ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013"

Transkript

1 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

2 A.Základní údaje o organizaci Název: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Sídlo: Příčná 1108, Ostrava-Poruba IČ: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Střední škola oděvní, služeb a podnikání vznikla sloučením Integrované střední školy služeb a podnikání a Středního odborného učiliště oděvního. Nové působiště našla v Ostravě-Porubě na Příčné ulici1108. SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt.je zřízena Zřizovací listinou MSK č. ZL 065/2001 ze dne 29. září K výrazné změně došlo v roce 2009, kdy na základě usnesení zastupitelstva MSK č. 16/847 ze dne došlo ke dni ke sloučení Střední školy oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace se Střední školou obchodní, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace se sídlem Na Mlýnici 36/611, Ostrava-Přívoz. Nástupnickou organizací se stala Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace, K datu došlo ke změně názvu školy na základě usnesení MSK č. 4/442 ze dne na nový název Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace se sídlem na ul. Příčná 1108, Ostrava-Poruba. Školu navštěvuje 1096 žáků v 41 třídách. Škola připravuje žáky ve studijních oborech (učební obory s maturitou, studijní obory s maturitou) a v učebních oborech. Studium je ukončeno maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Škola rovněž zajišťuje nástavbové vzdělání v oboru Podnikání. Jedná se o dálkovou i denní formu studia. V rámci získávání nových či doplňujících poznatků organizuje škola přednášky a besedy s tématikou, která doplňuje vzdělávání žáků, pomáhá jim vorientaci ve společnosti (aktivizační trendy). Teoretická výuka probíhá ve dvou školních budovách Na Mlýnici 36 a na ulici Příčné 1108 a od na ulici. Polská 6 (přestěhováno z Na Mlýnici 36), které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a byla k zajištěna 55 učiteli vyučujícími teoretické předměty, školním psychologem, 3 zástupci ředitele a 3 asistenty pedagoga. Odborný výcvik je zabezpečován 25 učiteli odborného výcviku, 3 vedoucími učiteli odborného výcviku a 1 zástupcem ředitele pro praktické vyučování Výuka žáků probíhá na odloučených pracovištích školy. Odloučené pracoviště OP 1 obor vzdělání.masér sportovní a rekondiční Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 2 obor vzdělání Kadeřník Ostrava - Zábřeh, P.Lumumby 2444 a Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 3 obor vzdělání Fotograf Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 4 obor vzdělání Kosmetické služby Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 5 obor vzdělání Knihař Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 obor ukončen Odloučené pracoviště OP 5 obor vzdělání Aranžér Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 od listopadu 2013 Ostrava-Poruba, Polská 8 Odloučené pracoviště OP 6 obory vzdělání obchodník, prodavač Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 od listopadu 2013 Ostrava-Poruba, Polská 8 a dále na 4 provozních pracovištích obchodních organizací Globus, TESCO-Třebovice,Ikea, Kaufland. 2

3 V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje SŠ rekvalifikační kurzy v oborech kadeřník, kosmetické služby a je zapojena do projektu UNIV 3. Nedílnou součástí života školy jsou účasti na různých výstavách a soutěžích z oborů činnosti, v nichž SŠ dosahuje velmi kvalitních výsledků. Obory vzdělání 1. Obory vzdělání a počty žáků Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Kadeřník - 3letý ukončený výučním listem ( ročník) H/ Ekonomika a podnikání - 4letý ukončený maturitní zkouškou ( ročník) M/ Masér sportovní a rekondiční - 4letý ukončený maturitní zkouškou ( ročník) L/ Fotograf - 4letý ukončený maturitní zkouškou ( ročník) L/ Kosmetické služby - 4letý ukončený maturitní zkouškou (1. 4. ročník) L/01 95 Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou L/ (denní forma 1. ročník) Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou L/51 68 (dálková forma, dva 1. ročníky) Celkem žáků 655 Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6 Prodavač - 3letý ukončený výučním listem H/01 86 Aranžér - 3letý ukončený výučním listem H/01 78 Obchodník - 4letý ukončený maturitní zkouškou L/01 42 Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní forma) L51 84 Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou (dálková forma) Celkem žáků 441 3

