Zhoubná onemocnění krvetvorby. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhoubná onemocnění krvetvorby. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Zhoubná onemocnění krvetvorby Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Hemopoeza (http://masonposner.com/afisheyeview/2010/03/blood-stem-cells-come-in-different-types/)

3 Hemopoeza (http://vysetrenia-krvi.meu.zoznam.sk/krvotvorba/)

4 Zhoubná onemocnění Leukémie Akutní Myelodysplastický syndrom Chronické myeloidní lymfoidní myeloidní lymfoidní Lymfomy Hodgkinův Non-hodgkinské

5 Patofyziologie Blastický zvrat (=maligní transformace) Chromozomální odchylka kmenové buňky v k.d. defekt se přenáší pak na další generace buněk Ke zvratu může dojít kdykoliv na cestě od pluripotentní buňky po vyzrálý krevní element Myeloidní ERY, LEUKO, TROM Lymfoidní B a T lymfocyty V k.d. pak dvojí tvorba část normální hemopoezy, část z patologických kmenových buněk utlačují normální tvorbu TROMpenie, LEUKOpenie, anemie Na periferii kolují blasty,

6 Akutní leukemie 1 Myeloidní (myeloblastické) AML - dospělí Lymfoidní (lymfoblastické) ALL - děti Oboje dle klasifikace FAB (francouzsko americko britská) podtypy důležité pro Th Etiologie: Nejasná, faktory zevního prostředí Ionizační záření (Japonsko po 2. sv. válce) Viry jeden typ ALL z T-lymfocytů VVV Downův sy, Fanconiho sy, Klinefelterův sy...

7 Akutní leukemie 2 Klinický obraz: Nespecifické, pestré Nespecifické chřipkové, únava, slabost subfebrilie Zánětlivé afekce v d.ú. Hemoragická diathéza petechie, hematomy, epistaxe, z dásní Bledost, dyspnoe Objektivně hepatosplenomegalie, zvětšení uzlin Rozvoj těžko zvládnutelných infektů -

8 Akutní leukemie 3 Diagnostika: KO + diferenciál Leukocytóza, v diferenciálu atypické blasty Sternální punkce Lumbální punkce leukemická infiltrace mening Cytochemie Prognóza: Neléčená = fatální během několika týdnů Příčinou jsou komplikující infekce (banální) Léčená závisí na typu + prognostických faktorech

9 Akutní leukemie 4 Věk, chromozomální abnormality, celkový počet LEUKO v době diagnozy Terapie: a) Chemoterapie Základ léčby, musí být razantní následkem je aplazie (časná aplazie je žádoucí, nerazantní léčba nestačí k indukci úplné remise) Indukce úvodní etapa chemoterapie Remise Postremisní terapie chemoterapie s odstupem cca 35 dnů Relaps znovupropuknutí bujení Konsolidace zajistí kvalitu remise

10 Akutní leukemie 5 Udržovací léčba dosažení co nejdelší remise dlouhodobě malé dávky cytostatik) Cytostatika Celá řada v režimech (kombinacích) i.v. Intratekálně při ALL profylaxe leukemického postižení CNS Nežádoucí účinky: GIT (postižení buněk střevního epitelu) zvracení, průjmy, stomatitida Alopecie Porucha spermatogeneze, ovulace

11 Akutní leukemie 6 Imunosuprese Porucha fce orgánů ledvin, srdce, jater, nervového systému b) Radioterapie Před transplantací k.d. Hlavy profylaxe CNS postižení u ALL c) Transplantace kostní dřeně S dvojím záměrem: nahradit patologickou k.d. Syngenní transplantace dárcem je jednovaječné dvojče Alogenní transplantace rodič, sourozenec HLA kompatibilní

12 Akutní leukemie 7 Alogenní transplantace od nepříbuzného méně úspěšná Autologní transplantace vlastní k.d. odebraná v remisi, zbavená in vitro nádorové populace, konzervovaná, zmrazená Nahradit normální zničenou k.d. Autologní transplantace d) Podpůrná léčba hemoterapie Převody TROM, ERY Infekce Izolace N, ATB, antimykotika, virostatika, sterilní prostředí N Nutrice EV + PV

