti celkových nákladů ve výši: Náklady ,57 Kč Výnosy ,-- Kč HV ,43 Kč Tato doplňková činnost je vedená samostatně na hospodářském středisku rekvalifikační kurzy ostatní doplňková činnost HS rekvalifikační kurzy obor kadeřník, kosmetické služby Náklady činily celkem ,40 Kč Výnosy činily celkem ,-- Kč HV činí celkem ,60 Kč Náklady celkem : Spotřeba drobného materiálu 1.906,40 Kč Mzdy ,-- Kč Nákup DDHM - střihací strojky 5.018,-- Kč Celkem ,40 Kč 10

11 Výnosy celkem: Rekvalifikační kurzy Vazební věznice Ostrava ,-- Kč Rekvalifikační kurzy kosmetické služby ,-- Kč Celkem ,-- Kč Jelikož se jedná o rekvalifikační kurzy prováděné ve Vazební věznici Ostrava nevznikají nám již žádné větší náklady na materiál, spotřebu energie (vše si hradí odběratel), proplácíme jen mzdy vyučujícím učitelům odborného výcviku dle uzavřených Dohod o pracovní činnosti. Pracovní vybavení kurzů křesla, střihací strojky, nůžky, zrcadla) byly již pořízeno v minulých letech a nyní dochází jen k drobným opravám. HS ostatní doplňková činnost Náklady činily celkem ,17 Kč Výnosy činily celkem ,-- Kč HV činí celkem ,83 Kč Náklady celkem : Drobný nákup kalkulačka 63,-- Kč Nákup produktů do automatu (káva) 594,55 Kč Spotřeba návleků na obuv 928,62 Kč Reprefond ,-- Kč Celkem ,17 Kč Výnosy celkem : Za zhotovení duplikátů výučních listů, vysvědčení, vydání potvrzení o studiu, za kopírování 5.090,-- Kč výnosy z pronájmu ost. nemovitostí čistý nájem ,50 Kč výnosy z pronájmu, služby spojené s pronájmem ,50 Kč výnosy z prodejního automatu (káva,čaj) ,-- Kč výnosy z prodeje návleků pro žáky 7.800,-- Kč Celkem ,-- Kč Doplňková činnost se výrazně podílí na celkovém hospodaření školy. Ve výnosech bylo dosaženo celk, částky ,-- Kč. Tyto prostředky výrazně přispívají do rozpočtu školy a jsou využity pro nákup učeb. pomůcek a na vybavení školy. V příštím roce dojde k opakování činností pronájmů a rekvalifikačních kurzů a lze předpokládat, že výsledky v doplňkové činnosti budou minimálně na stejné úrovni jako v roce Výsledek hospodaření Naší organizaci byl stanoven výsledek hospodaření na 0. V roce 2013 docílila naše škola kladného výsledku hospodaření ve výši ,77 Kč. Tento dosažený výsledek hospodaření bude použit na zvýšení rezervního fondu a fondu odměn. Výsledek hospodaření : Celkem... Hlavní činnost... Doplňková činnost ,77 Kč ,66 Kč ,43 Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 Výsledek hospodaření celkem ,77 Kč Rezervní fond ,77 Kč Fond odměn ,-- Kč 11

12 C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce a) Investiční fond - vývoj investičního fondu v roce 2013 byl následující PS k ,18 tis. Kč Celková tvorba fondu byla zajištěna z: - odpisů DHM 565,25 tis. Kč - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 2.799,27 tis Kč Celkové čerpání fondu bylo realizováno: - rekonstrukce- elektroinstalace Příčná 400,000 tis. Kč - opravy Polská (pavilon) , tis Kč - rekonstrukce - výměna oken 2.799,000, tis. Kč KS k tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2012 ke snížení stavu o 434,75 tis. Kč viz tabulka 7. b) Rezervní fond vývoj rezervního fondu v roce 2013 byl následující PS k ,45 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna: - ze zlepšeného hospod.výsledku 55,25 tis. Kč Čerpání fondu v roce 2013 bylo realizováno: - úhrada sankcí - projekt Krokem do Evropy 135,92 tis. Kč KS k ,78 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2012 ke snížení stavu o 80,67 tis. Kč viz tabulka 7. c) FKSP vývoj fondu FKSP v roce 2013 byl následující PS k ,30 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna: ze mzdových prostředků 321,07 tis. Kč Čerpání fondu bylo realizováno: - stravování 326,82 tis. Kč - kultura,sport 24,49 tis. Kč - příspěvek odbor. org. -školen 4,60 tis. Kč KS k ,46 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2012 ke snížení fondu o 34,84 tis. Kč viz tabulka 7. d) Fond odměn vývoj fondu odměn v roce 2013 byl následující PS k ,77 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna -ze zlepšeného hospodářského výsledku 219,00 tis. Kč Čerpání fondu nebylo realizováno KS k ,77 tis. Kč 12

