MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč Skvělá zpráva! Třídění odpadu ve městě pokračuje!! Po mnohých jednáních se podařilo zajistit odběr vytříděných časopisů a novinového papíru. Poslední pátek v březnu, to je , bude opět zajištěn odvoz papíru od jednotlivých nemovitostí. Prosíme, abyste zvlášť svázali balíčky s novinami, zvlášť balíčky s časopisy, ve kterých mohou být i prospekty a letáky. (V únoru jsme papír nemohli odvézt halu u vodárny jsme měli plnou papíru z prosincového a lednového svozu, protože papír nikdo nechtěl. Nyní se podařilo předat papír i z předcházejících svozů.)

2 S láskou pro své mazlíčky O tom, s jakou láskou se někteří chovatelé věnují svým mazlíčkům, nás ve chvilce přesvědčila paní Květa Bugová ze Sitin. Svým kočičkám se začala ještě více věnovat, když přestala docházet do zaměstnání a bylo přece jenom víc času. Na výstavy s nimi jezdí asi tři roky, a to od té doby, co si v časopise přečetla pozvánku do soutěže Miss kočka. Vedoucí této soutěže je léta paní Kateřina Bouda Kašparová, která jí dnes posílá pozvánky osobně. A není to jen tak vypravit se na takovou soutěž. Paní Bugová jezdí se svými bezpapírovými kočičkami a každý rok s jinými. Musí zaslat přihlášku, zaplatit poplatek. Každý čtyřnohý soutěžící má svůj zdravotní průkaz (očkování nesmí být starší jednoho roku). Těsně před výstavou musí nechat na každou kočičku vystavit veterinární osvědčení. Naposledy se naše chovatelka účastnila soutěže v sobotu 7. března v Praze na Chodově se svými dvěma kocourky. Jeden z nich (Jakubínka) se umístil na 2. místě (1. místo uniklo jen o chlup ) v kategorii Hlas lidu, kdy se sčítají hlasy všech návštěvníků. Jinak v Sitinách už mají řadu vítězných pohárků a medailí, které všem dělají radost. Výtěžek z takových soutěží jde na podporu útulků pro kočičky. Paní Bugová se o své svěřence stará opravdu dobře, vaří jim masové polívky, kupuje různé pochoutky a granule, dává jim mléko, kočičky loví také myšky. Velmi se nám líbil článek naší chovatelky, který uveřejnila v časopise Naše kočky. Alespoň s částí bychom Vás s ním rádi seznámili: Moje kočky Dnes jich mám už pěkné hejno. Prostě se mi to tak stalo Kočky jsou u mě šťastné a spokojené. Ráda se na ně dívám, když si hrají nebo mezi sebou zápasí a přepadávají se. Je s nimi legrace. Nemívám deprese, necítím se sama. Sednu si po práci na dvorku na lavičku, některou vezmu na klín, hladím ji, ona hned začne příst a je nám oběma dobře. Mám devět vnoučat. Každé z nich tu má svého oblíbence. Když přijdou na návštěvu, vždycky si hledají toho svého mazlíčka. Bez koček by byl život nudný. Zdraví vás chovatelka a milovnice všech zvířátek. Vydrželi bychom si povídat o životě koček ještě moc dlouho. Je radost poslouchat takového chovatele, jakým je paní Bugová. A my jí ze srdce přejeme, aby jí její mazlíčkové dělali hodně radosti, aby byli úspěšní na výstavách jako doposud a aby byli všichni zdraví. Soužití s kočkou pomáhá lidské psychice Trávit podzim života společně s kočkou, to může být doslova pramen zdraví. Je vědecky dokázáno, že soužití s kočkou má pozitivní vliv na zdraví člověka, jak tělesně, tak i duševně. Takové soužití prospívá krevnímu oběhu, srdci i krevnímu tlaku, a především psychice. Kočka zmírňuje deprese a zahání osamělost. Péče o kočku dává životu nový smysl a jistotu, že člověka někdo potřebuje. Kočka je balzámem na duši, dokáže naslouchat, je důvěrníkem, partnerem, nejlepším, někdy i jediným kamarádem. Láska kočky k člověku je pravá, nezlomná a nedá se koupit. Čerpáno z časopisu Naše kočky 2

