Zhoubná onemocnění krvetvorby. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhoubná onemocnění krvetvorby. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Zhoubná onemocnění krvetvorby Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Hemopoeza (http://masonposner.com/afisheyeview/2010/03/blood-stem-cells-come-in-different-types/)

3 Hemopoeza (http://vysetrenia-krvi.meu.zoznam.sk/krvotvorba/)

4 Zhoubná onemocnění Leukémie Akutní Myelodysplastický syndrom Chronické myeloidní lymfoidní myeloidní lymfoidní Lymfomy Hodgkinův Non-hodgkinské

5 Patofyziologie Blastický zvrat (=maligní transformace) Chromozomální odchylka kmenové buňky v k.d. defekt se přenáší pak na další generace buněk Ke zvratu může dojít kdykoliv na cestě od pluripotentní buňky po vyzrálý krevní element Myeloidní ERY, LEUKO, TROM Lymfoidní B a T lymfocyty V k.d. pak dvojí tvorba část normální hemopoezy, část z patologických kmenových buněk utlačují normální tvorbu TROMpenie, LEUKOpenie, anemie Na periferii kolují blasty,

6 Akutní leukemie 1 Myeloidní (myeloblastické) AML - dospělí Lymfoidní (lymfoblastické) ALL - děti Oboje dle klasifikace FAB (francouzsko americko britská) podtypy důležité pro Th Etiologie: Nejasná, faktory zevního prostředí Ionizační záření (Japonsko po 2. sv. válce) Viry jeden typ ALL z T-lymfocytů VVV Downův sy, Fanconiho sy, Klinefelterův sy...

7 Akutní leukemie 2 Klinický obraz: Nespecifické, pestré Nespecifické chřipkové, únava, slabost subfebrilie Zánětlivé afekce v d.ú. Hemoragická diathéza petechie, hematomy, epistaxe, z dásní Bledost, dyspnoe Objektivně hepatosplenomegalie, zvětšení uzlin Rozvoj těžko zvládnutelných infektů -

8 Akutní leukemie 3 Diagnostika: KO + diferenciál Leukocytóza, v diferenciálu atypické blasty Sternální punkce Lumbální punkce leukemická infiltrace mening Cytochemie Prognóza: Neléčená = fatální během několika týdnů Příčinou jsou komplikující infekce (banální) Léčená závisí na typu + prognostických faktorech

9 Akutní leukemie 4 Věk, chromozomální abnormality, celkový počet LEUKO v době diagnozy Terapie: a) Chemoterapie Základ léčby, musí být razantní následkem je aplazie (časná aplazie je žádoucí, nerazantní léčba nestačí k indukci úplné remise) Indukce úvodní etapa chemoterapie Remise Postremisní terapie chemoterapie s odstupem cca 35 dnů Relaps znovupropuknutí bujení Konsolidace zajistí kvalitu remise

10 Akutní leukemie 5 Udržovací léčba dosažení co nejdelší remise dlouhodobě malé dávky cytostatik) Cytostatika Celá řada v režimech (kombinacích) i.v. Intratekálně při ALL profylaxe leukemického postižení CNS Nežádoucí účinky: GIT (postižení buněk střevního epitelu) zvracení, průjmy, stomatitida Alopecie Porucha spermatogeneze, ovulace

11 Akutní leukemie 6 Imunosuprese Porucha fce orgánů ledvin, srdce, jater, nervového systému b) Radioterapie Před transplantací k.d. Hlavy profylaxe CNS postižení u ALL c) Transplantace kostní dřeně S dvojím záměrem: nahradit patologickou k.d. Syngenní transplantace dárcem je jednovaječné dvojče Alogenní transplantace rodič, sourozenec HLA kompatibilní

