Kmenová buňka a její využití v regenerační medicíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kmenová buňka a její využití v regenerační medicíně"

Transkript

1 Kmenová buňka a její využití v regenerační medicíně S.Filip Klinika onkologie a radioterapie Hradec Králové ÚEM AVČR Praha OPVK CZ.1.07/2.3.00/

2 Otázka Proč? American Heart Association (AHA) odhaduje, že osmdesát milionů dospělých američanů (přibližně 1:3) mají jednu nebo více forem kardiovaskulárních onemocnění. V USA stojí léčba zhruba 500 miliard USD ročně, a situace se zhoršuje s rostoucí zdravotní zátěží (prostředí, migrace atd.) a jak stárne populace. Hlavním problémem jsou následky infarktu myokardu a progrese srdečního selhání, které vyžadují nákladnou léčbu. Více než 6 milionů lidí v USA trpí srdečním selháním a diagnostikováno je nových případů/rok. Mezi hlavní cíle kardiovaskulární léčby je snížení nemocnosti a úmrtnosti v důsledku městnavého srdečního selhání, infarktu, mozkové mrtvice a dalších cévních nemocí, které s tím souvisejí.

3 (Laflamme, M.A. and Murry, Ch.E., Nature Biotechnol., 2010) Buněčná terapaie

4 Otázka Proč? Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že celosvětově diabetem typu 2 (tvoří procent) trpí 230 milionů diabetiků, a jeho výskyt se zvyšuje alarmujícím tempem. V USA je prevalence 17,9 milionu lidí. Odhaduje se, že celkem (přímé i nepřímé) výdaje na léčbu diabetu v USA činí 174 miliard USD. Průměrné roční výdaje na zdravotní diabetiků v USA je více než USD.

5 Otázka Proč? Podle WHO je makulární degenerace důvodem slepoty více než 50% nemocných a očekává se nárůst incidence u starší populace tj. věkem podmíněné makulární degeneraci (VPMD). V USA je asi 2 miliony lidí, kteří trpí VPMD a diagnostikováno je více než nových případů/rok.

6 Otázka Proč? Podle WHO se uvádí že přibližně 30 milionů lidí v USA trpí bolestmi zad a přibližně 4,5 milionů mají chronické bolesti zad. Další úroveň léčby je chirurgický zákrok páteře buď celkové výměny brzd nebo spinální fúze. Degenerativní onemocnění meziobratlových plotének (DOP) je hlavní příčinou bolesti zad a může vést k těžkým zdravotním postižením a pracovní neschopnosti. Operace páteře je prosazován pouze v závažných případech DOP, z 4,5 milionu obyvatel pouze by byly považovány za kandidáty na operaci. Tím se vytvoří mezera kolem 4 milionů nemocných, kteří jsou v současné době neléčí. Pacienti s mírnou až středně těžkou DOP jsou běžně léčeni konzervativními postupy, spojen s významnou morbiditou a nižší produktivitu.

7 Otázka Proč? Podle WHO je alogenní transplantace kostní dřeně prováděna přibližně u nemocných/rok. Předpokládá se, že více než 70% nemocných u kterých by bylo vhodné použít štěp od nepříbuzného dárce tuto léčbu nemůže absolvovat a to z důvodů, že není vhodný dárce kostní dřeně. Navíc tento léčebný postup je spojený s rizikem GVHD reakce atd.

8 Využití kmenových buněk Doporučuje se transplantace kmenových buněk u těchto nemocí: Akutní lymfoblastická leukémie (některé typy) Rakovina kostní dřeně s metastázami Neuroblastom (rozvinutý nádor z centrálního a periferního nervstva) Předpokládá se možnost použití kmenových buněk Autoimunitní onemocnění se závažným průběhem Lymfatická leukémie, akutní myeloidní leukémie, chronická myeloidní leukémie a lymfomy Rozvinuté nádory rakoviny prsu a děložního hrdla Náhrady zubů Střevní záněty - m. Crohn Znovuvytvoření B-buněk Langerhansových ostrůvků, které se nachází ve slinivce břišní, u lidí postižených cukrovkou Léčba ochrnutí po úrazu Léčba srdce po infarktu Léčba Parkinsonovy choroby, (možná i léčba Alzheimerovy choroby, amyotrofické laterální sklerózy a dalších závažných degenerativních onemocnění mozku) Léčba dětské mozkové obrny (DMO) Roztroušená skleróza Léčba komplikací diabetu - diabetická noha