3 Zápisy zveřejněny: 1. Na úřední desce v přízemí radnice 2. Na internetové adrese Rada města zasedala Prodloužení nájemní smlouvy v čp. 594 pí. Z. Č. o jeden rok RM í schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v čp. 594 pí. Z. Č. o jeden rok. Nákup í cen do karnevalové tomboly skautů RM schvaluje uvolnit částku Kč na nákup cen do karnevalové tomboly skautů z kap. městského rozpočtu Volný čas dětí a mládeže. Městský ples RM schvaluje z městského rozpočtu nákup dárků do tomboly městského plesu ve výši Kč. Výtěžek z 16. městského plesu bude věnován spolu s dalšími sponzorskými prostředky na nákup herních prvků na zahradu mateřské školky. SH rozšíření služeb - využití spinningových kol RM schvaluje rozšíření služeb ve SH o využití spinningových kol za částku 50,- Kč/hod. pro každého uživatele. Žádost o zapsání do seznamu žadatelů o byt RM souhlasí se zápisem do seznamu uchazečů o byt sl. D. K., p. Z. P., pí S. V. a p. M. N. Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Nová STL plynovodní přípojka pro č.p. 219 ul. Kolínská, Kouřim RM schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Nová STL plynovodní přípojka pro čp. 219, ul. Kolínská, Kouřim na pozemku p.č v k.ú. Kouřim. Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Kouřim, ul. Okružní rekonstrukce vedení NN. RM schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Kouřim, ul. Okružní konstrukce vedení NN, na pozemcích p.č. 2699/1, 2698/3, 2699/4, st. 432, 2521/1, st. 431 a 2693/3 v k. ú. Kouřim. RM schvaluje zakoupení 1 ks garáže k čp RM schvaluje zakoupení 1 ks garáže za cenu Kč + DPH čp (Schváleno ZM v roce 2008) Objednávka na nátěr ústředního topení na radnici RM schvaluje nátěr radiátorů ústředního topení na radnici firmou Otto Klouda, Mírové náměstí 80, Kouřim, za částku 8.860,- Kč. 3 ČEZ Distribuce a.s. Aktuální plán realizace staveb v letech v k.ú. Kouřim IE Kouřim, ul. Čs. armády, konstrukce vedení r IE Kouřim, ul. Kolínská, Zlická r IV Kouřim, Zahradní, knn pro p. p.č. 2243/26 r (hotovo) IV Kouřim, Komenského 142, knn r IV Kouřim, Okružní, č.p. 1799/29, 1799/30 r (hotovo) OE Kouřim, Čs. armády, výměna kabelového vedení VN od TS Škola a TS Hala r OE Kouřim, Čs. armády, výměna kabe. Vedení VN od TS Hala směr TS Škola a TS MŠ r RM bere informaci na vědomí. Přehled neinvestičních nákladů Mateřské školy Kouřim, okres Kolín, za období Výdaje : Kč Poznámka Mycí materiál ,50 Kč DHIM ,00 Kč Skříně, pračka, rádio, chladnička Spotřební materiál ,56 Kč Papír, kancel. materiál, hračky El. energie Plyn Vodné a stočné Opravy Poštovné Telefony ,50 Kč ,90 Kč ,00 Kč ,62 Kč 836,00 Kč ,98Kč Ostatní služby ,00 Kč Divadlo, foto Poplatky Bú 6.429,00 Kč Pojistné 8.474,80 Kč Pojištění budovy Revize Účetnictví Hry Divadlo Odvoz odpadu Odpisy Hala Potraviny Materiál ŠJ Opravy ŠJ CELKEM výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4.298,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,52 Kč ,00 Kč 5.181,07 Kč ,45 Kč

4 Stravné Školné Příjmy Kč Poznámka ,50 Kč ,50 Kč Úroky 4.088,60 Kč Z účtů Nájem ,00 Kč (za el.en. Zák škola ul.okružní) Nájem ,00 Kč Nájem od ZŠ Okružní Divadlo Čerpání rezervního fondu ,00 Kč 7.311,50 Kč Příspěvek z MR ,- Kč Příspěvek od zřizovatele CELKEM příjmy ,10 Kč /Příjmy/ ,10 Kč /výdaje/ ,45 Kč = 8.878,65 Kč Přehled neinvestičních výdajů a příjmů Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín, za období Výdaje : Kč Poznámka DHIM stoly ,50 Kč Nábytek, stoly, kopírka, lavice, PC Spotřební materiál ,48 Kč Papír, kancel. materiál Mycí materiál Učební pomůcky a učebnice El. energie Plyn Vodné a stočné Opravy Poštovné Telefony ,00 Kč ,90 Kč ,00 Kč ,38 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3.858,00 Kč ,01 Kč Ostatní služby ,50 Kč Upgrade, sbírka, zdr.prohlíd,konekt ivita Cestovné Revize Odvoz odpadu Školení Poplatky Bú 6.879,00 Kč ,70 Kč 7.973,00 Kč 1.360,00 Kč 9.337,00 Kč 4 Pojistné ,40 Kč Pojištění budovy Náhrady 5.577,00 Kč Úrazy spoluúčast Odvod ZPS ,00 Kč Poplatek ZPS - Úřad práce Dopravné ,40 Kč Hory, výlety (příjmy) Odpisy ,00 Kč vč. nové myčky Potraviny Materiál ŠJ Opravy ŠJ Telefon ŠJ Pronájem SH I.a II. pololetí CELKEM výdaje ,19 Kč ,70 Kč ,50 Kč ,35 Kč ,00 Kč ,01 Kč Zastupitelstvo města zasedalo dne Hlavní téma: Bezpečnostní politika města Oblast krizového řízení a ochrany obyvatelstva ZM schvaluje soubor listinných materiálů pro JSDH, které nahrazují v plné šíři všechny - v dřívější době vydané. - Zřizovací listinu JSDH - Dohodu o členství v JSDH - Dodatek k dohodě o členství v JSDH - Žádost o lékařské vyšetření člena JSDH - Služební průkaz velitele JSDH - Jmenování velitele JSDH ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení požární ochrany ve městě požání řád města ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod majetku Českých drah a.s. hasičské zbojnice s příslušenstvím v k.ú. Kouřim - pro užívání v obecním zájmu ve prospěch města Kouřim ZM schvaluje Krizový plán města Kouřim Materiály pro Domov pro seniory u Pražské brány standardy kvality Domov pro seniory. ZM schvaluje materiály pro Domov pro seniory u Pražské brány - standardy kvality Domov pro seniory, výjma standardu č. 14, který bude předložen na dubnovém zasedání ZM. ZM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování veřejného vodovodu a kanalizace města Kouřim ze dne ZM schvaluje seznam nedoplatků předaných prostřednictvím právníka k exekuci, návrh na