4 B.Rozbor hospodaření V roce 2013 dosáhla naše škola následujících výsledků v tis. Kč Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Výnosy , ,97 535,16 Náklady , ,50 98,21 HV 136,42-300,53 436,95 1. Výnosy- rozpis závazných ukazatelů V roce 2013 byly naší škole stanoveny následující závazné ukazatele a) Dotace ze SR ve výši ,-- Kč b) Dotace od zřizovatele ve výši ,-- Kč c) Ostatní dotace ve výši ,83 Kč d) Účelová investiční dotace ve výši ,-- Kč Dotace byly poskytnuty : z odboru školství, mládeže a sportu (ORJ13) v celkové výši ,20 Kč z odboru regionál. rozvoje a cestovního ruchu (ORJ11) v celkové výši ,63 Kč z odboru investičního a majetkového (ORJ7) v celkové výši 2, ,-- Kč 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze SR ÚZ přímé náklady na vzdělávání ,-- Kč ÚZ podpora organizace a ukonč. vzdělávání MZ ,-- Kč ÚZ podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 7.200,-- Kč Celkem ,-- Kč ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Prostředky na platy , ,-- 0 Ostatní osobní náklady , ,-- 0 Zákonné odvody , , ,-- FKSP , , ,-- ONIV , , ,-- Celkem , ,-- 0 V průběhu roku 2013 došlo k úspoře zákon. odvodů v částce ,-- Kč, k překročení FKSP v částce 1.838,-- Kč. Celkový rozdíl byl použit k položce přímý ONIV v částce ,-- Kč. Jedná se o položky : Náhrady za nemoc ve výši ,-- Kč Stravenky ve výši ,-- Kč DVPP ve výši 2.550,-- Kč ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Prostředky na platy , ,-- 0 Zákonné odvody , ,-- -63,-- FKSP 531,-- 531,-- 0 ONIV odměna za 3.800, , ,-- zhod. písem. práce Celkem , , ,-- 4

5 Poskytnutá dotace ,-- Kč byla vyčerpána ve výši 75,064,-- Kč. Rozdíl 763,-- Kč byl vrácen na účet /0710 dne Důvodem vrácení uvedené částky byl nižší počet opravených prací. ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Paciorková Kristýna 2.400, ,-- -87,-- Čonka Patrik 2.400, , ,-- Horváth Nikolas 2.400, , ,-- Celkem 7.200, , ,-- Rozhodnutím č /2013 byla schválena výše uvedeným žákům dotace v celk. částce 7.200,-- Kč. Skutečně bylo čerpáno 5.772,-- Kč. Rozdíl ve výši 1.428,-- Kč byl dne vrácen na účet /0710 z důvodu nepředložení potřebných dokladů ve výši dotace. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Pro rok 2013 byl naší organizaci stanoven mzdový limit jako závazný ukazatel Kč. Tento limit byl vyčerpán na 100%. Rovněž přidělené prostředky na OPPP ve výši ,-- Kč byly vyčerpány. Závazný ukazatel přepočteného počtu zaměstnanců stanovený pro rok 2013 byl 111,18 a bylo ušetřeno 1,939 zaměstnance. Rozdíl - 1,939 zaměstnance byl způsoben poklesem žáků v učebních oborech knihař, prodavač a ve studijních oborech obchodník a oděvnictví. Počet zaměstnanců fyz.stav k k Rozdíl Celkem Z toho : Učitelé Učitelé OV THP + dělníci Počet zaměstnanců přepočtený stav k k Rozdíl Celkem 110, ,939 Z toho : Učitelé 57,520 57,069-0,451 Učitelé OV 28,322 27,767-0,555 THP + dělníci 24,526 23,634-0,892 Průměrný plat viz příloha č. 3 GRAF Průměrný plat za rok 2013 včetně platů SR na kofinancování ESFa včetně dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělání MZ na vybraných školách v podzimním zkušebním období dosáhl na naší škole částky Rok 2012 Rok 2013 Rozdíl Pedagogičtí pracovníci , , ,-- Nepedagogičtí pracovníci , , ,-- Pracovníci celkem , , ,-- 5

6 V roce 2013 došlo ke zvýšení mezd u pedagogických pracovníků oproti roku 2012 o 1.121,-- Kč, rovněž u nepedagogických pracovníků došlo ke zvýšení mezd oproti roku 2012 o 1.251,-- Kč. Důvodem je dlouhodobá nemocnost většího počtu zaměstnanců. V roce 2013 došlo k vývoji mezd v jednotlivých kategoriích následovně : Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Průměrný přepočtený stav 85,842 84,836 24,526 23,634 zaměstnanců Průměrný měsíční plat v Kč , , , ,-- V tom: Nárokové složky , , , ,-- Nenárokové složky 1926, , , ,-- V tom : Osobní příplatky 1358, , , ,-- Odměny 568, ,-- 510, ,-- 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele ÚZ 0 provozní náklady ,-- Kč ÚZ účelové prostředky na oceněné ped. pracovníky ,-- Kč ÚZ účelové prostředky na úhradu nákladů spojených s optimalizací ,-- Kč ÚZ prostředky na ICT ,-- Kč ÚZ účelové prostředky na financování psychologů ,-- Kč ÚZ účelové prostředky na krytí odpisů DHM ,-- Kč Celkem ,-- Kč ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Provozní náklady , ,-- 0 Celkem , ,-- 0 Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Mzdové prostředky , ,-- 0 Zákon. pojištění 3.400, ,-- 0 FKSP 100,-- 100,-- 0 Celkem , ,-- 0 Poskytnutá dotace na ocenění pedagogických pracovníků byla vyčerpána v plné výši. ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Úhrada nákladů , ,-- 0 spojených s optimalizací Celkem , ,-- 0 Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Prostředky na ICT , ,-- 0 Celkem , ,-- 0 Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. 6