12 Akutní leukemie 7 Alogenní transplantace od nepříbuzného méně úspěšná Autologní transplantace vlastní k.d. odebraná v remisi, zbavená in vitro nádorové populace, konzervovaná, zmrazená Nahradit normální zničenou k.d. Autologní transplantace d) Podpůrná léčba hemoterapie Převody TROM, ERY Infekce Izolace N, ATB, antimykotika, virostatika, sterilní prostředí N Nutrice EV + PV

13 Akutní leukemie 8 Orgánové komplikace Renální insuficience dialýza Elevace jaterních testů, průjmy Pozdní komplikace katarakta, sterilita, poruchy fce š.ž. Akutní reakce štěp versus hostitel častější u nepříbuzenské transplantace protilátky blokující T lymfocyty

14 Myelodysplastický syndrom 1 Maligní transformace postihuje pluripotentní buňku Inefektivní krvetvorba = anemie, TROMpenie, LEUKOpenie Preleukemický stav AML Etiologie: Neznámá, podílí se: Chemické látky benzen, toluen Alkylační cytostatika Prognóza: Častý přechod do AML

15 Myelodysplastický syndrom 2 Klinický obraz: Nenápadný začátek - únavnost, dušnost, nechutenství, hemoragie, opakované infekty Diagnostika: Nejčastěji pancytopenie v periferii k.d. Terapie: Obtížná Malé dávky cytostatik, substituce, podpůrná

16 Chronické leukemie Myeloidní leukemie CML juvenilní a adultivní Lymfatická leukemie CLL ne děti

17 CML 1 Nejčastěji po 50.roce života, klonální onemocnění pluripotentní buňka Přítomnost Ph 1 chromozomu Philadelphský chromozom Patologický klon proliferuje a vytlačuje normální krvetvorbu = benigní fáze, geneticky labilní myeloidní buňky dále mutují maligní klony s velkou proliferační aktivitou = maligní fáze (blastický zvrat) Chromozomální aberace detekovatelná na TROM, granulocytech, ERY, B-lymfocytech

18 CML 2 Etiologie: Neznámá Zevní faktory ionizující záření Kancerogenní chemikálie Klinický obraz: Začátek nenápadný, často náhodný nález při KO Pocit plnosti v nadbřišku, tlak v levém podžebří splenomegalie, při zánětu pouzdra krutá bolest TT, pocení, hubnutí

19 CML 3 Dušnost, krvácení anemie, TROMpenie Hepatomegalie Diagnostika: KO KD Leukocytóza x 10 9 /l V diferenciálu všechny elementy vývojové řady granulocytů bazofily Hyperplastická s převahou granulocytární řady, poměr bílé a červené řady je 10-50:1 (norma = 2-4:1)

20 CML 4 koncentrace B 12 + zvýšená vazebná kapacita Cytogenetické vyšetření Ph 1 chromozom Prognóza: Při standardní léčba = doba přežití 3-4 roky Terapie: Interferon alfa dlouhodobě několik měsíců s.c. Delší přežití Může navodit kompletní hematologickou a cytogenetickou remisi vymizení Ph 1 chromozomu

21 CML 5 Transplantace kostní dřeně Cytostatika Blastický zvrat léčba cytostatiky stejně jako akutní leukemie = remise krátká několik týdnů

22 CLL 1 Nejčastěji muži nad 50 let Etiologie: Neznámá Nejčastěji vychází z B lymfocytů Prodloužená životnost infiltrují játra, slezinu, uzliny neschopnost imunitní protilátkové odpovědi infekty + průvodní autoimunní choroby (hemolytická anemie, TROMpenie)

23 CLL 2 Klinický obraz: Někdy asymptomatický průběh a dg. z náhodného KO Pokročilá stádia příznaky z infiltrace tkání lymfocyty Zvětšené uzliny elastické, nebolestivé, volně pohyblivé Malátnost, hmotnostní úbytek, noční pocení, teploty Hepatosplenomegalie Diagnostika: KO Leukocytóza x10 9 /l