5 odepsání nedoplatků pokut za rok 2002 a 2003 a návrh na odepsání nedoplatků odpadů za rok Materiály tvoří přílohu originálu zápisu. Rozpočtové opatření č. 2/2009 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009. Rozpočtové opatření je součástí originálu zápisu. ZM schvaluje koordinační dohodu mezi městem Kouřim a PČR Dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Smlouva o nájmu nebytových prostor Restaurace na Střelnici ZM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor Restaurace na Střelnici, nájemce p. J. P., bytem, Klášterní Skalice čp. 22. ZM schvaluje smlouvu (včetně jejího podpisu) o závazku veřejné služby ve vnitrostátní osobní dopravě na rok 2009 s firmou OAD Kolín, s.r.o. ostatní dopravní obslužnost na linkách a Cena za službu činí Kč. Posílení finančního odboru MěÚ Kouřim ZM schvaluje za souhlasu RM posílení finančního odboru MěÚ Kouřim o 2 pracovníky (Přechod na DPH, posílení agendy pohledávek). Pracovníci budou vybráni na základě výběrového řízení Výběrová komise : Ing. Josef Klouda, pí Jana Biarincová, pí. Hana Kovačková, p. Karel Sobotka. Prodej stavebních parcel v lokalitě Zahradnictví ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemků v lokalitě Zahradnictví, včetně smlouvy o budoucí kupní smlouvě ZM bere na vědomí zájemce o pozemek č. 8 p.č. 2243/35 výměra 939 m2 sl. D. P. pozemek č. 9 p.č. 2243/36 výměra 954 m2 p. P. P. a sl. L. C. ½ pozemku č výměra 465 m2 pův. p.č. 2243/38 p. M. P. a paní R. B. Podmínky prodeje: cena za 1 m Kč pozemek je učen k zastavění rodinnými domy (kolaudace stavby do 3 let od podpisu kupní smlouvy) kupní cena byla stanovena dohodou na 1270 Kč/m2 na hranici pozemku budou přivedeny rozvody el. energie, kanalizační, vodovodní a plynové přípojky a telefonní přípojka do sepsání kupní smlouvy zajistí město Kouřim prostřednictvím AK Martin Vlasák 5 geometrický plán a správní poplatek za vklad práva do KN uhradí prodávající Czech point rozšíření pracovišť ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na rozšíření pracovišť Czech point, zajišťuje fima Auto Cont. Defibrilátor HeartStart FRx Philips ZM schvaluje nákup Externího Defibrilátoru HeartStar FRx Philips za cenu vč. DPH Český Brod Český Brod Celková kriminalita jednotlivých OOP Kolín Kostelec n.č.l Kouřim Týnec Pečky Celková objasněnost OOP v % Kolín Kostelec n.č.l. Na snímku jsou zachyceni novináři při tiskové konferenci pořádané Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje Územními odbory Kolín Kouřim Týnec Pečky

6 Pro přehled občanů : - zajímavá čísla - rok 2008 počet obyvatel k Příjmy : na jednoho obyvatele trvale v Kouřimi hlášeného jsme dostali od státu na daních v průměru 8.600,- Kč. Výdaje : na jednoho obyvatele jsme průměrně vydali z městského rozpočtu v roce 2008: Základní položky Částka v Kč Na autobusovou dopravu 181,58 Kč Na úklid a údržbu města 1.432,04 Kč Na péči o zeleň 344,47 Kč Na provoz a údržbu veřejného osvětlení 379,28 Kč Na odvoz odpadů z košů a techn. dvora 142,81 Kč Na údržbu hřbitova 130,62 Kč Na provoz informačního centra 449,62 Kč Na provoz knihovny 213,69 Kč Na údržbu silnic 159,71 Kč Na TJ fotbalový oddíl 164,64 Kč Na volný čas dětí a mládeže 73,92 Kč Na 1 žáka ZŠ 7.265,81 Kč V přepočtu na 1 obyvatele 1.457,17 Kč Na 1 žáka MŠ 9.459,46 Kč V přepočtu na 1 obyvatele 386,74 Kč Na odvoz odpadu Nykosu 746,00 Kč Město Kouřim přijme na brigádu v letních měsících 10 studentů. Informace zájemci získají u starostky. Zprávičky z RC Knoflíček v rámci cyklu Mějme se rády jsme pekli dekorace z vizovického pečiva a malovali kraslice voskem, navazovala úvodní lekce na spinningových kolech jsme oslavili MDŽ krásnou akcí pod názvem Otevírání srdíček. Naše děti po obyvatele a s obyvateli v Domově pro seniory kreslily srdíčka s obrázky. Bylo to lidské, milé, hřejivé. 6 Naši členové pomohli i s přípravou městského plesu vyráběli dekorace a připravili lístky do tomboly. Hana Královská