13 Akutní leukemie 8 Orgánové komplikace Renální insuficience dialýza Elevace jaterních testů, průjmy Pozdní komplikace katarakta, sterilita, poruchy fce š.ž. Akutní reakce štěp versus hostitel častější u nepříbuzenské transplantace protilátky blokující T lymfocyty

14 Myelodysplastický syndrom 1 Maligní transformace postihuje pluripotentní buňku Inefektivní krvetvorba = anemie, TROMpenie, LEUKOpenie Preleukemický stav AML Etiologie: Neznámá, podílí se: Chemické látky benzen, toluen Alkylační cytostatika Prognóza: Častý přechod do AML

15 Myelodysplastický syndrom 2 Klinický obraz: Nenápadný začátek - únavnost, dušnost, nechutenství, hemoragie, opakované infekty Diagnostika: Nejčastěji pancytopenie v periferii k.d. Terapie: Obtížná Malé dávky cytostatik, substituce, podpůrná

16 Chronické leukemie Myeloidní leukemie CML juvenilní a adultivní Lymfatická leukemie CLL ne děti

17 CML 1 Nejčastěji po 50.roce života, klonální onemocnění pluripotentní buňka Přítomnost Ph 1 chromozomu Philadelphský chromozom Patologický klon proliferuje a vytlačuje normální krvetvorbu = benigní fáze, geneticky labilní myeloidní buňky dále mutují maligní klony s velkou proliferační aktivitou = maligní fáze (blastický zvrat) Chromozomální aberace detekovatelná na TROM, granulocytech, ERY, B-lymfocytech

18 CML 2 Etiologie: Neznámá Zevní faktory ionizující záření Kancerogenní chemikálie Klinický obraz: Začátek nenápadný, často náhodný nález při KO Pocit plnosti v nadbřišku, tlak v levém podžebří splenomegalie, při zánětu pouzdra krutá bolest TT, pocení, hubnutí

19 CML 3 Dušnost, krvácení anemie, TROMpenie Hepatomegalie Diagnostika: KO KD Leukocytóza x 10 9 /l V diferenciálu všechny elementy vývojové řady granulocytů bazofily Hyperplastická s převahou granulocytární řady, poměr bílé a červené řady je 10-50:1 (norma = 2-4:1)

20 CML 4 koncentrace B 12 + zvýšená vazebná kapacita Cytogenetické vyšetření Ph 1 chromozom Prognóza: Při standardní léčba = doba přežití 3-4 roky Terapie: Interferon alfa dlouhodobě několik měsíců s.c. Delší přežití Může navodit kompletní hematologickou a cytogenetickou remisi vymizení Ph 1 chromozomu

21 CML 5 Transplantace kostní dřeně Cytostatika Blastický zvrat léčba cytostatiky stejně jako akutní leukemie = remise krátká několik týdnů

22 CLL 1 Nejčastěji muži nad 50 let Etiologie: Neznámá Nejčastěji vychází z B lymfocytů Prodloužená životnost infiltrují játra, slezinu, uzliny neschopnost imunitní protilátkové odpovědi infekty + průvodní autoimunní choroby (hemolytická anemie, TROMpenie)

23 CLL 2 Klinický obraz: Někdy asymptomatický průběh a dg. z náhodného KO Pokročilá stádia příznaky z infiltrace tkání lymfocyty Zvětšené uzliny elastické, nebolestivé, volně pohyblivé Malátnost, hmotnostní úbytek, noční pocení, teploty Hepatosplenomegalie Diagnostika: KO Leukocytóza x10 9 /l

24 KD CLL 3 Infiltrace lymfocyty s útlakem ostatní krvetvorby na periferii pak anemie, granocytopenie, TROMpenie Průběh: Dle laboratoře a kliniky: Stadium 0 lymfocytóza Stadium I lymfocytóza + adenomegalie Stadium II lymfocytóza, adenomegalie + hepatosplenomegalie Stadium III lymfocytóza, adenomegalie, hepatosplenomegalie + anemie Stadium IV lymfocytóza, adenomegalie, hepatosplenomegalie, anemie + TROMpenie