24 KD CLL 3 Infiltrace lymfocyty s útlakem ostatní krvetvorby na periferii pak anemie, granocytopenie, TROMpenie Průběh: Dle laboratoře a kliniky: Stadium 0 lymfocytóza Stadium I lymfocytóza + adenomegalie Stadium II lymfocytóza, adenomegalie + hepatosplenomegalie Stadium III lymfocytóza, adenomegalie, hepatosplenomegalie + anemie Stadium IV lymfocytóza, adenomegalie, hepatosplenomegalie, anemie + TROMpenie

25 CLL 4 Prognóza: Rozdílná, doba přežití kolísá od 1-20 let Komplikace: Recidivující infekce nejčastěji bakteriální Virové herpes zooster Nadměrná reakce na vakcinaci Terapie: Začíná zpravidla až ve stadiu III Cytostatika (Leukeran) + Prednison (zmenšení uzlin)

26 CLL 5 Radioterapie Ozáření sleziny, celotělové výjimečně ATB léčba infekcí

27 Hodgkinův lymfom 1 = maligní lymfogranulom Systémové onemocnění, častější u s vrcholy výskytu let a nad 50 let Etiologie a patogeneze: Nejasná, možná genetická dispozice Maligní klon lymfocytů = odpovědný za celkové a místní příznaky (hyperplazie uzlin+množství lymfocytů a eozinofilů) Začíná v jedné uzlině, odtud do dalších a krevního oběhu

28 Hodgkinův lymfom 2 4 typy dle histologického obrazu (přítomnost Reed- Stenbergových buněk jejich méně vyzrálým prekurzorem jsou tzv. Hodgkinovy buňky) Klinický obraz: Závisí na pokročilosti onemocnění Nebolestivé zvětšení uzlin, nejčastěji v krční oblasti Horečky (někdy cyklické), svědění kůže, malátnost, úbytek na váze, únava Splenomegalie Dráždivý kašel infiltrace uzlin mediastina Pokročilé onemocnění infiltrace parenchymatozních orgánů, kostry

29 Hodgkinův lymfom 3 Klinická stádia: Podle RTG, SONO břicha, scintigrafie jater a sleziny, CT, lymfografie: Stadium I postižení jedné lymfatické oblasti nebo jednoho extralymfatického orgánu Stadium II postižení 2 nebo více lymfatických oblastí na jedné straně bránice nebo jeden extralymfatický orgán a uzliny na téže straně bránice Stadium III postižení lymfatických uzlin na obou stranách bránice + může být provázeno postižením extralymfatického orgánu nebo sleziny Stadium IV diseminované onemocnění s difúzním postižením extralymfatických orgánů nezávisle na psotižení uzlin (Klener, 1998: 141)

30 Hodgkinův lymfom 4 K tomu se ještě označuje A - bez celkových příznaků B - celkové příznaky ( hmotnosti více než o 10%, horečka nad 38 C + noční pocení) Diagnostika: KO Někdy beze změn, někdy lymfopenie, leukocytóza, eozinofilie FW zvýšená Porušená buněčná imunita T supresorových lymfocytů na úkor CD4

31 Hodgkinův lymfom 5 Biopsie uzliny RTG, SONO, CT, scintigrafie jater a sleziny, lymfografie Prognóza: Dnes již 70-80% vyléčitelné Relaps do jednoho roku = prognosticky horší Komplikace infekce, lokální progrese (míšní komprese...) Terapie: Radioterapie Metoda volby zejména pro stadium I

32 Hodgkinův lymfom 6 Stadium II lze použít, ale vysoké procento relapsů Chemoterapie Hlavní léčebná metoda Chemoterapeutické režimy kombinace několika druhů Přesně stanovené dle režimu dny podávání Relaps kombinace jiných cytostatik