7 ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Prostředky na platy , ,-- 0 Zákonné odvody , ,-- 0 FKSP 1.600, ,-- 0 Celkem , ,-- 0 Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Účelové prostředky na , , 0 krytí odpisů DHM Celkem , , 0 Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále byly čerpány účelové dotace : ÚZ EÚ peníze školám ve výši ,20 Kč ÚZ Zvyšování gramotnosti žáků ve výši ,63 Kč ÚZ Spolufinancování projektu Leonardo ve výši 3.026,82 Kč ÚZ Investiční dotace Výměna oken ve výši ,-- Kč ÚZ Dotace Převod Čerpání Rozdíl z roku EÚ peníze , , , ,11 školám Celkem , , , ,11 Z poskytnuté dotace a zůstatku z roku 2012 byly vyčerpány v průběhu roku 2013 náklady ve výši ,76 Kč. Zbývající nedočerpaná část byla převedena do roku 2014 a proúčtována na účet 378/0122 ostatní krátkodobé závazky. ÚZ Dotace Převod Čerpání Rozdíl z roku Zvyšování , , ,52 0 gramotnosti žáků Celkem , , ,52 0 V roce 2012 byl ukončen projekt Zvyšování gramotnosti žáků monitorovací zpráva byla zaslána ke schválení na MSK, ale proplacení monitorovací zprávy proběhlo až v roce Přečerpaná částka ( ,11 Kč) byla naúčtována k na účet 377/0102. ÚZ Dotace Převod Čerpání Rozdíl z roku LdV Prodáš, , ,82 0 prodám, prodáme Celkem , ,82 0 Nedočerpaná dotace z roku 2012 byla v roce 2013 vyčerpána v plné výši. 7

8 ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl Investiční dotace , ,-- 0 výměna oken Celkem , ,-- 0 Na základě Výběrového řízení byla uzavřena smlouva s firmou TRAKCE, a.s. Ostrava a byla nám schválena dotace na Výměnu oken na budově ul. Polská 1542/8, Ostrava ve výši ,-- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti V roce 2013 dosáhla naše škola celkových příjmů ve výši: Celkem ,13 tis. Kč Z toho: - hlavní činnost ,97 tis. Kč - doplňková činnost 535,16 tis Kč. Příjmy z vlastní činnosti Z celkových příjmů v hlavní činnosti tvořily příjmy z vlastní činnosti 1.331,74 tis. Kč a ostatní výnosy 53,01 tis. Kč Jedná se o : 1) Produktivní práci žáků ve výši 1.090,11 tis. Kč 2) Další příjmy ze služeb ve výši 241,63 tis. Kč 3) Ostatní výnosy ve výši 53,01 tis. Kč Ad 1. Produktivní práce žáků Na tomto objemu se podílí jednotlivé obory praktické výuky následovně : Tabulka je v tis. Kč Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 % z celk. výnosů r Rozdíl roku 2011 a 2012 Rozdíl roku 2012 a 2013 Kadeřník 671,22 674,89 619,56 56,83 +3,67-55,33 Kosmetické sl. 308,56 306,80 324,96 29,81-1,76 +18,16 Fotograf 46,92 42,24 52,09 4,78-4,68 +9,85 Aranžér 90,97 59,24 43,54 3,99-31, -15,70 Knihař 62,55 38,50 22,63 2,08-24, -15,87 Masér sport. 25,80 24,01 27,33 2,51-1,79 +3,32 a rekondiční Celkem 1.206, , ,11-60,34-55,57 Produktivní práce žáků vykazuje oproti roku 2012 snížení tržeb o -55,57 tis. Kč. Na tomto stavu se nejvíce podílí obor kadeřník, kde pokles tis. Kč byl zapříčiněn především výstavbou prodejny TESCO v objektu Luna, kde stavební práce přímo zasahovaly do provozu našeho výukového střediska. Tímto zásahem byl omezen přístup zákazníků do naší kadeřnické provozovny (opravy schodišť, přístupových cest, odstávky vody a elektřiny). Snížení tržeb oproti roku 2012 bylo i v oboru knihař 15,87 tis.kč a oboru aranžér -15,70 tis.kč. U oboru knihař je výpadek zapříčiněn ukončením výuky tohoto oboru na naší škole z důvodu nezájmu nových žáků o tento obor. V roce 2012 ukončilo studium oboru knihař posledních 5 žáků ve 3. ročníku. Pokles tržeb oboru aranžér -15,70 tis. Kč byl ovlivněn stěhováním praktické výuky v měsíci říjnu z Mariánských Hor do nové zrekonstruovaných prostor v Ostravě-Porubě na ul. Polská. Výraznější navýšení tržeb + 18,16 tis. Kč bylo dosaženo v oboru kosmetické služby na čemž se podílí vyšší počet zákazníků oproti roku