25 CLL 4 Prognóza: Rozdílná, doba přežití kolísá od 1-20 let Komplikace: Recidivující infekce nejčastěji bakteriální Virové herpes zooster Nadměrná reakce na vakcinaci Terapie: Začíná zpravidla až ve stadiu III Cytostatika (Leukeran) + Prednison (zmenšení uzlin)

26 CLL 5 Radioterapie Ozáření sleziny, celotělové výjimečně ATB léčba infekcí

27 Hodgkinův lymfom 1 = maligní lymfogranulom Systémové onemocnění, častější u s vrcholy výskytu let a nad 50 let Etiologie a patogeneze: Nejasná, možná genetická dispozice Maligní klon lymfocytů = odpovědný za celkové a místní příznaky (hyperplazie uzlin+množství lymfocytů a eozinofilů) Začíná v jedné uzlině, odtud do dalších a krevního oběhu

28 Hodgkinův lymfom 2 4 typy dle histologického obrazu (přítomnost Reed- Stenbergových buněk jejich méně vyzrálým prekurzorem jsou tzv. Hodgkinovy buňky) Klinický obraz: Závisí na pokročilosti onemocnění Nebolestivé zvětšení uzlin, nejčastěji v krční oblasti Horečky (někdy cyklické), svědění kůže, malátnost, úbytek na váze, únava Splenomegalie Dráždivý kašel infiltrace uzlin mediastina Pokročilé onemocnění infiltrace parenchymatozních orgánů, kostry

29 Hodgkinův lymfom 3 Klinická stádia: Podle RTG, SONO břicha, scintigrafie jater a sleziny, CT, lymfografie: Stadium I postižení jedné lymfatické oblasti nebo jednoho extralymfatického orgánu Stadium II postižení 2 nebo více lymfatických oblastí na jedné straně bránice nebo jeden extralymfatický orgán a uzliny na téže straně bránice Stadium III postižení lymfatických uzlin na obou stranách bránice + může být provázeno postižením extralymfatického orgánu nebo sleziny Stadium IV diseminované onemocnění s difúzním postižením extralymfatických orgánů nezávisle na psotižení uzlin (Klener, 1998: 141)

30 Hodgkinův lymfom 4 K tomu se ještě označuje A - bez celkových příznaků B - celkové příznaky ( hmotnosti více než o 10%, horečka nad 38 C + noční pocení) Diagnostika: KO Někdy beze změn, někdy lymfopenie, leukocytóza, eozinofilie FW zvýšená Porušená buněčná imunita T supresorových lymfocytů na úkor CD4

31 Hodgkinův lymfom 5 Biopsie uzliny RTG, SONO, CT, scintigrafie jater a sleziny, lymfografie Prognóza: Dnes již 70-80% vyléčitelné Relaps do jednoho roku = prognosticky horší Komplikace infekce, lokální progrese (míšní komprese...) Terapie: Radioterapie Metoda volby zejména pro stadium I

32 Hodgkinův lymfom 6 Stadium II lze použít, ale vysoké procento relapsů Chemoterapie Hlavní léčebná metoda Chemoterapeutické režimy kombinace několika druhů Přesně stanovené dle režimu dny podávání Relaps kombinace jiných cytostatik

33 Hodgkinův lymfom 7 Reed-Sternbergova buňka

34 Non hodgkinské lymfomy (NHL) 1 Velice různorodá skupina onemocnění Nejčastěji mezi rokem života, incidence narůstá díky AIDS Etiologie: Nejasná Maligní transformace imunokompetentních buněk (lymfocytů) na různých stupních jejich vyzrávání (Klener, 1998) Viry Burkittův lymfom (EB virus), T lymfom dospělých