7 Knihovna informuje aneb Zvol si svou nejoblíbenější knihu Městská knihovna Kouřim chce zvýšit Propagaci své činnosti a služeb Získat nové čtenáře Zvýšit zájem o služby knihovny a prezentovat novou službu Podporovat a rozvíjet čtenářskou gramotnost Propagovat místo veřejného přístupu k internetu, a proto se zapojíme do akce - Kniha mého srdce, což je cyklus pořadů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), který proběhne v období od 4. dubna do října Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih a čtenářství obecně. Základní osou celého cyklu zábavných a naučných pořadů je hlasování o nejoblíbenější knihu obyvatel ČR. Základní cíle Knihy mého srdce jsou: Zjištění nejoblíbenějších knih obyvatel České republiky. Zdůraznění významu četby pro vzdělání a každodenní život. Zvýšení potěšení z četby, rozšíření čtenářského výběru literatury. Propagace literatury, knih a jejich vydávání. od 4. dubna po čtyři sobotní večery v hlavním vysílacím čase na ČT Vás budou provázet známé osobnosti v čele s Jaroslavem Duškem 4. dubna úvodní zahajovací pořad, výzva k nominačnímu hlasování květen vyhlášení TOP 100 nejoblíbenějších knih, výzva k dalšímu hlasování (přesný termín bude oznámen cca měsíc předem) červen vyhlášení TOP 12 nejoblíbenějších knih a výzva k dalšímu hlasování (přesný termín bude oznámen cca měsíc předem) říjen vyhlášení nejoblíbenější knihy Způsob hlasování: anketní lístky v knihovně přes internet další informace v knihovně a na Městská knihovna Kouřim děkuje paní Jitce Novákové z Přeboz za dar, který obohatí náš knižní fond a určitě potěší mnoho čtenářů. Jirkovská Radka 7 Vážení spoluobčané, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2009 můžete platit v pokladně nebo v 1. patře MěÚ. Poplatek činí 500,- Kč na trvale hlášenou osobu 500,- Kč chalupáři a chataři za čp. ( z toho 629,50 Kč za směsný odpad, 47,60 Kč za separovaný odpad a 29,75 Kč za svoz nebezpečného odpadu přebývající částka je hrazena z městského rozpočtu) - Termín splatnosti: do Po úhradě poplatku obdržíte samolepku na popelnici. Také poplatek za pejska na rok 2009 můžete platit v pokladně nebo v 1. patře MěÚ. Poplatek za psa na rok 2009: -1 pes (rodinný dům) 100,- Kč - každý další pes 300,- Kč -1 pes (byt) 160,- Kč - každý další pes v bytě 400,- Kč -důchodci a tělesně postižení v rodinném domku 50,- Kč - další pes 300,- Kč - důchodci a tělesně postižení v obytných domech 80,- Kč Termín splatnosti: do EGOVERNMENT A PROJEKT EGON Co je to egovernment a projekt egon? Cílem egovernmentu je zkvalitnění služeb poskytovaných veřejnosti, zprůhlednění a urychlení procesů probíhajících ve veřejné správě, zavedení informačních technologií do agend veřejné správy na všech úrovních veřejné správy, prostě efektivní a lepší veřejná správa; moderní, přátelský a efektivní úřad. egovernment (v překladu e-vláda) je slovní označení postupu modernizace veřejné správy s využitím nových možností informačních a komunikačních technologií, egovernment je

8 radikální změna (podpořená zákonem 300/2008 Sb.) v komunikaci mezi veřejností a orgány veřejné správy a mezi orgány veřejné moci navzájem. egon jako symbol egovernmentu, je v přeneseném významu živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. Představte si egona jako dítě, které se narodilo, již udělalo pár samostatných kroků. egon je vlastně bytost, která se navzdory svému dětskému věku odvážně a s nadšením pouští do dalších a dalších životních dobrodružství. Symbolem změn egovernmentu je postavička egon. Jsou to již téměř dva roky, kdy se vydala do světa postavička egona, jako symbolu egovernmentu. Jak jste si již mohli povšimnout, egon se rychle vyvíjí a roste, a spuštěním základních registrů se z něj stává již fungující organismus. A do jaké podoby nám egon dorostl? egon se skládá ze čtyř základních prvků (orgánů), které navzájem spolupracují. A kterak to všechno v těle egona funguje? Jednoduše: využívání a rozvoje komunikační struktury a tím pádem šetří vynakládané státní prostředky. 3.Srdce egovernment Act egovernment Act je zákon o egovernmentu jehož cílem je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci a to jak občanů s úřady, tak úřady mezi sebou. egovernment Act stojí na třech hlavních pilířích zrovnoprávnění elektronických dokumentů s těmi papírovými, povinnost institucí veřejné správy komunikovat mezi sebou elektronicky a vytvoření datových schránek. A to vše při zajištění maximální ochrany osobních dat. 4. Prsty Czech POINT Pobočky Czech POINTu umožňují na jednom místě získat všechny informace o údajích vedených v centrálních registrech. Czech POINT ale neslouží pouze k získávání informací můžete ho využít také jako podací místo (v současnosti např. k Registru živnostenského podnikání). Jak je vidět, egon mění veřejnou správu k lepšímu a je příkladem efektivního řešení, jehož jednotlivé prvky do sebe zapadají. Prsty (CZECH POINT) ucítí podnět, vyšlou signál do mozku (Základní registry veřejné správy), ten informaci vyhodnotí a správný orgán rozhodne a zpětně informuje prsty o tom, co mají dělat. Pojďme se podívat podrobněji na jednotlivé orgány egona. 1.Mozek základní registry veřejné správy. Tyto registry budou sloužit jako zdroj nejčastěji potřebných informací pro veřejnou správu. Pro občany to znamená konec nutnosti poskytovat identické informace stále znovu a znovu. V registrech budou uchována všechna data bezpečně. A když bude třeba, jednotlivé registry si data poskytnou a úřady je budou moci sdílet. 2.Oběhový systém Komunikační infrastruktura veřejné správy Pod zkratkou KIVS se skrývá jednotná komunikační struktura, která je základem fungování egovernmentu. KIVS zabezpečuje propojení sítí systémů do společného prostředí. egonův oběhový systém posiluje koordinovanost jednotlivých složek veřejné správy v procesech 8