9 Navýšení tržeb došlo i u oboru fotograf +9,85 tis. Kč a oboru masér sportovní a rekondiční o +3,32 tis. Kč. Ad 2) Další příjmy ze služeb Ve službách bylo dosaženo celkem 241,63 tis. Kč. Jednalo se o především o tržby oboru : Důvod Aranžér Knihař 1,66 tis. Kč Vazba Sbírky zákonů + Věstníků MŠMT (r.2012) 1,41 tis Kč Vazba Sbírky zákonů + Věstníků MŠMT (r.2011) Kosmetické služby 1,15 tis. Kč Prodej skript Za OOPP, kopírování SŠ Na Mlýnici 3,49 tis.kč SŠ Příčná 128,78 tis. Kč Za zapůjčení skříněk, ztráty klíčů, kopírka LANIKO, studijní průkazy, papíry. přihlášky ke studiu, potvrzení o studiu, převod depon. mezd žáků, dopravu na soutěž Polská pavilon 10,77 tis. Kč Za OOPP, ŽK, papíry Fotograf 2,00 tis. Kč Zapůjčení a instalace techniky pro předvádění činnosti v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno ÚNIV III. sportovní masáž tis. Kč Zajištění mater. zabezpečení a pronájmu prostor a strojů, profesní zkoušky ÚNIV III. švadleny 67,17 tis. Kč Zajištění mater. zabezpečení a pronájmu prostor a strojů, občerstvení +konferenční místnost Ostatní výnosy Ostatní výnosy ve výši 53,01 tis. Kč byly tvořeny následovně: Úroky Kurzové rozdíly Tržby - šrot Tržby odprodej DDHM Celkem 0,58 tis. Kč 7,84 tis. Kč 24,99 tis. Kč 19,60 tis. Kč 53,01 tis. Kč 6. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku V roce 2013 dosáhla naše SŚ celkových nákladů ve výši : Celkem ,71 tis. Kč Z toho : hlavní činnost ,50 tis. Kč doplňková činnost 98,21 tis. Kč Největší podíl nákladů v hlavní činnosti tvořily 9

10 Tabulka je v tis. Kč. Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rozdíl roku 2011 a 2012 Rozdíl roku 2012 a 2013 Mzdové prostředky , , , , ,38 Odvody zák. pojištění , , ,72-744, ,41 Spotř. mat. + DDHM 2.727, , , , ,63 Služby 2.126, , ,41-331, ,07 Energie 3.412, , ,82-99, ,87 Cestovné 694,62 224,54 214,80-470,08-9,74 Opravy 727,24 751, , ,79 Naše SŠ služeb a podnikání prochází v posledních 5 letech výraznými změnami ovlivněnými optimalizací škol v rámci našeho regionu. V roce 2009 jsme se sloučili se Střední školou obchodní Na Mlýnici 36, Ostrava-Přívoz. V rámci tohoto sloučení jsem museli nově vybudovat střediska odborného výcviku pro obory knihař, aranžér, obchodník a prodavač v Mariánských Horách na ul. Mojmírovců. V roce 2011 se naše škola podílela na optimalizaci SŠ dopravní a technické v Ostravě-Kunčicích na ul. Vratimovské. V roce 2013 došlo k výrazným změnám na naší škole z důvodu přestěhování teoretické výuky z Ostravy-Přívozu ul. Na Mlýnici 36 do Ostrava-Poruby na ulici Polskou. Rovněž došlo v roce 2013 k přestěhování odborného výcviku z Ostravy-Mariánských Hor do Ostravy- Poruby na ulici Polskou, kde se nově vybudovaly výukové prostory pro obor aranžér, prodavač a obchodník. S ohledem na výše uvedené změny na naší škole v posledních 5 letech není možné vyhodnocovat relevantní stavy nákladů a výnosů ve srovnání mezi jednotlivými léty. Docházelo totiž k výrazným změnám ve spotřebách energií, oprav, spotřebě materiálu atd. Výše uvedené změny měly taktéž vliv na realizaci tržeb v rámci jednotlivých let. 7. Doplňková činnost Doplňková činnost na naší SŠ je prováděna v souladu s Živnostenským oprávněním č. j D. Okruhy doplňkové činnosti: 1) Pronájem majetku 2) Obchodní činnost včetně zprostředkování 3) Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odbor. školení 4) Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 5) Knihařské práce V roce 2013 dosáhla naše SŠ v doplňkové činnosti celkových nákladů ve výši: Náklady ,57 Kč Výnosy ,-- Kč HV ,43 Kč Tato doplňková činnost je vedená samostatně na hospodářském středisku rekvalifikační kurzy ostatní doplňková činnost HS rekvalifikační kurzy obor kadeřník, kosmetické služby Náklady činily celkem ,40 Kč Výnosy činily celkem ,-- Kč HV činí celkem ,60 Kč Náklady celkem : Spotřeba drobného materiálu 1.906,40 Kč Mzdy ,-- Kč Nákup DDHM - střihací strojky 5.018,-- Kč Celkem ,40 Kč 10