35 Non hodgkinské lymfomy (NHL) 2 Tranformovaná buňka expanduje uzliny a extralymfatické orgány (extranodulární) kosti, ORL, kůže, GIT, orbita Klasifikace: NHL s nízkým stupněm malignity Bez léčby se nezhoršuje stav, radiosenzitivní a senzitivní na cytostatika Dlouhodobá prognóza špatná NHL s vysokým stupněm malignity Bez léčby rychlá progrese

36 Non hodgkinské lymfomy (NHL) 3 Senzitivní na cytostatika pouze v kombinacích agresivní chemoterapie = dlouhodobá remise vyléčení Klinický obraz: Zvětšení mízních uzlin krční, axiální, inguinální Chybí systémové příznaky horečky, pocení Extranodulární lokalizace příznaky postižení daného orgánu Diagnostika: KO Beze změn, později lymfopenie

37 Non hodgkinské lymfomy (NHL) 4 FW Sternální punkce, případně trepanobiopsie Jaterní biopsie Biopsie uzliny histologie K určení stádia: RTG hrudníku CT plic a mediastina, břicha SONO jater, břicha Lymfografie

38 Non hodgkinské lymfomy (NHL) 5 Průběh a prognóza: Závisí na histologickém typu, stupni pokročilosti stupeň malignity = přežití řadu let stupeň malignity = přežití několik měsíců až 2 roky Infekce komplikují průběh Herpes zooster, bakteriální a mykotické infekty CNS lymfoblastické lymfomy Orgánová poškození obstrukce ž.cest, komprese míchy

39 Non hodgkinské lymfomy (NHL) 6 Terapie: stupeň malignity Radioterapie lokalizovaná stádia, pokročilá u objemných ložisek Chemoterapie kombinované režimy Interferon alfa stupeň malignity Chemoterapie kombinovaná a agresivní Intratekální aplikace cytostatik lymfoblastické lymfomy postižení CNS (léčba nebo profylaxe) Autologní transplantace KD

40 Ošetřovatelské diagnozy 1 Únava Porušené polykání Nedostatečná výživa Riziko nevyváženého objemu tělesných tekutin Zácpa Průjem Porušený spánek Porušená chůze Zhoršená pohyblivost Porušená energie Porušený obraz těla Intolerance aktivity Neefektivní tkáňová perfúze (cerebrální, gastrointestinální, renální, periferní, kardiopulmonální) Deficit sebepéče (při koupání a hygieně, oblékání a úpravě zevnějšku, jídle, vyprazdňování) Porucha smyslového vnímání (zraku, sluchu) Akutní zmatenost Beznaděj Bezmocnost Riziko osamělosti

41 Ošetřovatelské diagnozy 2 Zhoršená rodičovská role Riziko přetížení pečovatele Posttraumatický syndrom (akutní nebo chronický) Úzkost Strach Riziko infekce Neefektivní odolnost Poškozená ústní sliznice Porušená kožní integrita Riziko pádů Riziko aspirace Riziko poškození Sociální izolace Nauzea Hypertermie

42 Ošetřovatelská péče 1 Nejčastěji na hematologických odděleních, akutní stavy oddělení intenzivní péče Chronické stavy domácí ošetřování a ambulantní sledování Protiepidemiologický režim: Boxy klimatizace, sterilní prostředí, vše, co přijde do styku s N = sterilní (prádlo, voda, potraviny, osobní pomůcky ) N izolován rodina pouze přes sklo psychicky náročné Boxy transplantační jednotky N je ošetřován pomocí ochranných průvleků ve stěně

43 Ošetřovatelská péče 2 Standardní oddělení: S sleduje a zajišťuje: Péče o odpočinek a spánek Dopomoc v činnostech, které nezvládá sám Hygienické zásady zvýšená opatrnost, péče o sterilitu, dezinfekci pomůcek Dutina ústní časté defekty, proto výplachy d.ú. Heřmánkem, řepíkem H 2 O 2, boraxglycerin Kůže prevence dekubitů, infekcí