9 Historie 1973 profesor Martin Evans a jeho tým izoloval kmenové buňky z myší Gail Martinová poprvé použila termín kmenové buňky (stem cells) 1995 Američtí vědci (Wisconsin, USA) získali jako první embryonální kmenové buňky z makaků Thomson a jeho tým izolovali lidské embryonální kmenové buňky 2001 Legalizace klonování lidských embryí pro získávání kmenových buněk ve Velké Británii (jako první země), ale blastocysty se musí zničit do věku 14 dní V Británii založena UK Stem Cell Bank první evropská banka kmenových buněk. Linie embryonálních kmenových buněk jsou uchovávány zmrazené v tekutém dusíku Vědci (londýnská King College) vytvořili první linii lidských embryonálních kmenových buněk Jihokorejští vědci naklonovali 30 lidských embryí, nechali je dorůst do stadia blastocysty a získali z nich klonové buňky. 20. října 2005 v jihokorejském Soulu byla otevřena banka kmenových buněk pro vytváření a dodávání nových linií kmenových buněk. Banka má sloužit také expertům obcházet omezení ve výzkumu kmenových buněk, která některé vlády zavedly (např. USA). Jižní Korea si nehodlá nové linie kmenových buněk nechat patentovat.

10 Výskyt kmenových buněk Dospělé kmenové buňky kostní dřeň tkáň amniového vaku v placentě (mají gen Oct 4 a gen nanog) Dr. Stephen Strom, Pittsburgh krev z pupečníkové šňůry tuková tkáň bazální vrstva pokožky Embryonální kmenové buňky ES buňky (Embryonic Stem Cells, ESCs) z několikadenního zárodku se zdají být nejlepší kmenové buňky

11 Získávání kmenových buněk Z nepoužitých (určených k likvidaci) několikadenních lidských zárodků (skládá se z několika desítek buněk) z klinik pro umělé oplodnění embryo se odběrem kmenových buněk zničí, což vyvolává etické problémy. Výzkum z nadbytečných lidských embryí probíhá v mnoha státech světa včetně Česka. Terapeutické klonování (odběr buňky z pacienta vložení do ženského vajíčka bez jádra zárodek blastocysta z blastocysty se vyjmou kmenové buňky kultivace kmenových buněk) eticky spornější. Je v mnoha zemích zakázáno. V České republice se neprovádí, nicméně příslušná legislativa je teprve připravována. Povoleno v Jižní Koreji (a prováděno) a ve Velké Británii (přípravy na terapeutické klonování). Spojení embryonální kmenové buňky a normální lidské buňky. Takové buňky mají některé vlastnosti kmenových buněk, ale obsahují čtyři sady chromozómů. Publikovali to vědci z Harvardovy univerzity v září 2005 v časopise Science. Mezenchymální kmenové buňky (MSCs) se získávají poměrně jednoduše odběrem žádané tkáně, např. punkcí kostní dřeně nebo odběrem tukové tkáně během operace. Po rozrušení mezibuněčných vazeb se mohou kmenové buňky vytřídit na přístrojích nebo se vloží do kultivačních nádob, kde se tyto buňky známé schopností adheze poměrně snadno přichytí a kultivují, zatímco ostatní zralé buňky se odmyjí.

12 Otázka Kdo? Kmenové buňky: Till a McCulloch - CFU-S (colony forming unit-spleen) metoda slezinných kolonií v roce Goodmanem a Hodgsonem termín krevní kmenová buňka Nanotechnologie: Jako jeden ze zakladatelů nanotechnologie (třebaže ještě nepoužil toho slova) je označován laureát Nobelovy ceny Richard Feynman, který základní myšlenky představil ve své slavné přednášce nazvané Tam dole je spousta místa (There's Plenty of Room at the Bottom), kterou v roce 1959 přednesl na výroční schůzi Americké společnosti fyziků.

13 Nanotechnologie

14 Otázka Jak? + - Vyhledat buňku; Vytvořit tunely skrz buněčnou stěnu a cytoplazmatickou membránu - umožňující prostup pouze specifickým látkám; Použití nanovláken v tkáňovém inženýrství vytvoření matrice pro uchycení ex vivo kultivovaných buněk náhradní tkáně; Náhrady kostní tkáně, kloubních chrupavek, šlach, svalů, kůže a dokonce i nervové tkáně; Mezi nanotechnologie využité v medicíně bude ale možné zařadit i nanotechnologické stroje (nanoroboti). Vědecké práce ukazují i na vážná zdravotní a ekologická rizika nanotechnologií. Nanočástice snadno pronikají do lidského těla, jsou biologicky aktivnější než větší částice, mají větší měrný povrch a schopnost dlouhodobě přetrvávat v životním prostředí a hromadit se tam. Nanočástice stříbra o průměru 30 nanometrů a menší se ukládají v tkáních vyvíjejících se embryí ryb a mohou vyvolat závažné malformace včetně krevních výronů do hlavy a otoků, které vedou k úhynu ryb.

