MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč Skvělá zpráva! Třídění odpadu ve městě pokračuje!! Po mnohých jednáních se podařilo zajistit odběr vytříděných časopisů a novinového papíru. Poslední pátek v březnu, to je , bude opět zajištěn odvoz papíru od jednotlivých nemovitostí. Prosíme, abyste zvlášť svázali balíčky s novinami, zvlášť balíčky s časopisy, ve kterých mohou být i prospekty a letáky. (V únoru jsme papír nemohli odvézt halu u vodárny jsme měli plnou papíru z prosincového a lednového svozu, protože papír nikdo nechtěl. Nyní se podařilo předat papír i z předcházejících svozů.)

2 S láskou pro své mazlíčky O tom, s jakou láskou se někteří chovatelé věnují svým mazlíčkům, nás ve chvilce přesvědčila paní Květa Bugová ze Sitin. Svým kočičkám se začala ještě více věnovat, když přestala docházet do zaměstnání a bylo přece jenom víc času. Na výstavy s nimi jezdí asi tři roky, a to od té doby, co si v časopise přečetla pozvánku do soutěže Miss kočka. Vedoucí této soutěže je léta paní Kateřina Bouda Kašparová, která jí dnes posílá pozvánky osobně. A není to jen tak vypravit se na takovou soutěž. Paní Bugová jezdí se svými bezpapírovými kočičkami a každý rok s jinými. Musí zaslat přihlášku, zaplatit poplatek. Každý čtyřnohý soutěžící má svůj zdravotní průkaz (očkování nesmí být starší jednoho roku). Těsně před výstavou musí nechat na každou kočičku vystavit veterinární osvědčení. Naposledy se naše chovatelka účastnila soutěže v sobotu 7. března v Praze na Chodově se svými dvěma kocourky. Jeden z nich (Jakubínka) se umístil na 2. místě (1. místo uniklo jen o chlup ) v kategorii Hlas lidu, kdy se sčítají hlasy všech návštěvníků. Jinak v Sitinách už mají řadu vítězných pohárků a medailí, které všem dělají radost. Výtěžek z takových soutěží jde na podporu útulků pro kočičky. Paní Bugová se o své svěřence stará opravdu dobře, vaří jim masové polívky, kupuje různé pochoutky a granule, dává jim mléko, kočičky loví také myšky. Velmi se nám líbil článek naší chovatelky, který uveřejnila v časopise Naše kočky. Alespoň s částí bychom Vás s ním rádi seznámili: Moje kočky Dnes jich mám už pěkné hejno. Prostě se mi to tak stalo Kočky jsou u mě šťastné a spokojené. Ráda se na ně dívám, když si hrají nebo mezi sebou zápasí a přepadávají se. Je s nimi legrace. Nemívám deprese, necítím se sama. Sednu si po práci na dvorku na lavičku, některou vezmu na klín, hladím ji, ona hned začne příst a je nám oběma dobře. Mám devět vnoučat. Každé z nich tu má svého oblíbence. Když přijdou na návštěvu, vždycky si hledají toho svého mazlíčka. Bez koček by byl život nudný. Zdraví vás chovatelka a milovnice všech zvířátek. Vydrželi bychom si povídat o životě koček ještě moc dlouho. Je radost poslouchat takového chovatele, jakým je paní Bugová. A my jí ze srdce přejeme, aby jí její mazlíčkové dělali hodně radosti, aby byli úspěšní na výstavách jako doposud a aby byli všichni zdraví. Soužití s kočkou pomáhá lidské psychice Trávit podzim života společně s kočkou, to může být doslova pramen zdraví. Je vědecky dokázáno, že soužití s kočkou má pozitivní vliv na zdraví člověka, jak tělesně, tak i duševně. Takové soužití prospívá krevnímu oběhu, srdci i krevnímu tlaku, a především psychice. Kočka zmírňuje deprese a zahání osamělost. Péče o kočku dává životu nový smysl a jistotu, že člověka někdo potřebuje. Kočka je balzámem na duši, dokáže naslouchat, je důvěrníkem, partnerem, nejlepším, někdy i jediným kamarádem. Láska kočky k člověku je pravá, nezlomná a nedá se koupit. Čerpáno z časopisu Naše kočky 2