33 Hodgkinův lymfom 7 Reed-Sternbergova buňka

34 Non hodgkinské lymfomy (NHL) 1 Velice různorodá skupina onemocnění Nejčastěji mezi rokem života, incidence narůstá díky AIDS Etiologie: Nejasná Maligní transformace imunokompetentních buněk (lymfocytů) na různých stupních jejich vyzrávání (Klener, 1998) Viry Burkittův lymfom (EB virus), T lymfom dospělých

35 Non hodgkinské lymfomy (NHL) 2 Tranformovaná buňka expanduje uzliny a extralymfatické orgány (extranodulární) kosti, ORL, kůže, GIT, orbita Klasifikace: NHL s nízkým stupněm malignity Bez léčby se nezhoršuje stav, radiosenzitivní a senzitivní na cytostatika Dlouhodobá prognóza špatná NHL s vysokým stupněm malignity Bez léčby rychlá progrese

36 Non hodgkinské lymfomy (NHL) 3 Senzitivní na cytostatika pouze v kombinacích agresivní chemoterapie = dlouhodobá remise vyléčení Klinický obraz: Zvětšení mízních uzlin krční, axiální, inguinální Chybí systémové příznaky horečky, pocení Extranodulární lokalizace příznaky postižení daného orgánu Diagnostika: KO Beze změn, později lymfopenie

37 Non hodgkinské lymfomy (NHL) 4 FW Sternální punkce, případně trepanobiopsie Jaterní biopsie Biopsie uzliny histologie K určení stádia: RTG hrudníku CT plic a mediastina, břicha SONO jater, břicha Lymfografie

38 Non hodgkinské lymfomy (NHL) 5 Průběh a prognóza: Závisí na histologickém typu, stupni pokročilosti stupeň malignity = přežití řadu let stupeň malignity = přežití několik měsíců až 2 roky Infekce komplikují průběh Herpes zooster, bakteriální a mykotické infekty CNS lymfoblastické lymfomy Orgánová poškození obstrukce ž.cest, komprese míchy

39 Non hodgkinské lymfomy (NHL) 6 Terapie: stupeň malignity Radioterapie lokalizovaná stádia, pokročilá u objemných ložisek Chemoterapie kombinované režimy Interferon alfa stupeň malignity Chemoterapie kombinovaná a agresivní Intratekální aplikace cytostatik lymfoblastické lymfomy postižení CNS (léčba nebo profylaxe) Autologní transplantace KD

40 Ošetřovatelské diagnozy 1 Únava Porušené polykání Nedostatečná výživa Riziko nevyváženého objemu tělesných tekutin Zácpa Průjem Porušený spánek Porušená chůze Zhoršená pohyblivost Porušená energie Porušený obraz těla Intolerance aktivity Neefektivní tkáňová perfúze (cerebrální, gastrointestinální, renální, periferní, kardiopulmonální) Deficit sebepéče (při koupání a hygieně, oblékání a úpravě zevnějšku, jídle, vyprazdňování) Porucha smyslového vnímání (zraku, sluchu) Akutní zmatenost Beznaděj Bezmocnost Riziko osamělosti

41 Ošetřovatelské diagnozy 2 Zhoršená rodičovská role Riziko přetížení pečovatele Posttraumatický syndrom (akutní nebo chronický) Úzkost Strach Riziko infekce Neefektivní odolnost Poškozená ústní sliznice Porušená kožní integrita Riziko pádů Riziko aspirace Riziko poškození Sociální izolace Nauzea Hypertermie

42 Ošetřovatelská péče 1 Nejčastěji na hematologických odděleních, akutní stavy oddělení intenzivní péče Chronické stavy domácí ošetřování a ambulantní sledování Protiepidemiologický režim: Boxy klimatizace, sterilní prostředí, vše, co přijde do styku s N = sterilní (prádlo, voda, potraviny, osobní pomůcky ) N izolován rodina pouze přes sklo psychicky náročné Boxy transplantační jednotky N je ošetřován pomocí ochranných průvleků ve stěně

