MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč Skvělá zpráva! Třídění odpadu ve městě pokračuje!! Po mnohých jednáních se podařilo zajistit odběr vytříděných časopisů a novinového papíru. Poslední pátek v březnu, to je , bude opět zajištěn odvoz papíru od jednotlivých nemovitostí. Prosíme, abyste zvlášť svázali balíčky s novinami, zvlášť balíčky s časopisy, ve kterých mohou být i prospekty a letáky. (V únoru jsme papír nemohli odvézt halu u vodárny jsme měli plnou papíru z prosincového a lednového svozu, protože papír nikdo nechtěl. Nyní se podařilo předat papír i z předcházejících svozů.)

2 S láskou pro své mazlíčky O tom, s jakou láskou se někteří chovatelé věnují svým mazlíčkům, nás ve chvilce přesvědčila paní Květa Bugová ze Sitin. Svým kočičkám se začala ještě více věnovat, když přestala docházet do zaměstnání a bylo přece jenom víc času. Na výstavy s nimi jezdí asi tři roky, a to od té doby, co si v časopise přečetla pozvánku do soutěže Miss kočka. Vedoucí této soutěže je léta paní Kateřina Bouda Kašparová, která jí dnes posílá pozvánky osobně. A není to jen tak vypravit se na takovou soutěž. Paní Bugová jezdí se svými bezpapírovými kočičkami a každý rok s jinými. Musí zaslat přihlášku, zaplatit poplatek. Každý čtyřnohý soutěžící má svůj zdravotní průkaz (očkování nesmí být starší jednoho roku). Těsně před výstavou musí nechat na každou kočičku vystavit veterinární osvědčení. Naposledy se naše chovatelka účastnila soutěže v sobotu 7. března v Praze na Chodově se svými dvěma kocourky. Jeden z nich (Jakubínka) se umístil na 2. místě (1. místo uniklo jen o chlup ) v kategorii Hlas lidu, kdy se sčítají hlasy všech návštěvníků. Jinak v Sitinách už mají řadu vítězných pohárků a medailí, které všem dělají radost. Výtěžek z takových soutěží jde na podporu útulků pro kočičky. Paní Bugová se o své svěřence stará opravdu dobře, vaří jim masové polívky, kupuje různé pochoutky a granule, dává jim mléko, kočičky loví také myšky. Velmi se nám líbil článek naší chovatelky, který uveřejnila v časopise Naše kočky. Alespoň s částí bychom Vás s ním rádi seznámili: Moje kočky Dnes jich mám už pěkné hejno. Prostě se mi to tak stalo Kočky jsou u mě šťastné a spokojené. Ráda se na ně dívám, když si hrají nebo mezi sebou zápasí a přepadávají se. Je s nimi legrace. Nemívám deprese, necítím se sama. Sednu si po práci na dvorku na lavičku, některou vezmu na klín, hladím ji, ona hned začne příst a je nám oběma dobře. Mám devět vnoučat. Každé z nich tu má svého oblíbence. Když přijdou na návštěvu, vždycky si hledají toho svého mazlíčka. Bez koček by byl život nudný. Zdraví vás chovatelka a milovnice všech zvířátek. Vydrželi bychom si povídat o životě koček ještě moc dlouho. Je radost poslouchat takového chovatele, jakým je paní Bugová. A my jí ze srdce přejeme, aby jí její mazlíčkové dělali hodně radosti, aby byli úspěšní na výstavách jako doposud a aby byli všichni zdraví. Soužití s kočkou pomáhá lidské psychice Trávit podzim života společně s kočkou, to může být doslova pramen zdraví. Je vědecky dokázáno, že soužití s kočkou má pozitivní vliv na zdraví člověka, jak tělesně, tak i duševně. Takové soužití prospívá krevnímu oběhu, srdci i krevnímu tlaku, a především psychice. Kočka zmírňuje deprese a zahání osamělost. Péče o kočku dává životu nový smysl a jistotu, že člověka někdo potřebuje. Kočka je balzámem na duši, dokáže naslouchat, je důvěrníkem, partnerem, nejlepším, někdy i jediným kamarádem. Láska kočky k člověku je pravá, nezlomná a nedá se koupit. Čerpáno z časopisu Naše kočky 2