9 9

10 10

11 nízký kontejner 1.200, ,- Kč sutě, zemina, kamení (nízký kontejner cca 2m3) 750,- Kč písky, kačírky - 250,- Kč 14,- Kč/ 1 km 250,- Kč/ 1 hod. +19 % DPH odvoz více kontejnerů cena po dohodě (se slevou) Firmy zajišťující na požádání občanů odvoz velkoobjemového a komunálního odpadu a suti. březen 2009 Firma Jelínek tel , AUTODOPRAVA, KONTEJNERY Odvoz: odpadu, suti, hlíny, železného šrotu, atd. Dovoz: písků, štěrků, zeminy, kačírku, uhlí, stavebního materiálu, atd. Úpravy zahrad, zemní práce, přistavení velkoobjemového kontejneru, vyklízení sklepních a půdních prostor. Cena je tvořena: velkoobjemový kontejner (9m3) Radim: 2.200, ,- Kč (podle naložení) 11 Obecní úřad Radim tel Cena je tvořena: 28,- Kč/1 km + DPH 19% (účtují se 4 cesty) 90,- Kč zvednutí + DPH 19% 850,- Kč/1t + DPH ( 500,- základní poplatek nepodléhá dani, zbytek19%) - občané a obce, kteří mají uzavřenou smlouvu 930,- Kč/1t + DPH ( 500,- základní poplatek nepodléhá dani, zbytek19%) firmy, které mají uzavřenou smlouvu 970,- Kč/t + DPH ( 500,- základní poplatek nepodléhá dani, zbytek19%) firmy, které nemají uzavřenou smlouvu 50,- Kč/den + DPH 19% - stání nad 3 dny Nykos a. s. Ždánice tel Cena je tvořena: 21,50 Kč/1 km do 4,5 t 110,- Kč manipulace cca 950,- Kč/t dle druhu odpadu 55,- Kč přistavení kontejneru na den + 19 % DPH 36,-Kč/1 km do 13t 145,-Kč manipulace cca 950,- Kč dle druhu odpadu 62,- - 69,- Kč (podle velikosti) přistavení kontejneru na den + 19 % DPH Autodoprava Dočkal Červený Hrádek 33 tel ,

12 Cena je tvořena: TATRA 815 a TATRA ,- Kč / 1 km 570,- Kč / 1 hod. LIAZ 110 HR 30,- Kč / 1 km 500,- Kč / 1 hod. 200,- Kč / 1 hod. čekání Pronájem kontejneru na 1 den 50,- Kč kontejner 30,- Kč/ 1 km 200,- Kč manipulace 50,- Kč / 1 den TATRA souprava 45,- Kč / 1 km + 19 % DPH LIAZ souprava 40,- Kč/ 1 km + 19 % DPH Autodoprava Starý Ždánice 145 tel Cena je tvořena: dohodou Jaro na zahrádkách Vážení spoluobčané, v měsících březnu a dubnu budou městem přistaveny valníky v jednotlivých ulicích města od 9.00 do 7.00 hodin následujícího dne (výjma pátečních termínů, kdy bude odvoz až v pondělí) na odpad ze zahrádek. Prosíme občany, aby odpad skládali bez pytlů a dalšího materiálu, který nepatří do bioodpadu!! K valníku můžete odložit i železo. Děkuji za spolupráci starostka Zahradní Molitorov Mírové náměstí Gen. L. Svobody Barborka (i pro část ul. Okružní) Dobropolská (u zelené bytovky) Komenského (stanoviště za posledním domem směr ul. Ruská) Okružní Nové Město Čs. armády (stanoviště u sportovní haly) Kolínská (i pro ulici Ouličky u stanice čerp. PHM) Ruská Dubová i pro ulici Pivovarskou Lipanská Podskalí Ptačí ryneček Tyršova Sadová Dlouhá Růžová Zlická (i pro ulici Židovskou) Pražská Strašík, Pášov Svoz nebezpečného odpadu proběhne v našem městě sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu, který zajišťuje firma NYKOS a.s. Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky, barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy - v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry. Elektroodpad: elektrospotřebiče všeho druhu, včetně mrazáků a ledniček. NUTNÉ: odpad předat osobně posádce, nepředaný odpad nebude odvezen. Výjimkou je pouze technický dvůr (ohrada), kde můžete tento odpad předávat od 8.00, protože je poslední sobota v měsíci a dvůr je otevřen. Čas svozu Obec Místo odběru Kouřim Ulice Okružní u Pražské brány Kouřim Křižovatka ul. Dobropolské a Sadové Kouřim Mírové náměstí u technického dvora Kouřim Parkoviště v ul. Ruská Jak se zbavit drobných spotřebičů snadněji VYUŽÍJTE E-BOX V přízemí radnice je umístěn E- BOX na sběr drobných elektrozařízení. Mohou ho využívat všichni Kouřimáci. Každý měsíc si obsah firma Asekol odváží. STARÉ SPOTŘEBIČE NEJSOU ODPAD, ZASLOUŽÍ SI RECYKLACI!