3 Zápisy zveřejněny: 1. Na úřední desce v přízemí radnice 2. Na internetové adrese Rada města zasedala Prodloužení nájemní smlouvy v čp. 594 pí. Z. Č. o jeden rok RM í schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v čp. 594 pí. Z. Č. o jeden rok. Nákup í cen do karnevalové tomboly skautů RM schvaluje uvolnit částku Kč na nákup cen do karnevalové tomboly skautů z kap. městského rozpočtu Volný čas dětí a mládeže. Městský ples RM schvaluje z městského rozpočtu nákup dárků do tomboly městského plesu ve výši Kč. Výtěžek z 16. městského plesu bude věnován spolu s dalšími sponzorskými prostředky na nákup herních prvků na zahradu mateřské školky. SH rozšíření služeb - využití spinningových kol RM schvaluje rozšíření služeb ve SH o využití spinningových kol za částku 50,- Kč/hod. pro každého uživatele. Žádost o zapsání do seznamu žadatelů o byt RM souhlasí se zápisem do seznamu uchazečů o byt sl. D. K., p. Z. P., pí S. V. a p. M. N. Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Nová STL plynovodní přípojka pro č.p. 219 ul. Kolínská, Kouřim RM schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Nová STL plynovodní přípojka pro čp. 219, ul. Kolínská, Kouřim na pozemku p.č v k.ú. Kouřim. Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Kouřim, ul. Okružní rekonstrukce vedení NN. RM schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Kouřim, ul. Okružní konstrukce vedení NN, na pozemcích p.č. 2699/1, 2698/3, 2699/4, st. 432, 2521/1, st. 431 a 2693/3 v k. ú. Kouřim. RM schvaluje zakoupení 1 ks garáže k čp RM schvaluje zakoupení 1 ks garáže za cenu Kč + DPH čp (Schváleno ZM v roce 2008) Objednávka na nátěr ústředního topení na radnici RM schvaluje nátěr radiátorů ústředního topení na radnici firmou Otto Klouda, Mírové náměstí 80, Kouřim, za částku 8.860,- Kč. 3 ČEZ Distribuce a.s. Aktuální plán realizace staveb v letech v k.ú. Kouřim IE Kouřim, ul. Čs. armády, konstrukce vedení r IE Kouřim, ul. Kolínská, Zlická r IV Kouřim, Zahradní, knn pro p. p.č. 2243/26 r (hotovo) IV Kouřim, Komenského 142, knn r IV Kouřim, Okružní, č.p. 1799/29, 1799/30 r (hotovo) OE Kouřim, Čs. armády, výměna kabelového vedení VN od TS Škola a TS Hala r OE Kouřim, Čs. armády, výměna kabe. Vedení VN od TS Hala směr TS Škola a TS MŠ r RM bere informaci na vědomí. Přehled neinvestičních nákladů Mateřské školy Kouřim, okres Kolín, za období Výdaje : Kč Poznámka Mycí materiál ,50 Kč DHIM ,00 Kč Skříně, pračka, rádio, chladnička Spotřební materiál ,56 Kč Papír, kancel. materiál, hračky El. energie Plyn Vodné a stočné Opravy Poštovné Telefony ,50 Kč ,90 Kč ,00 Kč ,62 Kč 836,00 Kč ,98Kč Ostatní služby ,00 Kč Divadlo, foto Poplatky Bú 6.429,00 Kč Pojistné 8.474,80 Kč Pojištění budovy Revize Účetnictví Hry Divadlo Odvoz odpadu Odpisy Hala Potraviny Materiál ŠJ Opravy ŠJ CELKEM výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4.298,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,52 Kč ,00 Kč 5.181,07 Kč ,45 Kč

4 Stravné Školné Příjmy Kč Poznámka ,50 Kč ,50 Kč Úroky 4.088,60 Kč Z účtů Nájem ,00 Kč (za el.en. Zák škola ul.okružní) Nájem ,00 Kč Nájem od ZŠ Okružní Divadlo Čerpání rezervního fondu ,00 Kč 7.311,50 Kč Příspěvek z MR ,- Kč Příspěvek od zřizovatele CELKEM příjmy ,10 Kč /Příjmy/ ,10 Kč /výdaje/ ,45 Kč = 8.878,65 Kč Přehled neinvestičních výdajů a příjmů Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín, za období Výdaje : Kč Poznámka DHIM stoly ,50 Kč Nábytek, stoly, kopírka, lavice, PC Spotřební materiál ,48 Kč Papír, kancel. materiál Mycí materiál Učební pomůcky a učebnice El. energie Plyn Vodné a stočné Opravy Poštovné Telefony ,00 Kč ,90 Kč ,00 Kč ,38 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3.858,00 Kč ,01 Kč Ostatní služby ,50 Kč Upgrade, sbírka, zdr.prohlíd,konekt ivita Cestovné Revize Odvoz odpadu Školení Poplatky Bú 6.879,00 Kč ,70 Kč 7.973,00 Kč 1.360,00 Kč 9.337,00 Kč 4 Pojistné ,40 Kč Pojištění budovy Náhrady 5.577,00 Kč Úrazy spoluúčast Odvod ZPS ,00 Kč Poplatek ZPS - Úřad práce Dopravné ,40 Kč Hory, výlety (příjmy) Odpisy ,00 Kč vč. nové myčky Potraviny Materiál ŠJ Opravy ŠJ Telefon ŠJ Pronájem SH I.a II. pololetí CELKEM výdaje ,19 Kč ,70 Kč ,50 Kč ,35 Kč ,00 Kč ,01 Kč Zastupitelstvo města zasedalo dne Hlavní téma: Bezpečnostní politika města Oblast krizového řízení a ochrany obyvatelstva ZM schvaluje soubor listinných materiálů pro JSDH, které nahrazují v plné šíři všechny - v dřívější době vydané. - Zřizovací listinu JSDH - Dohodu o členství v JSDH - Dodatek k dohodě o členství v JSDH - Žádost o lékařské vyšetření člena JSDH - Služební průkaz velitele JSDH - Jmenování velitele JSDH ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení požární ochrany ve městě požání řád města ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod majetku Českých drah a.s. hasičské zbojnice s příslušenstvím v k.ú. Kouřim - pro užívání v obecním zájmu ve prospěch města Kouřim ZM schvaluje Krizový plán města Kouřim Materiály pro Domov pro seniory u Pražské brány standardy kvality Domov pro seniory. ZM schvaluje materiály pro Domov pro seniory u Pražské brány - standardy kvality Domov pro seniory, výjma standardu č. 14, který bude předložen na dubnovém zasedání ZM. ZM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování veřejného vodovodu a kanalizace města Kouřim ze dne ZM schvaluje seznam nedoplatků předaných prostřednictvím právníka k exekuci, návrh na