13 Celkově došlo oproti roku 2012 ke zvýšení fondu o 219,00 tis. Kč viz tabulka 7. Finanční fondy v naší organizaci jsou finančně kryty na účtech u ČSOB Ostrava a KB Ostrava viz tabulka č. 5 D. Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců v naší organizace je zajišťováno formou stravenek EDENRED Ostrava. Hodnota stravenky činí 90,-- Kč. Z této částky hradí zaměstnanec 26,-- Kč, z FKSP je hrazeno 15,-- Kč a z provozních nákladů školy je hrazeno 49,-- Kč. Celkové náklady za odebrané stravenky za rok 2013 činily ,-- Kč E. Péče o spravovaný majetek 1. Informace o nemovitém majetku Naše škola má ve správě nehmotný majetek v celkové hodnotě ,10 Kč. Kč. Jedná se: 1 budova na ulici Příčná 1108, Ostrava-Poruba 1 budova na ulici Příčná 1107, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována teoretická výuka žáků 1 budova na ulici O. Jeremiáše 36, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována praktická výuka žáků oborů masér, kosmetické služby, fotograf, kadeřník 1 hospodářská budova na ulici Příčná 1108, Ostrava-Poruba Využíváno ke garážování osobních automobilů školy 1 budova na ulici Na Mlýnici 36, Ostrava-Přívoz Tuto budovu v současné době nevyužíváme, je uzavřena - smlouva o nájmu mezi naší školou a Statutárním městem Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 1 budova na ulici Polská 1542, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována teoretická i praktická výuka žáků obor aranžér, prodavač 2. Informace o investiční činnosti I přes omezené prostředky na opravy a údržbu jsou budovy průběžně udržovány a zlepšován fyzický stav, je prováděna základní nutná údržba. Prostředky na opravy budov byly realizovány z provozních prostředků a činily celkem ,-- Kč. Jedná se zejména o stavební práce a rozvody elektroinstalace na budově pavilonu na Polské ul ve výši ,-- Kč a úhradu víceprací, které vznikly při rekonstrukci investiční akce Výměna oken na budově školy na Polské ul ve výši ,-- Kč. Dále se jedná o opravy sprch a WC ve výši ,-- Kč, úpravu bufetu ve výši 5.201,-- Kč na SŠ Příčná, opravu svodů na ul. Jeremiáše, Ostrava-Poruba ve výši 6.050,-- Kč. V roce 2011 jsme zahájili I. etapu na provedení zakázky č Generální oprava elektroinstalace prováděnou Střední školou elektrotechnickou, Na Jízdárně 36 30, Ostrava ve výši ,-- Kč, v roce 2012 pokračovala II. Etapa ve výši ,-- Kč.V roce 2013 pokračovala III. Etapa ve výši ,-- Kč. Tato generální oprava bude pokračovat i v roce Údržba a opravy V roce 2013 bylo do oprav strojního vybavení investováno ,75 Kč. Jednalo se především o : Oprava čalounění křesel, židlí, žaluzií ,15 Kč Oprava plyn. kotle 1.142,-- Kč Drobné opravy na hospodář. střediscích 7.236,-- Kč Oprava zabezpeč. zařízení 9.644,-- Kč Oprava automobilů ,-- Kč Oprava tiskáren, kopírky, PC ,60 Kč 13