11 Výnosy celkem: Rekvalifikační kurzy Vazební věznice Ostrava ,-- Kč Rekvalifikační kurzy kosmetické služby ,-- Kč Celkem ,-- Kč Jelikož se jedná o rekvalifikační kurzy prováděné ve Vazební věznici Ostrava nevznikají nám již žádné větší náklady na materiál, spotřebu energie (vše si hradí odběratel), proplácíme jen mzdy vyučujícím učitelům odborného výcviku dle uzavřených Dohod o pracovní činnosti. Pracovní vybavení kurzů křesla, střihací strojky, nůžky, zrcadla) byly již pořízeno v minulých letech a nyní dochází jen k drobným opravám. HS ostatní doplňková činnost Náklady činily celkem ,17 Kč Výnosy činily celkem ,-- Kč HV činí celkem ,83 Kč Náklady celkem : Drobný nákup kalkulačka 63,-- Kč Nákup produktů do automatu (káva) 594,55 Kč Spotřeba návleků na obuv 928,62 Kč Reprefond ,-- Kč Celkem ,17 Kč Výnosy celkem : Za zhotovení duplikátů výučních listů, vysvědčení, vydání potvrzení o studiu, za kopírování 5.090,-- Kč výnosy z pronájmu ost. nemovitostí čistý nájem ,50 Kč výnosy z pronájmu, služby spojené s pronájmem ,50 Kč výnosy z prodejního automatu (káva,čaj) ,-- Kč výnosy z prodeje návleků pro žáky 7.800,-- Kč Celkem ,-- Kč Doplňková činnost se výrazně podílí na celkovém hospodaření školy. Ve výnosech bylo dosaženo celk, částky ,-- Kč. Tyto prostředky výrazně přispívají do rozpočtu školy a jsou využity pro nákup učeb. pomůcek a na vybavení školy. V příštím roce dojde k opakování činností pronájmů a rekvalifikačních kurzů a lze předpokládat, že výsledky v doplňkové činnosti budou minimálně na stejné úrovni jako v roce Výsledek hospodaření Naší organizaci byl stanoven výsledek hospodaření na 0. V roce 2013 docílila naše škola kladného výsledku hospodaření ve výši ,77 Kč. Tento dosažený výsledek hospodaření bude použit na zvýšení rezervního fondu a fondu odměn. Výsledek hospodaření : Celkem... Hlavní činnost... Doplňková činnost ,77 Kč ,66 Kč ,43 Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 Výsledek hospodaření celkem ,77 Kč Rezervní fond ,77 Kč Fond odměn ,-- Kč 11

12 C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce a) Investiční fond - vývoj investičního fondu v roce 2013 byl následující PS k ,18 tis. Kč Celková tvorba fondu byla zajištěna z: - odpisů DHM 565,25 tis. Kč - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 2.799,27 tis Kč Celkové čerpání fondu bylo realizováno: - rekonstrukce- elektroinstalace Příčná 400,000 tis. Kč - opravy Polská (pavilon) , tis Kč - rekonstrukce - výměna oken 2.799,000, tis. Kč KS k tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2012 ke snížení stavu o 434,75 tis. Kč viz tabulka 7. b) Rezervní fond vývoj rezervního fondu v roce 2013 byl následující PS k ,45 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna: - ze zlepšeného hospod.výsledku 55,25 tis. Kč Čerpání fondu v roce 2013 bylo realizováno: - úhrada sankcí - projekt Krokem do Evropy 135,92 tis. Kč KS k ,78 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2012 ke snížení stavu o 80,67 tis. Kč viz tabulka 7. c) FKSP vývoj fondu FKSP v roce 2013 byl následující PS k ,30 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna: ze mzdových prostředků 321,07 tis. Kč Čerpání fondu bylo realizováno: - stravování 326,82 tis. Kč - kultura,sport 24,49 tis. Kč - příspěvek odbor. org. -školen 4,60 tis. Kč KS k ,46 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2012 ke snížení fondu o 34,84 tis. Kč viz tabulka 7. d) Fond odměn vývoj fondu odměn v roce 2013 byl následující PS k ,77 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna -ze zlepšeného hospodářského výsledku 219,00 tis. Kč Čerpání fondu nebylo realizováno KS k ,77 tis. Kč 12