5 odepsání nedoplatků pokut za rok 2002 a 2003 a návrh na odepsání nedoplatků odpadů za rok Materiály tvoří přílohu originálu zápisu. Rozpočtové opatření č. 2/2009 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009. Rozpočtové opatření je součástí originálu zápisu. ZM schvaluje koordinační dohodu mezi městem Kouřim a PČR Dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Smlouva o nájmu nebytových prostor Restaurace na Střelnici ZM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor Restaurace na Střelnici, nájemce p. J. P., bytem, Klášterní Skalice čp. 22. ZM schvaluje smlouvu (včetně jejího podpisu) o závazku veřejné služby ve vnitrostátní osobní dopravě na rok 2009 s firmou OAD Kolín, s.r.o. ostatní dopravní obslužnost na linkách a Cena za službu činí Kč. Posílení finančního odboru MěÚ Kouřim ZM schvaluje za souhlasu RM posílení finančního odboru MěÚ Kouřim o 2 pracovníky (Přechod na DPH, posílení agendy pohledávek). Pracovníci budou vybráni na základě výběrového řízení Výběrová komise : Ing. Josef Klouda, pí Jana Biarincová, pí. Hana Kovačková, p. Karel Sobotka. Prodej stavebních parcel v lokalitě Zahradnictví ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemků v lokalitě Zahradnictví, včetně smlouvy o budoucí kupní smlouvě ZM bere na vědomí zájemce o pozemek č. 8 p.č. 2243/35 výměra 939 m2 sl. D. P. pozemek č. 9 p.č. 2243/36 výměra 954 m2 p. P. P. a sl. L. C. ½ pozemku č výměra 465 m2 pův. p.č. 2243/38 p. M. P. a paní R. B. Podmínky prodeje: cena za 1 m Kč pozemek je učen k zastavění rodinnými domy (kolaudace stavby do 3 let od podpisu kupní smlouvy) kupní cena byla stanovena dohodou na 1270 Kč/m2 na hranici pozemku budou přivedeny rozvody el. energie, kanalizační, vodovodní a plynové přípojky a telefonní přípojka do sepsání kupní smlouvy zajistí město Kouřim prostřednictvím AK Martin Vlasák 5 geometrický plán a správní poplatek za vklad práva do KN uhradí prodávající Czech point rozšíření pracovišť ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na rozšíření pracovišť Czech point, zajišťuje fima Auto Cont. Defibrilátor HeartStart FRx Philips ZM schvaluje nákup Externího Defibrilátoru HeartStar FRx Philips za cenu vč. DPH Český Brod Český Brod Celková kriminalita jednotlivých OOP Kolín Kostelec n.č.l Kouřim Týnec Pečky Celková objasněnost OOP v % Kolín Kostelec n.č.l. Na snímku jsou zachyceni novináři při tiskové konferenci pořádané Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje Územními odbory Kolín Kouřim Týnec Pečky

6 Pro přehled občanů : - zajímavá čísla - rok 2008 počet obyvatel k Příjmy : na jednoho obyvatele trvale v Kouřimi hlášeného jsme dostali od státu na daních v průměru 8.600,- Kč. Výdaje : na jednoho obyvatele jsme průměrně vydali z městského rozpočtu v roce 2008: Základní položky Částka v Kč Na autobusovou dopravu 181,58 Kč Na úklid a údržbu města 1.432,04 Kč Na péči o zeleň 344,47 Kč Na provoz a údržbu veřejného osvětlení 379,28 Kč Na odvoz odpadů z košů a techn. dvora 142,81 Kč Na údržbu hřbitova 130,62 Kč Na provoz informačního centra 449,62 Kč Na provoz knihovny 213,69 Kč Na údržbu silnic 159,71 Kč Na TJ fotbalový oddíl 164,64 Kč Na volný čas dětí a mládeže 73,92 Kč Na 1 žáka ZŠ 7.265,81 Kč V přepočtu na 1 obyvatele 1.457,17 Kč Na 1 žáka MŠ 9.459,46 Kč V přepočtu na 1 obyvatele 386,74 Kč Na odvoz odpadu Nykosu 746,00 Kč Město Kouřim přijme na brigádu v letních měsících 10 studentů. Informace zájemci získají u starostky. Zprávičky z RC Knoflíček v rámci cyklu Mějme se rády jsme pekli dekorace z vizovického pečiva a malovali kraslice voskem, navazovala úvodní lekce na spinningových kolech jsme oslavili MDŽ krásnou akcí pod názvem Otevírání srdíček. Naše děti po obyvatele a s obyvateli v Domově pro seniory kreslily srdíčka s obrázky. Bylo to lidské, milé, hřejivé. 6 Naši členové pomohli i s přípravou městského plesu vyráběli dekorace a připravili lístky do tomboly. Hana Královská

7 Knihovna informuje aneb Zvol si svou nejoblíbenější knihu Městská knihovna Kouřim chce zvýšit Propagaci své činnosti a služeb Získat nové čtenáře Zvýšit zájem o služby knihovny a prezentovat novou službu Podporovat a rozvíjet čtenářskou gramotnost Propagovat místo veřejného přístupu k internetu, a proto se zapojíme do akce - Kniha mého srdce, což je cyklus pořadů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), který proběhne v období od 4. dubna do října Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih a čtenářství obecně. Základní osou celého cyklu zábavných a naučných pořadů je hlasování o nejoblíbenější knihu obyvatel ČR. Základní cíle Knihy mého srdce jsou: Zjištění nejoblíbenějších knih obyvatel České republiky. Zdůraznění významu četby pro vzdělání a každodenní život. Zvýšení potěšení z četby, rozšíření čtenářského výběru literatury. Propagace literatury, knih a jejich vydávání. od 4. dubna po čtyři sobotní večery v hlavním vysílacím čase na ČT Vás budou provázet známé osobnosti v čele s Jaroslavem Duškem 4. dubna úvodní zahajovací pořad, výzva k nominačnímu hlasování květen vyhlášení TOP 100 nejoblíbenějších knih, výzva k dalšímu hlasování (přesný termín bude oznámen cca měsíc předem) červen vyhlášení TOP 12 nejoblíbenějších knih a výzva k dalšímu hlasování (přesný termín bude oznámen cca měsíc předem) říjen vyhlášení nejoblíbenější knihy Způsob hlasování: anketní lístky v knihovně přes internet další informace v knihovně a na Městská knihovna Kouřim děkuje paní Jitce Novákové z Přeboz za dar, který obohatí náš knižní fond a určitě potěší mnoho čtenářů. Jirkovská Radka 7 Vážení spoluobčané, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2009 můžete platit v pokladně nebo v 1. patře MěÚ. Poplatek činí 500,- Kč na trvale hlášenou osobu 500,- Kč chalupáři a chataři za čp. ( z toho 629,50 Kč za směsný odpad, 47,60 Kč za separovaný odpad a 29,75 Kč za svoz nebezpečného odpadu přebývající částka je hrazena z městského rozpočtu) - Termín splatnosti: do Po úhradě poplatku obdržíte samolepku na popelnici. Také poplatek za pejska na rok 2009 můžete platit v pokladně nebo v 1. patře MěÚ. Poplatek za psa na rok 2009: -1 pes (rodinný dům) 100,- Kč - každý další pes 300,- Kč -1 pes (byt) 160,- Kč - každý další pes v bytě 400,- Kč -důchodci a tělesně postižení v rodinném domku 50,- Kč - další pes 300,- Kč - důchodci a tělesně postižení v obytných domech 80,- Kč Termín splatnosti: do EGOVERNMENT A PROJEKT EGON Co je to egovernment a projekt egon? Cílem egovernmentu je zkvalitnění služeb poskytovaných veřejnosti, zprůhlednění a urychlení procesů probíhajících ve veřejné správě, zavedení informačních technologií do agend veřejné správy na všech úrovních veřejné správy, prostě efektivní a lepší veřejná správa; moderní, přátelský a efektivní úřad. egovernment (v překladu e-vláda) je slovní označení postupu modernizace veřejné správy s využitím nových možností informačních a komunikačních technologií, egovernment je