14 opravy fotopřístrojů ,-- Kč I přes veškerou snahu se s ohledem na finanční zdroje nedaří obnovovat a doplňovat technické vybavení pracovišť praktické výuky dle potřeb školy. Úroveň tohoto vybavení ovlivňuje nejen výuku, ale i úroveň poskytovaných služeb pro veřejnost, z kterých naše SŠ získala ,--Kč 3. Informace o pojištění majetku Od má zřizovatel Moravskoslezský kraj Ostrava, 28. Října 117, uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s. Praha 1, Spálená 75/16 přes pojišťovacího makléře společnosti SATUM CZECH, s. r. o. Praha. Uzavřená smlouva č o pojištění souboru vozidel Uzavřená smlouva č o pojištění majetku V roce 2013 nedošlo na naší škole k žádné škodní události. 4. Informace o inventarizaci majetku Pořizovací hodnota nemovitého a movitého majetku ke dni činí : ,20 Kč Rozpis nemovitého majetku: a) Budovy a stavby celkem ,10 Kč Č. parc. výměra č. popisné způsob využití k. ú. účetní hodnota 837/2 jiná. stav. Poruba ,-- Kč občan. vybav. Poruba ,-- Kč občan. vybav Poruba ,80 Kč 3751/ občan. vybav. Poruba sever ,10 Kč občan. vybav. Přívoz ,-- Kč 452/2,5 ost. stav. objekt Přívoz ,-- Kč 452/2 ost. stav. objekt Přívoz ,20 Kč občan. vybav. Poruba ,-- Kč b) Pozemky celkem ,-- Kč zastav. plocha Poruba ,-- Kč zastav. plocha Poruba ,-- Kč 452/2,5, zastav. plocha Přívoz ,-- Kč 632, zast. plocha a nádvoří Poruba ,-- Kč ostatní plocha Poruba ,-- Kč c)samostatné movité věci celkem ,10 Kč Stroje, přístroje (odpisov.) ,10 Kč Dopravní prostředky ,-- Kč Temná komora ,-- Kč Inventarizace majetku Inventarizace majetku na naší škole v roce 2013 byla uskutečněna ke dni na základě Rozhodnutí ředitele č. 8/2013 ze dne Na všech provozovnách SŠ byla provedena inventarizace DHM a DDHM ke dni Rovněž byla provedena inventarizace DDHM v operativní evidenci. Inventarizace DHM k zahrnovala účetní stav ,20 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. 14

15 Inventarizace DDHM k zahrnovala účetní stav ,22 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM v operativní evidenci k zahrnovala účetní stav ,38 Kč. Tato evidence je vedena na podrozvahovém účtu 902 a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. V rámci inventur byla provedena rovněž inventarizace materiálových zásob k v celkové částce ,83 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Účetní stav u DHM,DDHM a materiálových zásob souhlasí se stavem skutečným. Rovněž byla provedena inventarizace knih v žákovské a učitelské knihovně a majetku pořízeného z prostředků FKSP,jehož hodnota činí 8240,-- Kč. Také u tohoto majetku nebyly shledány žádné inventurní rozdíly. Opatřením ze dne bylo uloženo : 1.Provést aktualizaci vyvěšení inventurních seznamů ve třídách,kabinetech,provozovnách školy 2.Provést obnovu poškozených inventárních čísel a štítků. 3.Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku Všechny body byly v průběhu roku 2013 splněny. Opatřením ze dne bylo uloženo: 1. Provést aktualizaci vyvěšení inventurních seznamů ve třídách, kabinetech a provozovnách SŠ 2. Provést obnovu poškozených inventurních čísel a štítků 3. Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku 5. Informace o pronájmech nemovitého majetku Naše SŠ dosáhla v roce 2013 celkových pronájmů částky ,-- Kč (čistý nájem) Naše SŠ pronajímá tělocvičnu k dalšímu využití. Jedná se o : Prostory na ul. Příčná 1107 a Na Mlýnici 36 Tenisová škola Pivoda, Ostrava-Poruba ,-- Kč Ing..Jakub, Ostrava-Poruba 675,-- Kč JEKHETANE, Ostrava-Přívoz 412,-- Kč Vidlářová, Ostrava-Poruba 1.800,-- Kč Sauestrom, Ostrava-Poruba 1.525,-- Kč Celkem ,-- Kč Pronájem a umístění stanice na ul. Na Mlýnici 36 Telefónica O2, Praha ,-- Kč Český hydrometeorologický ústav, Praha 4 900,-- Kč Celkem ,-- Kč Ostatní pronájmy na ul. Příčná 1108 a Na Mlýnici 36 Kollarczyk Evžen, Ostrava bufet 1.000,-- Kč Staněk Radim, Vítkov bufet 2.100,-- Kč DELIKOMAT, Modřice potr. automat 5.000,-- Kč Copy Star, Ostrava kopírka 3.080,-- Kč FACE UP, Praha 5 rekl. panely 4.020,-- Kč H-Media, Praha 1 rekl. panely 2.000,-- Kč Statutární město Ostrava pron. místnosti ,-- Kč Studio Eva, Poruba pron. místnosti ,-- Kč Celkem ,-- Kč 15