44 Ošetřovatelská péče 3 FF TK, P, D, TT, močení, vyprazdňování stolice, vědomí Subjektivní příznaky nauzea, dušnost, chuť k jídlu Objektivní příznaky zvracení, průjem, stav kůže (hematomy, petechie, vypadávání vlasů...) Krvácení epistaxe, hematurie, do sítnice, z pochvy, injekční vpichy, kanyly Nutrice speciálně upravená, individualizovaná s ohledem na zdravotní stav Při obtížích tekutá, sondová, PV (studené mléčné koktejly dobře tolerovány)

45 Ošetřovatelská péče 4 Podávání léků Pravidelně + sleduje účinky Transfúze Oddělení intenzivní péče: (hematologické JIP, boxy) Monitoring N Dle stavu hygiena, péče o vyprazdňování, péče o kůži Sterilita!!!! všech pomůcek N s vybitou KD, tedy imunita

46 Transplantace kostní dřeně 1 Syngenní transplantace dárcem je jednovaječné dvojče Alogenní transplantace dárcem je rodič nebo sourozenec HLA kompatibilní Alogenní transplantace nepříbuzenská dárce z registru menší shoda HLA = procento neúspěšnosti Autologní transplantace odběr vlastní kostní dřeně před radioterapií

47 Transplantace kostní dřeně 2 Odběr krvetvorných buněk: Kostní dřeň: Dárce x autologní odběr (před RT) Z lopaty kosti kyčelní ( ml) v celkové anestezii Centrifugace: Oddělení ERY Kryokonzervace načasování a sladění s další léčbou Uložení v tekutém dusíku s teplotou 196 C nebo parách tekutého dusíku při 80 C = životnost několik let

48 Transplantace kostní dřeně 3 Periferní krev: Odběr po předchozí stimulaci růstovými faktory (zvětšení počtu krvetvorných buněk v periferii) Centrifugace Pupečníková krev: Z placenty, podmínkou jsou banky pupečníkové krve Alogenní transplantace: Nejdříve se hledá v rodině nejvyšší možná shoda HLA antigenů I. a II. třídy

49 Transplantace kostní dřeně 4 Přípravný transplantační režim: Cílem je vybít všechny buňky (zdravé i maligní) v KD, aby ta přijala zdravé transplantované Před transplantací proto dávky než při léčbě kombinace cytostatik a celotělové radioterapie Vlastní transplantace: Autologní: Odběr štěpu pročištění s cytostatikem nebo protinádorových protilátek kryokonzervace

50 Transplantace kostní dřeně 5 Přípravný režim následuje i.v. převod vlastní čištěné KD Ohrožen komplikacemi aplázie KD infekce, toxicita léčby přípravného režimu Růstové faktory po převodu štěpu Alogenní: Vhodný dárce shody HLA antigenů, při rozdílnosti ABO systému = odstranění ERY a promytí štěpu Odběr KD kryokonzervace

51 Transplantace kostní dřeně 6 Přípravný režim Stejný + Imunosuprese ( rizika nepřihojení štěpu) Přihojení dlouhodobější, vyšší procento komplikací Úspěch transplantace závisí na: Vhodném dárci co největší shoda HLA antigenů Přípravném režimu Reakci štěpu proti leukemii Komplikacích akutní + chronické

52 Transplantace kostní dřeně 7 Akutní komplikace: Infekční prevence - viz. výše (sterilní prostředí, pomůcky, strava, izolace N, ATB, virostatika, antimykotika... nejobávanější CMV infekce) Hemoragie TROM a ERY koncentráty před podáním ozářebé Orgánová toxicita odynofagie až nemožnost per os. Průjmy (PV), snížení renálních fcí (dialýza), hepatomegalie ( JT, bilirubin)

53 Transplantace kostní dřeně 8 Reakce štěp versus hostitel (graft versus host disease GVHD) Dáno imunologickou odpovědí buněk transplantátu proti příjemci Čím větší neshoda HLA = větší reakce GVHD Reakce akutní (kůže s erytemem až deskvamací; postižení jater + hyperbilirubinemie a JT; postižení GIT necutenství, zvracení, průjmy) Prevence imunosuprese Chronická reakce autoimunní choroby (Sjögrenův sy, sklerodermie)