8 radikální změna (podpořená zákonem 300/2008 Sb.) v komunikaci mezi veřejností a orgány veřejné správy a mezi orgány veřejné moci navzájem. egon jako symbol egovernmentu, je v přeneseném významu živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. Představte si egona jako dítě, které se narodilo, již udělalo pár samostatných kroků. egon je vlastně bytost, která se navzdory svému dětskému věku odvážně a s nadšením pouští do dalších a dalších životních dobrodružství. Symbolem změn egovernmentu je postavička egon. Jsou to již téměř dva roky, kdy se vydala do světa postavička egona, jako symbolu egovernmentu. Jak jste si již mohli povšimnout, egon se rychle vyvíjí a roste, a spuštěním základních registrů se z něj stává již fungující organismus. A do jaké podoby nám egon dorostl? egon se skládá ze čtyř základních prvků (orgánů), které navzájem spolupracují. A kterak to všechno v těle egona funguje? Jednoduše: využívání a rozvoje komunikační struktury a tím pádem šetří vynakládané státní prostředky. 3.Srdce egovernment Act egovernment Act je zákon o egovernmentu jehož cílem je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci a to jak občanů s úřady, tak úřady mezi sebou. egovernment Act stojí na třech hlavních pilířích zrovnoprávnění elektronických dokumentů s těmi papírovými, povinnost institucí veřejné správy komunikovat mezi sebou elektronicky a vytvoření datových schránek. A to vše při zajištění maximální ochrany osobních dat. 4. Prsty Czech POINT Pobočky Czech POINTu umožňují na jednom místě získat všechny informace o údajích vedených v centrálních registrech. Czech POINT ale neslouží pouze k získávání informací můžete ho využít také jako podací místo (v současnosti např. k Registru živnostenského podnikání). Jak je vidět, egon mění veřejnou správu k lepšímu a je příkladem efektivního řešení, jehož jednotlivé prvky do sebe zapadají. Prsty (CZECH POINT) ucítí podnět, vyšlou signál do mozku (Základní registry veřejné správy), ten informaci vyhodnotí a správný orgán rozhodne a zpětně informuje prsty o tom, co mají dělat. Pojďme se podívat podrobněji na jednotlivé orgány egona. 1.Mozek základní registry veřejné správy. Tyto registry budou sloužit jako zdroj nejčastěji potřebných informací pro veřejnou správu. Pro občany to znamená konec nutnosti poskytovat identické informace stále znovu a znovu. V registrech budou uchována všechna data bezpečně. A když bude třeba, jednotlivé registry si data poskytnou a úřady je budou moci sdílet. 2.Oběhový systém Komunikační infrastruktura veřejné správy Pod zkratkou KIVS se skrývá jednotná komunikační struktura, která je základem fungování egovernmentu. KIVS zabezpečuje propojení sítí systémů do společného prostředí. egonův oběhový systém posiluje koordinovanost jednotlivých složek veřejné správy v procesech 8

9 9

10 10

11 nízký kontejner 1.200, ,- Kč sutě, zemina, kamení (nízký kontejner cca 2m3) 750,- Kč písky, kačírky - 250,- Kč 14,- Kč/ 1 km 250,- Kč/ 1 hod. +19 % DPH odvoz více kontejnerů cena po dohodě (se slevou) Firmy zajišťující na požádání občanů odvoz velkoobjemového a komunálního odpadu a suti. březen 2009 Firma Jelínek tel , AUTODOPRAVA, KONTEJNERY Odvoz: odpadu, suti, hlíny, železného šrotu, atd. Dovoz: písků, štěrků, zeminy, kačírku, uhlí, stavebního materiálu, atd. Úpravy zahrad, zemní práce, přistavení velkoobjemového kontejneru, vyklízení sklepních a půdních prostor. Cena je tvořena: velkoobjemový kontejner (9m3) Radim: 2.200, ,- Kč (podle naložení) 11 Obecní úřad Radim tel Cena je tvořena: 28,- Kč/1 km + DPH 19% (účtují se 4 cesty) 90,- Kč zvednutí + DPH 19% 850,- Kč/1t + DPH ( 500,- základní poplatek nepodléhá dani, zbytek19%) - občané a obce, kteří mají uzavřenou smlouvu 930,- Kč/1t + DPH ( 500,- základní poplatek nepodléhá dani, zbytek19%) firmy, které mají uzavřenou smlouvu 970,- Kč/t + DPH ( 500,- základní poplatek nepodléhá dani, zbytek19%) firmy, které nemají uzavřenou smlouvu 50,- Kč/den + DPH 19% - stání nad 3 dny Nykos a. s. Ždánice tel Cena je tvořena: 21,50 Kč/1 km do 4,5 t 110,- Kč manipulace cca 950,- Kč/t dle druhu odpadu 55,- Kč přistavení kontejneru na den + 19 % DPH 36,-Kč/1 km do 13t 145,-Kč manipulace cca 950,- Kč dle druhu odpadu 62,- - 69,- Kč (podle velikosti) přistavení kontejneru na den + 19 % DPH Autodoprava Dočkal Červený Hrádek 33 tel ,