43 Ošetřovatelská péče 2 Standardní oddělení: S sleduje a zajišťuje: Péče o odpočinek a spánek Dopomoc v činnostech, které nezvládá sám Hygienické zásady zvýšená opatrnost, péče o sterilitu, dezinfekci pomůcek Dutina ústní časté defekty, proto výplachy d.ú. Heřmánkem, řepíkem H 2 O 2, boraxglycerin Kůže prevence dekubitů, infekcí

44 Ošetřovatelská péče 3 FF TK, P, D, TT, močení, vyprazdňování stolice, vědomí Subjektivní příznaky nauzea, dušnost, chuť k jídlu Objektivní příznaky zvracení, průjem, stav kůže (hematomy, petechie, vypadávání vlasů...) Krvácení epistaxe, hematurie, do sítnice, z pochvy, injekční vpichy, kanyly Nutrice speciálně upravená, individualizovaná s ohledem na zdravotní stav Při obtížích tekutá, sondová, PV (studené mléčné koktejly dobře tolerovány)

45 Ošetřovatelská péče 4 Podávání léků Pravidelně + sleduje účinky Transfúze Oddělení intenzivní péče: (hematologické JIP, boxy) Monitoring N Dle stavu hygiena, péče o vyprazdňování, péče o kůži Sterilita!!!! všech pomůcek N s vybitou KD, tedy imunita

46 Transplantace kostní dřeně 1 Syngenní transplantace dárcem je jednovaječné dvojče Alogenní transplantace dárcem je rodič nebo sourozenec HLA kompatibilní Alogenní transplantace nepříbuzenská dárce z registru menší shoda HLA = procento neúspěšnosti Autologní transplantace odběr vlastní kostní dřeně před radioterapií

47 Transplantace kostní dřeně 2 Odběr krvetvorných buněk: Kostní dřeň: Dárce x autologní odběr (před RT) Z lopaty kosti kyčelní ( ml) v celkové anestezii Centrifugace: Oddělení ERY Kryokonzervace načasování a sladění s další léčbou Uložení v tekutém dusíku s teplotou 196 C nebo parách tekutého dusíku při 80 C = životnost několik let

48 Transplantace kostní dřeně 3 Periferní krev: Odběr po předchozí stimulaci růstovými faktory (zvětšení počtu krvetvorných buněk v periferii) Centrifugace Pupečníková krev: Z placenty, podmínkou jsou banky pupečníkové krve Alogenní transplantace: Nejdříve se hledá v rodině nejvyšší možná shoda HLA antigenů I. a II. třídy

49 Transplantace kostní dřeně 4 Přípravný transplantační režim: Cílem je vybít všechny buňky (zdravé i maligní) v KD, aby ta přijala zdravé transplantované Před transplantací proto dávky než při léčbě kombinace cytostatik a celotělové radioterapie Vlastní transplantace: Autologní: Odběr štěpu pročištění s cytostatikem nebo protinádorových protilátek kryokonzervace

50 Transplantace kostní dřeně 5 Přípravný režim následuje i.v. převod vlastní čištěné KD Ohrožen komplikacemi aplázie KD infekce, toxicita léčby přípravného režimu Růstové faktory po převodu štěpu Alogenní: Vhodný dárce shody HLA antigenů, při rozdílnosti ABO systému = odstranění ERY a promytí štěpu Odběr KD kryokonzervace

51 Transplantace kostní dřeně 6 Přípravný režim Stejný + Imunosuprese ( rizika nepřihojení štěpu) Přihojení dlouhodobější, vyšší procento komplikací Úspěch transplantace závisí na: Vhodném dárci co největší shoda HLA antigenů Přípravném režimu Reakci štěpu proti leukemii Komplikacích akutní + chronické