13 Celkově došlo oproti roku 2012 ke zvýšení fondu o 219,00 tis. Kč viz tabulka 7. Finanční fondy v naší organizaci jsou finančně kryty na účtech u ČSOB Ostrava a KB Ostrava viz tabulka č. 5 D. Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců v naší organizace je zajišťováno formou stravenek EDENRED Ostrava. Hodnota stravenky činí 90,-- Kč. Z této částky hradí zaměstnanec 26,-- Kč, z FKSP je hrazeno 15,-- Kč a z provozních nákladů školy je hrazeno 49,-- Kč. Celkové náklady za odebrané stravenky za rok 2013 činily ,-- Kč E. Péče o spravovaný majetek 1. Informace o nemovitém majetku Naše škola má ve správě nehmotný majetek v celkové hodnotě ,10 Kč. Kč. Jedná se: 1 budova na ulici Příčná 1108, Ostrava-Poruba 1 budova na ulici Příčná 1107, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována teoretická výuka žáků 1 budova na ulici O. Jeremiáše 36, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována praktická výuka žáků oborů masér, kosmetické služby, fotograf, kadeřník 1 hospodářská budova na ulici Příčná 1108, Ostrava-Poruba Využíváno ke garážování osobních automobilů školy 1 budova na ulici Na Mlýnici 36, Ostrava-Přívoz Tuto budovu v současné době nevyužíváme, je uzavřena - smlouva o nájmu mezi naší školou a Statutárním městem Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 1 budova na ulici Polská 1542, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována teoretická i praktická výuka žáků obor aranžér, prodavač 2. Informace o investiční činnosti I přes omezené prostředky na opravy a údržbu jsou budovy průběžně udržovány a zlepšován fyzický stav, je prováděna základní nutná údržba. Prostředky na opravy budov byly realizovány z provozních prostředků a činily celkem ,-- Kč. Jedná se zejména o stavební práce a rozvody elektroinstalace na budově pavilonu na Polské ul ve výši ,-- Kč a úhradu víceprací, které vznikly při rekonstrukci investiční akce Výměna oken na budově školy na Polské ul ve výši ,-- Kč. Dále se jedná o opravy sprch a WC ve výši ,-- Kč, úpravu bufetu ve výši 5.201,-- Kč na SŠ Příčná, opravu svodů na ul. Jeremiáše, Ostrava-Poruba ve výši 6.050,-- Kč. V roce 2011 jsme zahájili I. etapu na provedení zakázky č Generální oprava elektroinstalace prováděnou Střední školou elektrotechnickou, Na Jízdárně 36 30, Ostrava ve výši ,-- Kč, v roce 2012 pokračovala II. Etapa ve výši ,-- Kč.V roce 2013 pokračovala III. Etapa ve výši ,-- Kč. Tato generální oprava bude pokračovat i v roce Údržba a opravy V roce 2013 bylo do oprav strojního vybavení investováno ,75 Kč. Jednalo se především o : Oprava čalounění křesel, židlí, žaluzií ,15 Kč Oprava plyn. kotle 1.142,-- Kč Drobné opravy na hospodář. střediscích 7.236,-- Kč Oprava zabezpeč. zařízení 9.644,-- Kč Oprava automobilů ,-- Kč Oprava tiskáren, kopírky, PC ,60 Kč 13

14 opravy fotopřístrojů ,-- Kč I přes veškerou snahu se s ohledem na finanční zdroje nedaří obnovovat a doplňovat technické vybavení pracovišť praktické výuky dle potřeb školy. Úroveň tohoto vybavení ovlivňuje nejen výuku, ale i úroveň poskytovaných služeb pro veřejnost, z kterých naše SŠ získala ,--Kč 3. Informace o pojištění majetku Od má zřizovatel Moravskoslezský kraj Ostrava, 28. Října 117, uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s. Praha 1, Spálená 75/16 přes pojišťovacího makléře společnosti SATUM CZECH, s. r. o. Praha. Uzavřená smlouva č o pojištění souboru vozidel Uzavřená smlouva č o pojištění majetku V roce 2013 nedošlo na naší škole k žádné škodní události. 4. Informace o inventarizaci majetku Pořizovací hodnota nemovitého a movitého majetku ke dni činí : ,20 Kč Rozpis nemovitého majetku: a) Budovy a stavby celkem ,10 Kč Č. parc. výměra č. popisné způsob využití k. ú. účetní hodnota 837/2 jiná. stav. Poruba ,-- Kč občan. vybav. Poruba ,-- Kč občan. vybav Poruba ,80 Kč 3751/ občan. vybav. Poruba sever ,10 Kč občan. vybav. Přívoz ,-- Kč 452/2,5 ost. stav. objekt Přívoz ,-- Kč 452/2 ost. stav. objekt Přívoz ,20 Kč občan. vybav. Poruba ,-- Kč b) Pozemky celkem ,-- Kč zastav. plocha Poruba ,-- Kč zastav. plocha Poruba ,-- Kč 452/2,5, zastav. plocha Přívoz ,-- Kč 632, zast. plocha a nádvoří Poruba ,-- Kč ostatní plocha Poruba ,-- Kč c)samostatné movité věci celkem ,10 Kč Stroje, přístroje (odpisov.) ,10 Kč Dopravní prostředky ,-- Kč Temná komora ,-- Kč Inventarizace majetku Inventarizace majetku na naší škole v roce 2013 byla uskutečněna ke dni na základě Rozhodnutí ředitele č. 8/2013 ze dne Na všech provozovnách SŠ byla provedena inventarizace DHM a DDHM ke dni Rovněž byla provedena inventarizace DDHM v operativní evidenci. Inventarizace DHM k zahrnovala účetní stav ,20 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. 14