3 Zápisy zveřejněny: 1. Na úřední desce v přízemí radnice 2. Na internetové adrese Rada města zasedala Prodloužení nájemní smlouvy v čp. 594 pí. Z. Č. o jeden rok RM í schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v čp. 594 pí. Z. Č. o jeden rok. Nákup í cen do karnevalové tomboly skautů RM schvaluje uvolnit částku Kč na nákup cen do karnevalové tomboly skautů z kap. městského rozpočtu Volný čas dětí a mládeže. Městský ples RM schvaluje z městského rozpočtu nákup dárků do tomboly městského plesu ve výši Kč. Výtěžek z 16. městského plesu bude věnován spolu s dalšími sponzorskými prostředky na nákup herních prvků na zahradu mateřské školky. SH rozšíření služeb - využití spinningových kol RM schvaluje rozšíření služeb ve SH o využití spinningových kol za částku 50,- Kč/hod. pro každého uživatele. Žádost o zapsání do seznamu žadatelů o byt RM souhlasí se zápisem do seznamu uchazečů o byt sl. D. K., p. Z. P., pí S. V. a p. M. N. Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Nová STL plynovodní přípojka pro č.p. 219 ul. Kolínská, Kouřim RM schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Nová STL plynovodní přípojka pro čp. 219, ul. Kolínská, Kouřim na pozemku p.č v k.ú. Kouřim. Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Kouřim, ul. Okružní rekonstrukce vedení NN. RM schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Kouřim, ul. Okružní konstrukce vedení NN, na pozemcích p.č. 2699/1, 2698/3, 2699/4, st. 432, 2521/1, st. 431 a 2693/3 v k. ú. Kouřim. RM schvaluje zakoupení 1 ks garáže k čp RM schvaluje zakoupení 1 ks garáže za cenu Kč + DPH čp (Schváleno ZM v roce 2008) Objednávka na nátěr ústředního topení na radnici RM schvaluje nátěr radiátorů ústředního topení na radnici firmou Otto Klouda, Mírové náměstí 80, Kouřim, za částku 8.860,- Kč. 3 ČEZ Distribuce a.s. Aktuální plán realizace staveb v letech v k.ú. Kouřim IE Kouřim, ul. Čs. armády, konstrukce vedení r IE Kouřim, ul. Kolínská, Zlická r IV Kouřim, Zahradní, knn pro p. p.č. 2243/26 r (hotovo) IV Kouřim, Komenského 142, knn r IV Kouřim, Okružní, č.p. 1799/29, 1799/30 r (hotovo) OE Kouřim, Čs. armády, výměna kabelového vedení VN od TS Škola a TS Hala r OE Kouřim, Čs. armády, výměna kabe. Vedení VN od TS Hala směr TS Škola a TS MŠ r RM bere informaci na vědomí. Přehled neinvestičních nákladů Mateřské školy Kouřim, okres Kolín, za období Výdaje : Kč Poznámka Mycí materiál ,50 Kč DHIM ,00 Kč Skříně, pračka, rádio, chladnička Spotřební materiál ,56 Kč Papír, kancel. materiál, hračky El. energie Plyn Vodné a stočné Opravy Poštovné Telefony ,50 Kč ,90 Kč ,00 Kč ,62 Kč 836,00 Kč ,98Kč Ostatní služby ,00 Kč Divadlo, foto Poplatky Bú 6.429,00 Kč Pojistné 8.474,80 Kč Pojištění budovy Revize Účetnictví Hry Divadlo Odvoz odpadu Odpisy Hala Potraviny Materiál ŠJ Opravy ŠJ CELKEM výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4.298,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,52 Kč ,00 Kč 5.181,07 Kč ,45 Kč

4 Stravné Školné Příjmy Kč Poznámka ,50 Kč ,50 Kč Úroky 4.088,60 Kč Z účtů Nájem ,00 Kč (za el.en. Zák škola ul.okružní) Nájem ,00 Kč Nájem od ZŠ Okružní Divadlo Čerpání rezervního fondu ,00 Kč 7.311,50 Kč Příspěvek z MR ,- Kč Příspěvek od zřizovatele CELKEM příjmy ,10 Kč /Příjmy/ ,10 Kč /výdaje/ ,45 Kč = 8.878,65 Kč Přehled neinvestičních výdajů a příjmů Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín, za období Výdaje : Kč Poznámka DHIM stoly ,50 Kč Nábytek, stoly, kopírka, lavice, PC Spotřební materiál ,48 Kč Papír, kancel. materiál Mycí materiál Učební pomůcky a učebnice El. energie Plyn Vodné a stočné Opravy Poštovné Telefony ,00 Kč ,90 Kč ,00 Kč ,38 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3.858,00 Kč ,01 Kč Ostatní služby ,50 Kč Upgrade, sbírka, zdr.prohlíd,konekt ivita Cestovné Revize Odvoz odpadu Školení Poplatky Bú 6.879,00 Kč ,70 Kč 7.973,00 Kč 1.360,00 Kč 9.337,00 Kč 4 Pojistné ,40 Kč Pojištění budovy Náhrady 5.577,00 Kč Úrazy spoluúčast Odvod ZPS ,00 Kč Poplatek ZPS - Úřad práce Dopravné ,40 Kč Hory, výlety (příjmy) Odpisy ,00 Kč vč. nové myčky Potraviny Materiál ŠJ Opravy ŠJ Telefon ŠJ Pronájem SH I.a II. pololetí CELKEM výdaje ,19 Kč ,70 Kč ,50 Kč ,35 Kč ,00 Kč ,01 Kč Zastupitelstvo města zasedalo dne Hlavní téma: Bezpečnostní politika města Oblast krizového řízení a ochrany obyvatelstva ZM schvaluje soubor listinných materiálů pro JSDH, které nahrazují v plné šíři všechny - v dřívější době vydané. - Zřizovací listinu JSDH - Dohodu o členství v JSDH - Dodatek k dohodě o členství v JSDH - Žádost o lékařské vyšetření člena JSDH - Služební průkaz velitele JSDH - Jmenování velitele JSDH ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení požární ochrany ve městě požání řád města ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod majetku Českých drah a.s. hasičské zbojnice s příslušenstvím v k.ú. Kouřim - pro užívání v obecním zájmu ve prospěch města Kouřim ZM schvaluje Krizový plán města Kouřim Materiály pro Domov pro seniory u Pražské brány standardy kvality Domov pro seniory. ZM schvaluje materiály pro Domov pro seniory u Pražské brány - standardy kvality Domov pro seniory, výjma standardu č. 14, který bude předložen na dubnovém zasedání ZM. ZM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování veřejného vodovodu a kanalizace města Kouřim ze dne ZM schvaluje seznam nedoplatků předaných prostřednictvím právníka k exekuci, návrh na