52 Transplantace kostní dřeně 7 Akutní komplikace: Infekční prevence - viz. výše (sterilní prostředí, pomůcky, strava, izolace N, ATB, virostatika, antimykotika... nejobávanější CMV infekce) Hemoragie TROM a ERY koncentráty před podáním ozářebé Orgánová toxicita odynofagie až nemožnost per os. Průjmy (PV), snížení renálních fcí (dialýza), hepatomegalie ( JT, bilirubin)

53 Transplantace kostní dřeně 8 Reakce štěp versus hostitel (graft versus host disease GVHD) Dáno imunologickou odpovědí buněk transplantátu proti příjemci Čím větší neshoda HLA = větší reakce GVHD Reakce akutní (kůže s erytemem až deskvamací; postižení jater + hyperbilirubinemie a JT; postižení GIT necutenství, zvracení, průjmy) Prevence imunosuprese Chronická reakce autoimunní choroby (Sjögrenův sy, sklerodermie)

54 Transplantace kostní dřeně 9 Chronické komplikace: Sklerodermie (postižení kůže), suché spojivky Plicní komplikace, cholestáza Katarakta, poruchy š.ž. Neplodnost Děti = poruchy růstu a porucha tvorby hormonů Sekundární nádory

55 Zdroje 1 Cetkovský, P. Akutní myeloidní leukemie [soubor hmtl on line] dostupné z < > citováno dne Hematologie-leukemie [soubor html on line] dostupné z <http://vnl.xf.cz/vnl/vnl_hematologie_leukemie.php> citováno dne Šafránková, A., Nejedlá, M. Interní ošetřovatelství II. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Klener, P. et al. Vnitřní lékařství II. Praha: Karolinum, s. ISBN Ošetřovatelské diagnozy [soubor html on line] dostupné z < citováno dne

56 Zdroje 2 Hematopéza [soubor html on line] dostupné z < citováno dne Blood stem cells may come in different subtypes [soubor html on line] dostupné z < citováno dne

LEUKÉMIE. Markéta Vojtová

LEUKÉMIE. Markéta Vojtová LEUKÉMIE Markéta Vojtová Trocha patofyziologie 1 Leukémie je zhoubné onemocnění krve Kmenová buňka v kostní dřeni se chromozomálně odchýlí (změní) změněná buňka plodí další již změněné (patologické) buňky

Více

LEUKÉMIE. Markéta Vojtová

LEUKÉMIE. Markéta Vojtová LEUKÉMIE Markéta Vojtová Zhoubná onemocnění krve LEUKÉMIE akutní chronické myeloidní lymfoidní myeloidní lymfoidní LYMFOMY Hodgkinův non Hodgkinské Leukémie Trocha patofyziologie 1 Leukémie je zhoubné

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

íselný kód NANDA - I název ošet ovatelské diagnózy

íselný kód NANDA - I název ošet ovatelské diagnózy Tabulka 3 Číselné řazení ošetřovatelských diagnóz (RALPH, S., S. et al. Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2005 2006. Philadelphia: NANDA, 2005. 291 s. ISBN 0-9637042-4-9) číselný kód NANDA

Více

Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D.

Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D. Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D. Klinika rehabilitace FN Motol dětská část Transplantace kostní dřeně (TKD) - historie pomocná léčebná metoda již cca 25

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI DEFINICE: chronické myeloproliferativní (klonální) onemocnění charakteristické zmnožením vaziva v kostní dřeni a extramedulární krvetvorbou (první popis -

Více

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Myeloproliferativní tumory Klonální onemocnění hematopoetických stem cells charakterizované proliferací jedné nebo více myeloidních řad. Dospělí peak 5. 7. dekáda,

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP. Transplantace krvetvorných buněk

Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP. Transplantace krvetvorných buněk Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP Transplantace krvetvorných buněk Doney K et al.: Treatment of chronic granulocytic leukemia by chemotherapy, total body irradiation and allogeneic bone marrow transplantation.