54 Transplantace kostní dřeně 9 Chronické komplikace: Sklerodermie (postižení kůže), suché spojivky Plicní komplikace, cholestáza Katarakta, poruchy š.ž. Neplodnost Děti = poruchy růstu a porucha tvorby hormonů Sekundární nádory

55 Zdroje 1 Cetkovský, P. Akutní myeloidní leukemie [soubor hmtl on line] dostupné z < > citováno dne Hematologie-leukemie [soubor html on line] dostupné z <http://vnl.xf.cz/vnl/vnl_hematologie_leukemie.php> citováno dne Šafránková, A., Nejedlá, M. Interní ošetřovatelství II. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Klener, P. et al. Vnitřní lékařství II. Praha: Karolinum, s. ISBN Ošetřovatelské diagnozy [soubor html on line] dostupné z < citováno dne

56 Zdroje 2 Hematopéza [soubor html on line] dostupné z < citováno dne Blood stem cells may come in different subtypes [soubor html on line] dostupné z < citováno dne

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE Informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Ilustrace Michael Doubek Interní hematoonkologická klinika

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy IMUNOGENETIKA II TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e x F2 y y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e 3 4 x 3 4 F2 - - y y Transplantace orgánů,, které

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Anémie příznaky dělení

Anémie příznaky dělení Hematopatologie Hematopatologie onemocnění erytrocytů anémie polyglobulie onemocnění leukocytů leukocytóza leukopénie nádory leukémie, mnohočetný myelom onemocnění trombocytů krvácivé stavy (hemoragická

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

KREVNÍ CHOROBY. 176. krev zizi.com. krev: červená, neprůhledná a vazká tekutina. tekutý orgán skládající se:

KREVNÍ CHOROBY. 176. krev zizi.com. krev: červená, neprůhledná a vazká tekutina. tekutý orgán skládající se: http://stemcellumbilicalcordblood.com/wp-content/uploads/feature-images/recent-blood-cell-news.jpg KREVNÍ CHOROBY 176. krev krev: červená, neprůhledná a vazká tekutina tekutý orgán skládající se: z krevní

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Pacient s diagnózou leukemie. Klára Bečicová

Pacient s diagnózou leukemie. Klára Bečicová Pacient s diagnózou leukemie Klára Bečicová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou pacienta s diagnózou leukemie. V teoretické části jsou zpracovány základní

Více

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Autoři: European LeukemiaNet, projekt 6, Akutní lymfoblastická leukémie (leden 2007) J. M. Ribera, J. M. Sancho Oddělení

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ Vítejte na stránkách dotazníku, který je zaměřen na rozpoznání metod výcviku sester pracujících na dětské jednotce transplantace kostní dřeně. Prosím věnujte pár minut vyplnění tohoto dotazníku a sdělte

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE Informace pro pacienty a jejich blízké Markéta Protivánková Jiří Vorlíček Brno 2001 1 Markéta Protivánková, Jiří Vorlíček, 2001 ISBN 80 210 2707 X 2 OBSAH 1. Úvod... 4 2. Stručná

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy 1 Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry A, B, C, D, E, G, TTV (transfusion

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

Když onemocní můj pes: Lymfom - lymfosarkom

Když onemocní můj pes: Lymfom - lymfosarkom Když onemocní můj pes: Lymfom - lymfosarkom Co je lymfom? Jedná se o nádorové onemocnění lymfatického (mízního) systému. Nazývá se také maligní lymfom, lymfosarkom, LSA. Lymfom je druhý nejobvyklejší zhoubný

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ. Problematika dárcovství kostní dřeně

FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ. Problematika dárcovství kostní dřeně FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Lucie Husárková Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Problematika dárcovství kostní dřeně Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Hana

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

BLUEBERRY MUFFIN BABY. MUDr. Helena Wodecká, MUDr. Hana Wiedermannová Oddělení neonatologie FN Ostrava