16 Pronájmy jsou uzavírány na dobu určitou, nejsou delší než 1 rok a odpovídají průměrné ceně v dané lokalitě. Naše SŠ má nemovitost ve výpůjčce: Parcela č. 947 č.p Polská ul., Ostrava-Poruba. Vypůjčená plocha 390 m² (nebytové prostory v 1. PP budovy školy). Smlouva o výpůjčce je uzavřena s Obchodní akademií, p.o. Polská 6/1543, Ostrava-Poruba na dobu určitou od do Naše SŠ je ve výpůjčce: U Obchodní akademie p.o. Polská 6/1543, Ostrava-Poruba parcela č. 957 č.p Polská ul. Ostrava-Poruba 2.NP pavilonu A2, 1.NP pavilonu D. Vypůjčená plocha 1793 m² (část nebytových prostor 1.PP 1.NP v pavilonu B včetně šatny. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od do F. Pohledávky a závazky organizace 1. Pohledávky K byly evidovány pohledávky v celkové částce : ,62 Kč Jedná se : o neuhrazené faktury za služby za období 12/2013 v částce ,86,-- Kč (se splatností do 30 dnů) SŠ společného stravování 1.660,-- Kč H-Media, Praha 2.000,-- Kč Face-up, Praha 1.500,-- Kč Úřad práce, Ostrava ,-- Kč Národní ústav odborného vzdělávání, Praha ,40 Kč Image Conference Consul, Praha 1.120,46 Kč poplatky FKSP za období 12/13 (se splatností do 30 dnů) 4,-- Kč výpis č. 12 k Neuhrazené Dohody o spolupráci fa CEKARE Frýdek-Místek a Střední školy obchodní, Ostrava-Přívoz ze dne v celkové částce ,26 Kč Jedná se o pohledávku, na kterou byl vydán Exekuční příkaz na základě usnesení, které vydal Okresní soud Frýdek-Místek pod č.j.29 NC 7611/ ze dne Během roku 2013 došlo ke snížení pohledávky o částku ,-- Kč. Banka Banka Banka Banka Banka ,-- Kč 3.032,-- Kč 3.032,-- Kč 3.032,-- Kč 5.256,-- Kč Stav pohledávky k činí ,76 Kč V roce 2013 se nám podařilo snížit stav pohledávek starších 3 let. Jedná se o pohledávku fa CLUBMARK Praha na částku 200.,- Kč (za umístění reklamního panelu). Po několikeré telefonické a písemné urgenci se nám podařilo domluvit s majitelem zaniklé firmy, který při cestě do Ostravy navštívil naši SŠ a dlužnou částku 200,-- Kč uhradil v hotovosti do pokladny SŠ (PD -187) 16

