MKN-10, přidané kódy k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MKN-10, přidané kódy k 1.1.2012"

Transkript

1 MKN-10, přidané kódy k B98 B980 B981 C799 C800 C809 C814 C823 C824 C825 C826 C846 C847 C848 C849 C852 C86 C860 C861 C862 C863 C864 C865 C866 C884 C903 C916 C918 C926 C928 C933 C946 C964 C965 C966 C968 D465 D466 D474 D475 Jiné určené infekční agens jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol Helicobabacter pylori (H.pylori) jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol Vibrio vulnificus jsko příčina nemocí zařazených do jiných kapitol Sekundární ZN, neurčené lokalizace Zhoubný novotvar, primární lokalizace neznámá, uvedeno Zhoubný novotvar, neurčený Klasický Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty Folikulární lymfom grade IIIa Folikulární lymfom grade IIIb Difuzní centrofolikulární lymfom Kožní centrofolikulární lymfom Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-pozitivní Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-negativní Kožní T-buněčný lymfom, nespecifikovaný Lymfom ze zralých T/NK buněk, nespecifikovaný B-buněčný lymfom z velkých buněk medistinální (thymu) Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy Mimouzlinový NK/T-buněčný lymfom, nosní typ T-buněčný lymfom jater a sleziny T-buněčný lymfom s enteropatií (střevní) Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu Blastický NK-buněčný lymfom Angioimunoblastický T-buněčný lymfom Primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní Mimouzlinový B-buněčný lymfom marginální zóny v lymfatické tkáni spojené se sliznicí [MALTlymfom] Solitární plazmocytom Prolymfocytární leukemie z T-buněk Leukémie ze zralých B-buněk Burkittova typu Akutní myeloidní leukémie s chromozomální abnormalitou 11q23 Akutní myeloidní leukémie s dysplázií ve více řadách Juvenilní myelomonocytická leukemie Myelodysplastický a myeloproliferativní syndrom, NJ Sarkom z dendritických buněk Multifokální a jednosystémová histiocytóza z Langerhansových buněk [Hand-Schüller-Christianova nemoc] Unifokální histiocytóza z Langerhansových buněk Histiocytický sarkom Refrakterní anémie s dysplázií ve více řadách Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q) Osteomyelofibroza Chronická eosinofilní leukémie 1

2 MKN-10, přidané kódy k D893 Syndrom imunitní obnovy E883 Syndrom nádorové lýzy G14 Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně I725 Aneurysma a disekce jiných přívodných mozkových tepen J123 Pneumonie způsobená lidským metapneumovirem J211 Akutní bronchiolitida způsobená lidským metapneumovirem K123 Zánět ústní sliznice (ulcerativní, s vředy) K352 Akutní apendicitida s generalizovanou peritonitidou K353 Akutní apendicitida s lokalizovanou peritonitidou K358 Akutní apendicitida, jiná a nespecifikovaná N181 Chronické onemocnění ledvin, stadium 1 N182 Chronické onemocnění ledvin, stadium 2 N183 Chronické onemocnění ledvin, stadium 3 N184 Chronické onemocnění ledvin, stadium 4 N185 Chronické onemocnění ledvin, stadium 5 N423 Dysplazie prostaty O142 HELLP syndrom O432 Chorobně adherující placenta O960 Smrt (matky) z přímých porodnických příčin O961 Smrt (matky) z něpřímých porodnických příčin O969 Smrt (matky) z neurčených porodnických příčin O970 Smrt (matky) z následků přímých porodnických příčin O971 Smrt (matky) z následků něpřímých porodnických příčin O979 Smrt (matky) z následků neurčených porodnických příčin O987 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] komplikující těhotenství, porod a šestinedělí R572 Septický šok X340 Oběť kataklyzmatických pohybů země způsobených zemětřesením X341 Oběť tsunami X348 Oběť dalších určených následků zemětřesení X349 Oběť neurčených následků zemětřesení 2