15 Nanomedicína kmenové buňky Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv a genové informace; Bioanalogické polymery pro tkáňové inženýrství; Příprava nových polymerů a semisyntetických hybridních makromolekulárních struktur - biologicky aktivních biopolymerů nebo jejich analogů; Specifické polymerní matrice s biomakromolekulami, buňkami a tkáněmi; Magnetické nanočástice pro vybrané aplikace v lékařství, zobrazovací magnetickou rezonanci a magnetickou hypertermii; Biosenzory a příprava funkčních bioanalogických nanostruktur na povrchu umělých objektů. Postupnou depozicí biologických a syntetických makromolekul jsou podle předem; Příprava detekčních vrstev biosenzorů, afinitní povrchy separačních médií, povlaky umělých povrchů snášenlivé s krví a povlaky stimulující růst buněk a tkání.

16 Kmenové buňky Embryonální kmenové buňky Fetální kmenové buňky Dospělé kmenové buňky Cytokiny regulace Mikroprostředí Transdiferenciace, fúze, plasticita

17 Hematopoetické kmenové buňky (HSCs) Hematopoetické kmenové buňky u myší Hematopoetické kmenové buňky u člověka CD34 low/- CD34 + SCA-1 + CD59 + Thy1 +/low Thy1 + CD38 + CD38 low/- C-kit + C-kit /low lin - lin -

18 Můžeme HSCs identifikovat? Irving Weissman a jeho skupina v roce 1988 LT-HSC : CD34 -, SCA-1 +, Thy1.1 +/lo, C-kit +, lin -, CD135 -, Slamf1/CD150 + ST-HSC : CD34 +, SCA-1 +, Thy1.1 +/lo, C-kit +, lin -, CD135 -, Slamf1/CD150 +, Mac-1 (CD11b) lo Early MPP : CD34 +, SCA-1 +, Thy1.1 -, C-kit +, lin -, CD135 +, Slamf1/CD150 -, Mac-1 (CD11b) lo, CD4 lo Late MPP : CD34 +, SCA-1 +, Thy1.1 -, C-kit +, lin -, CD135 high, Slamf1/CD150 -, Mac-1 (CD11b) lo, CD4 lo

19

20 Experiment ROSA26 myši B6;129S-Gt (ROSA)26Sor Izolace CD117+ buněk z kostní dřeně ( imunomagnetická selekce ) LD 9 Gy Buňky kostní dřeně -gal+ ( dárci) F2 hybrid B6;129S-F2/J ( příjemci ) Transplantace -gal+ buněk kostní dřene (4 hod. po ozáření) Reparace krvetvorby ( CFU-GM ) Sledování distribuce CD117+/ -gal+ 8., 12. a 30. den po transplantaci CD117+/ -gal- (FACS) Thymus Slezina Kostní dřeň Periferní krev CD117+/ -gal+ (Histochemické stanovení) Thymus Slezina Žaludek a střevo Kostní dřeň (Filip, S., et al., J.Cell Mol.Med.) Kost

21 Distribuce CD117+/ -gal+ v thymu 8.den 12.den 30.den

22 Experiment plasticita kmenových buněk NSCs Kardiomyocyty Kultivace Růstové faktory Kultivace Růstové faktory + matrice = kardiomyocyty Fetal neokortex (E14-E15) Roztok NaCl 0.9% a stabilizující roztok

23 Reparace krvetvorby Plasticita kmenových buněk. Funkce? Funkce!!!

24 Filip et al. Current Medical Chemistry 2011, in press.

25 Zdravotní rizika.?! Sumační syndrom vyvolaný interakcí nanočástic Nanočástice jsou na rozdíl od větších částic schopny procházet biologickými membránami do buněk, tkání a orgánů; Mohou proniknout do krevního oběhu po nadechnutí nebo pozření; Eliminační techonologie Přinejmenším některé z nich mohou pronikat kůží; Jakmile se ocitnou v krvi, mohou být transportovány tělem a zachycovány v orgánech nebo tkáních včetně mozku, srdce, jater, ledvin, sleziny, kostní dřeně apod.; Mohou proniknout do mitochondrií Přístrojová nebo aferéza buněčného a separace jádra; Plasmaferéza Studie prokázaly možnost vyvolání mutací DNA a vyvolání strukturálních změn v mitochondriích, vedoucích dokonce Rheoferéza ke smrti buňky; Nyní jsou na trhu stovky druhů spotřebního zboží obsahujících nanočástice, včetně kosmetiky, krémů na opalování, sportovního zboží, oděvů, elektroniky, výrobků pro děti a novorozence, potravin a obalů potravin. (Bláha, M., Filip, S., et al. Transf Apher Sci)