15 Inventarizace DDHM k zahrnovala účetní stav ,22 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM v operativní evidenci k zahrnovala účetní stav ,38 Kč. Tato evidence je vedena na podrozvahovém účtu 902 a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. V rámci inventur byla provedena rovněž inventarizace materiálových zásob k v celkové částce ,83 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Účetní stav u DHM,DDHM a materiálových zásob souhlasí se stavem skutečným. Rovněž byla provedena inventarizace knih v žákovské a učitelské knihovně a majetku pořízeného z prostředků FKSP,jehož hodnota činí 8240,-- Kč. Také u tohoto majetku nebyly shledány žádné inventurní rozdíly. Opatřením ze dne bylo uloženo : 1.Provést aktualizaci vyvěšení inventurních seznamů ve třídách,kabinetech,provozovnách školy 2.Provést obnovu poškozených inventárních čísel a štítků. 3.Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku Všechny body byly v průběhu roku 2013 splněny. Opatřením ze dne bylo uloženo: 1. Provést aktualizaci vyvěšení inventurních seznamů ve třídách, kabinetech a provozovnách SŠ 2. Provést obnovu poškozených inventurních čísel a štítků 3. Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku 5. Informace o pronájmech nemovitého majetku Naše SŠ dosáhla v roce 2013 celkových pronájmů částky ,-- Kč (čistý nájem) Naše SŠ pronajímá tělocvičnu k dalšímu využití. Jedná se o : Prostory na ul. Příčná 1107 a Na Mlýnici 36 Tenisová škola Pivoda, Ostrava-Poruba ,-- Kč Ing..Jakub, Ostrava-Poruba 675,-- Kč JEKHETANE, Ostrava-Přívoz 412,-- Kč Vidlářová, Ostrava-Poruba 1.800,-- Kč Sauestrom, Ostrava-Poruba 1.525,-- Kč Celkem ,-- Kč Pronájem a umístění stanice na ul. Na Mlýnici 36 Telefónica O2, Praha ,-- Kč Český hydrometeorologický ústav, Praha 4 900,-- Kč Celkem ,-- Kč Ostatní pronájmy na ul. Příčná 1108 a Na Mlýnici 36 Kollarczyk Evžen, Ostrava bufet 1.000,-- Kč Staněk Radim, Vítkov bufet 2.100,-- Kč DELIKOMAT, Modřice potr. automat 5.000,-- Kč Copy Star, Ostrava kopírka 3.080,-- Kč FACE UP, Praha 5 rekl. panely 4.020,-- Kč H-Media, Praha 1 rekl. panely 2.000,-- Kč Statutární město Ostrava pron. místnosti ,-- Kč Studio Eva, Poruba pron. místnosti ,-- Kč Celkem ,-- Kč 15

16 Pronájmy jsou uzavírány na dobu určitou, nejsou delší než 1 rok a odpovídají průměrné ceně v dané lokalitě. Naše SŠ má nemovitost ve výpůjčce: Parcela č. 947 č.p Polská ul., Ostrava-Poruba. Vypůjčená plocha 390 m² (nebytové prostory v 1. PP budovy školy). Smlouva o výpůjčce je uzavřena s Obchodní akademií, p.o. Polská 6/1543, Ostrava-Poruba na dobu určitou od do Naše SŠ je ve výpůjčce: U Obchodní akademie p.o. Polská 6/1543, Ostrava-Poruba parcela č. 957 č.p Polská ul. Ostrava-Poruba 2.NP pavilonu A2, 1.NP pavilonu D. Vypůjčená plocha 1793 m² (část nebytových prostor 1.PP 1.NP v pavilonu B včetně šatny. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od do F. Pohledávky a závazky organizace 1. Pohledávky K byly evidovány pohledávky v celkové částce : ,62 Kč Jedná se : o neuhrazené faktury za služby za období 12/2013 v částce ,86,-- Kč (se splatností do 30 dnů) SŠ společného stravování 1.660,-- Kč H-Media, Praha 2.000,-- Kč Face-up, Praha 1.500,-- Kč Úřad práce, Ostrava ,-- Kč Národní ústav odborného vzdělávání, Praha ,40 Kč Image Conference Consul, Praha 1.120,46 Kč poplatky FKSP za období 12/13 (se splatností do 30 dnů) 4,-- Kč výpis č. 12 k Neuhrazené Dohody o spolupráci fa CEKARE Frýdek-Místek a Střední školy obchodní, Ostrava-Přívoz ze dne v celkové částce ,26 Kč Jedná se o pohledávku, na kterou byl vydán Exekuční příkaz na základě usnesení, které vydal Okresní soud Frýdek-Místek pod č.j.29 NC 7611/ ze dne Během roku 2013 došlo ke snížení pohledávky o částku ,-- Kč. Banka Banka Banka Banka Banka ,-- Kč 3.032,-- Kč 3.032,-- Kč 3.032,-- Kč 5.256,-- Kč Stav pohledávky k činí ,76 Kč V roce 2013 se nám podařilo snížit stav pohledávek starších 3 let. Jedná se o pohledávku fa CLUBMARK Praha na částku 200.,- Kč (za umístění reklamního panelu). Po několikeré telefonické a písemné urgenci se nám podařilo domluvit s majitelem zaniklé firmy, který při cestě do Ostravy navštívil naši SŠ a dlužnou částku 200,-- Kč uhradil v hotovosti do pokladny SŠ (PD -187) 16