12 Cena je tvořena: TATRA 815 a TATRA ,- Kč / 1 km 570,- Kč / 1 hod. LIAZ 110 HR 30,- Kč / 1 km 500,- Kč / 1 hod. 200,- Kč / 1 hod. čekání Pronájem kontejneru na 1 den 50,- Kč kontejner 30,- Kč/ 1 km 200,- Kč manipulace 50,- Kč / 1 den TATRA souprava 45,- Kč / 1 km + 19 % DPH LIAZ souprava 40,- Kč/ 1 km + 19 % DPH Autodoprava Starý Ždánice 145 tel Cena je tvořena: dohodou Jaro na zahrádkách Vážení spoluobčané, v měsících březnu a dubnu budou městem přistaveny valníky v jednotlivých ulicích města od 9.00 do 7.00 hodin následujícího dne (výjma pátečních termínů, kdy bude odvoz až v pondělí) na odpad ze zahrádek. Prosíme občany, aby odpad skládali bez pytlů a dalšího materiálu, který nepatří do bioodpadu!! K valníku můžete odložit i železo. Děkuji za spolupráci starostka Zahradní Molitorov Mírové náměstí Gen. L. Svobody Barborka (i pro část ul. Okružní) Dobropolská (u zelené bytovky) Komenského (stanoviště za posledním domem směr ul. Ruská) Okružní Nové Město Čs. armády (stanoviště u sportovní haly) Kolínská (i pro ulici Ouličky u stanice čerp. PHM) Ruská Dubová i pro ulici Pivovarskou Lipanská Podskalí Ptačí ryneček Tyršova Sadová Dlouhá Růžová Zlická (i pro ulici Židovskou) Pražská Strašík, Pášov Svoz nebezpečného odpadu proběhne v našem městě sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu, který zajišťuje firma NYKOS a.s. Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky, barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy - v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry. Elektroodpad: elektrospotřebiče všeho druhu, včetně mrazáků a ledniček. NUTNÉ: odpad předat osobně posádce, nepředaný odpad nebude odvezen. Výjimkou je pouze technický dvůr (ohrada), kde můžete tento odpad předávat od 8.00, protože je poslední sobota v měsíci a dvůr je otevřen. Čas svozu Obec Místo odběru Kouřim Ulice Okružní u Pražské brány Kouřim Křižovatka ul. Dobropolské a Sadové Kouřim Mírové náměstí u technického dvora Kouřim Parkoviště v ul. Ruská Jak se zbavit drobných spotřebičů snadněji VYUŽÍJTE E-BOX V přízemí radnice je umístěn E- BOX na sběr drobných elektrozařízení. Mohou ho využívat všichni Kouřimáci. Každý měsíc si obsah firma Asekol odváží. STARÉ SPOTŘEBIČE NEJSOU ODPAD, ZASLOUŽÍ SI RECYKLACI!

13 DO E-BOXU PATŘÍ: drobné elektrospotřebiče např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení (PC myši a klávesnice), walkmany, discmany, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, DVD přehrávače, varné konvice. Majitelům pejsků DO E-BOXU NEPATŘÍ zářivky a výbojky, baterie a akumulátory, úsporné žárovky Máte doma starý mobil? Ještě může být užitečný! Mobilní telefon, který již nepoužíváte, můžete ve speciální obálce (vyzvednete si ji v 2. patře radnice u H. Jenešové) zdarma odeslat, a tím: 1. snadno se zbavíte nepotřebné věci, která může být ještě užitečná 2. pomůžete slabozrakým a nevidomým (sdružení SONS získá finanční dar v závislosti na počtu sebraných mobilů) 3. ušetříte přírodní zdroje a ochráníte životní prostředí (sebrané mobilní telefony budou ekologicky recyklovány) 4. můžete se zapojit do slosování o 6 kreditů do mobilního telefonu v hodnotě 500,- Kč Rozhodli jste se zúčastnit? Zde je jednoduchý postup: 1. vložte mobilní telefon do speciální obálky 2. vyplněný soutěžní kupon odtrhněte a také vložte do obálky zapojíte se tak do slosování oceny 3. zalepenou obálku bezplatně odešlete do společnosti ASEKOL Společnost ASEKOL se postará o recyklaci telefonu. Víte, že znovu využito bude až 80% hmotnosti telefonu? Nejprve bude demontován akumulátor, který bude recyklován samostatně. Dále bude demontován displej, který obsahuje nebezpečné látky a bude ekologicky zlikvidován. Kovy budou předány ke zpracování v hutích, plasty si po rozdrcení převezmou další zpracovatelé jako druhotnou surovinu. 13 Sáčky na psí exkrementy si můžete zakoupit u pokladny v přízemí radnice. 1 balení 10,- Kč. Turistická sezóna v Kouřimi 2009 Slavnostní zahájení - sobota 28. března 2009 Čtvrté vynášení smrtholky Výzva : Udělejte si doma v rámci cyklu Mějme se rády svou smrtholku a přijďte vítat jaro. Novinky letošní sezóny Omalovánky/již v prodeji v IC/ Leták Kouřim s mapou včetně pěších tras Obnova a rozšíření stezky po Staré Kouřimi Rozšíření průvodcovské služby v kostele sv. Štěpána a na zvonici Informační centrum certifikát Cyklisté vítáni Informační centrum certifikát CzechTourism: Oficiální turistické informační centrum Otevírací doba turistického informačního centra Kontakt: , Pondělí: zavřeno Úterý pátek: Sobota neděle a státní svátky:

14 NÁZEV TURISTICKÉ OBLASTI Střední Čechy - Polabí Turistická oblast střední Čechy Polabí disponuje významným potenciálem, zejména pro poznávací cestovní ruch, rekreaci, aktivní dovolenou, lázeňství a wellness, venkovský cestovní ruch a profesní cestovní ruch. Oblast je vymezena okresy Kolín, Nymburk, částmi okresů Mělník a Praha východ a větší částí okresu Mladá Boleslav. Společnost Zlatý pruh Polabí je obecně prospěšnou společností, která působí v oblasti podpory cestovního ruchu pro tu část Středočeského kraje, která je na severovýchod od Prahy a nese označení Polabí. Byla založena podnikateli v cestovním ruchu roku 2005 a ve spolupráci se Krajským úřadem Středočeského kraje a Českou centrálou cestovního ruchu vytváří marketingovou podporu této destinace, propaguje a podporuje vytváření nových jednotlivých cílů a turistických produktů. Na základě konkrétních partnerských smluv spolupracuje s turistickými informačními centry a dalšími subjekty cestovního ruchu, ať již s podnikateli nebo zástupci měst a obcí. Město Kouřim aktivně působí v této oblasti - veletrhy cestovního ruchu, fam a press tripy, hostitelské místo VIII.Turistického fora Polabí. Spolupracujeme při vydávání brožur a tiskovin. Letošní novinkou je 12 nejkrásnějších výletů z Prahy do Polabí. Na webových stránkách města budou umísťovány pravidelně informace o činnosti. Turistická sezóna v Kouřimi 2009 Slavnostní zahájení - sobota 28. března 2009 Čtvrté vynášení smrtholky 28. března 2009, sraz účastníků před informačním centrem průvod smrtholek městem do Podskalí kulturní program žáků našich škol spálení smrtholek průvod s lítečkem obchůzka u všech subjektů cestovního ruchu se symbolickým klíčem turistické sezóny 14 možnost návštěvy Muzea Kouřimska výstava Jak se dříve jedlo, pilo, stolovalo možnost návštěvy skanzenu národopisný pořad Vynášení smrti Pozvání do muzea aneb Recepty z kuchyně našich babiček Dne 28. března bude v Muzeu Kouřimska zahájena výstava Jak se dříve jedlo, pilo, stolovalo. Výstava seznámí návštěvníky se stolováním a stravou různých sociálních vrstev v období především od první poloviny 19. do 20. století. Ocitnou se tak v tradičním měšťanském prostředí, prostředí šlechtickém, ale seznámí se i se stravou lidových městských a vesnických vrstev. Zajímavou součástí výstavy budou i vybrané recepty ilustrující jednotlivá období i jednotlivé sociální skupiny. V rámci muzejní noci, která proběhne 23.května 2009, bude uspořádána burza receptů, proto si dovolujeme požádat veřejnost, zvláště pak Vás, Kouřimáky, abyste se s námi podělili o zajímavé tradiční rodinné nebo tradiční krajové a místní recepty. Recepty můžete nosit již dnes, nejpozději však do 5.května 2009 do muzea v Kouřimi. Předem velice děkujeme. V rámci Kouřimské muzejní noci 23. května pak bude také uspořádána soutěž o nejchutnější a nejoriginálnější koláč a bábovku, proto prosíme veřejnost, zdatné a zkušené kuchařky a hospodyně, ale samozřejmě i zdatné mužekuchaře a pekaře, aby se této soutěže zúčastnili. Nejchutnější a nejoriginálnější výtvor vyhodnotí porota.těšíme se na setkání a spoléháme na tradiční, velmi dobrou spolupráci s Vámi. Mgr. D. Přenosilová

15 Vítej jaro v Kouřimi i spolu s akcemi, které s tebou přicházejí: Nejen 10 důvodů proč se těšit na duben (čtvrtek, pátek) Prodejní výstava ZŠ M. Šolleho v sálu na radnici (otevřeno ) (sobota) Budeme společně hledat velikonoční vajíčko, sraz ve před muzeem (sobota, neděle) Skanzen bude vonět Velikonocemi si můžeme jít zatančit na maškarní ples dospělých, pořadatel RC Knoflíček, sál Na Střelnici bude v Kouřimi otevřena celorepubliková putovní výstava Třídím, třídíš, třídíme ( sál radnice, otevřeno denně: po+st: , út,čt,pá: (sobota) - Přijdeme-li do na parkoviště před skanzenem, můžeme se zúčastnit 8. kouřimských koloběžkových závodů (pátek) Děti ze ZŠ M. Šolleho uklidí od odpadků nejen Starou Kouřim. Záleží jen na nás, zda si pořádek udržíme. 8. Je-li Vám let, můžete se zúčastnit od setkání na radnici téma: Pracujeme v týmu. 9. O víkendu 25. a můžeme uklízet všude a od všeho v sobotu 8.00 do 9.00 je otevřen technický dvůr, v neděli můžeme dát před dům železo a zamést chodník před domem se můžeme sejít na městském pálení ohňů na Staré Kouřimi (nad Lechovým kamenem) mezi ročník - Lipanská stezka místo konání : Kouřim (okres Kolín), areál u sportovní haly, ulice města, okolí města registrace : žáci, junioři účastníci míle závod na 5 km hlavní závod (startovné 40,- Kč) povrch : krátké tratě - běžecká trať (škvára) závod na 5 km a hlavní závod - asfalt, zádlažba, přírodní ter. start od 9.00 hodin, věkově posloupně délka tratě, kategorie předškolní děti (dívky, hoši) 60 m 1. třída (dívky, hoši) ; 2. třída (dívky, hoši) m 3. třída (dívky, hoši) ; 4. třída (dívky, hoši) m 5. třída (dívky, hoši) ; 6. třída (dívky, hoši) m 7. třída (dívky, hoši) ; 8.,9. třída (dívky, hoši) m junioři a juniorky od 15 do 18 let 1000 m neomezeno věkovou hranicí 1609 m Kouřimská míle hlavní závod - start v hod. ( m) muži do 39 let ženy do 34 let muži od 40 do 49 let ženy od 35 do 44 let muži od 50 do 60 let ženy od 45 do 55 let muži nad 60 let ženy nad 55 let muži nad 70 let možno běžet současně s hlavním závodem pouze 5 km; hodin Tombola - hlavní cena - cyklistické kolo ceny krátké tratě věcné ceny od místních firem, diplomy, medaile hlavní závod finanční ceny, medaile, diplomy občerstvení zajištěno bezplatně organizátory pro všechny závodníky (párek, chléb, čaj) Účast v roce 2008 krátké tratě 63 závodníků hlavní závod 52 závodníků (z toho 17 žen) nejlepší časy: Jiří Miler 33:12:06 min. Karla Mališová 43:57:70 min. Datum: 29.března Závod na 5 km Výzva nejen pro občany našeho města Na základě podnětů občanů města při předcházejících ročnících byl zaveden v rámci hlavního závodu, který je na m (2 okruhy), běh na 5 km (1 okruh).