5 odepsání nedoplatků pokut za rok 2002 a 2003 a návrh na odepsání nedoplatků odpadů za rok Materiály tvoří přílohu originálu zápisu. Rozpočtové opatření č. 2/2009 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009. Rozpočtové opatření je součástí originálu zápisu. ZM schvaluje koordinační dohodu mezi městem Kouřim a PČR Dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Smlouva o nájmu nebytových prostor Restaurace na Střelnici ZM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor Restaurace na Střelnici, nájemce p. J. P., bytem, Klášterní Skalice čp. 22. ZM schvaluje smlouvu (včetně jejího podpisu) o závazku veřejné služby ve vnitrostátní osobní dopravě na rok 2009 s firmou OAD Kolín, s.r.o. ostatní dopravní obslužnost na linkách a Cena za službu činí Kč. Posílení finančního odboru MěÚ Kouřim ZM schvaluje za souhlasu RM posílení finančního odboru MěÚ Kouřim o 2 pracovníky (Přechod na DPH, posílení agendy pohledávek). Pracovníci budou vybráni na základě výběrového řízení Výběrová komise : Ing. Josef Klouda, pí Jana Biarincová, pí. Hana Kovačková, p. Karel Sobotka. Prodej stavebních parcel v lokalitě Zahradnictví ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemků v lokalitě Zahradnictví, včetně smlouvy o budoucí kupní smlouvě ZM bere na vědomí zájemce o pozemek č. 8 p.č. 2243/35 výměra 939 m2 sl. D. P. pozemek č. 9 p.č. 2243/36 výměra 954 m2 p. P. P. a sl. L. C. ½ pozemku č výměra 465 m2 pův. p.č. 2243/38 p. M. P. a paní R. B. Podmínky prodeje: cena za 1 m Kč pozemek je učen k zastavění rodinnými domy (kolaudace stavby do 3 let od podpisu kupní smlouvy) kupní cena byla stanovena dohodou na 1270 Kč/m2 na hranici pozemku budou přivedeny rozvody el. energie, kanalizační, vodovodní a plynové přípojky a telefonní přípojka do sepsání kupní smlouvy zajistí město Kouřim prostřednictvím AK Martin Vlasák 5 geometrický plán a správní poplatek za vklad práva do KN uhradí prodávající Czech point rozšíření pracovišť ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na rozšíření pracovišť Czech point, zajišťuje fima Auto Cont. Defibrilátor HeartStart FRx Philips ZM schvaluje nákup Externího Defibrilátoru HeartStar FRx Philips za cenu vč. DPH Český Brod Český Brod Celková kriminalita jednotlivých OOP Kolín Kostelec n.č.l Kouřim Týnec Pečky Celková objasněnost OOP v % Kolín Kostelec n.č.l. Na snímku jsou zachyceni novináři při tiskové konferenci pořádané Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje Územními odbory Kolín Kouřim Týnec Pečky

6 Pro přehled občanů : - zajímavá čísla - rok 2008 počet obyvatel k Příjmy : na jednoho obyvatele trvale v Kouřimi hlášeného jsme dostali od státu na daních v průměru 8.600,- Kč. Výdaje : na jednoho obyvatele jsme průměrně vydali z městského rozpočtu v roce 2008: Základní položky Částka v Kč Na autobusovou dopravu 181,58 Kč Na úklid a údržbu města 1.432,04 Kč Na péči o zeleň 344,47 Kč Na provoz a údržbu veřejného osvětlení 379,28 Kč Na odvoz odpadů z košů a techn. dvora 142,81 Kč Na údržbu hřbitova 130,62 Kč Na provoz informačního centra 449,62 Kč Na provoz knihovny 213,69 Kč Na údržbu silnic 159,71 Kč Na TJ fotbalový oddíl 164,64 Kč Na volný čas dětí a mládeže 73,92 Kč Na 1 žáka ZŠ 7.265,81 Kč V přepočtu na 1 obyvatele 1.457,17 Kč Na 1 žáka MŠ 9.459,46 Kč V přepočtu na 1 obyvatele 386,74 Kč Na odvoz odpadu Nykosu 746,00 Kč Město Kouřim přijme na brigádu v letních měsících 10 studentů. Informace zájemci získají u starostky. Zprávičky z RC Knoflíček v rámci cyklu Mějme se rády jsme pekli dekorace z vizovického pečiva a malovali kraslice voskem, navazovala úvodní lekce na spinningových kolech jsme oslavili MDŽ krásnou akcí pod názvem Otevírání srdíček. Naše děti po obyvatele a s obyvateli v Domově pro seniory kreslily srdíčka s obrázky. Bylo to lidské, milé, hřejivé. 6 Naši členové pomohli i s přípravou městského plesu vyráběli dekorace a připravili lístky do tomboly. Hana Královská