26 Otázka S kým? Hvang U-suk Ian Wilmut G.Bush R.Regan Ch. Reeve Reprogramování buněk

27 Legislativa ve světě a kmenové buňky Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Francie a Švédsko povolen výzkum lidských embryí z potratů, platí zákaz výzkumu lidských embryí vytvářených v laboratoři. Itálie platí zákaz výzkumu embryonálních kmenových buněk (a zákaz asistované reprodukce a zákaz zmrazování embryí). Schválil to na jaře 2004 italský parlament na nátlak papeže. Německo povolen dovoz a výzkum lidských embryí z jiných zemí, platí zákaz vytváření lidských embryí k výzkumu. USA neplatí ze státních peněz výzkum na nových buňkách z lidských zárodků, které při vynětí zanikají, ale lze využívat kmenové buňky odebrané ze zárodků před r Od té doby jsou kmenové buňky uchovávány a rozmnožovány živé v živném roztoku. V USA tedy nelze získat nové linie kmenových buněk. Významným odpůrcem výzkumu embryonálních kmenových buněk v USA byl prezident George W. Bush. Některé konzervativní náboženské skupiny věří, že omezení by měla být přísnější, zatímco někteří vědci jsou z těchto restrikcí zklamáni. Zákon začal platit v srpnu Roku 2004 bylo povoleno vytváření lidských embryí k výzkumu v Kalifornii a v New Jersey Barack Obama tento Bushův zákon vetoval. Na kmenové buňky z pupečníkové krve se nevztahují žádná legislativní omezení. Mají požehnání papeže. V červnu 2011 Vatikán investoval do výzkumu dospělých kmenových buněk 1 milion dolarů.

28 Ano Efekt léčby Ne Nežádoucí účinky Celkové přežití (OS) - Kvalita života (QVL)

29 Buněčná terapie + nanotechnologie v medicíně Homing transplantation? Personalizace léčby? Úkoly Zdroje kmenových buněk. Nanotechnologie Buněčná terapie a klinické studie. Reparace libovolných tkání? čekají miliony diabetiků, nemocných po infarktu myokardu, nemocní po traumatickém poškození nervové tkáně atd. Etika - Politika! Budoucnost

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění O kmenových buňkách se v současné době mluví velmi často v nejrůznějších souvislostech. Je do nich vkládána naděje, že s jejich pomocí půjde vyléčit

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Otázky a odpovědi. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku. Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci.

Otázky a odpovědi. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku. Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku Otázky a odpovědi Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci. Získejte poznatky z odpovědí na běžně pokládané otázky týkající

Více

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu Základní kurz buněčné medicíny Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu první stupeň Cíle kurzu / I / 1. Nemoci vznikají na úrovni buněk 2. Nedostatek bioenergie v buňkách je nejčastější

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA Stránka 1 z 173 Stránka 2 z 173 OBSAH Předmluva...9 Kvantová terapie. Mechanismus účinku a klinické účinky... 10 Kapitola 1... 14 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI KVANTOVÉ TERAPIE RIKTA... 14 Použití zařízení:...

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více

Kdy začíná lidský život?

Kdy začíná lidský život? MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Simona Kudláčová Kdy začíná lidský život? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. Brno 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předkládanou

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI Bakalářská

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění

Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění MUDr. Juraj Minárik Odborný redaktor NEUMM Impulzem k napsání tohoto článku byl můj otec, který jedním

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou.

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou. Genetika člověka Jednou z možností členění genetiky je její třídění podle druhu studovaných organismů (genetika virů, bakterií, rostlin, zvířat, člověka atd.). Genetiku člověka jsme se rozhodli zařadit

Více

Kdy budu moci opět jíst?

Kdy budu moci opět jíst? Kdy budu moci opět jíst? Informace pro pacienty po transplantaci střeva MUDr. Oliverius Martin Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 1. Úvod Tenké střevo je hlavním orgánem, který zajišťuje výživu

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více