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Transplantace kostní dřeně (BMT, HCT, PBPC,TKD) ( transplantace krvetvorných buněk, periferních kmenových buněk)

Transplantace kostní dřeně (BMT, HCT, PBPC,TKD) ( transplantace krvetvorných buněk, periferních kmenových buněk) Transplantace kostní dřeně (BMT, HCT, PBPC,TKD) ( transplantace krvetvorných buněk, periferních kmenových buněk) Transplantace transfuze koncentrátu krvetvorných progenitorových buněk (štěp) pacientovi

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Erytrocyty bezjaderné buňky 7.5 x 2 µm životnost cca 120 dní barvivo hemoglobin (A 1, A 2 ), - 38% ( pg) - 150g/l (1g Hb váže 1.34 ml kyslíku)

Erytrocyty bezjaderné buňky 7.5 x 2 µm životnost cca 120 dní barvivo hemoglobin (A 1, A 2 ), - 38% ( pg) - 150g/l (1g Hb váže 1.34 ml kyslíku) Patofyziologie krvetvorby Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Složení a funkce krve objem krve - 6-8% tělesné hmotnosti - 5,5 l hematokrit - 46% muži, 41% ženy erytrocyty - 5 mil./µl (1% retikulocyty)

Více

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie Vít Procházka Motto Sebelepší hematoonkolog se neobejde bez spolupráce s lékařem prvního kontaktu. Mezioborová spolupráce je základem správné

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Lékařská fakulta MU Brno Základní otázky 1. Zářit nebo nezářit?

Více

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy IMUNOGENETIKA II TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e x F2 y y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e 3 4 x 3 4 F2 - - y y Transplantace orgánů,, které

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin.

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Jak budeme asistovat

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Péče o K/N na interním oddělení

Péče o K/N na interním oddělení Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - bronchopneumonie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte hodnotu

Více

Anémie příznaky dělení

Anémie příznaky dělení Hematopatologie Hematopatologie onemocnění erytrocytů anémie polyglobulie onemocnění leukocytů leukocytóza leukopénie nádory leukémie, mnohočetný myelom onemocnění trombocytů krvácivé stavy (hemoragická

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1.Určete akutní a potencionální

Více

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE Informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Ilustrace Michael Doubek Interní hematoonkologická klinika

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

Vávrová J., Palička V.

Vávrová J., Palička V. Monoklonální gamapatie provázející í aktivaci hepatitidy B u nemocné s chronickou lymfocytární leukémií Tichý M., Smolej L., Maisnar V., Plíšková L., Kašparová P., Vávrová J., Palička V. Lékařská fakulta

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015 Ústav hematologie a krevní transfuze, p. o. IČO 23736 128 20 Praha 2, U Nemocnice 1 telefon: 224 436 018, E-mail: cryo@uhkt.cz Pracoviště FN Motol, Nová budova kliniky dětské onkologie číslo 23, ulice

Více

DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Scarlatina (spála) Etiologie 1 Dětské infekční onemocnění spojené s vyrážkou Nejčastěji postihuje děti předškolního a školního

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Vyjmenujte zásady, které

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním pohybového aparátu - LS syndrom

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním pohybového aparátu - LS syndrom Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním pohybového aparátu - LS syndrom Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 18th edition, 2015

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 18th edition, 2015 Hana Lejdarová, Rita Pacasová TTO FN Brno Katedra laboratorních metod LF MU XI. Střešovickýý transfuzní den,, 29.11.2017,, Praha Granulocyty z aferézy definice: Guide to the preparation, use and quality

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Chronická lymfocytární leukemie + dif. dg. splenomegalie

Chronická lymfocytární leukemie + dif. dg. splenomegalie Chronická lymfocytární leukemie + dif. dg. splenomegalie Martin Špaček Centrální hematologické laboratoře ÚLBLD a I. interní klinika klinika hematologie Splenomegalie Izolovaná X spojená s jinými klinickými