7 Knihovna informuje aneb Zvol si svou nejoblíbenější knihu Městská knihovna Kouřim chce zvýšit Propagaci své činnosti a služeb Získat nové čtenáře Zvýšit zájem o služby knihovny a prezentovat novou službu Podporovat a rozvíjet čtenářskou gramotnost Propagovat místo veřejného přístupu k internetu, a proto se zapojíme do akce - Kniha mého srdce, což je cyklus pořadů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), který proběhne v období od 4. dubna do října Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih a čtenářství obecně. Základní osou celého cyklu zábavných a naučných pořadů je hlasování o nejoblíbenější knihu obyvatel ČR. Základní cíle Knihy mého srdce jsou: Zjištění nejoblíbenějších knih obyvatel České republiky. Zdůraznění významu četby pro vzdělání a každodenní život. Zvýšení potěšení z četby, rozšíření čtenářského výběru literatury. Propagace literatury, knih a jejich vydávání. od 4. dubna po čtyři sobotní večery v hlavním vysílacím čase na ČT Vás budou provázet známé osobnosti v čele s Jaroslavem Duškem 4. dubna úvodní zahajovací pořad, výzva k nominačnímu hlasování květen vyhlášení TOP 100 nejoblíbenějších knih, výzva k dalšímu hlasování (přesný termín bude oznámen cca měsíc předem) červen vyhlášení TOP 12 nejoblíbenějších knih a výzva k dalšímu hlasování (přesný termín bude oznámen cca měsíc předem) říjen vyhlášení nejoblíbenější knihy Způsob hlasování: anketní lístky v knihovně přes internet další informace v knihovně a na Městská knihovna Kouřim děkuje paní Jitce Novákové z Přeboz za dar, který obohatí náš knižní fond a určitě potěší mnoho čtenářů. Jirkovská Radka 7 Vážení spoluobčané, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2009 můžete platit v pokladně nebo v 1. patře MěÚ. Poplatek činí 500,- Kč na trvale hlášenou osobu 500,- Kč chalupáři a chataři za čp. ( z toho 629,50 Kč za směsný odpad, 47,60 Kč za separovaný odpad a 29,75 Kč za svoz nebezpečného odpadu přebývající částka je hrazena z městského rozpočtu) - Termín splatnosti: do Po úhradě poplatku obdržíte samolepku na popelnici. Také poplatek za pejska na rok 2009 můžete platit v pokladně nebo v 1. patře MěÚ. Poplatek za psa na rok 2009: -1 pes (rodinný dům) 100,- Kč - každý další pes 300,- Kč -1 pes (byt) 160,- Kč - každý další pes v bytě 400,- Kč -důchodci a tělesně postižení v rodinném domku 50,- Kč - další pes 300,- Kč - důchodci a tělesně postižení v obytných domech 80,- Kč Termín splatnosti: do EGOVERNMENT A PROJEKT EGON Co je to egovernment a projekt egon? Cílem egovernmentu je zkvalitnění služeb poskytovaných veřejnosti, zprůhlednění a urychlení procesů probíhajících ve veřejné správě, zavedení informačních technologií do agend veřejné správy na všech úrovních veřejné správy, prostě efektivní a lepší veřejná správa; moderní, přátelský a efektivní úřad. egovernment (v překladu e-vláda) je slovní označení postupu modernizace veřejné správy s využitím nových možností informačních a komunikačních technologií, egovernment je

8 radikální změna (podpořená zákonem 300/2008 Sb.) v komunikaci mezi veřejností a orgány veřejné správy a mezi orgány veřejné moci navzájem. egon jako symbol egovernmentu, je v přeneseném významu živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. Představte si egona jako dítě, které se narodilo, již udělalo pár samostatných kroků. egon je vlastně bytost, která se navzdory svému dětskému věku odvážně a s nadšením pouští do dalších a dalších životních dobrodružství. Symbolem změn egovernmentu je postavička egon. Jsou to již téměř dva roky, kdy se vydala do světa postavička egona, jako symbolu egovernmentu. Jak jste si již mohli povšimnout, egon se rychle vyvíjí a roste, a spuštěním základních registrů se z něj stává již fungující organismus. A do jaké podoby nám egon dorostl? egon se skládá ze čtyř základních prvků (orgánů), které navzájem spolupracují. A kterak to všechno v těle egona funguje? Jednoduše: využívání a rozvoje komunikační struktury a tím pádem šetří vynakládané státní prostředky. 3.Srdce egovernment Act egovernment Act je zákon o egovernmentu jehož cílem je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci a to jak občanů s úřady, tak úřady mezi sebou. egovernment Act stojí na třech hlavních pilířích zrovnoprávnění elektronických dokumentů s těmi papírovými, povinnost institucí veřejné správy komunikovat mezi sebou elektronicky a vytvoření datových schránek. A to vše při zajištění maximální ochrany osobních dat. 4. Prsty Czech POINT Pobočky Czech POINTu umožňují na jednom místě získat všechny informace o údajích vedených v centrálních registrech. Czech POINT ale neslouží pouze k získávání informací můžete ho využít také jako podací místo (v současnosti např. k Registru živnostenského podnikání). Jak je vidět, egon mění veřejnou správu k lepšímu a je příkladem efektivního řešení, jehož jednotlivé prvky do sebe zapadají. Prsty (CZECH POINT) ucítí podnět, vyšlou signál do mozku (Základní registry veřejné správy), ten informaci vyhodnotí a správný orgán rozhodne a zpětně informuje prsty o tom, co mají dělat. Pojďme se podívat podrobněji na jednotlivé orgány egona. 1.Mozek základní registry veřejné správy. Tyto registry budou sloužit jako zdroj nejčastěji potřebných informací pro veřejnou správu. Pro občany to znamená konec nutnosti poskytovat identické informace stále znovu a znovu. V registrech budou uchována všechna data bezpečně. A když bude třeba, jednotlivé registry si data poskytnou a úřady je budou moci sdílet. 2.Oběhový systém Komunikační infrastruktura veřejné správy Pod zkratkou KIVS se skrývá jednotná komunikační struktura, která je základem fungování egovernmentu. KIVS zabezpečuje propojení sítí systémů do společného prostředí. egonův oběhový systém posiluje koordinovanost jednotlivých složek veřejné správy v procesech 8