16 Trasa: od sportovní haly v ul. Čs. armády, náměstí, ul. Komenského, Pášov, Cestka, okolo skály, most, ul. Okružní, ul. Dobropolská, ul. Sadová, ul. Čs. armády (hala). V loňském roce z řad kouřimských občanů hlavní závod na m běželi: František Pavelka Molitorov a Marek Otáhal. Závod na 5 km běželi: Radka Pavelková, František Ahnel, Tereza Drahotová, Ondřej Zámiš, Jana Němcová, Kateřina Kohoutová, Lada Posiřilová, Lucie Borovičková a Božena Janovská. Pozvánka na tradiční vycházku Certifikační značka POLABÍ regionální produkt Na velikonoční sobotu 11. dubna se na skanzenu již pošesté bude konat tzv. Chození s Jidášem, zvyk známý hlavně z Polabí, respektive z Nymburska. Dříve šlo o průvody chlapců, z nichž jedna skupinka představovala Židy, druhá, složená z menších hochů, malé koledníky v dívčích šatech; uprostřed těchto dvou bizardních skupinek chodila postava zrádného Jidáše, postava jednoho z apoštolů a dva andělé. Tento průvod obcházel jednotlivé chalupy ve vsi a koledoval. V tento den obstará kulturní program pro děti Malé divadélko Praha (pohádky O Palečkovi a O Sněhurce), vyhrávat k tanci, poslechu i k jidášským obchůzkám bude opět muzika Tomášovka z Kutné Hory a nebude samozřejmě chybět ani předvádění lidové tvorby, řemesel a jarmark. V rámci kulturního programu, ve hodin, předají zástupci Společnosti Zlatý pruh Polabí certifikační značku POLABÍ regionální produkt prvním pěti oceněným umělcům a výrobcům z turistické oblasti Polabí. Rodinné centrum Knoflíček Vás zve na Karneval pro dospělé!! Hledáme velikonoční vajíčko (a najdeme nejen vajíčko ) Sobota 11. dubna před informačním centrem. 16 (sál Na Střelnici, hraje DJ Zoli) Celý výtěžek bude věnován na činnost RC.

17 Koloběžkové závody Město Kouřim Vás zve na již 8. ročník kouřimských koloběžkových závodů pro děti i dospělé, které se konají v sobotu 18. dubna na parkovišti před skanzenem. Zápis účastníků bude probíhat od Samotný závod potom započne úderem hodiny. Závodíme v těchto kategoriích: předškolní věk, 1. a 2.třída, 3. a 4. třída, 5. a 6. třída, 7. a 8. třída, 9. třída, dorostenci a dospělí. Těšíme se na Vaši účast. Je Vám více než 18 let? Budete srdečně vítáni! Máte dne 11. dubna od čas? Budete srdečně vítáni! Máte smysl pro humor a přijdete v masce? Budete srdečně vítáni a neplatíte vstupné! Nemáte-li masku, nevadí. Přijďte posedět mezi přátele i bez ní. Budete srdečně vítáni, ale zaplatíte vstupné ve výši 60 Kč! Vydržíte do 24.00? uvidíte a uslyšíte vyhlášení nejzajímavějších masek. 17 Základní škola Okružní Vás zve na Tajemný svět strašidel sklepní prostory radnice otevřeno: po + st: út + čt: pá: Ke shlédnutí budou strašidla všeho druhu a různého původu. Kromě potměšilých strašidýlek a čarodějných zjevení, zde budou i hodní skřítkové.