3 MKN-10, změněné kódy k A021 A03 A030 A031 A032 A033 A038 A039 A227 A23 A267 A327 A392 A393 A394 A40 A400 A401 A402 A403 A408 A409 A41 A410 A411 A412 A413 A414 A415 A418 A419 A427 A481 A482 B377 B96 C79 C81 C810 C811 C812 C813 Salmonelová sepse Shigelóza Shigelóza původce: Shigella dysenteriae Shigelóza původce: Shigella flexneri Shigelóza původce: Shigella boydii Shigelóza původce: Shigella sonnei Shigelóza jiná Shigelóza NS Antraxová sepse Brucelóza vlnivá horečka Erysipelotrixová sepse Listeriová sepse Akutní meningokoková sepse Chronická meningokoková sepse Meningokoková sepse NS Streptokoková sepse Sepse, způsobená Streptokoky skupiny A Sepse, způsobená Streptokoky, skupiny B Sepse způsobená Streptokoky, skupiny D Sepse, původce: Streptococcus pneumoniae Jiná streptokoková sepse Streptokoková sepse NS Jiná sepse Sepse, původce: Staphylococcus aureus Sepse, způsobená jinými určenými stafylokoky Sepse, způsobená neurčeným stafylokokem Sepse, původce: Haemophilus influenzae Sepse, způsobená anaeroby Sepse, způsobená jinými gramnegativními organismy Jiné určené sepse Sepse NS Aktinomykotická sepse Legionářská nemoc Nepneumonická legionářská nemoc [pontiacká horečka] Kandidová sepse Jiná určené bakteriální agens, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací Hodgkinův lymfom Hodgkinův lymfom nodulární, s predominancí lymfocytů Klasický Hodgkinův lymfom nodulárně sklerotický Klasický Hodgkinův lymfom se smíšenou celularitou Klasický Hodgkinův lymfom s lymfocytární deplecí (chudý na lymfocyty) 3

4 MKN-10, změněné kódy k C817 C819 C82 C820 C821 C822 C827 C829 C83 C830 C831 C833 C835 C837 C838 C839 C84 C844 C845 C859 C88 C882 C902 C910 C911 C913 C915 C920 C921 C922 C924 C930 C931 C940 C944 C960 D460 D461 D472 D76 H54 Jiný klasický Hodgkinův lymfom Hodgkinův lymfom, NS Folikulární lymfom Folikulární lymfom grade I Folikulární lymfom grade II Folikulární lymfom grade III nespecifikovaný Jiné typy folikulárního lymfomu Folikulární lymfom NS Non-folikulární lymfom B-buněčný lymfom z malých buněk Lymfom z plášťové zóny B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní Lymfoblastický difuzní lymfom Burkittův lymfom Jiný non-folikulární lymfom Non-folikulární (difuzní) lymfom NS Lymfom ze zralých T/NK buněk T-buněčný lymfom, periferní, NJ Jiné lymfomy ze zralých T/NK-buněk Non-Hodgkinův lymfom NS Maligní imunoproliferativní nemoci Onemocnění jiných těžkých řetězců Extramedulární plazmocytom Akutní lymfoblastická leukemie [ALL] Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk Prolymfocytární leukemie z B-buněk Leukemie/lymfom z dospělých T-buněk (spojený s infekcí HTLV-1) Akutní myeloblastická leukemie (AML) Chronická myeloidní leukemie [CML], BCR/ABL-pozitivní Atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL-negativní Akutní promyelocytická leukemie (PML) Akutní monoblastická/monocytická leukemie Chronická myelomonocytická leukemie Akutní erytroidní leukémie Akutní panmyelóza s myelofibrozou Multifokální a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buněk [nemoc Letterer-Siweho] Refrakterní anémie bez prstenčitých sideroblastů, takto uvedeno Refrakterní anémie s prstenčitými sideroblasty Monoklonální gamapatie neurčeného významu (MGUS) Jiné určené nemoci spojené s lymforetikulární a retikulohistiocytární tkání Poškození zraku včetně slepoty (binokulární nebo monokulární) 4

5 MKN-10, změněné kódy k I720 I721 I722 I723 I724 I728 I729 I870 N18 N189 O471 O692 P75 S460 Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy) Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny Aneuryzma a disekce ledvinné - renální - tepny Aneuryzma a disekce pánevní tepny Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny Aneuryzma a disekce jiných určených tepen Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace Posttrombotický syndrom Chronické onemocnění ledvin Chronické onemocnění ledvin NS Falešná porodní činnost ve 37. dokončeném týdnu těhotenství a později Porod komplikovaný zauzlením pupečníku, s kompresí Mekoniový ileus při cystické fibroze Poranění svalů a šlachy manžety rotátorů ramene 5