9 9

10 10

11 nízký kontejner 1.200, ,- Kč sutě, zemina, kamení (nízký kontejner cca 2m3) 750,- Kč písky, kačírky - 250,- Kč 14,- Kč/ 1 km 250,- Kč/ 1 hod. +19 % DPH odvoz více kontejnerů cena po dohodě (se slevou) Firmy zajišťující na požádání občanů odvoz velkoobjemového a komunálního odpadu a suti. březen 2009 Firma Jelínek tel , AUTODOPRAVA, KONTEJNERY Odvoz: odpadu, suti, hlíny, železného šrotu, atd. Dovoz: písků, štěrků, zeminy, kačírku, uhlí, stavebního materiálu, atd. Úpravy zahrad, zemní práce, přistavení velkoobjemového kontejneru, vyklízení sklepních a půdních prostor. Cena je tvořena: velkoobjemový kontejner (9m3) Radim: 2.200, ,- Kč (podle naložení) 11 Obecní úřad Radim tel Cena je tvořena: 28,- Kč/1 km + DPH 19% (účtují se 4 cesty) 90,- Kč zvednutí + DPH 19% 850,- Kč/1t + DPH ( 500,- základní poplatek nepodléhá dani, zbytek19%) - občané a obce, kteří mají uzavřenou smlouvu 930,- Kč/1t + DPH ( 500,- základní poplatek nepodléhá dani, zbytek19%) firmy, které mají uzavřenou smlouvu 970,- Kč/t + DPH ( 500,- základní poplatek nepodléhá dani, zbytek19%) firmy, které nemají uzavřenou smlouvu 50,- Kč/den + DPH 19% - stání nad 3 dny Nykos a. s. Ždánice tel Cena je tvořena: 21,50 Kč/1 km do 4,5 t 110,- Kč manipulace cca 950,- Kč/t dle druhu odpadu 55,- Kč přistavení kontejneru na den + 19 % DPH 36,-Kč/1 km do 13t 145,-Kč manipulace cca 950,- Kč dle druhu odpadu 62,- - 69,- Kč (podle velikosti) přistavení kontejneru na den + 19 % DPH Autodoprava Dočkal Červený Hrádek 33 tel ,

12 Cena je tvořena: TATRA 815 a TATRA ,- Kč / 1 km 570,- Kč / 1 hod. LIAZ 110 HR 30,- Kč / 1 km 500,- Kč / 1 hod. 200,- Kč / 1 hod. čekání Pronájem kontejneru na 1 den 50,- Kč kontejner 30,- Kč/ 1 km 200,- Kč manipulace 50,- Kč / 1 den TATRA souprava 45,- Kč / 1 km + 19 % DPH LIAZ souprava 40,- Kč/ 1 km + 19 % DPH Autodoprava Starý Ždánice 145 tel Cena je tvořena: dohodou Jaro na zahrádkách Vážení spoluobčané, v měsících březnu a dubnu budou městem přistaveny valníky v jednotlivých ulicích města od 9.00 do 7.00 hodin následujícího dne (výjma pátečních termínů, kdy bude odvoz až v pondělí) na odpad ze zahrádek. Prosíme občany, aby odpad skládali bez pytlů a dalšího materiálu, který nepatří do bioodpadu!! K valníku můžete odložit i železo. Děkuji za spolupráci starostka Zahradní Molitorov Mírové náměstí Gen. L. Svobody Barborka (i pro část ul. Okružní) Dobropolská (u zelené bytovky) Komenského (stanoviště za posledním domem směr ul. Ruská) Okružní Nové Město Čs. armády (stanoviště u sportovní haly) Kolínská (i pro ulici Ouličky u stanice čerp. PHM) Ruská Dubová i pro ulici Pivovarskou Lipanská Podskalí Ptačí ryneček Tyršova Sadová Dlouhá Růžová Zlická (i pro ulici Židovskou) Pražská Strašík, Pášov Svoz nebezpečného odpadu proběhne v našem městě sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu, který zajišťuje firma NYKOS a.s. Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky, barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy - v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry. Elektroodpad: elektrospotřebiče všeho druhu, včetně mrazáků a ledniček. NUTNÉ: odpad předat osobně posádce, nepředaný odpad nebude odvezen. Výjimkou je pouze technický dvůr (ohrada), kde můžete tento odpad předávat od 8.00, protože je poslední sobota v měsíci a dvůr je otevřen. Čas svozu Obec Místo odběru Kouřim Ulice Okružní u Pražské brány Kouřim Křižovatka ul. Dobropolské a Sadové Kouřim Mírové náměstí u technického dvora Kouřim Parkoviště v ul. Ruská Jak se zbavit drobných spotřebičů snadněji VYUŽÍJTE E-BOX V přízemí radnice je umístěn E- BOX na sběr drobných elektrozařízení. Mohou ho využívat všichni Kouřimáci. Každý měsíc si obsah firma Asekol odváží. STARÉ SPOTŘEBIČE NEJSOU ODPAD, ZASLOUŽÍ SI RECYKLACI!

13 DO E-BOXU PATŘÍ: drobné elektrospotřebiče např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení (PC myši a klávesnice), walkmany, discmany, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, DVD přehrávače, varné konvice. Majitelům pejsků DO E-BOXU NEPATŘÍ zářivky a výbojky, baterie a akumulátory, úsporné žárovky Máte doma starý mobil? Ještě může být užitečný! Mobilní telefon, který již nepoužíváte, můžete ve speciální obálce (vyzvednete si ji v 2. patře radnice u H. Jenešové) zdarma odeslat, a tím: 1. snadno se zbavíte nepotřebné věci, která může být ještě užitečná 2. pomůžete slabozrakým a nevidomým (sdružení SONS získá finanční dar v závislosti na počtu sebraných mobilů) 3. ušetříte přírodní zdroje a ochráníte životní prostředí (sebrané mobilní telefony budou ekologicky recyklovány) 4. můžete se zapojit do slosování o 6 kreditů do mobilního telefonu v hodnotě 500,- Kč Rozhodli jste se zúčastnit? Zde je jednoduchý postup: 1. vložte mobilní telefon do speciální obálky 2. vyplněný soutěžní kupon odtrhněte a také vložte do obálky zapojíte se tak do slosování oceny 3. zalepenou obálku bezplatně odešlete do společnosti ASEKOL Společnost ASEKOL se postará o recyklaci telefonu. Víte, že znovu využito bude až 80% hmotnosti telefonu? Nejprve bude demontován akumulátor, který bude recyklován samostatně. Dále bude demontován displej, který obsahuje nebezpečné látky a bude ekologicky zlikvidován. Kovy budou předány ke zpracování v hutích, plasty si po rozdrcení převezmou další zpracovatelé jako druhotnou surovinu. 13 Sáčky na psí exkrementy si můžete zakoupit u pokladny v přízemí radnice. 1 balení 10,- Kč. Turistická sezóna v Kouřimi 2009 Slavnostní zahájení - sobota 28. března 2009 Čtvrté vynášení smrtholky Výzva : Udělejte si doma v rámci cyklu Mějme se rády svou smrtholku a přijďte vítat jaro. Novinky letošní sezóny Omalovánky/již v prodeji v IC/ Leták Kouřim s mapou včetně pěších tras Obnova a rozšíření stezky po Staré Kouřimi Rozšíření průvodcovské služby v kostele sv. Štěpána a na zvonici Informační centrum certifikát Cyklisté vítáni Informační centrum certifikát CzechTourism: Oficiální turistické informační centrum Otevírací doba turistického informačního centra Kontakt: , Pondělí: zavřeno Úterý pátek: Sobota neděle a státní svátky:

14 NÁZEV TURISTICKÉ OBLASTI Střední Čechy - Polabí Turistická oblast střední Čechy Polabí disponuje významným potenciálem, zejména pro poznávací cestovní ruch, rekreaci, aktivní dovolenou, lázeňství a wellness, venkovský cestovní ruch a profesní cestovní ruch. Oblast je vymezena okresy Kolín, Nymburk, částmi okresů Mělník a Praha východ a větší částí okresu Mladá Boleslav. Společnost Zlatý pruh Polabí je obecně prospěšnou společností, která působí v oblasti podpory cestovního ruchu pro tu část Středočeského kraje, která je na severovýchod od Prahy a nese označení Polabí. Byla založena podnikateli v cestovním ruchu roku 2005 a ve spolupráci se Krajským úřadem Středočeského kraje a Českou centrálou cestovního ruchu vytváří marketingovou podporu této destinace, propaguje a podporuje vytváření nových jednotlivých cílů a turistických produktů. Na základě konkrétních partnerských smluv spolupracuje s turistickými informačními centry a dalšími subjekty cestovního ruchu, ať již s podnikateli nebo zástupci měst a obcí. Město Kouřim aktivně působí v této oblasti - veletrhy cestovního ruchu, fam a press tripy, hostitelské místo VIII.Turistického fora Polabí. Spolupracujeme při vydávání brožur a tiskovin. Letošní novinkou je 12 nejkrásnějších výletů z Prahy do Polabí. Na webových stránkách města budou umísťovány pravidelně informace o činnosti. Turistická sezóna v Kouřimi 2009 Slavnostní zahájení - sobota 28. března 2009 Čtvrté vynášení smrtholky 28. března 2009, sraz účastníků před informačním centrem průvod smrtholek městem do Podskalí kulturní program žáků našich škol spálení smrtholek průvod s lítečkem obchůzka u všech subjektů cestovního ruchu se symbolickým klíčem turistické sezóny 14 možnost návštěvy Muzea Kouřimska výstava Jak se dříve jedlo, pilo, stolovalo možnost návštěvy skanzenu národopisný pořad Vynášení smrti Pozvání do muzea aneb Recepty z kuchyně našich babiček Dne 28. března bude v Muzeu Kouřimska zahájena výstava Jak se dříve jedlo, pilo, stolovalo. Výstava seznámí návštěvníky se stolováním a stravou různých sociálních vrstev v období především od první poloviny 19. do 20. století. Ocitnou se tak v tradičním měšťanském prostředí, prostředí šlechtickém, ale seznámí se i se stravou lidových městských a vesnických vrstev. Zajímavou součástí výstavy budou i vybrané recepty ilustrující jednotlivá období i jednotlivé sociální skupiny. V rámci muzejní noci, která proběhne 23.května 2009, bude uspořádána burza receptů, proto si dovolujeme požádat veřejnost, zvláště pak Vás, Kouřimáky, abyste se s námi podělili o zajímavé tradiční rodinné nebo tradiční krajové a místní recepty. Recepty můžete nosit již dnes, nejpozději však do 5.května 2009 do muzea v Kouřimi. Předem velice děkujeme. V rámci Kouřimské muzejní noci 23. května pak bude také uspořádána soutěž o nejchutnější a nejoriginálnější koláč a bábovku, proto prosíme veřejnost, zdatné a zkušené kuchařky a hospodyně, ale samozřejmě i zdatné mužekuchaře a pekaře, aby se této soutěže zúčastnili. Nejchutnější a nejoriginálnější výtvor vyhodnotí porota.těšíme se na setkání a spoléháme na tradiční, velmi dobrou spolupráci s Vámi. Mgr. D. Přenosilová