17 Pohledávka fa KAPSIDA, Frýdek Místek (za umístění potravinářského automatu). Jedná se o pohledávku ve výši 9.000,-- Kč (z období roku 2009). Firma byla v exekuci a byla vyhlášená likvidace firmy. Z tohoto důvodu došlo k dohodě mezi majitelem a naší školou. Dne se dostavil majitel firmy do naší školy a dlužnou částku 9.000,-- Kč uhradil v hotovosti do pokladny SŠ (PD 103.) Také vlastní krátkodobá pohledávka z roku 2012 očekávaná úhrada z MSK za projekt Zvyšování gramotnosti žáků inovací výuky ve výši ,11 Kč byla vyrovnána. Částka byla připsaná na náš účet dne Závazky K byly evidovány závazky v celkové částce Jedná se o neuhrazené faktury vystavené v závěru roku 2013 a se splatností do 30 dnů v částce 5, ,69 Kč ,08 Kč Zbývající závazky celkem : ,61 Kč Z toho : - mzdy 2, ,-- Kč - zákonné odvody ,-- Kč - daň z příjmu, srážková daň ,-- Kč - příspěvky ČMOS 2.291,-- Kč - deponované mzdy učni 1.275,-- Kč - předpis odvod ZPS,vratka Romové ,-- Kč - úroky FKSP 0,50 Kč - krátkodobé přijetí zálohy lyž. výcvik ,-- Kč - exekuce ,-- Kč - dohadné účty pasivní ,-- Kč - nedočerpané dotace projekty ,11 Kč - důchodové spoření II. pilíř 4.208,-- Kč Veškeré uvedené závazky byly vyrovnány v průběhu měsíce ledna 2013,kromě : deponované mzdy učňů, které se vyplácí průběžně během roku a přijaté zálohy na lyžařský výcvik, která bude vyrovnána v průběhu roku 2014 (výcvik se uskuteční v době od 24.2.,do ). G. Výsledky kontrol (dle čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO, informace o dalších kontrolách V roce 2013 byla na naší škole provedena kontrola: OSSZ, Ostrava kontrola plnění povinností v nemocenském, důchodovém pojištění, odvod pojistného za období od do Kontrola proběhla ve dnech H. Projednání zprávy o činnosti organizace za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 bude projednána na poradě pracovníků školy dne v souladu s 17 Zákona 139/1995 Sb. Školské radě bude zpráva předána k vyjádření dne (na jejím zasedání). I Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Naše škola neodebrala v roce 2013 zboží od firem, které zaměstnávají zaměstnance se změněnou pracovní schopností. 17

18 Zaměstnanců celkem 108,97 osob Z toho povinný podíl 4% 4,36 osob Plnění povinností : - Zaměstnáním u zaměstnavatele 1 osoba Odvod do státního rozpočtu za Vypočtená výše odvodu 3,36 osob ,-- Kč Částka ,-- Kč byla odvedena dne na účet /0710 J. Tabulková část včetně finančních výkazů Tabulky ke zprávě o činnosti PO č 1 8 Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Příloha k účetní závěrce k Výkaz rozboru plnění výsledku hospodaření k Evidence nájemních smluv + Smlouvy o výpůjčce Inventarizační zápis Přílohy : Příloha č. 1 Graf - Struktura celkových nákladů roku 2013 Příloha č. 2 Graf - Podíl vybraných složek platu zaměstnanců z celkových prostředků na platy ze SR v roce 2013 Příloha č. 3 Graf Vývoj průměrné mzdy Příloha č. 4 Fotodokumentace 18

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108,příspěvková organizace Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ 2 Projednání výroční

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více