18 Město Kouřim Vás zve na ČARODĚJNICE Stará Kouřim nad Lechovým kamenem 30. dubna Pálení čarodějnických ohňů Zábavný program pro děti Občerstvení zajištěno Po úspěšném nultém ročníku je připraven na 1.května ročník Cyklistického závodu Kouřimská 50 Tento měsíc technický úsek města uklidil sklepy popř. i půdy v čp. 1, 118, 119, 307 a 594. Opakovaně žádáme nájemníky, aby na půdy a do sklepů neodkládali svůj odpad. Zvyšuje se nebezpečí požáru!!! pořádali přátelé myslivosti za účasti 130 návštěvníků v sálu Na Střelnici myslivecký ples. Město podpořilo akci nákupem dárků do tomboly ve výši 3000 Kč a bezplatným pronájmem sálu. Přátelé myslivosti věnovali městu 2000 Kč na nákup herních prvků na zahradu MŠ se zástupci radnice sešli na setkání na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje - územní odbory Kolín zasahovala naše JSDH u požáru RD v Radovesnicích I se sešli skauti v rámci Dne sesterství mezi hodinou ožil skanzen masopustním veselicí zpíval celý domov pro seniory včetně návštěv s pány Skalníky lidové písničky. všichni jsou zváni informace na 18

19 pobíhaly v klubovně RC Knoflíček přípravy na Velikonoce byli přivítání na radnici noví občánci města, a to: Adéla Raitrová, Aleš Procházka, Nikol Veselá a Eliška Janáková se konala v kinosále valná hromada MO ČRS. Rybářů sešlo okolo 55 (z celkového počtu 132 členů). Některé úlovky na revíru za rok 2007: (statistika je vykazována vždy z předcházejícího roku) ks kaprů - 21 ks štiky - 55 ks candátů - 51 ks amura (v r ks) - l ks tolstolobika - 14 ks karasů aj. Finance MO ČRS: V pokladně ,50 Kč V bance ,13 Kč Na vkladní knížce ,55 Kč Celkem má organizace ,18 Kč Z diskuse 1) Nutno zlepšit brigádnickou činnost týká se cca 65 členů. Pro rok 2009 bylo stanoveno 15 hodin. Člen se může vyplatit 70 Kč za každou hodinu. 2) Nutné zlepšit komunikaci v organizaci (využít i 19

20 8. 3. malovaly děti z Rodinného centra Knoflíček pro obyvatele a s obyvateli obrázky v rámci akce Otevírání srdíček. A srdíčka se skutečně na obou stranách otevřela se konalo další stání ohledně vlastnictví pozemků pod rybníkem Strašík. Soud bude pokračovat Firma Zipr opravila prasklý vodovodní řad v ul. Čs. armády došlo na Ptačím rynečku k havárii vodovodního řadu. Vytékající vodou byla narušena statika domu čp. 23 (po Toničce Holubové) a čp. 24 (po Fr. Lubinovi). Oslavy Masopustu Celý týden probíhaly v naší mateřské škole přípravy na masopust. Děti si samy vyrobily masky, naučily se spoustu rozverných říkadel i písniček a seznámily se s tradičními masopustními zvyky. Veselá masopustní společnost obcházela stavení po stavení s bujným zpěvem a tancem za doprovodu početné kapely. Mezi maskami nechyběl medvěd s medvědářem, koníček utvořený ze dvou dětí (tzv.klibna), veselý tanec medvěda s hospodyní a samozřejmě dobré pohoštění v podobě koblih, šišek a jitrnic. Masopustní veselí vyvrcholilo společným karnevalem, kde si tance užívaly nejen děti, ale i celý personál naší školy. Těšíme se opět za rok. Jitka Jirkovská 20

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Zápis č. 5. ze zasedání ZM ze dne od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 5. ze zasedání ZM ze dne od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 5 ze zasedání ZM ze dne 26. 5. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (12) Další zasedání se bude konat ve středu dne 16. 6. 2010 mimořádné zasedání v pracovně

Více

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 23 2. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (14) Nesplněná usnesení: 0

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 10 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 11. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 9. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 27.04.2016 od 18:00 hod v: Učebna budova 56 135/2016 Nájemní smlouva na pronájem dvou přístrojů watercooler

Více

ZM schvaluje výše uvedený program pro dnešní zasedání. ZM schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Radku Pšeničkovou a p. Luboše Čepeláka.

ZM schvaluje výše uvedený program pro dnešní zasedání. ZM schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Radku Pšeničkovou a p. Luboše Čepeláka. Zápis č. 9 zasedání ZM ze dne 26.10. 2011 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání: 23.11. 2011 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni dle prezenční listiny (11) Nesplněná usnesení:

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis č. 8. Přítomni dle prezenční listiny (8-9) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 8. Přítomni dle prezenční listiny (8-9) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 8 ze zasedání ZM ze dne 27. 9. 2016 od 18.00 hod. (z důvodu neusnášeníschopnosti posunut začátek zasedání na 18:23 hod.), Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Příští zasedání se

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis č. 2. ze zasedání ZM ze dne 24. 2. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 2. ze zasedání ZM ze dne 24. 2. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 2 ze zasedání ZM ze dne 24. 2. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (12) Další zasedání se bude konat ve středu dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu radnice

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 6. 2015 (usnesení č. 189-206) USNESENÍ č. 189/14-15 R I. p o v o l u j e nájemcům bytu číslo 7 v domě čp. xxxxxxxxxxxxx na sídl. xxxxxxxxx, Ing. xxxxxxxxx

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: 00245445 Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková Rozpočtové příjmy Pol. 2015 0 1111 Daň z příj. fyz.osob.ze závislé čin. 3 700 000 0 1112 Daň z příj.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 11. 11. 2009 USNESENÍ č. 55/8-09 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 46/2009 par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5171

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 28. 11. 2001 Usnesení č. 110 ZM mění své usnesení č. 57 a 58 ze dne 17.9.2001 tak, že části pozemku č.par. 1246/6 pracovně označené jako díl A

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role.

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) Z 53. zasedání konaného dne 9. 11. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 Rozpočet obce po RO 2014/3 Rozpočet

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Příjmy činily ,70 Kč Výdaje činili ,35 Kč

Příjmy činily ,70 Kč Výdaje činili ,35 Kč V souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů předkládám závěrečný účet a zprávu o hospodaření obce za rok 2014. Příjmy činily 2.841.100,70 Kč Výdaje činili

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: 7.3.2016, usnesení 114/2016 Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 18.2.2016 Návrh

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ Návrh rozpočtu na rok 2007 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 3 178,00

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ Návrh rozpočtu na rok 2007 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 3 178,00 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Návrh rozpočtu na rok 2007 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 20 0000 1111

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více