15 Vítej jaro v Kouřimi i spolu s akcemi, které s tebou přicházejí: Nejen 10 důvodů proč se těšit na duben (čtvrtek, pátek) Prodejní výstava ZŠ M. Šolleho v sálu na radnici (otevřeno ) (sobota) Budeme společně hledat velikonoční vajíčko, sraz ve před muzeem (sobota, neděle) Skanzen bude vonět Velikonocemi si můžeme jít zatančit na maškarní ples dospělých, pořadatel RC Knoflíček, sál Na Střelnici bude v Kouřimi otevřena celorepubliková putovní výstava Třídím, třídíš, třídíme ( sál radnice, otevřeno denně: po+st: , út,čt,pá: (sobota) - Přijdeme-li do na parkoviště před skanzenem, můžeme se zúčastnit 8. kouřimských koloběžkových závodů (pátek) Děti ze ZŠ M. Šolleho uklidí od odpadků nejen Starou Kouřim. Záleží jen na nás, zda si pořádek udržíme. 8. Je-li Vám let, můžete se zúčastnit od setkání na radnici téma: Pracujeme v týmu. 9. O víkendu 25. a můžeme uklízet všude a od všeho v sobotu 8.00 do 9.00 je otevřen technický dvůr, v neděli můžeme dát před dům železo a zamést chodník před domem se můžeme sejít na městském pálení ohňů na Staré Kouřimi (nad Lechovým kamenem) mezi ročník - Lipanská stezka místo konání : Kouřim (okres Kolín), areál u sportovní haly, ulice města, okolí města registrace : žáci, junioři účastníci míle závod na 5 km hlavní závod (startovné 40,- Kč) povrch : krátké tratě - běžecká trať (škvára) závod na 5 km a hlavní závod - asfalt, zádlažba, přírodní ter. start od 9.00 hodin, věkově posloupně délka tratě, kategorie předškolní děti (dívky, hoši) 60 m 1. třída (dívky, hoši) ; 2. třída (dívky, hoši) m 3. třída (dívky, hoši) ; 4. třída (dívky, hoši) m 5. třída (dívky, hoši) ; 6. třída (dívky, hoši) m 7. třída (dívky, hoši) ; 8.,9. třída (dívky, hoši) m junioři a juniorky od 15 do 18 let 1000 m neomezeno věkovou hranicí 1609 m Kouřimská míle hlavní závod - start v hod. ( m) muži do 39 let ženy do 34 let muži od 40 do 49 let ženy od 35 do 44 let muži od 50 do 60 let ženy od 45 do 55 let muži nad 60 let ženy nad 55 let muži nad 70 let možno běžet současně s hlavním závodem pouze 5 km; hodin Tombola - hlavní cena - cyklistické kolo ceny krátké tratě věcné ceny od místních firem, diplomy, medaile hlavní závod finanční ceny, medaile, diplomy občerstvení zajištěno bezplatně organizátory pro všechny závodníky (párek, chléb, čaj) Účast v roce 2008 krátké tratě 63 závodníků hlavní závod 52 závodníků (z toho 17 žen) nejlepší časy: Jiří Miler 33:12:06 min. Karla Mališová 43:57:70 min. Datum: 29.března Závod na 5 km Výzva nejen pro občany našeho města Na základě podnětů občanů města při předcházejících ročnících byl zaveden v rámci hlavního závodu, který je na m (2 okruhy), běh na 5 km (1 okruh).

16 Trasa: od sportovní haly v ul. Čs. armády, náměstí, ul. Komenského, Pášov, Cestka, okolo skály, most, ul. Okružní, ul. Dobropolská, ul. Sadová, ul. Čs. armády (hala). V loňském roce z řad kouřimských občanů hlavní závod na m běželi: František Pavelka Molitorov a Marek Otáhal. Závod na 5 km běželi: Radka Pavelková, František Ahnel, Tereza Drahotová, Ondřej Zámiš, Jana Němcová, Kateřina Kohoutová, Lada Posiřilová, Lucie Borovičková a Božena Janovská. Pozvánka na tradiční vycházku Certifikační značka POLABÍ regionální produkt Na velikonoční sobotu 11. dubna se na skanzenu již pošesté bude konat tzv. Chození s Jidášem, zvyk známý hlavně z Polabí, respektive z Nymburska. Dříve šlo o průvody chlapců, z nichž jedna skupinka představovala Židy, druhá, složená z menších hochů, malé koledníky v dívčích šatech; uprostřed těchto dvou bizardních skupinek chodila postava zrádného Jidáše, postava jednoho z apoštolů a dva andělé. Tento průvod obcházel jednotlivé chalupy ve vsi a koledoval. V tento den obstará kulturní program pro děti Malé divadélko Praha (pohádky O Palečkovi a O Sněhurce), vyhrávat k tanci, poslechu i k jidášským obchůzkám bude opět muzika Tomášovka z Kutné Hory a nebude samozřejmě chybět ani předvádění lidové tvorby, řemesel a jarmark. V rámci kulturního programu, ve hodin, předají zástupci Společnosti Zlatý pruh Polabí certifikační značku POLABÍ regionální produkt prvním pěti oceněným umělcům a výrobcům z turistické oblasti Polabí. Rodinné centrum Knoflíček Vás zve na Karneval pro dospělé!! Hledáme velikonoční vajíčko (a najdeme nejen vajíčko ) Sobota 11. dubna před informačním centrem. 16 (sál Na Střelnici, hraje DJ Zoli) Celý výtěžek bude věnován na činnost RC.

17 Koloběžkové závody Město Kouřim Vás zve na již 8. ročník kouřimských koloběžkových závodů pro děti i dospělé, které se konají v sobotu 18. dubna na parkovišti před skanzenem. Zápis účastníků bude probíhat od Samotný závod potom započne úderem hodiny. Závodíme v těchto kategoriích: předškolní věk, 1. a 2.třída, 3. a 4. třída, 5. a 6. třída, 7. a 8. třída, 9. třída, dorostenci a dospělí. Těšíme se na Vaši účast. Je Vám více než 18 let? Budete srdečně vítáni! Máte dne 11. dubna od čas? Budete srdečně vítáni! Máte smysl pro humor a přijdete v masce? Budete srdečně vítáni a neplatíte vstupné! Nemáte-li masku, nevadí. Přijďte posedět mezi přátele i bez ní. Budete srdečně vítáni, ale zaplatíte vstupné ve výši 60 Kč! Vydržíte do 24.00? uvidíte a uslyšíte vyhlášení nejzajímavějších masek. 17 Základní škola Okružní Vás zve na Tajemný svět strašidel sklepní prostory radnice otevřeno: po + st: út + čt: pá: Ke shlédnutí budou strašidla všeho druhu a různého původu. Kromě potměšilých strašidýlek a čarodějných zjevení, zde budou i hodní skřítkové.