Více

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CHOLELITHIASA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://cs.wikipedia.org/wiki/%c5%bdlu%c4%8dov%c3%a9_cesty Terminologie Cholelithiasa Přítomnost konkrementů v žlučníku nebo žlučových cestách (choledocholithiasa)

Více

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby Petra Holečková Onkologický pacient Modality onkologické léčby Lokální Chirurgická léčba Radioterapie Systémová Chemoterapie Hormonální léčba Cílená

Více

HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost

HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Klepnutm lze upravit styl předlohy podnadpisů. HEMATOLOGIE názory v 60. a 70. letech

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Kvantitativní poruchy leukocytů - změny počtu jednotlivých typů bílých krvinek -choroby monocyto-makrofágového systému- granulomatózy - střádací

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml injekční nebo infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 6 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

intolerance Aktivity 00092 riziko intolerance Aktivity 00094 riziko Alergické reakce na latex 00042 Alergická reakce na latex 00041

intolerance Aktivity 00092 riziko intolerance Aktivity 00094 riziko Alergické reakce na latex 00042 Alergická reakce na latex 00041 Tabulka 2 Abecední řazení ošetřovatelských diagnóz dle základního pojmu (RALPH, S., S. et al. Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2005 2006. Philadelphia: NANDA, 2005. 291 s. ISBN 0-9637042-4-9)

Více

RNDr K.Roubalová CSc.

RNDr K.Roubalová CSc. Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc. www.vidia.cz kroubalova@vidia.cz Lidský cytomegalovirus Β-herpesviridae, p největší HV (240 nm), cca 160 genů Příbuzné viry: myší, krysí, opičí, morčecí Kosmopolitní

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Chronická lymfocytární leukemie. Petra Obrtlíková I. Interní klinika VFN a 1. LFUK

Chronická lymfocytární leukemie. Petra Obrtlíková I. Interní klinika VFN a 1. LFUK Chronická lymfocytární leukemie Petra Obrtlíková I. Interní klinika VFN a 1. LFUK Chronická lymfocytární leukemie nejčastější leukemie dospělých v Evropě a Sev. Americe 25-30% všech leukemií Incidence

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Více

Klinická kritéria pro přístup k dárci

Klinická kritéria pro přístup k dárci Charakteristika a HLA typizace Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/L05/verze03 Klinická kritéria pro přístup k dárci 1. Cíl 1. Definovat jasná kritéria, dle kterých mohou TC volně žádat o odběr pro

Více

Hrudní chirurgie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Hrudní chirurgie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Hrudní chirurgie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie Hrudník (thorax) 12 hrudních obratlů hrudní

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Vysvětlete

Více

Co je to imunoterapie?

Co je to imunoterapie? Co je to imunoterapie? Imunitní systém má důležitou úlohu v ochraně člověka před nádorovým onemocněním. Jestliže přesto dojde k rozvoji nádorového onemocnění, může vhodně povzbuzený imunitní systém pacienta

Více

KREVNÍ CHOROBY. 176. krev zizi.com. krev: červená, neprůhledná a vazká tekutina. tekutý orgán skládající se:

KREVNÍ CHOROBY. 176. krev zizi.com. krev: červená, neprůhledná a vazká tekutina. tekutý orgán skládající se: http://stemcellumbilicalcordblood.com/wp-content/uploads/feature-images/recent-blood-cell-news.jpg KREVNÍ CHOROBY 176. krev krev: červená, neprůhledná a vazká tekutina tekutý orgán skládající se: z krevní

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 miliónů mezinárodních jednotek [MIU] (600 g) filgrastimum.

Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 miliónů mezinárodních jednotek [MIU] (600 g) filgrastimum. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biograstim 48 MIU/0,8 ml injekční nebo infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 miliónů mezinárodních jednotek [MIU]

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - krvácivé projevy

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - krvácivé projevy Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - krvácivé projevy Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhoďnoťe výsledky krevních

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: Péče o K/N na ortopedickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte aktuální či potencionální ošetřovatelské

Více