13 DO E-BOXU PATŘÍ: drobné elektrospotřebiče např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení (PC myši a klávesnice), walkmany, discmany, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, DVD přehrávače, varné konvice. Majitelům pejsků DO E-BOXU NEPATŘÍ zářivky a výbojky, baterie a akumulátory, úsporné žárovky Máte doma starý mobil? Ještě může být užitečný! Mobilní telefon, který již nepoužíváte, můžete ve speciální obálce (vyzvednete si ji v 2. patře radnice u H. Jenešové) zdarma odeslat, a tím: 1. snadno se zbavíte nepotřebné věci, která může být ještě užitečná 2. pomůžete slabozrakým a nevidomým (sdružení SONS získá finanční dar v závislosti na počtu sebraných mobilů) 3. ušetříte přírodní zdroje a ochráníte životní prostředí (sebrané mobilní telefony budou ekologicky recyklovány) 4. můžete se zapojit do slosování o 6 kreditů do mobilního telefonu v hodnotě 500,- Kč Rozhodli jste se zúčastnit? Zde je jednoduchý postup: 1. vložte mobilní telefon do speciální obálky 2. vyplněný soutěžní kupon odtrhněte a také vložte do obálky zapojíte se tak do slosování oceny 3. zalepenou obálku bezplatně odešlete do společnosti ASEKOL Společnost ASEKOL se postará o recyklaci telefonu. Víte, že znovu využito bude až 80% hmotnosti telefonu? Nejprve bude demontován akumulátor, který bude recyklován samostatně. Dále bude demontován displej, který obsahuje nebezpečné látky a bude ekologicky zlikvidován. Kovy budou předány ke zpracování v hutích, plasty si po rozdrcení převezmou další zpracovatelé jako druhotnou surovinu. 13 Sáčky na psí exkrementy si můžete zakoupit u pokladny v přízemí radnice. 1 balení 10,- Kč. Turistická sezóna v Kouřimi 2009 Slavnostní zahájení - sobota 28. března 2009 Čtvrté vynášení smrtholky Výzva : Udělejte si doma v rámci cyklu Mějme se rády svou smrtholku a přijďte vítat jaro. Novinky letošní sezóny Omalovánky/již v prodeji v IC/ Leták Kouřim s mapou včetně pěších tras Obnova a rozšíření stezky po Staré Kouřimi Rozšíření průvodcovské služby v kostele sv. Štěpána a na zvonici Informační centrum certifikát Cyklisté vítáni Informační centrum certifikát CzechTourism: Oficiální turistické informační centrum Otevírací doba turistického informačního centra Kontakt: , Pondělí: zavřeno Úterý pátek: Sobota neděle a státní svátky:

14 NÁZEV TURISTICKÉ OBLASTI Střední Čechy - Polabí Turistická oblast střední Čechy Polabí disponuje významným potenciálem, zejména pro poznávací cestovní ruch, rekreaci, aktivní dovolenou, lázeňství a wellness, venkovský cestovní ruch a profesní cestovní ruch. Oblast je vymezena okresy Kolín, Nymburk, částmi okresů Mělník a Praha východ a větší částí okresu Mladá Boleslav. Společnost Zlatý pruh Polabí je obecně prospěšnou společností, která působí v oblasti podpory cestovního ruchu pro tu část Středočeského kraje, která je na severovýchod od Prahy a nese označení Polabí. Byla založena podnikateli v cestovním ruchu roku 2005 a ve spolupráci se Krajským úřadem Středočeského kraje a Českou centrálou cestovního ruchu vytváří marketingovou podporu této destinace, propaguje a podporuje vytváření nových jednotlivých cílů a turistických produktů. Na základě konkrétních partnerských smluv spolupracuje s turistickými informačními centry a dalšími subjekty cestovního ruchu, ať již s podnikateli nebo zástupci měst a obcí. Město Kouřim aktivně působí v této oblasti - veletrhy cestovního ruchu, fam a press tripy, hostitelské místo VIII.Turistického fora Polabí. Spolupracujeme při vydávání brožur a tiskovin. Letošní novinkou je 12 nejkrásnějších výletů z Prahy do Polabí. Na webových stránkách města budou umísťovány pravidelně informace o činnosti. Turistická sezóna v Kouřimi 2009 Slavnostní zahájení - sobota 28. března 2009 Čtvrté vynášení smrtholky 28. března 2009, sraz účastníků před informačním centrem průvod smrtholek městem do Podskalí kulturní program žáků našich škol spálení smrtholek průvod s lítečkem obchůzka u všech subjektů cestovního ruchu se symbolickým klíčem turistické sezóny 14 možnost návštěvy Muzea Kouřimska výstava Jak se dříve jedlo, pilo, stolovalo možnost návštěvy skanzenu národopisný pořad Vynášení smrti Pozvání do muzea aneb Recepty z kuchyně našich babiček Dne 28. března bude v Muzeu Kouřimska zahájena výstava Jak se dříve jedlo, pilo, stolovalo. Výstava seznámí návštěvníky se stolováním a stravou různých sociálních vrstev v období především od první poloviny 19. do 20. století. Ocitnou se tak v tradičním měšťanském prostředí, prostředí šlechtickém, ale seznámí se i se stravou lidových městských a vesnických vrstev. Zajímavou součástí výstavy budou i vybrané recepty ilustrující jednotlivá období i jednotlivé sociální skupiny. V rámci muzejní noci, která proběhne 23.května 2009, bude uspořádána burza receptů, proto si dovolujeme požádat veřejnost, zvláště pak Vás, Kouřimáky, abyste se s námi podělili o zajímavé tradiční rodinné nebo tradiční krajové a místní recepty. Recepty můžete nosit již dnes, nejpozději však do 5.května 2009 do muzea v Kouřimi. Předem velice děkujeme. V rámci Kouřimské muzejní noci 23. května pak bude také uspořádána soutěž o nejchutnější a nejoriginálnější koláč a bábovku, proto prosíme veřejnost, zdatné a zkušené kuchařky a hospodyně, ale samozřejmě i zdatné mužekuchaře a pekaře, aby se této soutěže zúčastnili. Nejchutnější a nejoriginálnější výtvor vyhodnotí porota.těšíme se na setkání a spoléháme na tradiční, velmi dobrou spolupráci s Vámi. Mgr. D. Přenosilová