18 Město Kouřim Vás zve na ČARODĚJNICE Stará Kouřim nad Lechovým kamenem 30. dubna Pálení čarodějnických ohňů Zábavný program pro děti Občerstvení zajištěno Po úspěšném nultém ročníku je připraven na 1.května ročník Cyklistického závodu Kouřimská 50 Tento měsíc technický úsek města uklidil sklepy popř. i půdy v čp. 1, 118, 119, 307 a 594. Opakovaně žádáme nájemníky, aby na půdy a do sklepů neodkládali svůj odpad. Zvyšuje se nebezpečí požáru!!! pořádali přátelé myslivosti za účasti 130 návštěvníků v sálu Na Střelnici myslivecký ples. Město podpořilo akci nákupem dárků do tomboly ve výši 3000 Kč a bezplatným pronájmem sálu. Přátelé myslivosti věnovali městu 2000 Kč na nákup herních prvků na zahradu MŠ se zástupci radnice sešli na setkání na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje - územní odbory Kolín zasahovala naše JSDH u požáru RD v Radovesnicích I se sešli skauti v rámci Dne sesterství mezi hodinou ožil skanzen masopustním veselicí zpíval celý domov pro seniory včetně návštěv s pány Skalníky lidové písničky. všichni jsou zváni informace na 18

19 pobíhaly v klubovně RC Knoflíček přípravy na Velikonoce byli přivítání na radnici noví občánci města, a to: Adéla Raitrová, Aleš Procházka, Nikol Veselá a Eliška Janáková se konala v kinosále valná hromada MO ČRS. Rybářů sešlo okolo 55 (z celkového počtu 132 členů). Některé úlovky na revíru za rok 2007: (statistika je vykazována vždy z předcházejícího roku) ks kaprů - 21 ks štiky - 55 ks candátů - 51 ks amura (v r ks) - l ks tolstolobika - 14 ks karasů aj. Finance MO ČRS: V pokladně ,50 Kč V bance ,13 Kč Na vkladní knížce ,55 Kč Celkem má organizace ,18 Kč Z diskuse 1) Nutno zlepšit brigádnickou činnost týká se cca 65 členů. Pro rok 2009 bylo stanoveno 15 hodin. Člen se může vyplatit 70 Kč za každou hodinu. 2) Nutné zlepšit komunikaci v organizaci (využít i 19

20 8. 3. malovaly děti z Rodinného centra Knoflíček pro obyvatele a s obyvateli obrázky v rámci akce Otevírání srdíček. A srdíčka se skutečně na obou stranách otevřela se konalo další stání ohledně vlastnictví pozemků pod rybníkem Strašík. Soud bude pokračovat Firma Zipr opravila prasklý vodovodní řad v ul. Čs. armády došlo na Ptačím rynečku k havárii vodovodního řadu. Vytékající vodou byla narušena statika domu čp. 23 (po Toničce Holubové) a čp. 24 (po Fr. Lubinovi). Oslavy Masopustu Celý týden probíhaly v naší mateřské škole přípravy na masopust. Děti si samy vyrobily masky, naučily se spoustu rozverných říkadel i písniček a seznámily se s tradičními masopustními zvyky. Veselá masopustní společnost obcházela stavení po stavení s bujným zpěvem a tancem za doprovodu početné kapely. Mezi maskami nechyběl medvěd s medvědářem, koníček utvořený ze dvou dětí (tzv.klibna), veselý tanec medvěda s hospodyní a samozřejmě dobré pohoštění v podobě koblih, šišek a jitrnic. Masopustní veselí vyvrcholilo společným karnevalem, kde si tance užívaly nejen děti, ale i celý personál naší školy. Těšíme se opět za rok. Jitka Jirkovská 20

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 23 2. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (14) Nesplněná usnesení: 0

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZM schvaluje výše uvedený program pro dnešní zasedání. ZM schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Radku Pšeničkovou a p. Luboše Čepeláka.

ZM schvaluje výše uvedený program pro dnešní zasedání. ZM schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Radku Pšeničkovou a p. Luboše Čepeláka. Zápis č. 9 zasedání ZM ze dne 26.10. 2011 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání: 23.11. 2011 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni dle prezenční listiny (11) Nesplněná usnesení:

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 2. ze zasedání ZM ze dne 24. 2. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 2. ze zasedání ZM ze dne 24. 2. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 2 ze zasedání ZM ze dne 24. 2. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (12) Další zasedání se bude konat ve středu dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu radnice

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 28. 11. 2001 Usnesení č. 110 ZM mění své usnesení č. 57 a 58 ze dne 17.9.2001 tak, že části pozemku č.par. 1246/6 pracovně označené jako díl A

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Příští zasedání: 27. 2. 2013 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice Přítomni dle prezenční listiny (11) Nesplněná usnesení:

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 85/2008 ze dne 3.6.2008

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení 7.10.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení 7.10.2015 Číslo jednání: JedNR3-24/2015 Datum jednání: 07.10.2015 Program jednání (USN-R3-536/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2010

Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2010 Přehled dotací v roce 2010 Poskytovatel Účel Čerpání (Kč) KÚSK Hasiči 11.098,- KÚSK Fond Hejtmana SK 50.000,- SZIF Projekt EAFRD 314.452,- MPSV Úřad práce 216.870,- MPSV Sociální dávky 560.000,- MPSV Sociální

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více