6 MKN-10, zrušenéné kódy a jejich převod k Převodník zrušených "starých" kódů na nové zrušený nový C832 (Difuzní), smíšené malé a velké buňky C832 C859 C834 (Difuzní), imunoblastický C834 C833 C836 (Difuzní), nediferencovaný C836 C839 C842 T-zonální lymfom C842 C844 C843 Lymfoepiteloidní lymfom C843 C844 C850 Lymfosarkom C850 C859 C881 Onemocnění těžkého řetězce alfa C881 C883 C912 Subakutní lymfocytární leukemie C912 C919 C932 Subakutní monocytická leukemie C932 C939 C941 Chronická erytremie C941 D45 C945 Akutní myelofibróza C945 C944 C952 Subakutní leukemie neurčeného buněčného typu C952 C959 C961 Zhoubná histiocytóza C961 C968 C963 Pravý histiocytický lymfom C963 C968 D463 Refrakterní anemie s přebytkem blastů s transformacemi D463 C920 D752 Esenciální trombocytóza D752 D473 D760 Histiocytóza z Langerhansových buněk nezařaditelná jinam D760 C966 K350 Akutní apendicitida s generalizovaným zánětem pobřišnice K350 K352 K351 Akutní apendicitida s abscesem pobřišnice K351 K353 K359 Akutní apendicitida NS K359 K358 N180 Konečné stadium ledvinného onemocnění N180 N185 N188 Jiné chronické selhání ledvin N188 N189 X340 Oběť zemětřesení; domov X340 X349 X341 Oběť zemětřesení; obytné instituce X341 X349 X342 Oběť zemětřesení; školy, úřady.. X342 X349 X343 Oběť zemětřesení; sportoviště X343 X349 X344 Oběť zemětřesení; ulice a silnice X344 X349 X345 Oběť zemětřesení; obchody a služby X345 X349 X346 Oběť zemětřesení; průmysl. objekty X346 X349 X347 Oběť zemětřesení; zemědělství X347 X349 X348 Oběť zemětřesení; j.urč.místo X348 X349 X349 Oběť zemětřesení; NS místo X349 X349 6

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Seznam autorů prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN e-mail: z.adam@fnbrno.cz MUDr. Zdenka Adamová Ordinace pro děti

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ciplox 250 Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100 mg. Infliximab je chimérická lidská-myší

Více

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění.

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění. Příloha A: Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2., a 3. stupně U níže uvedených definic diagnóz postupuje pojistitel tak, že považuje podmínku vzniku invalidity za prokázanou, bez

Více

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Platné od: 30.6.2014 NÁRODNÍ STANDARDNÍ VYŠETŘOVACÍ POSTUP - ZÁKLADNÍ MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ABSCESŮ, HLUBOKÝCH RANNÝCH INFEKCÍ A MATERIÁLŮ Z NORMÁLNĚ STERILNÍCH MÍST (KII) METODOU MIKROSKOPICKOU A

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj)

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj) Zápis přednášky předmětu : Biologie dítěte Autor : Jirka Stibor Obrázky převzaty z knihy: Machová Jitka : Biologie člověka pro učitele, Karolinum 2002 1.Růst a vývoj dítěte a jeho poruchy Růst = změna

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností 1.001 PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 01441 Stanovení glukózy glukometrem se vykazuje: 1. k ověření změn

Více

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha POUŽITÍ ANTIBIOTIK V PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXI doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha Problém antibiotické rezistence v ČR v různém rozsahu zasáhl všechny bakteriální původce

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby)

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby) (Komplikace a následky onkologické léčby) Vyléčit nádorové onemocnění dítěte není jen tak. Předpokládá to likvidovat všechny nádorové buňky v těle pacienta, jinými slovy zabít všechny buňky primárního

Více

Celosvětový seznam ověřených léčebných frekvencí (CAFL) Zdroj: www.electroherbalism.com

Celosvětový seznam ověřených léčebných frekvencí (CAFL) Zdroj: www.electroherbalism.com Celosvětový seznam ověřených léčebných frekvencí (CAFL) Zdroj: www.electroherbalism.com Tento seznam obsahuje frekvence, u kterých byl zaznamenán úspěch (lékaři, vědci či běžnými uživateli frekvenčních

Více

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen

Více

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno KDY POMÝŠLET NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ? MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Časná diagnostika nádorových

Více