15 Vítej jaro v Kouřimi i spolu s akcemi, které s tebou přicházejí: Nejen 10 důvodů proč se těšit na duben (čtvrtek, pátek) Prodejní výstava ZŠ M. Šolleho v sálu na radnici (otevřeno ) (sobota) Budeme společně hledat velikonoční vajíčko, sraz ve před muzeem (sobota, neděle) Skanzen bude vonět Velikonocemi si můžeme jít zatančit na maškarní ples dospělých, pořadatel RC Knoflíček, sál Na Střelnici bude v Kouřimi otevřena celorepubliková putovní výstava Třídím, třídíš, třídíme ( sál radnice, otevřeno denně: po+st: , út,čt,pá: (sobota) - Přijdeme-li do na parkoviště před skanzenem, můžeme se zúčastnit 8. kouřimských koloběžkových závodů (pátek) Děti ze ZŠ M. Šolleho uklidí od odpadků nejen Starou Kouřim. Záleží jen na nás, zda si pořádek udržíme. 8. Je-li Vám let, můžete se zúčastnit od setkání na radnici téma: Pracujeme v týmu. 9. O víkendu 25. a můžeme uklízet všude a od všeho v sobotu 8.00 do 9.00 je otevřen technický dvůr, v neděli můžeme dát před dům železo a zamést chodník před domem se můžeme sejít na městském pálení ohňů na Staré Kouřimi (nad Lechovým kamenem) mezi ročník - Lipanská stezka místo konání : Kouřim (okres Kolín), areál u sportovní haly, ulice města, okolí města registrace : žáci, junioři účastníci míle závod na 5 km hlavní závod (startovné 40,- Kč) povrch : krátké tratě - běžecká trať (škvára) závod na 5 km a hlavní závod - asfalt, zádlažba, přírodní ter. start od 9.00 hodin, věkově posloupně délka tratě, kategorie předškolní děti (dívky, hoši) 60 m 1. třída (dívky, hoši) ; 2. třída (dívky, hoši) m 3. třída (dívky, hoši) ; 4. třída (dívky, hoši) m 5. třída (dívky, hoši) ; 6. třída (dívky, hoši) m 7. třída (dívky, hoši) ; 8.,9. třída (dívky, hoši) m junioři a juniorky od 15 do 18 let 1000 m neomezeno věkovou hranicí 1609 m Kouřimská míle hlavní závod - start v hod. ( m) muži do 39 let ženy do 34 let muži od 40 do 49 let ženy od 35 do 44 let muži od 50 do 60 let ženy od 45 do 55 let muži nad 60 let ženy nad 55 let muži nad 70 let možno běžet současně s hlavním závodem pouze 5 km; hodin Tombola - hlavní cena - cyklistické kolo ceny krátké tratě věcné ceny od místních firem, diplomy, medaile hlavní závod finanční ceny, medaile, diplomy občerstvení zajištěno bezplatně organizátory pro všechny závodníky (párek, chléb, čaj) Účast v roce 2008 krátké tratě 63 závodníků hlavní závod 52 závodníků (z toho 17 žen) nejlepší časy: Jiří Miler 33:12:06 min. Karla Mališová 43:57:70 min. Datum: 29.března Závod na 5 km Výzva nejen pro občany našeho města Na základě podnětů občanů města při předcházejících ročnících byl zaveden v rámci hlavního závodu, který je na m (2 okruhy), běh na 5 km (1 okruh).

16 Trasa: od sportovní haly v ul. Čs. armády, náměstí, ul. Komenského, Pášov, Cestka, okolo skály, most, ul. Okružní, ul. Dobropolská, ul. Sadová, ul. Čs. armády (hala). V loňském roce z řad kouřimských občanů hlavní závod na m běželi: František Pavelka Molitorov a Marek Otáhal. Závod na 5 km běželi: Radka Pavelková, František Ahnel, Tereza Drahotová, Ondřej Zámiš, Jana Němcová, Kateřina Kohoutová, Lada Posiřilová, Lucie Borovičková a Božena Janovská. Pozvánka na tradiční vycházku Certifikační značka POLABÍ regionální produkt Na velikonoční sobotu 11. dubna se na skanzenu již pošesté bude konat tzv. Chození s Jidášem, zvyk známý hlavně z Polabí, respektive z Nymburska. Dříve šlo o průvody chlapců, z nichž jedna skupinka představovala Židy, druhá, složená z menších hochů, malé koledníky v dívčích šatech; uprostřed těchto dvou bizardních skupinek chodila postava zrádného Jidáše, postava jednoho z apoštolů a dva andělé. Tento průvod obcházel jednotlivé chalupy ve vsi a koledoval. V tento den obstará kulturní program pro děti Malé divadélko Praha (pohádky O Palečkovi a O Sněhurce), vyhrávat k tanci, poslechu i k jidášským obchůzkám bude opět muzika Tomášovka z Kutné Hory a nebude samozřejmě chybět ani předvádění lidové tvorby, řemesel a jarmark. V rámci kulturního programu, ve hodin, předají zástupci Společnosti Zlatý pruh Polabí certifikační značku POLABÍ regionální produkt prvním pěti oceněným umělcům a výrobcům z turistické oblasti Polabí. Rodinné centrum Knoflíček Vás zve na Karneval pro dospělé!! Hledáme velikonoční vajíčko (a najdeme nejen vajíčko ) Sobota 11. dubna před informačním centrem. 16 (sál Na Střelnici, hraje DJ Zoli) Celý výtěžek bude věnován na činnost RC.