17 Pohledávka fa KAPSIDA, Frýdek Místek (za umístění potravinářského automatu). Jedná se o pohledávku ve výši 9.000,-- Kč (z období roku 2009). Firma byla v exekuci a byla vyhlášená likvidace firmy. Z tohoto důvodu došlo k dohodě mezi majitelem a naší školou. Dne se dostavil majitel firmy do naší školy a dlužnou částku 9.000,-- Kč uhradil v hotovosti do pokladny SŠ (PD 103.) Také vlastní krátkodobá pohledávka z roku 2012 očekávaná úhrada z MSK za projekt Zvyšování gramotnosti žáků inovací výuky ve výši ,11 Kč byla vyrovnána. Částka byla připsaná na náš účet dne Závazky K byly evidovány závazky v celkové částce Jedná se o neuhrazené faktury vystavené v závěru roku 2013 a se splatností do 30 dnů v částce 5, ,69 Kč ,08 Kč Zbývající závazky celkem : ,61 Kč Z toho : - mzdy 2, ,-- Kč - zákonné odvody ,-- Kč - daň z příjmu, srážková daň ,-- Kč - příspěvky ČMOS 2.291,-- Kč - deponované mzdy učni 1.275,-- Kč - předpis odvod ZPS,vratka Romové ,-- Kč - úroky FKSP 0,50 Kč - krátkodobé přijetí zálohy lyž. výcvik ,-- Kč - exekuce ,-- Kč - dohadné účty pasivní ,-- Kč - nedočerpané dotace projekty ,11 Kč - důchodové spoření II. pilíř 4.208,-- Kč Veškeré uvedené závazky byly vyrovnány v průběhu měsíce ledna 2013,kromě : deponované mzdy učňů, které se vyplácí průběžně během roku a přijaté zálohy na lyžařský výcvik, která bude vyrovnána v průběhu roku 2014 (výcvik se uskuteční v době od 24.2.,do ). G. Výsledky kontrol (dle čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO, informace o dalších kontrolách V roce 2013 byla na naší škole provedena kontrola: OSSZ, Ostrava kontrola plnění povinností v nemocenském, důchodovém pojištění, odvod pojistného za období od do Kontrola proběhla ve dnech H. Projednání zprávy o činnosti organizace za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 bude projednána na poradě pracovníků školy dne v souladu s 17 Zákona 139/1995 Sb. Školské radě bude zpráva předána k vyjádření dne (na jejím zasedání). I Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Naše škola neodebrala v roce 2013 zboží od firem, které zaměstnávají zaměstnance se změněnou pracovní schopností. 17

18 Zaměstnanců celkem 108,97 osob Z toho povinný podíl 4% 4,36 osob Plnění povinností : - Zaměstnáním u zaměstnavatele 1 osoba Odvod do státního rozpočtu za Vypočtená výše odvodu 3,36 osob ,-- Kč Částka ,-- Kč byla odvedena dne na účet /0710 J. Tabulková část včetně finančních výkazů Tabulky ke zprávě o činnosti PO č 1 8 Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Příloha k účetní závěrce k Výkaz rozboru plnění výsledku hospodaření k Evidence nájemních smluv + Smlouvy o výpůjčce Inventarizační zápis Přílohy : Příloha č. 1 Graf - Struktura celkových nákladů roku 2013 Příloha č. 2 Graf - Podíl vybraných složek platu zaměstnanců z celkových prostředků na platy ze SR v roce 2013 Příloha č. 3 Graf Vývoj průměrné mzdy Příloha č. 4 Fotodokumentace 18

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 14.02.2013 A.Základní

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 08.02.2010 Osnova

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Obchodní akademie Frýdek-Místek Palackého 123, p. o. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 IČ: 00601373 OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 3 Údaje o počtech žáků...

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 Č. j. 24/2013/AZC HB Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času, Rubešovo náměstí

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235 Albrechtova střední škola (do 31.12.2013 Střední odborná škola), Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOL ČÁST: ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2012 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Rozvaha analyticky TEDOS Mikulov s.r.o. IČ: Rok: 2015 Dne:

Rozvaha analyticky TEDOS Mikulov s.r.o. IČ: Rok: 2015 Dne: Rozvaha analyticky Strana 1 Aktiva 022 Samostatné hmotné movité věci a s 11327188,00 72500,00 0,00 72500,00 11399688,00 022000 Samostatné hmotné movité věci a 8674136,00 72500,00 0,00 72500,00 8746636,00

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Marie Zoufalková účetní obce Bc. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne:11.04.2012 Sňato dne:27.05.2012 1 účet KZ BÚ k 31.12.2011 č.účtu:0862198399/0800

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2012 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2012 Číslo jednací: Předkládá: SZSOs/269/2013

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00257125 Město Přeštice 01 Sestavená k rozvahovému

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více