BLUEBERRY MUFFIN BABY. MUDr. Helena Wodecká, MUDr. Hana Wiedermannová Oddělení neonatologie FN Ostrava BLUEBERRY MUFFIN BABY MUDr. Helena Wodecká, MUDr. Hana Wiedermannová Oddělení neonatologie FN Ostrava Blueberry muffin baby syndrom je popisný termín užívaný v případech, kde se dítě narodí s vícečetnými

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEUPOGEN 0,3 mg/ml (0,3 mg/ml) Injekční roztok / koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEUPOGEN 0,3 mg/ml (0,3 mg/ml) Injekční roztok / koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls117178/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE NEUPOGEN 0,3 mg/ml (0,3 mg/ml) Injekční roztok / koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Více

MKN-10, přidané kódy k 1.1.2012

MKN-10, přidané kódy k 1.1.2012 MKN-10, přidané kódy k 1.1.2012 B98 B980 B981 C799 C800 C809 C814 C823 C824 C825 C826 C846 C847 C848 C849 C852 C86 C860 C861 C862 C863 C864 C865 C866 C884 C903 C916 C918 C926 C928 C933 C946 C964 C965 C966

Více

AKUTNÍ LEUKEMIE. Informace pro pacienty a jejich blízké. MUDr. Markéta Protivánková Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

AKUTNÍ LEUKEMIE. Informace pro pacienty a jejich blízké. MUDr. Markéta Protivánková Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. AKUTNÍ LEUKEMIE Informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Markéta Protivánková Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Brno 2002 Markéta Protivánková, Jiří Vorlíček, 1998 ISBN 80 210 2807 6 OBSAH 2 Úvod...

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Josef Polák Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Co je amyloidóza? Co je AL amyloidóza? Příčiny AL amyloidózy

Co je amyloidóza? Co je AL amyloidóza? Příčiny AL amyloidózy Úvod Tato brožura je určena nejen pro pacienty, u nichž byla diagnostikována amyloidóza, ale také pro jejich rodinu a přátelé. Poskytuje základní přehled o tomto onemocnění a léčbě. 1 Obsah Co je amyloidóza?...3

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce.

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce. Komu dáváme naději? Dětem i dospělým, jejichž život ohrožují poruchy krvetvorby, imunity a metabolismu. Transplantace kostní dřeně je pak jediná a velmi účinná léčba u dětí se 70 až 80procentní úspěšností,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nadledviny 1 Anatomie a fyziologie Hormony Glukokortikoidy (kortizol) ovlivněno ACTH Glukoneogenetický

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Zkušební testy z patologické fyziologie. Pavel Maruna a kolektiv. Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.

Zkušební testy z patologické fyziologie. Pavel Maruna a kolektiv. Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. Zkušební testy z patologické fyziologie Pavel Maruna a kolektiv Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. Autorský kolektiv: prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. doc. MUDr.

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Příčiny a projevy abnormálního vývoje

Příčiny a projevy abnormálního vývoje Příčiny a projevy abnormálního vývoje Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie (B02241) 1 Vrozené vývojové vady vývojové poruchy

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN O B S A H K čemu slouží ledviny...2 Co jsou nádory...3 Co je zhoubný nádor ledvin...4 Jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění ledvin...5 Jak se stanoví diagnóza zhoubného

Více

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Jiřina Procházková Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jana Špačková Brno 2013 1 Prohlášení

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER S. Fraňková, E. Kieslichová, P. Píza, O. Viklický, L. Janoušek, P. Trunečka, J. Špičák Transplantcentrum IKEM Praha Polycystická choroba

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k P. S t u d e n í k Incidence chronické hepatitidy C u dialyzovaných pacientů Evropa, Austrálie:... 3-22% 3 (10x vyšší výskyt než v normální populaci) Japonsko, Egypt, JV Asie:... 50% Kellerman S., Hepatology,,

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotních studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotních studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotních studií Informovanost laické veřejnosti o transplantaci kostní dřeně Diana Křepelová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více