17 Koloběžkové závody Město Kouřim Vás zve na již 8. ročník kouřimských koloběžkových závodů pro děti i dospělé, které se konají v sobotu 18. dubna na parkovišti před skanzenem. Zápis účastníků bude probíhat od Samotný závod potom započne úderem hodiny. Závodíme v těchto kategoriích: předškolní věk, 1. a 2.třída, 3. a 4. třída, 5. a 6. třída, 7. a 8. třída, 9. třída, dorostenci a dospělí. Těšíme se na Vaši účast. Je Vám více než 18 let? Budete srdečně vítáni! Máte dne 11. dubna od čas? Budete srdečně vítáni! Máte smysl pro humor a přijdete v masce? Budete srdečně vítáni a neplatíte vstupné! Nemáte-li masku, nevadí. Přijďte posedět mezi přátele i bez ní. Budete srdečně vítáni, ale zaplatíte vstupné ve výši 60 Kč! Vydržíte do 24.00? uvidíte a uslyšíte vyhlášení nejzajímavějších masek. 17 Základní škola Okružní Vás zve na Tajemný svět strašidel sklepní prostory radnice otevřeno: po + st: út + čt: pá: Ke shlédnutí budou strašidla všeho druhu a různého původu. Kromě potměšilých strašidýlek a čarodějných zjevení, zde budou i hodní skřítkové.

18 Město Kouřim Vás zve na ČARODĚJNICE Stará Kouřim nad Lechovým kamenem 30. dubna Pálení čarodějnických ohňů Zábavný program pro děti Občerstvení zajištěno Po úspěšném nultém ročníku je připraven na 1.května ročník Cyklistického závodu Kouřimská 50 Tento měsíc technický úsek města uklidil sklepy popř. i půdy v čp. 1, 118, 119, 307 a 594. Opakovaně žádáme nájemníky, aby na půdy a do sklepů neodkládali svůj odpad. Zvyšuje se nebezpečí požáru!!! pořádali přátelé myslivosti za účasti 130 návštěvníků v sálu Na Střelnici myslivecký ples. Město podpořilo akci nákupem dárků do tomboly ve výši 3000 Kč a bezplatným pronájmem sálu. Přátelé myslivosti věnovali městu 2000 Kč na nákup herních prvků na zahradu MŠ se zástupci radnice sešli na setkání na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje - územní odbory Kolín zasahovala naše JSDH u požáru RD v Radovesnicích I se sešli skauti v rámci Dne sesterství mezi hodinou ožil skanzen masopustním veselicí zpíval celý domov pro seniory včetně návštěv s pány Skalníky lidové písničky. všichni jsou zváni informace na 18

19 pobíhaly v klubovně RC Knoflíček přípravy na Velikonoce byli přivítání na radnici noví občánci města, a to: Adéla Raitrová, Aleš Procházka, Nikol Veselá a Eliška Janáková se konala v kinosále valná hromada MO ČRS. Rybářů sešlo okolo 55 (z celkového počtu 132 členů). Některé úlovky na revíru za rok 2007: (statistika je vykazována vždy z předcházejícího roku) ks kaprů - 21 ks štiky - 55 ks candátů - 51 ks amura (v r ks) - l ks tolstolobika - 14 ks karasů aj. Finance MO ČRS: V pokladně ,50 Kč V bance ,13 Kč Na vkladní knížce ,55 Kč Celkem má organizace ,18 Kč Z diskuse 1) Nutno zlepšit brigádnickou činnost týká se cca 65 členů. Pro rok 2009 bylo stanoveno 15 hodin. Člen se může vyplatit 70 Kč za každou hodinu. 2) Nutné zlepšit komunikaci v organizaci (využít i 19

20 8. 3. malovaly děti z Rodinného centra Knoflíček pro obyvatele a s obyvateli obrázky v rámci akce Otevírání srdíček. A srdíčka se skutečně na obou stranách otevřela se konalo další stání ohledně vlastnictví pozemků pod rybníkem Strašík. Soud bude pokračovat Firma Zipr opravila prasklý vodovodní řad v ul. Čs. armády došlo na Ptačím rynečku k havárii vodovodního řadu. Vytékající vodou byla narušena statika domu čp. 23 (po Toničce Holubové) a čp. 24 (po Fr. Lubinovi). Oslavy Masopustu Celý týden probíhaly v naší mateřské škole přípravy na masopust. Děti si samy vyrobily masky, naučily se spoustu rozverných říkadel i písniček a seznámily se s tradičními masopustními zvyky. Veselá masopustní společnost obcházela stavení po stavení s bujným zpěvem a tancem za doprovodu početné kapely. Mezi maskami nechyběl medvěd s medvědářem, koníček utvořený ze dvou dětí (tzv.klibna), veselý tanec medvěda s hospodyní a samozřejmě dobré pohoštění v podobě koblih, šišek a jitrnic. Masopustní veselí vyvrcholilo společným karnevalem, kde si tance užívaly nejen děti, ale i celý personál naší školy. Těšíme se opět za rok. Jitka Jirkovská 20

Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3

Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM DUBEN 2009 Č.4 CENA 14,- Kč Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3 Ve Středočeském kraji k dnešnímu dni chybí mnoho policistů. Město nemá ale problém, vyrůstá mu již

Více

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě.

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. Č.3 Ulice v proměnách času Kolínská ulice dříve a nyní. Prosíme občany města, kteří

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více